Các phụ lục của hiệp định GATS 

0 14.977

Khác với thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ đa dạng hơn rất nhiều. Các công ty cung ứng dịch vụ sẽ cung cấp theo các cách thức rất khác nhau, do đó, các phụ lục của GATS sẽ giúp khắc phục được điểm này và giúp chúng ta hiểu được phần nào sự đa dạng này.

Do vậy, điểm trụ cột thứ ba của GATS là một loạt các phụ lục và các văn kiện khác nhằm đề cập tính chất đặc biệt của từng phân ngành dịch vụ riêng biệt; xác định một cách chính xác phạm vi của một số lĩnh vực, quy định vai trò của các nhóm công tác hoặc đàm phán trực tiếp để tiếp tục thương lượng trong một số lĩnh vực.

Ví dụ, phụ lục về dịch vụ vận tải hàng không loại bỏ việc vận chuyển và những hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền chuyên chở khỏi khuôn khổ của GATT. Phụ lục này áp dụng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, tiếp thị dịch vụ vận chuyển hàng không và dịch vụ đặt chỗ qua hệ thống máy tính. 

Phụ lục về c quy định về di trú đối với các thể nhân khẳng định quyền của các cá nhân được tạm thời lưu trú lại một nước để cung ứng dịch vụ Phụ lục cũng nêu rõ GATS không áp dụng cho những người tang tìm kiếm việc làm thường xuyên, cũng như không được sử dụng như một điều kiện để xin quy chế công dân lưu trú hoặc một công việc thường xuyên. 

Phụ lục về dịch vụ tài cnh quy định chính phủ có toàn quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ví như để bảo vệ các nhà đầu tư, người gửi tiên, và người mua bảo hiểm để đảm bảo tính thống nhất và ổn định của hệ thống tài chính. Phụ lục cũng quy định GATS không áp dụng đối với các dịch vụ được cung cấp nhằm thực thi quyền lực của chính phủ đối với hệ thống tài chính, ví dụ như các dịch vụ do các ngân hàng trung ương cung cấp. 

Phụ lục về viễn thông quy định chính phủ các nước phải đảm bảo cho các nhà cung ứng dịch vụ nước ngoài được sử dụng các mạng viễn thông công cộng mà không phải chịu bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Nói chung ngành viễn thông đóng một vai trò kép vì nó vừa là một ngành hoạt động kinh tế riêng biệt, vừa là một thành tố của hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho các hoạt động kinh tế khác (ví như việc chuyên tiền điện tử). 

Phụ lục về các dịch vụ vận tải ng không quy định các quyền không lưu và các hoạt động đi kèm với chúng không thuộc phạm vi điều chỉnh của GATS, mà chúng được điều chỉnh bởi các hiệp định song phương. Tuy nhiên, phụ lục này cũng nêu rõ GATS sẽ được áp dụng cho các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bay, cho các dịch vụ vận tải hàng không và cho các dịch vụ của hệ thông đặt vé qua mạng. Hiện các nước thành viên đang xem xét lại phụ lục này. 

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap