Bảng giá đất huyện Như Thanh – tỉnh Thanh Hóa

0 5.015

Bảng giá đất huyện Như Thanh – tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Quyết định 45/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022).


1. Căn cứ pháp lý 

– Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Nghị quyết 319/2022/NQ-HĐND ngày 28/7/2022)
– Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Quyết định 45/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

-Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

-Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

-Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Như Thanh – tỉnh Thanh Hóa

3. Bảng giá đất huyện Như Thanh – tỉnh Thanh Hóa mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với nhóm đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

– Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất;

– Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1;

– Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1;

– Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) dưới 2,0 m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1.

* Khu kinh tế Nghi Sơn hệ số vị trí được xác định như sau: Vị trí 2, hệ số bằng 0,90 so với vị trí 1; vị trí 3, hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1; vị trí 4, hệ số bằng 0,70 so với vị trí 1

3.1.2. Đối với nhóm đất khác

Được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Quyết định 45/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022).

3.2. Bảng giá đất huyện Như Thanh – tỉnh Thanh Hóa

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Thái-40.5----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Thái-45----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Thái-90----Đất ở nông thôn
4Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Thái-45----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Thái-50----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Thái-100----Đất ở nông thôn
7Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Thái-49.5----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Thái-55----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Thái-110----Đất ở nông thôn
10Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Duyên Thịnh - Đến hết đất hộ ông Hiền Bành và giáp hộ ông Vân Thuỷ Đến hết đất hộ ông Quế Lo54----Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Duyên Thịnh - Đến hết đất hộ ông Hiền Bành và giáp hộ ông Vân Thuỷ Đến hết đất hộ ông Quế Lo60----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Duyên Thịnh - Đến hết đất hộ ông Hiền Bành và giáp hộ ông Vân Thuỷ Đến hết đất hộ ông Quế Lo120----Đất ở nông thôn
13Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp Nhà văn hoá thôn - Đến hết đất hộ ông Hùng Chiến54----Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp Nhà văn hoá thôn - Đến hết đất hộ ông Hùng Chiến60----Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp Nhà văn hoá thôn - Đến hết đất hộ ông Hùng Chiến120----Đất ở nông thôn
16Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Quỳnh - Đến nghĩa địa54----Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Quỳnh - Đến nghĩa địa60----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Như ThanhThôn Thanh Xuân - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Quỳnh - Đến nghĩa địa120----Đất ở nông thôn
19Huyện Như ThanhThôn Yên Vinh - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Hùng iểng - Đến hết đất hộ ông Giáp;54----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Như ThanhThôn Yên Vinh - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Hùng iểng - Đến hết đất hộ ông Giáp;60----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Như ThanhThôn Yên Vinh - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Hùng iểng - Đến hết đất hộ ông Giáp;120----Đất ở nông thôn
22Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Minh - Đến hộ ông Thuỷ và từ giáp đường liên xã Đến hộ ông Hải54----Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Minh - Đến hộ ông Thuỷ và từ giáp đường liên xã Đến hộ ông Hải60----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Minh - Đến hộ ông Thuỷ và từ giáp đường liên xã Đến hộ ông Hải120----Đất ở nông thôn
25Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Hà Văn Vinh - Đến hết đất hộ ông Thể54----Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Hà Văn Vinh - Đến hết đất hộ ông Thể60----Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Hà Văn Vinh - Đến hết đất hộ ông Thể120----Đất ở nông thôn
28Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Vệ - Đến hết đất hộ ông Niên54----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Vệ - Đến hết đất hộ ông Niên60----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Vệ - Đến hết đất hộ ông Niên120----Đất ở nông thôn
31Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ dốc Nghĩa địa - Đến Dốc Chùa54----Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ dốc Nghĩa địa - Đến Dốc Chùa60----Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ dốc Nghĩa địa - Đến Dốc Chùa120----Đất ở nông thôn
34Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ Dốc Đá - Đến hộ ông Luân54----Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ Dốc Đá - Đến hộ ông Luân60----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Như ThanhThôn Quảng Đại - Xã Xuân TháiTừ Dốc Đá - Đến hộ ông Luân120----Đất ở nông thôn
37Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Phú - Đến hết đất hộ bà Dam54----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Phú - Đến hết đất hộ bà Dam60----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Phú - Đến hết đất hộ bà Dam120----Đất ở nông thôn
40Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giám đường liên xã - Đến hộ ông Bùi Ngọc Sơn54----Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giám đường liên xã - Đến hộ ông Bùi Ngọc Sơn60----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giám đường liên xã - Đến hộ ông Bùi Ngọc Sơn120----Đất ở nông thôn
43Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ ngã ba (hộ ông Điền) - Đến hết đất hộ ông Thuyên, hộ bà Quách Thị Bảy54----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ ngã ba (hộ ông Điền) - Đến hết đất hộ ông Thuyên, hộ bà Quách Thị Bảy60----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ ngã ba (hộ ông Điền) - Đến hết đất hộ ông Thuyên, hộ bà Quách Thị Bảy120----Đất ở nông thôn
46Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Dương - Đến hết hộ ông Thắng54----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Dương - Đến hết hộ ông Thắng60----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Như ThanhThôn Ba Bái - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Dương - Đến hết hộ ông Thắng120----Đất ở nông thôn
49Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Lâm - Đến hết đất hộ ông Mùi54----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Lâm - Đến hết đất hộ ông Mùi60----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Lâm - Đến hết đất hộ ông Mùi120----Đất ở nông thôn
52Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Sinh - Đến hết hộ ông Nghĩa54----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Sinh - Đến hết hộ ông Nghĩa60----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp hộ ông Sinh - Đến hết hộ ông Nghĩa120----Đất ở nông thôn
55Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ ngã ba Dốc Mã - Đến hộ ông Hữu54----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ ngã ba Dốc Mã - Đến hộ ông Hữu60----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ ngã ba Dốc Mã - Đến hộ ông Hữu120----Đất ở nông thôn
58Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Tư Loan - Đến hết đất hộ ông Chất54----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Tư Loan - Đến hết đất hộ ông Chất60----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Như ThanhThông Đồng Cốc - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Tư Loan - Đến hết đất hộ ông Chất120----Đất ở nông thôn
61Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Dũng - Đến hết đất hộ bà Toán và Từ hộ ông Binh Đến hết hộ bà Định54----Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Dũng - Đến hết đất hộ bà Toán và Từ hộ ông Binh Đến hết hộ bà Định60----Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Dũng - Đến hết đất hộ bà Toán và Từ hộ ông Binh Đến hết hộ bà Định120----Đất ở nông thôn
64Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Lợi - Đến hết đất hộ ông Đồng54----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Lợi - Đến hết đất hộ ông Đồng60----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Lợi - Đến hết đất hộ ông Đồng120----Đất ở nông thôn
67Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Vui - Đến hết đất hộ ông Phương54----Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Vui - Đến hết đất hộ ông Phương60----Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Vui - Đến hết đất hộ ông Phương120----Đất ở nông thôn
70Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Hà Văn Lý - Đến hết đất hộ ông Hà Văn Nhót54----Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Hà Văn Lý - Đến hết đất hộ ông Hà Văn Nhót60----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Hà Văn Lý - Đến hết đất hộ ông Hà Văn Nhót120----Đất ở nông thôn
73Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Chung - Đến hộ ông Nhật và vào hộ bà Quyền54----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Chung - Đến hộ ông Nhật và vào hộ bà Quyền60----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Chung - Đến hộ ông Nhật và vào hộ bà Quyền120----Đất ở nông thôn
76Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Quách Văn Hoà - Đến hết đất hộ ông Quách Văn Hợp54----Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Quách Văn Hoà - Đến hết đất hộ ông Quách Văn Hợp60----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Quách Văn Hoà - Đến hết đất hộ ông Quách Văn Hợp120----Đất ở nông thôn
79Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Vi Xuân Thi - Đến hết đất hộ ông Vi Văn cần54----Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Vi Xuân Thi - Đến hết đất hộ ông Vi Văn cần60----Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Như ThanhThôn Làng Lủng - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Vi Xuân Thi - Đến hết đất hộ ông Vi Văn cần120----Đất ở nông thôn
82Huyện Như ThanhThôn Ấp Cũ - Xã Xuân TháiTừ cầu tràn Cây Si - Đến hết đất hộ ông Yi Văn Phương và đất hộ ông Thu Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Mận54----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Như ThanhThôn Ấp Cũ - Xã Xuân TháiTừ cầu tràn Cây Si - Đến hết đất hộ ông Yi Văn Phương và đất hộ ông Thu Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Mận60----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Như ThanhThôn Ấp Cũ - Xã Xuân TháiTừ cầu tràn Cây Si - Đến hết đất hộ ông Yi Văn Phương và đất hộ ông Thu Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Mận120----Đất ở nông thôn
85Huyện Như ThanhThôn Ấp Cũ - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Giáp, ông Bình - Đến ngã ba thửa đất hộ ông Thu67.5----Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Như ThanhThôn Ấp Cũ - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Giáp, ông Bình - Đến ngã ba thửa đất hộ ông Thu75----Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Như ThanhThôn Ấp Cũ - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Giáp, ông Bình - Đến ngã ba thửa đất hộ ông Thu150----Đất ở nông thôn
88Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Long - Đến hết đất hộ ông Mừng, ông Quy54----Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Long - Đến hết đất hộ ông Mừng, ông Quy60----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Long - Đến hết đất hộ ông Mừng, ông Quy120----Đất ở nông thôn
91Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Diệp - Đến hết đất hộ ông Đảo54----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Diệp - Đến hết đất hộ ông Đảo60----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Diệp - Đến hết đất hộ ông Đảo120----Đất ở nông thôn
94Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ ngã ba Nhà văn hoá Cây Nghia - Đến tường rào phía sau công sở xã54----Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ ngã ba Nhà văn hoá Cây Nghia - Đến tường rào phía sau công sở xã60----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ ngã ba Nhà văn hoá Cây Nghia - Đến tường rào phía sau công sở xã120----Đất ở nông thôn
97Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Kỉn, ông Hùng - Đến hết đất hộ Trương Văn Tú54----Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Kỉn, ông Hùng - Đến hết đất hộ Trương Văn Tú60----Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Kỉn, ông Hùng - Đến hết đất hộ Trương Văn Tú120----Đất ở nông thôn
100Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Huy Phiên ngã ba đi vào Trường mầm Non (khu 2) -67.5----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Huy Phiên ngã ba đi vào Trường mầm Non (khu 2) -75----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Như ThanhThôn Cây Nghia - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Huy Phiên ngã ba đi vào Trường mầm Non (khu 2) -150----Đất ở nông thôn
103Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Huyền quy nghĩa địa - Đến hộ ông Toán.I2954----Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Huyền quy nghĩa địa - Đến hộ ông Toán.I2960----Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Huyền quy nghĩa địa - Đến hộ ông Toán.I29120----Đất ở nông thôn
106Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Lô Văn Ngay - Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Vinh54----Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Lô Văn Ngay - Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Vinh60----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ hộ ông Lô Văn Ngay - Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Vinh120----Đất ở nông thôn
109Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Lê Trung Bình - Đến hết đất hộ ông Cao Văn Thảo54----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Lê Trung Bình - Đến hết đất hộ ông Cao Văn Thảo60----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Lê Trung Bình - Đến hết đất hộ ông Cao Văn Thảo120----Đất ở nông thôn
112Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ tiếp giáp hộ ông Nguyễn Văn Huynh - Đến hết đất hộ Nguyễn Văn Hường54----Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ tiếp giáp hộ ông Nguyễn Văn Huynh - Đến hết đất hộ Nguyễn Văn Hường60----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ tiếp giáp hộ ông Nguyễn Văn Huynh - Đến hết đất hộ Nguyễn Văn Hường120----Đất ở nông thôn
115Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Biền giáp đấy hộ ông Nguyệt ngã ba cầu Đồng Lườn - Đến hết đất hộ ông Huynh67.5----Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Biền giáp đấy hộ ông Nguyệt ngã ba cầu Đồng Lườn - Đến hết đất hộ ông Huynh75----Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Như ThanhThôn Đồng Lườn - Xã Xuân TháiTừ đất hộ ông Biền giáp đấy hộ ông Nguyệt ngã ba cầu Đồng Lườn - Đến hết đất hộ ông Huynh150----Đất ở nông thôn
118Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Phạm Văn Thuật - Đến hết đất hộ ông Lê Văn Hùng54----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Phạm Văn Thuật - Đến hết đất hộ ông Lê Văn Hùng60----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ giáp đất hộ ông Phạm Văn Thuật - Đến hết đất hộ ông Lê Văn Hùng120----Đất ở nông thôn
121Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ Giáp đất hộ ông Tính, hộ bà Mậu - Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Thường54----Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ Giáp đất hộ ông Tính, hộ bà Mậu - Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Thường60----Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ Giáp đất hộ ông Tính, hộ bà Mậu - Đến hết đất hộ ông Bùi Văn Thường120----Đất ở nông thôn
124Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ Giáp đất hộ bà Bùi Thị Liên - Đến hết đất hộ ông Đinh Thị Huyền54----Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ Giáp đất hộ bà Bùi Thị Liên - Đến hết đất hộ ông Đinh Thị Huyền60----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Như ThanhThôn Yên Khang - Xã Xuân TháiTừ Giáp đất hộ bà Bùi Thị Liên - Đến hết đất hộ ông Đinh Thị Huyền120----Đất ở nông thôn
127Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-45----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-50----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-100----Đất ở nông thôn
130Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-54----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-60----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-120----Đất ở nông thôn
133Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-67.5----Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-75----Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)-150----Đất ở nông thôn
136Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến Từ nhà ông Sơn - Đến nhà ông Như67.5----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến Từ nhà ông Sơn - Đến nhà ông Như75----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến Từ nhà ông Sơn - Đến nhà ông Như150----Đất ở nông thôn
139Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường nội thôn sau Trường THCS xã vào nhà ông Nghị, bà cần -67.5----Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường nội thôn sau Trường THCS xã vào nhà ông Nghị, bà cần -75----Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường nội thôn sau Trường THCS xã vào nhà ông Nghị, bà cần -150----Đất ở nông thôn
142Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nhà Hùng Huế thôn 6 - Đến nhà bà Lối thôn 667.5----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nhà Hùng Huế thôn 6 - Đến nhà bà Lối thôn 675----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nhà Hùng Huế thôn 6 - Đến nhà bà Lối thôn 6150----Đất ở nông thôn
145Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà bà Thu Viễn thôn 6 - Đến hết đường đi Chợ Đập67.5----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà bà Thu Viễn thôn 6 - Đến hết đường đi Chợ Đập75----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà bà Thu Viễn thôn 6 - Đến hết đường đi Chợ Đập150----Đất ở nông thôn
148Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp nhà ông Thủy - Đến nhà ông Hoà67.5----Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp nhà ông Thủy - Đến nhà ông Hoà75----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp nhà ông Thủy - Đến nhà ông Hoà150----Đất ở nông thôn
151Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ nhà bà Thể - Đến nhà ông Hùng67.5----Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ nhà bà Thể - Đến nhà ông Hùng75----Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ nhà bà Thể - Đến nhà ông Hùng150----Đất ở nông thôn
154Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ giáp nhà ông Nghiêm - Đến nhà ông Vinh67.5----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ giáp nhà ông Nghiêm - Đến nhà ông Vinh75----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ giáp nhà ông Nghiêm - Đến nhà ông Vinh150----Đất ở nông thôn
157Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ nhà bà Xây - Đến nhà Phan Văn Tuấn67.5----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ nhà bà Xây - Đến nhà Phan Văn Tuấn75----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Đoạn Từ nhà bà Xây - Đến nhà Phan Văn Tuấn150----Đất ở nông thôn
160Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tại thôn 5: -67.5----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tại thôn 5: -75----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tại thôn 5: -150----Đất ở nông thôn
163Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Nuôi - Đến nhà ông Cường67.5----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Nuôi - Đến nhà ông Cường75----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Nuôi - Đến nhà ông Cường150----Đất ở nông thôn
166Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Hải - Đến nhà ông Hưng67.5----Đất SX-KD nông thôn
167Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Hải - Đến nhà ông Hưng75----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Hải - Đến nhà ông Hưng150----Đất ở nông thôn
169Huyện Như ThanhTại thôn 2 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp đất ở nhà ông Loan (đấu giá năm 2014) - Đến nhà bà Cạy67.5----Đất SX-KD nông thôn
170Huyện Như ThanhTại thôn 2 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp đất ở nhà ông Loan (đấu giá năm 2014) - Đến nhà bà Cạy75----Đất TM-DV nông thôn
171Huyện Như ThanhTại thôn 2 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp đất ở nhà ông Loan (đấu giá năm 2014) - Đến nhà bà Cạy150----Đất ở nông thôn
172Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến Từ nhà ông Đồng thôn 2 - Đến nhà ông Bảo thôn 167.5----Đất SX-KD nông thôn
173Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến Từ nhà ông Đồng thôn 2 - Đến nhà ông Bảo thôn 175----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến Từ nhà ông Đồng thôn 2 - Đến nhà ông Bảo thôn 1150----Đất ở nông thôn
175Huyện Như ThanhTại thôn 1 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Ngọc - Đến nhà ông Dương Đình Thanh.67.5----Đất SX-KD nông thôn
176Huyện Như ThanhTại thôn 1 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Ngọc - Đến nhà ông Dương Đình Thanh.75----Đất TM-DV nông thôn
177Huyện Như ThanhTại thôn 1 - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Ngọc - Đến nhà ông Dương Đình Thanh.150----Đất ở nông thôn
178Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Giáp Tỉnh lộ 520 - Đến hết khu tái đinh cư Bái Giềng (thửa 264, tờ BĐ 17)67.5----Đất SX-KD nông thôn
179Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Giáp Tỉnh lộ 520 - Đến hết khu tái đinh cư Bái Giềng (thửa 264, tờ BĐ 17)75----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Giáp Tỉnh lộ 520 - Đến hết khu tái đinh cư Bái Giềng (thửa 264, tờ BĐ 17)150----Đất ở nông thôn
181Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp Tỉnh lộ 520 - Đến nhà ông Giáp (thửa 236, tờ BĐ 17)67.5----Đất SX-KD nông thôn
182Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp Tỉnh lộ 520 - Đến nhà ông Giáp (thửa 236, tờ BĐ 17)75----Đất TM-DV nông thôn
183Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp Tỉnh lộ 520 - Đến nhà ông Giáp (thửa 236, tờ BĐ 17)150----Đất ở nông thôn
184Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ ngã ba nhà Tâm Vinh (thửa 158, tờ BĐ 10) - Đến nhà ông Tình (thửa 25, tơ 10)67.5----Đất SX-KD nông thôn
185Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ ngã ba nhà Tâm Vinh (thửa 158, tờ BĐ 10) - Đến nhà ông Tình (thửa 25, tơ 10)75----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ ngã ba nhà Tâm Vinh (thửa 158, tờ BĐ 10) - Đến nhà ông Tình (thửa 25, tơ 10)150----Đất ở nông thôn
187Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Lương Thôn 6 (thửa 136, tờ BĐ 07) - Đến nhà ông Thuỷ thôn 6 (thửa 06, tờ BĐ 11)67.5----Đất SX-KD nông thôn
188Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Lương Thôn 6 (thửa 136, tờ BĐ 07) - Đến nhà ông Thuỷ thôn 6 (thửa 06, tờ BĐ 11)75----Đất TM-DV nông thôn
189Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Lương Thôn 6 (thửa 136, tờ BĐ 07) - Đến nhà ông Thuỷ thôn 6 (thửa 06, tờ BĐ 11)150----Đất ở nông thôn
190Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Mắn thôn 5 (thửa 269, tờ BĐ 17) - Đến nhà ông Chính thôn 5 (thửa 291, tờ BĐ 17)67.5----Đất SX-KD nông thôn
191Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Mắn thôn 5 (thửa 269, tờ BĐ 17) - Đến nhà ông Chính thôn 5 (thửa 291, tờ BĐ 17)75----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Mắn thôn 5 (thửa 269, tờ BĐ 17) - Đến nhà ông Chính thôn 5 (thửa 291, tờ BĐ 17)150----Đất ở nông thôn
193Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Huynh thôn 5 - Đến nhà ông Vinh thôn 567.5----Đất SX-KD nông thôn
194Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Huynh thôn 5 - Đến nhà ông Vinh thôn 575----Đất TM-DV nông thôn
195Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Huynh thôn 5 - Đến nhà ông Vinh thôn 5150----Đất ở nông thôn
196Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nối Từ đuờng Tỉnh lộ 520 - Đến nhà ông Lức thôn 567.5----Đất SX-KD nông thôn
197Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nối Từ đuờng Tỉnh lộ 520 - Đến nhà ông Lức thôn 575----Đất TM-DV nông thôn
198Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nối Từ đuờng Tỉnh lộ 520 - Đến nhà ông Lức thôn 5150----Đất ở nông thôn
199Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Thuyết đên nhà ông Trình thôn 5 -67.5----Đất SX-KD nông thôn
200Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Thuyết đên nhà ông Trình thôn 5 -75----Đất TM-DV nông thôn
201Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Thuyết đên nhà ông Trình thôn 5 -150----Đất ở nông thôn
202Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ dốc Cây đa phòng không - Đến nhà ông Kiệm thôn 667.5----Đất SX-KD nông thôn
203Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ dốc Cây đa phòng không - Đến nhà ông Kiệm thôn 675----Đất TM-DV nông thôn
204Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ dốc Cây đa phòng không - Đến nhà ông Kiệm thôn 6150----Đất ở nông thôn
205Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ dốc Cây đa phòng không - Đến Khe Cạn đồi đất đỏ thôn 667.5----Đất SX-KD nông thôn
206Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ dốc Cây đa phòng không - Đến Khe Cạn đồi đất đỏ thôn 675----Đất TM-DV nông thôn
207Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ dốc Cây đa phòng không - Đến Khe Cạn đồi đất đỏ thôn 6150----Đất ở nông thôn
208Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà bà Huệ thôn 1 - Đến nhà ông Bình Nam thôn 267.5----Đất SX-KD nông thôn
209Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà bà Huệ thôn 1 - Đến nhà ông Bình Nam thôn 275----Đất TM-DV nông thôn
210Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà bà Huệ thôn 1 - Đến nhà ông Bình Nam thôn 2150----Đất ở nông thôn
211Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Hồng Râu thôn 1 - Đến nhà ông Lâm thôn 167.5----Đất SX-KD nông thôn
212Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Hồng Râu thôn 1 - Đến nhà ông Lâm thôn 175----Đất TM-DV nông thôn
213Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Hồng Râu thôn 1 - Đến nhà ông Lâm thôn 1150----Đất ở nông thôn
214Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Tý thôn 4 - Đến nhà ông Thoa Tư thôn 481----Đất SX-KD nông thôn
215Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Tý thôn 4 - Đến nhà ông Thoa Tư thôn 490----Đất TM-DV nông thôn
216Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Tý thôn 4 - Đến nhà ông Thoa Tư thôn 4180----Đất ở nông thôn
217Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Lực thôn 3 - Đến nhà ông Lộc thôn 490----Đất SX-KD nông thôn
218Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Lực thôn 3 - Đến nhà ông Lộc thôn 4100----Đất TM-DV nông thôn
219Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Lực thôn 3 - Đến nhà ông Lộc thôn 4200----Đất ở nông thôn
220Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Thu thôn 2 - Đến nhà ông Lam thôn 290----Đất SX-KD nông thôn
221Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Thu thôn 2 - Đến nhà ông Lam thôn 2100----Đất TM-DV nông thôn
222Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ nhà ông Thu thôn 2 - Đến nhà ông Lam thôn 2200----Đất ở nông thôn
223Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp UBND xã - Đến nhà ông Thượng thôn 2112.5----Đất SX-KD nông thôn
224Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp UBND xã - Đến nhà ông Thượng thôn 2125----Đất TM-DV nông thôn
225Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Từ giáp UBND xã - Đến nhà ông Thượng thôn 2250----Đất ở nông thôn
226Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến giáp Từ nhà Danh Tình thôn 2 - Đến nhà ông Lê Xuân Thảo67.5----Đất SX-KD nông thôn
227Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến giáp Từ nhà Danh Tình thôn 2 - Đến nhà ông Lê Xuân Thảo75----Đất TM-DV nông thôn
228Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến giáp Từ nhà Danh Tình thôn 2 - Đến nhà ông Lê Xuân Thảo150----Đất ở nông thôn
229Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nhà ông Quý thôn 1 - Đến nhà ông Danh Tình thôn 290----Đất SX-KD nông thôn
230Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nhà ông Quý thôn 1 - Đến nhà ông Danh Tình thôn 2100----Đất TM-DV nông thôn
231Huyện Như ThanhDọc theo 2 bên các tuyến đường liên thôn - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến nhà ông Quý thôn 1 - Đến nhà ông Danh Tình thôn 2200----Đất ở nông thôn
232Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ giáp nhà ông Sinh đi Nhà máy đương Nông Cống -112.5----Đất SX-KD nông thôn
233Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ giáp nhà ông Sinh đi Nhà máy đương Nông Cống -125----Đất TM-DV nông thôn
234Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ giáp nhà ông Sinh đi Nhà máy đương Nông Cống -250----Đất ở nông thôn
235Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ giáp nhà bà Thoa - Đến nhà ông Sinh135----Đất SX-KD nông thôn
236Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ giáp nhà bà Thoa - Đến nhà ông Sinh150----Đất TM-DV nông thôn
237Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ giáp nhà bà Thoa - Đến nhà ông Sinh300----Đất ở nông thôn
238Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ nhà ông Xuân thôn 3 - Đến đập Khe Dài112.5----Đất SX-KD nông thôn
239Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ nhà ông Xuân thôn 3 - Đến đập Khe Dài125----Đất TM-DV nông thôn
240Huyện Như ThanhTuyến đường từ nhà ông Xuân thôn 3 đến đập Khe Dài - Xã Phúc Đường (nay là xã Xuân Phúc)Tuyến đường Từ nhà ông Xuân thôn 3 - Đến đập Khe Dài250----Đất ở nông thôn
241Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Trương Văn Ngọc - Đến đất ông Hà Thọ Cảnh giáp xã Yên Thọ67.5----Đất SX-KD nông thôn
242Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Trương Văn Ngọc - Đến đất ông Hà Thọ Cảnh giáp xã Yên Thọ75----Đất TM-DV nông thôn
243Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Trương Văn Ngọc - Đến đất ông Hà Thọ Cảnh giáp xã Yên Thọ150----Đất ở nông thôn
244Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lục Văn Hinh - Đến đất ông Quách Văn Kiệm, đoạn từ hội trường thôn 7 Đến nhà ông Quách Đức Ái67.5----Đất SX-KD nông thôn
245Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lục Văn Hinh - Đến đất ông Quách Văn Kiệm, đoạn từ hội trường thôn 7 Đến nhà ông Quách Đức Ái75----Đất TM-DV nông thôn
246Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lục Văn Hinh - Đến đất ông Quách Văn Kiệm, đoạn từ hội trường thôn 7 Đến nhà ông Quách Đức Ái150----Đất ở nông thôn
247Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Nhữ Văn Tình - Đến nhà ông Hà Văn Minh67.5----Đất SX-KD nông thôn
248Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Nhữ Văn Tình - Đến nhà ông Hà Văn Minh75----Đất TM-DV nông thôn
249Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Nhữ Văn Tình - Đến nhà ông Hà Văn Minh150----Đất ở nông thôn
250Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Trương Văn Thỏi - Đến đất nhà ông Quách Phúc Cảnh thôn 867.5----Đất SX-KD nông thôn
251Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Trương Văn Thỏi - Đến đất nhà ông Quách Phúc Cảnh thôn 875----Đất TM-DV nông thôn
252Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Trương Văn Thỏi - Đến đất nhà ông Quách Phúc Cảnh thôn 8150----Đất ở nông thôn
253Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Kỳ - Đến đất nhà ông Bùi Văn Kiểm thôn 767.5----Đất SX-KD nông thôn
254Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Kỳ - Đến đất nhà ông Bùi Văn Kiểm thôn 775----Đất TM-DV nông thôn
255Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Kỳ - Đến đất nhà ông Bùi Văn Kiểm thôn 7150----Đất ở nông thôn
256Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đầu đập thôn 6 - Đến hết hộ ông Quách Văn Thủy67.5----Đất SX-KD nông thôn
257Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đầu đập thôn 6 - Đến hết hộ ông Quách Văn Thủy75----Đất TM-DV nông thôn
258Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đầu đập thôn 6 - Đến hết hộ ông Quách Văn Thủy150----Đất ở nông thôn
259Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất ông Quách Hải Quân - Đến đất ông Quách Văn Chín67.5----Đất SX-KD nông thôn
260Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất ông Quách Hải Quân - Đến đất ông Quách Văn Chín75----Đất TM-DV nông thôn
261Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất ông Quách Hải Quân - Đến đất ông Quách Văn Chín150----Đất ở nông thôn
262Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà ông Nguyễn Đăng Dũng - Đến nhà ông Bùi Văn Chúc67.5----Đất SX-KD nông thôn
263Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà ông Nguyễn Đăng Dũng - Đến nhà ông Bùi Văn Chúc75----Đất TM-DV nông thôn
264Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà ông Nguyễn Đăng Dũng - Đến nhà ông Bùi Văn Chúc150----Đất ở nông thôn
265Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lương Văn Cường - Đến nhà ông Lương Văn Nhanh67.5----Đất SX-KD nông thôn
266Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lương Văn Cường - Đến nhà ông Lương Văn Nhanh75----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lương Văn Cường - Đến nhà ông Lương Văn Nhanh150----Đất ở nông thôn
268Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà Bà Hoàng Thị Do - Đến nhà ông Lương Văn Chin67.5----Đất SX-KD nông thôn
269Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà Bà Hoàng Thị Do - Đến nhà ông Lương Văn Chin75----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà Bà Hoàng Thị Do - Đến nhà ông Lương Văn Chin150----Đất ở nông thôn
271Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Quách Văn Nực - Đến nhà ông Bùi Văn Mạnh67.5----Đất SX-KD nông thôn
272Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Quách Văn Nực - Đến nhà ông Bùi Văn Mạnh75----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Quách Văn Nực - Đến nhà ông Bùi Văn Mạnh150----Đất ở nông thôn
274Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Thu - Đến nhà ông Bùi Văn Huynh67.5----Đất SX-KD nông thôn
275Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Thu - Đến nhà ông Bùi Văn Huynh75----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Thu - Đến nhà ông Bùi Văn Huynh150----Đất ở nông thôn
277Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà bà Trần Thị Sâm - Đến nhà ông Lê Đăng Khương67.5----Đất SX-KD nông thôn
278Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà bà Trần Thị Sâm - Đến nhà ông Lê Đăng Khương75----Đất TM-DV nông thôn
279Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà bà Trần Thị Sâm - Đến nhà ông Lê Đăng Khương150----Đất ở nông thôn
280Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ Nhà bà Lương Thị Lý - Đến nhà ông Lương Văn Hải67.5----Đất SX-KD nông thôn
281Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ Nhà bà Lương Thị Lý - Đến nhà ông Lương Văn Hải75----Đất TM-DV nông thôn
282Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ Nhà bà Lương Thị Lý - Đến nhà ông Lương Văn Hải150----Đất ở nông thôn
283Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà bà Nguyễn Thị Hương - Đến nhà ông Lê Văn Hùng67.5----Đất SX-KD nông thôn
284Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà bà Nguyễn Thị Hương - Đến nhà ông Lê Văn Hùng75----Đất TM-DV nông thôn
285Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà bà Nguyễn Thị Hương - Đến nhà ông Lê Văn Hùng150----Đất ở nông thôn
286Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lê Đăng Bình - Đến nhà bà Bùi Thị Bông67.5----Đất SX-KD nông thôn
287Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lê Đăng Bình - Đến nhà bà Bùi Thị Bông75----Đất TM-DV nông thôn
288Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lê Đăng Bình - Đến nhà bà Bùi Thị Bông150----Đất ở nông thôn
289Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Thanh Chuân - Đến Trường bắn xã Xuân Phúc67.5----Đất SX-KD nông thôn
290Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Thanh Chuân - Đến Trường bắn xã Xuân Phúc75----Đất TM-DV nông thôn
291Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Thanh Chuân - Đến Trường bắn xã Xuân Phúc150----Đất ở nông thôn
292Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Hiền Dương (đập Đồng Quốc), - Đến nhà ông Bùi Văn Toản90----Đất SX-KD nông thôn
293Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Hiền Dương (đập Đồng Quốc), - Đến nhà ông Bùi Văn Toản100----Đất TM-DV nông thôn
294Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Hiền Dương (đập Đồng Quốc), - Đến nhà ông Bùi Văn Toản200----Đất ở nông thôn
295Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Quang Phương - Đến hết đất nhà ông Lê Đăng Quang67.5----Đất SX-KD nông thôn
296Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Quang Phương - Đến hết đất nhà ông Lê Đăng Quang75----Đất TM-DV nông thôn
297Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Quang Phương - Đến hết đất nhà ông Lê Đăng Quang150----Đất ở nông thôn
298Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất nhà ông Bùi Văn Phước - Đến hết đất nhà ông Lê Đăng Cường67.5----Đất SX-KD nông thôn
299Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất nhà ông Bùi Văn Phước - Đến hết đất nhà ông Lê Đăng Cường75----Đất TM-DV nông thôn
300Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất nhà ông Bùi Văn Phước - Đến hết đất nhà ông Lê Đăng Cường150----Đất ở nông thôn
301Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ hết đất nhà ông Lê Văn Hữu - Đến Đến hết đất nhà bà Quách Thị Huấn67.5----Đất SX-KD nông thôn
302Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ hết đất nhà ông Lê Văn Hữu - Đến Đến hết đất nhà bà Quách Thị Huấn75----Đất TM-DV nông thôn
303Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ hết đất nhà ông Lê Văn Hữu - Đến Đến hết đất nhà bà Quách Thị Huấn150----Đất ở nông thôn
304Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà ông Lê Văn Hợp - Đến nhà ông Vũ Văn Lý67.5----Đất SX-KD nông thôn
305Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà ông Lê Văn Hợp - Đến nhà ông Vũ Văn Lý75----Đất TM-DV nông thôn
306Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân Phúcđoạn Từ nhà ông Lê Văn Hợp - Đến nhà ông Vũ Văn Lý150----Đất ở nông thôn
307Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Thượng - Đến đất nhà ông Lê Tiến Dũng67.5----Đất SX-KD nông thôn
308Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Thượng - Đến đất nhà ông Lê Tiến Dũng75----Đất TM-DV nông thôn
309Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Bùi Văn Thượng - Đến đất nhà ông Lê Tiến Dũng150----Đất ở nông thôn
310Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất Nhà văn hóa thôn 2 - Đến ngã ba nhà ông Lưu Thái Tú67.5----Đất SX-KD nông thôn
311Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất Nhà văn hóa thôn 2 - Đến ngã ba nhà ông Lưu Thái Tú75----Đất TM-DV nông thôn
312Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất Nhà văn hóa thôn 2 - Đến ngã ba nhà ông Lưu Thái Tú150----Đất ở nông thôn
313Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hiệu thôn 1 - Đến hết đất ông Chung thôn 1 nối với tuyến đường EU đầu tư.67.5----Đất SX-KD nông thôn
314Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hiệu thôn 1 - Đến hết đất ông Chung thôn 1 nối với tuyến đường EU đầu tư.75----Đất TM-DV nông thôn
315Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hiệu thôn 1 - Đến hết đất ông Chung thôn 1 nối với tuyến đường EU đầu tư.150----Đất ở nông thôn
316Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lục Văn Thương - Đến đất ông Lê Văn Lực67.5----Đất SX-KD nông thôn
317Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lục Văn Thương - Đến đất ông Lê Văn Lực75----Đất TM-DV nông thôn
318Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lục Văn Thương - Đến đất ông Lê Văn Lực150----Đất ở nông thôn
319Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Ngân Văn Nem - Đến đất ông Bùi Văn Hùng67.5----Đất SX-KD nông thôn
320Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Ngân Văn Nem - Đến đất ông Bùi Văn Hùng75----Đất TM-DV nông thôn
321Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Ngân Văn Nem - Đến đất ông Bùi Văn Hùng150----Đất ở nông thôn
322Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Qách Văn Hòa - Đến đất ông Lê Duy Giám67.5----Đất SX-KD nông thôn
323Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Qách Văn Hòa - Đến đất ông Lê Duy Giám75----Đất TM-DV nông thôn
324Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Qách Văn Hòa - Đến đất ông Lê Duy Giám150----Đất ở nông thôn
325Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hà Văn Thân - Đến đất ông Hà Văn Luân67.5----Đất SX-KD nông thôn
326Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hà Văn Thân - Đến đất ông Hà Văn Luân75----Đất TM-DV nông thôn
327Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hà Văn Thân - Đến đất ông Hà Văn Luân150----Đất ở nông thôn
328Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lê Văn Hội - Đến đất ông Bùi Văn Chùng thôn 367.5----Đất SX-KD nông thôn
329Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lê Văn Hội - Đến đất ông Bùi Văn Chùng thôn 375----Đất TM-DV nông thôn
330Huyện Như ThanhThôn 1 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Lê Văn Hội - Đến đất ông Bùi Văn Chùng thôn 3150----Đất ở nông thôn
331Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đườngĐoạn từ ngã ba thôn 2 đến đỉnh dốc Eo Đím - Xã Xuân PhúcDọc hai bên tuyến đường Từ nhà bà Hoa (giáp ngã ba vào thôn 2 )đến hết tuyến đường tiếp giáp nối ra Tỉnh lộ 520 -112.5----Đất SX-KD nông thôn
332Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đườngĐoạn từ ngã ba thôn 2 đến đỉnh dốc Eo Đím - Xã Xuân PhúcDọc hai bên tuyến đường Từ nhà bà Hoa (giáp ngã ba vào thôn 2 )đến hết tuyến đường tiếp giáp nối ra Tỉnh lộ 520 -125----Đất TM-DV nông thôn
333Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đườngĐoạn từ ngã ba thôn 2 đến đỉnh dốc Eo Đím - Xã Xuân PhúcDọc hai bên tuyến đường Từ nhà bà Hoa (giáp ngã ba vào thôn 2 )đến hết tuyến đường tiếp giáp nối ra Tỉnh lộ 520 -250----Đất ở nông thôn
334Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hà Văn Chan - Đến đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ)90----Đất SX-KD nông thôn
335Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hà Văn Chan - Đến đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ)100----Đất TM-DV nông thôn
336Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà ông Hà Văn Chan - Đến đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ)200----Đất ở nông thôn
337Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đức Lương đất ông Nguyễn Huy Khải. -67.5----Đất SX-KD nông thôn
338Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đức Lương đất ông Nguyễn Huy Khải. -75----Đất TM-DV nông thôn
339Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đức Lương đất ông Nguyễn Huy Khải. -150----Đất ở nông thôn
340Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp ngã ba thôn 6 - Đến nhà ông Quách Văn Vịnh315----Đất SX-KD nông thôn
341Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp ngã ba thôn 6 - Đến nhà ông Quách Văn Vịnh350----Đất TM-DV nông thôn
342Huyện Như ThanhTừ ngã ba thôn 6 đến hết đất ông Hà Thọ Thái (giáp xã Yên Thọ ) - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp ngã ba thôn 6 - Đến nhà ông Quách Văn Vịnh700----Đất ở nông thôn
343Huyện Như ThanhTừ giáp ngã ba thôn 7 đến giáp đất Xuân Thái - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ hết khe Cứt trâu - Đến giáp đất Xuân Thái67.5----Đất SX-KD nông thôn
344Huyện Như ThanhTừ giáp ngã ba thôn 7 đến giáp đất Xuân Thái - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ hết khe Cứt trâu - Đến giáp đất Xuân Thái75----Đất TM-DV nông thôn
345Huyện Như ThanhTừ giáp ngã ba thôn 7 đến giáp đất Xuân Thái - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ hết khe Cứt trâu - Đến giáp đất Xuân Thái150----Đất ở nông thôn
346Huyện Như ThanhTừ giáp ngã ba thôn 7 đến giáp đất Xuân Thái - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà anh Lâm - Đến khe Cứt trâu67.5----Đất SX-KD nông thôn
347Huyện Như ThanhTừ giáp ngã ba thôn 7 đến giáp đất Xuân Thái - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà anh Lâm - Đến khe Cứt trâu75----Đất TM-DV nông thôn
348Huyện Như ThanhTừ giáp ngã ba thôn 7 đến giáp đất Xuân Thái - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà anh Lâm - Đến khe Cứt trâu150----Đất ở nông thôn
349Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2m trở xuống - Xã Thanh Kỳ-45----Đất SX-KD nông thôn
350Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2m trở xuống - Xã Thanh Kỳ-50----Đất TM-DV nông thôn
351Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2m trở xuống - Xã Thanh Kỳ-100----Đất ở nông thôn
352Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2m đến dưới 2m - Xã Thanh Kỳ-54----Đất SX-KD nông thôn
353Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2m đến dưới 2m - Xã Thanh Kỳ-60----Đất TM-DV nông thôn
354Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2m đến dưới 2m - Xã Thanh Kỳ-120----Đất ở nông thôn
355Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3m trở lên - Xã Thanh Kỳ-67.5----Đất SX-KD nông thôn
356Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3m trở lên - Xã Thanh Kỳ-75----Đất TM-DV nông thôn
357Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3m trở lên - Xã Thanh Kỳ-150----Đất ở nông thôn
358Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Thanh Huấn - Đến đất nhà ông Lương Văn Bành (thôn Đồng Tiến)67.5----Đất SX-KD nông thôn
359Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Thanh Huấn - Đến đất nhà ông Lương Văn Bành (thôn Đồng Tiến)75----Đất TM-DV nông thôn
360Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Thanh Huấn - Đến đất nhà ông Lương Văn Bành (thôn Đồng Tiến)150----Đất ở nông thôn
361Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ giáp trường tiểu học Đồng Tâm - Đồng Tiến - Đến đất nhà ông Hà Giang Nam (thôn Đồng Tiến)112.5----Đất SX-KD nông thôn
362Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ giáp trường tiểu học Đồng Tâm - Đồng Tiến - Đến đất nhà ông Hà Giang Nam (thôn Đồng Tiến)125----Đất TM-DV nông thôn
363Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ giáp trường tiểu học Đồng Tâm - Đồng Tiến - Đến đất nhà ông Hà Giang Nam (thôn Đồng Tiến)250----Đất ở nông thôn
364Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Phòng - Đến đất nhà ông Hà Văn Chiệm (thôn Đồng Tâm)67.5----Đất SX-KD nông thôn
365Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Phòng - Đến đất nhà ông Hà Văn Chiệm (thôn Đồng Tâm)75----Đất TM-DV nông thôn
366Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Phòng - Đến đất nhà ông Hà Văn Chiệm (thôn Đồng Tâm)150----Đất ở nông thôn
367Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Lương Phúc Thanh - Đến đất nhà ông Lương Văn Ái (thôn Đồng Tâm)67.5----Đất SX-KD nông thôn
368Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Lương Phúc Thanh - Đến đất nhà ông Lương Văn Ái (thôn Đồng Tâm)75----Đất TM-DV nông thôn
369Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Lương Phúc Thanh - Đến đất nhà ông Lương Văn Ái (thôn Đồng Tâm)150----Đất ở nông thôn
370Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Lò Văn Hải - Đến đất nhà ông Nguyễn Trường Sơn (thôn Đồng Tâm)67.5----Đất SX-KD nông thôn
371Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Lò Văn Hải - Đến đất nhà ông Nguyễn Trường Sơn (thôn Đồng Tâm)75----Đất TM-DV nông thôn
372Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Lò Văn Hải - Đến đất nhà ông Nguyễn Trường Sơn (thôn Đồng Tâm)150----Đất ở nông thôn
373Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Hồng - Đến đất nhà Hà Văn Chiều (thôn Đồng Tâm)90----Đất SX-KD nông thôn
374Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Hồng - Đến đất nhà Hà Văn Chiều (thôn Đồng Tâm)100----Đất TM-DV nông thôn
375Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Hồng - Đến đất nhà Hà Văn Chiều (thôn Đồng Tâm)200----Đất ở nông thôn
376Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lò Hải Việt (thôn Đồng Tâm) - Đến trường tiểu học Đồng Tâm - Đồng tiến112.5----Đất SX-KD nông thôn
377Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lò Hải Việt (thôn Đồng Tâm) - Đến trường tiểu học Đồng Tâm - Đồng tiến125----Đất TM-DV nông thôn
378Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lò Hải Việt (thôn Đồng Tâm) - Đến trường tiểu học Đồng Tâm - Đồng tiến250----Đất ở nông thôn
379Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Trường (thôn Đồng Ván - Đến Trạm biến áp Đồng Tâm - Đồng Tiến)90----Đất SX-KD nông thôn
380Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Trường (thôn Đồng Ván - Đến Trạm biến áp Đồng Tâm - Đồng Tiến)100----Đất TM-DV nông thôn
381Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Trường (thôn Đồng Ván - Đến Trạm biến áp Đồng Tâm - Đồng Tiến)200----Đất ở nông thôn
382Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Phẩm - Đến đất bà Lương Thị Đót,67.5----Đất SX-KD nông thôn
383Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Phẩm - Đến đất bà Lương Thị Đót,75----Đất TM-DV nông thôn
384Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Phẩm - Đến đất bà Lương Thị Đót,150----Đất ở nông thôn
385Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp cầu Đồng Ván - Đến đất nhà bà Lương Thị Đót (thôn Đồng Ván)67.5----Đất SX-KD nông thôn
386Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp cầu Đồng Ván - Đến đất nhà bà Lương Thị Đót (thôn Đồng Ván)75----Đất TM-DV nông thôn
387Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Đồng Ván - Xã Thanh KỳTừ giáp cầu Đồng Ván - Đến đất nhà bà Lương Thị Đót (thôn Đồng Ván)150----Đất ở nông thôn
388Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lữ Đình Chinh - Đến đất nhà ông Lương Văn Tuân (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
389Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lữ Đình Chinh - Đến đất nhà ông Lương Văn Tuân (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
390Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lữ Đình Chinh - Đến đất nhà ông Lương Văn Tuân (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
391Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Tập - Đến đất nhà Bà Lô Thị Chòn (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
392Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Tập - Đến đất nhà Bà Lô Thị Chòn (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
393Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Tập - Đến đất nhà Bà Lô Thị Chòn (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
394Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Xuân Thường - Đến đất nhà ông Lô Đình Thăng (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
395Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Xuân Thường - Đến đất nhà ông Lô Đình Thăng (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
396Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Xuân Thường - Đến đất nhà ông Lô Đình Thăng (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
397Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất nhà ông Lương Văn Việt đất đất nhà Bà Lương Thị Thi (thôn Thanh Xuân) -90----Đất SX-KD nông thôn
398Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất nhà ông Lương Văn Việt đất đất nhà Bà Lương Thị Thi (thôn Thanh Xuân) -100----Đất TM-DV nông thôn
399Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất nhà ông Lương Văn Việt đất đất nhà Bà Lương Thị Thi (thôn Thanh Xuân) -200----Đất ở nông thôn
400Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vi Văn Sinh - Đến đất nhà ông Lương Văn Hương (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
401Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vi Văn Sinh - Đến đất nhà ông Lương Văn Hương (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
402Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vi Văn Sinh - Đến đất nhà ông Lương Văn Hương (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
403Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Thoa - Đến đất nhà ông Lô Văn Huy (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
404Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Thoa - Đến đất nhà ông Lô Văn Huy (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
405Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Thoa - Đến đất nhà ông Lô Văn Huy (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
406Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Thạch - Đến đất nhà ông Lương Văn Xuận (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
407Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Thạch - Đến đất nhà ông Lương Văn Xuận (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
408Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Thạch - Đến đất nhà ông Lương Văn Xuận (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
409Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Khuyên - Đến nhà Bà Lô Thị Tý (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
410Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Khuyên - Đến nhà Bà Lô Thị Tý (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
411Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Xuân - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Khuyên - Đến nhà Bà Lô Thị Tý (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
412Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vi Ngọc Chiến - Đến đất nhà ông Vi Xuân Tằng (thôn Bái Sim)67.5----Đất SX-KD nông thôn
413Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vi Ngọc Chiến - Đến đất nhà ông Vi Xuân Tằng (thôn Bái Sim)75----Đất TM-DV nông thôn
414Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vi Ngọc Chiến - Đến đất nhà ông Vi Xuân Tằng (thôn Bái Sim)150----Đất ở nông thôn
415Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vũ Đức An - Đến đất nhà Bà Hoàng Thị Vân (thôn Bái Sim)67.5----Đất SX-KD nông thôn
416Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vũ Đức An - Đến đất nhà Bà Hoàng Thị Vân (thôn Bái Sim)75----Đất TM-DV nông thôn
417Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Vũ Đức An - Đến đất nhà Bà Hoàng Thị Vân (thôn Bái Sim)150----Đất ở nông thôn
418Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ Trạm biến áp (thôn Bái Sim) - Đến đất nhà ông Trần Văn Quyền67.5----Đất SX-KD nông thôn
419Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ Trạm biến áp (thôn Bái Sim) - Đến đất nhà ông Trần Văn Quyền75----Đất TM-DV nông thôn
420Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ Trạm biến áp (thôn Bái Sim) - Đến đất nhà ông Trần Văn Quyền150----Đất ở nông thôn
421Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Ngân Văn Biềng - Đến đất nhà ông Vi Văn Hậu (thôn Bái Sim)90----Đất SX-KD nông thôn
422Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Ngân Văn Biềng - Đến đất nhà ông Vi Văn Hậu (thôn Bái Sim)100----Đất TM-DV nông thôn
423Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Ngân Văn Biềng - Đến đất nhà ông Vi Văn Hậu (thôn Bái Sim)200----Đất ở nông thôn
424Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn Quyền - Đến đất hộ ông Lê Huy67.5----Đất SX-KD nông thôn
425Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn Quyền - Đến đất hộ ông Lê Huy75----Đất TM-DV nông thôn
426Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn Quyền - Đến đất hộ ông Lê Huy150----Đất ở nông thôn
427Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Kim Đồng - Đến đất nhà ông Lê Huy Dinh (thôn Bái Sim)67.5----Đất SX-KD nông thôn
428Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Kim Đồng - Đến đất nhà ông Lê Huy Dinh (thôn Bái Sim)75----Đất TM-DV nông thôn
429Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Kim Đồng - Đến đất nhà ông Lê Huy Dinh (thôn Bái Sim)150----Đất ở nông thôn
430Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn An - Đến đất nhà ông Vi Đại Dinh (thôn Bái Sim)90----Đất SX-KD nông thôn
431Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn An - Đến đất nhà ông Vi Đại Dinh (thôn Bái Sim)100----Đất TM-DV nông thôn
432Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Văn An - Đến đất nhà ông Vi Đại Dinh (thôn Bái Sim)200----Đất ở nông thôn
433Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Thoại (thôn Bái Sim) - Đến giáp mỏ Quặng112.5----Đất SX-KD nông thôn
434Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Thoại (thôn Bái Sim) - Đến giáp mỏ Quặng125----Đất TM-DV nông thôn
435Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Bái Sim - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Thoại (thôn Bái Sim) - Đến giáp mỏ Quặng250----Đất ở nông thôn
436Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Văn Tuấn - Đến đất hộ ông Lường Tú Du (thôn Kỳ Thương)67.5----Đất SX-KD nông thôn
437Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Văn Tuấn - Đến đất hộ ông Lường Tú Du (thôn Kỳ Thương)75----Đất TM-DV nông thôn
438Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Văn Tuấn - Đến đất hộ ông Lường Tú Du (thôn Kỳ Thương)150----Đất ở nông thôn
439Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Sơn đết đất hộ ông Trịnh Xuân Năm (thôn Kỳ Thương) -67.5----Đất SX-KD nông thôn
440Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Sơn đết đất hộ ông Trịnh Xuân Năm (thôn Kỳ Thương) -75----Đất TM-DV nông thôn
441Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Sơn đết đất hộ ông Trịnh Xuân Năm (thôn Kỳ Thương) -150----Đất ở nông thôn
442Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hoàng Xuân Phú - Đến đất nhà ông Nguyễn Văn Tĩnh (thôn Kỳ Thương)67.5----Đất SX-KD nông thôn
443Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hoàng Xuân Phú - Đến đất nhà ông Nguyễn Văn Tĩnh (thôn Kỳ Thương)75----Đất TM-DV nông thôn
444Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hoàng Xuân Phú - Đến đất nhà ông Nguyễn Văn Tĩnh (thôn Kỳ Thương)150----Đất ở nông thôn
445Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lường Tú Hường - Đến nhà ông Lê Thanh Bình (thôn Kỳ Thương)67.5----Đất SX-KD nông thôn
446Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lường Tú Hường - Đến nhà ông Lê Thanh Bình (thôn Kỳ Thương)75----Đất TM-DV nông thôn
447Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lường Tú Hường - Đến nhà ông Lê Thanh Bình (thôn Kỳ Thương)150----Đất ở nông thôn
448Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ Bà Hoàng Thị Quyên - Đến đất hộ ông Lương Văn Dũng (thôn Kỳ Thương)81----Đất SX-KD nông thôn
449Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ Bà Hoàng Thị Quyên - Đến đất hộ ông Lương Văn Dũng (thôn Kỳ Thương)90----Đất TM-DV nông thôn
450Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kỳ Thượng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ Bà Hoàng Thị Quyên - Đến đất hộ ông Lương Văn Dũng (thôn Kỳ Thương)180----Đất ở nông thôn
451Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Minh - Đến giáp đất hộ ông Hà Văn Hanh (thôn Thanh Trung)67.5----Đất SX-KD nông thôn
452Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Minh - Đến giáp đất hộ ông Hà Văn Hanh (thôn Thanh Trung)75----Đất TM-DV nông thôn
453Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lương Văn Minh - Đến giáp đất hộ ông Hà Văn Hanh (thôn Thanh Trung)150----Đất ở nông thôn
454Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Luân (thôn Thanh Sơn) - Đến đất nhà ông Lương Anh Tuấn (thôn Thanh Trung)135----Đất SX-KD nông thôn
455Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Luân (thôn Thanh Sơn) - Đến đất nhà ông Lương Anh Tuấn (thôn Thanh Trung)150----Đất TM-DV nông thôn
456Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Luân (thôn Thanh Sơn) - Đến đất nhà ông Lương Anh Tuấn (thôn Thanh Trung)300----Đất ở nông thôn
457Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Luyện - Đến đất hộ ông Lô Văn (Tại thôn Thanh Trung)67.5----Đất SX-KD nông thôn
458Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Luyện - Đến đất hộ ông Lô Văn (Tại thôn Thanh Trung)75----Đất TM-DV nông thôn
459Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lô Văn Luyện - Đến đất hộ ông Lô Văn (Tại thôn Thanh Trung)150----Đất ở nông thôn
460Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Trần Thị Ngoan - Đến đất hộ ông Vũ Trí Đức (thôn Thanh Trung)67.5----Đất SX-KD nông thôn
461Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Trần Thị Ngoan - Đến đất hộ ông Vũ Trí Đức (thôn Thanh Trung)75----Đất TM-DV nông thôn
462Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Trần Thị Ngoan - Đến đất hộ ông Vũ Trí Đức (thôn Thanh Trung)150----Đất ở nông thôn
463Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Thiệp - Đến đất nhà ông Hà Văn Phận (thôn Thanh Trung)81----Đất SX-KD nông thôn
464Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Thiệp - Đến đất nhà ông Hà Văn Phận (thôn Thanh Trung)90----Đất TM-DV nông thôn
465Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Thiệp - Đến đất nhà ông Hà Văn Phận (thôn Thanh Trung)180----Đất ở nông thôn
466Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Lâm - Đến đất nhà Bà Nguyễn Thị Niên (thôn Thanh Trung)54----Đất SX-KD nông thôn
467Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Lâm - Đến đất nhà Bà Nguyễn Thị Niên (thôn Thanh Trung)60----Đất TM-DV nông thôn
468Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Lâm - Đến đất nhà Bà Nguyễn Thị Niên (thôn Thanh Trung)120----Đất ở nông thôn
469Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Kế Hoạch (thôn Thanh Trung) - Đến ngã tư Kỳ Thượng135----Đất SX-KD nông thôn
470Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Kế Hoạch (thôn Thanh Trung) - Đến ngã tư Kỳ Thượng150----Đất TM-DV nông thôn
471Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Kế Hoạch (thôn Thanh Trung) - Đến ngã tư Kỳ Thượng300----Đất ở nông thôn
472Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Dũng (thôn Thanh Trung) - Đến ngã tư Kỳ Thượng90----Đất SX-KD nông thôn
473Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Dũng (thôn Thanh Trung) - Đến ngã tư Kỳ Thượng100----Đất TM-DV nông thôn
474Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Trung - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Văn Dũng (thôn Thanh Trung) - Đến ngã tư Kỳ Thượng200----Đất ở nông thôn
475Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Duy Đại - Đến đất nhà ông Ngân Công Đoàn (thôn Kim Đồng)67.5----Đất SX-KD nông thôn
476Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Duy Đại - Đến đất nhà ông Ngân Công Đoàn (thôn Kim Đồng)75----Đất TM-DV nông thôn
477Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lê Duy Đại - Đến đất nhà ông Ngân Công Đoàn (thôn Kim Đồng)150----Đất ở nông thôn
478Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Ngân Thị Luân - Đến đất hộ ông Lương Văn (thôn Kim Đồng)67.5----Đất SX-KD nông thôn
479Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Ngân Thị Luân - Đến đất hộ ông Lương Văn (thôn Kim Đồng)75----Đất TM-DV nông thôn
480Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Ngân Thị Luân - Đến đất hộ ông Lương Văn (thôn Kim Đồng)150----Đất ở nông thôn
481Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Khắc Sinh - Đến đất nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Kim Đồng)67.5----Đất SX-KD nông thôn
482Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Khắc Sinh - Đến đất nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Kim Đồng)75----Đất TM-DV nông thôn
483Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Khắc Sinh - Đến đất nhà ông Nguyễn Văn Ngọc (thôn Kim Đồng)150----Đất ở nông thôn
484Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Phúc - Đến đất nhà ông Lương Văn Hoài (thôn Kim Đồng)90----Đất SX-KD nông thôn
485Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Phúc - Đến đất nhà ông Lương Văn Hoài (thôn Kim Đồng)100----Đất TM-DV nông thôn
486Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Hà Thị Phúc - Đến đất nhà ông Lương Văn Hoài (thôn Kim Đồng)200----Đất ở nông thôn
487Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Nguyễn Thị Hà - Đến đất nhà ông Nguyễn Đình Như (thôn Kim Đồng)90----Đất SX-KD nông thôn
488Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Nguyễn Thị Hà - Đến đất nhà ông Nguyễn Đình Như (thôn Kim Đồng)100----Đất TM-DV nông thôn
489Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ bà Nguyễn Thị Hà - Đến đất nhà ông Nguyễn Đình Như (thôn Kim Đồng)200----Đất ở nông thôn
490Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Ngân Văn Điệp - Đến đất nhà ông Hà Khắc Sinh (thôn Kim Đồng)135----Đất SX-KD nông thôn
491Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Ngân Văn Điệp - Đến đất nhà ông Hà Khắc Sinh (thôn Kim Đồng)150----Đất TM-DV nông thôn
492Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Kim Đồng - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Ngân Văn Điệp - Đến đất nhà ông Hà Khắc Sinh (thôn Kim Đồng)300----Đất ở nông thôn
493Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Công Hùng - Đến đất nhà ông Hà Văn Tuyền (thôn Thanh Sơn)90----Đất SX-KD nông thôn
494Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Công Hùng - Đến đất nhà ông Hà Văn Tuyền (thôn Thanh Sơn)100----Đất TM-DV nông thôn
495Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Hà Công Hùng - Đến đất nhà ông Hà Văn Tuyền (thôn Thanh Sơn)200----Đất ở nông thôn
496Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lưu Đình Thực - Đến đất nhà ông Lô Văn Nguyên (thôn Thanh Sơn)112.5----Đất SX-KD nông thôn
497Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lưu Đình Thực - Đến đất nhà ông Lô Văn Nguyên (thôn Thanh Sơn)125----Đất TM-DV nông thôn
498Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lưu Đình Thực - Đến đất nhà ông Lô Văn Nguyên (thôn Thanh Sơn)250----Đất ở nông thôn
499Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lường Kế Toàn - Đến đất nhà ông Ngân Văn Luân (thôn Thanh Sơn)81----Đất SX-KD nông thôn
500Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lường Kế Toàn - Đến đất nhà ông Ngân Văn Luân (thôn Thanh Sơn)90----Đất TM-DV nông thôn
501Huyện Như ThanhDọc các tuyến đường thôn Thanh Sơn - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Lường Kế Toàn - Đến đất nhà ông Ngân Văn Luân (thôn Thanh Sơn)180----Đất ở nông thôn
502Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường đi thôn Đồng Tâm, Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Hữu Cường - Đến đất hộ ông Ngân Bình Luyện (thôn Thanh Sơn)315----Đất SX-KD nông thôn
503Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường đi thôn Đồng Tâm, Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Hữu Cường - Đến đất hộ ông Ngân Bình Luyện (thôn Thanh Sơn)350----Đất TM-DV nông thôn
504Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường đi thôn Đồng Tâm, Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất hộ ông Nguyễn Hữu Cường - Đến đất hộ ông Ngân Bình Luyện (thôn Thanh Sơn)700----Đất ở nông thôn
505Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường đi thôn Đồng Tâm, Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất nhà ông Trần Văn Hiệu - Đến đất nhà ông Nguyễn Bá Nhân (thôn Thanh Sơn)360----Đất SX-KD nông thôn
506Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường đi thôn Đồng Tâm, Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất nhà ông Trần Văn Hiệu - Đến đất nhà ông Nguyễn Bá Nhân (thôn Thanh Sơn)400----Đất TM-DV nông thôn
507Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường đi thôn Đồng Tâm, Đồng Tiến - Xã Thanh KỳTừ đất nhà ông Trần Văn Hiệu - Đến đất nhà ông Nguyễn Bá Nhân (thôn Thanh Sơn)800----Đất ở nông thôn
508Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Thanh Tân-45----Đất SX-KD nông thôn
509Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Thanh Tân-50----Đất TM-DV nông thôn
510Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Thanh Tân-100----Đất ở nông thôn
511Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Thanh Tân-54----Đất SX-KD nông thôn
512Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Thanh Tân-60----Đất TM-DV nông thôn
513Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Thanh Tân-120----Đất ở nông thôn
514Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Thanh Tân-67.5----Đất SX-KD nông thôn
515Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Thanh Tân-75----Đất TM-DV nông thôn
516Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Thanh Tân-150----Đất ở nông thôn
517Huyện Như ThanhThanh TânTừ giáp hộ ông Lô Văn Lệ - Đến hộ ông Nguyễn Văn Công thôn Đồng Lấm90----Đất SX-KD nông thôn
518Huyện Như ThanhThanh TânTừ giáp hộ ông Lô Văn Lệ - Đến hộ ông Nguyễn Văn Công thôn Đồng Lấm100----Đất TM-DV nông thôn
519Huyện Như ThanhThanh TânTừ giáp hộ ông Lô Văn Lệ - Đến hộ ông Nguyễn Văn Công thôn Đồng Lấm200----Đất ở nông thôn
520Huyện Như ThanhThanh TânTừ hộ bà Hà thị Thanh - Đến hộ bà Lê Thị Thúy thôn Hợp Nhất90----Đất SX-KD nông thôn
521Huyện Như ThanhThanh TânTừ hộ bà Hà thị Thanh - Đến hộ bà Lê Thị Thúy thôn Hợp Nhất100----Đất TM-DV nông thôn
522Huyện Như ThanhThanh TânTừ hộ bà Hà thị Thanh - Đến hộ bà Lê Thị Thúy thôn Hợp Nhất200----Đất ở nông thôn
523Huyện Như ThanhTại thôn Đồng Lấm: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hộ ông Hà Văn Nghĩa - Đến hộ ông Hà Văn Tiếp67.5----Đất SX-KD nông thôn
524Huyện Như ThanhTại thôn Đồng Lấm: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hộ ông Hà Văn Nghĩa - Đến hộ ông Hà Văn Tiếp75----Đất TM-DV nông thôn
525Huyện Như ThanhTại thôn Đồng Lấm: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hộ ông Hà Văn Nghĩa - Đến hộ ông Hà Văn Tiếp150----Đất ở nông thôn
526Huyện Như ThanhThôn Thanh Quang: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hô ông Lương Văn Tuyên đi qua Nhà văn hóa thôn Tân Quang - Đến hộ ông Nguyễn Văn Phán thôn Thanh Quang.67.5----Đất SX-KD nông thôn
527Huyện Như ThanhThôn Thanh Quang: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hô ông Lương Văn Tuyên đi qua Nhà văn hóa thôn Tân Quang - Đến hộ ông Nguyễn Văn Phán thôn Thanh Quang.75----Đất TM-DV nông thôn
528Huyện Như ThanhThôn Thanh Quang: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hô ông Lương Văn Tuyên đi qua Nhà văn hóa thôn Tân Quang - Đến hộ ông Nguyễn Văn Phán thôn Thanh Quang.150----Đất ở nông thôn
529Huyện Như ThanhThôn Khả La: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hộ ông Phạm Huy Nghị - Đến hộ ông Lê Văn Sanh,67.5----Đất SX-KD nông thôn
530Huyện Như ThanhThôn Khả La: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hộ ông Phạm Huy Nghị - Đến hộ ông Lê Văn Sanh,75----Đất TM-DV nông thôn
531Huyện Như ThanhThôn Khả La: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ hộ ông Phạm Huy Nghị - Đến hộ ông Lê Văn Sanh,150----Đất ở nông thôn
532Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ cầu tràn thôn Trung Tiến đi thôn Tân Hùng - Đến cầu tràn thôn Tân Hùng67.5----Đất SX-KD nông thôn
533Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ cầu tràn thôn Trung Tiến đi thôn Tân Hùng - Đến cầu tràn thôn Tân Hùng75----Đất TM-DV nông thôn
534Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng: Dọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ cầu tràn thôn Trung Tiến đi thôn Tân Hùng - Đến cầu tràn thôn Tân Hùng150----Đất ở nông thôn
535Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông Tân thôn Vườn Dâu - Đến hội trường thôn Vườn Dâu67.5----Đất SX-KD nông thôn
536Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông Tân thôn Vườn Dâu - Đến hội trường thôn Vườn Dâu75----Đất TM-DV nông thôn
537Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông Tân thôn Vườn Dâu - Đến hội trường thôn Vườn Dâu150----Đất ở nông thôn
538Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông Lê Trần Đạt thôn Thanh Quang đi Khe Cát - Đến Trường Tiểu học Thanh Tân II67.5----Đất SX-KD nông thôn
539Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông Lê Trần Đạt thôn Thanh Quang đi Khe Cát - Đến Trường Tiểu học Thanh Tân II75----Đất TM-DV nông thôn
540Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông Lê Trần Đạt thôn Thanh Quang đi Khe Cát - Đến Trường Tiểu học Thanh Tân II150----Đất ở nông thôn
541Huyện Như ThanhThanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lê Văn Ba (thôn Thanh Xuân ) - Đến Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 649 của Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ67.5----Đất SX-KD nông thôn
542Huyện Như ThanhThanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lê Văn Ba (thôn Thanh Xuân ) - Đến Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 649 của Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ75----Đất TM-DV nông thôn
543Huyện Như ThanhThanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lê Văn Ba (thôn Thanh Xuân ) - Đến Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 649 của Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ150----Đất ở nông thôn
544Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ Nhà văn hóa thôn Tân Thành đi Thanh Xuân - Đến hộ ông Lê Hữu Lộc thôn Thanh Xuân67.5----Đất SX-KD nông thôn
545Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ Nhà văn hóa thôn Tân Thành đi Thanh Xuân - Đến hộ ông Lê Hữu Lộc thôn Thanh Xuân75----Đất TM-DV nông thôn
546Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Thanh TânTừ Nhà văn hóa thôn Tân Thành đi Thanh Xuân - Đến hộ ông Lê Hữu Lộc thôn Thanh Xuân150----Đất ở nông thôn
547Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ bà Lê Thị Thoan (thôn Tân Thành) đi Khe Cát - Đến hộ ông Lê Văn Ba (thôn Thanh Xuân)67.5----Đất SX-KD nông thôn
548Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ bà Lê Thị Thoan (thôn Tân Thành) đi Khe Cát - Đến hộ ông Lê Văn Ba (thôn Thanh Xuân)75----Đất TM-DV nông thôn
549Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ bà Lê Thị Thoan (thôn Tân Thành) đi Khe Cát - Đến hộ ông Lê Văn Ba (thôn Thanh Xuân)150----Đất ở nông thôn
550Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba giáp hộ ông Vũ ĐứcThân đi thôn Thanh Vinh - Đến hết thôn Thanh Vinh67.5----Đất SX-KD nông thôn
551Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba giáp hộ ông Vũ ĐứcThân đi thôn Thanh Vinh - Đến hết thôn Thanh Vinh75----Đất TM-DV nông thôn
552Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Thanh TânTừ ngã ba giáp hộ ông Vũ ĐứcThân đi thôn Thanh Vinh - Đến hết thôn Thanh Vinh150----Đất ở nông thôn
553Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Yên Lạc-45----Đất SX-KD nông thôn
554Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Yên Lạc-50----Đất TM-DV nông thôn
555Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Yên Lạc-100----Đất ở nông thôn
556Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Yên Lạc-54----Đất SX-KD nông thôn
557Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Yên Lạc-60----Đất TM-DV nông thôn
558Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Yên Lạc-120----Đất ở nông thôn
559Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Yên Lạc-67.5----Đất SX-KD nông thôn
560Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Yên Lạc-75----Đất TM-DV nông thôn
561Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Yên Lạc-150----Đất ở nông thôn
562Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Xuân Bộ đi về phía Bắc - Đến nhà bà Nguyễn Thị Niện90----Đất SX-KD nông thôn
563Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Xuân Bộ đi về phía Bắc - Đến nhà bà Nguyễn Thị Niện100----Đất TM-DV nông thôn
564Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Xuân Bộ đi về phía Bắc - Đến nhà bà Nguyễn Thị Niện200----Đất ở nông thôn
565Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Hạnh đi về phía Nam - Đến nhà Lê Văn Thơm90----Đất SX-KD nông thôn
566Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Hạnh đi về phía Nam - Đến nhà Lê Văn Thơm100----Đất TM-DV nông thôn
567Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Hạnh đi về phía Nam - Đến nhà Lê Văn Thơm200----Đất ở nông thôn
568Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà Lê Văn Việt (Giang) đi về phía Nam - Đến nhà Lê Văn Việt (Xuyên)90----Đất SX-KD nông thôn
569Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà Lê Văn Việt (Giang) đi về phía Nam - Đến nhà Lê Văn Việt (Xuyên)100----Đất TM-DV nông thôn
570Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà Lê Văn Việt (Giang) đi về phía Nam - Đến nhà Lê Văn Việt (Xuyên)200----Đất ở nông thôn
571Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Văn Hùng đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Xuân Quân90----Đất SX-KD nông thôn
572Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Văn Hùng đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Xuân Quân100----Đất TM-DV nông thôn
573Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Văn Hùng đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Xuân Quân200----Đất ở nông thôn
574Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Bình đi về phía Bắc - Đến Đập Ao Lác135----Đất SX-KD nông thôn
575Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Bình đi về phía Bắc - Đến Đập Ao Lác150----Đất TM-DV nông thôn
576Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Bình đi về phía Bắc - Đến Đập Ao Lác300----Đất ở nông thôn
577Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Văn Đại đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Văn Giáp (Lan)67.5----Đất SX-KD nông thôn
578Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Văn Đại đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Văn Giáp (Lan)75----Đất TM-DV nông thôn
579Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Văn Đại đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Văn Giáp (Lan)150----Đất ở nông thôn
580Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đỗ Xuân Chính - Đến nhà ông Đỗ Xuân Tâm (Nương)67.5----Đất SX-KD nông thôn
581Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đỗ Xuân Chính - Đến nhà ông Đỗ Xuân Tâm (Nương)75----Đất TM-DV nông thôn
582Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đỗ Xuân Chính - Đến nhà ông Đỗ Xuân Tâm (Nương)150----Đất ở nông thôn
583Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Tám đi về phía Tây - Đến nhà ông Đỗ Xuân Văn67.5----Đất SX-KD nông thôn
584Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Tám đi về phía Tây - Đến nhà ông Đỗ Xuân Văn75----Đất TM-DV nông thôn
585Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Tám đi về phía Tây - Đến nhà ông Đỗ Xuân Văn150----Đất ở nông thôn
586Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà bà Nguyễn Thị Định đi về phía Tây - Đến cống tràn ông Cao Ngọc Dũng67.5----Đất SX-KD nông thôn
587Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà bà Nguyễn Thị Định đi về phía Tây - Đến cống tràn ông Cao Ngọc Dũng75----Đất TM-DV nông thôn
588Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Xuân - Xã Yên LạcTừ nhà bà Nguyễn Thị Định đi về phía Tây - Đến cống tràn ông Cao Ngọc Dũng150----Đất ở nông thôn
589Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Văn Tuân đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Viết Luân67.5----Đất SX-KD nông thôn
590Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Văn Tuân đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Viết Luân75----Đất TM-DV nông thôn
591Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Văn Tuân đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Viết Luân150----Đất ở nông thôn
592Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Khương Hữu Dũng đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Trung112.5----Đất SX-KD nông thôn
593Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Khương Hữu Dũng đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Trung125----Đất TM-DV nông thôn
594Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Khương Hữu Dũng đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Trung250----Đất ở nông thôn
595Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Viết Sơn đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Thuận90----Đất SX-KD nông thôn
596Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Viết Sơn đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Thuận100----Đất TM-DV nông thôn
597Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Viết Sơn đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Thuận200----Đất ở nông thôn
598Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Hữu Tường đi về phía Tây - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Hân90----Đất SX-KD nông thôn
599Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Hữu Tường đi về phía Tây - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Hân100----Đất TM-DV nông thôn
600Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Hữu Tường đi về phía Tây - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Hân200----Đất ở nông thôn
601Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đỗ Xuân Tân đi về phía Tây - Đến nhà bà Nguyễn Thị Oanh90----Đất SX-KD nông thôn
602Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đỗ Xuân Tân đi về phía Tây - Đến nhà bà Nguyễn Thị Oanh100----Đất TM-DV nông thôn
603Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đỗ Xuân Tân đi về phía Tây - Đến nhà bà Nguyễn Thị Oanh200----Đất ở nông thôn
604Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Nguyên đi về phía Nam - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoàn67.5----Đất SX-KD nông thôn
605Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Nguyên đi về phía Nam - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoàn75----Đất TM-DV nông thôn
606Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Hữu Nguyên đi về phía Nam - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoàn150----Đất ở nông thôn
607Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Đình Nam đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Đoàn67.5----Đất SX-KD nông thôn
608Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Đình Nam đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Đoàn75----Đất TM-DV nông thôn
609Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Đình Nam đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Hữu Đoàn150----Đất ở nông thôn
610Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trương Công Cảnh đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Vạn Các67.5----Đất SX-KD nông thôn
611Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trương Công Cảnh đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Vạn Các75----Đất TM-DV nông thôn
612Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trương Công Cảnh đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Vạn Các150----Đất ở nông thôn
613Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcOng Lường Văn Hóa đi về phía Tây - Đến nhà ông Cao Đình Thành112.5----Đất SX-KD nông thôn
614Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcOng Lường Văn Hóa đi về phía Tây - Đến nhà ông Cao Đình Thành125----Đất TM-DV nông thôn
615Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcOng Lường Văn Hóa đi về phía Tây - Đến nhà ông Cao Đình Thành250----Đất ở nông thôn
616Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà Cao Đình Dưỡng đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Hùng67.5----Đất SX-KD nông thôn
617Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà Cao Đình Dưỡng đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Hùng75----Đất TM-DV nông thôn
618Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà Cao Đình Dưỡng đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Viết Hùng150----Đất ở nông thôn
619Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Đình Lịch đi về phía Đông - Đến nhà bà Lường Thị Sen180----Đất SX-KD nông thôn
620Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Đình Lịch đi về phía Đông - Đến nhà bà Lường Thị Sen200----Đất TM-DV nông thôn
621Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Đình Lịch đi về phía Đông - Đến nhà bà Lường Thị Sen400----Đất ở nông thôn
622Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Duy Khánh xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông Nam - Đến Trường Mầm non Tân Long135----Đất SX-KD nông thôn
623Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Duy Khánh xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông Nam - Đến Trường Mầm non Tân Long150----Đất TM-DV nông thôn
624Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Duy Khánh xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông Nam - Đến Trường Mầm non Tân Long300----Đất ở nông thôn
625Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Thanh Thuận xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông - Đến nhà ông Sáu Lập giáp xóm Rọc Năn112.5----Đất SX-KD nông thôn
626Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Thanh Thuận xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông - Đến nhà ông Sáu Lập giáp xóm Rọc Năn125----Đất TM-DV nông thôn
627Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà ông Nguyễn Thanh Thuận xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông - Đến nhà ông Sáu Lập giáp xóm Rọc Năn250----Đất ở nông thôn
628Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Đỗ Thị Thanh xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Minh Khá135----Đất SX-KD nông thôn
629Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Đỗ Thị Thanh xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Minh Khá150----Đất TM-DV nông thôn
630Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Đỗ Thị Thanh xóm Mỹ Lạc đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Minh Khá300----Đất ở nông thôn
631Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Công Sơn - Đến nhà ông Trần Công Quân67.5----Đất SX-KD nông thôn
632Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Công Sơn - Đến nhà ông Trần Công Quân75----Đất TM-DV nông thôn
633Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Công Sơn - Đến nhà ông Trần Công Quân150----Đất ở nông thôn
634Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Công Cường (Ý) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Lê Văn Giáp (Lan)67.5----Đất SX-KD nông thôn
635Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Công Cường (Ý) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Lê Văn Giáp (Lan)75----Đất TM-DV nông thôn
636Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Công Cường (Ý) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Lê Văn Giáp (Lan)150----Đất ở nông thôn
637Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Bá Dạn đi về phía Tây - Đến nhà ông Viên Đình Tiến67.5----Đất SX-KD nông thôn
638Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Bá Dạn đi về phía Tây - Đến nhà ông Viên Đình Tiến75----Đất TM-DV nông thôn
639Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Bá Dạn đi về phía Tây - Đến nhà ông Viên Đình Tiến150----Đất ở nông thôn
640Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Văn Tính đi về phía Tây - Đến nhà ông Quách Văn Lý67.5----Đất SX-KD nông thôn
641Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Văn Tính đi về phía Tây - Đến nhà ông Quách Văn Lý75----Đất TM-DV nông thôn
642Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ao Mè - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Văn Tính đi về phía Tây - Đến nhà ông Quách Văn Lý150----Đất ở nông thôn
643Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Viên Thị Sức đi về phía Đông - Đến nhà ông Cao Đức Vinh thôn Ba Cồn.67.5----Đất SX-KD nông thôn
644Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Viên Thị Sức đi về phía Đông - Đến nhà ông Cao Đức Vinh thôn Ba Cồn.75----Đất TM-DV nông thôn
645Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Viên Thị Sức đi về phía Đông - Đến nhà ông Cao Đức Vinh thôn Ba Cồn.150----Đất ở nông thôn
646Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Xuân đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Văn Tám thôn Ba Cồn.67.5----Đất SX-KD nông thôn
647Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Xuân đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Văn Tám thôn Ba Cồn.75----Đất TM-DV nông thôn
648Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Xuân đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Văn Tám thôn Ba Cồn.150----Đất ở nông thôn
649Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ Nhà văn hóa thôn ba Cồn đi về phía Tây - Đến nhà ông Trương Văn Lý thôn Ba Cồn.135----Đất SX-KD nông thôn
650Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ Nhà văn hóa thôn ba Cồn đi về phía Tây - Đến nhà ông Trương Văn Lý thôn Ba Cồn.150----Đất TM-DV nông thôn
651Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ Nhà văn hóa thôn ba Cồn đi về phía Tây - Đến nhà ông Trương Văn Lý thôn Ba Cồn.300----Đất ở nông thôn
652Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Đình Mơ đi về phía Đông Nam - Đến ngã ba nhà ông Phan Huy Tuyết thôn Ba Cồn.67.5----Đất SX-KD nông thôn
653Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Đình Mơ đi về phía Đông Nam - Đến ngã ba nhà ông Phan Huy Tuyết thôn Ba Cồn.75----Đất TM-DV nông thôn
654Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Cao Đình Mơ đi về phía Đông Nam - Đến ngã ba nhà ông Phan Huy Tuyết thôn Ba Cồn.150----Đất ở nông thôn
655Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Hóa thôn ba Cồn đi về phía Tây - Đến nhà ông Bùi Văn Đức thôn Ba Cồn.67.5----Đất SX-KD nông thôn
656Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Hóa thôn ba Cồn đi về phía Tây - Đến nhà ông Bùi Văn Đức thôn Ba Cồn.75----Đất TM-DV nông thôn
657Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Hóa thôn ba Cồn đi về phía Tây - Đến nhà ông Bùi Văn Đức thôn Ba Cồn.150----Đất ở nông thôn
658Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Thú đi về phía Tây Nam - Đến nhà ông Nguyễn Xuân Thế thôn Ba Cồn67.5----Đất SX-KD nông thôn
659Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Thú đi về phía Tây Nam - Đến nhà ông Nguyễn Xuân Thế thôn Ba Cồn75----Đất TM-DV nông thôn
660Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Thú đi về phía Tây Nam - Đến nhà ông Nguyễn Xuân Thế thôn Ba Cồn150----Đất ở nông thôn
661Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Nguyên (bờ Đập khe Lau) đi về phía Tây - Đến nhà ông Lê Mạnh Tuấn thôn Đồng Trung.67.5----Đất SX-KD nông thôn
662Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Nguyên (bờ Đập khe Lau) đi về phía Tây - Đến nhà ông Lê Mạnh Tuấn thôn Đồng Trung.75----Đất TM-DV nông thôn
663Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Nguyên (bờ Đập khe Lau) đi về phía Tây - Đến nhà ông Lê Mạnh Tuấn thôn Đồng Trung.150----Đất ở nông thôn
664Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê Thị Thống đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Hữu Vinh thôn Đồng Trung.135----Đất SX-KD nông thôn
665Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê Thị Thống đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Hữu Vinh thôn Đồng Trung.150----Đất TM-DV nông thôn
666Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê Thị Thống đi về phía Đông - Đến nhà ông Lê Hữu Vinh thôn Đồng Trung.300----Đất ở nông thôn
667Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê thị Từ đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Vũ Hồng Hương thôn Đồng Trung.67.5----Đất SX-KD nông thôn
668Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê thị Từ đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Vũ Hồng Hương thôn Đồng Trung.75----Đất TM-DV nông thôn
669Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Trung - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê thị Từ đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Vũ Hồng Hương thôn Đồng Trung.150----Đất ở nông thôn
670Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Linh đi về phía Nam - Đến Bờ Đập Rẫy Cồ thôn Đồng Yên67.5----Đất SX-KD nông thôn
671Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Linh đi về phía Nam - Đến Bờ Đập Rẫy Cồ thôn Đồng Yên75----Đất TM-DV nông thôn
672Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Linh đi về phía Nam - Đến Bờ Đập Rẫy Cồ thôn Đồng Yên150----Đất ở nông thôn
673Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Đình Dương đi về phía Tây - Đến nhà ông Đặng Văn Viến thôn Đồng Yên135----Đất SX-KD nông thôn
674Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Đình Dương đi về phía Tây - Đến nhà ông Đặng Văn Viến thôn Đồng Yên150----Đất TM-DV nông thôn
675Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Đình Dương đi về phía Tây - Đến nhà ông Đặng Văn Viến thôn Đồng Yên300----Đất ở nông thôn
676Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ Cống số 2 Ao Sen đi về phía Đông - Đến nhà ông Đặng Ngọc Cấn thôn Đồng Yên67.5----Đất SX-KD nông thôn
677Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ Cống số 2 Ao Sen đi về phía Đông - Đến nhà ông Đặng Ngọc Cấn thôn Đồng Yên75----Đất TM-DV nông thôn
678Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ Cống số 2 Ao Sen đi về phía Đông - Đến nhà ông Đặng Ngọc Cấn thôn Đồng Yên150----Đất ở nông thôn
679Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Văn Điểm đi về phía Bắc - Đến nhà ông Hoàng Văn Quý thôn Đồng Yên67.5----Đất SX-KD nông thôn
680Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Văn Điểm đi về phía Bắc - Đến nhà ông Hoàng Văn Quý thôn Đồng Yên75----Đất TM-DV nông thôn
681Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Trần Văn Điểm đi về phía Bắc - Đến nhà ông Hoàng Văn Quý thôn Đồng Yên150----Đất ở nông thôn
682Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Tập đi về phía Đông - Đến nhà Bà Từ Long thôn Đồng Yên67.5----Đất SX-KD nông thôn
683Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Tập đi về phía Đông - Đến nhà Bà Từ Long thôn Đồng Yên75----Đất TM-DV nông thôn
684Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Tập đi về phía Đông - Đến nhà Bà Từ Long thôn Đồng Yên150----Đất ở nông thôn
685Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Mười đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Hoàng Văn Trình thôn Đồng Yên81----Đất SX-KD nông thôn
686Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Mười đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Hoàng Văn Trình thôn Đồng Yên90----Đất TM-DV nông thôn
687Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Mười đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Hoàng Văn Trình thôn Đồng Yên180----Đất ở nông thôn
688Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Minh Châu đi về phía Tây - Đến nhà ông Hoàng Quốc Dũng thôn Đồng Yên67.5----Đất SX-KD nông thôn
689Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Minh Châu đi về phía Tây - Đến nhà ông Hoàng Quốc Dũng thôn Đồng Yên75----Đất TM-DV nông thôn
690Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Minh Châu đi về phía Tây - Đến nhà ông Hoàng Quốc Dũng thôn Đồng Yên150----Đất ở nông thôn
691Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ ngã ba nhà ông Vương đi về phía Đông - Đến nhà ông Đặng Văn Hòa thôn Đồng Yên67.5----Đất SX-KD nông thôn
692Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ ngã ba nhà ông Vương đi về phía Đông - Đến nhà ông Đặng Văn Hòa thôn Đồng Yên75----Đất TM-DV nông thôn
693Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ ngã ba nhà ông Vương đi về phía Đông - Đến nhà ông Đặng Văn Hòa thôn Đồng Yên150----Đất ở nông thôn
694Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Đình Khởi đi về phía Bắc - Đến nhà ông Thành Danh thôn Đồng Yên67.5----Đất SX-KD nông thôn
695Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Đình Khởi đi về phía Bắc - Đến nhà ông Thành Danh thôn Đồng Yên75----Đất TM-DV nông thôn
696Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Đình Khởi đi về phía Bắc - Đến nhà ông Thành Danh thôn Đồng Yên150----Đất ở nông thôn
697Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Văn Nguyên đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lường Vương thôn Đồng Yên90----Đất SX-KD nông thôn
698Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Văn Nguyên đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lường Vương thôn Đồng Yên100----Đất TM-DV nông thôn
699Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường nội thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lường Văn Nguyên đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lường Vương thôn Đồng Yên200----Đất ở nông thôn
700Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Phú Đa xã Công Bình - Xã Yên LạcTừ nhà ông Khương Hữu Văn đi về phía Nam - Đến Cầu khe Cát giáp thôn Phú Đa202.5----Đất SX-KD nông thôn
701Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Phú Đa xã Công Bình - Xã Yên LạcTừ nhà ông Khương Hữu Văn đi về phía Nam - Đến Cầu khe Cát giáp thôn Phú Đa225----Đất TM-DV nông thôn
702Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Phú Đa xã Công Bình - Xã Yên LạcTừ nhà ông Khương Hữu Văn đi về phía Nam - Đến Cầu khe Cát giáp thôn Phú Đa450----Đất ở nông thôn
703Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Rọc Năm xã Công Chính - Xã Yên LạcTừ ngã ba nhà ông Lường Văn Hóa thôn Tân Long đi về phía Đông - Đến nhà ông Cao Đình Thông giáp thôn Rọc Năn xã Công Chính90----Đất SX-KD nông thôn
704Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Rọc Năm xã Công Chính - Xã Yên LạcTừ ngã ba nhà ông Lường Văn Hóa thôn Tân Long đi về phía Đông - Đến nhà ông Cao Đình Thông giáp thôn Rọc Năn xã Công Chính100----Đất TM-DV nông thôn
705Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Rọc Năm xã Công Chính - Xã Yên LạcTừ ngã ba nhà ông Lường Văn Hóa thôn Tân Long đi về phía Đông - Đến nhà ông Cao Đình Thông giáp thôn Rọc Năn xã Công Chính200----Đất ở nông thôn
706Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Rọc Năm xã Công Chính - Xã Yên LạcTừ nhà Bbà Lê Thị Nỡ đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lường Văn Trò thôn Tân Long.135----Đất SX-KD nông thôn
707Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Rọc Năm xã Công Chính - Xã Yên LạcTừ nhà Bbà Lê Thị Nỡ đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lường Văn Trò thôn Tân Long.150----Đất TM-DV nông thôn
708Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Tân Long đi thôn Rọc Năm xã Công Chính - Xã Yên LạcTừ nhà Bbà Lê Thị Nỡ đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lường Văn Trò thôn Tân Long.300----Đất ở nông thôn
709Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Quách Thị Luận thôn Ao Mè đi về phía Tây Bắc - Đến ngã ba nhà ông Đỗ Viết Trung thôn Tân Đồng Yên112.5----Đất SX-KD nông thôn
710Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Quách Thị Luận thôn Ao Mè đi về phía Tây Bắc - Đến ngã ba nhà ông Đỗ Viết Trung thôn Tân Đồng Yên125----Đất TM-DV nông thôn
711Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà Bà Quách Thị Luận thôn Ao Mè đi về phía Tây Bắc - Đến ngã ba nhà ông Đỗ Viết Trung thôn Tân Đồng Yên250----Đất ở nông thôn
712Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Thị thôn Ao Mè đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn Yến thôn Tân Long135----Đất SX-KD nông thôn
713Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Thị thôn Ao Mè đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn Yến thôn Tân Long150----Đất TM-DV nông thôn
714Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Thị thôn Ao Mè đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn Yến thôn Tân Long300----Đất ở nông thôn
715Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ anh Cao Văn thành thôn Ao Mè đi về phía nam - Đến ngã ba anh Vinh thôn Tân Tiến.135----Đất SX-KD nông thôn
716Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ anh Cao Văn thành thôn Ao Mè đi về phía nam - Đến ngã ba anh Vinh thôn Tân Tiến.150----Đất TM-DV nông thôn
717Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ao Mè đi thôn Tân Tiến - Xã Yên LạcTừ anh Cao Văn thành thôn Ao Mè đi về phía nam - Đến ngã ba anh Vinh thôn Tân Tiến.300----Đất ở nông thôn
718Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ba Cồn đi thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê thị Thủy thôn Ba Cồn đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Nguyễn văn Lương xóm Mỹ Lạc thôn Tân Long90----Đất SX-KD nông thôn
719Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ba Cồn đi thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê thị Thủy thôn Ba Cồn đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Nguyễn văn Lương xóm Mỹ Lạc thôn Tân Long100----Đất TM-DV nông thôn
720Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Ba Cồn đi thôn Tân Long - Xã Yên LạcTừ nhà bà Lê thị Thủy thôn Ba Cồn đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Nguyễn văn Lương xóm Mỹ Lạc thôn Tân Long200----Đất ở nông thôn
721Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Đồng Trung-Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Đình Duẩn thôn Đồng Trung đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Văn Toản135----Đất SX-KD nông thôn
722Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Đồng Trung-Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Đình Duẩn thôn Đồng Trung đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Văn Toản150----Đất TM-DV nông thôn
723Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Đồng Trung-Ba Cồn - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Đình Duẩn thôn Đồng Trung đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Văn Toản300----Đất ở nông thôn
724Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Đồng Trung đi thôn Cự Phú - Công Liêm - Xã Yên LạcTừ cổng chào thôn Đồng Trung đi về phía đông - Đến giáp thôn Cự Phú xã Công Liêm225----Đất SX-KD nông thôn
725Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Đồng Trung đi thôn Cự Phú - Công Liêm - Xã Yên LạcTừ cổng chào thôn Đồng Trung đi về phía đông - Đến giáp thôn Cự Phú xã Công Liêm250----Đất TM-DV nông thôn
726Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn Đồng Trung đi thôn Cự Phú - Công Liêm - Xã Yên LạcTừ cổng chào thôn Đồng Trung đi về phía đông - Đến giáp thôn Cự Phú xã Công Liêm500----Đất ở nông thôn
727Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn từ thôn Đồng Trung đi thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đặng Ngọc Nhung thôn Đồng yên đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lường Văn Nhuần thôn Đồng Yên90----Đất SX-KD nông thôn
728Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn từ thôn Đồng Trung đi thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đặng Ngọc Nhung thôn Đồng yên đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lường Văn Nhuần thôn Đồng Yên100----Đất TM-DV nông thôn
729Huyện Như ThanhDọc hai bên trục Đường liên thôn từ thôn Đồng Trung đi thôn Đồng Yên - Xã Yên LạcTừ nhà ông Đặng Ngọc Nhung thôn Đồng yên đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lường Văn Nhuần thôn Đồng Yên200----Đất ở nông thôn
730Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ Nhà văn hóa thôn Tân Xuân đi về phía Tây Nam - Đến Đập Khe Tre thôn Tân Xuân (giáp xã Thanh Tân)180----Đất SX-KD nông thôn
731Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ Nhà văn hóa thôn Tân Xuân đi về phía Tây Nam - Đến Đập Khe Tre thôn Tân Xuân (giáp xã Thanh Tân)200----Đất TM-DV nông thôn
732Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ Nhà văn hóa thôn Tân Xuân đi về phía Tây Nam - Đến Đập Khe Tre thôn Tân Xuân (giáp xã Thanh Tân)400----Đất ở nông thôn
733Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà bà Nguyễn Thị Chấn thôn Tân Long đi về phía Tây - Đến Nhà văn hóa thôn Tân Xuân180----Đất SX-KD nông thôn
734Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà bà Nguyễn Thị Chấn thôn Tân Long đi về phía Tây - Đến Nhà văn hóa thôn Tân Xuân200----Đất TM-DV nông thôn
735Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà bà Nguyễn Thị Chấn thôn Tân Long đi về phía Tây - Đến Nhà văn hóa thôn Tân Xuân400----Đất ở nông thôn
736Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ cầu ông Ới đi về phía Nam - Đến ngã ba ông Nguyễn Hữu Kỳ thôn Tân Long.180----Đất SX-KD nông thôn
737Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ cầu ông Ới đi về phía Nam - Đến ngã ba ông Nguyễn Hữu Kỳ thôn Tân Long.200----Đất TM-DV nông thôn
738Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ cầu ông Ới đi về phía Nam - Đến ngã ba ông Nguyễn Hữu Kỳ thôn Tân Long.400----Đất ở nông thôn
739Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Thuần thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà ông Ngô Văn Lợi.360----Đất SX-KD nông thôn
740Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Thuần thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà ông Ngô Văn Lợi.400----Đất TM-DV nông thôn
741Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Thuần thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà ông Ngô Văn Lợi.800----Đất ở nông thôn
742Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Vũ Văn Tính thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà Anh Cao Đình Dũng405----Đất SX-KD nông thôn
743Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Vũ Văn Tính thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà Anh Cao Đình Dũng450----Đất TM-DV nông thôn
744Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Vũ Văn Tính thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà Anh Cao Đình Dũng900----Đất ở nông thôn
745Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ cổng làng thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Đình Lịch270----Đất SX-KD nông thôn
746Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ cổng làng thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Đình Lịch300----Đất TM-DV nông thôn
747Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ cổng làng thôn Tân Long đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Đình Lịch600----Đất ở nông thôn
748Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Thảo thôn Ao Mè đi về phía Nam - Đến chân dốc ông Nguyễn Văn Gia thôn Tân Long180----Đất SX-KD nông thôn
749Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Thảo thôn Ao Mè đi về phía Nam - Đến chân dốc ông Nguyễn Văn Gia thôn Tân Long200----Đất TM-DV nông thôn
750Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Văn Thảo thôn Ao Mè đi về phía Nam - Đến chân dốc ông Nguyễn Văn Gia thôn Tân Long400----Đất ở nông thôn
751Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ giáp đường vào Nhà văn hoá thôn Đồng Yên đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Phạm Công Vệ (thôn Ao Mè).270----Đất SX-KD nông thôn
752Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ giáp đường vào Nhà văn hoá thôn Đồng Yên đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Phạm Công Vệ (thôn Ao Mè).300----Đất TM-DV nông thôn
753Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ giáp đường vào Nhà văn hoá thôn Đồng Yên đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Phạm Công Vệ (thôn Ao Mè).600----Đất ở nông thôn
754Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Chín thôn Đồng Yên (chân rốc đồi Hòn Vuông) đi về phía Nam - Đến ngã ba đường vào Nhà văn hoá thôn Đồng Yên360----Đất SX-KD nông thôn
755Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Chín thôn Đồng Yên (chân rốc đồi Hòn Vuông) đi về phía Nam - Đến ngã ba đường vào Nhà văn hoá thôn Đồng Yên400----Đất TM-DV nông thôn
756Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Bùi Văn Chín thôn Đồng Yên (chân rốc đồi Hòn Vuông) đi về phía Nam - Đến ngã ba đường vào Nhà văn hoá thôn Đồng Yên800----Đất ở nông thôn
757Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Ngọc Linh thôn Đồng Yên (giáp đất Nông Cống) đi về phía Nam - Đến rốc đồi Hòn Vuông thôn Đồng Yên157.5----Đất SX-KD nông thôn
758Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Ngọc Linh thôn Đồng Yên (giáp đất Nông Cống) đi về phía Nam - Đến rốc đồi Hòn Vuông thôn Đồng Yên175----Đất TM-DV nông thôn
759Huyện Như ThanhDọc hai bên đường theo trục đường liên xã Yên thọ - Yên lạc đi Thanh Tân - Xã Yên LạcTừ nhà ông Lê Ngọc Linh thôn Đồng Yên (giáp đất Nông Cống) đi về phía Nam - Đến rốc đồi Hòn Vuông thôn Đồng Yên350----Đất ở nông thôn
760Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Yên Thọ-72----Đất SX-KD nông thôn
761Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Yên Thọ-80----Đất TM-DV nông thôn
762Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Yên Thọ-160----Đất ở nông thôn
763Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Yên Thọ-67.5----Đất SX-KD nông thôn
764Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Yên Thọ-75----Đất TM-DV nông thôn
765Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Yên Thọ-150----Đất ở nông thôn
766Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Yên Thọ-90----Đất SX-KD nông thôn
767Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Yên Thọ-100----Đất TM-DV nông thôn
768Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Yên Thọ-200----Đất ở nông thôn
769Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Nguyễn Văn Quý (Thửa đất số 692; tờ BĐ số 18 ) đi về phía Bắc - Đến Nhà văn hoá thôn Chẩm Khê (Thửa đất số 663; tờ BĐ số 18)90----Đất SX-KD nông thôn
770Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Nguyễn Văn Quý (Thửa đất số 692; tờ BĐ số 18 ) đi về phía Bắc - Đến Nhà văn hoá thôn Chẩm Khê (Thửa đất số 663; tờ BĐ số 18)100----Đất TM-DV nông thôn
771Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Nguyễn Văn Quý (Thửa đất số 692; tờ BĐ số 18 ) đi về phía Bắc - Đến Nhà văn hoá thôn Chẩm Khê (Thửa đất số 663; tờ BĐ số 18)200----Đất ở nông thôn
772Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Văn Ký (Thửa đất số 427; tờ BĐ số 18) đi về phía Bắc - Đến nhà ông Mai Ngọc Hạ thôn Chẩm Khê (Thửa đất số 70 ; tờ BĐ số 18)90----Đất SX-KD nông thôn
773Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Văn Ký (Thửa đất số 427; tờ BĐ số 18) đi về phía Bắc - Đến nhà ông Mai Ngọc Hạ thôn Chẩm Khê (Thửa đất số 70 ; tờ BĐ số 18)100----Đất TM-DV nông thôn
774Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Văn Ký (Thửa đất số 427; tờ BĐ số 18) đi về phía Bắc - Đến nhà ông Mai Ngọc Hạ thôn Chẩm Khê (Thửa đất số 70 ; tờ BĐ số 18)200----Đất ở nông thôn
775Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Xuân Oanh thôn Chẩm Kê (Thửa đất số 163; tờ BĐ số 21) đi về phía Bắc - Đến Đê Sông Mực (nhà ông Trần Văn Phúc thôn Chẩm Khê thuộc thửa đất số 473; tờ BĐ số 18)90----Đất SX-KD nông thôn
776Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Xuân Oanh thôn Chẩm Kê (Thửa đất số 163; tờ BĐ số 21) đi về phía Bắc - Đến Đê Sông Mực (nhà ông Trần Văn Phúc thôn Chẩm Khê thuộc thửa đất số 473; tờ BĐ số 18)100----Đất TM-DV nông thôn
777Huyện Như ThanhThôn Chẩm Khê - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Xuân Oanh thôn Chẩm Kê (Thửa đất số 163; tờ BĐ số 21) đi về phía Bắc - Đến Đê Sông Mực (nhà ông Trần Văn Phúc thôn Chẩm Khê thuộc thửa đất số 473; tờ BĐ số 18)200----Đất ở nông thôn
778Huyện Như ThanhThôn Thống Nhất - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông nhà ông Lê Văn Được (Thửa đất số 1058; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến Khu Ao Cá Nhà ông Suốt (Thửa đất số 93; tờ BĐ số 20)90----Đất SX-KD nông thôn
779Huyện Như ThanhThôn Thống Nhất - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông nhà ông Lê Văn Được (Thửa đất số 1058; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến Khu Ao Cá Nhà ông Suốt (Thửa đất số 93; tờ BĐ số 20)100----Đất TM-DV nông thôn
780Huyện Như ThanhThôn Thống Nhất - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông nhà ông Lê Văn Được (Thửa đất số 1058; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến Khu Ao Cá Nhà ông Suốt (Thửa đất số 93; tờ BĐ số 20)200----Đất ở nông thôn
781Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ nhà bà Lê Thị Huệ (Thửa đất số 1480; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến ngã ba Nhà ông Bùi Sỹ Hợp (Thửa đất số 1206; tờ BĐ số 20)90----Đất SX-KD nông thôn
782Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ nhà bà Lê Thị Huệ (Thửa đất số 1480; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến ngã ba Nhà ông Bùi Sỹ Hợp (Thửa đất số 1206; tờ BĐ số 20)100----Đất TM-DV nông thôn
783Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ nhà bà Lê Thị Huệ (Thửa đất số 1480; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến ngã ba Nhà ông Bùi Sỹ Hợp (Thửa đất số 1206; tờ BĐ số 20)200----Đất ở nông thôn
784Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Bùi Sĩ Hải (Thửa đất số 76; tờ BĐ số 23), đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Nguyễn Quang Hiền ( Thửa đất số 89; tờ BĐ số 23)90----Đất SX-KD nông thôn
785Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Bùi Sĩ Hải (Thửa đất số 76; tờ BĐ số 23), đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Nguyễn Quang Hiền ( Thửa đất số 89; tờ BĐ số 23)100----Đất TM-DV nông thôn
786Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Bùi Sĩ Hải (Thửa đất số 76; tờ BĐ số 23), đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Nguyễn Quang Hiền ( Thửa đất số 89; tờ BĐ số 23)200----Đất ở nông thôn
787Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Bá Thức (Thửa đất số 23; tờ BĐ số 23) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Bá Lượng (Thửa đất số 50; tờ BĐ số 23 )90----Đất SX-KD nông thôn
788Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Bá Thức (Thửa đất số 23; tờ BĐ số 23) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Bá Lượng (Thửa đất số 50; tờ BĐ số 23 )100----Đất TM-DV nông thôn
789Huyện Như ThanhThôn Tân Hùng - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Bá Thức (Thửa đất số 23; tờ BĐ số 23) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Bá Lượng (Thửa đất số 50; tờ BĐ số 23 )200----Đất ở nông thôn
790Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Hoàng Văn Nam (Thửa đất số 1454; tờ BĐ số 20) đi về phía Nam - Đến ngã ba Nhà ông Phạm Công Giao (Thửa đất số 1553; tờ BĐ số 20)90----Đất SX-KD nông thôn
791Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Hoàng Văn Nam (Thửa đất số 1454; tờ BĐ số 20) đi về phía Nam - Đến ngã ba Nhà ông Phạm Công Giao (Thửa đất số 1553; tờ BĐ số 20)100----Đất TM-DV nông thôn
792Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Hoàng Văn Nam (Thửa đất số 1454; tờ BĐ số 20) đi về phía Nam - Đến ngã ba Nhà ông Phạm Công Giao (Thửa đất số 1553; tờ BĐ số 20)200----Đất ở nông thôn
793Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lưu Văn Minh (Thửa đất số 1408; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Phạm Văn Lợi (Thửa đất số 1168; tờ BĐ số 20)90----Đất SX-KD nông thôn
794Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lưu Văn Minh (Thửa đất số 1408; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Phạm Văn Lợi (Thửa đất số 1168; tờ BĐ số 20)100----Đất TM-DV nông thôn
795Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lưu Văn Minh (Thửa đất số 1408; tờ BĐ số 20) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Phạm Văn Lợi (Thửa đất số 1168; tờ BĐ số 20)200----Đất ở nông thôn
796Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Văn Vinh (Thửa đất số 1451; tờ BĐ số 20) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lưu Văn Sơn (Thửa đất số 450; tờ BĐ số 19)90----Đất SX-KD nông thôn
797Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Văn Vinh (Thửa đất số 1451; tờ BĐ số 20) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lưu Văn Sơn (Thửa đất số 450; tờ BĐ số 19)100----Đất TM-DV nông thôn
798Huyện Như ThanhThôn Hùng Sơn - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Văn Vinh (Thửa đất số 1451; tờ BĐ số 20) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lưu Văn Sơn (Thửa đất số 450; tờ BĐ số 19)200----Đất ở nông thôn
799Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Trương Văn Tuấn (Thửa đất số 97; tờ BĐ số 19 ) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Quách Văn Lịch (Thửa đất số 391; tờ BĐ số 19)90----Đất SX-KD nông thôn
800Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Trương Văn Tuấn (Thửa đất số 97; tờ BĐ số 19 ) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Quách Văn Lịch (Thửa đất số 391; tờ BĐ số 19)100----Đất TM-DV nông thôn
801Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Trương Văn Tuấn (Thửa đất số 97; tờ BĐ số 19 ) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Quách Văn Lịch (Thửa đất số 391; tờ BĐ số 19)200----Đất ở nông thôn
802Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Văn Vệ (Thửa đất số 193; tờ BĐ số 20) đi về phía Tây Nam, - Đến Ngã ba nhà ông Trương Văn Tuấn (Thửa đất số 97; tờ BĐ số 19)90----Đất SX-KD nông thôn
803Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Văn Vệ (Thửa đất số 193; tờ BĐ số 20) đi về phía Tây Nam, - Đến Ngã ba nhà ông Trương Văn Tuấn (Thửa đất số 97; tờ BĐ số 19)100----Đất TM-DV nông thôn
804Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Văn Vệ (Thửa đất số 193; tờ BĐ số 20) đi về phía Tây Nam, - Đến Ngã ba nhà ông Trương Văn Tuấn (Thửa đất số 97; tờ BĐ số 19)200----Đất ở nông thôn
805Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà Bà Đỗ Thị Si (Thửa đất số 824; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Xuân Tuấn (Thửa đất số 836; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
806Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà Bà Đỗ Thị Si (Thửa đất số 824; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Xuân Tuấn (Thửa đất số 836; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
807Huyện Như ThanhThôn Yên Xuân - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà Bà Đỗ Thị Si (Thửa đất số 824; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến nhà ông Lê Xuân Tuấn (Thửa đất số 836; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
808Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Đỗ Văn Minh (Thửa đất số 570; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến hộ ông Lê Văn Hán (Thửa đất số 631; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
809Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Đỗ Văn Minh (Thửa đất số 570; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến hộ ông Lê Văn Hán (Thửa đất số 631; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
810Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Đỗ Văn Minh (Thửa đất số 570; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến hộ ông Lê Văn Hán (Thửa đất số 631; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
811Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê văn Bốn (Thửa đất số 596; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến hộ ông Phạm Văn Chiến (Thửa đất số 815; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
812Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê văn Bốn (Thửa đất số 596; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến hộ ông Phạm Văn Chiến (Thửa đất số 815; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
813Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê văn Bốn (Thửa đất số 596; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến hộ ông Phạm Văn Chiến (Thửa đất số 815; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
814Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Phạm văn Hà (Thửa đất số 547; tờ BĐ số 16) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Văn Hảo (Thửa đất số 626; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
815Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Phạm văn Hà (Thửa đất số 547; tờ BĐ số 16) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Văn Hảo (Thửa đất số 626; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
816Huyện Như ThanhThôn Xuân Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Phạm văn Hà (Thửa đất số 547; tờ BĐ số 16) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Văn Hảo (Thửa đất số 626; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
817Huyện Như ThanhThôn Hợp Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Ngô Xuân Nhuận (Thửa đất số 389; tờ BĐ số 16) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Vũ Văn Đông (Thửa đất số 273; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
818Huyện Như ThanhThôn Hợp Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Ngô Xuân Nhuận (Thửa đất số 389; tờ BĐ số 16) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Vũ Văn Đông (Thửa đất số 273; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
819Huyện Như ThanhThôn Hợp Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Ngô Xuân Nhuận (Thửa đất số 389; tờ BĐ số 16) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Vũ Văn Đông (Thửa đất số 273; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
820Huyện Như ThanhThôn Hợp Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Thế Bảy (Thửa đất số 268 ; tờ BĐ số 16) đi về phía Đông - Đến hộ ông Phan Văn Dân (Thửa đất số 196; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
821Huyện Như ThanhThôn Hợp Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Thế Bảy (Thửa đất số 268 ; tờ BĐ số 16) đi về phía Đông - Đến hộ ông Phan Văn Dân (Thửa đất số 196; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
822Huyện Như ThanhThôn Hợp Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Thế Bảy (Thửa đất số 268 ; tờ BĐ số 16) đi về phía Đông - Đến hộ ông Phan Văn Dân (Thửa đất số 196; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
823Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã tư Nhà ông Lê Hồng Vi (Thửa đất số 404; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Mai Xuân Quang (Thửa đất số 340; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
824Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã tư Nhà ông Lê Hồng Vi (Thửa đất số 404; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Mai Xuân Quang (Thửa đất số 340; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
825Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã tư Nhà ông Lê Hồng Vi (Thửa đất số 404; tờ BĐ số 16) đi về phía Nam - Đến ngã ba nhà ông Mai Xuân Quang (Thửa đất số 340; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
826Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã tư Nhà ông Lê Hồng Vi (Thửa đất số 404; tờ BĐ số 16) đi về phía Tây - Đến ngã ba Nhà ông Lê Văn Cần (Thửa đất số 491; tờ BĐ số 1690----Đất SX-KD nông thôn
827Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã tư Nhà ông Lê Hồng Vi (Thửa đất số 404; tờ BĐ số 16) đi về phía Tây - Đến ngã ba Nhà ông Lê Văn Cần (Thửa đất số 491; tờ BĐ số 16100----Đất TM-DV nông thôn
828Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã tư Nhà ông Lê Hồng Vi (Thửa đất số 404; tờ BĐ số 16) đi về phía Tây - Đến ngã ba Nhà ông Lê Văn Cần (Thửa đất số 491; tờ BĐ số 16200----Đất ở nông thôn
829Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Nguyễn Quang Lợi (Thửa đất số 1109; tờ BĐ số 13) đi về phía Tây - Đến nhà ông Phạm Khắc Sữu (Thửa đất số 410; tờ BĐ số 16)90----Đất SX-KD nông thôn
830Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Nguyễn Quang Lợi (Thửa đất số 1109; tờ BĐ số 13) đi về phía Tây - Đến nhà ông Phạm Khắc Sữu (Thửa đất số 410; tờ BĐ số 16)100----Đất TM-DV nông thôn
831Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ nhà ông Nguyễn Quang Lợi (Thửa đất số 1109; tờ BĐ số 13) đi về phía Tây - Đến nhà ông Phạm Khắc Sữu (Thửa đất số 410; tờ BĐ số 16)200----Đất ở nông thôn
832Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Trương Công Tiền (Thửa đất số 833; tờ BĐ số 13) đi về phía Bắc - Đến hộ ông Nguyễn Bá Mạnh (Thửa đất số 511; tờ BĐ số 13)90----Đất SX-KD nông thôn
833Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Trương Công Tiền (Thửa đất số 833; tờ BĐ số 13) đi về phía Bắc - Đến hộ ông Nguyễn Bá Mạnh (Thửa đất số 511; tờ BĐ số 13)100----Đất TM-DV nông thôn
834Huyện Như ThanhThôn Minh Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Trương Công Tiền (Thửa đất số 833; tờ BĐ số 13) đi về phía Bắc - Đến hộ ông Nguyễn Bá Mạnh (Thửa đất số 511; tờ BĐ số 13)200----Đất ở nông thôn
835Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Quách Văn Tấn (Thửa đất số 10; tờ BĐ số 13) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Trương Công Quảng (Thửa đất số 84; tờ BĐ số 13)90----Đất SX-KD nông thôn
836Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Quách Văn Tấn (Thửa đất số 10; tờ BĐ số 13) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Trương Công Quảng (Thửa đất số 84; tờ BĐ số 13)100----Đất TM-DV nông thôn
837Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Quách Văn Tấn (Thửa đất số 10; tờ BĐ số 13) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Trương Công Quảng (Thửa đất số 84; tờ BĐ số 13)200----Đất ở nông thôn
838Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Phú (Thửa đất số 130; tờ BĐ số 10) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Chu Văn Hồng (Thửa đất số 135; tờ BĐ số 13)90----Đất SX-KD nông thôn
839Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Phú (Thửa đất số 130; tờ BĐ số 10) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Chu Văn Hồng (Thửa đất số 135; tờ BĐ số 13)100----Đất TM-DV nông thôn
840Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Phú (Thửa đất số 130; tờ BĐ số 10) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Chu Văn Hồng (Thửa đất số 135; tờ BĐ số 13)200----Đất ở nông thôn
841Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Quang (Thửa đất số 441; tờ BĐ số 13) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Thao (Thửa đất số 100; tờ BĐ số 13)90----Đất SX-KD nông thôn
842Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Quang (Thửa đất số 441; tờ BĐ số 13) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Thao (Thửa đất số 100; tờ BĐ số 13)100----Đất TM-DV nông thôn
843Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Quang (Thửa đất số 441; tờ BĐ số 13) đi về phía Bắc - Đến ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Thao (Thửa đất số 100; tờ BĐ số 13)200----Đất ở nông thôn
844Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Quang (Thửa đất số 441; tờ BĐ số 13) đi về phía Đông - Đến hộ ông Sông Mực (hộ ông Quách văn Sen) (Thửa đất số 13; tờ BĐ số 13)90----Đất SX-KD nông thôn
845Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Quang (Thửa đất số 441; tờ BĐ số 13) đi về phía Đông - Đến hộ ông Sông Mực (hộ ông Quách văn Sen) (Thửa đất số 13; tờ BĐ số 13)100----Đất TM-DV nông thôn
846Huyện Như ThanhThôn Cự Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Quang (Thửa đất số 441; tờ BĐ số 13) đi về phía Đông - Đến hộ ông Sông Mực (hộ ông Quách văn Sen) (Thửa đất số 13; tờ BĐ số 13)200----Đất ở nông thôn
847Huyện Như ThanhThôn Tân Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Văn Xô (Thửa đất số 671; tờ BĐ số 13) đi về phía Tây - Đến hộ ông Trần Văn Loan (Thửa đất số 38; tờ BĐ số 15)90----Đất SX-KD nông thôn
848Huyện Như ThanhThôn Tân Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Văn Xô (Thửa đất số 671; tờ BĐ số 13) đi về phía Tây - Đến hộ ông Trần Văn Loan (Thửa đất số 38; tờ BĐ số 15)100----Đất TM-DV nông thôn
849Huyện Như ThanhThôn Tân Thịnh - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Văn Xô (Thửa đất số 671; tờ BĐ số 13) đi về phía Tây - Đến hộ ông Trần Văn Loan (Thửa đất số 38; tờ BĐ số 15)200----Đất ở nông thôn
850Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Tam Thanh (Thửa đất số 26; tờ BĐ số 12) đi về phía Tây - Đến hộ ông Hoàng Ngọc Sinh (Thửa đất số 295; tờ BĐ số 12)90----Đất SX-KD nông thôn
851Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Tam Thanh (Thửa đất số 26; tờ BĐ số 12) đi về phía Tây - Đến hộ ông Hoàng Ngọc Sinh (Thửa đất số 295; tờ BĐ số 12)100----Đất TM-DV nông thôn
852Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Tam Thanh (Thửa đất số 26; tờ BĐ số 12) đi về phía Tây - Đến hộ ông Hoàng Ngọc Sinh (Thửa đất số 295; tờ BĐ số 12)200----Đất ở nông thôn
853Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Đỗ Văn Huy (Thửa đất số 1129; tờ BĐ số 09 ) đi về phía Đông Bắc - Đến hộ ông Trịnh Đình Tuấn (Thửa đất số 1065; tờ BĐ số 09)90----Đất SX-KD nông thôn
854Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Đỗ Văn Huy (Thửa đất số 1129; tờ BĐ số 09 ) đi về phía Đông Bắc - Đến hộ ông Trịnh Đình Tuấn (Thửa đất số 1065; tờ BĐ số 09)100----Đất TM-DV nông thôn
855Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Đỗ Văn Huy (Thửa đất số 1129; tờ BĐ số 09 ) đi về phía Đông Bắc - Đến hộ ông Trịnh Đình Tuấn (Thửa đất số 1065; tờ BĐ số 09)200----Đất ở nông thôn
856Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Bùi Văn Tập Thôn Xuân Thọ (Thửa đất số 768; tờ BĐ số 09) đi về phía Nam - Đến hộ ông Phạm Văn Phúc (Thửa đất số 967; tờ BĐ số 09)90----Đất SX-KD nông thôn
857Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Bùi Văn Tập Thôn Xuân Thọ (Thửa đất số 768; tờ BĐ số 09) đi về phía Nam - Đến hộ ông Phạm Văn Phúc (Thửa đất số 967; tờ BĐ số 09)100----Đất TM-DV nông thôn
858Huyện Như ThanhThôn Xuân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Bùi Văn Tập Thôn Xuân Thọ (Thửa đất số 768; tờ BĐ số 09) đi về phía Nam - Đến hộ ông Phạm Văn Phúc (Thửa đất số 967; tờ BĐ số 09)200----Đất ở nông thôn
859Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Xuân Phúc (Thửa đất số 390; tờ BĐ số 09) đi về phía Nam - Đến nhà bà Viên Thị Cảnh (Thửa đất số 718; tờ BĐ số 09)90----Đất SX-KD nông thôn
860Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Xuân Phúc (Thửa đất số 390; tờ BĐ số 09) đi về phía Nam - Đến nhà bà Viên Thị Cảnh (Thửa đất số 718; tờ BĐ số 09)100----Đất TM-DV nông thôn
861Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ nhà ông Lê Xuân Phúc (Thửa đất số 390; tờ BĐ số 09) đi về phía Nam - Đến nhà bà Viên Thị Cảnh (Thửa đất số 718; tờ BĐ số 09)200----Đất ở nông thôn
862Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Duy Nho (Thửa đất số 328 ; tờ BĐ số 09) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Xuân Phúc (Thửa số 390; tờ BĐ số 09)90----Đất SX-KD nông thôn
863Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Duy Nho (Thửa đất số 328 ; tờ BĐ số 09) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Xuân Phúc (Thửa số 390; tờ BĐ số 09)100----Đất TM-DV nông thôn
864Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Lê Duy Nho (Thửa đất số 328 ; tờ BĐ số 09) đi về phía Tây - Đến ngã ba nhà ông Lê Xuân Phúc (Thửa số 390; tờ BĐ số 09)200----Đất ở nông thôn
865Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Nguyễn Văn Ngiêm ( Thửa đất số 274; tờ BĐ số 09) đi về phía Đông - Đến Trạm Thủy nông Tân Thọ ( Thửa đất số 25 ; tờ BĐ số 10)90----Đất SX-KD nông thôn
866Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Nguyễn Văn Ngiêm ( Thửa đất số 274; tờ BĐ số 09) đi về phía Đông - Đến Trạm Thủy nông Tân Thọ ( Thửa đất số 25 ; tờ BĐ số 10)100----Đất TM-DV nông thôn
867Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Nguyễn Văn Ngiêm ( Thửa đất số 274; tờ BĐ số 09) đi về phía Đông - Đến Trạm Thủy nông Tân Thọ ( Thửa đất số 25 ; tờ BĐ số 10)200----Đất ở nông thôn
868Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Nguyễn Văn Thiết thôn Tân Thọ (Thửa đất số 211 ; tờ BĐ số 09) đi về phía Đông - Đến Trạm Thuỷ Nông Tân Thọ ( Thửa đất số 25 ; tờ BĐ số 10)90----Đất SX-KD nông thôn
869Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Nguyễn Văn Thiết thôn Tân Thọ (Thửa đất số 211 ; tờ BĐ số 09) đi về phía Đông - Đến Trạm Thuỷ Nông Tân Thọ ( Thửa đất số 25 ; tờ BĐ số 10)100----Đất TM-DV nông thôn
870Huyện Như ThanhThôn Tân Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Nguyễn Văn Thiết thôn Tân Thọ (Thửa đất số 211 ; tờ BĐ số 09) đi về phía Đông - Đến Trạm Thuỷ Nông Tân Thọ ( Thửa đất số 25 ; tờ BĐ số 10)200----Đất ở nông thôn
871Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Duy Tùng ( Thửa đất số 83; tờ BĐ số 05 ) đi về phía Tây - Đến Nhà ông Lê Duy Dũng ( Thửa đất số 66; tờ BĐ số 05 )90----Đất SX-KD nông thôn
872Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Duy Tùng ( Thửa đất số 83; tờ BĐ số 05 ) đi về phía Tây - Đến Nhà ông Lê Duy Dũng ( Thửa đất số 66; tờ BĐ số 05 )100----Đất TM-DV nông thôn
873Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Duy Tùng ( Thửa đất số 83; tờ BĐ số 05 ) đi về phía Tây - Đến Nhà ông Lê Duy Dũng ( Thửa đất số 66; tờ BĐ số 05 )200----Đất ở nông thôn
874Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Văn Đông ( Thửa đất số 03; tờ BĐ số 05 ) đi về phía Tây Nam - Đến Nhà bà Hoàng Nghĩa ( Thửa đất số 95; tờ BĐ số 05 )90----Đất SX-KD nông thôn
875Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Văn Đông ( Thửa đất số 03; tờ BĐ số 05 ) đi về phía Tây Nam - Đến Nhà bà Hoàng Nghĩa ( Thửa đất số 95; tờ BĐ số 05 )100----Đất TM-DV nông thôn
876Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Lê Văn Đông ( Thửa đất số 03; tờ BĐ số 05 ) đi về phía Tây Nam - Đến Nhà bà Hoàng Nghĩa ( Thửa đất số 95; tờ BĐ số 05 )200----Đất ở nông thôn
877Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Đỗ Xuân Trường ( Thửa đất số 203; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Bắc - Đến Nhà ông Quách Văn tới (Thửa đất số 115; tờ BĐ số 056)90----Đất SX-KD nông thôn
878Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Đỗ Xuân Trường ( Thửa đất số 203; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Bắc - Đến Nhà ông Quách Văn tới (Thửa đất số 115; tờ BĐ số 056)100----Đất TM-DV nông thôn
879Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Đỗ Xuân Trường ( Thửa đất số 203; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Bắc - Đến Nhà ông Quách Văn tới (Thửa đất số 115; tờ BĐ số 056)200----Đất ở nông thôn
880Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ nhà bà Hà Thị Xinh (Thửa đất số 596; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Tây - Đến Đập Bu Bu thôn Quần Thọ ( Thửa đất số 09; tờ BĐ số 05)90----Đất SX-KD nông thôn
881Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ nhà bà Hà Thị Xinh (Thửa đất số 596; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Tây - Đến Đập Bu Bu thôn Quần Thọ ( Thửa đất số 09; tờ BĐ số 05)100----Đất TM-DV nông thôn
882Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ nhà bà Hà Thị Xinh (Thửa đất số 596; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Tây - Đến Đập Bu Bu thôn Quần Thọ ( Thửa đất số 09; tờ BĐ số 05)200----Đất ở nông thôn
883Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Đỗ Xuân Sơn (Thửa đất số 340; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Nam - Đến Nhà Bà Nguyễn Thị Xuân (Thửa đất số 186; tờ BĐ số 09 )90----Đất SX-KD nông thôn
884Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Đỗ Xuân Sơn (Thửa đất số 340; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Nam - Đến Nhà Bà Nguyễn Thị Xuân (Thửa đất số 186; tờ BĐ số 09 )100----Đất TM-DV nông thôn
885Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Đỗ Xuân Sơn (Thửa đất số 340; tờ BĐ số 06 ) đi về phía Nam - Đến Nhà Bà Nguyễn Thị Xuân (Thửa đất số 186; tờ BĐ số 09 )200----Đất ở nông thôn
886Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Lương Minh Đậu (Thửa đất số 328; tờ BĐ số 6) đi về phía Bắc - Đến ngã ba Nhà ông Võ Duy Hùng (Thửa đất số 195; tờ BĐ số 6)90----Đất SX-KD nông thôn
887Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Lương Minh Đậu (Thửa đất số 328; tờ BĐ số 6) đi về phía Bắc - Đến ngã ba Nhà ông Võ Duy Hùng (Thửa đất số 195; tờ BĐ số 6)100----Đất TM-DV nông thôn
888Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Lương Minh Đậu (Thửa đất số 328; tờ BĐ số 6) đi về phía Bắc - Đến ngã ba Nhà ông Võ Duy Hùng (Thửa đất số 195; tờ BĐ số 6)200----Đất ở nông thôn
889Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Võ Duy Hùng (Thửa đất số 193; tờ BĐ số 6) đi về phía Đông - Đến Nhà ông Phạm Sỹ Thuật (Thửa đất số 222; tờ BĐ số 6)90----Đất SX-KD nông thôn
890Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Võ Duy Hùng (Thửa đất số 193; tờ BĐ số 6) đi về phía Đông - Đến Nhà ông Phạm Sỹ Thuật (Thửa đất số 222; tờ BĐ số 6)100----Đất TM-DV nông thôn
891Huyện Như ThanhThôn Quần Thọ - Xã Yên ThọTừ Nhà ông Võ Duy Hùng (Thửa đất số 193; tờ BĐ số 6) đi về phía Đông - Đến Nhà ông Phạm Sỹ Thuật (Thửa đất số 222; tờ BĐ số 6)200----Đất ở nông thôn
892Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Trần Văn Tâm (Thửa đất số 86; tờ BĐ số 04) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Phạm Hồng sắc (Thửa đất số 232; tờ BĐ số 04)90----Đất SX-KD nông thôn
893Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Trần Văn Tâm (Thửa đất số 86; tờ BĐ số 04) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Phạm Hồng sắc (Thửa đất số 232; tờ BĐ số 04)100----Đất TM-DV nông thôn
894Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ ngã ba Nhà ông Trần Văn Tâm (Thửa đất số 86; tờ BĐ số 04) đi về phía Đông Nam - Đến nhà ông Phạm Hồng sắc (Thửa đất số 232; tờ BĐ số 04)200----Đất ở nông thôn
895Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ nhà ông Nguyễn Xuân Lộc (Thửa đất số 115; tờ BĐ số 03) đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Văn Khang (Thửa đất số 119 ; tờ BĐ số 03)90----Đất SX-KD nông thôn
896Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ nhà ông Nguyễn Xuân Lộc (Thửa đất số 115; tờ BĐ số 03) đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Văn Khang (Thửa đất số 119 ; tờ BĐ số 03)100----Đất TM-DV nông thôn
897Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ nhà ông Nguyễn Xuân Lộc (Thửa đất số 115; tờ BĐ số 03) đi về phía Đông - Đến nhà ông Nguyễn Văn Khang (Thửa đất số 119 ; tờ BĐ số 03)200----Đất ở nông thôn
898Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Chức (Thửa đất số 64; tờ BĐ số 01) đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lê Sỹ Ngân (Thửa đất số 227 tờ BĐ số 02)90----Đất SX-KD nông thôn
899Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Chức (Thửa đất số 64; tờ BĐ số 01) đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lê Sỹ Ngân (Thửa đất số 227 tờ BĐ số 02)100----Đất TM-DV nông thôn
900Huyện Như ThanhTuyến đường khu vực thôn Yên Trung - Xã Yên ThọTừ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Chức (Thửa đất số 64; tờ BĐ số 01) đi về phía Đông - Đến ngã ba nhà ông Lê Sỹ Ngân (Thửa đất số 227 tờ BĐ số 02)200----Đất ở nông thôn
901Huyện Như ThanhDọc hai bên đường chính của thôn - Xã Yên ThọTừ giáp Xuân Điền đất hộ nhà ông Nguyễn Văn Sáng (Thửa số 38; tờ BĐ số 3) đi về phía Đông Nam - Đến đất hộ Nhà ông Phạm Hồng Tuyên (Ngọc) ( Thửa đất số 311; tờ BĐ số 4) giáp thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, Nông Cống112.5----Đất SX-KD nông thôn
902Huyện Như ThanhDọc hai bên đường chính của thôn - Xã Yên ThọTừ giáp Xuân Điền đất hộ nhà ông Nguyễn Văn Sáng (Thửa số 38; tờ BĐ số 3) đi về phía Đông Nam - Đến đất hộ Nhà ông Phạm Hồng Tuyên (Ngọc) ( Thửa đất số 311; tờ BĐ số 4) giáp thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, Nông Cống125----Đất TM-DV nông thôn
903Huyện Như ThanhDọc hai bên đường chính của thôn - Xã Yên ThọTừ giáp Xuân Điền đất hộ nhà ông Nguyễn Văn Sáng (Thửa số 38; tờ BĐ số 3) đi về phía Đông Nam - Đến đất hộ Nhà ông Phạm Hồng Tuyên (Ngọc) ( Thửa đất số 311; tờ BĐ số 4) giáp thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, Nông Cống250----Đất ở nông thôn
904Huyện Như ThanhKhu vực chợ Mới, Dọc hai bên đường - khu vực Chợ Mới - Xã Yên ThọTừ nhà ông Đông - Đến hết đất ông Lành.382.5----Đất SX-KD nông thôn
905Huyện Như ThanhKhu vực chợ Mới, Dọc hai bên đường - khu vực Chợ Mới - Xã Yên ThọTừ nhà ông Đông - Đến hết đất ông Lành.425----Đất TM-DV nông thôn
906Huyện Như ThanhKhu vực chợ Mới, Dọc hai bên đường - khu vực Chợ Mới - Xã Yên ThọTừ nhà ông Đông - Đến hết đất ông Lành.850----Đất ở nông thôn
907Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - khu vực Chợ Mới - Xã Yên ThọTừ hộ ông Lừng - Đến hộ ông Phúc (trừ các hộ ở khu vực dưới).360----Đất SX-KD nông thôn
908Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - khu vực Chợ Mới - Xã Yên ThọTừ hộ ông Lừng - Đến hộ ông Phúc (trừ các hộ ở khu vực dưới).400----Đất TM-DV nông thôn
909Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - khu vực Chợ Mới - Xã Yên ThọTừ hộ ông Lừng - Đến hộ ông Phúc (trừ các hộ ở khu vực dưới).800----Đất ở nông thôn
910Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Yên ThọTừ ngã tư Thống Nhất - Đến Chợ Đập (cũ).225----Đất SX-KD nông thôn
911Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Yên ThọTừ ngã tư Thống Nhất - Đến Chợ Đập (cũ).250----Đất TM-DV nông thôn
912Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Yên ThọTừ ngã tư Thống Nhất - Đến Chợ Đập (cũ).500----Đất ở nông thôn
913Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Yên ThọTừ giáp cầu Nông Giang (Chợ Đập) - Đến giáp địa giới thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống270----Đất SX-KD nông thôn
914Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Yên ThọTừ giáp cầu Nông Giang (Chợ Đập) - Đến giáp địa giới thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống300----Đất TM-DV nông thôn
915Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Yên ThọTừ giáp cầu Nông Giang (Chợ Đập) - Đến giáp địa giới thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống600----Đất ở nông thôn
916Huyện Như ThanhYên ThọDọc hai bên đườngTừ giáp ngã tư Thống Nhất (hộ ông Thăng) - Đến cầu Nông Giang thôn Chẩm Khê (trừ các hộ ở khu vực trên).382.5----Đất SX-KD nông thôn
917Huyện Như ThanhYên ThọDọc hai bên đườngTừ giáp ngã tư Thống Nhất (hộ ông Thăng) - Đến cầu Nông Giang thôn Chẩm Khê (trừ các hộ ở khu vực trên).425----Đất TM-DV nông thôn
918Huyện Như ThanhYên ThọDọc hai bên đườngTừ giáp ngã tư Thống Nhất (hộ ông Thăng) - Đến cầu Nông Giang thôn Chẩm Khê (trừ các hộ ở khu vực trên).850----Đất ở nông thôn
919Huyện Như ThanhKhu Chợ Đập, dọc 2 bên đường theo hướng Bắc-Nam - Xã Yên ThọTừ hộ ông Đặng Ngọc Chiến - Đến hộ ông Lương Bá Đoàn.450----Đất SX-KD nông thôn
920Huyện Như ThanhKhu Chợ Đập, dọc 2 bên đường theo hướng Bắc-Nam - Xã Yên ThọTừ hộ ông Đặng Ngọc Chiến - Đến hộ ông Lương Bá Đoàn.500----Đất TM-DV nông thôn
921Huyện Như ThanhKhu Chợ Đập, dọc 2 bên đường theo hướng Bắc-Nam - Xã Yên ThọTừ hộ ông Đặng Ngọc Chiến - Đến hộ ông Lương Bá Đoàn.1.000.000----Đất ở nông thôn
922Huyện Như ThanhCác khu vực khác còn lại dọc hai bên tuyến đường (Trừ hai khu vực trên) - Xã Yên Thọ-540----Đất SX-KD nông thôn
923Huyện Như ThanhCác khu vực khác còn lại dọc hai bên tuyến đường (Trừ hai khu vực trên) - Xã Yên Thọ-600----Đất TM-DV nông thôn
924Huyện Như ThanhCác khu vực khác còn lại dọc hai bên tuyến đường (Trừ hai khu vực trên) - Xã Yên Thọ-1.200.000----Đất ở nông thôn
925Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Yên ThọTừ hộ ông Vinh (thửa 126, tờ BĐ 09) thôn Quần Thọ - Đến (thửa 340 tờ BĐ 09) hộ ông Duyên Thôn Tân Thọ và từ cổng trào Thôn Xuân Thọ ( thửa 968 tờ BĐ 09 ) Đến cầu Khe Chén chợ mới765----Đất SX-KD nông thôn
926Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Yên ThọTừ hộ ông Vinh (thửa 126, tờ BĐ 09) thôn Quần Thọ - Đến (thửa 340 tờ BĐ 09) hộ ông Duyên Thôn Tân Thọ và từ cổng trào Thôn Xuân Thọ ( thửa 968 tờ BĐ 09 ) Đến cầu Khe Chén chợ mới850----Đất TM-DV nông thôn
927Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Yên ThọTừ hộ ông Vinh (thửa 126, tờ BĐ 09) thôn Quần Thọ - Đến (thửa 340 tờ BĐ 09) hộ ông Duyên Thôn Tân Thọ và từ cổng trào Thôn Xuân Thọ ( thửa 968 tờ BĐ 09 ) Đến cầu Khe Chén chợ mới1.700.000----Đất ở nông thôn
928Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Khang-72----Đất SX-KD nông thôn
929Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Khang-80----Đất TM-DV nông thôn
930Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Khang-160----Đất ở nông thôn
931Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường từ 2 đến 3m - Xã Xuân Khang-81----Đất SX-KD nông thôn
932Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường từ 2 đến 3m - Xã Xuân Khang-90----Đất TM-DV nông thôn
933Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường từ 2 đến 3m - Xã Xuân Khang-180----Đất ở nông thôn
934Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường trên 3m - Xã Xuân Khang-90----Đất SX-KD nông thôn
935Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường trên 3m - Xã Xuân Khang-100----Đất TM-DV nông thôn
936Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường trên 3m - Xã Xuân Khang-200----Đất ở nông thôn
937Huyện Như ThanhThôn Xuân Hưng - Xã Xuân KhangTừ quốc lộ 45 (đoạn ông Nguyễn Thiên Long - thửa 187, tờ 34) - Đến hết đất ông Hồ Công Phú (Thửa 57, 115, tờ 38).135----Đất SX-KD nông thôn
938Huyện Như ThanhThôn Xuân Hưng - Xã Xuân KhangTừ quốc lộ 45 (đoạn ông Nguyễn Thiên Long - thửa 187, tờ 34) - Đến hết đất ông Hồ Công Phú (Thửa 57, 115, tờ 38).150----Đất TM-DV nông thôn
939Huyện Như ThanhThôn Xuân Hưng - Xã Xuân KhangTừ quốc lộ 45 (đoạn ông Nguyễn Thiên Long - thửa 187, tờ 34) - Đến hết đất ông Hồ Công Phú (Thửa 57, 115, tờ 38).300----Đất ở nông thôn
940Huyện Như ThanhThôn Đồng Hơn - Xã Xuân KhangTừ quốc lộ 45 (đoạn ông Nguyễn Đình Bốn- thửa 227, tờ 20) - Đến hết đất bà Trịnh Thị Uyển (Thửa 271, tờ 20)112.5----Đất SX-KD nông thôn
941Huyện Như ThanhThôn Đồng Hơn - Xã Xuân KhangTừ quốc lộ 45 (đoạn ông Nguyễn Đình Bốn- thửa 227, tờ 20) - Đến hết đất bà Trịnh Thị Uyển (Thửa 271, tờ 20)125----Đất TM-DV nông thôn
942Huyện Như ThanhThôn Đồng Hơn - Xã Xuân KhangTừ quốc lộ 45 (đoạn ông Nguyễn Đình Bốn- thửa 227, tờ 20) - Đến hết đất bà Trịnh Thị Uyển (Thửa 271, tờ 20)250----Đất ở nông thôn
943Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Tỉnh lộ 520 C đoạn ông Vũ Văn Sơn (Thửa 18, 16 tờ 25) - Đến hết đất ông Đới Văn Lương (Thửa 89 tờ 25)112.5----Đất SX-KD nông thôn
944Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Tỉnh lộ 520 C đoạn ông Vũ Văn Sơn (Thửa 18, 16 tờ 25) - Đến hết đất ông Đới Văn Lương (Thửa 89 tờ 25)125----Đất TM-DV nông thôn
945Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Tỉnh lộ 520 C đoạn ông Vũ Văn Sơn (Thửa 18, 16 tờ 25) - Đến hết đất ông Đới Văn Lương (Thửa 89 tờ 25)250----Đất ở nông thôn
946Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 121 và 122 tờ 20) - Đến ngã ba ông Lê Văn Thư (Thửa 305 và 264, tờ 20)112.5----Đất SX-KD nông thôn
947Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 121 và 122 tờ 20) - Đến ngã ba ông Lê Văn Thư (Thửa 305 và 264, tờ 20)125----Đất TM-DV nông thôn
948Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 121 và 122 tờ 20) - Đến ngã ba ông Lê Văn Thư (Thửa 305 và 264, tờ 20)250----Đất ở nông thôn
949Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 65, 67, tờ 20 ) - Đến hết đất ngã ba ông Phạm Văn Chương (Thửa 165, 209, tờ 19)112.5----Đất SX-KD nông thôn
950Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 65, 67, tờ 20 ) - Đến hết đất ngã ba ông Phạm Văn Chương (Thửa 165, 209, tờ 19)125----Đất TM-DV nông thôn
951Huyện Như ThanhThôn Xuân Tiến - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 65, 67, tờ 20 ) - Đến hết đất ngã ba ông Phạm Văn Chương (Thửa 165, 209, tờ 19)250----Đất ở nông thôn
952Huyện Như ThanhThôn Phượng Xuân - Xã Xuân KhangTừ ngã ba ông Long (Thửa 351, 302, tờ 11) - Đến đập Eo Lim (Thửa 20, tờ 11)112.5----Đất SX-KD nông thôn
953Huyện Như ThanhThôn Phượng Xuân - Xã Xuân KhangTừ ngã ba ông Long (Thửa 351, 302, tờ 11) - Đến đập Eo Lim (Thửa 20, tờ 11)125----Đất TM-DV nông thôn
954Huyện Như ThanhThôn Phượng Xuân - Xã Xuân KhangTừ ngã ba ông Long (Thửa 351, 302, tờ 11) - Đến đập Eo Lim (Thửa 20, tờ 11)250----Đất ở nông thôn
955Huyện Như ThanhThôn Phượng Xuân - Xã Xuân KhangTừ nhà văn hóa thôn (Thửa 255 và 258, tờ 11) - Đến đập Cây Thị (Thửa 399, tờ 04)112.5----Đất SX-KD nông thôn
956Huyện Như ThanhThôn Phượng Xuân - Xã Xuân KhangTừ nhà văn hóa thôn (Thửa 255 và 258, tờ 11) - Đến đập Cây Thị (Thửa 399, tờ 04)125----Đất TM-DV nông thôn
957Huyện Như ThanhThôn Phượng Xuân - Xã Xuân KhangTừ nhà văn hóa thôn (Thửa 255 và 258, tờ 11) - Đến đập Cây Thị (Thửa 399, tờ 04)250----Đất ở nông thôn
958Huyện Như ThanhThôn Xuân Hòa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 200, 169, tờ 16) - Đến ngã ba nhà ông Lan (Thửa 97, 60, tờ 16)90----Đất SX-KD nông thôn
959Huyện Như ThanhThôn Xuân Hòa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 200, 169, tờ 16) - Đến ngã ba nhà ông Lan (Thửa 97, 60, tờ 16)100----Đất TM-DV nông thôn
960Huyện Như ThanhThôn Xuân Hòa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 200, 169, tờ 16) - Đến ngã ba nhà ông Lan (Thửa 97, 60, tờ 16)200----Đất ở nông thôn
961Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 196, 195 tờ 16 - Đến hết khu lẻ Trường tiểu học 1 (Thửa 230 và 231, tờ 15)90----Đất SX-KD nông thôn
962Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 196, 195 tờ 16 - Đến hết khu lẻ Trường tiểu học 1 (Thửa 230 và 231, tờ 15)100----Đất TM-DV nông thôn
963Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 196, 195 tờ 16 - Đến hết khu lẻ Trường tiểu học 1 (Thửa 230 và 231, tờ 15)200----Đất ở nông thôn
964Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 130, 154 tờ 15) - Đến hết đất ông Ngoan (Thửa 02 tờ 09)90----Đất SX-KD nông thôn
965Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 130, 154 tờ 15) - Đến hết đất ông Ngoan (Thửa 02 tờ 09)100----Đất TM-DV nông thôn
966Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ Quốc lộ 45 (Tại thửa 130, 154 tờ 15) - Đến hết đất ông Ngoan (Thửa 02 tờ 09)200----Đất ở nông thôn
967Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ QL 45 (Tại thửa 200 tờ 15) - Đến hết đất ông Lục Văn Quynh (Thửa 233, 242 tờ 15)90----Đất SX-KD nông thôn
968Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ QL 45 (Tại thửa 200 tờ 15) - Đến hết đất ông Lục Văn Quynh (Thửa 233, 242 tờ 15)100----Đất TM-DV nông thôn
969Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ QL 45 (Tại thửa 200 tờ 15) - Đến hết đất ông Lục Văn Quynh (Thửa 233, 242 tờ 15)200----Đất ở nông thôn
970Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ giáp QL 45(Tại thửa 185 tờ 14) - Đến hết đất bà Giang (Thửa 206 tờ 14)90----Đất SX-KD nông thôn
971Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ giáp QL 45(Tại thửa 185 tờ 14) - Đến hết đất bà Giang (Thửa 206 tờ 14)100----Đất TM-DV nông thôn
972Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangTừ giáp QL 45(Tại thửa 185 tờ 14) - Đến hết đất bà Giang (Thửa 206 tờ 14)200----Đất ở nông thôn
973Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangCác tuyến Từ QL 45 (Thửa 59, 53 tờ 14) đi Ao Trời (Thửa 34 tờ 08) -90----Đất SX-KD nông thôn
974Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangCác tuyến Từ QL 45 (Thửa 59, 53 tờ 14) đi Ao Trời (Thửa 34 tờ 08) -100----Đất TM-DV nông thôn
975Huyện Như ThanhThôn Đồng Mưa - Xã Xuân KhangCác tuyến Từ QL 45 (Thửa 59, 53 tờ 14) đi Ao Trời (Thửa 34 tờ 08) -200----Đất ở nông thôn
976Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (suối Xuân Lộc thôn Xuân Lộc - Thửa 80, 77 tờ bản đồ 27) - Đến điểm giao cắt với đường Xuân Lộc đi Xuân Thành (Thửa 131 và 166, tờ 27)112.5----Đất SX-KD nông thôn
977Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (suối Xuân Lộc thôn Xuân Lộc - Thửa 80, 77 tờ bản đồ 27) - Đến điểm giao cắt với đường Xuân Lộc đi Xuân Thành (Thửa 131 và 166, tờ 27)125----Đất TM-DV nông thôn
978Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (suối Xuân Lộc thôn Xuân Lộc - Thửa 80, 77 tờ bản đồ 27) - Đến điểm giao cắt với đường Xuân Lộc đi Xuân Thành (Thửa 131 và 166, tờ 27)250----Đất ở nông thôn
979Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ ngã ba ông Hồ Công Tình thôn Xuân Lộc (Thửa 467, 539 tờ 21) - Đến hết đất nhà văn hóa thôn Xuân Thành (Thửa 372, 414 tờ 28)112.5----Đất SX-KD nông thôn
980Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ ngã ba ông Hồ Công Tình thôn Xuân Lộc (Thửa 467, 539 tờ 21) - Đến hết đất nhà văn hóa thôn Xuân Thành (Thửa 372, 414 tờ 28)125----Đất TM-DV nông thôn
981Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ ngã ba ông Hồ Công Tình thôn Xuân Lộc (Thửa 467, 539 tờ 21) - Đến hết đất nhà văn hóa thôn Xuân Thành (Thửa 372, 414 tờ 28)250----Đất ở nông thôn
982Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn nhà ông Nhật Hương thôn Đồng Hơn - Thửa 157, 154 tờ 20) - Đến ngã ba tiếp giáp giữa Trạch Khang và Xuân Lộc (Tại thửa 702, 92 tờ 21)112.5----Đất SX-KD nông thôn
983Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn nhà ông Nhật Hương thôn Đồng Hơn - Thửa 157, 154 tờ 20) - Đến ngã ba tiếp giáp giữa Trạch Khang và Xuân Lộc (Tại thửa 702, 92 tờ 21)125----Đất TM-DV nông thôn
984Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn nhà ông Nhật Hương thôn Đồng Hơn - Thửa 157, 154 tờ 20) - Đến ngã ba tiếp giáp giữa Trạch Khang và Xuân Lộc (Tại thửa 702, 92 tờ 21)250----Đất ở nông thôn
985Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn ông Hồ Công Hà thôn Xuân Hưng, thửa 704 tờ 34 và thửa 341 tờ 38), - Đến hết đất ông Quách Văn Triều thôn Xuân Cường (Thửa 215, 216, tờ 34)135----Đất SX-KD nông thôn
986Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn ông Hồ Công Hà thôn Xuân Hưng, thửa 704 tờ 34 và thửa 341 tờ 38), - Đến hết đất ông Quách Văn Triều thôn Xuân Cường (Thửa 215, 216, tờ 34)150----Đất TM-DV nông thôn
987Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn ông Hồ Công Hà thôn Xuân Hưng, thửa 704 tờ 34 và thửa 341 tờ 38), - Đến hết đất ông Quách Văn Triều thôn Xuân Cường (Thửa 215, 216, tờ 34)300----Đất ở nông thôn
988Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn ông Đường Xuân Hội thôn Xuân Hưng - Thửa 272 tờ 34), - Đến ngã ba đường vào Nhà văn hóa thôn Xuân Cường (Thửa 69, 98 tờ 35)135----Đất SX-KD nông thôn
989Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn ông Đường Xuân Hội thôn Xuân Hưng - Thửa 272 tờ 34), - Đến ngã ba đường vào Nhà văn hóa thôn Xuân Cường (Thửa 69, 98 tờ 35)150----Đất TM-DV nông thôn
990Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn ông Đường Xuân Hội thôn Xuân Hưng - Thửa 272 tờ 34), - Đến ngã ba đường vào Nhà văn hóa thôn Xuân Cường (Thửa 69, 98 tờ 35)300----Đất ở nông thôn
991Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn bà Xa thôn Xuân Sinh - Thửa 1025, tờ 28) - Đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Toán thôn Xuân Thành (Thửa 68 tờ bản đồ 28)112.5----Đất SX-KD nông thôn
992Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn bà Xa thôn Xuân Sinh - Thửa 1025, tờ 28) - Đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Toán thôn Xuân Thành (Thửa 68 tờ bản đồ 28)125----Đất TM-DV nông thôn
993Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Đoạn bà Xa thôn Xuân Sinh - Thửa 1025, tờ 28) - Đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Toán thôn Xuân Thành (Thửa 68 tờ bản đồ 28)250----Đất ở nông thôn
994Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (đoạn nhà ông Triều Xuân Lộc) tại thửa 669, 679, tờ 21 - Đến hết đất ông Lái thửa 27 tờ bản đồ 18112.5----Đất SX-KD nông thôn
995Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (đoạn nhà ông Triều Xuân Lộc) tại thửa 669, 679, tờ 21 - Đến hết đất ông Lái thửa 27 tờ bản đồ 18125----Đất TM-DV nông thôn
996Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (đoạn nhà ông Triều Xuân Lộc) tại thửa 669, 679, tờ 21 - Đến hết đất ông Lái thửa 27 tờ bản đồ 18250----Đất ở nông thôn
997Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Thửa 356, tờ 16) - Đến hết Nhà văn hóa thôn Phượng Xuân (Thửa 339 tờ 17)135----Đất SX-KD nông thôn
998Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Thửa 356, tờ 16) - Đến hết Nhà văn hóa thôn Phượng Xuân (Thửa 339 tờ 17)150----Đất TM-DV nông thôn
999Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyên đường chính nối từ QL 45 đi các thôn - Xã Xuân KhangTừ giáp Quốc lộ 45 (Thửa 356, tờ 16) - Đến hết Nhà văn hóa thôn Phượng Xuân (Thửa 339 tờ 17)300----Đất ở nông thôn
1000Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng nhỏ hơn 2m - Xã Phú Nhuận-72----Đất SX-KD nông thôn
1001Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng nhỏ hơn 2m - Xã Phú Nhuận-80----Đất TM-DV nông thôn
1002Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng nhỏ hơn 2m - Xã Phú Nhuận-160----Đất ở nông thôn
1003Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng từ 3m đến 2m - Xã Phú Nhuận-81----Đất SX-KD nông thôn
1004Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng từ 3m đến 2m - Xã Phú Nhuận-90----Đất TM-DV nông thôn
1005Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng từ 3m đến 2m - Xã Phú Nhuận-180----Đất ở nông thôn
1006Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng trên 3m - Xã Phú Nhuận-81----Đất SX-KD nông thôn
1007Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng trên 3m - Xã Phú Nhuận-90----Đất TM-DV nông thôn
1008Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt đường rộng trên 3m - Xã Phú Nhuận-180----Đất ở nông thôn
1009Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Nguyễn Thị Thiều vòng quanh đồi tròn - Đến nhà ông Tống Văn Lâm90----Đất SX-KD nông thôn
1010Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Nguyễn Thị Thiều vòng quanh đồi tròn - Đến nhà ông Tống Văn Lâm100----Đất TM-DV nông thôn
1011Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Nguyễn Thị Thiều vòng quanh đồi tròn - Đến nhà ông Tống Văn Lâm200----Đất ở nông thôn
1012Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Lê Thị Nhuần - Đến nhà ông Đồng Văn Khang90----Đất SX-KD nông thôn
1013Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Lê Thị Nhuần - Đến nhà ông Đồng Văn Khang100----Đất TM-DV nông thôn
1014Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Lê Thị Nhuần - Đến nhà ông Đồng Văn Khang200----Đất ở nông thôn
1015Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà văn hóa thôn - Đến nhà ông Lê Đức Tân90----Đất SX-KD nông thôn
1016Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà văn hóa thôn - Đến nhà ông Lê Đức Tân100----Đất TM-DV nông thôn
1017Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà văn hóa thôn - Đến nhà ông Lê Đức Tân200----Đất ở nông thôn
1018Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Tống Thị Hồng - Đến nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn90----Đất SX-KD nông thôn
1019Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Tống Thị Hồng - Đến nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn100----Đất TM-DV nông thôn
1020Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Tống Thị Hồng - Đến nhà bà Nguyễn Thị Nhẫn200----Đất ở nông thôn
1021Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ tiếp giáp nhà ông Nguyễn Đình Hội - Đến nhà ông Lê Văn Hoa90----Đất SX-KD nông thôn
1022Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ tiếp giáp nhà ông Nguyễn Đình Hội - Đến nhà ông Lê Văn Hoa100----Đất TM-DV nông thôn
1023Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ tiếp giáp nhà ông Nguyễn Đình Hội - Đến nhà ông Lê Văn Hoa200----Đất ở nông thôn
1024Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Lê Thị Vẹn - Đến nhà ông Mai Đình Dân90----Đất SX-KD nông thôn
1025Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Lê Thị Vẹn - Đến nhà ông Mai Đình Dân100----Đất TM-DV nông thôn
1026Huyện Như ThanhThôn Phú Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Lê Thị Vẹn - Đến nhà ông Mai Đình Dân200----Đất ở nông thôn
1027Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Ngô Văn Lâm - Đến hết đất nhà Bà Trần Thị Khen81----Đất SX-KD nông thôn
1028Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Ngô Văn Lâm - Đến hết đất nhà Bà Trần Thị Khen90----Đất TM-DV nông thôn
1029Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Ngô Văn Lâm - Đến hết đất nhà Bà Trần Thị Khen180----Đất ở nông thôn
1030Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Văn Khâm - Đến hết đất nhà ông Trần Văn Cương90----Đất SX-KD nông thôn
1031Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Văn Khâm - Đến hết đất nhà ông Trần Văn Cương100----Đất TM-DV nông thôn
1032Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Văn Khâm - Đến hết đất nhà ông Trần Văn Cương200----Đất ở nông thôn
1033Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Trần văn Tân - Đến hết đất nhà ông Ngô Văn Luân90----Đất SX-KD nông thôn
1034Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Trần văn Tân - Đến hết đất nhà ông Ngô Văn Luân100----Đất TM-DV nông thôn
1035Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Trần văn Tân - Đến hết đất nhà ông Ngô Văn Luân200----Đất ở nông thôn
1036Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Vũ Đình Cầu - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn theo trục đường Đến hết đất nhà ông Trần Văn Tân90----Đất SX-KD nông thôn
1037Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Vũ Đình Cầu - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn theo trục đường Đến hết đất nhà ông Trần Văn Tân100----Đất TM-DV nông thôn
1038Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Vũ Đình Cầu - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn theo trục đường Đến hết đất nhà ông Trần Văn Tân200----Đất ở nông thôn
1039Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Trần Văn Thường - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Thưởng67.5----Đất SX-KD nông thôn
1040Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Trần Văn Thường - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Thưởng75----Đất TM-DV nông thôn
1041Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Trần Văn Thường - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Thưởng150----Đất ở nông thôn
1042Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà Bà Trần Thị Kỳ (giáp thôn Đồng sình Trần Thị Du) - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Ân67.5----Đất SX-KD nông thôn
1043Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà Bà Trần Thị Kỳ (giáp thôn Đồng sình Trần Thị Du) - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Ân75----Đất TM-DV nông thôn
1044Huyện Như ThanhThôn Eo Son - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà Bà Trần Thị Kỳ (giáp thôn Đồng sình Trần Thị Du) - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Ân150----Đất ở nông thôn
1045Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnKhu phía sau Nhà văn hóa thôn Phú Cường -112.5----Đất SX-KD nông thôn
1046Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnKhu phía sau Nhà văn hóa thôn Phú Cường -125----Đất TM-DV nông thôn
1047Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnKhu phía sau Nhà văn hóa thôn Phú Cường -250----Đất ở nông thôn
1048Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Thế Giao - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Chinh112.5----Đất SX-KD nông thôn
1049Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Thế Giao - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Chinh125----Đất TM-DV nông thôn
1050Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Thế Giao - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Chinh250----Đất ở nông thôn
1051Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Bà Trương Thị Tám - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Thể112.5----Đất SX-KD nông thôn
1052Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Bà Trương Thị Tám - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Thể125----Đất TM-DV nông thôn
1053Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Bà Trương Thị Tám - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Thể250----Đất ở nông thôn
1054Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Quách Văn Luận - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Hoàng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1055Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Quách Văn Luận - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Hoàng125----Đất TM-DV nông thôn
1056Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Quách Văn Luận - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Hoàng250----Đất ở nông thôn
1057Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Đình Tài (giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Ái) thôn Eo Son - Đến hết đất nhà Bà Quách Thị Lưu112.5----Đất SX-KD nông thôn
1058Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Đình Tài (giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Ái) thôn Eo Son - Đến hết đất nhà Bà Quách Thị Lưu125----Đất TM-DV nông thôn
1059Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Đình Tài (giáp đất nhà bà Nguyễn Thị Ái) thôn Eo Son - Đến hết đất nhà Bà Quách Thị Lưu250----Đất ở nông thôn
1060Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Chinh (giáp đất thôn Eo Son) đi vào làng Thung khế - Đến hết ngã tư đi vào thôn Thung Khế180----Đất SX-KD nông thôn
1061Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Chinh (giáp đất thôn Eo Son) đi vào làng Thung khế - Đến hết ngã tư đi vào thôn Thung Khế200----Đất TM-DV nông thôn
1062Huyện Như ThanhThôn Thung Khế - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Chinh (giáp đất thôn Eo Son) đi vào làng Thung khế - Đến hết ngã tư đi vào thôn Thung Khế400----Đất ở nông thôn
1063Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Đơ - Đến nhà ông Ký90----Đất SX-KD nông thôn
1064Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Đơ - Đến nhà ông Ký100----Đất TM-DV nông thôn
1065Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Đơ - Đến nhà ông Ký200----Đất ở nông thôn
1066Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Nghĩa - Đến nhà ông Phòng90----Đất SX-KD nông thôn
1067Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Nghĩa - Đến nhà ông Phòng100----Đất TM-DV nông thôn
1068Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Nghĩa - Đến nhà ông Phòng200----Đất ở nông thôn
1069Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Cao Văn Dũng - Đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Hải112.5----Đất SX-KD nông thôn
1070Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Cao Văn Dũng - Đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Hải125----Đất TM-DV nông thôn
1071Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Cao Văn Dũng - Đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Hải250----Đất ở nông thôn
1072Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Lê Văn Thuật - Đến hết đất nhà ông Trương Văn Sinh112.5----Đất SX-KD nông thôn
1073Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Lê Văn Thuật - Đến hết đất nhà ông Trương Văn Sinh125----Đất TM-DV nông thôn
1074Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Lê Văn Thuật - Đến hết đất nhà ông Trương Văn Sinh250----Đất ở nông thôn
1075Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Văn Quyết - Đến hết đất nhà Bà Trần Thị Du (giáp đất thôn Eo Son)112.5----Đất SX-KD nông thôn
1076Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Văn Quyết - Đến hết đất nhà Bà Trần Thị Du (giáp đất thôn Eo Son)125----Đất TM-DV nông thôn
1077Huyện Như ThanhThôn Đồng sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Văn Quyết - Đến hết đất nhà Bà Trần Thị Du (giáp đất thôn Eo Son)250----Đất ở nông thôn
1078Huyện Như ThanhThôn Đức Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Nguyễn Thị Dung - Đến Nhà văn hóa thôn112.5----Đất SX-KD nông thôn
1079Huyện Như ThanhThôn Đức Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Nguyễn Thị Dung - Đến Nhà văn hóa thôn125----Đất TM-DV nông thôn
1080Huyện Như ThanhThôn Đức Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Nguyễn Thị Dung - Đến Nhà văn hóa thôn250----Đất ở nông thôn
1081Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Lê Đăng Chung - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Hồng Căn81----Đất SX-KD nông thôn
1082Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Lê Đăng Chung - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Hồng Căn90----Đất TM-DV nông thôn
1083Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Lê Đăng Chung - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Hồng Căn180----Đất ở nông thôn
1084Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Bùi Thị Tâm - Đến hết đất nhà ông Bùi Văn Phong81----Đất SX-KD nông thôn
1085Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Bùi Thị Tâm - Đến hết đất nhà ông Bùi Văn Phong90----Đất TM-DV nông thôn
1086Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Bùi Thị Tâm - Đến hết đất nhà ông Bùi Văn Phong180----Đất ở nông thôn
1087Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Bùi Văn Viện - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Yên giá81----Đất SX-KD nông thôn
1088Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Bùi Văn Viện - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Yên giá90----Đất TM-DV nông thôn
1089Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Bùi Văn Viện - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Yên giá180----Đất ở nông thôn
1090Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Bùi Văn Bột - Đến hết đất nhà ông Bùi Văn Viện112.5----Đất SX-KD nông thôn
1091Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Bùi Văn Bột - Đến hết đất nhà ông Bùi Văn Viện125----Đất TM-DV nông thôn
1092Huyện Như ThanhThôn Bồng Sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Bùi Văn Bột - Đến hết đất nhà ông Bùi Văn Viện250----Đất ở nông thôn
1093Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Nhân Ốn - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Dược81----Đất SX-KD nông thôn
1094Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Nhân Ốn - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Dược90----Đất TM-DV nông thôn
1095Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Nhân Ốn - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Dược180----Đất ở nông thôn
1096Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Nhân Chính - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Chiến giá81----Đất SX-KD nông thôn
1097Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Nhân Chính - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Chiến giá90----Đất TM-DV nông thôn
1098Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Nhân Chính - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Chiến giá180----Đất ở nông thôn
1099Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Hữu Mão - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Do giá81----Đất SX-KD nông thôn
1100Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Hữu Mão - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Do giá90----Đất TM-DV nông thôn
1101Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Hữu Mão - Đến hết đất nhà ông Quách Văn Do giá180----Đất ở nông thôn
1102Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà Bà Hoàng Thị Giác - Đến hết đất nhà ông Lê Nhân Bòng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1103Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà Bà Hoàng Thị Giác - Đến hết đất nhà ông Lê Nhân Bòng125----Đất TM-DV nông thôn
1104Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà Bà Hoàng Thị Giác - Đến hết đất nhà ông Lê Nhân Bòng250----Đất ở nông thôn
1105Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Bùi Văn Tiến - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Hải112.5----Đất SX-KD nông thôn
1106Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Bùi Văn Tiến - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Hải125----Đất TM-DV nông thôn
1107Huyện Như ThanhThôn Khe Sình - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Bùi Văn Tiến - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Hải250----Đất ở nông thôn
1108Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Ngọc Lập - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Ngợi90----Đất SX-KD nông thôn
1109Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Ngọc Lập - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Ngợi100----Đất TM-DV nông thôn
1110Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Ngọc Lập - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Ngợi200----Đất ở nông thôn
1111Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Bà Nguyễn Thị Mai - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Dân90----Đất SX-KD nông thôn
1112Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Bà Nguyễn Thị Mai - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Dân100----Đất TM-DV nông thôn
1113Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà Bà Nguyễn Thị Mai - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Dân200----Đất ở nông thôn
1114Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Huy - Đến hết đất nhà ông Lê Minh Thảo90----Đất SX-KD nông thôn
1115Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Huy - Đến hết đất nhà ông Lê Minh Thảo100----Đất TM-DV nông thôn
1116Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Huy - Đến hết đất nhà ông Lê Minh Thảo200----Đất ở nông thôn
1117Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Ngọc Xuân - Đến hết đất nhà ông Tô Quang Thảo90----Đất SX-KD nông thôn
1118Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Ngọc Xuân - Đến hết đất nhà ông Tô Quang Thảo100----Đất TM-DV nông thôn
1119Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Ngọc Xuân - Đến hết đất nhà ông Tô Quang Thảo200----Đất ở nông thôn
1120Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Bách Sáu - Đến hết đất nhà ông Tô Xuân Trung90----Đất SX-KD nông thôn
1121Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Bách Sáu - Đến hết đất nhà ông Tô Xuân Trung100----Đất TM-DV nông thôn
1122Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Bách Sáu - Đến hết đất nhà ông Tô Xuân Trung200----Đất ở nông thôn
1123Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Tường - Đến hết đất nhà ông Lê Minh Đức90----Đất SX-KD nông thôn
1124Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Tường - Đến hết đất nhà ông Lê Minh Đức100----Đất TM-DV nông thôn
1125Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 4 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Tường - Đến hết đất nhà ông Lê Minh Đức200----Đất ở nông thôn
1126Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 3 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Hàn Thanh Tùng - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Kính. Từ đất nhà ông Hàn Ngọc Lơ Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Hiệp. Từ đất nhà ông Đặng Mai Ban Đến hết đất nhà ông112.5----Đất SX-KD nông thôn
1127Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 3 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Hàn Thanh Tùng - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Kính. Từ đất nhà ông Hàn Ngọc Lơ Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Hiệp. Từ đất nhà ông Đặng Mai Ban Đến hết đất nhà ông125----Đất TM-DV nông thôn
1128Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 3 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Hàn Thanh Tùng - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Đình Kính. Từ đất nhà ông Hàn Ngọc Lơ Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Hiệp. Từ đất nhà ông Đặng Mai Ban Đến hết đất nhà ông250----Đất ở nông thôn
1129Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 3 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Tùng (giáp đất thôn phú phượng 2 Lê Văn Hùng) - Đến Ngã ba đường đi Phú Phượng 4 (nhà ông Đôn Na)90----Đất SX-KD nông thôn
1130Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 3 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Tùng (giáp đất thôn phú phượng 2 Lê Văn Hùng) - Đến Ngã ba đường đi Phú Phượng 4 (nhà ông Đôn Na)100----Đất TM-DV nông thôn
1131Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 3 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Tùng (giáp đất thôn phú phượng 2 Lê Văn Hùng) - Đến Ngã ba đường đi Phú Phượng 4 (nhà ông Đôn Na)200----Đất ở nông thôn
1132Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 2 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Hàn Ngọc Minh giáp thôn Phú Phượng 1 - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Hùng (Giáp đất thôn Phú Phượng 3); Đoạn từ đất nhà ông Lê Ngọc Quý Đến hết đất nhà ông Lương Minh Thắng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1133Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 2 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Hàn Ngọc Minh giáp thôn Phú Phượng 1 - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Hùng (Giáp đất thôn Phú Phượng 3); Đoạn từ đất nhà ông Lê Ngọc Quý Đến hết đất nhà ông Lương Minh Thắng125----Đất TM-DV nông thôn
1134Huyện Như ThanhThôn Phú Phượng 2 - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Hàn Ngọc Minh giáp thôn Phú Phượng 1 - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Hùng (Giáp đất thôn Phú Phượng 3); Đoạn từ đất nhà ông Lê Ngọc Quý Đến hết đất nhà ông Lương Minh Thắng250----Đất ở nông thôn
1135Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Tâm Hùng - Đến nhà ông Bình Tính và từ nhà ông Bình Tính Đến nhà bà Tâm90----Đất SX-KD nông thôn
1136Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Tâm Hùng - Đến nhà ông Bình Tính và từ nhà ông Bình Tính Đến nhà bà Tâm100----Đất TM-DV nông thôn
1137Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Tâm Hùng - Đến nhà ông Bình Tính và từ nhà ông Bình Tính Đến nhà bà Tâm200----Đất ở nông thôn
1138Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Uyên - Đến nhà ông Thu90----Đất SX-KD nông thôn
1139Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Uyên - Đến nhà ông Thu100----Đất TM-DV nông thôn
1140Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Uyên - Đến nhà ông Thu200----Đất ở nông thôn
1141Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnTừ nhà ông Kiếm - Đến nhà ông Uyên112.5----Đất SX-KD nông thôn
1142Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnTừ nhà ông Kiếm - Đến nhà ông Uyên125----Đất TM-DV nông thôn
1143Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnTừ nhà ông Kiếm - Đến nhà ông Uyên250----Đất ở nông thôn
1144Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnTừ nhà bà Hương vòng quanh khu đồi - Đến nhà ông Khoáng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1145Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnTừ nhà bà Hương vòng quanh khu đồi - Đến nhà ông Khoáng125----Đất TM-DV nông thôn
1146Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnTừ nhà bà Hương vòng quanh khu đồi - Đến nhà ông Khoáng250----Đất ở nông thôn
1147Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Hương Sơn - Đến ngã ba ông Minh112.5----Đất SX-KD nông thôn
1148Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Hương Sơn - Đến ngã ba ông Minh125----Đất TM-DV nông thôn
1149Huyện Như ThanhThôn Phú Nhuận - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà bà Hương Sơn - Đến ngã ba ông Minh250----Đất ở nông thôn
1150Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất ông Nguyễn Hoàng Huynh - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Nghĩa. Từ đất nhà ông Lê Văn Tài Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lãng81----Đất SX-KD nông thôn
1151Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất ông Nguyễn Hoàng Huynh - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Nghĩa. Từ đất nhà ông Lê Văn Tài Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lãng90----Đất TM-DV nông thôn
1152Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất ông Nguyễn Hoàng Huynh - Đến hết đất nhà Bà Lê Thị Nghĩa. Từ đất nhà ông Lê Văn Tài Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lãng180----Đất ở nông thôn
1153Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Trần Quang Hoạt - Đến hết đất nhà ông Lê Đình Thảo112.5----Đất SX-KD nông thôn
1154Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Trần Quang Hoạt - Đến hết đất nhà ông Lê Đình Thảo125----Đất TM-DV nông thôn
1155Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Trần Quang Hoạt - Đến hết đất nhà ông Lê Đình Thảo250----Đất ở nông thôn
1156Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Hơn - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tư112.5----Đất SX-KD nông thôn
1157Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Hơn - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tư125----Đất TM-DV nông thôn
1158Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Hơn - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tư250----Đất ở nông thôn
1159Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Hữu Ngọ - Đến hết đất nhà ông Đoàn Văn Hơn112.5----Đất SX-KD nông thôn
1160Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Hữu Ngọ - Đến hết đất nhà ông Đoàn Văn Hơn125----Đất TM-DV nông thôn
1161Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Hữu Ngọ - Đến hết đất nhà ông Đoàn Văn Hơn250----Đất ở nông thôn
1162Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Danh - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Xuân Mai112.5----Đất SX-KD nông thôn
1163Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Danh - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Xuân Mai125----Đất TM-DV nông thôn
1164Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Nguyễn Văn Danh - Đến hết đất nhà ông Nguyễn Xuân Mai250----Đất ở nông thôn
1165Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Bùi Ngọc Sơn - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Học112.5----Đất SX-KD nông thôn
1166Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Bùi Ngọc Sơn - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Học125----Đất TM-DV nông thôn
1167Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Bùi Ngọc Sơn - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Học250----Đất ở nông thôn
1168Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Xuân Lương - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Hưng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1169Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Xuân Lương - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Hưng125----Đất TM-DV nông thôn
1170Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nguyễn Xuân Lương - Đến hết đất nhà ông Lê Văn Hưng250----Đất ở nông thôn
1171Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Văn Ủy - Đến hết đất nhà ông Mai Xuân Phòng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1172Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Văn Ủy - Đến hết đất nhà ông Mai Xuân Phòng125----Đất TM-DV nông thôn
1173Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Lê Văn Ủy - Đến hết đất nhà ông Mai Xuân Phòng250----Đất ở nông thôn
1174Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đăng Khoa - Đến hết đất nhà ông Bùi Đình Cán112.5----Đất SX-KD nông thôn
1175Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đăng Khoa - Đến hết đất nhà ông Bùi Đình Cán125----Đất TM-DV nông thôn
1176Huyện Như ThanhThôn Thanh sơn - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đăng Khoa - Đến hết đất nhà ông Bùi Đình Cán250----Đất ở nông thôn
1177Huyện Như ThanhThôn Tân Phú - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đức Bá giáp thôn Phú Quang - Đến Hội tường thôn Tân phú và từ đất nhà ông Nguyễn Phí Lâm Đến hết đất nhà ông Trương Đức Huy giáp xã Mậu lâm112.5----Đất SX-KD nông thôn
1178Huyện Như ThanhThôn Tân Phú - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đức Bá giáp thôn Phú Quang - Đến Hội tường thôn Tân phú và từ đất nhà ông Nguyễn Phí Lâm Đến hết đất nhà ông Trương Đức Huy giáp xã Mậu lâm125----Đất TM-DV nông thôn
1179Huyện Như ThanhThôn Tân Phú - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Đức Bá giáp thôn Phú Quang - Đến Hội tường thôn Tân phú và từ đất nhà ông Nguyễn Phí Lâm Đến hết đất nhà ông Trương Đức Huy giáp xã Mậu lâm250----Đất ở nông thôn
1180Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Nguyễn Thị Thơm - Đến hết đất nhà ông Phạm Dũng. Từ đất nhà ông Quách Dũng Đến hết đất nhà ông Phạm Văn Chung112.5----Đất SX-KD nông thôn
1181Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Nguyễn Thị Thơm - Đến hết đất nhà ông Phạm Dũng. Từ đất nhà ông Quách Dũng Đến hết đất nhà ông Phạm Văn Chung125----Đất TM-DV nông thôn
1182Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà Bà Nguyễn Thị Thơm - Đến hết đất nhà ông Phạm Dũng. Từ đất nhà ông Quách Dũng Đến hết đất nhà ông Phạm Văn Chung250----Đất ở nông thôn
1183Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Chu Văn Tài - Đến đất nhà bà Bùi Thị Nai, Đến hết đất nhà ông Quách Văn Dị; Đoạn Từ đất nhà ông Tươi Đến hết đất nhà ông Nghè; Đoạn từ nhà ông Nguyễn Tiến Chung Đến81----Đất SX-KD nông thôn
1184Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Chu Văn Tài - Đến đất nhà bà Bùi Thị Nai, Đến hết đất nhà ông Quách Văn Dị; Đoạn Từ đất nhà ông Tươi Đến hết đất nhà ông Nghè; Đoạn từ nhà ông Nguyễn Tiến Chung Đến90----Đất TM-DV nông thôn
1185Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Chu Văn Tài - Đến đất nhà bà Bùi Thị Nai, Đến hết đất nhà ông Quách Văn Dị; Đoạn Từ đất nhà ông Tươi Đến hết đất nhà ông Nghè; Đoạn từ nhà ông Nguyễn Tiến Chung Đến180----Đất ở nông thôn
1186Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Tiến Tân - Đến đất nhà ông Kiều Văn Quy đi ra khu bãi rác nhà Nguyễn Hữu Khoa và từ nhà ông Quách Văn Năm đi vào nhà ông Mai Văn Hợp giáp chân Đập Cây mè; Đoạn t81----Đất SX-KD nông thôn
1187Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Tiến Tân - Đến đất nhà ông Kiều Văn Quy đi ra khu bãi rác nhà Nguyễn Hữu Khoa và từ nhà ông Quách Văn Năm đi vào nhà ông Mai Văn Hợp giáp chân Đập Cây mè; Đoạn t90----Đất TM-DV nông thôn
1188Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Nguyễn Tiến Tân - Đến đất nhà ông Kiều Văn Quy đi ra khu bãi rác nhà Nguyễn Hữu Khoa và từ nhà ông Quách Văn Năm đi vào nhà ông Mai Văn Hợp giáp chân Đập Cây mè; Đoạn t180----Đất ở nông thôn
1189Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Huy Tính đi vào trang trại bò sữa hết đất nhà ông Lê Huy Thân -135----Đất SX-KD nông thôn
1190Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Huy Tính đi vào trang trại bò sữa hết đất nhà ông Lê Huy Thân -150----Đất TM-DV nông thôn
1191Huyện Như ThanhThôn Phú Quang - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Lê Huy Tính đi vào trang trại bò sữa hết đất nhà ông Lê Huy Thân -300----Đất ở nông thôn
1192Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Trần Văn Hiến - Đến hết đất xã Phú nhuận giáp đất xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống270----Đất SX-KD nông thôn
1193Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Trần Văn Hiến - Đến hết đất xã Phú nhuận giáp đất xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống300----Đất TM-DV nông thôn
1194Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Trần Văn Hiến - Đến hết đất xã Phú nhuận giáp đất xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống600----Đất ở nông thôn
1195Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ đất nhà bà Lê Thị Dung - Đến đường vào khu hội trường thôn Phú cường củ Đến hết đất nhà ông Trần Văn Hiến315----Đất SX-KD nông thôn
1196Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ đất nhà bà Lê Thị Dung - Đến đường vào khu hội trường thôn Phú cường củ Đến hết đất nhà ông Trần Văn Hiến350----Đất TM-DV nông thôn
1197Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ đất nhà bà Lê Thị Dung - Đến đường vào khu hội trường thôn Phú cường củ Đến hết đất nhà ông Trần Văn Hiến700----Đất ở nông thôn
1198Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất Nhà văn hóa thôn Đồng Sình - Đến hết đất thôn Đồng Sình giáp đất nhà ông Sáu Dung, thôn Eo son270----Đất SX-KD nông thôn
1199Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất Nhà văn hóa thôn Đồng Sình - Đến hết đất thôn Đồng Sình giáp đất nhà ông Sáu Dung, thôn Eo son300----Đất TM-DV nông thôn
1200Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất Nhà văn hóa thôn Đồng Sình - Đến hết đất thôn Đồng Sình giáp đất nhà ông Sáu Dung, thôn Eo son600----Đất ở nông thôn
1201Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ khu đất nhà Bà Lộc thôn Đồng Sình - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn Đồng sình315----Đất SX-KD nông thôn
1202Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ khu đất nhà Bà Lộc thôn Đồng Sình - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn Đồng sình350----Đất TM-DV nông thôn
1203Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ khu đất nhà Bà Lộc thôn Đồng Sình - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn Đồng sình700----Đất ở nông thôn
1204Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ ngã tư Đa Hàng (Trừ lô giáp đường liên huyện) - Đến giáp đất bà Lộc thôn Đồng Sình675----Đất SX-KD nông thôn
1205Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ ngã tư Đa Hàng (Trừ lô giáp đường liên huyện) - Đến giáp đất bà Lộc thôn Đồng Sình750----Đất TM-DV nông thôn
1206Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ ngã tư Đa Hàng (Trừ lô giáp đường liên huyện) - Đến giáp đất bà Lộc thôn Đồng Sình1.500.000----Đất ở nông thôn
1207Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ ngã ba thôn Phú nhuận (Đất gia đình ông Lê Văn Hợi) - Đến ngã tư đường rẽ vào trụ sở UBND xã (ngã tư Đa Hàng)270----Đất SX-KD nông thôn
1208Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ ngã ba thôn Phú nhuận (Đất gia đình ông Lê Văn Hợi) - Đến ngã tư đường rẽ vào trụ sở UBND xã (ngã tư Đa Hàng)300----Đất TM-DV nông thôn
1209Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ ngã ba thôn Phú nhuận (Đất gia đình ông Lê Văn Hợi) - Đến ngã tư đường rẽ vào trụ sở UBND xã (ngã tư Đa Hàng)600----Đất ở nông thôn
1210Huyện Như ThanhKhu chợ Phú Phượng - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Tâm - Đến hết đất nhà ông Hàn Ngọc Thanh (nhà anh Văn Huê)675----Đất SX-KD nông thôn
1211Huyện Như ThanhKhu chợ Phú Phượng - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Tâm - Đến hết đất nhà ông Hàn Ngọc Thanh (nhà anh Văn Huê)750----Đất TM-DV nông thôn
1212Huyện Như ThanhKhu chợ Phú Phượng - Xã Phú NhuậnTừ đất nhà ông Tâm - Đến hết đất nhà ông Hàn Ngọc Thanh (nhà anh Văn Huê)1.500.000----Đất ở nông thôn
1213Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ hết đất Chợ thôn Phú Phượng 1 - Đến giáp đất xã Mậu Lâm315----Đất SX-KD nông thôn
1214Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ hết đất Chợ thôn Phú Phượng 1 - Đến giáp đất xã Mậu Lâm350----Đất TM-DV nông thôn
1215Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ hết đất Chợ thôn Phú Phượng 1 - Đến giáp đất xã Mậu Lâm700----Đất ở nông thôn
1216Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nghĩa - Đến giáp nhà ông Tâm (gần khu chợ Phú phượng)450----Đất SX-KD nông thôn
1217Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nghĩa - Đến giáp nhà ông Tâm (gần khu chợ Phú phượng)500----Đất TM-DV nông thôn
1218Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Nghĩa - Đến giáp nhà ông Tâm (gần khu chợ Phú phượng)1.000.000----Đất ở nông thôn
1219Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Chức thôn Thanh sơn - Đến giáp đất nhà ông Nghĩa (lô B1 khu chợ Phú Phượng)315----Đất SX-KD nông thôn
1220Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Chức thôn Thanh sơn - Đến giáp đất nhà ông Nghĩa (lô B1 khu chợ Phú Phượng)350----Đất TM-DV nông thôn
1221Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ giáp đất nhà ông Chức thôn Thanh sơn - Đến giáp đất nhà ông Nghĩa (lô B1 khu chợ Phú Phượng)700----Đất ở nông thôn
1222Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Khuê (phía Trường Mầm non) - Đến hết đất gia đình ông Chức315----Đất SX-KD nông thôn
1223Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Khuê (phía Trường Mầm non) - Đến hết đất gia đình ông Chức350----Đất TM-DV nông thôn
1224Huyện Như ThanhTuyến đường từ ngã ba Biêu điện xã Phú Nhuận đi xã Mậu Lâm - Xã Phú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Khuê (phía Trường Mầm non) - Đến hết đất gia đình ông Chức700----Đất ở nông thôn
1225Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Hội thôn Phú Sơn - Đến hết đất xã Phú nhuận giáp đất xã Minh Thọ, huyện Nông Cống225----Đất SX-KD nông thôn
1226Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Hội thôn Phú Sơn - Đến hết đất xã Phú nhuận giáp đất xã Minh Thọ, huyện Nông Cống250----Đất TM-DV nông thôn
1227Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Hội thôn Phú Sơn - Đến hết đất xã Phú nhuận giáp đất xã Minh Thọ, huyện Nông Cống500----Đất ở nông thôn
1228Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Khu (mua lại nhà bà Nương) - Đến hết đất nhà ông Hội thôn Phú Sơn270----Đất SX-KD nông thôn
1229Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Khu (mua lại nhà bà Nương) - Đến hết đất nhà ông Hội thôn Phú Sơn300----Đất TM-DV nông thôn
1230Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ nhà ông Khu (mua lại nhà bà Nương) - Đến hết đất nhà ông Hội thôn Phú Sơn600----Đất ở nông thôn
1231Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Khuê (Khu cấp dân cư mới) phía đối diện là đường vào thôn Thanh Sơn- - Đến hết đất Chợ Nỗ rắc675----Đất SX-KD nông thôn
1232Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Khuê (Khu cấp dân cư mới) phía đối diện là đường vào thôn Thanh Sơn- - Đến hết đất Chợ Nỗ rắc750----Đất TM-DV nông thôn
1233Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ đất nhà ông Khuê (Khu cấp dân cư mới) phía đối diện là đường vào thôn Thanh Sơn- - Đến hết đất Chợ Nỗ rắc1.500.000----Đất ở nông thôn
1234Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ cầu Trắng thôn Phú Quang - Đến giáp Bưu điện văn hóa xã thôn Thanh sơn675----Đất SX-KD nông thôn
1235Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ cầu Trắng thôn Phú Quang - Đến giáp Bưu điện văn hóa xã thôn Thanh sơn750----Đất TM-DV nông thôn
1236Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ cầu Trắng thôn Phú Quang - Đến giáp Bưu điện văn hóa xã thôn Thanh sơn1.500.000----Đất ở nông thôn
1237Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất thị trấn Bến sung - Đến giáp cầu Trắng thôn Phú Quang450----Đất SX-KD nông thôn
1238Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất thị trấn Bến sung - Đến giáp cầu Trắng thôn Phú Quang500----Đất TM-DV nông thôn
1239Huyện Như ThanhPhú NhuậnĐoạn Từ giáp đất thị trấn Bến sung - Đến giáp cầu Trắng thôn Phú Quang1.000.000----Đất ở nông thôn
1240Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ 2 m trở xuống -45----Đất SX-KD nông thôn
1241Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ 2 m trở xuống -50----Đất TM-DV nông thôn
1242Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ 2 m trở xuống -100----Đất ở nông thôn
1243Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ trên 2 m - Đến dưới 3 m54----Đất SX-KD nông thôn
1244Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ trên 2 m - Đến dưới 3 m60----Đất TM-DV nông thôn
1245Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ trên 2 m - Đến dưới 3 m120----Đất ở nông thôn
1246Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ 3 m trở lên -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1247Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ 3 m trở lên -75----Đất TM-DV nông thôn
1248Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Mậu LâmCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng Từ 3 m trở lên -150----Đất ở nông thôn
1249Huyện Như ThanhMậu LâmTừ nhà ông Vũ Minh Hướng - Đến hết đất ông Nguyên Đăng Tuân67.5----Đất SX-KD nông thôn
1250Huyện Như ThanhMậu LâmTừ nhà ông Vũ Minh Hướng - Đến hết đất ông Nguyên Đăng Tuân75----Đất TM-DV nông thôn
1251Huyện Như ThanhMậu LâmTừ nhà ông Vũ Minh Hướng - Đến hết đất ông Nguyên Đăng Tuân150----Đất ở nông thôn
1252Huyện Như ThanhMậu LâmNgã ba Nhà văn hóa thôn cầu Hồ đển hêt đât ông Quách van Thanh -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1253Huyện Như ThanhMậu LâmNgã ba Nhà văn hóa thôn cầu Hồ đển hêt đât ông Quách van Thanh -75----Đất TM-DV nông thôn
1254Huyện Như ThanhMậu LâmNgã ba Nhà văn hóa thôn cầu Hồ đển hêt đât ông Quách van Thanh -150----Đất ở nông thôn
1255Huyện Như ThanhMậu LâmTừ ngã ba ông Bùi Văn Công - Đến ngã ba ông Lê Sỹ Thức thôn Câu Hồ67.5----Đất SX-KD nông thôn
1256Huyện Như ThanhMậu LâmTừ ngã ba ông Bùi Văn Công - Đến ngã ba ông Lê Sỹ Thức thôn Câu Hồ75----Đất TM-DV nông thôn
1257Huyện Như ThanhMậu LâmTừ ngã ba ông Bùi Văn Công - Đến ngã ba ông Lê Sỹ Thức thôn Câu Hồ150----Đất ở nông thôn
1258Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmTừ ngã ba bà Huê - Đến hêt đât ông Hòe67.5----Đất SX-KD nông thôn
1259Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmTừ ngã ba bà Huê - Đến hêt đât ông Hòe75----Đất TM-DV nông thôn
1260Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmTừ ngã ba bà Huê - Đến hêt đât ông Hòe150----Đất ở nông thôn
1261Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ giáp ông Thanh Huệ - Đến ngã ba ông Tá67.5----Đất SX-KD nông thôn
1262Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ giáp ông Thanh Huệ - Đến ngã ba ông Tá75----Đất TM-DV nông thôn
1263Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ giáp ông Thanh Huệ - Đến ngã ba ông Tá150----Đất ở nông thôn
1264Huyện Như ThanhNgã ba Trường mầm non thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Chung thôn Bái Gao 1 - Xã Mậu Lâm-67.5----Đất SX-KD nông thôn
1265Huyện Như ThanhNgã ba Trường mầm non thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Chung thôn Bái Gao 1 - Xã Mậu Lâm-75----Đất TM-DV nông thôn
1266Huyện Như ThanhNgã ba Trường mầm non thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Chung thôn Bái Gao 1 - Xã Mậu Lâm-150----Đất ở nông thôn
1267Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ Ngã ba ông Vụ - Đến ngã ba ông Luân67.5----Đất SX-KD nông thôn
1268Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ Ngã ba ông Vụ - Đến ngã ba ông Luân75----Đất TM-DV nông thôn
1269Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ Ngã ba ông Vụ - Đến ngã ba ông Luân150----Đất ở nông thôn
1270Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ Ngã ba ông Huy đi ngã ba ông Cao Thanh Tuyền -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1271Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ Ngã ba ông Huy đi ngã ba ông Cao Thanh Tuyền -75----Đất TM-DV nông thôn
1272Huyện Như ThanhThôn Bái Gạo 2 - Xã Mậu LâmTừ Ngã ba ông Huy đi ngã ba ông Cao Thanh Tuyền -150----Đất ở nông thôn
1273Huyện Như ThanhĐường nội thôn yên Thọ - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ao cá qua nhà ông Thi vòng - Đến ngã ba nhà ông Cường.67.5----Đất SX-KD nông thôn
1274Huyện Như ThanhĐường nội thôn yên Thọ - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ao cá qua nhà ông Thi vòng - Đến ngã ba nhà ông Cường.75----Đất TM-DV nông thôn
1275Huyện Như ThanhĐường nội thôn yên Thọ - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ao cá qua nhà ông Thi vòng - Đến ngã ba nhà ông Cường.150----Đất ở nông thôn
1276Huyện Như ThanhĐường nội thôn Liên Minh - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Bang đi ngã ba ông Đào Xuân Cường -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1277Huyện Như ThanhĐường nội thôn Liên Minh - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Bang đi ngã ba ông Đào Xuân Cường -75----Đất TM-DV nông thôn
1278Huyện Như ThanhĐường nội thôn Liên Minh - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Bang đi ngã ba ông Đào Xuân Cường -150----Đất ở nông thôn
1279Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Ba đi qua nhà ông Dũng - Đến hết đất ông Dương.67.5----Đất SX-KD nông thôn
1280Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Ba đi qua nhà ông Dũng - Đến hết đất ông Dương.75----Đất TM-DV nông thôn
1281Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Ba đi qua nhà ông Dũng - Đến hết đất ông Dương.150----Đất ở nông thôn
1282Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ông Hằng - Đến hết đất ông Thiệu67.5----Đất SX-KD nông thôn
1283Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ông Hằng - Đến hết đất ông Thiệu75----Đất TM-DV nông thôn
1284Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ông Hằng - Đến hết đất ông Thiệu150----Đất ở nông thôn
1285Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn giáp ngã ba ông Minh đi ông Trung -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1286Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn giáp ngã ba ông Minh đi ông Trung -75----Đất TM-DV nông thôn
1287Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmĐoạn giáp ngã ba ông Minh đi ông Trung -150----Đất ở nông thôn
1288Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Bớp - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba bà Hòa - Đến hết đất ông Thênh67.5----Đất SX-KD nông thôn
1289Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Bớp - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba bà Hòa - Đến hết đất ông Thênh75----Đất TM-DV nông thôn
1290Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Bớp - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba bà Hòa - Đến hết đất ông Thênh150----Đất ở nông thôn
1291Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà ông Khoản đi ông Lộc -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1292Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà ông Khoản đi ông Lộc -75----Đất TM-DV nông thôn
1293Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà ông Khoản đi ông Lộc -150----Đất ở nông thôn
1294Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn Từ nhà ông Chiến đi bà Điểm -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1295Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn Từ nhà ông Chiến đi bà Điểm -75----Đất TM-DV nông thôn
1296Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn Từ nhà ông Chiến đi bà Điểm -150----Đất ở nông thôn
1297Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn giáp ngã ba ông Tứ - Đến hết đất ông Trà67.5----Đất SX-KD nông thôn
1298Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn giáp ngã ba ông Tứ - Đến hết đất ông Trà75----Đất TM-DV nông thôn
1299Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmĐoạn giáp ngã ba ông Tứ - Đến hết đất ông Trà150----Đất ở nông thôn
1300Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmTại thôn Đồng Nghiêm: -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1301Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmTại thôn Đồng Nghiêm: -75----Đất TM-DV nông thôn
1302Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmTại thôn Đồng Nghiêm: -150----Đất ở nông thôn
1303Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Điển đi - Đến đất bà Thoa vòng qua nhà ông Phương67.5----Đất SX-KD nông thôn
1304Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Điển đi - Đến đất bà Thoa vòng qua nhà ông Phương75----Đất TM-DV nông thôn
1305Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Điển đi - Đến đất bà Thoa vòng qua nhà ông Phương150----Đất ở nông thôn
1306Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Quân đi ông Cẩn vòng qua ao ông Nhất -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1307Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Quân đi ông Cẩn vòng qua ao ông Nhất -75----Đất TM-DV nông thôn
1308Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Quân đi ông Cẩn vòng qua ao ông Nhất -150----Đất ở nông thôn
1309Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Dũng - Đến hết nhà bà Mận67.5----Đất SX-KD nông thôn
1310Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Dũng - Đến hết nhà bà Mận75----Đất TM-DV nông thôn
1311Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmĐoạn Từ ngã ba ông Dũng - Đến hết nhà bà Mận150----Đất ở nông thôn
1312Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmTại thôn Đồng Mọc: -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1313Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmTại thôn Đồng Mọc: -75----Đất TM-DV nông thôn
1314Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmTại thôn Đồng Mọc: -150----Đất ở nông thôn
1315Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Khảm đi ông Ăm -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1316Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Khảm đi ông Ăm -75----Đất TM-DV nông thôn
1317Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Khảm đi ông Ăm -150----Đất ở nông thôn
1318Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Tập qua nhà anh Chuyển đi ngã ba nhà ông Giang. -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1319Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Tập qua nhà anh Chuyển đi ngã ba nhà ông Giang. -75----Đất TM-DV nông thôn
1320Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp ngã ba ông Tập qua nhà anh Chuyển đi ngã ba nhà ông Giang. -150----Đất ở nông thôn
1321Huyện Như ThanhĐường nội thôn Rộc Môn - Xã Mậu LâmTừ giáp xã Phượng Nghi - Đến ngã ba ông Bột67.5----Đất SX-KD nông thôn
1322Huyện Như ThanhĐường nội thôn Rộc Môn - Xã Mậu LâmTừ giáp xã Phượng Nghi - Đến ngã ba ông Bột75----Đất TM-DV nông thôn
1323Huyện Như ThanhĐường nội thôn Rộc Môn - Xã Mậu LâmTừ giáp xã Phượng Nghi - Đến ngã ba ông Bột150----Đất ở nông thôn
1324Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmTừ trường cấp 1 đi - Đến khe Cái làng mới; Đoạn từ ngã ba trường cấp 1 đi đập Trạm Xá; Đoạn từ giáp đất bà Chung đi Đến đập Trạm Xá.67.5----Đất SX-KD nông thôn
1325Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmTừ trường cấp 1 đi - Đến khe Cái làng mới; Đoạn từ ngã ba trường cấp 1 đi đập Trạm Xá; Đoạn từ giáp đất bà Chung đi Đến đập Trạm Xá.75----Đất TM-DV nông thôn
1326Huyện Như ThanhĐường nộ thôn thôn Đồng Yên - Xã Mậu LâmTừ trường cấp 1 đi - Đến khe Cái làng mới; Đoạn từ ngã ba trường cấp 1 đi đập Trạm Xá; Đoạn từ giáp đất bà Chung đi Đến đập Trạm Xá.150----Đất ở nông thôn
1327Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Hợp Tiến - Xã Mậu LâmTừ ngã ba Bảng tin - Đến hết đất ông Khánh và đoạn từ ngã ba ông Du Đến đập Ngọc Sớm67.5----Đất SX-KD nông thôn
1328Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Hợp Tiến - Xã Mậu LâmTừ ngã ba Bảng tin - Đến hết đất ông Khánh và đoạn từ ngã ba ông Du Đến đập Ngọc Sớm75----Đất TM-DV nông thôn
1329Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Hợp Tiến - Xã Mậu LâmTừ ngã ba Bảng tin - Đến hết đất ông Khánh và đoạn từ ngã ba ông Du Đến đập Ngọc Sớm150----Đất ở nông thôn
1330Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Bớp - Xã Mậu LâmTừ giáp đất ông Phạm Trí Mạnh - Đến hết đất ông Nguyễn Hữu Diện và đoạn dốc ông Dung đi qua nhà ông Lý, qua ông Bản đi Đến hết đất bà Thiền.67.5----Đất SX-KD nông thôn
1331Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Bớp - Xã Mậu LâmTừ giáp đất ông Phạm Trí Mạnh - Đến hết đất ông Nguyễn Hữu Diện và đoạn dốc ông Dung đi qua nhà ông Lý, qua ông Bản đi Đến hết đất bà Thiền.75----Đất TM-DV nông thôn
1332Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Bớp - Xã Mậu LâmTừ giáp đất ông Phạm Trí Mạnh - Đến hết đất ông Nguyễn Hữu Diện và đoạn dốc ông Dung đi qua nhà ông Lý, qua ông Bản đi Đến hết đất bà Thiền.150----Đất ở nông thôn
1333Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmTừ nhà ông Hà Văn Xuân - Đến hết đất ông Hà Văn Chính; Đoàn từ giá nhà ông Hà Văn Tím Đến hết đất ông Phạm Nhất Á; Đoạn từ giáp đất bà Lê Thị Chung đi đập Rộc Ang và đoạn từ g67.5----Đất SX-KD nông thôn
1334Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmTừ nhà ông Hà Văn Xuân - Đến hết đất ông Hà Văn Chính; Đoàn từ giá nhà ông Hà Văn Tím Đến hết đất ông Phạm Nhất Á; Đoạn từ giáp đất bà Lê Thị Chung đi đập Rộc Ang và đoạn từ g75----Đất TM-DV nông thôn
1335Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Nghiêm - Xã Mậu LâmTừ nhà ông Hà Văn Xuân - Đến hết đất ông Hà Văn Chính; Đoàn từ giá nhà ông Hà Văn Tím Đến hết đất ông Phạm Nhất Á; Đoạn từ giáp đất bà Lê Thị Chung đi đập Rộc Ang và đoạn từ g150----Đất ở nông thôn
1336Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Dũng - Đến ngã ba bà Vinh; Đoạn ngã ba chợ chiều Đến giáp cầu Đồng Tiến67.5----Đất SX-KD nông thôn
1337Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Dũng - Đến ngã ba bà Vinh; Đoạn ngã ba chợ chiều Đến giáp cầu Đồng Tiến75----Đất TM-DV nông thôn
1338Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Mọc - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Dũng - Đến ngã ba bà Vinh; Đoạn ngã ba chợ chiều Đến giáp cầu Đồng Tiến150----Đất ở nông thôn
1339Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Vinh - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Dũng - Đến hết đất ông Trần Thế Tuyên67.5----Đất SX-KD nông thôn
1340Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Vinh - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Dũng - Đến hết đất ông Trần Thế Tuyên75----Đất TM-DV nông thôn
1341Huyện Như ThanhĐường nội thôn Đồng Vinh - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Dũng - Đến hết đất ông Trần Thế Tuyên150----Đất ở nông thôn
1342Huyện Như ThanhĐường nội thôn Tâm Tiến - Xã Mậu LâmTừ ngã ba cổng chào qua ngã ba ông Thanh đi qua nhà văn hóa thônqua ngã ba ông Bình vòng về ngã ba ông Thanh -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1343Huyện Như ThanhĐường nội thôn Tâm Tiến - Xã Mậu LâmTừ ngã ba cổng chào qua ngã ba ông Thanh đi qua nhà văn hóa thônqua ngã ba ông Bình vòng về ngã ba ông Thanh -75----Đất TM-DV nông thôn
1344Huyện Như ThanhĐường nội thôn Tâm Tiến - Xã Mậu LâmTừ ngã ba cổng chào qua ngã ba ông Thanh đi qua nhà văn hóa thônqua ngã ba ông Bình vòng về ngã ba ông Thanh -150----Đất ở nông thôn
1345Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Tiến - Xã Mậu LâmTừ cầu Đông Tiến qua Nhà văn hóa thôn - Đến ngã ba ông Lĩnh; Đoạn ngã ba ông Chấn Đến hết đất ông Trung; Đoạn ngã ba Trạm bơm đi qua nhà ông Hóa Đến ngã ba ông Lĩnh67.5----Đất SX-KD nông thôn
1346Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Tiến - Xã Mậu LâmTừ cầu Đông Tiến qua Nhà văn hóa thôn - Đến ngã ba ông Lĩnh; Đoạn ngã ba ông Chấn Đến hết đất ông Trung; Đoạn ngã ba Trạm bơm đi qua nhà ông Hóa Đến ngã ba ông Lĩnh75----Đất TM-DV nông thôn
1347Huyện Như ThanhĐường nội thôn thôn Đồng Tiến - Xã Mậu LâmTừ cầu Đông Tiến qua Nhà văn hóa thôn - Đến ngã ba ông Lĩnh; Đoạn ngã ba ông Chấn Đến hết đất ông Trung; Đoạn ngã ba Trạm bơm đi qua nhà ông Hóa Đến ngã ba ông Lĩnh150----Đất ở nông thôn
1348Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmTừ ngã ba anh Luận đi đập Cây Sú; Đoạn Từ ngã ba ông Bình đi hết đất ông Vận và đoạn Từ ngã ba anh Hòa - Đến hết đất ông Bồi67.5----Đất SX-KD nông thôn
1349Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmTừ ngã ba anh Luận đi đập Cây Sú; Đoạn Từ ngã ba ông Bình đi hết đất ông Vận và đoạn Từ ngã ba anh Hòa - Đến hết đất ông Bồi75----Đất TM-DV nông thôn
1350Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 1 - Xã Mậu LâmTừ ngã ba anh Luận đi đập Cây Sú; Đoạn Từ ngã ba ông Bình đi hết đất ông Vận và đoạn Từ ngã ba anh Hòa - Đến hết đất ông Bồi150----Đất ở nông thôn
1351Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 2 đoạn - Xã Mậu LâmTừ Tượng đài xã - Đến ngã ba ông Thơ và đoạn từ ngã ba ông Lâm Đến hết đất ông Quế90----Đất SX-KD nông thôn
1352Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 2 đoạn - Xã Mậu LâmTừ Tượng đài xã - Đến ngã ba ông Thơ và đoạn từ ngã ba ông Lâm Đến hết đất ông Quế100----Đất TM-DV nông thôn
1353Huyện Như ThanhĐường nội thôn Bái Gạo 2 đoạn - Xã Mậu LâmTừ Tượng đài xã - Đến ngã ba ông Thơ và đoạn từ ngã ba ông Lâm Đến hết đất ông Quế200----Đất ở nông thôn
1354Huyện Như ThanhĐường nội thôn yên Thọ - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Linh đi ngã ba Trường Mầm non -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1355Huyện Như ThanhĐường nội thôn yên Thọ - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Linh đi ngã ba Trường Mầm non -75----Đất TM-DV nông thôn
1356Huyện Như ThanhĐường nội thôn yên Thọ - Xã Mậu LâmTừ ngã ba ông Linh đi ngã ba Trường Mầm non -150----Đất ở nông thôn
1357Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ giáp Nhà văn hóa thôn Đồng Nghiêm đi qua thôn cầu Hồ - Đến ngã ba Bảng tin thôn Phúc Tân67.5----Đất SX-KD nông thôn
1358Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ giáp Nhà văn hóa thôn Đồng Nghiêm đi qua thôn cầu Hồ - Đến ngã ba Bảng tin thôn Phúc Tân75----Đất TM-DV nông thôn
1359Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ giáp Nhà văn hóa thôn Đồng Nghiêm đi qua thôn cầu Hồ - Đến ngã ba Bảng tin thôn Phúc Tân150----Đất ở nông thôn
1360Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ Ngã bà ông Quyển thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Trung thôn Bái Gạo 1 -90----Đất SX-KD nông thôn
1361Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ Ngã bà ông Quyển thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Trung thôn Bái Gạo 1 -100----Đất TM-DV nông thôn
1362Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ Ngã bà ông Quyển thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Trung thôn Bái Gạo 1 -200----Đất ở nông thôn
1363Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ Ngã bà ông Quyết thôn Đồng Yên qua Nhà văn hóa thôn Yên Thọ qua ngã ba Trường Mầm non - Đến giáp đất thôn Tân Phú xã Phú Nhuận90----Đất SX-KD nông thôn
1364Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ Ngã bà ông Quyết thôn Đồng Yên qua Nhà văn hóa thôn Yên Thọ qua ngã ba Trường Mầm non - Đến giáp đất thôn Tân Phú xã Phú Nhuận100----Đất TM-DV nông thôn
1365Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ Ngã bà ông Quyết thôn Đồng Yên qua Nhà văn hóa thôn Yên Thọ qua ngã ba Trường Mầm non - Đến giáp đất thôn Tân Phú xã Phú Nhuận200----Đất ở nông thôn
1366Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ đập Mậu lâm đi - Đến hết đất ông Lực thôn Tiến Tâm90----Đất SX-KD nông thôn
1367Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ đập Mậu lâm đi - Đến hết đất ông Lực thôn Tiến Tâm100----Đất TM-DV nông thôn
1368Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ đập Mậu lâm đi - Đến hết đất ông Lực thôn Tiến Tâm200----Đất ở nông thôn
1369Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ ao ông Kiên thôn Đồng Nghiêm - Đến ngã ba Nhà văn hóa thôn Đồng Vinh.112.5----Đất SX-KD nông thôn
1370Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ ao ông Kiên thôn Đồng Nghiêm - Đến ngã ba Nhà văn hóa thôn Đồng Vinh.125----Đất TM-DV nông thôn
1371Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ ao ông Kiên thôn Đồng Nghiêm - Đến ngã ba Nhà văn hóa thôn Đồng Vinh.250----Đất ở nông thôn
1372Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ ngã ba anh Bùi Văn Thử thôn Đồng Mọc đi Nhà văn hóa thôn Liên Minh vòng xuống hết đất ở ông Phạm Văn Sinh thôn Liên Minh -90----Đất SX-KD nông thôn
1373Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ ngã ba anh Bùi Văn Thử thôn Đồng Mọc đi Nhà văn hóa thôn Liên Minh vòng xuống hết đất ở ông Phạm Văn Sinh thôn Liên Minh -100----Đất TM-DV nông thôn
1374Huyện Như ThanhĐường liên thôn - Xã Mậu LâmTừ ngã ba anh Bùi Văn Thử thôn Đồng Mọc đi Nhà văn hóa thôn Liên Minh vòng xuống hết đất ở ông Phạm Văn Sinh thôn Liên Minh -200----Đất ở nông thôn
1375Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Trúc đi Nhà văn hoá thôn Bái Gạo 2 -121.5----Đất SX-KD nông thôn
1376Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Trúc đi Nhà văn hoá thôn Bái Gạo 2 -135----Đất TM-DV nông thôn
1377Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Trúc đi Nhà văn hoá thôn Bái Gạo 2 -270----Đất ở nông thôn
1378Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ đập Mậu Lâm đến ngã ba Chợ chiều - Xã Mậu LâmTừ cầu Đồng Tiến - Đến ngã ba vào Nhà anh Đồng thôn Đồng Mọc112.5----Đất SX-KD nông thôn
1379Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ đập Mậu Lâm đến ngã ba Chợ chiều - Xã Mậu LâmTừ cầu Đồng Tiến - Đến ngã ba vào Nhà anh Đồng thôn Đồng Mọc125----Đất TM-DV nông thôn
1380Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ đập Mậu Lâm đến ngã ba Chợ chiều - Xã Mậu LâmTừ cầu Đồng Tiến - Đến ngã ba vào Nhà anh Đồng thôn Đồng Mọc250----Đất ở nông thôn
1381Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ đập Mậu Lâm đến ngã ba Chợ chiều - Xã Mậu LâmTừ giáp đập Mậu Lâm - Đến giáp cầu Đồng Tiến135----Đất SX-KD nông thôn
1382Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ đập Mậu Lâm đến ngã ba Chợ chiều - Xã Mậu LâmTừ giáp đập Mậu Lâm - Đến giáp cầu Đồng Tiến150----Đất TM-DV nông thôn
1383Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ đập Mậu Lâm đến ngã ba Chợ chiều - Xã Mậu LâmTừ giáp đập Mậu Lâm - Đến giáp cầu Đồng Tiến300----Đất ở nông thôn
1384Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Niệt - Đến hết đất Mậu Lâm (giáp xã Phú Nhuận)360----Đất SX-KD nông thôn
1385Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Niệt - Đến hết đất Mậu Lâm (giáp xã Phú Nhuận)400----Đất TM-DV nông thôn
1386Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Niệt - Đến hết đất Mậu Lâm (giáp xã Phú Nhuận)800----Đất ở nông thôn
1387Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp tràn Cây Si - Đến đất hộ ông Niệt thôn Đồng Mọc270----Đất SX-KD nông thôn
1388Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp tràn Cây Si - Đến đất hộ ông Niệt thôn Đồng Mọc300----Đất TM-DV nông thôn
1389Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp tràn Cây Si - Đến đất hộ ông Niệt thôn Đồng Mọc600----Đất ở nông thôn
1390Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp đất nhà ông Lâm (Bái Gạo 2) - Đến tràn Cây Si225----Đất SX-KD nông thôn
1391Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp đất nhà ông Lâm (Bái Gạo 2) - Đến tràn Cây Si250----Đất TM-DV nông thôn
1392Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ giáp đất nhà ông Lâm (Bái Gạo 2) - Đến tràn Cây Si500----Đất ở nông thôn
1393Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ nhà anh Tuyến (thôn Bái Gạo 2) - Đến nhà giáp nhà anh Lâm (thôn Bái Gạo 2).450----Đất SX-KD nông thôn
1394Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ nhà anh Tuyến (thôn Bái Gạo 2) - Đến nhà giáp nhà anh Lâm (thôn Bái Gạo 2).500----Đất TM-DV nông thôn
1395Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ Mậu Lâm đi xã Phú Nhuận - Xã Mậu LâmTừ nhà anh Tuyến (thôn Bái Gạo 2) - Đến nhà giáp nhà anh Lâm (thôn Bái Gạo 2).1.000.000----Đất ở nông thôn
1396Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Phượng Nghi-45----Đất SX-KD nông thôn
1397Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Phượng Nghi-50----Đất TM-DV nông thôn
1398Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Phượng Nghi-100----Đất ở nông thôn
1399Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Phượng Nghi-54----Đất SX-KD nông thôn
1400Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Phượng Nghi-60----Đất TM-DV nông thôn
1401Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Phượng Nghi-120----Đất ở nông thôn
1402Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Phượng Nghi-67.5----Đất SX-KD nông thôn
1403Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Phượng Nghi-75----Đất TM-DV nông thôn
1404Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Phượng Nghi-150----Đất ở nông thôn
1405Huyện Như ThanhPhượng NghiCác tuyến đường, ngõ, ngách còn lại nối với các tuyến đường trong bảng giá đất -67.5----Đất SX-KD nông thôn
1406Huyện Như ThanhPhượng NghiCác tuyến đường, ngõ, ngách còn lại nối với các tuyến đường trong bảng giá đất -75----Đất TM-DV nông thôn
1407Huyện Như ThanhPhượng NghiCác tuyến đường, ngõ, ngách còn lại nối với các tuyến đường trong bảng giá đất -150----Đất ở nông thôn
1408Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba nhà bà Bảy thôn Cộng Thành - Đến Khe Dốc ông135----Đất SX-KD nông thôn
1409Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba nhà bà Bảy thôn Cộng Thành - Đến Khe Dốc ông150----Đất TM-DV nông thôn
1410Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba nhà bà Bảy thôn Cộng Thành - Đến Khe Dốc ông300----Đất ở nông thôn
1411Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Kê thôn Bái Đa 2 - Đến giáp khe225----Đất SX-KD nông thôn
1412Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Kê thôn Bái Đa 2 - Đến giáp khe250----Đất TM-DV nông thôn
1413Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Kê thôn Bái Đa 2 - Đến giáp khe500----Đất ở nông thôn
1414Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ giáp ngã ba giáp nhà ông Toan thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Hường thôn Khe Xanh, Đến nhà bà Quân thôn Khe Xanh90----Đất SX-KD nông thôn
1415Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ giáp ngã ba giáp nhà ông Toan thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Hường thôn Khe Xanh, Đến nhà bà Quân thôn Khe Xanh100----Đất TM-DV nông thôn
1416Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ giáp ngã ba giáp nhà ông Toan thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Hường thôn Khe Xanh, Đến nhà bà Quân thôn Khe Xanh200----Đất ở nông thôn
1417Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Nguyên thôn Cộng Thành - Đến nhà bà Liễu thôn Cộng Thành (thôn Cộng Thành trước đây là do thôn Đồng Thung sáp nhập)67.5----Đất SX-KD nông thôn
1418Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Nguyên thôn Cộng Thành - Đến nhà bà Liễu thôn Cộng Thành (thôn Cộng Thành trước đây là do thôn Đồng Thung sáp nhập)75----Đất TM-DV nông thôn
1419Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Nguyên thôn Cộng Thành - Đến nhà bà Liễu thôn Cộng Thành (thôn Cộng Thành trước đây là do thôn Đồng Thung sáp nhập)150----Đất ở nông thôn
1420Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba đối diện nhà ông Tiến thôn Cộng Thành - Đến nhà bà Sen thôn Cộng Thành (thôn Cộng Thành trước đây là do thôn Đồng Thung sáp nhập)67.5----Đất SX-KD nông thôn
1421Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba đối diện nhà ông Tiến thôn Cộng Thành - Đến nhà bà Sen thôn Cộng Thành (thôn Cộng Thành trước đây là do thôn Đồng Thung sáp nhập)75----Đất TM-DV nông thôn
1422Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba đối diện nhà ông Tiến thôn Cộng Thành - Đến nhà bà Sen thôn Cộng Thành (thôn Cộng Thành trước đây là do thôn Đồng Thung sáp nhập)150----Đất ở nông thôn
1423Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Yên thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Trọng thôn Bái Đa 1225----Đất SX-KD nông thôn
1424Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Yên thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Trọng thôn Bái Đa 1250----Đất TM-DV nông thôn
1425Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Yên thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Trọng thôn Bái Đa 1500----Đất ở nông thôn
1426Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Nam thôn Bái Đa 1 - Đến cầu tràn (Khe Trống)180----Đất SX-KD nông thôn
1427Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Nam thôn Bái Đa 1 - Đến cầu tràn (Khe Trống)200----Đất TM-DV nông thôn
1428Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Nam thôn Bái Đa 1 - Đến cầu tràn (Khe Trống)400----Đất ở nông thôn
1429Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Quế thôn Bái Đa 1 - Đến giáp khe180----Đất SX-KD nông thôn
1430Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Quế thôn Bái Đa 1 - Đến giáp khe200----Đất TM-DV nông thôn
1431Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ ngã ba giáp nhà ông Quế thôn Bái Đa 1 - Đến giáp khe400----Đất ở nông thôn
1432Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ nga ba giáp nhà ông Hà thôn Bái Đa 1 qua nhà ông Quang - Đến hết đường khu công nhân (giáp Trường cấp 2)180----Đất SX-KD nông thôn
1433Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ nga ba giáp nhà ông Hà thôn Bái Đa 1 qua nhà ông Quang - Đến hết đường khu công nhân (giáp Trường cấp 2)200----Đất TM-DV nông thôn
1434Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ nga ba giáp nhà ông Hà thôn Bái Đa 1 qua nhà ông Quang - Đến hết đường khu công nhân (giáp Trường cấp 2)400----Đất ở nông thôn
1435Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ nga ba giáp nhà ông Thông thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Hòa thôn Bái Đa 1180----Đất SX-KD nông thôn
1436Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ nga ba giáp nhà ông Thông thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Hòa thôn Bái Đa 1200----Đất TM-DV nông thôn
1437Huyện Như ThanhĐường thôn Bái Đa 1 - Xã Phượng NghiTừ nga ba giáp nhà ông Thông thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Hòa thôn Bái Đa 1400----Đất ở nông thôn
1438Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ nhà ông Mạnh thôn Bãi Hưng - Đến nhà ông Điền thôn Bãi Hưng67.5----Đất SX-KD nông thôn
1439Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ nhà ông Mạnh thôn Bãi Hưng - Đến nhà ông Điền thôn Bãi Hưng75----Đất TM-DV nông thôn
1440Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ nhà ông Mạnh thôn Bãi Hưng - Đến nhà ông Điền thôn Bãi Hưng150----Đất ở nông thôn
1441Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba sân bóng Đồng Tâm - Đến nhà ông Thân thôn Đồng Tâm (thôn Đồng Tâm trước đây do thôn Đồng Mách sáp nhập)67.5----Đất SX-KD nông thôn
1442Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba sân bóng Đồng Tâm - Đến nhà ông Thân thôn Đồng Tâm (thôn Đồng Tâm trước đây do thôn Đồng Mách sáp nhập)75----Đất TM-DV nông thôn
1443Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ ngã ba sân bóng Đồng Tâm - Đến nhà ông Thân thôn Đồng Tâm (thôn Đồng Tâm trước đây do thôn Đồng Mách sáp nhập)150----Đất ở nông thôn
1444Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ giáp Cầu tràn (Khe Trống) - Đến nhà ông Hoàng, thôn Đồng Tâm67.5----Đất SX-KD nông thôn
1445Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ giáp Cầu tràn (Khe Trống) - Đến nhà ông Hoàng, thôn Đồng Tâm75----Đất TM-DV nông thôn
1446Huyện Như ThanhPhượng NghiTừ giáp Cầu tràn (Khe Trống) - Đến nhà ông Hoàng, thôn Đồng Tâm150----Đất ở nông thôn
1447Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã ba Cộng Thành đi Cán Khê (thôn Cộng Thành trước đây là thôn Đồng Thung) -135----Đất SX-KD nông thôn
1448Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã ba Cộng Thành đi Cán Khê (thôn Cộng Thành trước đây là thôn Đồng Thung) -150----Đất TM-DV nông thôn
1449Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã ba Cộng Thành đi Cán Khê (thôn Cộng Thành trước đây là thôn Đồng Thung) -300----Đất ở nông thôn
1450Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Trương Văn Thiết thôn Đồng Phông67.5----Đất SX-KD nông thôn
1451Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Trương Văn Thiết thôn Đồng Phông75----Đất TM-DV nông thôn
1452Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Trương Văn Thiết thôn Đồng Phông150----Đất ở nông thôn
1453Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Bùi Văn Thượng thôn Khe Xanh67.5----Đất SX-KD nông thôn
1454Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Bùi Văn Thượng thôn Khe Xanh75----Đất TM-DV nông thôn
1455Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh - Đến nhà ông Bùi Văn Thượng thôn Khe Xanh150----Đất ở nông thôn
1456Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thu thôn Đồng Tâm, - Đến nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh (thôn Khe Xanh trước đây là thôn Khe Đen và Khe Tre)225----Đất SX-KD nông thôn
1457Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thu thôn Đồng Tâm, - Đến nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh (thôn Khe Xanh trước đây là thôn Khe Đen và Khe Tre)250----Đất TM-DV nông thôn
1458Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - từ ngã ba Đồng Tâm đi thôn Khe Xanh, Đồng Phông - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Bùi Văn Thu thôn Đồng Tâm, - Đến nhà ông Bùi Văn Thìn thôn Khe Xanh (thôn Khe Xanh trước đây là thôn Khe Đen và Khe Tre)500----Đất ở nông thôn
1459Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - từ ngã 3 thôn Bái Đa 1 đi thôn Bái Bò, Phượng Hưng - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Trương Công Vịnh thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Quách Văn Sáng thôn Bái Bò; Từ ngã ba đập đồng giữa nhà ông Giai thôn Phương Hưng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1460Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - từ ngã 3 thôn Bái Đa 1 đi thôn Bái Bò, Phượng Hưng - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Trương Công Vịnh thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Quách Văn Sáng thôn Bái Bò; Từ ngã ba đập đồng giữa nhà ông Giai thôn Phương Hưng125----Đất TM-DV nông thôn
1461Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - từ ngã 3 thôn Bái Đa 1 đi thôn Bái Bò, Phượng Hưng - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Trương Công Vịnh thôn Bái Đa 1 - Đến nhà ông Quách Văn Sáng thôn Bái Bò; Từ ngã ba đập đồng giữa nhà ông Giai thôn Phương Hưng250----Đất ở nông thôn
1462Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ giáp ngã 3 nhà ông Rậu thôn Bái Đa 2 - Đến giáp khe112.5----Đất SX-KD nông thôn
1463Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ giáp ngã 3 nhà ông Rậu thôn Bái Đa 2 - Đến giáp khe125----Đất TM-DV nông thôn
1464Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ giáp ngã 3 nhà ông Rậu thôn Bái Đa 2 - Đến giáp khe250----Đất ở nông thôn
1465Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã 3 giáp nhà ông Bùi Văn Dinh thôn Bái Đa 2 - Đến ngã 3 giáp nhà ông Hoàng Văn Thái, thôn Bãi Hưng112.5----Đất SX-KD nông thôn
1466Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã 3 giáp nhà ông Bùi Văn Dinh thôn Bái Đa 2 - Đến ngã 3 giáp nhà ông Hoàng Văn Thái, thôn Bãi Hưng125----Đất TM-DV nông thôn
1467Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã 3 giáp nhà ông Bùi Văn Dinh thôn Bái Đa 2 - Đến ngã 3 giáp nhà ông Hoàng Văn Thái, thôn Bãi Hưng250----Đất ở nông thôn
1468Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã 3 giáp nhà ông Nguyễn Đình Lịch thôn Bái Đa 2 (giáp đường liên xã) - Đến giáp nhà ông Bùi Văn Thẩm, thôn Bái Đa 2135----Đất SX-KD nông thôn
1469Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã 3 giáp nhà ông Nguyễn Đình Lịch thôn Bái Đa 2 (giáp đường liên xã) - Đến giáp nhà ông Bùi Văn Thẩm, thôn Bái Đa 2150----Đất TM-DV nông thôn
1470Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã 3 giáp nhà ông Nguyễn Đình Lịch thôn Bái Đa 2 (giáp đường liên xã) - Đến giáp nhà ông Bùi Văn Thẩm, thôn Bái Đa 2300----Đất ở nông thôn
1471Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã ba thôn Bái Đa II - Đến giáp ranh giới thôn Dọc Môn xã Mậu Lâm:135----Đất SX-KD nông thôn
1472Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã ba thôn Bái Đa II - Đến giáp ranh giới thôn Dọc Môn xã Mậu Lâm:150----Đất TM-DV nông thôn
1473Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Phượng NghiTừ ngã ba thôn Bái Đa II - Đến giáp ranh giới thôn Dọc Môn xã Mậu Lâm:300----Đất ở nông thôn
1474Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Du-72----Đất SX-KD nông thôn
1475Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Du-80----Đất TM-DV nông thôn
1476Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Du-160----Đất ở nông thôn
1477Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Du-81----Đất SX-KD nông thôn
1478Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Du-90----Đất TM-DV nông thôn
1479Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Du-180----Đất ở nông thôn
1480Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Du-90----Đất SX-KD nông thôn
1481Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Du-100----Đất TM-DV nông thôn
1482Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Du-200----Đất ở nông thôn
1483Huyện Như ThanhThôn 14 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất ông Trí - Đến đất nhà ông Thuận90----Đất SX-KD nông thôn
1484Huyện Như ThanhThôn 14 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất ông Trí - Đến đất nhà ông Thuận100----Đất TM-DV nông thôn
1485Huyện Như ThanhThôn 14 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất ông Trí - Đến đất nhà ông Thuận200----Đất ở nông thôn
1486Huyện Như ThanhThôn 14 - Xã Xuân DuTừ đất ông Cối - Đến đất nhà ông Huyền90----Đất SX-KD nông thôn
1487Huyện Như ThanhThôn 14 - Xã Xuân DuTừ đất ông Cối - Đến đất nhà ông Huyền100----Đất TM-DV nông thôn
1488Huyện Như ThanhThôn 14 - Xã Xuân DuTừ đất ông Cối - Đến đất nhà ông Huyền200----Đất ở nông thôn
1489Huyện Như ThanhThôn 13 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Ven - Đến đất nhà ông Toan, Văn90----Đất SX-KD nông thôn
1490Huyện Như ThanhThôn 13 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Ven - Đến đất nhà ông Toan, Văn100----Đất TM-DV nông thôn
1491Huyện Như ThanhThôn 13 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Ven - Đến đất nhà ông Toan, Văn200----Đất ở nông thôn
1492Huyện Như ThanhThôn 13 - Xã Xuân DuTừ đất bà Tứ - Đến đất nhà ông Hạ90----Đất SX-KD nông thôn
1493Huyện Như ThanhThôn 13 - Xã Xuân DuTừ đất bà Tứ - Đến đất nhà ông Hạ100----Đất TM-DV nông thôn
1494Huyện Như ThanhThôn 13 - Xã Xuân DuTừ đất bà Tứ - Đến đất nhà ông Hạ200----Đất ở nông thôn
1495Huyện Như ThanhThôn 12 - Xã Xuân DuTừ đất bà Xô - Đến đất nhà ông Ký90----Đất SX-KD nông thôn
1496Huyện Như ThanhThôn 12 - Xã Xuân DuTừ đất bà Xô - Đến đất nhà ông Ký100----Đất TM-DV nông thôn
1497Huyện Như ThanhThôn 12 - Xã Xuân DuTừ đất bà Xô - Đến đất nhà ông Ký200----Đất ở nông thôn
1498Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Lĩnh - Đến đất ông Bích90----Đất SX-KD nông thôn
1499Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Lĩnh - Đến đất ông Bích100----Đất TM-DV nông thôn
1500Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Lĩnh - Đến đất ông Bích200----Đất ở nông thôn
1501Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Kim - Đến đất nhà ông Sơn Vụ90----Đất SX-KD nông thôn
1502Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Kim - Đến đất nhà ông Sơn Vụ100----Đất TM-DV nông thôn
1503Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Kim - Đến đất nhà ông Sơn Vụ200----Đất ở nông thôn
1504Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuTừ đất ông Thông - Đến đất nhà ông Chuẩn, ông Đoán90----Đất SX-KD nông thôn
1505Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuTừ đất ông Thông - Đến đất nhà ông Chuẩn, ông Đoán100----Đất TM-DV nông thôn
1506Huyện Như ThanhThôn 11 - Xã Xuân DuTừ đất ông Thông - Đến đất nhà ông Chuẩn, ông Đoán200----Đất ở nông thôn
1507Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất ông Đức - Đến đất nhà ông Quyết90----Đất SX-KD nông thôn
1508Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất ông Đức - Đến đất nhà ông Quyết100----Đất TM-DV nông thôn
1509Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất ông Đức - Đến đất nhà ông Quyết200----Đất ở nông thôn
1510Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Xuân DuTừ đất ông Phúc - Đến đất nhà ông Cẩn90----Đất SX-KD nông thôn
1511Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Xuân DuTừ đất ông Phúc - Đến đất nhà ông Cẩn100----Đất TM-DV nông thôn
1512Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Xuân DuTừ đất ông Phúc - Đến đất nhà ông Cẩn200----Đất ở nông thôn
1513Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Trình - Đến đất ông Hường90----Đất SX-KD nông thôn
1514Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Trình - Đến đất ông Hường100----Đất TM-DV nông thôn
1515Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Trình - Đến đất ông Hường200----Đất ở nông thôn
1516Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Thiềng - Đến đất nhà ông Nguyên90----Đất SX-KD nông thôn
1517Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Thiềng - Đến đất nhà ông Nguyên100----Đất TM-DV nông thôn
1518Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất bà Thiềng - Đến đất nhà ông Nguyên200----Đất ở nông thôn
1519Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuTừ cổng trào thôn 9 - Đến đất nhà ông Đô90----Đất SX-KD nông thôn
1520Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuTừ cổng trào thôn 9 - Đến đất nhà ông Đô100----Đất TM-DV nông thôn
1521Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuTừ cổng trào thôn 9 - Đến đất nhà ông Đô200----Đất ở nông thôn
1522Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Mông - Đến đất nhà ô Lệ Xanh90----Đất SX-KD nông thôn
1523Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Mông - Đến đất nhà ô Lệ Xanh100----Đất TM-DV nông thôn
1524Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Mông - Đến đất nhà ô Lệ Xanh200----Đất ở nông thôn
1525Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuĐoạn Từ cổng trào thôn 8 - Đến đất nhà ông Cần90----Đất SX-KD nông thôn
1526Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuĐoạn Từ cổng trào thôn 8 - Đến đất nhà ông Cần100----Đất TM-DV nông thôn
1527Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuĐoạn Từ cổng trào thôn 8 - Đến đất nhà ông Cần200----Đất ở nông thôn
1528Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuTừ bà Liên Du - Đến đất nhà ông Quang90----Đất SX-KD nông thôn
1529Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuTừ bà Liên Du - Đến đất nhà ông Quang100----Đất TM-DV nông thôn
1530Huyện Như ThanhThôn 8 - Xã Xuân DuTừ bà Liên Du - Đến đất nhà ông Quang200----Đất ở nông thôn
1531Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Sơn Đức - Đến đất nhà ô Mai Tự90----Đất SX-KD nông thôn
1532Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Sơn Đức - Đến đất nhà ô Mai Tự100----Đất TM-DV nông thôn
1533Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Sơn Đức - Đến đất nhà ô Mai Tự200----Đất ở nông thôn
1534Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Huy - Đến đất nhà ông Bằng Lát90----Đất SX-KD nông thôn
1535Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Huy - Đến đất nhà ông Bằng Lát100----Đất TM-DV nông thôn
1536Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Huy - Đến đất nhà ông Bằng Lát200----Đất ở nông thôn
1537Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuTừ ông Thiệp - Đến đất nhà ông Thinh Hường90----Đất SX-KD nông thôn
1538Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuTừ ông Thiệp - Đến đất nhà ông Thinh Hường100----Đất TM-DV nông thôn
1539Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Xuân DuTừ ông Thiệp - Đến đất nhà ông Thinh Hường200----Đất ở nông thôn
1540Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Long Vận - Đến đất nhà ô Hùng Dũng90----Đất SX-KD nông thôn
1541Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Long Vận - Đến đất nhà ô Hùng Dũng100----Đất TM-DV nông thôn
1542Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Long Vận - Đến đất nhà ô Hùng Dũng200----Đất ở nông thôn
1543Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Huê - Đến đất nhà văn hóa thôn 690----Đất SX-KD nông thôn
1544Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Huê - Đến đất nhà văn hóa thôn 6100----Đất TM-DV nông thôn
1545Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Huê - Đến đất nhà văn hóa thôn 6200----Đất ở nông thôn
1546Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuTừ ông Hiệp - Đến đất nhà ông Dung Hòa90----Đất SX-KD nông thôn
1547Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuTừ ông Hiệp - Đến đất nhà ông Dung Hòa100----Đất TM-DV nông thôn
1548Huyện Như ThanhThôn 6 - Xã Xuân DuTừ ông Hiệp - Đến đất nhà ông Dung Hòa200----Đất ở nông thôn
1549Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Long Cử - Đến đất nhà ông Minh90----Đất SX-KD nông thôn
1550Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Long Cử - Đến đất nhà ông Minh100----Đất TM-DV nông thôn
1551Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Long Cử - Đến đất nhà ông Minh200----Đất ở nông thôn
1552Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân DuTừ ông Bình Cử - Đến đất nhà ông Nhựa90----Đất SX-KD nông thôn
1553Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân DuTừ ông Bình Cử - Đến đất nhà ông Nhựa100----Đất TM-DV nông thôn
1554Huyện Như ThanhThôn 5 - Xã Xuân DuTừ ông Bình Cử - Đến đất nhà ông Nhựa200----Đất ở nông thôn
1555Huyện Như ThanhThôn 4 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà bà Thu - Đến đất nhà bà Miễn90----Đất SX-KD nông thôn
1556Huyện Như ThanhThôn 4 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà bà Thu - Đến đất nhà bà Miễn100----Đất TM-DV nông thôn
1557Huyện Như ThanhThôn 4 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà bà Thu - Đến đất nhà bà Miễn200----Đất ở nông thôn
1558Huyện Như ThanhThôn 4 - Xã Xuân DuTừ đất ông Kỷ - Đến đất nhà bà Ang90----Đất SX-KD nông thôn
1559Huyện Như ThanhThôn 4 - Xã Xuân DuTừ đất ông Kỷ - Đến đất nhà bà Ang100----Đất TM-DV nông thôn
1560Huyện Như ThanhThôn 4 - Xã Xuân DuTừ đất ông Kỷ - Đến đất nhà bà Ang200----Đất ở nông thôn
1561Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Thục - Đến đất nhà ông Toàn90----Đất SX-KD nông thôn
1562Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Thục - Đến đất nhà ông Toàn100----Đất TM-DV nông thôn
1563Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Thục - Đến đất nhà ông Toàn200----Đất ở nông thôn
1564Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Tiệp - Đến đất nhà ông Hào90----Đất SX-KD nông thôn
1565Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Tiệp - Đến đất nhà ông Hào100----Đất TM-DV nông thôn
1566Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Tiệp - Đến đất nhà ông Hào200----Đất ở nông thôn
1567Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuTừ Cổng trào thôn 3 - Đến đất nhà ông Phượng Sức90----Đất SX-KD nông thôn
1568Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuTừ Cổng trào thôn 3 - Đến đất nhà ông Phượng Sức100----Đất TM-DV nông thôn
1569Huyện Như ThanhThôn3 - Xã Xuân DuTừ Cổng trào thôn 3 - Đến đất nhà ông Phượng Sức200----Đất ở nông thôn
1570Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Luyện - Đến đất nhà ông Thái90----Đất SX-KD nông thôn
1571Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Luyện - Đến đất nhà ông Thái100----Đất TM-DV nông thôn
1572Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân DuĐoạn Từ đất nhà ông Luyện - Đến đất nhà ông Thái200----Đất ở nông thôn
1573Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân DuTừ đất nhà ông Trường - Đến đất nhà ông Tùng Thoa90----Đất SX-KD nông thôn
1574Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân DuTừ đất nhà ông Trường - Đến đất nhà ông Tùng Thoa100----Đất TM-DV nông thôn
1575Huyện Như ThanhThôn 2 - Xã Xuân DuTừ đất nhà ông Trường - Đến đất nhà ông Tùng Thoa200----Đất ở nông thôn
1576Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường Phượng Nghi đi Cán Khê - Xã Xuân DuTừ đất Anh Tiến thôn 1 - Đến đất Anh Đông thôn 1135----Đất SX-KD nông thôn
1577Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường Phượng Nghi đi Cán Khê - Xã Xuân DuTừ đất Anh Tiến thôn 1 - Đến đất Anh Đông thôn 1150----Đất TM-DV nông thôn
1578Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường Phượng Nghi đi Cán Khê - Xã Xuân DuTừ đất Anh Tiến thôn 1 - Đến đất Anh Đông thôn 1300----Đất ở nông thôn
1579Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuTuyến đường Từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 -135----Đất SX-KD nông thôn
1580Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuTuyến đường Từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 -150----Đất TM-DV nông thôn
1581Huyện Như ThanhTuyến đường từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 - Xã Xuân DuTuyến đường Từ Giáp anh Thủy thôn 10 đi vào giáp anh Vũ thôn 9 -300----Đất ở nông thôn
1582Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Xuân DuTừ anh Giang thôn 12 - Đến hết địa phận thôn 10 đi xã Hợp Thắng huyện Triệu Sơn180----Đất SX-KD nông thôn
1583Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Xuân DuTừ anh Giang thôn 12 - Đến hết địa phận thôn 10 đi xã Hợp Thắng huyện Triệu Sơn200----Đất TM-DV nông thôn
1584Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Xuân DuTừ anh Giang thôn 12 - Đến hết địa phận thôn 10 đi xã Hợp Thắng huyện Triệu Sơn400----Đất ở nông thôn
1585Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ giáp anh Mạnh, anh Minh Hừng thôn 4 - Đến ông Thảo Quy (thôn 12) Đến hết đất thôn 13315----Đất SX-KD nông thôn
1586Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ giáp anh Mạnh, anh Minh Hừng thôn 4 - Đến ông Thảo Quy (thôn 12) Đến hết đất thôn 13350----Đất TM-DV nông thôn
1587Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ giáp anh Mạnh, anh Minh Hừng thôn 4 - Đến ông Thảo Quy (thôn 12) Đến hết đất thôn 13700----Đất ở nông thôn
1588Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ nhà ông Hồng Bình thôn 5 - Đến nhà anh Mạnh, anh Minh Hưng thôn 12450----Đất SX-KD nông thôn
1589Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ nhà ông Hồng Bình thôn 5 - Đến nhà anh Mạnh, anh Minh Hưng thôn 12500----Đất TM-DV nông thôn
1590Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ nhà ông Hồng Bình thôn 5 - Đến nhà anh Mạnh, anh Minh Hưng thôn 121.000.000----Đất ở nông thôn
1591Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ giáp ngã ba anh Khắc - Đến nhà ông Phé thôn 5540----Đất SX-KD nông thôn
1592Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ giáp ngã ba anh Khắc - Đến nhà ông Phé thôn 5600----Đất TM-DV nông thôn
1593Huyện Như ThanhTuyến đường từ Ngã 3 anh Khắc đi nga ba anh Giang thôn 12 và đến hết địa phận thôn 13 đi Hợp Thành,Từ giáp ngã ba anh Khắc - Đến nhà ông Phé thôn 51.200.000----Đất ở nông thôn
1594Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ đầu thôn 6 - Đến hết thôn 9450----Đất SX-KD nông thôn
1595Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ đầu thôn 6 - Đến hết thôn 9500----Đất TM-DV nông thôn
1596Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ đầu thôn 6 - Đến hết thôn 91.000.000----Đất ở nông thôn
1597Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp cổng chào thôn 5 - Đến hết đất thôn 5450----Đất SX-KD nông thôn
1598Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp cổng chào thôn 5 - Đến hết đất thôn 5500----Đất TM-DV nông thôn
1599Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp cổng chào thôn 5 - Đến hết đất thôn 51.000.000----Đất ở nông thôn
1600Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp đất ông Ngôn thôn 3 - Đến cổng chào thôn 5540----Đất SX-KD nông thôn
1601Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp đất ông Ngôn thôn 3 - Đến cổng chào thôn 5600----Đất TM-DV nông thôn
1602Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp đất ông Ngôn thôn 3 - Đến cổng chào thôn 51.200.000----Đất ở nông thôn
1603Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp ngã ba Kiểm lâm - Đến đất ông Ngôn thôn 3270----Đất SX-KD nông thôn
1604Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp ngã ba Kiểm lâm - Đến đất ông Ngôn thôn 3300----Đất TM-DV nông thôn
1605Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ giáp ngã ba Kiểm lâm đến hết thôn 9 đi Văn Sơn-Triệu Sơn - Xã Xuân DuTừ giáp ngã ba Kiểm lâm - Đến đất ông Ngôn thôn 3600----Đất ở nông thôn
1606Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường vào chùa Phủ Na - Xã Xuân DuTừ nhà anh Minh sức - Đến hết đất anh Bảy thôn 5405----Đất SX-KD nông thôn
1607Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường vào chùa Phủ Na - Xã Xuân DuTừ nhà anh Minh sức - Đến hết đất anh Bảy thôn 5450----Đất TM-DV nông thôn
1608Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường vào chùa Phủ Na - Xã Xuân DuTừ nhà anh Minh sức - Đến hết đất anh Bảy thôn 5900----Đất ở nông thôn
1609Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-45----Đất SX-KD nông thôn
1610Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-50----Đất TM-DV nông thôn
1611Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-100----Đất ở nông thôn
1612Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-49.5----Đất SX-KD nông thôn
1613Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-55----Đất TM-DV nông thôn
1614Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-110----Đất ở nông thôn
1615Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-58.5----Đất SX-KD nông thôn
1616Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-65----Đất TM-DV nông thôn
1617Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)-130----Đất ở nông thôn
1618Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường nội thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Bình thôn Mó 2 đi sâu vào nhà ông Sự, ông Hùng thôn Mó 2 -72----Đất SX-KD nông thôn
1619Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường nội thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Bình thôn Mó 2 đi sâu vào nhà ông Sự, ông Hùng thôn Mó 2 -80----Đất TM-DV nông thôn
1620Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường nội thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Bình thôn Mó 2 đi sâu vào nhà ông Sự, ông Hùng thôn Mó 2 -160----Đất ở nông thôn
1621Huyện Như ThanhĐường Mó 1 - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Sự đi vào giáp đất ông Uôn thôn Mó 1 và Từ nhà ông Kích đi vào giáp đất ông Thỏa và đường rẽ ngang nhà ông Cần -81----Đất SX-KD nông thôn
1622Huyện Như ThanhĐường Mó 1 - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Sự đi vào giáp đất ông Uôn thôn Mó 1 và Từ nhà ông Kích đi vào giáp đất ông Thỏa và đường rẽ ngang nhà ông Cần -90----Đất TM-DV nông thôn
1623Huyện Như ThanhĐường Mó 1 - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Sự đi vào giáp đất ông Uôn thôn Mó 1 và Từ nhà ông Kích đi vào giáp đất ông Thỏa và đường rẽ ngang nhà ông Cần -180----Đất ở nông thôn
1624Huyện Như ThanhĐường Ngọc Đông thôn Bản Đông - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ đất nhà ông Thịnh vào nhà ông Đảm, bà Hiền thôn Bản Đông -81----Đất SX-KD nông thôn
1625Huyện Như ThanhĐường Ngọc Đông thôn Bản Đông - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ đất nhà ông Thịnh vào nhà ông Đảm, bà Hiền thôn Bản Đông -90----Đất TM-DV nông thôn
1626Huyện Như ThanhĐường Ngọc Đông thôn Bản Đông - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ đất nhà ông Thịnh vào nhà ông Đảm, bà Hiền thôn Bản Đông -180----Đất ở nông thôn
1627Huyện Như ThanhTuyến đường mó Nội thôn Mó 2 - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Tình - Đến đất nhà bà Bông thôn Mó 281----Đất SX-KD nông thôn
1628Huyện Như ThanhTuyến đường mó Nội thôn Mó 2 - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Tình - Đến đất nhà bà Bông thôn Mó 290----Đất TM-DV nông thôn
1629Huyện Như ThanhTuyến đường mó Nội thôn Mó 2 - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ nhà ông Tình - Đến đất nhà bà Bông thôn Mó 2180----Đất ở nông thôn
1630Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp ông Thơ bản Chanh - Đến ngã ba bản 6 (lối rẽ đi nhà ông Thành, ông Đản và đi sang Phượng Nghi)90----Đất SX-KD nông thôn
1631Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp ông Thơ bản Chanh - Đến ngã ba bản 6 (lối rẽ đi nhà ông Thành, ông Đản và đi sang Phượng Nghi)100----Đất TM-DV nông thôn
1632Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp ông Thơ bản Chanh - Đến ngã ba bản 6 (lối rẽ đi nhà ông Thành, ông Đản và đi sang Phượng Nghi)200----Đất ở nông thôn
1633Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp đất bà Tâm thôn 2 dọc theo đường cấp phối lên - Đến đất nhà ông Huê (bản 1).135----Đất SX-KD nông thôn
1634Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp đất bà Tâm thôn 2 dọc theo đường cấp phối lên - Đến đất nhà ông Huê (bản 1).150----Đất TM-DV nông thôn
1635Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp đất bà Tâm thôn 2 dọc theo đường cấp phối lên - Đến đất nhà ông Huê (bản 1).300----Đất ở nông thôn
1636Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp đất Hội trường BQLRPH Sim - Đến nhà ông Lai (bản 5)112.5----Đất SX-KD nông thôn
1637Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp đất Hội trường BQLRPH Sim - Đến nhà ông Lai (bản 5)125----Đất TM-DV nông thôn
1638Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ giáp đất Hội trường BQLRPH Sim - Đến nhà ông Lai (bản 5)250----Đất ở nông thôn
1639Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ đất nhà ông Cường (giáo viên) - Đến đất nhà ông Thơ Hồng (bản Chanh)112.5----Đất SX-KD nông thôn
1640Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ đất nhà ông Cường (giáo viên) - Đến đất nhà ông Thơ Hồng (bản Chanh)125----Đất TM-DV nông thôn
1641Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Xuân Thọ (nay là xã Cán Khê)Từ đất nhà ông Cường (giáo viên) - Đến đất nhà ông Thơ Hồng (bản Chanh)250----Đất ở nông thôn
1642Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Cán Khê-45----Đất SX-KD nông thôn
1643Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Cán Khê-50----Đất TM-DV nông thôn
1644Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 m trở xuống - Xã Cán Khê-100----Đất ở nông thôn
1645Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Cán Khê-49.5----Đất SX-KD nông thôn
1646Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Cán Khê-55----Đất TM-DV nông thôn
1647Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ trên 2 m đến dưới 3 m - Xã Cán Khê-110----Đất ở nông thôn
1648Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Cán Khê-54----Đất SX-KD nông thôn
1649Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Cán Khê-60----Đất TM-DV nông thôn
1650Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3 m trở lên - Xã Cán Khê-120----Đất ở nông thôn
1651Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Mão - Đến đất ông Hiền.81----Đất SX-KD nông thôn
1652Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Mão - Đến đất ông Hiền.90----Đất TM-DV nông thôn
1653Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Mão - Đến đất ông Hiền.180----Đất ở nông thôn
1654Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Nhu - Đến đất ông Phúc.67.5----Đất SX-KD nông thôn
1655Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Nhu - Đến đất ông Phúc.75----Đất TM-DV nông thôn
1656Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Nhu - Đến đất ông Phúc.150----Đất ở nông thôn
1657Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Quân - Đến đất ông Mai.112.5----Đất SX-KD nông thôn
1658Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Quân - Đến đất ông Mai.125----Đất TM-DV nông thôn
1659Huyện Như ThanhThôn 10 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Quân - Đến đất ông Mai.250----Đất ở nông thôn
1660Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất Phòng - Đến đất ông Đảng.67.5----Đất SX-KD nông thôn
1661Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất Phòng - Đến đất ông Đảng.75----Đất TM-DV nông thôn
1662Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất Phòng - Đến đất ông Đảng.150----Đất ở nông thôn
1663Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Sự - Đến đất ông Thậu.67.5----Đất SX-KD nông thôn
1664Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Sự - Đến đất ông Thậu.75----Đất TM-DV nông thôn
1665Huyện Như ThanhThôn 7 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Sự - Đến đất ông Thậu.150----Đất ở nông thôn
1666Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Khuy - Đến đất ông Từ.90----Đất SX-KD nông thôn
1667Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Khuy - Đến đất ông Từ.100----Đất TM-DV nông thôn
1668Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất ông Khuy - Đến đất ông Từ.200----Đất ở nông thôn
1669Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Nghĩa - Đến đất ông Hương.112.5----Đất SX-KD nông thôn
1670Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Nghĩa - Đến đất ông Hương.125----Đất TM-DV nông thôn
1671Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Nghĩa - Đến đất ông Hương.250----Đất ở nông thôn
1672Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Sen - Đến đất bà Nguyệt.112.5----Đất SX-KD nông thôn
1673Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Sen - Đến đất bà Nguyệt.125----Đất TM-DV nông thôn
1674Huyện Như ThanhThôn 3 - Xã Cán KhêĐoạn Từ đất bà Sen - Đến đất bà Nguyệt.250----Đất ở nông thôn
1675Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn đường Từ nhà ông Hùng - Đến NVH thôn 11135----Đất SX-KD nông thôn
1676Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn đường Từ nhà ông Hùng - Đến NVH thôn 11150----Đất TM-DV nông thôn
1677Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn đường Từ nhà ông Hùng - Đến NVH thôn 11300----Đất ở nông thôn
1678Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn đường Từ tràn thôn 8 - Đến nhà ông Hương vững180----Đất SX-KD nông thôn
1679Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn đường Từ tràn thôn 8 - Đến nhà ông Hương vững200----Đất TM-DV nông thôn
1680Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn đường Từ tràn thôn 8 - Đến nhà ông Hương vững400----Đất ở nông thôn
1681Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Khánh cành thôn 1 - Đến nhà bà Khang thôn 1135----Đất SX-KD nông thôn
1682Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Khánh cành thôn 1 - Đến nhà bà Khang thôn 1150----Đất TM-DV nông thôn
1683Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Khánh cành thôn 1 - Đến nhà bà Khang thôn 1300----Đất ở nông thôn
1684Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Hưng cổng Trường cấp 1 - Đến nhà ông Đức thôn 10270----Đất SX-KD nông thôn
1685Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Hưng cổng Trường cấp 1 - Đến nhà ông Đức thôn 10300----Đất TM-DV nông thôn
1686Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Hưng cổng Trường cấp 1 - Đến nhà ông Đức thôn 10600----Đất ở nông thôn
1687Huyện Như ThanhĐoạn đường khai hoang - Xã Cán KhêĐoạn đường khai hoang Từ Trường Mầm non - Đến nhà ông Sơn Phương thôn 3270----Đất SX-KD nông thôn
1688Huyện Như ThanhĐoạn đường khai hoang - Xã Cán KhêĐoạn đường khai hoang Từ Trường Mầm non - Đến nhà ông Sơn Phương thôn 3300----Đất TM-DV nông thôn
1689Huyện Như ThanhĐoạn đường khai hoang - Xã Cán KhêĐoạn đường khai hoang Từ Trường Mầm non - Đến nhà ông Sơn Phương thôn 3600----Đất ở nông thôn
1690Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Khánh thôn 7 qua nhà ông Chiên - Đến sau Trường cấp 2360----Đất SX-KD nông thôn
1691Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Khánh thôn 7 qua nhà ông Chiên - Đến sau Trường cấp 2400----Đất TM-DV nông thôn
1692Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêĐoạn Từ nhà ông Khánh thôn 7 qua nhà ông Chiên - Đến sau Trường cấp 2800----Đất ở nông thôn
1693Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêDọc hai bên tuyến đường Từ giáp đất nhà ông Len - Đến tràn thôn 8360----Đất SX-KD nông thôn
1694Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêDọc hai bên tuyến đường Từ giáp đất nhà ông Len - Đến tràn thôn 8400----Đất TM-DV nông thôn
1695Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Xã Cán KhêDọc hai bên tuyến đường Từ giáp đất nhà ông Len - Đến tràn thôn 8800----Đất ở nông thôn
1696Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất bà Nhi - Đến đất ông Binh (thôn 3)180----Đất SX-KD nông thôn
1697Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất bà Nhi - Đến đất ông Binh (thôn 3)200----Đất TM-DV nông thôn
1698Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất bà Nhi - Đến đất ông Binh (thôn 3)400----Đất ở nông thôn
1699Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất ông Chắc (thôn 7) - Đến đất NVH thôn 490----Đất SX-KD nông thôn
1700Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất ông Chắc (thôn 7) - Đến đất NVH thôn 4100----Đất TM-DV nông thôn
1701Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất ông Chắc (thôn 7) - Đến đất NVH thôn 4200----Đất ở nông thôn
1702Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ giáp đất UBND xã - Đến đất ông Chiên (thôn 7)360----Đất SX-KD nông thôn
1703Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ giáp đất UBND xã - Đến đất ông Chiên (thôn 7)400----Đất TM-DV nông thôn
1704Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ giáp đất UBND xã - Đến đất ông Chiên (thôn 7)800----Đất ở nông thôn
1705Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất bà Vân (thôn 2) - Đến nhà ông Vĩnh (thôn 8)135----Đất SX-KD nông thôn
1706Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất bà Vân (thôn 2) - Đến nhà ông Vĩnh (thôn 8)150----Đất TM-DV nông thôn
1707Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất bà Vân (thôn 2) - Đến nhà ông Vĩnh (thôn 8)300----Đất ở nông thôn
1708Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Đường - Đến NVH thôn 190----Đất SX-KD nông thôn
1709Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Đường - Đến NVH thôn 1100----Đất TM-DV nông thôn
1710Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Đường - Đến NVH thôn 1200----Đất ở nông thôn
1711Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất ông Đông - Đến đất ông Đường (thôn 2)270----Đất SX-KD nông thôn
1712Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất ông Đông - Đến đất ông Đường (thôn 2)300----Đất TM-DV nông thôn
1713Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường liên thôn - Xã Cán KhêTừ đất ông Đông - Đến đất ông Đường (thôn 2)600----Đất ở nông thôn
1714Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ đất bà Bòng - Đến đất ông Tuấn (hết đất Cán Khê)225----Đất SX-KD nông thôn
1715Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ đất bà Bòng - Đến đất ông Tuấn (hết đất Cán Khê)250----Đất TM-DV nông thôn
1716Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ đất bà Bòng - Đến đất ông Tuấn (hết đất Cán Khê)500----Đất ở nông thôn
1717Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ đất bà Hồng - Đến đất bà Bình270----Đất SX-KD nông thôn
1718Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ đất bà Hồng - Đến đất bà Bình300----Đất TM-DV nông thôn
1719Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ đất bà Hồng - Đến đất bà Bình600----Đất ở nông thôn
1720Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Thôn - Đến đất ông Văn450----Đất SX-KD nông thôn
1721Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Thôn - Đến đất ông Văn500----Đất TM-DV nông thôn
1722Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường liên xã đi xã Hợp Lý-Triệu Sơn - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Thôn - Đến đất ông Văn1.000.000----Đất ở nông thôn
1723Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ giáp đất hộ ông Thiệu - Đến Hang Dơi (hết đất Cán Khê)135----Đất SX-KD nông thôn
1724Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ giáp đất hộ ông Thiệu - Đến Hang Dơi (hết đất Cán Khê)150----Đất TM-DV nông thôn
1725Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ giáp đất hộ ông Thiệu - Đến Hang Dơi (hết đất Cán Khê)300----Đất ở nông thôn
1726Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ nhà ông Trọng - Đến đất ông Thiệu (thôn 5)180----Đất SX-KD nông thôn
1727Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ nhà ông Trọng - Đến đất ông Thiệu (thôn 5)200----Đất TM-DV nông thôn
1728Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ nhà ông Trọng - Đến đất ông Thiệu (thôn 5)400----Đất ở nông thôn
1729Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất ông Đồng - Đến NVH thôn 6225----Đất SX-KD nông thôn
1730Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất ông Đồng - Đến NVH thôn 6250----Đất TM-DV nông thôn
1731Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất ông Đồng - Đến NVH thôn 6500----Đất ở nông thôn
1732Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất bà Vuông - Đến đất bà Hồng (thôn 7)360----Đất SX-KD nông thôn
1733Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất bà Vuông - Đến đất bà Hồng (thôn 7)400----Đất TM-DV nông thôn
1734Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất bà Vuông - Đến đất bà Hồng (thôn 7)800----Đất ở nông thôn
1735Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất ông Luyện (giáp đội thuế) - Đến đất ông Nhị thôn 7450----Đất SX-KD nông thôn
1736Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất ông Luyện (giáp đội thuế) - Đến đất ông Nhị thôn 7500----Đất TM-DV nông thôn
1737Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường nhựa Cán Khê đi Phượng Nghi - Xã Cán KhêTừ đất ông Luyện (giáp đội thuế) - Đến đất ông Nhị thôn 71.000.000----Đất ở nông thôn
1738Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 trở xuống - Xã Hải Long-45----Đất SX-KD nông thôn
1739Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 trở xuống - Xã Hải Long-50----Đất TM-DV nông thôn
1740Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 trở xuống - Xã Hải Long-100----Đất ở nông thôn
1741Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 đến dưới 3m - Xã Hải Long-54----Đất SX-KD nông thôn
1742Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 đến dưới 3m - Xã Hải Long-60----Đất TM-DV nông thôn
1743Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 2 đến dưới 3m - Xã Hải Long-120----Đất ở nông thôn
1744Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3m trở lên - Xã Hải Long-67.5----Đất SX-KD nông thôn
1745Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3m trở lên - Xã Hải Long-75----Đất TM-DV nông thôn
1746Huyện Như ThanhCác vị trí có mặt cắt đường vào rộng từ 3m trở lên - Xã Hải Long-150----Đất ở nông thôn
1747Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ hết đất ông Hoàng Ngọc Vinh - Đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Hoàng225----Đất SX-KD nông thôn
1748Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ hết đất ông Hoàng Ngọc Vinh - Đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Hoàng250----Đất TM-DV nông thôn
1749Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ hết đất ông Hoàng Ngọc Vinh - Đến hết đất ông Nguyễn Ngọc Hoàng500----Đất ở nông thôn
1750Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường đoạn - Thôn Hải Hòa - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lường Khắc Tiện - Đến hết đất ông Trương Ngọc Nam135----Đất SX-KD nông thôn
1751Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường đoạn - Thôn Hải Hòa - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lường Khắc Tiện - Đến hết đất ông Trương Ngọc Nam150----Đất TM-DV nông thôn
1752Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường đoạn - Thôn Hải Hòa - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lường Khắc Tiện - Đến hết đất ông Trương Ngọc Nam300----Đất ở nông thôn
1753Huyện Như ThanhTuyến đường vào cụm CN - Xã Hải LongTừ lô 2 đường Hải Long - Hải Vân - thi trấn Bến Sung vào hết Cụm công nghiệp Hải Long -675----Đất SX-KD nông thôn
1754Huyện Như ThanhTuyến đường vào cụm CN - Xã Hải LongTừ lô 2 đường Hải Long - Hải Vân - thi trấn Bến Sung vào hết Cụm công nghiệp Hải Long -750----Đất TM-DV nông thôn
1755Huyện Như ThanhTuyến đường vào cụm CN - Xã Hải LongTừ lô 2 đường Hải Long - Hải Vân - thi trấn Bến Sung vào hết Cụm công nghiệp Hải Long -1.500.000----Đất ở nông thôn
1756Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Phú Biên - Đến giáp đất ông Trịnh Đình Dũng (Trương Ngọc Chi) và Đến hết đất ông Lê Bá Trường270----Đất SX-KD nông thôn
1757Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Phú Biên - Đến giáp đất ông Trịnh Đình Dũng (Trương Ngọc Chi) và Đến hết đất ông Lê Bá Trường300----Đất TM-DV nông thôn
1758Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Phú Biên - Đến giáp đất ông Trịnh Đình Dũng (Trương Ngọc Chi) và Đến hết đất ông Lê Bá Trường600----Đất ở nông thôn
1759Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongDọc hai bên đường đất ông Trưong Xuân Cường (thôn Hải Thanh) - Đến hết đất Lê Danh Trung.270----Đất SX-KD nông thôn
1760Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongDọc hai bên đường đất ông Trưong Xuân Cường (thôn Hải Thanh) - Đến hết đất Lê Danh Trung.300----Đất TM-DV nông thôn
1761Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongDọc hai bên đường đất ông Trưong Xuân Cường (thôn Hải Thanh) - Đến hết đất Lê Danh Trung.600----Đất ở nông thôn
1762Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Lê Đình Đức - Đến hết đất ông Hoàng Ngọc Vinh và nối tiếp Đến giáp đất ông Hoàng Ngọc Tuấn360----Đất SX-KD nông thôn
1763Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Lê Đình Đức - Đến hết đất ông Hoàng Ngọc Vinh và nối tiếp Đến giáp đất ông Hoàng Ngọc Tuấn400----Đất TM-DV nông thôn
1764Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Lê Đình Đức - Đến hết đất ông Hoàng Ngọc Vinh và nối tiếp Đến giáp đất ông Hoàng Ngọc Tuấn800----Đất ở nông thôn
1765Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Doãn Thói - Đến hết đất ông Nguyễn Viết Tường180----Đất SX-KD nông thôn
1766Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Doãn Thói - Đến hết đất ông Nguyễn Viết Tường200----Đất TM-DV nông thôn
1767Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Doãn Thói - Đến hết đất ông Nguyễn Viết Tường400----Đất ở nông thôn
1768Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Doãn Tùng - Đến hết đất bà Nguyễn Thị Hà270----Đất SX-KD nông thôn
1769Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Doãn Tùng - Đến hết đất bà Nguyễn Thị Hà300----Đất TM-DV nông thôn
1770Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Đồng Hải - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Doãn Tùng - Đến hết đất bà Nguyễn Thị Hà600----Đất ở nông thôn
1771Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Hải Hòa - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lường Khắc Tiện - Đến hết đất ông Trương Ngọc Nam135----Đất SX-KD nông thôn
1772Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Hải Hòa - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lường Khắc Tiện - Đến hết đất ông Trương Ngọc Nam150----Đất TM-DV nông thôn
1773Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Hải Hòa - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lường Khắc Tiện - Đến hết đất ông Trương Ngọc Nam300----Đất ở nông thôn
1774Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Đinh Văn Chất theo 2 tuyến - Đến hết đất ông Lô Cao Sơn và ông Lục Văn Nhi180----Đất SX-KD nông thôn
1775Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Đinh Văn Chất theo 2 tuyến - Đến hết đất ông Lô Cao Sơn và ông Lục Văn Nhi200----Đất TM-DV nông thôn
1776Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Đinh Văn Chất theo 2 tuyến - Đến hết đất ông Lô Cao Sơn và ông Lục Văn Nhi400----Đất ở nông thôn
1777Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ ruộng lúa ông Lô Văn Đại - Đến hết đất ông Trương Văn Thủy135----Đất SX-KD nông thôn
1778Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ ruộng lúa ông Lô Văn Đại - Đến hết đất ông Trương Văn Thủy150----Đất TM-DV nông thôn
1779Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ ruộng lúa ông Lô Văn Đại - Đến hết đất ông Trương Văn Thủy300----Đất ở nông thôn
1780Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ đất ông Lục Đại Cương - Đến giáp đất ông Lô Văn Điền270----Đất SX-KD nông thôn
1781Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ đất ông Lục Đại Cương - Đến giáp đất ông Lô Văn Điền300----Đất TM-DV nông thôn
1782Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ đất ông Lục Đại Cương - Đến giáp đất ông Lô Văn Điền600----Đất ở nông thôn
1783Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lục Văn Thành - Đến đất ông Đinh Văn Sử270----Đất SX-KD nông thôn
1784Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lục Văn Thành - Đến đất ông Đinh Văn Sử300----Đất TM-DV nông thôn
1785Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Lục Văn Thành - Đến đất ông Đinh Văn Sử600----Đất ở nông thôn
1786Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Đinh Văn Sử - Đến hết đất ông Lô Văn Tuấn, Lô Văn Hùng135----Đất SX-KD nông thôn
1787Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Đinh Văn Sử - Đến hết đất ông Lô Văn Tuấn, Lô Văn Hùng150----Đất TM-DV nông thôn
1788Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ hết đất ông Đinh Văn Sử - Đến hết đất ông Lô Văn Tuấn, Lô Văn Hùng300----Đất ở nông thôn
1789Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ đất ông Hà Văn Lợi - Đến hết đất ông Đinh Văn Sử270----Đất SX-KD nông thôn
1790Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ đất ông Hà Văn Lợi - Đến hết đất ông Đinh Văn Sử300----Đất TM-DV nông thôn
1791Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Thôn Vĩnh Lợi - Xã Hải LongTừ đất ông Hà Văn Lợi - Đến hết đất ông Đinh Văn Sử600----Đất ở nông thôn
1792Huyện Như ThanhTuyến đường vào cụm CN: Từ lô 2 đường Hải Long - Hải Vân - thi trấn Bến Sung vào hết Cụm công nghiệp-675----Đất SX-KD nông thôn
1793Huyện Như ThanhTuyến đường vào cụm CN: Từ lô 2 đường Hải Long - Hải Vân - thi trấn Bến Sung vào hết Cụm công nghiệp-750----Đất TM-DV nông thôn
1794Huyện Như ThanhTuyến đường vào cụm CN: Từ lô 2 đường Hải Long - Hải Vân - thi trấn Bến Sung vào hết Cụm công nghiệp-1.500.000----Đất ở nông thôn
1795Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ UBND xã - Thôn cầu Đất - Xã Hải LongĐoạn Từ UBND xã Hải Long - Đến hết đất hộ ông Lường Khắc Tiện225----Đất SX-KD nông thôn
1796Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ UBND xã - Thôn cầu Đất - Xã Hải LongĐoạn Từ UBND xã Hải Long - Đến hết đất hộ ông Lường Khắc Tiện250----Đất TM-DV nông thôn
1797Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường từ UBND xã - Thôn cầu Đất - Xã Hải LongĐoạn Từ UBND xã Hải Long - Đến hết đất hộ ông Lường Khắc Tiện500----Đất ở nông thôn
1798Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường thôn Hải Xuân - Khu tái định cư - Tân Long - Xã Hải LongTừ Nhà văn hóa thôn Đồng Xuân qua khu dân cư thôn Đồng Xuân và thôn Đồng Lớn - Đến khe Nước Lạnh135----Đất SX-KD nông thôn
1799Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường thôn Hải Xuân - Khu tái định cư - Tân Long - Xã Hải LongTừ Nhà văn hóa thôn Đồng Xuân qua khu dân cư thôn Đồng Xuân và thôn Đồng Lớn - Đến khe Nước Lạnh150----Đất TM-DV nông thôn
1800Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường thôn Hải Xuân - Khu tái định cư - Tân Long - Xã Hải LongTừ Nhà văn hóa thôn Đồng Xuân qua khu dân cư thôn Đồng Xuân và thôn Đồng Lớn - Đến khe Nước Lạnh300----Đất ở nông thôn
1801Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường thôn Hải Xuân - Khu tái định cư - Tân Long - Xã Hải LongTừ đất ông Mai - Đến hết khu trại Hang, Bãi Trắng)180----Đất SX-KD nông thôn
1802Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường thôn Hải Xuân - Khu tái định cư - Tân Long - Xã Hải LongTừ đất ông Mai - Đến hết khu trại Hang, Bãi Trắng)200----Đất TM-DV nông thôn
1803Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường thôn Hải Xuân - Khu tái định cư - Tân Long - Xã Hải LongTừ đất ông Mai - Đến hết khu trại Hang, Bãi Trắng)400----Đất ở nông thôn
1804Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Phú Biên - Đến giáp đất ông Trịnh Đình Dũng (Trương Ngọc Chi) và Đến hết đất ông Lê Bá Trường270----Đất SX-KD nông thôn
1805Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Phú Biên - Đến giáp đất ông Trịnh Đình Dũng (Trương Ngọc Chi) và Đến hết đất ông Lê Bá Trường300----Đất TM-DV nông thôn
1806Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Phú Biên - Đến giáp đất ông Trịnh Đình Dũng (Trương Ngọc Chi) và Đến hết đất ông Lê Bá Trường600----Đất ở nông thôn
1807Huyện Như ThanhTuyến đường thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongDọc hai bên đường đất ông Trưong Xuân Cường (thôn Hải Thanh) - Đến hết đất Lê Danh Trung.270----Đất SX-KD nông thôn
1808Huyện Như ThanhTuyến đường thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongDọc hai bên đường đất ông Trưong Xuân Cường (thôn Hải Thanh) - Đến hết đất Lê Danh Trung.300----Đất TM-DV nông thôn
1809Huyện Như ThanhTuyến đường thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongDọc hai bên đường đất ông Trưong Xuân Cường (thôn Hải Thanh) - Đến hết đất Lê Danh Trung.600----Đất ở nông thôn
1810Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ QL 45 đi vào Nhà văn hoá thôn Hải Thanh đoạn Từ hết đất hộ ông Nguyễn Văn Hùng - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn Hải Thanh360----Đất SX-KD nông thôn
1811Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ QL 45 đi vào Nhà văn hoá thôn Hải Thanh đoạn Từ hết đất hộ ông Nguyễn Văn Hùng - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn Hải Thanh400----Đất TM-DV nông thôn
1812Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường ngang - thôn Hải Thanh - thôn Hải Tân - thôn Hải Xuân - Xã Hải LongTừ QL 45 đi vào Nhà văn hoá thôn Hải Thanh đoạn Từ hết đất hộ ông Nguyễn Văn Hùng - Đến hết đất Nhà văn hóa thôn Hải Thanh800----Đất ở nông thôn
1813Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường Hải Long - Hải Vân - TT Bến Sung - Xã Hải LongTừ hết đất ông Nguyễn Văn Hạnh (Nguyễn Hữu Vinh) thôn Đồng Long - Đến tiếp giáp thị trấn Bến Sung360----Đất SX-KD nông thôn
1814Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường Hải Long - Hải Vân - TT Bến Sung - Xã Hải LongTừ hết đất ông Nguyễn Văn Hạnh (Nguyễn Hữu Vinh) thôn Đồng Long - Đến tiếp giáp thị trấn Bến Sung400----Đất TM-DV nông thôn
1815Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường Hải Long - Hải Vân - TT Bến Sung - Xã Hải LongTừ hết đất ông Nguyễn Văn Hạnh (Nguyễn Hữu Vinh) thôn Đồng Long - Đến tiếp giáp thị trấn Bến Sung800----Đất ở nông thôn
1816Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Tiến Nên (thửa 159 tờ 20) - Đến giáp đất xã Hải Vân585----Đất SX-KD nông thôn
1817Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Tiến Nên (thửa 159 tờ 20) - Đến giáp đất xã Hải Vân650----Đất TM-DV nông thôn
1818Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Xã Hải LongTừ đất ông Nguyễn Tiến Nên (thửa 159 tờ 20) - Đến giáp đất xã Hải Vân1.300.000----Đất ở nông thôn
1819Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Xã Hải LongTừ đất ông Trương Ngọc Dá (Trương Thị Oanh) - Đến cổng trào Đồng Hải (giáp đất xã Hải Vân)900----Đất SX-KD nông thôn
1820Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Xã Hải LongTừ đất ông Trương Ngọc Dá (Trương Thị Oanh) - Đến cổng trào Đồng Hải (giáp đất xã Hải Vân)1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1821Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường - Xã Hải LongTừ đất ông Trương Ngọc Dá (Trương Thị Oanh) - Đến cổng trào Đồng Hải (giáp đất xã Hải Vân)2.000.000----Đất ở nông thôn
1822Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến Đường nối hai Cảng Thọ Xuân - Nghi Sơn - Xã Xuân DuTừ đất nhà ông Đang thôn 13 - Đến hết đất nhà ông Tụ thôn 10540----Đất SX-KD nông thôn
1823Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến Đường nối hai Cảng Thọ Xuân - Nghi Sơn - Xã Xuân DuTừ đất nhà ông Đang thôn 13 - Đến hết đất nhà ông Tụ thôn 10600----Đất TM-DV nông thôn
1824Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến Đường nối hai Cảng Thọ Xuân - Nghi Sơn - Xã Xuân DuTừ đất nhà ông Đang thôn 13 - Đến hết đất nhà ông Tụ thôn 101.200.000----Đất ở nông thôn
1825Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Xuân TháiTừ giáp ranh giới xã Thanh Tân (huyện Như Thanh) - Đến giáp ranh giới xã Xuân Bình (huyện Như Xuân)112.5----Đất SX-KD nông thôn
1826Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Xuân TháiTừ giáp ranh giới xã Thanh Tân (huyện Như Thanh) - Đến giáp ranh giới xã Xuân Bình (huyện Như Xuân)125----Đất TM-DV nông thôn
1827Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Xuân TháiTừ giáp ranh giới xã Thanh Tân (huyện Như Thanh) - Đến giáp ranh giới xã Xuân Bình (huyện Như Xuân)250----Đất ở nông thôn
1828Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTừ giáp hộ ông Hà Văn Huy - Đến hết địa phận xã Thanh Tân135----Đất SX-KD nông thôn
1829Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTừ giáp hộ ông Hà Văn Huy - Đến hết địa phận xã Thanh Tân150----Đất TM-DV nông thôn
1830Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTừ giáp hộ ông Hà Văn Huy - Đến hết địa phận xã Thanh Tân300----Đất ở nông thôn
1831Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lê Đăng Tiến (thôn Tân Tiến) đi Bãi Trành - Đến hộ ông Hà Văn Huy (thôn Tân Quang)180----Đất SX-KD nông thôn
1832Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lê Đăng Tiến (thôn Tân Tiến) đi Bãi Trành - Đến hộ ông Hà Văn Huy (thôn Tân Quang)200----Đất TM-DV nông thôn
1833Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lê Đăng Tiến (thôn Tân Tiến) đi Bãi Trành - Đến hộ ông Hà Văn Huy (thôn Tân Quang)400----Đất ở nông thôn
1834Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTiếp giáp Từ hộ bà Nghiệp - Đến hộ ông Lê Đăng Tiến (thôn Tân Tiến)270----Đất SX-KD nông thôn
1835Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTiếp giáp Từ hộ bà Nghiệp - Đến hộ ông Lê Đăng Tiến (thôn Tân Tiến)300----Đất TM-DV nông thôn
1836Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh TânTiếp giáp Từ hộ bà Nghiệp - Đến hộ ông Lê Đăng Tiến (thôn Tân Tiến)600----Đất ở nông thôn
1837Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ tiếp giáp Từ hộ ông Phạm Bá Vinh - Đến hộ bà Nghiệp (thôn Tân Tiến)-Thanh Tân360----Đất SX-KD nông thôn
1838Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ tiếp giáp Từ hộ ông Phạm Bá Vinh - Đến hộ bà Nghiệp (thôn Tân Tiến)-Thanh Tân400----Đất TM-DV nông thôn
1839Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ tiếp giáp Từ hộ ông Phạm Bá Vinh - Đến hộ bà Nghiệp (thôn Tân Tiến)-Thanh Tân800----Đất ở nông thôn
1840Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ tiếp giáp Trạm công an huyện - Đến hộ ông Phạm Bá Vinh (thôn Tân Tiến)- Thanh Tân900----Đất SX-KD nông thôn
1841Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ tiếp giáp Trạm công an huyện - Đến hộ ông Phạm Bá Vinh (thôn Tân Tiến)- Thanh Tân1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1842Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ tiếp giáp Trạm công an huyện - Đến hộ ông Phạm Bá Vinh (thôn Tân Tiến)- Thanh Tân2.000.000----Đất ở nông thôn
1843Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ giáp đầu cầu Thanh Kỳ - Đến Trạm công an huyện450----Đất SX-KD nông thôn
1844Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ giáp đầu cầu Thanh Kỳ - Đến Trạm công an huyện500----Đất TM-DV nông thôn
1845Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã ThTừ giáp đầu cầu Thanh Kỳ - Đến Trạm công an huyện1.000.000----Đất ở nông thôn
1846Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ nhà ông Cương (bà Lâm) - Đến hết đất Thanh Kỳ247.5----Đất SX-KD nông thôn
1847Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ nhà ông Cương (bà Lâm) - Đến hết đất Thanh Kỳ275----Đất TM-DV nông thôn
1848Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ nhà ông Cương (bà Lâm) - Đến hết đất Thanh Kỳ550----Đất ở nông thôn
1849Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Thông - Đến cầu Thanh Chung360----Đất SX-KD nông thôn
1850Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Thông - Đến cầu Thanh Chung400----Đất TM-DV nông thôn
1851Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đất ông Thông - Đến cầu Thanh Chung800----Đất ở nông thôn
1852Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ cây xăng Long Giang - Đến nhà ông Thông810----Đất SX-KD nông thôn
1853Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ cây xăng Long Giang - Đến nhà ông Thông900----Đất TM-DV nông thôn
1854Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ cây xăng Long Giang - Đến nhà ông Thông1.800.000----Đất ở nông thôn
1855Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đường vào mỏ quặng (Bái Sim) - Đến giáp cây xăng Long Giang360----Đất SX-KD nông thôn
1856Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đường vào mỏ quặng (Bái Sim) - Đến giáp cây xăng Long Giang400----Đất TM-DV nông thôn
1857Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đường vào mỏ quặng (Bái Sim) - Đến giáp cây xăng Long Giang800----Đất ở nông thôn
1858Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đất Tĩnh Gia - Đến đường vào mỏ quặng (Bái Sim)315----Đất SX-KD nông thôn
1859Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đất Tĩnh Gia - Đến đường vào mỏ quặng (Bái Sim)350----Đất TM-DV nông thôn
1860Huyện Như ThanhTuyến đường nối đường ngang Hồ Chí Minh (Đường Nghi Sơn - Bãi Trành) - Xã Thanh KỳTừ giáp đất Tĩnh Gia - Đến đường vào mỏ quặng (Bái Sim)700----Đất ở nông thôn
1861Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh Lộ 520C - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Toàn (thôn Trung Tiến) - Đến hết Bò Lăn81----Đất SX-KD nông thôn
1862Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh Lộ 520C - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Toàn (thôn Trung Tiến) - Đến hết Bò Lăn90----Đất TM-DV nông thôn
1863Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh Lộ 520C - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Toàn (thôn Trung Tiến) - Đến hết Bò Lăn180----Đất ở nông thôn
1864Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh Lộ 520C - Xã Thanh TânTừ hộ ông Đào Xuân Giao (thôn Tân Thành) đi Bò Lăn - Đến hộ ông Toàn (Trung Tiến)135----Đất SX-KD nông thôn
1865Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh Lộ 520C - Xã Thanh TânTừ hộ ông Đào Xuân Giao (thôn Tân Thành) đi Bò Lăn - Đến hộ ông Toàn (Trung Tiến)150----Đất TM-DV nông thôn
1866Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh Lộ 520C - Xã Thanh TânTừ hộ ông Đào Xuân Giao (thôn Tân Thành) đi Bò Lăn - Đến hộ ông Toàn (Trung Tiến)300----Đất ở nông thôn
1867Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ giáp tràn Cây Bi - Đến giáp xã Tân Bình225----Đất SX-KD nông thôn
1868Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ giáp tràn Cây Bi - Đến giáp xã Tân Bình250----Đất TM-DV nông thôn
1869Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ giáp tràn Cây Bi - Đến giáp xã Tân Bình500----Đất ở nông thôn
1870Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ giáp tràn Chân Lèn (Thửa 328, 331 tờ BĐ 20) - Đến tràn Cây Bi (Thưa 8, 11, tờ BĐ 24)360----Đất SX-KD nông thôn
1871Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ giáp tràn Chân Lèn (Thửa 328, 331 tờ BĐ 20) - Đến tràn Cây Bi (Thưa 8, 11, tờ BĐ 24)400----Đất TM-DV nông thôn
1872Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ giáp tràn Chân Lèn (Thửa 328, 331 tờ BĐ 20) - Đến tràn Cây Bi (Thưa 8, 11, tờ BĐ 24)800----Đất ở nông thôn
1873Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ ngã ba Đồng Hơn (Từ thửa 195, 196 tờ BĐ 20), - Đến tràn Chân Lèn (Thửa 328, 331 tờ BĐ 20)450----Đất SX-KD nông thôn
1874Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ ngã ba Đồng Hơn (Từ thửa 195, 196 tờ BĐ 20), - Đến tràn Chân Lèn (Thửa 328, 331 tờ BĐ 20)500----Đất TM-DV nông thôn
1875Huyện Như ThanhTỉnh Lộ 520C - Địa phận xã Xuân Khang (từ Quốc lộ 45 đi xã Tân Bình huyện Như Xuân)Từ ngã ba Đồng Hơn (Từ thửa 195, 196 tờ BĐ 20), - Đến tràn Chân Lèn (Thửa 328, 331 tờ BĐ 20)1.000.000----Đất ở nông thôn
1876Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânDọc hai bên đường ngã ba hộ ông Thép thôn Tân Mỹ - Đến hộ ông Lò Văn Tam thôn Tân Mỹ112.5----Đất SX-KD nông thôn
1877Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânDọc hai bên đường ngã ba hộ ông Thép thôn Tân Mỹ - Đến hộ ông Lò Văn Tam thôn Tân Mỹ125----Đất TM-DV nông thôn
1878Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânDọc hai bên đường ngã ba hộ ông Thép thôn Tân Mỹ - Đến hộ ông Lò Văn Tam thôn Tân Mỹ250----Đất ở nông thôn
1879Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ bà Lô Thị Tuyết (thôn Đồng Lấm) - Đến hộ ông Lê Văn Thép thôn Tân Mỹ225----Đất SX-KD nông thôn
1880Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ bà Lô Thị Tuyết (thôn Đồng Lấm) - Đến hộ ông Lê Văn Thép thôn Tân Mỹ250----Đất TM-DV nông thôn
1881Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ bà Lô Thị Tuyết (thôn Đồng Lấm) - Đến hộ ông Lê Văn Thép thôn Tân Mỹ500----Đất ở nông thôn
1882Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông cầu (thôn Đồng Lấm) đi Yên Lạc - Đến hộ bà Lô Thị Tuyết225----Đất SX-KD nông thôn
1883Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông cầu (thôn Đồng Lấm) đi Yên Lạc - Đến hộ bà Lô Thị Tuyết250----Đất TM-DV nông thôn
1884Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Thanh TânTừ ngã ba hộ ông cầu (thôn Đồng Lấm) đi Yên Lạc - Đến hộ bà Lô Thị Tuyết500----Đất ở nông thôn
1885Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ nhà ông Hà thôn 3 - Đến nhà ông Sự Nghiêm thôn 5 (giáp xã Thanh Tân)270----Đất SX-KD nông thôn
1886Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ nhà ông Hà thôn 3 - Đến nhà ông Sự Nghiêm thôn 5 (giáp xã Thanh Tân)300----Đất TM-DV nông thôn
1887Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ nhà ông Hà thôn 3 - Đến nhà ông Sự Nghiêm thôn 5 (giáp xã Thanh Tân)600----Đất ở nông thôn
1888Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ đất Trường THCS Phúc Đường - Đến nhà ông Oanh thôn 3540----Đất SX-KD nông thôn
1889Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ đất Trường THCS Phúc Đường - Đến nhà ông Oanh thôn 3600----Đất TM-DV nông thôn
1890Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ đất Trường THCS Phúc Đường - Đến nhà ông Oanh thôn 31.200.000----Đất ở nông thôn
1891Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ nhà bà Huệ thôn 7 - Đến nhà bà Đào thôn 7225----Đất SX-KD nông thôn
1892Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ nhà bà Huệ thôn 7 - Đến nhà bà Đào thôn 7250----Đất TM-DV nông thôn
1893Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ nhà bà Huệ thôn 7 - Đến nhà bà Đào thôn 7500----Đất ở nông thôn
1894Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ giáp Xuân Phúc - Đến nhà giáp bà Huệ135----Đất SX-KD nông thôn
1895Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ giáp Xuân Phúc - Đến nhà giáp bà Huệ150----Đất TM-DV nông thôn
1896Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Phúc ĐườngTừ giáp Xuân Phúc - Đến nhà giáp bà Huệ300----Đất ở nông thôn
1897Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà bà Thanh, ông Nghĩa - Đến đỉnh dốc Eo Điếm (giáp xã Phúc Đường)180----Đất SX-KD nông thôn
1898Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà bà Thanh, ông Nghĩa - Đến đỉnh dốc Eo Điếm (giáp xã Phúc Đường)200----Đất TM-DV nông thôn
1899Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ nhà bà Thanh, ông Nghĩa - Đến đỉnh dốc Eo Điếm (giáp xã Phúc Đường)400----Đất ở nông thôn
1900Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp Trường Mầm non - Đến ngã ba vào thôn 2270----Đất SX-KD nông thôn
1901Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp Trường Mầm non - Đến ngã ba vào thôn 2300----Đất TM-DV nông thôn
1902Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp Trường Mầm non - Đến ngã ba vào thôn 2600----Đất ở nông thôn
1903Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp nhà bà Thẩn - Đến hết Trường Mầm non675----Đất SX-KD nông thôn
1904Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp nhà bà Thẩn - Đến hết Trường Mầm non750----Đất TM-DV nông thôn
1905Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp nhà bà Thẩn - Đến hết Trường Mầm non1.500.000----Đất ở nông thôn
1906Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ cầu tràn - Đến nhà bà Thẩn270----Đất SX-KD nông thôn
1907Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ cầu tràn - Đến nhà bà Thẩn300----Đất TM-DV nông thôn
1908Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ cầu tràn - Đến nhà bà Thẩn600----Đất ở nông thôn
1909Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp ngã ba thôn 6 (chợ Xuân Phúc) - Đến hộ ông Quách Phúc Định675----Đất SX-KD nông thôn
1910Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp ngã ba thôn 6 (chợ Xuân Phúc) - Đến hộ ông Quách Phúc Định750----Đất TM-DV nông thôn
1911Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp ngã ba thôn 6 (chợ Xuân Phúc) - Đến hộ ông Quách Phúc Định1.500.000----Đất ở nông thôn
1912Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất xã Hải Vân - Đến ngã ba thôn 6180----Đất SX-KD nông thôn
1913Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất xã Hải Vân - Đến ngã ba thôn 6200----Đất TM-DV nông thôn
1914Huyện Như ThanhTỉnh lộ 520 - Xã Xuân PhúcĐoạn Từ giáp đất xã Hải Vân - Đến ngã ba thôn 6400----Đất ở nông thôn
1915Huyện Như ThanhDọc hai tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Hải LongTừ giáp đất hộ ông Quyền - Đến hết đất hộ ông Trương Công Nòng810----Đất SX-KD nông thôn
1916Huyện Như ThanhDọc hai tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Hải LongTừ giáp đất hộ ông Quyền - Đến hết đất hộ ông Trương Công Nòng900----Đất TM-DV nông thôn
1917Huyện Như ThanhDọc hai tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Hải LongTừ giáp đất hộ ông Quyền - Đến hết đất hộ ông Trương Công Nòng1.800.000----Đất ở nông thôn
1918Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Hải LongTừ đỉnh dốc Eo Gắm - Đến đất hộ ông Quyền (Đinh Văn Công) thôn Vĩnh Lợi315----Đất SX-KD nông thôn
1919Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Hải LongTừ đỉnh dốc Eo Gắm - Đến đất hộ ông Quyền (Đinh Văn Công) thôn Vĩnh Lợi350----Đất TM-DV nông thôn
1920Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Hải LongTừ đỉnh dốc Eo Gắm - Đến đất hộ ông Quyền (Đinh Văn Công) thôn Vĩnh Lợi700----Đất ở nông thôn
1921Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu Lâmgiáp Trường tiểu học thôn Đồng Yên - Đến dốc Gắm (hết đất Mậu Lâm)540----Đất SX-KD nông thôn
1922Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu Lâmgiáp Trường tiểu học thôn Đồng Yên - Đến dốc Gắm (hết đất Mậu Lâm)600----Đất TM-DV nông thôn
1923Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu Lâmgiáp Trường tiểu học thôn Đồng Yên - Đến dốc Gắm (hết đất Mậu Lâm)1.200.000----Đất ở nông thôn
1924Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Trọng - Đến Trường tiểu học Mậu Lâm 1450----Đất SX-KD nông thôn
1925Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Trọng - Đến Trường tiểu học Mậu Lâm 1500----Đất TM-DV nông thôn
1926Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp nhà ông Trọng - Đến Trường tiểu học Mậu Lâm 11.000.000----Đất ở nông thôn
1927Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà ông Tha thôn Bái Gạo 1 - Đến nhà ông Trọng, thôn Hợp Tiến360----Đất SX-KD nông thôn
1928Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà ông Tha thôn Bái Gạo 1 - Đến nhà ông Trọng, thôn Hợp Tiến400----Đất TM-DV nông thôn
1929Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà ông Tha thôn Bái Gạo 1 - Đến nhà ông Trọng, thôn Hợp Tiến800----Đất ở nông thôn
1930Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà bà Hứa thôn Bái Gạo 2 - Đến nhà ông Tha thôn Bái Gạo 1675----Đất SX-KD nông thôn
1931Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà bà Hứa thôn Bái Gạo 2 - Đến nhà ông Tha thôn Bái Gạo 1750----Đất TM-DV nông thôn
1932Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmĐoạn Từ giáp nhà bà Hứa thôn Bái Gạo 2 - Đến nhà ông Tha thôn Bái Gạo 11.500.000----Đất ở nông thôn
1933Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp đất hộ ông Năm thôn Đồng Nghiêm - Đến đất hộ Bà Hứa thôn Bái Gạo 2900----Đất SX-KD nông thôn
1934Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp đất hộ ông Năm thôn Đồng Nghiêm - Đến đất hộ Bà Hứa thôn Bái Gạo 21.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1935Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp đất hộ ông Năm thôn Đồng Nghiêm - Đến đất hộ Bà Hứa thôn Bái Gạo 22.000.000----Đất ở nông thôn
1936Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp đất hộ ông Bắc - Đến nhà ông Năm thôn Đồng Nghiêm405----Đất SX-KD nông thôn
1937Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp đất hộ ông Bắc - Đến nhà ông Năm thôn Đồng Nghiêm450----Đất TM-DV nông thôn
1938Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp đất hộ ông Bắc - Đến nhà ông Năm thôn Đồng Nghiêm900----Đất ở nông thôn
1939Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp xã Phượng Nghi - Đến đất hộ ông Bắc thôn Đồng Nghiêm315----Đất SX-KD nông thôn
1940Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp xã Phượng Nghi - Đến đất hộ ông Bắc thôn Đồng Nghiêm350----Đất TM-DV nông thôn
1941Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Mậu LâmTừ giáp xã Phượng Nghi - Đến đất hộ ông Bắc thôn Đồng Nghiêm700----Đất ở nông thôn
1942Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Trương Công Vịnh thôn Bái Đa I - Đến nhà ông Lê Hữu Học thôn Bái Đa II450----Đất SX-KD nông thôn
1943Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Trương Công Vịnh thôn Bái Đa I - Đến nhà ông Lê Hữu Học thôn Bái Đa II500----Đất TM-DV nông thôn
1944Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ giáp nhà ông Trương Công Vịnh thôn Bái Đa I - Đến nhà ông Lê Hữu Học thôn Bái Đa II1.000.000----Đất ở nông thôn
1945Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ giáp đất nhà ông Bùi Văn Thu thôn Đồng Tâm, - Đến giáp Cầu tràn Bái Đa 1810----Đất SX-KD nông thôn
1946Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ giáp đất nhà ông Bùi Văn Thu thôn Đồng Tâm, - Đến giáp Cầu tràn Bái Đa 1900----Đất TM-DV nông thôn
1947Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ giáp đất nhà ông Bùi Văn Thu thôn Đồng Tâm, - Đến giáp Cầu tràn Bái Đa 11.800.000----Đất ở nông thôn
1948Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ đất hộ ông Đỗ Xuân Ngọc (thửa 02, tờ 03 bản đồ địa chính xã Phượng Nghi) - Đến đất hộ ông Bùi Văn Thu, thôn Đồng Tâm450----Đất SX-KD nông thôn
1949Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ đất hộ ông Đỗ Xuân Ngọc (thửa 02, tờ 03 bản đồ địa chính xã Phượng Nghi) - Đến đất hộ ông Bùi Văn Thu, thôn Đồng Tâm500----Đất TM-DV nông thôn
1950Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Phượng NghiTừ đất hộ ông Đỗ Xuân Ngọc (thửa 02, tờ 03 bản đồ địa chính xã Phượng Nghi) - Đến đất hộ ông Bùi Văn Thu, thôn Đồng Tâm1.000.000----Đất ở nông thôn
1951Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Xuân DuTừ giáp Triệu Thành (Triệu Sơn) đi Ngã ba Kiểm lâm - Đến hết đất Xuân Du202.5----Đất SX-KD nông thôn
1952Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Xuân DuTừ giáp Triệu Thành (Triệu Sơn) đi Ngã ba Kiểm lâm - Đến hết đất Xuân Du225----Đất TM-DV nông thôn
1953Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tỉnh lộ 520 - Xã Xuân DuTừ giáp Triệu Thành (Triệu Sơn) đi Ngã ba Kiểm lâm - Đến hết đất Xuân Du450----Đất ở nông thôn
1954Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lệ - Đến Bưu Điện 1, xã Thanh Tân450----Đất SX-KD nông thôn
1955Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lệ - Đến Bưu Điện 1, xã Thanh Tân500----Đất TM-DV nông thôn
1956Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Lệ - Đến Bưu Điện 1, xã Thanh Tân1.000.000----Đất ở nông thôn
1957Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Dũng - Đến hộ ông Lệ (thôn Đồng Lấm)-Thanh Tân360----Đất SX-KD nông thôn
1958Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Dũng - Đến hộ ông Lệ (thôn Đồng Lấm)-Thanh Tân400----Đất TM-DV nông thôn
1959Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp hộ ông Dũng - Đến hộ ông Lệ (thôn Đồng Lấm)-Thanh Tân800----Đất ở nông thôn
1960Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp nhà ông Khuyến - Đến ngã ba, hộ ông Dũng (thôn Đồng Lấm)270----Đất SX-KD nông thôn
1961Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp nhà ông Khuyến - Đến ngã ba, hộ ông Dũng (thôn Đồng Lấm)300----Đất TM-DV nông thôn
1962Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ tiếp giáp nhà ông Khuyến - Đến ngã ba, hộ ông Dũng (thôn Đồng Lấm)600----Đất ở nông thôn
1963Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ đất Thanh Tân (hộ ông Tiến) - Đến hộ ông Khuyến (thôn Đồng Lấm)-Thanh Tân202.5----Đất SX-KD nông thôn
1964Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ đất Thanh Tân (hộ ông Tiến) - Đến hộ ông Khuyến (thôn Đồng Lấm)-Thanh Tân225----Đất TM-DV nông thôn
1965Huyện Như ThanhDọc 2 bên tuyến đường - Tuyến đường Tỉnh lộ 505 - Xã Thanh TânTừ đất Thanh Tân (hộ ông Tiến) - Đến hộ ông Khuyến (thôn Đồng Lấm)-Thanh Tân450----Đất ở nông thôn
1966Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất nhà ông Luân (bản Mó 2) lên - Đến đỉnh dốc Mó (thôn Mó 1)-Xuân Thọ điểm tiếp giáp Như Xuân202.5----Đất SX-KD nông thôn
1967Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất nhà ông Luân (bản Mó 2) lên - Đến đỉnh dốc Mó (thôn Mó 1)-Xuân Thọ điểm tiếp giáp Như Xuân225----Đất TM-DV nông thôn
1968Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất nhà ông Luân (bản Mó 2) lên - Đến đỉnh dốc Mó (thôn Mó 1)-Xuân Thọ điểm tiếp giáp Như Xuân450----Đất ở nông thôn
1969Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp nhà ông Tuân (bản Đông) - Đến nhà ông Luân (bản Mó 2 )-Xuân Thọ315----Đất SX-KD nông thôn
1970Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp nhà ông Tuân (bản Đông) - Đến nhà ông Luân (bản Mó 2 )-Xuân Thọ350----Đất TM-DV nông thôn
1971Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp nhà ông Tuân (bản Đông) - Đến nhà ông Luân (bản Mó 2 )-Xuân Thọ700----Đất ở nông thôn
1972Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất Cán Khê - Đến nhà ông Tuân (bản Đông )225----Đất SX-KD nông thôn
1973Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất Cán Khê - Đến nhà ông Tuân (bản Đông )250----Đất TM-DV nông thôn
1974Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất Cán Khê - Đến nhà ông Tuân (bản Đông )500----Đất ở nông thôn
1975Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà bà Kim (thôn 3) - Đến nhà ông Cự225----Đất SX-KD nông thôn
1976Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà bà Kim (thôn 3) - Đến nhà ông Cự250----Đất TM-DV nông thôn
1977Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà bà Kim (thôn 3) - Đến nhà ông Cự500----Đất ở nông thôn
1978Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà ông Lập - Đến nhà ông Dậu thôn 2360----Đất SX-KD nông thôn
1979Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà ông Lập - Đến nhà ông Dậu thôn 2400----Đất TM-DV nông thôn
1980Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà ông Lập - Đến nhà ông Dậu thôn 2800----Đất ở nông thôn
1981Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà ông Như (thôn 3) - Đến cầu 15 (thôn 3)675----Đất SX-KD nông thôn
1982Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà ông Như (thôn 3) - Đến cầu 15 (thôn 3)750----Đất TM-DV nông thôn
1983Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà ông Như (thôn 3) - Đến cầu 15 (thôn 3)1.500.000----Đất ở nông thôn
1984Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ Trạm kiểm lâm - Đến Trạm y tế xã1.125.000----Đất SX-KD nông thôn
1985Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ Trạm kiểm lâm - Đến Trạm y tế xã1.250.000----Đất TM-DV nông thôn
1986Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ Trạm kiểm lâm - Đến Trạm y tế xã2.500.000----Đất ở nông thôn
1987Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà bà Vuông (thôn 7) - Đến ông Thông (thôn 7)675----Đất SX-KD nông thôn
1988Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà bà Vuông (thôn 7) - Đến ông Thông (thôn 7)750----Đất TM-DV nông thôn
1989Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ nhà bà Vuông (thôn 7) - Đến ông Thông (thôn 7)1.500.000----Đất ở nông thôn
1990Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ đất ông Hoa - Đến đất bà Vinh thôn 10450----Đất SX-KD nông thôn
1991Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ đất ông Hoa - Đến đất bà Vinh thôn 10500----Đất TM-DV nông thôn
1992Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ đất ông Hoa - Đến đất bà Vinh thôn 101.000.000----Đất ở nông thôn
1993Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Nhu - Đến đất ông Quyến thôn 10270----Đất SX-KD nông thôn
1994Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Nhu - Đến đất ông Quyến thôn 10300----Đất TM-DV nông thôn
1995Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp đất ông Nhu - Đến đất ông Quyến thôn 10600----Đất ở nông thôn
1996Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp cầu Bồng Sa (giáp Triệu Sơn) - Đến đất nhà ông Nhu thôn 10270----Đất SX-KD nông thôn
1997Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp cầu Bồng Sa (giáp Triệu Sơn) - Đến đất nhà ông Nhu thôn 10300----Đất TM-DV nông thôn
1998Huyện Như ThanhTuyến đường Tỉnh lộ 514 - Xã Cán KhêTừ giáp cầu Bồng Sa (giáp Triệu Sơn) - Đến đất nhà ông Nhu thôn 10600----Đất ở nông thôn
1999Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ đường rẽ vào khu Ao Trời - Đến hết đất Xuân Khang180----Đất SX-KD nông thôn
2000Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ đường rẽ vào khu Ao Trời - Đến hết đất Xuân Khang200----Đất TM-DV nông thôn
2001Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ đường rẽ vào khu Ao Trời - Đến hết đất Xuân Khang400----Đất ở nông thôn
2002Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ đường rẽ vào khu Lóc Bóc - Đến đường rẽ vào khu Ao Trời202.5----Đất SX-KD nông thôn
2003Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ đường rẽ vào khu Lóc Bóc - Đến đường rẽ vào khu Ao Trời225----Đất TM-DV nông thôn
2004Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ đường rẽ vào khu Lóc Bóc - Đến đường rẽ vào khu Ao Trời450----Đất ở nông thôn
2005Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp đất ông Kỳ (thửa 160, tờ BĐ 16) - Đến đường rẽ vào khu Lóc Bóc225----Đất SX-KD nông thôn
2006Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp đất ông Kỳ (thửa 160, tờ BĐ 16) - Đến đường rẽ vào khu Lóc Bóc250----Đất TM-DV nông thôn
2007Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp đất ông Kỳ (thửa 160, tờ BĐ 16) - Đến đường rẽ vào khu Lóc Bóc500----Đất ở nông thôn
2008Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp đất ông Cao Viết Thắng (thửa 279, tờ BĐ 16) - Đến hết đất ông Kỳ (thửa 160, tờ BĐ 16)270----Đất SX-KD nông thôn
2009Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp đất ông Cao Viết Thắng (thửa 279, tờ BĐ 16) - Đến hết đất ông Kỳ (thửa 160, tờ BĐ 16)300----Đất TM-DV nông thôn
2010Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp đất ông Cao Viết Thắng (thửa 279, tờ BĐ 16) - Đến hết đất ông Kỳ (thửa 160, tờ BĐ 16)600----Đất ở nông thôn
2011Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ ông Lũy (thửa 20, tờ BĐ 20) - Đến hết đất ông Cao Viết Thắng (thửa 279, tờ BĐ16)315----Đất SX-KD nông thôn
2012Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ ông Lũy (thửa 20, tờ BĐ 20) - Đến hết đất ông Cao Viết Thắng (thửa 279, tờ BĐ16)350----Đất TM-DV nông thôn
2013Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ ông Lũy (thửa 20, tờ BĐ 20) - Đến hết đất ông Cao Viết Thắng (thửa 279, tờ BĐ16)700----Đất ở nông thôn
2014Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp ông Thành năng (thửa 251, tờ BĐ 20) - Đến hết đất ông Lũy (thửa 20, tờ BĐ 20)810----Đất SX-KD nông thôn
2015Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp ông Thành năng (thửa 251, tờ BĐ 20) - Đến hết đất ông Lũy (thửa 20, tờ BĐ 20)900----Đất TM-DV nông thôn
2016Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ giáp ông Thành năng (thửa 251, tờ BĐ 20) - Đến hết đất ông Lũy (thửa 20, tờ BĐ 20)1.800.000----Đất ở nông thôn
2017Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ suối Xuân Lộc (Từ thửa 84, tờ BĐ 28) - Đến hết đất ông Thành Năng (thửa 251, tờ BĐ 20)450----Đất SX-KD nông thôn
2018Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ suối Xuân Lộc (Từ thửa 84, tờ BĐ 28) - Đến hết đất ông Thành Năng (thửa 251, tờ BĐ 20)500----Đất TM-DV nông thôn
2019Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ suối Xuân Lộc (Từ thửa 84, tờ BĐ 28) - Đến hết đất ông Thành Năng (thửa 251, tờ BĐ 20)1.000.000----Đất ở nông thôn
2020Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ ông Lê Kim Hiểu (thửa 43, tờ BĐ 34) - Đến suối Xuân Lộc (thửa 84, tờ 28)360----Đất SX-KD nông thôn
2021Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ ông Lê Kim Hiểu (thửa 43, tờ BĐ 34) - Đến suối Xuân Lộc (thửa 84, tờ 28)400----Đất TM-DV nông thôn
2022Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ ông Lê Kim Hiểu (thửa 43, tờ BĐ 34) - Đến suối Xuân Lộc (thửa 84, tờ 28)800----Đất ở nông thôn
2023Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ hộ ông Hồ Công Đồng (thửa 22, tờ BĐ 39) - Đến hết đất ông Lê Kim Hiểu (thửa 43, tờ BĐ 34)720----Đất SX-KD nông thôn
2024Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ hộ ông Hồ Công Đồng (thửa 22, tờ BĐ 39) - Đến hết đất ông Lê Kim Hiểu (thửa 43, tờ BĐ 34)800----Đất TM-DV nông thôn
2025Huyện Như ThanhTuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Xuân KhangTừ hộ ông Hồ Công Đồng (thửa 22, tờ BĐ 39) - Đến hết đất ông Lê Kim Hiểu (thửa 43, tờ BĐ 34)1.600.000----Đất ở nông thôn
2026Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongĐoạn Từ hết đất ông Nguyễn Đăng Vinh (thửa 470, tờ bản đồ số 08), ông Nguyễn Phú Lập (thửa 507, tờ bản đồ số 08) - Đến hết đất Hải Long810----Đất SX-KD nông thôn
2027Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongĐoạn Từ hết đất ông Nguyễn Đăng Vinh (thửa 470, tờ bản đồ số 08), ông Nguyễn Phú Lập (thửa 507, tờ bản đồ số 08) - Đến hết đất Hải Long900----Đất TM-DV nông thôn
2028Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongĐoạn Từ hết đất ông Nguyễn Đăng Vinh (thửa 470, tờ bản đồ số 08), ông Nguyễn Phú Lập (thửa 507, tờ bản đồ số 08) - Đến hết đất Hải Long1.800.000----Đất ở nông thôn
2029Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongĐoạn Từ đất ông Trương Đình Thêm (Nguyễn Ngọc Định) thôn Hải Thanh - Đến hết đất ông Nguyễn Đăng Vinh (thửa 470, tờ bản đồ số 08), ông Nguyễn Phú Lập (thửa 507, tờ bản đồ số 08)1.125.000----Đất SX-KD nông thôn
2030Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongĐoạn Từ đất ông Trương Đình Thêm (Nguyễn Ngọc Định) thôn Hải Thanh - Đến hết đất ông Nguyễn Đăng Vinh (thửa 470, tờ bản đồ số 08), ông Nguyễn Phú Lập (thửa 507, tờ bản đồ số 08)1.250.000----Đất TM-DV nông thôn
2031Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongĐoạn Từ đất ông Trương Đình Thêm (Nguyễn Ngọc Định) thôn Hải Thanh - Đến hết đất ông Nguyễn Đăng Vinh (thửa 470, tờ bản đồ số 08), ông Nguyễn Phú Lập (thửa 507, tờ bản đồ số 08)2.500.000----Đất ở nông thôn
2032Huyện Như ThanhDọc theo hai bên trục đường QL45 - Xã Hải Longđoạn Từ đất ở ông Nguyễn Danh Hùng - Đến tiếp giáp đất ông Trương Đình Thêm (Nguyễn Ngọc Định) thôn Hải Thanh900----Đất SX-KD nông thôn
2033Huyện Như ThanhDọc theo hai bên trục đường QL45 - Xã Hải Longđoạn Từ đất ở ông Nguyễn Danh Hùng - Đến tiếp giáp đất ông Trương Đình Thêm (Nguyễn Ngọc Định) thôn Hải Thanh1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
2034Huyện Như ThanhDọc theo hai bên trục đường QL45 - Xã Hải Longđoạn Từ đất ở ông Nguyễn Danh Hùng - Đến tiếp giáp đất ông Trương Đình Thêm (Nguyễn Ngọc Định) thôn Hải Thanh2.000.000----Đất ở nông thôn
2035Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường QL45 - Xã Hải LongTừ hết đất ông Quách Minh Đức thôn Vĩnh lợi, - Đến giáp đất ông Nguyễn Danh Hùng thôn Hải Hòa810----Đất SX-KD nông thôn
2036Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường QL45 - Xã Hải LongTừ hết đất ông Quách Minh Đức thôn Vĩnh lợi, - Đến giáp đất ông Nguyễn Danh Hùng thôn Hải Hòa900----Đất TM-DV nông thôn
2037Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường QL45 - Xã Hải LongTừ hết đất ông Quách Minh Đức thôn Vĩnh lợi, - Đến giáp đất ông Nguyễn Danh Hùng thôn Hải Hòa1.800.000----Đất ở nông thôn
2038Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường QL 45 - Xã Hải LongTừ nhà ông Đăng, bà Nhấn thôn Vĩnh lợi - Đến hết đất ông Quách Minh Đức675----Đất SX-KD nông thôn
2039Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường QL 45 - Xã Hải LongTừ nhà ông Đăng, bà Nhấn thôn Vĩnh lợi - Đến hết đất ông Quách Minh Đức750----Đất TM-DV nông thôn
2040Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường QL 45 - Xã Hải LongTừ nhà ông Đăng, bà Nhấn thôn Vĩnh lợi - Đến hết đất ông Quách Minh Đức1.500.000----Đất ở nông thôn
2041Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongTừ giáp TT Bến Sung - Đến giáp cầu Đá Phai, thôn Vĩnh Lợi1.350.000----Đất SX-KD nông thôn
2042Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongTừ giáp TT Bến Sung - Đến giáp cầu Đá Phai, thôn Vĩnh Lợi1.500.000----Đất TM-DV nông thôn
2043Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - Xã Hải LongTừ giáp TT Bến Sung - Đến giáp cầu Đá Phai, thôn Vĩnh Lợi3.000.000----Đất ở nông thôn
2044Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Viên - Đến hết đất ông Đàm225----Đất SX-KD đô thị
2045Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Viên - Đến hết đất ông Đàm250----Đất TM-DV đô thị
2046Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Viên - Đến hết đất ông Đàm500----Đất ở đô thị
2047Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Quý, bà Duyên - Đến hết đất ông Bản225----Đất SX-KD đô thị
2048Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Quý, bà Duyên - Đến hết đất ông Bản250----Đất TM-DV đô thị
2049Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Quý, bà Duyên - Đến hết đất ông Bản500----Đất ở đô thị
2050Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp nhà ông Tuyết - Đến hết đất ông Lâm225----Đất SX-KD đô thị
2051Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp nhà ông Tuyết - Đến hết đất ông Lâm250----Đất TM-DV đô thị
2052Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp nhà ông Tuyết - Đến hết đất ông Lâm500----Đất ở đô thị
2053Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chuyên (Khu BHXH huyện) vào hết đất bà Hiền Bài -450----Đất SX-KD đô thị
2054Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chuyên (Khu BHXH huyện) vào hết đất bà Hiền Bài -500----Đất TM-DV đô thị
2055Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường thuộc khu phố Hải Ninh - Hải Tiến - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chuyên (Khu BHXH huyện) vào hết đất bà Hiền Bài -1.000.000----Đất ở đô thị
2056Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Thụ - Đến giáp đất nghĩa trang Vĩnh Long;540----Đất SX-KD đô thị
2057Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Thụ - Đến giáp đất nghĩa trang Vĩnh Long;600----Đất TM-DV đô thị
2058Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Thụ - Đến giáp đất nghĩa trang Vĩnh Long;1.200.000----Đất ở đô thị
2059Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Hiền bà Thúy - Đến hết đất ông Bình, ông Huy360----Đất SX-KD đô thị
2060Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Hiền bà Thúy - Đến hết đất ông Bình, ông Huy400----Đất TM-DV đô thị
2061Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Hiền bà Thúy - Đến hết đất ông Bình, ông Huy800----Đất ở đô thị
2062Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Thưởng, ông Hợi - Đến hết đất ông Thanh và ông Hoành360----Đất SX-KD đô thị
2063Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Thưởng, ông Hợi - Đến hết đất ông Thanh và ông Hoành400----Đất TM-DV đô thị
2064Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Thưởng, ông Hợi - Đến hết đất ông Thanh và ông Hoành800----Đất ở đô thị
2065Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Hoa - Đến hết đất bà Thi360----Đất SX-KD đô thị
2066Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Hoa - Đến hết đất bà Thi400----Đất TM-DV đô thị
2067Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Hoa - Đến hết đất bà Thi800----Đất ở đô thị
2068Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tuấn - Đến hết đất hộ bà Tuyên, ông Triều270----Đất SX-KD đô thị
2069Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tuấn - Đến hết đất hộ bà Tuyên, ông Triều300----Đất TM-DV đô thị
2070Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tuấn - Đến hết đất hộ bà Tuyên, ông Triều600----Đất ở đô thị
2071Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Long - Đến giáp đất ông Kiền và đất ông Phúc; .270----Đất SX-KD đô thị
2072Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Long - Đến giáp đất ông Kiền và đất ông Phúc; .300----Đất TM-DV đô thị
2073Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Long - Đến giáp đất ông Kiền và đất ông Phúc; .600----Đất ở đô thị
2074Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hiền, bà Thủy - Đến hết đất ông Xuân.270----Đất SX-KD đô thị
2075Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hiền, bà Thủy - Đến hết đất ông Xuân.300----Đất TM-DV đô thị
2076Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hiền, bà Thủy - Đến hết đất ông Xuân.600----Đất ở đô thị
2077Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Dũng Được - Đến hết đất ông Thành giáp đất xã Hải Long.450----Đất SX-KD đô thị
2078Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Dũng Được - Đến hết đất ông Thành giáp đất xã Hải Long.500----Đất TM-DV đô thị
2079Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Dũng Được - Đến hết đất ông Thành giáp đất xã Hải Long.1.000.000----Đất ở đô thị
2080Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Bồng Châu - Đến hết đất bà Dung;360----Đất SX-KD đô thị
2081Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Bồng Châu - Đến hết đất bà Dung;400----Đất TM-DV đô thị
2082Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Bồng Châu - Đến hết đất bà Dung;800----Đất ở đô thị
2083Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất nhà nghỉ Thanh Xuân - Đến hết đất ông Long;450----Đất SX-KD đô thị
2084Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất nhà nghỉ Thanh Xuân - Đến hết đất ông Long;500----Đất TM-DV đô thị
2085Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất nhà nghỉ Thanh Xuân - Đến hết đất ông Long;1.000.000----Đất ở đô thị
2086Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hùng Tụ - Đến đất ông Thụ quay ra Đến tiếp giáp đất ông Ân1.125.000----Đất SX-KD đô thị
2087Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hùng Tụ - Đến đất ông Thụ quay ra Đến tiếp giáp đất ông Ân1.250.000----Đất TM-DV đô thị
2088Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hùng Tụ - Đến đất ông Thụ quay ra Đến tiếp giáp đất ông Ân2.500.000----Đất ở đô thị
2089Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ nhà ông Oanh Thanh vào hết đất ông Bồng Châu, ông Dũng Được. -900----Đất SX-KD đô thị
2090Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ nhà ông Oanh Thanh vào hết đất ông Bồng Châu, ông Dũng Được. -1.000.000----Đất TM-DV đô thị
2091Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ nhà ông Oanh Thanh vào hết đất ông Bồng Châu, ông Dũng Được. -2.000.000----Đất ở đô thị
2092Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Dũng Bình (Phía Nam) - Đến cổng đền Khe Rồng1.350.000----Đất SX-KD đô thị
2093Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Dũng Bình (Phía Nam) - Đến cổng đền Khe Rồng1.500.000----Đất TM-DV đô thị
2094Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất ông Dũng Bình (Phía Nam) - Đến cổng đền Khe Rồng3.000.000----Đất ở đô thị
2095Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất công an huyện - Đến hết đất Nhà văn hoá khu phố Vĩnh Long 1900----Đất SX-KD đô thị
2096Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất công an huyện - Đến hết đất Nhà văn hoá khu phố Vĩnh Long 11.000.000----Đất TM-DV đô thị
2097Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất công an huyện - Đến hết đất Nhà văn hoá khu phố Vĩnh Long 12.000.000----Đất ở đô thị
2098Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ UBND huyện - Đến khu Tượng đài quay ra Đến giáp đất ông Dũng.1.350.000----Đất SX-KD đô thị
2099Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ UBND huyện - Đến khu Tượng đài quay ra Đến giáp đất ông Dũng.1.500.000----Đất TM-DV đô thị
2100Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc KP Vĩnh Long 1-Vĩnh Long 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ UBND huyện - Đến khu Tượng đài quay ra Đến giáp đất ông Dũng.3.000.000----Đất ở đô thị
2101Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sunggiáp đất ông Thanh vào hết đất bà Nhật -360----Đất SX-KD đô thị
2102Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sunggiáp đất ông Thanh vào hết đất bà Nhật -400----Đất TM-DV đô thị
2103Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sunggiáp đất ông Thanh vào hết đất bà Nhật -800----Đất ở đô thị
2104Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Trung - Đến hết đất ông Hùng360----Đất SX-KD đô thị
2105Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Trung - Đến hết đất ông Hùng400----Đất TM-DV đô thị
2106Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Trung - Đến hết đất ông Hùng800----Đất ở đô thị
2107Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Tụ - Đến hết đất ông Sơn360----Đất SX-KD đô thị
2108Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Tụ - Đến hết đất ông Sơn400----Đất TM-DV đô thị
2109Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Tụ - Đến hết đất ông Sơn800----Đất ở đô thị
2110Huyện Như ThanhDọc tuyến đường nối hai Đền - Thị trấn Bến SungDọc tuyến đường nối hai Đền đoạn Từ đất Trường THCS thị trấn - Đến giáp đất Trường Mần non NoBen1.125.000----Đất SX-KD đô thị
2111Huyện Như ThanhDọc tuyến đường nối hai Đền - Thị trấn Bến SungDọc tuyến đường nối hai Đền đoạn Từ đất Trường THCS thị trấn - Đến giáp đất Trường Mần non NoBen1.250.000----Đất TM-DV đô thị
2112Huyện Như ThanhDọc tuyến đường nối hai Đền - Thị trấn Bến SungDọc tuyến đường nối hai Đền đoạn Từ đất Trường THCS thị trấn - Đến giáp đất Trường Mần non NoBen2.500.000----Đất ở đô thị
2113Huyện Như ThanhDọc tuyến đường bê tông nối hai Đền đoạn - Thị trấn Bến SungDọc tuyến đường bê tông nối hai Đền đoạn Từ Đền Khe Rồng - Đến Trường PTTH Như Thanh900----Đất SX-KD đô thị
2114Huyện Như ThanhDọc tuyến đường bê tông nối hai Đền đoạn - Thị trấn Bến SungDọc tuyến đường bê tông nối hai Đền đoạn Từ Đền Khe Rồng - Đến Trường PTTH Như Thanh1.000.000----Đất TM-DV đô thị
2115Huyện Như ThanhDọc tuyến đường bê tông nối hai Đền đoạn - Thị trấn Bến SungDọc tuyến đường bê tông nối hai Đền đoạn Từ Đền Khe Rồng - Đến Trường PTTH Như Thanh2.000.000----Đất ở đô thị
2116Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Nhân - Đến đường nối hai Đền1.800.000----Đất SX-KD đô thị
2117Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Nhân - Đến đường nối hai Đền2.000.000----Đất TM-DV đô thị
2118Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Nhân - Đến đường nối hai Đền4.000.000----Đất ở đô thị
2119Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Dùng - Đến hết đất bà Thước, bà Thu.675----Đất SX-KD đô thị
2120Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Dùng - Đến hết đất bà Thước, bà Thu.750----Đất TM-DV đô thị
2121Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Dùng - Đến hết đất bà Thước, bà Thu.1.500.000----Đất ở đô thị
2122Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tháp Dung vào hết đất ông Thực -540----Đất SX-KD đô thị
2123Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tháp Dung vào hết đất ông Thực -600----Đất TM-DV đô thị
2124Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tháp Dung vào hết đất ông Thực -1.200.000----Đất ở đô thị
2125Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Huân Tính vào hết đất ông Chính Mùi -450----Đất SX-KD đô thị
2126Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Huân Tính vào hết đất ông Chính Mùi -500----Đất TM-DV đô thị
2127Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Huân Tính vào hết đất ông Chính Mùi -1.000.000----Đất ở đô thị
2128Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Chinh Nhủ (nhà ông Trung) vào cổng Trường PTTH Như Thanh -1.350.000----Đất SX-KD đô thị
2129Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Chinh Nhủ (nhà ông Trung) vào cổng Trường PTTH Như Thanh -1.500.000----Đất TM-DV đô thị
2130Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Chinh Nhủ (nhà ông Trung) vào cổng Trường PTTH Như Thanh -3.000.000----Đất ở đô thị
2131Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tuấn Dung vào đường nối hai Đền -1.125.000----Đất SX-KD đô thị
2132Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tuấn Dung vào đường nối hai Đền -1.250.000----Đất TM-DV đô thị
2133Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Tuấn Dung vào đường nối hai Đền -2.500.000----Đất ở đô thị
2134Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thông - Đến hết đất ông Hải Vượng540----Đất SX-KD đô thị
2135Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thông - Đến hết đất ông Hải Vượng600----Đất TM-DV đô thị
2136Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thông - Đến hết đất ông Hải Vượng1.200.000----Đất ở đô thị
2137Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thắng Hà - Đến cầu Châu khu nhà tập thể Bệnh viện cũ270----Đất SX-KD đô thị
2138Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thắng Hà - Đến cầu Châu khu nhà tập thể Bệnh viện cũ300----Đất TM-DV đô thị
2139Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thắng Hà - Đến cầu Châu khu nhà tập thể Bệnh viện cũ600----Đất ở đô thị
2140Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thìn Quy - Đến hết đất ông Thắng Hà675----Đất SX-KD đô thị
2141Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thìn Quy - Đến hết đất ông Thắng Hà750----Đất TM-DV đô thị
2142Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thìn Quy - Đến hết đất ông Thắng Hà1.500.000----Đất ở đô thị
2143Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sungđường đi vào hết đất ông Tỵ -675----Đất SX-KD đô thị
2144Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sungđường đi vào hết đất ông Tỵ -750----Đất TM-DV đô thị
2145Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sungđường đi vào hết đất ông Tỵ -1.500.000----Đất ở đô thị
2146Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hùng Châu - Đến hết đất ông Thơm675----Đất SX-KD đô thị
2147Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hùng Châu - Đến hết đất ông Thơm750----Đất TM-DV đô thị
2148Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 3 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hùng Châu - Đến hết đất ông Thơm1.500.000----Đất ở đô thị
2149Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Thịnh - Đến hết đất ông Xinh và bà Thu225----Đất SX-KD đô thị
2150Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Thịnh - Đến hết đất ông Xinh và bà Thu250----Đất TM-DV đô thị
2151Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Thịnh - Đến hết đất ông Xinh và bà Thu500----Đất ở đô thị
2152Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Vượng - Đến đất ông Sỹ (giáp cầu Châu).900----Đất SX-KD đô thị
2153Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Vượng - Đến đất ông Sỹ (giáp cầu Châu).1.000.000----Đất TM-DV đô thị
2154Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Vượng - Đến đất ông Sỹ (giáp cầu Châu).2.000.000----Đất ở đô thị
2155Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Dũng vào giáp đât thôn cầu Máng xã Hải Vân. -450----Đất SX-KD đô thị
2156Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Dũng vào giáp đât thôn cầu Máng xã Hải Vân. -500----Đất TM-DV đô thị
2157Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Dũng vào giáp đât thôn cầu Máng xã Hải Vân. -1.000.000----Đất ở đô thị
2158Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp cây xăng thương mại - Đến hết đất ông Dũng, ông Vinh.1.125.000----Đất SX-KD đô thị
2159Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp cây xăng thương mại - Đến hết đất ông Dũng, ông Vinh.1.250.000----Đất TM-DV đô thị
2160Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp cây xăng thương mại - Đến hết đất ông Dũng, ông Vinh.2.500.000----Đất ở đô thị
2161Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp ngã tư đi Trường Tiểu học thị trấn - Đến hết đất bà Tần.900----Đất SX-KD đô thị
2162Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp ngã tư đi Trường Tiểu học thị trấn - Đến hết đất bà Tần.1.000.000----Đất TM-DV đô thị
2163Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp ngã tư đi Trường Tiểu học thị trấn - Đến hết đất bà Tần.2.000.000----Đất ở đô thị
2164Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thính, đất bà Ái - Đến hết đất Trường Tiểu học thị trấn1.350.000----Đất SX-KD đô thị
2165Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thính, đất bà Ái - Đến hết đất Trường Tiểu học thị trấn1.500.000----Đất TM-DV đô thị
2166Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thính, đất bà Ái - Đến hết đất Trường Tiểu học thị trấn3.000.000----Đất ở đô thị
2167Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Ngọ - Đến hết đất ông Nam540----Đất SX-KD đô thị
2168Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Ngọ - Đến hết đất ông Nam600----Đất TM-DV đô thị
2169Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 1 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Ngọ - Đến hết đất ông Nam1.200.000----Đất ở đô thị
2170Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Phong - Đến hết đất ông Trình, bà Hương270----Đất SX-KD đô thị
2171Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Phong - Đến hết đất ông Trình, bà Hương300----Đất TM-DV đô thị
2172Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Phong - Đến hết đất ông Trình, bà Hương600----Đất ở đô thị
2173Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chương, ông Doanh - Đến hết đất ông Dương Vân270----Đất SX-KD đô thị
2174Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chương, ông Doanh - Đến hết đất ông Dương Vân300----Đất TM-DV đô thị
2175Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chương, ông Doanh - Đến hết đất ông Dương Vân600----Đất ở đô thị
2176Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Bình, ông Thái - Đến giáp đất ông Phong Thi270----Đất SX-KD đô thị
2177Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Bình, ông Thái - Đến giáp đất ông Phong Thi300----Đất TM-DV đô thị
2178Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Bình, ông Thái - Đến giáp đất ông Phong Thi600----Đất ở đô thị
2179Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chung - Đến hết đất ông Dũng, bà Hiệp270----Đất SX-KD đô thị
2180Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chung - Đến hết đất ông Dũng, bà Hiệp300----Đất TM-DV đô thị
2181Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Chung - Đến hết đất ông Dũng, bà Hiệp600----Đất ở đô thị
2182Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sungphía sau nhà văn hóa khu phố 2 Từ đất bà Dung - Đến Hết đất ông Khoái270----Đất SX-KD đô thị
2183Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sungphía sau nhà văn hóa khu phố 2 Từ đất bà Dung - Đến Hết đất ông Khoái300----Đất TM-DV đô thị
2184Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sungphía sau nhà văn hóa khu phố 2 Từ đất bà Dung - Đến Hết đất ông Khoái600----Đất ở đô thị
2185Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Yến - Đến hết đất ông Thu270----Đất SX-KD đô thị
2186Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Yến - Đến hết đất ông Thu300----Đất TM-DV đô thị
2187Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Yến - Đến hết đất ông Thu600----Đất ở đô thị
2188Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Tú, ông Dương vào - Đến hết đất ông Ngọc270----Đất SX-KD đô thị
2189Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Tú, ông Dương vào - Đến hết đất ông Ngọc300----Đất TM-DV đô thị
2190Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Tú, ông Dương vào - Đến hết đất ông Ngọc600----Đất ở đô thị
2191Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Hồng, ông Tuấn - Đến giáp đất ông Hùng, ông Hưng270----Đất SX-KD đô thị
2192Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Hồng, ông Tuấn - Đến giáp đất ông Hùng, ông Hưng300----Đất TM-DV đô thị
2193Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Hồng, ông Tuấn - Đến giáp đất ông Hùng, ông Hưng600----Đất ở đô thị
2194Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Công - Đến hết đất ông Tân270----Đất SX-KD đô thị
2195Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Công - Đến hết đất ông Tân300----Đất TM-DV đô thị
2196Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Công - Đến hết đất ông Tân600----Đất ở đô thị
2197Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Lan, bà Lênh - Đến hết đất ông Hùng và ông Hưng;405----Đất SX-KD đô thị
2198Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Lan, bà Lênh - Đến hết đất ông Hùng và ông Hưng;450----Đất TM-DV đô thị
2199Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Lan, bà Lênh - Đến hết đất ông Hùng và ông Hưng;900----Đất ở đô thị
2200Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạch - Đến hết đất ông Phong Thi360----Đất SX-KD đô thị
2201Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạch - Đến hết đất ông Phong Thi400----Đất TM-DV đô thị
2202Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạch - Đến hết đất ông Phong Thi800----Đất ở đô thị
2203Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạch - Đến hết đất ông Công360----Đất SX-KD đô thị
2204Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạch - Đến hết đất ông Công400----Đất TM-DV đô thị
2205Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạch - Đến hết đất ông Công800----Đất ở đô thị
2206Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Nhị - Đến hết đất Đài phát thanh - Truyền hình huyện540----Đất SX-KD đô thị
2207Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Nhị - Đến hết đất Đài phát thanh - Truyền hình huyện600----Đất TM-DV đô thị
2208Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Nhị - Đến hết đất Đài phát thanh - Truyền hình huyện1.200.000----Đất ở đô thị
2209Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất Nhà văn hoá khu phố 2 - Đến hết đất ông Trung Thanh360----Đất SX-KD đô thị
2210Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất Nhà văn hoá khu phố 2 - Đến hết đất ông Trung Thanh400----Đất TM-DV đô thị
2211Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 2 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất Nhà văn hoá khu phố 2 - Đến hết đất ông Trung Thanh800----Đất ở đô thị
2212Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Kiều theo đường bờ kênh - Đến hết đất ông Hoạt và đất bà Thúy.315----Đất SX-KD đô thị
2213Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Kiều theo đường bờ kênh - Đến hết đất ông Hoạt và đất bà Thúy.350----Đất TM-DV đô thị
2214Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất bà Kiều theo đường bờ kênh - Đến hết đất ông Hoạt và đất bà Thúy.700----Đất ở đô thị
2215Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Bình, bà Nụ đi vào hết đất bà Duyên và vào - Đến hết đất ông Sáng.405----Đất SX-KD đô thị
2216Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Bình, bà Nụ đi vào hết đất bà Duyên và vào - Đến hết đất ông Sáng.450----Đất TM-DV đô thị
2217Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Bình, bà Nụ đi vào hết đất bà Duyên và vào - Đến hết đất ông Sáng.900----Đất ở đô thị
2218Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp trục đường Quốc lộ 45 vào hết đất Bà Hải -360----Đất SX-KD đô thị
2219Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp trục đường Quốc lộ 45 vào hết đất Bà Hải -400----Đất TM-DV đô thị
2220Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp trục đường Quốc lộ 45 vào hết đất Bà Hải -800----Đất ở đô thị
2221Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp trục đường Quốc lộ 45 vào hết đất ông Khánh -360----Đất SX-KD đô thị
2222Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp trục đường Quốc lộ 45 vào hết đất ông Khánh -400----Đất TM-DV đô thị
2223Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp trục đường Quốc lộ 45 vào hết đất ông Khánh -800----Đất ở đô thị
2224Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Long - Đến hết đất bà Nga180----Đất SX-KD đô thị
2225Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Long - Đến hết đất bà Nga200----Đất TM-DV đô thị
2226Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ giáp đất ông Long - Đến hết đất bà Nga400----Đất ở đô thị
2227Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ cầu Lâm Trường - Đến hết đất hộ ông Huynh180----Đất SX-KD đô thị
2228Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ cầu Lâm Trường - Đến hết đất hộ ông Huynh200----Đất TM-DV đô thị
2229Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ cầu Lâm Trường - Đến hết đất hộ ông Huynh400----Đất ở đô thị
2230Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạo Nhàn vào hết đất ông Hợp,bà Hường (Khu tập thể ngân hàng cũ) -360----Đất SX-KD đô thị
2231Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạo Nhàn vào hết đất ông Hợp,bà Hường (Khu tập thể ngân hàng cũ) -400----Đất TM-DV đô thị
2232Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thạo Nhàn vào hết đất ông Hợp,bà Hường (Khu tập thể ngân hàng cũ) -800----Đất ở đô thị
2233Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Thanh Quang - Đến hết đất ông Vân, ông Tân (phía sau Chợ cũ).315----Đất SX-KD đô thị
2234Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Thanh Quang - Đến hết đất ông Vân, ông Tân (phía sau Chợ cũ).350----Đất TM-DV đô thị
2235Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Thanh Quang - Đến hết đất ông Vân, ông Tân (phía sau Chợ cũ).700----Đất ở đô thị
2236Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Chế, ông Bình (theo đường bờ kênh) - Đến hết đất bà Chọn.315----Đất SX-KD đô thị
2237Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Chế, ông Bình (theo đường bờ kênh) - Đến hết đất bà Chọn.350----Đất TM-DV đô thị
2238Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Chế, ông Bình (theo đường bờ kênh) - Đến hết đất bà Chọn.700----Đất ở đô thị
2239Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Cấu Xoan - Đến giáp sông Nông Giang360----Đất SX-KD đô thị
2240Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Cấu Xoan - Đến giáp sông Nông Giang400----Đất TM-DV đô thị
2241Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Cấu Xoan - Đến giáp sông Nông Giang800----Đất ở đô thị
2242Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sunggiáp đất Nhà văn hóa khu phố 4 - Đến hết đất ông Du, đất ông Trường và đất bà Xuân360----Đất SX-KD đô thị
2243Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sunggiáp đất Nhà văn hóa khu phố 4 - Đến hết đất ông Du, đất ông Trường và đất bà Xuân400----Đất TM-DV đô thị
2244Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến Sunggiáp đất Nhà văn hóa khu phố 4 - Đến hết đất ông Du, đất ông Trường và đất bà Xuân800----Đất ở đô thị
2245Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thọ - Đến hết trục đường chính giáp sông Khe Rồng360----Đất SX-KD đô thị
2246Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thọ - Đến hết trục đường chính giáp sông Khe Rồng400----Đất TM-DV đô thị
2247Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thọ - Đến hết trục đường chính giáp sông Khe Rồng800----Đất ở đô thị
2248Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Nụ Đệ - Đến cầu máng bắc360----Đất SX-KD đô thị
2249Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Nụ Đệ - Đến cầu máng bắc400----Đất TM-DV đô thị
2250Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất bà Nụ Đệ - Đến cầu máng bắc800----Đất ở đô thị
2251Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Như Xuân vào - Đến đất ông Dũng Nhuần270----Đất SX-KD đô thị
2252Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Như Xuân vào - Đến đất ông Dũng Nhuần300----Đất TM-DV đô thị
2253Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố 4 (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Như Xuân vào - Đến đất ông Dũng Nhuần600----Đất ở đô thị
2254Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất bà Quản - Đến đất hộ bà Thanh360----Đất SX-KD đô thị
2255Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất bà Quản - Đến đất hộ bà Thanh400----Đất TM-DV đô thị
2256Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất bà Quản - Đến đất hộ bà Thanh800----Đất ở đô thị
2257Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất bà Bính - Đến đất ông Đức270----Đất SX-KD đô thị
2258Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất bà Bính - Đến đất ông Đức300----Đất TM-DV đô thị
2259Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất bà Bính - Đến đất ông Đức600----Đất ở đô thị
2260Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất ông Hiếu đất đất bà Châm -360----Đất SX-KD đô thị
2261Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất ông Hiếu đất đất bà Châm -400----Đất TM-DV đô thị
2262Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất ông Hiếu đất đất bà Châm -800----Đất ở đô thị
2263Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất ông Lực Lương - Đến hết đất bà Hằng360----Đất SX-KD đô thị
2264Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất ông Lực Lương - Đến hết đất bà Hằng400----Đất TM-DV đô thị
2265Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTiếp giáp đất ông Lực Lương - Đến hết đất bà Hằng800----Đất ở đô thị
2266Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Đệ - Đến hết đất ông Ngần270----Đất SX-KD đô thị
2267Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Đệ - Đến hết đất ông Ngần300----Đất TM-DV đô thị
2268Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungGiáp đất ông Đệ - Đến hết đất ông Ngần600----Đất ở đô thị
2269Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất bà Sen - Đến giáp sông Nông Giang (cổng kho CK1)450----Đất SX-KD đô thị
2270Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất bà Sen - Đến giáp sông Nông Giang (cổng kho CK1)500----Đất TM-DV đô thị
2271Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ đất bà Sen - Đến giáp sông Nông Giang (cổng kho CK1)1.000.000----Đất ở đô thị
2272Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp trạm điện - Đến đất ông Thành Ái270----Đất SX-KD đô thị
2273Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp trạm điện - Đến đất ông Thành Ái300----Đất TM-DV đô thị
2274Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp trạm điện - Đến đất ông Thành Ái600----Đất ở đô thị
2275Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất hộ ông Côi đi - Đến đất hộ ông Mùi270----Đất SX-KD đô thị
2276Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất hộ ông Côi đi - Đến đất hộ ông Mùi300----Đất TM-DV đô thị
2277Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất hộ ông Côi đi - Đến đất hộ ông Mùi600----Đất ở đô thị
2278Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hòa Thúy - Đến đất hộ ông Dũng270----Đất SX-KD đô thị
2279Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hòa Thúy - Đến đất hộ ông Dũng300----Đất TM-DV đô thị
2280Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hòa Thúy - Đến đất hộ ông Dũng600----Đất ở đô thị
2281Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hiền Dung vào khu đất 2 hộ ông Luân, ông Thành -270----Đất SX-KD đô thị
2282Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hiền Dung vào khu đất 2 hộ ông Luân, ông Thành -300----Đất TM-DV đô thị
2283Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Hiền Dung vào khu đất 2 hộ ông Luân, ông Thành -600----Đất ở đô thị
2284Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thắng Tỉnh vào khu cầu bê tông qua sông Nông Giang -270----Đất SX-KD đô thị
2285Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thắng Tỉnh vào khu cầu bê tông qua sông Nông Giang -300----Đất TM-DV đô thị
2286Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Thắng Tỉnh vào khu cầu bê tông qua sông Nông Giang -600----Đất ở đô thị
2287Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ ngã ba giáp đất ông Tân - Đến Ngã ba trạm điện315----Đất SX-KD đô thị
2288Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ ngã ba giáp đất ông Tân - Đến Ngã ba trạm điện350----Đất TM-DV đô thị
2289Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ ngã ba giáp đất ông Tân - Đến Ngã ba trạm điện700----Đất ở đô thị
2290Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Phượng Đằng - Đến đất ông Hoà Thuý (Đường bê tông)540----Đất SX-KD đô thị
2291Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Phượng Đằng - Đến đất ông Hoà Thuý (Đường bê tông)600----Đất TM-DV đô thị
2292Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Phượng Đằng - Đến đất ông Hoà Thuý (Đường bê tông)1.200.000----Đất ở đô thị
2293Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Đường Vinh vào giáp thôn Yên Trung -540----Đất SX-KD đô thị
2294Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Đường Vinh vào giáp thôn Yên Trung -600----Đất TM-DV đô thị
2295Huyện Như ThanhDọc 2 bên các tuyến đường chính thuộc khu phố Xuân Điền (Trừ QL45) - Thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Đường Vinh vào giáp thôn Yên Trung -1.200.000----Đất ở đô thị
2296Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ nhà ông Thành - Đến hết đất thị trấn giáp xã Phú Nhuận900----Đất SX-KD đô thị
2297Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ nhà ông Thành - Đến hết đất thị trấn giáp xã Phú Nhuận1.000.000----Đất TM-DV đô thị
2298Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ nhà ông Thành - Đến hết đất thị trấn giáp xã Phú Nhuận2.000.000----Đất ở đô thị
2299Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ nhà a Sỹ (ông Tuyết) - Đến cống khu phố Hải Tiến (khu hồ cá)1.575.000----Đất SX-KD đô thị
2300Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ nhà a Sỹ (ông Tuyết) - Đến cống khu phố Hải Tiến (khu hồ cá)1.750.000----Đất TM-DV đô thị
2301Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ nhà a Sỹ (ông Tuyết) - Đến cống khu phố Hải Tiến (khu hồ cá)3.500.000----Đất ở đô thị
2302Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ Kho bạc - Đến cống khu phố Hải Ninh1.800.000----Đất SX-KD đô thị
2303Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ Kho bạc - Đến cống khu phố Hải Ninh2.000.000----Đất TM-DV đô thị
2304Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường tuyến Kho bạc đi xã Phú Nhuận - Thị trấn Bến SungTừ Kho bạc - Đến cống khu phố Hải Ninh4.000.000----Đất ở đô thị
2305Huyện Như ThanhHai bên tuyến đường - Xung quanh chợ mới thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Ngọc đi sau lưng UBND thị trấn Bến Sung - Đến ngã tư vào Trường tiểu học thị trấn.1.800.000----Đất SX-KD đô thị
2306Huyện Như ThanhHai bên tuyến đường - Xung quanh chợ mới thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Ngọc đi sau lưng UBND thị trấn Bến Sung - Đến ngã tư vào Trường tiểu học thị trấn.2.000.000----Đất TM-DV đô thị
2307Huyện Như ThanhHai bên tuyến đường - Xung quanh chợ mới thị trấn Bến SungTừ tiếp giáp đất ông Ngọc đi sau lưng UBND thị trấn Bến Sung - Đến ngã tư vào Trường tiểu học thị trấn.4.000.000----Đất ở đô thị
2308Huyện Như ThanhLô đất giáp Công viên cây xanh khu TTTM quay mặt vào đền Phủ Sung - Thị trấn Bến Sung-1.800.000----Đất SX-KD đô thị
2309Huyện Như ThanhLô đất giáp Công viên cây xanh khu TTTM quay mặt vào đền Phủ Sung - Thị trấn Bến Sung-2.000.000----Đất TM-DV đô thị
2310Huyện Như ThanhLô đất giáp Công viên cây xanh khu TTTM quay mặt vào đền Phủ Sung - Thị trấn Bến Sung-4.000.000----Đất ở đô thị
2311Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía sau (phía Nam) chợ Bến Sung - Thị trấn Bến Sung-1.350.000----Đất SX-KD đô thị
2312Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía sau (phía Nam) chợ Bến Sung - Thị trấn Bến Sung-1.500.000----Đất TM-DV đô thị
2313Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía sau (phía Nam) chợ Bến Sung - Thị trấn Bến Sung-3.000.000----Đất ở đô thị
2314Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía Đông chợ Ben Sung - Thị trấn Bến Sung-1.575.000----Đất SX-KD đô thị
2315Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía Đông chợ Ben Sung - Thị trấn Bến Sung-1.750.000----Đất TM-DV đô thị
2316Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía Đông chợ Ben Sung - Thị trấn Bến Sung-3.500.000----Đất ở đô thị
2317Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía Tây chợ Bến Sung - Thị trấn Bến Sung-1.800.000----Đất SX-KD đô thị
2318Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía Tây chợ Bến Sung - Thị trấn Bến Sung-2.000.000----Đất TM-DV đô thị
2319Huyện Như ThanhDọc hai bên các tuyến đường phía Tây chợ Bến Sung - Thị trấn Bến Sung-4.000.000----Đất ở đô thị
2320Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã ba đi Bến En (đất ông Long) đi qua cổng chợ - Đến hết đất ông Ngọc (Công ty 172).3.150.000----Đất SX-KD đô thị
2321Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã ba đi Bến En (đất ông Long) đi qua cổng chợ - Đến hết đất ông Ngọc (Công ty 172).3.500.000----Đất TM-DV đô thị
2322Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã ba đi Bến En (đất ông Long) đi qua cổng chợ - Đến hết đất ông Ngọc (Công ty 172).7.000.000----Đất ở đô thị
2323Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã tư vòng xuyến đi vào chợ Bến Sung -4.500.000----Đất SX-KD đô thị
2324Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã tư vòng xuyến đi vào chợ Bến Sung -5.000.000----Đất TM-DV đô thị
2325Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã tư vòng xuyến đi vào chợ Bến Sung -10.000.000----Đất ở đô thị
2326Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã tư đi - Đến Trụ sở Điện lực tiếp giáp ranh giới xã Hải Vân (cũ)2.925.000----Đất SX-KD đô thị
2327Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã tư đi - Đến Trụ sở Điện lực tiếp giáp ranh giới xã Hải Vân (cũ)3.250.000----Đất TM-DV đô thị
2328Huyện Như ThanhDọc 2 bên đường từ ngã ba đi vườn QG Bến En và vào chợ Bến Sung - Thị trấn Bến SungTừ ngã tư đi - Đến Trụ sở Điện lực tiếp giáp ranh giới xã Hải Vân (cũ)6.500.000----Đất ở đô thị
2329Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ nhà ông Sắc (ông Hiền bà Hằng) - Đến giáp đất xã Hải Long (hết đất thị trấn)3.150.000----Đất SX-KD đô thị
2330Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ nhà ông Sắc (ông Hiền bà Hằng) - Đến giáp đất xã Hải Long (hết đất thị trấn)3.500.000----Đất TM-DV đô thị
2331Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ nhà ông Sắc (ông Hiền bà Hằng) - Đến giáp đất xã Hải Long (hết đất thị trấn)7.000.000----Đất ở đô thị
2332Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ đất nhà bà Lan (Nam) - Đến hết đất nhà nghỉ Bạch Lim.4.500.000----Đất SX-KD đô thị
2333Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ đất nhà bà Lan (Nam) - Đến hết đất nhà nghỉ Bạch Lim.5.000.000----Đất TM-DV đô thị
2334Huyện Như ThanhDọc hai bên tuyến đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ đất nhà bà Lan (Nam) - Đến hết đất nhà nghỉ Bạch Lim.10.000.000----Đất ở đô thị
2335Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ đất nhà bà Nhung Khánh (thửa 187), đất ông Vàn (thửa 133) - Đến giáp nhà bà Lan (Nam)3.150.000----Đất SX-KD đô thị
2336Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ đất nhà bà Nhung Khánh (thửa 187), đất ông Vàn (thửa 133) - Đến giáp nhà bà Lan (Nam)3.500.000----Đất TM-DV đô thị
2337Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ đất nhà bà Nhung Khánh (thửa 187), đất ông Vàn (thửa 133) - Đến giáp nhà bà Lan (Nam)7.000.000----Đất ở đô thị
2338Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ nhà bà Yến Thọ (nhà Bình Thìn) - Đến Ngân Hàng Nông nghiệp (Cửa hàng Thương Mại Miền Núi)2.250.000----Đất SX-KD đô thị
2339Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ nhà bà Yến Thọ (nhà Bình Thìn) - Đến Ngân Hàng Nông nghiệp (Cửa hàng Thương Mại Miền Núi)2.500.000----Đất TM-DV đô thị
2340Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ nhà bà Yến Thọ (nhà Bình Thìn) - Đến Ngân Hàng Nông nghiệp (Cửa hàng Thương Mại Miền Núi)5.000.000----Đất ở đô thị
2341Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ giáp xã Vạn Thắng-Nông Cống - Đến hạt Kiểm Lâm1.800.000----Đất SX-KD đô thị
2342Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ giáp xã Vạn Thắng-Nông Cống - Đến hạt Kiểm Lâm2.000.000----Đất TM-DV đô thị
2343Huyện Như ThanhDọc hai bên đường - Tuyến đường Quốc Lộ 45 - thị trấn Bến SungTừ giáp xã Vạn Thắng-Nông Cống - Đến hạt Kiểm Lâm4.000.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm