Cần làm gì với cơ quan thuế khi người lao động đổi CMND sang CCCD?

0 22.213

Hiện nay việc người lao động chuyển đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ căn cước công dân (CCCD) là rất phổ biến. Theo đó, trong trường hợp phát sinh thay đổi thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân như vậy thì người lao động có phải thực hiện thủ tục gì với cơ quan thuế hay không?


1. Có bắt buộc thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 thì cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế (ví dụ: thay đổi về số chứng minh nhân dân/căn cước công dân,…) phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.     

Người lao động có thể tự mình thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế. Người lao động có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Hình minh họa. Cần làm gì với cơ quan thuế khi người lao động đổi CMND sang CCCD

2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp người lao động thay đổi CMND sang CCCD như sau:

2.1. Trường hợp người lao động ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

Thành phần hồ sơ gồm có:

– Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó);

– Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân;

– Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC). Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân vào Tờ khai gửi cơ quan có thẩm quyền.

Thẩm quyền giải quyết: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.

2.2. Trường hợp người lao động trực tiếp thực hiện thủ tục với cơ quan thuế

Thành phần hồ sơ gồm có:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC);

– Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân;

Thẩm quyền giải quyết: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ: Trường hợp người lao động không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập thì nộp hồ sơ tại Chi cục thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.


3. Chậm thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế có bị xử phạt?

Trong trường hợp vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 6 Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì không áp dụng xử phạt hành chính về thời hạn thông báo thay đổi đối với các trường hợp:

– Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về CMND khi được cấp thẻ CCCD;

– Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về CMND khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ CCCD;

Như vậy, trường hợp người lao động đã được cấp mã số thuế, sau đó đổi từ CMND sang thẻ CCCD mà chậm thực hiện thông báo thay đổi thông tin (cả với trường hợp cá nhân tự thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện) thì sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, để đảm bảo thông tin đăng ký thuế cá nhân được cập nhật chính xác thì người lao động nên nhanh chóng thực hiện thủ tục thông báo thay đổi theo quy định.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap