Bảng giá đất tại Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh

0 21.489

Bảng giá đất Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất tại Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bảng giá đất Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản: Chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;

+ Vị trí 2: không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;

+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

a) Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất

b) Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:

– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0.5 của vị trí 1

– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0.8 của vị trí 2

– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0.8 của vị trí 3

3.2. Bảng giá đất Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1TP Thủ Đức(ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANGQUỐC LỘ 1K - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
2TP Thủ ĐứcBÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - RANH QUẬN ĐOÀN 43.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
3TP Thủ ĐứcBỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14)LINH TRUNG - QUỐC LỘ 13.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
4TP Thủ ĐứcCÂY KEOTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
5TP Thủ ĐứcCHƯƠNG DƯƠNGVÕ VĂN NGÂN - KHA VẠN CÂN4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
6TP Thủ ĐứcĐẶNG THỊ RÀNHDƯƠNG VĂN CAM - TÔ NGỌC VÂN6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
7TP Thủ ĐứcĐẶNG VĂN BIVÕ VĂN NGÂN - NGUYỄN VĂN BÁ7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
8TP Thủ ĐứcĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
9TP Thủ ĐứcĐOÀN CÔNG HỚNNGÃ BA HỒ VĂN TƯ - VÕ VĂN NGÂN8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
10TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
11TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 27. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHPHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
12TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHHIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
13TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚCQUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
14TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - VÕ VĂN NGÂN6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
15TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - KHA VẠN CÂN3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
16TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
17TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 24. PHƯỜNG LINH ĐÔNGLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
18TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 35. PHƯỜNG LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
19TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ). PHƯỜNG LINH ĐÔNGKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
20TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY). PHƯỜNG LINH TÂYNGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
21TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
22TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
23TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG)QUỐC LỘ 1 - PHẠM VĂN ĐỒNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
24TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 14.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
25TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 14.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
26TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - ĐƯỜNG SỐ 74.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
27TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
28TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
29TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TRUNGĐƯỜNG SỐ 8 - ĐƯỜNG SỐ 74.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
30TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG LINH TRUNGLÊ VĂN CHÍ - ĐƯỜNG SỐ 173.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
31TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
32TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
33TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
34TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
35TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN)3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
36TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUỒNG TRE)3.100.0001.550.0001.240.000992.000-Đất ở đô thị
37TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
38TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 113.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
39TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 8 - HẺM 42 ĐƯỜNG 103.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
40TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) - CUỐI ĐƯỜNG3.100.0001.550.0001.240.000992.000-Đất ở đô thị
41TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
42TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
43TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10- PHƯỜNG TAM BÌNHĐƯỜNG SỐ 11 - CHÙA QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
44TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
45TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
46TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
47TP Thủ ĐứcĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
48TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌNGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) - CUỐI ĐƯỜNG3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
49TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐẶNG VĂN BI - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
50TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
51TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
52TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - CẦU PHỐ NHÀ TRÀ4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
53TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)CẦU PHỐ NHÀ TRÀ - ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
54TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12- PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
55TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
56TP Thủ ĐứcDÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
57TP Thủ ĐứcDƯƠNG VĂN CAMKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
58TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)QUỐC LỘ 1 - CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
59TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA - QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC)3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
60TP Thủ ĐứcHIỆP BÌNHKHA VẠN CÂN - QUỐC LỘ 136.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
61TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯNGÃ BA KHA VẠN CÂN - ĐƯỜNG SỐ 107.400.0003.700.0002.960.0002.368.000-Đất ở đô thị
62TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯĐƯỜNG SỐ 10 - CUỐI ĐƯỜNG7.100.0003.550.0002.840.0002.272.000-Đất ở đô thị
63TP Thủ ĐứcHOÀNG DIỆU 2KHA VẠN CÂN - LÊ VĂN CHÍ8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
64TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - CẦU NGANG17.300.0008.650.0006.920.0005.536.000-Đất ở đô thị
65TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU NGANG - PHẠM VĂN ĐỒNG6.800.0003.400.0002.720.0002.176.000-Đất ở đô thị
66TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
67TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
68TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - PHẠM VĂN ĐỒNG7.400.0003.700.0002.960.0002.368.000-Đất ở đô thị
69TP Thủ ĐứcLAM SƠNTÔ NGỌC VÂN - LÊ VĂN NINH6.100.0003.050.0002.440.0001.952.000-Đất ở đô thị
70TP Thủ ĐứcLÊ THỊ HOA. PHƯỜNG BÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - QUỐC LỘ 13.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
71TP Thủ ĐứcLÊ VĂN CHÍVÕ VĂN NGÂN - QUỐC LỘ 14.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
72TP Thủ ĐứcLÊ VĂN NINHNGÃ 5 THỦ ĐỨC - DƯƠNG VĂN CAM19.500.0009.750.0007.800.0006.240.000-Đất ở đô thị
73TP Thủ ĐứcLINH ĐÔNGPHẠM VĂN ĐỒNG - TÔ NGỌC VÂN4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
74TP Thủ ĐứcLINH TRUNGKHA VẠN CÂN - XA LỘ HÀ NỘI4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
75TP Thủ ĐứcLÝ TẾ XUYÊNLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
76TP Thủ ĐứcNGÔ CHÍ QUỐCTỈNH LỘ 43 - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
77TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ. TRƯỜNG THỌ)VÕ VĂN NGÂN - CẦU RẠCH CHIẾC7.900.0003.950.0003.160.0002.528.000-Đất ở đô thị
78TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN LỊCHTÔ NGỌC VÂN - KHA VẠN CÂN3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
79TP Thủ ĐứcPHÚ CHÂUQUỐC LỘ 1 - TÔ NGỌC VÂN3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
80TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 13 MỚI - QUỐC LỘ 15.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
81TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 1 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
82TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU BÌNH TRIỆU - CẦU ÔNG DẦU6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
83TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU ÔNG DẦU - NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
84TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚINGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC - CẦU VĨNH BÌNH5.900.0002.950.0002.360.0001.888.000-Đất ở đô thị
85TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1CẦU BÌNH PHƯỚC - NGÃ TƯ LINH XUÂN4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
86TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NGÃ TƯ LINH XUÂN - NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)5.500.0002.750.0002.200.0001.760.000-Đất ở đô thị
87TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
88TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ)NGÃ TƯ LINH XUÂN - SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG)4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
89TP Thủ ĐứcTAM BÌNHTÔ NGỌC VÂN - HIỆP BÌNH3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
90TP Thủ ĐứcTAM HÀTÔ NGỌC VÂN - PHÚ CHÂU5.500.0002.750.0002.200.0001.760.000-Đất ở đô thị
91TP Thủ ĐứcTAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH)PHÚ CHÂU - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
92TP Thủ ĐứcTHỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
93TP Thủ ĐứcTỈNH LỘ 43NGÃ 4 GÒ DƯA - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
94TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
95TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNPHẠM VĂN ĐỒNG - CẦU TRẮNG 26.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
96TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNCẦU TRẮNG 2 - QUỐC LỘ 14.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
97TP Thủ ĐứcTÔ VĨNH DIỆNVÕ VĂN NGÂN - HOÀNG DIỆU 27.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
98TP Thủ ĐứcTRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN)NGUYỄN VĂN LỊCH - TÔ NGỌC VÂN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
99TP Thủ ĐứcTRƯƠNG VĂN NGƯLÊ VĂN NINH - ĐẶNG THỊ RÀNH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
100TP Thủ ĐứcTRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)XA LỘ HÀ NỘI - CẦU SẮT4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
101TP Thủ Đức(ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANGQUỐC LỘ 1K - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
102TP Thủ ĐứcBÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - RANH QUẬN ĐOÀN 43.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
103TP Thủ ĐứcBỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14)LINH TRUNG - QUỐC LỘ 13.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
104TP Thủ ĐứcCÂY KEOTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
105TP Thủ ĐứcCHƯƠNG DƯƠNGVÕ VĂN NGÂN - KHA VẠN CÂN4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
106TP Thủ ĐứcĐẶNG THỊ RÀNHDƯƠNG VĂN CAM - TÔ NGỌC VÂN6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
107TP Thủ ĐứcĐẶNG VĂN BIVÕ VĂN NGÂN - NGUYỄN VĂN BÁ7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
108TP Thủ ĐứcĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
109TP Thủ ĐứcĐOÀN CÔNG HỚNNGÃ BA HỒ VĂN TƯ - VÕ VĂN NGÂN8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
110TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
111TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 27. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHPHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
112TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHHIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
113TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚCQUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
114TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - VÕ VĂN NGÂN6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
115TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - KHA VẠN CÂN3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
116TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
117TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 24. PHƯỜNG LINH ĐÔNGLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
118TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 35. PHƯỜNG LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
119TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ). PHƯỜNG LINH ĐÔNGKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
120TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY). PHƯỜNG LINH TÂYNGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
121TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
122TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
123TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG)QUỐC LỘ 1 - PHẠM VĂN ĐỒNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
124TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 14.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
125TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 14.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
126TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - ĐƯỜNG SỐ 74.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
127TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
128TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
129TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TRUNGĐƯỜNG SỐ 8 - ĐƯỜNG SỐ 74.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
130TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG LINH TRUNGLÊ VĂN CHÍ - ĐƯỜNG SỐ 173.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
131TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
132TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
133TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
134TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
135TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN)3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
136TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUỒNG TRE)3.100.0001.550.0001.240.000992.000-Đất ở đô thị
137TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
138TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 113.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
139TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 8 - HẺM 42 ĐƯỜNG 103.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
140TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) - CUỐI ĐƯỜNG3.100.0001.550.0001.240.000992.000-Đất ở đô thị
141TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
142TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
143TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10- PHƯỜNG TAM BÌNHĐƯỜNG SỐ 11 - CHÙA QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
144TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
145TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
146TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
147TP Thủ ĐứcĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
148TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌNGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) - CUỐI ĐƯỜNG3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
149TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐẶNG VĂN BI - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
150TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
151TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
152TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - CẦU PHỐ NHÀ TRÀ4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
153TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)CẦU PHỐ NHÀ TRÀ - ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
154TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12- PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
155TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
156TP Thủ ĐứcDÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
157TP Thủ ĐứcDƯƠNG VĂN CAMKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
158TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)QUỐC LỘ 1 - CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
159TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA - QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC)3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
160TP Thủ ĐứcHIỆP BÌNHKHA VẠN CÂN - QUỐC LỘ 136.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
161TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯNGÃ BA KHA VẠN CÂN - ĐƯỜNG SỐ 107.400.0003.700.0002.960.0002.368.000-Đất ở đô thị
162TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯĐƯỜNG SỐ 10 - CUỐI ĐƯỜNG7.100.0003.550.0002.840.0002.272.000-Đất ở đô thị
163TP Thủ ĐứcHOÀNG DIỆU 2KHA VẠN CÂN - LÊ VĂN CHÍ8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
164TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - CẦU NGANG17.300.0008.650.0006.920.0005.536.000-Đất ở đô thị
165TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU NGANG - PHẠM VĂN ĐỒNG6.800.0003.400.0002.720.0002.176.000-Đất ở đô thị
166TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
167TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
168TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - PHẠM VĂN ĐỒNG7.400.0003.700.0002.960.0002.368.000-Đất ở đô thị
169TP Thủ ĐứcLAM SƠNTÔ NGỌC VÂN - LÊ VĂN NINH6.100.0003.050.0002.440.0001.952.000-Đất ở đô thị
170TP Thủ ĐứcLÊ THỊ HOA. PHƯỜNG BÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - QUỐC LỘ 13.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
171TP Thủ ĐứcLÊ VĂN CHÍVÕ VĂN NGÂN - QUỐC LỘ 14.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
172TP Thủ ĐứcLÊ VĂN NINHNGÃ 5 THỦ ĐỨC - DƯƠNG VĂN CAM19.500.0009.750.0007.800.0006.240.000-Đất ở đô thị
173TP Thủ ĐứcLINH ĐÔNGPHẠM VĂN ĐỒNG - TÔ NGỌC VÂN4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
174TP Thủ ĐứcLINH TRUNGKHA VẠN CÂN - XA LỘ HÀ NỘI4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
175TP Thủ ĐứcLÝ TẾ XUYÊNLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
176TP Thủ ĐứcNGÔ CHÍ QUỐCTỈNH LỘ 43 - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
177TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ. TRƯỜNG THỌ)VÕ VĂN NGÂN - CẦU RẠCH CHIẾC7.900.0003.950.0003.160.0002.528.000-Đất ở đô thị
178TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN LỊCHTÔ NGỌC VÂN - KHA VẠN CÂN3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
179TP Thủ ĐứcPHÚ CHÂUQUỐC LỘ 1 - TÔ NGỌC VÂN3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
180TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 13 MỚI - QUỐC LỘ 15.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
181TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 1 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
182TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU BÌNH TRIỆU - CẦU ÔNG DẦU6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
183TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU ÔNG DẦU - NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
184TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚINGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC - CẦU VĨNH BÌNH5.900.0002.950.0002.360.0001.888.000-Đất ở đô thị
185TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1CẦU BÌNH PHƯỚC - NGÃ TƯ LINH XUÂN4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
186TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NGÃ TƯ LINH XUÂN - NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)5.500.0002.750.0002.200.0001.760.000-Đất ở đô thị
187TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
188TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ)NGÃ TƯ LINH XUÂN - SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG)4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
189TP Thủ ĐứcTAM BÌNHTÔ NGỌC VÂN - HIỆP BÌNH3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
190TP Thủ ĐứcTAM HÀTÔ NGỌC VÂN - PHÚ CHÂU5.500.0002.750.0002.200.0001.760.000-Đất ở đô thị
191TP Thủ ĐứcTAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH)PHÚ CHÂU - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
192TP Thủ ĐứcTHỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
193TP Thủ ĐứcTỈNH LỘ 43NGÃ 4 GÒ DƯA - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
194TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
195TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNPHẠM VĂN ĐỒNG - CẦU TRẮNG 26.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
196TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNCẦU TRẮNG 2 - QUỐC LỘ 14.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
197TP Thủ ĐứcTÔ VĨNH DIỆNVÕ VĂN NGÂN - HOÀNG DIỆU 27.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
198TP Thủ ĐứcTRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN)NGUYỄN VĂN LỊCH - TÔ NGỌC VÂN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
199TP Thủ ĐứcTRƯƠNG VĂN NGƯLÊ VĂN NINH - ĐẶNG THỊ RÀNH6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
200TP Thủ ĐứcTRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)XA LỘ HÀ NỘI - CẦU SẮT4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
201TP Thủ ĐứcTRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)CẦU SẮT - KHA VẠN CÂN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
202TP Thủ ĐứcVÕ VĂN NGÂNKHA VẠN CÂN - NGÃ TƯ THỦ ĐỨC17.600.0008.800.0007.040.0005.632.000-Đất ở đô thị
203TP Thủ ĐứcXA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52)NGÃ TƯ THỦ ĐỨC - NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
204TP Thủ ĐứcCÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA. PHƯỜNG TAM BÌNH-3.220.0001.610.0001.288.0001.030.000-Đất ở đô thị
205TP Thủ ĐứcPHẠM VĂN ĐỒNGCẦU BÌNH LỢI - CẦU GÒ DƯA12.600.0006.300.0005.040.0004.032.000-Đất ở đô thị
206TP Thủ ĐứcPHẠM VĂN ĐỒNGCẦU GÒ DƯA - QUỐC LỘ 110.500.0005.250.0004.200.0003.360.000-Đất ở đô thị
207TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
208TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 22. LINH ĐÔNGLÝ TẾ XUYÊN - ĐƯỜNG SỐ 304.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
209TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 25. LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂN - ĐƯỜNG SỐ 84.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
210TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 30. LINH ĐÔNGĐƯỜNG SẮT - CUỐI ĐƯỜNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
211TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. HIỆP BÌNH CHÁNHQUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI ĐƯỜNG6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
212TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
213TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
214TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
215TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
216TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 14QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
217TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
218TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
219TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 20PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
220TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 21PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
221TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 23PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
222TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 24PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
223TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 26PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
224TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 49KHA VẠN CÂN (CÓ ĐƯỜNG SẮT) - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
225TP Thủ ĐứcĐƯỜNG BHIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
226TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36HIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
227TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 40HIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
228TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12CẦU RẠCH MÔN - NGÃ BA ĐƯỜNG SỐ 266.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
229TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5)TỪ CÔNG VIÊN CHUNG CƯ OPAL RIVERSIDE - CUỐI ĐƯỜNG (GIÁP RANH NHÀ HÀNG BÊN SÔNG)6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
230TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3TỪ NHÀ SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 3 - ĐẾN ĐẦU ĐƯỜNG 166.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
231TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13ĐẦU ĐƯỜNG SỐ 16 - GIÁP RANH ĐƯỜNG SỐ 106.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
232TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- LCĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 2 - ĐƯỜNG SỐ 65.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
233TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 26. LĐLINH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 223.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
234TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. LĐĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 353.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
235TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. LĐĐƯỜNG SỐ 25 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
236TP Thủ ĐứcỤ GHEBÌNH PHÚ - VÀNH ĐAI 22.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
237TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2- TPTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
238TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3- TPTAM HÀ - HẺM 80 ĐƯỜNG 43.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
239TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- TPTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
240TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7- TPTÔ NGỌC VÂN - TAM CHÂU2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
241TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8- TPTÔ NGỌC VÂN - NHÀ SỐ 34 ĐƯỜNG 82.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
242TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9- TPTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
243TP Thủ ĐứcLÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI)CÂY KEO - TAM BÌNH3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
244TP Thủ ĐứcNGUYỄN THỊ NHUNGQUỐC LỘ 13 MỚI - ĐƯỜNG VEN SÔNG5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
245TP Thủ ĐứcĐINH THỊ THIQUỐC LỘ 13 MỚI - ĐƯỜNG VEN SÔNG5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
246TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
247TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
248TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
249TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
250TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
251TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
252TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. KP4QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
253TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. KP5ĐƯỜNG SỐ 7. KP5 - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
254TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10. KP2QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
255TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11. KP3QUỐC LỘ 13 CŨ - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
256TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. KP2QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
257TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15. KP3QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
258TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 21. KP1QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
259TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 3. NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4ĐƯỜNG 20. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4 - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
260TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4HẺM 606. QL13. KP4 - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
261TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP5 - ĐƯỜNG 4. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
262TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 2. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 8. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
263TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP5 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
264TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 7. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP6 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
265TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 9. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 6. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 8. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
266TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
267TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 12. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
268TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 13. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
269TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
270TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP54.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
271TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6ĐƯỜNG SỐ 3. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6 - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
272TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16. KHU NHÀ ĐÔNG NAMNGUYỄN THỊ NHUNG - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
273TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG SỐ 7.KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
274TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 20. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 33. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
275TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 22. KHU NHÀ ĐÔNG NAMNGUYỄN THỊ NHUNG - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
276TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 24. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
277TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 29. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 15. KHU NHÀ VẠN PHÚC - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
278TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 33. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
279TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 34. KHU NHÀ ĐÔNG NAMNGUYỄN THỊ NHUNG - ĐINH THỊ THI4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
280TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 34. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
281TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 37. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 32. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
282TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 50. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 53. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
283TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 52. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 53. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
284TP Thủ ĐứcHẺM 1231 TỈNH LỘ 43 (ĐƯỜNG NAM KHU CHẾ XUẤT)TỈNH LỘ 43 - NGÔ CHÍ QUỐC3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
285TP Thủ ĐứcHẺM 1099 TỈNH LỘ 43. HẺM 108 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG NHÁNH PHỤ BA BÒ)TỈNH LỘ 43 - NGÔ CHÍ QUỐC3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
286TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)CẦU BÌNH ĐỨC - ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 14.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
287TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)ĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
288TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15 KHU PHỐ 5ĐƯỜNG SỐ 4 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
289TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9 KHU PHỐ 4QUỐC LỘ 1 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
290TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)ĐƯỜNG SỐ 23 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
291TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 4. 5. 6GIÁP RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG - ĐƯỜNG SỐ 33.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
292TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13 KHU PHỐ 3. 4. 5QUỐC LỘ 1 - LÊ THỊ HOA3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
293TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 19ĐƯỜNG SỐ 4 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
294TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)ĐƯỜNG SỐ 15 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
295TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1NGÃ 3 ĐƯỜNG SỐ 11 VÀ ĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
296TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6NGÃ 3 ĐẶNG VĂN BI - KHO VẬN4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
297TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10NGÃ 3 HỒ VĂN TƯ - ĐƯỜNG SỐ 92.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
298TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1NGÃ 4 RMK - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
299TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-2.300.0001.150.000920.000736.000-Đất ở đô thị
300TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-2.300.0001.150.000920.000736.000-Đất ở đô thị
301TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-2.300.0001.150.000920.000736.000-Đất ở đô thị
302TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-2.300.0001.150.000920.000736.000-Đất ở đô thị
303TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-2.300.0001.150.000920.000736.000-Đất ở đô thị
304TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-2.300.0001.150.000920.000736.000-Đất ở đô thị
305TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ HIM LAM-3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
306TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ HIM LAM-3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
307TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ HIM LAM-3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
308TP Thủ ĐứcNGUYỄN BÁ LUẬTVÕ VĂN NGÂN - ĐƯỜNG SỐ 48.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
309TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4DÂN CHỦ - ĐƯỜNG SỐ 94.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
310TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6DÂN CHỦ - ĐƯỜNG SỐ 95.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
311TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8NGUYỄN BÁ LUẬT - ĐƯỜNG SỐ 94.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
312TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9ĐẶNG VĂN BI - ĐƯỜNG SỐ 85.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
313TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11ĐƯỜNG SỐ 9 - VÕ VĂN NGÂN7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
314TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13VÕ VĂN NGÂN - HẺM 207.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
315TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13HẺM 20 - ĐẶNG VĂN BI5.500.0002.750.0002.200.0001.760.000-Đất ở đô thị
316TP Thủ ĐứcBÁC ÁIVÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
317TP Thủ ĐứcCÔNG LÝCHU MẠNH TRINH - ĐẶNG VĂN BI6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
318TP Thủ ĐứcĐOÀN KẾTVÕ VĂN NGÂN - KHỔNG TỬ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
319TP Thủ ĐứcĐỘC LẬPEINSTEIN - LÊ QUÝ ĐÔN6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
320TP Thủ ĐứcĐỒNG TIẾNHỒNG ĐỨC - CUỐI ĐƯỜNG6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
321TP Thủ ĐứcHÒA BÌNHKHỔNG TỬ - ĐẶNG VĂN BI6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
322TP Thủ ĐứcHỮU NGHỊVÕ VĂN NGÂN - HÀN THUYÊN6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
323TP Thủ ĐứcNGUYỄN KHUYẾNĐOÀN KẾT - THỐNG NHẤT6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
324TP Thủ ĐứcCHU MẠNH TRINHDÂN CHỦ - THỐNG NHẤT6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
325TP Thủ ĐứcLƯƠNG KHẢI SIÊUDÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
326TP Thủ ĐứcHÀN THUYÊNĐOÀN KẾT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
327TP Thủ ĐứcKHỔNG TỬDÂN CHỦ - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
328TP Thủ ĐứcEINSTEINDÂN CHỦ - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
329TP Thủ ĐứcHỒNG ĐỨCDÂN CHỦ - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
330TP Thủ ĐứcLÊ QUÝ ĐÔNBÁC ÁI - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
331TP Thủ ĐứcPHAN HUY ÍCHTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
332TP Thủ ĐứcTAGORETHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
333TP Thủ ĐứcNGUYỄN CÔNG TRỨTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
334TP Thủ ĐứcNGUYỄN BỈNH KHIÊMTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
335TP Thủ ĐứcNGUYỄN TRƯỜNG TỘTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
336TP Thủ ĐứcCHU VĂN ANTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
337TP Thủ ĐứcALEXANDREDE RHOHETHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
338TP Thủ ĐứcPASTEURTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
339TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. LINH TÂYĐƯỜNG SỐ 4 - PHẠM VĂN ĐỒNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
340TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. LINH TÂYPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 93.500.0001.750.0001.400.0001.120.000-Đất ở đô thị
341TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. LINH TÂYKHA VẠN CÂN - ĐƯỜNG SỐ 93.500.0001.750.0001.400.0001.120.000-Đất ở đô thị
342TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 - TBQUỐC LỘ 1 - PHÚ CHÂU3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
343TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 - TBTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
344TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3 - TBTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
345TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4-TBTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
346TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11-TBĐƯỜNG SỐ 10 - NHÀ SỐ 1284.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
347TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU CHỢ TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
348TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAVICO PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
349TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
350TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨCTRỌN ĐƯỜNG -3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
351TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TỔ 2. HẺM SỐ 10. ĐƯỜNG 7. KHU PHỐ 2TRỌN ĐƯỜNG -3.500.0001.750.0001.400.0001.120.000-Đất ở đô thị
352TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1- LTRPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 44.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
353TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- LTRHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
354TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10- LTRĐƯỜNG SỐ 8 - LINH TRUNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
355TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11- LTRLÊ VĂN CHÍ - LINH TRUNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
356TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12- LTRĐƯỜNG SỐ 13 - QUỐC LỘ 14.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
357TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13- LTRĐƯỜNG SỐ 14 - ĐƯỜNG SỐ 14.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
358TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15- LTRĐƯỜNG SỐ 14 - ĐƯỜNG SỐ 124.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
359TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 - LX (VÀNH ĐAI ĐHQG)QUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
360TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15- LX (NGUYỄN TRI PHƯƠNG - P AN BÌNH. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG)ĐƯỜNG SỐ 15 - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
361TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2- LX.KHU TĐC 6.8HAĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG DỌC SUỐI NHUM3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
362TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4- LX.KHU TĐC 6.8 HAĐƯỜNG DỌC SUỐI NHUM - CUỐI ĐƯỜNG3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
363TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- LX.KHU TĐC 6.8 HAĐƯỜNG SỐ 8 - ĐƯỜNG DỌC SUỐI NHUM3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
364TP Thủ Đức(ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANGQUỐC LỘ 1K - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
365TP Thủ ĐứcBÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - RANH QUẬN ĐOÀN 42.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
366TP Thủ ĐứcBỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14)LINH TRUNG - QUỐC LỘ 12.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
367TP Thủ ĐứcCÂY KEOTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
368TP Thủ ĐứcCHƯƠNG DƯƠNGVÕ VĂN NGÂN - KHA VẠN CÂN3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
369TP Thủ ĐứcĐẶNG THỊ RÀNHDƯƠNG VĂN CAM - TÔ NGỌC VÂN5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
370TP Thủ ĐứcĐẶNG VĂN BIVÕ VĂN NGÂN - NGUYỄN VĂN BÁ5.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
371TP Thủ ĐứcĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
372TP Thủ ĐứcĐOÀN CÔNG HỚNNGÃ BA HỒ VĂN TƯ - VÕ VĂN NGÂN6.720.0003.360.0002.688.0002.150.000-Đất TM-DV đô thị
373TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
374TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 27. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHPHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
375TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHHIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
376TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚCQUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
377TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - VÕ VĂN NGÂN5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
378TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - KHA VẠN CÂN2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
379TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
380TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 24. PHƯỜNG LINH ĐÔNGLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
381TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 35. PHƯỜNG LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
382TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ). PHƯỜNG LINH ĐÔNGKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
383TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY). PHƯỜNG LINH TÂYNGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
384TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
385TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
386TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG)QUỐC LỘ 1 - PHẠM VĂN ĐỒNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
387TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 13.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
388TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 13.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
389TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - ĐƯỜNG SỐ 73.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
390TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
391TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.440.0001.720.0001.376.0001.101.000-Đất TM-DV đô thị
392TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TRUNGĐƯỜNG SỐ 8 - ĐƯỜNG SỐ 73.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
393TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG LINH TRUNGLÊ VĂN CHÍ - ĐƯỜNG SỐ 172.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
394TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI3.440.0001.720.0001.376.0001.101.000-Đất TM-DV đô thị
395TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI3.440.0001.720.0001.376.0001.101.000-Đất TM-DV đô thị
396TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
397TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
398TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN)2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
399TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUỒNG TRE)2.480.0001.240.000992.000794.000-Đất TM-DV đô thị
400TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
401TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 112.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
402TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 8 - HẺM 42 ĐƯỜNG 102.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
403TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) - CUỐI ĐƯỜNG2.480.0001.240.000992.000794.000-Đất TM-DV đô thị
404TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
405TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
406TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10- PHƯỜNG TAM BÌNHĐƯỜNG SỐ 11 - CHÙA QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
407TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
408TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
409TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
410TP Thủ ĐứcĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
411TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌNGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) - CUỐI ĐƯỜNG3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
412TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐẶNG VĂN BI - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
413TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
414TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
415TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - CẦU PHỐ NHÀ TRÀ3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
416TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)CẦU PHỐ NHÀ TRÀ - ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
417TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12- PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
418TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
419TP Thủ ĐứcDÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
420TP Thủ ĐứcDƯƠNG VĂN CAMKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG4.320.0002.160.0001.728.0001.382.000-Đất TM-DV đô thị
421TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)QUỐC LỘ 1 - CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
422TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA - QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC)2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
423TP Thủ ĐứcHIỆP BÌNHKHA VẠN CÂN - QUỐC LỘ 134.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
424TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯNGÃ BA KHA VẠN CÂN - ĐƯỜNG SỐ 105.920.0002.960.0002.368.0001.894.000-Đất TM-DV đô thị
425TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯĐƯỜNG SỐ 10 - CUỐI ĐƯỜNG5.680.0002.840.0002.272.0001.818.000-Đất TM-DV đô thị
426TP Thủ ĐứcHOÀNG DIỆU 2KHA VẠN CÂN - LÊ VĂN CHÍ6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
427TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - CẦU NGANG13.840.0006.920.0005.536.0004.429.000-Đất TM-DV đô thị
428TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU NGANG - PHẠM VĂN ĐỒNG5.440.0002.720.0002.176.0001.741.000-Đất TM-DV đô thị
429TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
430TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
431TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - PHẠM VĂN ĐỒNG5.920.0002.960.0002.368.0001.894.000-Đất TM-DV đô thị
432TP Thủ ĐứcLAM SƠNTÔ NGỌC VÂN - LÊ VĂN NINH4.880.0002.440.0001.952.0001.562.000-Đất TM-DV đô thị
433TP Thủ ĐứcLÊ THỊ HOA. PHƯỜNG BÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - QUỐC LỘ 12.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
434TP Thủ ĐứcLÊ VĂN CHÍVÕ VĂN NGÂN - QUỐC LỘ 13.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
435TP Thủ ĐứcLÊ VĂN NINHNGÃ 5 THỦ ĐỨC - DƯƠNG VĂN CAM15.600.0007.800.0006.240.0004.992.000-Đất TM-DV đô thị
436TP Thủ ĐứcLINH ĐÔNGPHẠM VĂN ĐỒNG - TÔ NGỌC VÂN3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
437TP Thủ ĐứcLINH TRUNGKHA VẠN CÂN - XA LỘ HÀ NỘI3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
438TP Thủ ĐứcLÝ TẾ XUYÊNLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
439TP Thủ ĐứcNGÔ CHÍ QUỐCTỈNH LỘ 43 - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
440TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ. TRƯỜNG THỌ)VÕ VĂN NGÂN - CẦU RẠCH CHIẾC6.320.0003.160.0002.528.0002.022.000-Đất TM-DV đô thị
441TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN LỊCHTÔ NGỌC VÂN - KHA VẠN CÂN2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
442TP Thủ ĐứcPHÚ CHÂUQUỐC LỘ 1 - TÔ NGỌC VÂN2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
443TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 13 MỚI - QUỐC LỘ 14.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
444TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 1 - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
445TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU BÌNH TRIỆU - CẦU ÔNG DẦU5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất TM-DV đô thị
446TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU ÔNG DẦU - NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất TM-DV đô thị
447TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚINGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC - CẦU VĨNH BÌNH4.720.0002.360.0001.888.0001.510.000-Đất TM-DV đô thị
448TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1CẦU BÌNH PHƯỚC - NGÃ TƯ LINH XUÂN3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
449TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NGÃ TƯ LINH XUÂN - NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất TM-DV đô thị
450TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất TM-DV đô thị
451TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ)NGÃ TƯ LINH XUÂN - SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG)3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
452TP Thủ ĐứcTAM BÌNHTÔ NGỌC VÂN - HIỆP BÌNH2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
453TP Thủ ĐứcTAM HÀTÔ NGỌC VÂN - PHÚ CHÂU4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất TM-DV đô thị
454TP Thủ ĐứcTAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH)PHÚ CHÂU - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
455TP Thủ ĐứcTHỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
456TP Thủ ĐứcTỈNH LỘ 43NGÃ 4 GÒ DƯA - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
457TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
458TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNPHẠM VĂN ĐỒNG - CẦU TRẮNG 25.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
459TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNCẦU TRẮNG 2 - QUỐC LỘ 13.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
460TP Thủ ĐứcTÔ VĨNH DIỆNVÕ VĂN NGÂN - HOÀNG DIỆU 25.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
461TP Thủ ĐứcTRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN)NGUYỄN VĂN LỊCH - TÔ NGỌC VÂN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
462TP Thủ ĐứcTRƯƠNG VĂN NGƯLÊ VĂN NINH - ĐẶNG THỊ RÀNH4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
463TP Thủ ĐứcTRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)XA LỘ HÀ NỘI - CẦU SẮT3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
464TP Thủ ĐứcTRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)CẦU SẮT - KHA VẠN CÂN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
465TP Thủ ĐứcVÕ VĂN NGÂNKHA VẠN CÂN - NGÃ TƯ THỦ ĐỨC14.080.0007.040.0005.632.0004.506.000-Đất TM-DV đô thị
466TP Thủ ĐứcXA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52)NGÃ TƯ THỦ ĐỨC - NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
467TP Thủ ĐứcCÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA. PHƯỜNG TAM BÌNH-2.576.0001.288.0001.030.000824.000-Đất TM-DV đô thị
468TP Thủ ĐứcPHẠM VĂN ĐỒNGCẦU BÌNH LỢI - CẦU GÒ DƯA10.080.0005.040.0004.032.0003.226.000-Đất TM-DV đô thị
469TP Thủ ĐứcPHẠM VĂN ĐỒNGCẦU GÒ DƯA - QUỐC LỘ 18.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất TM-DV đô thị
470TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
471TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 22. LINH ĐÔNGLÝ TẾ XUYÊN - ĐƯỜNG SỐ 303.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
472TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 25. LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂN - ĐƯỜNG SỐ 83.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
473TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 30. LINH ĐÔNGĐƯỜNG SẮT - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
474TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. HIỆP BÌNH CHÁNHQUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI ĐƯỜNG5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
475TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
476TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
477TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
478TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
479TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 14QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
480TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
481TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
482TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 20PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
483TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 21PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
484TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 23PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
485TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 24PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
486TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 26PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
487TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 49KHA VẠN CÂN (CÓ ĐƯỜNG SẮT) - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
488TP Thủ ĐứcĐƯỜNG BHIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
489TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36HIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
490TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 40HIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
491TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12CẦU RẠCH MÔN - NGÃ BA ĐƯỜNG SỐ 264.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
492TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5)TỪ CÔNG VIÊN CHUNG CƯ OPAL RIVERSIDE - CUỐI ĐƯỜNG (GIÁP RANH NHÀ HÀNG BÊN SÔNG)4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
493TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3TỪ NHÀ SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 3 - ĐẾN ĐẦU ĐƯỜNG 164.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
494TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13ĐẦU ĐƯỜNG SỐ 16 - GIÁP RANH ĐƯỜNG SỐ 104.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
495TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- LCĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 2 - ĐƯỜNG SỐ 64.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
496TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 26. LĐLINH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 222.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
497TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. LĐĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 352.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
498TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. LĐĐƯỜNG SỐ 25 - CUỐI ĐƯỜNG2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
499TP Thủ ĐứcỤ GHEBÌNH PHÚ - VÀNH ĐAI 21.920.000960.000768.000614.000-Đất TM-DV đô thị
500TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2- TPTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000538.000-Đất TM-DV đô thị
501TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3- TPTAM HÀ - HẺM 80 ĐƯỜNG 42.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
502TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- TPTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000538.000-Đất TM-DV đô thị
503TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7- TPTÔ NGỌC VÂN - TAM CHÂU1.680.000840.000672.000538.000-Đất TM-DV đô thị
504TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8- TPTÔ NGỌC VÂN - NHÀ SỐ 34 ĐƯỜNG 81.680.000840.000672.000538.000-Đất TM-DV đô thị
505TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9- TPTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
506TP Thủ ĐứcLÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI)CÂY KEO - TAM BÌNH2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
507TP Thủ ĐứcNGUYỄN THỊ NHUNGQUỐC LỘ 13 MỚI - ĐƯỜNG VEN SÔNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
508TP Thủ ĐứcĐINH THỊ THIQUỐC LỘ 13 MỚI - ĐƯỜNG VEN SÔNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
509TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
510TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
511TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
512TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
513TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
514TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
515TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. KP4QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
516TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. KP5ĐƯỜNG SỐ 7. KP5 - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
517TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10. KP2QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
518TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11. KP3QUỐC LỘ 13 CŨ - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
519TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. KP2QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
520TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15. KP3QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
521TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 21. KP1QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
522TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 3. NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4ĐƯỜNG 20. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4 - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
523TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4HẺM 606. QL13. KP4 - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
524TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP5 - ĐƯỜNG 4. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
525TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 2. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 8. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
526TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP5 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
527TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 7. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP6 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
528TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 9. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 6. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 8. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
529TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
530TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 12. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
531TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 13. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
532TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
533TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP53.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
534TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6ĐƯỜNG SỐ 3. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6 - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
535TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16. KHU NHÀ ĐÔNG NAMNGUYỄN THỊ NHUNG - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
536TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG SỐ 7.KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
537TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 20. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 33. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
538TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 22. KHU NHÀ ĐÔNG NAMNGUYỄN THỊ NHUNG - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
539TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 24. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
540TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 29. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 15. KHU NHÀ VẠN PHÚC - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
541TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 33. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
542TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 34. KHU NHÀ ĐÔNG NAMNGUYỄN THỊ NHUNG - ĐINH THỊ THI3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
543TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 34. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
544TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 37. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 32. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
545TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 50. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 53. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
546TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 52. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 53. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
547TP Thủ ĐứcHẺM 1231 TỈNH LỘ 43 (ĐƯỜNG NAM KHU CHẾ XUẤT)TỈNH LỘ 43 - NGÔ CHÍ QUỐC2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
548TP Thủ ĐứcHẺM 1099 TỈNH LỘ 43. HẺM 108 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG NHÁNH PHỤ BA BÒ)TỈNH LỘ 43 - NGÔ CHÍ QUỐC2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
549TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)CẦU BÌNH ĐỨC - ĐẾN ĐƯỜNG SỐ 13.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
550TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)ĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
551TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15 KHU PHỐ 5ĐƯỜNG SỐ 4 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
552TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9 KHU PHỐ 4QUỐC LỘ 1 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
553TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)ĐƯỜNG SỐ 23 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
554TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 4. 5. 6GIÁP RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG - ĐƯỜNG SỐ 32.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
555TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13 KHU PHỐ 3. 4. 5QUỐC LỘ 1 - LÊ THỊ HOA2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
556TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 19ĐƯỜNG SỐ 4 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
557TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)ĐƯỜNG SỐ 15 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
558TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1NGÃ 3 ĐƯỜNG SỐ 11 VÀ ĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
559TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6NGÃ 3 ĐẶNG VĂN BI - KHO VẬN3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
560TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10NGÃ 3 HỒ VĂN TƯ - ĐƯỜNG SỐ 92.160.0001.080.000864.000691.000-Đất TM-DV đô thị
561TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1NGÃ 4 RMK - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
562TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
563TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
564TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
565TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
566TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
567TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH-1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
568TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ HIM LAM-2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
569TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ HIM LAM-2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
570TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ HIM LAM-2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
571TP Thủ ĐứcNGUYỄN BÁ LUẬTVÕ VĂN NGÂN - ĐƯỜNG SỐ 46.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
572TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4DÂN CHỦ - ĐƯỜNG SỐ 93.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
573TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6DÂN CHỦ - ĐƯỜNG SỐ 94.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
574TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8NGUYỄN BÁ LUẬT - ĐƯỜNG SỐ 93.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
575TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9ĐẶNG VĂN BI - ĐƯỜNG SỐ 84.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
576TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11ĐƯỜNG SỐ 9 - VÕ VĂN NGÂN5.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
577TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13VÕ VĂN NGÂN - HẺM 205.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
578TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13HẺM 20 - ĐẶNG VĂN BI4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất TM-DV đô thị
579TP Thủ ĐứcBÁC ÁIVÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
580TP Thủ ĐứcCÔNG LÝCHU MẠNH TRINH - ĐẶNG VĂN BI4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
581TP Thủ ĐứcĐOÀN KẾTVÕ VĂN NGÂN - KHỔNG TỬ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
582TP Thủ ĐứcĐỘC LẬPEINSTEIN - LÊ QUÝ ĐÔN4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
583TP Thủ ĐứcĐỒNG TIẾNHỒNG ĐỨC - CUỐI ĐƯỜNG4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
584TP Thủ ĐứcHÒA BÌNHKHỔNG TỬ - ĐẶNG VĂN BI4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
585TP Thủ ĐứcHỮU NGHỊVÕ VĂN NGÂN - HÀN THUYÊN4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
586TP Thủ ĐứcNGUYỄN KHUYẾNĐOÀN KẾT - THỐNG NHẤT4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
587TP Thủ ĐứcCHU MẠNH TRINHDÂN CHỦ - THỐNG NHẤT4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
588TP Thủ ĐứcLƯƠNG KHẢI SIÊUDÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
589TP Thủ ĐứcHÀN THUYÊNĐOÀN KẾT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
590TP Thủ ĐứcKHỔNG TỬDÂN CHỦ - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
591TP Thủ ĐứcEINSTEINDÂN CHỦ - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
592TP Thủ ĐứcHỒNG ĐỨCDÂN CHỦ - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
593TP Thủ ĐứcLÊ QUÝ ĐÔNBÁC ÁI - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
594TP Thủ ĐứcPHAN HUY ÍCHTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
595TP Thủ ĐứcTAGORETHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
596TP Thủ ĐứcNGUYỄN CÔNG TRỨTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
597TP Thủ ĐứcNGUYỄN BỈNH KHIÊMTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
598TP Thủ ĐứcNGUYỄN TRƯỜNG TỘTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
599TP Thủ ĐứcCHU VĂN ANTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
600TP Thủ ĐứcALEXANDREDE RHOHETHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
601TP Thủ ĐứcPASTEURTHỐNG NHẤT - NGUYỄN VĂN BÁ4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
602TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. LINH TÂYĐƯỜNG SỐ 4 - PHẠM VĂN ĐỒNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
603TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. LINH TÂYPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 92.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất TM-DV đô thị
604TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. LINH TÂYKHA VẠN CÂN - ĐƯỜNG SỐ 92.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất TM-DV đô thị
605TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 - TBQUỐC LỘ 1 - PHÚ CHÂU2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
606TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 - TBTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
607TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3 - TBTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
608TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4-TBTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
609TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11-TBĐƯỜNG SỐ 10 - NHÀ SỐ 1283.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
610TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU CHỢ TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.440.0001.720.0001.376.0001.101.000-Đất TM-DV đô thị
611TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAVICO PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
612TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -3.440.0001.720.0001.376.0001.101.000-Đất TM-DV đô thị
613TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨCTRỌN ĐƯỜNG -2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
614TP Thủ ĐứcCÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TỔ 2. HẺM SỐ 10. ĐƯỜNG 7. KHU PHỐ 2TRỌN ĐƯỜNG -2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất TM-DV đô thị
615TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1- LTRPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 43.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
616TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- LTRHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
617TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10- LTRĐƯỜNG SỐ 8 - LINH TRUNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
618TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11- LTRLÊ VĂN CHÍ - LINH TRUNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
619TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12- LTRĐƯỜNG SỐ 13 - QUỐC LỘ 13.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
620TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13- LTRĐƯỜNG SỐ 14 - ĐƯỜNG SỐ 13.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
621TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15- LTRĐƯỜNG SỐ 14 - ĐƯỜNG SỐ 123.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
622TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 - LX (VÀNH ĐAI ĐHQG)QUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
623TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15- LX (NGUYỄN TRI PHƯƠNG - P AN BÌNH. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG)ĐƯỜNG SỐ 15 - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
624TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2- LX.KHU TĐC 6.8HAĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG DỌC SUỐI NHUM2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
625TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4- LX.KHU TĐC 6.8 HAĐƯỜNG DỌC SUỐI NHUM - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
626TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- LX.KHU TĐC 6.8 HAĐƯỜNG SỐ 8 - ĐƯỜNG DỌC SUỐI NHUM2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
627TP Thủ Đức(ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANGQUỐC LỘ 1K - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
628TP Thủ ĐứcBÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - RANH QUẬN ĐOÀN 42.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
629TP Thủ ĐứcBỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14)LINH TRUNG - QUỐC LỘ 12.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
630TP Thủ ĐứcCÂY KEOTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
631TP Thủ ĐứcCHƯƠNG DƯƠNGVÕ VĂN NGÂN - KHA VẠN CÂN2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
632TP Thủ ĐứcĐẶNG THỊ RÀNHDƯƠNG VĂN CAM - TÔ NGỌC VÂN3.960.0001.980.0001.584.0001.267.000-Đất SX-KD đô thị
633TP Thủ ĐứcĐẶNG VĂN BIVÕ VĂN NGÂN - NGUYỄN VĂN BÁ4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất SX-KD đô thị
634TP Thủ ĐứcĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
635TP Thủ ĐứcĐOÀN CÔNG HỚNNGÃ BA HỒ VĂN TƯ - VÕ VĂN NGÂN5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất SX-KD đô thị
636TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
637TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 27. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHPHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
638TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNHHIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
639TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚCQUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
640TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - VÕ VĂN NGÂN3.960.0001.980.0001.584.0001.267.000-Đất SX-KD đô thị
641TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - KHA VẠN CÂN2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
642TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất SX-KD đô thị
643TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 24. PHƯỜNG LINH ĐÔNGLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
644TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 35. PHƯỜNG LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
645TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ). PHƯỜNG LINH ĐÔNGKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
646TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY). PHƯỜNG LINH TÂYNGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
647TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất SX-KD đô thị
648TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG LINH TÂYKHA VẠN CÂN - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất SX-KD đô thị
649TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG)QUỐC LỘ 1 - PHẠM VĂN ĐỒNG2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
650TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 12.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
651TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNGPHẠM VĂN ĐỒNG - ĐƯỜNG SỐ 12.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
652TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - ĐƯỜNG SỐ 72.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
653TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
654TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG LINH TRUNGHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.580.0001.290.0001.032.000826.000-Đất SX-KD đô thị
655TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TRUNGĐƯỜNG SỐ 8 - ĐƯỜNG SỐ 72.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
656TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG LINH TRUNGLÊ VĂN CHÍ - ĐƯỜNG SỐ 172.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
657TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI2.580.0001.290.0001.032.000826.000-Đất SX-KD đô thị
658TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG LINH TRUNGQUỐC LỘ 1 - XA LỘ HÀ NỘI2.580.0001.290.0001.032.000826.000-Đất SX-KD đô thị
659TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
660TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
661TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN)2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
662TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUỒNG TRE)1.860.000930.000744.000595.000-Đất SX-KD đô thị
663TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
664TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH XUÂNQUỐC LỘ 1K - ĐƯỜNG SỐ 112.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
665TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 8 - HẺM 42 ĐƯỜNG 102.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
666TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG LINH XUÂNĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) - CUỐI ĐƯỜNG1.860.000930.000744.000595.000-Đất SX-KD đô thị
667TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
668TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9- PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
669TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10- PHƯỜNG TAM BÌNHĐƯỜNG SỐ 11 - CHÙA QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN2.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
670TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG TAM BÌNHTRỌN ĐƯỜNG -2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
671TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
672TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
673TP Thủ ĐứcĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚTRỌN ĐƯỜNG -2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
674TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌNGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) - CUỐI ĐƯỜNG2.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
675TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐẶNG VĂN BI - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
676TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI2.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
677TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - ĐẶNG VĂN BI2.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
678TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)HỒ VĂN TƯ - CẦU PHỐ NHÀ TRÀ2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
679TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)CẦU PHỐ NHÀ TRÀ - ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
680TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12- PHƯỜNG TRƯỜNG THỌĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
681TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
682TP Thủ ĐứcDÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất SX-KD đô thị
683TP Thủ ĐứcDƯƠNG VĂN CAMKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG3.240.0001.620.0001.296.0001.037.000-Đất SX-KD đô thị
684TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)QUỐC LỘ 1 - CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
685TP Thủ ĐứcGÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA - QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC)2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
686TP Thủ ĐứcHIỆP BÌNHKHA VẠN CÂN - QUỐC LỘ 133.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
687TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯNGÃ BA KHA VẠN CÂN - ĐƯỜNG SỐ 104.440.0002.220.0001.776.0001.421.000-Đất SX-KD đô thị
688TP Thủ ĐứcHỒ VĂN TƯĐƯỜNG SỐ 10 - CUỐI ĐƯỜNG4.260.0002.130.0001.704.0001.363.000-Đất SX-KD đô thị
689TP Thủ ĐứcHOÀNG DIỆU 2KHA VẠN CÂN - LÊ VĂN CHÍ4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất SX-KD đô thị
690TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - CẦU NGANG10.380.0005.190.0004.152.0003.322.000-Đất SX-KD đô thị
691TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU NGANG - PHẠM VĂN ĐỒNG4.080.0002.040.0001.632.0001.306.000-Đất SX-KD đô thị
692TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNCẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
693TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI - BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT3.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
694TP Thủ ĐứcKHA VẠN CÂNNGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC - PHẠM VĂN ĐỒNG4.440.0002.220.0001.776.0001.421.000-Đất SX-KD đô thị
695TP Thủ ĐứcLAM SƠNTÔ NGỌC VÂN - LÊ VĂN NINH3.660.0001.830.0001.464.0001.171.000-Đất SX-KD đô thị
696TP Thủ ĐứcLÊ THỊ HOA. PHƯỜNG BÌNH CHIỂUTỈNH LỘ 43 - QUỐC LỘ 12.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
697TP Thủ ĐứcLÊ VĂN CHÍVÕ VĂN NGÂN - QUỐC LỘ 12.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
698TP Thủ ĐứcLÊ VĂN NINHNGÃ 5 THỦ ĐỨC - DƯƠNG VĂN CAM11.700.0005.850.0004.680.0003.744.000-Đất SX-KD đô thị
699TP Thủ ĐứcLINH ĐÔNGPHẠM VĂN ĐỒNG - TÔ NGỌC VÂN2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
700TP Thủ ĐứcLINH TRUNGKHA VẠN CÂN - XA LỘ HÀ NỘI2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
701TP Thủ ĐứcLÝ TẾ XUYÊNLINH ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
702TP Thủ ĐứcNGÔ CHÍ QUỐCTỈNH LỘ 43 - CUỐI ĐƯỜNG2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
703TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ. TRƯỜNG THỌ)VÕ VĂN NGÂN - CẦU RẠCH CHIẾC4.740.0002.370.0001.896.0001.517.000-Đất SX-KD đô thị
704TP Thủ ĐứcNGUYỄN VĂN LỊCHTÔ NGỌC VÂN - KHA VẠN CÂN2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
705TP Thủ ĐứcPHÚ CHÂUQUỐC LỘ 1 - TÔ NGỌC VÂN2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
706TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 13 MỚI - QUỐC LỘ 13.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất SX-KD đô thị
707TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 CŨQUỐC LỘ 1 - CUỐI ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
708TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU BÌNH TRIỆU - CẦU ÔNG DẦU3.780.0001.890.0001.512.0001.210.000-Đất SX-KD đô thị
709TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚICẦU ÔNG DẦU - NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC3.780.0001.890.0001.512.0001.210.000-Đất SX-KD đô thị
710TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 13 MỚINGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC - CẦU VĨNH BÌNH3.540.0001.770.0001.416.0001.133.000-Đất SX-KD đô thị
711TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1CẦU BÌNH PHƯỚC - NGÃ TƯ LINH XUÂN2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
712TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NGÃ TƯ LINH XUÂN - NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)3.300.0001.650.0001.320.0001.056.000-Đất SX-KD đô thị
713TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.340.0001.170.000936.000749.000-Đất SX-KD đô thị
714TP Thủ ĐứcQUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ)NGÃ TƯ LINH XUÂN - SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG)2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
715TP Thủ ĐứcTAM BÌNHTÔ NGỌC VÂN - HIỆP BÌNH2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
716TP Thủ ĐứcTAM HÀTÔ NGỌC VÂN - PHÚ CHÂU3.300.0001.650.0001.320.0001.056.000-Đất SX-KD đô thị
717TP Thủ ĐứcTAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH)PHÚ CHÂU - CUỐI ĐƯỜNG2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
718TP Thủ ĐứcTHỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ)VÕ VĂN NGÂN - ĐẶNG VĂN BI4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất SX-KD đô thị
719TP Thủ ĐứcTỈNH LỘ 43NGÃ 4 GÒ DƯA - RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
720TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNKHA VẠN CÂN - PHẠM VĂN ĐỒNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất SX-KD đô thị
721TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNPHẠM VĂN ĐỒNG - CẦU TRẮNG 23.960.0001.980.0001.584.0001.267.000-Đất SX-KD đô thị
722TP Thủ ĐứcTÔ NGỌC VÂNCẦU TRẮNG 2 - QUỐC LỘ 12.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
723TP Thủ ĐứcTÔ VĨNH DIỆNVÕ VĂN NGÂN - HOÀNG DIỆU 24.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất SX-KD đô thị
724TP Thủ ĐứcTRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN)NGUYỄN VĂN LỊCH - TÔ NGỌC VÂN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
725TP Thủ ĐứcTRƯƠNG VĂN NGƯLÊ VĂN NINH - ĐẶNG THỊ RÀNH3.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
726TP Thủ ĐứcTRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)XA LỘ HÀ NỘI - CẦU SẮT2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
727TP Thủ ĐứcTRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)CẦU SẮT - KHA VẠN CÂN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
728TP Thủ ĐứcVÕ VĂN NGÂNKHA VẠN CÂN - NGÃ TƯ THỦ ĐỨC10.560.0005.280.0004.224.0003.379.000-Đất SX-KD đô thị
729TP Thủ ĐứcXA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52)NGÃ TƯ THỦ ĐỨC - NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2)2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
730TP Thủ ĐứcCÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA. PHƯỜNG TAM BÌNH-1.932.000966.000773.000618.000-Đất SX-KD đô thị
731TP Thủ ĐứcPHẠM VĂN ĐỒNGCẦU BÌNH LỢI - CẦU GÒ DƯA7.560.0003.780.0003.024.0002.419.000-Đất SX-KD đô thị
732TP Thủ ĐứcPHẠM VĂN ĐỒNGCẦU GÒ DƯA - QUỐC LỘ 16.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất SX-KD đô thị
733TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. LINH CHIỂUHOÀNG DIỆU 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
734TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 22. LINH ĐÔNGLÝ TẾ XUYÊN - ĐƯỜNG SỐ 302.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
735TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 25. LINH ĐÔNGTÔ NGỌC VÂN - ĐƯỜNG SỐ 82.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
736TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 30. LINH ĐÔNGĐƯỜNG SẮT - CUỐI ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
737TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. HIỆP BÌNH CHÁNHQUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI ĐƯỜNG3.960.0001.980.0001.584.0001.267.000-Đất SX-KD đô thị
738TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
739TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
740TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
741TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
742TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 14QUỐC LỘ 13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
743TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 17PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
744TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
745TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 20PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
746TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 21PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
747TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 23PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
748TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 24PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
749TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 26PHẠM VĂN ĐỒNG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
750TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 49KHA VẠN CÂN (CÓ ĐƯỜNG SẮT) - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
751TP Thủ ĐứcĐƯỜNG BHIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
752TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 36HIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
753TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 40HIỆP BÌNH - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
754TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12CẦU RẠCH MÔN - NGÃ BA ĐƯỜNG SỐ 263.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
755TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5)TỪ CÔNG VIÊN CHUNG CƯ OPAL RIVERSIDE - CUỐI ĐƯỜNG (GIÁP RANH NHÀ HÀNG BÊN SÔNG)3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
756TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3TỪ NHÀ SỐ 1 ĐƯỜNG SỐ 3 - ĐẾN ĐẦU ĐƯỜNG 163.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
757TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 13ĐẦU ĐƯỜNG SỐ 16 - GIÁP RANH ĐƯỜNG SỐ 103.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
758TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- LCĐƯỜNG HOÀNG DIỆU 2 - ĐƯỜNG SỐ 63.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
759TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 26. LĐLINH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 222.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
760TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. LĐĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 351.920.000960.000768.000614.000-Đất SX-KD đô thị
761TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. LĐĐƯỜNG SỐ 25 - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.000-Đất SX-KD đô thị
762TP Thủ ĐứcỤ GHEBÌNH PHÚ - VÀNH ĐAI 21.440.000720.000576.000461.000-Đất SX-KD đô thị
763TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2- TPTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.000-Đất SX-KD đô thị
764TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3- TPTAM HÀ - HẺM 80 ĐƯỜNG 41.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
765TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5- TPTÔ NGỌC VÂN - CUỐI ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.000-Đất SX-KD đô thị
766TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7- TPTÔ NGỌC VÂN - TAM CHÂU1.260.000630.000504.000403.000-Đất SX-KD đô thị
767TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8- TPTÔ NGỌC VÂN - NHÀ SỐ 34 ĐƯỜNG 81.260.000630.000504.000403.000-Đất SX-KD đô thị
768TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 9- TPTRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
769TP Thủ ĐứcLÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI)CÂY KEO - TAM BÌNH2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
770TP Thủ ĐứcNGUYỄN THỊ NHUNGQUỐC LỘ 13 MỚI - ĐƯỜNG VEN SÔNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
771TP Thủ ĐứcĐINH THỊ THIQUỐC LỘ 13 MỚI - ĐƯỜNG VEN SÔNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
772TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 1. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
773TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 2. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
774TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 3. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
775TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 4. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
776TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. KP6QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
777TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 7. KP5QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
778TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 8. KP4QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
779TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 5. KP5ĐƯỜNG SỐ 7. KP5 - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
780TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 10. KP2QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
781TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 11. KP3QUỐC LỘ 13 CŨ - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
782TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 12. KP2QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
783TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 15. KP3QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
784TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 21. KP1QUỐC LỘ 13 MỚI - CUỐI TUYẾN2.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
785TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 3. NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4ĐƯỜNG 20. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4 - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
786TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4HẺM 606. QL13. KP4 - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
787TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP5 - ĐƯỜNG 4. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
788TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 2. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 8. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
789TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP5 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
790TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 7. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP6 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
791TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 9. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 6. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 8. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
792TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
793TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 12. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
794TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 13. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
795TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
796TP Thủ ĐứcĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NHUNG. KP52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
797TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 6. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6ĐƯỜNG SỐ 3. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6 - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
798TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 16. KHU NHÀ ĐÔNG NAMNGUYỄN THỊ NHUNG - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
799TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG SỐ 7.KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
800TP Thủ ĐứcĐƯỜNG SỐ 20. KHU NHÀ ĐÔNG NAMĐƯỜNG 33. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - CUỐI TUYẾN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
5/5 - (105 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x