Công an xã có quyền kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm hay không?

0 122

1. Công an xã có nhiệm vụ gì khi tiếp nhận tin báo tội phạm?

Công an xã là lực lượng gắn bó, gần gũi với người dân nhất, chính vì vậy mà lực này có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện nay, theo quy định của Pháp lệnh công an xã 2008 thì công an xã hiện nay có chức năng tiếp nhận, phân loại, xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã; lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai, bảo quản vật chứng… sau đó phải chuyển ngay hồ sơ, tài liệu, vật chứng, thông tin thu thập được cho cơ quan cấp trên trực tiếp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều địa phương tình hình xã hội phức tạp. Những tin báo về tội phạm diễn ra thường xuyên, cũng như việc công an chính quy dần được điều chuyển về xã làm việc. Có thể thấy chỉ những quyền hạn này, công an xã sẽ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn là cần phải xử lý một số vụ án, vụ việc một cách nhanh chóng ngay tại địa bàn cấp xã.

Hình minh họa. Công an xã có quyền kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm hay không?

2. Quyền hạn của Công an xã theo Bộ luật Tố tụng hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự 2021 đã bổ sung thêm quyền hạn cho công an xã

Do đó, Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự 2021 vừa được thông qua có hiệu lực tháng 12/2021 đã bổ sung thêm quyền hạn cho công an xã. Cụ thể, khoản 1 Điều 1 Luật này sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự như sau: “Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”. Theo quy định cũ tại khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự đang quy định những quyền hạn này phải công an phường, thị trấn mới có thẩm quyền.

Cùng với đó, Điều 44 Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự cũng được sửa đổi như sau: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Như vậy, các quy định liên quan cũng đã đồng bộ, thống nhất trong việc bổ sung thêm quyền hạn cho Công an xã từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự chính thức có hiệu lực.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap