Bảng giá đất thành phố Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước

0 10.186

Bảng giá đất Thành phố Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước mới nhất theo Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất thành phố Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước

3. Bảng giá đất Thành phố Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác ở khu vực 1 và khu vực 2 được phân thành 04 vị trí trên cơ sở các tiêu chí sau:

– Vị trí 1: Thửa đất mặt tiền đường phố, đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã;

– Vị trí 2: Thửa đất mặt tiền đường giao thông liên thôn, liên ấp liên khu phố;

– Vị trí 3: Thửa đất mặt tiền các đường giao thông còn lại;

– Vị trí 4: Các vị trí đất còn lại.

Vị trí các loại đất còn lại được quy định cụ thể trong bảng giá đất

3.2. Bảng giá đất Thành phố Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường trong Khu dân cư Việt Phương - XÃ TÂN THÀNH-2.250.0001.125.000900.000675.000450.000Đất TM-DV
2Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường trong Khu dân cư Việt Phương - XÃ TÂN THÀNH-2.500.0001.250.0001.000.000750.000500.000Đất ở
3Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại - XÃ TÂN THÀNH-175.00088.00070.00053.00035.000Đất SX-KD
4Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại - XÃ TÂN THÀNH-225.000113.00090.00068.00045.000Đất TM-DV
5Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại - XÃ TÂN THÀNH-250.000125.000100.00075.00050.000Đất ở
6Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 6, số 7, số 8 -1.400.000700.000560.000420.000280.000Đất SX-KD
7Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 6, số 7, số 8 -1.800.000900.000720.000540.000360.000Đất TM-DV
8Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 6, số 7, số 8 -2.000.0001.000.000800.000600.000400.000Đất ở
9Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 4 -1.610.000805.000644.000483.000322.000Đất SX-KD
10Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 4 -2.070.0001.035.000828.000621.000414.000Đất TM-DV
11Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 4 -2.300.0001.150.000920.000690.000460.000Đất ở
12Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 3 -2.940.0001.470.0001.176.000882.000588.000Đất SX-KD
13Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 3 -3.780.0001.890.0001.512.0001.134.000756.000Đất TM-DV
14Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 3 -4.200.0002.100.0001.680.0001.260.000840.000Đất ở
15Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 02 -1.470.000735.000588.000441.000294.000Đất SX-KD
16Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 02 -1.890.000945.000756.000567.000378.000Đất TM-DV
17Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 02 -2.100.0001.050.000840.000630.000420.000Đất ở
18Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 01 -1.505.000753.000602.000452.000301.000Đất SX-KD
19Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 01 -1.935.000968.000774.000581.000387.000Đất TM-DV
20Thành phố Đồng XoàiKhu dân cư Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - XÃ TÂN THÀNHĐường số 01 -2.150.0001.075.000860.000645.000430.000Đất ở
21Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Tuấn Trang - XÃ TÂN THÀNHCác tuyến đường trong Dân cư -1.400.000700.000560.000420.000280.000Đất SX-KD
22Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Tuấn Trang - XÃ TÂN THÀNHCác tuyến đường trong Dân cư -1.800.000900.000720.000540.000360.000Đất TM-DV
23Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Tuấn Trang - XÃ TÂN THÀNHCác tuyến đường trong Dân cư -2.000.0001.000.000800.000600.000400.000Đất ở
24Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Trung Tâm Khuyến Nông - XÃ TÂN THÀNHCác tuyến đường trong Dân cư -700.000350.000280.000210.000140.000Đất SX-KD
25Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Trung Tâm Khuyến Nông - XÃ TÂN THÀNHCác tuyến đường trong Dân cư -900.000450.000360.000270.000180.000Đất TM-DV
26Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Trung Tâm Khuyến Nông - XÃ TÂN THÀNHCác tuyến đường trong Dân cư -1.000.000500.000400.000300.000200.000Đất ở
27Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trung tâm Khuyến Nông - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Cổng Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao560.000280.000224.000168.000112.000Đất SX-KD
28Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trung tâm Khuyến Nông - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Cổng Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao720.000360.000288.000216.000144.000Đất TM-DV
29Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trung tâm Khuyến Nông - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Cổng Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao800.000400.000320.000240.000160.000Đất ở
30Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa Việt Úc - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh đất nhà văn hóa ấp 7 - Cuối đường280.000140.000112.00084.00056.000Đất SX-KD
31Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa Việt Úc - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh đất nhà văn hóa ấp 7 - Cuối đường360.000180.000144.000108.00072.000Đất TM-DV
32Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa Việt Úc - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh đất nhà văn hóa ấp 7 - Cuối đường400.000200.000160.000120.00080.000Đất ở
33Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa Việt Úc - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Hết ranh đất nhà văn hóa ấp 7630.000315.000252.000189.000126.000Đất SX-KD
34Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa Việt Úc - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Hết ranh đất nhà văn hóa ấp 7810.000405.000324.000243.000162.000Đất TM-DV
35Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa Việt Úc - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Hết ranh đất nhà văn hóa ấp 7900.000450.000360.000270.000180.000Đất ở
36Thành phố Đồng XoàiĐường bên hông Trường Quân Sự địa phương ấp 6 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt - Cầu Bưng Sê245.000123.00098.00074.00049.000Đất SX-KD
37Thành phố Đồng XoàiĐường bên hông Trường Quân Sự địa phương ấp 6 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt - Cầu Bưng Sê315.000158.000126.00095.00063.000Đất TM-DV
38Thành phố Đồng XoàiĐường bên hông Trường Quân Sự địa phương ấp 6 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt - Cầu Bưng Sê350.000175.000140.000105.00070.000Đất ở
39Thành phố Đồng XoàiĐường bên hông Trường Quân Sự địa phương ấp 6 - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Hết ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt560.000280.000224.000168.000112.000Đất SX-KD
40Thành phố Đồng XoàiĐường bên hông Trường Quân Sự địa phương ấp 6 - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Hết ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt720.000360.000288.000216.000144.000Đất TM-DV
41Thành phố Đồng XoàiĐường bên hông Trường Quân Sự địa phương ấp 6 - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Hết ranh đất nhà ông Trương Tấn Việt800.000400.000320.000240.000160.000Đất ở
42Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trạm xá K23 - XÃ TÂN THÀNHĐường vào nhà văn hóa ấp 2 - Cầu Quận 3350.000175.000140.000105.00070.000Đất SX-KD
43Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trạm xá K23 - XÃ TÂN THÀNHĐường vào nhà văn hóa ấp 2 - Cầu Quận 3450.000225.000180.000135.00090.000Đất TM-DV
44Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trạm xá K23 - XÃ TÂN THÀNHĐường vào nhà văn hóa ấp 2 - Cầu Quận 3500.000250.000200.000150.000100.000Đất ở
45Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trạm xá K23 - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường vào nhà văn hóa ấp 2840.000420.000336.000252.000168.000Đất SX-KD
46Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trạm xá K23 - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường vào nhà văn hóa ấp 21.080.000540.000432.000324.000216.000Đất TM-DV
47Thành phố Đồng XoàiĐường vào Trạm xá K23 - XÃ TÂN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường vào nhà văn hóa ấp 21.200.000600.000480.000360.000240.000Đất ở
48Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh UBND xã Tân Thành - Giáp ranh huyện Chơn Thành1.260.000630.000504.000378.000252.000Đất SX-KD
49Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh UBND xã Tân Thành - Giáp ranh huyện Chơn Thành1.620.000810.000648.000486.000324.000Đất TM-DV
50Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh UBND xã Tân Thành - Giáp ranh huyện Chơn Thành1.800.000900.000720.000540.000360.000Đất ở
51Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHCổng Nông trường cao su Tân Thành - Hết ranh UBND xã Tân Thành2.100.0001.050.000840.000630.000420.000Đất SX-KD
52Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHCổng Nông trường cao su Tân Thành - Hết ranh UBND xã Tân Thành2.700.0001.350.0001.080.000810.000540.000Đất TM-DV
53Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHCổng Nông trường cao su Tân Thành - Hết ranh UBND xã Tân Thành3.000.0001.500.0001.200.000900.000600.000Đất ở
54Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh giới xã Tân Thành - Tiến Thành - Cổng Nông trường cao su Tân Thành2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
55Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh giới xã Tân Thành - Tiến Thành - Cổng Nông trường cao su Tân Thành3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
56Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - XÃ TÂN THÀNHGiáp ranh giới xã Tân Thành - Tiến Thành - Cổng Nông trường cao su Tân Thành4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
57Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường trong Khu dân cư Sando - XÃ TIẾN HƯNG-1.750.000875.000700.000525.000350.000Đất SX-KD
58Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường trong Khu dân cư Sando - XÃ TIẾN HƯNG-2.250.0001.125.000900.000675.000450.000Đất TM-DV
59Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường trong Khu dân cư Sando - XÃ TIẾN HƯNG-2.500.0001.250.0001.000.000750.000500.000Đất ở
60Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại - XÃ TIẾN HƯNG-245.000123.00098.00074.00049.000Đất SX-KD
61Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại - XÃ TIẾN HƯNG-315.000158.000126.00095.00063.000Đất TM-DV
62Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại - XÃ TIẾN HƯNG-350.000175.000140.000105.00070.000Đất ở
63Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn xã được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt-245.000123.00098.00074.00049.000Đất SX-KD
64Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn xã được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt-315.000158.000126.00095.00063.000Đất TM-DV
65Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn xã được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề rộng mặt-350.000175.000140.000105.00070.000Đất ở
66Thành phố Đồng XoàiNgõ 251, 281, 301, - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -665.000333.000266.000200.000133.000Đất SX-KD
67Thành phố Đồng XoàiNgõ 251, 281, 301, - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -855.000428.000342.000257.000171.000Đất TM-DV
68Thành phố Đồng XoàiNgõ 251, 281, 301, - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -950.000475.000380.000285.000190.000Đất ở
69Thành phố Đồng XoàiNgõ 49, 67, 91, 113, 129, 145, 167, 187, 197, 227, - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -700.000350.000280.000210.000140.000Đất SX-KD
70Thành phố Đồng XoàiNgõ 49, 67, 91, 113, 129, 145, 167, 187, 197, 227, - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -900.000450.000360.000270.000180.000Đất TM-DV
71Thành phố Đồng XoàiNgõ 49, 67, 91, 113, 129, 145, 167, 187, 197, 227, - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -1.000.000500.000400.000300.000200.000Đất ở
72Thành phố Đồng XoàiNgõ 2 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -525.000263.000210.000158.000105.000Đất SX-KD
73Thành phố Đồng XoàiNgõ 2 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -675.000338.000270.000203.000135.000Đất TM-DV
74Thành phố Đồng XoàiNgõ 2 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -750.000375.000300.000225.000150.000Đất ở
75Thành phố Đồng XoàiNgõ 22, 44 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -525.000263.000210.000158.000105.000Đất SX-KD
76Thành phố Đồng XoàiNgõ 22, 44 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -675.000338.000270.000203.000135.000Đất TM-DV
77Thành phố Đồng XoàiNgõ 22, 44 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -750.000375.000300.000225.000150.000Đất ở
78Thành phố Đồng XoàiNgõ 226, 202, 160 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -560.000280.000224.000168.000112.000Đất SX-KD
79Thành phố Đồng XoàiNgõ 226, 202, 160 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -720.000360.000288.000216.000144.000Đất TM-DV
80Thành phố Đồng XoàiNgõ 226, 202, 160 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -800.000400.000320.000240.000160.000Đất ở
81Thành phố Đồng XoàiNgõ 246, 212, 182, 136, 68 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -560.000280.000224.000168.000112.000Đất SX-KD
82Thành phố Đồng XoàiNgõ 246, 212, 182, 136, 68 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -720.000360.000288.000216.000144.000Đất TM-DV
83Thành phố Đồng XoàiNgõ 246, 212, 182, 136, 68 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -800.000400.000320.000240.000160.000Đất ở
84Thành phố Đồng XoàiNgõ 326, 292, 282, 280 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -679.000340.000272.000204.000136.000Đất SX-KD
85Thành phố Đồng XoàiNgõ 326, 292, 282, 280 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -873.000437.000349.000262.000175.000Đất TM-DV
86Thành phố Đồng XoàiNgõ 326, 292, 282, 280 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -970.000485.000388.000291.000194.000Đất ở
87Thành phố Đồng XoàiNgõ 354 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Ngõ 364665.000333.000266.000200.000133.000Đất SX-KD
88Thành phố Đồng XoàiNgõ 354 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Ngõ 364855.000428.000342.000257.000171.000Đất TM-DV
89Thành phố Đồng XoàiNgõ 354 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Ngõ 364950.000475.000380.000285.000190.000Đất ở
90Thành phố Đồng XoàiNgõ 422 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Ngõ 354665.000333.000266.000200.000133.000Đất SX-KD
91Thành phố Đồng XoàiNgõ 422 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Ngõ 354855.000428.000342.000257.000171.000Đất TM-DV
92Thành phố Đồng XoàiNgõ 422 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Ngõ 354950.000475.000380.000285.000190.000Đất ở
93Thành phố Đồng XoàiNgõ 466, 434, 364 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -679.000340.000272.000204.000136.000Đất SX-KD
94Thành phố Đồng XoàiNgõ 466, 434, 364 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -873.000437.000349.000262.000175.000Đất TM-DV
95Thành phố Đồng XoàiNgõ 466, 434, 364 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -970.000485.000388.000291.000194.000Đất ở
96Thành phố Đồng XoàiNgõ 461, 445, 427, 419, 401, 393,371 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -686.000343.000274.000206.000137.000Đất SX-KD
97Thành phố Đồng XoàiNgõ 461, 445, 427, 419, 401, 393,371 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -882.000441.000353.000265.000176.000Đất TM-DV
98Thành phố Đồng XoàiNgõ 461, 445, 427, 419, 401, 393,371 - XÃ TIẾN HƯNGToàn tuyến -980.000490.000392.000294.000196.000Đất ở
99Thành phố Đồng XoàiNgõ 493, 477 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Khu dân cư Tà Bế Gold700.000350.000280.000210.000140.000Đất SX-KD
100Thành phố Đồng XoàiNgõ 493, 477 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Khu dân cư Tà Bế Gold900.000450.000360.000270.000180.000Đất TM-DV
101Thành phố Đồng XoàiNgõ 493, 477 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Khu dân cư Tà Bế Gold1.000.000500.000400.000300.000200.000Đất ở
102Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa vào bãi rác - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Hết ranh đất nhà máy xử lý rác700.000350.000280.000210.000140.000Đất SX-KD
103Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa vào bãi rác - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Hết ranh đất nhà máy xử lý rác900.000450.000360.000270.000180.000Đất TM-DV
104Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa vào bãi rác - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Hết ranh đất nhà máy xử lý rác1.000.000500.000400.000300.000200.000Đất ở
105Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa cặp Trường THCS Tiến Hưng - XÃ TIẾN HƯNGGiáp khu dân cư 92 ha - ĐH 507910.000455.000364.000273.000182.000Đất SX-KD
106Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa cặp Trường THCS Tiến Hưng - XÃ TIẾN HƯNGGiáp khu dân cư 92 ha - ĐH 5071.170.000585.000468.000351.000234.000Đất TM-DV
107Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa cặp Trường THCS Tiến Hưng - XÃ TIẾN HƯNGGiáp khu dân cư 92 ha - ĐH 5071.300.000650.000520.000390.000260.000Đất ở
108Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa cặp Trường THCS Tiến Hưng - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Giáp khu dân cư 92 ha1.050.000525.000420.000315.000210.000Đất SX-KD
109Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa cặp Trường THCS Tiến Hưng - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Giáp khu dân cư 92 ha1.350.000675.000540.000405.000270.000Đất TM-DV
110Thành phố Đồng XoàiĐường nhựa cặp Trường THCS Tiến Hưng - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Giáp khu dân cư 92 ha1.500.000750.000600.000450.000300.000Đất ở
111Thành phố Đồng XoàiĐường vào Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - Hết ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 31.050.000525.000420.000315.000210.000Đất SX-KD
112Thành phố Đồng XoàiĐường vào Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - Hết ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 31.350.000675.000540.000405.000270.000Đất TM-DV
113Thành phố Đồng XoàiĐường vào Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - Hết ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 31.500.000750.000600.000450.000300.000Đất ở
114Thành phố Đồng XoàiĐường vào Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Giáp ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 31.680.000840.000672.000504.000336.000Đất SX-KD
115Thành phố Đồng XoàiĐường vào Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Giáp ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 32.160.0001.080.000864.000648.000432.000Đất TM-DV
116Thành phố Đồng XoàiĐường vào Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 3 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Giáp ranh đất Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 32.400.0001.200.000960.000720.000480.000Đất ở
117Thành phố Đồng XoàiĐường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú - XÃ TIẾN HƯNGNgã 3 (đường Long An) - Cầu Rạt xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú700.000350.000280.000210.000140.000Đất SX-KD
118Thành phố Đồng XoàiĐường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú - XÃ TIẾN HƯNGNgã 3 (đường Long An) - Cầu Rạt xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú900.000450.000360.000270.000180.000Đất TM-DV
119Thành phố Đồng XoàiĐường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú - XÃ TIẾN HƯNGNgã 3 (đường Long An) - Cầu Rạt xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú1.000.000500.000400.000300.000200.000Đất ở
120Thành phố Đồng XoàiĐường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 (Trạm Y Tế Xã) - Ngã 3 (đường Long An)980.000490.000392.000294.000196.000Đất SX-KD
121Thành phố Đồng XoàiĐường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 (Trạm Y Tế Xã) - Ngã 3 (đường Long An)1.260.000630.000504.000378.000252.000Đất TM-DV
122Thành phố Đồng XoàiĐường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 (Trạm Y Tế Xã) - Ngã 3 (đường Long An)1.400.000700.000560.000420.000280.000Đất ở
123Thành phố Đồng XoàiĐường Long An - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Đường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú980.000490.000392.000294.000196.000Đất SX-KD
124Thành phố Đồng XoàiĐường Long An - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Đường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú1.260.000630.000504.000378.000252.000Đất TM-DV
125Thành phố Đồng XoàiĐường Long An - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Đường liên xã đi Tân Hưng - huyện Đồng Phú1.400.000700.000560.000420.000280.000Đất ở
126Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGĐường bộ đội - Giáp xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương700.000350.000280.000210.000140.000Đất SX-KD
127Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGĐường bộ đội - Giáp xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương900.000450.000360.000270.000180.000Đất TM-DV
128Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGĐường bộ đội - Giáp xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương1.000.000500.000400.000300.000200.000Đất ở
129Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Nông Trường - Đường bộ đội1.400.000700.000560.000420.000280.000Đất SX-KD
130Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Nông Trường - Đường bộ đội1.800.000900.000720.000540.000360.000Đất TM-DV
131Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Nông Trường - Đường bộ đội2.000.0001.000.000800.000600.000400.000Đất ở
132Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Tờ số 22, Thửa số 49 - Hết ranh đất Nông Trường1.050.000525.000420.000315.000210.000Đất SX-KD
133Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Tờ số 22, Thửa số 49 - Hết ranh đất Nông Trường1.350.000675.000540.000405.000270.000Đất TM-DV
134Thành phố Đồng XoàiĐH 507 (Đường Nông Trường) - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh đất Tờ số 22, Thửa số 49 - Hết ranh đất Nông Trường1.500.000750.000600.000450.000300.000Đất ở
135Thành phố Đồng XoàiĐT 741 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Hết ranh đất Tờ số 22, Thửa số 491.470.000735.000588.000441.000294.000Đất SX-KD
136Thành phố Đồng XoàiĐT 741 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Hết ranh đất Tờ số 22, Thửa số 491.890.000945.000756.000567.000378.000Đất TM-DV
137Thành phố Đồng XoàiĐT 741 - XÃ TIẾN HƯNGĐT 741 - Hết ranh đất Tờ số 22, Thửa số 492.100.0001.050.000840.000630.000420.000Đất ở
138Thành phố Đồng XoàiĐT 741 - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân - Giáp ranh giới huyện Đồng Phú4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
139Thành phố Đồng XoàiĐT 741 - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân - Giáp ranh giới huyện Đồng Phú5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
140Thành phố Đồng XoàiĐT 741 - XÃ TIẾN HƯNGGiáp ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân - Giáp ranh giới huyện Đồng Phú6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
141Thành phố Đồng XoàiĐường N3, N5 - PHƯỜNG TÂN THIỆNToàn tuyến -2.730.0001.365.0001.092.000819.000546.000Đất SX-KD
142Thành phố Đồng XoàiĐường N3, N5 - PHƯỜNG TÂN THIỆNToàn tuyến -3.510.0001.755.0001.404.0001.053.000702.000Đất TM-DV
143Thành phố Đồng XoàiĐường N3, N5 - PHƯỜNG TÂN THIỆNToàn tuyến -3.900.0001.950.0001.560.0001.170.000780.000Đất ở
144Thành phố Đồng XoàiĐường Số 2 - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Trần Quang Khải2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
145Thành phố Đồng XoàiĐường Số 2 - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Trần Quang Khải3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
146Thành phố Đồng XoàiĐường Số 2 - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Trần Quang Khải4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
147Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Quang Khải - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Số 23.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
148Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Quang Khải - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Số 24.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
149Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Quang Khải - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Số 24.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
150Thành phố Đồng XoàiĐường Đinh Bộ Lĩnh - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Trần Quang Khải3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
151Thành phố Đồng XoàiĐường Đinh Bộ Lĩnh - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Trần Quang Khải4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
152Thành phố Đồng XoàiĐường Đinh Bộ Lĩnh - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Đường Trần Quang Khải4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
153Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Quyền - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Lê Quý Đôn - Cổng trường tiểu học4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
154Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Quyền - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Lê Quý Đôn - Cổng trường tiểu học5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
155Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Quyền - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Lê Quý Đôn - Cổng trường tiểu học6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
156Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Đình Chiểu - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Suối Đồng Tiền3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
157Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Đình Chiểu - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Suối Đồng Tiền4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
158Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Đình Chiểu - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Suối Đồng Tiền4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
159Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngũ Lão - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Suối Đồng Tiền2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
160Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngũ Lão - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Suối Đồng Tiền3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
161Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngũ Lão - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Suối Đồng Tiền4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
162Thành phố Đồng XoàiĐường Bà Triệu - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
163Thành phố Đồng XoàiĐường Bà Triệu - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
164Thành phố Đồng XoàiĐường Bà Triệu - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
165Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Hoa Thám - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
166Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Hoa Thám - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
167Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Hoa Thám - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
168Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Trãi - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
169Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Trãi - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
170Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Trãi - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Ngô Quyền8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
171Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Số 2 - Ngã tư Bàu Trúc7.700.0003.850.0003.080.0002.310.0001.540.000Đất SX-KD
172Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Số 2 - Ngã tư Bàu Trúc9.900.0004.950.0003.960.0002.970.0001.980.000Đất TM-DV
173Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Số 2 - Ngã tư Bàu Trúc11.000.0005.500.0004.400.0003.300.0002.200.000Đất ở
174Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNGiáp hẻm 54 đường Nguyễn Huệ - Đường Số 28.050.0004.025.0003.220.0002.415.0001.610.000Đất SX-KD
175Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNGiáp hẻm 54 đường Nguyễn Huệ - Đường Số 210.350.0005.175.0004.140.0003.105.0002.070.000Đất TM-DV
176Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNGiáp hẻm 54 đường Nguyễn Huệ - Đường Số 211.500.0005.750.0004.600.0003.450.0002.300.000Đất ở
177Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNQuốc lộ 14 - Giáp hẻm 54 đường Nguyễn Huệ8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
178Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNQuốc lộ 14 - Giáp hẻm 54 đường Nguyễn Huệ11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
179Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN THIỆNQuốc lộ 14 - Giáp hẻm 54 đường Nguyễn Huệ12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
180Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNCầu Rạt nhỏ - Cầu Rạt lớn (ranh giới huyện Đồng Phú)2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
181Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNCầu Rạt nhỏ - Cầu Rạt lớn (ranh giới huyện Đồng Phú)3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
182Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNCầu Rạt nhỏ - Cầu Rạt lớn (ranh giới huyện Đồng Phú)4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
183Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Bàu Trúc + 100m hường về xã Tân Phước - Cầu Rạt nhỏ3.850.0001.925.0001.540.0001.155.000770.000Đất SX-KD
184Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Bàu Trúc + 100m hường về xã Tân Phước - Cầu Rạt nhỏ4.950.0002.475.0001.980.0001.485.000990.000Đất TM-DV
185Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Bàu Trúc + 100m hường về xã Tân Phước - Cầu Rạt nhỏ5.500.0002.750.0002.200.0001.650.0001.100.000Đất ở
186Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Bàu Trúc - Ngã tư Bàu Trúc + 100m hường về xã Tân Phước5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
187Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Bàu Trúc - Ngã tư Bàu Trúc + 100m hường về xã Tân Phước7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
188Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Bàu Trúc - Ngã tư Bàu Trúc + 100m hường về xã Tân Phước8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
189Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Ngô Quyền - Ngã tư Bàu Trúc8.050.0004.025.0003.220.0002.415.0001.610.000Đất SX-KD
190Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Ngô Quyền - Ngã tư Bàu Trúc10.350.0005.175.0004.140.0003.105.0002.070.000Đất TM-DV
191Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Ngô Quyền - Ngã tư Bàu Trúc11.500.0005.750.0004.600.0003.450.0002.300.000Đất ở
192Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m) - Đường Ngô Quyền11.760.0005.880.0004.704.0003.528.0002.352.000Đất SX-KD
193Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m) - Đường Ngô Quyền15.120.0007.560.0006.048.0004.536.0003.024.000Đất TM-DV
194Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m) - Đường Ngô Quyền16.800.0008.400.0006.720.0005.040.0003.360.000Đất ở
195Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m)14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
196Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m)18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
197Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m)20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
198Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Quý Đôn21.000.00010.500.0008.400.0006.300.0004.200.000Đất SX-KD
199Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Quý Đôn27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất TM-DV
200Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Quý Đôn30.000.00015.000.00012.000.0009.000.0006.000.000Đất ở
201Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNHết ranh quy hoạch Đường số 2 - Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú7.140.0003.570.0002.856.0002.142.0001.428.000Đất SX-KD
202Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNHết ranh quy hoạch Đường số 2 - Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú9.180.0004.590.0003.672.0002.754.0001.836.000Đất TM-DV
203Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNHết ranh quy hoạch Đường số 2 - Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú10.200.0005.100.0004.080.0003.060.0002.040.000Đất ở
204Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Hết ranh quy hoạch Đường số 210.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
205Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Hết ranh quy hoạch Đường số 214.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
206Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNĐường Nguyễn Huệ - Hết ranh quy hoạch Đường số 215.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
207Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m - Đường Nguyễn Huệ15.050.0007.525.0006.020.0004.515.0003.010.000Đất SX-KD
208Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m - Đường Nguyễn Huệ19.350.0009.675.0007.740.0005.805.0003.870.000Đất TM-DV
209Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m - Đường Nguyễn Huệ21.500.00010.750.0008.600.0006.450.0004.300.000Đất ở
210Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài - Ngã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m18.900.0009.450.0007.560.0005.670.0003.780.000Đất SX-KD
211Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài - Ngã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m24.300.00012.150.0009.720.0007.290.0004.860.000Đất TM-DV
212Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN THIỆNNgã tư Đồng Xoài - Ngã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất ở
213Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lai - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Lý Thái Tổ2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
214Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lai - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Lý Thái Tổ3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
215Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lai - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Lý Thái Tổ4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
216Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thái Tổ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lê Lợi - Đường Lê Lai2.450.0001.225.000980.000735.000490.000Đất SX-KD
217Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thái Tổ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lê Lợi - Đường Lê Lai3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất TM-DV
218Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thái Tổ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lê Lợi - Đường Lê Lai3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất ở
219Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Lý Thái Tổ2.450.0001.225.000980.000735.000490.000Đất SX-KD
220Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Lý Thái Tổ3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất TM-DV
221Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Văn Trỗi - Đường Lý Thái Tổ3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất ở
222Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Khương Ninh - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Ông Ích Khiêm - Đường Nguyễn Khuyến2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
223Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Khương Ninh - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Ông Ích Khiêm - Đường Nguyễn Khuyến3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
224Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Khương Ninh - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Ông Ích Khiêm - Đường Nguyễn Khuyến4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
225Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Khuyến - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Trường Tộ - Đường Lê Văn Sỹ2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
226Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Khuyến - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Trường Tộ - Đường Lê Văn Sỹ3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
227Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Khuyến - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Trường Tộ - Đường Lê Văn Sỹ4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
228Thành phố Đồng XoàiĐường Ông Ích Khiêm - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Trường Tộ - Đường Lê Văn Sỹ2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
229Thành phố Đồng XoàiĐường Ông Ích Khiêm - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Trường Tộ - Đường Lê Văn Sỹ3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
230Thành phố Đồng XoàiĐường Ông Ích Khiêm - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Trường Tộ - Đường Lê Văn Sỹ4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
231Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Trường Tộ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
232Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Trường Tộ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
233Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Trường Tộ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
234Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Văn Sỹ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
235Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Văn Sỹ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
236Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Văn Sỹ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
237Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Trỗi - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGQuốc lộ 14 - Đường Lê Lợi4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
238Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Trỗi - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGQuốc lộ 14 - Đường Lê Lợi5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
239Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Trỗi - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGQuốc lộ 14 - Đường Lê Lợi6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
240Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ nối dài - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lý Thường Kiệt nối dài - Đường Lê Lợi8.050.0004.025.0003.220.0002.415.0001.610.000Đất SX-KD
241Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ nối dài - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lý Thường Kiệt nối dài - Đường Lê Lợi10.350.0005.175.0004.140.0003.105.0002.070.000Đất TM-DV
242Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ nối dài - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lý Thường Kiệt nối dài - Đường Lê Lợi11.500.0005.750.0004.600.0003.450.0002.300.000Đất ở
243Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ nối dài - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiệt nối dài8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
244Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ nối dài - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiệt nối dài11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
245Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ nối dài - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiệt nối dài12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
246Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGGiáp ranh thửa đất cây xăng Quân Đội - Ranh giới huyện Đồng Phú8.400.0004.200.0003.360.0002.520.0001.680.000Đất SX-KD
247Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGGiáp ranh thửa đất cây xăng Quân Đội - Ranh giới huyện Đồng Phú10.800.0005.400.0004.320.0003.240.0002.160.000Đất TM-DV
248Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGGiáp ranh thửa đất cây xăng Quân Đội - Ranh giới huyện Đồng Phú12.000.0006.000.0004.800.0003.600.0002.400.000Đất ở
249Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGCổng Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su - Hết ranh thửa đất cây xăng Quân Đội11.900.0005.950.0004.760.0003.570.0002.380.000Đất SX-KD
250Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGCổng Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su - Hết ranh thửa đất cây xăng Quân Đội15.300.0007.650.0006.120.0004.590.0003.060.000Đất TM-DV
251Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGCổng Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su - Hết ranh thửa đất cây xăng Quân Đội17.000.0008.500.0006.800.0005.100.0003.400.000Đất ở
252Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGHẻm 1308 đường Phú Riềng Đỏ - Cổng Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
253Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGHẻm 1308 đường Phú Riềng Đỏ - Cổng Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
254Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGHẻm 1308 đường Phú Riềng Đỏ - Cổng Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
255Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lý Thường Kiệt - Hẻm 1308 đường Phú Riềng Đỏ16.800.0008.400.0006.720.0005.040.0003.360.000Đất SX-KD
256Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lý Thường Kiệt - Hẻm 1308 đường Phú Riềng Đỏ21.600.00010.800.0008.640.0006.480.0004.320.000Đất TM-DV
257Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Lý Thường Kiệt - Hẻm 1308 đường Phú Riềng Đỏ24.000.00012.000.0009.600.0007.200.0004.800.000Đất ở
258Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài - Đường Lý Thường Kiệt18.900.0009.450.0007.560.0005.670.0003.780.000Đất SX-KD
259Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài - Đường Lý Thường Kiệt24.300.00012.150.0009.720.0007.290.0004.860.000Đất TM-DV
260Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài - Đường Lý Thường Kiệt27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất ở
261Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Văn Trỗi - Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú7.140.0003.570.0002.856.0002.142.0001.428.000Đất SX-KD
262Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Văn Trỗi - Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú9.180.0004.590.0003.672.0002.754.0001.836.000Đất TM-DV
263Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Văn Trỗi - Cầu số 2 ranh giới huyện Đồng Phú10.200.0005.100.0004.080.0003.060.0002.040.000Đất ở
264Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi10.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
265Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi14.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
266Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGĐường Nguyễn Huệ nối dài - Đường Nguyễn Văn Trỗi15.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
267Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ + 65m) - Đường Nguyễn Huệ nối dài15.050.0007.525.0006.020.0004.515.0003.010.000Đất SX-KD
268Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ + 65m) - Đường Nguyễn Huệ nối dài19.350.0009.675.0007.740.0005.805.0003.870.000Đất TM-DV
269Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ + 65m) - Đường Nguyễn Huệ nối dài21.500.00010.750.0008.600.0006.450.0004.300.000Đất ở
270Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài - Ngã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ + 65m)18.900.0009.450.0007.560.0005.670.0003.780.000Đất SX-KD
271Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài - Ngã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ + 65m)24.300.00012.150.0009.720.0007.290.0004.860.000Đất TM-DV
272Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN ĐỒNGNgã tư Đồng Xoài - Ngã tư Đồng Xoài hướng về xã Đồng Tiến (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ + 65m)27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất ở
273Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Thị Sáu - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Nguyễn Huệ - Hết ranh đất Trường Mầm Non Hoa Huệ3.010.0001.505.0001.204.000903.000602.000Đất SX-KD
274Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Thị Sáu - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Nguyễn Huệ - Hết ranh đất Trường Mầm Non Hoa Huệ3.870.0001.935.0001.548.0001.161.000774.000Đất TM-DV
275Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Thị Sáu - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Nguyễn Huệ - Hết ranh đất Trường Mầm Non Hoa Huệ4.300.0002.150.0001.720.0001.290.000860.000Đất ở
276Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Trường Toản - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Trần Tế Xương2.450.0001.225.000980.000735.000490.000Đất SX-KD
277Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Trường Toản - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Trần Tế Xương3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất TM-DV
278Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Trường Toản - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Trần Tế Xương3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất ở
279Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thông - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Trần Tế Xương2.450.0001.225.000980.000735.000490.000Đất SX-KD
280Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thông - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Trần Tế Xương3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất TM-DV
281Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thông - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Trần Tế Xương3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất ở
282Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Tế Xương - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Cù Chính Lan - Hất ranh đất Công An phường Tân Xuân2.450.0001.225.000980.000735.000490.000Đất SX-KD
283Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Tế Xương - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Cù Chính Lan - Hất ranh đất Công An phường Tân Xuân3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất TM-DV
284Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Tế Xương - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Cù Chính Lan - Hất ranh đất Công An phường Tân Xuân3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất ở
285Thành phố Đồng XoàiĐường Cù Chính Lan - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Lê Quý Đôn - Đường Võ Thị Sáu2.660.0001.330.0001.064.000798.000532.000Đất SX-KD
286Thành phố Đồng XoàiĐường Cù Chính Lan - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Lê Quý Đôn - Đường Võ Thị Sáu3.420.0001.710.0001.368.0001.026.000684.000Đất TM-DV
287Thành phố Đồng XoàiĐường Cù Chính Lan - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Lê Quý Đôn - Đường Võ Thị Sáu3.800.0001.900.0001.520.0001.140.000760.000Đất ở
288Thành phố Đồng XoàiHẻm 752 - Đường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNToàn tuyến -2.450.0001.225.000980.000735.000490.000Đất SX-KD
289Thành phố Đồng XoàiHẻm 752 - Đường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNToàn tuyến -3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất TM-DV
290Thành phố Đồng XoàiHẻm 752 - Đường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNToàn tuyến -3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất ở
291Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Tri Phương - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phú Riềng Đỏ - Hết tuyến (toàn tuyến)2.660.0001.330.0001.064.000798.000532.000Đất SX-KD
292Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Tri Phương - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phú Riềng Đỏ - Hết tuyến (toàn tuyến)3.420.0001.710.0001.368.0001.026.000684.000Đất TM-DV
293Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Tri Phương - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phú Riềng Đỏ - Hết tuyến (toàn tuyến)3.800.0001.900.0001.520.0001.140.000760.000Đất ở
294Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Phú Riềng Đỏ5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
295Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Phú Riềng Đỏ6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
296Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Võ Thị Sáu - Đường Phú Riềng Đỏ7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
297Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN XUÂNNgã tư Bàu Trúc - Đường Võ Thị Sáu5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
298Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN XUÂNNgã tư Bàu Trúc - Đường Võ Thị Sáu7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
299Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Huệ - PHƯỜNG TÂN XUÂNNgã tư Bàu Trúc - Đường Võ Thị Sáu8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
300Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNCầu Rạt nhỏ - Cầu Rạt lớn (Ranh huyện Đồng Phú)2.800.0001.400.0001.120.000840.000560.000Đất SX-KD
301Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNCầu Rạt nhỏ - Cầu Rạt lớn (Ranh huyện Đồng Phú)3.600.0001.800.0001.440.0001.080.000720.000Đất TM-DV
302Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNCầu Rạt nhỏ - Cầu Rạt lớn (Ranh huyện Đồng Phú)4.000.0002.000.0001.600.0001.200.000800.000Đất ở
303Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Cù Chính Lan - Cầu Rạt nhỏ3.850.0001.925.0001.540.0001.155.000770.000Đất SX-KD
304Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Cù Chính Lan - Cầu Rạt nhỏ4.950.0002.475.0001.980.0001.485.000990.000Đất TM-DV
305Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Cù Chính Lan - Cầu Rạt nhỏ5.500.0002.750.0002.200.0001.650.0001.100.000Đất ở
306Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNNgã tư Bàu Trúc - Đường Cù Chính Lan5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
307Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNNgã tư Bàu Trúc - Đường Cù Chính Lan7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
308Thành phố Đồng XoàiĐường ĐT753 - PHƯỜNG TÂN XUÂNNgã tư Bàu Trúc - Đường Cù Chính Lan8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
309Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường dẫn vào Trường THCS Tân Xuân - Ngã tư Bàu Trúc8.050.0004.025.0003.220.0002.415.0001.610.000Đất SX-KD
310Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường dẫn vào Trường THCS Tân Xuân - Ngã tư Bàu Trúc10.350.0005.175.0004.140.0003.105.0002.070.000Đất TM-DV
311Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường dẫn vào Trường THCS Tân Xuân - Ngã tư Bàu Trúc11.500.0005.750.0004.600.0003.450.0002.300.000Đất ở
312Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phủ Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m) - Đường dẫn vào Trường THCS Tân Xuân11.760.0005.880.0004.704.0003.528.0002.352.000Đất SX-KD
313Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phủ Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m) - Đường dẫn vào Trường THCS Tân Xuân15.120.0007.560.0006.048.0004.536.0003.024.000Đất TM-DV
314Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phủ Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m) - Đường dẫn vào Trường THCS Tân Xuân16.800.0008.400.0006.720.0005.040.0003.360.000Đất ở
315Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m)14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
316Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m)18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
317Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quý Đôn - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Phú Riềng Đỏ + 65m hướng về Ngã tư Bàu Trúc (tính từ tim đường Phú Riềng Đỏ +65m)20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
318Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Nguyễn Huệ - Ranh giới xã Tiến Hưng7.070.0003.535.0002.828.0002.121.0001.414.000Đất SX-KD
319Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Nguyễn Huệ - Ranh giới xã Tiến Hưng9.090.0004.545.0003.636.0002.727.0001.818.000Đất TM-DV
320Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Nguyễn Huệ - Ranh giới xã Tiến Hưng10.100.0005.050.0004.040.0003.030.0002.020.000Đất ở
321Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNCống Tầm Vông - Đường Nguyễn Huệ10.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
322Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNCống Tầm Vông - Đường Nguyễn Huệ14.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
323Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNCống Tầm Vông - Đường Nguyễn Huệ15.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
324Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Lê Quý Đôn - Cống Tầm Vông17.780.0008.890.0007.112.0005.334.0003.556.000Đất SX-KD
325Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Lê Quý Đôn - Cống Tầm Vông22.860.00011.430.0009.144.0006.858.0004.572.000Đất TM-DV
326Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN XUÂNĐường Lê Quý Đôn - Cống Tầm Vông25.400.00012.700.00010.160.0007.620.0005.080.000Đất ở
327Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư The Gold Mart - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC The Gold Mart trừ đường Đường Tôn Đức Thắng -4.900.0002.450.0001.960.0001.470.000980.000Đất SX-KD
328Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư The Gold Mart - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC The Gold Mart trừ đường Đường Tôn Đức Thắng -6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất TM-DV
329Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư The Gold Mart - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC The Gold Mart trừ đường Đường Tôn Đức Thắng -7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất ở
330Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Quang Minh Tiến - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC Quang Minh Tiến trừ đường Đường Tôn Đức Thắng -4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
331Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Quang Minh Tiến - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC Quang Minh Tiến trừ đường Đường Tôn Đức Thắng -5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
332Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Quang Minh Tiến - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC Quang Minh Tiến trừ đường Đường Tôn Đức Thắng -6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
333Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Thiên Phúc Lợi - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC Thiên Phúc Lợi trừ các tuyến đường đã có tên trong bảng giá đất -3.850.0001.925.0001.540.0001.155.000770.000Đất SX-KD
334Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Thiên Phúc Lợi - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC Thiên Phúc Lợi trừ các tuyến đường đã có tên trong bảng giá đất -4.950.0002.475.0001.980.0001.485.000990.000Đất TM-DV
335Thành phố Đồng XoàiKhu Dân Cư Thiên Phúc Lợi - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCác tuyến đường trong KDC Thiên Phúc Lợi trừ các tuyến đường đã có tên trong bảng giá đất -5.500.0002.750.0002.200.0001.650.0001.100.000Đất ở
336Thành phố Đồng XoàiĐường Nam Cao - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phạm Ngọc Thạch - Đường Hải Thượng Lãn Ông4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
337Thành phố Đồng XoàiĐường Nam Cao - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phạm Ngọc Thạch - Đường Hải Thượng Lãn Ông5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
338Thành phố Đồng XoàiĐường Nam Cao - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phạm Ngọc Thạch - Đường Hải Thượng Lãn Ông6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
339Thành phố Đồng XoàiĐặng Trần Côn - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
340Thành phố Đồng XoàiĐặng Trần Côn - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
341Thành phố Đồng XoàiĐặng Trần Côn - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
342Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Đức Kế - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
343Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Đức Kế - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
344Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Đức Kế - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
345Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Viện - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
346Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Viện - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
347Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Viện - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
348Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Văn Trị - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
349Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Văn Trị - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
350Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Văn Trị - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
351Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Xuân Soạn - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
352Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Xuân Soạn - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
353Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Xuân Soạn - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
354Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Huy Liệu - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
355Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Huy Liệu - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
356Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Huy Liệu - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Phạm Ngọc Thạch6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
357Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Số 32 (N7)6.510.0003.255.0002.604.0001.953.0001.302.000Đất SX-KD
358Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Số 32 (N7)8.370.0004.185.0003.348.0002.511.0001.674.000Đất TM-DV
359Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Hải Thượng Lãn Ông - Đường Số 32 (N7)9.300.0004.650.0003.720.0002.790.0001.860.000Đất ở
360Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Hải Thượng Lãn Ông5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
361Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Hải Thượng Lãn Ông7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
362Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Đường Hải Thượng Lãn Ông8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
363Thành phố Đồng XoàiĐường Hải Thượng Lãn Ông - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
364Thành phố Đồng XoàiĐường Hải Thượng Lãn Ông - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
365Thành phố Đồng XoàiĐường Hải Thượng Lãn Ông - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
366Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngọc Thạch - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
367Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngọc Thạch - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
368Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngọc Thạch - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
369Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hữu Độ - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
370Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hữu Độ - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
371Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hữu Độ - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
372Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Chu Trinh - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
373Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Chu Trinh - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
374Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Chu Trinh - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
375Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Bội Châu - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
376Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Bội Châu - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
377Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Bội Châu - PHƯỜNG TIẾN THÀNHQuốc lộ 14 - Đường Tôn Đức Thắng7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
378Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHPhía Tây Trường THCS Tiến Thành -7.910.0003.955.0003.164.0002.373.0001.582.000Đất SX-KD
379Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHPhía Tây Trường THCS Tiến Thành -10.170.0005.085.0004.068.0003.051.0002.034.000Đất TM-DV
380Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHPhía Tây Trường THCS Tiến Thành -11.300.0005.650.0004.520.0003.390.0002.260.000Đất ở
381Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCổng KCN Đồng Xoài II (Đường N3) - Ranh giới xã Tân Thành7.910.0003.955.0003.164.0002.373.0001.582.000Đất SX-KD
382Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCổng KCN Đồng Xoài II (Đường N3) - Ranh giới xã Tân Thành10.170.0005.085.0004.068.0003.051.0002.034.000Đất TM-DV
383Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHCổng KCN Đồng Xoài II (Đường N3) - Ranh giới xã Tân Thành11.300.0005.650.0004.520.0003.390.0002.260.000Đất ở
384Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHRanh P. Tân Phú - Phía Tây Trường THCS Tiến Thành10.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
385Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHRanh P. Tân Phú - Phía Tây Trường THCS Tiến Thành14.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
386Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHRanh P. Tân Phú - Phía Tây Trường THCS Tiến Thành15.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
387Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Cổng KCN Đồng Xoài II (Đường N3)10.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
388Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Cổng KCN Đồng Xoài II (Đường N3)14.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
389Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TIẾN THÀNHĐường Phan Bội Châu - Cổng KCN Đồng Xoài II (Đường N3)15.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
390Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Văn Huê - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
391Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Văn Huê - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
392Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Văn Huê - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
393Thành phố Đồng XoàiĐường Văn Cao - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
394Thành phố Đồng XoàiĐường Văn Cao - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
395Thành phố Đồng XoàiĐường Văn Cao - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
396Thành phố Đồng XoàiĐường Cao Văn Lầu - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
397Thành phố Đồng XoàiĐường Cao Văn Lầu - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
398Thành phố Đồng XoàiĐường Cao Văn Lầu - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Mai Thúc Loan - Đường Võ Văn Tần4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
399Thành phố Đồng XoàiĐường Mai Thúc Loan - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
400Thành phố Đồng XoàiĐường Mai Thúc Loan - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
401Thành phố Đồng XoàiĐường Mai Thúc Loan - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
402Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Mẫn Đạt - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Thành Thái - Đường Tôn Đức Thắng3.150.0001.575.0001.260.000945.000630.000Đất SX-KD
403Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Mẫn Đạt - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Thành Thái - Đường Tôn Đức Thắng4.050.0002.025.0001.620.0001.215.000810.000Đất TM-DV
404Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Mẫn Đạt - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Thành Thái - Đường Tôn Đức Thắng4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất ở
405Thành phố Đồng XoàiĐường số 31 - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần4.200.0002.100.0001.680.0001.260.000840.000Đất SX-KD
406Thành phố Đồng XoàiĐường số 31 - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần5.400.0002.700.0002.160.0001.620.0001.080.000Đất TM-DV
407Thành phố Đồng XoàiĐường số 31 - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần6.000.0003.000.0002.400.0001.800.0001.200.000Đất ở
408Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hoàn - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần4.200.0002.100.0001.680.0001.260.000840.000Đất SX-KD
409Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hoàn - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần5.400.0002.700.0002.160.0001.620.0001.080.000Đất TM-DV
410Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hoàn - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần6.000.0003.000.0002.400.0001.800.0001.200.000Đất ở
411Thành phố Đồng XoàiĐường Thành Thái - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần4.200.0002.100.0001.680.0001.260.000840.000Đất SX-KD
412Thành phố Đồng XoàiĐường Thành Thái - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần5.400.0002.700.0002.160.0001.620.0001.080.000Đất TM-DV
413Thành phố Đồng XoàiĐường Thành Thái - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần6.000.0003.000.0002.400.0001.800.0001.200.000Đất ở
414Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Tôn Đức Thắng - Đường số 314.200.0002.100.0001.680.0001.260.000840.000Đất SX-KD
415Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Tôn Đức Thắng - Đường số 315.400.0002.700.0002.160.0001.620.0001.080.000Đất TM-DV
416Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Tôn Đức Thắng - Đường số 316.000.0003.000.0002.400.0001.800.0001.200.000Đất ở
417Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần5.110.0002.555.0002.044.0001.533.0001.022.000Đất SX-KD
418Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần6.570.0003.285.0002.628.0001.971.0001.314.000Đất TM-DV
419Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Đức Thắng - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần7.300.0003.650.0002.920.0002.190.0001.460.000Đất ở
420Thành phố Đồng XoàiĐường Tô Hiệu - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
421Thành phố Đồng XoàiĐường Tô Hiệu - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
422Thành phố Đồng XoàiĐường Tô Hiệu - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
423Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thi - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
424Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thi - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
425Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thi - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
426Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Thọ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Lương Thế Vinh5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
427Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Thọ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Lương Thế Vinh7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
428Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Thọ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Lương Thế Vinh8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
429Thành phố Đồng XoàiĐường Lương Thế Vinh - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
430Thành phố Đồng XoàiĐường Lương Thế Vinh - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
431Thành phố Đồng XoàiĐường Lương Thế Vinh - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
432Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Thế Hiển - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Duy6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
433Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Thế Hiển - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Duy8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
434Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Thế Hiển - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Duy9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
435Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Duy - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Công Hoan5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
436Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Duy - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Công Hoan7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
437Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Duy - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Công Hoan8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
438Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Lương Bằng - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Công Hoan5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
439Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Lương Bằng - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Công Hoan7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
440Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Lương Bằng - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Công Hoan8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
441Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Công Hoan - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Lương Bằng5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
442Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Công Hoan - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Lương Bằng7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
443Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Công Hoan - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Lương Bằng8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
444Thành phố Đồng XoàiĐường An Dương Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Võ Văn Tần - Quốc lộ 147.700.0003.850.0003.080.0002.310.0001.540.000Đất SX-KD
445Thành phố Đồng XoàiĐường An Dương Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Võ Văn Tần - Quốc lộ 149.900.0004.950.0003.960.0002.970.0001.980.000Đất TM-DV
446Thành phố Đồng XoàiĐường An Dương Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Võ Văn Tần - Quốc lộ 1411.000.0005.500.0004.400.0003.300.0002.200.000Đất ở
447Thành phố Đồng XoàiĐường An Dương Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần10.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
448Thành phố Đồng XoàiĐường An Dương Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần14.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
449Thành phố Đồng XoàiĐường An Dương Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần15.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
450Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Duẩn - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Quốc lộ 1410.220.0005.110.0004.088.0003.066.0002.044.000Đất SX-KD
451Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Duẩn - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Quốc lộ 1413.140.0006.570.0005.256.0003.942.0002.628.000Đất TM-DV
452Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Duẩn - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Quốc lộ 1414.600.0007.300.0005.840.0004.380.0002.920.000Đất ở
453Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Thị Hồng Gấm - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
454Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Thị Hồng Gấm - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
455Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Thị Hồng Gấm - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
456Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Thị Riêng - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
457Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Thị Riêng - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
458Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Thị Riêng - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
459Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngọc Thảo - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
460Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngọc Thảo - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
461Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Ngọc Thảo - PHƯỜNG TÂN BÌNHToàn tuyến -20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
462Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Nơ Trang Long14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
463Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Nơ Trang Long18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
464Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Nơ Trang Long20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
465Thành phố Đồng XoàiĐường Nơ Trang Long - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
466Thành phố Đồng XoàiĐường Nơ Trang Long - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
467Thành phố Đồng XoàiĐường Nơ Trang Long - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Võ Văn Tần20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
468Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Quốc Toản - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ17.500.0008.750.0007.000.0005.250.0003.500.000Đất SX-KD
469Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Quốc Toản - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ22.500.00011.250.0009.000.0006.750.0004.500.000Đất TM-DV
470Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Quốc Toản - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ25.000.00012.500.00010.000.0007.500.0005.000.000Đất ở
471Thành phố Đồng XoàiĐường Điểu Ông - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ17.500.0008.750.0007.000.0005.250.0003.500.000Đất SX-KD
472Thành phố Đồng XoàiĐường Điểu Ông - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ22.500.00011.250.0009.000.0006.750.0004.500.000Đất TM-DV
473Thành phố Đồng XoàiĐường Điểu Ông - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ25.000.00012.500.00010.000.0007.500.0005.000.000Đất ở
474Thành phố Đồng XoàiĐường số 9 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 2 - Đường Điểu Ông14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
475Thành phố Đồng XoàiĐường số 9 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 2 - Đường Điểu Ông18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
476Thành phố Đồng XoàiĐường số 9 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 2 - Đường Điểu Ông20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
477Thành phố Đồng XoàiĐường số 8 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 2 - Đường Trần Quốc Toản14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
478Thành phố Đồng XoàiĐường số 8 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 2 - Đường Trần Quốc Toản18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
479Thành phố Đồng XoàiĐường số 8 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 2 - Đường Trần Quốc Toản20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
480Thành phố Đồng XoàiĐường số 7 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Trần Quốc Toản14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
481Thành phố Đồng XoàiĐường số 7 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Trần Quốc Toản18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
482Thành phố Đồng XoàiĐường số 7 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Trần Quốc Toản20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
483Thành phố Đồng XoàiĐường số 6 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 1 - Đường số 414.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
484Thành phố Đồng XoàiĐường số 6 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 1 - Đường số 418.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
485Thành phố Đồng XoàiĐường số 6 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 1 - Đường số 420.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
486Thành phố Đồng XoàiĐường số 5 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Trần Quốc Toản14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
487Thành phố Đồng XoàiĐường số 5 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Trần Quốc Toản18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
488Thành phố Đồng XoàiĐường số 5 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Điểu Ông - Đường Trần Quốc Toản20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
489Thành phố Đồng XoàiĐường số 4 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 714.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
490Thành phố Đồng XoàiĐường số 4 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 718.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
491Thành phố Đồng XoàiĐường số 4 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 720.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
492Thành phố Đồng XoàiĐường số 3 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 514.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
493Thành phố Đồng XoàiĐường số 3 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 518.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
494Thành phố Đồng XoàiĐường số 3 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 520.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
495Thành phố Đồng XoàiĐường số 2 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 7 - Đường Phú Riềng Đỏ17.500.0008.750.0007.000.0005.250.0003.500.000Đất SX-KD
496Thành phố Đồng XoàiĐường số 2 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 7 - Đường Phú Riềng Đỏ22.500.00011.250.0009.000.0006.750.0004.500.000Đất TM-DV
497Thành phố Đồng XoàiĐường số 2 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường số 7 - Đường Phú Riềng Đỏ25.000.00012.500.00010.000.0007.500.0005.000.000Đất ở
498Thành phố Đồng XoàiĐường số 1 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 717.500.0008.750.0007.000.0005.250.0003.500.000Đất SX-KD
499Thành phố Đồng XoàiĐường số 1 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 722.500.00011.250.0009.000.0006.750.0004.500.000Đất TM-DV
500Thành phố Đồng XoàiĐường số 1 - Khu vực Chợ - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường số 725.000.00012.500.00010.000.0007.500.0005.000.000Đất ở
501Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nơ Trang Long10.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
502Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nơ Trang Long14.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
503Thành phố Đồng XoàiĐường Võ Văn Tần - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Đường Nơ Trang Long15.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
504Thành phố Đồng XoàiĐường Hùng Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ21.000.00010.500.0008.400.0006.300.0004.200.000Đất SX-KD
505Thành phố Đồng XoàiĐường Hùng Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất TM-DV
506Thành phố Đồng XoàiĐường Hùng Vương - PHƯỜNG TÂN BÌNHQuốc lộ 14 - Đường Phú Riềng Đỏ30.000.00015.000.00012.000.0009.000.0006.000.000Đất ở
507Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHGiáp ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước - Giáp ranh giới xã Tiến Hưng7.070.0003.535.0002.828.0002.121.0001.414.000Đất SX-KD
508Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHGiáp ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước - Giáp ranh giới xã Tiến Hưng9.090.0004.545.0003.636.0002.727.0001.818.000Đất TM-DV
509Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHGiáp ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước - Giáp ranh giới xã Tiến Hưng10.100.0005.050.0004.040.0003.030.0002.020.000Đất ở
510Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Hết ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước10.920.0005.460.0004.368.0003.276.0002.184.000Đất SX-KD
511Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Hết ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước14.040.0007.020.0005.616.0004.212.0002.808.000Đất TM-DV
512Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Hùng Vương - Hết ranh đất chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước15.600.0007.800.0006.240.0004.680.0003.120.000Đất ở
513Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Nơ Trang Long - Đường Hùng Vương17.780.0008.890.0007.112.0005.334.0003.556.000Đất SX-KD
514Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Nơ Trang Long - Đường Hùng Vương22.860.00011.430.0009.144.0006.858.0004.572.000Đất TM-DV
515Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Nơ Trang Long - Đường Hùng Vương25.400.00012.700.00010.160.0007.620.0005.080.000Đất ở
516Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHNgã tư Đồng Xoài - Đường Nơ Trang Long21.000.00010.500.0008.400.0006.300.0004.200.000Đất SX-KD
517Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHNgã tư Đồng Xoài - Đường Nơ Trang Long27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất TM-DV
518Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN BÌNHNgã tư Đồng Xoài - Đường Nơ Trang Long30.000.00015.000.00012.000.0009.000.0006.000.000Đất ở
519Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHHết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) - Ranh giới phường Tiến Thành14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
520Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHHết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) - Ranh giới phường Tiến Thành18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
521Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHHết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) - Ranh giới phường Tiến Thành20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
522Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Hết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)16.800.0008.400.0006.720.0005.040.0003.360.000Đất SX-KD
523Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Hết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)21.600.00010.800.0008.640.0006.480.0004.320.000Đất TM-DV
524Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHĐường Lê Duẩn - Hết ranh thửa đất Tòa Án Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ)24.000.00012.000.0009.600.0007.200.0004.800.000Đất ở
525Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Duẩn18.900.0009.450.0007.560.0005.670.0003.780.000Đất SX-KD
526Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Duẩn24.300.00012.150.0009.720.0007.290.0004.860.000Đất TM-DV
527Thành phố Đồng XoàiQuốc lộ 14 - PHƯỜNG TÂN BÌNHNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Duẩn27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất ở
528Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường đã được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề r-2.100.0001.050.000840.000630.000420.000Đất SX-KD
529Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường đã được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề r-2.700.0001.350.0001.080.000810.000540.000Đất TM-DV
530Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường đã được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề r-3.000.0001.500.0001.200.000900.000600.000Đất ở
531Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường chưa được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề-1.400.000700.000560.000420.000280.000Đất SX-KD
532Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường chưa được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề-1.800.000900.000720.000540.000360.000Đất TM-DV
533Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường giao thông còn lại trên địa bàn phường chưa được đầu tư tráng nhựa, đổ bê tông có bề-2.000.0001.000.000800.000600.000400.000Đất ở
534Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên (trừ các tuyến đường đã có tên trong bảng-3.850.0001.925.0001.540.0001.155.000770.000Đất SX-KD
535Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên (trừ các tuyến đường đã có tên trong bảng-4.950.0002.475.0001.980.0001.485.000990.000Đất TM-DV
536Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên (trừ các tuyến đường đã có tên trong bảng-5.500.0002.750.0002.200.0001.650.0001.100.000Đất ở
537Thành phố Đồng XoàiĐường D1, D2, D4 KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
538Thành phố Đồng XoàiĐường D1, D2, D4 KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
539Thành phố Đồng XoàiĐường D1, D2, D4 KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
540Thành phố Đồng XoàiĐường số 11, D5, D7A KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
541Thành phố Đồng XoàiĐường số 11, D5, D7A KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
542Thành phố Đồng XoàiĐường số 11, D5, D7A KDC Phú Thịnh - Khu Lâm Viên - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
543Thành phố Đồng XoàiĐường D1, D2, D3, D4, D5, D6 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất SX-KD
544Thành phố Đồng XoàiĐường D1, D2, D3, D4, D5, D6 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất TM-DV
545Thành phố Đồng XoàiĐường D1, D2, D3, D4, D5, D6 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -5.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000Đất ở
546Thành phố Đồng XoàiĐường N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N14, N15, N16 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂNToàn tuyến -3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất SX-KD
547Thành phố Đồng XoàiĐường N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N14, N15, N16 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂNToàn tuyến -4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất TM-DV
548Thành phố Đồng XoàiĐường N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N14, N15, N16 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂNToàn tuyến -5.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000Đất ở
549Thành phố Đồng XoàiĐường D8, D9, D10 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -4.900.0002.450.0001.960.0001.470.000980.000Đất SX-KD
550Thành phố Đồng XoàiĐường D8, D9, D10 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất TM-DV
551Thành phố Đồng XoàiĐường D8, D9, D10 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất ở
552Thành phố Đồng XoàiĐường N13 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường D9 KDC Bắc Đồng Phú - Đường D7 KDC Bắc Đồng Phú4.200.0002.100.0001.680.0001.260.000840.000Đất SX-KD
553Thành phố Đồng XoàiĐường N13 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường D9 KDC Bắc Đồng Phú - Đường D7 KDC Bắc Đồng Phú5.400.0002.700.0002.160.0001.620.0001.080.000Đất TM-DV
554Thành phố Đồng XoàiĐường N13 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường D9 KDC Bắc Đồng Phú - Đường D7 KDC Bắc Đồng Phú6.000.0003.000.0002.400.0001.800.0001.200.000Đất ở
555Thành phố Đồng XoàiĐường N7 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Cống thoát nước qua suối giáp ấp Làng Ba, phường Tiến Thành4.900.0002.450.0001.960.0001.470.000980.000Đất SX-KD
556Thành phố Đồng XoàiĐường N7 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Cống thoát nước qua suối giáp ấp Làng Ba, phường Tiến Thành6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất TM-DV
557Thành phố Đồng XoàiĐường N7 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Cống thoát nước qua suối giáp ấp Làng Ba, phường Tiến Thành7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất ở
558Thành phố Đồng XoàiĐường D7 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú5.600.0002.800.0002.240.0001.680.0001.120.000Đất SX-KD
559Thành phố Đồng XoàiĐường D7 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú7.200.0003.600.0002.880.0002.160.0001.440.000Đất TM-DV
560Thành phố Đồng XoàiĐường D7 KDC Bắc Đồng Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú8.000.0004.000.0003.200.0002.400.0001.600.000Đất ở
561Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong khu dân cư Trung tâm hành chính thành phố - PHƯỜNG TÂN PHÚSuốt tuyến -3.850.0001.925.0001.540.0001.155.000770.000Đất SX-KD
562Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong khu dân cư Trung tâm hành chính thành phố - PHƯỜNG TÂN PHÚSuốt tuyến -4.950.0002.475.0001.980.0001.485.000990.000Đất TM-DV
563Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong khu dân cư Trung tâm hành chính thành phố - PHƯỜNG TÂN PHÚSuốt tuyến -5.500.0002.750.0002.200.0001.650.0001.100.000Đất ở
564Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quát - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Quang Định4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
565Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quát - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Quang Định5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
566Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quát - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Quang Định6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
567Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Văn Ngữ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Quang Định4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
568Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Văn Ngữ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Quang Định5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
569Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Văn Ngữ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Quang Định6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
570Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Trần Thi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lý Thường Kiệt4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
571Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Trần Thi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lý Thường Kiệt5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
572Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Trần Thi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lý Thường Kiệt6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
573Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quang Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Đặng Trần Thi4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
574Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quang Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Đặng Trần Thi5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
575Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Quang Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Đặng Trần Thi6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
576Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Hữu Trí - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Nguyễn Thượng Hiền4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
577Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Hữu Trí - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Nguyễn Thượng Hiền5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
578Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Hữu Trí - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Nguyễn Thượng Hiền6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
579Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Thất Tùng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Nguyễn Thượng Hiền4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
580Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Thất Tùng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Nguyễn Thượng Hiền5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
581Thành phố Đồng XoàiĐường Tôn Thất Tùng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Nguyễn Thượng Hiền6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
582Thành phố Đồng XoàiĐường Bình Giã - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Đồng Khởi4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
583Thành phố Đồng XoàiĐường Bình Giã - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Đồng Khởi5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
584Thành phố Đồng XoàiĐường Bình Giã - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Đường Đồng Khởi6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
585Thành phố Đồng XoàiĐường Đồng Khởi - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Bình Giã4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
586Thành phố Đồng XoàiĐường Đồng Khởi - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Bình Giã5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
587Thành phố Đồng XoàiĐường Đồng Khởi - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Bình Giã6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
588Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Huy Ích - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Hùng - Đường Đặng Thai Mai4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
589Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Huy Ích - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Hùng - Đường Đặng Thai Mai5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
590Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Huy Ích - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Hùng - Đường Đặng Thai Mai6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
591Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Hùng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 26 tháng 12 - Đường Lê Lợi4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
592Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Hùng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 26 tháng 12 - Đường Lê Lợi5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
593Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Hùng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 26 tháng 12 - Đường Lê Lợi6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
594Thành phố Đồng XoàiĐường Chu Văn An - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường 26 tháng 124.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
595Thành phố Đồng XoàiĐường Chu Văn An - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường 26 tháng 125.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
596Thành phố Đồng XoàiĐường Chu Văn An - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường 26 tháng 126.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
597Thành phố Đồng XoàiĐường Diên Hồng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Hùng - Đường Đặng Thai Mai4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
598Thành phố Đồng XoàiĐường Diên Hồng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Hùng - Đường Đặng Thai Mai5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
599Thành phố Đồng XoàiĐường Diên Hồng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Hùng - Đường Đặng Thai Mai6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
600Thành phố Đồng XoàiĐường Hàn Thuyên - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hai Bà Trưng nối dài - Đường Phạm Hùng4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
601Thành phố Đồng XoàiĐường Hàn Thuyên - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hai Bà Trưng nối dài - Đường Phạm Hùng5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
602Thành phố Đồng XoàiĐường Hàn Thuyên - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hai Bà Trưng nối dài - Đường Phạm Hùng6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
603Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Anh Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.400.0004.200.0003.360.0002.520.0001.680.000Đất SX-KD
604Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Anh Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo10.800.0005.400.0004.320.0003.240.0002.160.000Đất TM-DV
605Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Anh Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo12.000.0006.000.0004.800.0003.600.0002.400.000Đất ở
606Thành phố Đồng XoàiĐường Tô Ngọc Vân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường Trương Công Định4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
607Thành phố Đồng XoàiĐường Tô Ngọc Vân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường Trương Công Định5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
608Thành phố Đồng XoàiĐường Tô Ngọc Vân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường Trương Công Định6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
609Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Nhật Duật - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyên Hữu Cảnh4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
610Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Nhật Duật - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyên Hữu Cảnh5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
611Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Nhật Duật - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyên Hữu Cảnh6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
612Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Phạm Hùng5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
613Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Phạm Hùng6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
614Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Phạm Hùng7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
615Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
616Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
617Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Lợi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
618Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Công Trứ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
619Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Công Trứ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
620Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Công Trứ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
621Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Hảo Hớn - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Chu Văn An - Đường Đặng Thai Mai4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
622Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Hảo Hớn - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Chu Văn An - Đường Đặng Thai Mai5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
623Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Hảo Hớn - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Chu Văn An - Đường Đặng Thai Mai6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
624Thành phố Đồng XoàiĐường Tăng Bạt Hổ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Chu Văn An - Đường Lương Văn Can4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
625Thành phố Đồng XoàiĐường Tăng Bạt Hổ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Chu Văn An - Đường Lương Văn Can5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
626Thành phố Đồng XoàiĐường Tăng Bạt Hổ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Chu Văn An - Đường Lương Văn Can6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
627Thành phố Đồng XoàiĐường Lương Văn Can - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường 26 tháng 124.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
628Thành phố Đồng XoàiĐường Lương Văn Can - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường 26 tháng 125.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
629Thành phố Đồng XoàiĐường Lương Văn Can - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường 26 tháng 126.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
630Thành phố Đồng XoàiĐường Vũ Như Tô - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Cuối đường4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
631Thành phố Đồng XoàiĐường Vũ Như Tô - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Cuối đường5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
632Thành phố Đồng XoàiĐường Vũ Như Tô - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Cuối đường6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
633Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Cảnh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường Lê Lợi5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
634Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Cảnh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường Lê Lợi7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
635Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Cảnh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường Lê Lợi8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
636Thành phố Đồng XoàiĐường Đoàn Thị Điểm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường Trương Công Định5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
637Thành phố Đồng XoàiĐường Đoàn Thị Điểm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường Trương Công Định6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
638Thành phố Đồng XoàiĐường Đoàn Thị Điểm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường Trương Công Định7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
639Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Thị Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Lê Trọng Tấn5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
640Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Thị Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Lê Trọng Tấn7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
641Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Thị Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Lê Trọng Tấn8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
642Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Thị Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất SX-KD
643Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Thị Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất TM-DV
644Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Thị Xuân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai10.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.000Đất ở
645Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Trọng Tấn - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường Hồ Xuân Hương5.600.0002.800.0002.240.0001.680.0001.120.000Đất SX-KD
646Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Trọng Tấn - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường Hồ Xuân Hương7.200.0003.600.0002.880.0002.160.0001.440.000Đất TM-DV
647Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Trọng Tấn - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bùi Thị Xuân - Đường Hồ Xuân Hương8.000.0004.000.0003.200.0002.400.0001.600.000Đất ở
648Thành phố Đồng XoàiĐường Trương Công Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Lê Trọng Tấn7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất SX-KD
649Thành phố Đồng XoàiĐường Trương Công Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Lê Trọng Tấn9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất TM-DV
650Thành phố Đồng XoàiĐường Trương Công Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Đặng Thai Mai - Đường Lê Trọng Tấn10.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.000Đất ở
651Thành phố Đồng XoàiĐường Trương Công Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
652Thành phố Đồng XoàiĐường Trương Công Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
653Thành phố Đồng XoàiĐường Trương Công Định - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
654Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Thai Mai - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Phan Huy Ích7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất SX-KD
655Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Thai Mai - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Phan Huy Ích9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất TM-DV
656Thành phố Đồng XoàiĐường Đặng Thai Mai - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Phan Huy Ích10.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.000Đất ở
657Thành phố Đồng XoàiĐường Cách Mạng Tháng 8 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Vũ Như Tô7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất SX-KD
658Thành phố Đồng XoàiĐường Cách Mạng Tháng 8 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Vũ Như Tô9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất TM-DV
659Thành phố Đồng XoàiĐường Cách Mạng Tháng 8 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Vũ Như Tô10.000.0005.000.0004.000.0003.000.0002.000.000Đất ở
660Thành phố Đồng XoàiĐường Mạc Đĩnh Chi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường 9 tháng 65.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
661Thành phố Đồng XoàiĐường Mạc Đĩnh Chi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường 9 tháng 66.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
662Thành phố Đồng XoàiĐường Mạc Đĩnh Chi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường 9 tháng 67.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
663Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Huấn Nghiệp - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 26 tháng 12 - Đường 9 tháng 65.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
664Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Huấn Nghiệp - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 26 tháng 12 - Đường 9 tháng 66.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
665Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Huấn Nghiệp - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 26 tháng 12 - Đường 9 tháng 67.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
666Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Huân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 9 tháng 6 - Đường số 45.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
667Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Huân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 9 tháng 6 - Đường số 46.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
668Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Hữu Huân - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 9 tháng 6 - Đường số 47.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
669Thành phố Đồng XoàiĐường 9 tháng 6 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Dương Bá Trạc5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
670Thành phố Đồng XoàiĐường 9 tháng 6 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Dương Bá Trạc6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
671Thành phố Đồng XoàiĐường 9 tháng 6 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Dương Bá Trạc7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
672Thành phố Đồng XoàiĐường 26 tháng 12 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
673Thành phố Đồng XoàiĐường 26 tháng 12 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
674Thành phố Đồng XoàiĐường 26 tháng 12 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Đặng Thai Mai7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
675Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -4.900.0002.450.0001.960.0001.470.000980.000Đất SX-KD
676Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất TM-DV
677Thành phố Đồng XoàiCác tuyến đường còn lại trong khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ - PHƯỜNG TÂN PHÚToàn tuyến -7.000.0003.500.0002.800.0002.100.0001.400.000Đất ở
678Thành phố Đồng XoàiĐường Dương Bá Trạc - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường 26 tháng 125.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
679Thành phố Đồng XoàiĐường Dương Bá Trạc - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường 26 tháng 126.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
680Thành phố Đồng XoàiĐường Dương Bá Trạc - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Đường 26 tháng 127.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
681Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Đình Hổ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Lê Duẩn5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
682Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Đình Hổ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Lê Duẩn6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
683Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Đình Hổ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Lê Duẩn7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
684Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Văn Đạt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Lê Duẩn5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
685Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Văn Đạt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Lê Duẩn6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
686Thành phố Đồng XoàiĐường Phan Văn Đạt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Lê Duẩn7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
687Thành phố Đồng XoàiĐường Bạch Đằng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Trường Chinh5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
688Thành phố Đồng XoàiĐường Bạch Đằng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Trường Chinh6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
689Thành phố Đồng XoàiĐường Bạch Đằng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Quang Diệu - Đường Trường Chinh7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
690Thành phố Đồng XoàiĐường Bạch Đằng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Trần Quang Diệu5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
691Thành phố Đồng XoàiĐường Bạch Đằng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Trần Quang Diệu6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
692Thành phố Đồng XoàiĐường Bạch Đằng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Trần Quang Diệu7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
693Thành phố Đồng XoàiĐường Triệu Quang Phục - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Nguyễn Xí5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
694Thành phố Đồng XoàiĐường Triệu Quang Phục - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Nguyễn Xí6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
695Thành phố Đồng XoàiĐường Triệu Quang Phục - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Nguyễn Xí7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
696Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Phú Thứ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
697Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Phú Thứ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
698Thành phố Đồng XoàiĐường Phạm Phú Thứ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
699Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Siêu - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Hồ Xuân Hương5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
700Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Siêu - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Hồ Xuân Hương6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
701Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Siêu - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Hồ Xuân Hương7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
702Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Thì Nhậm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
703Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Thì Nhậm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
704Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Thì Nhậm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
705Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hồ Xuân Hương - Đường Triệu Quang Phục5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
706Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hồ Xuân Hương - Đường Triệu Quang Phục6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
707Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hồ Xuân Hương - Đường Triệu Quang Phục7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
708Thành phố Đồng XoàiĐường Hàm Nghi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Trường Chinh5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
709Thành phố Đồng XoàiĐường Hàm Nghi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Trường Chinh6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
710Thành phố Đồng XoàiĐường Hàm Nghi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Trường Chinh7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
711Thành phố Đồng XoàiĐường Hàm Nghi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hồ Xuân Hương - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
712Thành phố Đồng XoàiĐường Hàm Nghi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hồ Xuân Hương - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
713Thành phố Đồng XoàiĐường Hàm Nghi - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hồ Xuân Hương - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
714Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Xí - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
715Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Xí - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
716Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Xí - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Bạch Đằng - Đường Hồ Xuân Hương7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
717Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Gia Thiều - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Hồ Xuân Hương5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
718Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Gia Thiều - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Hồ Xuân Hương6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
719Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Gia Thiều - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Hồ Xuân Hương7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
720Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Biểu Chánh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Thường Kiệt - Đường Hồ Xuân Hương5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
721Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Biểu Chánh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Thường Kiệt - Đường Hồ Xuân Hương6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
722Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Biểu Chánh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Thường Kiệt - Đường Hồ Xuân Hương7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
723Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú6.650.0003.325.0002.660.0001.995.0001.330.000Đất SX-KD
724Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú8.550.0004.275.0003.420.0002.565.0001.710.000Đất TM-DV
725Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường N16 KDC Bắc Đồng Phú9.500.0004.750.0003.800.0002.850.0001.900.000Đất ở
726Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh10.500.0005.250.0004.200.0003.150.0002.100.000Đất SX-KD
727Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh13.500.0006.750.0005.400.0004.050.0002.700.000Đất TM-DV
728Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Trọng Tấn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh15.000.0007.500.0006.000.0004.500.0003.000.000Đất ở
729Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Lê Trọng Tấn11.900.0005.950.0004.760.0003.570.0002.380.000Đất SX-KD
730Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Lê Trọng Tấn15.300.0007.650.0006.120.0004.590.0003.060.000Đất TM-DV
731Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Lê Trọng Tấn17.000.0008.500.0006.800.0005.100.0003.400.000Đất ở
732Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Hàm Nghi11.200.0005.600.0004.480.0003.360.0002.240.000Đất SX-KD
733Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Hàm Nghi14.400.0007.200.0005.760.0004.320.0002.880.000Đất TM-DV
734Thành phố Đồng XoàiĐường Hồ Xuân Hương - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Hàm Nghi16.000.0008.000.0006.400.0004.800.0003.200.000Đất ở
735Thành phố Đồng XoàiĐường Hai Bà Trưng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Bùi Thị Xuân4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
736Thành phố Đồng XoàiĐường Hai Bà Trưng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Bùi Thị Xuân5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
737Thành phố Đồng XoàiĐường Hai Bà Trưng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Bùi Thị Xuân6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
738Thành phố Đồng XoàiĐường Hai Bà Trưng - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trương Công Định9.100.0004.550.0003.640.0002.730.0001.820.000Đất SX-KD
739Thành phố Đồng XoàiĐường Hai Bà Trưng - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trương Công Định11.700.0005.850.0004.680.0003.510.0002.340.000Đất TM-DV
740Thành phố Đồng XoàiĐường Hai Bà Trưng - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trương Công Định13.000.0006.500.0005.200.0003.900.0002.600.000Đất ở
741Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thượng Hiền - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lý Thường Kiệt4.550.0002.275.0001.820.0001.365.000910.000Đất SX-KD
742Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thượng Hiền - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lý Thường Kiệt5.850.0002.925.0002.340.0001.755.0001.170.000Đất TM-DV
743Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thượng Hiền - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Lý Thường Kiệt6.500.0003.250.0002.600.0001.950.0001.300.000Đất ở
744Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thượng Hiền - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo6.720.0003.360.0002.688.0002.016.0001.344.000Đất SX-KD
745Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thượng Hiền - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.640.0004.320.0003.456.0002.592.0001.728.000Đất TM-DV
746Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thượng Hiền - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo9.600.0004.800.0003.840.0002.880.0001.920.000Đất ở
747Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Cao Vân - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.400.0004.200.0003.360.0002.520.0001.680.000Đất SX-KD
748Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Cao Vân - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo10.800.0005.400.0004.320.0003.240.0002.160.000Đất TM-DV
749Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Cao Vân - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo12.000.0006.000.0004.800.0003.600.0002.400.000Đất ở
750Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Hữu Nghĩa - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Chánh - Đường Nguyễn Bình7.350.0003.675.0002.940.0002.205.0001.470.000Đất SX-KD
751Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Hữu Nghĩa - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Chánh - Đường Nguyễn Bình9.450.0004.725.0003.780.0002.835.0001.890.000Đất TM-DV
752Thành phố Đồng XoàiĐường Bùi Hữu Nghĩa - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Chánh - Đường Nguyễn Bình10.500.0005.250.0004.200.0003.150.0002.100.000Đất ở
753Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiệt9.450.0004.725.0003.780.0002.835.0001.890.000Đất SX-KD
754Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiệt12.150.0006.075.0004.860.0003.645.0002.430.000Đất TM-DV
755Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Phú - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiệt13.500.0006.750.0005.400.0004.050.0002.700.000Đất ở
756Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Hồ Xuân Hương8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
757Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Hồ Xuân Hương11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
758Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Hàm Nghi - Đường Hồ Xuân Hương12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
759Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hàm Nghi8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
760Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hàm Nghi11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
761Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt - Đường Hàm Nghi12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
762Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Ngã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
763Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Ngã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
764Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Phú - Ngã 3 đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
765Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Trần Phú8.820.0004.410.0003.528.0002.646.0001.764.000Đất SX-KD
766Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Trần Phú11.340.0005.670.0004.536.0003.402.0002.268.000Đất TM-DV
767Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Thường Kiệt - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Trần Phú12.600.0006.300.0005.040.0003.780.0002.520.000Đất ở
768Thành phố Đồng XoàiĐường Hà Huy Tập - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Phạm Đình Hổ5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
769Thành phố Đồng XoàiĐường Hà Huy Tập - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Phạm Đình Hổ6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
770Thành phố Đồng XoàiĐường Hà Huy Tập - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đường Phạm Đình Hổ7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
771Thành phố Đồng XoàiĐường Hà Huy Tập - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 6 tháng 1 - Đường Trần Hưng Đạo5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
772Thành phố Đồng XoàiĐường Hà Huy Tập - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 6 tháng 1 - Đường Trần Hưng Đạo7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
773Thành phố Đồng XoàiĐường Hà Huy Tập - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 6 tháng 1 - Đường Trần Hưng Đạo8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
774Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Gia Tự - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 6 tháng 1 - Đường Trần Hưng Đạo5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
775Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Gia Tự - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 6 tháng 1 - Đường Trần Hưng Đạo7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
776Thành phố Đồng XoàiĐường Ngô Gia Tự - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường 6 tháng 1 - Đường Trần Hưng Đạo8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
777Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Văn Nghệ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Hồng Phong - Đường Nguyễn Bình5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
778Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Văn Nghệ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Hồng Phong - Đường Nguyễn Bình7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
779Thành phố Đồng XoàiĐường Huỳnh Văn Nghệ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Hồng Phong - Đường Nguyễn Bình8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
780Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thị Định - PHƯỜNG TÂN PHÚHoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Bình5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
781Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thị Định - PHƯỜNG TÂN PHÚHoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Bình7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
782Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thị Định - PHƯỜNG TÂN PHÚHoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Bình8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
783Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Văn Thái - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Hồng Phong - Đường Nguyễn Bình5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
784Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Văn Thái - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Hồng Phong - Đường Nguyễn Bình7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
785Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Văn Thái - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Hồng Phong - Đường Nguyễn Bình8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
786Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thái Học - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Nguyễn Chí Thanh5.950.0002.975.0002.380.0001.785.0001.190.000Đất SX-KD
787Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thái Học - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Nguyễn Chí Thanh7.650.0003.825.0003.060.0002.295.0001.530.000Đất TM-DV
788Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thái Học - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trường Chinh - Đường Nguyễn Chí Thanh8.500.0004.250.0003.400.0002.550.0001.700.000Đất ở
789Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Văn Trà - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo5.600.0002.800.0002.240.0001.680.0001.120.000Đất SX-KD
790Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Văn Trà - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo7.200.0003.600.0002.880.0002.160.0001.440.000Đất TM-DV
791Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Văn Trà - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.000.0004.000.0003.200.0002.400.0001.600.000Đất ở
792Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Tự Trọng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Văn Linh - Đường Lê Hồng Phong6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
793Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Tự Trọng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Văn Linh - Đường Lê Hồng Phong8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
794Thành phố Đồng XoàiĐường Lý Tự Trọng - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Văn Linh - Đường Lê Hồng Phong9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
795Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Văn Thụ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Tự Trọng - Đường Trần Hưng Đạo6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
796Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Văn Thụ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Tự Trọng - Đường Trần Hưng Đạo8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
797Thành phố Đồng XoàiĐường Hoàng Văn Thụ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Tự Trọng - Đường Trần Hưng Đạo9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
798Thành phố Đồng XoàiĐường Trường Chinh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đập Suối Cam5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
799Thành phố Đồng XoàiĐường Trường Chinh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đập Suối Cam6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
800Thành phố Đồng XoàiĐường Trường Chinh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Đập Suối Cam7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
801Thành phố Đồng XoàiĐường Trường Chinh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo9.100.0004.550.0003.640.0002.730.0001.820.000Đất SX-KD
802Thành phố Đồng XoàiĐường Trường Chinh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo11.700.0005.850.0004.680.0003.510.0002.340.000Đất TM-DV
803Thành phố Đồng XoàiĐường Trường Chinh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo13.000.0006.500.0005.200.0003.900.0002.600.000Đất ở
804Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Hồng Phong - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo9.100.0004.550.0003.640.0002.730.0001.820.000Đất SX-KD
805Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Hồng Phong - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo11.700.0005.850.0004.680.0003.510.0002.340.000Đất TM-DV
806Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Hồng Phong - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo13.000.0006.500.0005.200.0003.900.0002.600.000Đất ở
807Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Bình - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.400.0004.200.0003.360.0002.520.0001.680.000Đất SX-KD
808Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Bình - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo10.800.0005.400.0004.320.0003.240.0002.160.000Đất TM-DV
809Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Bình - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo12.000.0006.000.0004.800.0003.600.0002.400.000Đất ở
810Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chánh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo6.720.0003.360.0002.688.0002.016.0001.344.000Đất SX-KD
811Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chánh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.640.0004.320.0003.456.0002.592.0001.728.000Đất TM-DV
812Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chánh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo9.600.0004.800.0003.840.0002.880.0001.920.000Đất ở
813Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chí Thanh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Cuối đường6.300.0003.150.0002.520.0001.890.0001.260.000Đất SX-KD
814Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chí Thanh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Cuối đường8.100.0004.050.0003.240.0002.430.0001.620.000Đất TM-DV
815Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chí Thanh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trần Hưng Đạo - Cuối đường9.000.0004.500.0003.600.0002.700.0001.800.000Đất ở
816Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chí Thanh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo6.720.0003.360.0002.688.0002.016.0001.344.000Đất SX-KD
817Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chí Thanh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.640.0004.320.0003.456.0002.592.0001.728.000Đất TM-DV
818Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Chí Thanh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo9.600.0004.800.0003.840.0002.880.0001.920.000Đất ở
819Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Linh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Đình Hổ - Đường Hồ Xuân Hương5.250.0002.625.0002.100.0001.575.0001.050.000Đất SX-KD
820Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Linh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Đình Hổ - Đường Hồ Xuân Hương6.750.0003.375.0002.700.0002.025.0001.350.000Đất TM-DV
821Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Linh - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phạm Đình Hổ - Đường Hồ Xuân Hương7.500.0003.750.0003.000.0002.250.0001.500.000Đất ở
822Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Linh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.400.0004.200.0003.360.0002.520.0001.680.000Đất SX-KD
823Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Linh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo10.800.0005.400.0004.320.0003.240.0002.160.000Đất TM-DV
824Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Linh - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo12.000.0006.000.0004.800.0003.600.0002.400.000Đất ở
825Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thị Minh Khai - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
826Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thị Minh Khai - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
827Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Thị Minh Khai - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đạo12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
828Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Cừ - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đao8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
829Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Cừ - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đao11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
830Thành phố Đồng XoàiĐường Nguyễn Văn Cừ - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Trần Hưng Đao12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
831Thành phố Đồng XoàiĐường 6 tháng 1 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Văn Linh8.750.0004.375.0003.500.0002.625.0001.750.000Đất SX-KD
832Thành phố Đồng XoàiĐường 6 tháng 1 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Văn Linh11.250.0005.625.0004.500.0003.375.0002.250.000Đất TM-DV
833Thành phố Đồng XoàiĐường 6 tháng 1 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Văn Linh12.500.0006.250.0005.000.0003.750.0002.500.000Đất ở
834Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Duẩn - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiêt11.900.0005.950.0004.760.0003.570.0002.380.000Đất SX-KD
835Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Duẩn - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiêt15.300.0007.650.0006.120.0004.590.0003.060.000Đất TM-DV
836Thành phố Đồng XoàiĐường Lê Duẩn - PHƯỜNG TÂN PHÚQuốc lộ 14 - Đường Lý Thường Kiêt17.000.0008.500.0006.800.0005.100.0003.400.000Đất ở
837Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bình - Ranh phường Tiến Thành3.500.0001.750.0001.400.0001.050.000700.000Đất SX-KD
838Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bình - Ranh phường Tiến Thành4.500.0002.250.0001.800.0001.350.000900.000Đất TM-DV
839Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Bình - Ranh phường Tiến Thành5.000.0002.500.0002.000.0001.500.0001.000.000Đất ở
840Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Chí Thanh - Đường Nguyễn Bình11.200.0005.600.0004.480.0003.360.0002.240.000Đất SX-KD
841Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Chí Thanh - Đường Nguyễn Bình14.400.0007.200.0005.760.0004.320.0002.880.000Đất TM-DV
842Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Chí Thanh - Đường Nguyễn Bình16.000.0008.000.0006.400.0004.800.0003.200.000Đất ở
843Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Chí Thanh14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
844Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Chí Thanh18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
845Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Chí Thanh20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
846Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Trần Phú18.270.0009.135.0007.308.0005.481.0003.654.000Đất SX-KD
847Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Trần Phú23.490.00011.745.0009.396.0007.047.0004.698.000Đất TM-DV
848Thành phố Đồng XoàiĐường Trần Hưng Đạo - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Phú Riềng Đỏ - Đường Trần Phú26.100.00013.050.00010.440.0007.830.0005.220.000Đất ở
849Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚGiáp ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su - Ranh giới huyện Đồng Phú8.400.0004.200.0003.360.0002.520.0001.680.000Đất SX-KD
850Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚGiáp ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su - Ranh giới huyện Đồng Phú10.800.0005.400.0004.320.0003.240.0002.160.000Đất TM-DV
851Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚGiáp ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su - Ranh giới huyện Đồng Phú12.000.0006.000.0004.800.0003.600.0002.400.000Đất ở
852Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Hết ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su11.900.0005.950.0004.760.0003.570.0002.380.000Đất SX-KD
853Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Hết ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su15.300.0007.650.0006.120.0004.590.0003.060.000Đất TM-DV
854Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Cách Mạng Tháng 8 - Hết ranh đất Trung tâm Sát Hạch lái xe Cao Su17.000.0008.500.0006.800.0005.100.0003.400.000Đất ở
855Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Cách Mạng Tháng 814.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
856Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Cách Mạng Tháng 818.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
857Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Trương Công Định - Đường Cách Mạng Tháng 820.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
858Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Thường Kiệt - Đường Trương Công Định16.800.0008.400.0006.720.0005.040.0003.360.000Đất SX-KD
859Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Thường Kiệt - Đường Trương Công Định21.600.00010.800.0008.640.0006.480.0004.320.000Đất TM-DV
860Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lý Thường Kiệt - Đường Trương Công Định24.000.00012.000.0009.600.0007.200.0004.800.000Đất ở
861Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã tư Đồng Xoài - Đường Lý Thường Kiệt18.900.0009.450.0007.560.0005.670.0003.780.000Đất SX-KD
862Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã tư Đồng Xoài - Đường Lý Thường Kiệt24.300.00012.150.0009.720.0007.290.0004.860.000Đất TM-DV
863Thành phố Đồng XoàiĐường Phú Riềng Đỏ - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã tư Đồng Xoài - Đường Lý Thường Kiệt27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất ở
864Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Văn Linh - Ranh giới phường Tiến Thành14.000.0007.000.0005.600.0004.200.0002.800.000Đất SX-KD
865Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Văn Linh - Ranh giới phường Tiến Thành18.000.0009.000.0007.200.0005.400.0003.600.000Đất TM-DV
866Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Nguyễn Văn Linh - Ranh giới phường Tiến Thành20.000.00010.000.0008.000.0006.000.0004.000.000Đất ở
867Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Văn Linh16.800.0008.400.0006.720.0005.040.0003.360.000Đất SX-KD
868Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Văn Linh21.600.00010.800.0008.640.0006.480.0004.320.000Đất TM-DV
869Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚĐường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Văn Linh24.000.00012.000.0009.600.0007.200.0004.800.000Đất ở
870Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Duẩn18.900.0009.450.0007.560.0005.670.0003.780.000Đất SX-KD
871Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Duẩn24.300.00012.150.0009.720.0007.290.0004.860.000Đất TM-DV
872Thành phố Đồng XoàiQuốc Lộ 14 - PHƯỜNG TÂN PHÚNgã tư Đồng Xoài - Đường Lê Duẩn27.000.00013.500.00010.800.0008.100.0005.400.000Đất ở
5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận