Bảng giá đất huyện Pác Nặm – tỉnh Bắc Kạn

0 5.139

Bảng giá đất tỉnh huyện Pác Nặm – Bắc Kạn mới nhất theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung bởi Quyết định 51/2022/QĐ-UBND)


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Quyết định 51/2022/QĐ-UBND về bổ sung giá đất trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Pác Nặm – tỉnh Bắc Kạn

3. Bảng giá đất huyện Pác Nặm – tỉnh Bắc Kạn mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

– Vị trí 1: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến 20m, tính bằng 100% mức giá quy định.

– Vị trí 2: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 20m đến 40m tính bằng 70% mức giá của vị trí 1.

– Vị trí 3: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến trên 40m trở lên tính bằng 40% mức giá của vị trí 1.

(Riêng đối với đất chuyên dùng đơn giá được tính chung cho toàn bộ phần diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất).

3.2. Bảng giá đất huyện Pác Nặm – tỉnh Bắc Kạn

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Pác NặmĐất ở các xã còn lạiĐất ở các xã còn lại255.000----Đất ở nông thôn
2Huyện Pác NặmXuân LaTừ ngã ba đầu đường rẽ thôn Khuổi Khỉ - đến đỉnh đèo Kéo Pjảo (giá đất xã Bộc Bố)150.000----Đất ở nông thôn
3Huyện Pác NặmXuân LaTừ cống Lỏng Pạo thôn Thôm Mèo - đến đầu đường rẽ vào thôn Khuổi Khỉ255.000----Đất ở nông thôn
4Huyện Pác NặmXuân LaTừ đỉnh Đèo Yêu (giáp đất xã Nghiên Loan) - đến cống Lỏng Pạo (thôn Thôm Mèo)150.000----Đất ở nông thôn
5Huyện Pác NặmNghiên LoanTừ nhà ông Lô Văn Lưu (thôn Nà Vài) - đến đỉnh Đèo Yêu (giáp đất xã Xuân La)150.000----Đất ở nông thôn
6Huyện Pác NặmNghiên LoanTừ nhà ông Hứa Văn Thánh (thôn Khuổi Muổng) - đến nhà ông Nông Văn Tới (thôn Nà Vài)255.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Pác NặmNghiên LoanTừ Trạm Kiểm lâm - đến nhà ông Lý Văn Năm (thôn Khuổi Muổng)150.000----Đất ở nông thôn
8Huyện Pác NặmĐất ở các vị trí khác thuộc trục đường tỉnh lộ 258B (trừ đất ở xung quanh trụ sở Ủy ban nhân dân xãĐất ở các vị trí khác thuộc trục đường tỉnh lộ 258B (trừ đất ở xung quanh trụ sở Ủy ban nhân dân xã (mới, cũ), xung quanh Bưu điện xã, chợ xã và trườn -255.000----Đất ở nông thôn
9Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba Nặm Mây (đường Bộc Bố - Cổ Linh) - đến hết nhà ông Dương Văn Dư150.000----Đất ở nông thôn
10Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốĐường từ Thẳm Én - đến đầu cầu treo Tả Quang320.000----Đất ở nông thôn
11Huyện Pác NặmĐường thuộc dự án hạ tầng khu dân cư (sau Kho bạc, song song đường 27m)Đường thuộc dự án hạ tầng khu dân cư (sau Kho bạc, song song đường 27m)2.400.000----Đất ở nông thôn
12Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba đường rẽ Khâu Đấng - đến cầu treo Tả Quang320.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Pác NặmĐất ở các tuyến đường cắt ngang đường 27m vào khu vực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyệnĐất ở các tuyến đường cắt ngang đường 27m vào khu vực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện -1.800.000----Đất ở nông thôn
14Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ đường 258B - đến khu dân cư Nà Lẹng400.000----Đất ở nông thôn
15Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ đầu cầu treo đường đi Nà Phầy - đến đập tràn Nặm Mây260.000----Đất ở nông thôn
16Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ cổng Trường Nội trú - đến đầu cầu treo đường đi Nà Phầy875.000----Đất ở nông thôn
17Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTiếp đất nhà ông Đỗ Đình Ba - đến cổng Trường Nội trú3.500.000----Đất ở nông thôn
18Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba Bưu điện (đất ở dọc trục đường 27m) - đến đất nhà ông Đỗ Đình Ba5.000.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ nhà ông Quách Văn Giai - đến ngã ba đường Bộc Bố - Cổ Linh110.000----Đất ở nông thôn
20Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ tường rào Huyện ủy - đến hết nhà ở ông Quách Văn Giai500.000----Đất ở nông thôn
21Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba bắt đầu từ cống, dọc theo tường rào Ủy ban nhân dân huyện - đến hết tường rào Huyện ủy (đường đi Khâu Vai)1.500.000----Đất ở nông thôn
22Huyện Pác NặmĐất ở lô 2 khu dân cư xã Bộc BốĐất ở lô 2 khu dân cư xã Bộc Bố2.000.000----Đất ở nông thôn
23Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốĐất ở vị trí khác chưa nêu ở trên trong khu trung tâm huyện350.000----Đất ở nông thôn
24Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba Nà Diếu (đường giao thông nông thôn Đông Lẻo) - đến cổng phụ Trường Tiểu học Bộc Bố1.250.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba bắt đầu từ cống qua cổng trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện - đến hết ngã tư chợ4.850.000----Đất ở nông thôn
26Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba Điện lực dọc theo đường vào Khối Nội chính - đến đầu ngã ba (Nhà thi đấu đa năng)1.750.000----Đất ở nông thôn
27Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ đường rẽ lên Khâu Đấng - đến cống Cốc Lải (trục đường Bộc Bố - Nhạn Môn)320.000----Đất ở nông thôn
28Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ đập tràn Nà Sla (nhà ông Quách Văn Doanh) - đến đường rẽ đi Khâu Đấng700.000----Đất ở nông thôn
29Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã tư đường đi Nhạn Môn - đến đầu đập tràn Nà SLa3.000.000----Đất ở nông thôn
30Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ ngã ba Nà Diếu theo trục đường 258B - đến hết nhà bà Dương Thị Hoa (đường lên trường tiểu học)2.000.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ cống qua đường cạnh nhà bà Liên - đến đầu cầu Pác Cốp đi Bằng Thành320.000----Đất ở nông thôn
32Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTiếp nhà ông Nông Văn Viết - đến cống qua đường cạnh nhà bà Liên720.000----Đất ở nông thôn
33Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTiếp nhà ông Hoàng Văn Lý (ngã ba Nà Diếu) - đến hết đất nhà ông Nông Văn Viết1.900.000----Đất ở nông thôn
34Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ đất nhà ông Đoàn Văn Tiến - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Lý (ngã ba Nà Diếu)2.000.000----Đất ở nông thôn
35Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ cầu Bó Lục - đến giáp đất nhà ông Đoàn Văn Tiến1.250.000----Đất ở nông thôn
36Huyện Pác NặmĐất ở tại trung tâm xã Bộc BốTừ đầu cống Kha Mu - đến cầu Bó Lục320.000----Đất ở nông thôn
5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap