Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

0 1.159

1. Căn cứ pháp lý

Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng được quy định tại Điều 97 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể như sau:

Điều 97. Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng.


2. Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là biện pháp tư pháp áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Về bản chất của biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, điều kiện áp dụng, thủ tục áp dụng, hậu quả pháp lý cũng như việc chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cơ bản được giữ nguyên như quy định của Bộ luật Hình sự 1999 về biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Theo quy định trên việc chấm dứt trước thời hạn ở trường giáo dưỡng của người dưới 18 tuổi phạm tội nhằm khuyến khích học sinh ở trường giáo dưỡng tích cực học tập, rèn luyện. Người chưa thành niên đang ở trường giáo dưỡng mà có đủ điều kiện sau đây thì được chấm dứt thời hạn ở trường giáo dưỡng:

– Đã chấp hành được một nửa thời hạn ở trường giáo dưỡng. Thời gian này được tính từ ngày người chưa thành niên được đưa vào trường giáo dưỡng.

– Đã có nhiều tiến bộ về: ăn năn hối lỗi, thấy rõ được việc sai trái của bản thân; tích cực học tập lao động và tu dưỡng; chấp hành đúng nội quy của trường học hoặc của trường giáo dưỡng.

Như vậy, nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đáp ứng được 2 điều kiện nêu trên thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng.


3. Tải file Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung

Tải về: Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 (hợp nhất năm 2017) – Phần chung

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap