Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

0 153

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT là những quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người chỉ tham gia BHYT. Việc giải quyết thủ tục này được thể hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH và Quyết định số 838/QĐ-BHXH. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cụ thể những nội dung như sau:

1. Thành phần hồ sơ

Căn cứ Điều 25 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thành phần hồ sơ bao gồm:

1.1. Đối với người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”.

– Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

1.2. Đối với UBND xã, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Cơ quan BHXH

Thành phần hồ sơ bao gồm: Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

Hình minh họa. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

2. Trình tự thực hiện

Căn cứ khoản 3 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

2.1. Đối với người chỉ tham gia BHYT

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

– Kê khai hồ sơ: kê khai hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 25 Quyết định 595/QĐ-BHXH

– Nộp hồ sơ theo quy định tại Điểm 3.1 khoản 3 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Lưu ý:

Nơi nộp hồ sơ khác nhau đối với từng đối tượng, cụ thể như sau:

– Người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT: nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

– Người tham gia do ngân sách nhà nước đóng BHYT: nộp hồ sơ cho UBND xã.

Trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH.

– Người đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH.

– Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường.

– Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH.

-Trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH có thể lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử;

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 2: Đóng tiền:

– Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

– Học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường.

Bước 3: Nhận kết quả:

Nhận kết quả từ Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/nhà trường.

2.2. Đối với UBND xã, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Cơ quan BHXH

Bước 1:  Lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT, rà soát, đối chiếu và giải quyết đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT:

– Căn cứ khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 32 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trình tự thực hiện đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trong trường hợp nộp hồ sơ giấy như sau:

+UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường: lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS)

+ Thu tiền đóng BHYT của người tham gia BHYT hộ gia đình; tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHYT;

+ Nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH theo quy định.

– Căn cứ Điều 11, Điều 12, Điều 13 Quyết định 838/QĐ-BHXH, trình tự thực hiện đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Trường hợp giao dịch điện tử như sau:

+ Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã:

  • Lập và gửi Danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu số D03-TS), Bảng kê thông tin (mẫu số D01-TS) vào phần mềm kê khai hoặc kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN;

Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

  • Nhận Thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT); Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp xã..

+ Nhiệm vụ của đại lý thu

  • Lập và gửi hồ sơ điện tử Danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu số D03-TS), Bảng kê thông tin vào phần mềm kê khai hoặc kê khai trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN;

Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

  • Nhận Thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử (mẫu số 02/TB-GDĐT);
  • Thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả (mẫu số 03/TB-GDĐT) tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của đại lý thu.

Bước 2: Nhận kết quả giải quyết:

– Trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.

– Đối với người nộp hồ sơ cho UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết qua UBND cấp xã, Đại lý thu/nhà trường.

3. Thời hạn giải quyết

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thời hạn giải quyết đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT là:

– Không quá 05 ngày;

– Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Kết luận:  Thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT là những quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người chỉ tham gia BHYT. Khi thực hiện người tham gia BHYT cần xem quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXHQuyết định số 838/QĐ-BHXH.

5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận