Các loại thủ tục hành chính hiện nay

0 1.362

Thủ tục hành chính có thể được phân chia thành nhiều nhóm theo những căn cứ khác nhau. Thủ tục hành chính được phân loại theo hai cách sau:


1. Căn cứ mục đích của thủ tục

Theo mục đích của thủ tục, thủ tục hành chính được chia thành thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục giải quyết các công việc cụ thể.

1.1. Thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Mặc dù Quốc hội thực hiện quyền lập pháp để đặt ra những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ hội cơ bản, quan trọng nhất, tạo nên bộ xương cho cả hệ thống pháp luật nhưng vì nhiều lí do khác nhau, cơ quan hành chính, cơ quan toà án, viện kiểm sát vẫn có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. So với thủ tục lập pháp, thủ tục hành chính được dùng để ban hành văn bản quy phạm pháp luật đơn giản hơn nhưng lại đa dạng hơn. Có nhiều thủ tục ban hành văn bản quy phạm như thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ, quan ngang bộ, văn bản liên tịch; thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của toà án, viện kiểm sát, của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. Kết quả của việc thực hiện thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cơ quan có thẩm quyền ban hành một văn bản quy phạm pháp luật.

Do khng c động rộng về đối tượng, lâu dài về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật nên mục đích của thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật làm thế nào để bằng thủ tục đó thể tạo ra các văn bản quy phạm pháp luật có tính khái quát cao, có khả năng dự báo chính xác nhằm thiết lập duy trì trật tự quản trong từng lĩnh vực hoặc trong phạm vi nh thổ nhất định. Chính vậy, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật thường nhiều chủ thể tham gia ít các quy định về thời hạn cho các hoạt động cụ thể trong đó.

Hình minh họa. Các loại thủ tục hành chính hiện nay

1.2. Thủ tục giải quyết các công việc cụ thể

Nếu như sự ổn định của đời sống xã hội có được phần lớn là nhờ các văn bản quy phạm pháp luật thì sự sống động của đời sống, khả năng thích ứng của nền hành chính, năng lực hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức chủ yếu thể hiện qua hoạt động giải quyết các công việc cụ thể. Có nhiều thủ tục giải quyết các công việc cụ thể với mục đích khác nhau, như cho phép nhân, tổ chức thực hiện các quyền pháp luật quy định phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; d, thtục cấp các loại giấy phép; giải quyết các yêu cầu, đề nghị của nhân, tổ chức; thủ tục khiếu nại, tố cáo; áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; hình thành, quản đội ngũ cán bộ, công chức; thủ tục tuyển dụng, khen thưởng cán bộ, công chức... Nói chung, thủ tục giải quyết các công việc cụ thể thường liên quan trực tiếp đến những quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân nên các thủ tục này phải có khả năng ngăn chặn nguy cơ xâm phạm các quyền lợi ích hợp pháp. Sự nhanh chóng, kịp thời khi thực hiện các thủ tục này ý nghĩa đáng kể tới sự chính xác của hoạt động quản lí, sự thuận tiện trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức nên các thủ tục này thường những khoảng thời gian (thời hiệu, thời hạn) giá trị bắt buộc đối với các chủ thể của thủ tục.


2. Căn cứ tính chất công việc được tiến hành theo thủ tục hành chính

Dựa vào tính chất công việc được tiến hành, thủ tục hành chính được chia thành hai loại: Thủ tục hành chính nội bộ thủ tục hành chính liên hệ.

2.1. Thủ tục hành chính nội bộ

thtục tiến hành các hoạt động quản được thực hiện trong nội bộ cơ quan, hệ thống cơ quan hay toàn bộ bộ máy nhà nước. Các hoạt động quản thực hiện theo thtục hành chính nội bộ phần nhiều nhằm hình thành, hn thiện, vận nh bộ máy quản nên thủ tục hành chính nội bộ phc vụ cho việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước, đảm bảo phân công, phân cấp, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các bộ phận, các cán bộ, công chức trong một quan nhà nước. Nói cách khác, thủ tục hành chính nội bliên quan chặt chẽ với vấn đề tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước. Nhu cầu cải cách thủ tục hành chính nội bộ xuất phát từ nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nên không thể cải cách các thủ tục này nếu không cải cách bộ máy nhà nước, đặc biệt là bộ máy hành chính. Các chủ thể của thtục hành chính nội bộ thường các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước. Sự tham gia của các nhân, tổ chức ngoài bộ máy nhà nước vào các thủ tục này tương đối hạn chế. nhiu thủ tục hành chính nội bộ như thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan nhà nước, đơn vị sở, thủ tục tuyển dụng, bnhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức...

2.2. Thủ tục hành chính liên hệ

thủ tc giải quyết các công việc cụ thể liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của tổ chức, nhân. Điểm chung của thủ tục hành chính liên hệ chủ thể tham gia thủ tục bao giờ cũng nhân, tổ chức không sử dụng quyền lực nhà nước. Việc xây dựng thực hiện các thủ tục này phụ thuộc vào quan niệm về mối quan hệ giữa Nhà nước nhân dân, về vai trò của Nhà nước trong quản . Thủ tục hành chính liên hệ ảnh hưởng rệt tới hiệu quả quản lí và người dân đánh giá thái độ, năng lực hoạt động của chính quyền chủ yếu thông qua việc thực hiện các thủ tục này. So với thủ tục hành chính nội bộ, thủ tục hành chính liên hệ linh hoạt phải thay đổi thường xuyên hơn để phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn quản lí. Chính vì vậy, vấn đề cải cách thủ tục hành chính liên hệ hiện nay cấp bách hơn cải cách thủ tục hành chính nội bộ. Có nhiều thủ tục hành chính liên hệ như thủ tục cấp phép, thủ tục giải quyết khiếu nại, thủ tục đăng quyền sở hữu tài sản, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính...

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap