Danh sách các Huyện của tỉnh Bình Thuận

0 5.168

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 8 huyện.


1. Danh sách các huyện của Bình Thuận

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Bình Thuận được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Bình Thuận
1 Thành phố Phan Thiết
2 Thị xã La Gi
3 Huyện Bắc Bình
4 Huyện Đức Linh
5 Huyện Hàm Tân
6 Huyện Hàm Thuận Bắc
7 Huyện Hàm Thuận Nam
8 Huyện Phú Quý
9 Huyện Tánh Linh
10 Huyện Tuy Phong

2. Bình Thuận có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Bình Thuận có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Bình Thuận có 1 thị xã
  • Bình Thuận có 8 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Bình Thuận mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Bình Thuận là gì?

Trung tâm của Bình Thuận là Thành phố Phan Thiết (tỉnh lỵ).

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap