Bảng giá đất huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu

0 5.181

Bảng giá đất huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu mới nhất theo Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu

3. Bảng giá đất huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Vị trí và chiều sâu đất nông nghiệp:

– Vị trí 1: Xác định trong 60 mét đầu của những thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường phố tính từ hành lang lộ giới hiện hữu hoặc tính từ mép đường lộ, mép bờ kênh nơi chưa có quy hoạch lộ giới.

– Vị trí 2: Xác định trong 60 mét tiếp theo tiếp giáp vị trí 1 của cùng chủ sử dụng;

Xác định trong 60 mét đầu của những thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường huyện, đường liên xã và đường liên ấp hoặc các trục kinh thủy lợi từ cấp 3 trở lên thuận tiện cho việc sản xuất và vận chuyển sản phẩm hàng hóa.

– Vị trí 3: Các vị trí đất còn lại ngoài vị trí 1 và vị trí 2 nêu trên.

Vị trí và chiều sâu đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp trong khu dân cư mà ranh giới khu dân cư được thể hiện trên bản đồ quy hoạch khu dân cư hoặc được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt:

– Vị trí 1: Xác định trong 30 mét đầu của những thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường phố tính từ hành lang lộ giới hiện hữu hoặc tính từ mép đường lộ, mép bờ kênh nơi chưa có quy hoạch lộ giới.

– Vị trí 2: Xác định trong 20 mét tiếp theo tiếp giáp vị trí 1 của cùng chủ sử dụng;

Xác định trong 30 mét đầu của những thửa đất tiếp giáp mặt tiền đường huyện, đường liên xã và đường liên ấp hoặc các trục kinh thủy lợi từ cấp 3 trở lên thuận tiện cho việc sản xuất và vận chuyển sản phẩm hàng hóa.

– Vị trí 3: Các vị trí đất còn lại ngoài vị trí 1 và vị trí 2 nêu trên.

Phân vị trí và xác định giá đất đối với đất ở nông thôn

– Vị trí 1: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng một chủ sử dụng đất trong phạm vi cự ly 30m tính từ mốc lộ giới đối với Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy hoạch lộ giới, hoặc tính từ mép đường đối với các trường hợp khác, có mức giá bằng 100% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá.

– Vị trí 2: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng một chủ sử dụng đất trong phạm vi cự ly từ trên 30m đến 50m tính từ mốc lộ giới đối với Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy hoạch lộ giới, hoặc tính từ mép đường đối với các trường hợp khác, có mức giá bằng 70% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu của khu vực.

– Vị trí 3: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng một chủ sử dụng đất trong phạm vi cự ly từ trên 50m đến 70m tính từ mốc lộ giới đối với Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy hoạch lộ giới, hoặc tính từ mép đường đối với các trường hợp khác, có mức giá bằng 50% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu của khu vực.

– Vị trí 4: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng một chủ sử dụng đất trong phạm vi cự ly từ trên 70m đến 90m tính từ mốc lộ giới đối với Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy hoạch lộ giới, hoặc tính từ mép đường đối với các trường hợp khác, có mức giá bằng 20% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu của khu vực.

Đất ở nông thôn có mặt tiền tiếp giáp đường liên xã, liên ấp, có mặt lộ trải nhựa hoặc các trục kinh thủy lợi từ cấp 3 trở lên (mặt kinh rộng từ 9m trở lên) chưa có tên trong bảng giá đất thì được phân thành 03 vị trí như sau:

– Vị trí 1: Đất tại mặt tiền đường liên xã, liên ấp, có mặt lộ trải nhựa hoặc tráng xi măng rộng từ 1,5m trở lên;

– Vị trí 2: Đất tại mặt tiền đường liên xã, liên ấp còn lại hoặc các trục kinh thủy lợi từ cấp 3 trở lên (mặt kinh rộng từ 9m trở lên);

– Vị trí 3: Các vị trí đất còn lại.

Phân vị trí và xác định giá đối với đất ở đô thị tiếp giáp mặt tiền đường

– Vị trí 1: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng mộc chủ sử dụng đất trọng phạm vi cự ly 30m tính từ mốc lộ giới đường phố có mức giá bằng 100% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá.

– Vị trí 2: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng một chủ sử dụng đất trong phạm vi cự ly từ trên 30m đến 50m tính từ mốc lộ giới đường phố có mức giá bằng 70% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu của khu vực.

– Vị trí 3: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng một chủ sử dụng đất trong phạm vi cự ly từ trên 50m đến 70m tính từ mốc lộ giới đường phố có mức giá bằng 50% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu của khu vực.

– Vị trí 4: Đất thuộc thửa mặt tiền và các thửa đất tiếp giáp tiếp theo của cùng một chủ sử dụng đất trong phạm vi cự ly từ trên 70m đến 90m tính từ mốc lộ giới đường phố có mức giá bằng 20% mức giá chuẩn quy định cho đoạn đường trong bảng giá, nhưng không được thấp hơn mức giá đất ở tối thiểu của khu vực.

3.2. Bảng giá đất huyện Vĩnh Lợi – tỉnh Bạc Liêu

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Vĩnh LợiLộ Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Ngô Văn Sơn - Đến cầu giáp ấp Mặc Đây150.000----Đất SX-KD
2Huyện Vĩnh LợiLộ Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Ngô Văn Sơn - Đến cầu giáp ấp Mặc Đây200.000----Đất TM-DV
3Huyện Vĩnh LợiLộ Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Ngô Văn Sơn - Đến cầu giáp ấp Mặc Đây250.000----Đất ở
4Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du - Đến cầu Cái Tràm1.440.000----Đất SX-KD
5Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du - Đến cầu Cái Tràm1.920.000----Đất TM-DV
6Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du - Đến cầu Cái Tràm2.400.000----Đất ở
7Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ ngã 3 Huy Liệu - Đến ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du1.380.000----Đất SX-KD
8Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ ngã 3 Huy Liệu - Đến ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du1.840.000----Đất TM-DV
9Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ ngã 3 Huy Liệu - Đến ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du2.300.000----Đất ở
10Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Sập (Cầu Dần Xây) - Đến ngã 3 Huy Liệu1.440.000----Đất SX-KD
11Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Sập (Cầu Dần Xây) - Đến ngã 3 Huy Liệu1.920.000----Đất TM-DV
12Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Sập (Cầu Dần Xây) - Đến ngã 3 Huy Liệu2.400.000----Đất ở
13Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m - Đến giáp ranh thành phố Bạc Liêu2.040.000----Đất SX-KD
14Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m - Đến giáp ranh thành phố Bạc Liêu2.720.000----Đất TM-DV
15Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m - Đến giáp ranh thành phố Bạc Liêu3.400.000----Đất ở
16Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ đường lộ Xẻo Lá - Đến cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m1.680.000----Đất SX-KD
17Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ đường lộ Xẻo Lá - Đến cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m2.240.000----Đất TM-DV
18Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ đường lộ Xẻo Lá - Đến cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m2.800.000----Đất ở
19Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cổng trường Lê Văn Đẩu - Đến giáp đường lộ Xẻo Lá2.520.000----Đất SX-KD
20Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cổng trường Lê Văn Đẩu - Đến giáp đường lộ Xẻo Lá3.360.000----Đất TM-DV
21Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cổng trường Lê Văn Đẩu - Đến giáp đường lộ Xẻo Lá4.200.000----Đất ở
22Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp mé sông cầu Cái Dầy - Đến cổng trường Lê Văn Đẩu2.040.000----Đất SX-KD
23Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp mé sông cầu Cái Dầy - Đến cổng trường Lê Văn Đẩu2.720.000----Đất TM-DV
24Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp mé sông cầu Cái Dầy - Đến cổng trường Lê Văn Đẩu3.400.000----Đất ở
25Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ tim lộ tẻ Châu Thới - Đến cầu Cái Dầy1.800.000----Đất SX-KD
26Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ tim lộ tẻ Châu Thới - Đến cầu Cái Dầy2.400.000----Đất TM-DV
27Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ tim lộ tẻ Châu Thới - Đến cầu Cái Dầy3.000.000----Đất ở
28Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng - Đến tim lộ tẻ Châu Thới1.380.000----Đất SX-KD
29Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng - Đến tim lộ tẻ Châu Thới1.840.000----Đất TM-DV
30Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng - Đến tim lộ tẻ Châu Thới2.300.000----Đất ở
31Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Xa Bảo - Đến cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng960.000----Đất SX-KD
32Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Xa Bảo - Đến cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng1.280.000----Đất TM-DV
33Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Xa Bảo - Đến cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng1.600.000----Đất ở
34Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền) - Đến cầu Xa Bảo780.000----Đất SX-KD
35Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền) - Đến cầu Xa Bảo1.040.000----Đất TM-DV
36Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền) - Đến cầu Xa Bảo1.300.000----Đất ở
37Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng - Đến giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền)660.000----Đất SX-KD
38Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng - Đến giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền)880.000----Đất TM-DV
39Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng - Đến giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền)1.100.000----Đất ở
40Huyện Vĩnh LợiLộ Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Chín Hương - Đến hết ranh đất nhà Ông Ba Nhân150.000----Đất SX-KD
41Huyện Vĩnh LợiLộ Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Chín Hương - Đến hết ranh đất nhà Ông Ba Nhân200.000----Đất TM-DV
42Huyện Vĩnh LợiLộ Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Chín Hương - Đến hết ranh đất nhà Ông Ba Nhân250.000----Đất ở
43Huyện Vĩnh LợiLộ Mỹ Trinh - Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Chín Là - Đến nhà văn hóa ấp Trung Hưng 1 B150.000----Đất SX-KD
44Huyện Vĩnh LợiLộ Mỹ Trinh - Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Chín Là - Đến nhà văn hóa ấp Trung Hưng 1 B200.000----Đất TM-DV
45Huyện Vĩnh LợiLộ Mỹ Trinh - Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Chín Là - Đến nhà văn hóa ấp Trung Hưng 1 B250.000----Đất ở
46Huyện Vĩnh LợiLộ Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Bà Dô - Đến giáp ranh Sóc Trăng150.000----Đất SX-KD
47Huyện Vĩnh LợiLộ Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Bà Dô - Đến giáp ranh Sóc Trăng200.000----Đất TM-DV
48Huyện Vĩnh LợiLộ Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Bà Dô - Đến giáp ranh Sóc Trăng250.000----Đất ở
49Huyện Vĩnh LợiTuyến Bắc Hưng - Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Út Tịnh - Đến cầu Bà Dô150.000----Đất SX-KD
50Huyện Vĩnh LợiTuyến Bắc Hưng - Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Út Tịnh - Đến cầu Bà Dô200.000----Đất TM-DV
51Huyện Vĩnh LợiTuyến Bắc Hưng - Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Út Tịnh - Đến cầu Bà Dô250.000----Đất ở
52Huyện Vĩnh LợiĐường dẫn lên Cầu Mới Vĩnh Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ Lộ Nắn Cua - Cầu Sập - Đến cầu Mới Vĩnh Hưng510.000----Đất SX-KD
53Huyện Vĩnh LợiĐường dẫn lên Cầu Mới Vĩnh Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ Lộ Nắn Cua - Cầu Sập - Đến cầu Mới Vĩnh Hưng680.000----Đất TM-DV
54Huyện Vĩnh LợiĐường dẫn lên Cầu Mới Vĩnh Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ Lộ Nắn Cua - Cầu Sập - Đến cầu Mới Vĩnh Hưng850.000----Đất ở
55Huyện Vĩnh LợiĐường Bắc Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 10 Lạc - Đến hết ranh đất nhà Bà Cứng150.000----Đất SX-KD
56Huyện Vĩnh LợiĐường Bắc Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 10 Lạc - Đến hết ranh đất nhà Bà Cứng200.000----Đất TM-DV
57Huyện Vĩnh LợiĐường Bắc Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 10 Lạc - Đến hết ranh đất nhà Bà Cứng250.000----Đất ở
58Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Điền - Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 3 Hồng - Đến hết ranh đất nhà Ông Kỳ Phùng150.000----Đất SX-KD
59Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Điền - Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 3 Hồng - Đến hết ranh đất nhà Ông Kỳ Phùng200.000----Đất TM-DV
60Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Điền - Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 3 Hồng - Đến hết ranh đất nhà Ông Kỳ Phùng250.000----Đất ở
61Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 2 Nghé - Đến hết ranh đất nhà Ông 3 Hồng150.000----Đất SX-KD
62Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 2 Nghé - Đến hết ranh đất nhà Ông 3 Hồng200.000----Đất TM-DV
63Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Nguyễn Điền - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 2 Nghé - Đến hết ranh đất nhà Ông 3 Hồng250.000----Đất ở
64Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 5 Tính - Đến hết ranh đất nhà Ông 2 Nghé150.000----Đất SX-KD
65Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 5 Tính - Đến hết ranh đất nhà Ông 2 Nghé200.000----Đất TM-DV
66Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà Ông 5 Tính - Đến hết ranh đất nhà Ông 2 Nghé250.000----Đất ở
67Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng - Trung Hưng III - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Kênh Xáng - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Tính150.000----Đất SX-KD
68Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng - Trung Hưng III - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Kênh Xáng - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Tính200.000----Đất TM-DV
69Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng - Trung Hưng III - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Kênh Xáng - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Tính250.000----Đất ở
70Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Huỳnh Văn Tặng - Đến hết ranh đất nhà Ông Đỗ Văn Mẫn150.000----Đất SX-KD
71Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Huỳnh Văn Tặng - Đến hết ranh đất nhà Ông Đỗ Văn Mẫn200.000----Đất TM-DV
72Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Huỳnh Văn Tặng - Đến hết ranh đất nhà Ông Đỗ Văn Mẫn250.000----Đất ở
73Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 7 Quýt - Đến hết ranh đất nhà Ông Lý Em150.000----Đất SX-KD
74Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 7 Quýt - Đến hết ranh đất nhà Ông Lý Em200.000----Đất TM-DV
75Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 7 Quýt - Đến hết ranh đất nhà Ông Lý Em250.000----Đất ở
76Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 4 Quân - Đến hết ranh đất nhà Ông Phạm Chí Nguyện150.000----Đất SX-KD
77Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 4 Quân - Đến hết ranh đất nhà Ông Phạm Chí Nguyện200.000----Đất TM-DV
78Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông 4 Quân - Đến hết ranh đất nhà Ông Phạm Chí Nguyện250.000----Đất ở
79Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà bà Mỹ Linh - Đến hết ranh đất nhà ông Phạm Văn Non150.000----Đất SX-KD
80Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà bà Mỹ Linh - Đến hết ranh đất nhà ông Phạm Văn Non200.000----Đất TM-DV
81Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà bà Mỹ Linh - Đến hết ranh đất nhà ông Phạm Văn Non250.000----Đất ở
82Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Hoàng Chiến - Đến hết ranh đất nhà Ông Dạn162.000----Đất SX-KD
83Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Hoàng Chiến - Đến hết ranh đất nhà Ông Dạn216.000----Đất TM-DV
84Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Hoàng Chiến - Đến hết ranh đất nhà Ông Dạn270.000----Đất ở
85Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà ông 3 Khanh - Đến cầu Thanh Niên150.000----Đất SX-KD
86Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà ông 3 Khanh - Đến cầu Thanh Niên200.000----Đất TM-DV
87Huyện Vĩnh LợiĐường Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ hết ranh đất nhà ông 3 Khanh - Đến cầu Thanh Niên250.000----Đất ở
88Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông 3 Nhuận - Đến hết ranh đất nhà ông 3 Khanh150.000----Đất SX-KD
89Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông 3 Nhuận - Đến hết ranh đất nhà ông 3 Khanh200.000----Đất TM-DV
90Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng III - Mỹ Trinh - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông 3 Nhuận - Đến hết ranh đất nhà ông 3 Khanh250.000----Đất ở
91Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Lê Quang Rinh - Đến giáp ranh xã Hưng Phú huyện Phước Long480.000----Đất SX-KD
92Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Lê Quang Rinh - Đến giáp ranh xã Hưng Phú huyện Phước Long640.000----Đất TM-DV
93Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Lê Quang Rinh - Đến giáp ranh xã Hưng Phú huyện Phước Long800.000----Đất ở
94Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng - Bắc Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Ngang Kênh Xáng - Đến giáp Ranh xã Vĩnh Hưng150.000----Đất SX-KD
95Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng - Bắc Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Ngang Kênh Xáng - Đến giáp Ranh xã Vĩnh Hưng200.000----Đất TM-DV
96Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng - Bắc Hưng - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Ngang Kênh Xáng - Đến giáp Ranh xã Vĩnh Hưng250.000----Đất ở
97Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (Về phía xã Vĩnh Hưng A) - Đến hết ranh đất nhà Ông Lê Quang Rinh480.000----Đất SX-KD
98Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (Về phía xã Vĩnh Hưng A) - Đến hết ranh đất nhà Ông Lê Quang Rinh640.000----Đất TM-DV
99Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (Về phía xã Vĩnh Hưng A) - Đến hết ranh đất nhà Ông Lê Quang Rinh800.000----Đất ở
100Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (Về phía xã Vĩnh Hưng A)630.000----Đất SX-KD
101Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (Về phía xã Vĩnh Hưng A)840.000----Đất TM-DV
102Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (Về phía xã Vĩnh Hưng A)1.050.000----Đất ở
103Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (về phía xã Vĩnh Hưng )630.000----Đất SX-KD
104Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (về phía xã Vĩnh Hưng )840.000----Đất TM-DV
105Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến cách Cầu Mới Vĩnh Hưng 100m (về phía xã Vĩnh Hưng )1.050.000----Đất ở
106Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cổng Chào Trung Hưng 1A - Đến hết ranh đất nhà ông Bảy Quýt150.000----Đất SX-KD
107Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cổng Chào Trung Hưng 1A - Đến hết ranh đất nhà ông Bảy Quýt200.000----Đất TM-DV
108Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1B - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ cổng Chào Trung Hưng 1A - Đến hết ranh đất nhà ông Bảy Quýt250.000----Đất ở
109Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1A - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Sách - Đến cổng Chào Trung Hưng 1A192.000----Đất SX-KD
110Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1A - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Sách - Đến cổng Chào Trung Hưng 1A256.000----Đất TM-DV
111Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 1A - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Sách - Đến cổng Chào Trung Hưng 1A320.000----Đất ở
112Huyện Vĩnh LợiLộ Tháp Cổ - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ Lộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Đến hết ranh đất nhà Ông Hoàng Chiến240.000----Đất SX-KD
113Huyện Vĩnh LợiLộ Tháp Cổ - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ Lộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Đến hết ranh đất nhà Ông Hoàng Chiến320.000----Đất TM-DV
114Huyện Vĩnh LợiLộ Tháp Cổ - Xã Vĩnh Hưng ABắt đầu từ Lộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Đến hết ranh đất nhà Ông Hoàng Chiến400.000----Đất ở
115Huyện Vĩnh LợiĐường kênh Xáng Hòa Bình - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà 2 Tây - Đến hết Ranh Đất Nhà Ông Bảnh150.000----Đất SX-KD
116Huyện Vĩnh LợiĐường kênh Xáng Hòa Bình - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà 2 Tây - Đến hết Ranh Đất Nhà Ông Bảnh200.000----Đất TM-DV
117Huyện Vĩnh LợiĐường kênh Xáng Hòa Bình - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà 2 Tây - Đến hết Ranh Đất Nhà Ông Bảnh250.000----Đất ở
118Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa giáp xã Vĩnh Hưng A - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Trần Nghĩa - Đến cầu ông Ba Giai150.000----Đất SX-KD
119Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa giáp xã Vĩnh Hưng A - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Trần Nghĩa - Đến cầu ông Ba Giai200.000----Đất TM-DV
120Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa giáp xã Vĩnh Hưng A - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Trần Nghĩa - Đến cầu ông Ba Giai250.000----Đất ở
121Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Hưng 1 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bảy Tàu - Đến giáp ranh Vĩnh Hưng A150.000----Đất SX-KD
122Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Hưng 1 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bảy Tàu - Đến giáp ranh Vĩnh Hưng A200.000----Đất TM-DV
123Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Hưng 1 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bảy Tàu - Đến giáp ranh Vĩnh Hưng A250.000----Đất ở
124Huyện Vĩnh LợiTuyến Đường Bà Quách - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tư Lũy - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Lý150.000----Đất SX-KD
125Huyện Vĩnh LợiTuyến Đường Bà Quách - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tư Lũy - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Lý200.000----Đất TM-DV
126Huyện Vĩnh LợiTuyến Đường Bà Quách - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tư Lũy - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Lý250.000----Đất ở
127Huyện Vĩnh LợiĐường Cầu Thanh Niên - Giáp ranh Minh Diệu - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến giáp Ranh xã Minh Diệu150.000----Đất SX-KD
128Huyện Vĩnh LợiĐường Cầu Thanh Niên - Giáp ranh Minh Diệu - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến giáp Ranh xã Minh Diệu200.000----Đất TM-DV
129Huyện Vĩnh LợiĐường Cầu Thanh Niên - Giáp ranh Minh Diệu - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến giáp Ranh xã Minh Diệu250.000----Đất ở
130Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Bế - Ông On - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Bế - Đến hết ranh đất nhà Ông On150.000----Đất SX-KD
131Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Bế - Ông On - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Bế - Đến hết ranh đất nhà Ông On200.000----Đất TM-DV
132Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Bế - Ông On - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Bế - Đến hết ranh đất nhà Ông On250.000----Đất ở
133Huyện Vĩnh LợiĐường Miếu Chủ Hai - 8 Hổ - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ Miếu Chủ Hai - Đến hết ranh đất nhà Ông 8 Hổ150.000----Đất SX-KD
134Huyện Vĩnh LợiĐường Miếu Chủ Hai - 8 Hổ - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ Miếu Chủ Hai - Đến hết ranh đất nhà Ông 8 Hổ200.000----Đất TM-DV
135Huyện Vĩnh LợiĐường Miếu Chủ Hai - 8 Hổ - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ Miếu Chủ Hai - Đến hết ranh đất nhà Ông 8 Hổ250.000----Đất ở
136Huyện Vĩnh LợiĐường Chín Đô - 3 Ngượt - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Vàm Đình - Đến hết ranh đất nhà Ông Sua150.000----Đất SX-KD
137Huyện Vĩnh LợiĐường Chín Đô - 3 Ngượt - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Vàm Đình - Đến hết ranh đất nhà Ông Sua200.000----Đất TM-DV
138Huyện Vĩnh LợiĐường Chín Đô - 3 Ngượt - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Vàm Đình - Đến hết ranh đất nhà Ông Sua250.000----Đất ở
139Huyện Vĩnh LợiĐường Út Bổn - Tư Bá - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Út Bổn - Đến hết ranh đất nhà Tư Bá150.000----Đất SX-KD
140Huyện Vĩnh LợiĐường Út Bổn - Tư Bá - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Út Bổn - Đến hết ranh đất nhà Tư Bá200.000----Đất TM-DV
141Huyện Vĩnh LợiĐường Út Bổn - Tư Bá - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Út Bổn - Đến hết ranh đất nhà Tư Bá250.000----Đất ở
142Huyện Vĩnh LợiRạch Cây Giông - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất Nhà Ông Thông - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Tòng150.000----Đất SX-KD
143Huyện Vĩnh LợiRạch Cây Giông - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất Nhà Ông Thông - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Tòng200.000----Đất TM-DV
144Huyện Vĩnh LợiRạch Cây Giông - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất Nhà Ông Thông - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Tòng250.000----Đất ở
145Huyện Vĩnh LợiTuyến HB15 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Ba Phụng - Đến giáp ranh Kinh Xáng Hòa bình180.000----Đất SX-KD
146Huyện Vĩnh LợiTuyến HB15 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Ba Phụng - Đến giáp ranh Kinh Xáng Hòa bình240.000----Đất TM-DV
147Huyện Vĩnh LợiTuyến HB15 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Ba Phụng - Đến giáp ranh Kinh Xáng Hòa bình300.000----Đất ở
148Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Đền Thờ Bác - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Tư Gẫy - Đến hết ranh đất nhà Ông Nguyễn Thanh Nam360.000----Đất SX-KD
149Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Đền Thờ Bác - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Tư Gẫy - Đến hết ranh đất nhà Ông Nguyễn Thanh Nam480.000----Đất TM-DV
150Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Đền Thờ Bác - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Tư Gẫy - Đến hết ranh đất nhà Ông Nguyễn Thanh Nam600.000----Đất ở
151Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Đền Thờ Bác - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông Tư Gẫy480.000----Đất SX-KD
152Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Đền Thờ Bác - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông Tư Gẫy640.000----Đất TM-DV
153Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Đền Thờ Bác - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Mới Vĩnh Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông Tư Gẫy800.000----Đất ở
154Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa - Đông Hưng - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Ba Hải - Đến cầu 3 Gồm168.000----Đất SX-KD
155Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa - Đông Hưng - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Ba Hải - Đến cầu 3 Gồm224.000----Đất TM-DV
156Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa - Đông Hưng - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Ba Hải - Đến cầu 3 Gồm280.000----Đất ở
157Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Ba Hải - Đến hết ranh đất nhà ông Rạng168.000----Đất SX-KD
158Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Ba Hải - Đến hết ranh đất nhà ông Rạng224.000----Đất TM-DV
159Huyện Vĩnh LợiĐường Trần Nghĩa - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Ba Hải - Đến hết ranh đất nhà ông Rạng280.000----Đất ở
160Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Am - Đến giáp xã Vĩnh Hưng A150.000----Đất SX-KD
161Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Am - Đến giáp xã Vĩnh Hưng A200.000----Đất TM-DV
162Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Am - Đến giáp xã Vĩnh Hưng A250.000----Đất ở
163Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Am - Đến cầu Trần Nghĩa150.000----Đất SX-KD
164Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Am - Đến cầu Trần Nghĩa200.000----Đất TM-DV
165Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Am - Đến cầu Trần Nghĩa250.000----Đất ở
166Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Tám Em - Đến cầu Am150.000----Đất SX-KD
167Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Tám Em - Đến cầu Am200.000----Đất TM-DV
168Huyện Vĩnh LợiĐường Trung Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Tám Em - Đến cầu Am250.000----Đất ở
169Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Thạnh Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Vàm Đình - Đến hết ranh đất nhà Út Bổn (Lê Văn Bổn)150.000----Đất SX-KD
170Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Thạnh Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Vàm Đình - Đến hết ranh đất nhà Út Bổn (Lê Văn Bổn)200.000----Đất TM-DV
171Huyện Vĩnh LợiĐường Vĩnh Hưng - Thạnh Hưng 2 - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Vàm Đình - Đến hết ranh đất nhà Út Bổn (Lê Văn Bổn)250.000----Đất ở
172Huyện Vĩnh LợiLộ tẻ - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ Ba Tân - Đến Tám Em - Chín Đinh228.000----Đất SX-KD
173Huyện Vĩnh LợiLộ tẻ - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ Ba Tân - Đến Tám Em - Chín Đinh304.000----Đất TM-DV
174Huyện Vĩnh LợiLộ tẻ - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ Ba Tân - Đến Tám Em - Chín Đinh380.000----Đất ở
175Huyện Vĩnh LợiĐường Cầu Sập - Ninh Qưới - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Ba Phụng - Đến cầu Mới Vĩnh Hưng1.500.000----Đất SX-KD
176Huyện Vĩnh LợiĐường Cầu Sập - Ninh Qưới - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Ba Phụng - Đến cầu Mới Vĩnh Hưng2.000.000----Đất TM-DV
177Huyện Vĩnh LợiĐường Cầu Sập - Ninh Qưới - Xã Vĩnh HưngBắt đầu từ cầu Ba Phụng - Đến cầu Mới Vĩnh Hưng2.500.000----Đất ở
178Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà ông Huỳnh Văn Hai150.000----Đất SX-KD
179Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà ông Huỳnh Văn Hai200.000----Đất TM-DV
180Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà ông Huỳnh Văn Hai250.000----Đất ở
181Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu - Đến hết ranh đất nhà ông Quách Văn Giá180.000----Đất SX-KD
182Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu - Đến hết ranh đất nhà ông Quách Văn Giá240.000----Đất TM-DV
183Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu - Đến hết ranh đất nhà ông Quách Văn Giá300.000----Đất ở
184Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu - Đến hết ranh đất nhà bà Nguyễn Tuyết Hân180.000----Đất SX-KD
185Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu - Đến hết ranh đất nhà bà Nguyễn Tuyết Hân240.000----Đất TM-DV
186Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu - Đến hết ranh đất nhà bà Nguyễn Tuyết Hân300.000----Đất ở
187Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Bùi Văn Tách - Đến hết ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu180.000----Đất SX-KD
188Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Bùi Văn Tách - Đến hết ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu240.000----Đất TM-DV
189Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Bùi Văn Tách - Đến hết ranh đất nhà ông Mã Văn Hấu300.000----Đất ở
190Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Lớn - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Rê - Đến cầu ông Hường210.000----Đất SX-KD
191Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Lớn - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Rê - Đến cầu ông Hường280.000----Đất TM-DV
192Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Lớn - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Rê - Đến cầu ông Hường350.000----Đất ở
193Huyện Vĩnh LợiĐường Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ chợ Cái Tràm - Đến cầu ông Huỳnh180.000----Đất SX-KD
194Huyện Vĩnh LợiĐường Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ chợ Cái Tràm - Đến cầu ông Huỳnh240.000----Đất TM-DV
195Huyện Vĩnh LợiĐường Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ chợ Cái Tràm - Đến cầu ông Huỳnh300.000----Đất ở
196Huyện Vĩnh LợiĐường Hòa Linh - Bàu Ráng - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ngã tư Bảy Lốc - Đến cầu 7 Cưng210.000----Đất SX-KD
197Huyện Vĩnh LợiĐường Hòa Linh - Bàu Ráng - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ngã tư Bảy Lốc - Đến cầu 7 Cưng280.000----Đất TM-DV
198Huyện Vĩnh LợiĐường Hòa Linh - Bàu Ráng - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ngã tư Bảy Lốc - Đến cầu 7 Cưng350.000----Đất ở
199Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Long - Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống 6 Lợi - Đến cầu 7 Cưng210.000----Đất SX-KD
200Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Long - Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống 6 Lợi - Đến cầu 7 Cưng280.000----Đất TM-DV
201Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Long - Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống 6 Lợi - Đến cầu 7 Cưng350.000----Đất ở
202Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Long - Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu 6 Từng - Đến cầu ông Rê210.000----Đất SX-KD
203Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Long - Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu 6 Từng - Đến cầu ông Rê280.000----Đất TM-DV
204Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Long - Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu 6 Từng - Đến cầu ông Rê350.000----Đất ở
205Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến cầu bà Thuận180.000----Đất SX-KD
206Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến cầu bà Thuận240.000----Đất TM-DV
207Huyện Vĩnh LợiĐường Béc Hen Nhỏ - Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến cầu bà Thuận300.000----Đất ở
208Huyện Vĩnh LợiĐường Cây Điều - Xã Long ThạnhKênh ngang Cây Điều (Bùi Thị Bà) - Hết ranh đất nhà ông Lê Văn Ngữa180.000----Đất SX-KD
209Huyện Vĩnh LợiĐường Cây Điều - Xã Long ThạnhKênh ngang Cây Điều (Bùi Thị Bà) - Hết ranh đất nhà ông Lê Văn Ngữa240.000----Đất TM-DV
210Huyện Vĩnh LợiĐường Cây Điều - Xã Long ThạnhKênh ngang Cây Điều (Bùi Thị Bà) - Hết ranh đất nhà ông Lê Văn Ngữa300.000----Đất ở
211Huyện Vĩnh LợiĐường kênh ông Cấn - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Cấn - Đến kênh 8 Thước (Nhà bà Lê Thị Kim Ba )180.000----Đất SX-KD
212Huyện Vĩnh LợiĐường kênh ông Cấn - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Cấn - Đến kênh 8 Thước (Nhà bà Lê Thị Kim Ba )240.000----Đất TM-DV
213Huyện Vĩnh LợiĐường kênh ông Cấn - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu ông Cấn - Đến kênh 8 Thước (Nhà bà Lê Thị Kim Ba )300.000----Đất ở
214Huyện Vĩnh LợiĐường Dần Xây - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tho - Đến kênh 8 thước (đất ông Phan Thanh Bình )180.000----Đất SX-KD
215Huyện Vĩnh LợiĐường Dần Xây - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tho - Đến kênh 8 thước (đất ông Phan Thanh Bình )240.000----Đất TM-DV
216Huyện Vĩnh LợiĐường Dần Xây - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tho - Đến kênh 8 thước (đất ông Phan Thanh Bình )300.000----Đất ở
217Huyện Vĩnh LợiĐường Long Hà (Cái Tràm 2) - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Nguyễn Thành Ký - Đến hết ranh đất nhà ông Hồng Hoàng Minh (Kênh 8 Thước)180.000----Đất SX-KD
218Huyện Vĩnh LợiĐường Long Hà (Cái Tràm 2) - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Nguyễn Thành Ký - Đến hết ranh đất nhà ông Hồng Hoàng Minh (Kênh 8 Thước)240.000----Đất TM-DV
219Huyện Vĩnh LợiĐường Long Hà (Cái Tràm 2) - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Nguyễn Thành Ký - Đến hết ranh đất nhà ông Hồng Hoàng Minh (Kênh 8 Thước)300.000----Đất ở
220Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Đặng Văn Phước - Đến hết ranh đất nhà ông Hồng Hoàng Minh150.000----Đất SX-KD
221Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Đặng Văn Phước - Đến hết ranh đất nhà ông Hồng Hoàng Minh200.000----Đất TM-DV
222Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Đặng Văn Phước - Đến hết ranh đất nhà ông Hồng Hoàng Minh250.000----Đất ở
223Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Miếu Bà - Đến hết ranh đất nhà ông Đặng Văn Phước180.000----Đất SX-KD
224Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Miếu Bà - Đến hết ranh đất nhà ông Đặng Văn Phước240.000----Đất TM-DV
225Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Miếu Bà - Đến hết ranh đất nhà ông Đặng Văn Phước300.000----Đất ở
226Huyện Vĩnh LợiĐường Phước Thạnh 1 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Quốc Lộ 1 ( Nhà ông Nguyễn Thành Thiệt) - Đến hết ranh đất nhà bà Nguyễn Thị Dứa330.000----Đất SX-KD
227Huyện Vĩnh LợiĐường Phước Thạnh 1 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Quốc Lộ 1 ( Nhà ông Nguyễn Thành Thiệt) - Đến hết ranh đất nhà bà Nguyễn Thị Dứa440.000----Đất TM-DV
228Huyện Vĩnh LợiĐường Phước Thạnh 1 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Quốc Lộ 1 ( Nhà ông Nguyễn Thành Thiệt) - Đến hết ranh đất nhà bà Nguyễn Thị Dứa550.000----Đất ở
229Huyện Vĩnh LợiĐường nhánh Cái Tràm A1 - Phước Thạnh 1 - Xã Long ThạnhCác Tuyến đường nhánh từ Quốc Lộ 1 - Đến sông Bạc Liêu330.000----Đất SX-KD
230Huyện Vĩnh LợiĐường nhánh Cái Tràm A1 - Phước Thạnh 1 - Xã Long ThạnhCác Tuyến đường nhánh từ Quốc Lộ 1 - Đến sông Bạc Liêu440.000----Đất TM-DV
231Huyện Vĩnh LợiĐường nhánh Cái Tràm A1 - Phước Thạnh 1 - Xã Long ThạnhCác Tuyến đường nhánh từ Quốc Lộ 1 - Đến sông Bạc Liêu550.000----Đất ở
232Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Tràm A1 (song song Quốc Lộ 1) - Xã Long ThạnhBắt đầu từ trường Tiểu học - Đên chùa Ông Bổn270.000----Đất SX-KD
233Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Tràm A1 (song song Quốc Lộ 1) - Xã Long ThạnhBắt đầu từ trường Tiểu học - Đên chùa Ông Bổn360.000----Đất TM-DV
234Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Tràm A1 (song song Quốc Lộ 1) - Xã Long ThạnhBắt đầu từ trường Tiểu học - Đên chùa Ông Bổn450.000----Đất ở
235Huyện Vĩnh LợiLộ nhánh nhà ông Trương Văn Nói - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Lộ Nắm Cua - Cầu Sập - Đến giáp lộ tẻ bờ sông Cầu Sập420.000----Đất SX-KD
236Huyện Vĩnh LợiLộ nhánh nhà ông Trương Văn Nói - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Lộ Nắm Cua - Cầu Sập - Đến giáp lộ tẻ bờ sông Cầu Sập560.000----Đất TM-DV
237Huyện Vĩnh LợiLộ nhánh nhà ông Trương Văn Nói - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Lộ Nắm Cua - Cầu Sập - Đến giáp lộ tẻ bờ sông Cầu Sập700.000----Đất ở
238Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Lê Văn Thu - Đến hết ranh đất nhà ông Quách Văn Giá180.000----Đất SX-KD
239Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Lê Văn Thu - Đến hết ranh đất nhà ông Quách Văn Giá240.000----Đất TM-DV
240Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Nhỏ - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Lê Văn Thu - Đến hết ranh đất nhà ông Quách Văn Giá300.000----Đất ở
241Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Điều - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Châu Văn Lâm - Đến hết ranh đất nhà Ông 6 Quan180.000----Đất SX-KD
242Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Điều - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Châu Văn Lâm - Đến hết ranh đất nhà Ông 6 Quan240.000----Đất TM-DV
243Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Điều - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Châu Văn Lâm - Đến hết ranh đất nhà Ông 6 Quan300.000----Đất ở
244Huyện Vĩnh LợiLộ Thới Chiến - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Ông Khém - Đến cầu Thanh Niên210.000----Đất SX-KD
245Huyện Vĩnh LợiLộ Thới Chiến - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Ông Khém - Đến cầu Thanh Niên280.000----Đất TM-DV
246Huyện Vĩnh LợiLộ Thới Chiến - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Ông Khém - Đến cầu Thanh Niên350.000----Đất ở
247Huyện Vĩnh LợiLộ Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ chợ Cái Tràm - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Công210.000----Đất SX-KD
248Huyện Vĩnh LợiLộ Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ chợ Cái Tràm - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Công280.000----Đất TM-DV
249Huyện Vĩnh LợiLộ Hòa Linh - Xã Long ThạnhBắt đầu từ chợ Cái Tràm - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Công350.000----Đất ở
250Huyện Vĩnh LợiLộ Bầu Rán - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống 7 Phát - Đến ngã tư 7 Lốc210.000----Đất SX-KD
251Huyện Vĩnh LợiLộ Bầu Rán - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống 7 Phát - Đến ngã tư 7 Lốc280.000----Đất TM-DV
252Huyện Vĩnh LợiLộ Bầu Rán - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống 7 Phát - Đến ngã tư 7 Lốc350.000----Đất ở
253Huyện Vĩnh LợiLộ Bầu Rán - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu 7 Kưng - Đến Chợ Cái Tràm180.000----Đất SX-KD
254Huyện Vĩnh LợiLộ Bầu Rán - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu 7 Kưng - Đến Chợ Cái Tràm240.000----Đất TM-DV
255Huyện Vĩnh LợiLộ Bầu Rán - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu 7 Kưng - Đến Chợ Cái Tràm300.000----Đất ở
256Huyện Vĩnh LợiĐường vào Đình Tân Long - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Đình Tân Long - Đên chùa Ông Bổn180.000----Đất SX-KD
257Huyện Vĩnh LợiĐường vào Đình Tân Long - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Đình Tân Long - Đên chùa Ông Bổn240.000----Đất TM-DV
258Huyện Vĩnh LợiĐường vào Đình Tân Long - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Đình Tân Long - Đên chùa Ông Bổn300.000----Đất ở
259Huyện Vĩnh LợiĐường vào Đình Tân Long - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Lộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Đến đình Tân Long240.000----Đất SX-KD
260Huyện Vĩnh LợiĐường vào Đình Tân Long - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Lộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Đến đình Tân Long320.000----Đất TM-DV
261Huyện Vĩnh LợiĐường vào Đình Tân Long - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Lộ Cầu Sập - Ninh Qưới - Ngan Dừa - Đến đình Tân Long400.000----Đất ở
262Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A2 - Phước Thạnh 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cái Tràm A2 (Miễu Bà) - Đến sông Dần Xây330.000----Đất SX-KD
263Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A2 - Phước Thạnh 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cái Tràm A2 (Miễu Bà) - Đến sông Dần Xây440.000----Đất TM-DV
264Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Tràm A2 - Phước Thạnh 2 - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cái Tràm A2 (Miễu Bà) - Đến sông Dần Xây550.000----Đất ở
265Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Cây Điều - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống Cầu Sập - Đến kênh Ngang Nhà bà Bùi Thị Hà (Cây Điều)210.000----Đất SX-KD
266Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Cây Điều - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống Cầu Sập - Đến kênh Ngang Nhà bà Bùi Thị Hà (Cây Điều)280.000----Đất TM-DV
267Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Cây Điều - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống Cầu Sập - Đến kênh Ngang Nhà bà Bùi Thị Hà (Cây Điều)350.000----Đất ở
268Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Tân Long - Tràm Một - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống Cầu Sập (ngã tư đường) - Đên giáp xã Châu Thới270.000----Đất SX-KD
269Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Tân Long - Tràm Một - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống Cầu Sập (ngã tư đường) - Đên giáp xã Châu Thới360.000----Đất TM-DV
270Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Tân Long - Tràm Một - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cống Cầu Sập (ngã tư đường) - Đên giáp xã Châu Thới450.000----Đất ở
271Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Tân Long - Tràm Một - Xã Long ThạnhBắt đầu từ giáp ranh phường 8, thành phố Bạc Liêu - Đến cống Cầu Sập420.000----Đất SX-KD
272Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Tân Long - Tràm Một - Xã Long ThạnhBắt đầu từ giáp ranh phường 8, thành phố Bạc Liêu - Đến cống Cầu Sập560.000----Đất TM-DV
273Huyện Vĩnh LợiLộ Béc Hen Lớn - Tân Long - Tràm Một - Xã Long ThạnhBắt đầu từ giáp ranh phường 8, thành phố Bạc Liêu - Đến cống Cầu Sập700.000----Đất ở
274Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Trà Khứa - Đến cầu Bà Thuận210.000----Đất SX-KD
275Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Trà Khứa - Đến cầu Bà Thuận280.000----Đất TM-DV
276Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Trà Khứa - Đến cầu Bà Thuận350.000----Đất ở
277Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh nhà văn hóa ấp Trà Khứa - Đến hết ấp Trà Khứa (Nhà ông Châu)330.000----Đất SX-KD
278Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh nhà văn hóa ấp Trà Khứa - Đến hết ấp Trà Khứa (Nhà ông Châu)440.000----Đất TM-DV
279Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ ranh nhà văn hóa ấp Trà Khứa - Đến hết ấp Trà Khứa (Nhà ông Châu)550.000----Đất ở
280Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Trà Khứa - Đến ranh nhà văn hóa ấp Trà Khứa390.000----Đất SX-KD
281Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Trà Khứa - Đến ranh nhà văn hóa ấp Trà Khứa520.000----Đất TM-DV
282Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Trà Khứa - Xã Long ThạnhBắt đầu từ cầu Trà Khứa - Đến ranh nhà văn hóa ấp Trà Khứa650.000----Đất ở
283Huyện Vĩnh LợiLộ tẻ bờ sông Cầu Sập - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến trạm Y Tế450.000----Đất SX-KD
284Huyện Vĩnh LợiLộ tẻ bờ sông Cầu Sập - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến trạm Y Tế600.000----Đất TM-DV
285Huyện Vĩnh LợiLộ tẻ bờ sông Cầu Sập - Xã Long ThạnhBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến trạm Y Tế750.000----Đất ở
286Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhKênh nội đồng (giáp với phần đất nhà Ông 5 Đức) - Đên kênh ông cha (Hết phần đất nhà Ông Cường)150.000----Đất SX-KD
287Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhKênh nội đồng (giáp với phần đất nhà Ông 5 Đức) - Đên kênh ông cha (Hết phần đất nhà Ông Cường)200.000----Đất TM-DV
288Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhKênh nội đồng (giáp với phần đất nhà Ông 5 Đức) - Đên kênh ông cha (Hết phần đất nhà Ông Cường)250.000----Đất ở
289Huyện Vĩnh LợiĐê Bao Ấp Năm Căn - Xã Hưng ThànhKênh nội đồng (giáp với phần đất nhà Ông Mã) - Cống Nước Mặn162.000----Đất SX-KD
290Huyện Vĩnh LợiĐê Bao Ấp Năm Căn - Xã Hưng ThànhKênh nội đồng (giáp với phần đất nhà Ông Mã) - Cống Nước Mặn216.000----Đất TM-DV
291Huyện Vĩnh LợiĐê Bao Ấp Năm Căn - Xã Hưng ThànhKênh nội đồng (giáp với phần đất nhà Ông Mã) - Cống Nước Mặn270.000----Đất ở
292Huyện Vĩnh LợiLộ Hoàng Quân 2 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Thảo - Cầu Ông Bình150.000----Đất SX-KD
293Huyện Vĩnh LợiLộ Hoàng Quân 2 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Thảo - Cầu Ông Bình200.000----Đất TM-DV
294Huyện Vĩnh LợiLộ Hoàng Quân 2 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Thảo - Cầu Ông Bình250.000----Đất ở
295Huyện Vĩnh LợiLộ Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Cầu Ông Bảnh150.000----Đất SX-KD
