Danh sách các Huyện của tỉnh Sơn La

0 7.268

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Sơn La có 11 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh và 10 huyện.


1. Danh sách các huyện của Sơn La

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Sơn La được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Sơn La
1 Thành phố Sơn La
2 Huyện Bắc Yên
3 Huyện Mai Sơn
4 Huyện Mộc Châu
5 Huyện Mường La
6 Huyện Phù Yên
7 Huyện Quỳnh Nhai
8 Huyện Sông Mã
9 Huyện Sốp Cộp
10 Huyện Thuận Châu
11 Huyện Vân Hồ
12 Huyện Yên Châu

2. Sơn La có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Sơn La có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Sơn La có 10 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Sơn La mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Sơn La là gì?

Trung tâm của Sơn La là Thành phố Sơn La (tỉnh lỵ).

5/5 - (2 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.