Danh sách các Huyện của tỉnh Sóc Trăng

0 7.963

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 2 thị xã và 8 huyện.


1. Danh sách các huyện của Sóc Trăng

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Sóc Trăng được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Sóc Trăng
1 Thành phố Sóc Trăng
2 Thị xã Ngã Năm
3 Thị xã Vĩnh Châu
4 Huyện Châu Thành
5 Huyện Cù Lao Dung
6 Huyện Kế Sách
7 Huyện Long Phú
8 Huyện Mỹ Tú
9 Huyện Mỹ Xuyên
10 Huyện Thạnh Trị
11 Huyện Trần Đề

2. Sóc Trăng có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Sóc Trăng có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Sóc Trăng có 2 thị xã
  • Sóc Trăng có 8 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Sóc Trăng mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Sóc Trăng là gì?

Trung tâm của Sóc Trăng là Thành phố Sóc Trăng (tỉnh lỵ).

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.