Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch mới nhất

0 120

1. Tìm hiểu về mã số mã vạch

1.1. Cách đọc mã số, mã vạch (MSMV)

Cách đọc mã số: Cấu trúc của mã số thương phẩm toàn cầu loại thông dụng nhất hiện nay tại Việt Nam là mã GTIN 13 gồm 13 chữ số. Khi đọc mã số này chúng ta đọc từ trái sang phải theo thứ tự sau:

– Ba chữ số đầu tiên: 893 thể hiện Mã quốc gia GS1 do Tổ chức GS1 quản trị và cấp cho Việt Nam;

– Bốn, năm, sáu hoặc bảy chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định doanh nghiệp do GS1 Việt Nam quản trị và cấp cho tổ chức sử dụng mã số GS1;

– Năm hoặc bốn hoặc ba hoặc hai chữ số tiếp theo thể hiện Số phân định vật phẩm do tổ chức sử dụng mã số GS1 quản trị và cấp cho các vật phẩm của mình;

– Chữ số cuối cùng thể hiện Số kiểm tra (được tính từ mười hai chữ số đứng trước theo thuật toán xác định của GS1).

Cách đọc mã vạch: Dùng máy quét mã vạch

MSMV chia thành 4 phần: Mã quốc gia, mã doanh nghiệp, mã sản phẩm và mã kiểm tra. Trong đó mã quốc gia được cấp cho Việt Nam là 893, mã doanh nghiệp được GS1 cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký MSMV, mã sản phẩm do doanh nghiệp tự kê khai theo hướng dẫn của GS1, mã kiểm tra được cấp theo thuật toán xác định của GS1.

1.2. Cách sử dụng MSMV

Doanh nghiệp sẽ được cấp mã số doanh nghiệp, sau đó doanh nghiệp có thể dùng mã số doanh nghiệp của mình phân bổ cho các sản phẩm của mình. Nếu mã doanh nghiệp được cấp là 10 chữ số, doanh nghiệp được phân bổ mã số sản phẩm từ 01 đến 99; Nếu mã doanh nghiệp được cấp là 9 chữ số, doanh nghiệp được phân bổ mã số sản phẩm từ 001 đến 999; Nếu mã doanh nghiệp được cấp là 8 chữ số, doanh nghiệp được phân bổ mã số sản phẩm từ 0001 đến 9999. Việc phân bổ này sẽ do doanh nghiệp tự phân bổ sao cho các sản phẩm không bị trùng lặp mã số. Tuy nhiên khi phân bổ mã số cho các sản phẩm, doanh nghiệp phải cập nhật bản danh mục sản phẩm đã gán mã số mới nhất cho Tổng cục. Khi nào sử dụng hết quỹ số đã được cấp, doanh nghiệp cần đăng kí mã số doanh nghiệp khác.

Hình minh họa. Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch mới nhất

2. Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

2.1. Hồ sơ xin cấp mã số mã vạch

Hồ sơ xin cấp mã số mã vạch gồm các giấy tờ sau đây:

– Bản Đăng kí sử dụng MSMV đã điền đầy đủ thông tin, thủ trưởng kí tên, đóng dấu (02 bản);

– Bản sao Giấy phép đăng ký doanh nghiệp hay Quyết định thành lập (01 bản);

(Bản phô tô có chứng thực)

– Bảng đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN, theo mẫu (02 bản).

2.2. Mức phí xin cấp mã vạch mã số

Tùy vào số lượng sản phẩm cần gán mã vạch mã số, sẽ có các mức phí khác nhau:

TT

Loại mã

Phí cấp và hướng dẫn sử dụng (đ)

Phí duy trì(đ)

1

Mã doanh nghiệp GS1

 

 

a

7 chữ số (phân bổ được cho trên 10.000 dưới 100.000 loại sản phẩm)

1.000.000

2.000.000

b

8 chữ số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm)

1.000.000

1.500.000

c

9 chữ số (phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm)

1.000.000

800.000

d

10 chữ số (phân bổ cho dưới 100 loại sản phẩm)

1.000.000

500.000

2

Mã địa điểm toàn cầu GLN (một mã)

300.000

200.000

3

Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số GTIN-8 (một mã)

300.000

200.000

4

Xác nhận mã nước ngoài

 

 

a

Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm

500.000đ/hồ sơ

 

b

Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm

10.000đ/mã

 

Lưu ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp hoặc xác nhận sử dụng mã sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

2.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Tổng cục đo lường chất lượng

2.3. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc


3. Dịch vụ đăng ký mã vạch tại LawFirm.Vn

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc đăng ký mã vạch như:

  • Các quy định pháp luật về việc đăng ký mã vạch
  • Lợi ích của việc đăng ký mã vạch
  • Đại diên hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã vạch

Chúng tôi sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký mã vạch:

  • Sau khi hợp đồng dịch vụ được ký kết, chúng tôi tiến hành soạn hồ sơ đăng ký mã vạch cho khách hàng.
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  • Nhận Giấy chứng nhận mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho khách hàng.
✅ Loại:⭕ Mã số mã vạch
✅ Cập nhật:⭐ Mới nhất
✅ Liên hệ:⭕ Zalo hoặc Facebook
✅ Hotline:⭐ 0782244468
5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap