Các tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

0 118

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, cụ thể như sau:


1. Các tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định 09 tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh bao gồm:

– Tiêu chí 1: Quy hoạch đô thị;

– Tiêu chí 2: Giao thông đô thị;

– Tiêu chí 3: Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị;

– Tiêu chí 4: An ninh, trật tự đô thị;

– Tiêu chí 5: Thông tin, truyền thông đô thị;

– Tiêu chí 6: Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị;

– Tiêu chí 7: Văn hóa, thể thao đô thị;

– Tiêu chí 8: Y tế, giáo dục đô thị;

– Tiêu chí 9: Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Hình minh họa. Các tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

2. Điều kiện xét công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

– Có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Đạt 09 đánh giá, công nhận đô thị văn minh;

– Thời gian đăng ký:

+ 02 năm, đối với công nhận lần đầu;

+ 05 năm, đối với công nhận lại.

– Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.


3. Điều kiện xét, công nhận và công nhận lại quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh

–  Có đăng ký quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Đạt 09 đánh giá, công nhận đô thị văn minh;

– Thời gian đăng ký:

+ 02 năm, đối với công nhận lần đầu;

+ 05 năm, đối với công nhận lại.

– Có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh.

– Có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap