Bảng giá đất tại Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh

0 99.254

Bảng giá đất Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất tại Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bảng giá đất Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản: Chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;

+ Vị trí 2: không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;

+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

a) Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất

b) Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:

– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0.5 của vị trí 1

– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0.8 của vị trí 2

– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0.8 của vị trí 3

3.2. Bảng giá đất Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1Quận Bình TânAN DƯƠNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
2Quận Bình TânAO ĐÔIMÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
3Quận Bình TânẤP CHIẾN LƯỢCMÃ LÒ - TÂN KỲ TÂN QUÝ4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
4Quận Bình TânBẾN LỘIVÕ VĂN VÂN - TÂY LÂN3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
5Quận Bình TânBÌNH LONGTÂN KỲ TÂN QUÝ - NGÃ TƯ BỐN XÃ7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
6Quận Bình TânBÌNH THÀNHTRỌN ĐƯỜNG -2.600.0001.300.0001.040.000832.000-Đất ở đô thị
7Quận Bình TânBÙI DƯƠNG LỊCHTRỌN ĐƯỜNG -2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
8Quận Bình TânBÙI HỮU DIÊNNGUYỄN THỨC TỰ - CUỐI ĐƯỜNG5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
9Quận Bình TânBÙI HỮU DIỆNTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
10Quận Bình TânBÙI TƯ TOÀNKINH DƯƠNG VƯƠNG - RẠCH RUỘT NGỰA5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
11Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG 1A. 2. 2A. 2B. 2C. 3. 4. 6. LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
12Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 1A. 1B. 3A. 4B. 6C. 8. 8A. 10. 11. 13. 15. 15A. 17A. 20. 21B. 22. 24. 24A. 24B. 25B. 27. 28. 30. 32. 32A. 33. 34 34A. 36. 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P BTĐB. P AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
13Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 3. 4. 5. 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
14Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 3A. 4A. 5A. 6. 8. 10. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
15Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 4A. 5A. 6A. 6B. 7A. 8B. 8C. 12. 12A. 12B. 16. 18. 19A. 19B. 19C. 19D. 19E. 19F. 21. 21A. 21E. 23. 25. 25A. 26. 28A. 31 31A. 32B. 33A. 33B. 34B. 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P BTĐ B. P AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
16Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 1. 2. 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
17Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 3. 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
18Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 6E. 6D. 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
19Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 4. 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
20Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
21Quận Bình TânCẦU KINHNGUYỄN CỬU PHÚ - NGUYỄN VĂN CỰ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
22Quận Bình TânCÂY CÁMTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
23Quận Bình TânCHIẾN LƯỢCMÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
24Quận Bình TânCHIẾN LƯỢCTÂN HÒA ĐÔNG - MÃ LÒ4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
25Quận Bình TânDƯƠNG BÁ CUNGKINH DƯƠNG VƯƠNG - DƯƠNG TỰ QUÁN5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
26Quận Bình TânDƯƠNG TỰ QUÁNHOÀNG VĂN HỢP - CUỐI ĐƯỜNG5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
27Quận Bình TânĐẤT MỚI (TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG)LÊ VĂN QUỚI - TỈNH LỘ 106.100.0003.050.0002.440.0001.952.000-Đất ở đô thị
28Quận Bình TânĐÌNH NGHI XUÂN. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGPHAN ANH - LIÊN KHU 5-11-124.700.0002.350.0001.880.0001.504.000-Đất ở đô thị
29Quận Bình TânĐÌNH TÂN KHAI. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGHƯƠNG LỘ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
30Quận Bình TânĐỖ NĂNG TẾKINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG SỐ 175.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
31Quận Bình TânĐOÀN PHÚ TỨNGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
32Quận Bình TânĐƯỜNG 504. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
33Quận Bình TânĐƯỜNG 532. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
34Quận Bình TânĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNGTỈNH LỘ 10 - LÊ ĐÌNH CẨN4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
35Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ SÔNGTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
36Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ TUYẾNTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
37Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNGLÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 34.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
38Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
39Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -6.100.0003.050.0002.440.0001.952.000-Đất ở đô thị
40Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
41Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - PHẠM ĐĂNG GIẢNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
42Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 84.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
43Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 43.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
44Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - ĐƯỜNG SỐ 23.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
45Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
46Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CẦU KINH3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
47Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
48Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU BÌNH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 63.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
49Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5) -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
50Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
51Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1D. KP4-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 4C - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
52Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-93.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
53Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
54Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMÃ LÒ - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
55Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAPHẠM ĐĂNG GIẢNG - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
56Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 4-53.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
57Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
58Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
59Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. 2B. 2C. THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
60Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-93.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
61Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 2C3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
62Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 (KHU PHỐ 9) - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
63Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 4 (KHU PHỐ 9) - ĐƯỜNG SỐ 2A3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
64Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
65Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
66Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BĐƯỜNG SỐ 4 - ĐƯỜNG SỐ 26.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
67Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
68Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
69Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
70Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. 3C. 3. 5. THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
71Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
72Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
73Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
74Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
75Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4153.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
76Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 83.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
77Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
78Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
79Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
80Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - QUỐC LỘ 1A3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
81Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 84.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
82Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
83Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
84Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 83.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
85Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5E - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
86Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
87Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5E. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5C - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
88Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5F. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - KÊNH NƯỚC ĐEN3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
89Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
90Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
91Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
92Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
93Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
94Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ). PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
95Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
96Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
97Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 84.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
98Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
99Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
100Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒATÂN KỲ TÂN QUÝ - HƯƠNG LỘ 33.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
101Quận Bình TânAN DƯƠNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
102Quận Bình TânAO ĐÔIMÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
103Quận Bình TânẤP CHIẾN LƯỢCMÃ LÒ - TÂN KỲ TÂN QUÝ4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
104Quận Bình TânBẾN LỘIVÕ VĂN VÂN - TÂY LÂN3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
105Quận Bình TânBÌNH LONGTÂN KỲ TÂN QUÝ - NGÃ TƯ BỐN XÃ7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
106Quận Bình TânBÌNH THÀNHTRỌN ĐƯỜNG -2.600.0001.300.0001.040.000832.000-Đất ở đô thị
107Quận Bình TânBÙI DƯƠNG LỊCHTRỌN ĐƯỜNG -2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
108Quận Bình TânBÙI HỮU DIÊNNGUYỄN THỨC TỰ - CUỐI ĐƯỜNG5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
109Quận Bình TânBÙI HỮU DIỆNTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
110Quận Bình TânBÙI TƯ TOÀNKINH DƯƠNG VƯƠNG - RẠCH RUỘT NGỰA5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
111Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG 1A. 2. 2A. 2B. 2C. 3. 4. 6. LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
112Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 1A. 1B. 3A. 4B. 6C. 8. 8A. 10. 11. 13. 15. 15A. 17A. 20. 21B. 22. 24. 24A. 24B. 25B. 27. 28. 30. 32. 32A. 33. 34 34A. 36. 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P BTĐB. P AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
113Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 3. 4. 5. 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
114Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 3A. 4A. 5A. 6. 8. 10. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
115Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 4A. 5A. 6A. 6B. 7A. 8B. 8C. 12. 12A. 12B. 16. 18. 19A. 19B. 19C. 19D. 19E. 19F. 21. 21A. 21E. 23. 25. 25A. 26. 28A. 31 31A. 32B. 33A. 33B. 34B. 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P BTĐ B. P AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
116Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 1. 2. 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
117Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 3. 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
118Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 6E. 6D. 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
119Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 4. 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
120Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
121Quận Bình TânCẦU KINHNGUYỄN CỬU PHÚ - NGUYỄN VĂN CỰ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
122Quận Bình TânCÂY CÁMTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
123Quận Bình TânCHIẾN LƯỢCMÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
124Quận Bình TânCHIẾN LƯỢCTÂN HÒA ĐÔNG - MÃ LÒ4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
125Quận Bình TânDƯƠNG BÁ CUNGKINH DƯƠNG VƯƠNG - DƯƠNG TỰ QUÁN5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
126Quận Bình TânDƯƠNG TỰ QUÁNHOÀNG VĂN HỢP - CUỐI ĐƯỜNG5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
127Quận Bình TânĐẤT MỚI (TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG)LÊ VĂN QUỚI - TỈNH LỘ 106.100.0003.050.0002.440.0001.952.000-Đất ở đô thị
128Quận Bình TânĐÌNH NGHI XUÂN. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGPHAN ANH - LIÊN KHU 5-11-124.700.0002.350.0001.880.0001.504.000-Đất ở đô thị
129Quận Bình TânĐÌNH TÂN KHAI. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGHƯƠNG LỘ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
130Quận Bình TânĐỖ NĂNG TẾKINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG SỐ 175.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
131Quận Bình TânĐOÀN PHÚ TỨNGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
132Quận Bình TânĐƯỜNG 504. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
133Quận Bình TânĐƯỜNG 532. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
134Quận Bình TânĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNGTỈNH LỘ 10 - LÊ ĐÌNH CẨN4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
135Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ SÔNGTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
136Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ TUYẾNTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
137Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNGLÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 34.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
138Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
139Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -6.100.0003.050.0002.440.0001.952.000-Đất ở đô thị
140Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
141Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - PHẠM ĐĂNG GIẢNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
142Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 84.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
143Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 43.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
144Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - ĐƯỜNG SỐ 23.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
145Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
146Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CẦU KINH3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
147Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
148Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU BÌNH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 63.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
149Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5) -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
150Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
151Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1D. KP4-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 4C - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
152Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-93.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
153Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
154Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMÃ LÒ - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
155Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAPHẠM ĐĂNG GIẢNG - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
156Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 4-53.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
157Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
158Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
159Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. 2B. 2C. THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
160Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-93.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
161Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 2C3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
162Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 (KHU PHỐ 9) - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
163Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 4 (KHU PHỐ 9) - ĐƯỜNG SỐ 2A3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
164Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
165Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
166Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BĐƯỜNG SỐ 4 - ĐƯỜNG SỐ 26.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
167Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - CUỐI ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
168Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
169Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
170Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. 3C. 3. 5. THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
171Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
172Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
173Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
174Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
175Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4153.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
176Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 83.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
177Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
178Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
179Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -8.000.0004.000.0003.200.0002.560.000-Đất ở đô thị
180Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - QUỐC LỘ 1A3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
181Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 84.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
182Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
183Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
184Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 83.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
185Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5E - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
186Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
187Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5E. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5C - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
188Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5F. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - KÊNH NƯỚC ĐEN3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
189Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
190Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
191Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
192Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
193Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
194Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ). PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
195Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
196Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
197Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 84.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
198Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
199Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
200Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒATÂN KỲ TÂN QUÝ - HƯƠNG LỘ 33.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
201Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - KÊNH NƯỚC ĐEN4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
202Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 5-63.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
203Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
204Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8D. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
205Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
206Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 9A4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
207Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9A. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
208Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ADỰ ÁN 415 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
209Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
210Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/2 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
211Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
212Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 5-63.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
213Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/2 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
214Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 173.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
215Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11A. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
216Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒATÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG 26/33.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
217Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
218Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - ĐƯỜNG 26/33.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
219Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
220Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
221Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
222Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
223Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
224Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
225Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4153.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
226Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
227Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - ĐƯỜNG SỐ 23.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
228Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 15. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/3 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
229Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒALÊ TRỌNG TẤN - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
230Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
231Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU GÒ XOÀI - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
232Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
233Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 19A3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
234Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
235Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
236Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
237Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
238Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
239Quận Bình TânĐƯỜNG 18B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - GÒ XOÀI3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
240Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
241Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
242Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG 18B - TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 1)3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
243Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -9.600.0004.800.0003.840.0003.072.000-Đất ở đô thị
244Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4153.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
245Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
246Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 20. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
247Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - MÃ LÒ3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
248Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21D. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
249Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 22. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 164.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
250Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
251Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
252Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 164.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
253Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
254Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 25. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - MIẾU GÒ XOÀI3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
255Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 26/3 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀHƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
256Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 29 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
257Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 65.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
258Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 105.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
259Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 107.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
260Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 515.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
261Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49 - ĐƯỜNG SỐ 514.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
262Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 515.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
263Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49B - ĐƯỜNG SỐ 514.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
264Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 43. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
265Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 44. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 515.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
266Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
267Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - CUỐI ĐƯỜNG5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
268Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 53A4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
269Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 47 PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 444.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
270Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
271Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55B - ĐƯỜNG SỐ 554.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
272Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
273Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
274Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 46 - ĐƯỜNG SỐ 407.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
275Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 40B4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
276Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 44 - ĐƯỜNG SỐ 424.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
277Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 42A - ĐƯỜNG SỐ 444.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
278Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 575.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
279Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 554.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
280Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - ĐƯỜNG SỐ 574.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
281Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 53C5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
282Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - ĐƯỜNG SỐ 57A4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
283Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 51. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40 - CUỐI ĐƯỜNG4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
284Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 595.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
285Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53D - ĐƯỜNG SỐ 554.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
286Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57C - ĐƯỜNG SỐ 574.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
287Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50C - ĐƯỜNG SỐ 464.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
288Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48 - ĐƯỜNG SỐ 46A4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
289Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50A - ĐƯỜNG SỐ 50C4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
290Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52A - ĐƯỜNG SỐ 50A4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
291Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 524.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
292Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 575.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
293Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57 - ĐƯỜNG SỐ 595.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
294Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 466.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
295Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50D - ĐƯỜNG SỐ 48A4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
296Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48C - ĐƯỜNG SỐ 46A4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
297Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 506.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
298Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52B - ĐƯỜNG SỐ 50B4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
299Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50B - ĐƯỜNG SỐ 50D4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
300Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 524.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
301Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
302Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59B. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
303Quận Bình TânGÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
304Quận Bình TânHỒ HỌC LÃMQUỐC LỘ 1A - RẠCH CÁT (PHÚ ĐỊNH)7.900.0003.950.0003.160.0002.528.000-Đất ở đô thị
305Quận Bình TânHỒ VĂN LONGNGUYỄN THỊ TÚ - ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC)4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
306Quận Bình TânHỒ VĂN LONGTỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
307Quận Bình TânHOÀNG VĂN HỢPKINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG 1A5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
308Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 2TRỌN ĐƯỜNG -6.600.0003.300.0002.640.0002.112.000-Đất ở đô thị
309Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 3TÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 55.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất ở đô thị
310Quận Bình TânKÊNH C (NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CŨ)TRỌN ĐƯỜNG -2.300.0001.150.000920.000736.000-Đất ở đô thị
311Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
312Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG AN LẠC AKINH DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
313Quận Bình TânKHIẾU NĂNG TỈNHTRỌN ĐƯỜNG -5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
314Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGMŨI TÀU - CẦU AN LẠC14.000.0007.000.0005.600.0004.480.000-Đất ở đô thị
315Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGCẦU AN LẠC - VÒNG XOAY AN LẠC9.800.0004.900.0003.920.0003.136.000-Đất ở đô thị
316Quận Bình TânLÂM HOÀNHKINH DƯƠNG VƯƠNG - SỐ 71 LÂM HOÀNH5.700.0002.850.0002.280.0001.824.000-Đất ở đô thị
317Quận Bình TânLÂM HOÀNHTỪ SỐ 71 LÂM HOÀNH - CUỐI ĐƯỜNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
318Quận Bình TânLÊ CƠKINH DƯƠNG VƯƠNG - RANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
319Quận Bình TânLÊ CƠRANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất ở đô thị
320Quận Bình TânLÊ CÔNG PHÉPTRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
321Quận Bình TânLÊ ĐÌNH CẨNQUỐC LỘ 1A - TỈNH LỘ 104.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
322Quận Bình TânLÊ ĐÌNH DƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -5.900.0002.950.0002.360.0001.888.000-Đất ở đô thị
323Quận Bình TânLÊ NGƯNGNGUYỄN CỬU PHÚ - VÕ TRẦN CHÍ2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
324Quận Bình TânLÊ TẤN BÊTRỌN ĐƯỜNG -5.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất ở đô thị
325Quận Bình TânLÊ TRỌNG TẤNCẦU BƯNG - QUỐC LỘ 1A6.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
326Quận Bình TânLÊ VĂN QUỚITRỌN ĐƯỜNG -8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất ở đô thị
327Quận Bình TânLIÊN KHU 1 - 6 BÌNH TRỊ ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG -3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
328Quận Bình TânLIÊN KHU 2 - 5 BÌNH TRỊ ĐÔNGTÂN HÒA ĐÔNG - HƯƠNG LỘ 25.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
329Quận Bình TânLIÊN KHU 2-10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÔ TƯ - GÒ XOÀI3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
330Quận Bình TânLIÊN KHU 4-5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
331Quận Bình TânLIÊN KHU 5-6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
332Quận Bình TânLIÊN KHU 5-11-12. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGTÂN HÒA ĐÔNG - ĐÌNH NGHI XUÂN5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
333Quận Bình TânLIÊN KHU 7-13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 8B - DỰ ÁN 4153.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
334Quận Bình TânLIÊN KHU 8-9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 43.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
335Quận Bình TânLIÊN KHU PHỐ 10-11. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGPHAN ANH - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
336Quận Bình TânLIÊN KHU 16 - 18 BÌNH TRỊ ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
337Quận Bình TânLỘ TẺTRỌN ĐƯỜNG -4.300.0002.150.0001.720.0001.376.000-Đất ở đô thị
338Quận Bình TânLÔ TƯMÃ LÒ - ĐƯỜNG GÒ XOÀI3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
339Quận Bình TânMÃ LÒTỈNH LỘ 10 - TÂN KỲ TÂN QUÝ6.200.0003.100.0002.480.0001.984.000-Đất ở đô thị
340Quận Bình TânNGÔ Y LINHAN DƯƠNG VƯƠNG - RẠCH RUỘT NGỰA5.900.0002.950.0002.360.0001.888.000-Đất ở đô thị
341Quận Bình TânNGUYỄN CỬU PHÚTỈNH LỘ 10 - GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
342Quận Bình TânNGUYỄN HỚIKINH DƯƠNG VƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG6.100.0003.050.0002.440.0001.952.000-Đất ở đô thị
343Quận Bình TânNGUYỄN QUÝ YÊMAN DƯƠNG VƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
344Quận Bình TânNGUYỄN THỊ TÚQUỐC LỘ 1A - VĨNH LỘC6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
345Quận Bình TânNGUYỄN THỨC ĐƯỜNGKINH DƯƠNG VƯƠNG - NGUYỄN THỨC TỰ7.200.0003.600.0002.880.0002.304.000-Đất ở đô thị
346Quận Bình TânNGUYỄN THỨC TỰNGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - HOÀNG VĂN HỢP5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
347Quận Bình TânNGUYỄN TRIỆU LUẬTTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
348Quận Bình TânNGUYỄN TRỌNG TRÍKINH DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
349Quận Bình TânNGUYỄN VĂN CỰTRỌN ĐƯỜNG -2.900.0001.450.0001.160.000928.000-Đất ở đô thị
350Quận Bình TânPHẠM BÀNHNGUYỄN THỨC TỰ - PHAN CÁT TỰU4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
351Quận Bình TânPHẠM ĐĂNG GIANGRANH QUẬN 12 - QUỐC LỘ 1A5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
352Quận Bình TânPHAN CÁT TỰUTRỌN ĐƯỜNG -3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
353Quận Bình TânPHAN ANHNGÃ TƯ BỐN XÃ - TÂN HÒA ĐÔNG6.800.0003.400.0002.720.0002.176.000-Đất ở đô thị
354Quận Bình TânPHAN ĐÌNH THÔNGTRỌN ĐƯỜNG -5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
355Quận Bình TânPHÙNG TÁ CHUBÀ HOM - KHIẾU NĂNG TỈNH4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
356Quận Bình TânQUỐC LỘ 1AGIÁP RANH BÌNH CHÁNH - GIÁP HUYỆN HÓC MÔN5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
357Quận Bình TânSINCOTRỌN ĐƯỜNG -4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
358Quận Bình TânSÔNG SUỐIQUỐC LỘ 1A - RANH SÔNG SUỐI2.900.0001.450.0001.160.000928.000-Đất ở đô thị
359Quận Bình TânTẠ MỸ DUẬTNGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
360Quận Bình TânTÂN HÒA ĐÔNGAN DƯƠNG VƯƠNG - HƯƠNG LỘ 26.300.0003.150.0002.520.0002.016.000-Đất ở đô thị
361Quận Bình TânTÂN KỲ TÂN QUÝBÌNH LONG - QUỐC LỘ 1A6.800.0003.400.0002.720.0002.176.000-Đất ở đô thị
362Quận Bình TânTẬP ĐOÀN 6BQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
363Quận Bình TânTÂY LÂNQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
364Quận Bình TânTÊN LỬAKINH DƯƠNG VƯƠNG - RANH KHU DÂN CƯ AN LẠC8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
365Quận Bình TânTÊN LỬARANH KHU DÂN CƯ AN LẠC - ĐƯỜNG SỐ 298.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
366Quận Bình TânTÊN LỬAĐƯỜNG SỐ 29 - TỈNH LỘ 105.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
367Quận Bình TânTỈNH LỘ 10CÂY DA SÀ - QUỐC LỘ 1A7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
368Quận Bình TânTỈNH LỘ 10QUỐC LỘ 1A - CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10)5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
369Quận Bình TânTỈNH LỘ 10CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10) - RANH BÌNH CHÁNH3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
370Quận Bình TânTRẦN ĐẠI NGHĨATRỌN ĐƯỜNG -5.800.0002.900.0002.320.0001.856.000-Đất ở đô thị
371Quận Bình TânTRẦN THANH MẠITỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
372Quận Bình TânTRẦN VĂN GIÀUTÊN LỬA - QUỐC LỘ 1A8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
373Quận Bình TânTRẦN VĂN GIÀUQUỐC LỘ 1A - GIÁP RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH3.500.0001.750.0001.400.0001.120.000-Đất ở đô thị
374Quận Bình TânTRƯƠNG PHƯỚC PHANTRỌN ĐƯỜNG -5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
375Quận Bình TânVÀNH ĐAI TRONGKINH DƯƠNG VƯƠNG - HƯƠNG LỘ 2 (BÌNH TRỊ ĐÔNG)9.000.0004.500.0003.600.0002.880.000-Đất ở đô thị
376Quận Bình TânVĨNH LỘC (HƯƠNG LỘ 80)NGUYỄN THỊ TÚ - KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
377Quận Bình TânVÕ VĂN VÂNTỈNH LỘ 10 - RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
378Quận Bình TânVŨ HỮUTẠ MỸ DUẬT - NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
379Quận Bình TânVƯƠNG VĂN HUỐNGTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất ở đô thị
380Quận Bình TânVÕ VĂN KIỆTTRỌN ĐƯỜNG -10.000.0005.000.0004.000.0003.200.000-Đất ở đô thị
381Quận Bình TânHOÀNG HƯNGNGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất ở đô thị
382Quận Bình TânVÕ TRẦN CHÍQUỐC LỘ 1A - RANH BÌNH CHÁNH2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
383Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. KHU DÂN CƯ AN LẠC - PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGAN DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA8.800.0004.400.0003.520.0002.816.000-Đất ở đô thị
384Quận Bình TânAN DƯƠNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất TM-DV đô thị
385Quận Bình TânAO ĐÔIMÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
386Quận Bình TânẤP CHIẾN LƯỢCMÃ LÒ - TÂN KỲ TÂN QUÝ3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
387Quận Bình TânBẾN LỘIVÕ VĂN VÂN - TÂY LÂN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
388Quận Bình TânBÌNH LONGTÂN KỲ TÂN QUÝ - NGÃ TƯ BỐN XÃ5.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
389Quận Bình TânBÌNH THÀNHTRỌN ĐƯỜNG -2.080.0001.040.000832.000666.000-Đất TM-DV đô thị
390Quận Bình TânBÙI DƯƠNG LỊCHTRỌN ĐƯỜNG -2.240.0001.120.000896.000717.000-Đất TM-DV đô thị
391Quận Bình TânBÙI HỮU DIÊNNGUYỄN THỨC TỰ - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
392Quận Bình TânBÙI HỮU DIỆNTRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
393Quận Bình TânBÙI TƯ TOÀNKINH DƯƠNG VƯƠNG - RẠCH RUỘT NGỰA4.320.0002.160.0001.728.0001.382.000-Đất TM-DV đô thị
394Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG 1A. 2. 2A. 2B. 2C. 3. 4. 6. LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
395Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 1A. 1B. 3A. 4B. 6C. 8. 8A. 10. 11. 13. 15. 15A. 17A. 20. 21B. 22. 24. 24A. 24B. 25B. 27. 28. 30. 32. 32A. 33. 34 34A. 36. 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P BTĐB. P AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
396Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 3. 4. 5. 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
397Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 3A. 4A. 5A. 6. 8. 10. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
398Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 4A. 5A. 6A. 6B. 7A. 8B. 8C. 12. 12A. 12B. 16. 18. 19A. 19B. 19C. 19D. 19E. 19F. 21. 21A. 21E. 23. 25. 25A. 26. 28A. 31 31A. 32B. 33A. 33B. 34B. 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P BTĐ B. P AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
399Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 1. 2. 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
400Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 3. 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A)TRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
401Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 6E. 6D. 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
402Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 4. 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
403Quận Bình TânCÁC ĐƯỜNG SỐ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
404Quận Bình TânCẦU KINHNGUYỄN CỬU PHÚ - NGUYỄN VĂN CỰ1.920.000960.000768.000614.000-Đất TM-DV đô thị
405Quận Bình TânCÂY CÁMTRỌN ĐƯỜNG -1.920.000960.000768.000614.000-Đất TM-DV đô thị
406Quận Bình TânCHIẾN LƯỢCMÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
407Quận Bình TânCHIẾN LƯỢCTÂN HÒA ĐÔNG - MÃ LÒ3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
408Quận Bình TânDƯƠNG BÁ CUNGKINH DƯƠNG VƯƠNG - DƯƠNG TỰ QUÁN4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
409Quận Bình TânDƯƠNG TỰ QUÁNHOÀNG VĂN HỢP - CUỐI ĐƯỜNG4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
410Quận Bình TânĐẤT MỚI (TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG)LÊ VĂN QUỚI - TỈNH LỘ 104.880.0002.440.0001.952.0001.562.000-Đất TM-DV đô thị
411Quận Bình TânĐÌNH NGHI XUÂN. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGPHAN ANH - LIÊN KHU 5-11-123.760.0001.880.0001.504.0001.203.000-Đất TM-DV đô thị
412Quận Bình TânĐÌNH TÂN KHAI. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGHƯƠNG LỘ 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
413Quận Bình TânĐỖ NĂNG TẾKINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG SỐ 174.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
414Quận Bình TânĐOÀN PHÚ TỨNGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
415Quận Bình TânĐƯỜNG 504. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
416Quận Bình TânĐƯỜNG 532. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
417Quận Bình TânĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNGTỈNH LỘ 10 - LÊ ĐÌNH CẨN3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
418Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ SÔNGTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
419Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ TUYẾNTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO3.440.0001.720.0001.376.0001.101.000-Đất TM-DV đô thị
420Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNGLÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 33.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
421Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
422Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -4.880.0002.440.0001.952.0001.562.000-Đất TM-DV đô thị
423Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -7.040.0003.520.0002.816.0002.253.000-Đất TM-DV đô thị
424Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - PHẠM ĐĂNG GIẢNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
425Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 83.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
426Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 42.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
427Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - ĐƯỜNG SỐ 22.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
428Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
429Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CẦU KINH2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
430Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
431Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU BÌNH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 62.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
432Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5) -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
433Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
434Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1D. KP4-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 4C - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
435Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-92.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
436Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
437Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMÃ LÒ - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
438Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAPHẠM ĐĂNG GIẢNG - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
439Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 4-52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
440Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
441Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
442Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. 2B. 2C. THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
443Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-92.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
444Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 2C2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
445Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 (KHU PHỐ 9) - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
446Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 4 (KHU PHỐ 9) - ĐƯỜNG SỐ 2A2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
447Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
448Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
449Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BĐƯỜNG SỐ 4 - ĐƯỜNG SỐ 24.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
450Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
451Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
452Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
453Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. 3C. 3. 5. THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
454Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
455Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
456Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
457Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
458Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4152.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
459Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 82.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
460Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
461Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
462Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -6.400.0003.200.0002.560.0002.048.000-Đất TM-DV đô thị
463Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - QUỐC LỘ 1A2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
464Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 83.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
465Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
466Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
467Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 82.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
468Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5E - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
469Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
470Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5E. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5C - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
471Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5F. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - KÊNH NƯỚC ĐEN2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
472Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
473Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
474Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
475Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
476Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
477Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ). PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
478Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất TM-DV đô thị
479Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
480Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 83.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
481Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
482Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
483Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒATÂN KỲ TÂN QUÝ - HƯƠNG LỘ 32.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
484Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - KÊNH NƯỚC ĐEN3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
485Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 5-62.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
486Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
487Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8D. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
488Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
489Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 9A3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất TM-DV đô thị
490Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9A. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
491Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ADỰ ÁN 415 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
492Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
493Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/2 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
494Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
495Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 5-62.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
496Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/2 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
497Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 172.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
498Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11A. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
499Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒATÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG 26/32.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
500Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
501Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - ĐƯỜNG 26/32.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
502Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
503Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
504Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
505Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
506Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
507Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
508Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4152.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
509Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
510Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - ĐƯỜNG SỐ 22.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
511Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 15. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/3 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
512Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒALÊ TRỌNG TẤN - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
513Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
514Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU GÒ XOÀI - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
515Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
516Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 19A2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
517Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
518Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
519Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
520Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
521Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
522Quận Bình TânĐƯỜNG 18B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - GÒ XOÀI2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
523Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
524Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
525Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG 18B - TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 1)2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
526Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
527Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4152.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
528Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
529Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 20. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
530Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - MÃ LÒ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
531Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21D. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
532Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 22. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 163.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
533Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
534Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
535Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 163.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
536Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
537Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 25. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - MIẾU GÒ XOÀI2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
538Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 26/3 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀHƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
539Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 29 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
540Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 64.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
541Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 104.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
542Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 105.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
543Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 514.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
544Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49 - ĐƯỜNG SỐ 513.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
545Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 514.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
546Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49B - ĐƯỜNG SỐ 513.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
547Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 43. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
548Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 44. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 514.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
549Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
550Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
551Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 53A3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
552Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 47 PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 443.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
553Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
554Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55B - ĐƯỜNG SỐ 553.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
555Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
556Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
557Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 46 - ĐƯỜNG SỐ 405.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
558Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 40B3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
559Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 44 - ĐƯỜNG SỐ 423.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
560Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 42A - ĐƯỜNG SỐ 443.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
561Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 574.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
562Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 553.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
563Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - ĐƯỜNG SỐ 573.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
564Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 53C4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
565Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - ĐƯỜNG SỐ 57A3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
566Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 51. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40 - CUỐI ĐƯỜNG3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
567Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 594.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
568Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53D - ĐƯỜNG SỐ 553.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
569Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57C - ĐƯỜNG SỐ 573.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
570Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50C - ĐƯỜNG SỐ 463.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
571Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48 - ĐƯỜNG SỐ 46A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
572Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50A - ĐƯỜNG SỐ 50C3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
573Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52A - ĐƯỜNG SỐ 50A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
574Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 523.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
575Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 574.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
576Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57 - ĐƯỜNG SỐ 594.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
577Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 464.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
578Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50D - ĐƯỜNG SỐ 48A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
579Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48C - ĐƯỜNG SỐ 46A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
580Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 504.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
581Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52B - ĐƯỜNG SỐ 50B3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
582Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50B - ĐƯỜNG SỐ 50D3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
583Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 523.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
584Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
585Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59B. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
586Quận Bình TânGÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
587Quận Bình TânHỒ HỌC LÃMQUỐC LỘ 1A - RẠCH CÁT (PHÚ ĐỊNH)6.320.0003.160.0002.528.0002.022.000-Đất TM-DV đô thị
588Quận Bình TânHỒ VĂN LONGNGUYỄN THỊ TÚ - ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC)3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
589Quận Bình TânHỒ VĂN LONGTỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
590Quận Bình TânHOÀNG VĂN HỢPKINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG 1A4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
591Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 2TRỌN ĐƯỜNG -5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
592Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 3TÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 54.480.0002.240.0001.792.0001.434.000-Đất TM-DV đô thị
593Quận Bình TânKÊNH C (NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CŨ)TRỌN ĐƯỜNG -1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
594Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
595Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG AN LẠC AKINH DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
596Quận Bình TânKHIẾU NĂNG TỈNHTRỌN ĐƯỜNG -4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
597Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGMŨI TÀU - CẦU AN LẠC11.200.0005.600.0004.480.0003.584.000-Đất TM-DV đô thị
598Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGCẦU AN LẠC - VÒNG XOAY AN LẠC7.840.0003.920.0003.136.0002.509.000-Đất TM-DV đô thị
599Quận Bình TânLÂM HOÀNHKINH DƯƠNG VƯƠNG - SỐ 71 LÂM HOÀNH4.560.0002.280.0001.824.0001.459.000-Đất TM-DV đô thị
600Quận Bình TânLÂM HOÀNHTỪ SỐ 71 LÂM HOÀNH - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
501Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - ĐƯỜNG 26/32.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
502Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
503Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
504Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
505Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
506Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
507Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
508Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4152.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
509Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
510Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - ĐƯỜNG SỐ 22.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
511Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 15. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/3 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
512Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒALÊ TRỌNG TẤN - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
513Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
514Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU GÒ XOÀI - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
515Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
516Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 19A2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
517Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
518Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
519Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
520Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
521Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
522Quận Bình TânĐƯỜNG 18B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - GÒ XOÀI2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
523Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
524Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
525Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG 18B - TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 1)2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
526Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -7.680.0003.840.0003.072.0002.458.000-Đất TM-DV đô thị
527Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4152.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
528Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4152.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
529Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 20. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
530Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - MÃ LÒ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
531Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21D. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
532Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 22. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 163.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
533Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
534Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
535Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 163.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
536Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
537Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 25. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - MIẾU GÒ XOÀI2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
538Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 26/3 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀHƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
539Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 29 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
540Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 64.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
541Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 104.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
542Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 105.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
543Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 514.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
544Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49 - ĐƯỜNG SỐ 513.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
545Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 514.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
546Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49B - ĐƯỜNG SỐ 513.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
547Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 43. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
548Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 44. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 514.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
549Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG4.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
550Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
551Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 53A3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
552Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 47 PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 443.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
553Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
554Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55B - ĐƯỜNG SỐ 553.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
555Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
556Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
557Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 46 - ĐƯỜNG SỐ 405.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
558Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 40B3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
559Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 44 - ĐƯỜNG SỐ 423.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
560Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 42A - ĐƯỜNG SỐ 443.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
561Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 574.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
562Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 553.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
563Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - ĐƯỜNG SỐ 573.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
564Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 53C4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
565Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - ĐƯỜNG SỐ 57A3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
566Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 51. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40 - CUỐI ĐƯỜNG3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
567Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 594.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
568Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53D - ĐƯỜNG SỐ 553.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
569Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57C - ĐƯỜNG SỐ 573.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
570Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50C - ĐƯỜNG SỐ 463.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
571Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48 - ĐƯỜNG SỐ 46A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
572Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50A - ĐƯỜNG SỐ 50C3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
573Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52A - ĐƯỜNG SỐ 50A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
574Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 523.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
575Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 574.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
576Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57 - ĐƯỜNG SỐ 594.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
577Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 464.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
578Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50D - ĐƯỜNG SỐ 48A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
579Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48C - ĐƯỜNG SỐ 46A3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
580Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 504.960.0002.480.0001.984.0001.587.000-Đất TM-DV đô thị
581Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52B - ĐƯỜNG SỐ 50B3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
582Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50B - ĐƯỜNG SỐ 50D3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
583Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 523.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
584Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
585Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59B. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -3.680.0001.840.0001.472.0001.178.000-Đất TM-DV đô thị
586Quận Bình TânGÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -3.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
587Quận Bình TânHỒ HỌC LÃMQUỐC LỘ 1A - RẠCH CÁT (PHÚ ĐỊNH)6.320.0003.160.0002.528.0002.022.000-Đất TM-DV đô thị
588Quận Bình TânHỒ VĂN LONGNGUYỄN THỊ TÚ - ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC)3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
589Quận Bình TânHỒ VĂN LONGTỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất TM-DV đô thị
590Quận Bình TânHOÀNG VĂN HỢPKINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG 1A4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
591Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 2TRỌN ĐƯỜNG -5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất TM-DV đô thị
592Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 3TÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 54.480.0002.240.0001.792.0001.434.000-Đất TM-DV đô thị
593Quận Bình TânKÊNH C (NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CŨ)TRỌN ĐƯỜNG -1.840.000920.000736.000589.000-Đất TM-DV đô thị
594Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -4.160.0002.080.0001.664.0001.331.000-Đất TM-DV đô thị
595Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG AN LẠC AKINH DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
596Quận Bình TânKHIẾU NĂNG TỈNHTRỌN ĐƯỜNG -4.640.0002.320.0001.856.0001.485.000-Đất TM-DV đô thị
597Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGMŨI TÀU - CẦU AN LẠC11.200.0005.600.0004.480.0003.584.000-Đất TM-DV đô thị
598Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGCẦU AN LẠC - VÒNG XOAY AN LẠC7.840.0003.920.0003.136.0002.509.000-Đất TM-DV đô thị
599Quận Bình TânLÂM HOÀNHKINH DƯƠNG VƯƠNG - SỐ 71 LÂM HOÀNH4.560.0002.280.0001.824.0001.459.000-Đất TM-DV đô thị
600Quận Bình TânLÂM HOÀNHTỪ SỐ 71 LÂM HOÀNH - CUỐI ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
701Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ SÔNGTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
702Quận Bình TânĐƯỜNG BỜ TUYẾNTỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO2.580.0001.290.0001.032.000826.000-Đất SX-KD đô thị
703Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNGLÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 32.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
704Quận Bình TânĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
705Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -3.660.0001.830.0001.464.0001.171.000-Đất SX-KD đô thị
706Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.280.0002.640.0002.112.0001.690.000-Đất SX-KD đô thị
707Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - PHẠM ĐĂNG GIẢNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
708Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 82.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
709Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 41.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
710Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - ĐƯỜNG SỐ 21.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
711Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
712Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CẦU KINH1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
713Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1. KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
714Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU BÌNH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 61.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
715Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 5) -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
716Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
717Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 1D. KP4-PHƯỜNG AN LẠC AĐƯỜNG SỐ 4C - CUỐI ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
718Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-91.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
719Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
720Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMÃ LÒ - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
721Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAPHẠM ĐĂNG GIẢNG - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
722Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 4-51.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
723Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
724Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
725Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. 2B. 2C. THUỘC KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
726Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-91.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
727Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 2C1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
728Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 2 (KHU PHỐ 9) - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
729Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 2D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 4 (KHU PHỐ 9) - ĐƯỜNG SỐ 2A1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
730Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
731Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO ATỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
732Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BĐƯỜNG SỐ 4 - ĐƯỜNG SỐ 23.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
733Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - CUỐI ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
734Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
735Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
736Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3B. 3C. 3. 5. THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -3.480.0001.740.0001.392.0001.114.000-Đất SX-KD đô thị
737Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 3C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3A - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
738Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất SX-KD đô thị
739Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG SỐ 2 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
740Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AGÒ XOÀI - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
741Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4152.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
742Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 81.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
743Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
744Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 4C. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
745Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất SX-KD đô thị
746Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - QUỐC LỘ 1A1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
747Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 82.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
748Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
749Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.480.0001.740.0001.392.0001.114.000-Đất SX-KD đô thị
750Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 81.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
751Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5E - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
752Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
753Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5E. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5C - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
754Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 5F. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 5D - KÊNH NƯỚC ĐEN1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
755Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
756Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
757Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
758Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
759Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
760Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 CŨ). PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
761Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN CƯ NAM LONGTRỌN ĐƯỜNG -3.780.0001.890.0001.512.0001.210.000-Đất SX-KD đô thị
762Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
763Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 82.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
764Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AKÊNH NƯỚC ĐEN - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
765Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 7B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
766Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒATÂN KỲ TÂN QUÝ - HƯƠNG LỘ 31.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
767Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - KÊNH NƯỚC ĐEN2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
768Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 5-61.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
769Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 3 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
770Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 8D. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
771Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
772Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 9A2.520.0001.260.0001.008.000806.000-Đất SX-KD đô thị
773Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9A. PHƯỜNG AN LẠC ATRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
774Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ADỰ ÁN 415 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
775Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 9B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
776Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/2 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
777Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
778Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BQUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 5-61.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
779Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/2 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
780Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ABÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 171.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
781Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 11A. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
782Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒATÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG 26/32.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
783Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
784Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAHƯƠNG LỘ 3 - ĐƯỜNG 26/31.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
785Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
786Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 17 - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
787Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
788Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
789Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 13C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
790Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
791Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - DỰ ÁN 4152.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
792Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
793Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 14B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALIÊN KHU 7-13 - ĐƯỜNG SỐ 21.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
794Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 15. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAĐƯỜNG 26/3 - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
795Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒALÊ TRỌNG TẤN - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
796Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
797Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 16A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AMIẾU GÒ XOÀI - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
798Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
799Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 19A2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
800Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
801Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17B. KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B)TRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
802Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 17C. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
803Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒAQUỐC LỘ 1A - KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH3.480.0001.740.0001.392.0001.114.000-Đất SX-KD đô thị
804Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
805Quận Bình TânĐƯỜNG 18B. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - GÒ XOÀI2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
806Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18C. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 18B - HƯỚNG BÌNH TRỊ ĐÔNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
807Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18D. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
808Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 18E PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG 18B - TRỌN ĐƯỜNG (KHU PHỐ 1)1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
809Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -5.760.0002.880.0002.304.0001.843.000-Đất SX-KD đô thị
810Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ-TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4152.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
811Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 19A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATÂN KỲ TÂN QUÝ - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
812Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 20. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
813Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AQUỐC LỘ 1A - MÃ LÒ1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
814Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 21D. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
815Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 22. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 162.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
816Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23A. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
817Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 23B. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
818Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 162.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
819Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 24A. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
820Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 25. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - MIẾU GÒ XOÀI1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
821Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 26/3 PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀHƯƠNG LỘ 13 (LÊ TRỌNG TẤN) - CUỐI ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
822Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 29 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
823Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 63.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
824Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 38A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 103.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
825Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - TỈNH LỘ 104.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất SX-KD đô thị
826Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 513.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
827Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 40B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49 - ĐƯỜNG SỐ 512.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
828Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 513.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
829Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 42A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 49B - ĐƯỜNG SỐ 512.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
830Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 43. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG BTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
831Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 44. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 513.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
832Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG3.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
833Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
834Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 46B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 53A2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
835Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 47 PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 442.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
836Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
837Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55B - ĐƯỜNG SỐ 552.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
838Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - CUỐI ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
839Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 48C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - CUỐI ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
840Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 46 - ĐƯỜNG SỐ 404.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất SX-KD đô thị
841Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40A - ĐƯỜNG SỐ 40B2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
842Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 44 - ĐƯỜNG SỐ 422.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
843Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 49C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 42A - ĐƯỜNG SỐ 442.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
844Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 573.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
845Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53 - ĐƯỜNG SỐ 552.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
846Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55A - ĐƯỜNG SỐ 572.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
847Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 53C3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
848Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 50D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 55 - ĐƯỜNG SỐ 57A2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
849Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 51. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 40 - CUỐI ĐƯỜNG2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
850Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 593.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
851Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 53D - ĐƯỜNG SỐ 552.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
852Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 52B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57C - ĐƯỜNG SỐ 572.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
853Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50C - ĐƯỜNG SỐ 462.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
854Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48 - ĐƯỜNG SỐ 46A2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
855Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50A - ĐƯỜNG SỐ 50C2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
856Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52A - ĐƯỜNG SỐ 50A2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
857Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 53D. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 522.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
858Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 573.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
859Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 54A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 57 - ĐƯỜNG SỐ 593.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
860Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 463.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
861Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50D - ĐƯỜNG SỐ 48A2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
862Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 55B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 48C - ĐƯỜNG SỐ 46A2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
863Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57. PHƯỜNG TÂN TẠOQUỐC LỘ 1A - ĐƯỜNG SỐ 503.720.0001.860.0001.488.0001.190.000-Đất SX-KD đô thị
864Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57A. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 52B - ĐƯỜNG SỐ 50B2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
865Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57B. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 50B - ĐƯỜNG SỐ 50D2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
866Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 57C. PHƯỜNG TÂN TẠOĐƯỜNG SỐ 54 - ĐƯỜNG SỐ 522.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
867Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
868Quận Bình TânĐƯỜNG SỐ 59B. PHƯỜNG TÂN TẠOTRỌN ĐƯỜNG -2.760.0001.380.0001.104.000883.000-Đất SX-KD đô thị
869Quận Bình TânGÒ XOÀITRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
870Quận Bình TânHỒ HỌC LÃMQUỐC LỘ 1A - RẠCH CÁT (PHÚ ĐỊNH)4.740.0002.370.0001.896.0001.517.000-Đất SX-KD đô thị
871Quận Bình TânHỒ VĂN LONGNGUYỄN THỊ TÚ - ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC)2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
872Quận Bình TânHỒ VĂN LONGTỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất SX-KD đô thị
873Quận Bình TânHOÀNG VĂN HỢPKINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG 1A3.480.0001.740.0001.392.0001.114.000-Đất SX-KD đô thị
874Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 2TRỌN ĐƯỜNG -3.960.0001.980.0001.584.0001.267.000-Đất SX-KD đô thị
875Quận Bình TânHƯƠNG LỘ 3TÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 53.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất SX-KD đô thị
876Quận Bình TânKÊNH C (NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CŨ)TRỌN ĐƯỜNG -1.380.000690.000552.000442.000-Đất SX-KD đô thị
877Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ATRỌN ĐƯỜNG -3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất SX-KD đô thị
878Quận Bình TânKÊNH NƯỚC ĐEN. PHƯỜNG AN LẠC AKINH DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA3.480.0001.740.0001.392.0001.114.000-Đất SX-KD đô thị
879Quận Bình TânKHIẾU NĂNG TỈNHTRỌN ĐƯỜNG -3.480.0001.740.0001.392.0001.114.000-Đất SX-KD đô thị
880Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGMŨI TÀU - CẦU AN LẠC8.400.0004.200.0003.360.0002.688.000-Đất SX-KD đô thị
881Quận Bình TânKINH DƯƠNG VƯƠNGCẦU AN LẠC - VÒNG XOAY AN LẠC5.880.0002.940.0002.352.0001.882.000-Đất SX-KD đô thị
882Quận Bình TânLÂM HOÀNHKINH DƯƠNG VƯƠNG - SỐ 71 LÂM HOÀNH3.420.0001.710.0001.368.0001.094.000-Đất SX-KD đô thị
883Quận Bình TânLÂM HOÀNHTỪ SỐ 71 LÂM HOÀNH - CUỐI ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
884Quận Bình TânLÊ CƠKINH DƯƠNG VƯƠNG - RANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
885Quận Bình TânLÊ CƠRANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất SX-KD đô thị
886Quận Bình TânLÊ CÔNG PHÉPTRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
887Quận Bình TânLÊ ĐÌNH CẨNQUỐC LỘ 1A - TỈNH LỘ 102.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
888Quận Bình TânLÊ ĐÌNH DƯƠNGTRỌN ĐƯỜNG -3.540.0001.770.0001.416.0001.133.000-Đất SX-KD đô thị
889Quận Bình TânLÊ NGƯNGNGUYỄN CỬU PHÚ - VÕ TRẦN CHÍ1.620.000810.000648.000518.000-Đất SX-KD đô thị
890Quận Bình TânLÊ TẤN BÊTRỌN ĐƯỜNG -3.360.0001.680.0001.344.0001.075.000-Đất SX-KD đô thị
891Quận Bình TânLÊ TRỌNG TẤNCẦU BƯNG - QUỐC LỘ 1A3.780.0001.890.0001.512.0001.210.000-Đất SX-KD đô thị
892Quận Bình TânLÊ VĂN QUỚITRỌN ĐƯỜNG -5.040.0002.520.0002.016.0001.613.000-Đất SX-KD đô thị
893Quận Bình TânLIÊN KHU 1 - 6 BÌNH TRỊ ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG -2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
894Quận Bình TânLIÊN KHU 2 - 5 BÌNH TRỊ ĐÔNGTÂN HÒA ĐÔNG - HƯƠNG LỘ 23.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất SX-KD đô thị
895Quận Bình TânLIÊN KHU 2-10. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA ALÔ TƯ - GÒ XOÀI1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
896Quận Bình TânLIÊN KHU 4-5. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
897Quận Bình TânLIÊN KHU 5-6. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA BTRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
898Quận Bình TânLIÊN KHU 5-11-12. PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNGTÂN HÒA ĐÔNG - ĐÌNH NGHI XUÂN3.120.0001.560.0001.248.000998.000-Đất SX-KD đô thị
899Quận Bình TânLIÊN KHU 7-13. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 8B - DỰ ÁN 4151.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
900Quận Bình TânLIÊN KHU 8-9. PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA AĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 41.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
5/5 - (100 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x