Bảng giá đất tại Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh

0 59.596

Bảng giá đất Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất tại Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bảng giá đất Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản: Chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;

+ Vị trí 2: không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;

+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

a) Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất

b) Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:

– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0.5 của vị trí 1

– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0.8 của vị trí 2

– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0.8 của vị trí 3

3.2. Bảng giá đất Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Quận 9ĐƯỜNG SỐ 77, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
2Quận 9ĐƯỜNG SỐ 77, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
3Quận 9ĐƯỜNG SỐ 77, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRỌN ĐƯỜNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
4Quận 9ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.520.0001.260.0001.008.000806.400-Đất SX-KD đô thị
5Quận 9ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRỌN ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.200-Đất TM-DV đô thị
6Quận 9ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRỌN ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
7Quận 9TỰ DO, PHƯỜNG HIỆP PHÚDÂN CHỦ - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất SX-KD đô thị
8Quận 9TỰ DO, PHƯỜNG HIỆP PHÚDÂN CHỦ - CUỐI ĐƯỜNG4.160.0002.080.0001.664.0001.331.200-Đất TM-DV đô thị
9Quận 9TỰ DO, PHƯỜNG HIỆP PHÚDÂN CHỦ - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
10Quận 9ĐƯỜNG SỐ 147, PHƯỜNG HIỆP PHÚTÂN LẬP 2 - XA LỘ HÀ NỘI2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
11Quận 9ĐƯỜNG SỐ 147, PHƯỜNG HIỆP PHÚTÂN LẬP 2 - XA LỘ HÀ NỘI2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
12Quận 9ĐƯỜNG SỐ 147, PHƯỜNG HIỆP PHÚTÂN LẬP 2 - XA LỘ HÀ NỘI3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
13Quận 9ĐƯỜNG SỐ 96, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRƯƠNG VĂN THÀNH - TÂN HÒA 22.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
14Quận 9ĐƯỜNG SỐ 96, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRƯƠNG VĂN THÀNH - TÂN HÒA 22.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
15Quận 9ĐƯỜNG SỐ 96, PHƯỜNG HIỆP PHÚTRƯƠNG VĂN THÀNH - TÂN HÒA 23.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
16Quận 9ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 61.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
17Quận 9ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 61.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
18Quận 9ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 62.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
19Quận 9ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 101.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
20Quận 9ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 101.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
21Quận 9ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 102.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
22Quận 9ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
23Quận 9ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
24Quận 9ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
25Quận 9ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRƯƠNG VĂN HẢI - ĐƯỜNG 51.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
26Quận 9ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRƯƠNG VĂN HẢI - ĐƯỜNG 51.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
27Quận 9ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRƯƠNG VĂN HẢI - ĐƯỜNG 52.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
28Quận 9ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất SX-KD đô thị
29Quận 9ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
30Quận 9ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
31Quận 9ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 21.200.000600.000480.000384.000-Đất SX-KD đô thị
32Quận 9ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 21.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
33Quận 9ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 22.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
34Quận 9ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BNGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
35Quận 9ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BNGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
36Quận 9ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BNGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
37Quận 9ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ AHẺM SỐ 32 - NGÃ 3 ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
38Quận 9ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ AHẺM SỐ 32 - NGÃ 3 ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
39Quận 9ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ AHẺM SỐ 32 - NGÃ 3 ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
40Quận 9ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ANGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - HẺM SỐ 322.340.0001.170.000936.000748.800-Đất SX-KD đô thị
41Quận 9ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ANGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - HẺM SỐ 323.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất TM-DV đô thị
42Quận 9ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ANGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - HẺM SỐ 323.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
43Quận 9ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
44Quận 9ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
45Quận 9ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
46Quận 9ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
47Quận 9ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
48Quận 9ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
49Quận 9ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
50Quận 9ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
51Quận 9ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
52Quận 9ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
53Quận 9ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
54Quận 9ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
55Quận 9ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.340.0001.170.000936.000748.800-Đất SX-KD đô thị
56Quận 9ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất TM-DV đô thị
57Quận 9ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG3.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
58Quận 9ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
59Quận 9ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
60Quận 9ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
61Quận 9ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
62Quận 9ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
63Quận 9ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
64Quận 9ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
65Quận 9ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
66Quận 9ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
67Quận 9ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 3852.340.0001.170.000936.000748.800-Đất SX-KD đô thị
68Quận 9ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 3853.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất TM-DV đô thị
69Quận 9ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 3853.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
70Quận 9ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ AMAN THIỆN - ĐƯỜNG 3791.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
71Quận 9ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ AMAN THIỆN - ĐƯỜNG 3791.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
72Quận 9ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ AMAN THIỆN - ĐƯỜNG 3792.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
73Quận 9ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - PHƯỜNG HIỆP PHÚ2.340.0001.170.000936.000748.800-Đất SX-KD đô thị
74Quận 9ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - PHƯỜNG HIỆP PHÚ3.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất TM-DV đô thị
75Quận 9ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - PHƯỜNG HIỆP PHÚ3.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
76Quận 9ĐƯỜNG SỐ 319, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG1.620.000810.000648.000518.400-Đất SX-KD đô thị
77Quận 9ĐƯỜNG SỐ 319, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất TM-DV đô thị
78Quận 9ĐƯỜNG SỐ 319, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
79Quận 9ĐƯỜNG SỐ 295, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - ĐƯỜNG SỐ 1541.620.000810.000648.000518.400-Đất SX-KD đô thị
80Quận 9ĐƯỜNG SỐ 295, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - ĐƯỜNG SỐ 1542.160.0001.080.000864.000691.200-Đất TM-DV đô thị
81Quận 9ĐƯỜNG SỐ 295, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - ĐƯỜNG SỐ 1542.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
82Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
83Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
84Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
85Quận 9ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
86Quận 9ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
87Quận 9ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
88Quận 9ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
89Quận 9ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
90Quận 9ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
91Quận 9ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
92Quận 9ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
93Quận 9ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
94Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
95Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
96Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
97Quận 9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
98Quận 9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
99Quận 9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
100Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
101Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
102Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
103Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
104Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
105Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
106Quận 9ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
107Quận 9ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
108Quận 9ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
109Quận 9ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
110Quận 9ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
111Quận 9ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
112Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
113Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
114Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
115Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
116Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
117Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG PHƯỚCTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
118Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 48 (THỬA 04, TỜ 07)1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
119Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 48 (THỬA 04, TỜ 07)1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
120Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 48 (THỬA 04, TỜ 07)2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
121Quận 9ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 20 (THỬA 30, TỜ 06)1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
122Quận 9ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 20 (THỬA 30, TỜ 06)1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
123Quận 9ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 20 (THỬA 30, TỜ 06)2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
124Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
125Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
126Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
127Quận 9Võ Chí CôngCẦU BÀ CUA - CẦU PHÚ HỮU2.520.0001.260.0001.008.000806.400-Đất SX-KD đô thị
128Quận 9Võ Chí CôngCẦU BÀ CUA - CẦU PHÚ HỮU3.360.0001.680.0001.344.0001.075.200-Đất TM-DV đô thị
129Quận 9Võ Chí CôngCẦU BÀ CUA - CẦU PHÚ HỮU4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
130Quận 9Xa Lộ Hà NộiNGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGHĨA TRANG LIỆT SĨ2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
131Quận 9Xa Lộ Hà NộiNGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGHĨA TRANG LIỆT SĨ3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
132Quận 9Xa Lộ Hà NộiNGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGHĨA TRANG LIỆT SĨ4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
133Quận 9Xa Lộ Hà NộiCẦU RẠCH CHIẾC - NGÃ 4 THỦ ĐỨC3.420.0001.710.0001.368.0001.094.400-Đất SX-KD đô thị
134Quận 9Xa Lộ Hà NộiCẦU RẠCH CHIẾC - NGÃ 4 THỦ ĐỨC4.560.0002.280.0001.824.0001.459.200-Đất TM-DV đô thị
135Quận 9Xa Lộ Hà NộiCẦU RẠCH CHIẾC - NGÃ 4 THỦ ĐỨC5.700.0002.850.0002.280.0001.824.000-Đất ở đô thị
136Quận 9Võ Văn HátTRỌN ĐƯỜNG1.620.000810.000648.000518.400-Đất SX-KD đô thị
137Quận 9Võ Văn HátTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất TM-DV đô thị
138Quận 9Võ Văn HátTRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
139Quận 9Tú XươngPHAN CHU TRINH - CUỐI ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000844.800-Đất SX-KD đô thị
140Quận 9Tú XươngPHAN CHU TRINH - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.400-Đất TM-DV đô thị
141Quận 9Tú XươngPHAN CHU TRINH - CUỐI ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
142Quận 9Trương Văn ThànhTRỌN ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000844.800-Đất SX-KD đô thị
143Quận 9Trương Văn ThànhTRỌN ĐƯỜNG3.520.0001.760.0001.408.0001.126.400-Đất TM-DV đô thị
144Quận 9Trương Văn ThànhTRỌN ĐƯỜNG4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
145Quận 9Trương Văn HảiTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
146Quận 9Trương Văn HảiTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
147Quận 9Trương Văn HảiTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
148Quận 9Trường LưuTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
149Quận 9Trường LưuTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
150Quận 9Trường LưuTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
151Quận 9TRƯƠNG HANHTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
152Quận 9TRƯƠNG HANHTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
153Quận 9TRƯƠNG HANHTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
154Quận 9Trịnh Hoài ĐứcTRỌN ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất SX-KD đô thị
155Quận 9Trịnh Hoài ĐứcTRỌN ĐƯỜNG4.160.0002.080.0001.664.0001.331.200-Đất TM-DV đô thị
156Quận 9Trịnh Hoài ĐứcTRỌN ĐƯỜNG5.200.0002.600.0002.080.0001.664.000-Đất ở đô thị
157Quận 9Trần Trọng KhiêmTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
158Quận 9Trần Trọng KhiêmTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
159Quận 9Trần Trọng KhiêmTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
160Quận 9Trần Quốc ToảnKHỔNG TỬ - LÊ LỢI2.520.0001.260.0001.008.000806.400-Đất SX-KD đô thị
161Quận 9Trần Quốc ToảnKHỔNG TỬ - LÊ LỢI3.360.0001.680.0001.344.0001.075.200-Đất TM-DV đô thị
162Quận 9Trần Quốc ToảnKHỔNG TỬ - LÊ LỢI4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
163Quận 9Trần Hưng ĐạoTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
164Quận 9Trần Hưng ĐạoTRỌN ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
165Quận 9Trần Hưng ĐạoTRỌN ĐƯỜNG6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
166Quận 9Tây HòaTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
167Quận 9Tây HòaTRỌN ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
168Quận 9Tây HòaTRỌN ĐƯỜNG6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
169Quận 9ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
170Quận 9ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
171Quận 9ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
172Quận 9TÂN LẬP IITRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
173Quận 9TÂN LẬP IITRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
174Quận 9TÂN LẬP IITRỌN ĐƯỜNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
175Quận 9TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - QUỐC LỘ 502.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
176Quận 9TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - QUỐC LỘ 503.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
177Quận 9TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - QUỐC LỘ 504.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
178Quận 9TÂN HÒA IITRƯƠNG VĂN THÀNH - MAN THIỆN2.520.0001.260.0001.008.000806.400-Đất SX-KD đô thị
179Quận 9TÂN HÒA IITRƯƠNG VĂN THÀNH - MAN THIỆN3.360.0001.680.0001.344.0001.075.200-Đất TM-DV đô thị
180Quận 9TÂN HÒA IITRƯƠNG VĂN THÀNH - MAN THIỆN4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
181Quận 9Tam ĐaRẠCH MƯƠNG - SÔNG TẮC (ĐOẠN THEO HƯỚNG TUYẾN MỚI)900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
182Quận 9Tam ĐaRẠCH MƯƠNG - SÔNG TẮC (ĐOẠN THEO HƯỚNG TUYẾN MỚI)1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
183Quận 9Tam ĐaRẠCH MƯƠNG - SÔNG TẮC (ĐOẠN THEO HƯỚNG TUYẾN MỚI)1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
184Quận 9Tam ĐaCẦU HAI TÝ - RẠCH MƯƠNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
185Quận 9Tam ĐaCẦU HAI TÝ - RẠCH MƯƠNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
186Quận 9Tam ĐaCẦU HAI TÝ - RẠCH MƯƠNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
187Quận 9Tam ĐaNGUYỄN DUY TRINH - CẦU HAI TÝ1.560.000780.000624.000499.200-Đất SX-KD đô thị
188Quận 9Tam ĐaNGUYỄN DUY TRINH - CẦU HAI TÝ2.080.0001.040.000832.000665.600-Đất TM-DV đô thị
189Quận 9Tam ĐaNGUYỄN DUY TRINH - CẦU HAI TÝ2.600.0001.300.0001.040.000832.000-Đất ở đô thị
190Quận 9QUANG TRUNG (NỐI DÀI)ĐƯỜNG 12 - CUỐI TUYẾN2.640.0001.320.0001.056.000844.800-Đất SX-KD đô thị
191Quận 9QUANG TRUNG (NỐI DÀI)ĐƯỜNG 12 - CUỐI TUYẾN3.520.0001.760.0001.408.0001.126.400-Đất TM-DV đô thị
192Quận 9QUANG TRUNG (NỐI DÀI)ĐƯỜNG 12 - CUỐI TUYẾN4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
193Quận 9Quang TrungTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
194Quận 9Quang TrungTRỌN ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
195Quận 9Quang TrungTRỌN ĐƯỜNG6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
196Quận 9Phước ThiệnTRỌN ĐƯỜNG1.560.000780.000624.000499.200-Đất SX-KD đô thị
197Quận 9Phước ThiệnTRỌN ĐƯỜNG2.080.0001.040.000832.000665.600-Đất TM-DV đô thị
198Quận 9Phước ThiệnTRỌN ĐƯỜNG2.600.0001.300.0001.040.000832.000-Đất ở đô thị
199Quận 9Phan Đình PhùngKHỔNG TỬ - LÊ LỢI2.520.0001.260.0001.008.000806.400-Đất SX-KD đô thị
200Quận 9Phan Đình PhùngKHỔNG TỬ - LÊ LỢI3.360.0001.680.0001.344.0001.075.200-Đất TM-DV đô thị
201Quận 9Phan Đình PhùngKHỔNG TỬ - LÊ LỢI4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
202Quận 9Phan Đạt ĐứcTRỌN ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
203Quận 9Phan Đạt ĐứcTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
204Quận 9Phan Đạt ĐứcTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
205Quận 9Phan Chu TrinhTRỌN ĐƯỜNG3.060.0001.530.0001.224.000979.200-Đất SX-KD đô thị
206Quận 9Phan Chu TrinhTRỌN ĐƯỜNG4.080.0002.040.0001.632.0001.305.600-Đất TM-DV đô thị
207Quận 9Phan Chu TrinhTRỌN ĐƯỜNG5.100.0002.550.0002.040.0001.632.000-Đất ở đô thị
208Quận 9Nguyễn XiểnTRỌN ĐƯỜNG1.620.000810.000648.000518.400-Đất SX-KD đô thị
209Quận 9Nguyễn XiểnTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất TM-DV đô thị
210Quận 9Nguyễn XiểnTRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
211Quận 9Nguyễn Văn ThạnhTRỌN ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
212Quận 9Nguyễn Văn ThạnhTRỌN ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
213Quận 9Nguyễn Văn ThạnhTRỌN ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
214Quận 9Nguyễn Văn TăngTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
215Quận 9Nguyễn Văn TăngTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
216Quận 9Nguyễn Văn TăngTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
217Quận 9NGUYỄN THÁI HỌCHAI BÀ TRƯNG - TRẦN QUỐC TOẢN2.520.0001.260.0001.008.000806.400-Đất SX-KD đô thị
218Quận 9NGUYỄN THÁI HỌCHAI BÀ TRƯNG - TRẦN QUỐC TOẢN3.360.0001.680.0001.344.0001.075.200-Đất TM-DV đô thị
219Quận 9NGUYỄN THÁI HỌCHAI BÀ TRƯNG - TRẦN QUỐC TOẢN4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
220Quận 9Nguyễn Duy TrinhTRỌN ĐƯỜNG2.520.0001.260.0001.008.000806.400-Đất SX-KD đô thị
221Quận 9Nguyễn Duy TrinhTRỌN ĐƯỜNG3.360.0001.680.0001.344.0001.075.200-Đất TM-DV đô thị
222Quận 9Nguyễn Duy TrinhTRỌN ĐƯỜNG4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất ở đô thị
223Quận 9Nguyễn Công TrứHAI BÀ TRƯNG - TRẦN HƯNG ĐẠO2.640.0001.320.0001.056.000844.800-Đất SX-KD đô thị
224Quận 9Nguyễn Công TrứHAI BÀ TRƯNG - TRẦN HƯNG ĐẠO3.520.0001.760.0001.408.0001.126.400-Đất TM-DV đô thị
225Quận 9Nguyễn Công TrứHAI BÀ TRƯNG - TRẦN HƯNG ĐẠO4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
226Quận 9Ngô QuyềnTRỌN ĐƯỜNG3.240.0001.620.0001.296.0001.036.800-Đất SX-KD đô thị
227Quận 9Ngô QuyềnTRỌN ĐƯỜNG4.320.0002.160.0001.728.0001.382.400-Đất TM-DV đô thị
228Quận 9Ngô QuyềnTRỌN ĐƯỜNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
229Quận 9Nam HòaTRỌN ĐƯỜNG2.280.0001.140.000912.000729.600-Đất SX-KD đô thị
230Quận 9Nam HòaTRỌN ĐƯỜNG3.040.0001.520.0001.216.000972.800-Đất TM-DV đô thị
231Quận 9Nam HòaTRỌN ĐƯỜNG3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
232Quận 9Nam CaoTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
233Quận 9Nam CaoTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
234Quận 9Nam CaoTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
235Quận 9Man ThiệnTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất SX-KD đô thị
236Quận 9Man ThiệnTRỌN ĐƯỜNG3.840.0001.920.0001.536.0001.228.800-Đất TM-DV đô thị
237Quận 9Man ThiệnTRỌN ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
238Quận 9MẠC HIỂN TÍCHTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
239Quận 9MẠC HIỂN TÍCHTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
240Quận 9MẠC HIỂN TÍCHTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
241Quận 9Long ThuậnTRỌN ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
242Quận 9Long ThuậnTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
243Quận 9Long ThuậnTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
244Quận 9Long SơnTRỌN ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
245Quận 9Long SơnTRỌN ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
246Quận 9Long SơnTRỌN ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
247Quận 9Long PhướcTRỌN ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
248Quận 9Long PhướcTRỌN ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
249Quận 9Long PhướcTRỌN ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
250Quận 9Lò LuTRỌN ĐƯỜNG2.280.0001.140.000912.000729.600-Đất SX-KD đô thị
251Quận 9Lò LuTRỌN ĐƯỜNG3.040.0001.520.0001.216.000972.800-Đất TM-DV đô thị
252Quận 9Lò LuTRỌN ĐƯỜNG3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
253Quận 9Lê Văn ViệtCẦU BẾN NỌC - NGÃ 3 MỸ THÀNH3.240.0001.620.0001.296.0001.036.800-Đất SX-KD đô thị
254Quận 9Lê Văn ViệtCẦU BẾN NỌC - NGÃ 3 MỸ THÀNH4.320.0002.160.0001.728.0001.382.400-Đất TM-DV đô thị
255Quận 9Lê Văn ViệtCẦU BẾN NỌC - NGÃ 3 MỸ THÀNH5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
256Quận 9Lê Văn ViệtNGÃ 3 LÃ XUÂN OAI - CẦU BẾN NỌC5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất SX-KD đô thị
257Quận 9Lê Văn ViệtNGÃ 3 LÃ XUÂN OAI - CẦU BẾN NỌC7.200.0003.600.0002.880.0002.304.000-Đất TM-DV đô thị
258Quận 9Lê Văn ViệtNGÃ 3 LÃ XUÂN OAI - CẦU BẾN NỌC9.000.0004.500.0003.600.0002.880.000-Đất ở đô thị
259Quận 9Lê Văn ViệtNGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI8.100.0004.050.0003.240.0002.592.000-Đất SX-KD đô thị
260Quận 9Lê Văn ViệtNGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI10.800.0005.400.0004.320.0003.456.000-Đất TM-DV đô thị
261Quận 9Lê Văn ViệtNGÃ 4 THỦ ĐỨC - NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI13.500.0006.750.0005.400.0004.320.000-Đất ở đô thị
262Quận 9Lê LợiTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
263Quận 9Lê LợiTRỌN ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
264Quận 9Lê LợiTRỌN ĐƯỜNG6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
265Quận 9Lã Xuân OaiCẦU TĂNG LONG - NGÃ BA LONG TRƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
266Quận 9Lã Xuân OaiCẦU TĂNG LONG - NGÃ BA LONG TRƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
267Quận 9Lã Xuân OaiCẦU TĂNG LONG - NGÃ BA LONG TRƯỜNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
268Quận 9Lã Xuân OaiNGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - CẦU TĂNG LONG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
269Quận 9Lã Xuân OaiNGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - CẦU TĂNG LONG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
270Quận 9Lã Xuân OaiNGÃ 3 LÊ VĂN VIỆT (LÃ XUÂN OAI) - CẦU TĂNG LONG6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
271Quận 9Khổng TửHAI BÀ TRƯNG - NGÔ QUYỀN2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
272Quận 9Khổng TửHAI BÀ TRƯNG - NGÔ QUYỀN3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
273Quận 9Khổng TửHAI BÀ TRƯNG - NGÔ QUYỀN4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
274Quận 9Ích ThạnhTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
275Quận 9Ích ThạnhTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
276Quận 9Ích ThạnhTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
277Quận 9Huỳnh Thúc KhángNGÔ QUYỀN - KHỔNG TỬ2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
278Quận 9Huỳnh Thúc KhángNGÔ QUYỀN - KHỔNG TỬ3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
279Quận 9Huỳnh Thúc KhángNGÔ QUYỀN - KHỔNG TỬ4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
280Quận 9Hồng SếnĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) - CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24)900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
281Quận 9Hồng SếnĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) - CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24)1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
282Quận 9Hồng SếnĐẦU TUYẾN (BÙI QUỐC KHÁI) - CUỐI ĐƯỜNG (ĐƯỜNG 24)1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
283Quận 9Hoàng Hữu NamTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
284Quận 9Hoàng Hữu NamTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
285Quận 9Hoàng Hữu NamTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
286Quận 9Hồ Bá PhấnTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
287Quận 9Hồ Bá PhấnTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
288Quận 9Hồ Bá PhấnTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
289Quận 9Hàng TreLÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
290Quận 9Hàng TreLÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
291Quận 9Hàng TreLÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
292Quận 9Hai Bà TrưngTRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
293Quận 9Hai Bà TrưngTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
294Quận 9Hai Bà TrưngTRỌN ĐƯỜNG4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
295Quận 9Gò NổiTRỌN ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
296Quận 9Gò NổiTRỌN ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
297Quận 9Gò NổiTRỌN ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
298Quận 9Gò CátTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
299Quận 9Gò CátTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
300Quận 9Gò CátTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
301Quận 9ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒANGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
302Quận 9ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒANGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
303Quận 9ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒANGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
304Quận 9ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚQUỐC LỘ 22 - TÂN HÒA II2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
305Quận 9ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚQUỐC LỘ 22 - TÂN HÒA II2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
306Quận 9ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚQUỐC LỘ 22 - TÂN HÒA II3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
307Quận 9ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - TÂN LẬP I2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
308Quận 9ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - TÂN LẬP I2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
309Quận 9ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - TÂN LẬP I3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
310Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
311Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
312Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
313Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHNGUYỄN VĂN TĂNG - HÀNG TRE900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
314Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHNGUYỄN VĂN TĂNG - HÀNG TRE1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
315Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHNGUYỄN VĂN TĂNG - HÀNG TRE1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
316Quận 9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
317Quận 9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
318Quận 9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
319Quận 9ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - NGÔ QUYỀN2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất SX-KD đô thị
320Quận 9ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - NGÔ QUYỀN3.840.0001.920.0001.536.0001.228.800-Đất TM-DV đô thị
321Quận 9ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - NGÔ QUYỀN4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
322Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
323Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
324Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
325Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
326Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
327Quận 9ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - DỰ ÁN ĐÔNG TĂNG LONG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
328Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 22, ĐƯỜNG SỐ 6 (thửa 11.12 tờ bản đồ số 7)1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
329Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 22, ĐƯỜNG SỐ 6 (thửa 11.12 tờ bản đồ số 7)1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
330Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHLÒ LU - NHÀ SỐ 22, ĐƯỜNG SỐ 6 (thửa 11.12 tờ bản đồ số 7)2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
331Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNHNGUYỄN XIỄN - SÔNG ĐỒNG NAI900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
332Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNHNGUYỄN XIỄN - SÔNG ĐỒNG NAI1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
333Quận 9ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNHNGUYỄN XIỄN - SÔNG ĐỒNG NAI1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
334Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
335Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
336Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
337Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
338Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
339Quận 9ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
340Quận 9ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) - CUỐI ĐƯỜNG2.340.0001.170.000936.000748.800-Đất SX-KD đô thị
341Quận 9ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất TM-DV đô thị
342Quận 9ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) - CUỐI ĐƯỜNG3.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
343Quận 9ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) - CUỐI ĐƯỜNG2.340.0001.170.000936.000748.800-Đất SX-KD đô thị
344Quận 9ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất TM-DV đô thị
345Quận 9ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT (ĐOẠN II) - CUỐI ĐƯỜNG3.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
346Quận 9ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG SỐ 2652.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
347Quận 9ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG SỐ 2652.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
348Quận 9ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG SỐ 2653.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
349Quận 9ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG SỐ 2652.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
350Quận 9ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG SỐ 2652.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
351Quận 9ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG SỐ 2653.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
352Quận 9ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - MAN THIỆN2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
353Quận 9ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - MAN THIỆN2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
354Quận 9ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - MAN THIỆN3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
355Quận 9ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ANGÃ 3 TRƯƠNG VĂN THÀNH - ĐÌNH TĂNG PHÚ1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
356Quận 9ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ANGÃ 3 TRƯƠNG VĂN THÀNH - ĐÌNH TĂNG PHÚ1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
357Quận 9ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ANGÃ 3 TRƯƠNG VĂN THÀNH - ĐÌNH TĂNG PHÚ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
358Quận 9ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG2.340.0001.170.000936.000748.800-Đất SX-KD đô thị
359Quận 9ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG3.120.0001.560.0001.248.000998.400-Đất TM-DV đô thị
360Quận 9ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚLÊ VĂN VIỆT - CUỐI ĐƯỜNG3.900.0001.950.0001.560.0001.248.000-Đất ở đô thị
361Quận 9ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
362Quận 9ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
363Quận 9ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
364Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
365Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
366Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
367Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
368Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
369Quận 9ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
370Quận 9ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
371Quận 9ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
372Quận 9ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
373Quận 9ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
374Quận 9ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
375Quận 9ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
376Quận 9ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
377Quận 9ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
378Quận 9ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
379Quận 9ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNHHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
380Quận 9ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNHHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
381Quận 9ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNHHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
382Quận 9ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
383Quận 9ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
384Quận 9ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
385Quận 9ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG SỐ 111.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
386Quận 9ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG SỐ 111.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
387Quận 9ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG SỐ 112.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
388Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHTAM ĐA - SÔNG TẮC1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
389Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHTAM ĐA - SÔNG TẮC1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
390Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNHTAM ĐA - SÔNG TẮC2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
391Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
392Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
393Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
394Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNHLONG SƠN - CUỐI ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
395Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNHLONG SƠN - CUỐI ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
396Quận 9ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNHLONG SƠN - CUỐI ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
397Quận 9ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNHTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
398Quận 9ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNHTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
399Quận 9ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNHTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
400Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
401Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
402Quận 9ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸHOÀNG HỮU NAM - CUỐI ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
403Quận 9HỒ THỊ TƯLÊ VĂN VIỆT - NGÔ QUYỀN3.240.0001.620.0001.296.0001.036.800-Đất SX-KD đô thị
404Quận 9HỒ THỊ TƯLÊ VĂN VIỆT - NGÔ QUYỀN4.320.0002.160.0001.728.0001.382.400-Đất TM-DV đô thị
405Quận 9HỒ THỊ TƯLÊ VĂN VIỆT - NGÔ QUYỀN5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
406Quận 9ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮUTRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
407Quận 9ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮUTRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
408Quận 9ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮUTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
409Quận 9Làng Tăng PhúTRỌN ĐƯỜNG2.280.0001.140.000912.000729.600-Đất SX-KD đô thị
410Quận 9Làng Tăng PhúTRỌN ĐƯỜNG3.040.0001.520.0001.216.000972.800-Đất TM-DV đô thị
411Quận 9Làng Tăng PhúTRỌN ĐƯỜNG3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
412Quận 9Nguyễn Thị TưTRỌN ĐƯỜNG1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
413Quận 9Nguyễn Thị TưTRỌN ĐƯỜNG1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
414Quận 9Nguyễn Thị TưTRỌN ĐƯỜNG2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
415Quận 9ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
416Quận 9ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
417Quận 9ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
418Quận 9ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG SỐ 212.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
419Quận 9ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG SỐ 212.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
420Quận 9ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG SỐ 213.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
421Quận 9ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG 18B2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
422Quận 9ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG 18B2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
423Quận 9ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG 18B3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
424Quận 9ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG 18B2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
425Quận 9ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG 18B2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
426Quận 9ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG 18A - ĐƯỜNG 18B3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
427Quận 9ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG SỐ 18 - ĐƯỜNG 18B2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
428Quận 9ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG SỐ 18 - ĐƯỜNG 18B2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
429Quận 9ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG SỐ 18 - ĐƯỜNG 18B3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
430Quận 9ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 1001.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
431Quận 9ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 1002.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
432Quận 9ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚLÊ VĂN VIỆT - ĐƯỜNG 1003.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
433Quận 9ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BNGÃ 4 ĐƯỜNG 79 - TĂNG NHƠN PHÚ2.280.0001.140.000912.000729.600-Đất SX-KD đô thị
434Quận 9ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BNGÃ 4 ĐƯỜNG 79 - TĂNG NHƠN PHÚ3.040.0001.520.0001.216.000972.800-Đất TM-DV đô thị
435Quận 9ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BNGÃ 4 ĐƯỜNG 79 - TĂNG NHƠN PHÚ3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
436Quận 9ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỆU,ĐỖ XUÂN HỢP - NGÃ 4 ĐƯỜNG 791.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
437Quận 9ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỆU,ĐỖ XUÂN HỢP - NGÃ 4 ĐƯỜNG 792.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
438Quận 9ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỆU,ĐỖ XUÂN HỢP - NGÃ 4 ĐƯỜNG 793.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
439Quận 9ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
440Quận 9ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
441Quận 9ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
442Quận 9ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - LÃ XUÂN OAI1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
443Quận 9ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - LÃ XUÂN OAI1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
444Quận 9ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÊ VĂN VIỆT - LÃ XUÂN OAI2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
445Quận 9ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚQUỐC LỘ 1A - HOÀNG HỮU NAM2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
446Quận 9ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚQUỐC LỘ 1A - HOÀNG HỮU NAM2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
447Quận 9ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚQUỐC LỘ 1A - HOÀNG HỮU NAM3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
448Quận 9ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BĐỖ XUÂN HỢP - DƯƠNG ĐÌNH HỘI1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
449Quận 9ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BĐỖ XUÂN HỢP - DƯƠNG ĐÌNH HỘI2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
450Quận 9ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BĐỖ XUÂN HỢP - DƯƠNG ĐÌNH HỘI3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
451Quận 9ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
452Quận 9ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
453Quận 9ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
454Quận 9ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
455Quận 9ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
456Quận 9ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
457Quận 929NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
458Quận 929NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
459Quận 929NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
460Quận 9ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
461Quận 9ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
462Quận 9ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
463Quận 9244NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
464Quận 9244NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
465Quận 9244NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
466Quận 923NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
467Quận 923NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
468Quận 923NGUYỄN XIỂN - CUỐI ĐƯỜNG1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
469Quận 9ĐƯỜNG 22-25. PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
470Quận 9ĐƯỜNG 22-25. PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
471Quận 9ĐƯỜNG 22-25. PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
472Quận 9ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG1.980.000990.000792.000633.600-Đất SX-KD đô thị
473Quận 9ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.640.0001.320.0001.056.000844.800-Đất TM-DV đô thị
474Quận 9ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.300.0001.650.0001.320.0001.056.000-Đất ở đô thị
475Quận 9ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
476Quận 9ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
477Quận 9ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
478Quận 9ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
479Quận 9ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
480Quận 9ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
481Quận 9ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG1.620.000810.000648.000518.400-Đất SX-KD đô thị
482Quận 9ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất TM-DV đô thị
483Quận 9ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
484Quận 9ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐẠI LỘ 2 - ĐƯỜNG SỐ 6D2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
485Quận 9ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐẠI LỘ 2 - ĐƯỜNG SỐ 6D2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
486Quận 9ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐẠI LỘ 2 - ĐƯỜNG SỐ 6D3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
487Quận 9ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG SỐ 6A - ĐƯỜNG SỐ 92.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
488Quận 9ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG SỐ 6A - ĐƯỜNG SỐ 92.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
489Quận 9ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHĐƯỜNG SỐ 6A - ĐƯỜNG SỐ 93.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
490Quận 9ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
491Quận 9ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
492Quận 9ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
493Quận 9ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TÁI ĐỊNH CƯ CẦU XÂY1.680.000840.000672.000537.600-Đất SX-KD đô thị
494Quận 9ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TÁI ĐỊNH CƯ CẦU XÂY2.240.0001.120.000896.000716.800-Đất TM-DV đô thị
495Quận 9ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚHOÀNG HỮU NAM - TÁI ĐỊNH CƯ CẦU XÂY2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
496Quận 9ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
497Quận 9ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
498Quận 9ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ ALÃ XUÂN OAI - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
499Quận 9ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
500Quận 9ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
501Quận 9ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNHXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
502Quận 915NGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
503Quận 915NGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
504Quận 915NGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
505Quận 9ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
506Quận 9ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
507Quận 9ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
508Quận 9ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 1381.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
509Quận 9ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 1382.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
510Quận 9ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - ĐƯỜNG 1383.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
511Quận 9ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG1.620.000810.000648.000518.400-Đất SX-KD đô thị
512Quận 9ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất TM-DV đô thị
513Quận 9ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
514Quận 9ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG1.620.000810.000648.000518.400-Đất SX-KD đô thị
515Quận 9ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất TM-DV đô thị
516Quận 9ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚTRỌN ĐƯỜNG2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất ở đô thị
517Quận 9ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
518Quận 9ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
519Quận 9ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
520Quận 9ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BQUANG TRUNG - ĐƯỜNG 111.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
521Quận 9ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BQUANG TRUNG - ĐƯỜNG 111.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
522Quận 9ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BQUANG TRUNG - ĐƯỜNG 112.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
523Quận 9ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRƯƠNG VĂN HẢI - ĐƯỜNG 81.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
524Quận 9ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRƯƠNG VĂN HẢI - ĐƯỜNG 81.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
525Quận 9ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ BTRƯƠNG VĂN HẢI - ĐƯỜNG 82.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
526Quận 911NGUYỄN VĂN TĂNG - HÀNG TRE1.260.000630.000504.000403.200-Đất SX-KD đô thị
527Quận 911NGUYỄN VĂN TĂNG - HÀNG TRE1.680.000840.000672.000537.600-Đất TM-DV đô thị
528Quận 911NGUYỄN VĂN TĂNG - HÀNG TRE2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất ở đô thị
529Quận 9ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
530Quận 9ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
531Quận 9ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG BTRỌN ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
532Quận 9KHU PHỐ 1, PHƯỜNG TÂN PHÚCỔNG 1 SUỐI TIÊN - NAM CAO1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
533Quận 9KHU PHỐ 1, PHƯỜNG TÂN PHÚCỔNG 1 SUỐI TIÊN - NAM CAO1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
534Quận 9KHU PHỐ 1, PHƯỜNG TÂN PHÚCỔNG 1 SUỐI TIÊN - NAM CAO2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
535Quận 9ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚQUỐC LỘ 1A - CỔNG 1 SUỐI TIÊN2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
536Quận 9ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚQUỐC LỘ 1A - CỔNG 1 SUỐI TIÊN2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
537Quận 9ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚQUỐC LỘ 1A - CỔNG 1 SUỐI TIÊN3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
538Quận 9ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚCẦU XÂY 1 - ĐƯỜNG 6711.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
539Quận 9ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚCẦU XÂY 1 - ĐƯỜNG 6711.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
540Quận 9ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚCẦU XÂY 1 - ĐƯỜNG 6712.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
541Quận 9Đỗ Xuân HợpCẦU NĂM LÝ - NGUYỄN DUY TRINH3.240.0001.620.0001.296.0001.036.800-Đất SX-KD đô thị
542Quận 9Đỗ Xuân HợpCẦU NĂM LÝ - NGUYỄN DUY TRINH4.320.0002.160.0001.728.0001.382.400-Đất TM-DV đô thị
543Quận 9Đỗ Xuân HợpCẦU NĂM LÝ - NGUYỄN DUY TRINH5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
544Quận 9Đỗ Xuân HợpNGÃ 4 BÌNH THÁI - CẦU NĂM LÝ4.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất SX-KD đô thị
545Quận 9Đỗ Xuân HợpNGÃ 4 BÌNH THÁI - CẦU NĂM LÝ5.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
546Quận 9Đỗ Xuân HợpNGÃ 4 BÌNH THÁI - CẦU NĂM LÝ7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
547Quận 9Đình Phong PhúTRỌN ĐƯỜNG2.160.0001.080.000864.000691.200-Đất SX-KD đô thị
548Quận 9Đình Phong PhúTRỌN ĐƯỜNG2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất TM-DV đô thị
549Quận 9Đình Phong PhúTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
550Quận 9ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG3.240.0001.620.0001.296.0001.036.800-Đất SX-KD đô thị
551Quận 9ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG4.320.0002.160.0001.728.0001.382.400-Đất TM-DV đô thị
552Quận 9ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG5.400.0002.700.0002.160.0001.728.000-Đất ở đô thị
553Quận 9ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất SX-KD đô thị
554Quận 9ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất TM-DV đô thị
555Quận 9ĐẠI LỘ 2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNHTRỌN ĐƯỜNG6.000.0003.000.0002.400.0001.920.000-Đất ở đô thị
556Quận 9Dương Đình HộiĐỖ XUÂN HỢP - NGÃ 3 BƯNG ÔNG THOÀN2.040.0001.020.000816.000652.800-Đất SX-KD đô thị
557Quận 9Dương Đình HộiĐỖ XUÂN HỢP - NGÃ 3 BƯNG ÔNG THOÀN2.720.0001.360.0001.088.000870.400-Đất TM-DV đô thị
558Quận 9Dương Đình HộiĐỖ XUÂN HỢP - NGÃ 3 BƯNG ÔNG THOÀN3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
559Quận 9DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚHAI BÀ TRƯNG - ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY BỘT GIẶT VISO2.880.0001.440.0001.152.000921.600-Đất SX-KD đô thị
560Quận 9DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚHAI BÀ TRƯNG - ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY BỘT GIẶT VISO3.840.0001.920.0001.536.0001.228.800-Đất TM-DV đô thị
561Quận 9DÂN CHỦ, PHƯỜNG HIỆP PHÚHAI BÀ TRƯNG - ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY BỘT GIẶT VISO4.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
562Quận 9Cầu Xây 2ĐẦU TUYẾN NAM CAO - CUỐI TUYẾN (CẦU XÂY 1)1.680.000840.000672.000537.600-Đất SX-KD đô thị
563Quận 9Cầu Xây 2ĐẦU TUYẾN NAM CAO - CUỐI TUYẾN (CẦU XÂY 1)2.240.0001.120.000896.000716.800-Đất TM-DV đô thị
564Quận 9Cầu Xây 2ĐẦU TUYẾN NAM CAO - CUỐI TUYẾN (CẦU XÂY 1)2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
565Quận 9Cầu Xây 1ĐẦU TUYẾN (HOÀNG HỮU NAM) - CUỐI TUYẾN NAM CAO1.680.000840.000672.000537.600-Đất SX-KD đô thị
566Quận 9Cầu Xây 1ĐẦU TUYẾN (HOÀNG HỮU NAM) - CUỐI TUYẾN NAM CAO2.240.0001.120.000896.000716.800-Đất TM-DV đô thị
567Quận 9Cầu Xây 1ĐẦU TUYẾN (HOÀNG HỮU NAM) - CUỐI TUYẾN NAM CAO2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
568Quận 9Cầu ĐìnhGIAO ĐƯỜNG LONG PHƯỚC - SÔNG ĐỒNG NAI900.000450.000360.000288.000-Đất SX-KD đô thị
569Quận 9Cầu ĐìnhGIAO ĐƯỜNG LONG PHƯỚC - SÔNG ĐỒNG NAI1.200.000600.000480.000384.000-Đất TM-DV đô thị
570Quận 9Cầu ĐìnhGIAO ĐƯỜNG LONG PHƯỚC - SÔNG ĐỒNG NAI1.500.000750.000600.000480.000-Đất ở đô thị
571Quận 9Bưng Ông ThoànTRỌN ĐƯỜNG -1.440.000720.000576.000460.800-Đất SX-KD đô thị
572Quận 9Bưng Ông ThoànTRỌN ĐƯỜNG -1.920.000960.000768.000614.400-Đất TM-DV đô thị
573Quận 9Bưng Ông ThoànTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
574Quận 9Bùi Quốc KháiNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.080.000540.000432.000345.600-Đất SX-KD đô thị
575Quận 9Bùi Quốc KháiNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.440.000720.000576.000460.800-Đất TM-DV đô thị
576Quận 9Bùi Quốc KháiNGUYỄN VĂN TĂNG - CUỐI ĐƯỜNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
5/5 - (101 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận