Tội phạm của tội cố ý truyền HIV cho người khác

0 10.177

1. Căn cứ pháp lý

Tội cố ý truyền HIV cho người khác được quy định tại Điều 149 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bởi Điểm e Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017):

Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho người khác

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

c) Đối với người dưới 18 tuổi;

d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

đ) Lợi dụng nghề nghiệp;

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

b) Đối với 06 người trở lên;

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

d) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


2. Cấu thành tội phạm của tội cố ý truyền HIV cho người khác

2.1. Khách thể của tội phạm

Tội phạm xâm phạm vào quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của con người.

Hình minh họa. Cấu thành tội phạm của tội cố ý truyền HIV cho người khác

2.2. Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi (cố ý) truyền HIV vào cơ thể người khác. Hành vi khách quan của người phạm tội được thể hiện: bằng những cách thức, thủ đoạn, phương thức phạm tội khác nhau người phạm tội đã trực tiếp hoặc qua trung gian cố ý lây truyền vi rút HIV cho người khác, như qua việc dùng chung bơm kim tiêm, lưỡi rao cạo có dính máu bị nhiễm HIV để lây cho người khác.

Ví dụ: Đề trả thù cá nhân, bác sĩ dã truyền máu có HIV cho bệnh nhân hoặc cố tình dùng xi lanh đã dùng cho người bị HIV để tiêm cho bệnh nhân khác.

Hậu quả của hành vi phạm tội nêu trên là đã làm cho nạn nhân khi tiến hành xét nghiệm đã nhiễm vi rút HIV. Nếu hậu quả chưa xảy ra thì không cấu thành tội phạm.

2.3. Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội cố ý truyền HIV cho người khác là lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể của tội phạm

Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


3. Hình phạt

* Khung cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 149 Bộ luật Hình sự 2015 có mức phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

* Khung tăng nặng được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 149 Bộ luật Hình sự 2015 có mức phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân cho các trường hợp phạmtội sau: (1) có tổ chức; (2) đối với nhiều người; (3) đối với người chưa thành niên; (4)đổi với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; (5) lợi dụngnghề nghiệp…

* Ngoài ra, điều luật còn quy định hình phạt bổ sung như: người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap