Danh sách các Huyện của tỉnh Bắc Ninh

0 8.937

Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 6 huyện.


1. Danh sách các huyện của Bắc Ninh

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Bắc Ninh được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Bắc Ninh
1 Thành phố Bắc Ninh
2 Thị xã Từ Sơn
3 Huyện Gia Bình
4 Huyện Lương Tài
5 Huyện Quế Võ
6 Huyện Thuận Thành
7 Huyện Tiên Du
8 Huyện Yên Phong

2. Bắc Ninh có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Bắc Ninh có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Bắc Ninh có 1 thị xã
  • Bắc Ninh có 6 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Bắc Ninh mời các bạn xem lại phần trên!


3. Đơn vị cấp huyện trung tâm của Bắc Ninh là gì?

Trung tâm của Bắc Ninh là Thành phố Bắc Ninh (tỉnh lỵ).

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.