Biện pháp khẩn cấp tạm thời tố tụng dân sự là gì?

0 12.516

1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì?

Trong quá trình toà án giải quyết vụ việc dân sự, đôi khi toà án phải quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp cần thiết để giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm thi hành án. Các biện pháp này được gọi biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là biện pháp toà án quyết định áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc n sự nhằm giải quyết nhu cu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản tránh gây thiệt hại không thể khắc phc được hoặc bảo đảm việc thi hành án.

So với các biện pháp khác được toà án quyết định áp dụng trong quá trình tố tụng để giải quyết vụ việc dân sự thì biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) những nhiều điểm khác biệt, vừa mang tính khẩn cấp vừa mang tính tạm thời. Tính khẩn cấp ca biện pháp này được thể hiện chỗ, toà án phải ra quyết định áp dụng ngay quyết định này được thực hiện ngay sau khi được toà án quyết định áp dụng, nếu không sẽ mất hết ý nghĩa, tác dụng.

Tính tạm thời của biện pháp này được thể hiện chỗ, quyết định áp dụng BPKCTT chưa phải quyết định cuối cùng về giải quyết vụ việc dân sự. Đây chỉ biện pháp tạm thời được áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, chưa phải quyết định về giải quyết vụ việc dân sự. Sau khi quyết định áp dụng BPKCTT, nếu do của việc áp dụng không còn nữa thì toà án thể huỷ bỏ quyết định này. Tuy vậy, việc áp dụng BPKCTT thể gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của người bị áp dụng người khác. Do vậy, toà án phải xem xét thận trọng trước khi quyết định áp dụng biện pháp này phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật để tránh việc gây thiệt hại cho đương sự các chủ thể khác.

Để bảo đảm việc áp dụng BPKCTT được đúng đắn, từ trước tới nay, pháp luật tố tụng dân sự quy định rất chặt chẽ trình tự, thủ tục điều kiện quyết định áp dụng. Trước đây, việc quyết định áp dụng BPKCTT trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại lao đng được thực hiện theo các quy định tại các điều: từ Điều 99 đến Điều 126 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 Nghị quyết của HĐTPTANDTC số 02/2005/NQHĐTP ngày 27/4/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII Các biện pháp khẩn cấp tạm thờicủa Bộ luật Tố tụng dân sự. Hiện nay, việc áp dụng BPKCTT trong quá trình giải quyết các vụ việc này được thực hiện theo các quy định tại các điều: từ Điều 111 đến Điều 142 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.


2. Ý nghĩa của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Với mục đích để giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo toàn tình trạng tài sản, bảo vệ bằng chứng hoặc để bảo đảm việc thi hành án nên việc áp dụng BPKCTT mang nhiều ý nghĩa không những đối với việc giải quyết vụ việc dân sự của toà án cả đối với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trên thực tế, lợi ích của mình hoặc do thiếu thiện chí, nhiều người đã hành vi tẩu tán tài sản, huỷ hoại hoặc xâm phạm chứng cứ, mua chuộc người làm chứng vv... Việc áp dụng BPKCTT trong những trường hợp này một mặt chống lại được các hành vi đó, bảo vệ được chứng cứ, giữ nguyên được giá trị chứng minh của chứng cứ, tránh cho hồ vụ việc dân sự bị sai lệch, bảo đảm việc giải quyết đúng được vụ việc dân sự. Mặt khác, qua đó còn bảo toàn được tình trạng tài sản, tránh việc gây thiệt hại không thể khắc phục được, giữ được tài sản bảo đảm cho việc thi hành bản án, quyết định của toà án sau này.

Ngoài ra, việc áp dụng BPKCTT đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách của đương sự, tạo điều kiện cho đương sự sớm ổn định được cuộc sống của họ những người sống phụ thuộc vào họ. Trên sở đó, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

5/5 - (101 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap