Bảng giá đất huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

0 5.133

Bảng giá đất huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng mới nhất theo Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý

– Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024

– Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng

3. Bảng giá đất huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Vị trí 1: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp; thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; gần khu tập trung dân cư; gần thị trường tiêu thu sản phẩm.

– Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp; thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; gần khu tập trung dân cư; gần thị trường tiêu thu sản phẩm nhưng có từ 1 đến 2 yếu tố kém thuận lợi vị trí 1.

– Vị trí 3, 4, 5, ..: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp; thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; gần khu tập trung dân cư; gần thị trường tiêu thụ sản phẩm nhưng có từ 1 đến 2 yếu tố kém thuận lợi vị trí liền kề trước đó.

3.1.2. Đối với đất ở tại nông thôn

– Vị trí 1: Thửa đất có cạnh tiếp giáp với đường Quốc lộ, đường Tỉnh, đường Huyện, đường nhựa, đường giao thông liên xã, liên ấp; tiếp giáp trục giao thông trung tâm khu vực, trung tâm chợ xã, trường học; có kết cấu hạ tầng thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi cao nhất.

– Vị trí 2: Thửa đất có cạnh tiếp giáp các tuyến đường như vị trí 1 nhưng mức thuận lợi về giao thông, kết cấu hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi kém hơn vị trí 1.

– Vị trí 3: Thửa đất có cạnh tiếp giáp các tuyến đường như vị trí 2 nhưng mức thuận lợi về giao thông, kết cấu hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi kém hơn vị trí 2.

– Vị trí 4: Thửa đất có cạnh tiếp giáp các tuyến đường như vị trí 3 nhưng mức thuận lợi về giao thông, kết cấu hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi kém hơn vị trí 3.

3.1.3. Đối với đất ở tại đô thị

– Vị trí 1: Là vị trí có mặt tiền tiếp giáp các trục đường, đoạn đường giao thông chính có điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực thuận lợi nhất và có khả năng sinh lợi cao nhất.

– Các vị trí tiếp theo (vị trí 2, 3, 4, 5,..): Là vị trí có mặt tiền tiếp giáp các trục đường, đoạn đường giao thông kế tiếp vị trí trước đó và có điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh kém thuận lợi vị trí liền kề trước đó; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực xa hơn vị trí liền kề trước đó và có khả năng sinh lợi thấp hơn vị trí liền kề trước đó.

3.2. Bảng giá đất huyện Mỹ Tú –  tỉnh Sóc Trăng

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
4Huyện Mỹ TúĐường đal, xã Phú MỹNgã 3 ông Giao - Cầu chùa Bưng Kha Don150.000----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Mỹ TúĐường đal, xã Phú MỹNgã 3 ông Giao - Cầu chùa Bưng Kha Don200.000----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Mỹ TúĐường đal, xã Phú MỹNgã 3 ông Giao - Cầu chùa Bưng Kha Don250.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹĐường Tỉnh 939 - Kênh 2300.000----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹĐường Tỉnh 939 - Kênh 2400.000----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹĐường Tỉnh 939 - Kênh 2500.000----Đất ở nông thôn
10Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹHai bên nhà lồng chợ Phú Mỹ -420.000----Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹHai bên nhà lồng chợ Phú Mỹ -560.000----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Phú MỹHai bên nhà lồng chợ Phú Mỹ -700.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Mỹ TúLộ đal Phú Tức - Xã Phú MỹCống Thủy lợi - Hết đường đal216.000----Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Mỹ TúLộ đal Phú Tức - Xã Phú MỹCống Thủy lợi - Hết đường đal288.000----Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Mỹ TúLộ đal Phú Tức - Xã Phú MỹCống Thủy lợi - Hết đường đal360.000----Đất ở nông thôn
16Huyện Mỹ TúLộ đal Phú Tức - Xã Phú MỹGiáp ranh Phường 2, thành phố Sóc Trăng - Cống Thủy lợi258.000----Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Mỹ TúLộ đal Phú Tức - Xã Phú MỹGiáp ranh Phường 2, thành phố Sóc Trăng - Cống Thủy lợi344.000----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Mỹ TúLộ đal Phú Tức - Xã Phú MỹGiáp ranh Phường 2, thành phố Sóc Trăng - Cống Thủy lợi430.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Phú MỹKênh Phú Mỹ 1 - Rạch Rê210.000----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Phú MỹKênh Phú Mỹ 1 - Rạch Rê280.000----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Phú MỹKênh Phú Mỹ 1 - Rạch Rê350.000----Đất ở nông thôn
22Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Phú MỹRanh đường Tỉnh 939 - Kênh Phú Mỹ 1210.000----Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Phú MỹRanh đường Tỉnh 939 - Kênh Phú Mỹ 1280.000----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Phú MỹRanh đường Tỉnh 939 - Kênh Phú Mỹ 1350.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹGiáp ranh Đồn công tác CT28 - Cầu Trắng300.000----Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹGiáp ranh Đồn công tác CT28 - Cầu Trắng400.000----Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹGiáp ranh Đồn công tác CT28 - Cầu Trắng500.000----Đất ở nông thôn
28Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹCầu Phú Mỹ 2 - Hết ranh Đồn công tác CT28300.000----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹCầu Phú Mỹ 2 - Hết ranh Đồn công tác CT28400.000----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹCầu Phú Mỹ 2 - Hết ranh Đồn công tác CT28500.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹCổng xà la ten - Cầu Phú Mỹ 2420.000----Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹCổng xà la ten - Cầu Phú Mỹ 2560.000----Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹCổng xà la ten - Cầu Phú Mỹ 2700.000----Đất ở nông thôn
34Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹGiáp ranh xã Đại Tâm - Cổng xà la ten240.000----Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹGiáp ranh xã Đại Tâm - Cổng xà la ten320.000----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Phú MỹGiáp ranh xã Đại Tâm - Cổng xà la ten400.000----Đất ở nông thôn
37Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ TúCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ TúCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ TúCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
40Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúGiáp ranh xã Hưng Phú - Cầu Trà Cú Cạn180.000----Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúGiáp ranh xã Hưng Phú - Cầu Trà Cú Cạn240.000----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúGiáp ranh xã Hưng Phú - Cầu Trà Cú Cạn300.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 (đường trung tâm xã) - Xã Mỹ TúKênh Cây Bàn - Đường Tỉnh 940180.000----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 (đường trung tâm xã) - Xã Mỹ TúKênh Cây Bàn - Đường Tỉnh 940240.000----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 (đường trung tâm xã) - Xã Mỹ TúKênh Cây Bàn - Đường Tỉnh 940300.000----Đất ở nông thôn
46Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Giáp ranh xã Mỹ Phước240.000----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Giáp ranh xã Mỹ Phước320.000----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Giáp ranh xã Mỹ Phước400.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ TúCầu Số 2 - Giáp ranh xã Mỹ Thuận300.000----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ TúCầu Số 2 - Giáp ranh xã Mỹ Thuận400.000----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ TúCầu Số 2 - Giáp ranh xã Mỹ Thuận500.000----Đất ở nông thôn
52Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Cầu Số 2360.000----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Cầu Số 2480.000----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Cầu Số 2600.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Mỹ TúĐường Vòng Cung - Cây Bàng - Xã Mỹ TúKinh 6 Đen - Hết đất Trường Mẫu giáo xã Mỹ Tú150.000----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Mỹ TúĐường Vòng Cung - Cây Bàng - Xã Mỹ TúKinh 6 Đen - Hết đất Trường Mẫu giáo xã Mỹ Tú200.000----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Mỹ TúĐường Vòng Cung - Cây Bàng - Xã Mỹ TúKinh 6 Đen - Hết đất Trường Mẫu giáo xã Mỹ Tú250.000----Đất ở nông thôn
58Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúGiáp ranh đất ông Hai Lích - Cầu Mai Văn Thời (cầu xã)240.000----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúGiáp ranh đất ông Hai Lích - Cầu Mai Văn Thời (cầu xã)320.000----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúGiáp ranh đất ông Hai Lích - Cầu Mai Văn Thời (cầu xã)400.000----Đất ở nông thôn
61Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúCầu 8 Lương - Hết ranh đất ông Hai Lích210.000----Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúCầu 8 Lương - Hết ranh đất ông Hai Lích280.000----Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Mỹ TúCầu 8 Lương - Hết ranh đất ông Hai Lích350.000----Đất ở nông thôn
64Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Giáp ranh xã Mỹ Phước210.000----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Giáp ranh xã Mỹ Phước280.000----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Xã Mỹ TúGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Giáp ranh xã Mỹ Phước350.000----Đất ở nông thôn
67Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Hưng PhúCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Hưng PhúCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Hưng PhúCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
70Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Hưng PhúQuản lộ Phụng Hiệp - Giáp ranh xã Mỹ Tú180.000----Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Hưng PhúQuản lộ Phụng Hiệp - Giáp ranh xã Mỹ Tú240.000----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Mỹ TúĐường Huyện 86 - Xã Hưng PhúQuản lộ Phụng Hiệp - Giáp ranh xã Mỹ Tú300.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúCầu Nguyễn Việt Hồng - Giáp ranh xã Mỹ phước180.000----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúCầu Nguyễn Việt Hồng - Giáp ranh xã Mỹ phước240.000----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúCầu Nguyễn Việt Hồng - Giáp ranh xã Mỹ phước300.000----Đất ở nông thôn
76Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúCầu Kênh 1000 - Cầu Nguyễn Việt Hồng180.000----Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúCầu Kênh 1000 - Cầu Nguyễn Việt Hồng240.000----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúCầu Kênh 1000 - Cầu Nguyễn Việt Hồng300.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúĐầu ranh đất UBND xã - Cầu Kênh 1000360.000----Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúĐầu ranh đất UBND xã - Cầu Kênh 1000480.000----Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Mỹ TúĐường ô tô đến trung tâm xã (ĐH 81) - Xã Hưng PhúĐầu ranh đất UBND xã - Cầu Kênh 1000600.000----Đất ở nông thôn
82Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Út Cứng - Kênh Ka Rê360.000----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Út Cứng - Kênh Ka Rê480.000----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Út Cứng - Kênh Ka Rê600.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Tư Lang - Kênh Út Cứng360.000----Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Tư Lang - Kênh Út Cứng480.000----Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Tư Lang - Kênh Út Cứng600.000----Đất ở nông thôn
88Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Chín Mùi - Kênh Tư Lang360.000----Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Chín Mùi - Kênh Tư Lang480.000----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Chín Mùi - Kênh Tư Lang600.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Miễu - Kênh Chín Mùi330.000----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Miễu - Kênh Chín Mùi440.000----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Miễu - Kênh Chín Mùi550.000----Đất ở nông thôn
94Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Bắc Bộ - Kênh Miễu360.000----Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Bắc Bộ - Kênh Miễu480.000----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Bắc Bộ - Kênh Miễu600.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Đập Đá - Kênh Bắc Bộ300.000----Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Đập Đá - Kênh Bắc Bộ400.000----Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Hưng PhúKênh Đập Đá - Kênh Bắc Bộ500.000----Đất ở nông thôn
100Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Chín Mùi - Kênh Ka Rê240.000----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Chín Mùi - Kênh Ka Rê320.000----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Chín Mùi - Kênh Ka Rê400.000----Đất ở nông thôn
103Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Miễu - Kênh Chín Mùi210.000----Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Miễu - Kênh Chín Mùi280.000----Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Miễu - Kênh Chín Mùi350.000----Đất ở nông thôn
106Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Bắc Bộ - Kênh Miễu360.000----Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Bắc Bộ - Kênh Miễu480.000----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Bắc Bộ - Kênh Miễu600.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Đập Đá - Kênh Bắc Bộ180.000----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Đập Đá - Kênh Bắc Bộ240.000----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Hưng PhúKênh Đập Đá - Kênh Bắc Bộ300.000----Đất ở nông thôn
112Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Long HưngCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Long HưngCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Long HưngCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
115Huyện Mỹ TúĐường 85 - Xã Long HưngĐường Tỉnh 940 - Kênh Đập Đá600.000----Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Mỹ TúĐường 85 - Xã Long HưngĐường Tỉnh 940 - Kênh Đập Đá800.000----Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Mỹ TúĐường 85 - Xã Long HưngĐường Tỉnh 940 - Kênh Đập Đá1.000.000----Đất ở nông thôn
118Huyện Mỹ TúĐường D1-N3 - Xã Long HưngQuốc lộ Phụng hiệp - Hết đất chợ Long Hưng600.000----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Mỹ TúĐường D1-N3 - Xã Long HưngQuốc lộ Phụng hiệp - Hết đất chợ Long Hưng800.000----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Mỹ TúĐường D1-N3 - Xã Long HưngQuốc lộ Phụng hiệp - Hết đất chợ Long Hưng1.000.000----Đất ở nông thôn
121Huyện Mỹ TúĐường D3-N6, xã Long Hưng - Xã Long HưngToàn tuyến -900.000----Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Mỹ TúĐường D3-N6, xã Long Hưng - Xã Long HưngToàn tuyến -1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Mỹ TúĐường D3-N6, xã Long Hưng - Xã Long HưngToàn tuyến -1.500.000----Đất ở nông thôn
124Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 5, 6 -1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 5, 6 -2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 5, 6 -2.500.000----Đất ở nông thôn
127Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 2, 3, 4 -1.320.000----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 2, 3, 4 -1.760.000----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 2, 3, 4 -2.200.000----Đất ở nông thôn
130Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 1 -1.680.000----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 1 -2.240.000----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng - Xã Long HưngDãy Khu phố 1 -2.800.000----Đất ở nông thôn
133Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngKênh Hai Bá - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa210.000----Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngKênh Hai Bá - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa280.000----Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngKênh Hai Bá - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa350.000----Đất ở nông thôn
136Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngCống 3 Đấu - Kênh Hai Bá240.000----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngCống 3 Đấu - Kênh Hai Bá320.000----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngCống 3 Đấu - Kênh Hai Bá400.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngGiáp Quản lộ Phụng Hiệp - Cống 3 Đấu360.000----Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngGiáp Quản lộ Phụng Hiệp - Cống 3 Đấu480.000----Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Mỹ TúĐường 940 - Xã Long HưngGiáp Quản lộ Phụng Hiệp - Cống 3 Đấu600.000----Đất ở nông thôn
142Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 - Xã Long HưngCầu vượt Mỹ Khánh - Cầu qua UBND xã và nhánh đến hết đất Trường THCS Long Hưng A300.000----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 - Xã Long HưngCầu vượt Mỹ Khánh - Cầu qua UBND xã và nhánh đến hết đất Trường THCS Long Hưng A400.000----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 - Xã Long HưngCầu vượt Mỹ Khánh - Cầu qua UBND xã và nhánh đến hết đất Trường THCS Long Hưng A500.000----Đất ở nông thôn
145Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 - Xã Long HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Cầu vượt Mỹ Khánh240.000----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 - Xã Long HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Cầu vượt Mỹ Khánh320.000----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 - Xã Long HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Cầu vượt Mỹ Khánh400.000----Đất ở nông thôn
148Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngCầu 1/5 - Cầu Đập Đá420.000----Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngCầu 1/5 - Cầu Đập Đá560.000----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngCầu 1/5 - Cầu Đập Đá700.000----Đất ở nông thôn
151Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngCầu Mỹ Khánh - Cầu 1/5540.000----Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngCầu Mỹ Khánh - Cầu 1/5720.000----Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngCầu Mỹ Khánh - Cầu 1/5900.000----Đất ở nông thôn
154Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngGiáp ranh tỉnh Hậu Giang - Cầu Mỹ Khánh450.000----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngGiáp ranh tỉnh Hậu Giang - Cầu Mỹ Khánh600.000----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Mỹ TúQuốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp - Xã Long HưngGiáp ranh tỉnh Hậu Giang - Cầu Mỹ Khánh750.000----Đất ở nông thôn
157Huyện Mỹ TúHuyện lộ 32 - Xã Long HưngCầu vượt Tân Phước - Giáp ranh huyện Châu Thành210.000----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Mỹ TúHuyện lộ 32 - Xã Long HưngCầu vượt Tân Phước - Giáp ranh huyện Châu Thành280.000----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Mỹ TúHuyện lộ 32 - Xã Long HưngCầu vượt Tân Phước - Giáp ranh huyện Châu Thành350.000----Đất ở nông thôn
160Huyện Mỹ TúHuyện lộ 32 - Xã Long HưngCầu qua UBND xã - Cầu vượt Tân Phước300.000----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Mỹ TúHuyện lộ 32 - Xã Long HưngCầu qua UBND xã - Cầu vượt Tân Phước400.000----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Mỹ TúHuyện lộ 32 - Xã Long HưngCầu qua UBND xã - Cầu vượt Tân Phước500.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngKênh 1/5 - Kênh Đập Đá240.000----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngKênh 1/5 - Kênh Đập Đá320.000----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngKênh 1/5 - Kênh Đập Đá400.000----Đất ở nông thôn
166Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh đất ông Lê Việt Hùng - Kênh 1/5360.000----Đất SX-KD nông thôn
167Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh đất ông Lê Việt Hùng - Kênh 1/5480.000----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh đất ông Lê Việt Hùng - Kênh 1/5600.000----Đất ở nông thôn
169Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh Trung tâm Thương mại - Hết ranh đất ông Lê Việt Hùng420.000----Đất SX-KD nông thôn
170Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh Trung tâm Thương mại - Hết ranh đất ông Lê Việt Hùng560.000----Đất TM-DV nông thôn
171Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh Trung tâm Thương mại - Hết ranh đất ông Lê Việt Hùng700.000----Đất ở nông thôn
172Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngCầu qua UB Xã - Hết ranh Trung tâm Thương mại1.260.000----Đất SX-KD nông thôn
173Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngCầu qua UB Xã - Hết ranh Trung tâm Thương mại1.680.000----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngCầu qua UB Xã - Hết ranh Trung tâm Thương mại2.100.000----Đất ở nông thôn
175Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngCầu Vượt Mỹ Khánh - Cầu Qua UB Xã360.000----Đất SX-KD nông thôn
176Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngCầu Vượt Mỹ Khánh - Cầu Qua UB Xã480.000----Đất TM-DV nông thôn
177Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngCầu Vượt Mỹ Khánh - Cầu Qua UB Xã600.000----Đất ở nông thôn
178Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngKênh Hai Bá - Cầu Vượt Mỹ Khánh264.000----Đất SX-KD nông thôn
179Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngKênh Hai Bá - Cầu Vượt Mỹ Khánh352.000----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngKênh Hai Bá - Cầu Vượt Mỹ Khánh440.000----Đất ở nông thôn
181Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Kênh Hai Bá180.000----Đất SX-KD nông thôn
182Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Kênh Hai Bá240.000----Đất TM-DV nông thôn
183Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87B - Xã Long HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Kênh Hai Bá300.000----Đất ở nông thôn
184Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Thuận HưngCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
185Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Thuận HưngCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Thuận HưngCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
187Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Sư Tử - Giáp ranh xã Phú Mỹ150.000----Đất SX-KD nông thôn
188Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Sư Tử - Giáp ranh xã Phú Mỹ200.000----Đất TM-DV nông thôn
189Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Sư Tử - Giáp ranh xã Phú Mỹ250.000----Đất ở nông thôn
190Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Sập - Giáp ranh xã Phú Mỹ150.000----Đất SX-KD nông thôn
191Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Sập - Giáp ranh xã Phú Mỹ200.000----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Sập - Giáp ranh xã Phú Mỹ250.000----Đất ở nông thôn
193Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Trà Lây 1 - Giáp ranh xã Phú Mỹ150.000----Đất SX-KD nông thôn
194Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Trà Lây 1 - Giáp ranh xã Phú Mỹ200.000----Đất TM-DV nông thôn
195Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngCầu Trà Lây 1 - Giáp ranh xã Phú Mỹ250.000----Đất ở nông thôn
196Huyện Mỹ TúLộ đal Bờ Tây Cái Triết - Xã Thuận HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Lộ đal Vàm Đình150.000----Đất SX-KD nông thôn
197Huyện Mỹ TúLộ đal Bờ Tây Cái Triết - Xã Thuận HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Lộ đal Vàm Đình200.000----Đất TM-DV nông thôn
198Huyện Mỹ TúLộ đal Bờ Tây Cái Triết - Xã Thuận HưngGiáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Lộ đal Vàm Đình250.000----Đất ở nông thôn
199Huyện Mỹ TúLộ đal sông Ô Quên, xã Thuận Hưng - Xã Thuận HưngCầu Đồn - Giáp ranh xã Mỹ Hương150.000----Đất SX-KD nông thôn
200Huyện Mỹ TúLộ đal sông Ô Quên, xã Thuận Hưng - Xã Thuận HưngCầu Đồn - Giáp ranh xã Mỹ Hương200.000----Đất TM-DV nông thôn
201Huyện Mỹ TúLộ đal sông Ô Quên, xã Thuận Hưng - Xã Thuận HưngCầu Đồn - Giáp ranh xã Mỹ Hương250.000----Đất ở nông thôn
202Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngGiáp ranh xã Mỹ Hương - Hết lộ đal Thiện Bình150.000----Đất SX-KD nông thôn
203Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngGiáp ranh xã Mỹ Hương - Hết lộ đal Thiện Bình200.000----Đất TM-DV nông thôn
204Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Thuận HưngGiáp ranh xã Mỹ Hương - Hết lộ đal Thiện Bình250.000----Đất ở nông thôn
205Huyện Mỹ TúLộ đal Vàm Đình - Xã Thuận HưngCống Mỹ Hòa - Đường Huyện 88150.000----Đất SX-KD nông thôn
206Huyện Mỹ TúLộ đal Vàm Đình - Xã Thuận HưngCống Mỹ Hòa - Đường Huyện 88200.000----Đất TM-DV nông thôn
207Huyện Mỹ TúLộ đal Vàm Đình - Xã Thuận HưngCống Mỹ Hòa - Đường Huyện 88250.000----Đất ở nông thôn
208Huyện Mỹ TúLộ đal Rạch Tà Sam - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Hết đất ông Lê Văn Lé150.000----Đất SX-KD nông thôn
209Huyện Mỹ TúLộ đal Rạch Tà Sam - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Hết đất ông Lê Văn Lé200.000----Đất TM-DV nông thôn
210Huyện Mỹ TúLộ đal Rạch Tà Sam - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Hết đất ông Lê Văn Lé250.000----Đất ở nông thôn
211Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88B - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Giáp ranh xã Mỹ Hương150.000----Đất SX-KD nông thôn
212Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88B - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Giáp ranh xã Mỹ Hương200.000----Đất TM-DV nông thôn
213Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88B - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Giáp ranh xã Mỹ Hương250.000----Đất ở nông thôn
214Huyện Mỹ TúLộ đal (Song song ĐT 938) - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Giáp ranh xã Mỹ Hương150.000----Đất SX-KD nông thôn
215Huyện Mỹ TúLộ đal (Song song ĐT 938) - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Giáp ranh xã Mỹ Hương200.000----Đất TM-DV nông thôn
216Huyện Mỹ TúLộ đal (Song song ĐT 938) - Xã Thuận HưngĐường Huyện 88 - Giáp ranh xã Mỹ Hương250.000----Đất ở nông thôn
217Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88 - Xã Thuận HưngGiáp ranh Cầu Ngang - Đường Tỉnh 938150.000----Đất SX-KD nông thôn
218Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88 - Xã Thuận HưngGiáp ranh Cầu Ngang - Đường Tỉnh 938200.000----Đất TM-DV nông thôn
219Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88 - Xã Thuận HưngGiáp ranh Cầu Ngang - Đường Tỉnh 938250.000----Đất ở nông thôn
220Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88 - Xã Thuận HưngCầu Đồn - Giáp ranh Cầu Ngang180.000----Đất SX-KD nông thôn
221Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88 - Xã Thuận HưngCầu Đồn - Giáp ranh Cầu Ngang240.000----Đất TM-DV nông thôn
222Huyện Mỹ TúĐường Huyện 88 - Xã Thuận HưngCầu Đồn - Giáp ranh Cầu Ngang300.000----Đất ở nông thôn
223Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngGiáp kênh Tà Chum - Giáp ranh xã Mỹ Thuận240.000----Đất SX-KD nông thôn
224Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngGiáp kênh Tà Chum - Giáp ranh xã Mỹ Thuận320.000----Đất TM-DV nông thôn
225Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngGiáp kênh Tà Chum - Giáp ranh xã Mỹ Thuận400.000----Đất ở nông thôn
226Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngGiáp cầu Trà Lây 1 - Giáp kênh Tà Chum330.000----Đất SX-KD nông thôn
227Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngGiáp cầu Trà Lây 1 - Giáp kênh Tà Chum440.000----Đất TM-DV nông thôn
228Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngGiáp cầu Trà Lây 1 - Giáp kênh Tà Chum550.000----Đất ở nông thôn
229Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngCầu trắng - Giáp cầu Trà Lây 1480.000----Đất SX-KD nông thôn
230Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngCầu trắng - Giáp cầu Trà Lây 1640.000----Đất TM-DV nông thôn
231Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Thuận HưngCầu trắng - Giáp cầu Trà Lây 1800.000----Đất ở nông thôn
232Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Thuận HưngCầu trắng - Hết ranh đất Trạm bơm900.000----Đất SX-KD nông thôn
233Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Thuận HưngCầu trắng - Hết ranh đất Trạm bơm1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
234Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Thuận HưngCầu trắng - Hết ranh đất Trạm bơm1.500.000----Đất ở nông thôn
235Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ ThuậnCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
236Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ ThuậnCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
237Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ ThuậnCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
238Huyện Mỹ TúLộ Rạch Chưng - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất Trường TH Mỹ Thuận B - Hết đất Salate Prêch Chanh150.000----Đất SX-KD nông thôn
239Huyện Mỹ TúLộ Rạch Chưng - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất Trường TH Mỹ Thuận B - Hết đất Salate Prêch Chanh200.000----Đất TM-DV nông thôn
240Huyện Mỹ TúLộ Rạch Chưng - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất Trường TH Mỹ Thuận B - Hết đất Salate Prêch Chanh250.000----Đất ở nông thôn
241Huyện Mỹ TúĐường đal Bưng Coi - Xã Mỹ ThuậnCầu Bưng Coi - Cầu Ba Khánh150.000----Đất SX-KD nông thôn
242Huyện Mỹ TúĐường đal Bưng Coi - Xã Mỹ ThuậnCầu Bưng Coi - Cầu Ba Khánh200.000----Đất TM-DV nông thôn
243Huyện Mỹ TúĐường đal Bưng Coi - Xã Mỹ ThuậnCầu Bưng Coi - Cầu Ba Khánh250.000----Đất ở nông thôn
244Huyện Mỹ TúLộ Sơn Pich - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất ông Đặng Văn Bùi - Hết ranh đất bà Nguyễn Thị Tròn150.000----Đất SX-KD nông thôn
245Huyện Mỹ TúLộ Sơn Pich - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất ông Đặng Văn Bùi - Hết ranh đất bà Nguyễn Thị Tròn200.000----Đất TM-DV nông thôn
246Huyện Mỹ TúLộ Sơn Pich - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất ông Đặng Văn Bùi - Hết ranh đất bà Nguyễn Thị Tròn250.000----Đất ở nông thôn
247Huyện Mỹ TúLộ đê Phân trường - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất ông Nguyễn Hoàng Anh - Đường vào cầu Mỹ Phước150.000----Đất SX-KD nông thôn
248Huyện Mỹ TúLộ đê Phân trường - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất ông Nguyễn Hoàng Anh - Đường vào cầu Mỹ Phước200.000----Đất TM-DV nông thôn
249Huyện Mỹ TúLộ đê Phân trường - Xã Mỹ ThuậnĐầu ranh đất ông Nguyễn Hoàng Anh - Đường vào cầu Mỹ Phước250.000----Đất ở nông thôn
250Huyện Mỹ TúLộ Tam Sóc - Xã Mỹ ThuậnLý Sỹ Tol - Hết ranh đất ông Danh Na Hoàng Ne150.000----Đất SX-KD nông thôn
251Huyện Mỹ TúLộ Tam Sóc - Xã Mỹ ThuậnLý Sỹ Tol - Hết ranh đất ông Danh Na Hoàng Ne200.000----Đất TM-DV nông thôn
252Huyện Mỹ TúLộ Tam Sóc - Xã Mỹ ThuậnLý Sỹ Tol - Hết ranh đất ông Danh Na Hoàng Ne250.000----Đất ở nông thôn
253Huyện Mỹ TúLộ rạch Bố Thảo Bờ Tây - Xã Mỹ ThuậnCầu Hai Tiếu - Hết ranh đất bà Dương Du Nia150.000----Đất SX-KD nông thôn
254Huyện Mỹ TúLộ rạch Bố Thảo Bờ Tây - Xã Mỹ ThuậnCầu Hai Tiếu - Hết ranh đất bà Dương Du Nia200.000----Đất TM-DV nông thôn
255Huyện Mỹ TúLộ rạch Bố Thảo Bờ Tây - Xã Mỹ ThuậnCầu Hai Tiếu - Hết ranh đất bà Dương Du Nia250.000----Đất ở nông thôn
256Huyện Mỹ TúĐường cống Lâm Trường - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -120.000----Đất SX-KD nông thôn
257Huyện Mỹ TúĐường cống Lâm Trường - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -160.000----Đất TM-DV nông thôn
258Huyện Mỹ TúĐường cống Lâm Trường - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -200.000----Đất ở nông thôn
259Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc D2 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -120.000----Đất SX-KD nông thôn
260Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc D2 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -160.000----Đất TM-DV nông thôn
261Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc D2 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -200.000----Đất ở nông thôn
262Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc C1 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -120.000----Đất SX-KD nông thôn
263Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc C1 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -160.000----Đất TM-DV nông thôn
264Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc C1 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -200.000----Đất ở nông thôn
265Huyện Mỹ TúVòng Cung đường 940 cũ và đường vào cầu Mỹ Phước - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -210.000----Đất SX-KD nông thôn
266Huyện Mỹ TúVòng Cung đường 940 cũ và đường vào cầu Mỹ Phước - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -280.000----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Mỹ TúVòng Cung đường 940 cũ và đường vào cầu Mỹ Phước - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -350.000----Đất ở nông thôn
268Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc C2 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
269Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc C2 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Mỹ TúĐường đal Tam Sóc C2 - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
271Huyện Mỹ TúĐường đal Phước Bình (3) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -162.000----Đất SX-KD nông thôn
272Huyện Mỹ TúĐường đal Phước Bình (3) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -216.000----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Mỹ TúĐường đal Phước Bình (3) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -270.000----Đất ở nông thôn
274Huyện Mỹ TúĐường đal Phước Bình (2m) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
275Huyện Mỹ TúĐường đal Phước Bình (2m) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Mỹ TúĐường đal Phước Bình (2m) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
277Huyện Mỹ TúĐường đal Phước An - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
278Huyện Mỹ TúĐường đal Phước An - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
279Huyện Mỹ TúĐường đal Phước An - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
280Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Mỹ ThuậnĐường Huyện 87 (đường Rạch Rê) - Giáp ranh xã Phú Mỹ150.000----Đất SX-KD nông thôn
281Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Mỹ ThuậnĐường Huyện 87 (đường Rạch Rê) - Giáp ranh xã Phú Mỹ200.000----Đất TM-DV nông thôn
282Huyện Mỹ TúĐường Huyện 89 - Xã Mỹ ThuậnĐường Huyện 87 (đường Rạch Rê) - Giáp ranh xã Phú Mỹ250.000----Đất ở nông thôn
283Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 (đường Rạch Rê) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
284Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 (đường Rạch Rê) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
285Huyện Mỹ TúĐường Huyện 87 (đường Rạch Rê) - Xã Mỹ ThuậnToàn tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
286Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ ThuậnĐường Tỉnh 940 - Giáp ranh xã Mỹ Phước (Cầu kinh số 3)180.000----Đất SX-KD nông thôn
287Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ ThuậnĐường Tỉnh 940 - Giáp ranh xã Mỹ Phước (Cầu kinh số 3)240.000----Đất TM-DV nông thôn
288Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ ThuậnĐường Tỉnh 940 - Giáp ranh xã Mỹ Phước (Cầu kinh số 3)300.000----Đất ở nông thôn
289Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ ThuậnCầu Cái Trầu mới - Giáp ranh huyện Thạnh Trị180.000----Đất SX-KD nông thôn
290Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ ThuậnCầu Cái Trầu mới - Giáp ranh huyện Thạnh Trị240.000----Đất TM-DV nông thôn
291Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ ThuậnCầu Cái Trầu mới - Giáp ranh huyện Thạnh Trị300.000----Đất ở nông thôn
292Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ ThuậnRanh xã Mỹ Tú - Cầu Cái Trầu mới360.000----Đất SX-KD nông thôn
293Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ ThuậnRanh xã Mỹ Tú - Cầu Cái Trầu mới480.000----Đất TM-DV nông thôn
294Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 940 - Xã Mỹ ThuậnRanh xã Mỹ Tú - Cầu Cái Trầu mới600.000----Đất ở nông thôn
295Huyện Mỹ TúLộ đal Ô Quên - Xã Mỹ ThuậnCầu Ô Quên - ĐT 938150.000----Đất SX-KD nông thôn
296Huyện Mỹ TúLộ đal Ô Quên - Xã Mỹ ThuậnCầu Ô Quên - ĐT 938200.000----Đất TM-DV nông thôn
297Huyện Mỹ TúLộ đal Ô Quên - Xã Mỹ ThuậnCầu Ô Quên - ĐT 938250.000----Đất ở nông thôn
298Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Mỹ ThuậnGiáp ranh đất trạm cấp nước (Tam sóc A) - Sông Nhu Gia và cầu Mỹ Phước300.000----Đất SX-KD nông thôn
299Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Mỹ ThuậnGiáp ranh đất trạm cấp nước (Tam sóc A) - Sông Nhu Gia và cầu Mỹ Phước400.000----Đất TM-DV nông thôn
300Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Mỹ ThuậnGiáp ranh đất trạm cấp nước (Tam sóc A) - Sông Nhu Gia và cầu Mỹ Phước500.000----Đất ở nông thôn
301Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Mỹ ThuậnGiáp ranh xã Thuận Hưng - Hết ranh đất Trạm cấp nước (Tam Sóc A)240.000----Đất SX-KD nông thôn
302Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Mỹ ThuậnGiáp ranh xã Thuận Hưng - Hết ranh đất Trạm cấp nước (Tam Sóc A)320.000----Đất TM-DV nông thôn
303Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 938 - Xã Mỹ ThuậnGiáp ranh xã Thuận Hưng - Hết ranh đất Trạm cấp nước (Tam Sóc A)400.000----Đất ở nông thôn
304Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ PhướcCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
305Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ PhướcCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
306Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ PhướcCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
307Huyện Mỹ TúLộ Xáng Cụt - Xã Mỹ PhướcĐầu ranh đất Trường học Mỹ Phước B - Cầu Út Tưởng180.000----Đất SX-KD nông thôn
308Huyện Mỹ TúLộ Xáng Cụt - Xã Mỹ PhướcĐầu ranh đất Trường học Mỹ Phước B - Cầu Út Tưởng240.000----Đất TM-DV nông thôn
309Huyện Mỹ TúLộ Xáng Cụt - Xã Mỹ PhướcĐầu ranh đất Trường học Mỹ Phước B - Cầu Út Tưởng300.000----Đất ở nông thôn
310Huyện Mỹ TúĐường đal Thới B - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Giáp ranh thị xã Ngã Năm180.000----Đất SX-KD nông thôn
311Huyện Mỹ TúĐường đal Thới B - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Giáp ranh thị xã Ngã Năm240.000----Đất TM-DV nông thôn
312Huyện Mỹ TúĐường đal Thới B - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Giáp ranh thị xã Ngã Năm300.000----Đất ở nông thôn
313Huyện Mỹ TúĐường đal Trường A - Trường B - Xã Mỹ PhướcKênh 7 Xáng - Kênh U Quên180.000----Đất SX-KD nông thôn
314Huyện Mỹ TúĐường đal Trường A - Trường B - Xã Mỹ PhướcKênh 7 Xáng - Kênh U Quên240.000----Đất TM-DV nông thôn
315Huyện Mỹ TúĐường đal Trường A - Trường B - Xã Mỹ PhướcKênh 7 Xáng - Kênh U Quên300.000----Đất ở nông thôn
316Huyện Mỹ TúĐường đal Lợi Phước An B - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Kênh Xóm Tiệm180.000----Đất SX-KD nông thôn
317Huyện Mỹ TúĐường đal Lợi Phước An B - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Kênh Xóm Tiệm240.000----Đất TM-DV nông thôn
318Huyện Mỹ TúĐường đal Lợi Phước An B - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Kênh Xóm Tiệm300.000----Đất ở nông thôn
319Huyện Mỹ TúĐường đal Lợi Phước An A - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Kênh 3 Trung180.000----Đất SX-KD nông thôn
320Huyện Mỹ TúĐường đal Lợi Phước An A - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Kênh 3 Trung240.000----Đất TM-DV nông thôn
321Huyện Mỹ TúĐường đal Lợi Phước An A - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Kênh 3 Trung300.000----Đất ở nông thôn
322Huyện Mỹ TúĐường Vào Khu Căn Cứ - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Khu căn cứ240.000----Đất SX-KD nông thôn
323Huyện Mỹ TúĐường Vào Khu Căn Cứ - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Khu căn cứ320.000----Đất TM-DV nông thôn
324Huyện Mỹ TúĐường Vào Khu Căn Cứ - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 82 - Khu căn cứ400.000----Đất ở nông thôn
325Huyện Mỹ TúLộ Giải Phóng - Xã Mỹ PhướcLộ Nhu Gia - Giáp kênh Trà Cú Cạn150.000----Đất SX-KD nông thôn
326Huyện Mỹ TúLộ Giải Phóng - Xã Mỹ PhướcLộ Nhu Gia - Giáp kênh Trà Cú Cạn200.000----Đất TM-DV nông thôn
327Huyện Mỹ TúLộ Giải Phóng - Xã Mỹ PhướcLộ Nhu Gia - Giáp kênh Trà Cú Cạn250.000----Đất ở nông thôn
328Huyện Mỹ TúĐường Bắc Quản lộ Nhu Gia - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -210.000----Đất SX-KD nông thôn
329Huyện Mỹ TúĐường Bắc Quản lộ Nhu Gia - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -280.000----Đất TM-DV nông thôn
330Huyện Mỹ TúĐường Bắc Quản lộ Nhu Gia - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -350.000----Đất ở nông thôn
331Huyện Mỹ TúKhu vực chợ - Xã Mỹ PhướcCác lộ bên dãy nhà lồng chợ -360.000----Đất SX-KD nông thôn
332Huyện Mỹ TúKhu vực chợ - Xã Mỹ PhướcCác lộ bên dãy nhà lồng chợ -480.000----Đất TM-DV nông thôn
333Huyện Mỹ TúKhu vực chợ - Xã Mỹ PhướcCác lộ bên dãy nhà lồng chợ -600.000----Đất ở nông thôn
334Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -240.000----Đất SX-KD nông thôn
335Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -320.000----Đất TM-DV nông thôn
336Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -400.000----Đất ở nông thôn
337Huyện Mỹ TúĐường Huyện 81 (trung tâm xã Hưng Phú) - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 84 - Ranh xã Hưng Phú240.000----Đất SX-KD nông thôn
338Huyện Mỹ TúĐường Huyện 81 (trung tâm xã Hưng Phú) - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 84 - Ranh xã Hưng Phú320.000----Đất TM-DV nông thôn
339Huyện Mỹ TúĐường Huyện 81 (trung tâm xã Hưng Phú) - Xã Mỹ PhướcĐường Huyện 84 - Ranh xã Hưng Phú400.000----Đất ở nông thôn
340Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
341Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
342Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Xã Mỹ PhướcToàn tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
343Huyện Mỹ TúLộ Ông Ban - Xã Mỹ PhướcGiáp Huyện lộ 82 - Hết đất ông Ba Bỉnh150.000----Đất SX-KD nông thôn
344Huyện Mỹ TúLộ Ông Ban - Xã Mỹ PhướcGiáp Huyện lộ 82 - Hết đất ông Ba Bỉnh200.000----Đất TM-DV nông thôn
345Huyện Mỹ TúLộ Ông Ban - Xã Mỹ PhướcGiáp Huyện lộ 82 - Hết đất ông Ba Bỉnh250.000----Đất ở nông thôn
346Huyện Mỹ TúLộ Đập Hội - Xã Mỹ PhướcGiáp Huyện lộ 82 - Cầu Phước Trường150.000----Đất SX-KD nông thôn
347Huyện Mỹ TúLộ Đập Hội - Xã Mỹ PhướcGiáp Huyện lộ 82 - Cầu Phước Trường200.000----Đất TM-DV nông thôn
348Huyện Mỹ TúLộ Đập Hội - Xã Mỹ PhướcGiáp Huyện lộ 82 - Cầu Phước Trường250.000----Đất ở nông thôn
349Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcCầu 3 Trí - Giáp ranh thị xã Ngã Năm300.000----Đất SX-KD nông thôn
350Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcCầu 3 Trí - Giáp ranh thị xã Ngã Năm400.000----Đất TM-DV nông thôn
351Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcCầu 3 Trí - Giáp ranh thị xã Ngã Năm500.000----Đất ở nông thôn
352Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcTrạm Y tế - Cầu 3 Trí360.000----Đất SX-KD nông thôn
353Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcTrạm Y tế - Cầu 3 Trí480.000----Đất TM-DV nông thôn
354Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcTrạm Y tế - Cầu 3 Trí600.000----Đất ở nông thôn
355Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcKinh số 3 (Ranh xã Mỹ Thuận) - Trạm Y tế300.000----Đất SX-KD nông thôn
356Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcKinh số 3 (Ranh xã Mỹ Thuận) - Trạm Y tế400.000----Đất TM-DV nông thôn
357Huyện Mỹ TúĐường Huyện 82 - Xã Mỹ PhướcKinh số 3 (Ranh xã Mỹ Thuận) - Trạm Y tế500.000----Đất ở nông thôn
358Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ HươngCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD nông thôn
359Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ HươngCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV nông thôn
360Huyện Mỹ TúĐường đal - Xã Mỹ HươngCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở nông thôn
361Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngGiáp cống ranh chợ xẻo Gừa - Hết ranh đất Trại cưa ông Trần Văn Vạng660.000----Đất SX-KD nông thôn
362Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngGiáp cống ranh chợ xẻo Gừa - Hết ranh đất Trại cưa ông Trần Văn Vạng880.000----Đất TM-DV nông thôn
363Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngGiáp cống ranh chợ xẻo Gừa - Hết ranh đất Trại cưa ông Trần Văn Vạng1.100.000----Đất ở nông thôn
364Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngGiáp ranh chợ xẻo Gừa - Hết ranh đất ông Trịnh Ngọc Ba540.000----Đất SX-KD nông thôn
365Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngGiáp ranh chợ xẻo Gừa - Hết ranh đất ông Trịnh Ngọc Ba720.000----Đất TM-DV nông thôn
366Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngGiáp ranh chợ xẻo Gừa - Hết ranh đất ông Trịnh Ngọc Ba900.000----Đất ở nông thôn
367Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngĐầu đất UBND xã cũ - Hết đất Kho phân 6 Địa780.000----Đất SX-KD nông thôn
368Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngĐầu đất UBND xã cũ - Hết đất Kho phân 6 Địa1.040.000----Đất TM-DV nông thôn
369Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngĐầu đất UBND xã cũ - Hết đất Kho phân 6 Địa1.300.000----Đất ở nông thôn
370Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu ông Tám Bầu - Hết ranh đất Trịnh Văn Mười (cửa hàng điện tử)480.000----Đất SX-KD nông thôn
371Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu ông Tám Bầu - Hết ranh đất Trịnh Văn Mười (cửa hàng điện tử)640.000----Đất TM-DV nông thôn
372Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu ông Tám Bầu - Hết ranh đất Trịnh Văn Mười (cửa hàng điện tử)800.000----Đất ở nông thôn
373Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Cầu ông Tám Bầu720.000----Đất SX-KD nông thôn
374Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Cầu ông Tám Bầu960.000----Đất TM-DV nông thôn
375Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Cầu ông Tám Bầu1.200.000----Đất ở nông thôn
376Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Hết ranh đất Trường Mẫu giáo (Xóm Lớn)720.000----Đất SX-KD nông thôn
377Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Hết ranh đất Trường Mẫu giáo (Xóm Lớn)960.000----Đất TM-DV nông thôn
378Huyện Mỹ TúLộ Đal - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Hết ranh đất Trường Mẫu giáo (Xóm Lớn)1.200.000----Đất ở nông thôn
379Huyện Mỹ TúKhu dân cư Bà Lui, xã Mỹ HươngToàn bộ các tuyến đường trong Khu dân cư -300.000----Đất SX-KD nông thôn
380Huyện Mỹ TúKhu dân cư Bà Lui, xã Mỹ HươngToàn bộ các tuyến đường trong Khu dân cư -400.000----Đất TM-DV nông thôn
381Huyện Mỹ TúKhu dân cư Bà Lui, xã Mỹ HươngToàn bộ các tuyến đường trong Khu dân cư -500.000----Đất ở nông thôn
382Huyện Mỹ TúĐường trung tâm xã Long Hưng (Đường A1) - Xã Mỹ HươngĐường Tỉnh 939B - Kinh rau Cần240.000----Đất SX-KD nông thôn
383Huyện Mỹ TúĐường trung tâm xã Long Hưng (Đường A1) - Xã Mỹ HươngĐường Tỉnh 939B - Kinh rau Cần320.000----Đất TM-DV nông thôn
384Huyện Mỹ TúĐường trung tâm xã Long Hưng (Đường A1) - Xã Mỹ HươngĐường Tỉnh 939B - Kinh rau Cần400.000----Đất ở nông thôn
385Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939B - Xã Mỹ HươngGiáp đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa480.000----Đất SX-KD nông thôn
386Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939B - Xã Mỹ HươngGiáp đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa640.000----Đất TM-DV nông thôn
387Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939B - Xã Mỹ HươngGiáp đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa800.000----Đất ở nông thôn
388Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939B - Xã Mỹ HươngGiáp ranh xã Thiện Mỹ - Hết đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện420.000----Đất SX-KD nông thôn
389Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939B - Xã Mỹ HươngGiáp ranh xã Thiện Mỹ - Hết đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện560.000----Đất TM-DV nông thôn
390Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939B - Xã Mỹ HươngGiáp ranh xã Thiện Mỹ - Hết đất Nghĩa trang liệt sĩ huyện700.000----Đất ở nông thôn
391Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh đất Thầy Vĩnh - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa900.000----Đất SX-KD nông thôn
392Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh đất Thầy Vĩnh - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
393Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh đất Thầy Vĩnh - Giáp ranh thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa1.500.000----Đất ở nông thôn
394Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngKênh Ba Anh - Hết ranh đất nhà thầy Vĩnh780.000----Đất SX-KD nông thôn
395Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngKênh Ba Anh - Hết ranh đất nhà thầy Vĩnh1.040.000----Đất TM-DV nông thôn
396Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngKênh Ba Anh - Hết ranh đất nhà thầy Vĩnh1.300.000----Đất ở nông thôn
397Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngCầu Bà Lui - Kênh Ba Anh720.000----Đất SX-KD nông thôn
398Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngCầu Bà Lui - Kênh Ba Anh960.000----Đất TM-DV nông thôn
399Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngCầu Bà Lui - Kênh Ba Anh1.200.000----Đất ở nông thôn
400Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh đất ông Tuấn - Cầu Bà Lui840.000----Đất SX-KD nông thôn
401Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh đất ông Tuấn - Cầu Bà Lui1.120.000----Đất TM-DV nông thôn
402Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh đất ông Tuấn - Cầu Bà Lui1.400.000----Đất ở nông thôn
403Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Hết ranh đất ông Tuấn960.000----Đất SX-KD nông thôn
404Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Hết ranh đất ông Tuấn1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
405Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngCầu Xẻo Gừa - Hết ranh đất ông Tuấn1.600.000----Đất ở nông thôn
406Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngĐường vào Chợ mới - Cầu Xẻo Gừa1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
407Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngĐường vào Chợ mới - Cầu Xẻo Gừa1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
408Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngĐường vào Chợ mới - Cầu Xẻo Gừa2.000.000----Đất ở nông thôn
409Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh xã An Ninh - Đường vào Chợ mới480.000----Đất SX-KD nông thôn
410Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh xã An Ninh - Đường vào Chợ mới640.000----Đất TM-DV nông thôn
411Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Xã Mỹ HươngGiáp ranh xã An Ninh - Đường vào Chợ mới800.000----Đất ở nông thôn
412Huyện Mỹ TúĐường vào sau Chợ mới - Xã Mỹ HươngLộ mới từ đường Tỉnh 939 - Giáp đường lộ cũ (vào chợ)1.080.000----Đất SX-KD nông thôn
413Huyện Mỹ TúĐường vào sau Chợ mới - Xã Mỹ HươngLộ mới từ đường Tỉnh 939 - Giáp đường lộ cũ (vào chợ)1.440.000----Đất TM-DV nông thôn
414Huyện Mỹ TúĐường vào sau Chợ mới - Xã Mỹ HươngLộ mới từ đường Tỉnh 939 - Giáp đường lộ cũ (vào chợ)1.800.000----Đất ở nông thôn
415Huyện Mỹ TúĐường Chợ Cá - Xã Mỹ HươngĐường cầu xẻo Gừa vào chợ và 2 dãy bên nhà lồng chợ -1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
416Huyện Mỹ TúĐường Chợ Cá - Xã Mỹ HươngĐường cầu xẻo Gừa vào chợ và 2 dãy bên nhà lồng chợ -2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
417Huyện Mỹ TúĐường Chợ Cá - Xã Mỹ HươngĐường cầu xẻo Gừa vào chợ và 2 dãy bên nhà lồng chợ -2.500.000----Đất ở nông thôn
418Huyện Mỹ TúĐường đal - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCác tuyến đường đal còn lại -150.000----Đất SX-KD đô thị
419Huyện Mỹ TúĐường đal - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCác tuyến đường đal còn lại -200.000----Đất TM-DV đô thị
420Huyện Mỹ TúĐường đal - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCác tuyến đường đal còn lại -250.000----Đất ở đô thị
421Huyện Mỹ TúLộ Chòm Tre - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Đình (Chòm Tre) - Giáp ranh xã Mỹ Tú180.000----Đất SX-KD đô thị
422Huyện Mỹ TúLộ Chòm Tre - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Đình (Chòm Tre) - Giáp ranh xã Mỹ Tú240.000----Đất TM-DV đô thị
423Huyện Mỹ TúLộ Chòm Tre - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Đình (Chòm Tre) - Giáp ranh xã Mỹ Tú300.000----Đất ở đô thị
424Huyện Mỹ TúLộ cũ Cầu Đồn - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Đường 3 tháng 2270.000----Đất SX-KD đô thị
425Huyện Mỹ TúLộ cũ Cầu Đồn - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Đường 3 tháng 2360.000----Đất TM-DV đô thị
426Huyện Mỹ TúLộ cũ Cầu Đồn - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Đường 3 tháng 2450.000----Đất ở đô thị
427Huyện Mỹ TúĐường đal (Tuyến Đồng Khởi - Rau Cần) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Đồng Khởi - Giáp ranh xã Long Hưng150.000----Đất SX-KD đô thị
428Huyện Mỹ TúĐường đal (Tuyến Đồng Khởi - Rau Cần) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Đồng Khởi - Giáp ranh xã Long Hưng200.000----Đất TM-DV đô thị
429Huyện Mỹ TúĐường đal (Tuyến Đồng Khởi - Rau Cần) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Đồng Khởi - Giáp ranh xã Long Hưng250.000----Đất ở đô thị
430Huyện Mỹ TúĐường Kênh 1/5 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Huyện 84 - Tỉnh lộ 939 - Giáp ranh xã Long Hưng150.000----Đất SX-KD đô thị
431Huyện Mỹ TúĐường Kênh 1/5 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Huyện 84 - Tỉnh lộ 939 - Giáp ranh xã Long Hưng200.000----Đất TM-DV đô thị
432Huyện Mỹ TúĐường Kênh 1/5 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Huyện 84 - Tỉnh lộ 939 - Giáp ranh xã Long Hưng250.000----Đất ở đô thị
433Huyện Mỹ TúĐường đấu nối ĐT 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaTỉnh lộ 939 - Đường Huyện 84150.000----Đất SX-KD đô thị
434Huyện Mỹ TúĐường đấu nối ĐT 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaTỉnh lộ 939 - Đường Huyện 84200.000----Đất TM-DV đô thị
435Huyện Mỹ TúĐường đấu nối ĐT 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaTỉnh lộ 939 - Đường Huyện 84250.000----Đất ở đô thị
436Huyện Mỹ TúĐường đal - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 2 Minh - Hết ranh vườn thuốc Nam Hoàng Yến180.000----Đất SX-KD đô thị
437Huyện Mỹ TúĐường đal - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 2 Minh - Hết ranh vườn thuốc Nam Hoàng Yến240.000----Đất TM-DV đô thị
438Huyện Mỹ TúĐường đal - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 2 Minh - Hết ranh vườn thuốc Nam Hoàng Yến300.000----Đất ở đô thị
439Huyện Mỹ TúĐường Bộ Thon - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 2 Minh - Ranh xã Mỹ Tú180.000----Đất SX-KD đô thị
440Huyện Mỹ TúĐường Bộ Thon - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 2 Minh - Ranh xã Mỹ Tú240.000----Đất TM-DV đô thị
441Huyện Mỹ TúĐường Bộ Thon - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 2 Minh - Ranh xã Mỹ Tú300.000----Đất ở đô thị
442Huyện Mỹ TúĐường A1 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Mỹ Hương - Đường trung tâm xã Long Hưng180.000----Đất SX-KD đô thị
443Huyện Mỹ TúĐường A1 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Mỹ Hương - Đường trung tâm xã Long Hưng240.000----Đất TM-DV đô thị
444Huyện Mỹ TúĐường A1 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Mỹ Hương - Đường trung tâm xã Long Hưng300.000----Đất ở đô thị
445Huyện Mỹ TúLộ nhựa B9, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Đường 3 tháng 2720.000----Đất SX-KD đô thị
446Huyện Mỹ TúLộ nhựa B9, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Đường 3 tháng 2960.000----Đất TM-DV đô thị
447Huyện Mỹ TúLộ nhựa B9, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Đường 3 tháng 21.200.000----Đất ở đô thị
448Huyện Mỹ TúLộ đal (Chợ Cá), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Tỉnh 940 - Giáp ranh đất ông Thơm900.000----Đất SX-KD đô thị
449Huyện Mỹ TúLộ đal (Chợ Cá), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Tỉnh 940 - Giáp ranh đất ông Thơm1.200.000----Đất TM-DV đô thị
450Huyện Mỹ TúLộ đal (Chợ Cá), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Tỉnh 940 - Giáp ranh đất ông Thơm1.500.000----Đất ở đô thị
451Huyện Mỹ TúLộ đal (Kho lương thực cũ), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Tỉnh 940 - Đường Trần Hưng Đạo420.000----Đất SX-KD đô thị
452Huyện Mỹ TúLộ đal (Kho lương thực cũ), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Tỉnh 940 - Đường Trần Hưng Đạo560.000----Đất TM-DV đô thị
453Huyện Mỹ TúLộ đal (Kho lương thực cũ), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Tỉnh 940 - Đường Trần Hưng Đạo700.000----Đất ở đô thị
454Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaDãy E -12.000.000----Đất SX-KD đô thị
455Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaDãy E -16.000.000----Đất TM-DV đô thị
456Huyện Mỹ TúTrung tâm thương mại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaDãy E -20.000.000----Đất ở đô thị
457Huyện Mỹ TúĐường trung tâm xã Long Hưng (Đường C2) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Đồng Khởi - Ranh xã Long Hưng180.000----Đất SX-KD đô thị
458Huyện Mỹ TúĐường trung tâm xã Long Hưng (Đường C2) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Đồng Khởi - Ranh xã Long Hưng240.000----Đất TM-DV đô thị
459Huyện Mỹ TúĐường trung tâm xã Long Hưng (Đường C2) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Đồng Khởi - Ranh xã Long Hưng300.000----Đất ở đô thị
460Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Ba Hữu - Ranh xã Mỹ Tú420.000----Đất SX-KD đô thị
461Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Ba Hữu - Ranh xã Mỹ Tú560.000----Đất TM-DV đô thị
462Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Ba Hữu - Ranh xã Mỹ Tú700.000----Đất ở đô thị
463Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu kênh 1/5 - Kênh Ba Hữu720.000----Đất SX-KD đô thị
464Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu kênh 1/5 - Kênh Ba Hữu960.000----Đất TM-DV đô thị
465Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu kênh 1/5 - Kênh Ba Hữu1.200.000----Đất ở đô thị
466Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Quang Trung (ĐT 940) - Cầu kênh 1/52.100.000----Đất SX-KD đô thị
467Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Quang Trung (ĐT 940) - Cầu kênh 1/52.800.000----Đất TM-DV đô thị
468Huyện Mỹ TúĐường Tỉnh 939 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Quang Trung (ĐT 940) - Cầu kênh 1/53.500.000----Đất ở đô thị
469Huyện Mỹ TúĐường Điện Biên Phủ - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 21.500.000----Đất SX-KD đô thị
470Huyện Mỹ TúĐường Điện Biên Phủ - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 22.000.000----Đất TM-DV đô thị
471Huyện Mỹ TúĐường Điện Biên Phủ - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường 30 tháng 4 - Đường 3 tháng 22.500.000----Đất ở đô thị
472Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất bà Hân - Ranh xã Mỹ Tú (Cầu số 1)1.320.000----Đất SX-KD đô thị
473Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất bà Hân - Ranh xã Mỹ Tú (Cầu số 1)1.760.000----Đất TM-DV đô thị
474Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất bà Hân - Ranh xã Mỹ Tú (Cầu số 1)2.200.000----Đất ở đô thị
475Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu đê Mỹ Phước - Hết ranh đất bà Hân3.000.000----Đất SX-KD đô thị
476Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu đê Mỹ Phước - Hết ranh đất bà Hân4.000.000----Đất TM-DV đô thị
477Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu đê Mỹ Phước - Hết ranh đất bà Hân5.000.000----Đất ở đô thị
478Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh hậu Huyện Đội - Cầu đê Mỹ Phước3.900.000----Đất SX-KD đô thị
479Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh hậu Huyện Đội - Cầu đê Mỹ Phước5.200.000----Đất TM-DV đô thị
480Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh hậu Huyện Đội - Cầu đê Mỹ Phước6.500.000----Đất ở đô thị
481Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Sáu Xôi - Kênh hậu Huyện đội2.700.000----Đất SX-KD đô thị
482Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Sáu Xôi - Kênh hậu Huyện đội3.600.000----Đất TM-DV đô thị
483Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Sáu Xôi - Kênh hậu Huyện đội4.500.000----Đất ở đô thị
484Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Cầu Sáu Xôi960.000----Đất SX-KD đô thị
485Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Cầu Sáu Xôi1.280.000----Đất TM-DV đô thị
486Huyện Mỹ TúĐường Quang Trung (đường Tỉnh 940) - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Cầu Sáu Xôi1.600.000----Đất ở đô thị
487Huyện Mỹ TúĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường 3 tháng 2 - Đường 30 tháng 41.200.000----Đất SX-KD đô thị
488Huyện Mỹ TúĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường 3 tháng 2 - Đường 30 tháng 41.600.000----Đất TM-DV đô thị
489Huyện Mỹ TúĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường 3 tháng 2 - Đường 30 tháng 42.000.000----Đất ở đô thị
490Huyện Mỹ TúĐường Huỳnh Văn Triệu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ720.000----Đất SX-KD đô thị
491Huyện Mỹ TúĐường Huỳnh Văn Triệu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ960.000----Đất TM-DV đô thị
492Huyện Mỹ TúĐường Huỳnh Văn Triệu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ1.200.000----Đất ở đô thị
493Huyện Mỹ TúĐường 30 tháng 4 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ900.000----Đất SX-KD đô thị
494Huyện Mỹ TúĐường 30 tháng 4 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ1.200.000----Đất TM-DV đô thị
495Huyện Mỹ TúĐường 30 tháng 4 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ1.500.000----Đất ở đô thị
496Huyện Mỹ TúĐường 3 tháng 2 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ1.500.000----Đất SX-KD đô thị
497Huyện Mỹ TúĐường 3 tháng 2 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ2.000.000----Đất TM-DV đô thị
498Huyện Mỹ TúĐường 3 tháng 2 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Phú - Đường Điện Biên Phủ2.500.000----Đất ở đô thị
499Huyện Mỹ TúĐường Đồng Khởi - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu nhà trẻ - Ranh xã Mỹ Hương480.000----Đất SX-KD đô thị
500Huyện Mỹ TúĐường Đồng Khởi - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu nhà trẻ - Ranh xã Mỹ Hương640.000----Đất TM-DV đô thị
501Huyện Mỹ TúĐường Đồng Khởi - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu nhà trẻ - Ranh xã Mỹ Hương800.000----Đất ở đô thị
502Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Út Biện - Ranh xã Mỹ Tú300.000----Đất SX-KD đô thị
503Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Út Biện - Ranh xã Mỹ Tú400.000----Đất TM-DV đô thị
504Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Út Biện - Ranh xã Mỹ Tú500.000----Đất ở đô thị
505Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Bệnh viện - Kênh Út Biện600.000----Đất SX-KD đô thị
506Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Bệnh viện - Kênh Út Biện800.000----Đất TM-DV đô thị
507Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Bệnh viện - Kênh Út Biện1.000.000----Đất ở đô thị
508Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu nhà trẻ - Cầu bệnh viện2.100.000----Đất SX-KD đô thị
509Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu nhà trẻ - Cầu bệnh viện2.800.000----Đất TM-DV đô thị
510Huyện Mỹ TúĐường Trần Phú - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu nhà trẻ - Cầu bệnh viện3.500.000----Đất ở đô thị
511Huyện Mỹ TúĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Cầu nhà trẻ420.000----Đất SX-KD đô thị
512Huyện Mỹ TúĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Cầu nhà trẻ560.000----Đất TM-DV đô thị
513Huyện Mỹ TúĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Cầu nhà trẻ700.000----Đất ở đô thị
514Huyện Mỹ TúĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Bệnh Viện - Đê Bé Bùi300.000----Đất SX-KD đô thị
515Huyện Mỹ TúĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Bệnh Viện - Đê Bé Bùi400.000----Đất TM-DV đô thị
516Huyện Mỹ TúĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Bệnh Viện - Đê Bé Bùi500.000----Đất ở đô thị
517Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Béc Trang - Giáp ranh xã Mỹ Tú240.000----Đất SX-KD đô thị
518Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Béc Trang - Giáp ranh xã Mỹ Tú320.000----Đất TM-DV đô thị
519Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu Béc Trang - Giáp ranh xã Mỹ Tú400.000----Đất ở đô thị
520Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp đất cây xăng ông Đôi - Cầu Béc Trang300.000----Đất SX-KD đô thị
521Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp đất cây xăng ông Đôi - Cầu Béc Trang400.000----Đất TM-DV đô thị
522Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp đất cây xăng ông Đôi - Cầu Béc Trang500.000----Đất ở đô thị
523Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 1/5 (huyện đội) - Hết đất cây xăng ông Đôi600.000----Đất SX-KD đô thị
524Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 1/5 (huyện đội) - Hết đất cây xăng ông Đôi800.000----Đất TM-DV đô thị
525Huyện Mỹ TúĐường Huyện 84 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 1/5 (huyện đội) - Hết đất cây xăng ông Đôi1.000.000----Đất ở đô thị
526Huyện Mỹ TúĐường F12 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Nhà lồng chợ mới1.200.000----Đất SX-KD đô thị
527Huyện Mỹ TúĐường F12 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Nhà lồng chợ mới1.600.000----Đất TM-DV đô thị
528Huyện Mỹ TúĐường F12 - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Nhà lồng chợ mới2.000.000----Đất ở đô thị
529Huyện Mỹ TúĐường Ngô Quyền - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Cầu Đê Mỹ Phước1.560.000----Đất SX-KD đô thị
530Huyện Mỹ TúĐường Ngô Quyền - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Cầu Đê Mỹ Phước2.080.000----Đất TM-DV đô thị
531Huyện Mỹ TúĐường Ngô Quyền - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Cầu Đê Mỹ Phước2.600.000----Đất ở đô thị
532Huyện Mỹ TúĐường Lê Thánh Tông và Lê Thánh Tông kéo dài - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Hưng Đạo - Đường Hùng Vương và Đường Quang Trung1.800.000----Đất SX-KD đô thị
533Huyện Mỹ TúĐường Lê Thánh Tông và Lê Thánh Tông kéo dài - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Hưng Đạo - Đường Hùng Vương và Đường Quang Trung2.400.000----Đất TM-DV đô thị
534Huyện Mỹ TúĐường Lê Thánh Tông và Lê Thánh Tông kéo dài - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Hưng Đạo - Đường Hùng Vương và Đường Quang Trung3.000.000----Đất ở đô thị
535Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Quang Trung (DT940) - Cầu 1/5 (Huyện đội)2.400.000----Đất SX-KD đô thị
536Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Quang Trung (DT940) - Cầu 1/5 (Huyện đội)3.200.000----Đất TM-DV đô thị
537Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Quang Trung (DT940) - Cầu 1/5 (Huyện đội)4.000.000----Đất ở đô thị
538Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Hưng Đạo - Đường Quang Trung (ĐT 940)3.900.000----Đất SX-KD đô thị
539Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Hưng Đạo - Đường Quang Trung (ĐT 940)5.200.000----Đất TM-DV đô thị
540Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Trần Hưng Đạo - Đường Quang Trung (ĐT 940)6.500.000----Đất ở đô thị
541Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Điện Biên Phủ - Đường Trần Phú2.100.000----Đất SX-KD đô thị
542Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Điện Biên Phủ - Đường Trần Phú2.800.000----Đất TM-DV đô thị
543Huyện Mỹ TúĐường Hùng Vương - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Điện Biên Phủ - Đường Trần Phú3.500.000----Đất ở đô thị
544Huyện Mỹ TúĐường Lý Thường Kiệt - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Hết ranh đất nhà bà Bé1.200.000----Đất SX-KD đô thị
545Huyện Mỹ TúĐường Lý Thường Kiệt - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Hết ranh đất nhà bà Bé1.600.000----Đất TM-DV đô thị
546Huyện Mỹ TúĐường Lý Thường Kiệt - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐường Hùng Vương - Hết ranh đất nhà bà Bé2.000.000----Đất ở đô thị
547Huyện Mỹ TúĐường Nguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaToàn tuyến -1.800.000----Đất SX-KD đô thị
548Huyện Mỹ TúĐường Nguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaToàn tuyến -2.400.000----Đất TM-DV đô thị
549Huyện Mỹ TúĐường Nguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaToàn tuyến -3.000.000----Đất ở đô thị
550Huyện Mỹ TúĐường Phạm Ngũ Lão - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaToàn tuyến -1.800.000----Đất SX-KD đô thị
551Huyện Mỹ TúĐường Phạm Ngũ Lão - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaToàn tuyến -2.400.000----Đất TM-DV đô thị
552Huyện Mỹ TúĐường Phạm Ngũ Lão - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaToàn tuyến -3.000.000----Đất ở đô thị
553Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐập 6 Giúp - Giáp ranh xã Mỹ Tú600.000----Đất SX-KD đô thị
554Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐập 6 Giúp - Giáp ranh xã Mỹ Tú800.000----Đất TM-DV đô thị
555Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐập 6 Giúp - Giáp ranh xã Mỹ Tú1.000.000----Đất ở đô thị
556Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Đập 6 Giúp1.200.000----Đất SX-KD đô thị
557Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Đập 6 Giúp1.600.000----Đất TM-DV đô thị
558Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaCầu 3 Thắng - Đập 6 Giúp2.000.000----Đất ở đô thị
559Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất UBND thị trấn - Cầu 3 Thắng3.300.000----Đất SX-KD đô thị
560Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất UBND thị trấn - Cầu 3 Thắng4.400.000----Đất TM-DV đô thị
561Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất UBND thị trấn - Cầu 3 Thắng5.500.000----Đất ở đô thị
562Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐập Chín Lời - Hết ranh đất UBND thị trấn2.100.000----Đất SX-KD đô thị
563Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐập Chín Lời - Hết ranh đất UBND thị trấn2.800.000----Đất TM-DV đô thị
564Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaĐập Chín Lời - Hết ranh đất UBND thị trấn3.500.000----Đất ở đô thị
565Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Ông Quân - Đập Chín Lời900.000----Đất SX-KD đô thị
566Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Ông Quân - Đập Chín Lời1.200.000----Đất TM-DV đô thị
567Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh Ông Quân - Đập Chín Lời1.500.000----Đất ở đô thị
568Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất nhà 6 Cao - Kênh Ông Quân900.000----Đất SX-KD đô thị
569Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất nhà 6 Cao - Kênh Ông Quân1.200.000----Đất TM-DV đô thị
570Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaGiáp ranh đất nhà 6 Cao - Kênh Ông Quân1.500.000----Đất ở đô thị
571Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh 3 Vợi - Hết ranh đất nhà 6 Cao600.000----Đất SX-KD đô thị
572Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh 3 Vợi - Hết ranh đất nhà 6 Cao800.000----Đất TM-DV đô thị
573Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaKênh 3 Vợi - Hết ranh đất nhà 6 Cao1.000.000----Đất ở đô thị
574Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Kênh 3 Vợi300.000----Đất SX-KD đô thị
575Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Kênh 3 Vợi400.000----Đất TM-DV đô thị
576Huyện Mỹ TúTrần Hưng Đạo - Thị trấn Huỳnh Hữu NghĩaRanh xã Long Hưng - Kênh 3 Vợi500.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận