Bảng giá đất huyện Xín Mần – tỉnh Hà Giang

0 5.022

Bảng giá đất huyện Xín Mần – tỉnh Hà Giang mới nhất theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2024;
– Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024.


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

-Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

-Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

-Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Xín Mần – tỉnh Hà Giang

3. Bảng giá đất huyện Xín Mần – tỉnh Hà Giang mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định cụ thể tại các Phụ lục kèm Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024.

3.2. Bảng giá đất huyện Xín Mần – tỉnh Hà Giang

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Xín MầnTrung ThịnhCác trục đường liên thôn, liên xã còn lại tính từ mép đường sang mỗi bên 30m, -59----Đất ở nông thôn
2Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 1, Đường từ ngã ba đài Truyền thanh - TH đến nghĩa trang Liệt sỹ155----Đất ở đô thị
3Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 2, Đường vào trụ sở BCH quân sự huyện đến hết đất Tòa án nhân dân huyện,300----Đất ở đô thị
4Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 1, Đường bê tông vào đến Trụ sở Công an huyện300----Đất ở đô thị
5Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 2, Đường xuống Nhà trẻ liên cơ: Từ giáp đất hộ ông Chấn đến giáp đất hộ ông Sơn (Liên)300----Đất ở đô thị
6Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 1,Từ ngã ba đối diện nhà ông Khởi (Phượng) đến hết đất phòng Tài chính - Kế hoạch và Bảo hiểm xã hội, nhà khách Miền Tây300----Đất ở đô thị
7Huyện Xín MầnNà ChìĐường đi thôn Nà Chì vào (Tát Tre) từ cầu đập tràn rẽ vào 300m tính sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
8Huyện Xín MầnNà ChìTrục đường từ đập tràn (đi Quảng Nguyên) đến giáp với đất Khuôn Lùng tính từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
9Huyện Xín MầnNà ChìTrục đường từ cầu sắt suối Nậm He (đi Quang Bình) đến giáp đất xã Khuôn Lùng tính sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
10Huyện Xín MầnNà ChìTrục đường bê tông từ ngã ba rẽ vào UBND xã, hết đất Trường tiểu học tính sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
11Huyện Xín MầnNà ChìTrục đường Nà Chì - Bản Liền từ hết đất hộ ông Pẳn (Suối Khuẩy Cưởm) đến tiếp giáp đất Bản Liền tính sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
12Huyện Xín MầnKhuôn LùngCác vị trí trong xã còn lại59----Đất ở nông thôn
13Huyện Xín MầnKhuôn LùngTrục đường giáp đất Nà Chì đến giáp với đất xã Quảng Nguyên sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
14Huyện Xín MầnKhuôn LùngTừ giáp ngã ba chợ đi thôn Làng Thượng đến hết đất ông Viết sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
15Huyện Xín MầnKhuôn LùngTừ ngã ba trung tâm xã đi thôn Xuân Hoà từ giáp đất ông Hàng đến hết đường trung tâm xã tính sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
16Huyện Xín MầnQuảng NguyênTrục đường giáp nhà ông Ngọ đến giáp hết đất xã Quảng Nguyên giáp xã Khuôn Lùng tính từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
17Huyện Xín MầnQuảng NguyênTrục đường từ ngã ba đi đèo gió (giáp nhà ông Ngọ) đến hết đất nhà ông Huy Anh từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
18Huyện Xín MầnBản NgòTrục đường từ giáp Km 3 đến giáp đất xã Nấm Dẩn từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
19Huyện Xín MầnBản NgòTrục đường từ giáp cầu Bản Ngò đến hết đất Km 3 từ mép đường sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
20Huyện Xín MầnBản NgòTrục đường trung tâm xã từ đất Trường tiểu học xã đến hết đất Trạm y tế sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
21Huyện Xín MầnNấm DẩnCác tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại tính từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
22Huyện Xín MầnNấm DẩnTrục đường Nấm Dẩn - Nà Chì từ giáp cây Phay thôn Tân Sơn đến hết đất Nấm Dẩn giáp xã Nà Chì từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
23Huyện Xín MầnNấm DẩnTrục đường từ giáp ngã ba đi Chế Là đến đầu cầu treo đi Chế Là từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
24Huyện Xín MầnNấm DẩnTrục đường từ cầu bê tông dưới Trạm y tế đến giáp đất xã Bản Ngò tính từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
25Huyện Xín MầnNấm DẩnTrục đường ngã ba đi Bãi đá Cổ từ giáp ngã ba đến Trụ sở thôn Nấm Dẩn sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
26Huyện Xín MầnNấm DẩnTrục đường từ cầu bê tông dưới Trạm y tế đến cây Phay thôn Tân Sơn từ mép đường sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
27Huyện Xín MầnChế LàCác tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại tính từ mép đường sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
28Huyện Xín MầnChế LàTrục đường trung tâm xã từ cuối chợ đến Trạm y tế từ mép đường sang mỗi bên 30 m78----Đất ở nông thôn
29Huyện Xín MầnTrung ThịnhCác trục đường liên thôn, liên xã còn lại tính từ mép đường sang mỗi bên 30m” -59----Đất ở nông thôn
30Huyện Xín MầnTrung ThịnhTrục UBND xã - Km26 từ giáp UBND xã đến hết đất Trung Thịnh giáp xã Ngán Chiên -59----Đất ở nông thôn
31Huyện Xín MầnTrung ThịnhTrục đường từ giáp trụ sở UBND xã - Ngán chiên đết hết Trung Thịnh giáp xã Ngán Chiên -59----Đất ở nông thôn
32Huyện Xín MầnTrung ThịnhTrục đường Trung Thịnh đi Nàng Đôn từ giáp cổng Trường cấp II đến hết đất Trung Thịnh giáp xã Nàng Đông từ mép đường sang 2 bên 30m59----Đất ở nông thôn
33Huyện Xín MầnTrung ThịnhTrục đường từ Trụ sở UBND xã - Nàng Đôn đến cổng trường cấp II từ mép đường sang mỗi bên 30 m78----Đất ở nông thôn
34Huyện Xín MầnNgán ChiênCác trục đường liên thôn, liên xã còn lại tính từ mép đường sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
35Huyện Xín MầnNgán ChiênTrục đường Ngán Chiên - Trung Thịnh từ UBND xã đến hết đất xã Ngán Chiên giáp với Trung Thịnh sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
36Huyện Xín MầnNgán ChiênTrục đường từ cổng UBND xã Ngán Chiên đến đất ông Lù Lao Chỉ, mỗi bên sang 30m85----Đất ở nông thôn
37Huyện Xín MầnNgán ChiênTrục đường từ cổng trường cấp II đến công nhà ông Liên Năm (đường đi thôn Hố Sán) -85----Đất ở nông thôn
38Huyện Xín MầnThu TàCác trục đường liên thôn liên xã còn lại tính từ mép đường vào 2 bên 30m59----Đất ở nông thôn
39Huyện Xín MầnThu TàTrục đường trung tâm xã cổng trường cấp II đến cổng UBND xã tính từ mép đường sang mỗi bên 30 m78----Đất ở nông thôn
40Huyện Xín MầnCốc RếCác trục đường liên thôn, liên xã còn lại trên địa bàn xã sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
41Huyện Xín MầnCốc RếTrục đường UBND xã đi thông Đông Thang từ đường giáp đường rẽ đi thôn Đông Thang đến hết đết xã Cốc Rế giáp đất xã Chế Là sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
42Huyện Xín MầnCốc RếTrục đường từ ngã ba trung tâm xã (giáp hộ ông Sò) đi về thôn Cốc Cái đến hết đất Trạm y tế xã từ mép đường sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
43Huyện Xín MầnCốc RếTrục đường từ giáp trường cấp II đến hết đất xã Cốc Rế (giáp đất Tả Nhìu) từ mép đường sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
44Huyện Xín MầnCốc RếTrục từ giáp nhà ông Sò đến khe nước (về phía Thu Tà) từ mép đường sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
45Huyện Xín MầnCốc RếTrục đường từ cổng Trạm y tế đến hết đất trường cấp II từ mép đường sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
46Huyện Xín MầnTả NhìuTrục giáp ngã ba đi Cốc Pài đến cầu giáp UBND xã (về phía Cốc Rế) -85----Đất ở nông thôn
47Huyện Xín MầnTả NhìuTrục đường từ cổng trường cấp II đến ngã ba đi Cốc Pài từ mép đường sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
48Huyện Xín MầnTả NhìuCác tuyến đường liên thôn trong xã còn lại tính từ mép đường sang mỗi bên 30 m59----Đất ở nông thôn
49Huyện Xín MầnTả NhìuTrục đường từ giáp đất ông Chỉ đến hết địa phận xã Tả Nhìu từ mép đường sang mỗi bên 30m52----Đất ở nông thôn
50Huyện Xín MầnTả NhìuTrục đường từ cầu Na Lan thôn Na Lan đến đất ông Chỉ từ mép đường sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
51Huyện Xín MầnTả NhìuTrục đường từ ngã ba đường đại đoàn kết đến giáp ngã ba UBND xã từ mép đường sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
52Huyện Xín MầnTả NhìuTrục đường giáp đất giáp đất xã Cốc Rế đến cầu giáp UBND xã từ mép đường sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
53Huyện Xín MầnTả NhìuTrục đường từ cổng trường cấp II đi thôn Nậm Pé đến giáp đất xã Chế Là sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
54Huyện Xín MầnBản DíuCác tuyến đường liên thôn trong xã từ hai mép đường sang mỗi bên 30 m59----Đất ở nông thôn
55Huyện Xín MầnBản DíuTrục đường trung tâm xã sang mỗi bên 30 m78----Đất ở nông thôn
56Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ ngã ba Ytế đến trường PTTH xã Thèn Phàng sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
57Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ ngã ba thôn Cốc Soọc (theo đường đoàn kết) đến trụ sở UBND xã sang mỗi bên 30 m59----Đất ở nông thôn
58Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ ngã ba vào UBND xã đến giáp đất trụ sở UBND xã sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
59Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ ngã ba vào thôn Lùng Cháng đến trụ sở thôn Lùng Cháng từ mép đường sang mỗi bên 30 m59----Đất ở nông thôn
60Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ ngã ba Khâu Táo (hộ bà Chinh) đến ngã ba vào trụ sở UBND sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
61Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ Km 15 đến giáp đất xã Bản Díu (Thác Bay) từ mép đường sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
62Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ đầu Km14 đến đầu Km 15 từ mép đường sang mỗi bên 30m (trung tâm Km 26) -85----Đất ở nông thôn
63Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường trung tâm xã đã quy hoạch tính từ mép đường sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
64Huyện Xín MầnThèn PhàngTrục đường từ đầu cầu treo Cốc Pài đến hết Km5 từ mép đường sang mỗi bên 30 m85----Đất ở nông thôn
65Huyện Xín MầnXã Nàn SỉnTrục đường từ giáp ngã ba đi thôn Đông Lợi đi thôn Xà Trải đến trụ sở thôn tính từ mép đường sang mỗi bên 30 m59----Đất ở nông thôn
66Huyện Xín MầnXã Nàn SỉnTrục đường từ ngã ba Ma Dỷ Vẳng đi thôn Péo Suôi Ngài đến giáp đất Bản Máy từ mỗi bên sang mép đường là 30m59----Đất ở nông thôn
67Huyện Xín MầnXã Nàn SỉnTrục đường từ giáp ngã ba Xín Mần đến trụ sở thôn Ma Dỷ Vảng tính từ mép đường sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
68Huyện Xín MầnXã Nàn SỉnTrục đường trung tâm xã từ cổng Trường cấp II đến ngã ba đi thôn Đông Lợi tính từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
69Huyện Xín MầnXín MầnTrục đường từ nhà ông Thanh đi cửa khẩu mốc 198 sang mỗi bên 30m85----Đất ở nông thôn
70Huyện Xín MầnChí CàTrục đường từ cổng trường cấp II đến trụ sở UBND xã sang mỗi bên 30 m78----Đất ở nông thôn
71Huyện Xín MầnPà Vầy SủTrục đường nhựa từ cổng trường cấp II đến Trụ sở UBND xã Pà Vầy Sủ -78----Đất ở nông thôn
72Huyện Xín MầnNàn MaĐường bê tông nối từ đường đi thôn Nàn Lý đi qua khu di tích đến đường nhựa đi Bắc Hà tính từ mép đường sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
73Huyện Xín MầnNàn MaTrục đường từ ngã ba rẽ vào trung tâm thôn Cốc Pú tính từ mép đường sang mỗi bên 30 m59----Đất ở nông thôn
74Huyện Xín MầnNàn MaTrục đường từ trung tâm xã đi thôn La Chí Chải tính từ mép đường sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
75Huyện Xín MầnNàn MaTrục đường nối từ đường bê tông đi thôn Nàn Ma rẽ đi đến điểm trường thôn Nàn Lý tính từ mép đường sang mỗi bên 30m59----Đất ở nông thôn
76Huyện Xín MầnNàn MaTrục đường giáp đất từ cổng trường tiểu học đến hết đất xã Nàn Ma giáp với huyện Bắc Hà tính từ mép đường sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
77Huyện Xín MầnNàn MaTrục đường từ giáp đất thị trấn Cốc Pài đến Trạm thu phát lại truyền thanh truyền hình sang mỗi bên 30m78----Đất ở nông thôn
78Huyện Xín MầnNàn MaTrục đường Quốc lộ Xín Mần - Bắc Hà: Từ Trạm thu phát lại truyền thanh truyền hình đến cổng trường tiểu học Nàn Ma85----Đất ở nông thôn
79Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 1” Đường từ ngã ba đài Truyền thanh - TH đến nghĩa trang Liệt sỹ-----Đất ở đô thị
80Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTrục đường từ đất hộ ông Vũ (Vui) đến giáp Giếng nước (hết đất ông Bằng Chung )300----Đất ở đô thị
81Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 2” Đường vào trụ sở BCH quân sự huyện đến hết đất Tòa án nhân dân huyện”-----Đất ở đô thị
82Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 1” Đường bê tông vào đến Trụ sở Công an huyện-----Đất ở đô thị
83Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTrục đường từ ngã ba phòng Giáo dục: Từ đất ông Vinh đến hết đất hộ ông Thèn Văn Đức300----Đất ở đô thị
84Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTrục đường bậc xuống trường Nội trú: Từ đất hộ ông Hưng (Thư) đến hết đất hộ ông Binh (Điêng)300----Đất ở đô thị
85Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTrục đường Cốc Pài - Nà Chì: Từ ngã ba trường Nội trú đất hộ ông Lìn đến hết đất hộ ông Quyết (Kim)300----Đất ở đô thị
86Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 2” Đường xuống Nhà trẻ liên cơ: Từ giáp đất hộ ông Chấn đến giáp đất hộ ông Sơn (Liên)-----Đất ở đô thị
87Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúNgõ 1”Từ ngã ba đối diện nhà ông Khởi (Phượng) đến hết đất phòng Tài chính - Kế hoạch và Bảo hiểm xã hội, nhà khách Miền Tây-----Đất ở đô thị
88Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTừ ngã ba cửa hàng thương mại Km0 giáp đất ông Hùng (Thơm) đến hết đất hộ ông Thả605----Đất ở đô thị
89Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTừ ngã ba Cửa hàng thương mại tại Km0 đến Ngã 4 Quốc lộ 4 (đi thôn Cốc Coọc)455----Đất ở đô thị
90Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTừ ngã ba đi trường Nội trú: Đất ông Hiến (Huế) đối diện đất hộ bà Hoa (Quang) đến Km0 hết đất ông Hùng (Thơm)-----Đất SX-KD đô thị
91Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTừ ngã ba đi trường Nội trú: Đất ông Hiến (Huế) đối diện đất hộ bà Hoa (Quang) đến Km0 hết đất ông Hùng (Thơm)-----Đất TM-DV đô thị
92Huyện Xín MầnThị trấn Cốc Pài - Đường Trần PhúTừ ngã ba đi trường Nội trú: Đất ông Hiến (Huế) đối diện đất hộ bà Hoa (Quang) đến Km0 hết đất ông Hùng (Thơm)605----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x