Bảng giá đất Thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Lắk

0 5.141

Bảng giá đất Thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Đắk mới nhất theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (sửa đổi bởi Quyết định 36/2020/QĐ-UBND).


1. Căn cứ pháp lý 

– Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/05/2020 về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024

– Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (được sửa đổi tại Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất Thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Lắk

3. Bảng giá đất Thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Lắk mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

– Vị trí 1 có giá đất cao nhất: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.

– Vị trí 2 có giá thấp hơn vị trí 1, vị trí 3 có giá đất thấp hơn vị trí 2: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

– Các vị trí 1, 2 và 3 được gắn với địa danh cụ thể bao gồm tên cánh đồng hoặc khu sản xuất, tên thôn buôn, tổ dân phố hoặc địa chỉ của từng thửa đất.

– Trường hợp không có vị trí 2 và 3 thì giá của loại đất tại vị trí 1 được áp dụng cho cả đơn vị hành chính cấp xã đó.

3.2. Bảng giá đất Thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắk Lắk

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Nguyễn Văn Cừ5.500.000----Đất ở đô thị
2Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Trần Cao Vân9.000.000----Đất ở đô thị
3Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Cao Vân - Nơ Trang Lơng12.000.000----Đất ở đô thị
4Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Trần Hưng Đạo16.000.000----Đất ở đô thị
5Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Võ Thị Sáu20.000.000----Đất ở đô thị
6Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcVõ Thị Sáu - Nguyễn Đình Chiểu16.000.000----Đất ở đô thị
7Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Du9.000.000----Đất ở đô thị
8Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu6.000.000----Đất ở đô thị
9Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Nguyễn Đình Chiểu4.500.000----Đất ở đô thị
10Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm2.200.000----Đất ở đô thị
11Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
12Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.800.000----Đất ở đô thị
13Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcPhan Bội Châu - Tô Vĩnh Diện1.200.000----Đất ở đô thị
14Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.800.000----Đất ở đô thị
15Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết đường (Ngô Bá Lân thửa đất 57, TBĐ số 23)1.200.000----Đất ở đô thị
16Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.800.000----Đất ở đô thị
17Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcPhan Bội Châu - Bế Văn Đàn1.200.000----Đất ở đô thị
18Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.800.000----Đất ở đô thị
19Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
20Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu950.000----Đất ở đô thị
21Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.800.000----Đất ở đô thị
22Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
23Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu3.600.000----Đất ở đô thị
24Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết chùa An Lạc2.600.000----Đất ở đô thị
25Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcChùa An Lạc - Ngã ba Trần Hưng Đạo2.200.000----Đất ở đô thị
26Thị xã Buôn HồKim Đồng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn4.200.000----Đất ở đô thị
27Thị xã Buôn HồVõ Thị Sáu - Phường An LạcHùng Vương - Trần Hưng Đạo3.000.000----Đất ở đô thị
28Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng20.000.000----Đất ở đô thị
29Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHai Bà Trưng - Phan Bội Châu14.000.000----Đất ở đô thị
30Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết ranh giới chùa An Lạc11.000.000----Đất ở đô thị
31Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHết ranh giới chùa An Lạc - Đầu thửa đất bà Cảnh10.000.000----Đất ở đô thị
32Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcĐầu thửa đất bà Cảnh - Ngô Đức Kế7.200.000----Đất ở đô thị
33Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcNgô Đức Kế - Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu6.500.000----Đất ở đô thị
34Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi3.400.000----Đất ở đô thị
35Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcTrường Tiểu học Nguyễn Trãi - Cầu RôSy2.500.000----Đất ở đô thị
36Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn4.800.000----Đất ở đô thị
37Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng3.000.000----Đất ở đô thị
38Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcTôn Thất Tùng - Lê Hồng Phong2.400.000----Đất ở đô thị
39Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcLê Hồng Phong - Hết đường3.000.000----Đất ở đô thị
40Thị xã Buôn HồLê Hồng Phong - Phường An LạcHùng Vương - Lê Duẩn3.600.000----Đất ở đô thị
41Thị xã Buôn HồPhạm Văn Đồng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng2.400.000----Đất ở đô thị
42Thị xã Buôn HồAma Khê - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng3.000.000----Đất ở đô thị
43Thị xã Buôn HồTôn Thất Tùng - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng3.000.000----Đất ở đô thị
44Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcHùng Vương - Lý Tự Trọng6.000.000----Đất ở đô thị
45Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcLý Tự Trọng - Nguyễn Hữu Cảnh4.200.000----Đất ở đô thị
46Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcNguyễn Hữu Cảnh - Giáp Hải1.500.000----Đất ở đô thị
47Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcGiáp Hải - Đinh Núp1.000.000----Đất ở đô thị
48Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcĐinh Núp - Đến Cầu Buôn Tring500.000----Đất ở đô thị
49Thị xã Buôn HồHuỳnh Thúc Kháng - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Trần Cao Vân1.200.000----Đất ở đô thị
50Thị xã Buôn HồĐinh Công Tráng - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng730.000----Đất ở đô thị
51Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Nguyễn Văn Cừ1.800.000----Đất ở đô thị
52Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp ranh giới phường Thiện An1.000.000----Đất ở đô thị
53Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực2.200.000----Đất ở đô thị
54Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcNguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng1.800.000----Đất ở đô thị
55Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp phường Thiện An1.800.000----Đất ở đô thị
56Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng1.800.000----Đất ở đô thị
57Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng1.200.000----Đất ở đô thị
58Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực1.200.000----Đất ở đô thị
59Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa1.500.000----Đất ở đô thị
60Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Du1.050.000----Đất ở đô thị
61Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Du - Nguyễn Đình Chiểu (phía đông Bắc)580.000----Đất ở đô thị
62Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa1.500.000----Đất ở đô thị
63Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.050.000----Đất ở đô thị
64Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)1.500.000----Đất ở đô thị
65Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)1.300.000----Đất ở đô thị
66Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)1.000.000----Đất ở đô thị
67Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)800.000----Đất ở đô thị
68Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)1.000.000----Đất ở đô thị
69Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)800.000----Đất ở đô thị
70Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)700.000----Đất ở đô thị
71Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)500.000----Đất ở đô thị
72Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Hết đất ông Hoa Dư (thửa đất 03, TBĐ số 01)550.000----Đất ở đô thị
73Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế750.000----Đất ở đô thị
74Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông750.000----Đất ở đô thị
75Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế550.000----Đất ở đô thị
76Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế500.000----Đất ở đô thị
77Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế550.000----Đất ở đô thị
78Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông700.000----Đất ở đô thị
79Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô D và lô E) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế450.000----Đất ở đô thị
80Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô E và lô F) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế450.000----Đất ở đô thị
81Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô F và lô G) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế450.000----Đất ở đô thị
82Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô G và lô H) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế350.000----Đất ở đô thị
83Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô H và lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế350.000----Đất ở đô thị
84Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế350.000----Đất ở đô thị
85Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá số 02.400.000----Đất ở đô thị
86Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 0 - Đường xương cá số 12.200.000----Đất ở đô thị
87Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 1 - Đường xương cá số 21.500.000----Đất ở đô thị
88Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 2 - Đường xương cá số 31.500.000----Đất ở đô thị
89Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 3 - Đường xương cá số 41.200.000----Đất ở đô thị
90Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 0 - Phường An Lạc-1.000.000----Đất ở đô thị
91Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 1 - Phường An Lạc-850.000----Đất ở đô thị
92Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 2 - Phường An Lạc-730.000----Đất ở đô thị
93Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 3 - Phường An Lạc-600.000----Đất ở đô thị
94Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 4 - Phường An Lạc-600.000----Đất ở đô thị
95Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m1.000.000----Đất ở đô thị
96Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m730.000----Đất ở đô thị
97Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 150 m - Hết đường (giáp đất Lê Minh Thuấn thửa đất 50, TBĐ số 02)600.000----Đất ở đô thị
98Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m1.000.000----Đất ở đô thị
99Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m850.000----Đất ở đô thị
100Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo +150m - Hết đường (theo QH giao Thông)680.000----Đất ở đô thị
101Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Nguyễn Văn Cừ5.500.000----Đất ở đô thị
102Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Trần Cao Vân9.000.000----Đất ở đô thị
103Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Cao Vân - Nơ Trang Lơng12.000.000----Đất ở đô thị
104Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Trần Hưng Đạo16.000.000----Đất ở đô thị
105Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Võ Thị Sáu20.000.000----Đất ở đô thị
106Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcVõ Thị Sáu - Nguyễn Đình Chiểu16.000.000----Đất ở đô thị
107Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Du9.000.000----Đất ở đô thị
108Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu6.000.000----Đất ở đô thị
109Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Nguyễn Đình Chiểu4.500.000----Đất ở đô thị
110Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm2.200.000----Đất ở đô thị
111Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
112Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.800.000----Đất ở đô thị
113Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcPhan Bội Châu - Tô Vĩnh Diện1.200.000----Đất ở đô thị
114Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.800.000----Đất ở đô thị
115Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết đường (Ngô Bá Lân thửa đất 57, TBĐ số 23)1.200.000----Đất ở đô thị
116Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.800.000----Đất ở đô thị
117Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcPhan Bội Châu - Bế Văn Đàn1.200.000----Đất ở đô thị
118Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.800.000----Đất ở đô thị
119Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
120Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu950.000----Đất ở đô thị
121Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.800.000----Đất ở đô thị
122Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
123Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu3.600.000----Đất ở đô thị
124Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết chùa An Lạc2.600.000----Đất ở đô thị
125Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcChùa An Lạc - Ngã ba Trần Hưng Đạo2.200.000----Đất ở đô thị
126Thị xã Buôn HồKim Đồng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn4.200.000----Đất ở đô thị
127Thị xã Buôn HồVõ Thị Sáu - Phường An LạcHùng Vương - Trần Hưng Đạo3.000.000----Đất ở đô thị
128Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng20.000.000----Đất ở đô thị
129Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHai Bà Trưng - Phan Bội Châu14.000.000----Đất ở đô thị
130Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết ranh giới chùa An Lạc11.000.000----Đất ở đô thị
131Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHết ranh giới chùa An Lạc - Đầu thửa đất bà Cảnh10.000.000----Đất ở đô thị
132Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcĐầu thửa đất bà Cảnh - Ngô Đức Kế7.200.000----Đất ở đô thị
133Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcNgô Đức Kế - Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu6.500.000----Đất ở đô thị
134Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi3.400.000----Đất ở đô thị
135Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcTrường Tiểu học Nguyễn Trãi - Cầu RôSy2.500.000----Đất ở đô thị
136Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn4.800.000----Đất ở đô thị
137Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng3.000.000----Đất ở đô thị
138Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcTôn Thất Tùng - Lê Hồng Phong2.400.000----Đất ở đô thị
139Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcLê Hồng Phong - Hết đường3.000.000----Đất ở đô thị
140Thị xã Buôn HồLê Hồng Phong - Phường An LạcHùng Vương - Lê Duẩn3.600.000----Đất ở đô thị
141Thị xã Buôn HồPhạm Văn Đồng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng2.400.000----Đất ở đô thị
142Thị xã Buôn HồAma Khê - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng3.000.000----Đất ở đô thị
143Thị xã Buôn HồTôn Thất Tùng - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng3.000.000----Đất ở đô thị
144Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcHùng Vương - Lý Tự Trọng6.000.000----Đất ở đô thị
145Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcLý Tự Trọng - Nguyễn Hữu Cảnh4.200.000----Đất ở đô thị
146Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcNguyễn Hữu Cảnh - Giáp Hải1.500.000----Đất ở đô thị
147Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcGiáp Hải - Đinh Núp1.000.000----Đất ở đô thị
148Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcĐinh Núp - Đến Cầu Buôn Tring500.000----Đất ở đô thị
149Thị xã Buôn HồHuỳnh Thúc Kháng - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Trần Cao Vân1.200.000----Đất ở đô thị
150Thị xã Buôn HồĐinh Công Tráng - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng730.000----Đất ở đô thị
151Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Nguyễn Văn Cừ1.800.000----Đất ở đô thị
152Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp ranh giới phường Thiện An1.000.000----Đất ở đô thị
153Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực2.200.000----Đất ở đô thị
154Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcNguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng1.800.000----Đất ở đô thị
155Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp phường Thiện An1.800.000----Đất ở đô thị
156Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng1.800.000----Đất ở đô thị
157Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng1.200.000----Đất ở đô thị
158Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực1.200.000----Đất ở đô thị
159Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa1.500.000----Đất ở đô thị
160Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Du1.050.000----Đất ở đô thị
161Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Du - Nguyễn Đình Chiểu (phía đông Bắc)580.000----Đất ở đô thị
162Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa1.500.000----Đất ở đô thị
163Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.050.000----Đất ở đô thị
164Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)1.500.000----Đất ở đô thị
165Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)1.300.000----Đất ở đô thị
166Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)1.000.000----Đất ở đô thị
167Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)800.000----Đất ở đô thị
168Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)1.000.000----Đất ở đô thị
169Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)800.000----Đất ở đô thị
170Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)700.000----Đất ở đô thị
171Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)500.000----Đất ở đô thị
172Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Hết đất ông Hoa Dư (thửa đất 03, TBĐ số 01)550.000----Đất ở đô thị
173Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế750.000----Đất ở đô thị
174Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông750.000----Đất ở đô thị
175Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế550.000----Đất ở đô thị
176Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế500.000----Đất ở đô thị
177Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế550.000----Đất ở đô thị
178Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông700.000----Đất ở đô thị
179Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô D và lô E) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế450.000----Đất ở đô thị
180Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô E và lô F) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế450.000----Đất ở đô thị
181Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô F và lô G) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế450.000----Đất ở đô thị
182Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô G và lô H) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế350.000----Đất ở đô thị
183Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô H và lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế350.000----Đất ở đô thị
184Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế350.000----Đất ở đô thị
185Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá số 02.400.000----Đất ở đô thị
186Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 0 - Đường xương cá số 12.200.000----Đất ở đô thị
187Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 1 - Đường xương cá số 21.500.000----Đất ở đô thị
188Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 2 - Đường xương cá số 31.500.000----Đất ở đô thị
189Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 3 - Đường xương cá số 41.200.000----Đất ở đô thị
190Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 0 - Phường An Lạc-1.000.000----Đất ở đô thị
191Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 1 - Phường An Lạc-850.000----Đất ở đô thị
192Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 2 - Phường An Lạc-730.000----Đất ở đô thị
193Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 3 - Phường An Lạc-600.000----Đất ở đô thị
194Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 4 - Phường An Lạc-600.000----Đất ở đô thị
195Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m1.000.000----Đất ở đô thị
196Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m730.000----Đất ở đô thị
197Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 150 m - Hết đường (giáp đất Lê Minh Thuấn thửa đất 50, TBĐ số 02)600.000----Đất ở đô thị
198Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m1.000.000----Đất ở đô thị
199Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m850.000----Đất ở đô thị
200Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo +150m - Hết đường (theo QH giao Thông)680.000----Đất ở đô thị
201Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Hết ranh giới đất ông Trần Ngọc Hiếu (thửa đất 19, TBĐ số 3)1.200.000----Đất ở đô thị
202Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh giới đất ông Trần Ngọc Hiếu (thửa đất 19, TBĐ số 3) - Hết ranh gới đất ông Dương Trung Hiếu (thửa đất 57, TBĐ số 3)730.000----Đất ở đô thị
203Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh gới đất ông Dương Trung Hiếu (thửa đất 57, TBĐ số 3) - Hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn Trẫn (thửa đất 100, TBĐ số 3)500.000----Đất ở đô thị
204Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh giới đất ông Nguyễn Văn Trẫn (thửa đất 100, TBĐ số 3) - Tô Hiệu300.000----Đất ở đô thị
205Thị xã Buôn HồTô Hiệu - Phường An LạcVõ Văn Tần - Tiếp giáp với đường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên300.000----Đất ở đô thị
206Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm600.000----Đất ở đô thị
207Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ430.000----Đất ở đô thị
208Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết ranh giới thửa đất ông Bé Văn Minh (thửa đất 86, TBĐ số 10)350.000----Đất ở đô thị
209Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Cảnh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm600.000----Đất ở đô thị
210Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Cảnh - Phường An LạcPhan Kiệm - Hết đường (hết ranh giới đất nhà ông Y BLom)430.000----Đất ở đô thị
211Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm600.000----Đất ở đô thị
212Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ430.000----Đất ở đô thị
213Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết đường (hết ranh giới đất nhà bà A Mí Sa)300.000----Đất ở đô thị
214Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm600.000----Đất ở đô thị
215Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ430.000----Đất ở đô thị
216Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)350.000----Đất ở đô thị
217Thị xã Buôn HồBùi Hữu Nghĩa - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm430.000----Đất ở đô thị
218Thị xã Buôn HồBùi Hữu Nghĩa - Phường An LạcPhan Kiệm - Y Ngông Niê kdăm300.000----Đất ở đô thị
219Thị xã Buôn HồGiáp Hải - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm400.000----Đất ở đô thị
220Thị xã Buôn HồGiáp Hải - Phường An LạcPhan Kiệm - Trần Khánh Dư300.000----Đất ở đô thị
221Thị xã Buôn HồHuỳnh Văn Bánh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)300.000----Đất ở đô thị
222Thị xã Buôn HồNguyễn Hiền - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)300.000----Đất ở đô thị
223Thị xã Buôn HồTrần Khánh Dư - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)300.000----Đất ở đô thị
224Thị xã Buôn HồĐinh Núp - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường300.000----Đất ở đô thị
225Thị xã Buôn HồTrần Cảnh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường300.000----Đất ở đô thị
226Thị xã Buôn HồAMǐ Đoan - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Nơ Trang Lơng300.000----Đất ở đô thị
227Thị xã Buôn HồPhan Kiệm - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm480.000----Đất ở đô thị
228Thị xã Buôn HồPhan Kiệm - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (hết ranh giới đất nhà ông Y Ju)300.000----Đất ở đô thị
229Thị xã Buôn HồY Đôn - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm480.000----Đất ở đô thị
230Thị xã Buôn HồY Đôn - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (hết ranh giới đất nhà ông Y Dươm)300.000----Đất ở đô thị
231Thị xã Buôn HồPhạm Phú Thứ - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm480.000----Đất ở đô thị
232Thị xã Buôn HồPhạm Phú Thứ - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (giáp suối Krông Búk)300.000----Đất ở đô thị
233Thị xã Buôn HồĐường N1 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Đường N83.850.000----Đất ở đô thị
234Thị xã Buôn HồĐường N2 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N8 - Đường N63.850.000----Đất ở đô thị
235Thị xã Buôn HồĐường N2 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Trần Quốc Thảo3.850.000----Đất ở đô thị
236Thị xã Buôn HồĐường N3 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Đường N73.250.000----Đất ở đô thị
237Thị xã Buôn HồĐường N4 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N83.600.000----Đất ở đô thị
238Thị xã Buôn HồĐường N5 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N83.000.000----Đất ở đô thị
239Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N2 - Đường N44.000.000----Đất ở đô thị
240Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N4 - Đường N52.800.000----Đất ở đô thị
241Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - N24.200.000----Đất ở đô thị
242Thị xã Buôn HồĐường N7 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N3 - Đường N52.900.000----Đất ở đô thị
243Thị xã Buôn HồĐường N8 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường Trần Hưng Đạo - Đường N44.350.000----Đất ở đô thị
244Thị xã Buôn HồĐường N8 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N4 - Đường N53.000.000----Đất ở đô thị
245Thị xã Buôn HồĐường N10 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N8 - Đường N73.500.000----Đất ở đô thị
246Thị xã Buôn HồĐường N12 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N1 - Đường N23.600.000----Đất ở đô thị
247Thị xã Buôn HồĐường N12 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N2 - Đường N103.600.000----Đất ở đô thị
248Thị xã Buôn HồĐường N13 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N82.900.000----Đất ở đô thị
249Thị xã Buôn HồĐường N14 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N82.800.000----Đất ở đô thị
250Thị xã Buôn HồĐường N15 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N5 - Đường N82.800.000----Đất ở đô thị
251Thị xã Buôn HồĐường N9 - Phường An LạcĐường N2 - Hết Chi cục thuế2.400.000----Đất ở đô thị
252Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường An Lạc-300.000----Đất ở đô thị
253Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhAn Dương Vương - Nguyễn Hữu Thọ6.000.000----Đất ở đô thị
254Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Trãi10.000.000----Đất ở đô thị
255Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hoàng Diệu16.000.000----Đất ở đô thị
256Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhHoàng Diệu - Phạm Ngũ Lão20.000.000----Đất ở đô thị
257Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhPhạm Ngũ Lão - Hết ranh giới Nhà văn hóa TX Buôn Hồ20.000.000----Đất ở đô thị
258Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhHết ranh giới Nhà văn hóa TX Buôn Hồ - Lê Quý Đôn16.000.000----Đất ở đô thị
259Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai9.000.000----Đất ở đô thị
260Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Thị Minh Khai - Trần Nguyên Hãn6.000.000----Đất ở đô thị
261Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành1.800.000----Đất ở đô thị
262Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Âu Cơ1.400.000----Đất ở đô thị
263Thị xã Buôn HồNguyễn Đức Cảnh - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành1.200.000----Đất ở đô thị
264Thị xã Buôn HồNguyễn Đức Cảnh - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh đất nhà bà Lê Thị Xuân Mai (thửa đất 98, TBĐ số 13)730.000----Đất ở đô thị
265Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Thọ - Phường An BìnhHùng Vương - Hết ranh giới đất nhà ông Phan Hữu Thiện (thửa đất 28, TBĐ số 53)1.200.000----Đất ở đô thị
266Thị xã Buôn HồĐường song song với Nguyễn Tất Thành - Phường An BìnhNguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Hữu Thọ730.000----Đất ở đô thị
267Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành4.200.000----Đất ở đô thị
268Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh3.000.000----Đất ở đô thị
269Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Bà Triệu2.000.000----Đất ở đô thị
270Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhBà Triệu - Thánh thất Buôn Hồ1.500.000----Đất ở đô thị
271Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhThánh thất Buôn Hồ - Âu Cơ1.200.000----Đất ở đô thị
272Thị xã Buôn HồChu Văn An - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành4.000.000----Đất ở đô thị
273Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành5.000.000----Đất ở đô thị
274Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh3.500.000----Đất ở đô thị
275Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết ranh giới đất nhà ông Thái Bá Hùng (thửa đất 175, TBĐ số 09)2.500.000----Đất ở đô thị
276Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhHết ranh giới đất nhà ông Thái Bá Hùng (thửa đất 175, TBĐ số 09) - Hết đường2.000.000----Đất ở đô thị
277Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh14.000.000----Đất ở đô thị
278Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành11.000.000----Đất ở đô thị
279Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh giới đất Cty TNHH TM DV SX Đặng Tiến4.500.000----Đất ở đô thị
280Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHết ranh giới đất Cty TNHH TM DV SX Đặng Tiến - Hết ranh giới thửa đất ông Kiều Thanh Thăng (thửa đất 129, TBĐ số 09)2.100.000----Đất ở đô thị
281Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHết ranh giới thửa đất ông Kiều Thanh Thăng (thửa đất 129, TBĐ số 09) - Hết ranh giới thửa đất ông Hoàng Minh Chuyên (thửa đất 112, TBĐ số 09)800.000----Đất ở đô thị
282Thị xã Buôn HồPhạm Ngũ Lão - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh12.000.000----Đất ở đô thị
283Thị xã Buôn HồPhạm Ngọc Thạch - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh7.000.000----Đất ở đô thị
284Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành5.000.000----Đất ở đô thị
285Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh giới nhà ông Lương Văn Rô (thửa đất 9 TBĐ số 38)3.000.000----Đất ở đô thị
286Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHết ranh giới nhà ông Lương Văn Rô (thửa đất 9, TBĐ số 38) - Hết ranh giới nhà ông Lê Quốc Hùng (thửa đất 13, TBĐ số 32)2.000.000----Đất ở đô thị
287Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHết ranh giới nhà ông Lê Quốc Hùng (thửa đất 13, TBĐ số 32) - Hết ranh giới nhà ông Ngô Công Thanh (thửa đất 23, tờ bản đồ 09)1.500.000----Đất ở đô thị
288Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhThửa đất nhà ông Ngô Công Thanh (thửa đất 23, tờ bản đồ 09) - Cầu bà Tĩnh1.200.000----Đất ở đô thị
289Thị xã Buôn HồNguyễn Tri Phương - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Thị Định3.000.000----Đất ở đô thị
290Thị xã Buôn HồNguyễn Tri Phương - Phường An BìnhNguyễn Thị Định - Hết ranh giới thửa đất bà Nguyễn Thị Thu (thửa đất 57, TBĐ số 34)2.000.000----Đất ở đô thị
291Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh2.500.000----Đất ở đô thị
292Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Hết ranh giới đất ông Đỗ Viết Liên (Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 4)2.000.000----Đất ở đô thị
293Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhHết ranh giới đất ông Đỗ Viết Liên (Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 4) - Hết đường1.500.000----Đất ở đô thị
294Thị xã Buôn HồPhan Đăng Lưu - Phường An BìnhChu Văn An - Quang Trung4.000.000----Đất ở đô thị
295Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhChu Văn An - Quang Trung4.500.000----Đất ở đô thị
296Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhQuang Trung - Hoàng Diệu5.000.000----Đất ở đô thị
297Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhHoàng Diệu - Phạm Ngũ Lão6.000.000----Đất ở đô thị
298Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhBùi Thị Xuân - Hoàng Diệu8.000.000----Đất ở đô thị
299Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhHoàng Diệu - Lê Quý Đôn12.000.000----Đất ở đô thị
300Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Tri Phương4.000.000----Đất ở đô thị
301Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhNguyễn Tri Phương - Văn Tiến Dũng2.500.000----Đất ở đô thị
302Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhVăn Tiến Dũng - Giáp phường Đạt Hiếu2.000.000----Đất ở đô thị
303Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhAn Dương Vương - Nguyễn Trãi1.500.000----Đất ở đô thị
304Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Quang Trung4.000.000----Đất ở đô thị
305Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhQuang Trung - Hoàng Diệu6.000.000----Đất ở đô thị
306Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhHoàng Diệu - Lê Quý Đôn7.000.000----Đất ở đô thị
307Thị xã Buôn HồTrần Quốc Toản - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Y Jút2.500.000----Đất ở đô thị
308Thị xã Buôn HồLê Lai - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Y Jút2.500.000----Đất ở đô thị
309Thị xã Buôn HồY Jut - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh3.000.000----Đất ở đô thị
310Thị xã Buôn HồY Jut - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Trần Anh Tú (thửa đất 19, TBĐ số 13)2.000.000----Đất ở đô thị
311Thị xã Buôn HồBùi Thị Xuân - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Trần Phú5.000.000----Đất ở đô thị
312Thị xã Buôn HồNgô Quyền - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Chí Thanh7.000.000----Đất ở đô thị
313Thị xã Buôn HồLê Thị Hồng Gấm - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Chí Thanh5.000.000----Đất ở đô thị
314Thị xã Buôn HồLê Lợi - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh5.000.000----Đất ở đô thị
315Thị xã Buôn HồLê Lợi - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Tự Trị (thửa đất 140, TBĐ số 9)3.000.000----Đất ở đô thị
316Thị xã Buôn HồĐinh Tiên Hoàng - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh5.000.000----Đất ở đô thị
317Thị xã Buôn HồĐinh Tiên Hoàng - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đường2.000.000----Đất ở đô thị
318Thị xã Buôn HồPhan Chu Trinh - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Quang Trung4.000.000----Đất ở đô thị
319Thị xã Buôn HồPhan Chu Trinh - Phường An BìnhQuang Trung - Đinh Tiên Hoàng2.500.000----Đất ở đô thị
320Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Định - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Tri Phương2.500.000----Đất ở đô thị
321Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường An BìnhAn Vương Dương (ngã ba ranh giới An Bình - Đoàn Kết) - Nguyễn Trãi1.500.000----Đất ở đô thị
322Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hết đất nhà Nguyễn Đình Hiệp (thửa đất 03, TBĐ số 16)1.000.000----Đất ở đô thị
323Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn - Phường An BìnhHùng Vương - Đối diện Đặng Thai Mai960.000----Đất ở đô thị
324Thị xã Buôn HồNguyễn Thuyên - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất ở đô thị
325Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh2.500.000----Đất ở đô thị
326Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Trần Nguyên Hãn1.000.000----Đất ở đô thị
327Thị xã Buôn HồLê Văn Sỹ - Phường An BìnhNguyễn Thị Minh Khai - Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu1.500.000----Đất ở đô thị
328Thị xã Buôn HồPhan Đình Giót - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành5.000.000----Đất ở đô thị
329Thị xã Buôn HồNguyễn An Ninh - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Trọng Tuyển3.000.000----Đất ở đô thị
330Thị xã Buôn HồNguyễn An Ninh - Phường An BìnhNguyễn Trọng Tuyển - Hết đất nhà ông Hoàng Ngọc Châu (thửa đất 141, TBĐ số 9)2.000.000----Đất ở đô thị
331Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Ngã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa đất 98, TBĐ số 19)2.000.000----Đất ở đô thị
332Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường An BìnhNgã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa đất 98, TBĐ số 19) - An Dương Vương1.500.000----Đất ở đô thị
333Thị xã Buôn HồBà Triệu - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Lê Văn Hưu1.000.000----Đất ở đô thị
334Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (bao gồm phần giao thông phía Bắc đường Nguyễn Trãi) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - An Dương Vương1.000.000----Đất ở đô thị
335Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (bao gồm phần giao thông phía Bắc đường Nguyễn Trãi) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hết đất nhà ông Phạm Thanh Tài (thửa đất 01 TBĐ số 08)1.000.000----Đất ở đô thị
336Thị xã Buôn HồHồ Tùng Mậu - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Đinh Văn Ruyên (thửa đất 01, TBĐ số 13)2.000.000----Đất ở đô thị
337Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 8 - Phường An BìnhY Jút - Ngã ba Phan Chu Chinh1.000.000----Đất ở đô thị
338Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 8 - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Nguyễn Sâm (thửa đất 34, TBĐ số 49)1.000.000----Đất ở đô thị
339Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 7 và 8 - Phường An BìnhNgã ba Hồ Tùng Mậu - Ngã ba Lê Lợi1.000.000----Đất ở đô thị
340Thị xã Buôn HồNguyễn Trọng Tuyển - Phường An BìnhHoàng Diệu - Nguyễn An Ninh2.000.000----Đất ở đô thị
341Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường An Bình-300.000----Đất ở đô thị
342Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânĐầu cầu Hà Lan (giáp ranh phường Thống Nhất) - Trần Khát Chân2.400.000----Đất ở đô thị
343Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânTrần Khát Chân - Trần Quang Khải2.100.000----Đất ở đô thị
344Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Đặng Thái Thân1.800.000----Đất ở đô thị
345Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânĐặng Thái Thân - Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Đạo (thửa đất 105, TBĐ số 34)1.500.000----Đất ở đô thị
346Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Đạo (thửa đất 105, TBĐ số 34) - Hết phường Bình Tân1.200.000----Đất ở đô thị
347Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânHùng Vương - Ngã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa đất 68, TBĐ số 23)1.500.000----Đất ở đô thị
348Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânNgã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa đất 68, TBĐ số 23) - Trần Quý Cáp730.000----Đất ở đô thị
349Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânTrần Quý Cáp - Hết đường360.000----Đất ở đô thị
350Thị xã Buôn HồTrần Quý Cáp - Phường Bình TânTrần Khát Chân - Ngã ba giao nhau với đường Phan Phù Tiên300.000----Đất ở đô thị
351Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânHùng Vương - Ngã ba đường vào chợ1.000.000----Đất ở đô thị
352Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânNgã ba đường vào chợ - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thu Hà (thửa đất 15, TBĐ số 28)730.000----Đất ở đô thị
353Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thu Hà (thửa đất 15, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Tiến (thửa đất 26, TBĐ số 28)480.000----Đất ở đô thị
354Thị xã Buôn HồTrịnh Công Sơn - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 106, TBĐ số 22)730.000----Đất ở đô thị
355Thị xã Buôn HồTrịnh Công Sơn - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 106, TBĐ số 22) - Phạm Kính Ân480.000----Đất ở đô thị
356Thị xã Buôn HồPhạm Kính Ân - Phường Bình TânHùng Vương - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Hóa)730.000----Đất ở đô thị
357Thị xã Buôn HồTrương Hán Siêu - Phường Bình TânHùng Vương - Lê Văn Thiêm500.000----Đất ở đô thị
358Thị xã Buôn HồTrương Hán Siêu - Phường Bình TânLê Văn Thiêm - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Nguyễn Đình Khôi (thửa đất 279, TBĐ số 27)300.000----Đất ở đô thị
359Thị xã Buôn HồLê Văn Thiêm - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thành)260.000----Đất ở đô thị
360Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânHùng Vương - Lê Văn Thiêm730.000----Đất ở đô thị
361Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânLê Văn Thiêm - Lê Ngọc Hân480.000----Đất ở đô thị
362Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânLê Ngọc Hân - Trường Lê Quý Đôn260.000----Đất ở đô thị
363Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânTrường Lê Quý Đôn - Hùng Vương480.000----Đất ở đô thị
364Thị xã Buôn HồLê Ngọc Hân - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hiệu)250.000----Đất ở đô thị
365Thị xã Buôn HồCao Bá Quát - Phường Bình TânHùng Vương - Trần Quang Khải360.000----Đất ở đô thị
366Thị xã Buôn HồĐặng Thái Thân - Phường Bình TânHùng Vương - Trần Quang Khải480.000----Đất ở đô thị
367Thị xã Buôn HồNguyễn Chánh - Phường Bình TânĐặng Thái Thân - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Minh)300.000----Đất ở đô thị
368Thị xã Buôn HồTiểu La - Phường Bình TânHùng Vương - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thành Trung)480.000----Đất ở đô thị
369Thị xã Buôn HồPhan Kế Bính - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Hoa Thám730.000----Đất ở đô thị
370Thị xã Buôn HồPhan Kế Bính - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Vượng, thửa đất 115, TBĐ số 04)360.000----Đất ở đô thị
371Thị xã Buôn HồLưu Trọng Lư - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Hoa Thám730.000----Đất ở đô thị
372Thị xã Buôn HồLưu Trọng Lư - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
373Thị xã Buôn HồĐào Duy Từ - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Kỳ Đồng260.000----Đất ở đô thị
374Thị xã Buôn HồNgô Tất Tố - Phường Bình TânHùng Vương - Đào Duy Từ480.000----Đất ở đô thị
375Thị xã Buôn HồLê Hữu Phước - Phường Bình TânHùng Vương - Đào Duy Từ600.000----Đất ở đô thị
376Thị xã Buôn HồXuân Hồng - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
377Thị xã Buôn HồXuân Hồng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
378Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
379Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
380Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânĐào Duy Từ - Hết ranh giới thửa đất trường THCS Đinh Tiên Hoàng250.000----Đất ở đô thị
381Thị xã Buôn HồHoàng Văn Thụ - Phường Bình TânĐào Duy Từ - Kỳ Đồng360.000----Đất ở đô thị
382Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Huyên - Phường Bình TânXuân Hồng - Nguyễn Thị Suốt260.000----Đất ở đô thị
383Thị xã Buôn HồNguyễn Thượng Hiền - Phường Bình TânTố Hữu - Huyền Quang260.000----Đất ở đô thị
384Thị xã Buôn HồThanh Tịnh - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
385Thị xã Buôn HồThanh Tịnh - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
386Thị xã Buôn HồNguyễn Quốc Trị - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
387Thị xã Buôn HồNguyễn Quốc Trị - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
388Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Suốt - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
389Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Suốt - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
390Thị xã Buôn HồHoàng Hoa Thám - Phường Bình TânPhan Kế Bính - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Tiến)360.000----Đất ở đô thị
391Thị xã Buôn HồHuyền Quang - Phường Bình TânNguyễn Thị Suốt - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Hoàng Thanh Sang (thửa đất 156, TBĐ số 03)260.000----Đất ở đô thị
392Thị xã Buôn HồTrịnh Đình Thảo - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ260.000----Đất ở đô thị
393Thị xã Buôn HồCao Thắng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ260.000----Đất ở đô thị
394Thị xã Buôn HồĐào Duy Anh - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
395Thị xã Buôn HồĐào Duy Anh - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
396Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Diểu - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
397Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Diểu - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
398Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Bé - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
399Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Bé - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
400Thị xã Buôn HồKỳ Đồng - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ600.000----Đất ở đô thị
401Thị xã Buôn HồKỳ Đồng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ360.000----Đất ở đô thị
402Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Học - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà Trần Đức Long (thửa đất 188, TBĐ số 31)600.000----Đất ở đô thị
403Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Học - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Đức Long (thửa đất 188, TBĐ số 31) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Kim Lành, thửa đất 214, TBĐ số 31)360.000----Đất ở đô thị
404Thị xã Buôn HồNguyễn Lâm - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Trần Đức An, thửa đất 228, TBĐ số 31)480.000----Đất ở đô thị
405Thị xã Buôn HồVũ Hữu - Phường Bình TânNguyễn Lâm - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Trị, thửa đất 98, TBĐ số 34)260.000----Đất ở đô thị
406Thị xã Buôn HồHẻm 1 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà ông Nguyễn Văn Hiếu (thửa đất 58, TBĐ số 27)480.000----Đất ở đô thị
407Thị xã Buôn HồHẻm 2 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thửa đất 03, TBĐ số 35)480.000----Đất ở đô thị
408Thị xã Buôn HồHẻm 3 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà ông Lâm Quốc Việt (thửa đất 24, TBĐ số 34)480.000----Đất ở đô thị
409Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Bình Tân-250.000----Đất ở đô thị
410Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Đạt HiếuNguyễn Duy Trinh (giáp ranh xã Pơng Drang) - Trần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu)3.600.000----Đất ở đô thị
411Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Đạt HiếuTrần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu) - Giáp ranh giới phường An Lạc, An Bình5.500.000----Đất ở đô thị
412Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường Đạt HiếuGiáp ranh giới phường An Lạc - Trụ sở Công ty cà phê Buôn Hồ3.600.000----Đất ở đô thị
413Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường Đạt HiếuTrụ sở Công ty cà phê Buôn Hồ - Cầu RôSy2.500.000----Đất ở đô thị
414Thị xã Buôn HồNguyễn Duy Trinh (đường vào nghĩa địa Tân Lập I) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Thửa đất 15, TBĐ số 281.000.000----Đất ở đô thị
415Thị xã Buôn HồNguyễn Duy Trinh (đường vào nghĩa địa Tân Lập I) - Phường Đạt HiếuThửa đất 15, TBĐ số 28 - Đầu ranh giới Nghĩa địa600.000----Đất ở đô thị
416Thị xã Buôn HồHoàng Việt (đường đi đập tràn) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Định (thửa đất 222, TBĐ số 28)1.000.000----Đất ở đô thị
417Thị xã Buôn HồHoàng Việt (đường đi đập tràn) - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Định (thửa đất 222, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Tấn (thửa đất 39, TBĐ số 29)600.000----Đất ở đô thị
418Thị xã Buôn HồĐường vào khu B - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Giáp ranh giới cổng nghĩa địa khu B1.000.000----Đất ở đô thị
419Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Đường vào nghĩa địa khu C1.800.000----Đất ở đô thị
420Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuĐường vào khu C - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Quang Toản (thửa đất 33, TBĐ số 35)1.200.000----Đất ở đô thị
421Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Quang Toản (thửa đất 33, TBĐ số 35) - Đến ngã ba Trần Huy Liệu750.000----Đất ở đô thị
422Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuTrần Hưng Đạo - Hết Cống cây Đa (thửa đất 131, TBĐ số 11)1.000.000----Đất ở đô thị
423Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuCống cây Đa (thửa đất 131, thuộc TBĐ số 11) - Hết tổ dân phố 2600.000----Đất ở đô thị
424Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHết tổ dân phố 2 - Giáp đường Trần Huy Liệu600.000----Đất ở đô thị
425Thị xã Buôn HồTôn Thất Thuyết - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn An Ca (thửa đất 4, TBĐ số 41)1.000.000----Đất ở đô thị
426Thị xã Buôn HồTôn Thất Thuyết - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn An Ca (thửa đất 4, TBĐ số 41) - Ngã ba Trần Huy Liệu700.000----Đất ở đô thị
427Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn (giáp phường An Bình) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Đặng Thai Mai1.000.000----Đất ở đô thị
428Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn (giáp phường An Bình) - Phường Đạt HiếuNgã ba Đặng Thai Mai - Giáp đường Lương Thế Vinh480.000----Đất ở đô thị
429Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã tư Văn Tiến Dũng2.400.000----Đất ở đô thị
430Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuNgã tư Văn Tiến Dũng - Hết ranh giới đất Trường TH Lê Thị Hồng Gấm1.800.000----Đất ở đô thị
431Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHết ranh giới đất Trường TH Lê Thị Hồng Gấm - Hết ranh giới thửa đất 11,TBĐ số 421.200.000----Đất ở đô thị
432Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất 11, TBĐ số 42 - Trần Nguyên Hãn360.000----Đất ở đô thị
433Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Đập giao thủy300.000----Đất ở đô thị
434Thị xã Buôn HồTrần Văn Trà (đường vào chùa Đạt Hiếu) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngô Thì Nhậm1.000.000----Đất ở đô thị
435Thị xã Buôn HồNguyễn Kim (đường vào thôn Đạt Hiếu 5) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Đặng Thai Mai1.000.000----Đất ở đô thị
436Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Trịnh Hoài Đức1.000.000----Đất ở đô thị
437Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuNgã ba Trịnh Hoài Đức - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thái (thửa đất 32, TBĐ số 39)600.000----Đất ở đô thị
438Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thái (thửa đất 32, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất 66, TBĐ số 38360.000----Đất ở đô thị
439Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất 66, TBĐ 38 - Hết đường300.000----Đất ở đô thị
440Thị xã Buôn HồĐường vào TDP Đạt Hiếu 7 (ngã ba nhà ông Lê Xứng) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Văn Tiến Dũng1.000.000----Đất ở đô thị
441Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã tư Văn Tiến Dũng1.000.000----Đất ở đô thị
442Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuNgã tư Văn Tiến Dũng - Ngã tư Trịnh Hoài Đức600.000----Đất ở đô thị
443Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuNgã tư Trịnh Hoài Đức - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Văn Phẩm thửa 02, TBĐ số 39)360.000----Đất ở đô thị
444Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Trịnh Hoài Đức1.000.000----Đất ở đô thị
445Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuTrịnh Hoài Đức - Ngã tư Y Thuyên KSo'r600.000----Đất ở đô thị
446Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuNgã tư Y Thuyên KSo'r - Mạc Đăng Dung360.000----Đất ở đô thị
447Thị xã Buôn HồY Thuyên Kso'r (đường vào buôn Klia) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Y Yơng Niê1.000.000----Đất ở đô thị
448Thị xã Buôn HồY Thuyên Kso'r (đường vào buôn Klia) - Phường Đạt HiếuY Yơng Niê - Mai Xuân Thưởng480.000----Đất ở đô thị
449Thị xã Buôn HồHải Triều (đường vào Sân vườn Tính Nên) - Phường Đạt HiếuTrần Hưng Đạo - Hết ranh giới đất Nhà hàng sân vườn Tính Nên (thửa đất 24, TBĐ số 11)1.200.000----Đất ở đô thị
450Thị xã Buôn HồHải Triều (đường vào Sân vườn Tính Nên) - Phường Đạt HiếuHết ranh giới đất Nhà hàng sân vườn Tính Nên (thửa đất 24, TBĐ số 11) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Tám (thửa đất 11, TBĐ số 11)1.000.000----Đất ở đô thị
451Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường Đạt HiếuGiáp phường An Lạc - Tôn Thất Thuyết1.000.000----Đất ở đô thị
452Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường Đạt HiếuGiáp phường An Bình - Trần Nhật Duật1.000.000----Đất ở đô thị
453Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường Đạt HiếuTrần Nhật Duật - Y Yơn Niê600.000----Đất ở đô thị
454Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Trần Nhật Duật600.000----Đất ở đô thị
455Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường Đạt HiếuTrần Nhật Duật - Y Yơn Niê480.000----Đất ở đô thị
456Thị xã Buôn HồNgô Thì Nhậm - Phường Đạt HiếuTrần Văn Trà - Cao Đạt360.000----Đất ở đô thị
457Thị xã Buôn HồNgô Thì Nhậm - Phường Đạt HiếuCao Đạt - Hết thửa đất 18, TBĐ số 44360.000----Đất ở đô thị
458Thị xã Buôn HồĐặng Thai Mai - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Nguyễn Kim360.000----Đất ở đô thị
459Thị xã Buôn HồTrịnh Hoài Đức - Phường Đạt HiếuNgã ba Mạc Đỉnh Chi - Ngã ba Y Yơn Niê600.000----Đất ở đô thị
460Thị xã Buôn HồCao Đạt (Giáp Đạt Hiếu 2,3) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Ngô Thì Nhậm1.000.000----Đất ở đô thị
461Thị xã Buôn HồCao Đạt (Giáp Đạt Hiếu 2,3) - Phường Đạt HiếuNgã ba Ngô Thì Nhậm - Giáp đường Trần Huy Liệu700.000----Đất ở đô thị
462Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuNgã ba Nguyễn Lương Bằng - Tôn Thất Thuyết750.000----Đất ở đô thị
463Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuTôn Thất Thuyết - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Lý (thửa đất 32, TBĐ số 41)600.000----Đất ở đô thị
464Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Lý (thửa đất 32, TBĐ số 41) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lại Thanh Đồng (thửa đất 15, TBĐ số 44)480.000----Đất ở đô thị
465Thị xã Buôn HồĐường đối diện đường Lương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Trần Huy Liệu720.000----Đất ở đô thị
466Thị xã Buôn HồĐường giáp ranh giới phường An Lạc - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Giáp đường Nguyễn Viết Xuân480.000----Đất ở đô thị
467Thị xã Buôn HồPhan Huy Chú - Phường Đạt HiếuY Yơn Niê - Y Thuyên KSo'r400.000----Đất ở đô thị
468Thị xã Buôn HồSư Vạn Hạnh - Phường Đạt HiếuThửa đất nhà ông Y Hiat Mlô (thửa đất 27, TBĐ số 26) - Hết ranh giới thửa đất 69, TBĐ số 32400.000----Đất ở đô thị
469Thị xã Buôn HồVi Thủ An - Phường Đạt HiếuY Thuyên Kso'r - Hết ranh giới thửa đất 06, TBĐ số 21300.000----Đất ở đô thị
470Thị xã Buôn HồHuỳnh Văn Nghệ - Phường Đạt HiếuY Yơn Niê - Hết ranh giới thửa đất 15, TBĐ số 32400.000----Đất ở đô thị
471Thị xã Buôn HồY Ni Kso'r - Phường Đạt HiếuMạc Đăng Dung - Hết ranh giới thửa đất 21, TBĐ số 33400.000----Đất ở đô thị
472Thị xã Buôn HồMai Xuân Thưởng - Phường Đạt HiếuMạc Đăng Dung - Y Thuyên KSo'r400.000----Đất ở đô thị
473Thị xã Buôn HồMạc Đăng Dung - Phường Đạt HiếuĐầu ranh giới đất nhà ông Y Sisat Mlô (thửa đất 41, TBĐ số 26) - Hết ranh giới thửa đất 05, TBĐ số 38300.000----Đất ở đô thị
474Thị xã Buôn HồHẻm số 1 - Phường Đạt HiếuTôn Thất Thuyết - Giáp đường Nguyễn Lương Bằng420.000----Đất ở đô thị
475Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Đạt Hiếu-260.000----Đất ở đô thị
476Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Đoàn KếtGiáp phường Thiện An - Hàm Nghi1.150.000----Đất ở đô thị
477Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Đoàn KếtHàm Nghi - Âu Cơ (giáp phường An Bình)1.000.000----Đất ở đô thị
478Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Đoàn KếtĐầu cầu 12/3 (giáp phường Thiện An) - Nguyễn Thị Thập500.000----Đất ở đô thị
479Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Đoàn KếtNguyễn Thị Thập - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Man Đức Hoà (thửa đất 111, TBĐ số 09 )400.000----Đất ở đô thị
480Thị xã Buôn HồHàm Nghi - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Âu Cơ480.000----Đất ở đô thị
481Thị xã Buôn HồHuỳnh Tấn Phát - Phường Đoàn KếtÂu Cơ - Nguyễn Thị Thập (ngã ba TDP 4)300.000----Đất ở đô thị
482Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường Đoàn KếtCầu bà Tiên - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Lắm TDP 2 (thửa đất 40, TBĐ số 21)600.000----Đất ở đô thị
483Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường Đoàn KếtHết ranh giới thửa đất nhà ông ông Lắm TDP 2 (thửa đất 40, TBĐ số 21) - Cuối đường Âu Cơ (giáp hường Thiện An)600.000----Đất ở đô thị
484Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Âu Cơ600.000----Đất ở đô thị
485Thị xã Buôn HồTăng Bạt Hổ - Phường Đoàn KếtTrần Quốc Hoàn - Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Như Xuân (thửa đất 34, TBĐ số 18)250.000----Đất ở đô thị
486Thị xã Buôn HồTrần Quốc Hoàn - Phường Đoàn KếtĐầu ranh giới đất thửa đất ông Hồ Thanh Hải (thửa đất 12, TBĐ số 16) - Hết ranh giới thửa đất bà Nguyễn Thị Tuyết (thửa đất 86, TBĐ số 15)250.000----Đất ở đô thị
487Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Thập - Phường Đoàn KếtĐầu ranh giới thửa đất ông Nguyễn Anh Tuấn (thửa đất 40, TBĐ số 04) - Hồ Xuân Hương270.000----Đất ở đô thị
488Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Thập - Phường Đoàn KếtHồ Xuân Hương - Trần Quốc Hoàn250.000----Đất ở đô thị
489Thị xã Buôn HồHồ Xuân Hương - Phường Đoàn KếtÂu Cơ - Đầu ranh giới thửa đất nhà Trần Văn Nguyên (thửa đất 54, TBĐ số 9)250.000----Đất ở đô thị
490Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (nối dài) - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Hàm Nghi300.000----Đất ở đô thị
491Thị xã Buôn HồTán Thuật - Phường Đoàn KếtHồ Xuân Hương - Nguyễn Thị Thập250.000----Đất ở đô thị
492Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Đoàn Kết-250.000----Đất ở đô thị
493Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnGiáp ranh phường Thống Nhất - Hoàng Quốc Việt1.800.000----Đất ở đô thị
494Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnHoàng Quốc Việt - Lê Đức Thọ2.600.000----Đất ở đô thị
495Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnLê Đức Thọ - Nguyên Hồng3.000.000----Đất ở đô thị
496Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Hải Thượng Lãn Ông3.600.000----Đất ở đô thị
497Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnHải Thượng Lãn Ông - Phan Đình Phùng4.800.000----Đất ở đô thị
498Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Thiện AnHùng Vương - Giáp ranh giới phường Đoàn Kết1.000.000----Đất ở đô thị
499Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Tất Thành1.800.000----Đất ở đô thị
500Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Thiện AnNguyễn Tất Thành - Giáp ranh phường Đoàn Kết1.000.000----Đất ở đô thị
501Thị xã Buôn HồNguyên Hồng - Phường Thiện AnHùng Vương - Lý Tự Trọng1.200.000----Đất ở đô thị
502Thị xã Buôn HồNguyên Hồng - Phường Thiện AnLý Tự Trọng - Mai Hắc Đế600.000----Đất ở đô thị
503Thị xã Buôn HồBùi Xuân Phái - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Mai Hắc Đế750.000----Đất ở đô thị
504Thị xã Buôn HồMai Hắc Đế (giáp ranh giới phường An Lạc) - Phường Thiện AnĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Trần Kim Lê (thửa đất 6, TBĐ số 17) - Bùi Xuân Phái360.000----Đất ở đô thị
505Thị xã Buôn HồChu Mạnh Trinh - Phường Thiện AnHùng Vương - Hải Thượng Lãn Ông750.000----Đất ở đô thị
506Thị xã Buôn HồNgô Mây - Phường Thiện AnHùng Vương - Đến hết ranh giới Trạm Y Tế phường)750.000----Đất ở đô thị
507Thị xã Buôn HồLê Đức Thọ - Phường Thiện AnHùng Vương - Đến hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Như Vĩnh (thửa đất 36, TBĐ số 5)530.000----Đất ở đô thị
508Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường Thiện AnGiáp phường An Lạc - Nguyên Hồng (sau đất chùa Thiện An)1.500.000----Đất ở đô thị
509Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cao Văn Thạnh (thửa đất 101, TBĐ số 20)480.000----Đất ở đô thị
510Thị xã Buôn HồHải Thượng Lãn Ông - Phường Thiện AnHùng Vương - Chu Mạnh Trinh480.000----Đất ở đô thị
511Thị xã Buôn HồNguyễn Tuân - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực300.000----Đất ở đô thị
512Thị xã Buôn HồNguyễn Tuân - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng260.000----Đất ở đô thị
513Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tưởng - Phường Thiện AnHùng Vương - Hùng Vương + 300 m480.000----Đất ở đô thị
514Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tưởng - Phường Thiện AnHùng Vương + 300 m - Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Trịnh Bá Lộc (thửa đất 15, TBĐ số 10)300.000----Đất ở đô thị
515Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường Thiện AnAn Dương Vương - Nguyễn Lân300.000----Đất ở đô thị
516Thị xã Buôn HồTống Duy Tân - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Bá (thửa đất số 104, tờ bản đồ 09)360.000----Đất ở đô thị
517Thị xã Buôn HồVăn Cao - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dương Công Cần (thửa đất số 160, tờ bản đồ 09)360.000----Đất ở đô thị
518Thị xã Buôn HồNguyễn Cư Trinh - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ánh (thửa đất 60, TBĐ số 09)360.000----Đất ở đô thị
519Thị xã Buôn HồNguyễn Lân - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Oanh (thửa đất 107, TBĐ số 09)360.000----Đất ở đô thị
520Thị xã Buôn HồPhạm Hồng Thái - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (thửa đất số 90, tờ bản đồ 10)360.000----Đất ở đô thị
521Thị xã Buôn HồTrịnh Văn Cẩn - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Thuỷ (thửa đất 135, TBĐ số 09)360.000----Đất ở đô thị
522Thị xã Buôn HồĐoàn Khuê - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực300.000----Đất ở đô thị
523Thị xã Buôn HồĐoàn Khuê - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Bùi Xuân Phái260.000----Đất ở đô thị
524Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực1.000.000----Đất ở đô thị
525Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Mai Hắc Đế600.000----Đất ở đô thị
526Thị xã Buôn HồÔng Ích Khiêm - Phường Thiện AnHùng Vương - Ngã ba Nguyễn Tất Thành360.000----Đất ở đô thị
527Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường Thiện AnGiáp ranh giới phường An Lạc - Hết ranh giới thửa đất ông Phan Long Thừa (thửa đất 27, TBĐ số 20)500.000----Đất ở đô thị
528Thị xã Buôn HồCao Xuân Huy - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Anh Chức (thửa đất số 05, tờ bản đồ 41)360.000----Đất ở đô thị
529Thị xã Buôn HồCác đường bê tông - Phường Thiện AnNhà ông Nguyễn Thanh Xuân - Nguyễn Tất Thành300.000----Đất ở đô thị
530Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Thiện An-260.000----Đất ở đô thị
531Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thống NhấtGiáp phường Bình Tân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thanh Linh (thửa đất 3, TBĐ số 28)2.400.000----Đất ở đô thị
532Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thanh Linh (thửa đất 3, TBĐ số 28) - Giáp phường Thiện An1.600.000----Đất ở đô thị
533Thị xã Buôn HồCù Chính Lan - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã tư Nguyễn Huy Tự750.000----Đất ở đô thị
534Thị xã Buôn HồCù Chính Lan - Phường Thống NhấtNgã tư Nguyễn Huy Tự - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hồ Văn Hùng (thửa đất 6, TBĐ số 24)360.000----Đất ở đô thị
535Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã tư Nguyễn Huy Tự750.000----Đất ở đô thị
536Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtNgã tư Nguyễn Huy Tự - Ngã tư Vũ Trọng Bình - Lê Chân600.000----Đất ở đô thị
537Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtNgã tư Vũ Trọng Bình - Lê Chân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thiện Ân (thửa đất 32, TBĐ số 24)360.000----Đất ở đô thị
538Thị xã Buôn HồVũ Thục Nương - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hà (thửa đất 105, TBĐ số 23)750.000----Đất ở đô thị
539Thị xã Buôn HồVũ Thục Nương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hà (thửa đất 105, TBĐ số 23) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Khẩn (thửa đất 12, TBĐ số 28)360.000----Đất ở đô thị
540Thị xã Buôn HồPhùng Thị Chính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cồ Quốc Bảo (thửa đất 139, TBĐ số 28)750.000----Đất ở đô thị
541Thị xã Buôn HồPhùng Thị Chính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Cồ Quốc Bảo (thửa đất 139, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Quang (thửa đất 45, TBĐ số 28)360.000----Đất ở đô thị
542Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Lộc (thửa đất 77, TBĐ số 32)1.000.000----Đất ở đô thị
543Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà Lê Văn Lộc (thửa đất 77, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà Nguyễn Hữu Phong (thửa đất 73, TBĐ số 27)600.000----Đất ở đô thị
544Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Phong (thửa đất 73, TBĐ số 27) - Hết ranh giới thửa đất nhà ôngVũ Tiến Hương (thửa đất 20, TBĐ số 13)380.000----Đất ở đô thị
545Thị xã Buôn HồPhó Đức Chính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phan Vũ Vương (thửa đất 5, TBĐ số 38)750.000----Đất ở đô thị
546Thị xã Buôn HồPhó Đức Chính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Phan Vũ Vương (thửa đất 5, TBĐ số 38) - Tú Xương360.000----Đất ở đô thị
547Thị xã Buôn HồDương Vân Nga - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cao Minh Dũng (thửa đất 29, TBĐ số 38)750.000----Đất ở đô thị
548Thị xã Buôn HồHàn Mặc Tử - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Phong (thửa đất 54, TBĐ số 38)750.000----Đất ở đô thị
549Thị xã Buôn HồHàn Mặc Tử - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Phong (thửa đất 54, TBĐ số 38) - Tú Xương360.000----Đất ở đô thị
550Thị xã Buôn HồLý Công Bình - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Đức Lệ (thửa đất 154, TBĐ số 38)750.000----Đất ở đô thị
551Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hùng (thửa đất 302, TBĐ số 38)750.000----Đất ở đô thị
552Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hùng (thửa đất 302, TBĐ số 38) - Hàn Mặc Tử360.000----Đất ở đô thị
553Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHàn Mặc Tử - Ngã ba Phù Đổng Thiên Vương260.000----Đất ở đô thị
554Thị xã Buôn HồĐinh Liễn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Long (thửa đất 101, TBĐ số 37)750.000----Đất ở đô thị
555Thị xã Buôn HồĐinh Liễn - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà Nguyễn Ngọc Long (thửa đất 101, TBĐ số 37) - Trần Văn Ơn360.000----Đất ở đô thị
556Thị xã Buôn HồTản Đà - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Lan (thửa đất 52,TBĐ số 44)750.000----Đất ở đô thị
557Thị xã Buôn HồNguyễn Khuyến - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đầu Hán (thửa đất 63, TBĐ số 43)750.000----Đất ở đô thị
558Thị xã Buôn HồTrương Vĩnh Ký - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Kính (thửa đất 160, TBĐ số 44)750.000----Đất ở đô thị
559Thị xã Buôn HồTrương Vĩnh Ký - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Tính (thửa đất 160, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Viết Quốc (thửa đất 130, TBĐ số 43)360.000----Đất ở đô thị
560Thị xã Buôn HồNguyễn Bính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Toàn (thửa đất 206, TBĐ số 44)750.000----Đất ở đô thị
561Thị xã Buôn HồNguyễn Bính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Toàn (thửa đất 206, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Đình Lý (thửa đất 169, TBĐ số 43)360.000----Đất ở đô thị
562Thị xã Buôn HồDuy Tân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Quế (thửa đất 183, TBĐ số 43)850.000----Đất ở đô thị
563Thị xã Buôn HồDuy Tân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Quế (thửa đất 183, TBĐ 43) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thế Kỳ (thửa đất 172, TBĐ số 43)480.000----Đất ở đô thị
564Thị xã Buôn HồĐặng Tất - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã ba Phù Đổng Thiên Vương750.000----Đất ở đô thị
565Thị xã Buôn HồPhùng Hưng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp750.000----Đất ở đô thị
566Thị xã Buôn HồKhúc Thừa Dụ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp750.000----Đất ở đô thị
567Thị xã Buôn HồDương Đình Nghệ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp750.000----Đất ở đô thị
568Thị xã Buôn HồTrần Thủ Độ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Chất (thửa đất 20, TBĐ số 29)750.000----Đất ở đô thị
569Thị xã Buôn HồTrần Thủ Độ - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Chất (thửa đất 20, TBĐ số 29) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thế Bộ (thửa đất 19, TBĐ số 29)360.000----Đất ở đô thị
570Thị xã Buôn HồĐặng Nguyên Cẩn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Mỳ (thửa đất 84, TBĐ số 28)750.000----Đất ở đô thị
571Thị xã Buôn HồĐặng Nguyên Cẩn - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Mỳ (thửa đất 84, TBĐ 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Anh Kim (thửa đất 97, TBĐ số 29)360.000----Đất ở đô thị
572Thị xã Buôn HồBùi Huy Bích - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bạch Kim Thảo (thửa đất 116, TBĐ số 28)750.000----Đất ở đô thị
573Thị xã Buôn HồBùi Huy Bích - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Bạch Kim Thảo (thửa đất 116, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Lầu (thửa đất 119, TBĐ số 29)360.000----Đất ở đô thị
574Thị xã Buôn HồDã Tượng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Trọng Luyến (thửa đất 7, TBĐ số 32)750.000----Đất ở đô thị
575Thị xã Buôn HồDã Tượng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Trọng Luyến (thửa đất 7, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thứ (thửa đất 45, TBĐ số 33)360.000----Đất ở đô thị
576Thị xã Buôn HồYết Kiêu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Kim Lan (thửa đất 155, TBĐ số 33)750.000----Đất ở đô thị
577Thị xã Buôn HồYết Kiêu - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Kim Lan (thửa đất 155, TBĐ số 33) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn (thửa đất 78, TBĐ số 33)360.000----Đất ở đô thị
578Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Siêu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Ninh (thửa đất 87, TBĐ số 33)750.000----Đất ở đô thị
579Thị xã Buôn HồBà Huyện Thanh Quan - Phường Thống NhấtHùng Vương - Yết Kiêu750.000----Đất ở đô thị
580Thị xã Buôn HồNguyễn Thi - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Thị Lệ (thửa đất 41, TBĐ số 39)750.000----Đất ở đô thị
581Thị xã Buôn HồNguyễn Thi - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Thị Lệ (thửa đất 41, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 55, TBĐ số 40)360.000----Đất ở đô thị
582Thị xã Buôn HồLê Công Kiều - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Tùng (thửa đất 70, TBĐ số 39)750.000----Đất ở đô thị
583Thị xã Buôn HồLê Công Kiều - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Tùng (thửa đất 70, TBĐ số 39) - Ngã 5 Nguyễn Thi360.000----Đất ở đô thị
584Thị xã Buôn HồPhan Văn Khỏe - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đinh Ngọc Hiếu (thửa đất 84, TBĐ số 39)750.000----Đất ở đô thị
585Thị xã Buôn HồCống Quỳnh - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Ngọc Thanh (thửa đất 107, TBĐ số 39)750.000----Đất ở đô thị
586Thị xã Buôn HồMai Thị Lựu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Anh Sơn (thửa đất 128, TBĐ số 39)750.000----Đất ở đô thị
587Thị xã Buôn HồLương Đình Của - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Hải (thửa đất 137, TBĐ số 39)750.000----Đất ở đô thị
588Thị xã Buôn HồLương Đình Của - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Hải (thửa đất 137, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thế Hùng (thửa đất 168 , TBĐ số 39)360.000----Đất ở đô thị
589Thị xã Buôn HồThủ Khoa Huân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Long (thửa đất 58, TBĐ số 45)750.000----Đất ở đô thị
590Thị xã Buôn HồThủ Khoa Huân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Long (thửa đất 58, TBĐ số 45) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Hiên (thửa đất 81, TBĐ số 45)360.000----Đất ở đô thị
591Thị xã Buôn HồLê Anh Xuân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Mạnh Thế (thửa đất 73, TBĐ số 45)750.000----Đất ở đô thị
592Thị xã Buôn HồLê Anh Xuân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Mạnh Thế (thửa đất 73, TBĐ số 45) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Công Hóa (thửa đất 95, TBĐ số 45)360.000----Đất ở đô thị
593Thị xã Buôn HồĐào Tấn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hành (thửa đất 173, TBĐ số 44)750.000----Đất ở đô thị
594Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Cửu Long (thửa đất 290, TBĐ số 44)980.000----Đất ở đô thị
595Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Cửu Long (thửa đất 290, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Thành (thửa đất 96, TBĐ số 46)600.000----Đất ở đô thị
596Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Thành (thửa đất 96, TBĐ số 46) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Ánh (thửa đất 82, TBĐ số 46)480.000----Đất ở đô thị
597Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Ánh (thửa đất 82, TBĐ số 46) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Sin Niê (thửa đất 11, TBĐ số 50)360.000----Đất ở đô thị
598Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tự - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hân (thửa đất 145, TBĐ số 25) - Cù Chính Lan250.000----Đất ở đô thị
599Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tự - Phường Thống NhấtCù Chính Lan - Hết ranh giới Chùa Bửu Thắng (thửa đất 5, TBĐ số 25)250.000----Đất ở đô thị
600Thị xã Buôn HồVũ Trọng Bình - Phường Thống NhấtNgã ba Phùng Thị Chính - Ngã ba Cù Chính Lan250.000----Đất ở đô thị
601Thị xã Buôn HồTú Xương - Phường Thống NhấtNgã ba Vũ Thục Nương - Nam Cao260.000----Đất ở đô thị
602Thị xã Buôn HồTrần Văn Ơn - Phường Thống NhấtDuy Tân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Thành (thửa đất 68, TBĐ số 37)260.000----Đất ở đô thị
603Thị xã Buôn HồNam Cao - Phường Thống NhấtĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình lâm (thửa đất 115, TBĐ số 37) - Tú Xương260.000----Đất ở đô thị
604Thị xã Buôn HồNam Cao - Phường Thống NhấtTú Xương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Văn Linh (thửa đất 240, TBĐ số 43)360.000----Đất ở đô thị
605Thị xã Buôn HồNguyễn Thiếp - Phường Thống NhấtNgã tư Trần Thủ Độ - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Đức Duy (thửa đất 7, TBĐ số 26)260.000----Đất ở đô thị
606Thị xã Buôn HồTrần Hữu Trang - Phường Thống NhấtNgã ba Đặng Nguyên Cẩn - Ngã ba Yết Kiêu260.000----Đất ở đô thị
607Thị xã Buôn HồLê Hồng Sơn - Phường Thống NhấtNgã ba Đặng Nguyên Cẩn - Ngã ba Dã Tượng260.000----Đất ở đô thị
608Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Bình - Phường Thống NhấtNgã tư Trần Văn Phụ - Ngã ba Dã Tượng260.000----Đất ở đô thị
609Thị xã Buôn HồTrần Văn Phụ - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Đình Kiều (thửa đất 55, TBĐ số 59) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Thân (thửa đất 12, TBĐ số 30)260.000----Đất ở đô thị
610Thị xã Buôn HồVõ Trung Thành - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Nhật (thửa đất 227, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Trung Lâm (thửa đất 119, TBĐ số 52)260.000----Đất ở đô thị
611Thị xã Buôn HồPhạm Văn Bạch - Phường Thống NhấtNgã ba Lý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Châu (thửa đất 18, TBĐ số 54)260.000----Đất ở đô thị
612Thị xã Buôn HồĐinh Văn Gió - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Trường (thửa đất 10, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đinh Thị Quang (thửa đất 45, TBĐ số 40)260.000----Đất ở đô thị
613Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trương Sá (thửa đất 12, TBĐ số 25) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Trung (thửa đất 13, TBĐ số 25)750.000----Đất ở đô thị
614Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Văn Cho (thửa đất 15, TBĐ số 25) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Tác (thửa đất 14, TBĐ số 25)750.000----Đất ở đô thị
615Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Mân (thửa đất 163, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Ba (thửa đất 69, TBĐ số 32)750.000----Đất ở đô thị
616Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn (thửa đất 214, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đức Thành (thửa đất 217, TBĐ số 32)750.000----Đất ở đô thị
617Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Phú (thửa đất 142, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thị Nguyên (thửa đất 134, TBĐ số 32)750.000----Đất ở đô thị
618Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quang Thạch (thửa đất 162, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thế Đạo (thửa đất 178, TBĐ số 32)750.000----Đất ở đô thị
619Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Hiến (thửa đất 219, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Vũ Kim Lân (thửa đất 195, TBĐ số 44)750.000----Đất ở đô thị
620Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuy (thửa đất 63, TBĐ số 52) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Minh Hảo (thửa đất 32, TBĐ số 51)750.000----Đất ở đô thị
621Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Quý (thửa đất 5, TBĐ số 52) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Toàn (thửa đất 7, TBĐ số 52)750.000----Đất ở đô thị
622Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Đình Lĩnh (thửa đất 315, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đặng Quốc Quỳnh (thửa đất 320, TBĐ số 44)750.000----Đất ở đô thị
623Thị xã Buôn HồY Nuê Bkrông (Ái Phương) - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Dai Niê (thửa đất 29, TBĐ số 55)260.000----Đất ở đô thị
624Thị xã Buôn HồY Ksơ - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Lan B'krông (thửa đất 43, TBĐ số 56)260.000----Đất ở đô thị
625Thị xã Buôn HồY Bih Alêô - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Bach Ktla (thửa đất 44, TBĐ số 56)260.000----Đất ở đô thị
626Thị xã Buôn HồA Ma Jhao - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rai Niê (thửa đất 57, TBĐ số 56)260.000----Đất ở đô thị
627Thị xã Buôn HồNguyễn Minh Châu - Phường Thống NhấtA Ma Jhao (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Muk B'Krông (thửa đất 09, TBĐ số 55, và bà H Sot Ayun (thửa đất số15, TBĐ số 58)260.000----Đất ở đô thị
628Thị xã Buôn HồLê Vụ - Phường Thống NhấtA Ma Jhao - Hết ranh giới thửa đất nhà bà H Lê Ktla (thửa đất 24,TBĐ số 58)260.000----Đất ở đô thị
629Thị xã Buôn HồƠi Ăt - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Blô Niê (thửa đất 76, TBĐ số 49) và Y Mec Niê (thửa đất số15, TBĐ số 57)260.000----Đất ở đô thị
630Thị xã Buôn HồLê Hy - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Jony Niê (thửa đất 9,TBĐ số 49) và Y Cuc B'Krông (thửa đất 98, TBĐ số 57)260.000----Đất ở đô thị
631Thị xã Buôn HồLê Quang Đạo - Phường Thống NhấtPhùng Chí Kiên - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Ngiô Ktla (thửa đất 72, TBĐ số 57)260.000----Đất ở đô thị
632Thị xã Buôn HồPhùng Chí Kiên - Phường Thống NhấtƠi Ăt (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Phơi B'Krông (thửa đất 37, TBĐ số 49) và bà H' Blec Niê (thửa đất 28, TBĐ số 48)260.000----Đất ở đô thị
633Thị xã Buôn HồKhu vực tổ dân phố Tân Hà 1, 2, 3, 4 và tổ dân phố Hợp Thành 1, 2, 3, 4 - Phường Thống Nhất-260.000----Đất ở đô thị
634Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Thống Nhất-250.000----Đất ở đô thị
635Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Nguyễn Văn Cừ4.400.000----Đất TM-DV đô thị
636Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Trần Cao Vân7.200.000----Đất TM-DV đô thị
637Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Cao Vân - Nơ Trang Lơng9.600.000----Đất TM-DV đô thị
638Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Trần Hưng Đạo12.800.000----Đất TM-DV đô thị
639Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Võ Thị Sáu16.000.000----Đất TM-DV đô thị
640Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcVõ Thị Sáu - Nguyễn Đình Chiểu12.800.000----Đất TM-DV đô thị
641Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Du7.200.000----Đất TM-DV đô thị
642Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu4.800.000----Đất TM-DV đô thị
643Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Nguyễn Đình Chiểu3.600.000----Đất TM-DV đô thị
644Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.760.000----Đất TM-DV đô thị
645Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du1.200.000----Đất TM-DV đô thị
646Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.440.000----Đất TM-DV đô thị
647Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcPhan Bội Châu - Tô Vĩnh Diện960.000----Đất TM-DV đô thị
648Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.440.000----Đất TM-DV đô thị
649Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết đường (Ngô Bá Lân thửa đất 57, TBĐ số 23)960.000----Đất TM-DV đô thị
650Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.440.000----Đất TM-DV đô thị
651Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcPhan Bội Châu - Bế Văn Đàn960.000----Đất TM-DV đô thị
652Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.440.000----Đất TM-DV đô thị
653Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Du1.200.000----Đất TM-DV đô thị
654Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu760.000----Đất TM-DV đô thị
655Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.440.000----Đất TM-DV đô thị
656Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du1.200.000----Đất TM-DV đô thị
657Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu2.880.000----Đất TM-DV đô thị
658Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết chùa An Lạc2.080.000----Đất TM-DV đô thị
659Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcChùa An Lạc - Ngã ba Trần Hưng Đạo1.760.000----Đất TM-DV đô thị
660Thị xã Buôn HồKim Đồng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn3.360.000----Đất TM-DV đô thị
661Thị xã Buôn HồVõ Thị Sáu - Phường An LạcHùng Vương - Trần Hưng Đạo2.400.000----Đất TM-DV đô thị
662Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng16.000.000----Đất TM-DV đô thị
663Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHai Bà Trưng - Phan Bội Châu11.200.000----Đất TM-DV đô thị
664Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết ranh giới chùa An Lạc8.800.000----Đất TM-DV đô thị
665Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHết ranh giới chùa An Lạc - Đầu thửa đất bà Cảnh8.000.000----Đất TM-DV đô thị
666Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcĐầu thửa đất bà Cảnh - Ngô Đức Kế5.760.000----Đất TM-DV đô thị
667Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcNgô Đức Kế - Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu5.200.000----Đất TM-DV đô thị
668Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi2.720.000----Đất TM-DV đô thị
669Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcTrường Tiểu học Nguyễn Trãi - Cầu RôSy2.000.000----Đất TM-DV đô thị
670Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn3.840.000----Đất TM-DV đô thị
671Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng2.400.000----Đất TM-DV đô thị
672Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcTôn Thất Tùng - Lê Hồng Phong1.920.000----Đất TM-DV đô thị
673Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcLê Hồng Phong - Hết đường2.400.000----Đất TM-DV đô thị
674Thị xã Buôn HồLê Hồng Phong - Phường An LạcHùng Vương - Lê Duẩn2.880.000----Đất TM-DV đô thị
675Thị xã Buôn HồPhạm Văn Đồng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng1.920.000----Đất TM-DV đô thị
676Thị xã Buôn HồAma Khê - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng2.400.000----Đất TM-DV đô thị
677Thị xã Buôn HồTôn Thất Tùng - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng2.400.000----Đất TM-DV đô thị
678Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcHùng Vương - Lý Tự Trọng4.800.000----Đất TM-DV đô thị
679Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcLý Tự Trọng - Nguyễn Hữu Cảnh3.360.000----Đất TM-DV đô thị
680Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcNguyễn Hữu Cảnh - Giáp Hải1.200.000----Đất TM-DV đô thị
681Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcGiáp Hải - Đinh Núp800.000----Đất TM-DV đô thị
682Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcĐinh Núp - Đến Cầu Buôn Tring400.000----Đất TM-DV đô thị
683Thị xã Buôn HồHuỳnh Thúc Kháng - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Trần Cao Vân960.000----Đất TM-DV đô thị
684Thị xã Buôn HồĐinh Công Tráng - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng584.000----Đất TM-DV đô thị
685Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Nguyễn Văn Cừ1.440.000----Đất TM-DV đô thị
686Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp ranh giới phường Thiện An800.000----Đất TM-DV đô thị
687Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực1.760.000----Đất TM-DV đô thị
688Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcNguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng1.440.000----Đất TM-DV đô thị
689Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp phường Thiện An1.440.000----Đất TM-DV đô thị
690Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng1.440.000----Đất TM-DV đô thị
691Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng960.000----Đất TM-DV đô thị
692Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực960.000----Đất TM-DV đô thị
693Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa1.200.000----Đất TM-DV đô thị
694Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Du840.000----Đất TM-DV đô thị
695Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Du - Nguyễn Đình Chiểu (phía đông Bắc)464.000----Đất TM-DV đô thị
696Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa1.200.000----Đất TM-DV đô thị
697Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Bỉnh Khiêm840.000----Đất TM-DV đô thị
698Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
699Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)1.040.000----Đất TM-DV đô thị
700Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)800.000----Đất TM-DV đô thị
701Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)640.000----Đất TM-DV đô thị
702Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)800.000----Đất TM-DV đô thị
703Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)640.000----Đất TM-DV đô thị
704Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)560.000----Đất TM-DV đô thị
705Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)400.000----Đất TM-DV đô thị
706Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Hết đất ông Hoa Dư (thửa đất 03, TBĐ số 01)440.000----Đất TM-DV đô thị
707Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế600.000----Đất TM-DV đô thị
708Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông600.000----Đất TM-DV đô thị
709Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế440.000----Đất TM-DV đô thị
710Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế400.000----Đất TM-DV đô thị
711Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế440.000----Đất TM-DV đô thị
712Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông560.000----Đất TM-DV đô thị
713Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô D và lô E) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế360.000----Đất TM-DV đô thị
714Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô E và lô F) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế360.000----Đất TM-DV đô thị
715Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô F và lô G) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế360.000----Đất TM-DV đô thị
716Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô G và lô H) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế280.000----Đất TM-DV đô thị
717Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô H và lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế280.000----Đất TM-DV đô thị
718Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế280.000----Đất TM-DV đô thị
719Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá số 01.920.000----Đất TM-DV đô thị
720Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 0 - Đường xương cá số 11.760.000----Đất TM-DV đô thị
721Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 1 - Đường xương cá số 21.200.000----Đất TM-DV đô thị
722Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 2 - Đường xương cá số 31.200.000----Đất TM-DV đô thị
723Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 3 - Đường xương cá số 4960.000----Đất TM-DV đô thị
724Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 0 - Phường An Lạc-800.000----Đất TM-DV đô thị
725Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 1 - Phường An Lạc-680.000----Đất TM-DV đô thị
726Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 2 - Phường An Lạc-584.000----Đất TM-DV đô thị
727Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 3 - Phường An Lạc-480.000----Đất TM-DV đô thị
728Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 4 - Phường An Lạc-480.000----Đất TM-DV đô thị
729Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m800.000----Đất TM-DV đô thị
730Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m584.000----Đất TM-DV đô thị
731Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 150 m - Hết đường (giáp đất Lê Minh Thuấn thửa đất 50, TBĐ số 02)480.000----Đất TM-DV đô thị
732Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m800.000----Đất TM-DV đô thị
733Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m680.000----Đất TM-DV đô thị
734Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo +150m - Hết đường (theo QH giao Thông)544.000----Đất TM-DV đô thị
735Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Hết ranh giới đất ông Trần Ngọc Hiếu (thửa đất 19, TBĐ số 3)960.000----Đất TM-DV đô thị
736Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh giới đất ông Trần Ngọc Hiếu (thửa đất 19, TBĐ số 3) - Hết ranh gới đất ông Dương Trung Hiếu (thửa đất 57, TBĐ số 3)584.000----Đất TM-DV đô thị
737Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh gới đất ông Dương Trung Hiếu (thửa đất 57, TBĐ số 3) - Hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn Trẫn (thửa đất 100, TBĐ số 3)400.000----Đất TM-DV đô thị
738Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh giới đất ông Nguyễn Văn Trẫn (thửa đất 100, TBĐ số 3) - Tô Hiệu240.000----Đất TM-DV đô thị
739Thị xã Buôn HồTô Hiệu - Phường An LạcVõ Văn Tần - Tiếp giáp với đường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên240.000----Đất TM-DV đô thị
740Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm480.000----Đất TM-DV đô thị
741Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ344.000----Đất TM-DV đô thị
742Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết ranh giới thửa đất ông Bé Văn Minh (thửa đất 86, TBĐ số 10)280.000----Đất TM-DV đô thị
743Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Cảnh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm480.000----Đất TM-DV đô thị
744Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Cảnh - Phường An LạcPhan Kiệm - Hết đường (hết ranh giới đất nhà ông Y BLom)344.000----Đất TM-DV đô thị
745Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm480.000----Đất TM-DV đô thị
746Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ344.000----Đất TM-DV đô thị
747Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết đường (hết ranh giới đất nhà bà A Mí Sa)240.000----Đất TM-DV đô thị
748Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm480.000----Đất TM-DV đô thị
749Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ344.000----Đất TM-DV đô thị
750Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)280.000----Đất TM-DV đô thị
751Thị xã Buôn HồBùi Hữu Nghĩa - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm344.000----Đất TM-DV đô thị
752Thị xã Buôn HồBùi Hữu Nghĩa - Phường An LạcPhan Kiệm - Y Ngông Niê kdăm240.000----Đất TM-DV đô thị
753Thị xã Buôn HồGiáp Hải - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm320.000----Đất TM-DV đô thị
754Thị xã Buôn HồGiáp Hải - Phường An LạcPhan Kiệm - Trần Khánh Dư240.000----Đất TM-DV đô thị
755Thị xã Buôn HồHuỳnh Văn Bánh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)240.000----Đất TM-DV đô thị
756Thị xã Buôn HồNguyễn Hiền - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)240.000----Đất TM-DV đô thị
757Thị xã Buôn HồTrần Khánh Dư - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)240.000----Đất TM-DV đô thị
758Thị xã Buôn HồĐinh Núp - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường240.000----Đất TM-DV đô thị
759Thị xã Buôn HồTrần Cảnh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường240.000----Đất TM-DV đô thị
760Thị xã Buôn HồAMǐ Đoan - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Nơ Trang Lơng240.000----Đất TM-DV đô thị
761Thị xã Buôn HồPhan Kiệm - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm384.000----Đất TM-DV đô thị
762Thị xã Buôn HồPhan Kiệm - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (hết ranh giới đất nhà ông Y Ju)240.000----Đất TM-DV đô thị
763Thị xã Buôn HồY Đôn - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm384.000----Đất TM-DV đô thị
764Thị xã Buôn HồY Đôn - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (hết ranh giới nhà ông Y Dươm)240.000----Đất TM-DV đô thị
765Thị xã Buôn HồPhạm Phú Thứ - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm384.000----Đất TM-DV đô thị
766Thị xã Buôn HồPhạm Phú Thứ - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (giáp suối Krông Búk)240.000----Đất TM-DV đô thị
767Thị xã Buôn HồĐường N1 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Đường N83.080.000----Đất TM-DV đô thị
768Thị xã Buôn HồĐường N2 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N8 - Đường N63.080.000----Đất TM-DV đô thị
769Thị xã Buôn HồĐường N2 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Trần Quốc Thảo3.080.000----Đất TM-DV đô thị
770Thị xã Buôn HồĐường N3 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Đường N72.600.000----Đất TM-DV đô thị
771Thị xã Buôn HồĐường N4 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N82.880.000----Đất TM-DV đô thị
772Thị xã Buôn HồĐường N5 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N82.400.000----Đất TM-DV đô thị
773Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N2 - Đường N43.200.000----Đất TM-DV đô thị
774Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N4 - Đường N52.240.000----Đất TM-DV đô thị
775Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - N23.360.000----Đất TM-DV đô thị
776Thị xã Buôn HồĐường N7 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N3 - Đường N52.320.000----Đất TM-DV đô thị
777Thị xã Buôn HồĐường N8 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường Trần Hưng Đạo - Đường N43.480.000----Đất TM-DV đô thị
778Thị xã Buôn HồĐường N8 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N4 - Đường N52.400.000----Đất TM-DV đô thị
779Thị xã Buôn HồĐường N10 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N8 - Đường N72.800.000----Đất TM-DV đô thị
780Thị xã Buôn HồĐường N12 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N1 - Đường N22.880.000----Đất TM-DV đô thị
781Thị xã Buôn HồĐường N12 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N2 - Đường N102.880.000----Đất TM-DV đô thị
782Thị xã Buôn HồĐường N13 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N82.320.000----Đất TM-DV đô thị
783Thị xã Buôn HồĐường N14 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N82.240.000----Đất TM-DV đô thị
784Thị xã Buôn HồĐường N15 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N5 - Đường N82.240.000----Đất TM-DV đô thị
785Thị xã Buôn HồĐường N9 - Phường An LạcĐường N2 - Hết Chi cục thuế1.920.000----Đất TM-DV đô thị
786Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường An Lạc-240.000----Đất TM-DV đô thị
787Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhAn Dương Vương - Nguyễn Hữu Thọ4.800.000----Đất TM-DV đô thị
788Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Trãi8.000.000----Đất TM-DV đô thị
789Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hoàng Diệu12.800.000----Đất TM-DV đô thị
790Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhHoàng Diệu - Phạm Ngũ Lão16.000.000----Đất TM-DV đô thị
791Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhPhạm Ngũ Lão - Hết ranh giới Nhà văn hóa TX Buôn Hồ16.000.000----Đất TM-DV đô thị
792Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhHết ranh giới Nhà văn hóa TX Buôn Hồ - Lê Quý Đôn12.800.000----Đất TM-DV đô thị
793Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai7.200.000----Đất TM-DV đô thị
794Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Thị Minh Khai - Trần Nguyên Hãn4.800.000----Đất TM-DV đô thị
795Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành1.440.000----Đất TM-DV đô thị
796Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Âu Cơ1.120.000----Đất TM-DV đô thị
797Thị xã Buôn HồNguyễn Đức Cảnh - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành960.000----Đất TM-DV đô thị
798Thị xã Buôn HồNguyễn Đức Cảnh - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh đất nhà bà Lê Thị Xuân Mai (thửa đất 98, TBĐ số 13)584.000----Đất TM-DV đô thị
799Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Thọ - Phường An BìnhHùng Vương - Hết ranh giới đất nhà ông Phan Hữu Thiện (thửa đất 28, TBĐ số 53)960.000----Đất TM-DV đô thị
800Thị xã Buôn HồĐường song song với Nguyễn Tất Thành - Phường An BìnhNguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Hữu Thọ584.000----Đất TM-DV đô thị
801Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành3.360.000----Đất TM-DV đô thị
802Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh2.400.000----Đất TM-DV đô thị
803Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Bà Triệu1.600.000----Đất TM-DV đô thị
804Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhBà Triệu - Thánh thất Buôn Hồ1.200.000----Đất TM-DV đô thị
805Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhThánh thất Buôn Hồ - Âu Cơ960.000----Đất TM-DV đô thị
806Thị xã Buôn HồChu Văn An - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành3.200.000----Đất TM-DV đô thị
807Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành4.000.000----Đất TM-DV đô thị
808Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh2.800.000----Đất TM-DV đô thị
809Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết ranh giới đất nhà ông Thái Bá Hùng (thửa đất 175, TBĐ số 09)2.000.000----Đất TM-DV đô thị
810Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhHết ranh giới đất nhà ông Thái Bá Hùng (thửa đất 175, TBĐ số 09) - Hết đường1.600.000----Đất TM-DV đô thị
811Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh11.200.000----Đất TM-DV đô thị
812Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành8.800.000----Đất TM-DV đô thị
813Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh giới đất Cty TNHH TM DV SX Đặng Tiến3.600.000----Đất TM-DV đô thị
814Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHết ranh giới đất Cty TNHH TM DV SX Đặng Tiến - Hết ranh giới thửa đất ông Kiều Thanh Thăng (thửa đất 129, TBĐ số 09)1.680.000----Đất TM-DV đô thị
815Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHết ranh giới thửa đất ông Kiều Thanh Thăng (thửa đất 129, TBĐ số 09) - Hết ranh giới thửa đất ông Hoàng Minh Chuyên (thửa đất 112, TBĐ số 09)640.000----Đất TM-DV đô thị
816Thị xã Buôn HồPhạm Ngũ Lão - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh9.600.000----Đất TM-DV đô thị
817Thị xã Buôn HồPhạm Ngọc Thạch - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh5.600.000----Đất TM-DV đô thị
818Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành4.000.000----Đất TM-DV đô thị
819Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh giới nhà ông Lương Văn Rô (thửa đất 9 TBĐ số 38)2.400.000----Đất TM-DV đô thị
820Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHết ranh giới nhà ông Lương Văn Rô (thửa đất 9, TBĐ số 38) - Hết ranh giới nhà ông Lê Quốc Hùng (thửa đất 13, TBĐ số 32)1.600.000----Đất TM-DV đô thị
821Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHết ranh giới nhà ông Lê Quốc Hùng (thửa đất 13, TBĐ số 32) - Hết ranh giới nhà ông Ngô Công Thanh (thửa đất 23, tờ bản đồ 09)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
822Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhThửa đất nhà ông Ngô Công Thanh (thửa đất 23, tờ bản đồ 09) - Cầu bà Tĩnh960.000----Đất TM-DV đô thị
823Thị xã Buôn HồNguyễn Tri Phương - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Thị Định2.400.000----Đất TM-DV đô thị
824Thị xã Buôn HồNguyễn Tri Phương - Phường An BìnhNguyễn Thị Định - Hết ranh giới thửa đất bà Nguyễn Thị Thu (thửa đất 57, TBĐ số 34)1.600.000----Đất TM-DV đô thị
825Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh2.000.000----Đất TM-DV đô thị
826Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Hết ranh giới đất ông Đỗ Viết Liên (Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 4)1.600.000----Đất TM-DV đô thị
827Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhHết ranh giới đất ông Đỗ Viết Liên (Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 4) - Hết đường1.200.000----Đất TM-DV đô thị
828Thị xã Buôn HồPhan Đăng Lưu - Phường An BìnhChu Văn An - Quang Trung3.200.000----Đất TM-DV đô thị
829Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhChu Văn An - Quang Trung3.600.000----Đất TM-DV đô thị
830Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhQuang Trung - Hoàng Diệu4.000.000----Đất TM-DV đô thị
831Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhHoàng Diệu - Phạm Ngũ Lão4.800.000----Đất TM-DV đô thị
832Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhBùi Thị Xuân - Hoàng Diệu6.400.000----Đất TM-DV đô thị
833Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhHoàng Diệu - Lê Quý Đôn9.600.000----Đất TM-DV đô thị
834Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Tri Phương3.200.000----Đất TM-DV đô thị
835Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhNguyễn Tri Phương - Văn Tiến Dũng2.000.000----Đất TM-DV đô thị
836Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhVăn Tiến Dũng - Giáp phường Đạt Hiếu1.600.000----Đất TM-DV đô thị
837Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhAn Dương Vương - Nguyễn Trãi1.200.000----Đất TM-DV đô thị
838Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Quang Trung3.200.000----Đất TM-DV đô thị
839Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhQuang Trung - Hoàng Diệu4.800.000----Đất TM-DV đô thị
840Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhHoàng Diệu - Lê Quý Đôn5.600.000----Đất TM-DV đô thị
841Thị xã Buôn HồTrần Quốc Toản - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Y Jút2.000.000----Đất TM-DV đô thị
842Thị xã Buôn HồLê Lai - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Y Jút2.000.000----Đất TM-DV đô thị
843Thị xã Buôn HồY Jut - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh2.400.000----Đất TM-DV đô thị
844Thị xã Buôn HồY Jut - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Trần Anh Tú (thửa đất 19, TBĐ số 13)1.600.000----Đất TM-DV đô thị
845Thị xã Buôn HồBùi Thị Xuân - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Trần Phú4.000.000----Đất TM-DV đô thị
846Thị xã Buôn HồNgô Quyền - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Chí Thanh5.600.000----Đất TM-DV đô thị
847Thị xã Buôn HồLê Thị Hồng Gấm - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Chí Thanh4.000.000----Đất TM-DV đô thị
848Thị xã Buôn HồLê Lợi - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh4.000.000----Đất TM-DV đô thị
849Thị xã Buôn HồLê Lợi - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Tự Trị (thửa đất 140, TBĐ số 9)2.400.000----Đất TM-DV đô thị
850Thị xã Buôn HồĐinh Tiên Hoàng - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh4.000.000----Đất TM-DV đô thị
851Thị xã Buôn HồĐinh Tiên Hoàng - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đường1.600.000----Đất TM-DV đô thị
852Thị xã Buôn HồPhan Chu Trinh - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Quang Trung3.200.000----Đất TM-DV đô thị
853Thị xã Buôn HồPhan Chu Trinh - Phường An BìnhQuang Trung - Đinh Tiên Hoàng2.000.000----Đất TM-DV đô thị
854Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Định - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Tri Phương2.000.000----Đất TM-DV đô thị
855Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường An BìnhAn Vương Dương (ngã ba ranh giới An Bình - Đoàn Kết) - Nguyễn Trãi1.200.000----Đất TM-DV đô thị
856Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hết đất nhà Nguyễn Đình Hiệp (thửa đất 03, TBĐ số 16)800.000----Đất TM-DV đô thị
857Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn - Phường An BìnhHùng Vương - Đối diện Đặng Thai Mai768.000----Đất TM-DV đô thị
858Thị xã Buôn HồNguyễn Thuyên - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.200.000----Đất TM-DV đô thị
859Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh2.000.000----Đất TM-DV đô thị
860Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Trần Nguyên Hãn800.000----Đất TM-DV đô thị
861Thị xã Buôn HồLê Văn Sỹ - Phường An BìnhNguyễn Thị Minh Khai - Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu1.200.000----Đất TM-DV đô thị
862Thị xã Buôn HồPhan Đình Giót - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành4.000.000----Đất TM-DV đô thị
863Thị xã Buôn HồNguyễn An Ninh - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Trọng Tuyển2.400.000----Đất TM-DV đô thị
864Thị xã Buôn HồNguyễn An Ninh - Phường An BìnhNguyễn Trọng Tuyển - Hết đất nhà ông Hoàng Ngọc Châu (thửa đất 141, TBĐ số 9)1.600.000----Đất TM-DV đô thị
865Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Ngã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa đất 98, TBĐ số 19)1.600.000----Đất TM-DV đô thị
866Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường An BìnhNgã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa đất 98, TBĐ số 19) - An Dương Vương1.200.000----Đất TM-DV đô thị
867Thị xã Buôn HồBà Triệu - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Lê Văn Hưu800.000----Đất TM-DV đô thị
868Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (bao gồm phần giao thông phía Bắc đường Nguyễn Trãi) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - An Dương Vương800.000----Đất TM-DV đô thị
869Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (bao gồm phần giao thông phía Bắc đường Nguyễn Trãi) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hết đất nhà ông Phạm Thanh Tài (thửa đất 01 TBĐ số 08)800.000----Đất TM-DV đô thị
870Thị xã Buôn HồHồ Tùng Mậu - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Đinh Văn Ruyên (thửa đất 01, TBĐ số 13)1.600.000----Đất TM-DV đô thị
871Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 8 - Phường An BìnhY Jút - Ngã ba Phan Chu Chinh800.000----Đất TM-DV đô thị
872Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 8 - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Nguyễn Sâm (thửa đất 34, TBĐ số 49)800.000----Đất TM-DV đô thị
873Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 7 và 8 - Phường An BìnhNgã ba Hồ Tùng Mậu - Ngã ba Lê Lợi800.000----Đất TM-DV đô thị
874Thị xã Buôn HồNguyễn Trọng Tuyển - Phường An BìnhHoàng Diệu - Nguyễn An Ninh1.600.000----Đất TM-DV đô thị
875Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường An Bình-240.000----Đất TM-DV đô thị
876Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânĐầu cầu Hà Lan (giáp ranh phường Thống Nhất) - Trần Khát Chân1.920.000----Đất TM-DV đô thị
877Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânTrần Khát Chân - Trần Quang Khải1.680.000----Đất TM-DV đô thị
878Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Đặng Thái Thân1.440.000----Đất TM-DV đô thị
879Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânĐặng Thái Thân - Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Đạo (thửa đất 105, TBĐ số 34)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
880Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Đạo (thửa đất 105, TBĐ số 34) - Hết phường Bình Tân960.000----Đất TM-DV đô thị
881Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânHùng Vương - Ngã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa đất 68, TBĐ số 23)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
882Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânNgã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa đất 68, TBĐ số 23) - Trần Quý Cáp584.000----Đất TM-DV đô thị
883Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânTrần Quý Cáp - Hết đường288.000----Đất TM-DV đô thị
884Thị xã Buôn HồTrần Quý Cáp - Phường Bình TânTrần Khát Chân - Ngã ba giao nhau với đường Phan Phù Tiên240.000----Đất TM-DV đô thị
885Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânHùng Vương - Ngã ba đường vào chợ800.000----Đất TM-DV đô thị
886Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânNgã ba đường vào chợ - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thu Hà (thửa đất 15, TBĐ số 28)584.000----Đất TM-DV đô thị
887Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thu Hà (thửa đất 15, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Tiến (thửa đất 26, TBĐ số 28)384.000----Đất TM-DV đô thị
888Thị xã Buôn HồTrịnh Công Sơn - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 106, TBĐ số 22)584.000----Đất TM-DV đô thị
889Thị xã Buôn HồTrịnh Công Sơn - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 106, TBĐ số 22) - Phạm Kính Ân384.000----Đất TM-DV đô thị
890Thị xã Buôn HồPhạm Kính Ân - Phường Bình TânHùng Vương - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Hóa)584.000----Đất TM-DV đô thị
891Thị xã Buôn HồTrương Hán Siêu - Phường Bình TânHùng Vương - Lê Văn Thiêm400.000----Đất TM-DV đô thị
892Thị xã Buôn HồTrương Hán Siêu - Phường Bình TânLê Văn Thiêm - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Nguyễn Đình Khôi (thửa đất 279, TBĐ số 27)240.000----Đất TM-DV đô thị
893Thị xã Buôn HồLê Văn Thiêm - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thành)208.000----Đất TM-DV đô thị
894Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânHùng Vương - Lê Văn Thiêm584.000----Đất TM-DV đô thị
895Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânLê Văn Thiêm - Lê Ngọc Hân384.000----Đất TM-DV đô thị
896Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânLê Ngọc Hân - Trường Lê Quý Đôn208.000----Đất TM-DV đô thị
897Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânTrường Lê Quý Đôn - Hùng Vương384.000----Đất TM-DV đô thị
898Thị xã Buôn HồLê Ngọc Hân - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hiệu)200.000----Đất TM-DV đô thị
899Thị xã Buôn HồCao Bá Quát - Phường Bình TânHùng Vương - Trần Quang Khải288.000----Đất TM-DV đô thị
900Thị xã Buôn HồĐặng Thái Thân - Phường Bình TânHùng Vương - Trần Quang Khải384.000----Đất TM-DV đô thị
901Thị xã Buôn HồNguyễn Chánh - Phường Bình TânĐặng Thái Thân - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Minh)240.000----Đất TM-DV đô thị
902Thị xã Buôn HồTiểu La - Phường Bình TânHùng Vương - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thành Trung)384.000----Đất TM-DV đô thị
903Thị xã Buôn HồPhan Kế Bính - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Hoa Thám584.000----Đất TM-DV đô thị
904Thị xã Buôn HồPhan Kế Bính - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Vượng, thửa đất 115, TBĐ số 04)288.000----Đất TM-DV đô thị
905Thị xã Buôn HồLưu Trọng Lư - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Hoa Thám584.000----Đất TM-DV đô thị
906Thị xã Buôn HồLưu Trọng Lư - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
907Thị xã Buôn HồĐào Duy Từ - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Kỳ Đồng208.000----Đất TM-DV đô thị
908Thị xã Buôn HồNgô Tất Tố - Phường Bình TânHùng Vương - Đào Duy Từ384.000----Đất TM-DV đô thị
909Thị xã Buôn HồLê Hữu Phước - Phường Bình TânHùng Vương - Đào Duy Từ480.000----Đất TM-DV đô thị
910Thị xã Buôn HồXuân Hồng - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
911Thị xã Buôn HồXuân Hồng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
912Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
913Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
914Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânĐào Duy Từ - Hết ranh giới thửa đất trường THCS Đinh Tiên Hoàng200.000----Đất TM-DV đô thị
915Thị xã Buôn HồHoàng Văn Thụ - Phường Bình TânĐào Duy Từ - Kỳ Đồng288.000----Đất TM-DV đô thị
916Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Huyên - Phường Bình TânXuân Hồng - Nguyễn Thị Suốt208.000----Đất TM-DV đô thị
917Thị xã Buôn HồNguyễn Thượng Hiền - Phường Bình TânTố Hữu - Huyền Quang208.000----Đất TM-DV đô thị
918Thị xã Buôn HồThanh Tịnh - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
919Thị xã Buôn HồThanh Tịnh - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
920Thị xã Buôn HồNguyễn Quốc Trị - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
921Thị xã Buôn HồNguyễn Quốc Trị - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
922Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Suốt - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
923Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Suốt - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
924Thị xã Buôn HồHoàng Hoa Thám - Phường Bình TânPhan Kế Bính - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Tiến)288.000----Đất TM-DV đô thị
925Thị xã Buôn HồHuyền Quang - Phường Bình TânNguyễn Thị Suốt - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Hoàng Thanh Sang (thửa đất 156, TBĐ số 03)208.000----Đất TM-DV đô thị
926Thị xã Buôn HồTrịnh Đình Thảo - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ208.000----Đất TM-DV đô thị
927Thị xã Buôn HồCao Thắng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ208.000----Đất TM-DV đô thị
928Thị xã Buôn HồĐào Duy Anh - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
929Thị xã Buôn HồĐào Duy Anh - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
930Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Diểu - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
931Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Diểu - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
932Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Bé - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
933Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Bé - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
934Thị xã Buôn HồKỳ Đồng - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ480.000----Đất TM-DV đô thị
935Thị xã Buôn HồKỳ Đồng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ288.000----Đất TM-DV đô thị
936Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Học - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà Trần Đức Long (thửa đất 188, TBĐ số 31)480.000----Đất TM-DV đô thị
937Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Học - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Đức Long (thửa đất 188, TBĐ số 31) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Kim Lành, thửa đất 214, TBĐ số 31)288.000----Đất TM-DV đô thị
938Thị xã Buôn HồNguyễn Lâm - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Trần Đức An, thửa đất 228, TBĐ số 31)384.000----Đất TM-DV đô thị
939Thị xã Buôn HồVũ Hữu - Phường Bình TânNguyễn Lâm - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Trị, thửa đất 98, TBĐ số 34)208.000----Đất TM-DV đô thị
940Thị xã Buôn HồHẻm 1 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà ông Nguyễn Văn Hiếu (thửa đất 58, TBĐ số 27)384.000----Đất TM-DV đô thị
941Thị xã Buôn HồHẻm 2 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thửa đất 03, TBĐ số 35)384.000----Đất TM-DV đô thị
942Thị xã Buôn HồHẻm 3 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà ông Lâm Quốc Việt (thửa đất 24, TBĐ số 34)384.000----Đất TM-DV đô thị
943Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Bình Tân-200.000----Đất TM-DV đô thị
944Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Đạt HiếuNguyễn Duy Trinh (giáp ranh xã Pơng Drang) - Trần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu)2.880.000----Đất TM-DV đô thị
945Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Đạt HiếuTrần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu) - Giáp ranh giới phường An Lạc, An Bình4.400.000----Đất TM-DV đô thị
946Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường Đạt HiếuGiáp ranh giới phường An Lạc - Trụ sở Công ty cà phê Buôn Hồ2.880.000----Đất TM-DV đô thị
947Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường Đạt HiếuTrụ sở Công ty cà phê Buôn Hồ - Cầu RôSy2.000.000----Đất TM-DV đô thị
948Thị xã Buôn HồNguyễn Duy Trinh (đường vào nghĩa địa Tân Lập I) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Thửa đất 15, TBĐ số 28800.000----Đất TM-DV đô thị
949Thị xã Buôn HồNguyễn Duy Trinh (đường vào nghĩa địa Tân Lập I) - Phường Đạt HiếuThửa đất 15, TBĐ số 28 - Đầu ranh giới Nghĩa địa480.000----Đất TM-DV đô thị
950Thị xã Buôn HồHoàng Việt (đường đi đập tràn) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Định (thửa đất 222, TBĐ số 28)800.000----Đất TM-DV đô thị
951Thị xã Buôn HồHoàng Việt (đường đi đập tràn) - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Định (thửa đất 222, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Tấn (thửa đất 39, TBĐ số 29)480.000----Đất TM-DV đô thị
952Thị xã Buôn HồĐường vào khu B - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Giáp ranh giới cổng nghĩa địa khu B800.000----Đất TM-DV đô thị
953Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Đường vào nghĩa địa khu C1.440.000----Đất TM-DV đô thị
954Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuĐường vào khu C - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Quang Toản (thửa đất 33, TBĐ số 35)960.000----Đất TM-DV đô thị
955Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Quang Toản (thửa đất 33, TBĐ số 35) - Đến ngã ba Trần Huy Liệu600.000----Đất TM-DV đô thị
956Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuTrần Hưng Đạo - Hết Cống cây Đa (thửa đất 131, TBĐ số 11)800.000----Đất TM-DV đô thị
957Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuCống cây Đa (thửa đất 131, thuộc TBĐ số 11) - Hết tổ dân phố 2480.000----Đất TM-DV đô thị
958Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHết tổ dân phố 2 - Giáp đường Trần Huy Liệu480.000----Đất TM-DV đô thị
959Thị xã Buôn HồTôn Thất Thuyết - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn An Ca (thửa đất 4, TBĐ số 41)800.000----Đất TM-DV đô thị
960Thị xã Buôn HồTôn Thất Thuyết - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn An Ca (thửa đất 4, TBĐ số 41) - Ngã ba Trần Huy Liệu560.000----Đất TM-DV đô thị
961Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn (giáp phường An Bình) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Đặng Thai Mai800.000----Đất TM-DV đô thị
962Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn (giáp phường An Bình) - Phường Đạt HiếuNgã ba Đặng Thai Mai - Giáp đường Lương Thế Vinh384.000----Đất TM-DV đô thị
963Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã tư Văn Tiến Dũng1.920.000----Đất TM-DV đô thị
964Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuNgã tư Văn Tiến Dũng - Hết ranh giới đất Trường TH Lê Thị Hồng Gấm1.440.000----Đất TM-DV đô thị
965Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHết ranh giới đất Trường TH Lê Thị Hồng Gấm - Hết ranh giới thửa đất 11,TBĐ số 42960.000----Đất TM-DV đô thị
966Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất 11, TBĐ số 42 - Trần Nguyên Hãn288.000----Đất TM-DV đô thị
967Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Đập giao thủy240.000----Đất TM-DV đô thị
968Thị xã Buôn HồTrần Văn Trà (đường vào chùa Đạt Hiếu) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngô Thì Nhậm800.000----Đất TM-DV đô thị
969Thị xã Buôn HồNguyễn Kim (đường vào thôn Đạt Hiếu 5) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Đặng Thai Mai800.000----Đất TM-DV đô thị
970Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Trịnh Hoài Đức800.000----Đất TM-DV đô thị
971Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuNgã ba Trịnh Hoài Đức - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thái (thửa đất 32, TBĐ số 39)480.000----Đất TM-DV đô thị
972Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thái (thửa đất 32, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất 66, TBĐ số 38288.000----Đất TM-DV đô thị
973Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất 66, TBĐ 38 - Hết đường240.000----Đất TM-DV đô thị
974Thị xã Buôn HồĐường vào TDP Đạt Hiếu 7 (ngã ba nhà ông Lê Xứng) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Văn Tiến Dũng800.000----Đất TM-DV đô thị
975Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã tư Văn Tiến Dũng800.000----Đất TM-DV đô thị
976Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuNgã tư Văn Tiến Dũng - Ngã tư Trịnh Hoài Đức480.000----Đất TM-DV đô thị
977Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuNgã tư Trịnh Hoài Đức - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Văn Phẩm thửa 02, TBĐ số 39)288.000----Đất TM-DV đô thị
978Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Trịnh Hoài Đức800.000----Đất TM-DV đô thị
979Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuTrịnh Hoài Đức - Ngã tư Y Thuyên KSo'r480.000----Đất TM-DV đô thị
980Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuNgã tư Y Thuyên KSo'r - Mạc Đăng Dung288.000----Đất TM-DV đô thị
981Thị xã Buôn HồY Thuyên Kso'r (đường vào buôn Klia) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Y Yơng Niê800.000----Đất TM-DV đô thị
982Thị xã Buôn HồY Thuyên Kso'r (đường vào buôn Klia) - Phường Đạt HiếuY Yơng Niê - Mai Xuân Thưởng384.000----Đất TM-DV đô thị
983Thị xã Buôn HồHải Triều (đường vào Sân vườn Tính Nên) - Phường Đạt HiếuTrần Hưng Đạo - Hết ranh giới đất Nhà hàng sân vườn Tính Nên (thửa đất 24, TBĐ số 11)960.000----Đất TM-DV đô thị
984Thị xã Buôn HồHải Triều (đường vào Sân vườn Tính Nên) - Phường Đạt HiếuHết ranh giới đất Nhà hàng sân vườn Tính Nên (thửa đất 24, TBĐ số 11) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Tám (thửa đất 11, TBĐ số 11)800.000----Đất TM-DV đô thị
985Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường Đạt HiếuGiáp phường An Lạc - Tôn Thất Thuyết800.000----Đất TM-DV đô thị
986Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường Đạt HiếuGiáp phường An Bình - Trần Nhật Duật800.000----Đất TM-DV đô thị
987Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường Đạt HiếuTrần Nhật Duật - Y Yơn Niê480.000----Đất TM-DV đô thị
988Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Trần Nhật Duật480.000----Đất TM-DV đô thị
989Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường Đạt HiếuTrần Nhật Duật - Y Yơn Niê384.000----Đất TM-DV đô thị
990Thị xã Buôn HồNgô Thì Nhậm - Phường Đạt HiếuTrần Văn Trà - Cao Đạt288.000----Đất TM-DV đô thị
991Thị xã Buôn HồNgô Thì Nhậm - Phường Đạt HiếuCao Đạt - Hết thửa đất 18, TBĐ số 44288.000----Đất TM-DV đô thị
992Thị xã Buôn HồĐặng Thai Mai - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Nguyễn Kim288.000----Đất TM-DV đô thị
993Thị xã Buôn HồTrịnh Hoài Đức - Phường Đạt HiếuNgã ba Mạc Đỉnh Chi - Ngã ba Y Yơn Niê480.000----Đất TM-DV đô thị
994Thị xã Buôn HồCao Đạt (Giáp Đạt Hiếu 2,3) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Ngô Thì Nhậm800.000----Đất TM-DV đô thị
995Thị xã Buôn HồCao Đạt (Giáp Đạt Hiếu 2,3) - Phường Đạt HiếuNgã ba Ngô Thì Nhậm - Giáp đường Trần Huy Liệu560.000----Đất TM-DV đô thị
996Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuNgã ba Nguyễn Lương Bằng - Tôn Thất Thuyết600.000----Đất TM-DV đô thị
997Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuTôn Thất Thuyết - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Lý (thửa đất 32, TBĐ số 41)480.000----Đất TM-DV đô thị
998Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Lý (thửa đất 32, TBĐ số 41) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lại Thanh Đồng (thửa đất 15, TBĐ số 44)384.000----Đất TM-DV đô thị
999Thị xã Buôn HồĐường đối diện đường Lương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Trần Huy Liệu576.000----Đất TM-DV đô thị
1000Thị xã Buôn HồĐường giáp ranh giới phường An Lạc - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Giáp đường Nguyễn Viết Xuân384.000----Đất TM-DV đô thị
1001Thị xã Buôn HồPhan Huy Chú - Phường Đạt HiếuY Yơn Niê - Y Thuyên KSo'r320.000----Đất TM-DV đô thị
1002Thị xã Buôn HồSư Vạn Hạnh - Phường Đạt HiếuThửa đất nhà ông Y Hiat Mlô (thửa đất 27, TBĐ số 26) - Hết ranh giới thửa đất 69, TBĐ số 32320.000----Đất TM-DV đô thị
1003Thị xã Buôn HồVi Thủ An - Phường Đạt HiếuY Thuyên Kso'r - Hết ranh giới thửa đất 06, TBĐ số 21240.000----Đất TM-DV đô thị
1004Thị xã Buôn HồHuỳnh Văn Nghệ - Phường Đạt HiếuY Yơn Niê - Hết ranh giới thửa đất 15, TBĐ số 32320.000----Đất TM-DV đô thị
1005Thị xã Buôn HồY Ni Kso'r - Phường Đạt HiếuMạc Đăng Dung - Hết ranh giới thửa đất 21, TBĐ số 33320.000----Đất TM-DV đô thị
1006Thị xã Buôn HồMai Xuân Thưởng - Phường Đạt HiếuMạc Đăng Dung - Y Thuyên KSo'r320.000----Đất TM-DV đô thị
1007Thị xã Buôn HồMạc Đăng Dung - Phường Đạt HiếuĐầu ranh giới đất nhà ông Y Sisat Mlô (thửa đất 41, TBĐ số 26) - Hết ranh giới thửa đất 05, TBĐ số 38240.000----Đất TM-DV đô thị
1008Thị xã Buôn HồHẻm số 1 - Phường Đạt HiếuTôn Thất Thuyết - Giáp đường Nguyễn Lương Bằng336.000----Đất TM-DV đô thị
1009Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Đạt Hiếu-208.000----Đất TM-DV đô thị
1010Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Đoàn KếtGiáp phường Thiện An - Hàm Nghi920.000----Đất TM-DV đô thị
1011Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Đoàn KếtHàm Nghi - Âu Cơ (giáp phường An Bình)800.000----Đất TM-DV đô thị
1012Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Đoàn KếtĐầu cầu 12/3 (giáp phường Thiện An) - Nguyễn Thị Thập400.000----Đất TM-DV đô thị
1013Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Đoàn KếtNguyễn Thị Thập - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Man Đức Hoà (thửa đất 111, TBĐ số 09 )320.000----Đất TM-DV đô thị
1014Thị xã Buôn HồHàm Nghi - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Âu Cơ384.000----Đất TM-DV đô thị
1015Thị xã Buôn HồHuỳnh Tấn Phát - Phường Đoàn KếtÂu Cơ - Nguyễn Thị Thập (ngã ba TDP 4)240.000----Đất TM-DV đô thị
1016Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường Đoàn KếtCầu bà Tiên - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Lắm TDP 2 (thửa đất 40, TBĐ số 21)480.000----Đất TM-DV đô thị
1017Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường Đoàn KếtHết ranh giới thửa đất nhà ông ông Lắm TDP 2 (thửa đất 40, TBĐ số 21) - Cuối đường Âu Cơ (giáp hường Thiện An)480.000----Đất TM-DV đô thị
1018Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Âu Cơ480.000----Đất TM-DV đô thị
1019Thị xã Buôn HồTăng Bạt Hổ - Phường Đoàn KếtTrần Quốc Hoàn - Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Như Xuân (thửa đất 34, TBĐ số 18)200.000----Đất TM-DV đô thị
1020Thị xã Buôn HồTrần Quốc Hoàn - Phường Đoàn KếtĐầu ranh giới đất thửa đất ông Hồ Thanh Hải (thửa đất 12, TBĐ số 16) - Hết ranh giới thửa đất bà Nguyễn Thị Tuyết (thửa đất 86, TBĐ số 15)200.000----Đất TM-DV đô thị
1021Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Thập - Phường Đoàn KếtĐầu ranh giới thửa đất ông Nguyễn Anh Tuấn (thửa đất 40, TBĐ số 04) - Hồ Xuân Hương216.000----Đất TM-DV đô thị
1022Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Thập - Phường Đoàn KếtHồ Xuân Hương - Trần Quốc Hoàn200.000----Đất TM-DV đô thị
1023Thị xã Buôn HồHồ Xuân Hương - Phường Đoàn KếtÂu Cơ - Đầu ranh giới thửa đất nhà Trần Văn Nguyên (thửa đất 54, TBĐ số 9)200.000----Đất TM-DV đô thị
1024Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (nối dài) - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Hàm Nghi240.000----Đất TM-DV đô thị
1025Thị xã Buôn HồTán Thuật - Phường Đoàn KếtHồ Xuân Hương - Nguyễn Thị Thập200.000----Đất TM-DV đô thị
1026Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Đoàn Kết-200.000----Đất TM-DV đô thị
1027Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnGiáp ranh phường Thống Nhất - Hoàng Quốc Việt1.440.000----Đất TM-DV đô thị
1028Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnHoàng Quốc Việt - Lê Đức Thọ2.080.000----Đất TM-DV đô thị
1029Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnLê Đức Thọ - Nguyên Hồng2.400.000----Đất TM-DV đô thị
1030Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Hải Thượng Lãn Ông2.880.000----Đất TM-DV đô thị
1031Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnHải Thượng Lãn Ông - Phan Đình Phùng3.840.000----Đất TM-DV đô thị
1032Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Thiện AnHùng Vương - Giáp ranh giới phường Đoàn Kết800.000----Đất TM-DV đô thị
1033Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Tất Thành1.440.000----Đất TM-DV đô thị
1034Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Thiện AnNguyễn Tất Thành - Giáp ranh phường Đoàn Kết800.000----Đất TM-DV đô thị
1035Thị xã Buôn HồNguyên Hồng - Phường Thiện AnHùng Vương - Lý Tự Trọng960.000----Đất TM-DV đô thị
1036Thị xã Buôn HồNguyên Hồng - Phường Thiện AnLý Tự Trọng - Mai Hắc Đế480.000----Đất TM-DV đô thị
1037Thị xã Buôn HồBùi Xuân Phái - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Mai Hắc Đế600.000----Đất TM-DV đô thị
1038Thị xã Buôn HồMai Hắc Đế (giáp ranh giới phường An Lạc) - Phường Thiện AnĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Trần Kim Lê (thửa đất 6, TBĐ số 17) - Bùi Xuân Phái288.000----Đất TM-DV đô thị
1039Thị xã Buôn HồChu Mạnh Trinh - Phường Thiện AnHùng Vương - Hải Thượng Lãn Ông600.000----Đất TM-DV đô thị
1040Thị xã Buôn HồNgô Mây - Phường Thiện AnHùng Vương - Đến hết ranh giới Trạm Y Tế phường)600.000----Đất TM-DV đô thị
1041Thị xã Buôn HồLê Đức Thọ - Phường Thiện AnHùng Vương - Đến hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Như Vĩnh (thửa đất 36, TBĐ số 5)424.000----Đất TM-DV đô thị
1042Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường Thiện AnGiáp phường An Lạc - Nguyên Hồng (sau đất chùa Thiện An)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
1043Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cao Văn Thạnh (thửa đất 101, TBĐ số 20)384.000----Đất TM-DV đô thị
1044Thị xã Buôn HồHải Thượng Lãn Ông - Phường Thiện AnHùng Vương - Chu Mạnh Trinh384.000----Đất TM-DV đô thị
1045Thị xã Buôn HồNguyễn Tuân - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực240.000----Đất TM-DV đô thị
1046Thị xã Buôn HồNguyễn Tuân - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng208.000----Đất TM-DV đô thị
1047Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tưởng - Phường Thiện AnHùng Vương - Hùng Vương + 300 m384.000----Đất TM-DV đô thị
1048Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tưởng - Phường Thiện AnHùng Vương + 300 m - Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Trịnh Bá Lộc (thửa đất 15, TBĐ số 10)240.000----Đất TM-DV đô thị
1049Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường Thiện AnAn Dương Vương - Nguyễn Lân240.000----Đất TM-DV đô thị
1050Thị xã Buôn HồTống Duy Tân - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Bá (thửa đất số 104, tờ bản đồ 09)288.000----Đất TM-DV đô thị
1051Thị xã Buôn HồVăn Cao - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dương Công Cần (thửa đất số 160, tờ bản đồ 09)288.000----Đất TM-DV đô thị
1052Thị xã Buôn HồNguyễn Cư Trinh - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ánh (thửa đất 60, TBĐ số 09)288.000----Đất TM-DV đô thị
1053Thị xã Buôn HồNguyễn Lân - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Oanh (thửa đất 107, TBĐ số 09)288.000----Đất TM-DV đô thị
1054Thị xã Buôn HồPhạm Hồng Thái - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (thửa đất số 90, tờ bản đồ 10)288.000----Đất TM-DV đô thị
1055Thị xã Buôn HồTrịnh Văn Cẩn - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Thuỷ (thửa đất 135, TBĐ số 09)288.000----Đất TM-DV đô thị
1056Thị xã Buôn HồĐoàn Khuê - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực240.000----Đất TM-DV đô thị
1057Thị xã Buôn HồĐoàn Khuê - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Bùi Xuân Phái208.000----Đất TM-DV đô thị
1058Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực800.000----Đất TM-DV đô thị
1059Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Mai Hắc Đế480.000----Đất TM-DV đô thị
1060Thị xã Buôn HồÔng Ích Khiêm - Phường Thiện AnHùng Vương - Ngã ba Nguyễn Tất Thành288.000----Đất TM-DV đô thị
1061Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường Thiện AnGiáp ranh giới phường An Lạc - Hết ranh giới thửa đất ông Phan Long Thừa (thửa đất 27, TBĐ số 20)400.000----Đất TM-DV đô thị
1062Thị xã Buôn HồCao Xuân Huy - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Anh Chức (thửa đất số 05, tờ bản đồ 41)288.000----Đất TM-DV đô thị
1063Thị xã Buôn HồCác đường bê tông - Phường Thiện AnNhà ông Nguyễn Thanh Xuân - Nguyễn Tất Thành240.000----Đất TM-DV đô thị
1064Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Thiện An-208.000----Đất TM-DV đô thị
1065Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thống NhấtGiáp phường Bình Tân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thanh Linh (thửa đất 3, TBĐ số 28)1.920.000----Đất TM-DV đô thị
1066Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thanh Linh (thửa đất 3, TBĐ số 28) - Giáp phường Thiện An1.280.000----Đất TM-DV đô thị
1067Thị xã Buôn HồCù Chính Lan - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã tư Nguyễn Huy Tự600.000----Đất TM-DV đô thị
1068Thị xã Buôn HồCù Chính Lan - Phường Thống NhấtNgã tư Nguyễn Huy Tự - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hồ Văn Hùng (thửa đất 6, TBĐ số 24)288.000----Đất TM-DV đô thị
1069Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã tư Nguyễn Huy Tự600.000----Đất TM-DV đô thị
1070Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtNgã tư Nguyễn Huy Tự - Ngã tư Vũ Trọng Bình - Lê Chân480.000----Đất TM-DV đô thị
1071Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtNgã tư Vũ Trọng Bình - Lê Chân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thiện Ân (thửa đất 32, TBĐ số 24)288.000----Đất TM-DV đô thị
1072Thị xã Buôn HồVũ Thục Nương - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hà (thửa đất 105, TBĐ số 23)600.000----Đất TM-DV đô thị
1073Thị xã Buôn HồVũ Thục Nương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hà (thửa đất 105, TBĐ số 23) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Khẩn (thửa đất 12, TBĐ số 28)288.000----Đất TM-DV đô thị
1074Thị xã Buôn HồPhùng Thị Chính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cồ Quốc Bảo (thửa đất 139, TBĐ số 28)600.000----Đất TM-DV đô thị
1075Thị xã Buôn HồPhùng Thị Chính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Cồ Quốc Bảo (thửa đất 139, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Quang (thửa đất 45, TBĐ số 28)288.000----Đất TM-DV đô thị
1076Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Lộc (thửa đất 77, TBĐ số 32)800.000----Đất TM-DV đô thị
1077Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà Lê Văn Lộc (thửa đất 77, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà Nguyễn Hữu Phong (thửa đất 73, TBĐ số 27)480.000----Đất TM-DV đô thị
1078Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Phong (thửa đất 73, TBĐ số 27) - Hết ranh giới thửa đất nhà ôngVũ Tiến Hương (thửa đất 20, TBĐ số 13)304.000----Đất TM-DV đô thị
1079Thị xã Buôn HồPhó Đức Chính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phan Vũ Vương (thửa đất 5, TBĐ số 38)600.000----Đất TM-DV đô thị
1080Thị xã Buôn HồPhó Đức Chính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Phan Vũ Vương (thửa đất 5, TBĐ số 38) - Tú Xương288.000----Đất TM-DV đô thị
1081Thị xã Buôn HồDương Vân Nga - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cao Minh Dũng (thửa đất 29, TBĐ số 38)600.000----Đất TM-DV đô thị
1082Thị xã Buôn HồHàn Mặc Tử - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Phong (thửa đất 54, TBĐ số 38)600.000----Đất TM-DV đô thị
1083Thị xã Buôn HồHàn Mặc Tử - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Phong (thửa đất 54, TBĐ số 38) - Tú Xương288.000----Đất TM-DV đô thị
1084Thị xã Buôn HồLý Công Bình - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Đức Lệ (thửa đất 154, TBĐ số 38)600.000----Đất TM-DV đô thị
1085Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hùng (thửa đất 302, TBĐ số 38)600.000----Đất TM-DV đô thị
1086Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hùng (thửa đất 302, TBĐ số 38) - Hàn Mặc Tử288.000----Đất TM-DV đô thị
1087Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHàn Mặc Tử - Ngã ba Phù Đổng Thiên Vương208.000----Đất TM-DV đô thị
1088Thị xã Buôn HồĐinh Liễn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Long (thửa đất 101, TBĐ số 37)600.000----Đất TM-DV đô thị
1089Thị xã Buôn HồĐinh Liễn - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà Nguyễn Ngọc Long (thửa đất 101, TBĐ số 37) - Trần Văn Ơn288.000----Đất TM-DV đô thị
1090Thị xã Buôn HồTản Đà - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Lan (thửa đất 52,TBĐ số 44)600.000----Đất TM-DV đô thị
1091Thị xã Buôn HồNguyễn Khuyến - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đầu Hán (thửa đất 63, TBĐ số 43)600.000----Đất TM-DV đô thị
1092Thị xã Buôn HồTrương Vĩnh Ký - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Kính (thửa đất 160, TBĐ số 44)600.000----Đất TM-DV đô thị
1093Thị xã Buôn HồTrương Vĩnh Ký - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Tính (thửa đất 160, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Viết Quốc (thửa đất 130, TBĐ số 43)288.000----Đất TM-DV đô thị
1094Thị xã Buôn HồNguyễn Bính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Toàn (thửa đất 206, TBĐ số 44)600.000----Đất TM-DV đô thị
1095Thị xã Buôn HồNguyễn Bính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Toàn (thửa đất 206, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Đình Lý (thửa đất 169, TBĐ số 43)288.000----Đất TM-DV đô thị
1096Thị xã Buôn HồDuy Tân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Quế (thửa đất 183, TBĐ số 43)680.000----Đất TM-DV đô thị
1097Thị xã Buôn HồDuy Tân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Quế (thửa đất 183, TBĐ 43) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thế Kỳ (thửa đất 172, TBĐ số 43)384.000----Đất TM-DV đô thị
1098Thị xã Buôn HồĐặng Tất - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã ba Phù Đổng Thiên Vương600.000----Đất TM-DV đô thị
1099Thị xã Buôn HồPhùng Hưng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp600.000----Đất TM-DV đô thị
1100Thị xã Buôn HồKhúc Thừa Dụ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp600.000----Đất TM-DV đô thị
1101Thị xã Buôn HồDương Đình Nghệ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp600.000----Đất TM-DV đô thị
1102Thị xã Buôn HồTrần Thủ Độ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Chất (thửa đất 20, TBĐ số 29)600.000----Đất TM-DV đô thị
1103Thị xã Buôn HồTrần Thủ Độ - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Chất (thửa đất 20, TBĐ số 29) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thế Bộ (thửa đất 19, TBĐ số 29)288.000----Đất TM-DV đô thị
1104Thị xã Buôn HồĐặng Nguyên Cẩn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Mỳ (thửa đất 84, TBĐ số 28)600.000----Đất TM-DV đô thị
1105Thị xã Buôn HồĐặng Nguyên Cẩn - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Mỳ (thửa đất 84, TBĐ 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Anh Kim (thửa đất 97, TBĐ số 29)288.000----Đất TM-DV đô thị
1106Thị xã Buôn HồBùi Huy Bích - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bạch Kim Thảo (thửa đất 116, TBĐ số 28)600.000----Đất TM-DV đô thị
1107Thị xã Buôn HồBùi Huy Bích - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Bạch Kim Thảo (thửa đất 116, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Lầu (thửa đất 119, TBĐ số 29)288.000----Đất TM-DV đô thị
1108Thị xã Buôn HồDã Tượng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Trọng Luyến (thửa đất 7, TBĐ số 32)600.000----Đất TM-DV đô thị
1109Thị xã Buôn HồDã Tượng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Trọng Luyến (thửa đất 7, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thứ (thửa đất 45, TBĐ số 33)288.000----Đất TM-DV đô thị
1110Thị xã Buôn HồYết Kiêu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Kim Lan (thửa đất 155, TBĐ số 33)600.000----Đất TM-DV đô thị
1111Thị xã Buôn HồYết Kiêu - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Kim Lan (thửa đất 155, TBĐ số 33) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn (thửa đất 78, TBĐ số 33)288.000----Đất TM-DV đô thị
1112Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Siêu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Ninh (thửa đất 87, TBĐ số 33)600.000----Đất TM-DV đô thị
1113Thị xã Buôn HồBà Huyện Thanh Quan - Phường Thống NhấtHùng Vương - Yết Kiêu600.000----Đất TM-DV đô thị
1114Thị xã Buôn HồNguyễn Thi - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Thị Lệ (thửa đất 41, TBĐ số 39)600.000----Đất TM-DV đô thị
1115Thị xã Buôn HồNguyễn Thi - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Thị Lệ (thửa đất 41, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 55, TBĐ số 40)288.000----Đất TM-DV đô thị
1116Thị xã Buôn HồLê Công Kiều - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Tùng (thửa đất 70, TBĐ số 39)600.000----Đất TM-DV đô thị
1117Thị xã Buôn HồLê Công Kiều - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Tùng (thửa đất 70, TBĐ số 39) - Ngã 5 Nguyễn Thi288.000----Đất TM-DV đô thị
1118Thị xã Buôn HồPhan Văn Khỏe - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đinh Ngọc Hiếu (thửa đất 84, TBĐ số 39)600.000----Đất TM-DV đô thị
1119Thị xã Buôn HồCống Quỳnh - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Ngọc Thanh (thửa đất 107, TBĐ số 39)600.000----Đất TM-DV đô thị
1120Thị xã Buôn HồMai Thị Lựu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Anh Sơn (thửa đất 128, TBĐ số 39)600.000----Đất TM-DV đô thị
1121Thị xã Buôn HồLương Đình Của - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Hải (thửa đất 137, TBĐ số 39)600.000----Đất TM-DV đô thị
1122Thị xã Buôn HồLương Đình Của - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Hải (thửa đất 137, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thế Hùng (thửa đất 168 , TBĐ số 39)288.000----Đất TM-DV đô thị
1123Thị xã Buôn HồThủ Khoa Huân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Long (thửa đất 58, TBĐ số 45)600.000----Đất TM-DV đô thị
1124Thị xã Buôn HồThủ Khoa Huân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Long (thửa đất 58, TBĐ số 45) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Hiên (thửa đất 81, TBĐ số 45)288.000----Đất TM-DV đô thị
1125Thị xã Buôn HồLê Anh Xuân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Mạnh Thế (thửa đất 73, TBĐ số 45)600.000----Đất TM-DV đô thị
1126Thị xã Buôn HồLê Anh Xuân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Mạnh Thế (thửa đất 73, TBĐ số 45) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Công Hóa (thửa đất 95, TBĐ số 45)288.000----Đất TM-DV đô thị
1127Thị xã Buôn HồĐào Tấn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hành (thửa đất 173, TBĐ số 44)600.000----Đất TM-DV đô thị
1128Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Cửu Long (thửa đất 290, TBĐ số 44)784.000----Đất TM-DV đô thị
1129Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Cửu Long (thửa đất 290, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Thành (thửa đất 96, TBĐ số 46)480.000----Đất TM-DV đô thị
1130Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Thành (thửa đất 96, TBĐ số 46) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Ánh (thửa đất 82, TBĐ số 46)384.000----Đất TM-DV đô thị
1131Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Ánh (thửa đất 82, TBĐ số 46) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Sin Niê (thửa đất 11, TBĐ số 50)288.000----Đất TM-DV đô thị
1132Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tự - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hân (thửa đất 145, TBĐ số 25) - Cù Chính Lan200.000----Đất TM-DV đô thị
1133Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tự - Phường Thống NhấtCù Chính Lan - Hết ranh giới Chùa Bửu Thắng (thửa đất 5, TBĐ số 25)200.000----Đất TM-DV đô thị
1134Thị xã Buôn HồVũ Trọng Bình - Phường Thống NhấtNgã ba Phùng Thị Chính - Ngã ba Cù Chính Lan200.000----Đất TM-DV đô thị
1135Thị xã Buôn HồTú Xương - Phường Thống NhấtNgã ba Vũ Thục Nương - Nam Cao208.000----Đất TM-DV đô thị
1136Thị xã Buôn HồTrần Văn Ơn - Phường Thống NhấtDuy Tân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Thành (thửa đất 68, TBĐ số 37)208.000----Đất TM-DV đô thị
1137Thị xã Buôn HồNam Cao - Phường Thống NhấtĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình lâm (thửa đất 115, TBĐ số 37) - Tú Xương208.000----Đất TM-DV đô thị
1138Thị xã Buôn HồNam Cao - Phường Thống NhấtTú Xương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Văn Linh (thửa đất 240, TBĐ số 43)288.000----Đất TM-DV đô thị
1139Thị xã Buôn HồNguyễn Thiếp - Phường Thống NhấtNgã tư Trần Thủ Độ - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Đức Duy (thửa đất 7, TBĐ số 26)208.000----Đất TM-DV đô thị
1140Thị xã Buôn HồTrần Hữu Trang - Phường Thống NhấtNgã ba Đặng Nguyên Cẩn - Ngã ba Yết Kiêu208.000----Đất TM-DV đô thị
1141Thị xã Buôn HồLê Hồng Sơn - Phường Thống NhấtNgã ba Đặng Nguyên Cẩn - Ngã ba Dã Tượng208.000----Đất TM-DV đô thị
1142Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Bình - Phường Thống NhấtNgã tư Trần Văn Phụ - Ngã ba Dã Tượng208.000----Đất TM-DV đô thị
1143Thị xã Buôn HồTrần Văn Phụ - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Đình Kiều (thửa đất 55, TBĐ số 59) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Thân (thửa đất 12, TBĐ số 30)208.000----Đất TM-DV đô thị
1144Thị xã Buôn HồVõ Trung Thành - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Nhật (thửa đất 227, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Trung Lâm (thửa đất 119, TBĐ số 52)208.000----Đất TM-DV đô thị
1145Thị xã Buôn HồPhạm Văn Bạch - Phường Thống NhấtNgã ba Lý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Châu (thửa đất 18, TBĐ số 54)208.000----Đất TM-DV đô thị
1146Thị xã Buôn HồĐinh Văn Gió - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Trường (thửa đất 10, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đinh Thị Quang (thửa đất 45, TBĐ số 40)208.000----Đất TM-DV đô thị
1147Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trương Sá (thửa đất 12, TBĐ số 25) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Trung (thửa đất 13, TBĐ số 25)600.000----Đất TM-DV đô thị
1148Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Văn Cho (thửa đất 15, TBĐ số 25) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Tác (thửa đất 14, TBĐ số 25)600.000----Đất TM-DV đô thị
1149Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Mân (thửa đất 163, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Ba (thửa đất 69, TBĐ số 32)600.000----Đất TM-DV đô thị
1150Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn (thửa đất 214, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đức Thành (thửa đất 217, TBĐ số 32)600.000----Đất TM-DV đô thị
1151Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Phú (thửa đất 142, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thị Nguyên (thửa đất 134, TBĐ số 32)600.000----Đất TM-DV đô thị
1152Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quang Thạch (thửa đất 162, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thế Đạo (thửa đất 178, TBĐ số 32)600.000----Đất TM-DV đô thị
1153Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Hiến (thửa đất 219, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Vũ Kim Lân (thửa đất 195, TBĐ số 44)600.000----Đất TM-DV đô thị
1154Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuy (thửa đất 63, TBĐ số 52) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Minh Hảo (thửa đất 32, TBĐ số 51)600.000----Đất TM-DV đô thị
1155Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Quý (thửa đất 5, TBĐ số 52) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Toàn (thửa đất 7, TBĐ số 52)600.000----Đất TM-DV đô thị
1156Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Đình Lĩnh (thửa đất 315, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đặng Quốc Quỳnh (thửa đất 320, TBĐ số 44)600.000----Đất TM-DV đô thị
1157Thị xã Buôn HồY Nuê Bkrông (Ái Phương) - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Dai Niê (thửa đất 29, TBĐ số 55)208.000----Đất TM-DV đô thị
1158Thị xã Buôn HồY Ksơ - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Lan B'krông (thửa đất 43, TBĐ số 56)208.000----Đất TM-DV đô thị
1159Thị xã Buôn HồY Bih Alêô - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Bach Ktla (thửa đất 44, TBĐ số 56)208.000----Đất TM-DV đô thị
1160Thị xã Buôn HồA Ma Jhao - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rai Niê (thửa đất 57, TBĐ số 56)208.000----Đất TM-DV đô thị
1161Thị xã Buôn HồNguyễn Minh Châu - Phường Thống NhấtA Ma Jhao (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Muk B'Krông (thửa đất 09, TBĐ số 55, và bà H Sot Ayun (thửa đất số15, TBĐ số 58)208.000----Đất TM-DV đô thị
1162Thị xã Buôn HồLê Vụ - Phường Thống NhấtA Ma Jhao - Hết ranh giới thửa đất nhà bà H Lê Ktla (thửa đất 24,TBĐ số 58)208.000----Đất TM-DV đô thị
1163Thị xã Buôn HồƠi Ăt - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Blô Niê (thửa đất 76, TBĐ số 49) và Y Mec Niê (thửa đất số15, TBĐ số 57)208.000----Đất TM-DV đô thị
1164Thị xã Buôn HồLê Hy - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Jony Niê (thửa đất 9,TBĐ số 49) và Y Cuc B'Krông (thửa đất 98, TBĐ số 57)208.000----Đất TM-DV đô thị
1165Thị xã Buôn HồLê Quang Đạo - Phường Thống NhấtPhùng Chí Kiên - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Ngiô Ktla (thửa đất 72, TBĐ số 57)208.000----Đất TM-DV đô thị
1166Thị xã Buôn HồPhùng Chí Kiên - Phường Thống NhấtƠi Ăt (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Phơi B'Krông (thửa đất 37, TBĐ số 49) và bà H' Blec Niê (thửa đất 28, TBĐ số 48)208.000----Đất TM-DV đô thị
1167Thị xã Buôn HồKhu vực tổ dân phố Tân Hà 1, 2, 3, 4 và tổ dân phố Hợp Thành 1, 2, 3, 4 - Phường Thống Nhất-208.000----Đất TM-DV đô thị
1168Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Thống Nhất-200.000----Đất TM-DV đô thị
1169Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Nguyễn Văn Cừ3.300.000----Đất SX-KD đô thị
1170Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Trần Cao Vân5.400.000----Đất SX-KD đô thị
1171Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Cao Vân - Nơ Trang Lơng7.200.000----Đất SX-KD đô thị
1172Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Trần Hưng Đạo9.600.000----Đất SX-KD đô thị
1173Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Võ Thị Sáu12.000.000----Đất SX-KD đô thị
1174Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcVõ Thị Sáu - Nguyễn Đình Chiểu9.600.000----Đất SX-KD đô thị
1175Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Du5.400.000----Đất SX-KD đô thị
1176Thị xã Buôn HồHùng Vương - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu3.600.000----Đất SX-KD đô thị
1177Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Nguyễn Đình Chiểu2.700.000----Đất SX-KD đô thị
1178Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.320.000----Đất SX-KD đô thị
1179Thị xã Buôn HồPhan Bội Châu - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du900.000----Đất SX-KD đô thị
1180Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1181Thị xã Buôn HồNguyễn Du - Phường An LạcPhan Bội Châu - Tô Vĩnh Diện720.000----Đất SX-KD đô thị
1182Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1183Thị xã Buôn HồNguyễn Bỉnh Khiêm - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết đường (Ngô Bá Lân thửa đất 57, TBĐ số 23)720.000----Đất SX-KD đô thị
1184Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1185Thị xã Buôn HồTrần Đại Nghĩa - Phường An LạcPhan Bội Châu - Bế Văn Đàn720.000----Đất SX-KD đô thị
1186Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1187Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Du900.000----Đất SX-KD đô thị
1188Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường An LạcNguyễn Du - Giáp phường Đạt Hiếu570.000----Đất SX-KD đô thị
1189Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Bỉnh Khiêm1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1190Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Trỗi - Phường An LạcNguyễn Bỉnh khiêm - Nguyễn Du900.000----Đất SX-KD đô thị
1191Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcHùng Vương - Phan Bội Châu2.160.000----Đất SX-KD đô thị
1192Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết chùa An Lạc1.560.000----Đất SX-KD đô thị
1193Thị xã Buôn HồNguyễn Đình Chiểu - Phường An LạcChùa An Lạc - Ngã ba Trần Hưng Đạo1.320.000----Đất SX-KD đô thị
1194Thị xã Buôn HồKim Đồng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn2.520.000----Đất SX-KD đô thị
1195Thị xã Buôn HồVõ Thị Sáu - Phường An LạcHùng Vương - Trần Hưng Đạo1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1196Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng12.000.000----Đất SX-KD đô thị
1197Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHai Bà Trưng - Phan Bội Châu8.400.000----Đất SX-KD đô thị
1198Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcPhan Bội Châu - Hết ranh giới chùa An Lạc6.600.000----Đất SX-KD đô thị
1199Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcHết ranh giới chùa An Lạc - Đầu thửa đất bà Cảnh6.000.000----Đất SX-KD đô thị
1200Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcĐầu thửa đất bà Cảnh - Ngô Đức Kế4.320.000----Đất SX-KD đô thị
1201Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcNgô Đức Kế - Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu3.900.000----Đất SX-KD đô thị
1202Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi2.040.000----Đất SX-KD đô thị
1203Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường An LạcTrường Tiểu học Nguyễn Trãi - Cầu RôSy1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1204Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Lê Duẩn2.880.000----Đất SX-KD đô thị
1205Thị xã Buôn HồHai Bà Trưng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1206Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcTôn Thất Tùng - Lê Hồng Phong1.440.000----Đất SX-KD đô thị
1207Thị xã Buôn HồLê Duẩn - Phường An LạcLê Hồng Phong - Hết đường1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1208Thị xã Buôn HồLê Hồng Phong - Phường An LạcHùng Vương - Lê Duẩn2.160.000----Đất SX-KD đô thị
1209Thị xã Buôn HồPhạm Văn Đồng - Phường An LạcLê Duẩn - Nơ Trang Lơng1.440.000----Đất SX-KD đô thị
1210Thị xã Buôn HồAma Khê - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1211Thị xã Buôn HồTôn Thất Tùng - Phường An LạcHùng Vương - Hai Bà Trưng1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1212Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcHùng Vương - Lý Tự Trọng3.600.000----Đất SX-KD đô thị
1213Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcLý Tự Trọng - Nguyễn Hữu Cảnh2.520.000----Đất SX-KD đô thị
1214Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcNguyễn Hữu Cảnh - Giáp Hải900.000----Đất SX-KD đô thị
1215Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcGiáp Hải - Đinh Núp600.000----Đất SX-KD đô thị
1216Thị xã Buôn HồNơ Trang Lơng - Phường An LạcĐinh Núp - Đến Cầu Buôn Tring300.000----Đất SX-KD đô thị
1217Thị xã Buôn HồHuỳnh Thúc Kháng - Phường An LạcPhan Đình Phùng - Trần Cao Vân720.000----Đất SX-KD đô thị
1218Thị xã Buôn HồĐinh Công Tráng - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng438.000----Đất SX-KD đô thị
1219Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Nguyễn Văn Cừ1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1220Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp ranh giới phường Thiện An600.000----Đất SX-KD đô thị
1221Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực1.320.000----Đất SX-KD đô thị
1222Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Cừ - Phường An LạcNguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1223Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường An LạcNguyễn Văn Cừ - Giáp phường Thiện An1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1224Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHùng Vương - Huỳnh Thúc Kháng1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1225Thị xã Buôn HồTrần Cao Vân - Phường An LạcHuỳnh Thúc Kháng - Lý Tự Trọng720.000----Đất SX-KD đô thị
1226Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường An LạcHùng Vương - Nguyễn Trung Trực720.000----Đất SX-KD đô thị
1227Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa900.000----Đất SX-KD đô thị
1228Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Du630.000----Đất SX-KD đô thị
1229Thị xã Buôn HồTô Vĩnh Diện - Phường An LạcNguyễn Du - Nguyễn Đình Chiểu (phía đông Bắc)348.000----Đất SX-KD đô thị
1230Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcNguyễn Đình Chiểu - Trần Đại Nghĩa900.000----Đất SX-KD đô thị
1231Thị xã Buôn HồBế Văn Đàn - Phường An LạcTrần Đại Nghĩa - Nguyễn Bỉnh Khiêm630.000----Đất SX-KD đô thị
1232Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)900.000----Đất SX-KD đô thị
1233Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)780.000----Đất SX-KD đô thị
1234Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)600.000----Đất SX-KD đô thị
1235Thị xã Buôn HồNgô Đức Kế - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)480.000----Đất SX-KD đô thị
1236Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá (Lô A và lô B)600.000----Đất SX-KD đô thị
1237Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô A và lô B) - Đường xương cá (Lô C và lô D)480.000----Đất SX-KD đô thị
1238Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô C và lô D) - Đường xương cá (Lô F và lô G)420.000----Đất SX-KD đô thị
1239Thị xã Buôn HồĐường song song với đường Ngô Đức Kế phía Tây - Phường An LạcĐường xương cá (Lô F và lô G) - Đường xương cá (Lô I)300.000----Đất SX-KD đô thị
1240Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Hết đất ông Hoa Dư (thửa đất 03, TBĐ số 01)330.000----Đất SX-KD đô thị
1241Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế450.000----Đất SX-KD đô thị
1242Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô A và lô B) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông450.000----Đất SX-KD đô thị
1243Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô B) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế330.000----Đất SX-KD đô thị
1244Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế300.000----Đất SX-KD đô thị
1245Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế330.000----Đất SX-KD đô thị
1246Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô C và lô D) - Phường An LạcNgô Đức Kế - Đường song song với Ngô Đức Kế phía Đông420.000----Đất SX-KD đô thị
1247Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô D và lô E) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế270.000----Đất SX-KD đô thị
1248Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô E và lô F) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế270.000----Đất SX-KD đô thị
1249Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô F và lô G) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế270.000----Đất SX-KD đô thị
1250Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô G và lô H) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế210.000----Đất SX-KD đô thị
1251Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô H và lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế210.000----Đất SX-KD đô thị
1252Thị xã Buôn HồĐường xương cá (Lô I) - Phường An LạcĐường song song với Ngô Đức Kế phía Tây - Ngô Đức Kế210.000----Đất SX-KD đô thị
1253Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Đường xương cá số 01.440.000----Đất SX-KD đô thị
1254Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 0 - Đường xương cá số 11.320.000----Đất SX-KD đô thị
1255Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 1 - Đường xương cá số 2900.000----Đất SX-KD đô thị
1256Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 2 - Đường xương cá số 3900.000----Đất SX-KD đô thị
1257Thị xã Buôn HồTrần Quốc Thảo - Phường An LạcĐường xương cá số 3 - Đường xương cá số 4720.000----Đất SX-KD đô thị
1258Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 0 - Phường An Lạc-600.000----Đất SX-KD đô thị
1259Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 1 - Phường An Lạc-510.000----Đất SX-KD đô thị
1260Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 2 - Phường An Lạc-438.000----Đất SX-KD đô thị
1261Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 3 - Phường An Lạc-360.000----Đất SX-KD đô thị
1262Thị xã Buôn HồĐường xương cá số 4 - Phường An Lạc-360.000----Đất SX-KD đô thị
1263Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m600.000----Đất SX-KD đô thị
1264Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m438.000----Đất SX-KD đô thị
1265Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 150 m - Hết đường (giáp đất Lê Minh Thuấn thửa đất 50, TBĐ số 02)360.000----Đất SX-KD đô thị
1266Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo + 50 m600.000----Đất SX-KD đô thị
1267Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo + 50 m - Trần Hưng Đạo + 150 m510.000----Đất SX-KD đô thị
1268Thị xã Buôn HồĐường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên - Phường An LạcTrần Hưng Đạo +150m - Hết đường (theo QH giao Thông)408.000----Đất SX-KD đô thị
1269Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - Hết ranh giới đất ông Trần Ngọc Hiếu (thửa đất 19, TBĐ số 3)720.000----Đất SX-KD đô thị
1270Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh giới đất ông Trần Ngọc Hiếu (thửa đất 19, TBĐ số 3) - Hết ranh gới đất ông Dương Trung Hiếu (thửa đất 57, TBĐ số 3)438.000----Đất SX-KD đô thị
1271Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh gới đất ông Dương Trung Hiếu (thửa đất 57, TBĐ số 3) - Hết ranh giới đất ông Nguyễn Văn Trẫn (thửa đất 100, TBĐ số 3)300.000----Đất SX-KD đô thị
1272Thị xã Buôn HồVõ Văn Tần - Phường An LạcHết ranh giới đất ông Nguyễn Văn Trẫn (thửa đất 100, TBĐ số 3) - Tô Hiệu180.000----Đất SX-KD đô thị
1273Thị xã Buôn HồTô Hiệu - Phường An LạcVõ Văn Tần - Tiếp giáp với đường song song nằm giữa đường Trần Quốc Thảo và Nguyễn Hữu Tiên180.000----Đất SX-KD đô thị
1274Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm360.000----Đất SX-KD đô thị
1275Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ258.000----Đất SX-KD đô thị
1276Thị xã Buôn HồThi Sách - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết ranh giới thửa đất ông Bé Văn Minh (thửa đất 86, TBĐ số 10)210.000----Đất SX-KD đô thị
1277Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Cảnh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm360.000----Đất SX-KD đô thị
1278Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Cảnh - Phường An LạcPhan Kiệm - Hết đường (hết ranh giới đất nhà ông Y BLom)258.000----Đất SX-KD đô thị
1279Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm360.000----Đất SX-KD đô thị
1280Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ258.000----Đất SX-KD đô thị
1281Thị xã Buôn HồLê Đại Hành - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết đường (hết ranh giới đất nhà bà A Mí Sa)180.000----Đất SX-KD đô thị
1282Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm360.000----Đất SX-KD đô thị
1283Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcPhan Kiệm - Phạm Phú Thứ258.000----Đất SX-KD đô thị
1284Thị xã Buôn HồY Ngông Niê Kdăm - Phường An LạcPhạm Phú Thứ - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)210.000----Đất SX-KD đô thị
1285Thị xã Buôn HồBùi Hữu Nghĩa - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm258.000----Đất SX-KD đô thị
1286Thị xã Buôn HồBùi Hữu Nghĩa - Phường An LạcPhan Kiệm - Y Ngông Niê kdăm180.000----Đất SX-KD đô thị
1287Thị xã Buôn HồGiáp Hải - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Phan Kiệm240.000----Đất SX-KD đô thị
1288Thị xã Buôn HồGiáp Hải - Phường An LạcPhan Kiệm - Trần Khánh Dư180.000----Đất SX-KD đô thị
1289Thị xã Buôn HồHuỳnh Văn Bánh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)180.000----Đất SX-KD đô thị
1290Thị xã Buôn HồNguyễn Hiền - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)180.000----Đất SX-KD đô thị
1291Thị xã Buôn HồTrần Khánh Dư - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường (giáp hồ Ea Hrah)180.000----Đất SX-KD đô thị
1292Thị xã Buôn HồĐinh Núp - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường180.000----Đất SX-KD đô thị
1293Thị xã Buôn HồTrần Cảnh - Phường An LạcNơ Trang Lơng - Hết đường180.000----Đất SX-KD đô thị
1294Thị xã Buôn HồAMǐ Đoan - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Nơ Trang Lơng180.000----Đất SX-KD đô thị
1295Thị xã Buôn HồPhan Kiệm - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm288.000----Đất SX-KD đô thị
1296Thị xã Buôn HồPhan Kiệm - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (hết ranh giới đất nhà ông Y Ju)180.000----Đất SX-KD đô thị
1297Thị xã Buôn HồY Đôn - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm288.000----Đất SX-KD đô thị
1298Thị xã Buôn HồY Đôn - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (hết ranh giới nhà ông Y Dươm)180.000----Đất SX-KD đô thị
1299Thị xã Buôn HồPhạm Phú Thứ - Phường An LạcLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kdăm288.000----Đất SX-KD đô thị
1300Thị xã Buôn HồPhạm Phú Thứ - Phường An LạcY Ngông Niê Kdăm - Hết đường (giáp suối Krông Buk)180.000----Đất SX-KD đô thị
1301Thị xã Buôn HồĐường N1 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Đường N82.310.000----Đất SX-KD đô thị
1302Thị xã Buôn HồĐường N2 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N8 - Đường N62.310.000----Đất SX-KD đô thị
1303Thị xã Buôn HồĐường N2 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Trần Quốc Thảo2.310.000----Đất SX-KD đô thị
1304Thị xã Buôn HồĐường N3 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N6 - Đường N71.950.000----Đất SX-KD đô thị
1305Thị xã Buôn HồĐường N4 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N82.160.000----Đất SX-KD đô thị
1306Thị xã Buôn HồĐường N5 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N81.800.000----Đất SX-KD đô thị
1307Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N2 - Đường N42.400.000----Đất SX-KD đô thị
1308Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N4 - Đường N51.680.000----Đất SX-KD đô thị
1309Thị xã Buôn HồĐường N6 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcTrần Hưng Đạo - N22.520.000----Đất SX-KD đô thị
1310Thị xã Buôn HồĐường N7 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N3 - Đường N51.740.000----Đất SX-KD đô thị
1311Thị xã Buôn HồĐường N8 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường Trần Hưng Đạo - Đường N42.610.000----Đất SX-KD đô thị
1312Thị xã Buôn HồĐường N8 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N4 - Đường N51.800.000----Đất SX-KD đô thị
1313Thị xã Buôn HồĐường N10 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N8 - Đường N72.100.000----Đất SX-KD đô thị
1314Thị xã Buôn HồĐường N12 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N1 - Đường N22.160.000----Đất SX-KD đô thị
1315Thị xã Buôn HồĐường N12 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N2 - Đường N102.160.000----Đất SX-KD đô thị
1316Thị xã Buôn HồĐường N13 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N81.740.000----Đất SX-KD đô thị
1317Thị xã Buôn HồĐường N14 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N7 - Đường N81.680.000----Đất SX-KD đô thị
1318Thị xã Buôn HồĐường N15 - Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo - Phường An LạcĐường N5 - Đường N81.680.000----Đất SX-KD đô thị
1319Thị xã Buôn HồĐường N9 - Phường An LạcĐường N2 - Hết Chi cục thuế1.440.000----Đất SX-KD đô thị
1320Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường An Lạc-180.000----Đất SX-KD đô thị
1321Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhAn Dương Vương - Nguyễn Hữu Thọ3.600.000----Đất SX-KD đô thị
1322Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Trãi6.000.000----Đất SX-KD đô thị
1323Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hoàng Diệu9.600.000----Đất SX-KD đô thị
1324Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhHoàng Diệu - Phạm Ngũ Lão12.000.000----Đất SX-KD đô thị
1325Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhPhạm Ngũ Lão - Hết ranh giới Nhà văn hóa TX Buôn Hồ12.000.000----Đất SX-KD đô thị
1326Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhHết ranh giới Nhà văn hóa TX Buôn Hồ - Lê Quý Đôn9.600.000----Đất SX-KD đô thị
1327Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai5.400.000----Đất SX-KD đô thị
1328Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường An BìnhNguyễn Thị Minh Khai - Trần Nguyên Hãn3.600.000----Đất SX-KD đô thị
1329Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1330Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Âu Cơ840.000----Đất SX-KD đô thị
1331Thị xã Buôn HồNguyễn Đức Cảnh - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành720.000----Đất SX-KD đô thị
1332Thị xã Buôn HồNguyễn Đức Cảnh - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh đất nhà bà Lê Thị Xuân Mai (thửa đất 98, TBĐ số 13)438.000----Đất SX-KD đô thị
1333Thị xã Buôn HồNguyễn Hữu Thọ - Phường An BìnhHùng Vương - Hết ranh giới đất nhà ông Phan Hữu Thiện (thửa đất 28, TBĐ số 53)720.000----Đất SX-KD đô thị
1334Thị xã Buôn HồĐường song song với Nguyễn Tất Thành - Phường An BìnhNguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Hữu Thọ438.000----Đất SX-KD đô thị
1335Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành2.520.000----Đất SX-KD đô thị
1336Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1337Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Bà Triệu1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1338Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhBà Triệu - Thánh thất Buôn Hồ900.000----Đất SX-KD đô thị
1339Thị xã Buôn HồNguyễn Trãi - Phường An BìnhThánh thất Buôn Hồ - Âu Cơ720.000----Đất SX-KD đô thị
1340Thị xã Buôn HồChu Văn An - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1341Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1342Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh2.100.000----Đất SX-KD đô thị
1343Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết ranh giới đất nhà ông Thái Bá Hùng (thửa đất 175, TBĐ số 09)1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1344Thị xã Buôn HồQuang Trung - Phường An BìnhHết ranh giới đất nhà ông Thái Bá Hùng (thửa đất 175, TBĐ số 09) - Hết đường1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1345Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh8.400.000----Đất SX-KD đô thị
1346Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành6.600.000----Đất SX-KD đô thị
1347Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh giới đất Cty TNHH TM DV SX Đặng Tiến2.700.000----Đất SX-KD đô thị
1348Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHết ranh giới đất Cty TNHH TM DV SX Đặng Tiến - Hết ranh giới thửa đất ông Kiều Thanh Thăng (thửa đất 129, TBĐ số 09)1.260.000----Đất SX-KD đô thị
1349Thị xã Buôn HồHoàng Diệu - Phường An BìnhHết ranh giới thửa đất ông Kiều Thanh Thăng (thửa đất 129, TBĐ số 09) - Hết ranh giới thửa đất ông Hoàng Minh Chuyên (thửa đất 112, TBĐ số 09)480.000----Đất SX-KD đô thị
1350Thị xã Buôn HồPhạm Ngũ Lão - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh7.200.000----Đất SX-KD đô thị
1351Thị xã Buôn HồPhạm Ngọc Thạch - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh4.200.000----Đất SX-KD đô thị
1352Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Tất Thành3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1353Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Hết ranh giới nhà ông Lương Văn Rô (thửa đất 9 TBĐ số 38)1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1354Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHết ranh giới nhà ông Lương Văn Rô (thửa đất 9, TBĐ số 38) - Hết ranh giới nhà ông Lê Quốc Hùng (thửa đất 13, TBĐ số 32)1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1355Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhHết ranh giới nhà ông Lê Quốc Hùng (thửa đất 13, TBĐ số 32) - Hết ranh giới nhà ông Ngô Công Thanh (thửa đất 23, tờ bản đồ 09)900.000----Đất SX-KD đô thị
1356Thị xã Buôn HồLê Quý Đôn - Phường An BìnhThửa đất nhà ông Ngô Công Thanh (thửa đất 23, tờ bản đồ 09) - Cầu bà Tĩnh720.000----Đất SX-KD đô thị
1357Thị xã Buôn HồNguyễn Tri Phương - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Thị Định1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1358Thị xã Buôn HồNguyễn Tri Phương - Phường An BìnhNguyễn Thị Định - Hết ranh giới thửa đất bà Nguyễn Thị Thu (thửa đất 57, TBĐ số 34)1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1359Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1360Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Hết ranh giới đất ông Đỗ Viết Liên (Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 4)1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1361Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Minh Khai - Phường An BìnhHết ranh giới đất ông Đỗ Viết Liên (Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 4) - Hết đường900.000----Đất SX-KD đô thị
1362Thị xã Buôn HồPhan Đăng Lưu - Phường An BìnhChu Văn An - Quang Trung2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1363Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhChu Văn An - Quang Trung2.700.000----Đất SX-KD đô thị
1364Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhQuang Trung - Hoàng Diệu3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1365Thị xã Buôn HồTrần Phú - Phường An BìnhHoàng Diệu - Phạm Ngũ Lão3.600.000----Đất SX-KD đô thị
1366Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhBùi Thị Xuân - Hoàng Diệu4.800.000----Đất SX-KD đô thị
1367Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhHoàng Diệu - Lê Quý Đôn7.200.000----Đất SX-KD đô thị
1368Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Tri Phương2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1369Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhNguyễn Tri Phương - Văn Tiến Dũng1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1370Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường An BìnhVăn Tiến Dũng - Giáp phường Đạt Hiếu1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1371Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhAn Dương Vương - Nguyễn Trãi900.000----Đất SX-KD đô thị
1372Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Quang Trung2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1373Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhQuang Trung - Hoàng Diệu3.600.000----Đất SX-KD đô thị
1374Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường An BìnhHoàng Diệu - Lê Quý Đôn4.200.000----Đất SX-KD đô thị
1375Thị xã Buôn HồTrần Quốc Toản - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Y Jút1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1376Thị xã Buôn HồLê Lai - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Y Jút1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1377Thị xã Buôn HồY Jut - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1378Thị xã Buôn HồY Jut - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Trần Anh Tú (thửa đất 19, TBĐ số 13)1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1379Thị xã Buôn HồBùi Thị Xuân - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Trần Phú3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1380Thị xã Buôn HồNgô Quyền - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Chí Thanh4.200.000----Đất SX-KD đô thị
1381Thị xã Buôn HồLê Thị Hồng Gấm - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Chí Thanh3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1382Thị xã Buôn HồLê Lợi - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1383Thị xã Buôn HồLê Lợi - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Tự Trị (thửa đất 140, TBĐ số 9)1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1384Thị xã Buôn HồĐinh Tiên Hoàng - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Phan Chu Trinh3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1385Thị xã Buôn HồĐinh Tiên Hoàng - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đường1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1386Thị xã Buôn HồPhan Chu Trinh - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Quang Trung2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1387Thị xã Buôn HồPhan Chu Trinh - Phường An BìnhQuang Trung - Đinh Tiên Hoàng1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1388Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Định - Phường An BìnhLê Quý Đôn - Nguyễn Tri Phương1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1389Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường An BìnhAn Vương Dương (ngã ba ranh giới An Bình - Đoàn Kết) - Nguyễn Trãi900.000----Đất SX-KD đô thị
1390Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hết đất nhà Nguyễn Đình Hiệp (thửa đất 03, TBĐ số 16)600.000----Đất SX-KD đô thị
1391Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn - Phường An BìnhHùng Vương - Đối diện Đặng Thai Mai576.000----Đất SX-KD đô thị
1392Thị xã Buôn HồNguyễn Thuyên - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh900.000----Đất SX-KD đô thị
1393Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường An BìnhHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1394Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Trần Nguyên Hãn600.000----Đất SX-KD đô thị
1395Thị xã Buôn HồLê Văn Sỹ - Phường An BìnhNguyễn Thị Minh Khai - Giáp ranh giới phường Đạt Hiếu900.000----Đất SX-KD đô thị
1396Thị xã Buôn HồPhan Đình Giót - Phường An BìnhNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1397Thị xã Buôn HồNguyễn An Ninh - Phường An BìnhNguyễn Tất Thành - Nguyễn Trọng Tuyển1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1398Thị xã Buôn HồNguyễn An Ninh - Phường An BìnhNguyễn Trọng Tuyển - Hết đất nhà ông Hoàng Ngọc Châu (thửa đất 141, TBĐ số 9)1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1399Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Ngã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa đất 98, TBĐ số 19)1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1400Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường An BìnhNgã ba nhà ông Trần Văn Bình (thửa đất 98, TBĐ số 19) - An Dương Vương900.000----Đất SX-KD đô thị
1401Thị xã Buôn HồBà Triệu - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Lê Văn Hưu600.000----Đất SX-KD đô thị
1402Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (bao gồm phần giao thông phía Bắc đường Nguyễn Trãi) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - An Dương Vương600.000----Đất SX-KD đô thị
1403Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (bao gồm phần giao thông phía Bắc đường Nguyễn Trãi) - Phường An BìnhNguyễn Trãi - Hết đất nhà ông Phạm Thanh Tài (thửa đất 01 TBĐ số 08)600.000----Đất SX-KD đô thị
1404Thị xã Buôn HồHồ Tùng Mậu - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Đinh Văn Ruyên (thửa đất 01, TBĐ số 13)1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1405Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 8 - Phường An BìnhY Jút - Ngã ba Phan Chu Chinh600.000----Đất SX-KD đô thị
1406Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 8 - Phường An BìnhPhan Chu Trinh - Hết đất nhà ông Nguyễn Sâm (thửa đất 34, TBĐ số 49)600.000----Đất SX-KD đô thị
1407Thị xã Buôn HồĐường chưa đặt tên thuộc TDP 7 và 8 - Phường An BìnhNgã ba Hồ Tùng Mậu - Ngã ba Lê Lợi600.000----Đất SX-KD đô thị
1408Thị xã Buôn HồNguyễn Trọng Tuyển - Phường An BìnhHoàng Diệu - Nguyễn An Ninh1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1409Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường An Bình-180.000----Đất SX-KD đô thị
1410Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânĐầu cầu Hà Lan (giáp ranh phường Thống Nhất) - Trần Khát Chân1.440.000----Đất SX-KD đô thị
1411Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânTrần Khát Chân - Trần Quang Khải1.260.000----Đất SX-KD đô thị
1412Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Đặng Thái Thân1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1413Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânĐặng Thái Thân - Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Đạo (thửa đất 105, TBĐ số 34)900.000----Đất SX-KD đô thị
1414Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Đạo (thửa đất 105, TBĐ số 34) - Hết phường Bình Tân720.000----Đất SX-KD đô thị
1415Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânHùng Vương - Ngã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa đất 68, TBĐ số 23)900.000----Đất SX-KD đô thị
1416Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânNgã ba nhà ông Võ Đức Toàn (thửa đất 68, TBĐ số 23) - Trần Quý Cáp438.000----Đất SX-KD đô thị
1417Thị xã Buôn HồPhan Phù Tiên - Phường Bình TânTrần Quý Cáp - Hết đường216.000----Đất SX-KD đô thị
1418Thị xã Buôn HồTrần Quý Cáp - Phường Bình TânTrần Khát Chân - Ngã ba giao nhau với đường Phan Phù Tiên180.000----Đất SX-KD đô thị
1419Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânHùng Vương - Ngã ba đường vào chợ600.000----Đất SX-KD đô thị
1420Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânNgã ba đường vào chợ - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thu Hà (thửa đất 15, TBĐ số 28)438.000----Đất SX-KD đô thị
1421Thị xã Buôn HồTrần Khắc Chân - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thu Hà (thửa đất 15, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Tiến (thửa đất 26, TBĐ số 28)288.000----Đất SX-KD đô thị
1422Thị xã Buôn HồTrịnh Công Sơn - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 106, TBĐ số 22)438.000----Đất SX-KD đô thị
1423Thị xã Buôn HồTrịnh Công Sơn - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 106, TBĐ số 22) - Phạm Kính Ân288.000----Đất SX-KD đô thị
1424Thị xã Buôn HồPhạm Kính Ân - Phường Bình TânHùng Vương - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Hóa)438.000----Đất SX-KD đô thị
1425Thị xã Buôn HồTrương Hán Siêu - Phường Bình TânHùng Vương - Lê Văn Thiêm300.000----Đất SX-KD đô thị
1426Thị xã Buôn HồTrương Hán Siêu - Phường Bình TânLê Văn Thiêm - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Nguyễn Đình Khôi (thửa đất 279, TBĐ số 27)180.000----Đất SX-KD đô thị
1427Thị xã Buôn HồLê Văn Thiêm - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thành)156.000----Đất SX-KD đô thị
1428Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânHùng Vương - Lê Văn Thiêm438.000----Đất SX-KD đô thị
1429Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânLê Văn Thiêm - Lê Ngọc Hân288.000----Đất SX-KD đô thị
1430Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânLê Ngọc Hân - Trường Lê Quý Đôn156.000----Đất SX-KD đô thị
1431Thị xã Buôn HồTrần Quang Khải - Phường Bình TânTrường Lê Quý Đôn - Hùng Vương288.000----Đất SX-KD đô thị
1432Thị xã Buôn HồLê Ngọc Hân - Phường Bình TânTrần Quang Khải - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hiệu)150.000----Đất SX-KD đô thị
1433Thị xã Buôn HồCao Bá Quát - Phường Bình TânHùng Vương - Trần Quang Khải216.000----Đất SX-KD đô thị
1434Thị xã Buôn HồĐặng Thái Thân - Phường Bình TânHùng Vương - Trần Quang Khải288.000----Đất SX-KD đô thị
1435Thị xã Buôn HồNguyễn Chánh - Phường Bình TânĐặng Thái Thân - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Minh)180.000----Đất SX-KD đô thị
1436Thị xã Buôn HồTiểu La - Phường Bình TânHùng Vương - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thành Trung)288.000----Đất SX-KD đô thị
1437Thị xã Buôn HồPhan Kế Bính - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Hoa Thám438.000----Đất SX-KD đô thị
1438Thị xã Buôn HồPhan Kế Bính - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Hết đường (hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Kim Vượng, thửa đất 115, TBĐ số 04)216.000----Đất SX-KD đô thị
1439Thị xã Buôn HồLưu Trọng Lư - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Hoa Thám438.000----Đất SX-KD đô thị
1440Thị xã Buôn HồLưu Trọng Lư - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1441Thị xã Buôn HồĐào Duy Từ - Phường Bình TânHoàng Hoa Thám - Kỳ Đồng156.000----Đất SX-KD đô thị
1442Thị xã Buôn HồNgô Tất Tố - Phường Bình TânHùng Vương - Đào Duy Từ288.000----Đất SX-KD đô thị
1443Thị xã Buôn HồLê Hữu Phước - Phường Bình TânHùng Vương - Đào Duy Từ360.000----Đất SX-KD đô thị
1444Thị xã Buôn HồXuân Hồng - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1445Thị xã Buôn HồXuân Hồng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1446Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1447Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1448Thị xã Buôn HồTố Hữu - Phường Bình TânĐào Duy Từ - Hết ranh giới thửa đất trường THCS Đinh Tiên Hoàng150.000----Đất SX-KD đô thị
1449Thị xã Buôn HồHoàng Văn Thụ - Phường Bình TânĐào Duy Từ - Kỳ Đồng216.000----Đất SX-KD đô thị
1450Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Huyên - Phường Bình TânXuân Hồng - Nguyễn Thị Suốt156.000----Đất SX-KD đô thị
1451Thị xã Buôn HồNguyễn Thượng Hiền - Phường Bình TânTố Hữu - Huyền Quang156.000----Đất SX-KD đô thị
1452Thị xã Buôn HồThanh Tịnh - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1453Thị xã Buôn HồThanh Tịnh - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1454Thị xã Buôn HồNguyễn Quốc Trị - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1455Thị xã Buôn HồNguyễn Quốc Trị - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1456Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Suốt - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1457Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Suốt - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1458Thị xã Buôn HồHoàng Hoa Thám - Phường Bình TânPhan Kế Bính - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Tiến)216.000----Đất SX-KD đô thị
1459Thị xã Buôn HồHuyền Quang - Phường Bình TânNguyễn Thị Suốt - Hết ranh giới thửa đất hộ ông Hoàng Thanh Sang (thửa đất 156, TBĐ số 03)156.000----Đất SX-KD đô thị
1460Thị xã Buôn HồTrịnh Đình Thảo - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ156.000----Đất SX-KD đô thị
1461Thị xã Buôn HồCao Thắng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ156.000----Đất SX-KD đô thị
1462Thị xã Buôn HồĐào Duy Anh - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1463Thị xã Buôn HồĐào Duy Anh - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1464Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Diểu - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1465Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Diểu - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1466Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Bé - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1467Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Bé - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1468Thị xã Buôn HồKỳ Đồng - Phường Bình TânHùng Vương - Hoàng Văn Thụ360.000----Đất SX-KD đô thị
1469Thị xã Buôn HồKỳ Đồng - Phường Bình TânHoàng Văn Thụ - Đào Duy Từ216.000----Đất SX-KD đô thị
1470Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Học - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà Trần Đức Long (thửa đất 188, TBĐ số 31)360.000----Đất SX-KD đô thị
1471Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Học - Phường Bình TânHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Đức Long (thửa đất 188, TBĐ số 31) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Kim Lành, thửa đất 214, TBĐ số 31)216.000----Đất SX-KD đô thị
1472Thị xã Buôn HồNguyễn Lâm - Phường Bình TânHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Trần Đức An, thửa đất 228, TBĐ số 31)288.000----Đất SX-KD đô thị
1473Thị xã Buôn HồVũ Hữu - Phường Bình TânNguyễn Lâm - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Trị, thửa đất 98, TBĐ số 34)156.000----Đất SX-KD đô thị
1474Thị xã Buôn HồHẻm 1 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà ông Nguyễn Văn Hiếu (thửa đất 58, TBĐ số 27)288.000----Đất SX-KD đô thị
1475Thị xã Buôn HồHẻm 2 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thửa đất 03, TBĐ số 35)288.000----Đất SX-KD đô thị
1476Thị xã Buôn HồHẻm 3 - Phường Bình TânHùng Vương - Nhà ông Lâm Quốc Việt (thửa đất 24, TBĐ số 34)288.000----Đất SX-KD đô thị
1477Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Bình Tân-150.000----Đất SX-KD đô thị
1478Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Đạt HiếuNguyễn Duy Trinh (giáp ranh xã Pơng Drang) - Trần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu)2.160.000----Đất SX-KD đô thị
1479Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Đạt HiếuTrần Văn Trà (hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu) - Giáp ranh giới phường An Lạc, An Bình3.300.000----Đất SX-KD đô thị
1480Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường Đạt HiếuGiáp ranh giới phường An Lạc - Trụ sở Công ty cà phê Buôn Hồ2.160.000----Đất SX-KD đô thị
1481Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo - Phường Đạt HiếuTrụ sở Công ty cà phê Buôn Hồ - Cầu RôSy1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1482Thị xã Buôn HồNguyễn Duy Trinh (đường vào nghĩa địa Tân Lập I) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Thửa đất 15, TBĐ số 28600.000----Đất SX-KD đô thị
1483Thị xã Buôn HồNguyễn Duy Trinh (đường vào nghĩa địa Tân Lập I) - Phường Đạt HiếuThửa đất 15, TBĐ số 28 - Đầu ranh giới Nghĩa địa360.000----Đất SX-KD đô thị
1484Thị xã Buôn HồHoàng Việt (đường đi đập tràn) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Định (thửa đất 222, TBĐ số 28)600.000----Đất SX-KD đô thị
1485Thị xã Buôn HồHoàng Việt (đường đi đập tràn) - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Định (thửa đất 222, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Tấn (thửa đất 39, TBĐ số 29)360.000----Đất SX-KD đô thị
1486Thị xã Buôn HồĐường vào khu B - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Giáp ranh giới cổng nghĩa địa khu B600.000----Đất SX-KD đô thị
1487Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Đường vào nghĩa địa khu C1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1488Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuĐường vào khu C - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Quang Toản (thửa đất 33, TBĐ số 35)720.000----Đất SX-KD đô thị
1489Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Quang Toản (thửa đất 33, TBĐ số 35) - Đến ngã ba Trần Huy Liệu450.000----Đất SX-KD đô thị
1490Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuTrần Hưng Đạo - Hết Cống cây Đa (thửa đất 131, TBĐ số 11)600.000----Đất SX-KD đô thị
1491Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuCống cây Đa (thửa đất 131, thuộc TBĐ số 11) - Hết tổ dân phố 2360.000----Đất SX-KD đô thị
1492Thị xã Buôn HồNguyễn Lương Bằng - Phường Đạt HiếuHết tổ dân phố 2 - Giáp đường Trần Huy Liệu360.000----Đất SX-KD đô thị
1493Thị xã Buôn HồTôn Thất Thuyết - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn An Ca (thửa đất 4, TBĐ số 41)600.000----Đất SX-KD đô thị
1494Thị xã Buôn HồTôn Thất Thuyết - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn An Ca (thửa đất 4, TBĐ số 41) - Ngã ba Trần Huy Liệu420.000----Đất SX-KD đô thị
1495Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn (giáp phường An Bình) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Đặng Thai Mai600.000----Đất SX-KD đô thị
1496Thị xã Buôn HồTrần Nguyên Hãn (giáp phường An Bình) - Phường Đạt HiếuNgã ba Đặng Thai Mai - Giáp đường Lương Thế Vinh288.000----Đất SX-KD đô thị
1497Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã tư Văn Tiến Dũng1.440.000----Đất SX-KD đô thị
1498Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuNgã tư Văn Tiến Dũng - Hết ranh giới đất Trường TH Lê Thị Hồng Gấm1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1499Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHết ranh giới đất Trường TH Lê Thị Hồng Gấm - Hết ranh giới thửa đất 11,TBĐ số 42720.000----Đất SX-KD đô thị
1500Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất 11, TBĐ số 42 - Trần Nguyên Hãn216.000----Đất SX-KD đô thị
1501Thị xã Buôn HồLương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Đập giao thủy180.000----Đất SX-KD đô thị
1502Thị xã Buôn HồTrần Văn Trà (đường vào chùa Đạt Hiếu) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngô Thì Nhậm600.000----Đất SX-KD đô thị
1503Thị xã Buôn HồNguyễn Kim (đường vào thôn Đạt Hiếu 5) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Đặng Thai Mai600.000----Đất SX-KD đô thị
1504Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Trịnh Hoài Đức600.000----Đất SX-KD đô thị
1505Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuNgã ba Trịnh Hoài Đức - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thái (thửa đất 32, TBĐ số 39)360.000----Đất SX-KD đô thị
1506Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thái (thửa đất 32, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất 66, TBĐ số 38216.000----Đất SX-KD đô thị
1507Thị xã Buôn HồMạc Đỉnh Chi - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất 66, TBĐ 38 - Hết đường180.000----Đất SX-KD đô thị
1508Thị xã Buôn HồĐường vào TDP Đạt Hiếu 7 (ngã ba nhà ông Lê Xứng) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Văn Tiến Dũng600.000----Đất SX-KD đô thị
1509Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã tư Văn Tiến Dũng600.000----Đất SX-KD đô thị
1510Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuNgã tư Văn Tiến Dũng - Ngã tư Trịnh Hoài Đức360.000----Đất SX-KD đô thị
1511Thị xã Buôn HồTrần Nhật Duật (đường vào trung tâm TDP Đạt Hiếu 4) - Phường Đạt HiếuNgã tư Trịnh Hoài Đức - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Văn Phẩm thửa 02, TBĐ số 39)216.000----Đất SX-KD đô thị
1512Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Trịnh Hoài Đức600.000----Đất SX-KD đô thị
1513Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuTrịnh Hoài Đức - Ngã tư Y Thuyên KSo'r360.000----Đất SX-KD đô thị
1514Thị xã Buôn HồY Yơn Niê (đường vào Cầu Đường) - Phường Đạt HiếuNgã tư Y Thuyên KSo'r - Mạc Đăng Dung216.000----Đất SX-KD đô thị
1515Thị xã Buôn HồY Thuyên Kso'r (đường vào buôn Klia) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Y Yơng Niê600.000----Đất SX-KD đô thị
1516Thị xã Buôn HồY Thuyên Kso'r (đường vào buôn Klia) - Phường Đạt HiếuY Yơng Niê - Mai Xuân Thưởng288.000----Đất SX-KD đô thị
1517Thị xã Buôn HồHải Triều (đường vào Sân vườn Tính Nên) - Phường Đạt HiếuTrần Hưng Đạo - Hết ranh giới đất Nhà hàng sân vườn Tính Nên (thửa đất 24, TBĐ số 11)720.000----Đất SX-KD đô thị
1518Thị xã Buôn HồHải Triều (đường vào Sân vườn Tính Nên) - Phường Đạt HiếuHết ranh giới đất Nhà hàng sân vườn Tính Nên (thửa đất 24, TBĐ số 11) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Tám (thửa đất 11, TBĐ số 11)600.000----Đất SX-KD đô thị
1519Thị xã Buôn HồNguyễn Viết Xuân - Phường Đạt HiếuGiáp phường An Lạc - Tôn Thất Thuyết600.000----Đất SX-KD đô thị
1520Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường Đạt HiếuGiáp phường An Bình - Trần Nhật Duật600.000----Đất SX-KD đô thị
1521Thị xã Buôn HồNguyễn Chí Thanh - Phường Đạt HiếuTrần Nhật Duật - Y Yơn Niê360.000----Đất SX-KD đô thị
1522Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Trần Nhật Duật360.000----Đất SX-KD đô thị
1523Thị xã Buôn HồVăn Tiến Dũng - Phường Đạt HiếuTrần Nhật Duật - Y Yơn Niê288.000----Đất SX-KD đô thị
1524Thị xã Buôn HồNgô Thì Nhậm - Phường Đạt HiếuTrần Văn Trà - Cao Đạt216.000----Đất SX-KD đô thị
1525Thị xã Buôn HồNgô Thì Nhậm - Phường Đạt HiếuCao Đạt - Hết thửa đất 18, TBĐ số 44216.000----Đất SX-KD đô thị
1526Thị xã Buôn HồĐặng Thai Mai - Phường Đạt HiếuTrần Nguyên Hãn - Nguyễn Kim216.000----Đất SX-KD đô thị
1527Thị xã Buôn HồTrịnh Hoài Đức - Phường Đạt HiếuNgã ba Mạc Đỉnh Chi - Ngã ba Y Yơn Niê360.000----Đất SX-KD đô thị
1528Thị xã Buôn HồCao Đạt (Giáp Đạt Hiếu 2,3) - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Ngã ba Ngô Thì Nhậm600.000----Đất SX-KD đô thị
1529Thị xã Buôn HồCao Đạt (Giáp Đạt Hiếu 2,3) - Phường Đạt HiếuNgã ba Ngô Thì Nhậm - Giáp đường Trần Huy Liệu420.000----Đất SX-KD đô thị
1530Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuNgã ba Nguyễn Lương Bằng - Tôn Thất Thuyết450.000----Đất SX-KD đô thị
1531Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuTôn Thất Thuyết - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Lý (thửa đất 32, TBĐ số 41)360.000----Đất SX-KD đô thị
1532Thị xã Buôn HồTrần Huy Liệu - Phường Đạt HiếuHết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Văn Lý (thửa đất 32, TBĐ số 41) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lại Thanh Đồng (thửa đất 15, TBĐ số 44)288.000----Đất SX-KD đô thị
1533Thị xã Buôn HồĐường đối diện đường Lương Thế Vinh - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Trần Huy Liệu432.000----Đất SX-KD đô thị
1534Thị xã Buôn HồĐường giáp ranh giới phường An Lạc - Phường Đạt HiếuHùng Vương - Giáp đường Nguyễn Viết Xuân288.000----Đất SX-KD đô thị
1535Thị xã Buôn HồPhan Huy Chú - Phường Đạt HiếuY Yơn Niê - Y Thuyên KSo'r240.000----Đất SX-KD đô thị
1536Thị xã Buôn HồSư Vạn Hạnh - Phường Đạt HiếuThửa đất nhà ông Y Hiat Mlô (thửa đất 27, TBĐ số 26) - Hết ranh giới thửa đất 69, TBĐ số 32240.000----Đất SX-KD đô thị
1537Thị xã Buôn HồVi Thủ An - Phường Đạt HiếuY Thuyên Kso'r - Hết ranh giới thửa đất 06, TBĐ số 21180.000----Đất SX-KD đô thị
1538Thị xã Buôn HồHuỳnh Văn Nghệ - Phường Đạt HiếuY Yơn Niê - Hết ranh giới thửa đất 15, TBĐ số 32240.000----Đất SX-KD đô thị
1539Thị xã Buôn HồY Ni Kso'r - Phường Đạt HiếuMạc Đăng Dung - Hết ranh giới thửa đất 21, TBĐ số 33240.000----Đất SX-KD đô thị
1540Thị xã Buôn HồMai Xuân Thưởng - Phường Đạt HiếuMạc Đăng Dung - Y Thuyên KSo'r240.000----Đất SX-KD đô thị
1541Thị xã Buôn HồMạc Đăng Dung - Phường Đạt HiếuĐầu ranh giới đất nhà ông Y Sisat Mlô (thửa đất 41, TBĐ số 26) - Hết ranh giới thửa đất 05, TBĐ số 38180.000----Đất SX-KD đô thị
1542Thị xã Buôn HồHẻm số 1 - Phường Đạt HiếuTôn Thất Thuyết - Giáp đường Nguyễn Lương Bằng252.000----Đất SX-KD đô thị
1543Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Đạt Hiếu-156.000----Đất SX-KD đô thị
1544Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Đoàn KếtGiáp phường Thiện An - Hàm Nghi690.000----Đất SX-KD đô thị
1545Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Đoàn KếtHàm Nghi - Âu Cơ (giáp phường An Bình)600.000----Đất SX-KD đô thị
1546Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Đoàn KếtĐầu cầu 12/3 (giáp phường Thiện An) - Nguyễn Thị Thập300.000----Đất SX-KD đô thị
1547Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Đoàn KếtNguyễn Thị Thập - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Man Đức Hoà (thửa đất 111, TBĐ số 09 )240.000----Đất SX-KD đô thị
1548Thị xã Buôn HồHàm Nghi - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Âu Cơ288.000----Đất SX-KD đô thị
1549Thị xã Buôn HồHuỳnh Tấn Phát - Phường Đoàn KếtÂu Cơ - Nguyễn Thị Thập (ngã ba TDP 4)180.000----Đất SX-KD đô thị
1550Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường Đoàn KếtCầu bà Tiên - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Lắm TDP 2 (thửa đất 40, TBĐ số 21)360.000----Đất SX-KD đô thị
1551Thị xã Buôn HồÂu Cơ - Phường Đoàn KếtHết ranh giới thửa đất nhà ông ông Lắm TDP 2 (thửa đất 40, TBĐ số 21) - Cuối đường Âu Cơ (giáp hường Thiện An)360.000----Đất SX-KD đô thị
1552Thị xã Buôn HồLê Văn Hưu - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Âu Cơ360.000----Đất SX-KD đô thị
1553Thị xã Buôn HồTăng Bạt Hổ - Phường Đoàn KếtTrần Quốc Hoàn - Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Như Xuân (thửa đất 34, TBĐ số 18)150.000----Đất SX-KD đô thị
1554Thị xã Buôn HồTrần Quốc Hoàn - Phường Đoàn KếtĐầu ranh giới đất thửa đất ông Hồ Thanh Hải (thửa đất 12, TBĐ số 16) - Hết ranh giới thửa đất bà Nguyễn Thị Tuyết (thửa đất 86, TBĐ số 15)150.000----Đất SX-KD đô thị
1555Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Thập - Phường Đoàn KếtĐầu ranh giới thửa đất ông Nguyễn Anh Tuấn (thửa đất 40, TBĐ số 04) - Hồ Xuân Hương162.000----Đất SX-KD đô thị
1556Thị xã Buôn HồNguyễn Thị Thập - Phường Đoàn KếtHồ Xuân Hương - Trần Quốc Hoàn150.000----Đất SX-KD đô thị
1557Thị xã Buôn HồHồ Xuân Hương - Phường Đoàn KếtÂu Cơ - Đầu ranh giới thửa đất nhà Trần Văn Nguyên (thửa đất 54, TBĐ số 9)150.000----Đất SX-KD đô thị
1558Thị xã Buôn HồLạc Long Quân (nối dài) - Phường Đoàn KếtAn Dương Vương - Hàm Nghi180.000----Đất SX-KD đô thị
1559Thị xã Buôn HồTán Thuật - Phường Đoàn KếtHồ Xuân Hương - Nguyễn Thị Thập150.000----Đất SX-KD đô thị
1560Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Đoàn Kết-150.000----Đất SX-KD đô thị
1561Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnGiáp ranh phường Thống Nhất - Hoàng Quốc Việt1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1562Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnHoàng Quốc Việt - Lê Đức Thọ1.560.000----Đất SX-KD đô thị
1563Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnLê Đức Thọ - Nguyên Hồng1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1564Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Hải Thượng Lãn Ông2.160.000----Đất SX-KD đô thị
1565Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thiện AnHải Thượng Lãn Ông - Phan Đình Phùng2.880.000----Đất SX-KD đô thị
1566Thị xã Buôn HồHoàng Quốc Việt - Phường Thiện AnHùng Vương - Giáp ranh giới phường Đoàn Kết600.000----Đất SX-KD đô thị
1567Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Tất Thành1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1568Thị xã Buôn HồAn Dương Vương - Phường Thiện AnNguyễn Tất Thành - Giáp ranh phường Đoàn Kết600.000----Đất SX-KD đô thị
1569Thị xã Buôn HồNguyên Hồng - Phường Thiện AnHùng Vương - Lý Tự Trọng720.000----Đất SX-KD đô thị
1570Thị xã Buôn HồNguyên Hồng - Phường Thiện AnLý Tự Trọng - Mai Hắc Đế360.000----Đất SX-KD đô thị
1571Thị xã Buôn HồBùi Xuân Phái - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Mai Hắc Đế450.000----Đất SX-KD đô thị
1572Thị xã Buôn HồMai Hắc Đế (giáp ranh giới phường An Lạc) - Phường Thiện AnĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Trần Kim Lê (thửa đất 6, TBĐ số 17) - Bùi Xuân Phái216.000----Đất SX-KD đô thị
1573Thị xã Buôn HồChu Mạnh Trinh - Phường Thiện AnHùng Vương - Hải Thượng Lãn Ông450.000----Đất SX-KD đô thị
1574Thị xã Buôn HồNgô Mây - Phường Thiện AnHùng Vương - Đến hết ranh giới Trạm Y Tế phường)450.000----Đất SX-KD đô thị
1575Thị xã Buôn HồLê Đức Thọ - Phường Thiện AnHùng Vương - Đến hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Như Vĩnh (thửa đất 36, TBĐ số 5)318.000----Đất SX-KD đô thị
1576Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường Thiện AnGiáp phường An Lạc - Nguyên Hồng (sau đất chùa Thiện An)900.000----Đất SX-KD đô thị
1577Thị xã Buôn HồNguyễn Trung Trực - Phường Thiện AnNguyên Hồng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cao Văn Thạnh (thửa đất 101, TBĐ số 20)288.000----Đất SX-KD đô thị
1578Thị xã Buôn HồHải Thượng Lãn Ông - Phường Thiện AnHùng Vương - Chu Mạnh Trinh288.000----Đất SX-KD đô thị
1579Thị xã Buôn HồNguyễn Tuân - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực180.000----Đất SX-KD đô thị
1580Thị xã Buôn HồNguyễn Tuân - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng156.000----Đất SX-KD đô thị
1581Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tưởng - Phường Thiện AnHùng Vương - Hùng Vương + 300 m288.000----Đất SX-KD đô thị
1582Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tưởng - Phường Thiện AnHùng Vương + 300 m - Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Trịnh Bá Lộc (thửa đất 15, TBĐ số 10)180.000----Đất SX-KD đô thị
1583Thị xã Buôn HồNguyễn Tất Thành - Phường Thiện AnAn Dương Vương - Nguyễn Lân180.000----Đất SX-KD đô thị
1584Thị xã Buôn HồTống Duy Tân - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Bá (thửa đất số 104, tờ bản đồ 09)216.000----Đất SX-KD đô thị
1585Thị xã Buôn HồVăn Cao - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dương Công Cần (thửa đất số 160, tờ bản đồ 09)216.000----Đất SX-KD đô thị
1586Thị xã Buôn HồNguyễn Cư Trinh - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ánh (thửa đất 60, TBĐ số 09)216.000----Đất SX-KD đô thị
1587Thị xã Buôn HồNguyễn Lân - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Oanh (thửa đất 107, TBĐ số 09)216.000----Đất SX-KD đô thị
1588Thị xã Buôn HồPhạm Hồng Thái - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (thửa đất số 90, tờ bản đồ 10)216.000----Đất SX-KD đô thị
1589Thị xã Buôn HồTrịnh Văn Cẩn - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Thuỷ (thửa đất 135, TBĐ số 09)216.000----Đất SX-KD đô thị
1590Thị xã Buôn HồĐoàn Khuê - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực180.000----Đất SX-KD đô thị
1591Thị xã Buôn HồĐoàn Khuê - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Bùi Xuân Phái156.000----Đất SX-KD đô thị
1592Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường Thiện AnHùng Vương - Nguyễn Trung Trực600.000----Đất SX-KD đô thị
1593Thị xã Buôn HồPhan Đình Phùng - Phường Thiện AnNguyễn Trung Trực - Mai Hắc Đế360.000----Đất SX-KD đô thị
1594Thị xã Buôn HồÔng Ích Khiêm - Phường Thiện AnHùng Vương - Ngã ba Nguyễn Tất Thành216.000----Đất SX-KD đô thị
1595Thị xã Buôn HồLý Tự Trọng - Phường Thiện AnGiáp ranh giới phường An Lạc - Hết ranh giới thửa đất ông Phan Long Thừa (thửa đất 27, TBĐ số 20)300.000----Đất SX-KD đô thị
1596Thị xã Buôn HồCao Xuân Huy - Phường Thiện AnHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Anh Chức (thửa đất số 05, tờ bản đồ 41)216.000----Đất SX-KD đô thị
1597Thị xã Buôn HồCác đường bê tông - Phường Thiện AnNhà ông Nguyễn Thanh Xuân - Nguyễn Tất Thành180.000----Đất SX-KD đô thị
1598Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Thiện An-156.000----Đất SX-KD đô thị
1599Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thống NhấtGiáp phường Bình Tân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thanh Linh (thửa đất 3, TBĐ số 28)1.440.000----Đất SX-KD đô thị
1600Thị xã Buôn HồHùng Vương (Quốc lộ 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thanh Linh (thửa đất 3, TBĐ số 28) - Giáp phường Thiện An960.000----Đất SX-KD đô thị
1601Thị xã Buôn HồCù Chính Lan - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã tư Nguyễn Huy Tự450.000----Đất SX-KD đô thị
1602Thị xã Buôn HồCù Chính Lan - Phường Thống NhấtNgã tư Nguyễn Huy Tự - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hồ Văn Hùng (thửa đất 6, TBĐ số 24)216.000----Đất SX-KD đô thị
1603Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã tư Nguyễn Huy Tự450.000----Đất SX-KD đô thị
1604Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtNgã tư Nguyễn Huy Tự - Ngã tư Vũ Trọng Bình - Lê Chân360.000----Đất SX-KD đô thị
1605Thị xã Buôn HồLê Chân - Phường Thống NhấtNgã tư Vũ Trọng Bình - Lê Chân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thiện Ân (thửa đất 32, TBĐ số 24)216.000----Đất SX-KD đô thị
1606Thị xã Buôn HồVũ Thục Nương - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hà (thửa đất 105, TBĐ số 23)450.000----Đất SX-KD đô thị
1607Thị xã Buôn HồVũ Thục Nương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hà (thửa đất 105, TBĐ số 23) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Khẩn (thửa đất 12, TBĐ số 28)216.000----Đất SX-KD đô thị
1608Thị xã Buôn HồPhùng Thị Chính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cồ Quốc Bảo (thửa đất 139, TBĐ số 28)450.000----Đất SX-KD đô thị
1609Thị xã Buôn HồPhùng Thị Chính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Cồ Quốc Bảo (thửa đất 139, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thanh Quang (thửa đất 45, TBĐ số 28)216.000----Đất SX-KD đô thị
1610Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Lộc (thửa đất 77, TBĐ số 32)600.000----Đất SX-KD đô thị
1611Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà Lê Văn Lộc (thửa đất 77, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà Nguyễn Hữu Phong (thửa đất 73, TBĐ số 27)360.000----Đất SX-KD đô thị
1612Thị xã Buôn HồPhù Đổng Thiên Vương - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Phong (thửa đất 73, TBĐ số 27) - Hết ranh giới thửa đất nhà ôngVũ Tiến Hương (thửa đất 20, TBĐ số 13)228.000----Đất SX-KD đô thị
1613Thị xã Buôn HồPhó Đức Chính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phan Vũ Vương (thửa đất 5, TBĐ số 38)450.000----Đất SX-KD đô thị
1614Thị xã Buôn HồPhó Đức Chính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Phan Vũ Vương (thửa đất 5, TBĐ số 38) - Tú Xương216.000----Đất SX-KD đô thị
1615Thị xã Buôn HồDương Vân Nga - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Cao Minh Dũng (thửa đất 29, TBĐ số 38)450.000----Đất SX-KD đô thị
1616Thị xã Buôn HồHàn Mặc Tử - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Phong (thửa đất 54, TBĐ số 38)450.000----Đất SX-KD đô thị
1617Thị xã Buôn HồHàn Mặc Tử - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Phong (thửa đất 54, TBĐ số 38) - Tú Xương216.000----Đất SX-KD đô thị
1618Thị xã Buôn HồLý Công Bình - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Đức Lệ (thửa đất 154, TBĐ số 38)450.000----Đất SX-KD đô thị
1619Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hùng (thửa đất 302, TBĐ số 38)450.000----Đất SX-KD đô thị
1620Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hùng (thửa đất 302, TBĐ số 38) - Hàn Mặc Tử216.000----Đất SX-KD đô thị
1621Thị xã Buôn HồLý Chiêu Hoàng - Phường Thống NhấtHàn Mặc Tử - Ngã ba Phù Đổng Thiên Vương156.000----Đất SX-KD đô thị
1622Thị xã Buôn HồĐinh Liễn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Long (thửa đất 101, TBĐ số 37)450.000----Đất SX-KD đô thị
1623Thị xã Buôn HồĐinh Liễn - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà Nguyễn Ngọc Long (thửa đất 101, TBĐ số 37) - Trần Văn Ơn216.000----Đất SX-KD đô thị
1624Thị xã Buôn HồTản Đà - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Lan (thửa đất 52,TBĐ số 44)450.000----Đất SX-KD đô thị
1625Thị xã Buôn HồNguyễn Khuyến - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đầu Hán (thửa đất 63, TBĐ số 43)450.000----Đất SX-KD đô thị
1626Thị xã Buôn HồTrương Vĩnh Ký - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Kính (thửa đất 160, TBĐ số 44)450.000----Đất SX-KD đô thị
1627Thị xã Buôn HồTrương Vĩnh Ký - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Tính (thửa đất 160, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Viết Quốc (thửa đất 130, TBĐ số 43)216.000----Đất SX-KD đô thị
1628Thị xã Buôn HồNguyễn Bính - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Toàn (thửa đất 206, TBĐ số 44)450.000----Đất SX-KD đô thị
1629Thị xã Buôn HồNguyễn Bính - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Toàn (thửa đất 206, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Đình Lý (thửa đất 169, TBĐ số 43)216.000----Đất SX-KD đô thị
1630Thị xã Buôn HồDuy Tân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Quế (thửa đất 183, TBĐ số 43)510.000----Đất SX-KD đô thị
1631Thị xã Buôn HồDuy Tân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Quế (thửa đất 183, TBĐ 43) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thế Kỳ (thửa đất 172, TBĐ số 43)288.000----Đất SX-KD đô thị
1632Thị xã Buôn HồĐặng Tất - Phường Thống NhấtHùng Vương - Ngã ba Phù Đổng Thiên Vương450.000----Đất SX-KD đô thị
1633Thị xã Buôn HồPhùng Hưng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp450.000----Đất SX-KD đô thị
1634Thị xã Buôn HồKhúc Thừa Dụ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp450.000----Đất SX-KD đô thị
1635Thị xã Buôn HồDương Đình Nghệ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Nguyễn Thiếp450.000----Đất SX-KD đô thị
1636Thị xã Buôn HồTrần Thủ Độ - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Chất (thửa đất 20, TBĐ số 29)450.000----Đất SX-KD đô thị
1637Thị xã Buôn HồTrần Thủ Độ - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Chất (thửa đất 20, TBĐ số 29) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thế Bộ (thửa đất 19, TBĐ số 29)216.000----Đất SX-KD đô thị
1638Thị xã Buôn HồĐặng Nguyên Cẩn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Mỳ (thửa đất 84, TBĐ số 28)450.000----Đất SX-KD đô thị
1639Thị xã Buôn HồĐặng Nguyên Cẩn - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hoàng Văn Mỳ (thửa đất 84, TBĐ 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Anh Kim (thửa đất 97, TBĐ số 29)216.000----Đất SX-KD đô thị
1640Thị xã Buôn HồBùi Huy Bích - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bạch Kim Thảo (thửa đất 116, TBĐ số 28)450.000----Đất SX-KD đô thị
1641Thị xã Buôn HồBùi Huy Bích - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Bạch Kim Thảo (thửa đất 116, TBĐ số 28) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Lầu (thửa đất 119, TBĐ số 29)216.000----Đất SX-KD đô thị
1642Thị xã Buôn HồDã Tượng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Trọng Luyến (thửa đất 7, TBĐ số 32)450.000----Đất SX-KD đô thị
1643Thị xã Buôn HồDã Tượng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Trọng Luyến (thửa đất 7, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Thứ (thửa đất 45, TBĐ số 33)216.000----Đất SX-KD đô thị
1644Thị xã Buôn HồYết Kiêu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Kim Lan (thửa đất 155, TBĐ số 33)450.000----Đất SX-KD đô thị
1645Thị xã Buôn HồYết Kiêu - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Kim Lan (thửa đất 155, TBĐ số 33) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn (thửa đất 78, TBĐ số 33)216.000----Đất SX-KD đô thị
1646Thị xã Buôn HồNguyễn Văn Siêu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Ninh (thửa đất 87, TBĐ số 33)450.000----Đất SX-KD đô thị
1647Thị xã Buôn HồBà Huyện Thanh Quan - Phường Thống NhấtHùng Vương - Yết Kiêu450.000----Đất SX-KD đô thị
1648Thị xã Buôn HồNguyễn Thi - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Thị Lệ (thửa đất 41, TBĐ số 39)450.000----Đất SX-KD đô thị
1649Thị xã Buôn HồNguyễn Thi - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà bà Hoàng Thị Lệ (thửa đất 41, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Đình Mỹ (thửa đất 55, TBĐ số 40)216.000----Đất SX-KD đô thị
1650Thị xã Buôn HồLê Công Kiều - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Tùng (thửa đất 70, TBĐ số 39)450.000----Đất SX-KD đô thị
1651Thị xã Buôn HồLê Công Kiều - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Tùng (thửa đất 70, TBĐ số 39) - Ngã 5 Nguyễn Thi216.000----Đất SX-KD đô thị
1652Thị xã Buôn HồPhan Văn Khỏe - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đinh Ngọc Hiếu (thửa đất 84, TBĐ số 39)450.000----Đất SX-KD đô thị
1653Thị xã Buôn HồCống Quỳnh - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Ngọc Thanh (thửa đất 107, TBĐ số 39)450.000----Đất SX-KD đô thị
1654Thị xã Buôn HồMai Thị Lựu - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Anh Sơn (thửa đất 128, TBĐ số 39)450.000----Đất SX-KD đô thị
1655Thị xã Buôn HồLương Đình Của - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Hải (thửa đất 137, TBĐ số 39)450.000----Đất SX-KD đô thị
1656Thị xã Buôn HồLương Đình Của - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Hải (thửa đất 137, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thế Hùng (thửa đất 168 , TBĐ số 39)216.000----Đất SX-KD đô thị
1657Thị xã Buôn HồThủ Khoa Huân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Long (thửa đất 58, TBĐ số 45)450.000----Đất SX-KD đô thị
1658Thị xã Buôn HồThủ Khoa Huân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Long (thửa đất 58, TBĐ số 45) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Hiên (thửa đất 81, TBĐ số 45)216.000----Đất SX-KD đô thị
1659Thị xã Buôn HồLê Anh Xuân - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Mạnh Thế (thửa đất 73, TBĐ số 45)450.000----Đất SX-KD đô thị
1660Thị xã Buôn HồLê Anh Xuân - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Mạnh Thế (thửa đất 73, TBĐ số 45) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Công Hóa (thửa đất 95, TBĐ số 45)216.000----Đất SX-KD đô thị
1661Thị xã Buôn HồĐào Tấn - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Hành (thửa đất 173, TBĐ số 44)450.000----Đất SX-KD đô thị
1662Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHùng Vương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Cửu Long (thửa đất 290, TBĐ số 44)588.000----Đất SX-KD đô thị
1663Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Cửu Long (thửa đất 290, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Thành (thửa đất 96, TBĐ số 46)360.000----Đất SX-KD đô thị
1664Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Thành (thửa đất 96, TBĐ số 46) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Ánh (thửa đất 82, TBĐ số 46)288.000----Đất SX-KD đô thị
1665Thị xã Buôn HồLý Chính Thắng - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Ánh (thửa đất 82, TBĐ số 46) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Sin Niê (thửa đất 11, TBĐ số 50)216.000----Đất SX-KD đô thị
1666Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tự - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Hân (thửa đất 145, TBĐ số 25) - Cù Chính Lan150.000----Đất SX-KD đô thị
1667Thị xã Buôn HồNguyễn Huy Tự - Phường Thống NhấtCù Chính Lan - Hết ranh giới Chùa Bửu Thắng (thửa đất 5, TBĐ số 25)150.000----Đất SX-KD đô thị
1668Thị xã Buôn HồVũ Trọng Bình - Phường Thống NhấtNgã ba Phùng Thị Chính - Ngã ba Cù Chính Lan150.000----Đất SX-KD đô thị
1669Thị xã Buôn HồTú Xương - Phường Thống NhấtNgã ba Vũ Thục Nương - Nam Cao156.000----Đất SX-KD đô thị
1670Thị xã Buôn HồTrần Văn Ơn - Phường Thống NhấtDuy Tân - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Thành (thửa đất 68, TBĐ số 37)156.000----Đất SX-KD đô thị
1671Thị xã Buôn HồNam Cao - Phường Thống NhấtĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình lâm (thửa đất 115, TBĐ số 37) - Tú Xương156.000----Đất SX-KD đô thị
1672Thị xã Buôn HồNam Cao - Phường Thống NhấtTú Xương - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Phạm Văn Linh (thửa đất 240, TBĐ số 43)216.000----Đất SX-KD đô thị
1673Thị xã Buôn HồNguyễn Thiếp - Phường Thống NhấtNgã tư Trần Thủ Độ - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lưu Đức Duy (thửa đất 7, TBĐ số 26)156.000----Đất SX-KD đô thị
1674Thị xã Buôn HồTrần Hữu Trang - Phường Thống NhấtNgã ba Đặng Nguyên Cẩn - Ngã ba Yết Kiêu156.000----Đất SX-KD đô thị
1675Thị xã Buôn HồLê Hồng Sơn - Phường Thống NhấtNgã ba Đặng Nguyên Cẩn - Ngã ba Dã Tượng156.000----Đất SX-KD đô thị
1676Thị xã Buôn HồNguyễn Thái Bình - Phường Thống NhấtNgã tư Trần Văn Phụ - Ngã ba Dã Tượng156.000----Đất SX-KD đô thị
1677Thị xã Buôn HồTrần Văn Phụ - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Đình Kiều (thửa đất 55, TBĐ số 59) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Thân (thửa đất 12, TBĐ số 30)156.000----Đất SX-KD đô thị
1678Thị xã Buôn HồVõ Trung Thành - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Nhật (thửa đất 227, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Trung Lâm (thửa đất 119, TBĐ số 52)156.000----Đất SX-KD đô thị
1679Thị xã Buôn HồPhạm Văn Bạch - Phường Thống NhấtNgã ba Lý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Châu (thửa đất 18, TBĐ số 54)156.000----Đất SX-KD đô thị
1680Thị xã Buôn HồĐinh Văn Gió - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Văn Trường (thửa đất 10, TBĐ số 39) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đinh Thị Quang (thửa đất 45, TBĐ số 40)156.000----Đất SX-KD đô thị
1681Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trương Sá (thửa đất 12, TBĐ số 25) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Văn Trung (thửa đất 13, TBĐ số 25)450.000----Đất SX-KD đô thị
1682Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Hà Văn Cho (thửa đất 15, TBĐ số 25) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đình Tác (thửa đất 14, TBĐ số 25)450.000----Đất SX-KD đô thị
1683Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Mân (thửa đất 163, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông ông Ba (thửa đất 69, TBĐ số 32)450.000----Đất SX-KD đô thị
1684Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Ngọc Chấn (thửa đất 214, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Đức Thành (thửa đất 217, TBĐ số 32)450.000----Đất SX-KD đô thị
1685Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hữu Phú (thửa đất 142, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thị Nguyên (thửa đất 134, TBĐ số 32)450.000----Đất SX-KD đô thị
1686Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quang Thạch (thửa đất 162, TBĐ số 32) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Thế Đạo (thửa đất 178, TBĐ số 32)450.000----Đất SX-KD đô thị
1687Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Ngô Quang Hiến (thửa đất 219, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Vũ Kim Lân (thửa đất 195, TBĐ số 44)450.000----Đất SX-KD đô thị
1688Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Xuân Tuy (thửa đất 63, TBĐ số 52) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Minh Hảo (thửa đất 32, TBĐ số 51)450.000----Đất SX-KD đô thị
1689Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Quý (thửa đất 5, TBĐ số 52) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Quốc Toàn (thửa đất 7, TBĐ số 52)450.000----Đất SX-KD đô thị
1690Thị xã Buôn HồĐường giao Hùng Vương (QL 14) - Phường Thống NhấtHết ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Đình Lĩnh (thửa đất 315, TBĐ số 44) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đặng Quốc Quỳnh (thửa đất 320, TBĐ số 44)450.000----Đất SX-KD đô thị
1691Thị xã Buôn HồY Nuê Bkrông (Ái Phương) - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Dai Niê (thửa đất 29, TBĐ số 55)156.000----Đất SX-KD đô thị
1692Thị xã Buôn HồY Ksơ - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Lan B'krông (thửa đất 43, TBĐ số 56)156.000----Đất SX-KD đô thị
1693Thị xã Buôn HồY Bih Alêô - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Bach Ktla (thửa đất 44, TBĐ số 56)156.000----Đất SX-KD đô thị
1694Thị xã Buôn HồA Ma Jhao - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rai Niê (thửa đất 57, TBĐ số 56)156.000----Đất SX-KD đô thị
1695Thị xã Buôn HồNguyễn Minh Châu - Phường Thống NhấtA Ma Jhao (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Muk B'Krông (thửa đất 09, TBĐ số 55, và bà H Sot Ayun (thửa đất số15, TBĐ số 58)156.000----Đất SX-KD đô thị
1696Thị xã Buôn HồLê Vụ - Phường Thống NhấtA Ma Jhao - Hết ranh giới thửa đất nhà bà H Lê Ktla (thửa đất 24,TBĐ số 58)156.000----Đất SX-KD đô thị
1697Thị xã Buôn HồƠi Ăt - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Blô Niê (thửa đất 76, TBĐ số 49) và Y Mec Niê (thửa đất số15, TBĐ số 57)156.000----Đất SX-KD đô thị
1698Thị xã Buôn HồLê Hy - Phường Thống NhấtLý Chính Thắng (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Jony Niê (thửa đất 9,TBĐ số 49) và Y Cuc B'Krông (thửa đất 98, TBĐ số 57)156.000----Đất SX-KD đô thị
1699Thị xã Buôn HồLê Quang Đạo - Phường Thống NhấtPhùng Chí Kiên - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Ngiô Ktla (thửa đất 72, TBĐ số 57)156.000----Đất SX-KD đô thị
1700Thị xã Buôn HồPhùng Chí Kiên - Phường Thống NhấtƠi Ăt (về 2 phía) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Phơi B'Krông (thửa đất 37, TBĐ số 49) và bà H' Blec Niê (thửa đất 28, TBĐ số 48)156.000----Đất SX-KD đô thị
1701Thị xã Buôn HồKhu vực tổ dân phố Tân Hà 1, 2, 3, 4 và tổ dân phố Hợp Thành 1, 2, 3, 4 - Phường Thống Nhất-156.000----Đất SX-KD đô thị
1702Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Phường Thống Nhất-150.000----Đất SX-KD đô thị
1703Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnQuốc lộ 14 - Đầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi (thửa đất 75, TBĐ số 11)750.000----Đất ở nông thôn
1704Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnĐầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi (thửa đất 75, TBĐ số 11) - Hết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong (thửa đất 62, TBĐ số 78)1.000.000----Đất ở nông thôn
1705Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong (thửa đất 62, TBĐ số 78) - Hết ranh giới đất nhà bà Phan Thị Ngành (thửa đất 20, TBĐ số 85)600.000----Đất ở nông thôn
1706Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Thành (về hướng Bắc) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng (thửa đất 01, TBĐ số 67)600.000----Đất ở nông thôn
1707Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng (thửa đất 01, TBĐ số 67) - Đường vào thôn Bình Thành 1400.000----Đất ở nông thôn
1708Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Thành (về hướng Đông) - Hết ranh giới đất nhà ông Văn Đức Nghĩa (thửa đất 89, TBĐ số 67)500.000----Đất ở nông thôn
1709Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Đông) - Hết Sân vận động của xã600.000----Đất ở nông thôn
1710Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết Sân vận động của xã - Hết ranh giới đất nhà bà Khiêm (thửa đất 09, TBĐ số 87)500.000----Đất ở nông thôn
1711Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hoà (về phía Bắc) - Hết ranh giới đất Phan Thị Ngành (thửa đất 20, TBĐ số 85)750.000----Đất ở nông thôn
1712Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Tây) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh Tấn (thửa đất 79, TBĐ số 85)600.000----Đất ở nông thôn
1713Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh Tấn (thửa đất 79, tờ bản đồ 85) - Hết ranh giới nhà ông Y Thanh Niê (thửa đất 47, tờ bản đồ 84)500.000----Đất ở nông thôn
1714Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Nam) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Chín (thửa đất 88, TBĐ số 91)350.000----Đất ở nông thôn
1715Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Chín (thửa đất 88, TBĐ số 91) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Sang (thửa đất 14, TBĐ số 42)300.000----Đất ở nông thôn
1716Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã ba vào đập Ea Phê - Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Văn Tuấn (thửa đất 27, TBĐ số 42)250.000----Đất ở nông thôn
1717Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà bà Khiêm (thửa đất 09, tờ bản đồ 87) - Hết ranh giới xã Bình Thuận250.000----Đất ở nông thôn
1718Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnĐầu buôn Jút (từ hết thửa đất nhà ông Y Thanh Niê, thửa đất 47, tờ bản đồ số 84) - Hết ranh giới xã Bình Thuận250.000----Đất ở nông thôn
1719Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành IV - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Hợp (thửa đất 59, TBĐ số 67)200.000----Đất ở nông thôn
1720Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành III - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Lương An (thửa đất 45, TBĐ số 67)200.000----Đất ở nông thôn
1721Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành III - Hết ranh giới đất nhà ông Huỳnh Thanh Minh (thửa đất 25, TBĐ số 27)200.000----Đất ở nông thôn
1722Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành II - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Văn Hà (thửa đất 01, TBĐ số 68)200.000----Đất ở nông thôn
1723Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành II - Hết ranh giới thửa đất ông Phạm Văn Phong (thửa đất 66, TBĐ số 62)200.000----Đất ở nông thôn
1724Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành I - Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Bạo (thửa đất 22, TBĐ số 62)200.000----Đất ở nông thôn
1725Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnNgã ba Bình Minh 3 và Bình Minh 5 - Hết ranh giới đất nhà ông Mai Văn Kim (thửa đất 61, TBĐ số 76)200.000----Đất ở nông thôn
1726Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnNgã ba Bình Minh 3 - Hết ranh giới đất Chùa Phổ Tế (thửa đất 62, TBĐ số 70)200.000----Đất ở nông thôn
1727Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnTừ cổng chào thôn Bình Minh 2 - Hết ranh giới đất nhà bà Trương Thị Cúc (thửa đất 06, TBĐ số 76)200.000----Đất ở nông thôn
1728Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Bình Thuận-180.000----Đất ở nông thôn
1729Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoĐèo Hà Lan (giáp ranh giới phường Bình Tân) - Ngã ba nhà ông Điền đường vào đập Ea Kram (thửa đất 17, TBĐ số 60)1.000.000----Đất ở nông thôn
1730Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà ông Điền đường vào đập Ea Kram (thửa đất 17, TBĐ số 60) - Ngã ba nhà Thờ Công Chính- Cư Bao (thửa đất 22, TBĐ số 74)1.350.000----Đất ở nông thôn
1731Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà Thờ Công Chính- Cư Bao (thửa đất 22, TBĐ số 74) - Ngã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa đất 122, TBĐ số 79)1.600.000----Đất ở nông thôn
1732Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa đất 122, TBĐ số 79) - Giáp ranh giới huyện CưMgar1.500.000----Đất ở nông thôn
1733Thị xã Buôn HồĐường vào buôn Gram - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà ông Cao Đình Phương (thửa đất 34, TBĐ số 73)450.000----Đất ở nông thôn
1734Thị xã Buôn HồĐường vào đập Ea Kram - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà ông Bùi Văn Hoà (thửa đất 29, TBĐ số 61)400.000----Đất ở nông thôn
1735Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã ba Quốc lộ 14 - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Trỗi (thửa đất 38, TBĐ số 80)1.000.000----Đất ở nông thôn
1736Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoHết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Trỗi (thửa đất 38, TBĐ số 80) - Ngã tư trước cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa đất 105, TBĐ số 80)400.000----Đất ở nông thôn
1737Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã tư trước cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa đất 105, TBĐ số 80) - Ngã ba cổng chào đường vào thôn 8 nhà ông Lành (thửa đất 37, TBĐ số 88)300.000----Đất ở nông thôn
1738Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã ba cổng chào đường vào thôn 8 nhà ông Lành (thửa đất 37, TBĐ số 88) - Ngã ba nhà bà Bùi Thị Liên - Thôn 8 (thửa đất 66, TBĐ số 77)240.000----Đất ở nông thôn
1739Thị xã Buôn HồĐường vào chợ Cư Bao - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Đến cổng B chợ800.000----Đất ở nông thôn
1740Thị xã Buôn HồĐường vào Chùa Linh Thứu - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Đến hết ranh giới đất trạm Y tế xã300.000----Đất ở nông thôn
1741Thị xã Buôn HồĐường vào Chùa Linh Thứu - Xã Cư BaoHết ranh giới đất trạm Y tế xã - Nghĩa địa thôn Sơn Lộc 3250.000----Đất ở nông thôn
1742Thị xã Buôn HồĐường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoDãy 1 -270.000----Đất ở nông thôn
1743Thị xã Buôn HồCác đường giao với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Dãy 1350.000----Đất ở nông thôn
1744Thị xã Buôn HồCác đường giao với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoDãy 1 - Dãy 2200.000----Đất ở nông thôn
1745Thị xã Buôn HồCác đường bao quanh chợ xã Cư Bao - Xã Cư Bao-1.000.000----Đất ở nông thôn
1746Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Cư Bao-180.000----Đất ở nông thôn
1747Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangĐầu cầu buôn Tring - Hết ranh giới đất cây xăng Nhà ông Minh (thửa đất 23, TBĐ số 08)450.000----Đất ở nông thôn
1748Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới đất cây xăng nhà ông Minh (thửa đất 23, TBĐ số 08) - Hết ranh giới thửa đất Y Hao Mlô (thửa 54, TBĐ số 07)1.200.000----Đất ở nông thôn
1749Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới thửa đất Y Hao Mlô (thửa 54, TBĐ số 07) - Hết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề TX Buôn Hồ960.000----Đất ở nông thôn
1750Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề TX Buôn Hồ - Giáp ranh giới xã Ea Siên300.000----Đất ở nông thôn
1751Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangNgã ba đi xã Ea Blang và Ea Drông - Ngã tư đường đi vào Nghĩa địa Thị xã Buôn Hồ1.000.000----Đất ở nông thôn
1752Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangNgã tư đường đi vào Nghĩa địa Thị xã Buôn Hồ - Giáp ranh giới xã Ea Drông360.000----Đất ở nông thôn
1753Thị xã Buôn HồKhu vực chợ - Xã Ea BLangĐường bao quanh chợ -700.000----Đất ở nông thôn
1754Thị xã Buôn HồĐường bao quanh chợ kéo dài - Xã Ea BLangNhà ông Bùi Văn Tiên (thửa đất 96, TBĐ số 48) - Kênh cấp I - nhà ông Á (thửa đất 02, TBĐ số 05)360.000----Đất ở nông thôn
1755Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo kéo dài - Xã Ea BLangCầu Rôsy - Cầu Rosy + 200m2.400.000----Đất ở nông thôn
1756Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo kéo dài - Xã Ea BLangCầu Rosy + 200m - Giáp xã Tân Lập huyện Krông Búk2.000.000----Đất ở nông thôn
1757Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Lập - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Thanh Hương (thửa đất 47, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà ông Đặng Xuân Ngọc (thửa đất 52, TBĐ số 6)300.000----Đất ở nông thôn
1758Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Tiến - Xã Ea BLangNhà ông Trần Đình Thông (thửa đất 47, TBĐ số 3) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Khắc Nông (thửa đất 31, TBĐ số 3)300.000----Đất ở nông thôn
1759Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Tiến - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 5, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà bà Quách Thị Thành (thửa đất 72, TBĐ số 3)300.000----Đất ở nông thôn
1760Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Hòa - Xã Ea BLangNhà ông Y Hrah Mlô (thửa đất 20, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Ngọc Kiều (thửa đất 57, TBĐ số 1)300.000----Đất ở nông thôn
1761Thị xã Buôn HồTrục chính buôn Trinh 4 - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Quang Tuấn (thửa đất 59, TBĐ số 51) - Hết ranh giới đất nhà ông Y Liêm Niê (thửa đất 17, TBĐ số 55)300.000----Đất ở nông thôn
1762Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Trần Phải (thửa đất 34, TBĐ số 51) - Hết ranh giới đất nhà bà Trần Thị Thanh (thửa đất 104, TBĐ số 48)300.000----Đất ở nông thôn
1763Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Lâm Tấn Khanh (thửa đất 49, TBĐ số 49) - Hết ranh giới đất nhà ông Hồ Ngọc Thế (thửa đất 92, TBĐ số 51)300.000----Đất ở nông thôn
1764Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Phạm Văn Thắng (thửa đất 116, TBĐ số 51) - Nhà ông Nguyễn Văn Niên (thửa đất 04, TBĐ số 12)300.000----Đất ở nông thôn
1765Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Quyết Thắng - Xã Ea BLangNhà ông Phạm Mông (thửa đất 06, TBĐ số 52) - Hết ranh giới đất nhà ông Võ Đình Mẹo (thửa đất 3, TBĐ số 47)300.000----Đất ở nông thôn
1766Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Quyết Thắng - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Quang Châu (thửa đất 102, TBĐ số 48) - Hết ranh giới đất nhà bà Lê Thị Diễm Như (thửa đất 49, TBĐ số 47)300.000----Đất ở nông thôn
1767Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea BLang-180.000----Đất ở nông thôn
1768Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngUBND xã Ea Drông về hướng Nam - Đầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê (thửa đất 136, TBĐ số 74)480.000----Đất ở nông thôn
1769Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngĐầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê (thửa đất 129, TBĐ số 74) - Ngã ba Trường tiểu học Nơ Trang Long (thửa đất 82, TBĐ số 81)360.000----Đất ở nông thôn
1770Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới Trường tiểu học Nơ Trang Lơng (thửa đất 82, TBĐ số 81) - Hết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê (thửa đất 82, TBĐ số 36)300.000----Đất ở nông thôn
1771Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê (thửa đất 82, TBĐ số 36) - Đầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa đất 943, TBĐ số 38)300.000----Đất ở nông thôn
1772Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngĐầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa đất 943, TBĐ số 38) - Nông trường 49 xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (thửa đất 46, TBĐ số 92)360.000----Đất ở nông thôn
1773Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngUBND xã Ea Drông về hướng Bắc - Hết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa đất 196, TBĐ số 69)480.000----Đất ở nông thôn
1774Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa đất 196, TBĐ số 69) - Ngã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66)360.000----Đất ở nông thôn
1775Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngNgã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66) - Giáp xã Ea Blang300.000----Đất ở nông thôn
1776Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngNgã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66) - Hết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô (thửa đất 61, TBĐ số 63)300.000----Đất ở nông thôn
1777Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô (thửa đất 61, TBĐ số 63) - Giáp ranh giới xã Ea Hồ, huyện Krông Năng250.000----Đất ở nông thôn
1778Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea Drông-180.000----Đất ở nông thôn
1779Thị xã Buôn HồTuyến Trung tâm xã - Xã Ea SiênCổng chào thôn 1A (thửa đất 27, TBĐ số 76) - Ngã tư nhà ông Pai (thửa đất 83, TBĐ số 79)600.000----Đất ở nông thôn
1780Thị xã Buôn HồTuyến Trung tâm xã - Xã Ea SiênNgã 5 Trung tâm xã Ea Siên - Trường tiểu học Tô Hiệu (thửa đất 83, TBĐ số 79)500.000----Đất ở nông thôn
1781Thị xã Buôn HồTuyến 1A thôn 5, thôn 2A - Xã Ea SiênTrường tiểu học Tô Hiệu (thửa đất 83, TBĐ số 79) - Ngã ba trường mẫu giáo Hoa Sim (thôn 2, thửa đất 5, TBĐ số 89)200.000----Đất ở nông thôn
1782Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênTừ nhà ông Nguyễn Hứa Hiền (thửa đất 21, TBĐ số 76) - Cổng chào thôn 1A (thửa đất 27, TBĐ số 76)300.000----Đất ở nông thôn
1783Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênCác tuyến đường nhựa và bê tông trung tâm cụm xã Ea siên -300.000----Đất ở nông thôn
1784Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênNgã 5 trung tâm xã - Hết ranh giới đất nhà ông Piểu (thôn1, thửa đất 51, TBĐ số 79)250.000----Đất ở nông thôn
1785Thị xã Buôn HồTuyến thôn 1B - Xã Ea SiênNgã tư nhà ông Lê Quang Đức (thửa đất 32, TBĐ số 76) - Cổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73)300.000----Đất ở nông thôn
1786Thị xã Buôn HồTuyến thôn 1B - Xã Ea SiênCổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73) - Hết xã Ea siên300.000----Đất ở nông thôn
1787Thị xã Buôn HồTuyến thôn 5, thôn 2A, 2B - Xã Ea SiênNgã tư nhà ông Pai (thửa đất 83, TBĐ số 79) - Hết xã Ea siên300.000----Đất ở nông thôn
1788Thị xã Buôn HồTuyến thôn 5, thôn 2A, 2B - Xã Ea SiênTừ nhà ông Trần Văn Ích (thửa đất 14, TBĐ số 84) - Thửa đất 7, TBĐ số 100180.000----Đất ở nông thôn
1789Thị xã Buôn HồTrục chính thôn 3 - Xã Ea SiênNgã ba nhà ông Đồng (thôn 5, thửa đất 49, TBĐ số 79) - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn 3, thửa đất 42, TBĐ số 92)200.000----Đất ở nông thôn
1790Thị xã Buôn HồTuyến thôn 7 - Xã Ea SiênCổng chào thôn 7 (thửa đất 100, TBĐ số 38) - Hết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, thửa đất 776, TBĐ số 50)200.000----Đất ở nông thôn
1791Thị xã Buôn HồTuyến thôn 7 đi thôn 8 - Xã Ea SiênHết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, thửa đất 776, TBĐ số 50) - Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Văn Đức (thôn 8, thửa đất 64, TBĐ số 62)180.000----Đất ở nông thôn
1792Thị xã Buôn HồTuyến buôn Dlung 2 - Xã Ea SiênCầu tràn buôn Dlung 1B, giáp phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ - Nhà ông Y War Ktla (thửa đất 604, TBĐ số 37)200.000----Đất ở nông thôn
1793Thị xã Buôn HồTuyến buôn Dlung 2 - Xã Ea SiênNhà ông Y War Ktla (thửa đất 604, TBĐ số 37) - Thửa đất 5, TBĐ số 75200.000----Đất ở nông thôn
1794Thị xã Buôn HồĐường đi thôn 6A, 6B - Xã Ea SiênNgã ba cổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73) - Hết ranh giới đất nhà ông Chu Văn Hiền (thôn 1B, thửa đất 130, TBĐ số 41)180.000----Đất ở nông thôn
1795Thị xã Buôn HồTuyến 1A, 1B - Xã Ea SiênNgã tư ông Nông Trung Khợ - Ngã ba đất ông Hứa Văn Phiến (thửa đất 42, TBĐ số 73)200.000----Đất ở nông thôn
1796Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea Siên-180.000----Đất ở nông thôn
1797Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnQuốc lộ 14 - Đầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi (thửa đất 75, TBĐ số 11)600.000----Đất TM-DV nông thôn
1798Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnĐầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi (thửa đất 75, TBĐ số 11) - Hết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong (thửa đất 62, TBĐ số 78)800.000----Đất TM-DV nông thôn
1799Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong (thửa đất 62, TBĐ số 78) - Hết ranh giới đất nhà bà Phan Thị Ngành (thửa đất 20, TBĐ số 85)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1800Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Thành (về hướng Bắc) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng (thửa đất 01, TBĐ số 67)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1801Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng (thửa đất 01, TBĐ số 67) - Đường vào thôn Bình Thành 1320.000----Đất TM-DV nông thôn
1802Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Thành (về hướng Đông) - Hết ranh giới đất nhà ông Văn Đức Nghĩa (thửa đất 89, TBĐ số 67)400.000----Đất TM-DV nông thôn
1803Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Đông) - Hết Sân vận động của xã480.000----Đất TM-DV nông thôn
1804Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết Sân vận động của xã - Hết ranh giới đất nhà bà Khiêm (thửa đất 09, TBĐ số 87)400.000----Đất TM-DV nông thôn
1805Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hoà (về phía Bắc) - Hết ranh giới đất Phan Thị Ngành (thửa đất 20, TBĐ số 85)600.000----Đất TM-DV nông thôn
1806Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Tây) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh Tấn (thửa đất 79, TBĐ số 85)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1807Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh Tấn (thửa đất 79, tờ bản đồ 85) - Hết ranh giới nhà ông Y Thanh Niê (thửa đất 47, tờ bản đồ 84)400.000----Đất TM-DV nông thôn
1808Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Nam) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Chín (thửa đất 88, TBĐ số 91)280.000----Đất TM-DV nông thôn
1809Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Chín (thửa đất 88, TBĐ số 91) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Sang (thửa đất 14, TBĐ số 42)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1810Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã ba vào đập Ea Phê - Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Văn Tuấn (thửa đất 27, TBĐ số 42)200.000----Đất TM-DV nông thôn
1811Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà bà Khiêm (thửa đất 09, tờ bản đồ 87) - Hết ranh giới xã Bình Thuận200.000----Đất TM-DV nông thôn
1812Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnĐầu buôn Jút (từ hết thửa đất nhà ông Y Thanh Niê, thửa đất 47, tờ bản đồ số 84) - Hết ranh giới xã Bình Thuận200.000----Đất TM-DV nông thôn
1813Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành IV - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Hợp (thửa đất 59, TBĐ số 67)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1814Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành III - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Lương An (thửa đất 45, TBĐ số 67)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1815Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành III - Hết ranh giới đất nhà ông Huỳnh Thanh Minh (thửa đất 25, TBĐ số 27)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1816Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành II - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Văn Hà (thửa đất 01, TBĐ số 68)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1817Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành II - Hết ranh giới thửa đất ông Phạm Văn Phong (thửa đất 66, TBĐ số 62)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1818Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành I - Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Bạo (thửa đất 22, TBĐ số 62)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1819Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnNgã ba Bình Minh 3 và Bình Minh 5 - Hết ranh giới đất nhà ông Mai Văn Kim (thửa đất 61, TBĐ số 76)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1820Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnNgã ba Bình Minh 3 - Hết ranh giới đất Chùa Phổ Tế (thửa đất 62, TBĐ số 70)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1821Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnTừ cổng chào thôn Bình Minh 2 - Hết ranh giới đất nhà bà Trương Thị Cúc (thửa đất 06, TBĐ số 76)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1822Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Bình Thuận-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1823Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoĐèo Hà Lan (giáp ranh giới phường Bình Tân) - Ngã ba nhà ông Điền đường vào đập Ea Kram (thửa đất 17, TBĐ số 60)800.000----Đất TM-DV nông thôn
1824Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà ông Điền đường vào đập Ea Kram (thửa đất 17, TBĐ số 60) - Ngã ba nhà Thờ Công Chính- Cư Bao (thửa đất 22, TBĐ số 74)1.080.000----Đất TM-DV nông thôn
1825Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà Thờ Công Chính- Cư Bao (thửa đất 22, TBĐ số 74) - Ngã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa đất 122, TBĐ số 79)1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
1826Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa đất 122, TBĐ số 79) - Giáp ranh giới huyện CưMgar1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1827Thị xã Buôn HồĐường vào buôn Gram - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà ông Cao Đình Phương (thửa đất 34, TBĐ số 73)360.000----Đất TM-DV nông thôn
1828Thị xã Buôn HồĐường vào đập Ea Kram - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà ông Bùi Văn Hoà (thửa đất 29, TBĐ số 61)320.000----Đất TM-DV nông thôn
1829Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã ba Quốc lộ 14 - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Trỗi (thửa đất 38, TBĐ số 80)800.000----Đất TM-DV nông thôn
1830Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoHết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Trỗi (thửa đất 38, TBĐ số 80) - Ngã tư trước cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa đất 105, TBĐ số 80)320.000----Đất TM-DV nông thôn
1831Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã tư trước cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa đất 105, TBĐ số 80) - Ngã ba cổng chào đường vào thôn 8 nhà ông Lành (thửa đất 37, TBĐ số 88)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1832Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã ba cổng chào đường vào thôn 8 nhà ông Lành (thửa đất 37, TBĐ số 88) - Ngã ba nhà bà Bùi Thị Liên - Thôn 8 (thửa đất 66, TBĐ số 77)192.000----Đất TM-DV nông thôn
1833Thị xã Buôn HồĐường vào chợ Cư Bao - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Đến cổng B chợ640.000----Đất TM-DV nông thôn
1834Thị xã Buôn HồĐường vào Chùa Linh Thứu - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Đến hết ranh giới đất trạm Y tế xã240.000----Đất TM-DV nông thôn
1835Thị xã Buôn HồĐường vào Chùa Linh Thứu - Xã Cư BaoHết ranh giới đất trạm Y tế xã - Nghĩa địa thôn Sơn Lộc 3200.000----Đất TM-DV nông thôn
1836Thị xã Buôn HồĐường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoDãy 1 -216.000----Đất TM-DV nông thôn
1837Thị xã Buôn HồCác đường giao với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Dãy 1280.000----Đất TM-DV nông thôn
1838Thị xã Buôn HồCác đường giao với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoDãy 1 - Dãy 2160.000----Đất TM-DV nông thôn
1839Thị xã Buôn HồCác đường bao quanh chợ xã Cư Bao - Xã Cư Bao-800.000----Đất TM-DV nông thôn
1840Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Cư Bao-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1841Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangĐầu cầu buôn Tring - Hết ranh giới đất cây xăng Nhà ông Minh (thửa đất 23, TBĐ số 08)360.000----Đất TM-DV nông thôn
1842Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới đất cây xăng nhà ông Minh (thửa đất 23, TBĐ số 08) - Hết ranh giới thửa đất Y Hao Mlô (thửa 54, TBĐ số 07)960.000----Đất TM-DV nông thôn
1843Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới thửa đất Y Hao Mlô (thửa 54, TBĐ số 07) - Hết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề TX Buôn Hồ768.000----Đất TM-DV nông thôn
1844Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề TX Buôn Hồ - Giáp ranh giới xã Ea Siên240.000----Đất TM-DV nông thôn
1845Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangNgã ba đi xã Ea Blang và Ea Drông - Ngã tư đường đi vào Nghĩa địa Thị xã Buôn Hồ800.000----Đất TM-DV nông thôn
1846Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangNgã tư đường đi vào Nghĩa địa Thị xã Buôn Hồ - Giáp ranh giới xã Ea Drông288.000----Đất TM-DV nông thôn
1847Thị xã Buôn HồKhu vực chợ - Xã Ea BLangĐường bao quanh chợ -560.000----Đất TM-DV nông thôn
1848Thị xã Buôn HồĐường bao quanh chợ kéo dài - Xã Ea BLangNhà ông Bùi Văn Tiên (thửa đất 96, TBĐ số 48) - Kênh cấp I - nhà ông Á (thửa đất 02, TBĐ số 05)288.000----Đất TM-DV nông thôn
1849Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo kéo dài - Xã Ea BLangCầu Rôsy - Cầu Rosy + 200m1.920.000----Đất TM-DV nông thôn
1850Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo kéo dài - Xã Ea BLangCầu Rosy + 200m - Giáp xã Tân Lập huyện Krông Búk1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
1851Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Lập - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Thanh Hương (thửa đất 47, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà ông Đặng Xuân Ngọc (thửa đất 52, TBĐ số 6)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1852Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Tiến - Xã Ea BLangNhà ông Trần Đình Thông (thửa đất 47, TBĐ số 3) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Khắc Nông (thửa đất 31, TBĐ số 3)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1853Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Tiến - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 5, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà bà Quách Thị Thành (thửa đất 72, TBĐ số 3)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1854Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Hòa - Xã Ea BLangNhà ông Y Hrah Mlô (thửa đất 20, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Ngọc Kiều (thửa đất 57, TBĐ số 1)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1855Thị xã Buôn HồTrục chính buôn Trinh 4 - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Quang Tuấn (thửa đất 59, TBĐ số 51) - Hết ranh giới đất nhà ông Y Liêm Niê (thửa đất 17, TBĐ số 55)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1856Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Trần Phải (thửa đất 34, TBĐ số 51) - Hết ranh giới đất nhà bà Trần Thị Thanh (thửa đất 104, TBĐ số 48)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1857Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Lâm Tấn Khanh (thửa đất 49, TBĐ số 49) - Hết ranh giới đất nhà ông Hồ Ngọc Thế (thửa đất 92, TBĐ số 51)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1858Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Phạm Văn Thắng (thửa đất 116, TBĐ số 51) - Nhà ông Nguyễn Văn Niên (thửa đất 04, TBĐ số 12)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1859Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Quyết Thắng - Xã Ea BLangNhà ông Phạm Mông (thửa đất 06, TBĐ số 52) - Hết ranh giới đất nhà ông Võ Đình Mẹo (thửa đất 3, TBĐ số 47)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1860Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Quyết Thắng - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Quang Châu (thửa đất 102, TBĐ số 48) - Hết ranh giới đất nhà bà Lê Thị Diễm Như (thửa đất 49, TBĐ số 47)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1861Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea BLang-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1862Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngUBND xã Ea Drông về hướng Nam - Đầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê (thửa đất 136, TBĐ số 74)384.000----Đất TM-DV nông thôn
1863Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngĐầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê (thửa đất 129, TBĐ số 74) - Ngã ba Trường tiểu học Nơ Trang Long (thửa đất 82, TBĐ số 81)288.000----Đất TM-DV nông thôn
1864Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới Trường tiểu học Nơ Trang Lơng (thửa đất 82, TBĐ số 81) - Hết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê (thửa đất 82, TBĐ số 36)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1865Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê (thửa đất 82, TBĐ số 36) - Đầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa đất 943, TBĐ số 38)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1866Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngĐầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa đất 943, TBĐ số 38) - Nông trường 49 xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (thửa đất 46, TBĐ số 92)288.000----Đất TM-DV nông thôn
1867Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngUBND xã Ea Drông về hướng Bắc - Hết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa đất 196, TBĐ số 69)384.000----Đất TM-DV nông thôn
1868Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa đất 196, TBĐ số 69) - Ngã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66)288.000----Đất TM-DV nông thôn
1869Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngNgã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66) - Giáp xã Ea Blang240.000----Đất TM-DV nông thôn
1870Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngNgã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66) - Hết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô (thửa đất 61, TBĐ số 63)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1871Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô (thửa đất 61, TBĐ số 63) - Giáp ranh giới xã Ea Hồ, huyện Krông Năng200.000----Đất TM-DV nông thôn
1872Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea Drông-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1873Thị xã Buôn HồTuyến Trung tâm xã - Xã Ea SiênCổng chào thôn 1A (thửa đất 27, TBĐ số 76) - Ngã tư nhà ông Pai (thửa đất 83, TBĐ số 79)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1874Thị xã Buôn HồTuyến Trung tâm xã - Xã Ea SiênNgã 5 Trung tâm xã Ea Siên - Trường tiểu học Tô Hiệu (thửa đất 83, TBĐ số 79)400.000----Đất TM-DV nông thôn
1875Thị xã Buôn HồTuyến 1A thôn 5, thôn 2A - Xã Ea SiênTrường tiểu học Tô Hiệu (thửa đất 83, TBĐ số 79) - Ngã ba trường mẫu giáo Hoa Sim (thôn 2, thửa đất 5, TBĐ số 89)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1876Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênTừ nhà ông Nguyễn Hứa Hiền (thửa đất 21, TBĐ số 76) - Cổng chào thôn 1A (thửa đất 27, TBĐ số 76)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1877Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênCác tuyến đường nhựa và bê tông trung tâm cụm xã Ea siên -240.000----Đất TM-DV nông thôn
1878Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênNgã 5 trung tâm xã - Hết ranh giới đất nhà ông Piểu (thôn1, thửa đất 51, TBĐ số 79)200.000----Đất TM-DV nông thôn
1879Thị xã Buôn HồTuyến thôn 1B - Xã Ea SiênNgã tư nhà ông Lê Quang Đức (thửa đất 32, TBĐ số 76) - Cổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1880Thị xã Buôn HồTuyến thôn 1B - Xã Ea SiênCổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73) - Hết xã Ea siên240.000----Đất TM-DV nông thôn
1881Thị xã Buôn HồTuyến thôn 5, thôn 2A, 2B - Xã Ea SiênNgã tư nhà ông Pai (thửa đất 83, TBĐ số 79) - Hết xã Ea siên240.000----Đất TM-DV nông thôn
1882Thị xã Buôn HồTuyến thôn 5, thôn 2A, 2B - Xã Ea SiênTừ nhà ông Trần Văn Ích (thửa đất 14, TBĐ số 84) - Thửa đất 7, TBĐ số 100144.000----Đất TM-DV nông thôn
1883Thị xã Buôn HồTrục chính thôn 3 - Xã Ea SiênNgã ba nhà ông Đồng (thôn 5, thửa đất 49, TBĐ số 79) - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn 3, thửa đất 42, TBĐ số 92)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1884Thị xã Buôn HồTuyến thôn 7 - Xã Ea SiênCổng chào thôn 7 (thửa đất 100, TBĐ số 38) - Hết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, thửa đất 776, TBĐ số 50)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1885Thị xã Buôn HồTuyến thôn 7 đi thôn 8 - Xã Ea SiênHết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, thửa đất 776, TBĐ số 50) - Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Văn Đức (thôn 8, thửa đất 64, TBĐ số 62)144.000----Đất TM-DV nông thôn
1886Thị xã Buôn HồTuyến buôn Dlung 2 - Xã Ea SiênCầu tràn buôn Dlung 1B, giáp phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ - Nhà ông Y War Ktla (thửa đất 604, TBĐ số 37)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1887Thị xã Buôn HồTuyến buôn Dlung 2 - Xã Ea SiênNhà ông Y War Ktla (thửa đất 604, TBĐ số 37) - Thửa đất 5, TBĐ số 75160.000----Đất TM-DV nông thôn
1888Thị xã Buôn HồĐường đi thôn 6A, 6B - Xã Ea SiênNgã ba cổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73) - Hết ranh giới đất nhà ông Chu Văn Hiền (thôn 1B, thửa đất 130, TBĐ số 41)144.000----Đất TM-DV nông thôn
1889Thị xã Buôn HồTuyến 1A, 1B - Xã Ea SiênNgã tư ông Nông Trung Khợ - Ngã ba đất ông Hứa Văn Phiến (thửa đất 42, TBĐ số 73)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1890Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea Siên-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1891Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnQuốc lộ 14 - Đầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi (thửa đất 75, TBĐ số 11)450.000----Đất SX-KD nông thôn
1892Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnĐầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi (thửa đất 75, TBĐ số 11) - Hết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong (thửa đất 62, TBĐ số 78)600.000----Đất SX-KD nông thôn
1893Thị xã Buôn HồĐường vào Trung tâm xã - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong (thửa đất 62, TBĐ số 78) - Hết ranh giới đất nhà bà Phan Thị Ngành (thửa đất 20, TBĐ số 85)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1894Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Thành (về hướng Bắc) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng (thửa đất 01, TBĐ số 67)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1895Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng (thửa đất 01, TBĐ số 67) - Đường vào thôn Bình Thành 1240.000----Đất SX-KD nông thôn
1896Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Thành (về hướng Đông) - Hết ranh giới đất nhà ông Văn Đức Nghĩa (thửa đất 89, TBĐ số 67)300.000----Đất SX-KD nông thôn
1897Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Đông) - Hết Sân vận động của xã360.000----Đất SX-KD nông thôn
1898Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết Sân vận động của xã - Hết ranh giới đất nhà bà Khiêm (thửa đất 09, TBĐ số 87)300.000----Đất SX-KD nông thôn
1899Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hoà (về phía Bắc) - Hết ranh giới đất Phan Thị Ngành (thửa đất 20, TBĐ số 85)450.000----Đất SX-KD nông thôn
1900Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Tây) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh Tấn (thửa đất 79, TBĐ số 85)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1901Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Minh Tấn (thửa đất 79, tờ bản đồ 85) - Hết ranh giới nhà ông Y Thanh Niê (thửa đất 47, tờ bản đồ 84)300.000----Đất SX-KD nông thôn
1902Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã tư Bình Hòa (về hướng Nam) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Chín (thửa đất 88, TBĐ số 91)210.000----Đất SX-KD nông thôn
1903Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Chín (thửa đất 88, TBĐ số 91) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu Sang (thửa đất 14, TBĐ số 42)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1904Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnNgã ba vào đập Ea Phê - Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Văn Tuấn (thửa đất 27, TBĐ số 42)150.000----Đất SX-KD nông thôn
1905Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnHết ranh giới đất nhà bà Khiêm (thửa đất 09, tờ bản đồ 87) - Hết ranh giới xã Bình Thuận150.000----Đất SX-KD nông thôn
1906Thị xã Buôn HồKhu vực ngã tư Bình Hòa - Xã Bình ThuậnĐầu buôn Jút (từ hết thửa đất nhà ông Y Thanh Niê, thửa đất 47, tờ bản đồ số 84) - Hết ranh giới xã Bình Thuận150.000----Đất SX-KD nông thôn
1907Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành IV - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Hợp (thửa đất 59, TBĐ số 67)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1908Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành III - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Lương An (thửa đất 45, TBĐ số 67)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1909Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành III - Hết ranh giới đất nhà ông Huỳnh Thanh Minh (thửa đất 25, TBĐ số 27)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1910Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành II - Hết ranh giới đất nhà ông Trần Văn Hà (thửa đất 01, TBĐ số 68)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1911Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành II - Hết ranh giới thửa đất ông Phạm Văn Phong (thửa đất 66, TBĐ số 62)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1912Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Thành - Xã Bình ThuậnNgã ba vào thôn Bình Thành I - Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Bạo (thửa đất 22, TBĐ số 62)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1913Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnNgã ba Bình Minh 3 và Bình Minh 5 - Hết ranh giới đất nhà ông Mai Văn Kim (thửa đất 61, TBĐ số 76)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1914Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnNgã ba Bình Minh 3 - Hết ranh giới đất Chùa Phổ Tế (thửa đất 62, TBĐ số 70)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1915Thị xã Buôn HồKhu vực Bình Minh - Xã Bình ThuậnTừ cổng chào thôn Bình Minh 2 - Hết ranh giới đất nhà bà Trương Thị Cúc (thửa đất 06, TBĐ số 76)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1916Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Bình Thuận-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1917Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoĐèo Hà Lan (giáp ranh giới phường Bình Tân) - Ngã ba nhà ông Điền đường vào đập Ea Kram (thửa đất 17, TBĐ số 60)600.000----Đất SX-KD nông thôn
1918Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà ông Điền đường vào đập Ea Kram (thửa đất 17, TBĐ số 60) - Ngã ba nhà Thờ Công Chính- Cư Bao (thửa đất 22, TBĐ số 74)810.000----Đất SX-KD nông thôn
1919Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà Thờ Công Chính- Cư Bao (thửa đất 22, TBĐ số 74) - Ngã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa đất 122, TBĐ số 79)960.000----Đất SX-KD nông thôn
1920Thị xã Buôn HồQuốc lộ 14 - Xã Cư BaoNgã ba nhà ông Thành, ông Tứ (thửa đất 122, TBĐ số 79) - Giáp ranh giới huyện CưMgar900.000----Đất SX-KD nông thôn
1921Thị xã Buôn HồĐường vào buôn Gram - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà ông Cao Đình Phương (thửa đất 34, TBĐ số 73)270.000----Đất SX-KD nông thôn
1922Thị xã Buôn HồĐường vào đập Ea Kram - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà ông Bùi Văn Hoà (thửa đất 29, TBĐ số 61)240.000----Đất SX-KD nông thôn
1923Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã ba Quốc lộ 14 - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Trỗi (thửa đất 38, TBĐ số 80)600.000----Đất SX-KD nông thôn
1924Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoHết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Trỗi (thửa đất 38, TBĐ số 80) - Ngã tư trước cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa đất 105, TBĐ số 80)240.000----Đất SX-KD nông thôn
1925Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã tư trước cổng thôn Sơn Lộc 2 (thửa đất 105, TBĐ số 80) - Ngã ba cổng chào đường vào thôn 8 nhà ông Lành (thửa đất 37, TBĐ số 88)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1926Thị xã Buôn HồĐường đi Bình Hoà - Xã Cư BaoNgã ba cổng chào đường vào thôn 8 nhà ông Lành (thửa đất 37, TBĐ số 88) - Ngã ba nhà bà Bùi Thị Liên - Thôn 8 (thửa đất 66, TBĐ số 77)144.000----Đất SX-KD nông thôn
1927Thị xã Buôn HồĐường vào chợ Cư Bao - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Đến cổng B chợ480.000----Đất SX-KD nông thôn
1928Thị xã Buôn HồĐường vào Chùa Linh Thứu - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Đến hết ranh giới đất trạm Y tế xã180.000----Đất SX-KD nông thôn
1929Thị xã Buôn HồĐường vào Chùa Linh Thứu - Xã Cư BaoHết ranh giới đất trạm Y tế xã - Nghĩa địa thôn Sơn Lộc 3150.000----Đất SX-KD nông thôn
1930Thị xã Buôn HồĐường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoDãy 1 -162.000----Đất SX-KD nông thôn
1931Thị xã Buôn HồCác đường giao với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoQuốc lộ 14 - Dãy 1210.000----Đất SX-KD nông thôn
1932Thị xã Buôn HồCác đường giao với Quốc lộ 14 - Xã Cư BaoDãy 1 - Dãy 2120.000----Đất SX-KD nông thôn
1933Thị xã Buôn HồCác đường bao quanh chợ xã Cư Bao - Xã Cư Bao-600.000----Đất SX-KD nông thôn
1934Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Cư Bao-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1935Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangĐầu cầu buôn Tring - Hết ranh giới đất cây xăng Nhà ông Minh (thửa đất 23, TBĐ số 08)270.000----Đất SX-KD nông thôn
1936Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới đất cây xăng nhà ông Minh (thửa đất 23, TBĐ số 08) - Hết ranh giới thửa đất Y Hao Mlô (thửa 54, TBĐ số 07)720.000----Đất SX-KD nông thôn
1937Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới thửa đất Y Hao Mlô (thửa 54, TBĐ số 07) - Hết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề TX Buôn Hồ576.000----Đất SX-KD nông thôn
1938Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangHết ranh giới đất Trung Tâm dạy nghề TX Buôn Hồ - Giáp ranh giới xã Ea Siên180.000----Đất SX-KD nông thôn
1939Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangNgã ba đi xã Ea Blang và Ea Drông - Ngã tư đường đi vào Nghĩa địa Thị xã Buôn Hồ600.000----Đất SX-KD nông thôn
1940Thị xã Buôn HồĐường trục chính vào xã Ea Blang - Xã Ea BLangNgã tư đường đi vào Nghĩa địa Thị xã Buôn Hồ - Giáp ranh giới xã Ea Drông216.000----Đất SX-KD nông thôn
1941Thị xã Buôn HồKhu vực chợ - Xã Ea BLangĐường bao quanh chợ -420.000----Đất SX-KD nông thôn
1942Thị xã Buôn HồĐường bao quanh chợ kéo dài - Xã Ea BLangNhà ông Bùi Văn Tiên (thửa đất 96, TBĐ số 48) - Kênh cấp I - nhà ông Á (thửa đất 02, TBĐ số 05)216.000----Đất SX-KD nông thôn
1943Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo kéo dài - Xã Ea BLangCầu Rôsy - Cầu Rosy + 200m1.440.000----Đất SX-KD nông thôn
1944Thị xã Buôn HồTrần Hưng Đạo kéo dài - Xã Ea BLangCầu Rosy + 200m - Giáp xã Tân Lập huyện Krông Búk1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
1945Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Lập - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Thanh Hương (thửa đất 47, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà ông Đặng Xuân Ngọc (thửa đất 52, TBĐ số 6)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1946Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Tiến - Xã Ea BLangNhà ông Trần Đình Thông (thửa đất 47, TBĐ số 3) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Khắc Nông (thửa đất 31, TBĐ số 3)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1947Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Tiến - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 5, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà bà Quách Thị Thành (thửa đất 72, TBĐ số 3)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1948Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Tân Hòa - Xã Ea BLangNhà ông Y Hrah Mlô (thửa đất 20, TBĐ số 2) - Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Ngọc Kiều (thửa đất 57, TBĐ số 1)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1949Thị xã Buôn HồTrục chính buôn Trinh 4 - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Quang Tuấn (thửa đất 59, TBĐ số 51) - Hết ranh giới đất nhà ông Y Liêm Niê (thửa đất 17, TBĐ số 55)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1950Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Trần Phải (thửa đất 34, TBĐ số 51) - Hết ranh giới đất nhà bà Trần Thị Thanh (thửa đất 104, TBĐ số 48)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1951Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Lâm Tấn Khanh (thửa đất 49, TBĐ số 49) - Hết ranh giới đất nhà ông Hồ Ngọc Thế (thửa đất 92, TBĐ số 51)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1952Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Đông Xuân - Xã Ea BLangNhà ông Phạm Văn Thắng (thửa đất 116, TBĐ số 51) - Nhà ông Nguyễn Văn Niên (thửa đất 04, TBĐ số 12)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1953Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Quyết Thắng - Xã Ea BLangNhà ông Phạm Mông (thửa đất 06, TBĐ số 52) - Hết ranh giới đất nhà ông Võ Đình Mẹo (thửa đất 3, TBĐ số 47)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1954Thị xã Buôn HồTrục chính thôn Quyết Thắng - Xã Ea BLangNhà ông Nguyễn Quang Châu (thửa đất 102, TBĐ số 48) - Hết ranh giới đất nhà bà Lê Thị Diễm Như (thửa đất 49, TBĐ số 47)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1955Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea BLang-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1956Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngUBND xã Ea Drông về hướng Nam - Đầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê (thửa đất 136, TBĐ số 74)288.000----Đất SX-KD nông thôn
1957Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngĐầu ranh giới đất nhà ông Y Bhum Niê (thửa đất 129, TBĐ số 74) - Ngã ba Trường tiểu học Nơ Trang Long (thửa đất 82, TBĐ số 81)216.000----Đất SX-KD nông thôn
1958Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới Trường tiểu học Nơ Trang Lơng (thửa đất 82, TBĐ số 81) - Hết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê (thửa đất 82, TBĐ số 36)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1959Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới đất nhà ông Y BLơm Niê (thửa đất 82, TBĐ số 36) - Đầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa đất 943, TBĐ số 38)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1960Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngĐầu ranh giới nhà ông Thịnh Đông (thửa đất 943, TBĐ số 38) - Nông trường 49 xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (thửa đất 46, TBĐ số 92)216.000----Đất SX-KD nông thôn
1961Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngUBND xã Ea Drông về hướng Bắc - Hết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa đất 196, TBĐ số 69)288.000----Đất SX-KD nông thôn
1962Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới nhà ông Hoàng Tân (thửa đất 196, TBĐ số 69) - Ngã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66)216.000----Đất SX-KD nông thôn
1963Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngNgã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66) - Giáp xã Ea Blang180.000----Đất SX-KD nông thôn
1964Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngNgã ba Ama Luin (thửa đất 59, TBĐ số 66) - Hết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô (thửa đất 61, TBĐ số 63)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1965Thị xã Buôn HồTrục đường 2C các tuyến đường Trung tâm xã - Xã Ea DrôngHết ranh giới đất nhà ông Y Trung Mlô (thửa đất 61, TBĐ số 63) - Giáp ranh giới xã Ea Hồ, huyện Krông Năng150.000----Đất SX-KD nông thôn
1966Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea Drông-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1967Thị xã Buôn HồTuyến Trung tâm xã - Xã Ea SiênCổng chào thôn 1A (thửa đất 27, TBĐ số 76) - Ngã tư nhà ông Pai (thửa đất 83, TBĐ số 79)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1968Thị xã Buôn HồTuyến Trung tâm xã - Xã Ea SiênNgã 5 Trung tâm xã Ea Siên - Trường tiểu học Tô Hiệu (thửa đất 83, TBĐ số 79)300.000----Đất SX-KD nông thôn
1969Thị xã Buôn HồTuyến 1A thôn 5, thôn 2A - Xã Ea SiênTrường tiểu học Tô Hiệu (thửa đất 83, TBĐ số 79) - Ngã ba trường mẫu giáo Hoa Sim (thôn 2, thửa đất 5, TBĐ số 89)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1970Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênTừ nhà ông Nguyễn Hứa Hiền (thửa đất 21, TBĐ số 76) - Cổng chào thôn 1A (thửa đất 27, TBĐ số 76)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1971Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênCác tuyến đường nhựa và bê tông trung tâm cụm xã Ea siên -180.000----Đất SX-KD nông thôn
1972Thị xã Buôn HồTuyến đường vào Trung tâm xã - Xã Ea SiênNgã 5 trung tâm xã - Hết ranh giới đất nhà ông Piểu (thôn1, thửa đất 51, TBĐ số 79)150.000----Đất SX-KD nông thôn
1973Thị xã Buôn HồTuyến thôn 1B - Xã Ea SiênNgã tư nhà ông Lê Quang Đức (thửa đất 32, TBĐ số 76) - Cổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1974Thị xã Buôn HồTuyến thôn 1B - Xã Ea SiênCổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73) - Hết xã Ea siên180.000----Đất SX-KD nông thôn
1975Thị xã Buôn HồTuyến thôn 5, thôn 2A, 2B - Xã Ea SiênNgã tư nhà ông Pai (thửa đất 83, TBĐ số 79) - Hết xã Ea siên180.000----Đất SX-KD nông thôn
1976Thị xã Buôn HồTuyến thôn 5, thôn 2A, 2B - Xã Ea SiênTừ nhà ông Trần Văn Ích (thửa đất 14, TBĐ số 84) - Thửa đất 7, TBĐ số 100108.000----Đất SX-KD nông thôn
1977Thị xã Buôn HồTrục chính thôn 3 - Xã Ea SiênNgã ba nhà ông Đồng (thôn 5, thửa đất 49, TBĐ số 79) - Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn 3, thửa đất 42, TBĐ số 92)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1978Thị xã Buôn HồTuyến thôn 7 - Xã Ea SiênCổng chào thôn 7 (thửa đất 100, TBĐ số 38) - Hết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, thửa đất 776, TBĐ số 50)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1979Thị xã Buôn HồTuyến thôn 7 đi thôn 8 - Xã Ea SiênHết ranh giới đất nhà ông Xô (thôn 7, thửa đất 776, TBĐ số 50) - Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Văn Đức (thôn 8, thửa đất 64, TBĐ số 62)108.000----Đất SX-KD nông thôn
1980Thị xã Buôn HồTuyến buôn Dlung 2 - Xã Ea SiênCầu tràn buôn Dlung 1B, giáp phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ - Nhà ông Y War Ktla (thửa đất 604, TBĐ số 37)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1981Thị xã Buôn HồTuyến buôn Dlung 2 - Xã Ea SiênNhà ông Y War Ktla (thửa đất 604, TBĐ số 37) - Thửa đất 5, TBĐ số 75120.000----Đất SX-KD nông thôn
1982Thị xã Buôn HồĐường đi thôn 6A, 6B - Xã Ea SiênNgã ba cổng chào thôn 1B (thửa đất 21, TBĐ số 73) - Hết ranh giới đất nhà ông Chu Văn Hiền (thôn 1B, thửa đất 130, TBĐ số 41)108.000----Đất SX-KD nông thôn
1983Thị xã Buôn HồTuyến 1A, 1B - Xã Ea SiênNgã tư ông Nông Trung Khợ - Ngã ba đất ông Hứa Văn Phiến (thửa đất 42, TBĐ số 73)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1984Thị xã Buôn HồKhu vực còn lại - Xã Ea Siên-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1985Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường An Lạc-23.800----Đất trồng lúa
1986Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường An Bình-23.800----Đất trồng lúa
1987Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Đạt Hiếu-23.800----Đất trồng lúa
1988Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Thiện An-23.800----Đất trồng lúa
1989Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Đoàn Kết-23.800----Đất trồng lúa
1990Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Bình TânCánh đồng Quyết Tiến, cánh đồng Hà Trù -23.800----Đất trồng lúa
1991Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Bình TânCánh đồng Nam Hồng -21.000----Đất trồng lúa
1992Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Bình TânCác khu vực còn lại -18.900----Đất trồng lúa
1993Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Thống NhấtLầy Trùm Ba, Lầy Đồng Cường, Lầy Hầm Heo -23.800----Đất trồng lúa
1994Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Thống NhấtLầy Cảnh, Lầy Hồng, Lầy Lộc, Lầy Tín, Lầy Đồng Dỗi -21.000----Đất trồng lúa
1995Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Phường Thống NhấtCác khu vực còn lại -18.900----Đất trồng lúa
1996Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Bình ThuậnThôn Bình Minh 6, thôn Chà Là, buôn Dut, buôn Pon 1, buôn Pon 2, buôn Quắn B -21.000----Đất trồng lúa
1997Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Bình ThuậnCác khu vực còn lại -19.600----Đất trồng lúa
1998Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Cư BaoCác thôn Tây Hà 5, Sơn Lộc 1, Sơn Lộc 2, Sơn Lộc 3, 9A, 9B -21.000----Đất trồng lúa
1999Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Cư BaoCác khu vực còn lại -19.600----Đất trồng lúa
2000Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea BlangCác thôn Quyết Thắng, Đông Xuân, buôn Tring 4 -21.000----Đất trồng lúa
2001Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea BlangBuôn Trang -19.600----Đất trồng lúa
2002Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea BlangCác khu vực còn lại -16.800----Đất trồng lúa
2003Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea DrôngCánh đồng Ea Mǔch Thượng, Ea Drông, Ea Tung, Ea Ngǎch -23.100----Đất trồng lúa
2004Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea DrôngCánh đồng Ea Mǔch Hạ, Ea Mrông -20.300----Đất trồng lúa
2005Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea DrôngCác khu vực còn lại -18.200----Đất trồng lúa
2006Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea SiênCánh đồng thôn 1A, 1B -23.100----Đất trồng lúa
2007Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea SiênCánh đồng thôn 6A, thôn 7, buôn MLang, buôn DLung 1A, 2B, Ea Kly -20.300----Đất trồng lúa
2008Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea SiênCác khu vực còn lại -18.200----Đất trồng lúa
2009Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường An Lạc-34.000----Đất trồng lúa
2010Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường An Bình-34.000----Đất trồng lúa
2011Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Đạt Hiếu-34.000----Đất trồng lúa
2012Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Thiện An-34.000----Đất trồng lúa
2013Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Đoàn Kết-34.000----Đất trồng lúa
2014Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Bình TânCánh đồng Quyết Tiến, cánh đồng Hà Trù -34.000----Đất trồng lúa
2015Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Bình TânCánh đồng Nam Hồng -30.000----Đất trồng lúa
2016Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Bình TânCác khu vực còn lại -27.000----Đất trồng lúa
2017Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Thống NhấtLầy Trùm Ba, Lầy Đồng Cường, Lầy Hầm Heo -34.000----Đất trồng lúa
2018Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Thống NhấtLầy Cảnh, Lầy Hồng, Lầy Lộc, Lầy Tín, Lầy Đồng Dỗi -30.000----Đất trồng lúa
2019Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Phường Thống NhấtCác khu vực còn lại -27.000----Đất trồng lúa
2020Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Bình ThuậnThôn Bình Minh 6, thôn Chà Là, buôn Dut, buôn Pon 1, buôn Pon 2, buôn Quắn B -30.000----Đất trồng lúa
2021Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Bình ThuậnCác khu vực còn lại -28.000----Đất trồng lúa
2022Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Cư BaoCác thôn Tây Hà 5, Sơn Lộc 1, Sơn Lộc 2, Sơn Lộc 3, 9A, 9B -30.000----Đất trồng lúa
2023Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Cư BaoCác khu vực còn lại -28.000----Đất trồng lúa
2024Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea BlangCác thôn Quyết Thắng, Đông Xuân, buôn Tring 4 -30.000----Đất trồng lúa
2025Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea BlangBuôn Trang -28.000----Đất trồng lúa
2026Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea BlangCác khu vực còn lại -24.000----Đất trồng lúa
2027Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea DrôngCánh đồng Ea Mǔch Thượng, Ea Drông, Ea Tung, Ea Ngǎch -33.000----Đất trồng lúa
2028Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea DrôngCánh đồng Ea Mǔch Hạ, Ea Mrông -29.000----Đất trồng lúa
2029Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea DrôngCác khu vực còn lại -26.000----Đất trồng lúa
2030Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea SiênCánh đồng thôn 1A, 1B -33.000----Đất trồng lúa
2031Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea SiênCánh đồng thôn 6A, thôn 7, buôn MLang, buôn DLung 1A, 2B, Ea Kly -29.000----Đất trồng lúa
2032Thị xã Buôn HồĐất trồng lúa nước 02 vụ trở lên - Xã Ea SiênCác khu vực còn lại -26.000----Đất trồng lúa
2033Thị xã Buôn HồPhường An LạcCác tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 9; buôn Tring 1, 2, 3; -39.000----Đất trồng cây hàng năm
2034Thị xã Buôn HồPhường An LạcKhu vực còn lại. -35.000----Đất trồng cây hàng năm
2035Thị xã Buôn HồPhường An BìnhCác tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -39.000----Đất trồng cây hàng năm
2036Thị xã Buôn HồPhường An BìnhCác tổ dân phố 10, 11, 12; -35.000----Đất trồng cây hàng năm
2037Thị xã Buôn HồPhường An BìnhCác khu vực còn lại. -32.000----Đất trồng cây hàng năm
2038Thị xã Buôn HồPhường Bình TânCác tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; -39.000----Đất trồng cây hàng năm
2039Thị xã Buôn HồPhường Bình TânCác khu vực còn lại. -35.000----Đất trồng cây hàng năm
2040Thị xã Buôn HồPhường Đạt HiếuCác tổ dân phố Đạt Hiếu 1, Đạt Hiếu 2, Đạt Hiếu 3, Đạt Hiếu 6; -39.000----Đất trồng cây hàng năm
2041Thị xã Buôn HồPhường Đạt HiếuCác tổ dân phố 1, 2, Tân Lập 1, Đạt Hiếu 4, Đạt Hiếu 5, Đạt Hiếu 7; -35.000----Đất trồng cây hàng năm
2042Thị xã Buôn HồPhường Đoàn KếtCác tổ dân phố 1, 2; -39.000----Đất trồng cây hàng năm
2043Thị xã Buôn HồPhường Đoàn KếtCác tổ dân phố 3, 5; -35.000----Đất trồng cây hàng năm
2044Thị xã Buôn HồPhường Đoàn KếtCác khu vực còn lại. -32.000----Đất trồng cây hàng năm
2045Thị xã Buôn HồPhường Thiện AnCác tổ dân phố 1,2, 3, 4, 6; -39.000----Đất trồng cây hàng năm
2046Thị xã Buôn HồPhường Thiện AnCác tổ dân phố 5, 7; -35.000----Đất trồng cây hàng năm
2047Thị xã Buôn HồPhường Thiện AnCác khu vực còn lại. -32.000----Đất trồng cây hàng năm
2048Thị xã Buôn HồPhường Thống NhấtCác tổ dân phố Hợp Thành 1, Hợp Thành 2, Hợp Thành 3, Hợp Thành 4, Tân Hà 1; -39.000----Đất trồng cây hàng năm
2049Thị xã Buôn HồPhường Thống NhấtCác tổ dân phố Tân Hà 2, Tân Hà 3, Tân Hà 4; -35.000----Đất trồng cây hàng năm
2050Thị xã Buôn HồPhường Thống NhấtCác khu vực còn lại. -32.000----Đất trồng cây hàng năm
2051Thị xã Buôn HồXã Bình ThuậnCác thôn Bình Minh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôn Bình Thành 1, 2, 3, 4, 5, thôn Bình Hòa 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, buôn Dut; -34.000----Đất trồng cây hàng năm
2052Thị xã Buôn HồXã Bình ThuậnCác khu vực còn lại. -30.000----Đất trồng cây hàng năm
2053Thị xã Buôn HồXã Cư BaoCác thôn Tây Hà 1, Tây Hà 2, Tây Hà 3, Tây Hà 4, Tây Hà 5, Tây Hà 6, 9A, 9B; -34.000----Đất trồng cây hàng năm
2054Thị xã Buôn HồXã Cư BaoCác thôn 8, Sơn Lộc 1, Sơn Lộc 2, Sơn Lộc 3; -30.000----Đất trồng cây hàng năm
2055Thị xã Buôn HồXã Cư BaoCác khu vực còn lại -27.000----Đất trồng cây hàng năm
2056Thị xã Buôn HồXã Ea BlangCác thôn Đông Xuân, Quyết Thắng, buôn Tring 4; -34.000----Đất trồng cây hàng năm
2057Thị xã Buôn HồXã Ea BlangCác thôn Tân Lập, Tân Tiến, Tân Hòa; -30.000----Đất trồng cây hàng năm
2058Thị xã Buôn HồXã Ea BlangCác khu vực còn lại. -27.000----Đất trồng cây hàng năm
2059Thị xã Buôn HồXã Ea DrôngCác thôn 5, 6; Các buôn KLat A, KLat B, KLat C, Hnĕ, Trâp, Pheo, Sing A, Kmiên, Tung Krăk, Dhu, Sing B, ALê Gŏ; -34.000----Đất trồng cây hàng năm
2060Thị xã Buôn HồXã Ea DrôngThôn 7, buôn KJoh A, buôn KJoh B; -30.000----Đất trồng cây hàng năm
2061Thị xã Buôn HồXã Ea DrôngCác khu vực còn lại -27.000----Đất trồng cây hàng năm
2062Thị xã Buôn HồXã Ea SiênCác thôn 1A, 1B, 5, 2A, 2B; -34.000----Đất trồng cây hàng năm
2063Thị xã Buôn HồXã Ea SiênCác thôn 3, 7, 8, buôn DLung 2 -30.000----Đất trồng cây hàng năm
2064Thị xã Buôn HồXã Ea SiênCác khu vực còn lại -27.000----Đất trồng cây hàng năm
2065Thị xã Buôn HồPhường An LạcCác tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 9, buôn Tring 1, 2, 3 -70.000----Đất trồng cây lâu năm
2066Thị xã Buôn HồPhường An LạcKhu vực còn lại -55.000----Đất trồng cây lâu năm
2067Thị xã Buôn HồPhường An BìnhCác tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; -70.000----Đất trồng cây lâu năm
2068Thị xã Buôn HồPhường An BìnhCác tổ dân phố 10, 11, 12; -55.000----Đất trồng cây lâu năm
2069Thị xã Buôn HồPhường An BìnhCác khu vực còn lại -50.000----Đất trồng cây lâu năm
2070Thị xã Buôn HồPhường Bình TânCác tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; -46.000----Đất trồng cây lâu năm
2071Thị xã Buôn HồPhường Bình TânCác khu vực còn lại -42.000----Đất trồng cây lâu năm
2072Thị xã Buôn HồPhường Đạt HiếuCác tổ dân phố Đạt Hiếu 1, Đạt Hiếu 2, Đạt Hiếu 3, Đạt Hiếu 6; -70.000----Đất trồng cây lâu năm
2073Thị xã Buôn HồPhường Đạt HiếuCác tổ dân phố 1, 2, Tân Lập 1, Đạt Hiếu 4, Đạt Hiếu 5, Đạt Hiếu 7, -55.000----Đất trồng cây lâu năm
2074Thị xã Buôn HồPhường Đạt HiếuCác khu vực còn lại -50.000----Đất trồng cây lâu năm
2075Thị xã Buôn HồPhường Đoàn KếtCác tổ dân phố 1, 2; -46.000----Đất trồng cây lâu năm
2076Thị xã Buôn HồPhường Đoàn KếtCác tổ dân phố 3, 5; -42.000----Đất trồng cây lâu năm
2077Thị xã Buôn HồPhường Đoàn KếtCác khu vực còn lại -40.000----Đất trồng cây lâu năm
2078Thị xã Buôn HồPhường Thiện AnCác tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 6; -48.000----Đất trồng cây lâu năm
2079Thị xã Buôn HồPhường Thiện AnCác tổ dân phố 5, 7; -45.000----Đất trồng cây lâu năm
2080Thị xã Buôn HồPhường Thiện AnCác khu vực còn lại -42.000----Đất trồng cây lâu năm
2081Thị xã Buôn HồPhường Thống NhấtCác tổ dân phố 1, 2 Hợp Thành 1, Hợp Thành 2, Hợp Thành 3, Hợp Thành 4, Tân Hà 1; -46.000----Đất trồng cây lâu năm
2082Thị xã Buôn HồPhường Thống NhấtCác tổ dân phố Tân Hà 2, Tân Hà 3, Tân Hà 4; -42.000----Đất trồng cây lâu năm
2083Thị xã Buôn HồPhường Thống NhấtCác khu vực còn lại. -40.000----Đất trồng cây lâu năm
2084Thị xã Buôn HồXã Bình ThuậnCác thôn Bình Minh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôn Bình Thành 1, 2, 3, 4, 5, thôn Bình Hòa 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, buôn Dut; -40.000----Đất trồng cây lâu năm
2085Thị xã Buôn HồXã Bình ThuậnCác khu vực còn lại. -35.000----Đất trồng cây lâu năm
2086Thị xã Buôn HồXã Cư BaoCác thôn Tây Hà 1, Tây Hà 2, Tây Hà 3, Tây Hà 4, Tây Hà 5, Tây Hà 6, 9A, 9B; -40.000----Đất trồng cây lâu năm
2087Thị xã Buôn HồXã Cư BaoCác thôn 8, Sơn Lộc 1, Sơn Lộc 2, Sơn Lộc 3; -35.000----Đất trồng cây lâu năm
2088Thị xã Buôn HồXã Cư BaoCác khu vực còn lại. -32.000----Đất trồng cây lâu năm
2089Thị xã Buôn HồXã Ea BlangCác thôn Đông Xuân, Quyết Thắng, buôn Tring 4; -40.000----Đất trồng cây lâu năm
2090Thị xã Buôn HồXã Ea BlangCác thôn Tân Lập, Tân Tiến, Tân Hòa; -35.000----Đất trồng cây lâu năm
2091Thị xã Buôn HồXã Ea BlangCác khu vực còn lại. -32.000----Đất trồng cây lâu năm
2092Thị xã Buôn HồXã Ea DrôngCác thôn 5, 6; Các buôn KLat A, KLat B, KLat C, Hnĕ, Trâp, Pheo, Sing A, Kmiên; -34.000----Đất trồng cây lâu năm
2093Thị xã Buôn HồXã Ea DrôngThôn 7; Các buôn Tung Krǎk, Dhu, KJoh A, KJoh B, Sing B, ALê Gŏ; -30.000----Đất trồng cây lâu năm
2094Thị xã Buôn HồXã Ea DrôngCác khu vực còn lại. -27.000----Đất trồng cây lâu năm
2095Thị xã Buôn HồXã Ea SiênCác thôn 1A, 1B, 5, 2A, 2B; -34.000----Đất trồng cây lâu năm
2096Thị xã Buôn HồXã Ea SiênCác thôn 3, 7, 8, buôn DLung 2; -30.000----Đất trồng cây lâu năm
2097Thị xã Buôn HồXã Ea SiênCác khu vực còn lại -27.000----Đất trồng cây lâu năm
2098Thị xã Buôn HồPhường An Lạc-15.000----Đất rừng sản xuất
2099Thị xã Buôn HồPhường An Bình-15.000----Đất rừng sản xuất
2100Thị xã Buôn HồPhường Đạt Hiếu-15.000----Đất rừng sản xuất

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap