Danh sách các Huyện của tỉnh Hà Nam

0 9.251

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Hà Nam có 6 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 4 huyện.


1. Danh sách các huyện của Hà Nam

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Hà Nam được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Hà Nam
1 Thành phố Phủ Lý
2 Thị xã Duy Tiên
3 Huyện Bình Lục
4 Huyện Kim Bảng
5 Huyện Lý Nhân
6 Huyện Thanh Liêm

2. Hà Nam có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Hà Nam có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Hà Nam có 1 thị xã
  • Hà Nam có 4 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Hà Nam mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Hà Nam là gì?

Trung tâm của Hà Nam là Thành phố Phủ Lý (tỉnh lỵ).

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.