296Huyện Vĩnh LợiLộ Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Cầu Ông Bảnh200.000----Đất TM-DV
297Huyện Vĩnh LợiLộ Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Cầu Ông Bảnh250.000----Đất ở
298Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Năm Căn - Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông 3 Tiễn - Cầu Thanh Niên150.000----Đất SX-KD
299Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Năm Căn - Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông 3 Tiễn - Cầu Thanh Niên200.000----Đất TM-DV
300Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Năm Căn - Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông 3 Tiễn - Cầu Thanh Niên250.000----Đất ở
301Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Hoàng Quân 1 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông 5 Thoại - Cầu Hoàng Quân I (Nhà Ông Út Gở)156.000----Đất SX-KD
302Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Hoàng Quân 1 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông 5 Thoại - Cầu Hoàng Quân I (Nhà Ông Út Gở)208.000----Đất TM-DV
303Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Hoàng Quân 1 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông 5 Thoại - Cầu Hoàng Quân I (Nhà Ông Út Gở)260.000----Đất ở
304Huyện Vĩnh LợiLộ Út Phến - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Điển - Cầu Ông Biểu210.000----Đất SX-KD
305Huyện Vĩnh LợiLộ Út Phến - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Điển - Cầu Ông Biểu280.000----Đất TM-DV
306Huyện Vĩnh LợiLộ Út Phến - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Điển - Cầu Ông Biểu350.000----Đất ở
307Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Xẽo Nhào - Hoàng Quân 3 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hai Rẩy - Cống Hoàng Quân III180.000----Đất SX-KD
308Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Xẽo Nhào - Hoàng Quân 3 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hai Rẩy - Cống Hoàng Quân III240.000----Đất TM-DV
309Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Xẽo Nhào - Hoàng Quân 3 - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hai Rẩy - Cống Hoàng Quân III300.000----Đất ở
310Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Gia Hội - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ trạm Y Tế (Cũ) - Đến hết ranh đất nhà Bà Kim Thuấn180.000----Đất SX-KD
311Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Gia Hội - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ trạm Y Tế (Cũ) - Đến hết ranh đất nhà Bà Kim Thuấn240.000----Đất TM-DV
312Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Gia Hội - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ trạm Y Tế (Cũ) - Đến hết ranh đất nhà Bà Kim Thuấn300.000----Đất ở
313Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Hai Ngươn - Đến hết ranh đất nhà ông 9 Hòa156.000----Đất SX-KD
314Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Hai Ngươn - Đến hết ranh đất nhà ông 9 Hòa208.000----Đất TM-DV
315Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Hai Ngươn - Đến hết ranh đất nhà ông 9 Hòa260.000----Đất ở
316Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hẳng - Đến cầu Hai Ngươn156.000----Đất SX-KD
317Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hẳng - Đến cầu Hai Ngươn208.000----Đất TM-DV
318Huyện Vĩnh LợiLộ Vườn Cò - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hẳng - Đến cầu Hai Ngươn260.000----Đất ở
319Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Út Dân - Đến hết ranh đất nhà Ông 9 Bé156.000----Đất SX-KD
320Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Út Dân - Đến hết ranh đất nhà Ông 9 Bé208.000----Đất TM-DV
321Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Út Dân - Đến hết ranh đất nhà Ông 9 Bé260.000----Đất ở
322Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu ông Chuối - Đến cầu Út Dân156.000----Đất SX-KD
323Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu ông Chuối - Đến cầu Út Dân208.000----Đất TM-DV
324Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu ông Chuối - Đến cầu Út Dân260.000----Đất ở
325Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ánh Hồng - Đến cầu ông Thảo156.000----Đất SX-KD
326Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ánh Hồng - Đến cầu ông Thảo208.000----Đất TM-DV
327Huyện Vĩnh LợiLộ ấp Ngọc Được - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ánh Hồng - Đến cầu ông Thảo260.000----Đất ở
328Huyện Vĩnh LợiLộ Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất trường cấp 2 - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tập270.000----Đất SX-KD
329Huyện Vĩnh LợiLộ Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất trường cấp 2 - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tập360.000----Đất TM-DV
330Huyện Vĩnh LợiLộ Xẻo Nhào - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất trường cấp 2 - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tập450.000----Đất ở
331Huyện Vĩnh LợiKênh Thông Lưu - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Thông Lưu - Đến hết ranh đất nhà Bà Loan108.000----Đất SX-KD
332Huyện Vĩnh LợiKênh Thông Lưu - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Thông Lưu - Đến hết ranh đất nhà Bà Loan144.000----Đất TM-DV
333Huyện Vĩnh LợiKênh Thông Lưu - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Thông Lưu - Đến hết ranh đất nhà Bà Loan180.000----Đất ở
334Huyện Vĩnh LợiLộ Phú Tòng - Nhà Thờ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Móm - Đến cầu 6 Lành270.000----Đất SX-KD
335Huyện Vĩnh LợiLộ Phú Tòng - Nhà Thờ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Móm - Đến cầu 6 Lành360.000----Đất TM-DV
336Huyện Vĩnh LợiLộ Phú Tòng - Nhà Thờ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Móm - Đến cầu 6 Lành450.000----Đất ở
337Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Phú Tòng - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Nhiều - Đến cầu Ông Móm420.000----Đất SX-KD
338Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Phú Tòng - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Nhiều - Đến cầu Ông Móm560.000----Đất TM-DV
339Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Phú Tòng - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ cầu Ông Nhiều - Đến cầu Ông Móm700.000----Đất ở
340Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ tỉnh lộ 976 (nhà Bà Hồng) - Đến cầu 4 Bal300.000----Đất SX-KD
341Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ tỉnh lộ 976 (nhà Bà Hồng) - Đến cầu 4 Bal400.000----Đất TM-DV
342Huyện Vĩnh LợiLộ Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ tỉnh lộ 976 (nhà Bà Hồng) - Đến cầu 4 Bal500.000----Đất ở
343Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Bành Văn Phến - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tập270.000----Đất SX-KD
344Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Bành Văn Phến - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tập360.000----Đất TM-DV
345Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Bành Văn Phến - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tập450.000----Đất ở
346Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Phạm Văn Đệ - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tới180.000----Đất SX-KD
347Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Phạm Văn Đệ - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tới240.000----Đất TM-DV
348Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Phạm Văn Đệ - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Tới300.000----Đất ở
349Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà Ông Thẻ) - Đến cầu Treo Vàm Lẻo270.000----Đất SX-KD
350Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà Ông Thẻ) - Đến cầu Treo Vàm Lẻo360.000----Đất TM-DV
351Huyện Vĩnh LợiĐường Đê Bao - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà Ông Thẻ) - Đến cầu Treo Vàm Lẻo450.000----Đất ở
352Huyện Vĩnh LợiLộ Gia Hội - Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Dương Văn Thành - Đến hết ranh đất nhà ông Phạm Văn Hiền108.000----Đất SX-KD
353Huyện Vĩnh LợiLộ Gia Hội - Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Dương Văn Thành - Đến hết ranh đất nhà ông Phạm Văn Hiền144.000----Đất TM-DV
354Huyện Vĩnh LợiLộ Gia Hội - Quốc Kỷ - Xã Hưng ThànhBắt đầu từ ranh đất nhà ông Dương Văn Thành - Đến hết ranh đất nhà ông Phạm Văn Hiền180.000----Đất ở
355Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Thanh - Đến cầu Ông Chên162.000----Đất SX-KD
356Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Thanh - Đến cầu Ông Chên216.000----Đất TM-DV
357Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Thanh - Đến cầu Ông Chên270.000----Đất ở
358Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tha - Đến hết ranh đất nhà Sơn Sà Miêl162.000----Đất SX-KD
359Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tha - Đến hết ranh đất nhà Sơn Sà Miêl216.000----Đất TM-DV
360Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tha - Đến hết ranh đất nhà Sơn Sà Miêl270.000----Đất ở
361Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ tỉnh lộ 976 (hương lộ 6) - Sông Bạc Liêu150.000----Đất SX-KD
362Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ tỉnh lộ 976 (hương lộ 6) - Sông Bạc Liêu200.000----Đất TM-DV
363Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ tỉnh lộ 976 (hương lộ 6) - Sông Bạc Liêu250.000----Đất ở
364Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Thông150.000----Đất SX-KD
365Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Thông200.000----Đất TM-DV
366Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Thông250.000----Đất ở
367Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Tám Bực150.000----Đất SX-KD
368Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Tám Bực200.000----Đất TM-DV
369Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Tám Bực250.000----Đất ở
370Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (hương lộ 6) - Đến hết ranh đất nhà Sáu Tâm (Kho Tài Nguyên 2)150.000----Đất SX-KD
371Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (hương lộ 6) - Đến hết ranh đất nhà Sáu Tâm (Kho Tài Nguyên 2)200.000----Đất TM-DV
372Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (hương lộ 6) - Đến hết ranh đất nhà Sáu Tâm (Kho Tài Nguyên 2)250.000----Đất ở
373Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Vui - Đến hết ranh đất nhà ông Đông150.000----Đất SX-KD
374Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Vui - Đến hết ranh đất nhà ông Đông200.000----Đất TM-DV
375Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Vui - Đến hết ranh đất nhà ông Đông250.000----Đất ở
376Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Chùa Chót (phía sau) - Đến cầu nhà ông Quên150.000----Đất SX-KD
377Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Chùa Chót (phía sau) - Đến cầu nhà ông Quên200.000----Đất TM-DV
378Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Chùa Chót (phía sau) - Đến cầu nhà ông Quên250.000----Đất ở
379Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Thương - Đến giáp Chùa Đầu180.000----Đất SX-KD
380Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Thương - Đến giáp Chùa Đầu240.000----Đất TM-DV
381Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Thương - Đến giáp Chùa Đầu300.000----Đất ở
382Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Thạch Mét150.000----Đất SX-KD
383Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Thạch Mét200.000----Đất TM-DV
384Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Nước Mặn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Cống Cả Vĩnh - Đến hết ranh đất nhà ông Thạch Mét250.000----Đất ở
385Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông 8 Tiến - Đến hết ranh đất nhà ông Chiều150.000----Đất SX-KD
386Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông 8 Tiến - Đến hết ranh đất nhà ông Chiều200.000----Đất TM-DV
387Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông 8 Tiến - Đến hết ranh đất nhà ông Chiều250.000----Đất ở
388Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu nhà ông Thanh - Đến cầu nhà ông Chênh150.000----Đất SX-KD
389Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu nhà ông Thanh - Đến cầu nhà ông Chênh200.000----Đất TM-DV
390Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu nhà ông Thanh - Đến cầu nhà ông Chênh250.000----Đất ở
391Huyện Vĩnh LợiLộ Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu nhà ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà ông Bây150.000----Đất SX-KD
392Huyện Vĩnh LợiLộ Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu nhà ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà ông Bây200.000----Đất TM-DV
393Huyện Vĩnh LợiLộ Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu nhà ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà ông Bây250.000----Đất ở
394Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Phú Tòng - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Huỳnh Quốc Bảo - Đến cầu Nhà Hòa giáp ranh Châu Hưng180.000----Đất SX-KD
395Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Phú Tòng - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Huỳnh Quốc Bảo - Đến cầu Nhà Hòa giáp ranh Châu Hưng240.000----Đất TM-DV
396Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Phú Tòng - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Huỳnh Quốc Bảo - Đến cầu Nhà Hòa giáp ranh Châu Hưng300.000----Đất ở
397Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Ngô Văn Sơn - Đến cầu giáp ấp Mặc Đây150.000----Đất SX-KD
398Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Ngô Văn Sơn - Đến cầu giáp ấp Mặc Đây200.000----Đất TM-DV
399Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Ngô Văn Sơn - Đến cầu giáp ấp Mặc Đây250.000----Đất ở
400Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Võ Văn Đáng - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Chánh180.000----Đất SX-KD
401Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Võ Văn Đáng - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Chánh240.000----Đất TM-DV
402Huyện Vĩnh LợiLộ Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Võ Văn Đáng - Đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Văn Chánh300.000----Đất ở
403Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Hoa Ry - Cầu nhà Bảnh Tốt150.000----Đất SX-KD
404Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Hoa Ry - Cầu nhà Bảnh Tốt200.000----Đất TM-DV
405Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Hoa Ry - Cầu nhà Bảnh Tốt250.000----Đất ở
406Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Triệu Núp - Cầu nhà ông Huỳnh Na Si150.000----Đất SX-KD
407Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Triệu Núp - Cầu nhà ông Huỳnh Na Si200.000----Đất TM-DV
408Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Triệu Núp - Cầu nhà ông Huỳnh Na Si250.000----Đất ở
409Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lâm Hiếu Thảo - Cầu Nhà ông Hiệp150.000----Đất SX-KD
410Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lâm Hiếu Thảo - Cầu Nhà ông Hiệp200.000----Đất TM-DV
411Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lâm Hiếu Thảo - Cầu Nhà ông Hiệp250.000----Đất ở
412Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Nguyễn Quang Trung - Giáp đất Chùa Đầu150.000----Đất SX-KD
413Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Nguyễn Quang Trung - Giáp đất Chùa Đầu200.000----Đất TM-DV
414Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Nguyễn Quang Trung - Giáp đất Chùa Đầu250.000----Đất ở
415Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lý Văn Hoá - Đến hết ranh đất nhà ông Thạch Huỳnh Tha180.000----Đất SX-KD
416Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lý Văn Hoá - Đến hết ranh đất nhà ông Thạch Huỳnh Tha240.000----Đất TM-DV
417Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lý Văn Hoá - Đến hết ranh đất nhà ông Thạch Huỳnh Tha300.000----Đất ở
418Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Nguyễn Thị Mi - Đến ngã 3 hết kho Văn Hiền150.000----Đất SX-KD
419Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Nguyễn Thị Mi - Đến ngã 3 hết kho Văn Hiền200.000----Đất TM-DV
420Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Nguyễn Thị Mi - Đến ngã 3 hết kho Văn Hiền250.000----Đất ở
421Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Lê Minh Hoa - Đến hết ranh đất nhà bà Trịnh Ngọc Phú150.000----Đất SX-KD
422Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Lê Minh Hoa - Đến hết ranh đất nhà bà Trịnh Ngọc Phú200.000----Đất TM-DV
423Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Lê Minh Hoa - Đến hết ranh đất nhà bà Trịnh Ngọc Phú250.000----Đất ở
424Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Lâm Thanh Thủy - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Thị Mảo150.000----Đất SX-KD
425Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Lâm Thanh Thủy - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Thị Mảo200.000----Đất TM-DV
426Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà bà Lâm Thanh Thủy - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Thị Mảo250.000----Đất ở
427Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Đay Tà Cao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Sơn By - Đến giáp ranh Thị Trấn Châu Hưng (đường Bãi Rác)162.000----Đất SX-KD
428Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Đay Tà Cao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Sơn By - Đến giáp ranh Thị Trấn Châu Hưng (đường Bãi Rác)216.000----Đất TM-DV
429Huyện Vĩnh LợiLộ Cái Giá - Đay Tà Cao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Sơn By - Đến giáp ranh Thị Trấn Châu Hưng (đường Bãi Rác)270.000----Đất ở
430Huyện Vĩnh LợiLộ Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu Chùa Chót - Đến cầu Nhà Ông Danh Sai150.000----Đất SX-KD
431Huyện Vĩnh LợiLộ Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu Chùa Chót - Đến cầu Nhà Ông Danh Sai200.000----Đất TM-DV
432Huyện Vĩnh LợiLộ Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ cầu Chùa Chót - Đến cầu Nhà Ông Danh Sai250.000----Đất ở
433Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cầu Sốc Đồn) - Đến cầu Chùa Chót180.000----Đất SX-KD
434Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cầu Sốc Đồn) - Đến cầu Chùa Chót240.000----Đất TM-DV
435Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cầu Sốc Đồn) - Đến cầu Chùa Chót300.000----Đất ở
436Huyện Vĩnh LợiCù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Lý Dũng - Đến cầu Chùa Chót180.000----Đất SX-KD
437Huyện Vĩnh LợiCù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Lý Dũng - Đến cầu Chùa Chót240.000----Đất TM-DV
438Huyện Vĩnh LợiCù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Lý Dũng - Đến cầu Chùa Chót300.000----Đất ở
439Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Chánh - Đến hết ranh đất nhà bà Thuỷ300.000----Đất SX-KD
440Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Chánh - Đến hết ranh đất nhà bà Thuỷ400.000----Đất TM-DV
441Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Ông Chánh - Đến hết ranh đất nhà bà Thuỷ500.000----Đất ở
442Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông 9 Thân - Đến trạm Y Tế300.000----Đất SX-KD
443Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông 9 Thân - Đến trạm Y Tế400.000----Đất TM-DV
444Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông 9 Thân - Đến trạm Y Tế500.000----Đất ở
445Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Trần Binh Dinh - Đến hết ranh đất nhà Bà Huỳnh Thị Hường192.000----Đất SX-KD
446Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Trần Binh Dinh - Đến hết ranh đất nhà Bà Huỳnh Thị Hường256.000----Đất TM-DV
447Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Trần Binh Dinh - Đến hết ranh đất nhà Bà Huỳnh Thị Hường320.000----Đất ở
448Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà ông Kim Chung) - Đến sau nhà Bà Hương180.000----Đất SX-KD
449Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà ông Kim Chung) - Đến sau nhà Bà Hương240.000----Đất TM-DV
450Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà ông Kim Chung) - Đến sau nhà Bà Hương300.000----Đất ở
451Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lẻn - Đến hết ranh đất nhà bà Lâm Thị ChuôL150.000----Đất SX-KD
452Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lẻn - Đến hết ranh đất nhà bà Lâm Thị ChuôL200.000----Đất TM-DV
453Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Lẻn - Đến hết ranh đất nhà bà Lâm Thị ChuôL250.000----Đất ở
454Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà ông Cưởng) - Đến hết ranh đất nhà ông Trần Sôl150.000----Đất SX-KD
455Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà ông Cưởng) - Đến hết ranh đất nhà ông Trần Sôl200.000----Đất TM-DV
456Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (nhà ông Cưởng) - Đến hết ranh đất nhà ông Trần Sôl250.000----Đất ở
457Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Ông Đào Dên) - Đến hết ranh đất nhà Ông Phan Sua150.000----Đất SX-KD
458Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Ông Đào Dên) - Đến hết ranh đất nhà Ông Phan Sua200.000----Đất TM-DV
459Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Ông Đào Dên) - Đến hết ranh đất nhà Ông Phan Sua250.000----Đất ở
460Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất Kho Sáu Điệu - Đến hết ranh đất nhà bà Hiền150.000----Đất SX-KD
461Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất Kho Sáu Điệu - Đến hết ranh đất nhà bà Hiền200.000----Đất TM-DV
462Huyện Vĩnh LợiLộ Cù Lao - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất Kho Sáu Điệu - Đến hết ranh đất nhà bà Hiền250.000----Đất ở
463Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà thầy Viễn - Đến Miếu Ông Bổn150.000----Đất SX-KD
464Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà thầy Viễn - Đến Miếu Ông Bổn200.000----Đất TM-DV
465Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà thầy Viễn - Đến Miếu Ông Bổn250.000----Đất ở
466Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Bà Dương - Đến hết ranh đất nhà Thầy Lành210.000----Đất SX-KD
467Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Bà Dương - Đến hết ranh đất nhà Thầy Lành280.000----Đất TM-DV
468Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà Bà Dương - Đến hết ranh đất nhà Thầy Lành350.000----Đất ở
469Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Trụ sở ấp Sóc Đồn) - Đến cầu nhà Bà Hoa210.000----Đất SX-KD
470Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Trụ sở ấp Sóc Đồn) - Đến cầu nhà Bà Hoa280.000----Đất TM-DV
471Huyện Vĩnh LợiLộ Sóc Đồn - Đay Tà Ni - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Trụ sở ấp Sóc Đồn) - Đến cầu nhà Bà Hoa350.000----Đất ở
472Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Phú Tòng - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cống Nước Mặn ) - Đến hết ranh đất nhà ông Huỳnh Quốc Bảo300.000----Đất SX-KD
473Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Phú Tòng - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cống Nước Mặn ) - Đến hết ranh đất nhà ông Huỳnh Quốc Bảo400.000----Đất TM-DV
474Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Phú Tòng - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cống Nước Mặn ) - Đến hết ranh đất nhà ông Huỳnh Quốc Bảo500.000----Đất ở
475Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Sơn Nhàn) - Đến hết ranh đất nhà Máy Bà Yến162.000----Đất SX-KD
476Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Sơn Nhàn) - Đến hết ranh đất nhà Máy Bà Yến216.000----Đất TM-DV
477Huyện Vĩnh LợiLộ Nước Mặn - Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Sơn Nhàn) - Đến hết ranh đất nhà Máy Bà Yến270.000----Đất ở
478Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cống Cả Vĩnh) - Đến ầu nhà ông Năm Phù192.000----Đất SX-KD
479Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cống Cả Vĩnh) - Đến ầu nhà ông Năm Phù256.000----Đất TM-DV
480Huyện Vĩnh LợiLộ Cả Vĩnh - Bưng Xúc - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Cống Cả Vĩnh) - Đến ầu nhà ông Năm Phù320.000----Đất ở
481Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Đầu lộ Giá Tiểu) - Đến cầu nhà ông Tấn192.000----Đất SX-KD
482Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Đầu lộ Giá Tiểu) - Đến cầu nhà ông Tấn256.000----Đất TM-DV
483Huyện Vĩnh LợiLộ Sốc Đồn - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Đầu lộ Giá Tiểu) - Đến cầu nhà ông Tấn320.000----Đất ở
484Huyện Vĩnh LợiGiá Tiểu - Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Sáu Điện - Đến cầu Chùa Chót162.000----Đất SX-KD
485Huyện Vĩnh LợiGiá Tiểu - Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Sáu Điện - Đến cầu Chùa Chót216.000----Đất TM-DV
486Huyện Vĩnh LợiGiá Tiểu - Đay Tà Ni - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ ranh đất nhà ông Sáu Điện - Đến cầu Chùa Chót270.000----Đất ở
487Huyện Vĩnh LợiPhú Tòng - Bưng Xúc - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ trụ Sở Ấp Phú Tòng - Đến hết ranh đất nhà ông Trọng210.000----Đất SX-KD
488Huyện Vĩnh LợiPhú Tòng - Bưng Xúc - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ trụ Sở Ấp Phú Tòng - Đến hết ranh đất nhà ông Trọng280.000----Đất TM-DV
489Huyện Vĩnh LợiPhú Tòng - Bưng Xúc - Giá Tiểu - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ trụ Sở Ấp Phú Tòng - Đến hết ranh đất nhà ông Trọng350.000----Đất ở
490Huyện Vĩnh LợiCù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Ông Cấu) - Đến ngã 3 Chùa Chót210.000----Đất SX-KD
491Huyện Vĩnh LợiCù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Ông Cấu) - Đến ngã 3 Chùa Chót280.000----Đất TM-DV
492Huyện Vĩnh LợiCù Lao - Cái Giá - Xã Hưng Hội (Khu vực Trung tâm xã)Bắt đầu từ Tỉnh lộ 976 (Nhà Ông Cấu) - Đến ngã 3 Chùa Chót350.000----Đất ở
493Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngQuốc lộ 1 - ấp Tân Tạo1.200.000----Đất SX-KD
494Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngQuốc lộ 1 - ấp Tân Tạo1.600.000----Đất TM-DV
495Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngQuốc lộ 1 - ấp Tân Tạo2.000.000----Đất ở
496Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Thị Dần - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường Hoa Lư1.200.000----Đất SX-KD
497Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Thị Dần - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường Hoa Lư1.600.000----Đất TM-DV
498Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Thị Dần - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường Hoa Lư2.000.000----Đất ở
499Huyện Vĩnh LợiĐường Phạm Thị Chữ - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường 19/5 - Trung tâm y tế1.200.000----Đất SX-KD
500Huyện Vĩnh LợiĐường Phạm Thị Chữ - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường 19/5 - Trung tâm y tế1.600.000----Đất TM-DV
501Huyện Vĩnh LợiĐường Phạm Thị Chữ - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường 19/5 - Trung tâm y tế2.000.000----Đất ở
502Huyện Vĩnh LợiĐường Hoa Lư - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường 19/5 - Đường Nguyễn Thị Dần1.200.000----Đất SX-KD
503Huyện Vĩnh LợiĐường Hoa Lư - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường 19/5 - Đường Nguyễn Thị Dần1.600.000----Đất TM-DV
504Huyện Vĩnh LợiĐường Hoa Lư - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường 19/5 - Đường Nguyễn Thị Dần2.000.000----Đất ở
505Huyện Vĩnh LợiĐường Ngô Văn Ngộ - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Lê Thị Quý - Đường Nguyễn Thị Tiền1.200.000----Đất SX-KD
506Huyện Vĩnh LợiĐường Ngô Văn Ngộ - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Lê Thị Quý - Đường Nguyễn Thị Tiền1.600.000----Đất TM-DV
507Huyện Vĩnh LợiĐường Ngô Văn Ngộ - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Lê Thị Quý - Đường Nguyễn Thị Tiền2.000.000----Đất ở
508Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Phúc Nguyên - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường số 171.200.000----Đất SX-KD
509Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Phúc Nguyên - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường số 171.600.000----Đất TM-DV
510Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Phúc Nguyên - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường số 172.000.000----Đất ở
511Huyện Vĩnh LợiĐường Ngô Quang Nhã - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Lê Thị Quý - Đường Nguyễn Thị Tiền1.200.000----Đất SX-KD
512Huyện Vĩnh LợiĐường Ngô Quang Nhã - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Lê Thị Quý - Đường Nguyễn Thị Tiền1.600.000----Đất TM-DV
513Huyện Vĩnh LợiĐường Ngô Quang Nhã - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Lê Thị Quý - Đường Nguyễn Thị Tiền2.000.000----Đất ở
514Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Thị Tiền - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Ngô Quang Nhã - Đường Hoa Lư1.200.000----Đất SX-KD
515Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Thị Tiền - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Ngô Quang Nhã - Đường Hoa Lư1.600.000----Đất TM-DV
516Huyện Vĩnh LợiĐường Nguyễn Thị Tiền - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Ngô Quang Nhã - Đường Hoa Lư2.000.000----Đất ở
517Huyện Vĩnh LợiĐường Võ Văn Kiệt - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngQuốc lộ 1 - Giao đường Hoa Lư1.200.000----Đất SX-KD
518Huyện Vĩnh LợiĐường Võ Văn Kiệt - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngQuốc lộ 1 - Giao đường Hoa Lư1.600.000----Đất TM-DV
519Huyện Vĩnh LợiĐường Võ Văn Kiệt - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngQuốc lộ 1 - Giao đường Hoa Lư2.000.000----Đất ở
520Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Quý - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường Nguyễn Phúc Nguyên1.200.000----Đất SX-KD
521Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Quý - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường Nguyễn Phúc Nguyên1.600.000----Đất TM-DV
522Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Quý - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Bùi Văn Viết - Đường Nguyễn Phúc Nguyên2.000.000----Đất ở
523Huyện Vĩnh LợiĐường Bùi Văn Viết - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Nguyễn Thị Dần - Đường Nguyễn Phúc Nguyên1.200.000----Đất SX-KD
524Huyện Vĩnh LợiĐường Bùi Văn Viết - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Nguyễn Thị Dần - Đường Nguyễn Phúc Nguyên1.600.000----Đất TM-DV
525Huyện Vĩnh LợiĐường Bùi Văn Viết - Khu hành chính của huyện Vĩnh Lợi - Thị trấn Châu HưngĐường Nguyễn Thị Dần - Đường Nguyễn Phúc Nguyên2.000.000----Đất ở
526Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Huy Thống - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Đường nội bộ trong khu dân cư -240.000----Đất SX-KD
527Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Huy Thống - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Đường nội bộ trong khu dân cư -320.000----Đất TM-DV
528Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Huy Thống - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Đường nội bộ trong khu dân cư -400.000----Đất ở
529Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Hoài Phong (các đoạn còn lại) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Đường nội bộ trong khu dân cư -240.000----Đất SX-KD
530Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Hoài Phong (các đoạn còn lại) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Đường nội bộ trong khu dân cư -320.000----Đất TM-DV
531Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Hoài Phong (các đoạn còn lại) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Đường nội bộ trong khu dân cư -400.000----Đất ở
532Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Hoài Phong (Đoạn chính) cách Quốc lộ 1 30m - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc Lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà ông 2 Tính360.000----Đất SX-KD
533Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Hoài Phong (Đoạn chính) cách Quốc lộ 1 30m - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc Lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà ông 2 Tính480.000----Đất TM-DV
534Huyện Vĩnh LợiKhu dân cư Hoài Phong (Đoạn chính) cách Quốc lộ 1 30m - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc Lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà ông 2 Tính600.000----Đất ở
535Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tùng - Đến hết ranh đất nhà ông 3 kiên180.000----Đất SX-KD
536Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tùng - Đến hết ranh đất nhà ông 3 kiên240.000----Đất TM-DV
537Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tùng - Đến hết ranh đất nhà ông 3 kiên300.000----Đất ở
538Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông 6 Ga180.000----Đất SX-KD
539Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông 6 Ga240.000----Đất TM-DV
540Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông 6 Ga300.000----Đất ở
541Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tỷ - Đến hết ranh đất nhà Ông Sơn180.000----Đất SX-KD
542Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tỷ - Đến hết ranh đất nhà Ông Sơn240.000----Đất TM-DV
543Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Tỷ - Đến hết ranh đất nhà Ông Sơn300.000----Đất ở
544Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (Châu Hưng A - Hưng Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ Nhà Thờ - Đến hết ranh đất nhà 6 Vinh240.000----Đất SX-KD
545Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (Châu Hưng A - Hưng Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ Nhà Thờ - Đến hết ranh đất nhà 6 Vinh320.000----Đất TM-DV
546Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (Châu Hưng A - Hưng Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ Nhà Thờ - Đến hết ranh đất nhà 6 Vinh400.000----Đất ở
547Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (Châu Hưng A - Hưng Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thanh Tùng - Đến giáp ranh xã Hưng Thành210.000----Đất SX-KD
548Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (Châu Hưng A - Hưng Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thanh Tùng - Đến giáp ranh xã Hưng Thành280.000----Đất TM-DV
549Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (Châu Hưng A - Hưng Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thanh Tùng - Đến giáp ranh xã Hưng Thành350.000----Đất ở
550Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (ngang nhà bà Điệp) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Cha - Đến giáp ranh xã Hưng Thành210.000----Đất SX-KD
551Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (ngang nhà bà Điệp) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Cha - Đến giáp ranh xã Hưng Thành280.000----Đất TM-DV
552Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Thờ (ngang nhà bà Điệp) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Cha - Đến giáp ranh xã Hưng Thành350.000----Đất ở
553Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà Chẹt Nhíp) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Bà Chăng - Đến giáp ranh xã Châu Hưng A180.000----Đất SX-KD
554Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà Chẹt Nhíp) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Bà Chăng - Đến giáp ranh xã Châu Hưng A240.000----Đất TM-DV
555Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà Chẹt Nhíp) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Bà Chăng - Đến giáp ranh xã Châu Hưng A300.000----Đất ở
556Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà bà 9 Đò) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến Miễu Ông Tà180.000----Đất SX-KD
557Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà bà 9 Đò) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến Miễu Ông Tà240.000----Đất TM-DV
558Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà bà 9 Đò) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến Miễu Ông Tà300.000----Đất ở
559Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (Xalatel) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hà - Đến cầu Thanh Niên180.000----Đất SX-KD
560Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (Xalatel) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hà - Đến cầu Thanh Niên240.000----Đất TM-DV
561Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (Xalatel) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hà - Đến cầu Thanh Niên300.000----Đất ở
562Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà Ông Khải) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hà - Đến hết ranh đất nhà Ông Dũ168.000----Đất SX-KD
563Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà Ông Khải) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hà - Đến hết ranh đất nhà Ông Dũ224.000----Đất TM-DV
564Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng (ngang nhà Ông Khải) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hà - Đến hết ranh đất nhà Ông Dũ280.000----Đất ở
565Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến hết ranh đất nhà ông Sương Dương162.000----Đất SX-KD
566Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến hết ranh đất nhà ông Sương Dương216.000----Đất TM-DV
567Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến hết ranh đất nhà ông Sương Dương270.000----Đất ở
568Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến gáp ranh xã Châu Hưng A162.000----Đất SX-KD
569Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến gáp ranh xã Châu Hưng A216.000----Đất TM-DV
570Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến gáp ranh xã Châu Hưng A270.000----Đất ở
571Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông 6 Chiên) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Dẩn - Đến cầu Ông Ngân180.000----Đất SX-KD
572Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông 6 Chiên) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Dẩn - Đến cầu Ông Ngân240.000----Đất TM-DV
573Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông 6 Chiên) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Dẩn - Đến cầu Ông Ngân300.000----Đất ở
574Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông Dũng) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông 7 Guôl - Đến giáp xã Châu Hưng A180.000----Đất SX-KD
575Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông Dũng) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông 7 Guôl - Đến giáp xã Châu Hưng A240.000----Đất TM-DV
576Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông Dũng) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Ông 7 Guôl - Đến giáp xã Châu Hưng A300.000----Đất ở
577Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông Mãnh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Trường - Đến hết ranh đất nhà ông Yết180.000----Đất SX-KD
578Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông Mãnh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Trường - Đến hết ranh đất nhà ông Yết240.000----Đất TM-DV
579Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây (ngang nhà Ông Mãnh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Trường - Đến hết ranh đất nhà ông Yết300.000----Đất ở
580Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Nhọn) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 5 Kiềm - Đến cầu Bà Sáng180.000----Đất SX-KD
581Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Nhọn) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 5 Kiềm - Đến cầu Bà Sáng240.000----Đất TM-DV
582Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Nhọn) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 5 Kiềm - Đến cầu Bà Sáng300.000----Đất ở
583Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông 5 Lập - Đến hết ranh đất nhà Thạch Trăng180.000----Đất SX-KD
584Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông 5 Lập - Đến hết ranh đất nhà Thạch Trăng240.000----Đất TM-DV
585Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông 5 Lập - Đến hết ranh đất nhà Thạch Trăng300.000----Đất ở
586Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Tiện) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Hòa - Đến hết ranh đất nhà ông Chiến180.000----Đất SX-KD
587Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Tiện) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Hòa - Đến hết ranh đất nhà ông Chiến240.000----Đất TM-DV
588Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Tiện) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Hòa - Đến hết ranh đất nhà ông Chiến300.000----Đất ở
589Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Chỉnh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Khương Em - Đến hết ranh đất nhà 4 Nghiêm180.000----Đất SX-KD
590Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Chỉnh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Khương Em - Đến hết ranh đất nhà 4 Nghiêm240.000----Đất TM-DV
591Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Chỉnh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà Khương Em - Đến hết ranh đất nhà 4 Nghiêm300.000----Đất ở
592Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Chuông) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Điểm Trường Xẻo Lá - Đến hết ranh đất nhà ông Điểm180.000----Đất SX-KD
593Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Chuông) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Điểm Trường Xẻo Lá - Đến hết ranh đất nhà ông Điểm240.000----Đất TM-DV
594Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Chuông) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Điểm Trường Xẻo Lá - Đến hết ranh đất nhà ông Điểm300.000----Đất ở
595Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Thọ) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Sơn Dương - Đến hết ranh đất nhà ông 8 Son180.000----Đất SX-KD
596Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Thọ) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Sơn Dương - Đến hết ranh đất nhà ông 8 Son240.000----Đất TM-DV
597Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà Ông Thọ) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Sơn Dương - Đến hết ranh đất nhà ông 8 Son300.000----Đất ở
598Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 4 Mảnh - Đến hết ranh đất nhà 3 Miên180.000----Đất SX-KD
599Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 4 Mảnh - Đến hết ranh đất nhà 3 Miên240.000----Đất TM-DV
600Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 4 Mảnh - Đến hết ranh đất nhà 3 Miên300.000----Đất ở
601Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà 6 Thanh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Khải - Đến cầu 7 Định180.000----Đất SX-KD
602Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà 6 Thanh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Khải - Đến cầu 7 Định240.000----Đất TM-DV
603Huyện Vĩnh LợiĐường Xẻo Lá (ngang nhà 6 Thanh) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông Khải - Đến cầu 7 Định300.000----Đất ở
604Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 9 Nhiều - Đến hết ranh đất nhà 2 Tươi180.000----Đất SX-KD
605Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 9 Nhiều - Đến hết ranh đất nhà 2 Tươi240.000----Đất TM-DV
606Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 9 Nhiều - Đến hết ranh đất nhà 2 Tươi300.000----Đất ở
607Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu ông Tráng - Đến cầu 2 Lốn180.000----Đất SX-KD
608Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu ông Tráng - Đến cầu 2 Lốn240.000----Đất TM-DV
609Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu ông Tráng - Đến cầu 2 Lốn300.000----Đất ở
610Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu 1 - Đến hết ranh đất nhà ông 5 Thọ180.000----Đất SX-KD
611Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu 1 - Đến hết ranh đất nhà ông 5 Thọ240.000----Đất TM-DV
612Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu 1 - Đến hết ranh đất nhà ông 5 Thọ300.000----Đất ở
613Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 6 Nghiêm - Đến ggà 3 Lộ Mới168.000----Đất SX-KD
614Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 6 Nghiêm - Đến ggà 3 Lộ Mới224.000----Đất TM-DV
615Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 6 Nghiêm - Đến ggà 3 Lộ Mới280.000----Đất ở
616Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B (ngang nhà 2 Tuấn) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu 1 - Đến giáp xã Châu Hưng A168.000----Đất SX-KD
617Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B (ngang nhà 2 Tuấn) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu 1 - Đến giáp xã Châu Hưng A224.000----Đất TM-DV
618Huyện Vĩnh LợiĐường Thông Lưu B (ngang nhà 2 Tuấn) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu 1 - Đến giáp xã Châu Hưng A280.000----Đất ở
619Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Dầy (ngang nhà Ông 5 Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà kho Bà Kiều - Đến hết ranh đất nhà út Hết180.000----Đất SX-KD
620Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Dầy (ngang nhà Ông 5 Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà kho Bà Kiều - Đến hết ranh đất nhà út Hết240.000----Đất TM-DV
621Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Dầy (ngang nhà Ông 5 Thành) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà kho Bà Kiều - Đến hết ranh đất nhà út Hết300.000----Đất ở
622Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cống Bản - Đến hết ranh đất nhà Ông Thông180.000----Đất SX-KD
623Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cống Bản - Đến hết ranh đất nhà Ông Thông240.000----Đất TM-DV
624Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cống Bản - Đến hết ranh đất nhà Ông Thông300.000----Đất ở
625Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh nhà Ông Quậy - Đến giáp ranh xã Châu Thới180.000----Đất SX-KD
626Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh nhà Ông Quậy - Đến giáp ranh xã Châu Thới240.000----Đất TM-DV
627Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh nhà Ông Quậy - Đến giáp ranh xã Châu Thới300.000----Đất ở
628Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Triều - Đến cầu Trường Yên420.000----Đất SX-KD
629Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Triều - Đến cầu Trường Yên560.000----Đất TM-DV
630Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Triều - Đến cầu Trường Yên700.000----Đất ở
631Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Ngó (Cô Hai Ngó) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Chùa Giác Hoa270.000----Đất SX-KD
632Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Ngó (Cô Hai Ngó) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Chùa Giác Hoa360.000----Đất TM-DV
633Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Ngó (Cô Hai Ngó) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Chùa Giác Hoa450.000----Đất ở
634Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Xẻo Chích cũ - Đến lộ tẻ trong180.000----Đất SX-KD
635Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Xẻo Chích cũ - Đến lộ tẻ trong240.000----Đất TM-DV
636Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Xẻo Chích cũ - Đến lộ tẻ trong300.000----Đất ở
637Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ tẻ ngoài - Đến cầu Xẻo Chích cũ390.000----Đất SX-KD
638Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ tẻ ngoài - Đến cầu Xẻo Chích cũ520.000----Đất TM-DV
639Huyện Vĩnh LợiĐường Xéo Chích - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ tẻ ngoài - Đến cầu Xẻo Chích cũ650.000----Đất ở
640Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Công Tâm - Đến giáp bãi rác180.000----Đất SX-KD
641Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Công Tâm - Đến giáp bãi rác240.000----Đất TM-DV
642Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Công Tâm - Đến giáp bãi rác300.000----Đất ở
643Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ bãi rác - Đến Lò Hoả Táng180.000----Đất SX-KD
644Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ bãi rác - Đến Lò Hoả Táng240.000----Đất TM-DV
645Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ lộ bãi rác - Đến Lò Hoả Táng300.000----Đất ở
646Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến bãi rác300.000----Đất SX-KD
647Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến bãi rác400.000----Đất TM-DV
648Huyện Vĩnh LợiĐường Tân Tạo - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến bãi rác500.000----Đất ở
649Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Bà Chăng (đường 10 Hưng) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 8 Đơ - Đến Miếu Ông Tà180.000----Đất SX-KD
650Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Bà Chăng (đường 10 Hưng) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 8 Đơ - Đến Miếu Ông Tà240.000----Đất TM-DV
651Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Bà Chăng (đường 10 Hưng) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 8 Đơ - Đến Miếu Ông Tà300.000----Đất ở
652Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Bà Chăng - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông 6 Việt - Đến hết ranh đất nhà Bà 2 Mèo180.000----Đất SX-KD
653Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Bà Chăng - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông 6 Việt - Đến hết ranh đất nhà Bà 2 Mèo240.000----Đất TM-DV
654Huyện Vĩnh LợiĐường Mặc Đây - Bà Chăng - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh đất nhà ông 6 Việt - Đến hết ranh đất nhà Bà 2 Mèo300.000----Đất ở
655Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Hoa - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Hải - Đến giáp ranh Phường 8192.000----Đất SX-KD
656Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Hoa - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Hải - Đến giáp ranh Phường 8256.000----Đất TM-DV
657Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Hoa - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Ông Hải - Đến giáp ranh Phường 8320.000----Đất ở
658Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Hoa - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Ông Hải600.000----Đất SX-KD
659Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Hoa - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Ông Hải800.000----Đất TM-DV
660Huyện Vĩnh LợiĐường Huỳnh Thị Hoa - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Ông Hải1.000.000----Đất ở
661Huyện Vĩnh LợiĐường 19/5 - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Trường Yên - Đến giáp ranh xã Châu Thới360.000----Đất SX-KD
662Huyện Vĩnh LợiĐường 19/5 - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Trường Yên - Đến giáp ranh xã Châu Thới480.000----Đất TM-DV
663Huyện Vĩnh LợiĐường 19/5 - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Trường Yên - Đến giáp ranh xã Châu Thới600.000----Đất ở
664Huyện Vĩnh LợiĐường 19/5 - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Trường Yên480.000----Đất SX-KD
665Huyện Vĩnh LợiĐường 19/5 - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Trường Yên640.000----Đất TM-DV
666Huyện Vĩnh LợiĐường 19/5 - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Trường Yên800.000----Đất ở
667Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 6 Thanh - Đến cấu Sơn Dương180.000----Đất SX-KD
668Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 6 Thanh - Đến cấu Sơn Dương240.000----Đất TM-DV
669Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu 6 Thanh - Đến cấu Sơn Dương300.000----Đất ở
670Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ hết Khu Nhà ở xã hội - Đến cầu 6 Thanh240.000----Đất SX-KD
671Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ hết Khu Nhà ở xã hội - Đến cầu 6 Thanh320.000----Đất TM-DV
672Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ hết Khu Nhà ở xã hội - Đến cầu 6 Thanh400.000----Đất ở
673Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết Khu Nhà ở xã hội300.000----Đất SX-KD
674Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết Khu Nhà ở xã hội400.000----Đất TM-DV
675Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh (phía nam kênh Tư Bal) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết Khu Nhà ở xã hội500.000----Đất ở
676Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Sáu Thanh - Đến hết ranh đất nhà Ông Trọng240.000----Đất SX-KD
677Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Sáu Thanh - Đến hết ranh đất nhà Ông Trọng320.000----Đất TM-DV
678Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Sáu Thanh - Đến hết ranh đất nhà Ông Trọng400.000----Đất ở
679Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ giáp Trường Tiểu học Hoa Lư - Đến cầu Sáu Thanh480.000----Đất SX-KD
680Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ giáp Trường Tiểu học Hoa Lư - Đến cầu Sáu Thanh640.000----Đất TM-DV
681Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ giáp Trường Tiểu học Hoa Lư - Đến cầu Sáu Thanh800.000----Đất ở
682Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết ranh Trường Tiểu học Hoa Lư720.000----Đất SX-KD
683Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết ranh Trường Tiểu học Hoa Lư960.000----Đất TM-DV
684Huyện Vĩnh LợiĐường Lê Thị Mạnh - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết ranh Trường Tiểu học Hoa Lư1.200.000----Đất ở
685Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương (Phía nam kênh Cái Dầy - Nhà Thờ) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh nhà Ông 8 Hòa - Đến cầu Ông Cha180.000----Đất SX-KD
686Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương (Phía nam kênh Cái Dầy - Nhà Thờ) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh nhà Ông 8 Hòa - Đến cầu Ông Cha240.000----Đất TM-DV
687Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương (Phía nam kênh Cái Dầy - Nhà Thờ) - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ ranh nhà Ông 8 Hòa - Đến cầu Ông Cha300.000----Đất ở
688Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến cống Nhà Thờ192.000----Đất SX-KD
689Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến cống Nhà Thờ256.000----Đất TM-DV
690Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Mặc Đây - Đến cống Nhà Thờ320.000----Đất ở
691Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu B - Đến cầu Mặc Đây210.000----Đất SX-KD
692Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu B - Đến cầu Mặc Đây280.000----Đất TM-DV
693Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ cầu Thông Lưu B - Đến cầu Mặc Đây350.000----Đất ở
694Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Thông Lưu B360.000----Đất SX-KD
695Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Thông Lưu B480.000----Đất TM-DV
696Huyện Vĩnh LợiĐường Trương Thị Cương - Thị trấn Châu HưngBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cầu Thông Lưu B600.000----Đất ở
697Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài B - Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 3 Triều - Đến cầu 7 Bưởi150.000----Đất SX-KD
698Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài B - Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 3 Triều - Đến cầu 7 Bưởi200.000----Đất TM-DV
699Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài B - Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 3 Triều - Đến cầu 7 Bưởi250.000----Đất ở
700Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Trường - Đến lộ Nhà Dài A150.000----Đất SX-KD
701Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Trường - Đến lộ Nhà Dài A200.000----Đất TM-DV
702Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Trường - Đến lộ Nhà Dài A250.000----Đất ở
703Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A- Hưng Thành - Đến cầu 6 A150.000----Đất SX-KD
704Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A- Hưng Thành - Đến cầu 6 A200.000----Đất TM-DV
705Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A- Hưng Thành - Đến cầu 6 A250.000----Đất ở
706Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A- Hưng Thành - Đến cầu 9 Tuấn150.000----Đất SX-KD
707Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A- Hưng Thành - Đến cầu 9 Tuấn200.000----Đất TM-DV
708Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A- Hưng Thành - Đến cầu 9 Tuấn250.000----Đất ở
709Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Lâm - Đến cầu Thạnh Long (6 Để)150.000----Đất SX-KD
710Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Lâm - Đến cầu Thạnh Long (6 Để)200.000----Đất TM-DV
711Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Lâm - Đến cầu Thạnh Long (6 Để)250.000----Đất ở
712Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Thiện - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Thạch150.000----Đất SX-KD
713Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Thiện - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Thạch200.000----Đất TM-DV
714Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Thiện - Đến hết ranh đất nhà Ông 5 Thạch250.000----Đất ở
715Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng AĐiểm trường Tiểu học Chắc Đốt - Đến hết ranh đất nhà Ông Tông150.000----Đất SX-KD
716Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng AĐiểm trường Tiểu học Chắc Đốt - Đến hết ranh đất nhà Ông Tông200.000----Đất TM-DV
717Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng AĐiểm trường Tiểu học Chắc Đốt - Đến hết ranh đất nhà Ông Tông250.000----Đất ở
718Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà 9 Chủ - Đến giáp ranh Thị Trấn150.000----Đất SX-KD
719Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà 9 Chủ - Đến giáp ranh Thị Trấn200.000----Đất TM-DV
720Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà 9 Chủ - Đến giáp ranh Thị Trấn250.000----Đất ở
721Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà 9 Tuấn - Đến hết ranh đất nhà Bà Chênh150.000----Đất SX-KD
722Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà 9 Tuấn - Đến hết ranh đất nhà Bà Chênh200.000----Đất TM-DV
723Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà 9 Tuấn - Đến hết ranh đất nhà Bà Chênh250.000----Đất ở
724Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Minh - Đến hết ranh đất nhà 3 Xệ150.000----Đất SX-KD
725Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Minh - Đến hết ranh đất nhà 3 Xệ200.000----Đất TM-DV
726Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Minh - Đến hết ranh đất nhà 3 Xệ250.000----Đất ở
727Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 3 Triều - Đến hết ranh đất nhà Ông Cường150.000----Đất SX-KD
728Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 3 Triều - Đến hết ranh đất nhà Ông Cường200.000----Đất TM-DV
729Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 3 Triều - Đến hết ranh đất nhà Ông Cường250.000----Đất ở
730Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Lắm - Đến hết ranh đất nhà Ông Phụng150.000----Đất SX-KD
731Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Lắm - Đến hết ranh đất nhà Ông Phụng200.000----Đất TM-DV
732Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Lắm - Đến hết ranh đất nhà Ông Phụng250.000----Đất ở
733Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến cầu Nhà Dài B150.000----Đất SX-KD
734Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến cầu Nhà Dài B200.000----Đất TM-DV
735Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến cầu Nhà Dài B250.000----Đất ở
736Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh nhà Ông Hai Hậu - Đến hết ranh đất nhà Ông Nhanh150.000----Đất SX-KD
737Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh nhà Ông Hai Hậu - Đến hết ranh đất nhà Ông Nhanh200.000----Đất TM-DV
738Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh nhà Ông Hai Hậu - Đến hết ranh đất nhà Ông Nhanh250.000----Đất ở
739Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến cầu Ông Hổ150.000----Đất SX-KD
740Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến cầu Ông Hổ200.000----Đất TM-DV
741Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến cầu Ông Hổ250.000----Đất ở
742Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Hổ - Đến cầu 4 Hoàng150.000----Đất SX-KD
743Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Hổ - Đến cầu 4 Hoàng200.000----Đất TM-DV
744Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Lộ Nhà Dài B - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Hổ - Đến cầu 4 Hoàng250.000----Đất ở
745Huyện Vĩnh LợiĐông Nàng Rền - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cống 6 Sách180.000----Đất SX-KD
746Huyện Vĩnh LợiĐông Nàng Rền - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cống 6 Sách240.000----Đất TM-DV
747Huyện Vĩnh LợiĐông Nàng Rền - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cống 6 Sách300.000----Đất ở
748Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Vũ Hoàng - Đường 3 Tình150.000----Đất SX-KD
749Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Vũ Hoàng - Đường 3 Tình200.000----Đất TM-DV
750Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Vũ Hoàng - Đường 3 Tình250.000----Đất ở
751Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cấu 3 Chấn - Đến cầu 6 Sành150.000----Đất SX-KD
752Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cấu 3 Chấn - Đến cầu 6 Sành200.000----Đất TM-DV
753Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cấu 3 Chấn - Đến cầu 6 Sành250.000----Đất ở
754Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Nhà Bích Trị) - Đến hết ranh đất nhà Ông Cọp150.000----Đất SX-KD
755Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Nhà Bích Trị) - Đến hết ranh đất nhà Ông Cọp200.000----Đất TM-DV
756Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Nhà Bích Trị) - Đến hết ranh đất nhà Ông Cọp250.000----Đất ở
757Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Nhà Dài A - Đến đê Bao Đông Nàng Rền150.000----Đất SX-KD
758Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Nhà Dài A - Đến đê Bao Đông Nàng Rền200.000----Đất TM-DV
759Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Nhà Dài A - Đến đê Bao Đông Nàng Rền250.000----Đất ở
760Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ xã Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Ích150.000----Đất SX-KD
761Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ xã Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Ích200.000----Đất TM-DV
762Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ xã Châu Hưng A - Hưng Thành - Đến hết ranh đất nhà Ông 7 Ích250.000----Đất ở
763Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hải - Đến cầu 5 Y150.000----Đất SX-KD
764Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hải - Đến cầu 5 Y200.000----Đất TM-DV
765Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Hải - Đến cầu 5 Y250.000----Đất ở
766Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Út Lê - Đến cầu 2 Bửu150.000----Đất SX-KD
767Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Út Lê - Đến cầu 2 Bửu200.000----Đất TM-DV
768Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Út Lê - Đến cầu 2 Bửu250.000----Đất ở
769Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Cầu 2 Kêu) - Đến hết ranh đất nhà Bà Thúy150.000----Đất SX-KD
770Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Cầu 2 Kêu) - Đến hết ranh đất nhà Bà Thúy200.000----Đất TM-DV
771Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Cầu 2 Kêu) - Đến hết ranh đất nhà Bà Thúy250.000----Đất ở
772Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Khanh - Đến hết ranh đất nhà Ông 8 Quyền150.000----Đất SX-KD
773Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Khanh - Đến hết ranh đất nhà Ông 8 Quyền200.000----Đất TM-DV
774Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Khanh - Đến hết ranh đất nhà Ông 8 Quyền250.000----Đất ở
775Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Lộ xã) - Đến cầu 2 Cồn150.000----Đất SX-KD
776Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Lộ xã) - Đến cầu 2 Cồn200.000----Đất TM-DV
777Huyện Vĩnh LợiLộ Hà Đức - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A - Hưng Thành (Lộ xã) - Đến cầu 2 Cồn250.000----Đất ở
778Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Ông Ái) - Đến hết ranh đất nhà Ông Út Em150.000----Đất SX-KD
779Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Ông Ái) - Đến hết ranh đất nhà Ông Út Em200.000----Đất TM-DV
780Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Ông Ái) - Đến hết ranh đất nhà Ông Út Em250.000----Đất ở
781Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Ông Xuôi) - Đến hết ranh đất nhà Ông Vinh150.000----Đất SX-KD
782Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Ông Xuôi) - Đến hết ranh đất nhà Ông Vinh200.000----Đất TM-DV
783Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Ông Xuôi) - Đến hết ranh đất nhà Ông Vinh250.000----Đất ở
784Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà 3 Sang) - Đến hết ranh đất nhà Ông Lý Đực150.000----Đất SX-KD
785Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà 3 Sang) - Đến hết ranh đất nhà Ông Lý Đực200.000----Đất TM-DV
786Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà 3 Sang) - Đến hết ranh đất nhà Ông Lý Đực250.000----Đất ở
787Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Cống Trà Hất) - Đến kênh Nội Đồng150.000----Đất SX-KD
788Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Cống Trà Hất) - Đến kênh Nội Đồng200.000----Đất TM-DV
789Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Cống Trà Hất) - Đến kênh Nội Đồng250.000----Đất ở
790Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Miếu Thạch Thần) - Đến hết ranh đất nhà Ông Hùng150.000----Đất SX-KD
791Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Miếu Thạch Thần) - Đến hết ranh đất nhà Ông Hùng200.000----Đất TM-DV
792Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Miếu Thạch Thần) - Đến hết ranh đất nhà Ông Hùng250.000----Đất ở
793Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Tuấn Anh) - Đến hết ranh đất nhà Ông Vui150.000----Đất SX-KD
794Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Tuấn Anh) - Đến hết ranh đất nhà Ông Vui200.000----Đất TM-DV
795Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 ( Nhà Tuấn Anh) - Đến hết ranh đất nhà Ông Vui250.000----Đất ở
796Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà 8 Giang150.000----Đất SX-KD
797Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà 8 Giang200.000----Đất TM-DV
798Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà 8 Giang250.000----Đất ở
799Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Thượng - Đến hết ranh đất nhà Ông Oanh150.000----Đất SX-KD
800Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Thượng - Đến hết ranh đất nhà Ông Oanh200.000----Đất TM-DV
801Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Thượng - Đến hết ranh đất nhà Ông Oanh250.000----Đất ở
802Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng AQuốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến giáp ranh Sóc Trăng (Nhà bà Tám)150.000----Đất SX-KD
803Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng AQuốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến giáp ranh Sóc Trăng (Nhà bà Tám)200.000----Đất TM-DV
804Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng AQuốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến giáp ranh Sóc Trăng (Nhà bà Tám)250.000----Đất ở
805Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Thượng - Đến hết ranh đất nhà Ông Hết150.000----Đất SX-KD
806Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Thượng - Đến hết ranh đất nhà Ông Hết200.000----Đất TM-DV
807Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Ông Thượng - Đến hết ranh đất nhà Ông Hết250.000----Đất ở
808Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Điệp - Đến hết ranh đất nhà 4 Oai150.000----Đất SX-KD
809Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Điệp - Đến hết ranh đất nhà 4 Oai200.000----Đất TM-DV
810Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 5 Điệp - Đến hết ranh đất nhà 4 Oai250.000----Đất ở
811Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 6A - Đến trạm bơm kênh Tư Báo150.000----Đất SX-KD
812Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 6A - Đến trạm bơm kênh Tư Báo200.000----Đất TM-DV
813Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 6A - Đến trạm bơm kênh Tư Báo250.000----Đất ở
814Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến hết ranh đất nhà thạch Út150.000----Đất SX-KD
815Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến hết ranh đất nhà thạch Út200.000----Đất TM-DV
816Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến hết ranh đất nhà thạch Út250.000----Đất ở
817Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến Chùa Châu Quang150.000----Đất SX-KD
818Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến Chùa Châu Quang200.000----Đất TM-DV
819Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 (Cầu Nàng Rền) - Đến Chùa Châu Quang250.000----Đất ở
820Huyện Vĩnh LợiLộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ trường mẫu giáo Phong Lan - Đến cầu Nhà Dài A300.000----Đất SX-KD
821Huyện Vĩnh LợiLộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ trường mẫu giáo Phong Lan - Đến cầu Nhà Dài A400.000----Đất TM-DV
822Huyện Vĩnh LợiLộ Châu Hưng A - Hưng Thành - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ trường mẫu giáo Phong Lan - Đến cầu Nhà Dài A500.000----Đất ở
823Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Bảy Tròn - Đấp Năm Nguyên150.000----Đất SX-KD
824Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Bảy Tròn - Đấp Năm Nguyên200.000----Đất TM-DV
825Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Ông Bảy Tròn - Đấp Năm Nguyên250.000----Đất ở
826Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 10 Ty - Đến hết ranh đất nhà Ông Quyền150.000----Đất SX-KD
827Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 10 Ty - Đến hết ranh đất nhà Ông Quyền200.000----Đất TM-DV
828Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 10 Ty - Đến hết ranh đất nhà Ông Quyền250.000----Đất ở
829Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 10 Ty - Đến hết ranh đất nhà 10 Lỡn150.000----Đất SX-KD
830Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 10 Ty - Đến hết ranh đất nhà 10 Lỡn200.000----Đất TM-DV
831Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu 10 Ty - Đến hết ranh đất nhà 10 Lỡn250.000----Đất ở
832Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng AĐường Thạnh Long - Đến hết ranh đất nhà Ông Bảo150.000----Đất SX-KD
833Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng AĐường Thạnh Long - Đến hết ranh đất nhà Ông Bảo200.000----Đất TM-DV
834Huyện Vĩnh LợiĐường Thạnh Long - Xã Châu Hưng AĐường Thạnh Long - Đến hết ranh đất nhà Ông Bảo250.000----Đất ở
835Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Tư Gia - Đến hết ranh đất nhà ông Út Hoàng150.000----Đất SX-KD
836Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Tư Gia - Đến hết ranh đất nhà ông Út Hoàng200.000----Đất TM-DV
837Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Tư Gia - Đến hết ranh đất nhà ông Út Hoàng250.000----Đất ở
838Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A-Hưng Thành (cầu Ông Tòng) - Đến giáp Thông Lưu B150.000----Đất SX-KD
839Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A-Hưng Thành (cầu Ông Tòng) - Đến giáp Thông Lưu B200.000----Đất TM-DV
840Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ lộ Châu Hưng A-Hưng Thành (cầu Ông Tòng) - Đến giáp Thông Lưu B250.000----Đất ở
841Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Tư Gia - Đến cầu Sáu Liểu210.000----Đất SX-KD
842Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Tư Gia - Đến cầu Sáu Liểu280.000----Đất TM-DV
843Huyện Vĩnh LợiLộ Thông Lưu A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Tư Gia - Đến cầu Sáu Liểu350.000----Đất ở
844Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Quang Vinh - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Hết ranh đất nhà bà Út Liểu (Quang Vinh)180.000----Đất SX-KD
845Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Quang Vinh - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Hết ranh đất nhà bà Út Liểu (Quang Vinh)240.000----Đất TM-DV
846Huyện Vĩnh LợiLộ Trà Ban 2 - Quang Vinh - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc lộ 1 - Hết ranh đất nhà bà Út Liểu (Quang Vinh)300.000----Đất ở
847Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Cầu Sáu Sách - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Thanh Tùng - Đến cầu nhà ông Sáu Sách (cống 6 Sách)150.000----Đất SX-KD
848Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Cầu Sáu Sách - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Thanh Tùng - Đến cầu nhà ông Sáu Sách (cống 6 Sách)200.000----Đất TM-DV
849Huyện Vĩnh LợiLộ Chắc Đốt - Cầu Sáu Sách - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ cầu Thanh Tùng - Đến cầu nhà ông Sáu Sách (cống 6 Sách)250.000----Đất ở
850Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài B - Bàu Lớn - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Tư Nai - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Thắng150.000----Đất SX-KD
851Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài B - Bàu Lớn - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Tư Nai - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Thắng200.000----Đất TM-DV
852Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài B - Bàu Lớn - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Tư Nai - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Thắng250.000----Đất ở
853Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Công Điền - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Sáu Thượng - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Hậu150.000----Đất SX-KD
854Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Công Điền - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Sáu Thượng - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Hậu200.000----Đất TM-DV
855Huyện Vĩnh LợiLộ Nhà Dài A - Công Điền - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà ông Sáu Thượng - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Hậu250.000----Đất ở
856Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Ban 2 - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Bảy An (Trà Ban 2) - Đến hết ranh đất nhà Năm Nai150.000----Đất SX-KD
857Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Ban 2 - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Bảy An (Trà Ban 2) - Đến hết ranh đất nhà Năm Nai200.000----Đất TM-DV
858Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Ban 2 - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ ranh đất nhà Bảy An (Trà Ban 2) - Đến hết ranh đất nhà Năm Nai250.000----Đất ở
859Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Ban 2 - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc Lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà Bảy An (đê bao Đông Nàng Rền)180.000----Đất SX-KD
860Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Ban 2 - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc Lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà Bảy An (đê bao Đông Nàng Rền)240.000----Đất TM-DV
861Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Ban 2 - Nhà Dài A - Xã Châu Hưng ABắt đầu từ Quốc Lộ 1 - Đến hết ranh đất nhà Bảy An (đê bao Đông Nàng Rền)300.000----Đất ở
862Huyện Vĩnh LợiĐường ấp B2 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Hằng - Đến hết ranh đất nhà Bà Minh150.000----Đất SX-KD
863Huyện Vĩnh LợiĐường ấp B2 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Hằng - Đến hết ranh đất nhà Bà Minh200.000----Đất TM-DV
864Huyện Vĩnh LợiĐường ấp B2 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Bà Hằng - Đến hết ranh đất nhà Bà Minh250.000----Đất ở
865Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nam - Đến hết ranh đất nhà Ông út150.000----Đất SX-KD
866Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nam - Đến hết ranh đất nhà Ông út200.000----Đất TM-DV
867Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nam - Đến hết ranh đất nhà Ông út250.000----Đất ở
868Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Công Điền - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bà Lăng - Đến hết ranh đất nhà Ông Khanh150.000----Đất SX-KD
869Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Công Điền - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bà Lăng - Đến hết ranh đất nhà Ông Khanh200.000----Đất TM-DV
870Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Công Điền - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bà Lăng - Đến hết ranh đất nhà Ông Khanh250.000----Đất ở
871Huyện Vĩnh LợiĐường B1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Hai - Đến hết ranh đất Nhà văn hóa ấp B1150.000----Đất SX-KD
872Huyện Vĩnh LợiĐường B1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Hai - Đến hết ranh đất Nhà văn hóa ấp B1200.000----Đất TM-DV
873Huyện Vĩnh LợiĐường B1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Hai - Đến hết ranh đất Nhà văn hóa ấp B1250.000----Đất ở
874Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Dửng - Đến hết ranh đất nhà Ông Hưng150.000----Đất SX-KD
875Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Dửng - Đến hết ranh đất nhà Ông Hưng200.000----Đất TM-DV
876Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Dửng - Đến hết ranh đất nhà Ông Hưng250.000----Đất ở
877Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Sáng - Đến giáp Tỉnh Sóc Trăng150.000----Đất SX-KD
878Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Sáng - Đến giáp Tỉnh Sóc Trăng200.000----Đất TM-DV
879Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Sáng - Đến giáp Tỉnh Sóc Trăng250.000----Đất ở
880Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu bà Nga - Đến cầu Ông Nghĩa150.000----Đất SX-KD
881Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu bà Nga - Đến cầu Ông Nghĩa200.000----Đất TM-DV
882Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu bà Nga - Đến cầu Ông Nghĩa250.000----Đất ở
883Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà bà Sang - Đến hết ranh đất nhà Ông Việt (giáp ấp Xóm Lớn)150.000----Đất SX-KD
884Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà bà Sang - Đến hết ranh đất nhà Ông Việt (giáp ấp Xóm Lớn)200.000----Đất TM-DV
885Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà bà Sang - Đến hết ranh đất nhà Ông Việt (giáp ấp Xóm Lớn)250.000----Đất ở
886Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Đáng - Đến hết ranh đất nhà Ông Ngọc Tới150.000----Đất SX-KD
887Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Đáng - Đến hết ranh đất nhà Ông Ngọc Tới200.000----Đất TM-DV
888Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Ông Đáng - Đến hết ranh đất nhà Ông Ngọc Tới250.000----Đất ở
889Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nhiên - Đến hết ranh đất nhà Ông Khoa150.000----Đất SX-KD
890Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nhiên - Đến hết ranh đất nhà Ông Khoa200.000----Đất TM-DV
891Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nhiên - Đến hết ranh đất nhà Ông Khoa250.000----Đất ở
892Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà Ông Bích150.000----Đất SX-KD
893Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà Ông Bích200.000----Đất TM-DV
894Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu ông Dũng - Đến hết ranh đất nhà Ông Bích250.000----Đất ở
895Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Lung Sen - Đến hết ranh đất nhà ông Thiên150.000----Đất SX-KD
896Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Lung Sen - Đến hết ranh đất nhà ông Thiên200.000----Đất TM-DV
897Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Lung Sen - Đến hết ranh đất nhà ông Thiên250.000----Đất ở
898Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ hết ranh đất nhà ông Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông Hường150.000----Đất SX-KD
899Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ hết ranh đất nhà ông Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông Hường200.000----Đất TM-DV
900Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ hết ranh đất nhà ông Hưng - Đến hết ranh đất nhà ông Hường250.000----Đất ở
901Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ hết ranh đất nhà bà Sang - Đến hết ranh đất nhà ông Hiền150.000----Đất SX-KD
902Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ hết ranh đất nhà bà Sang - Đến hết ranh đất nhà ông Hiền200.000----Đất TM-DV
903Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ hết ranh đất nhà bà Sang - Đến hết ranh đất nhà ông Hiền250.000----Đất ở
904Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nam - Đến giáp Sóc Trăng150.000----Đất SX-KD
905Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nam - Đến giáp Sóc Trăng200.000----Đất TM-DV
906Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Nam - Đến giáp Sóc Trăng250.000----Đất ở
907Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ Miếu Bà - Đến hết ranh đất nhà ông Đê150.000----Đất SX-KD
908Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ Miếu Bà - Đến hết ranh đất nhà ông Đê200.000----Đất TM-DV
909Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ Miếu Bà - Đến hết ranh đất nhà ông Đê250.000----Đất ở
910Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Thanh - Đến hết ranh đất nhà ông Nghĩa150.000----Đất SX-KD
911Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Thanh - Đến hết ranh đất nhà ông Nghĩa200.000----Đất TM-DV
912Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Thanh - Đến hết ranh đất nhà ông Nghĩa250.000----Đất ở
913Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Khanh - Đến cầu Bà Lăng150.000----Đất SX-KD
914Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Khanh - Đến cầu Bà Lăng200.000----Đất TM-DV
915Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Khanh - Đến cầu Bà Lăng250.000----Đất ở
916Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Bộ - Đến hết ranh đất nhà bà Kim Hai150.000----Đất SX-KD
917Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Bộ - Đến hết ranh đất nhà bà Kim Hai200.000----Đất TM-DV
918Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông Bộ - Đến hết ranh đất nhà bà Kim Hai250.000----Đất ở
919Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông 5 Đá - Đến hết ranh đất nhà ông Thủ150.000----Đất SX-KD
920Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông 5 Đá - Đến hết ranh đất nhà ông Thủ200.000----Đất TM-DV
921Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà ông 5 Đá - Đến hết ranh đất nhà ông Thủ250.000----Đất ở
922Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà bà Hoa - Đến hết ranh đất nhà ông 7 Sên150.000----Đất SX-KD
923Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà bà Hoa - Đến hết ranh đất nhà ông 7 Sên200.000----Đất TM-DV
924Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà bà Hoa - Đến hết ranh đất nhà ông 7 Sên250.000----Đất ở
925Huyện Vĩnh LợiTuyến Bàu Sen - Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bà Sanh - Đến hết ranh đất nhà ông Công150.000----Đất SX-KD
926Huyện Vĩnh LợiTuyến Bàu Sen - Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bà Sanh - Đến hết ranh đất nhà ông Công200.000----Đất TM-DV
927Huyện Vĩnh LợiTuyến Bàu Sen - Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bà Sanh - Đến hết ranh đất nhà ông Công250.000----Đất ở
928Huyện Vĩnh LợiTuyến Ấp Kênh - Ấp 4B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Lung Sen - Đến hết ranh đất nhà ông Út Thêm150.000----Đất SX-KD
929Huyện Vĩnh LợiTuyến Ấp Kênh - Ấp 4B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Lung Sen - Đến hết ranh đất nhà ông Út Thêm200.000----Đất TM-DV
930Huyện Vĩnh LợiTuyến Ấp Kênh - Ấp 4B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Lung Sen - Đến hết ranh đất nhà ông Út Thêm250.000----Đất ở
931Huyện Vĩnh LợiTuyến Giồng Đế - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà ông Tỏa - Đến giáp ranh ấp Công Điền150.000----Đất SX-KD
932Huyện Vĩnh LợiTuyến Giồng Đế - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà ông Tỏa - Đến giáp ranh ấp Công Điền200.000----Đất TM-DV
933Huyện Vĩnh LợiTuyến Giồng Đế - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà ông Tỏa - Đến giáp ranh ấp Công Điền250.000----Đất ở
934Huyện Vĩnh LợiĐường Hàn Bần - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trường tiểu học Châu Thới - Đến cầu nhà ông 6 Ngộ150.000----Đất SX-KD
935Huyện Vĩnh LợiĐường Hàn Bần - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trường tiểu học Châu Thới - Đến cầu nhà ông 6 Ngộ200.000----Đất TM-DV
936Huyện Vĩnh LợiĐường Hàn Bần - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trường tiểu học Châu Thới - Đến cầu nhà ông 6 Ngộ250.000----Đất ở
937Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà ông Tấu - Đến cầu nhà ông Dũng150.000----Đất SX-KD
938Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà ông Tấu - Đến cầu nhà ông Dũng200.000----Đất TM-DV
939Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà ông Tấu - Đến cầu nhà ông Dũng250.000----Đất ở
940Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông An - Đến hết ranh đất nhà ông Xuân150.000----Đất SX-KD
941Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông An - Đến hết ranh đất nhà ông Xuân200.000----Đất TM-DV
942Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông An - Đến hết ranh đất nhà ông Xuân250.000----Đất ở
943Huyện Vĩnh LợiĐường Nàng Rèn - Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mùi - Đến hết ranh đất nhà ông Đực150.000----Đất SX-KD
944Huyện Vĩnh LợiĐường Nàng Rèn - Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mùi - Đến hết ranh đất nhà ông Đực200.000----Đất TM-DV
945Huyện Vĩnh LợiĐường Nàng Rèn - Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Mùi - Đến hết ranh đất nhà ông Đực250.000----Đất ở
946Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - B1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông 6 Ngọc - Đến hết ranh đất nhà ông Út Hai150.000----Đất SX-KD
947Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - B1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông 6 Ngọc - Đến hết ranh đất nhà ông Út Hai200.000----Đất TM-DV
948Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - B1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông 6 Ngọc - Đến hết ranh đất nhà ông Út Hai250.000----Đất ở
949Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Lớn - Đến hết ranh đất nhà ông 6 Sáng150.000----Đất SX-KD
950Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Lớn - Đến hết ranh đất nhà ông 6 Sáng200.000----Đất TM-DV
951Huyện Vĩnh LợiĐường Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Lớn - Đến hết ranh đất nhà ông 6 Sáng250.000----Đất ở
952Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Trà Hất - Đến hết ranh đất nhà Bà Chợ150.000----Đất SX-KD
953Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Trà Hất - Đến hết ranh đất nhà Bà Chợ200.000----Đất TM-DV
954Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Trà Hất - Đến hết ranh đất nhà Bà Chợ250.000----Đất ở
955Huyện Vĩnh LợiĐường kênh Thanh Niên - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh Trường Nguyễn Bĩnh Khiêm - Đến Ấp B2 (Nhà ông Phúc)150.000----Đất SX-KD
956Huyện Vĩnh LợiĐường kênh Thanh Niên - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh Trường Nguyễn Bĩnh Khiêm - Đến Ấp B2 (Nhà ông Phúc)200.000----Đất TM-DV
957Huyện Vĩnh LợiĐường kênh Thanh Niên - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh Trường Nguyễn Bĩnh Khiêm - Đến Ấp B2 (Nhà ông Phúc)250.000----Đất ở
958Huyện Vĩnh LợiĐường Lung Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông An - Đến cầu Ông Lợi (Kinh Xáng)150.000----Đất SX-KD
959Huyện Vĩnh LợiĐường Lung Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông An - Đến cầu Ông Lợi (Kinh Xáng)200.000----Đất TM-DV
960Huyện Vĩnh LợiĐường Lung Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông An - Đến cầu Ông Lợi (Kinh Xáng)250.000----Đất ở
961Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh Trường Ngô Quang Nhã - Đến cầu Ông Tuệ150.000----Đất SX-KD
962Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh Trường Ngô Quang Nhã - Đến cầu Ông Tuệ200.000----Đất TM-DV
963Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh Trường Ngô Quang Nhã - Đến cầu Ông Tuệ250.000----Đất ở
964Huyện Vĩnh LợiĐường Công Điền - Nàng Rèn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Lác - Đến Miễu bà Nàng Rèn150.000----Đất SX-KD
965Huyện Vĩnh LợiĐường Công Điền - Nàng Rèn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Lác - Đến Miễu bà Nàng Rèn200.000----Đất TM-DV
966Huyện Vĩnh LợiĐường Công Điền - Nàng Rèn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ông Lác - Đến Miễu bà Nàng Rèn250.000----Đất ở
967Huyện Vĩnh LợiĐường Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà máy bà Chín Lẻo - Đến giáp ranh xã Long Thạnh150.000----Đất SX-KD
968Huyện Vĩnh LợiĐường Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà máy bà Chín Lẻo - Đến giáp ranh xã Long Thạnh200.000----Đất TM-DV
969Huyện Vĩnh LợiĐường Xóm Lớn - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh nhà máy bà Chín Lẻo - Đến giáp ranh xã Long Thạnh250.000----Đất ở
970Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến cầu Tư Nam150.000----Đất SX-KD
971Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến cầu Tư Nam200.000----Đất TM-DV
972Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thanh Niên - Đến cầu Tư Nam250.000----Đất ở
973Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Chiến - Đến trường Nguyễn Bỉnh Khiêm150.000----Đất SX-KD
974Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Chiến - Đến trường Nguyễn Bỉnh Khiêm200.000----Đất TM-DV
975Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Chiến - Đến trường Nguyễn Bỉnh Khiêm250.000----Đất ở
976Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trụ sở ấp Bà Chăng B - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Thuận150.000----Đất SX-KD
977Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trụ sở ấp Bà Chăng B - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Thuận200.000----Đất TM-DV
978Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trụ sở ấp Bà Chăng B - Đến hết ranh đất nhà ông Hai Thuận250.000----Đất ở
979Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thợ Võ - Đến hết ranh đất nhà ông Việt150.000----Đất SX-KD
980Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thợ Võ - Đến hết ranh đất nhà ông Việt200.000----Đất TM-DV
981Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thợ Võ - Đến hết ranh đất nhà ông Việt250.000----Đất ở
982Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Bà Chăng A - Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Chữ Y - Đến cầu Kênh Cùng150.000----Đất SX-KD
983Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Bà Chăng A - Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Chữ Y - Đến cầu Kênh Cùng200.000----Đất TM-DV
984Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Bà Chăng A - Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Chữ Y - Đến cầu Kênh Cùng250.000----Đất ở
985Huyện Vĩnh LợiĐường B2 - Giồng Bướm B - Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thanh Niên ( giáp ranh xã Vĩnh Hưng) - Đến Miễu Bà Tràm 1 (Giáp ranh xã Long Thạnh)150.000----Đất SX-KD
986Huyện Vĩnh LợiĐường B2 - Giồng Bướm B - Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thanh Niên ( giáp ranh xã Vĩnh Hưng) - Đến Miễu Bà Tràm 1 (Giáp ranh xã Long Thạnh)200.000----Đất TM-DV
987Huyện Vĩnh LợiĐường B2 - Giồng Bướm B - Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Thanh Niên ( giáp ranh xã Vĩnh Hưng) - Đến Miễu Bà Tràm 1 (Giáp ranh xã Long Thạnh)250.000----Đất ở
988Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Lê Văn Oanh - Đến cầu ngã ba Trần Nghĩa150.000----Đất SX-KD
989Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Lê Văn Oanh - Đến cầu ngã ba Trần Nghĩa200.000----Đất TM-DV
990Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - Bà Chăng B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Lê Văn Oanh - Đến cầu ngã ba Trần Nghĩa250.000----Đất ở
991Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Điều - Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất trường học Cai Điều - Đến cầu miễu Đá Trắng150.000----Đất SX-KD
992Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Điều - Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất trường học Cai Điều - Đến cầu miễu Đá Trắng200.000----Đất TM-DV
993Huyện Vĩnh LợiĐường Cái Điều - Giồng Bướm A - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất trường học Cai Điều - Đến cầu miễu Đá Trắng250.000----Đất ở
994Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A - Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bảy Sên - Đến hết ranh đất nhà ông Ngô Văn Việt (bà Kiều)150.000----Đất SX-KD
995Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A - Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bảy Sên - Đến hết ranh đất nhà ông Ngô Văn Việt (bà Kiều)200.000----Đất TM-DV
996Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A - Tràm 1 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Bảy Sên - Đến hết ranh đất nhà ông Ngô Văn Việt (bà Kiều)250.000----Đất ở
997Huyện Vĩnh LợiĐường Công Điền - Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà Ông Thọ - Đến đrường học Cai Điều150.000----Đất SX-KD
998Huyện Vĩnh LợiĐường Công Điền - Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà Ông Thọ - Đến đrường học Cai Điều200.000----Đất TM-DV
999Huyện Vĩnh LợiĐường Công Điền - Cai Điều - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu nhà Ông Thọ - Đến đrường học Cai Điều250.000----Đất ở
1000Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ngã 3 Lung Sen - Đến cầu Xá Xính150.000----Đất SX-KD
1001Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ngã 3 Lung Sen - Đến cầu Xá Xính200.000----Đất TM-DV
1002Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ngã 3 Lung Sen - Đến cầu Xá Xính250.000----Đất ở
1003Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A.B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà bà Thu - Đến cầu Dù Phịch150.000----Đất SX-KD
1004Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A.B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà bà Thu - Đến cầu Dù Phịch200.000----Đất TM-DV
1005Huyện Vĩnh LợiĐường Giồng Bướm A.B - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà bà Thu - Đến cầu Dù Phịch250.000----Đất ở
1006Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Sáu Miễu - Đến cầu Ba Cụm150.000----Đất SX-KD
1007Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Sáu Miễu - Đến cầu Ba Cụm200.000----Đất TM-DV
1008Huyện Vĩnh LợiĐường Nhà Việc - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Sáu Miễu - Đến cầu Ba Cụm250.000----Đất ở
1009Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - B1 - B2 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trường Nguyễn Bĩnh Khiêm - Đến cầu Thanh Niên (giáp ranh xã Vĩnh Hưng)150.000----Đất SX-KD
1010Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - B1 - B2 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trường Nguyễn Bĩnh Khiêm - Đến cầu Thanh Niên (giáp ranh xã Vĩnh Hưng)200.000----Đất TM-DV
1011Huyện Vĩnh LợiĐường Bà Chăng A - B1 - B2 - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh trường Nguyễn Bĩnh Khiêm - Đến cầu Thanh Niên (giáp ranh xã Vĩnh Hưng)250.000----Đất ở
1012Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Trà Hất - Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ba Cụm - Đến cầu Thợ Võ150.000----Đất SX-KD
1013Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Trà Hất - Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ba Cụm - Đến cầu Thợ Võ200.000----Đất TM-DV
1014Huyện Vĩnh LợiĐường ấp Trà Hất - Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cầu Ba Cụm - Đến cầu Thợ Võ250.000----Đất ở
1015Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hiền - Đến cầu Trà Hất150.000----Đất SX-KD
1016Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hiền - Đến cầu Trà Hất200.000----Đất TM-DV
1017Huyện Vĩnh LợiĐường Trà Hất - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà ông Hiền - Đến cầu Trà Hất250.000----Đất ở
1018Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Ba Hui (Cổng Văn Hóa) - Đến cầu Thanh Niên150.000----Đất SX-KD
1019Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Ba Hui (Cổng Văn Hóa) - Đến cầu Thanh Niên200.000----Đất TM-DV
1020Huyện Vĩnh LợiĐường Bàu Sen - Xã Châu ThớiBắt đầu từ ranh đất nhà Ba Hui (Cổng Văn Hóa) - Đến cầu Thanh Niên250.000----Đất ở
1021Huyện Vĩnh LợiChâu ThớiCách UBND xã 300 m về hướng Đền thờ Bác - Đến Đền Thờ Bác300.000----Đất SX-KD
1022Huyện Vĩnh LợiChâu ThớiCách UBND xã 300 m về hướng Đền thờ Bác - Đến Đền Thờ Bác400.000----Đất TM-DV
1023Huyện Vĩnh LợiChâu ThớiCách UBND xã 300 m về hướng Đền thờ Bác - Đến Đền Thờ Bác500.000----Đất ở
1024Huyện Vĩnh LợiChâu ThớiBắt đầu từ giáp ranh Thị Trấn Châu Hưng - Cách UBND xã 300 m về hướng Quốc lộ 1300.000----Đất SX-KD
1025Huyện Vĩnh LợiChâu ThớiBắt đầu từ giáp ranh Thị Trấn Châu Hưng - Cách UBND xã 300 m về hướng Quốc lộ 1400.000----Đất TM-DV
1026Huyện Vĩnh LợiChâu ThớiBắt đầu từ giáp ranh Thị Trấn Châu Hưng - Cách UBND xã 300 m về hướng Quốc lộ 1500.000----Đất ở
1027Huyện Vĩnh LợiKhu vực chợ - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cách UBND xã 300 m về hướng Quốc lộ 1 - Cách UBND xã 300 m về hướng Đền thờ Bác420.000----Đất SX-KD
1028Huyện Vĩnh LợiKhu vực chợ - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cách UBND xã 300 m về hướng Quốc lộ 1 - Cách UBND xã 300 m về hướng Đền thờ Bác560.000----Đất TM-DV
1029Huyện Vĩnh LợiKhu vực chợ - Xã Châu ThớiBắt đầu từ cách UBND xã 300 m về hướng Quốc lộ 1 - Cách UBND xã 300 m về hướng Đền thờ Bác700.000----Đất ở
1030Huyện Vĩnh LợiĐường đi Vĩnh Hưng - Xã Châu ThớiBắt đầu từ đền Thờ Bác - Đến hết ranh đất nhà ông Phan Văn Nam300.000----Đất SX-KD
1031Huyện Vĩnh LợiĐường đi Vĩnh Hưng - Xã Châu ThớiBắt đầu từ đền Thờ Bác - Đến hết ranh đất nhà ông Phan Văn Nam400.000----Đất TM-DV
1032Huyện Vĩnh LợiĐường đi Vĩnh Hưng - Xã Châu ThớiBắt đầu từ đền Thờ Bác - Đến hết ranh đất nhà ông Phan Văn Nam500.000----Đất ở
1033Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ đường vào trụ sở mới xã Vĩnh Hưng - Đến cầu 3 Phụng600.000----Đất SX-KD
1034Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ đường vào trụ sở mới xã Vĩnh Hưng - Đến cầu 3 Phụng800.000----Đất TM-DV
1035Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ đường vào trụ sở mới xã Vĩnh Hưng - Đến cầu 3 Phụng1.000.000----Đất ở
1036Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ trạm Y tế xã Long Thạnh - Đến đường vào trụ sở mới xã Vĩnh Hưng390.000----Đất SX-KD
1037Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ trạm Y tế xã Long Thạnh - Đến đường vào trụ sở mới xã Vĩnh Hưng520.000----Đất TM-DV
1038Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ trạm Y tế xã Long Thạnh - Đến đường vào trụ sở mới xã Vĩnh Hưng650.000----Đất ở
1039Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến trạm Y tế xã Long Thạnh420.000----Đất SX-KD
1040Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến trạm Y tế xã Long Thạnh560.000----Đất TM-DV
1041Huyện Vĩnh LợiLộ Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan DừaBắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến trạm Y tế xã Long Thạnh700.000----Đất ở
1042Huyện Vĩnh LợiHuyện lộ 28 (lộ Châu Hưng A - Hưng Thành)Bắt đầu từ cách Quốc Lộ 1 500 m - Đến Gia Hội (giáp đất bà Trần Thị Hoàng Thư)210.000----Đất SX-KD
1043Huyện Vĩnh LợiHuyện lộ 28 (lộ Châu Hưng A - Hưng Thành)Bắt đầu từ cách Quốc Lộ 1 500 m - Đến Gia Hội (giáp đất bà Trần Thị Hoàng Thư)280.000----Đất TM-DV
1044Huyện Vĩnh LợiHuyện lộ 28 (lộ Châu Hưng A - Hưng Thành)Bắt đầu từ cách Quốc Lộ 1 500 m - Đến Gia Hội (giáp đất bà Trần Thị Hoàng Thư)350.000----Đất ở
1045Huyện Vĩnh LợiHuyện lộ 28 (lộ Châu Hưng A - Hưng Thành)Bắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cách Quốc Lộ 1 500 m252.000----Đất SX-KD
1046Huyện Vĩnh LợiHuyện lộ 28 (lộ Châu Hưng A - Hưng Thành)Bắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cách Quốc Lộ 1 500 m336.000----Đất TM-DV
1047Huyện Vĩnh LợiHuyện lộ 28 (lộ Châu Hưng A - Hưng Thành)Bắt đầu từ Quốc lộ 1 - Đến cách Quốc Lộ 1 500 m420.000----Đất ở
1048Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cầu Gia Hội - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Hoàng Thư660.000----Đất SX-KD
1049Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cầu Gia Hội - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Hoàng Thư880.000----Đất TM-DV
1050Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cầu Gia Hội - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Hoàng Thư1.100.000----Đất ở
1051Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cống nước mặn - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Thị Đúng540.000----Đất SX-KD
1052Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cống nước mặn - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Thị Đúng720.000----Đất TM-DV
1053Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cống nước mặn - Đến hết ranh đất nhà bà Trần Thị Đúng900.000----Đất ở
1054Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ hết ranh Cổng Văn hóa ấp Giá Tiểu - Đến giáp ranh xã Hưng Thành600.000----Đất SX-KD
1055Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ hết ranh Cổng Văn hóa ấp Giá Tiểu - Đến giáp ranh xã Hưng Thành800.000----Đất TM-DV
1056Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ hết ranh Cổng Văn hóa ấp Giá Tiểu - Đến giáp ranh xã Hưng Thành1.000.000----Đất ở
1057Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 200m - Đến hết ranh Cổng Văn hóa ấp Giá Tiểu780.000----Đất SX-KD
1058Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 200m - Đến hết ranh Cổng Văn hóa ấp Giá Tiểu1.040.000----Đất TM-DV
1059Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 200m - Đến hết ranh Cổng Văn hóa ấp Giá Tiểu1.300.000----Đất ở
1060Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ giáp ranh thành phố Bạc Liêu - Cách ranh thành phố Bạc Liêu 200m960.000----Đất SX-KD
1061Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ giáp ranh thành phố Bạc Liêu - Cách ranh thành phố Bạc Liêu 200m1.280.000----Đất TM-DV
1062Huyện Vĩnh LợiTỉnh lộ 976 (Hương Lộ 6)Bắt đầu từ giáp ranh thành phố Bạc Liêu - Cách ranh thành phố Bạc Liêu 200m1.600.000----Đất ở
1063Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Sập - Đến cầu Cái Tràm (giáp ranh huyện Hòa Bình)330.000----Đất SX-KD
1064Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Sập - Đến cầu Cái Tràm (giáp ranh huyện Hòa Bình)440.000----Đất TM-DV
1065Huyện Vĩnh LợiĐường ven Kênh Xáng Bạc Liêu - Cà Mau bên Quốc Lộ 1 (Trừ các tuyến đường đã có giá)Bắt đầu từ cầu Sập - Đến cầu Cái Tràm (giáp ranh huyện Hòa Bình)550.000----Đất ở
1066Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du - Đến cầu Cái Tràm1.440.000----Đất SX-KD
1067Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du - Đến cầu Cái Tràm1.920.000----Đất TM-DV
1068Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du - Đến cầu Cái Tràm2.400.000----Đất ở
1069Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ ngã 3 Huy Liệu - Đến ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du1.380.000----Đất SX-KD
1070Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ ngã 3 Huy Liệu - Đến ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du1.840.000----Đất TM-DV
1071Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ ngã 3 Huy Liệu - Đến ranh đất trường tiểu học Nguyễn Du2.300.000----Đất ở
1072Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cầu Sập (Cầu Dần Xây) - Đến ngã 3 Huy Liệu1.440.000----Đất SX-KD
1073Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cầu Sập (Cầu Dần Xây) - Đến ngã 3 Huy Liệu1.920.000----Đất TM-DV
1074Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cầu Sập (Cầu Dần Xây) - Đến ngã 3 Huy Liệu2.400.000----Đất ở
1075Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m - Đến giáp ranh thành phố Bạc Liêu2.040.000----Đất SX-KD
1076Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m - Đến giáp ranh thành phố Bạc Liêu2.720.000----Đất TM-DV
1077Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m - Đến giáp ranh thành phố Bạc Liêu3.400.000----Đất ở
1078Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ đường lộ Xẻo Lá - Đến cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m1.680.000----Đất SX-KD
1079Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ đường lộ Xẻo Lá - Đến cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m2.240.000----Đất TM-DV
1080Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ đường lộ Xẻo Lá - Đến cách ranh thành phố Bạc Liêu 400m2.800.000----Đất ở
1081Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cổng trường Lê Văn Đẩu - Đến giáp đường lộ Xẻo Lá2.520.000----Đất SX-KD
1082Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cổng trường Lê Văn Đẩu - Đến giáp đường lộ Xẻo Lá3.360.000----Đất TM-DV
1083Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cổng trường Lê Văn Đẩu - Đến giáp đường lộ Xẻo Lá4.200.000----Đất ở
1084Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp mé sông cầu Cái Dầy - Đến cổng trường Lê Văn Đẩu2.040.000----Đất SX-KD
1085Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp mé sông cầu Cái Dầy - Đến cổng trường Lê Văn Đẩu2.720.000----Đất TM-DV
1086Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp mé sông cầu Cái Dầy - Đến cổng trường Lê Văn Đẩu3.400.000----Đất ở
1087Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ tim lộ tẻ Châu Thới - Đến cầu Cái Dầy1.800.000----Đất SX-KD
1088Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ tim lộ tẻ Châu Thới - Đến cầu Cái Dầy2.400.000----Đất TM-DV
1089Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ tim lộ tẻ Châu Thới - Đến cầu Cái Dầy3.000.000----Đất ở
1090Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng - Đến tim lộ tẻ Châu Thới1.380.000----Đất SX-KD
1091Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng - Đến tim lộ tẻ Châu Thới1.840.000----Đất TM-DV
1092Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng - Đến tim lộ tẻ Châu Thới2.300.000----Đất ở
1093Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cầu Xa Bảo - Đến cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng960.000----Đất SX-KD
1094Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cầu Xa Bảo - Đến cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng1.280.000----Đất TM-DV
1095Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ cầu Xa Bảo - Đến cách tim lộ tẻ Châu Thới 500m về hướng Sóc Trăng1.600.000----Đất ở
1096Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền) - Đến cầu Xa Bảo780.000----Đất SX-KD
1097Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền) - Đến cầu Xa Bảo1.040.000----Đất TM-DV
1098Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền) - Đến cầu Xa Bảo1.300.000----Đất ở
1099Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng - Đến giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền)660.000----Đất SX-KD
1100Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng - Đến giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền)880.000----Đất TM-DV
1101Huyện Vĩnh LợiQuốc lộ 1ABắt đầu từ giáp ranh Sóc Trăng - Đến giáp ranh Sóc Trăng + 200m (Cầu Nàng Rền)1.100.000----Đất ở
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x