Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình

0 38.257

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình được quy định tại Điều 7 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.


1. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình

Hộ gia đình phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001, cụ thể: Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy


2. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh

Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

– Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy

– Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an;

– Có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý: Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định trên phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Xem thêmĐiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

Xem thêmĐiều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap