Bảng giá đất huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn

0 5.099

Bảng giá đất tỉnh huyện Ngân Sơn – Bắc Kạn mới nhất theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung bởi Quyết định 51/2022/QĐ-UBND)


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Quyết định 51/2022/QĐ-UBND về bổ sung giá đất trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn

3. Bảng giá đất huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

– Vị trí 1: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến 20m, tính bằng 100% mức giá quy định.

– Vị trí 2: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 20m đến 40m tính bằng 70% mức giá của vị trí 1.

– Vị trí 3: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến trên 40m trở lên tính bằng 40% mức giá của vị trí 1.

(Riêng đối với đất chuyên dùng đơn giá được tính chung cho toàn bộ phần diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất).

3.2. Bảng giá đất huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Ngân SơnĐất ở nông thôn các xã còn lại chưa nêu ở trên - Xã Thuần Mang54.000----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Ngân SơnĐất ở nông thôn các xã còn lại chưa nêu ở trên - Xã Thuần Mang72.000----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Ngân SơnĐất ở nông thôn các xã còn lại chưa nêu ở trên - Xã Thuần Mang90.000----Đất ở nông thôn
4Huyện Ngân SơnCác trục đường liên thôn có mặt đường ≥ 03m - Xã Thuần Mang60.000----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Ngân SơnCác trục đường liên thôn có mặt đường ≥ 03m - Xã Thuần Mang80.000----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Ngân SơnCác trục đường liên thôn có mặt đường ≥ 03m - Xã Thuần Mang100.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Ngân SơnCác trục đường liên xã chưa nêu ở trên - Xã Thuần Mang72.000----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Ngân SơnCác trục đường liên xã chưa nêu ở trên - Xã Thuần Mang96.000----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Ngân SơnCác trục đường liên xã chưa nêu ở trên - Xã Thuần Mang120.000----Đất ở nông thôn
10Huyện Ngân SơnKhu vực trung tâm các xã (gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã và chợ có khoảng cách 200m) - Xã Thuần Mang132.000----Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Ngân SơnKhu vực trung tâm các xã (gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã và chợ có khoảng cách 200m) - Xã Thuần Mang176.000----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Ngân SơnKhu vực trung tâm các xã (gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã và chợ có khoảng cách 200m) - Xã Thuần Mang220.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Ngân SơnĐường Khu Chợ - Bản Băng - Xã Thuần Mangđoạn từ cầu Bản Băng - đến nhà bà Đinh Thị Xuyên (thôn Bản Băng)72.000----Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Ngân SơnĐường Khu Chợ - Bản Băng - Xã Thuần Mangđoạn từ cầu Bản Băng - đến nhà bà Đinh Thị Xuyên (thôn Bản Băng)96.000----Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Ngân SơnĐường Khu Chợ - Bản Băng - Xã Thuần Mangđoạn từ cầu Bản Băng - đến nhà bà Đinh Thị Xuyên (thôn Bản Băng)120.000----Đất ở nông thôn
16Huyện Ngân SơnĐường Khu Chợ - Bản Băng - Xã Thuần Mangđoạn từ đất nhà ông Đinh Thiện Lạng - đến nhà ông Đinh Thiện Bình150.000----Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Ngân SơnĐường Khu Chợ - Bản Băng - Xã Thuần Mangđoạn từ đất nhà ông Đinh Thiện Lạng - đến nhà ông Đinh Thiện Bình200.000----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Ngân SơnĐường Khu Chợ - Bản Băng - Xã Thuần Mangđoạn từ đất nhà ông Đinh Thiện Lạng - đến nhà ông Đinh Thiện Bình250.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ cầu sắt Nà Mu - đến nhà ông Triệu Văn Tàn (Thôn Khuổi Tục)150.000----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ cầu sắt Nà Mu - đến nhà ông Triệu Văn Tàn (Thôn Khuổi Tục)200.000----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ cầu sắt Nà Mu - đến nhà ông Triệu Văn Tàn (Thôn Khuổi Tục)250.000----Đất ở nông thôn
22Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mang- Xã Thuần Mang - đến cầu sắt thôn Nà Mu (QL279)210.000----Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mang- Xã Thuần Mang - đến cầu sắt thôn Nà Mu (QL279)280.000----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mang- Xã Thuần Mang - đến cầu sắt thôn Nà Mu (QL279)350.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Đinh Thiện Út - đến hết đất nhà ông Nông Văn Tỷ270.000----Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Đinh Thiện Út - đến hết đất nhà ông Nông Văn Tỷ360.000----Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Đinh Thiện Út - đến hết đất nhà ông Nông Văn Tỷ450.000----Đất ở nông thôn
28Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Bế Đình Hùng - đến cầu Nà Chúa180.000----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Bế Đình Hùng - đến cầu Nà Chúa240.000----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Bế Đình Hùng - đến cầu Nà Chúa300.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Ngân SơnThuần MangTừ Cây xăng Sáng Thế - đến cầu sắt Bản Giang (ĐT252)270.000----Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Ngân SơnThuần MangTừ Cây xăng Sáng Thế - đến cầu sắt Bản Giang (ĐT252)360.000----Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Ngân SơnThuần MangTừ Cây xăng Sáng Thế - đến cầu sắt Bản Giang (ĐT252)450.000----Đất ở nông thôn
34Huyện Ngân SơnThuần MangTừ Cây xăng Sáng Thế - đến nhà ông Bế Đình Hùng (QL279)270.000----Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Ngân SơnThuần MangTừ Cây xăng Sáng Thế - đến nhà ông Bế Đình Hùng (QL279)360.000----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Ngân SơnThuần MangTừ Cây xăng Sáng Thế - đến nhà ông Bế Đình Hùng (QL279)450.000----Đất ở nông thôn
37Huyện Ngân SơnThuần MangĐoạn từ đường QL279 cách 20m - đến hết đường trung tâm nội bộ xã Thuần Mang420.000----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Ngân SơnThuần MangĐoạn từ đường QL279 cách 20m - đến hết đường trung tâm nội bộ xã Thuần Mang560.000----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Ngân SơnThuần MangĐoạn từ đường QL279 cách 20m - đến hết đường trung tâm nội bộ xã Thuần Mang700.000----Đất ở nông thôn
40Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Đinh Thiện Út - đến Cây xăng Sáng Thế900.000----Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Đinh Thiện Út - đến Cây xăng Sáng Thế1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Thuần Mangđoạn từ nhà ông Đinh Thiện Út - đến Cây xăng Sáng Thế1.500.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ hết đất nhà ông Hoàng Văn Thắng (Bản Quản 2) - đến nhà ông Hoàng Văn Tự thôn Nà Nạc 1150.000----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ hết đất nhà ông Hoàng Văn Thắng (Bản Quản 2) - đến nhà ông Hoàng Văn Tự thôn Nà Nạc 1200.000----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ hết đất nhà ông Hoàng Văn Thắng (Bản Quản 2) - đến nhà ông Hoàng Văn Tự thôn Nà Nạc 1250.000----Đất ở nông thôn
46Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ nhà ông Địch Xuân Bồng - đến thôn Bản Cáu (đường liên thôn có mặt đường ≥ 03m90.000----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ nhà ông Địch Xuân Bồng - đến thôn Bản Cáu (đường liên thôn có mặt đường ≥ 03m120.000----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ nhà ông Địch Xuân Bồng - đến thôn Bản Cáu (đường liên thôn có mặt đường ≥ 03m150.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ đất nhà bà Long Thị Hương - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Thắng (Bản Quản 2)360.000----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ đất nhà bà Long Thị Hương - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Thắng (Bản Quản 2)480.000----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương NêTừ đất nhà bà Long Thị Hương - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Thắng (Bản Quản 2)600.000----Đất ở nông thôn
52Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương Nêđoạn từ nhà ông Đàm Văn Kiển, thôn Nặm Nầu - đến đất nhà bà Long Thị Hương150.000----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương Nêđoạn từ nhà ông Đàm Văn Kiển, thôn Nặm Nầu - đến đất nhà bà Long Thị Hương200.000----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Ngân SơnĐường QL279 - Xã Hương Nêđoạn từ nhà ông Đàm Văn Kiển, thôn Nặm Nầu - đến đất nhà bà Long Thị Hương250.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ ngã ba cách lộ giới QL3 20m rẽ vào Đông Chót - đến nhà ông Đỗ Văn Vinh180.000----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ ngã ba cách lộ giới QL3 20m rẽ vào Đông Chót - đến nhà ông Đỗ Văn Vinh240.000----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ ngã ba cách lộ giới QL3 20m rẽ vào Đông Chót - đến nhà ông Đỗ Văn Vinh300.000----Đất ở nông thôn
58Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ đi Cốc Đán - đến hết thôn Cốc Lải210.000----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ đi Cốc Đán - đến hết thôn Cốc Lải280.000----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ đi Cốc Đán - đến hết thôn Cốc Lải350.000----Đất ở nông thôn
61Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Bằng Vân (cách 200m) - xã Bằng Vân300.000----Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Bằng Vân (cách 200m) - xã Bằng Vân400.000----Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Bằng Vân (cách 200m) - xã Bằng Vân500.000----Đất ở nông thôn
64Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ tiếp hết đất nhà ông Ngô Văn Chung - đến hết đất xã Bằng Vân420.000----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ tiếp hết đất nhà ông Ngô Văn Chung - đến hết đất xã Bằng Vân560.000----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ tiếp hết đất nhà ông Ngô Văn Chung - đến hết đất xã Bằng Vân700.000----Đất ở nông thôn
67Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ đường rẽ khu A, B - đến hết đất nhà ông Ngô Văn Chung900.000----Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ đường rẽ khu A, B - đến hết đất nhà ông Ngô Văn Chung1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Đức Vân - xã Bằng VânTừ đường rẽ khu A, B - đến hết đất nhà ông Ngô Văn Chung1.500.000----Đất ở nông thôn
70Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânĐường từ (QL3) cách 20m - đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bằng Vân180.000----Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânĐường từ (QL3) cách 20m - đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bằng Vân240.000----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânĐường từ (QL3) cách 20m - đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bằng Vân300.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ khu A, B - đến thôn Bản Duồi (xã Đức Vân)180.000----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ khu A, B - đến thôn Bản Duồi (xã Đức Vân)240.000----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ khu A, B - đến thôn Bản Duồi (xã Đức Vân)300.000----Đất ở nông thôn
76Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ hết đất nhà ông Đăng Tuân Dương - đến hết đất Bằng Vân120.000----Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ hết đất nhà ông Đăng Tuân Dương - đến hết đất Bằng Vân160.000----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ hết đất nhà ông Đăng Tuân Dương - đến hết đất Bằng Vân200.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ cua Bật Bông - đến hết đất nha ông Đăng Tuân Dương150.000----Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ cua Bật Bông - đến hết đất nha ông Đăng Tuân Dương200.000----Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ cua Bật Bông - đến hết đất nha ông Đăng Tuân Dương250.000----Đất ở nông thôn
82Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ đường rẽ mỏ đá - đến cua Bật Bông300.000----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ đường rẽ mỏ đá - đến cua Bật Bông400.000----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ đường rẽ mỏ đá - đến cua Bật Bông500.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ đường rẽ xã Cốc Đán - đến đường rẽ mỏ đá (Pù Mò)900.000----Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ đường rẽ xã Cốc Đán - đến đường rẽ mỏ đá (Pù Mò)1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ đường rẽ xã Cốc Đán - đến đường rẽ mỏ đá (Pù Mò)1.500.000----Đất ở nông thôn
88Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ khu A, B - đến đường rẽ đi xã Cốc Đán1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ khu A, B - đến đường rẽ đi xã Cốc Đán1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Ngân SơnTrục đường QL3 về phía Cao Bằng - xã Bằng VânTừ ngã ba rẽ khu A, B - đến đường rẽ đi xã Cốc Đán2.000.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Ngân SơnĐức VânTừ cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất thôn Bản Duồi (giáp xã Bằng Vân)180.000----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Ngân SơnĐức VânTừ cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất thôn Bản Duồi (giáp xã Bằng Vân)240.000----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Ngân SơnĐức VânTừ cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất thôn Bản Duồi (giáp xã Bằng Vân)300.000----Đất ở nông thôn
94Huyện Ngân SơnĐức VânTừ cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất nhà ông Lý Văn Nái (ĐT252)180.000----Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Ngân SơnĐức VânTừ cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất nhà ông Lý Văn Nái (ĐT252)240.000----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Ngân SơnĐức VânTừ cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất nhà ông Lý Văn Nái (ĐT252)300.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Ngân SơnĐức VânTừ hai bên đường QL3 giáp đất Trường Tiểu học Đức Vân - đến hết địa phận Đức Vân (giáp xã Bằng Vân)180.000----Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Ngân SơnĐức VânTừ hai bên đường QL3 giáp đất Trường Tiểu học Đức Vân - đến hết địa phận Đức Vân (giáp xã Bằng Vân)240.000----Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Ngân SơnĐức VânTừ hai bên đường QL3 giáp đất Trường Tiểu học Đức Vân - đến hết địa phận Đức Vân (giáp xã Bằng Vân)300.000----Đất ở nông thôn
100Huyện Ngân SơnĐức VânTừ đất nhà Nông Thị Chanh - đến hết đất Trường Tiểu học xã Đức Vân390.000----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Ngân SơnĐức VânTừ đất nhà Nông Thị Chanh - đến hết đất Trường Tiểu học xã Đức Vân520.000----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Ngân SơnĐức VânTừ đất nhà Nông Thị Chanh - đến hết đất Trường Tiểu học xã Đức Vân650.000----Đất ở nông thôn
103Huyện Ngân SơnĐức VânTừ hết đất nhà ông Lê Hữu Mười - đến đất nhà bà Nông Thị Chanh300.000----Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Ngân SơnĐức VânTừ hết đất nhà ông Lê Hữu Mười - đến đất nhà bà Nông Thị Chanh400.000----Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Ngân SơnĐức VânTừ hết đất nhà ông Lê Hữu Mười - đến đất nhà bà Nông Thị Chanh500.000----Đất ở nông thôn
106Huyện Ngân SơnĐức VânTừ địa phận xã Đức Vân (giáp đất xã Vân Tùng) - đến hết đất nhà ông Lê Hữu Mười240.000----Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Ngân SơnĐức VânTừ địa phận xã Đức Vân (giáp đất xã Vân Tùng) - đến hết đất nhà ông Lê Hữu Mười320.000----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Ngân SơnĐức VânTừ địa phận xã Đức Vân (giáp đất xã Vân Tùng) - đến hết đất nhà ông Lê Hữu Mười400.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Ngân SơnĐường Hồ Chí Minh đoạn Vân Tùng210.000----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Ngân SơnĐường Hồ Chí Minh đoạn Vân Tùng280.000----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Ngân SơnĐường Hồ Chí Minh đoạn Vân Tùng350.000----Đất ở nông thôn
112Huyện Ngân SơnVân TùngTừ cách chợ Ngân Sơn 100m - đến nhà ông Nguyễn Đức Bê300.000----Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Ngân SơnVân TùngTừ cách chợ Ngân Sơn 100m - đến nhà ông Nguyễn Đức Bê400.000----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Ngân SơnVân TùngTừ cách chợ Ngân Sơn 100m - đến nhà ông Nguyễn Đức Bê500.000----Đất ở nông thôn
115Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Ngân Sơn (cách chợ là 100m) - Xã Vân Tùng420.000----Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Ngân Sơn (cách chợ là 100m) - Xã Vân Tùng560.000----Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Ngân Sơn (cách chợ là 100m) - Xã Vân Tùng700.000----Đất ở nông thôn
118Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ cầu Nà Nghè - đến chân dốc Khưa Cấp180.000----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ cầu Nà Nghè - đến chân dốc Khưa Cấp240.000----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ cầu Nà Nghè - đến chân dốc Khưa Cấp300.000----Đất ở nông thôn
121Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ đất nhà ông Dương - đến cầu Nà Nghè240.000----Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ đất nhà ông Dương - đến cầu Nà Nghè320.000----Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ đất nhà ông Dương - đến cầu Nà Nghè400.000----Đất ở nông thôn
124Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m (đường Vân Tùng - Thượng Quan) - đến đất nhà ông Dương390.000----Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m (đường Vân Tùng - Thượng Quan) - đến đất nhà ông Dương520.000----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m (đường Vân Tùng - Thượng Quan) - đến đất nhà ông Dương650.000----Đất ở nông thôn
127Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m (đường Vân Tùng - Cốc Đán) - đến thôn Nà Lạn120.000----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m (đường Vân Tùng - Cốc Đán) - đến thôn Nà Lạn160.000----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m (đường Vân Tùng - Cốc Đán) - đến thôn Nà Lạn200.000----Đất ở nông thôn
130Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ hết đất ông Hoàng Văn Chức (lô 69, khu II) - đến ngã ba nhà ông Triệu Văn Nì (cách lộ giới QL3 20m)690.000----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ hết đất ông Hoàng Văn Chức (lô 69, khu II) - đến ngã ba nhà ông Triệu Văn Nì (cách lộ giới QL3 20m)920.000----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ hết đất ông Hoàng Văn Chức (lô 69, khu II) - đến ngã ba nhà ông Triệu Văn Nì (cách lộ giới QL3 20m)1.150.000----Đất ở nông thôn
133Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ hết đất ông Hoàng Văn Cầm - đến hết đất ông Hoàng Văn Chức (lô 69, khu II)900.000----Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ hết đất ông Hoàng Văn Cầm - đến hết đất ông Hoàng Văn Chức (lô 69, khu II)1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ hết đất ông Hoàng Văn Cầm - đến hết đất ông Hoàng Văn Chức (lô 69, khu II)1.500.000----Đất ở nông thôn
136Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m - đến hết đất ông Hoàng Văn Cầm (khu I)960.000----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m - đến hết đất ông Hoàng Văn Cầm (khu I)1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m - đến hết đất ông Hoàng Văn Cầm (khu I)1.600.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên - đến hết đất trụ sở Lâm trường300.000----Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên - đến hết đất trụ sở Lâm trường400.000----Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên - đến hết đất trụ sở Lâm trường500.000----Đất ở nông thôn
142Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên - đến Trạm Truyền hình và trường Trung học phổ thông Ngân Sơn390.000----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên - đến Trạm Truyền hình và trường Trung học phổ thông Ngân Sơn520.000----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên - đến Trạm Truyền hình và trường Trung học phổ thông Ngân Sơn650.000----Đất ở nông thôn
145Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên trường nội trú -450.000----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên trường nội trú -600.000----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Ngân SơnCác trục đường khác - Xã Vân TùngTừ lộ giới đường (QL3) cách 20m lên trường nội trú -750.000----Đất ở nông thôn
148Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Bắc dọc hai bên đường) - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà ông Triệu Văn Nì - đến hết địa phận xã Vân Tùng (giáp đất xã Đức Vân)240.000----Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Bắc dọc hai bên đường) - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà ông Triệu Văn Nì - đến hết địa phận xã Vân Tùng (giáp đất xã Đức Vân)320.000----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Bắc dọc hai bên đường) - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà ông Triệu Văn Nì - đến hết địa phận xã Vân Tùng (giáp đất xã Đức Vân)400.000----Đất ở nông thôn
151Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Bắc dọc hai bên đường) - Xã Vân TùngTừ đường rẽ Lâm trường - đến đường rẽ nhà ông Triệu Văn Nì900.000----Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Bắc dọc hai bên đường) - Xã Vân TùngTừ đường rẽ Lâm trường - đến đường rẽ nhà ông Triệu Văn Nì1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Bắc dọc hai bên đường) - Xã Vân TùngTừ đường rẽ Lâm trường - đến đường rẽ nhà ông Triệu Văn Nì1.500.000----Đất ở nông thôn
154Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất Cây xăng Đèo Gió - đến giáp đất thị trấn Nà Phặc420.000----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất Cây xăng Đèo Gió - đến giáp đất thị trấn Nà Phặc560.000----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất Cây xăng Đèo Gió - đến giáp đất thị trấn Nà Phặc700.000----Đất ở nông thôn
157Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ đường rẽ thôn Cốc Lùng - đến hết đất Cây xăng Đèo Gió210.000----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ đường rẽ thôn Cốc Lùng - đến hết đất Cây xăng Đèo Gió280.000----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ đường rẽ thôn Cốc Lùng - đến hết đất Cây xăng Đèo Gió350.000----Đất ở nông thôn
160Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà bà Hoàng Thị Duyên (Lăng Đồn) - đến đường rẽ thôn Cốc Lùng180.000----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà bà Hoàng Thị Duyên (Lăng Đồn) - đến đường rẽ thôn Cốc Lùng240.000----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà bà Hoàng Thị Duyên (Lăng Đồn) - đến đường rẽ thôn Cốc Lùng300.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà Hoàng Thị Quế - đến nhà bà Hoàng Thị Duyên (đường rẽ Lăng Đồn)360.000----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà Hoàng Thị Quế - đến nhà bà Hoàng Thị Duyên (đường rẽ Lăng Đồn)480.000----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà Hoàng Thị Quế - đến nhà bà Hoàng Thị Duyên (đường rẽ Lăng Đồn)600.000----Đất ở nông thôn
166Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngCác khu vực còn lại: Từ hết Trường Tiểu học Vân Tùng - đến nhà bà Hoàng Thị Quế900.000----Đất SX-KD nông thôn
167Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngCác khu vực còn lại: Từ hết Trường Tiểu học Vân Tùng - đến nhà bà Hoàng Thị Quế1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngCác khu vực còn lại: Từ hết Trường Tiểu học Vân Tùng - đến nhà bà Hoàng Thị Quế1.500.000----Đất ở nông thôn
169Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngKhu đấu giá quyền sử dụng đất: Từ hết Trường Tiểu học Vân Tùng - đến nhà bà Hoàng Thị Quế1.560.000----Đất SX-KD nông thôn
170Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngKhu đấu giá quyền sử dụng đất: Từ hết Trường Tiểu học Vân Tùng - đến nhà bà Hoàng Thị Quế2.080.000----Đất TM-DV nông thôn
171Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngKhu đấu giá quyền sử dụng đất: Từ hết Trường Tiểu học Vân Tùng - đến nhà bà Hoàng Thị Quế2.600.000----Đất ở nông thôn
172Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà ông Lương Văn Thành - đến cổng Trường Tiểu học Vân Tùng780.000----Đất SX-KD nông thôn
173Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà ông Lương Văn Thành - đến cổng Trường Tiểu học Vân Tùng1.040.000----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ hết đất nhà ông Lương Văn Thành - đến cổng Trường Tiểu học Vân Tùng1.300.000----Đất ở nông thôn
175Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ đường rẽ Lâm trường - đến hết đất nhà ông Lương Văn Thành1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
176Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ đường rẽ Lâm trường - đến hết đất nhà ông Lương Văn Thành1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
177Huyện Ngân SơnTrục QL3 (đi về phía Nam) dọc hai bên đường - Xã Vân TùngTừ đường rẽ Lâm trường - đến hết đất nhà ông Lương Văn Thành2.000.000----Đất ở nông thôn
178Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Lãng Ngâm (khoảng cách là 100m trở lại) - Xã Lãng NgâmXung quanh chợ Lãng Ngâm (khoảng cách là 100m trở lại) -210.000----Đất SX-KD nông thôn
179Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Lãng Ngâm (khoảng cách là 100m trở lại) - Xã Lãng NgâmXung quanh chợ Lãng Ngâm (khoảng cách là 100m trở lại) -280.000----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Ngân SơnXung quanh chợ Lãng Ngâm (khoảng cách là 100m trở lại) - Xã Lãng NgâmXung quanh chợ Lãng Ngâm (khoảng cách là 100m trở lại) -350.000----Đất ở nông thôn
181Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới QL279 20m - đến thôn Bó Tình60.000----Đất SX-KD nông thôn
182Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới QL279 20m - đến thôn Bó Tình80.000----Đất TM-DV nông thôn
183Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới QL279 20m - đến thôn Bó Tình100.000----Đất ở nông thôn
184Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ đường rẽ lên thôn Nà Toòng - đến hết đất Lãng Ngâm60.000----Đất SX-KD nông thôn
185Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ đường rẽ lên thôn Nà Toòng - đến hết đất Lãng Ngâm80.000----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ đường rẽ lên thôn Nà Toòng - đến hết đất Lãng Ngâm100.000----Đất ở nông thôn
187Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ ngã ba cách lộ giới (QL3) là 20m - đến đường rẽ lên thôn Nà Toòng120.000----Đất SX-KD nông thôn
188Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ ngã ba cách lộ giới (QL3) là 20m - đến đường rẽ lên thôn Nà Toòng160.000----Đất TM-DV nông thôn
189Huyện Ngân SơnTuyến QL279 - Xã Lãng NgâmTừ ngã ba cách lộ giới (QL3) là 20m - đến đường rẽ lên thôn Nà Toòng200.000----Đất ở nông thôn
190Huyện Ngân SơnĐi về phía thị trấn Nà Phặc - Xã Lãng NgâmTừ cống Bó Lếch - đến hết đất Lãng Ngâm (giáp thị trấn Nà Phặc)240.000----Đất SX-KD nông thôn
191Huyện Ngân SơnĐi về phía thị trấn Nà Phặc - Xã Lãng NgâmTừ cống Bó Lếch - đến hết đất Lãng Ngâm (giáp thị trấn Nà Phặc)320.000----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Ngân SơnĐi về phía thị trấn Nà Phặc - Xã Lãng NgâmTừ cống Bó Lếch - đến hết đất Lãng Ngâm (giáp thị trấn Nà Phặc)400.000----Đất ở nông thôn
193Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cầu Bản Khét - đến trường học thôn Củm Nhá72.000----Đất SX-KD nông thôn
194Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cầu Bản Khét - đến trường học thôn Củm Nhá96.000----Đất TM-DV nông thôn
195Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cầu Bản Khét - đến trường học thôn Củm Nhá120.000----Đất ở nông thôn
196Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến cầu thôn Bản Khét72.000----Đất SX-KD nông thôn
197Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến cầu thôn Bản Khét96.000----Đất TM-DV nông thôn
198Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến cầu thôn Bản Khét120.000----Đất ở nông thôn
199Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cầu Slam Pác - đến QL27960.000----Đất SX-KD nông thôn
200Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cầu Slam Pác - đến QL27980.000----Đất TM-DV nông thôn
201Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cầu Slam Pác - đến QL279100.000----Đất ở nông thôn
202Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến cầu thôn Slam Pác72.000----Đất SX-KD nông thôn
203Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến cầu thôn Slam Pác96.000----Đất TM-DV nông thôn
204Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến cầu thôn Slam Pác120.000----Đất ở nông thôn
205Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Phạm Ngọc Bảy - đến hết đất Ngân Sơn (giáp huyện Bạch Thông)120.000----Đất SX-KD nông thôn
206Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Phạm Ngọc Bảy - đến hết đất Ngân Sơn (giáp huyện Bạch Thông)160.000----Đất TM-DV nông thôn
207Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Phạm Ngọc Bảy - đến hết đất Ngân Sơn (giáp huyện Bạch Thông)200.000----Đất ở nông thôn
208Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Tiên - đến hết đất nhà ông Phạm Ngọc Bảy300.000----Đất SX-KD nông thôn
209Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Tiên - đến hết đất nhà ông Phạm Ngọc Bảy400.000----Đất TM-DV nông thôn
210Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Tiên - đến hết đất nhà ông Phạm Ngọc Bảy500.000----Đất ở nông thôn
211Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Vương - đến hết đất nhà ông Tiến360.000----Đất SX-KD nông thôn
212Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Vương - đến hết đất nhà ông Tiến480.000----Đất TM-DV nông thôn
213Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ hết đất nhà ông Vương - đến hết đất nhà ông Tiến600.000----Đất ở nông thôn
214Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cống Bó Lếch - đến hết đất nhà ông Vương300.000----Đất SX-KD nông thôn
215Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cống Bó Lếch - đến hết đất nhà ông Vương400.000----Đất TM-DV nông thôn
216Huyện Ngân SơnTrục QL3 (về phía Bạch Thông) - Xã Lãng NgâmTừ cống Bó Lếch - đến hết đất nhà ông Vương500.000----Đất ở nông thôn
217Huyện Ngân SơnĐường Hồ Chí Minh đoạn Nà Phặc300.000----Đất SX-KD đô thị
218Huyện Ngân SơnĐường Hồ Chí Minh đoạn Nà Phặc400.000----Đất TM-DV đô thị
219Huyện Ngân SơnĐường Hồ Chí Minh đoạn Nà Phặc500.000----Đất ở đô thị
220Huyện Ngân SơnCác thôn vùng thấp còn lại - Thị trấn Nà Phặc72.000----Đất SX-KD đô thị
221Huyện Ngân SơnCác thôn vùng thấp còn lại - Thị trấn Nà Phặc96.000----Đất TM-DV đô thị
222Huyện Ngân SơnCác thôn vùng thấp còn lại - Thị trấn Nà Phặc120.000----Đất ở đô thị
223Huyện Ngân SơnCác thôn vùng cao: Cốc Xả, Mẩy Van, Lũng Lịa, Phịa Trang, Phịa Đắng, Lùng Nhá - Thị trấn Nà Phặc60.000----Đất SX-KD đô thị
224Huyện Ngân SơnCác thôn vùng cao: Cốc Xả, Mẩy Van, Lũng Lịa, Phịa Trang, Phịa Đắng, Lùng Nhá - Thị trấn Nà Phặc80.000----Đất TM-DV đô thị
225Huyện Ngân SơnCác thôn vùng cao: Cốc Xả, Mẩy Van, Lũng Lịa, Phịa Trang, Phịa Đắng, Lùng Nhá - Thị trấn Nà Phặc100.000----Đất ở đô thị
226Huyện Ngân SơnCác vị trí xung quanh chợ Nà Phặc có khoảng cách là 100m trở lại - Thị trấn Nà PhặcCác vị trí xung quanh chợ Nà Phặc có khoảng cách là 100m trở lại300.000----Đất SX-KD đô thị
227Huyện Ngân SơnCác vị trí xung quanh chợ Nà Phặc có khoảng cách là 100m trở lại - Thị trấn Nà PhặcCác vị trí xung quanh chợ Nà Phặc có khoảng cách là 100m trở lại400.000----Đất TM-DV đô thị
228Huyện Ngân SơnCác vị trí xung quanh chợ Nà Phặc có khoảng cách là 100m trở lại - Thị trấn Nà PhặcCác vị trí xung quanh chợ Nà Phặc có khoảng cách là 100m trở lại500.000----Đất ở đô thị
229Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ lộ giới QL 279 cách 20m theo trục đường tránh xử lý điểm đen - đến QL3 cách lộ giới 20m720.000----Đất SX-KD đô thị
230Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ lộ giới QL 279 cách 20m theo trục đường tránh xử lý điểm đen - đến QL3 cách lộ giới 20m960.000----Đất TM-DV đô thị
231Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ lộ giới QL 279 cách 20m theo trục đường tránh xử lý điểm đen - đến QL3 cách lộ giới 20m1.200.000----Đất ở đô thị
232Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ lộ giới đường QL279 cách 20m (đường Nà Duồng - Khuổi Tinh)150.000----Đất SX-KD đô thị
233Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ lộ giới đường QL279 cách 20m (đường Nà Duồng - Khuổi Tinh)200.000----Đất TM-DV đô thị
234Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ lộ giới đường QL279 cách 20m (đường Nà Duồng - Khuổi Tinh)250.000----Đất ở đô thị
235Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà bà Phạm Thị Sen - đến hết đất thị trấn Nà Phặc180.000----Đất SX-KD đô thị
236Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà bà Phạm Thị Sen - đến hết đất thị trấn Nà Phặc240.000----Đất TM-DV đô thị
237Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà bà Phạm Thị Sen - đến hết đất thị trấn Nà Phặc300.000----Đất ở đô thị
238Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà ông Đồng Văn Tuấn - đến hết đất nhà bà Phạm Thị Sen300.000----Đất SX-KD đô thị
239Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà ông Đồng Văn Tuấn - đến hết đất nhà bà Phạm Thị Sen400.000----Đất TM-DV đô thị
240Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà ông Đồng Văn Tuấn - đến hết đất nhà bà Phạm Thị Sen500.000----Đất ở đô thị
241Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà bà Lý Thị Gấm - đến nhà ông Đồng Văn Tuấn360.000----Đất SX-KD đô thị
242Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà bà Lý Thị Gấm - đến nhà ông Đồng Văn Tuấn480.000----Đất TM-DV đô thị
243Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà bà Lý Thị Gấm - đến nhà ông Đồng Văn Tuấn600.000----Đất ở đô thị
244Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà kho chứa vật liệu (ông Nông Văn Giang) - đến hết đất nhà bà Lý Thị Gấm810.000----Đất SX-KD đô thị
245Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà kho chứa vật liệu (ông Nông Văn Giang) - đến hết đất nhà bà Lý Thị Gấm1.080.000----Đất TM-DV đô thị
246Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà kho chứa vật liệu (ông Nông Văn Giang) - đến hết đất nhà bà Lý Thị Gấm1.350.000----Đất ở đô thị
247Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ ngã ba Nà Phặc cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất nhà kho chứa vật liệu (ông Nông Văn Giang)900.000----Đất SX-KD đô thị
248Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ ngã ba Nà Phặc cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất nhà kho chứa vật liệu (ông Nông Văn Giang)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
249Huyện Ngân SơnĐường đi Hà Hiệu (QL279) - Thị trấn Nà PhặcTừ ngã ba Nà Phặc cách lộ giới QL3 20m - đến hết đất nhà kho chứa vật liệu (ông Nông Văn Giang)1.500.000----Đất ở đô thị
250Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcĐường từ (QL3) vào - đến cầu Nà Khoang150.000----Đất SX-KD đô thị
251Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcĐường từ (QL3) vào - đến cầu Nà Khoang200.000----Đất TM-DV đô thị
252Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcĐường từ (QL3) vào - đến cầu Nà Khoang250.000----Đất ở đô thị
253Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcĐường từ (QL3) cách 20m vào - đến Phòng khám Đa khoa Nà Phặc330.000----Đất SX-KD đô thị
254Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcĐường từ (QL3) cách 20m vào - đến Phòng khám Đa khoa Nà Phặc440.000----Đất TM-DV đô thị
255Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcĐường từ (QL3) cách 20m vào - đến Phòng khám Đa khoa Nà Phặc550.000----Đất ở đô thị
256Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ cầu Bản Mạch - đến hết đất thị trấn Nà Phặc240.000----Đất SX-KD đô thị
257Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ cầu Bản Mạch - đến hết đất thị trấn Nà Phặc320.000----Đất TM-DV đô thị
258Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ cầu Bản Mạch - đến hết đất thị trấn Nà Phặc400.000----Đất ở đô thị
259Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất ở nhà ông Hoàng Văn Cẩn - đến cầu Bản Mạch300.000----Đất SX-KD đô thị
260Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất ở nhà ông Hoàng Văn Cẩn - đến cầu Bản Mạch400.000----Đất TM-DV đô thị
261Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất ở nhà ông Hoàng Văn Cẩn - đến cầu Bản Mạch500.000----Đất ở đô thị
262Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất ở ông Bế Đình Thanh - đến hết đất ở nhà ông Hoàng Văn Cẩn720.000----Đất SX-KD đô thị
263Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất ở ông Bế Đình Thanh - đến hết đất ở nhà ông Hoàng Văn Cẩn960.000----Đất TM-DV đô thị
264Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Vân Tùng) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất ở ông Bế Đình Thanh - đến hết đất ở nhà ông Hoàng Văn Cẩn1.200.000----Đất ở đô thị
265Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến hết đất thôn Bó Danh180.000----Đất SX-KD đô thị
266Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến hết đất thôn Bó Danh240.000----Đất TM-DV đô thị
267Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTừ cách lộ giới (QL3) là 20m - đến hết đất thôn Bó Danh300.000----Đất ở đô thị
268Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTiếp cầu Nà Ha - đến hết đất thị trấn Nà Phặc300.000----Đất SX-KD đô thị
269Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTiếp cầu Nà Ha - đến hết đất thị trấn Nà Phặc400.000----Đất TM-DV đô thị
270Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTiếp cầu Nà Ha - đến hết đất thị trấn Nà Phặc500.000----Đất ở đô thị
271Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà ông Đường Trung Tuấn - đến hết cầu Nà Ha360.000----Đất SX-KD đô thị
272Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà ông Đường Trung Tuấn - đến hết cầu Nà Ha480.000----Đất TM-DV đô thị
273Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTừ hết đất nhà ông Đường Trung Tuấn - đến hết cầu Nà Ha600.000----Đất ở đô thị
274Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTiếp hết đất nhà ông Ngọc Văn Trí - đến hết đất nhà ông Đường Trung Tuấn720.000----Đất SX-KD đô thị
275Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTiếp hết đất nhà ông Ngọc Văn Trí - đến hết đất nhà ông Đường Trung Tuấn960.000----Đất TM-DV đô thị
276Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcTiếp hết đất nhà ông Ngọc Văn Trí - đến hết đất nhà ông Đường Trung Tuấn1.200.000----Đất ở đô thị
277Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcĐoạn từ nhà ông Bế Đình Thanh - đến hết đất ông Ngọc Văn Trí900.000----Đất SX-KD đô thị
278Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcĐoạn từ nhà ông Bế Đình Thanh - đến hết đất ông Ngọc Văn Trí1.200.000----Đất TM-DV đô thị
279Huyện Ngân SơnQL3 (đi về phía Lãng Ngâm) - Thị trấn Nà PhặcĐoạn từ nhà ông Bế Đình Thanh - đến hết đất ông Ngọc Văn Trí1.500.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap