Danh sách các Huyện của tỉnh Lai Châu

0 5.491

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh và 7 huyện.


1. Danh sách các huyện của Lai Châu

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Lai Châu được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Lai Châu
1 Thành phố Lai Châu
2 Huyện Mường Tè
3 Huyện Nậm Nhùn
4 Huyện Phong Thổ
5 Huyện Sìn Hồ
6 Huyện Tam Đường
7 Huyện Tân Uyên
8 Huyện Than Uyên

2.Lai Châu có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Lai Châu có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Lai Châu có 7 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Lai Châu mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Lai Châu là gì?

Trung tâm của Lai Châu là Thành phố Lai Châu (tỉnh lỵ).

5/5 - (3 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.