Danh sách các Huyện của tỉnh Lào Cai

0 6.465

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 7 huyện.


1. Danh sách các huyện của Lào Cai

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Lào Cai được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Lào Cai
1 Thành phố Lào Cai
2 Thị xã Sa Pa
3 Huyện Bắc Hà
4 Huyện Bảo Thắng
5 Huyện Bảo Yên
6 Huyện Bát Xát
7 Huyện Mường Khương
8 Huyện Si Ma Cai
9 Huyện Văn Bàn

2. Lào Cai có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Lào Cai có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Lào Cai có 1 thị xã
  • Lào Cai có 7 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Lào Cai mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Lào Cai là gì?

Trung tâm của Lào Cai là Thành phố Lào Cai (tỉnh lỵ).

5/5 - (2 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.