Bảng giá đất tại Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh

2 5.442

Bảng giá đất Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất tại Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bảng giá đất Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản: Chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;

+ Vị trí 2: không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:

+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;

+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi 400m;

+ Vị trí 3: các vị trí còn lại

3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

a) Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong Bảng giá đất

b) Các vị trí tiếp theo không tiếp giáp mặt tiền đường bao gồm:

– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0.5 của vị trí 1

– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0.8 của vị trí 2

– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0.8 của vị trí 3

3.2. Bảng giá đất Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1Quận 12BÙI CÔNG TRỪNGTRỌN ĐƯỜNG -1.700.000850.000680.000544.000-Đất ở đô thị
2Quận 12BÙI VĂN NGỮTRỌN ĐƯỜNG -2.600.0001.300.0001.040.000832.000-Đất ở đô thị
3Quận 12ĐÌNH GIAO KHẨUTRỌN ĐƯỜNG -2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
4Quận 12ĐÔNG HƯNG THUẬN 02TRỌN ĐƯỜNG -3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
5Quận 12HÀ HUY GIÁPCẦU AN LỘC - NGÃ TƯ GA5.500.0002.750.0002.200.0001.760.000-Đất ở đô thị
6Quận 12HÀ HUY GIÁPNGÃ TƯ GA - SÔNG SÀI GÒN3.330.0001.665.0001.332.0001.066.000-Đất ở đô thị
7Quận 12TRẦN THỊ BẢYNGUYỄN THỊ BÚP - NGUYỄN ẢNH THỦ3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
8Quận 12NGUYỄN THỊ TRÀNGNGUYỄN THỊ KIỂU - NGUYỄN ẢNH THỦ3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
9Quận 12NGUYỄN THỊ ĐẶNGQUỐC LỘ 1 - NGUYỄN ẢNH THỦ3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
10Quận 12HƯƠNG LỘ 80BTRỌN ĐƯỜNG -3.500.0001.750.0001.400.0001.120.000-Đất ở đô thị
11Quận 12LÊ ĐỨC THỌCẦU TRƯỜNG ĐAI - NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
12Quận 12LÊ THỊ RIÊNGQUỐC LỘ 1 - THỚI AN 164.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
13Quận 12LÊ THỊ RIÊNGTHỚI AN 16 - CUỐI ĐƯỜNG3.750.0001.875.0001.500.0001.200.000-Đất ở đô thị
14Quận 12LÊ VĂN KHƯƠNGNGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP - CẦU DỪA4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
15Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦLÊ VĂN KHƯƠNG - TÔ KÝ5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
16Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - QUỐC LỘ 227.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
17Quận 12NGUYỄN THÀNH VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
18Quận 12NGUYỄN VĂN QUÁTRỌN ĐƯỜNG -5.750.0002.875.0002.300.0001.840.000-Đất ở đô thị
19Quận 12PHAN VĂN HỚNTRỌN ĐƯỜNG -7.400.0003.700.0002.960.0002.368.000-Đất ở đô thị
20Quận 12QUỐC LỘ 1GIÁP BÌNH TÂN - NGÃ TƯ GA3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
21Quận 12QUỐC LỘ 1NGÃ TƯ GA - CẦU BÌNH PHƯỚC2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất ở đô thị
22Quận 12QUỐC LỘ 22NGÃ TƯ AN SƯƠNG - NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH2.0001.0001.0001.000-Đất ở đô thị
23Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 10TRỌN ĐƯỜNG -3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
24Quận 12HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13)NGUYỄN ẢNH THỦ - DƯƠNG THỊ MƯỜI3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
25Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNGTRỌN ĐƯỜNG -3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
26Quận 12DƯƠNG THỊ MƯỜITÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG - NGUYỄN ẢNH THỦ3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
27Quận 12NGUYỄN THỊ CĂNTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
28Quận 12TÂN THỚI NHẤT 01PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 13.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
29Quận 12TÂN THỚI NHẤT 02TÂN THỚI NHẤT 01 - TÂN THỚI NHẤT 053.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
30Quận 12TÂN THỚI NHẤT 06PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 12.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
31Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08TÂN THỚI NHẤT 02 - PHAN VĂN HỚN3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
32Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08PHAN VĂN HỚN - RẠCH CẦU SA3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
33Quận 12NGUYỄN THỊ SÁUHÀ HUY GIÁP - TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
34Quận 12THẠNH XUÂN 13QUỐC LỘ 1 - CỔNG GÒ SAO1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
35Quận 12NGUYỄN THỊ KIÊULÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
36Quận 12TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ)CẦU CHỢ CẦU - QUỐC LỘ 16.250.0003.125.0002.500.0002.000.000-Đất ở đô thị
37Quận 12TÔ KÝCẦU VƯỢT QUANG TRUNG - NGÃ 3 BẦU4.700.0002.350.0001.880.0001.504.000-Đất ở đô thị
38Quận 12TÔ NGỌC VÂNCẦU BẾN PHÂN - QUỐC LỘ 12.750.0001.375.0001.100.000880.000-Đất ở đô thị
39Quận 12TÔ NGỌC VÂNQUỐC LỘ 1 - HÀ HUY GIÁP2.500.0001.250.0001.000.000800.000-Đất ở đô thị
40Quận 12TRUNG MỸ TÂY 13TÔ KÝ - TUYẾN NƯỚC SẠCH3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
41Quận 12TRUNG MỸ TÂY 2AQUỐC LỘ 22 - TRƯỜNG QUÂN KHU 73.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
42Quận 12LÊ THỊ NHOTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
43Quận 12TRUNG MỸ TÂY 08NGUYỄN ẢNH THỦ - NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
44Quận 12TRƯỜNG CHINHCẦU THAM LƯƠNG - NGÃ TƯ AN SƯƠNG8.750.0004.375.0003.500.0002.800.000-Đất ở đô thị
45Quận 12VƯỜN LÀIQUỐC LỘ 1 - BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG2.250.0001.125.000900.000720.000-Đất ở đô thị
46Quận 12THẠNH LỘC 15QUỐC LỘ 1 - SÔNG SÀI GÒN2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
47Quận 12TÂN THỚI HIỆP 07QUỐC LỘ 1 - DƯƠNG THỊ MƯỜI3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
48Quận 12HÀ THỊ KHIÊMQUỐC LỘ 1 - CUỐI TUYẾN2.900.0001.450.0001.160.000928.000-Đất ở đô thị
49Quận 12HIỆP THÀNH 44HIỆP THÀNH 06 - NGUYỄN THỊ BÚP2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
50Quận 12TRẦN THỊ HÈNGUYỄN ẢNH THỦ - ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 42.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
51Quận 12ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HANGUYỄN ẢNH THỦ - HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4)3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
52Quận 12HÀ ĐẶCTRUNG MỸ TÂY 13 - NGUYỄN ẢNH THỦ3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
53Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 25HUỲNH THỊ HAI - TÂN CHÁNH HIỆP 183.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
54Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 07NGUYỄN ẢNH THỦ - TÂN CHÁNH HIỆP 033.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
55Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 03TÂN CHÁNH HIỆP 07 - NGUYỄN THỊ BÚP3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
56Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 18TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 253.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
57Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 35TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 343.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
58Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 34TÂN CHÁNH HIỆP 35 - TÂN CHÁNH HIỆP 363.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
59Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 36TÂN CHÁNH HIỆP 34 - TÂN CHÁNH HIỆP 333.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
60Quận 12TRẦN THỊ CỜLÊ VĂN KHƯƠNG - THỚI AN 053.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
61Quận 12THỚI AN 16LÊ VĂN KHƯƠNG - CẦU SẮT SẬP3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
62Quận 12THỚI AN 13LÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
63Quận 12TUYẾN SONG HÀNHTRỌN ĐƯỜNG -2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
64Quận 12THẠNH LỘC 16NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA - THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 212.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
65Quận 12TÂN THỚI NHẤT 17TRỌN ĐƯỜNG -3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
66Quận 12BÙI CÔNG TRỪNGTRỌN ĐƯỜNG -1.360.000680.000544.000435.000-Đất TM-DV đô thị
67Quận 12BÙI VĂN NGỮTRỌN ĐƯỜNG -2.080.0001.040.000832.000666.000-Đất TM-DV đô thị
68Quận 12ĐÌNH GIAO KHẨUTRỌN ĐƯỜNG -1.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
69Quận 12ĐÔNG HƯNG THUẬN 02TRỌN ĐƯỜNG -2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
70Quận 12HÀ HUY GIÁPCẦU AN LỘC - NGÃ TƯ GA4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất TM-DV đô thị
71Quận 12HÀ HUY GIÁPNGÃ TƯ GA - SÔNG SÀI GÒN2.664.0001.332.0001.066.000852.000-Đất TM-DV đô thị
72Quận 12TRẦN THỊ BẢYNGUYỄN THỊ BÚP - NGUYỄN ẢNH THỦ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
73Quận 12NGUYỄN THỊ TRÀNGNGUYỄN THỊ KIỂU - NGUYỄN ẢNH THỦ2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
74Quận 12NGUYỄN THỊ ĐẶNGQUỐC LỘ 1 - NGUYỄN ẢNH THỦ2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
75Quận 12HƯƠNG LỘ 80BTRỌN ĐƯỜNG -2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất TM-DV đô thị
76Quận 12LÊ ĐỨC THỌCẦU TRƯỜNG ĐAI - NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
77Quận 12LÊ THỊ RIÊNGQUỐC LỘ 1 - THỚI AN 163.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
78Quận 12LÊ THỊ RIÊNGTHỚI AN 16 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất TM-DV đô thị
79Quận 12LÊ VĂN KHƯƠNGNGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP - CẦU DỪA3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
80Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦLÊ VĂN KHƯƠNG - TÔ KÝ4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
81Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - QUỐC LỘ 225.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
82Quận 12NGUYỄN THÀNH VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
83Quận 12NGUYỄN VĂN QUÁTRỌN ĐƯỜNG -4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất TM-DV đô thị
84Quận 12PHAN VĂN HỚNTRỌN ĐƯỜNG -5.920.0002.960.0002.368.0001.894.000-Đất TM-DV đô thị
85Quận 12QUỐC LỘ 1GIÁP BÌNH TÂN - NGÃ TƯ GA2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
86Quận 12QUỐC LỘ 1NGÃ TƯ GA - CẦU BÌNH PHƯỚC2.304.0001.152.000922.000737.000-Đất TM-DV đô thị
87Quận 12QUỐC LỘ 22NGÃ TƯ AN SƯƠNG - NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH1.6008001.0001.000-Đất TM-DV đô thị
88Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 10TRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
89Quận 12HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13)NGUYỄN ẢNH THỦ - DƯƠNG THỊ MƯỜI2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
90Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNGTRỌN ĐƯỜNG -2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
91Quận 12DƯƠNG THỊ MƯỜITÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG - NGUYỄN ẢNH THỦ2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
92Quận 12NGUYỄN THỊ CĂNTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
93Quận 12TÂN THỚI NHẤT 01PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 12.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
94Quận 12TÂN THỚI NHẤT 02TÂN THỚI NHẤT 01 - TÂN THỚI NHẤT 052.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
95Quận 12TÂN THỚI NHẤT 06PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 12.240.0001.120.000896.000717.000-Đất TM-DV đô thị
96Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08TÂN THỚI NHẤT 02 - PHAN VĂN HỚN2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
97Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08PHAN VĂN HỚN - RẠCH CẦU SA2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
98Quận 12NGUYỄN THỊ SÁUHÀ HUY GIÁP - TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ1.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
99Quận 12THẠNH XUÂN 13QUỐC LỘ 1 - CỔNG GÒ SAO1.440.000720.000576.000461.000-Đất TM-DV đô thị
100Quận 12NGUYỄN THỊ KIÊULÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
101Quận 12BÙI CÔNG TRỪNGTRỌN ĐƯỜNG -1.700.000850.000680.000544.000-Đất ở đô thị
102Quận 12BÙI VĂN NGỮTRỌN ĐƯỜNG -2.600.0001.300.0001.040.000832.000-Đất ở đô thị
103Quận 12ĐÌNH GIAO KHẨUTRỌN ĐƯỜNG -2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
104Quận 12ĐÔNG HƯNG THUẬN 02TRỌN ĐƯỜNG -3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
105Quận 12HÀ HUY GIÁPCẦU AN LỘC - NGÃ TƯ GA5.500.0002.750.0002.200.0001.760.000-Đất ở đô thị
106Quận 12HÀ HUY GIÁPNGÃ TƯ GA - SÔNG SÀI GÒN3.330.0001.665.0001.332.0001.066.000-Đất ở đô thị
107Quận 12TRẦN THỊ BẢYNGUYỄN THỊ BÚP - NGUYỄN ẢNH THỦ3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
108Quận 12NGUYỄN THỊ TRÀNGNGUYỄN THỊ KIỂU - NGUYỄN ẢNH THỦ3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
109Quận 12NGUYỄN THỊ ĐẶNGQUỐC LỘ 1 - NGUYỄN ẢNH THỦ3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
110Quận 12HƯƠNG LỘ 80BTRỌN ĐƯỜNG -3.500.0001.750.0001.400.0001.120.000-Đất ở đô thị
111Quận 12LÊ ĐỨC THỌCẦU TRƯỜNG ĐAI - NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất ở đô thị
112Quận 12LÊ THỊ RIÊNGQUỐC LỘ 1 - THỚI AN 164.800.0002.400.0001.920.0001.536.000-Đất ở đô thị
113Quận 12LÊ THỊ RIÊNGTHỚI AN 16 - CUỐI ĐƯỜNG3.750.0001.875.0001.500.0001.200.000-Đất ở đô thị
114Quận 12LÊ VĂN KHƯƠNGNGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP - CẦU DỪA4.500.0002.250.0001.800.0001.440.000-Đất ở đô thị
115Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦLÊ VĂN KHƯƠNG - TÔ KÝ5.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất ở đô thị
116Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - QUỐC LỘ 227.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất ở đô thị
117Quận 12NGUYỄN THÀNH VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
118Quận 12NGUYỄN VĂN QUÁTRỌN ĐƯỜNG -5.750.0002.875.0002.300.0001.840.000-Đất ở đô thị
119Quận 12PHAN VĂN HỚNTRỌN ĐƯỜNG -7.400.0003.700.0002.960.0002.368.000-Đất ở đô thị
120Quận 12QUỐC LỘ 1GIÁP BÌNH TÂN - NGÃ TƯ GA3.700.0001.850.0001.480.0001.184.000-Đất ở đô thị
121Quận 12QUỐC LỘ 1NGÃ TƯ GA - CẦU BÌNH PHƯỚC2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất ở đô thị
122Quận 12QUỐC LỘ 22NGÃ TƯ AN SƯƠNG - NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH2.0001.0001.0001.000-Đất ở đô thị
123Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 10TRỌN ĐƯỜNG -3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
124Quận 12HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13)NGUYỄN ẢNH THỦ - DƯƠNG THỊ MƯỜI3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
125Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNGTRỌN ĐƯỜNG -3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
126Quận 12DƯƠNG THỊ MƯỜITÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG - NGUYỄN ẢNH THỦ3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
127Quận 12NGUYỄN THỊ CĂNTRỌN ĐƯỜNG -3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
128Quận 12TÂN THỚI NHẤT 01PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 13.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
129Quận 12TÂN THỚI NHẤT 02TÂN THỚI NHẤT 01 - TÂN THỚI NHẤT 053.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
130Quận 12TÂN THỚI NHẤT 06PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 12.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất ở đô thị
131Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08TÂN THỚI NHẤT 02 - PHAN VĂN HỚN3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
132Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08PHAN VĂN HỚN - RẠCH CẦU SA3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất ở đô thị
133Quận 12NGUYỄN THỊ SÁUHÀ HUY GIÁP - TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
134Quận 12THẠNH XUÂN 13QUỐC LỘ 1 - CỔNG GÒ SAO1.800.000900.000720.000576.000-Đất ở đô thị
135Quận 12NGUYỄN THỊ KIÊULÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
136Quận 12TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ)CẦU CHỢ CẦU - QUỐC LỘ 16.250.0003.125.0002.500.0002.000.000-Đất ở đô thị
137Quận 12TÔ KÝCẦU VƯỢT QUANG TRUNG - NGÃ 3 BẦU4.700.0002.350.0001.880.0001.504.000-Đất ở đô thị
138Quận 12TÔ NGỌC VÂNCẦU BẾN PHÂN - QUỐC LỘ 12.750.0001.375.0001.100.000880.000-Đất ở đô thị
139Quận 12TÔ NGỌC VÂNQUỐC LỘ 1 - HÀ HUY GIÁP2.500.0001.250.0001.000.000800.000-Đất ở đô thị
140Quận 12TRUNG MỸ TÂY 13TÔ KÝ - TUYẾN NƯỚC SẠCH3.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
141Quận 12TRUNG MỸ TÂY 2AQUỐC LỘ 22 - TRƯỜNG QUÂN KHU 73.800.0001.900.0001.520.0001.216.000-Đất ở đô thị
142Quận 12LÊ THỊ NHOTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
143Quận 12TRUNG MỸ TÂY 08NGUYỄN ẢNH THỦ - NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
144Quận 12TRƯỜNG CHINHCẦU THAM LƯƠNG - NGÃ TƯ AN SƯƠNG8.750.0004.375.0003.500.0002.800.000-Đất ở đô thị
145Quận 12VƯỜN LÀIQUỐC LỘ 1 - BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG2.250.0001.125.000900.000720.000-Đất ở đô thị
146Quận 12THẠNH LỘC 15QUỐC LỘ 1 - SÔNG SÀI GÒN2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
147Quận 12TÂN THỚI HIỆP 07QUỐC LỘ 1 - DƯƠNG THỊ MƯỜI3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
148Quận 12HÀ THỊ KHIÊMQUỐC LỘ 1 - CUỐI TUYẾN2.900.0001.450.0001.160.000928.000-Đất ở đô thị
149Quận 12HIỆP THÀNH 44HIỆP THÀNH 06 - NGUYỄN THỊ BÚP2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
150Quận 12TRẦN THỊ HÈNGUYỄN ẢNH THỦ - ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 42.400.0001.200.000960.000768.000-Đất ở đô thị
151Quận 12ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HANGUYỄN ẢNH THỦ - HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4)3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
152Quận 12HÀ ĐẶCTRUNG MỸ TÂY 13 - NGUYỄN ẢNH THỦ3.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
153Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 25HUỲNH THỊ HAI - TÂN CHÁNH HIỆP 183.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
154Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 07NGUYỄN ẢNH THỦ - TÂN CHÁNH HIỆP 033.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
155Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 03TÂN CHÁNH HIỆP 07 - NGUYỄN THỊ BÚP3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
156Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 18TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 253.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
157Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 35TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 343.400.0001.700.0001.360.0001.088.000-Đất ở đô thị
158Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 34TÂN CHÁNH HIỆP 35 - TÂN CHÁNH HIỆP 363.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
159Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 36TÂN CHÁNH HIỆP 34 - TÂN CHÁNH HIỆP 333.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
160Quận 12TRẦN THỊ CỜLÊ VĂN KHƯƠNG - THỚI AN 053.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
161Quận 12THỚI AN 16LÊ VĂN KHƯƠNG - CẦU SẮT SẬP3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
162Quận 12THỚI AN 13LÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất ở đô thị
163Quận 12TUYẾN SONG HÀNHTRỌN ĐƯỜNG -2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
164Quận 12THẠNH LỘC 16NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA - THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 212.000.0001.000.000800.000640.000-Đất ở đô thị
165Quận 12TÂN THỚI NHẤT 17TRỌN ĐƯỜNG -3.200.0001.600.0001.280.0001.024.000-Đất ở đô thị
166Quận 12BÙI CÔNG TRỪNGTRỌN ĐƯỜNG -1.360.000680.000544.000435.000-Đất TM-DV đô thị
167Quận 12BÙI VĂN NGỮTRỌN ĐƯỜNG -2.080.0001.040.000832.000666.000-Đất TM-DV đô thị
168Quận 12ĐÌNH GIAO KHẨUTRỌN ĐƯỜNG -1.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
169Quận 12ĐÔNG HƯNG THUẬN 02TRỌN ĐƯỜNG -2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
170Quận 12HÀ HUY GIÁPCẦU AN LỘC - NGÃ TƯ GA4.400.0002.200.0001.760.0001.408.000-Đất TM-DV đô thị
171Quận 12HÀ HUY GIÁPNGÃ TƯ GA - SÔNG SÀI GÒN2.664.0001.332.0001.066.000852.000-Đất TM-DV đô thị
172Quận 12TRẦN THỊ BẢYNGUYỄN THỊ BÚP - NGUYỄN ẢNH THỦ2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
173Quận 12NGUYỄN THỊ TRÀNGNGUYỄN THỊ KIỂU - NGUYỄN ẢNH THỦ2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
174Quận 12NGUYỄN THỊ ĐẶNGQUỐC LỘ 1 - NGUYỄN ẢNH THỦ2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
175Quận 12HƯƠNG LỘ 80BTRỌN ĐƯỜNG -2.800.0001.400.0001.120.000896.000-Đất TM-DV đô thị
176Quận 12LÊ ĐỨC THỌCẦU TRƯỜNG ĐAI - NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP3.520.0001.760.0001.408.0001.126.000-Đất TM-DV đô thị
177Quận 12LÊ THỊ RIÊNGQUỐC LỘ 1 - THỚI AN 163.840.0001.920.0001.536.0001.229.000-Đất TM-DV đô thị
178Quận 12LÊ THỊ RIÊNGTHỚI AN 16 - CUỐI ĐƯỜNG3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất TM-DV đô thị
179Quận 12LÊ VĂN KHƯƠNGNGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP - CẦU DỪA3.600.0001.800.0001.440.0001.152.000-Đất TM-DV đô thị
180Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦLÊ VĂN KHƯƠNG - TÔ KÝ4.000.0002.000.0001.600.0001.280.000-Đất TM-DV đô thị
181Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - QUỐC LỘ 225.600.0002.800.0002.240.0001.792.000-Đất TM-DV đô thị
182Quận 12NGUYỄN THÀNH VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
183Quận 12NGUYỄN VĂN QUÁTRỌN ĐƯỜNG -4.600.0002.300.0001.840.0001.472.000-Đất TM-DV đô thị
184Quận 12PHAN VĂN HỚNTRỌN ĐƯỜNG -5.920.0002.960.0002.368.0001.894.000-Đất TM-DV đô thị
185Quận 12QUỐC LỘ 1GIÁP BÌNH TÂN - NGÃ TƯ GA2.960.0001.480.0001.184.000947.000-Đất TM-DV đô thị
186Quận 12QUỐC LỘ 1NGÃ TƯ GA - CẦU BÌNH PHƯỚC2.304.0001.152.000922.000737.000-Đất TM-DV đô thị
187Quận 12QUỐC LỘ 22NGÃ TƯ AN SƯƠNG - NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH1.6008001.0001.000-Đất TM-DV đô thị
188Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 10TRỌN ĐƯỜNG -2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
189Quận 12HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13)NGUYỄN ẢNH THỦ - DƯƠNG THỊ MƯỜI2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
190Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNGTRỌN ĐƯỜNG -2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
191Quận 12DƯƠNG THỊ MƯỜITÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG - NGUYỄN ẢNH THỦ2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
192Quận 12NGUYỄN THỊ CĂNTRỌN ĐƯỜNG -2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
193Quận 12TÂN THỚI NHẤT 01PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 12.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
194Quận 12TÂN THỚI NHẤT 02TÂN THỚI NHẤT 01 - TÂN THỚI NHẤT 052.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
195Quận 12TÂN THỚI NHẤT 06PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 12.240.0001.120.000896.000717.000-Đất TM-DV đô thị
196Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08TÂN THỚI NHẤT 02 - PHAN VĂN HỚN2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
197Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08PHAN VĂN HỚN - RẠCH CẦU SA2.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất TM-DV đô thị
198Quận 12NGUYỄN THỊ SÁUHÀ HUY GIÁP - TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ1.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
199Quận 12THẠNH XUÂN 13QUỐC LỘ 1 - CỔNG GÒ SAO1.440.000720.000576.000461.000-Đất TM-DV đô thị
200Quận 12NGUYỄN THỊ KIÊULÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
201Quận 12TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ)CẦU CHỢ CẦU - QUỐC LỘ 15.000.0002.500.0002.000.0001.600.000-Đất TM-DV đô thị
202Quận 12TÔ KÝCẦU VƯỢT QUANG TRUNG - NGÃ 3 BẦU3.760.0001.880.0001.504.0001.203.000-Đất TM-DV đô thị
203Quận 12TÔ NGỌC VÂNCẦU BẾN PHÂN - QUỐC LỘ 12.200.0001.100.000880.000704.000-Đất TM-DV đô thị
204Quận 12TÔ NGỌC VÂNQUỐC LỘ 1 - HÀ HUY GIÁP2.000.0001.000.000800.000640.000-Đất TM-DV đô thị
205Quận 12TRUNG MỸ TÂY 13TÔ KÝ - TUYẾN NƯỚC SẠCH3.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
206Quận 12TRUNG MỸ TÂY 2AQUỐC LỘ 22 - TRƯỜNG QUÂN KHU 73.040.0001.520.0001.216.000973.000-Đất TM-DV đô thị
207Quận 12LÊ THỊ NHOTRỌN ĐƯỜNG -1.920.000960.000768.000614.000-Đất TM-DV đô thị
208Quận 12TRUNG MỸ TÂY 08NGUYỄN ẢNH THỦ - NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
209Quận 12TRƯỜNG CHINHCẦU THAM LƯƠNG - NGÃ TƯ AN SƯƠNG7.000.0003.500.0002.800.0002.240.000-Đất TM-DV đô thị
210Quận 12VƯỜN LÀIQUỐC LỘ 1 - BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất TM-DV đô thị
211Quận 12THẠNH LỘC 15QUỐC LỘ 1 - SÔNG SÀI GÒN1.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
212Quận 12TÂN THỚI HIỆP 07QUỐC LỘ 1 - DƯƠNG THỊ MƯỜI2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
213Quận 12HÀ THỊ KHIÊMQUỐC LỘ 1 - CUỐI TUYẾN2.320.0001.160.000928.000742.000-Đất TM-DV đô thị
214Quận 12HIỆP THÀNH 44HIỆP THÀNH 06 - NGUYỄN THỊ BÚP1.920.000960.000768.000614.000-Đất TM-DV đô thị
215Quận 12TRẦN THỊ HÈNGUYỄN ẢNH THỦ - ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 41.920.000960.000768.000614.000-Đất TM-DV đô thị
216Quận 12ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HANGUYỄN ẢNH THỦ - HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4)2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
217Quận 12HÀ ĐẶCTRUNG MỸ TÂY 13 - NGUYỄN ẢNH THỦ2.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
218Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 25HUỲNH THỊ HAI - TÂN CHÁNH HIỆP 182.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
219Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 07NGUYỄN ẢNH THỦ - TÂN CHÁNH HIỆP 032.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
220Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 03TÂN CHÁNH HIỆP 07 - NGUYỄN THỊ BÚP2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
221Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 18TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 252.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
222Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 35TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 342.720.0001.360.0001.088.000870.000-Đất TM-DV đô thị
223Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 34TÂN CHÁNH HIỆP 35 - TÂN CHÁNH HIỆP 362.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
224Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 36TÂN CHÁNH HIỆP 34 - TÂN CHÁNH HIỆP 332.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
225Quận 12TRẦN THỊ CỜLÊ VĂN KHƯƠNG - THỚI AN 052.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
226Quận 12THỚI AN 16LÊ VĂN KHƯƠNG - CẦU SẮT SẬP2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
227Quận 12THỚI AN 13LÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG2.400.0001.200.000960.000768.000-Đất TM-DV đô thị
228Quận 12TUYẾN SONG HÀNHTRỌN ĐƯỜNG -1.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
229Quận 12THẠNH LỘC 16NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA - THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 211.600.000800.000640.000512.000-Đất TM-DV đô thị
230Quận 12TÂN THỚI NHẤT 17TRỌN ĐƯỜNG -2.560.0001.280.0001.024.000819.000-Đất TM-DV đô thị
231Quận 12BÙI CÔNG TRỪNGTRỌN ĐƯỜNG -1.020.000510.000408.000326.000-Đất SX-KD đô thị
232Quận 12BÙI VĂN NGỮTRỌN ĐƯỜNG -1.560.000780.000624.000499.000-Đất SX-KD đô thị
233Quận 12ĐÌNH GIAO KHẨUTRỌN ĐƯỜNG -1.200.000600.000480.000384.000-Đất SX-KD đô thị
234Quận 12ĐÔNG HƯNG THUẬN 02TRỌN ĐƯỜNG -2.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
235Quận 12HÀ HUY GIÁPCẦU AN LỘC - NGÃ TƯ GA3.300.0001.650.0001.320.0001.056.000-Đất SX-KD đô thị
236Quận 12HÀ HUY GIÁPNGÃ TƯ GA - SÔNG SÀI GÒN1.998.000999.000799.000639.000-Đất SX-KD đô thị
237Quận 12TRẦN THỊ BẢYNGUYỄN THỊ BÚP - NGUYỄN ẢNH THỦ1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
238Quận 12NGUYỄN THỊ TRÀNGNGUYỄN THỊ KIỂU - NGUYỄN ẢNH THỦ1.920.000960.000768.000614.000-Đất SX-KD đô thị
239Quận 12NGUYỄN THỊ ĐẶNGQUỐC LỘ 1 - NGUYỄN ẢNH THỦ1.920.000960.000768.000614.000-Đất SX-KD đô thị
240Quận 12HƯƠNG LỘ 80BTRỌN ĐƯỜNG -2.100.0001.050.000840.000672.000-Đất SX-KD đô thị
241Quận 12LÊ ĐỨC THỌCẦU TRƯỜNG ĐAI - NGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP2.640.0001.320.0001.056.000845.000-Đất SX-KD đô thị
242Quận 12LÊ THỊ RIÊNGQUỐC LỘ 1 - THỚI AN 162.880.0001.440.0001.152.000922.000-Đất SX-KD đô thị
243Quận 12LÊ THỊ RIÊNGTHỚI AN 16 - CUỐI ĐƯỜNG2.250.0001.125.000900.000720.000-Đất SX-KD đô thị
244Quận 12LÊ VĂN KHƯƠNGNGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆP - CẦU DỪA2.700.0001.350.0001.080.000864.000-Đất SX-KD đô thị
245Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦLÊ VĂN KHƯƠNG - TÔ KÝ3.000.0001.500.0001.200.000960.000-Đất SX-KD đô thị
246Quận 12NGUYỄN ẢNH THỦTÔ KÝ - QUỐC LỘ 224.200.0002.100.0001.680.0001.344.000-Đất SX-KD đô thị
247Quận 12NGUYỄN THÀNH VĨNHTRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
248Quận 12NGUYỄN VĂN QUÁTRỌN ĐƯỜNG -3.450.0001.725.0001.380.0001.104.000-Đất SX-KD đô thị
249Quận 12PHAN VĂN HỚNTRỌN ĐƯỜNG -4.440.0002.220.0001.776.0001.421.000-Đất SX-KD đô thị
250Quận 12QUỐC LỘ 1GIÁP BÌNH TÂN - NGÃ TƯ GA2.220.0001.110.000888.000710.000-Đất SX-KD đô thị
251Quận 12QUỐC LỘ 1NGÃ TƯ GA - CẦU BÌNH PHƯỚC1.728.000864.000691.000553.000-Đất SX-KD đô thị
252Quận 12QUỐC LỘ 22NGÃ TƯ AN SƯƠNG - NGÃ TƯ TRUNG CHÁNH1.200600---Đất SX-KD đô thị
253Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 10TRỌN ĐƯỜNG -2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
254Quận 12HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13)NGUYỄN ẢNH THỦ - DƯƠNG THỊ MƯỜI2.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
255Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNGTRỌN ĐƯỜNG -2.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
256Quận 12DƯƠNG THỊ MƯỜITÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG - NGUYỄN ẢNH THỦ2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
257Quận 12NGUYỄN THỊ CĂNTRỌN ĐƯỜNG -1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
258Quận 12TÂN THỚI NHẤT 01PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 12.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
259Quận 12TÂN THỚI NHẤT 02TÂN THỚI NHẤT 01 - TÂN THỚI NHẤT 051.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
260Quận 12TÂN THỚI NHẤT 06PHAN VĂN HỚN - QUỐC LỘ 11.680.000840.000672.000538.000-Đất SX-KD đô thị
261Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08TÂN THỚI NHẤT 02 - PHAN VĂN HỚN2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
262Quận 12TÂN THỚI NHẤT 08PHAN VĂN HỚN - RẠCH CẦU SA2.160.0001.080.000864.000691.000-Đất SX-KD đô thị
263Quận 12NGUYỄN THỊ SÁUHÀ HUY GIÁP - TRẠI CÁ SẤU HOA CÀ1.200.000600.000480.000384.000-Đất SX-KD đô thị
264Quận 12THẠNH XUÂN 13QUỐC LỘ 1 - CỔNG GÒ SAO1.080.000540.000432.000346.000-Đất SX-KD đô thị
265Quận 12NGUYỄN THỊ KIÊULÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG1.920.000960.000768.000614.000-Đất SX-KD đô thị
266Quận 12TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ)CẦU CHỢ CẦU - QUỐC LỘ 13.750.0001.875.0001.500.0001.200.000-Đất SX-KD đô thị
267Quận 12TÔ KÝCẦU VƯỢT QUANG TRUNG - NGÃ 3 BẦU2.820.0001.410.0001.128.000902.000-Đất SX-KD đô thị
268Quận 12TÔ NGỌC VÂNCẦU BẾN PHÂN - QUỐC LỘ 11.650.000825.000660.000528.000-Đất SX-KD đô thị
269Quận 12TÔ NGỌC VÂNQUỐC LỘ 1 - HÀ HUY GIÁP1.500.000750.000600.000480.000-Đất SX-KD đô thị
270Quận 12TRUNG MỸ TÂY 13TÔ KÝ - TUYẾN NƯỚC SẠCH2.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
271Quận 12TRUNG MỸ TÂY 2AQUỐC LỘ 22 - TRƯỜNG QUÂN KHU 72.280.0001.140.000912.000730.000-Đất SX-KD đô thị
272Quận 12LÊ THỊ NHOTRỌN ĐƯỜNG -1.440.000720.000576.000461.000-Đất SX-KD đô thị
273Quận 12TRUNG MỸ TÂY 08NGUYỄN ẢNH THỦ - NHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH2.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
274Quận 12TRƯỜNG CHINHCẦU THAM LƯƠNG - NGÃ TƯ AN SƯƠNG5.250.0002.625.0002.100.0001.680.000-Đất SX-KD đô thị
275Quận 12VƯỜN LÀIQUỐC LỘ 1 - BẾN ĐÒ AN PHÚ ĐÔNG1.350.000675.000540.000432.000-Đất SX-KD đô thị
276Quận 12THẠNH LỘC 15QUỐC LỘ 1 - SÔNG SÀI GÒN1.200.000600.000480.000384.000-Đất SX-KD đô thị
277Quận 12TÂN THỚI HIỆP 07QUỐC LỘ 1 - DƯƠNG THỊ MƯỜI2.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
278Quận 12HÀ THỊ KHIÊMQUỐC LỘ 1 - CUỐI TUYẾN1.740.000870.000696.000557.000-Đất SX-KD đô thị
279Quận 12HIỆP THÀNH 44HIỆP THÀNH 06 - NGUYỄN THỊ BÚP1.440.000720.000576.000461.000-Đất SX-KD đô thị
280Quận 12TRẦN THỊ HÈNGUYỄN ẢNH THỦ - ĐƯỜNG BĐH KHU PHỐ 41.440.000720.000576.000461.000-Đất SX-KD đô thị
281Quận 12ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HANGUYỄN ẢNH THỦ - HIỆP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4)1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
282Quận 12HÀ ĐẶCTRUNG MỸ TÂY 13 - NGUYỄN ẢNH THỦ2.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
283Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 25HUỲNH THỊ HAI - TÂN CHÁNH HIỆP 181.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
284Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 07NGUYỄN ẢNH THỦ - TÂN CHÁNH HIỆP 031.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
285Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 03TÂN CHÁNH HIỆP 07 - NGUYỄN THỊ BÚP1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
286Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 18TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 252.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
287Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 35TÔ KÝ - TÂN CHÁNH HIỆP 342.040.0001.020.000816.000653.000-Đất SX-KD đô thị
288Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 34TÂN CHÁNH HIỆP 35 - TÂN CHÁNH HIỆP 361.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
289Quận 12TÂN CHÁNH HIỆP 36TÂN CHÁNH HIỆP 34 - TÂN CHÁNH HIỆP 331.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
290Quận 12TRẦN THỊ CỜLÊ VĂN KHƯƠNG - THỚI AN 051.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
291Quận 12THỚI AN 16LÊ VĂN KHƯƠNG - CẦU SẮT SẬP1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
292Quận 12THỚI AN 13LÊ VĂN KHƯƠNG - LÊ THỊ RIÊNG1.800.000900.000720.000576.000-Đất SX-KD đô thị
293Quận 12TUYẾN SONG HÀNHTRỌN ĐƯỜNG -1.200.000600.000480.000384.000-Đất SX-KD đô thị
294Quận 12THẠNH LỘC 16NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GA - THỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 211.200.000600.000480.000384.000-Đất SX-KD đô thị
295Quận 12TÂN THỚI NHẤT 17TRỌN ĐƯỜNG -1.920.000960.000768.000614.000-Đất SX-KD đô thị
296Quận 12QUẬN 12-250.000200.000160.000--Đất trồng lúa
297Quận 12QUẬN 12-250.000200.000160.000--Đất trồng cây hàng năm
298Quận 12QUẬN 12-300.000240.000192.000--Đất trồng cây lâu năm
299Quận 12QUẬN 12-190.000152.000121.600--Đất rừng sản xuất
300Quận 12QUẬN 12-152.000121.60097.280--Đất rừng phòng hộ
5/5 - (104 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
2 Comments
  1. bình says

    giá này là đã nhân hệ số K chưa ạ

    1. Admin says

      Bảng giá đất này chưa nhân hệ số điều chỉnh giá đất bạn nhé. Bạn có thể tham khảo Quyết định 05/2023/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để xem thêm hệ số điều chỉnh giá đất.

Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.