Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

0 156

1. Các trường hợp được cấp lại/đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan được cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong trường hợp:

– Cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bị mất hoặc rách nát;

– Cấp đổi khi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Hình minh họa. Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan

2. Trình tự, thủ tục cấp lại/đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

2.1 Thành phần hồ sơ

Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận:

1. Đơn xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả;

2. Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL) hoặc Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL);

3. Hai bản sao tác phẩm hoặc hai bản sao cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

4. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.

Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận:

– Đơn xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;

– Các tài liệu số 2, 3, 4 nêu trên;

– Tài liệu chứng minh sự thay đổi về quyền tác giả hoặc quyền liên quan và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan đã cấp.

2.2. Nơi nộp hồ sơ

Người nộp đơn có thể tự mình thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp h tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

2.3. Thời hạn giải quyết

– Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận: trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap