Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

0 80

Nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng con người khi sử dụng các tiền chất thuốc nổ, tổ chức kinh doanh lĩnh vực này phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn tiến chất thuốc nổ. Do đó đã phát sinh thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. Sau đây, LawFirm.Vn sẽ cụ thể nội dung đó theo Luật số 14/2017/QH14 (được sửa đổi năm 2019), Nghị định 71/2018/NĐ-CP, Thông tư 13/2018/TT-BCT, Quyết định 2089A/QĐ-BCT như sau:

1. Khái quát chung về tiền chất thuốc nổ

– Theo điểm a khoản 7 Điều 3 Luật số 14/2017/QH14, Thuốc nổ là hóa chất hoặc hỗn hợp chất được sản xuất, sử dụng nhằm tạo ra phản ứng nổ dưới tác động của xung kích thích.

– Theo khoản 10 Điều 3 Luật số 14/2017/QH14, Tiền chất thuốc nổ là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ (Danh mục tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 13/2018/TT-BCT).

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 71/2018/NĐ-CP quy định: Tiền chất thuốc nổ phải được bảo quản tại vị trí, địa điểm đáp ứng yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Hình minh họa. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

2. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

2.1. Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

– Theo Điều 11 Nghị định 71/2018/NĐ-CP, người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. Người được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ đã được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp không phải thực hiện huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp.

– Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 71/2018/NĐ-CP, người quản lý phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật: Hóa chất, vũ khí đạn, công nghệ hóa học về thuốc phóng, thuốc nổ, công binh, khai thác mỏ, kỹ thuật mỏ, địa chất, xây dựng công trình, giao thông, thủy lợi, địa vật lý hoặc dầu khí.

2.2. Thực hiện thủ tục

Điều 12 Nghị định 71/2018/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ:

+ Sở Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các đối tượng trên địa bàn quản lý, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này.

+ Cơ quan được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý vật liệu nổ công nghiệp chủ trì tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các đối tượng của tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

– Khoản 1 Điều 15 Nghị định 71/2018/NĐ-CP quy định: Tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ lập 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ 02 ảnh (3×4 cm) của người trong danh sách đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn;

+  Tài liệu huấn luyện chi tiết quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 14 của Nghị định này.

Lưu ý:

Khoản 4 Điều 15 Nghị định 71/2018/NĐ-CP quy định: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan quy định tại Điều 12 của Nghị định này thực hiện cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn có hiệu lực trong thời hạn 02 năm và có giá trị trên phạm vi toàn quốc (khoản 5 Điều 15 Nghị định 71/2018/NĐ-CP).

3. Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

– Theo khoản 6 Điều 15 Nghị định 71/2018/NĐ-CP, Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn được cấp lại trong trường hợp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng. Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn được cấp lại có nội dung và thời hạn như giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn đã cấp.

– Tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ lập 01 bộ hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị cấp lại theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

+ 02 ảnh (3×4 cm) của đối tượng cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn;

+ Danh sách đối tượng cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn.

Lưu ý:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền (xem mục 2) cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (điểm d khoản 6 Điều 15 Nghị định 71/2018/NĐ-CP).

Kết luận: Việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ cần phải đáp ứng đủ các điều kiện tại Luật số 14/2017/QH14 (được sửa đổi năm 2019), Nghị định 71/2018/NĐ-CP, Thông tư 13/2018/TT-BCT.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap