Bảng giá đất huyện Long Phú – tỉnh Sóc Trăng

0 5.106

Bảng giá đất huyện Long Phú – tỉnh Sóc Trăng mới nhất theo Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý

– Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024

– Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020-2024


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Long Phú – tỉnh Sóc Trăng

3. Bảng giá đất huyện Long Phú – tỉnh Sóc Trăng mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Vị trí 1: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp; thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; gần khu tập trung dân cư; gần thị trường tiêu thu sản phẩm.

– Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp; thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; gần khu tập trung dân cư; gần thị trường tiêu thu sản phẩm nhưng có từ 1 đến 2 yếu tố kém thuận lợi vị trí 1.

– Vị trí 3, 4, 5, ..: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố lợi thế tốt cho sản xuất nông nghiệp; thuận lợi về giao thông và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp; gần khu tập trung dân cư; gần thị trường tiêu thụ sản phẩm nhưng có từ 1 đến 2 yếu tố kém thuận lợi vị trí liền kề trước đó.

3.1.2. Đối với đất ở tại nông thôn

– Vị trí 1: Thửa đất có cạnh tiếp giáp với đường Quốc lộ, đường Tỉnh, đường Huyện, đường nhựa, đường giao thông liên xã, liên ấp; tiếp giáp trục giao thông trung tâm khu vực, trung tâm chợ xã, trường học; có kết cấu hạ tầng thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi cao nhất.

– Vị trí 2: Thửa đất có cạnh tiếp giáp các tuyến đường như vị trí 1 nhưng mức thuận lợi về giao thông, kết cấu hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi kém hơn vị trí 1.

– Vị trí 3: Thửa đất có cạnh tiếp giáp các tuyến đường như vị trí 2 nhưng mức thuận lợi về giao thông, kết cấu hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi kém hơn vị trí 2.

– Vị trí 4: Thửa đất có cạnh tiếp giáp các tuyến đường như vị trí 3 nhưng mức thuận lợi về giao thông, kết cấu hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, có khả năng sinh lợi kém hơn vị trí 3.

3.1.3. Đối với đất ở tại đô thị

– Vị trí 1: Là vị trí có mặt tiền tiếp giáp các trục đường, đoạn đường giao thông chính có điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực thuận lợi nhất và có khả năng sinh lợi cao nhất.

– Các vị trí tiếp theo (vị trí 2, 3, 4, 5,..): Là vị trí có mặt tiền tiếp giáp các trục đường, đoạn đường giao thông kế tiếp vị trí trước đó và có điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh kém thuận lợi vị trí liền kề trước đó; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực xa hơn vị trí liền kề trước đó và có khả năng sinh lợi thấp hơn vị trí liền kề trước đó.

3.2. Bảng giá đất huyện Long Phú –  tỉnh Sóc Trăng

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐiểm cuối đường Huyện 28 - Giáp ranh Tân Hưng150.000----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐiểm cuối đường Huyện 28 - Giáp ranh Tân Hưng200.000----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐiểm cuối đường Huyện 28 - Giáp ranh Tân Hưng250.000----Đất ở nông thôn
4Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐiểm cuối đường Huyện 28 - Nhà ông Lục Tư150.000----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐiểm cuối đường Huyện 28 - Nhà ông Lục Tư200.000----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐiểm cuối đường Huyện 28 - Nhà ông Lục Tư250.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Long PhúĐường đal song song Sông Cái Xe - Xã LonG PhúChùa Bưng Col - Ranh xã Đại Ân 2150.000----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Long PhúĐường đal song song Sông Cái Xe - Xã LonG PhúChùa Bưng Col - Ranh xã Đại Ân 2200.000----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Long PhúĐường đal song song Sông Cái Xe - Xã LonG PhúChùa Bưng Col - Ranh xã Đại Ân 2250.000----Đất ở nông thôn
10Huyện Long PhúLộ Hướng Đông Kênh 96 Long Hưng - Xã LonG PhúCầu Thanh niên Bưng Thum - Ranh xã Tân Hưng150.000----Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Long PhúLộ Hướng Đông Kênh 96 Long Hưng - Xã LonG PhúCầu Thanh niên Bưng Thum - Ranh xã Tân Hưng200.000----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Long PhúLộ Hướng Đông Kênh 96 Long Hưng - Xã LonG PhúCầu Thanh niên Bưng Thum - Ranh xã Tân Hưng250.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Long PhúĐường xã Chỉ - Xã LonG PhúĐường Tỉnh 933C - Quốc lộ Nam Sông Hậu150.000----Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Long PhúĐường xã Chỉ - Xã LonG PhúĐường Tỉnh 933C - Quốc lộ Nam Sông Hậu200.000----Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Long PhúĐường xã Chỉ - Xã LonG PhúĐường Tỉnh 933C - Quốc lộ Nam Sông Hậu250.000----Đất ở nông thôn
16Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúGiao đường Huyện 29 - Ranh huyện Trần Đề150.000----Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúGiao đường Huyện 29 - Ranh huyện Trần Đề200.000----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúGiao đường Huyện 29 - Ranh huyện Trần Đề250.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu đất Lâm Sết - Kênh Lò Đường150.000----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu đất Lâm Sết - Kênh Lò Đường200.000----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu đất Lâm Sết - Kênh Lò Đường250.000----Đất ở nông thôn
22Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúTrường Tiểu học Long Phú C (điểm Bưng Tròn) - Cầu Kim Thái Thông150.000----Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúTrường Tiểu học Long Phú C (điểm Bưng Tròn) - Cầu Kim Thái Thông200.000----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúTrường Tiểu học Long Phú C (điểm Bưng Tròn) - Cầu Kim Thái Thông250.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu ranh đất ông Thạch Chẹ - Trường Tiểu học Long Phú C (điểm Bưng Tròn)150.000----Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu ranh đất ông Thạch Chẹ - Trường Tiểu học Long Phú C (điểm Bưng Tròn)200.000----Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu ranh đất ông Thạch Chẹ - Trường Tiểu học Long Phú C (điểm Bưng Tròn)250.000----Đất ở nông thôn
28Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu ông Savel - Cầu Nhà Mát (qua cầu Thạch Năm)150.000----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu ông Savel - Cầu Nhà Mát (qua cầu Thạch Năm)200.000----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu ông Savel - Cầu Nhà Mát (qua cầu Thạch Năm)250.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu Thanh Niên (Bưng Thum) - Cầu ông SaVel150.000----Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu Thanh Niên (Bưng Thum) - Cầu ông SaVel200.000----Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu Thanh Niên (Bưng Thum) - Cầu ông SaVel250.000----Đất ở nông thôn
34Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu đất nhà bà Lý Thị Mỹ - Cầu Thanh Niên (Bưng Thum)150.000----Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu đất nhà bà Lý Thị Mỹ - Cầu Thanh Niên (Bưng Thum)200.000----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐầu đất nhà bà Lý Thị Mỹ - Cầu Thanh Niên (Bưng Thum)250.000----Đất ở nông thôn
37Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 Trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới) - Giáp ranh đất nhà bà Lý Thị Mỹ (ngã ba)150.000----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 Trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới) - Giáp ranh đất nhà bà Lý Thị Mỹ (ngã ba)200.000----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 Trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới) - Giáp ranh đất nhà bà Lý Thị Mỹ (ngã ba)250.000----Đất ở nông thôn
40Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu ông Phưm - Hết đất Lý Thị Mỹ (ngã 3)150.000----Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu ông Phưm - Hết đất Lý Thị Mỹ (ngã 3)200.000----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu ông Phưm - Hết đất Lý Thị Mỹ (ngã 3)250.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 chùa Hải Long Phước - Cầu ông Phưm150.000----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 chùa Hải Long Phước - Cầu ông Phưm200.000----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 chùa Hải Long Phước - Cầu ông Phưm250.000----Đất ở nông thôn
46Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐất ông Vương Văn Tài - Lộ vành đai Sóc Mới - Tân Lập150.000----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐất ông Vương Văn Tài - Lộ vành đai Sóc Mới - Tân Lập200.000----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúĐất ông Vương Văn Tài - Lộ vành đai Sóc Mới - Tân Lập250.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới) - Giao lộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập150.000----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới) - Giao lộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập200.000----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới) - Giao lộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập250.000----Đất ở nông thôn
52Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúKênh Phụ Nữ - Ngã 3 trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới)150.000----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúKênh Phụ Nữ - Ngã 3 trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới)200.000----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúKênh Phụ Nữ - Ngã 3 trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Mới)250.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu Tân Lập - Kênh Phụ Nữ150.000----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu Tân Lập - Kênh Phụ Nữ200.000----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúCầu Tân Lập - Kênh Phụ Nữ250.000----Đất ở nông thôn
58Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 ông Sanh - Giao đường Huyện 28 (gần ranh ấp Tú Điềm)162.000----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 ông Sanh - Giao đường Huyện 28 (gần ranh ấp Tú Điềm)216.000----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 ông Sanh - Giao đường Huyện 28 (gần ranh ấp Tú Điềm)270.000----Đất ở nông thôn
61Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 ông Sanh - Cầu qua Chùa Hải Long Phước (cũ: cầu Chùa Phật)150.000----Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 ông Sanh - Cầu qua Chùa Hải Long Phước (cũ: cầu Chùa Phật)200.000----Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúNgã 3 ông Sanh - Cầu qua Chùa Hải Long Phước (cũ: cầu Chùa Phật)250.000----Đất ở nông thôn
64Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C (cũ: Giao Huyện lộ 27 (UBND xã)) - Ngã 3 ông Sanh216.000----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C (cũ: Giao Huyện lộ 27 (UBND xã)) - Ngã 3 ông Sanh288.000----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Tây đường Tỉnh 933c - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C (cũ: Giao Huyện lộ 27 (UBND xã)) - Ngã 3 ông Sanh360.000----Đất ở nông thôn
67Huyện Long PhúLộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập - Xã LonG PhúCầu Sóc Mới (qua Nghĩa trang liệt sĩ) - Kênh 25/4150.000----Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Long PhúLộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập - Xã LonG PhúCầu Sóc Mới (qua Nghĩa trang liệt sĩ) - Kênh 25/4200.000----Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Long PhúLộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập - Xã LonG PhúCầu Sóc Mới (qua Nghĩa trang liệt sĩ) - Kênh 25/4250.000----Đất ở nông thôn
70Huyện Long PhúLộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập - Xã LonG PhúCầu Tân Lập - Cầu Sóc Mới (qua Nghĩa trang liệt sĩ)216.000----Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Long PhúLộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập - Xã LonG PhúCầu Tân Lập - Cầu Sóc Mới (qua Nghĩa trang liệt sĩ)288.000----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Long PhúLộ Vành đai Sóc Mới - Tân Lập - Xã LonG PhúCầu Tân Lập - Cầu Sóc Mới (qua Nghĩa trang liệt sĩ)360.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Đầu ranh đất ông Nguyễn Văn Bảy150.000----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Đầu ranh đất ông Nguyễn Văn Bảy200.000----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Đầu ranh đất ông Nguyễn Văn Bảy250.000----Đất ở nông thôn
76Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 2 - Cầu Thanh Niên Mười Chiến150.000----Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 2 - Cầu Thanh Niên Mười Chiến200.000----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 2 - Cầu Thanh Niên Mười Chiến250.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 2 - Giáp ranh thị trấn Long Phú (hết đất ông Xiêm gần chùa Nước Mặn)150.000----Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 2 - Giáp ranh thị trấn Long Phú (hết đất ông Xiêm gần chùa Nước Mặn)200.000----Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 2 - Giáp ranh thị trấn Long Phú (hết đất ông Xiêm gần chùa Nước Mặn)250.000----Đất ở nông thôn
82Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Cầu Mặn 2150.000----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Cầu Mặn 2200.000----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Cầu Mặn 2250.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Hết đất Kim Yêm150.000----Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Hết đất Kim Yêm200.000----Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúGiao đường Tỉnh 933C - Hết đất Kim Yêm250.000----Đất ở nông thôn
88Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu sắt Mặn 1 - Kênh xã Chỉ150.000----Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu sắt Mặn 1 - Kênh xã Chỉ200.000----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu sắt Mặn 1 - Kênh xã Chỉ250.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 1 - Cầu sắt Mặn 1 (cặp rạch Mặn 1 bên sông)150.000----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 1 - Cầu sắt Mặn 1 (cặp rạch Mặn 1 bên sông)200.000----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Long PhúCác đường đal còn lại phía Đông đường Tỉnh 933C - Xã LonG PhúCầu Mặn 1 - Cầu sắt Mặn 1 (cặp rạch Mặn 1 bên sông)250.000----Đất ở nông thôn
94Huyện Long PhúLộ đal (Quốc lộ Nam Sông Hậu cũ) - Xã LonG PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Cống Xả Chỉ162.000----Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Long PhúLộ đal (Quốc lộ Nam Sông Hậu cũ) - Xã LonG PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Cống Xả Chỉ216.000----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Long PhúLộ đal (Quốc lộ Nam Sông Hậu cũ) - Xã LonG PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Cống Xả Chỉ270.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Long PhúĐường Huyện 29 - Xã LonG PhúSuốt tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Long PhúĐường Huyện 29 - Xã LonG PhúSuốt tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Long PhúĐường Huyện 29 - Xã LonG PhúSuốt tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
100Huyện Long PhúĐường Tỉnh 934B (Mạc Đĩnh Chi - Trần Đề) - Xã LonG PhúRanh Tài Văn - Đến ranh xã Liêu Tú480.000----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Long PhúĐường Tỉnh 934B (Mạc Đĩnh Chi - Trần Đề) - Xã LonG PhúRanh Tài Văn - Đến ranh xã Liêu Tú640.000----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Long PhúĐường Tỉnh 934B (Mạc Đĩnh Chi - Trần Đề) - Xã LonG PhúRanh Tài Văn - Đến ranh xã Liêu Tú800.000----Đất ở nông thôn
103Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 C - Xã LonG PhúNghĩa địa - Ranh thị trấn Long Phú510.000----Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 C - Xã LonG PhúNghĩa địa - Ranh thị trấn Long Phú680.000----Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 C - Xã LonG PhúNghĩa địa - Ranh thị trấn Long Phú850.000----Đất ở nông thôn
106Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 C - Xã LonG PhúRanh xã Đại Ân 2 - Nghĩa địa240.000----Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 C - Xã LonG PhúRanh xã Đại Ân 2 - Nghĩa địa320.000----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 C - Xã LonG PhúRanh xã Đại Ân 2 - Nghĩa địa400.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã LonG PhúRanh thị trấn Long Phú - Ranh xã Đại Ân 2240.000----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã LonG PhúRanh thị trấn Long Phú - Ranh xã Đại Ân 2320.000----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã LonG PhúRanh thị trấn Long Phú - Ranh xã Đại Ân 2400.000----Đất ở nông thôn
112Huyện Long PhúLộ phía Đông kênh Hưng Thạnh - Xã Tân HưngSông Băng Long, Khu 4 KoKô - Giao đường Huyện 26150.000----Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Long PhúLộ phía Đông kênh Hưng Thạnh - Xã Tân HưngSông Băng Long, Khu 4 KoKô - Giao đường Huyện 26200.000----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Long PhúLộ phía Đông kênh Hưng Thạnh - Xã Tân HưngSông Băng Long, Khu 4 KoKô - Giao đường Huyện 26250.000----Đất ở nông thôn
115Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong, xã Tân HưngNhà ông Nguyễn Văn Thành - Cầu Xóm Rẫy150.000----Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong, xã Tân HưngNhà ông Nguyễn Văn Thành - Cầu Xóm Rẫy200.000----Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong, xã Tân HưngNhà ông Nguyễn Văn Thành - Cầu Xóm Rẫy250.000----Đất ở nông thôn
118Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngGiáp đất ông Trà Thành Lợi - Giáp ranh ấp Bưng Thum, xã Long Phú150.000----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngGiáp đất ông Trà Thành Lợi - Giáp ranh ấp Bưng Thum, xã Long Phú200.000----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngGiáp đất ông Trà Thành Lợi - Giáp ranh ấp Bưng Thum, xã Long Phú250.000----Đất ở nông thôn
121Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngSân phơi Tân Qui B - Hết đất nhà Bà Liễu150.000----Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngSân phơi Tân Qui B - Hết đất nhà Bà Liễu200.000----Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngSân phơi Tân Qui B - Hết đất nhà Bà Liễu250.000----Đất ở nông thôn
124Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu Kim Sang - Sân phơi Tân Qui B150.000----Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu Kim Sang - Sân phơi Tân Qui B200.000----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu Kim Sang - Sân phơi Tân Qui B250.000----Đất ở nông thôn
127Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu Khu 3 - Kênh Hưng Thạnh150.000----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu Khu 3 - Kênh Hưng Thạnh200.000----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu Khu 3 - Kênh Hưng Thạnh250.000----Đất ở nông thôn
130Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu PécDon - Hết đất ông Trà Thành Lợi150.000----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu PécDon - Hết đất ông Trà Thành Lợi200.000----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu PécDon - Hết đất ông Trà Thành Lợi250.000----Đất ở nông thôn
133Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngKênh ông Hi - Giáp ranh kênh 25 tháng 4150.000----Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngKênh ông Hi - Giáp ranh kênh 25 tháng 4200.000----Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngKênh ông Hi - Giáp ranh kênh 25 tháng 4250.000----Đất ở nông thôn
136Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu PécDon - Kênh ông Hi150.000----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu PécDon - Kênh ông Hi200.000----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu PécDon - Kênh ông Hi250.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu liên ấp Tân Qui A - Kokô - Kênh Hưng Thạnh150.000----Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu liên ấp Tân Qui A - Kokô - Kênh Hưng Thạnh200.000----Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Nam đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngCầu liên ấp Tân Qui A - Kokô - Kênh Hưng Thạnh250.000----Đất ở nông thôn
142Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngKênh Thẻ 11 - Hết ranh đất nhà ông Liên150.000----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngKênh Thẻ 11 - Hết ranh đất nhà ông Liên200.000----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngKênh Thẻ 11 - Hết ranh đất nhà ông Liên250.000----Đất ở nông thôn
145Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngHết ranh đất ông Hiệp qua đường Huyện đến đất bà Mai qua cầu Chín Chiến - Hết ranh đất ông 8 Kiển150.000----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngHết ranh đất ông Hiệp qua đường Huyện đến đất bà Mai qua cầu Chín Chiến - Hết ranh đất ông 8 Kiển200.000----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngHết ranh đất ông Hiệp qua đường Huyện đến đất bà Mai qua cầu Chín Chiến - Hết ranh đất ông 8 Kiển250.000----Đất ở nông thôn
148Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngNhà Kim Sang (qua cầu 3 Bạch) - Giao đường Huyện 25150.000----Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngNhà Kim Sang (qua cầu 3 Bạch) - Giao đường Huyện 25200.000----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngNhà Kim Sang (qua cầu 3 Bạch) - Giao đường Huyện 25250.000----Đất ở nông thôn
151Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngTrường Tiểu Học Tân Hưng A - Hết ranh đất ông Kim Sang150.000----Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngTrường Tiểu Học Tân Hưng A - Hết ranh đất ông Kim Sang200.000----Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngTrường Tiểu Học Tân Hưng A - Hết ranh đất ông Kim Sang250.000----Đất ở nông thôn
154Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngĐầu ranh đất Ông Tiên (giáp đường Huyện) qua cầu Bưng Xúc - Hết ranh đất ông Lâm Sanh150.000----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngĐầu ranh đất Ông Tiên (giáp đường Huyện) qua cầu Bưng Xúc - Hết ranh đất ông Lâm Sanh200.000----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Long PhúCác đường đal còn lại khu vực phía Bắc đường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngĐầu ranh đất Ông Tiên (giáp đường Huyện) qua cầu Bưng Xúc - Hết ranh đất ông Lâm Sanh250.000----Đất ở nông thôn
157Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển phía Bắc - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Cầu qua sông Bào Biển150.000----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển phía Bắc - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Cầu qua sông Bào Biển200.000----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển phía Bắc - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Cầu qua sông Bào Biển250.000----Đất ở nông thôn
160Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển phía Nam - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Ranh thị trấn Long Phú150.000----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển phía Nam - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Ranh thị trấn Long Phú200.000----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển phía Nam - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Ranh thị trấn Long Phú250.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngGiáp ranh đất nhà ông Ba Xế - Hết đất ông Nguyễn Văn Thành150.000----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngGiáp ranh đất nhà ông Ba Xế - Hết đất ông Nguyễn Văn Thành200.000----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngGiáp ranh đất nhà ông Ba Xế - Hết đất ông Nguyễn Văn Thành250.000----Đất ở nông thôn
166Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngCầu Bào Trễ - Hết đất nhà ông Ba Xế150.000----Đất SX-KD nông thôn
167Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngCầu Bào Trễ - Hết đất nhà ông Ba Xế200.000----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngCầu Bào Trễ - Hết đất nhà ông Ba Xế250.000----Đất ở nông thôn
169Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngCầu nhà Lầu - Kênh Hai Hường150.000----Đất SX-KD nông thôn
170Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngCầu nhà Lầu - Kênh Hai Hường200.000----Đất TM-DV nông thôn
171Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngCầu nhà Lầu - Kênh Hai Hường250.000----Đất ở nông thôn
172Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngĐầu ranh đất Hai Đực qua Cầu nhà lầu - Giáp ranh Lợi Hưng-Long Đức168.000----Đất SX-KD nông thôn
173Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngĐầu ranh đất Hai Đực qua Cầu nhà lầu - Giáp ranh Lợi Hưng-Long Đức224.000----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Long PhúCác đường đal khu vực ấp Sóc Dong - Xã Tân HưngĐầu ranh đất Hai Đực qua Cầu nhà lầu - Giáp ranh Lợi Hưng-Long Đức280.000----Đất ở nông thôn
175Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Xã Tân HưngCầu qua sông Bào Biển - Giáp ranh xã Long Đức192.000----Đất SX-KD nông thôn
176Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Xã Tân HưngCầu qua sông Bào Biển - Giáp ranh xã Long Đức256.000----Đất TM-DV nông thôn
177Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Xã Tân HưngCầu qua sông Bào Biển - Giáp ranh xã Long Đức320.000----Đất ở nông thôn
178Huyện Long PhúĐường Huyện 26 - Xã Tân HưngCầu Liên Ấp Tân Qui A - Kokô - Rạch Bưng Thum xã Long Phú150.000----Đất SX-KD nông thôn
179Huyện Long PhúĐường Huyện 26 - Xã Tân HưngCầu Liên Ấp Tân Qui A - Kokô - Rạch Bưng Thum xã Long Phú200.000----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Long PhúĐường Huyện 26 - Xã Tân HưngCầu Liên Ấp Tân Qui A - Kokô - Rạch Bưng Thum xã Long Phú250.000----Đất ở nông thôn
181Huyện Long PhúĐường Huyện 25 - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Cầu Xóm Rẫy270.000----Đất SX-KD nông thôn
182Huyện Long PhúĐường Huyện 25 - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Cầu Xóm Rẫy360.000----Đất TM-DV nông thôn
183Huyện Long PhúĐường Huyện 25 - Xã Tân HưngCầu Đầu Sóc - Cầu Xóm Rẫy450.000----Đất ở nông thôn
184Huyện Long PhúĐường Huyện 25 - Xã Tân HưngGiao đường Tỉnh 933 (UBND xã) - Cầu Đầu Sóc228.000----Đất SX-KD nông thôn
185Huyện Long PhúĐường Huyện 25 - Xã Tân HưngGiao đường Tỉnh 933 (UBND xã) - Cầu Đầu Sóc304.000----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Long PhúĐường Huyện 25 - Xã Tân HưngGiao đường Tỉnh 933 (UBND xã) - Cầu Đầu Sóc380.000----Đất ở nông thôn
187Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngRanh thị trấn Long Phú - Ranh xã Tân Thạnh492.000----Đất SX-KD nông thôn
188Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngRanh thị trấn Long Phú - Ranh xã Tân Thạnh656.000----Đất TM-DV nông thôn
189Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân HưngRanh thị trấn Long Phú - Ranh xã Tân Thạnh820.000----Đất ở nông thôn
190Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhTiếp giáp lộ Hàm Trinh - Cầu Hai Do150.000----Đất SX-KD nông thôn
191Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhTiếp giáp lộ Hàm Trinh - Cầu Hai Do200.000----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhTiếp giáp lộ Hàm Trinh - Cầu Hai Do250.000----Đất ở nông thôn
193Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCống Chòi Mòi - Hết ranh đất ông Ốc150.000----Đất SX-KD nông thôn
194Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCống Chòi Mòi - Hết ranh đất ông Ốc200.000----Đất TM-DV nông thôn
195Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCống Chòi Mòi - Hết ranh đất ông Ốc250.000----Đất ở nông thôn
196Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Saintard - Ranh xã Châu Khánh (thuộc lô khu 3)252.000----Đất SX-KD nông thôn
197Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Saintard - Ranh xã Châu Khánh (thuộc lô khu 3)336.000----Đất TM-DV nông thôn
198Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Saintard - Ranh xã Châu Khánh (thuộc lô khu 3)420.000----Đất ở nông thôn
199Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Út Hiển - Cầu Thanh Niên150.000----Đất SX-KD nông thôn
200Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Út Hiển - Cầu Thanh Niên200.000----Đất TM-DV nông thôn
201Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Út Hiển - Cầu Thanh Niên250.000----Đất ở nông thôn
202Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhNgã 3 nhà ông Tùng - Cầu Tân Hội - Mương Tra150.000----Đất SX-KD nông thôn
203Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhNgã 3 nhà ông Tùng - Cầu Tân Hội - Mương Tra200.000----Đất TM-DV nông thôn
204Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhNgã 3 nhà ông Tùng - Cầu Tân Hội - Mương Tra250.000----Đất ở nông thôn
205Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhNgã 3 Hải Vân (Cái Đường) - Hết đất bà Bảy Thêu174.000----Đất SX-KD nông thôn
206Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhNgã 3 Hải Vân (Cái Đường) - Hết đất bà Bảy Thêu232.000----Đất TM-DV nông thôn
207Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhNgã 3 Hải Vân (Cái Đường) - Hết đất bà Bảy Thêu290.000----Đất ở nông thôn
208Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất Tư Hữu - Cầu Hai Do150.000----Đất SX-KD nông thôn
209Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất Tư Hữu - Cầu Hai Do200.000----Đất TM-DV nông thôn
210Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất Tư Hữu - Cầu Hai Do250.000----Đất ở nông thôn
211Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCống Bà Cầm - Hết ranh đất ông Đình Tân Hội150.000----Đất SX-KD nông thôn
212Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCống Bà Cầm - Hết ranh đất ông Đình Tân Hội200.000----Đất TM-DV nông thôn
213Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCống Bà Cầm - Hết ranh đất ông Đình Tân Hội250.000----Đất ở nông thôn
214Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Chín Hiệu - Hết đất ông Tư Chung150.000----Đất SX-KD nông thôn
215Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Chín Hiệu - Hết đất ông Tư Chung200.000----Đất TM-DV nông thôn
216Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Chín Hiệu - Hết đất ông Tư Chung250.000----Đất ở nông thôn
217Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Tri - Giao lộ Hàm Trinh180.000----Đất SX-KD nông thôn
218Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Tri - Giao lộ Hàm Trinh240.000----Đất TM-DV nông thôn
219Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Tri - Giao lộ Hàm Trinh300.000----Đất ở nông thôn
220Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Nhà Thờ - Cầu ông Tư Nhiệm150.000----Đất SX-KD nông thôn
221Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Nhà Thờ - Cầu ông Tư Nhiệm200.000----Đất TM-DV nông thôn
222Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Nhà Thờ - Cầu ông Tư Nhiệm250.000----Đất ở nông thôn
223Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Cái Đường - Giao đường Tỉnh 935B150.000----Đất SX-KD nông thôn
224Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Cái Đường - Giao đường Tỉnh 935B200.000----Đất TM-DV nông thôn
225Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Cái Đường - Giao đường Tỉnh 935B250.000----Đất ở nông thôn
226Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Cái Đường - Cầu Cái Xe150.000----Đất SX-KD nông thôn
227Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Cái Đường - Cầu Cái Xe200.000----Đất TM-DV nông thôn
228Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhCầu Cái Đường - Cầu Cái Xe250.000----Đất ở nông thôn
229Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐập Hai Hải - Cầu Cái Đường174.000----Đất SX-KD nông thôn
230Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐập Hai Hải - Cầu Cái Đường232.000----Đất TM-DV nông thôn
231Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐập Hai Hải - Cầu Cái Đường290.000----Đất ở nông thôn
232Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Út Tài - Đập Hai Hải228.000----Đất SX-KD nông thôn
233Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Út Tài - Đập Hai Hải304.000----Đất TM-DV nông thôn
234Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Tân ThạnhĐầu ranh đất ông Út Tài - Đập Hai Hải380.000----Đất ở nông thôn
235Huyện Long PhúLộ Ba Võ - Xã Tân ThạnhĐường vào bãi rác - Hết đất ông Chín Cường150.000----Đất SX-KD nông thôn
236Huyện Long PhúLộ Ba Võ - Xã Tân ThạnhĐường vào bãi rác - Hết đất ông Chín Cường200.000----Đất TM-DV nông thôn
237Huyện Long PhúLộ Ba Võ - Xã Tân ThạnhĐường vào bãi rác - Hết đất ông Chín Cường250.000----Đất ở nông thôn
238Huyện Long PhúLộ Ba Dương - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 933 - Hết đất Bà Sự150.000----Đất SX-KD nông thôn
239Huyện Long PhúLộ Ba Dương - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 933 - Hết đất Bà Sự200.000----Đất TM-DV nông thôn
240Huyện Long PhúLộ Ba Dương - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 933 - Hết đất Bà Sự250.000----Đất ở nông thôn
241Huyện Long PhúLộ Hàm Trinh - Xã Tân ThạnhSông Băng Long - Đập Hai Hải216.000----Đất SX-KD nông thôn
242Huyện Long PhúLộ Hàm Trinh - Xã Tân ThạnhSông Băng Long - Đập Hai Hải288.000----Đất TM-DV nông thôn
243Huyện Long PhúLộ Hàm Trinh - Xã Tân ThạnhSông Băng Long - Đập Hai Hải360.000----Đất ở nông thôn
244Huyện Long PhúLộ Đal Ba Đáng - Xã Tân ThạnhLộ Hàm Trinh - Kênh Hưng Thạnh150.000----Đất SX-KD nông thôn
245Huyện Long PhúLộ Đal Ba Đáng - Xã Tân ThạnhLộ Hàm Trinh - Kênh Hưng Thạnh200.000----Đất TM-DV nông thôn
246Huyện Long PhúLộ Đal Ba Đáng - Xã Tân ThạnhLộ Hàm Trinh - Kênh Hưng Thạnh250.000----Đất ở nông thôn
247Huyện Long PhúĐường đal 2 bên sông Mương Tra - Xã Tân ThạnhCống Cái Xe - Hết đất ông Khởi150.000----Đất SX-KD nông thôn
248Huyện Long PhúĐường đal 2 bên sông Mương Tra - Xã Tân ThạnhCống Cái Xe - Hết đất ông Khởi200.000----Đất TM-DV nông thôn
249Huyện Long PhúĐường đal 2 bên sông Mương Tra - Xã Tân ThạnhCống Cái Xe - Hết đất ông Khởi250.000----Đất ở nông thôn
250Huyện Long PhúĐường đal 2 bên sông Mương Tra - Xã Tân ThạnhĐầu cầu Tân Hội - Mương Tra - Hết đất ông Mau150.000----Đất SX-KD nông thôn
251Huyện Long PhúĐường đal 2 bên sông Mương Tra - Xã Tân ThạnhĐầu cầu Tân Hội - Mương Tra - Hết đất ông Mau200.000----Đất TM-DV nông thôn
252Huyện Long PhúĐường đal 2 bên sông Mương Tra - Xã Tân ThạnhĐầu cầu Tân Hội - Mương Tra - Hết đất ông Mau250.000----Đất ở nông thôn
253Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Châu Khánh - Hết ranh đất Nhà quản lý Cống Cái Xe228.000----Đất SX-KD nông thôn
254Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Châu Khánh - Hết ranh đất Nhà quản lý Cống Cái Xe304.000----Đất TM-DV nông thôn
255Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Châu Khánh - Hết ranh đất Nhà quản lý Cống Cái Xe380.000----Đất ở nông thôn
256Huyện Long PhúKhu vực chợ Cái Quanh - Xã Tân ThạnhNgã 3 chợ Cái Quanh - Cầu Nhà Thờ390.000----Đất SX-KD nông thôn
257Huyện Long PhúKhu vực chợ Cái Quanh - Xã Tân ThạnhNgã 3 chợ Cái Quanh - Cầu Nhà Thờ520.000----Đất TM-DV nông thôn
258Huyện Long PhúKhu vực chợ Cái Quanh - Xã Tân ThạnhNgã 3 chợ Cái Quanh - Cầu Nhà Thờ650.000----Đất ở nông thôn
259Huyện Long PhúKhu vực chợ Cái Quanh - Xã Tân ThạnhCầu Cái Quanh - Hết đất ông Út Tài390.000----Đất SX-KD nông thôn
260Huyện Long PhúKhu vực chợ Cái Quanh - Xã Tân ThạnhCầu Cái Quanh - Hết đất ông Út Tài520.000----Đất TM-DV nông thôn
261Huyện Long PhúKhu vực chợ Cái Quanh - Xã Tân ThạnhCầu Cái Quanh - Hết đất ông Út Tài650.000----Đất ở nông thôn
262Huyện Long PhúĐường vào bãi rác - Xã Tân ThạnhSuốt tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
263Huyện Long PhúĐường vào bãi rác - Xã Tân ThạnhSuốt tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
264Huyện Long PhúĐường vào bãi rác - Xã Tân ThạnhSuốt tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
265Huyện Long PhúKhu vực chợ Tân Thạnh - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 935B - Sông Saintard300.000----Đất SX-KD nông thôn
266Huyện Long PhúKhu vực chợ Tân Thạnh - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 935B - Sông Saintard400.000----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Long PhúKhu vực chợ Tân Thạnh - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 935B - Sông Saintard500.000----Đất ở nông thôn
268Huyện Long PhúĐường Huyện 24 - Xã Tân ThạnhGiao đường Tỉnh 933 - Giáp ranh xã Châu Khánh180.000----Đất SX-KD nông thôn
269Huyện Long PhúĐường Huyện 24 - Xã Tân ThạnhGiao đường Tỉnh 933 - Giáp ranh xã Châu Khánh240.000----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Long PhúĐường Huyện 24 - Xã Tân ThạnhGiao đường Tỉnh 933 - Giáp ranh xã Châu Khánh300.000----Đất ở nông thôn
271Huyện Long PhúĐường Tỉnh 934B - Xã Tân ThạnhGiáp ranh Phường 4, thành phố Sóc Trăng - Giáp ranh Tài Văn - Trần Đề600.000----Đất SX-KD nông thôn
272Huyện Long PhúĐường Tỉnh 934B - Xã Tân ThạnhGiáp ranh Phường 4, thành phố Sóc Trăng - Giáp ranh Tài Văn - Trần Đề800.000----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Long PhúĐường Tỉnh 934B - Xã Tân ThạnhGiáp ranh Phường 4, thành phố Sóc Trăng - Giáp ranh Tài Văn - Trần Đề1.000.000----Đất ở nông thôn
274Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhCống Chòi Mòi - Qua cống Cái xe đến giáp ranh thành phố Sóc Trăng252.000----Đất SX-KD nông thôn
275Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhCống Chòi Mòi - Qua cống Cái xe đến giáp ranh thành phố Sóc Trăng336.000----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhCống Chòi Mòi - Qua cống Cái xe đến giáp ranh thành phố Sóc Trăng420.000----Đất ở nông thôn
277Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhCống Cái Quanh - Cống Chòi Mòi252.000----Đất SX-KD nông thôn
278Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhCống Cái Quanh - Cống Chòi Mòi336.000----Đất TM-DV nông thôn
279Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhCống Cái Quanh - Cống Chòi Mòi420.000----Đất ở nông thôn
280Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 933 - Cống Cái Quanh360.000----Đất SX-KD nông thôn
281Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 933 - Cống Cái Quanh480.000----Đất TM-DV nông thôn
282Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhĐường Tỉnh 933 - Cống Cái Quanh600.000----Đất ở nông thôn
283Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Châu Khánh - Đường Tỉnh 933300.000----Đất SX-KD nông thôn
284Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Châu Khánh - Đường Tỉnh 933400.000----Đất TM-DV nông thôn
285Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Châu Khánh - Đường Tỉnh 933500.000----Đất ở nông thôn
286Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân ThạnhĐường vào bãi rác - Cầu Saintard720.000----Đất SX-KD nông thôn
287Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân ThạnhĐường vào bãi rác - Cầu Saintard960.000----Đất TM-DV nông thôn
288Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân ThạnhĐường vào bãi rác - Cầu Saintard1.200.000----Đất ở nông thôn
289Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Tân Hưng - Đường vào bãi rác492.000----Đất SX-KD nông thôn
290Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Tân Hưng - Đường vào bãi rác656.000----Đất TM-DV nông thôn
291Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Xã Tân ThạnhGiáp ranh xã Tân Hưng - Đường vào bãi rác820.000----Đất ở nông thôn
292Huyện Long PhúĐê Phú Hữu - Mỹ Thanh ( cũ ) - Xã Châu KhánhĐoạn qua ấp Nhì - Suốt tuyến204.000----Đất SX-KD nông thôn
293Huyện Long PhúĐê Phú Hữu - Mỹ Thanh ( cũ ) - Xã Châu KhánhĐoạn qua ấp Nhì - Suốt tuyến272.000----Đất TM-DV nông thôn
294Huyện Long PhúĐê Phú Hữu - Mỹ Thanh ( cũ ) - Xã Châu KhánhĐoạn qua ấp Nhì - Suốt tuyến340.000----Đất ở nông thôn
295Huyện Long PhúĐê Phú Hữu - Mỹ Thanh ( cũ ) - Xã Châu KhánhĐoạn qua ấp Nhất - Suốt tuyến204.000----Đất SX-KD nông thôn
296Huyện Long PhúĐê Phú Hữu - Mỹ Thanh ( cũ ) - Xã Châu KhánhĐoạn qua ấp Nhất - Suốt tuyến272.000----Đất TM-DV nông thôn
297Huyện Long PhúĐê Phú Hữu - Mỹ Thanh ( cũ ) - Xã Châu KhánhĐoạn qua ấp Nhất - Suốt tuyến340.000----Đất ở nông thôn
298Huyện Long PhúLộ Đình - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Đường Huyện 24150.000----Đất SX-KD nông thôn
299Huyện Long PhúLộ Đình - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Đường Huyện 24200.000----Đất TM-DV nông thôn
300Huyện Long PhúLộ Đình - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Đường Huyện 24250.000----Đất ở nông thôn
301Huyện Long PhúLộ nhà ông Ba Honda - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Hết đất ông Ba Honda150.000----Đất SX-KD nông thôn
302Huyện Long PhúLộ nhà ông Ba Honda - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Hết đất ông Ba Honda200.000----Đất TM-DV nông thôn
303Huyện Long PhúLộ nhà ông Ba Honda - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Hết đất ông Ba Honda250.000----Đất ở nông thôn
304Huyện Long PhúLộ nhà ông Tư Tài - Xã Châu KhánhGiao Đường Tỉnh 93 5B - Hết ranh đất ông Tư Tài150.000----Đất SX-KD nông thôn
305Huyện Long PhúLộ nhà ông Tư Tài - Xã Châu KhánhGiao Đường Tỉnh 93 5B - Hết ranh đất ông Tư Tài200.000----Đất TM-DV nông thôn
306Huyện Long PhúLộ nhà ông Tư Tài - Xã Châu KhánhGiao Đường Tỉnh 93 5B - Hết ranh đất ông Tư Tài250.000----Đất ở nông thôn
307Huyện Long PhúĐường đất cặp Sông Saintard - Xã Châu KhánhGiáp lộ giao thông 30/4 (nhà ông Bâu ấp Nhì) - Vàm Văn Cơ (Hết đất ông Lâm Văn Phúc)150.000----Đất SX-KD nông thôn
308Huyện Long PhúĐường đất cặp Sông Saintard - Xã Châu KhánhGiáp lộ giao thông 30/4 (nhà ông Bâu ấp Nhì) - Vàm Văn Cơ (Hết đất ông Lâm Văn Phúc)200.000----Đất TM-DV nông thôn
309Huyện Long PhúĐường đất cặp Sông Saintard - Xã Châu KhánhGiáp lộ giao thông 30/4 (nhà ông Bâu ấp Nhì) - Vàm Văn Cơ (Hết đất ông Lâm Văn Phúc)250.000----Đất ở nông thôn
310Huyện Long PhúLộ khu vực bến đò ấp Nhì - Xã Châu KhánhĐầu đất Ông Chiến (giáp Phú Hữu) - Cầu Ông Bến150.000----Đất SX-KD nông thôn
311Huyện Long PhúLộ khu vực bến đò ấp Nhì - Xã Châu KhánhĐầu đất Ông Chiến (giáp Phú Hữu) - Cầu Ông Bến200.000----Đất TM-DV nông thôn
312Huyện Long PhúLộ khu vực bến đò ấp Nhì - Xã Châu KhánhĐầu đất Ông Chiến (giáp Phú Hữu) - Cầu Ông Bến250.000----Đất ở nông thôn
313Huyện Long PhúĐường đất Chông Chác - Xã Châu KhánhCầu Thanh niên Chông Chác (Phường 5, thành phố Sóc Trăng) - Giáp ranh Khóm 5, Phường 5, thành phố Sóc Trăng150.000----Đất SX-KD nông thôn
314Huyện Long PhúĐường đất Chông Chác - Xã Châu KhánhCầu Thanh niên Chông Chác (Phường 5, thành phố Sóc Trăng) - Giáp ranh Khóm 5, Phường 5, thành phố Sóc Trăng200.000----Đất TM-DV nông thôn
315Huyện Long PhúĐường đất Chông Chác - Xã Châu KhánhCầu Thanh niên Chông Chác (Phường 5, thành phố Sóc Trăng) - Giáp ranh Khóm 5, Phường 5, thành phố Sóc Trăng250.000----Đất ở nông thôn
316Huyện Long PhúLộ Chông Chác - Xã Châu KhánhCầu Thanh niên Trường An - Cầu Thanh niên Chông Chác (Phường 5, thành phố Sóc Trăng)150.000----Đất SX-KD nông thôn
317Huyện Long PhúLộ Chông Chác - Xã Châu KhánhCầu Thanh niên Trường An - Cầu Thanh niên Chông Chác (Phường 5, thành phố Sóc Trăng)200.000----Đất TM-DV nông thôn
318Huyện Long PhúLộ Chông Chác - Xã Châu KhánhCầu Thanh niên Trường An - Cầu Thanh niên Chông Chác (Phường 5, thành phố Sóc Trăng)250.000----Đất ở nông thôn
319Huyện Long PhúLộ ấp Nhất (ấp Ba) - Xã Châu KhánhGiáp ranh Phường 8, thành phố Sóc Trăng - Cầu Thanh niên Trường An180.000----Đất SX-KD nông thôn
320Huyện Long PhúLộ ấp Nhất (ấp Ba) - Xã Châu KhánhGiáp ranh Phường 8, thành phố Sóc Trăng - Cầu Thanh niên Trường An240.000----Đất TM-DV nông thôn
321Huyện Long PhúLộ ấp Nhất (ấp Ba) - Xã Châu KhánhGiáp ranh Phường 8, thành phố Sóc Trăng - Cầu Thanh niên Trường An300.000----Đất ở nông thôn
322Huyện Long PhúTuyến lộ khu C - Xã Châu KhánhĐầu ranh đất Miếu Bà - Đầu cầu ông Ơn (ấp Nhì)150.000----Đất SX-KD nông thôn
323Huyện Long PhúTuyến lộ khu C - Xã Châu KhánhĐầu ranh đất Miếu Bà - Đầu cầu ông Ơn (ấp Nhì)200.000----Đất TM-DV nông thôn
324Huyện Long PhúTuyến lộ khu C - Xã Châu KhánhĐầu ranh đất Miếu Bà - Đầu cầu ông Ơn (ấp Nhì)250.000----Đất ở nông thôn
325Huyện Long PhúLộ nhà ông Thiện - Xã Châu KhánhCống thủy nông (cầu ba Hô) - Giao đường Huyện 24150.000----Đất SX-KD nông thôn
326Huyện Long PhúLộ nhà ông Thiện - Xã Châu KhánhCống thủy nông (cầu ba Hô) - Giao đường Huyện 24200.000----Đất TM-DV nông thôn
327Huyện Long PhúLộ nhà ông Thiện - Xã Châu KhánhCống thủy nông (cầu ba Hô) - Giao đường Huyện 24250.000----Đất ở nông thôn
328Huyện Long PhúĐường cầu Sáu Tiền - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Long Đức - Ngã 3 lộ (gần nhà ông Ơn)156.000----Đất SX-KD nông thôn
329Huyện Long PhúĐường cầu Sáu Tiền - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Long Đức - Ngã 3 lộ (gần nhà ông Ơn)208.000----Đất TM-DV nông thôn
330Huyện Long PhúĐường cầu Sáu Tiền - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Long Đức - Ngã 3 lộ (gần nhà ông Ơn)260.000----Đất ở nông thôn
331Huyện Long PhúĐường Miếu Bà - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Hưng168.000----Đất SX-KD nông thôn
332Huyện Long PhúĐường Miếu Bà - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Hưng224.000----Đất TM-DV nông thôn
333Huyện Long PhúĐường Miếu Bà - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Hưng280.000----Đất ở nông thôn
334Huyện Long PhúĐường Huyện 24 - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Thạnh180.000----Đất SX-KD nông thôn
335Huyện Long PhúĐường Huyện 24 - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Thạnh240.000----Đất TM-DV nông thôn
336Huyện Long PhúĐường Huyện 24 - Xã Châu KhánhGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Thạnh300.000----Đất ở nông thôn
337Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Phú Hữu - Giáp ranh Phường 8, thành phố Sóc Trăng210.000----Đất SX-KD nông thôn
338Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Phú Hữu - Giáp ranh Phường 8, thành phố Sóc Trăng280.000----Đất TM-DV nông thôn
339Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Phú Hữu - Giáp ranh Phường 8, thành phố Sóc Trăng350.000----Đất ở nông thôn
340Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Phú Hữu - Giáp ranh xã Tân Thạnh222.000----Đất SX-KD nông thôn
341Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Phú Hữu - Giáp ranh xã Tân Thạnh296.000----Đất TM-DV nông thôn
342Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Châu KhánhGiáp ranh xã Phú Hữu - Giáp ranh xã Tân Thạnh370.000----Đất ở nông thôn
343Huyện Long PhúLộ đal kênh 26/3 - Xã Phú HữuGiao đường Huyện 22 - Cầu kênh cấp 2150.000----Đất SX-KD nông thôn
344Huyện Long PhúLộ đal kênh 26/3 - Xã Phú HữuGiao đường Huyện 22 - Cầu kênh cấp 2200.000----Đất TM-DV nông thôn
345Huyện Long PhúLộ đal kênh 26/3 - Xã Phú HữuGiao đường Huyện 22 - Cầu kênh cấp 2250.000----Đất ở nông thôn
346Huyện Long PhúLộ cặp rạch ông Xuân - Xã Phú HữuGiao đường Huyện 22 - Hết đất nhà ông Tiền150.000----Đất SX-KD nông thôn
347Huyện Long PhúLộ cặp rạch ông Xuân - Xã Phú HữuGiao đường Huyện 22 - Hết đất nhà ông Tiền200.000----Đất TM-DV nông thôn
348Huyện Long PhúLộ cặp rạch ông Xuân - Xã Phú HữuGiao đường Huyện 22 - Hết đất nhà ông Tiền250.000----Đất ở nông thôn
349Huyện Long PhúLộ vòng cung - Xã Phú HữuTừ cầu giáp Mây Hắt đi vòng cặp sông Saintard và rạch Chùa Ông trở về cầu giáp Mây Hắt -150.000----Đất SX-KD nông thôn
350Huyện Long PhúLộ vòng cung - Xã Phú HữuTừ cầu giáp Mây Hắt đi vòng cặp sông Saintard và rạch Chùa Ông trở về cầu giáp Mây Hắt -200.000----Đất TM-DV nông thôn
351Huyện Long PhúLộ vòng cung - Xã Phú HữuTừ cầu giáp Mây Hắt đi vòng cặp sông Saintard và rạch Chùa Ông trở về cầu giáp Mây Hắt -250.000----Đất ở nông thôn
352Huyện Long PhúTuyến lộ phía Tây cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuGiáp ranh xã Hậu Thạnh - Cầu Thanh niên Phú Trường (giáp ranh xã Trường Khánh)150.000----Đất SX-KD nông thôn
353Huyện Long PhúTuyến lộ phía Tây cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuGiáp ranh xã Hậu Thạnh - Cầu Thanh niên Phú Trường (giáp ranh xã Trường Khánh)200.000----Đất TM-DV nông thôn
354Huyện Long PhúTuyến lộ phía Tây cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuGiáp ranh xã Hậu Thạnh - Cầu Thanh niên Phú Trường (giáp ranh xã Trường Khánh)250.000----Đất ở nông thôn
355Huyện Long PhúTuyến lộ phía Đông cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuRạch ông Xuân - Sông Giăng Cơ150.000----Đất SX-KD nông thôn
356Huyện Long PhúTuyến lộ phía Đông cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuRạch ông Xuân - Sông Giăng Cơ200.000----Đất TM-DV nông thôn
357Huyện Long PhúTuyến lộ phía Đông cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuRạch ông Xuân - Sông Giăng Cơ250.000----Đất ở nông thôn
358Huyện Long PhúTuyến lộ phía Đông cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuCầu Mây Hắt (cặp sông Saintard) - Rạch ông Xuân150.000----Đất SX-KD nông thôn
359Huyện Long PhúTuyến lộ phía Đông cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuCầu Mây Hắt (cặp sông Saintard) - Rạch ông Xuân200.000----Đất TM-DV nông thôn
360Huyện Long PhúTuyến lộ phía Đông cặp Rạch Mây Hắt - Xã Phú HữuCầu Mây Hắt (cặp sông Saintard) - Rạch ông Xuân250.000----Đất ở nông thôn
361Huyện Long PhúLộ vòng cung (giáp ranh xã Long Đức) - Xã Phú HữuCầu Phú Hữu (ấp Phú Hữu) - Giao đường Tỉnh 935B (ấp Phú Thứ)150.000----Đất SX-KD nông thôn
362Huyện Long PhúLộ vòng cung (giáp ranh xã Long Đức) - Xã Phú HữuCầu Phú Hữu (ấp Phú Hữu) - Giao đường Tỉnh 935B (ấp Phú Thứ)200.000----Đất TM-DV nông thôn
363Huyện Long PhúLộ vòng cung (giáp ranh xã Long Đức) - Xã Phú HữuCầu Phú Hữu (ấp Phú Hữu) - Giao đường Tỉnh 935B (ấp Phú Thứ)250.000----Đất ở nông thôn
364Huyện Long PhúTuyến cặp sông Giăng Cơ - Xã Phú HữuĐầu đất Đình Phú Trường - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD nông thôn
365Huyện Long PhúTuyến cặp sông Giăng Cơ - Xã Phú HữuĐầu đất Đình Phú Trường - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV nông thôn
366Huyện Long PhúTuyến cặp sông Giăng Cơ - Xã Phú HữuĐầu đất Đình Phú Trường - Suốt tuyến250.000----Đất ở nông thôn
367Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Phú HữuCống Bồng Bồng - Giáp ranh xã Châu Khánh150.000----Đất SX-KD nông thôn
368Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Phú HữuCống Bồng Bồng - Giáp ranh xã Châu Khánh200.000----Đất TM-DV nông thôn
369Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Phú HữuCống Bồng Bồng - Giáp ranh xã Châu Khánh250.000----Đất ở nông thôn
370Huyện Long PhúĐường Huyện 23 - Xã Phú HữuGiao đường Tỉnh 935B - Ngã 3 Cầu Ngang150.000----Đất SX-KD nông thôn
371Huyện Long PhúĐường Huyện 23 - Xã Phú HữuGiao đường Tỉnh 935B - Ngã 3 Cầu Ngang200.000----Đất TM-DV nông thôn
372Huyện Long PhúĐường Huyện 23 - Xã Phú HữuGiao đường Tỉnh 935B - Ngã 3 Cầu Ngang250.000----Đất ở nông thôn
373Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Phú HữuGiáp ranh xã Long Đức - Giáp ranh xã Châu Khánh240.000----Đất SX-KD nông thôn
374Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Phú HữuGiáp ranh xã Long Đức - Giáp ranh xã Châu Khánh320.000----Đất TM-DV nông thôn
375Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Phú HữuGiáp ranh xã Long Đức - Giáp ranh xã Châu Khánh400.000----Đất ở nông thôn
376Huyện Long PhúĐường 2 bên ngọn Đập Đá - Xã Long ĐứcGiáp Quốc lộ Nam Sông Hậu - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD nông thôn
377Huyện Long PhúĐường 2 bên ngọn Đập Đá - Xã Long ĐứcGiáp Quốc lộ Nam Sông Hậu - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV nông thôn
378Huyện Long PhúĐường 2 bên ngọn Đập Đá - Xã Long ĐứcGiáp Quốc lộ Nam Sông Hậu - Suốt tuyến250.000----Đất ở nông thôn
379Huyện Long PhúĐường Rạch Củi - Tư Tài - Xã Long ĐứcGiáp lộ Rạch Củi - Giáp Đường Tư Tài - Trại giống150.000----Đất SX-KD nông thôn
380Huyện Long PhúĐường Rạch Củi - Tư Tài - Xã Long ĐứcGiáp lộ Rạch Củi - Giáp Đường Tư Tài - Trại giống200.000----Đất TM-DV nông thôn
381Huyện Long PhúĐường Rạch Củi - Tư Tài - Xã Long ĐứcGiáp lộ Rạch Củi - Giáp Đường Tư Tài - Trại giống250.000----Đất ở nông thôn
382Huyện Long PhúĐường Bảy Triệu - Xã Long ĐứcGiáp đường đal 3 ấp - Giáp đường phía Tây kênh Bào Tre120.000----Đất SX-KD nông thôn
383Huyện Long PhúĐường Bảy Triệu - Xã Long ĐứcGiáp đường đal 3 ấp - Giáp đường phía Tây kênh Bào Tre160.000----Đất TM-DV nông thôn
384Huyện Long PhúĐường Bảy Triệu - Xã Long ĐứcGiáp đường đal 3 ấp - Giáp đường phía Tây kênh Bào Tre200.000----Đất ở nông thôn
385Huyện Long PhúĐường trại giống - Xã Long ĐứcGiáp khu tái định cư - Đường phía Đông kênh Bào Tre120.000----Đất SX-KD nông thôn
386Huyện Long PhúĐường trại giống - Xã Long ĐứcGiáp khu tái định cư - Đường phía Đông kênh Bào Tre160.000----Đất TM-DV nông thôn
387Huyện Long PhúĐường trại giống - Xã Long ĐứcGiáp khu tái định cư - Đường phía Đông kênh Bào Tre200.000----Đất ở nông thôn
388Huyện Long PhúĐường vào bãi rác - Xã Long ĐứcGiáp đường Huyện 27 - Đường trại giống120.000----Đất SX-KD nông thôn
389Huyện Long PhúĐường vào bãi rác - Xã Long ĐứcGiáp đường Huyện 27 - Đường trại giống160.000----Đất TM-DV nông thôn
390Huyện Long PhúĐường vào bãi rác - Xã Long ĐứcGiáp đường Huyện 27 - Đường trại giống200.000----Đất ở nông thôn
391Huyện Long PhúLộ cặp Sông Hậu - Xã Long ĐứcĐầu ranh đất bà Nguyễn Thị Tám - Hết đất ông Nguyễn Thanh Phong150.000----Đất SX-KD nông thôn
392Huyện Long PhúLộ cặp Sông Hậu - Xã Long ĐứcĐầu ranh đất bà Nguyễn Thị Tám - Hết đất ông Nguyễn Thanh Phong200.000----Đất TM-DV nông thôn
393Huyện Long PhúLộ cặp Sông Hậu - Xã Long ĐứcĐầu ranh đất bà Nguyễn Thị Tám - Hết đất ông Nguyễn Thanh Phong250.000----Đất ở nông thôn
394Huyện Long PhúLộ phía Đông kênh Bà Xẩm - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Sông Saintard (hết đất bà Thâm)180.000----Đất SX-KD nông thôn
395Huyện Long PhúLộ phía Đông kênh Bà Xẩm - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Sông Saintard (hết đất bà Thâm)240.000----Đất TM-DV nông thôn
396Huyện Long PhúLộ phía Đông kênh Bà Xẩm - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Sông Saintard (hết đất bà Thâm)300.000----Đất ở nông thôn
397Huyện Long PhúĐường đal (liền 3 ấp) - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Cống 3 Đổm150.000----Đất SX-KD nông thôn
398Huyện Long PhúĐường đal (liền 3 ấp) - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Cống 3 Đổm200.000----Đất TM-DV nông thôn
399Huyện Long PhúĐường đal (liền 3 ấp) - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Cống 3 Đổm250.000----Đất ở nông thôn
400Huyện Long PhúLộ Rạch Củi - Xã Long ĐứcĐường đal liền 3 ấp - Giao đường Tỉnh 935B150.000----Đất SX-KD nông thôn
401Huyện Long PhúLộ Rạch Củi - Xã Long ĐứcĐường đal liền 3 ấp - Giao đường Tỉnh 935B200.000----Đất TM-DV nông thôn
402Huyện Long PhúLộ Rạch Củi - Xã Long ĐứcĐường đal liền 3 ấp - Giao đường Tỉnh 935B250.000----Đất ở nông thôn
403Huyện Long PhúĐường Gạch Gốc - Tư Tài - Xã Long ĐứcĐường đal liền 3 ấp - Giáp đường Tư Tài - Trại giống150.000----Đất SX-KD nông thôn
404Huyện Long PhúĐường Gạch Gốc - Tư Tài - Xã Long ĐứcĐường đal liền 3 ấp - Giáp đường Tư Tài - Trại giống200.000----Đất TM-DV nông thôn
405Huyện Long PhúĐường Gạch Gốc - Tư Tài - Xã Long ĐứcĐường đal liền 3 ấp - Giáp đường Tư Tài - Trại giống250.000----Đất ở nông thôn
406Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcPhía Tây kênh Bào Tre - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD nông thôn
407Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcPhía Tây kênh Bào Tre - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV nông thôn
408Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcPhía Tây kênh Bào Tre - Suốt tuyến250.000----Đất ở nông thôn
409Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcPhía Đông kênh Bào Tre - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD nông thôn
410Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcPhía Đông kênh Bào Tre - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV nông thôn
411Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcPhía Đông kênh Bào Tre - Suốt tuyến250.000----Đất ở nông thôn
412Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcTuyến lộ vào khu Tái định cư và các tuyến lộ trong khu tái định cư -210.000----Đất SX-KD nông thôn
413Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcTuyến lộ vào khu Tái định cư và các tuyến lộ trong khu tái định cư -280.000----Đất TM-DV nông thôn
414Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcTuyến lộ vào khu Tái định cư và các tuyến lộ trong khu tái định cư -350.000----Đất ở nông thôn
415Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu (cũ) - Quốc lộ Nam Sông Hậu150.000----Đất SX-KD nông thôn
416Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu (cũ) - Quốc lộ Nam Sông Hậu200.000----Đất TM-DV nông thôn
417Huyện Long PhúĐường đal - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu (cũ) - Quốc lộ Nam Sông Hậu250.000----Đất ở nông thôn
418Huyện Long PhúLộ cặp sông Saintard (ấp Hoà Hưng) - Xã Long ĐứcCống bà Xẩm - Cống Phú Hữu150.000----Đất SX-KD nông thôn
419Huyện Long PhúLộ cặp sông Saintard (ấp Hoà Hưng) - Xã Long ĐứcCống bà Xẩm - Cống Phú Hữu200.000----Đất TM-DV nông thôn
420Huyện Long PhúLộ cặp sông Saintard (ấp Hoà Hưng) - Xã Long ĐứcCống bà Xẩm - Cống Phú Hữu250.000----Đất ở nông thôn
421Huyện Long PhúĐường ra cống Bào Biển - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu - Đường Huyện 27192.000----Đất SX-KD nông thôn
422Huyện Long PhúĐường ra cống Bào Biển - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu - Đường Huyện 27256.000----Đất TM-DV nông thôn
423Huyện Long PhúĐường ra cống Bào Biển - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu - Đường Huyện 27320.000----Đất ở nông thôn
424Huyện Long PhúĐường phía Đông kênh Bà Xẩm - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu - Đường ra cống Bào Biển150.000----Đất SX-KD nông thôn
425Huyện Long PhúĐường phía Đông kênh Bà Xẩm - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu - Đường ra cống Bào Biển200.000----Đất TM-DV nông thôn
426Huyện Long PhúĐường phía Đông kênh Bà Xẩm - Xã Long ĐứcQuốc lộ Nam Sông Hậu - Đường ra cống Bào Biển250.000----Đất ở nông thôn
427Huyện Long PhúTuyến lộ cặp kênh Trưởng Ý - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Sông Saintard150.000----Đất SX-KD nông thôn
428Huyện Long PhúTuyến lộ cặp kênh Trưởng Ý - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Sông Saintard200.000----Đất TM-DV nông thôn
429Huyện Long PhúTuyến lộ cặp kênh Trưởng Ý - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Sông Saintard250.000----Đất ở nông thôn
430Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcĐầu ranh đất Năm Trung - Hết ranh đất bà Thâm (đầu kênh bà Xẩm)240.000----Đất SX-KD nông thôn
431Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcĐầu ranh đất Năm Trung - Hết ranh đất bà Thâm (đầu kênh bà Xẩm)320.000----Đất TM-DV nông thôn
432Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcĐầu ranh đất Năm Trung - Hết ranh đất bà Thâm (đầu kênh bà Xẩm)400.000----Đất ở nông thôn
433Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcGiáp ranh đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal) - Giáp ranh giải phóng mặt bằng nhà máy nhiệt điện180.000----Đất SX-KD nông thôn
434Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcGiáp ranh đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal) - Giáp ranh giải phóng mặt bằng nhà máy nhiệt điện240.000----Đất TM-DV nông thôn
435Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcGiáp ranh đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal) - Giáp ranh giải phóng mặt bằng nhà máy nhiệt điện300.000----Đất ở nông thôn
436Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcĐầu đất bến phà Long Đức - Đại Ngãi - Hết ranh đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal)186.000----Đất SX-KD nông thôn
437Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcĐầu đất bến phà Long Đức - Đại Ngãi - Hết ranh đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal)248.000----Đất TM-DV nông thôn
438Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực UBND xã cũ - Xã Long ĐứcĐầu đất bến phà Long Đức - Đại Ngãi - Hết ranh đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal)310.000----Đất ở nông thôn
439Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Hưng192.000----Đất SX-KD nông thôn
440Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Hưng256.000----Đất TM-DV nông thôn
441Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh xã Tân Hưng320.000----Đất ở nông thôn
442Huyện Long PhúĐường Huyện 23 (đường đal cặp kinh mới cũ) - Xã Long ĐứcGiáp ranh đất ông Huỳnh Văn Chính - Giáp lộ đal liền 3 ấp156.000----Đất SX-KD nông thôn
443Huyện Long PhúĐường Huyện 23 (đường đal cặp kinh mới cũ) - Xã Long ĐứcGiáp ranh đất ông Huỳnh Văn Chính - Giáp lộ đal liền 3 ấp208.000----Đất TM-DV nông thôn
444Huyện Long PhúĐường Huyện 23 (đường đal cặp kinh mới cũ) - Xã Long ĐứcGiáp ranh đất ông Huỳnh Văn Chính - Giáp lộ đal liền 3 ấp260.000----Đất ở nông thôn
445Huyện Long PhúĐường Huyện 23 (đường đal cặp kinh mới cũ) - Xã Long ĐứcKênh Bà Xẩm - Hết đất ông Huỳnh Văn Chính192.000----Đất SX-KD nông thôn
446Huyện Long PhúĐường Huyện 23 (đường đal cặp kinh mới cũ) - Xã Long ĐứcKênh Bà Xẩm - Hết đất ông Huỳnh Văn Chính256.000----Đất TM-DV nông thôn
447Huyện Long PhúĐường Huyện 23 (đường đal cặp kinh mới cũ) - Xã Long ĐứcKênh Bà Xẩm - Hết đất ông Huỳnh Văn Chính320.000----Đất ở nông thôn
448Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (cũ) - Xã Long ĐứcGiao lộ Quốc lộ Nam Sông Hậu và đường Tỉnh 935B - Tuyến tránh trung tâm Điện lực Long Phú (hết đất ông Đặng Văn Gỡ)240.000----Đất SX-KD nông thôn
449Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (cũ) - Xã Long ĐứcGiao lộ Quốc lộ Nam Sông Hậu và đường Tỉnh 935B - Tuyến tránh trung tâm Điện lực Long Phú (hết đất ông Đặng Văn Gỡ)320.000----Đất TM-DV nông thôn
450Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (cũ) - Xã Long ĐứcGiao lộ Quốc lộ Nam Sông Hậu và đường Tỉnh 935B - Tuyến tránh trung tâm Điện lực Long Phú (hết đất ông Đặng Văn Gỡ)400.000----Đất ở nông thôn
451Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Long ĐứcĐầu đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal) - Giáp ranh xã Phú Hữu252.000----Đất SX-KD nông thôn
452Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Long ĐứcĐầu đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal) - Giáp ranh xã Phú Hữu336.000----Đất TM-DV nông thôn
453Huyện Long PhúĐường Tỉnh 935B - Xã Long ĐứcĐầu đất ông Lê Văn Thạnh (đầu lộ đal) - Giáp ranh xã Phú Hữu420.000----Đất ở nông thôn
454Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh thị trấn Long Phú318.000----Đất SX-KD nông thôn
455Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh thị trấn Long Phú424.000----Đất TM-DV nông thôn
456Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Long ĐứcGiao đường Tỉnh 935B - Giáp ranh thị trấn Long Phú530.000----Đất ở nông thôn
457Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Long ĐứcCầu Đại Ngãi - Giao đường Tỉnh 935B420.000----Đất SX-KD nông thôn
458Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Long ĐứcCầu Đại Ngãi - Giao đường Tỉnh 935B560.000----Đất TM-DV nông thôn
459Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Long ĐứcCầu Đại Ngãi - Giao đường Tỉnh 935B700.000----Đất ở nông thôn
460Huyện Long PhúLộ nhánh rẽ ông Ìa - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Hết ranh đất ông Lý Cal150.000----Đất SX-KD nông thôn
461Huyện Long PhúLộ nhánh rẽ ông Ìa - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Hết ranh đất ông Lý Cal200.000----Đất TM-DV nông thôn
462Huyện Long PhúLộ nhánh rẽ ông Ìa - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Hết ranh đất ông Lý Cal250.000----Đất ở nông thôn
463Huyện Long PhúLộ Năm Nhựt - Trâm Bầu - Xã Trường KhánhKênh Bưng Xúc - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD nông thôn
464Huyện Long PhúLộ Năm Nhựt - Trâm Bầu - Xã Trường KhánhKênh Bưng Xúc - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV nông thôn
465Huyện Long PhúLộ Năm Nhựt - Trâm Bầu - Xã Trường KhánhKênh Bưng Xúc - Suốt tuyến250.000----Đất ở nông thôn
466Huyện Long PhúLộ Gạch Cọt - Xã Trường KhánhCầu Gạch Cọt - Hết ranh đất bà Nói150.000----Đất SX-KD nông thôn
467Huyện Long PhúLộ Gạch Cọt - Xã Trường KhánhCầu Gạch Cọt - Hết ranh đất bà Nói200.000----Đất TM-DV nông thôn
468Huyện Long PhúLộ Gạch Cọt - Xã Trường KhánhCầu Gạch Cọt - Hết ranh đất bà Nói250.000----Đất ở nông thôn
469Huyện Long PhúLộ Trường Lộc nối dài - Xã Trường KhánhCầu Sáu Trực - Hết đất ông Huỳnh Văn Dũng150.000----Đất SX-KD nông thôn
470Huyện Long PhúLộ Trường Lộc nối dài - Xã Trường KhánhCầu Sáu Trực - Hết đất ông Huỳnh Văn Dũng200.000----Đất TM-DV nông thôn
471Huyện Long PhúLộ Trường Lộc nối dài - Xã Trường KhánhCầu Sáu Trực - Hết đất ông Huỳnh Văn Dũng250.000----Đất ở nông thôn
472Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Năm Huỳnh - Hết đất ông Năm Nhựt168.000----Đất SX-KD nông thôn
473Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Năm Huỳnh - Hết đất ông Năm Nhựt224.000----Đất TM-DV nông thôn
474Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Năm Huỳnh - Hết đất ông Năm Nhựt280.000----Đất ở nông thôn
475Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị xã Trường KhánhĐường vào Trường cấp 2- 3 - Suốt tuyến390.000----Đất SX-KD nông thôn
476Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị xã Trường KhánhĐường vào Trường cấp 2- 3 - Suốt tuyến520.000----Đất TM-DV nông thôn
477Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị xã Trường KhánhĐường vào Trường cấp 2- 3 - Suốt tuyến650.000----Đất ở nông thôn
478Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường số 6 - Suốt tuyến168.000----Đất SX-KD nông thôn
479Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường số 6 - Suốt tuyến224.000----Đất TM-DV nông thôn
480Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường số 6 - Suốt tuyến280.000----Đất ở nông thôn
481Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường cặp kênh ông Cả: Giao Quốc lộ 60 - Hết đất Ông Diệu198.000----Đất SX-KD nông thôn
482Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường cặp kênh ông Cả: Giao Quốc lộ 60 - Hết đất Ông Diệu264.000----Đất TM-DV nông thôn
483Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường cặp kênh ông Cả: Giao Quốc lộ 60 - Hết đất Ông Diệu330.000----Đất ở nông thôn
484Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Chữ Y (ấp Trường Lộc) - Hết ranh đất ông Trần Huôl180.000----Đất SX-KD nông thôn
485Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Chữ Y (ấp Trường Lộc) - Hết ranh đất ông Trần Huôl240.000----Đất TM-DV nông thôn
486Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Chữ Y (ấp Trường Lộc) - Hết ranh đất ông Trần Huôl300.000----Đất ở nông thôn
487Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường Ba Sâm: Từ cầu bà Cúc - Kênh Xáng180.000----Đất SX-KD nông thôn
488Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường Ba Sâm: Từ cầu bà Cúc - Kênh Xáng240.000----Đất TM-DV nông thôn
489Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường Ba Sâm: Từ cầu bà Cúc - Kênh Xáng300.000----Đất ở nông thôn
490Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Khana Cũ - Hết ranh đất ông Trần Gia (Trường Lộc)150.000----Đất SX-KD nông thôn
491Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Khana Cũ - Hết ranh đất ông Trần Gia (Trường Lộc)200.000----Đất TM-DV nông thôn
492Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Khana Cũ - Hết ranh đất ông Trần Gia (Trường Lộc)250.000----Đất ở nông thôn
493Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhQuốc lộ 60 (đường vào ấp Trường Lộc) - Cầu Khana Cũ150.000----Đất SX-KD nông thôn
494Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhQuốc lộ 60 (đường vào ấp Trường Lộc) - Cầu Khana Cũ200.000----Đất TM-DV nông thôn
495Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhQuốc lộ 60 (đường vào ấp Trường Lộc) - Cầu Khana Cũ250.000----Đất ở nông thôn
496Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường vào ấp Trường Lộc: Cầu Thanh Niên Trường Thành B - Giáp ranh xã An Mỹ- Huyện Kế Sách180.000----Đất SX-KD nông thôn
497Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường vào ấp Trường Lộc: Cầu Thanh Niên Trường Thành B - Giáp ranh xã An Mỹ- Huyện Kế Sách240.000----Đất TM-DV nông thôn
498Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐường vào ấp Trường Lộc: Cầu Thanh Niên Trường Thành B - Giáp ranh xã An Mỹ- Huyện Kế Sách300.000----Đất ở nông thôn
499Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Chín - Cuối đường đal150.000----Đất SX-KD nông thôn
500Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Chín - Cuối đường đal200.000----Đất TM-DV nông thôn
501Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Chín - Cuối đường đal250.000----Đất ở nông thôn
502Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Đen - Hết ranh đất Ông Són480.000----Đất SX-KD nông thôn
503Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Đen - Hết ranh đất Ông Són640.000----Đất TM-DV nông thôn
504Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Đen - Hết ranh đất Ông Són800.000----Đất ở nông thôn
505Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Đen - Hết ranh đất Ông Giỏi288.000----Đất SX-KD nông thôn
506Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Đen - Hết ranh đất Ông Giỏi384.000----Đất TM-DV nông thôn
507Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Đen - Hết ranh đất Ông Giỏi480.000----Đất ở nông thôn
508Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhTừ cầu ông Luân - Hết ranh đất ông Bỉnh (Trường Hưng)150.000----Đất SX-KD nông thôn
509Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhTừ cầu ông Luân - Hết ranh đất ông Bỉnh (Trường Hưng)200.000----Đất TM-DV nông thôn
510Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhTừ cầu ông Luân - Hết ranh đất ông Bỉnh (Trường Hưng)250.000----Đất ở nông thôn
511Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhGiáp ranh đất ông Võ (đường đal) - Giáp kênh Bưng Xúc180.000----Đất SX-KD nông thôn
512Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhGiáp ranh đất ông Võ (đường đal) - Giáp kênh Bưng Xúc240.000----Đất TM-DV nông thôn
513Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhGiáp ranh đất ông Võ (đường đal) - Giáp kênh Bưng Xúc300.000----Đất ở nông thôn
514Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Kế (cầu lò rèn) - Hết ranh đất Ông Võ180.000----Đất SX-KD nông thôn
515Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Kế (cầu lò rèn) - Hết ranh đất Ông Võ240.000----Đất TM-DV nông thôn
516Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Kế (cầu lò rèn) - Hết ranh đất Ông Võ300.000----Đất ở nông thôn
517Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Kế (cầu lò rèn) - Rạch Trâm Bầu180.000----Đất SX-KD nông thôn
518Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Kế (cầu lò rèn) - Rạch Trâm Bầu240.000----Đất TM-DV nông thôn
519Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu bà Kế (cầu lò rèn) - Rạch Trâm Bầu300.000----Đất ở nông thôn
520Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Năm Kha - Cầu bà Kế (cầu lò rèn)210.000----Đất SX-KD nông thôn
521Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Năm Kha - Cầu bà Kế (cầu lò rèn)280.000----Đất TM-DV nông thôn
522Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Năm Kha - Cầu bà Kế (cầu lò rèn)350.000----Đất ở nông thôn
523Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm ông Trần Tốt - Rạch Trường Bình252.000----Đất SX-KD nông thôn
524Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm ông Trần Tốt - Rạch Trường Bình336.000----Đất TM-DV nông thôn
525Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm ông Trần Tốt - Rạch Trường Bình420.000----Đất ở nông thôn
526Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm Đào Chức - Rạch Trường Bình252.000----Đất SX-KD nông thôn
527Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm Đào Chức - Rạch Trường Bình336.000----Đất TM-DV nông thôn
528Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm Đào Chức - Rạch Trường Bình420.000----Đất ở nông thôn
529Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm nhà Út Bá - Suốt hẻm252.000----Đất SX-KD nông thôn
530Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm nhà Út Bá - Suốt hẻm336.000----Đất TM-DV nông thôn
531Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhHẻm nhà Út Bá - Suốt hẻm420.000----Đất ở nông thôn
532Huyện Long PhúTuyến Kênh Cầu Ván - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Hết đất ông Lý Ken150.000----Đất SX-KD nông thôn
533Huyện Long PhúTuyến Kênh Cầu Ván - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Hết đất ông Lý Ken200.000----Đất TM-DV nông thôn
534Huyện Long PhúTuyến Kênh Cầu Ván - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Hết đất ông Lý Ken250.000----Đất ở nông thôn
535Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Lý Thành - Hết ranh đất ông Thạch Dương (Trường Hưng)150.000----Đất SX-KD nông thôn
536Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Lý Thành - Hết ranh đất ông Thạch Dương (Trường Hưng)200.000----Đất TM-DV nông thôn
537Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Lý Thành - Hết ranh đất ông Thạch Dương (Trường Hưng)250.000----Đất ở nông thôn
538Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu ông Dú - Cầu Chữ Y (ấp Trường An)198.000----Đất SX-KD nông thôn
539Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu ông Dú - Cầu Chữ Y (ấp Trường An)264.000----Đất TM-DV nông thôn
540Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu ông Dú - Cầu Chữ Y (ấp Trường An)330.000----Đất ở nông thôn
541Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Năm Thắng - Cầu ông Dú210.000----Đất SX-KD nông thôn
542Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Năm Thắng - Cầu ông Dú280.000----Đất TM-DV nông thôn
543Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Năm Thắng - Cầu ông Dú350.000----Đất ở nông thôn
544Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu đất ông Phạm Văn Hai - Hết đất ông Đoàn Văn Tư180.000----Đất SX-KD nông thôn
545Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu đất ông Phạm Văn Hai - Hết đất ông Đoàn Văn Tư240.000----Đất TM-DV nông thôn
546Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu đất ông Phạm Văn Hai - Hết đất ông Đoàn Văn Tư300.000----Đất ở nông thôn
547Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất nhà ông Khôi - Hết đất nhà ông Hòa (Trường An)150.000----Đất SX-KD nông thôn
548Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất nhà ông Khôi - Hết đất nhà ông Hòa (Trường An)200.000----Đất TM-DV nông thôn
549Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất nhà ông Khôi - Hết đất nhà ông Hòa (Trường An)250.000----Đất ở nông thôn
550Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Chữ Y (ấp Trường An) - Cầu Thanh niên Trường An216.000----Đất SX-KD nông thôn
551Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Chữ Y (ấp Trường An) - Cầu Thanh niên Trường An288.000----Đất TM-DV nông thôn
552Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Chữ Y (ấp Trường An) - Cầu Thanh niên Trường An360.000----Đất ở nông thôn
553Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhLộ cặp kênh thầy rùa: Quốc lộ 60 - Cầu Chữ Y (ấp Trường An)216.000----Đất SX-KD nông thôn
554Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhLộ cặp kênh thầy rùa: Quốc lộ 60 - Cầu Chữ Y (ấp Trường An)288.000----Đất TM-DV nông thôn
555Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhLộ cặp kênh thầy rùa: Quốc lộ 60 - Cầu Chữ Y (ấp Trường An)360.000----Đất ở nông thôn
556Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Ông Tích - Cầu Bãi rác xã Trường Khánh198.000----Đất SX-KD nông thôn
557Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Ông Tích - Cầu Bãi rác xã Trường Khánh264.000----Đất TM-DV nông thôn
558Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Ông Tích - Cầu Bãi rác xã Trường Khánh330.000----Đất ở nông thôn
559Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Ông Tích - Hết đường đal150.000----Đất SX-KD nông thôn
560Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Ông Tích - Hết đường đal200.000----Đất TM-DV nông thôn
561Huyện Long PhúCác đường còn lại khu vực phía Nam sông Giăng Cơ - Xã Trường KhánhCầu Ông Tích - Hết đường đal250.000----Đất ở nông thôn
562Huyện Long PhúLộ Trường Thọ nối dài - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết ranh đất ông Mai Hiền150.000----Đất SX-KD nông thôn
563Huyện Long PhúLộ Trường Thọ nối dài - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết ranh đất ông Mai Hiền200.000----Đất TM-DV nông thôn
564Huyện Long PhúLộ Trường Thọ nối dài - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết ranh đất ông Mai Hiền250.000----Đất ở nông thôn
565Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhGiao đường đal vào ấp Trường Thọ - Cầu nhà ông Lý Phương150.000----Đất SX-KD nông thôn
566Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhGiao đường đal vào ấp Trường Thọ - Cầu nhà ông Lý Phương200.000----Đất TM-DV nông thôn
567Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhGiao đường đal vào ấp Trường Thọ - Cầu nhà ông Lý Phương250.000----Đất ở nông thôn
568Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết ranh đất ông Hôn150.000----Đất SX-KD nông thôn
569Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết ranh đất ông Hôn200.000----Đất TM-DV nông thôn
570Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết ranh đất ông Hôn250.000----Đất ở nông thôn
571Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết đường đal150.000----Đất SX-KD nông thôn
572Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết đường đal200.000----Đất TM-DV nông thôn
573Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhCầu Trường Thọ - Hết đường đal250.000----Đất ở nông thôn
574Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Suốt tuyến186.000----Đất SX-KD nông thôn
575Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Suốt tuyến248.000----Đất TM-DV nông thôn
576Huyện Long PhúĐường đal ấp Trường Thọ - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Suốt tuyến310.000----Đất ở nông thôn
577Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu đất quán bà Xuyên - Suốt tuyến210.000----Đất SX-KD nông thôn
578Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu đất quán bà Xuyên - Suốt tuyến280.000----Đất TM-DV nông thôn
579Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu đất quán bà Xuyên - Suốt tuyến350.000----Đất ở nông thôn
580Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Tám Lùn - Hết ranh đất ông On180.000----Đất SX-KD nông thôn
581Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Tám Lùn - Hết ranh đất ông On240.000----Đất TM-DV nông thôn
582Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Tám Lùn - Hết ranh đất ông On300.000----Đất ở nông thôn
583Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Hai Tráng - Suốt tuyến300.000----Đất SX-KD nông thôn
584Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Hai Tráng - Suốt tuyến400.000----Đất TM-DV nông thôn
585Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Hai Tráng - Suốt tuyến500.000----Đất ở nông thôn
586Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Bác sĩ Năm - Hết ranh đất nhà ông Lót570.000----Đất SX-KD nông thôn
587Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Bác sĩ Năm - Hết ranh đất nhà ông Lót760.000----Đất TM-DV nông thôn
588Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhHẻm Bác sĩ Năm - Hết ranh đất nhà ông Lót950.000----Đất ở nông thôn
589Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhCầu bà Chín - Cầu Thanh niên Trường Thành B216.000----Đất SX-KD nông thôn
590Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhCầu bà Chín - Cầu Thanh niên Trường Thành B288.000----Đất TM-DV nông thôn
591Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhCầu bà Chín - Cầu Thanh niên Trường Thành B360.000----Đất ở nông thôn
592Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiáp ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B - Suốt tuyến372.000----Đất SX-KD nông thôn
593Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiáp ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B - Suốt tuyến496.000----Đất TM-DV nông thôn
594Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiáp ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B - Suốt tuyến620.000----Đất ở nông thôn
595Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Kia - Hết ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B372.000----Đất SX-KD nông thôn
596Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Kia - Hết ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B496.000----Đất TM-DV nông thôn
597Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Kia - Hết ranh đất Trường Tiểu học Trường Khánh B620.000----Đất ở nông thôn
598Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhCầu Trường Khánh - Cầu Năm Thắng372.000----Đất SX-KD nông thôn
599Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhCầu Trường Khánh - Cầu Năm Thắng496.000----Đất TM-DV nông thôn
600Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhCầu Trường Khánh - Cầu Năm Thắng620.000----Đất ở nông thôn
601Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhLộ sau Chùa: Đầu đất bà Mến - Hết ranh đất Ba Thương (Trường Thành B)150.000----Đất SX-KD nông thôn
602Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhLộ sau Chùa: Đầu đất bà Mến - Hết ranh đất Ba Thương (Trường Thành B)200.000----Đất TM-DV nông thôn
603Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhLộ sau Chùa: Đầu đất bà Mến - Hết ranh đất Ba Thương (Trường Thành B)250.000----Đất ở nông thôn
604Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu ông Tích288.000----Đất SX-KD nông thôn
605Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu ông Tích384.000----Đất TM-DV nông thôn
606Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu ông Tích480.000----Đất ở nông thôn
607Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu bà Chín288.000----Đất SX-KD nông thôn
608Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu bà Chín384.000----Đất TM-DV nông thôn
609Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu bà Chín480.000----Đất ở nông thôn
610Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Bình - Hết ranh đất Năm Kha228.000----Đất SX-KD nông thôn
611Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Bình - Hết ranh đất Năm Kha304.000----Đất TM-DV nông thôn
612Huyện Long PhúCác đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Bình - Hết ranh đất Năm Kha380.000----Đất ở nông thôn
613Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất Ký Tuôi - Hết ranh đất Ông Nghĩa1.140.000----Đất SX-KD nông thôn
614Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất Ký Tuôi - Hết ranh đất Ông Nghĩa1.520.000----Đất TM-DV nông thôn
615Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất Ký Tuôi - Hết ranh đất Ông Nghĩa1.900.000----Đất ở nông thôn
616Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Ngoãn - Hết ranh đất Ông Rết1.260.000----Đất SX-KD nông thôn
617Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Ngoãn - Hết ranh đất Ông Rết1.680.000----Đất TM-DV nông thôn
618Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất ông Ngoãn - Hết ranh đất Ông Rết2.100.000----Đất ở nông thôn
619Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất Bà Hiên - Hết ranh đất Ông Kia1.380.000----Đất SX-KD nông thôn
620Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất Bà Hiên - Hết ranh đất Ông Kia1.840.000----Đất TM-DV nông thôn
621Huyện Long PhúĐường cặp hông chợ - Xã Trường KhánhĐầu ranh đất Bà Hiên - Hết ranh đất Ông Kia2.300.000----Đất ở nông thôn
622Huyện Long PhúĐường Tỉnh 932D - Xã Trường KhánhCầu Thanh niên Trường Thành B - Kênh 30/4210.000----Đất SX-KD nông thôn
623Huyện Long PhúĐường Tỉnh 932D - Xã Trường KhánhCầu Thanh niên Trường Thành B - Kênh 30/4280.000----Đất TM-DV nông thôn
624Huyện Long PhúĐường Tỉnh 932D - Xã Trường KhánhCầu Thanh niên Trường Thành B - Kênh 30/4350.000----Đất ở nông thôn
625Huyện Long PhúĐường Tỉnh 932D - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu Thanh Niên Trường Thành B306.000----Đất SX-KD nông thôn
626Huyện Long PhúĐường Tỉnh 932D - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu Thanh Niên Trường Thành B408.000----Đất TM-DV nông thôn
627Huyện Long PhúĐường Tỉnh 932D - Xã Trường KhánhGiao Quốc lộ 60 - Cầu Thanh Niên Trường Thành B510.000----Đất ở nông thôn
628Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhCầu Trường Khánh - Giáp ranh thành phố Sóc Trăng1.320.000----Đất SX-KD nông thôn
629Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhCầu Trường Khánh - Giáp ranh thành phố Sóc Trăng1.760.000----Đất TM-DV nông thôn
630Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhCầu Trường Khánh - Giáp ranh thành phố Sóc Trăng2.200.000----Đất ở nông thôn
631Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiao Đường Tỉnh 932D (Hương lộ 20 cũ) - Cầu Trường Khánh1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
632Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiao Đường Tỉnh 932D (Hương lộ 20 cũ) - Cầu Trường Khánh2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
633Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiao Đường Tỉnh 932D (Hương lộ 20 cũ) - Cầu Trường Khánh2.500.000----Đất ở nông thôn
634Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiáp đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp - Giao đường Tỉnh 932D (giao Hương lộ 20 cũ)840.000----Đất SX-KD nông thôn
635Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiáp đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp - Giao đường Tỉnh 932D (giao Hương lộ 20 cũ)1.120.000----Đất TM-DV nông thôn
636Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiáp đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp - Giao đường Tỉnh 932D (giao Hương lộ 20 cũ)1.400.000----Đất ở nông thôn
637Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiáp ranh xã Hậu Thạnh - Hết đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp600.000----Đất SX-KD nông thôn
638Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiáp ranh xã Hậu Thạnh - Hết đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp800.000----Đất TM-DV nông thôn
639Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Trường KhánhGiáp ranh xã Hậu Thạnh - Hết đất Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp1.000.000----Đất ở nông thôn
640Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCống rạch Thép - Cống Bồng Bồng150.000----Đất SX-KD nông thôn
641Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCống rạch Thép - Cống Bồng Bồng200.000----Đất TM-DV nông thôn
642Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCống rạch Thép - Cống Bồng Bồng250.000----Đất ở nông thôn
643Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp cầu ông Hai Thứ - Hết đất ông Lý Văn Tiếp150.000----Đất SX-KD nông thôn
644Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp cầu ông Hai Thứ - Hết đất ông Lý Văn Tiếp200.000----Đất TM-DV nông thôn
645Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp cầu ông Hai Thứ - Hết đất ông Lý Văn Tiếp250.000----Đất ở nông thôn
646Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCầu Đình Phố - Giao lộ cặp Kênh Cây Dương150.000----Đất SX-KD nông thôn
647Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCầu Đình Phố - Giao lộ cặp Kênh Cây Dương200.000----Đất TM-DV nông thôn
648Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCầu Đình Phố - Giao lộ cặp Kênh Cây Dương250.000----Đất ở nông thôn
649Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhNgã ba Cây Dương - Cầu Đình Phố150.000----Đất SX-KD nông thôn
650Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhNgã ba Cây Dương - Cầu Đình Phố200.000----Đất TM-DV nông thôn
651Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhNgã ba Cây Dương - Cầu Đình Phố250.000----Đất ở nông thôn
652Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp đất Chùa Bà Ấp Phố - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi150.000----Đất SX-KD nông thôn
653Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp đất Chùa Bà Ấp Phố - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi200.000----Đất TM-DV nông thôn
654Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp đất Chùa Bà Ấp Phố - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi250.000----Đất ở nông thôn
655Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCầu số 3 (giáp Quốc lộ 60) - Hết đất Chùa Bà Ấp Phố252.000----Đất SX-KD nông thôn
656Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCầu số 3 (giáp Quốc lộ 60) - Hết đất Chùa Bà Ấp Phố336.000----Đất TM-DV nông thôn
657Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhCầu số 3 (giáp Quốc lộ 60) - Hết đất Chùa Bà Ấp Phố420.000----Đất ở nông thôn
658Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh đất ông Trần Văn Dài - Ngã ba Cây Dương180.000----Đất SX-KD nông thôn
659Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh đất ông Trần Văn Dài - Ngã ba Cây Dương240.000----Đất TM-DV nông thôn
660Huyện Long PhúĐường đal - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh đất ông Trần Văn Dài - Ngã ba Cây Dương300.000----Đất ở nông thôn
661Huyện Long PhúĐường cặp kênh Cây Dương - Xã Hậu ThạnhNgã ba Cây Dương - Giáp ranh xã Phú Hữu186.000----Đất SX-KD nông thôn
662Huyện Long PhúĐường cặp kênh Cây Dương - Xã Hậu ThạnhNgã ba Cây Dương - Giáp ranh xã Phú Hữu248.000----Đất TM-DV nông thôn
663Huyện Long PhúĐường cặp kênh Cây Dương - Xã Hậu ThạnhNgã ba Cây Dương - Giáp ranh xã Phú Hữu310.000----Đất ở nông thôn
664Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Hậu ThạnhCống Rạch Thép - Giáp ranh xã Phú Hữu (cống Bồng Bồng)150.000----Đất SX-KD nông thôn
665Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Hậu ThạnhCống Rạch Thép - Giáp ranh xã Phú Hữu (cống Bồng Bồng)200.000----Đất TM-DV nông thôn
666Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Hậu ThạnhCống Rạch Thép - Giáp ranh xã Phú Hữu (cống Bồng Bồng)250.000----Đất ở nông thôn
667Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh thị trấn Đại Ngãi - Cống Rạch Thép180.000----Đất SX-KD nông thôn
668Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh thị trấn Đại Ngãi - Cống Rạch Thép240.000----Đất TM-DV nông thôn
669Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh thị trấn Đại Ngãi - Cống Rạch Thép300.000----Đất ở nông thôn
670Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh đất ông Trần Văn Dài - Lộ đal ấp chùa Ông150.000----Đất SX-KD nông thôn
671Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh đất ông Trần Văn Dài - Lộ đal ấp chùa Ông200.000----Đất TM-DV nông thôn
672Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh đất ông Trần Văn Dài - Lộ đal ấp chùa Ông250.000----Đất ở nông thôn
673Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhQuốc lộ 60 (gần UBND xã) - Hết ranh đất ông Trần Văn Dài180.000----Đất SX-KD nông thôn
674Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhQuốc lộ 60 (gần UBND xã) - Hết ranh đất ông Trần Văn Dài240.000----Đất TM-DV nông thôn
675Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhQuốc lộ 60 (gần UBND xã) - Hết ranh đất ông Trần Văn Dài300.000----Đất ở nông thôn
676Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh xã An Mỹ - huyện Kế Sách - Quốc lộ 60 (gần UBND xã)252.000----Đất SX-KD nông thôn
677Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh xã An Mỹ - huyện Kế Sách - Quốc lộ 60 (gần UBND xã)336.000----Đất TM-DV nông thôn
678Huyện Long PhúĐường Huyện 21 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh xã An Mỹ - huyện Kế Sách - Quốc lộ 60 (gần UBND xã)420.000----Đất ở nông thôn
679Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh xã Trường Khánh - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi600.000----Đất SX-KD nông thôn
680Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh xã Trường Khánh - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi800.000----Đất TM-DV nông thôn
681Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Xã Hậu ThạnhGiáp ranh xã Trường Khánh - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi1.000.000----Đất ở nông thôn
682Huyện Long PhúLộ Năm Nhát - Xã Song PhụngLộ Song Phụng hướng Tây - Hết đất ông Nguyễn Hoàng Chắc150.000----Đất SX-KD nông thôn
683Huyện Long PhúLộ Năm Nhát - Xã Song PhụngLộ Song Phụng hướng Tây - Hết đất ông Nguyễn Hoàng Chắc200.000----Đất TM-DV nông thôn
684Huyện Long PhúLộ Năm Nhát - Xã Song PhụngLộ Song Phụng hướng Tây - Hết đất ông Nguyễn Hoàng Chắc250.000----Đất ở nông thôn
685Huyện Long PhúLộ cặp sông Trường Tiền đến Rạch Mộp - Xã Song PhụngSông Trường Tiền - Cầu Rạch Mọp150.000----Đất SX-KD nông thôn
686Huyện Long PhúLộ cặp sông Trường Tiền đến Rạch Mộp - Xã Song PhụngSông Trường Tiền - Cầu Rạch Mọp200.000----Đất TM-DV nông thôn
687Huyện Long PhúLộ cặp sông Trường Tiền đến Rạch Mộp - Xã Song PhụngSông Trường Tiền - Cầu Rạch Mọp250.000----Đất ở nông thôn
688Huyện Long PhúLộ Phụng Sơn - Phụng Tường - Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông hậu - Lộ hướng Đông ấp Phụng Sơn150.000----Đất SX-KD nông thôn
689Huyện Long PhúLộ Phụng Sơn - Phụng Tường - Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông hậu - Lộ hướng Đông ấp Phụng Sơn200.000----Đất TM-DV nông thôn
690Huyện Long PhúLộ Phụng Sơn - Phụng Tường - Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông hậu - Lộ hướng Đông ấp Phụng Sơn250.000----Đất ở nông thôn
691Huyện Long PhúLộ Rạch Củi - Xã Song PhụngCầu Rạch Củi - Hết đất ông Lê Hồng Khánh150.000----Đất SX-KD nông thôn
692Huyện Long PhúLộ Rạch Củi - Xã Song PhụngCầu Rạch Củi - Hết đất ông Lê Hồng Khánh200.000----Đất TM-DV nông thôn
693Huyện Long PhúLộ Rạch Củi - Xã Song PhụngCầu Rạch Củi - Hết đất ông Lê Hồng Khánh250.000----Đất ở nông thôn
694Huyện Long PhúLộ Rạch Bần - Xã Song PhụngCầu Rạch Bần - Hết đất ông Nguyễn Văn Chải150.000----Đất SX-KD nông thôn
695Huyện Long PhúLộ Rạch Bần - Xã Song PhụngCầu Rạch Bần - Hết đất ông Nguyễn Văn Chải200.000----Đất TM-DV nông thôn
696Huyện Long PhúLộ Rạch Bần - Xã Song PhụngCầu Rạch Bần - Hết đất ông Nguyễn Văn Chải250.000----Đất ở nông thôn
697Huyện Long PhúLộ hướng Đông ấp Phụng Sơn - Xã Song PhụngSuốt tuyến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
698Huyện Long PhúLộ hướng Đông ấp Phụng Sơn - Xã Song PhụngSuốt tuyến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
699Huyện Long PhúLộ hướng Đông ấp Phụng Sơn - Xã Song PhụngSuốt tuyến -250.000----Đất ở nông thôn
700Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Song PhụngĐầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS) - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi150.000----Đất SX-KD nông thôn
701Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Song PhụngĐầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS) - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi200.000----Đất TM-DV nông thôn
702Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Song PhụngĐầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS) - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi250.000----Đất ở nông thôn
703Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Song PhụngCầu Trường Tiền - Giáp ranh xã An Mỹ - huyện Kế Sách150.000----Đất SX-KD nông thôn
704Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Song PhụngCầu Trường Tiền - Giáp ranh xã An Mỹ - huyện Kế Sách200.000----Đất TM-DV nông thôn
705Huyện Long PhúĐường đal còn lại - Xã Song PhụngCầu Trường Tiền - Giáp ranh xã An Mỹ - huyện Kế Sách250.000----Đất ở nông thôn
706Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực Trung tâm Xã Song PhụngCầu Rạch Mọp - Đầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS)180.000----Đất SX-KD nông thôn
707Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực Trung tâm Xã Song PhụngCầu Rạch Mọp - Đầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS)240.000----Đất TM-DV nông thôn
708Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực Trung tâm Xã Song PhụngCầu Rạch Mọp - Đầu Vàm Song Phụng (Trường TH, THCS)300.000----Đất ở nông thôn
709Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực Trung tâm Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông Hậu - Hết đất Bến đò Nhơn Mỹ210.000----Đất SX-KD nông thôn
710Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực Trung tâm Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông Hậu - Hết đất Bến đò Nhơn Mỹ280.000----Đất TM-DV nông thôn
711Huyện Long PhúCác tuyến đường khu vực Trung tâm Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông Hậu - Hết đất Bến đò Nhơn Mỹ350.000----Đất ở nông thôn
712Huyện Long PhúĐường Huyện 20 (lộ Khu 4) - Xã Song PhụngCầu Trường Tiền - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi (cặp rạch Mương Điều)180.000----Đất SX-KD nông thôn
713Huyện Long PhúĐường Huyện 20 (lộ Khu 4) - Xã Song PhụngCầu Trường Tiền - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi (cặp rạch Mương Điều)240.000----Đất TM-DV nông thôn
714Huyện Long PhúĐường Huyện 20 (lộ Khu 4) - Xã Song PhụngCầu Trường Tiền - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi (cặp rạch Mương Điều)300.000----Đất ở nông thôn
715Huyện Long PhúĐường Huyện 20 (lộ Khu 4) - Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông Hậu - Cầu Trường Tiền210.000----Đất SX-KD nông thôn
716Huyện Long PhúĐường Huyện 20 (lộ Khu 4) - Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông Hậu - Cầu Trường Tiền280.000----Đất TM-DV nông thôn
717Huyện Long PhúĐường Huyện 20 (lộ Khu 4) - Xã Song PhụngQuốc lộ Nam Sông Hậu - Cầu Trường Tiền350.000----Đất ở nông thôn
718Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Song PhụngGiáp ranh đất ông Hồ Văn Quân - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi540.000----Đất SX-KD nông thôn
719Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Song PhụngGiáp ranh đất ông Hồ Văn Quân - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi720.000----Đất TM-DV nông thôn
720Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Song PhụngGiáp ranh đất ông Hồ Văn Quân - Giáp ranh thị trấn Đại Ngãi900.000----Đất ở nông thôn
721Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Song PhụngCầu Rạch Mọp - Hết ranh đất ông Hồ Văn Quân420.000----Đất SX-KD nông thôn
722Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Song PhụngCầu Rạch Mọp - Hết ranh đất ông Hồ Văn Quân560.000----Đất TM-DV nông thôn
723Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu - Xã Song PhụngCầu Rạch Mọp - Hết ranh đất ông Hồ Văn Quân700.000----Đất ở nông thôn
724Huyện Long PhúLộ rạch bà Phụng - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất ông Ba Tân - Đường vào Bãi Rác150.000----Đất SX-KD đô thị
725Huyện Long PhúLộ rạch bà Phụng - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất ông Ba Tân - Đường vào Bãi Rác200.000----Đất TM-DV đô thị
726Huyện Long PhúLộ rạch bà Phụng - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất ông Ba Tân - Đường vào Bãi Rác250.000----Đất ở đô thị
727Huyện Long PhúLộ rạch bà Phụng - Thị trấn Đại NgãiCầu ông Sơn Tam - Hết ranh đất ông Ba Tân180.000----Đất SX-KD đô thị
728Huyện Long PhúLộ rạch bà Phụng - Thị trấn Đại NgãiCầu ông Sơn Tam - Hết ranh đất ông Ba Tân240.000----Đất TM-DV đô thị
729Huyện Long PhúLộ rạch bà Phụng - Thị trấn Đại NgãiCầu ông Sơn Tam - Hết ranh đất ông Ba Tân300.000----Đất ở đô thị
730Huyện Long PhúLộ Ông Hiệu - Thị trấn Đại NgãiĐường Huyện 20 - Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Mê180.000----Đất SX-KD đô thị
731Huyện Long PhúLộ Ông Hiệu - Thị trấn Đại NgãiĐường Huyện 20 - Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Mê240.000----Đất TM-DV đô thị
732Huyện Long PhúLộ Ông Hiệu - Thị trấn Đại NgãiĐường Huyện 20 - Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Mê300.000----Đất ở đô thị
733Huyện Long PhúLộ Hai Thế - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất nhà Hai Thế (giáp lộ cặp Rạnh mương Điều) - Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Em180.000----Đất SX-KD đô thị
734Huyện Long PhúLộ Hai Thế - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất nhà Hai Thế (giáp lộ cặp Rạnh mương Điều) - Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Em240.000----Đất TM-DV đô thị
735Huyện Long PhúLộ Hai Thế - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất nhà Hai Thế (giáp lộ cặp Rạnh mương Điều) - Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Em300.000----Đất ở đô thị
736Huyện Long PhúLộ Hai Trệt - Thị trấn Đại NgãiĐường Huyện 20 - Giáp ranh xã An Mỹ, huyện Kế Sách180.000----Đất SX-KD đô thị
737Huyện Long PhúLộ Hai Trệt - Thị trấn Đại NgãiĐường Huyện 20 - Giáp ranh xã An Mỹ, huyện Kế Sách240.000----Đất TM-DV đô thị
738Huyện Long PhúLộ Hai Trệt - Thị trấn Đại NgãiĐường Huyện 20 - Giáp ranh xã An Mỹ, huyện Kế Sách300.000----Đất ở đô thị
739Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiLộ bà Xã Vĩ - Suốt tuyến180.000----Đất SX-KD đô thị
740Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiLộ bà Xã Vĩ - Suốt tuyến240.000----Đất TM-DV đô thị
741Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiLộ bà Xã Vĩ - Suốt tuyến300.000----Đất ở đô thị
742Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiLộ ông Hàm - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD đô thị
743Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiLộ ông Hàm - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV đô thị
744Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiLộ ông Hàm - Suốt tuyến250.000----Đất ở đô thị
745Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐường bầu tròn ấp An Đức - Suốt tuyến180.000----Đất SX-KD đô thị
746Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐường bầu tròn ấp An Đức - Suốt tuyến240.000----Đất TM-DV đô thị
747Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐường bầu tròn ấp An Đức - Suốt tuyến300.000----Đất ở đô thị
748Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất ông Tư Đền - Cầu Tư Huệ180.000----Đất SX-KD đô thị
749Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất ông Tư Đền - Cầu Tư Huệ240.000----Đất TM-DV đô thị
750Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất ông Tư Đền - Cầu Tư Huệ300.000----Đất ở đô thị
751Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Song Phụng210.000----Đất SX-KD đô thị
752Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Song Phụng280.000----Đất TM-DV đô thị
753Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Song Phụng350.000----Đất ở đô thị
754Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐường vào bãi rác - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD đô thị
755Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐường vào bãi rác - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV đô thị
756Huyện Long PhúCác đường còn lại - Thị trấn Đại NgãiĐường vào bãi rác - Suốt tuyến250.000----Đất ở đô thị
757Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh Trường Tiểu học Đại Ngãi A - Hết đất ông Võ Văn Hai360.000----Đất SX-KD đô thị
758Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh Trường Tiểu học Đại Ngãi A - Hết đất ông Võ Văn Hai480.000----Đất TM-DV đô thị
759Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh Trường Tiểu học Đại Ngãi A - Hết đất ông Võ Văn Hai600.000----Đất ở đô thị
760Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiĐường vào Trường Mẫu giáo - Hết ranh đất Trường Tiểu học Đại Ngãi A540.000----Đất SX-KD đô thị
761Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiĐường vào Trường Mẫu giáo - Hết ranh đất Trường Tiểu học Đại Ngãi A720.000----Đất TM-DV đô thị
762Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiĐường vào Trường Mẫu giáo - Hết ranh đất Trường Tiểu học Đại Ngãi A900.000----Đất ở đô thị
763Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ngọt - Đường vào Trường Mẫu giáo420.000----Đất SX-KD đô thị
764Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ngọt - Đường vào Trường Mẫu giáo560.000----Đất TM-DV đô thị
765Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ngọt - Đường vào Trường Mẫu giáo700.000----Đất ở đô thị
766Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ngọt - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
767Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ngọt - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
768Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ngọt - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
769Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiBến phà Đại Ngãi - Giáp ranh xã Song Phụng150.000----Đất SX-KD đô thị
770Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiBến phà Đại Ngãi - Giáp ranh xã Song Phụng200.000----Đất TM-DV đô thị
771Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiBến phà Đại Ngãi - Giáp ranh xã Song Phụng250.000----Đất ở đô thị
772Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm nhà ông Bọ - Hết nhà ông Vũ480.000----Đất SX-KD đô thị
773Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm nhà ông Bọ - Hết nhà ông Vũ640.000----Đất TM-DV đô thị
774Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm nhà ông Bọ - Hết nhà ông Vũ800.000----Đất ở đô thị
775Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Hợp - Suốt tuyến360.000----Đất SX-KD đô thị
776Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Hợp - Suốt tuyến480.000----Đất TM-DV đô thị
777Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Hợp - Suốt tuyến600.000----Đất ở đô thị
778Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Hai Mành - Suốt tuyến372.000----Đất SX-KD đô thị
779Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Hai Mành - Suốt tuyến496.000----Đất TM-DV đô thị
780Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Hai Mành - Suốt tuyến620.000----Đất ở đô thị
781Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Trạng - Suốt tuyến360.000----Đất SX-KD đô thị
782Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Trạng - Suốt tuyến480.000----Đất TM-DV đô thị
783Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Trạng - Suốt tuyến600.000----Đất ở đô thị
784Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Đội thuế - Suốt tuyến540.000----Đất SX-KD đô thị
785Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Đội thuế - Suốt tuyến720.000----Đất TM-DV đô thị
786Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Đội thuế - Suốt tuyến900.000----Đất ở đô thị
787Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Thiên Hậu Cung - Suốt tuyến480.000----Đất SX-KD đô thị
788Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Thiên Hậu Cung - Suốt tuyến640.000----Đất TM-DV đô thị
789Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Thiên Hậu Cung - Suốt tuyến800.000----Đất ở đô thị
790Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Tổ điện lực - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
791Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Tổ điện lực - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
792Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Tổ điện lực - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
793Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Điện Thờ Phật Mẫu - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
794Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Điện Thờ Phật Mẫu - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
795Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Điện Thờ Phật Mẫu - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
796Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Công - Suốt tuyến360.000----Đất SX-KD đô thị
797Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Công - Suốt tuyến480.000----Đất TM-DV đô thị
798Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Công - Suốt tuyến600.000----Đất ở đô thị
799Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Lợi Dân - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
800Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Lợi Dân - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
801Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Lợi Dân - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
802Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Cây Gòn - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
803Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Cây Gòn - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
804Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Cây Gòn - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
805Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Lò Bún - Suốt tuyến480.000----Đất SX-KD đô thị
806Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Lò Bún - Suốt tuyến640.000----Đất TM-DV đô thị
807Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Lò Bún - Suốt tuyến800.000----Đất ở đô thị
808Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Tây Nam - Suốt tuyến480.000----Đất SX-KD đô thị
809Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Tây Nam - Suốt tuyến640.000----Đất TM-DV đô thị
810Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Tây Nam - Suốt tuyến800.000----Đất ở đô thị
811Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ngân hàng - Suốt tuyến480.000----Đất SX-KD đô thị
812Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ngân hàng - Suốt tuyến640.000----Đất TM-DV đô thị
813Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ngân hàng - Suốt tuyến800.000----Đất ở đô thị
814Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Chấm - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
815Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Chấm - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
816Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Chấm - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
817Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Thầy Nghĩa - Suốt tuyến360.000----Đất SX-KD đô thị
818Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Thầy Nghĩa - Suốt tuyến480.000----Đất TM-DV đô thị
819Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Thầy Nghĩa - Suốt tuyến600.000----Đất ở đô thị
820Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bưu điện - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
821Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bưu điện - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
822Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bưu điện - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
823Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Huỳnh - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
824Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Huỳnh - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
825Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Huỳnh - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
826Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Nu - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
827Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Nu - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
828Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Nu - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
829Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Năm Thắng - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
830Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Năm Thắng - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
831Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Năm Thắng - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
832Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Mol - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
833Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Mol - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
834Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Mol - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
835Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ánh - Suốt tuyến420.000----Đất SX-KD đô thị
836Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ánh - Suốt tuyến560.000----Đất TM-DV đô thị
837Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm Ba Ánh - Suốt tuyến700.000----Đất ở đô thị
838Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Tỷ - Suốt tuyến360.000----Đất SX-KD đô thị
839Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Tỷ - Suốt tuyến480.000----Đất TM-DV đô thị
840Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Tỷ - Suốt tuyến600.000----Đất ở đô thị
841Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Chà - Suốt tuyến450.000----Đất SX-KD đô thị
842Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Chà - Suốt tuyến600.000----Đất TM-DV đô thị
843Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm ông Chà - Suốt tuyến750.000----Đất ở đô thị
844Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm cặp tiệm vàng Di Long - Suốt tuyến720.000----Đất SX-KD đô thị
845Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm cặp tiệm vàng Di Long - Suốt tuyến960.000----Đất TM-DV đô thị
846Huyện Long PhúCác tuyến hẻm nội ô Thị trấn Đại NgãiHẻm cặp tiệm vàng Di Long - Suốt tuyến1.200.000----Đất ở đô thị
847Huyện Long PhúĐường xuống bến phà Đại Ngãi - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất bà Hà (thửa 23 tờ 27) - Giáp Bến phà Đại Ngãi600.000----Đất SX-KD đô thị
848Huyện Long PhúĐường xuống bến phà Đại Ngãi - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất bà Hà (thửa 23 tờ 27) - Giáp Bến phà Đại Ngãi800.000----Đất TM-DV đô thị
849Huyện Long PhúĐường xuống bến phà Đại Ngãi - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất bà Hà (thửa 23 tờ 27) - Giáp Bến phà Đại Ngãi1.000.000----Đất ở đô thị
850Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Công - Cầu An Đức480.000----Đất SX-KD đô thị
851Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Công - Cầu An Đức640.000----Đất TM-DV đô thị
852Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiHẻm Bảy Công - Cầu An Đức800.000----Đất ở đô thị
853Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiGiáp đất ranh đất Tư Son - Hẻm Bảy Công540.000----Đất SX-KD đô thị
854Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiGiáp đất ranh đất Tư Son - Hẻm Bảy Công720.000----Đất TM-DV đô thị
855Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiGiáp đất ranh đất Tư Son - Hẻm Bảy Công900.000----Đất ở đô thị
856Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiHẻm Tây Nam - Hết ranh đất Tư Son840.000----Đất SX-KD đô thị
857Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiHẻm Tây Nam - Hết ranh đất Tư Son1.120.000----Đất TM-DV đô thị
858Huyện Long PhúĐường cặp sông Saintard - Thị trấn Đại NgãiHẻm Tây Nam - Hết ranh đất Tư Son1.400.000----Đất ở đô thị
859Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất Bến phà cũ - Hẻm Tây Nam1.200.000----Đất SX-KD đô thị
860Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất Bến phà cũ - Hẻm Tây Nam1.600.000----Đất TM-DV đô thị
861Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất Bến phà cũ - Hẻm Tây Nam2.000.000----Đất ở đô thị
862Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất ông Sĩ - Ngã 4 (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu)900.000----Đất SX-KD đô thị
863Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất ông Sĩ - Ngã 4 (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
864Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh đất ông Sĩ - Ngã 4 (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu)1.500.000----Đất ở đô thị
865Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiSông Hậu - Hết ranh đất ông Sĩ780.000----Đất SX-KD đô thị
866Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiSông Hậu - Hết ranh đất ông Sĩ1.040.000----Đất TM-DV đô thị
867Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiSông Hậu - Hết ranh đất ông Sĩ1.300.000----Đất ở đô thị
868Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiCác tuyến đường còn lại trong khu vực nhà máy Lợi Dân cũ -1.200.000----Đất SX-KD đô thị
869Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiCác tuyến đường còn lại trong khu vực nhà máy Lợi Dân cũ -1.600.000----Đất TM-DV đô thị
870Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiCác tuyến đường còn lại trong khu vực nhà máy Lợi Dân cũ -2.000.000----Đất ở đô thị
871Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất Bến phà Đại Ngãi - Hết ranh đất UBND thị trấn (giáp lộ hai chiều)372.000----Đất SX-KD đô thị
872Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất Bến phà Đại Ngãi - Hết ranh đất UBND thị trấn (giáp lộ hai chiều)496.000----Đất TM-DV đô thị
873Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐầu ranh đất Bến phà Đại Ngãi - Hết ranh đất UBND thị trấn (giáp lộ hai chiều)620.000----Đất ở đô thị
874Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐường cặp Nhà thờ Đại Ngãi - Suốt đường480.000----Đất SX-KD đô thị
875Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐường cặp Nhà thờ Đại Ngãi - Suốt đường640.000----Đất TM-DV đô thị
876Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐường cặp Nhà thờ Đại Ngãi - Suốt đường800.000----Đất ở đô thị
877Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Năm Thuận - Hết đất bến phà cũ840.000----Đất SX-KD đô thị
878Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Năm Thuận - Hết đất bến phà cũ1.120.000----Đất TM-DV đô thị
879Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Năm Thuận - Hết đất bến phà cũ1.400.000----Đất ở đô thị
880Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Ngã 3 Năm Lâm1.560.000----Đất SX-KD đô thị
881Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Ngã 3 Năm Lâm2.080.000----Đất TM-DV đô thị
882Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Ngã 3 Năm Lâm2.600.000----Đất ở đô thị
883Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép) - Hết ranh đất Trạm cấp nước900.000----Đất SX-KD đô thị
884Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép) - Hết ranh đất Trạm cấp nước1.200.000----Đất TM-DV đô thị
885Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép) - Hết ranh đất Trạm cấp nước1.500.000----Đất ở đô thị
886Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Ngã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép)1.560.000----Đất SX-KD đô thị
887Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Ngã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép)2.080.000----Đất TM-DV đô thị
888Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Ngã 4 ông Vui (tên cũ Ngã 4 ông Thép)2.600.000----Đất ở đô thị
889Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐường 2 bên nhà lồng chợ Đại Ngãi -2.580.000----Đất SX-KD đô thị
890Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐường 2 bên nhà lồng chợ Đại Ngãi -3.440.000----Đất TM-DV đô thị
891Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiĐường 2 bên nhà lồng chợ Đại Ngãi -4.300.000----Đất ở đô thị
892Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Hẻm Bưu điện1.020.000----Đất SX-KD đô thị
893Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Hẻm Bưu điện1.360.000----Đất TM-DV đô thị
894Huyện Long PhúCác tuyến đường nội ô thị trấn - Thị trấn Đại NgãiNgã 3 Vĩnh Thuận - Hẻm Bưu điện1.700.000----Đất ở đô thị
895Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Thị trấn Đại NgãiQuốc lộ Nam Sông Hậu - Giáp ranh xã Hậu Thạnh240.000----Đất SX-KD đô thị
896Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Thị trấn Đại NgãiQuốc lộ Nam Sông Hậu - Giáp ranh xã Hậu Thạnh320.000----Đất TM-DV đô thị
897Huyện Long PhúĐường Huyện 22 (đê tả sông Saintard) - Thị trấn Đại NgãiQuốc lộ Nam Sông Hậu - Giáp ranh xã Hậu Thạnh400.000----Đất ở đô thị
898Huyện Long PhúĐường Huyện 20 - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Song Phụng300.000----Đất SX-KD đô thị
899Huyện Long PhúĐường Huyện 20 - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Song Phụng400.000----Đất TM-DV đô thị
900Huyện Long PhúĐường Huyện 20 - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Song Phụng500.000----Đất ở đô thị
901Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Hậu Thạnh600.000----Đất SX-KD đô thị
902Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Hậu Thạnh800.000----Đất TM-DV đô thị
903Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Thị trấn Đại NgãiCầu Mương Điều - Giáp ranh xã Hậu Thạnh1.000.000----Đất ở đô thị
904Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Thị trấn Đại NgãiNgã tư (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu) - Cầu Mương Điều720.000----Đất SX-KD đô thị
905Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Thị trấn Đại NgãiNgã tư (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu) - Cầu Mương Điều960.000----Đất TM-DV đô thị
906Huyện Long PhúQuốc lộ 60 - Thị trấn Đại NgãiNgã tư (giao Quốc lộ Nam Sông Hậu) - Cầu Mương Điều1.200.000----Đất ở đô thị
907Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh xã Song Phụng - Cầu Đại Ngãi720.000----Đất SX-KD đô thị
908Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh xã Song Phụng - Cầu Đại Ngãi960.000----Đất TM-DV đô thị
909Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Đại NgãiGiáp ranh xã Song Phụng - Cầu Đại Ngãi1.200.000----Đất ở đô thị
910Huyện Long PhúLộ đal Ấp 5 - Thị trấn Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Sông Băng Long180.000----Đất SX-KD đô thị
911Huyện Long PhúLộ đal Ấp 5 - Thị trấn Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Sông Băng Long240.000----Đất TM-DV đô thị
912Huyện Long PhúLộ đal Ấp 5 - Thị trấn Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Sông Băng Long300.000----Đất ở đô thị
913Huyện Long PhúHẻm cặp Nhà văn hóa Khoan Tang - Thị trấn Long PhúSuốt hẻm -150.000----Đất SX-KD đô thị
914Huyện Long PhúHẻm cặp Nhà văn hóa Khoan Tang - Thị trấn Long PhúSuốt hẻm -200.000----Đất TM-DV đô thị
915Huyện Long PhúHẻm cặp Nhà văn hóa Khoan Tang - Thị trấn Long PhúSuốt hẻm -250.000----Đất ở đô thị
916Huyện Long PhúLộ đal cặp UBND huyện Long Phú - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Suốt tuyến180.000----Đất SX-KD đô thị
917Huyện Long PhúLộ đal cặp UBND huyện Long Phú - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Suốt tuyến240.000----Đất TM-DV đô thị
918Huyện Long PhúLộ đal cặp UBND huyện Long Phú - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Suốt tuyến300.000----Đất ở đô thị
919Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển đi Tân Hưng - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Ranh xã Tân Hưng150.000----Đất SX-KD đô thị
920Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển đi Tân Hưng - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Ranh xã Tân Hưng200.000----Đất TM-DV đô thị
921Huyện Long PhúLộ đal cặp sông Bào Biển đi Tân Hưng - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Ranh xã Tân Hưng250.000----Đất ở đô thị
922Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúĐường qua cầu khu 8 - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD đô thị
923Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúĐường qua cầu khu 8 - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV đô thị
924Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúĐường qua cầu khu 8 - Suốt tuyến250.000----Đất ở đô thị
925Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm - Cầu số 2180.000----Đất SX-KD đô thị
926Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm - Cầu số 2240.000----Đất TM-DV đô thị
927Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm - Cầu số 2300.000----Đất ở đô thị
928Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm - Đường Huyện 27180.000----Đất SX-KD đô thị
929Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm - Đường Huyện 27240.000----Đất TM-DV đô thị
930Huyện Long PhúĐường vòng cung ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà ông Thạch Cơm - Đường Huyện 27300.000----Đất ở đô thị
931Huyện Long PhúĐường đi ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang - Hết đất nhà ông Thạch Cơm216.000----Đất SX-KD đô thị
932Huyện Long PhúĐường đi ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang - Hết đất nhà ông Thạch Cơm288.000----Đất TM-DV đô thị
933Huyện Long PhúĐường đi ấp Khoan Tang - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang - Hết đất nhà ông Thạch Cơm360.000----Đất ở đô thị
934Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD đô thị
935Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV đô thị
936Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Suốt tuyến250.000----Đất ở đô thị
937Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Ngã 3 nhà ông Mai Dương162.000----Đất SX-KD đô thị
938Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Ngã 3 nhà ông Mai Dương216.000----Đất TM-DV đô thị
939Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Ngã 3 nhà ông Mai Dương270.000----Đất ở đô thị
940Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Hết đất nhà bà Mai Thị Phương180.000----Đất SX-KD đô thị
941Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Hết đất nhà bà Mai Thị Phương240.000----Đất TM-DV đô thị
942Huyện Long PhúLộ đal Tà Lời (tên cũ: Lộ đal vào nghĩa địa Ấp 4) - Thị trấn Long PhúĐường Tỉnh 933 - Hết đất nhà bà Mai Thị Phương300.000----Đất ở đô thị
943Huyện Long PhúĐường vào chùa Nước Mặn - Thị trấn Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Ranh xã Long Phú480.000----Đất SX-KD đô thị
944Huyện Long PhúĐường vào chùa Nước Mặn - Thị trấn Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Ranh xã Long Phú640.000----Đất TM-DV đô thị
945Huyện Long PhúĐường vào chùa Nước Mặn - Thị trấn Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Ranh xã Long Phú800.000----Đất ở đô thị
946Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúCống bà Bảy Vườn (lộ đal) - Giáp đường Đặng Quang Minh150.000----Đất SX-KD đô thị
947Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúCống bà Bảy Vườn (lộ đal) - Giáp đường Đặng Quang Minh200.000----Đất TM-DV đô thị
948Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúCống bà Bảy Vườn (lộ đal) - Giáp đường Đặng Quang Minh250.000----Đất ở đô thị
949Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúHẻm 3 Gà - Suốt tuyến162.000----Đất SX-KD đô thị
950Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúHẻm 3 Gà - Suốt tuyến216.000----Đất TM-DV đô thị
951Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúHẻm 3 Gà - Suốt tuyến270.000----Đất ở đô thị
952Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúĐầu đất Nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) - Hết ranh đất Đình Năm Ông513.000----Đất SX-KD đô thị
953Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúĐầu đất Nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) - Hết ranh đất Đình Năm Ông684.000----Đất TM-DV đô thị
954Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúĐầu đất Nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) - Hết ranh đất Đình Năm Ông855.000----Đất ở đô thị
955Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúĐường vào nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) -960.000----Đất SX-KD đô thị
956Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúĐường vào nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) -1.280.000----Đất TM-DV đô thị
957Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Lương Đình Của - Thị trấn Long PhúĐường vào nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) -1.600.000----Đất ở đô thị
958Huyện Long PhúĐường vào Trường THCS thị trấn - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Suốt tuyến300.000----Đất SX-KD đô thị
959Huyện Long PhúĐường vào Trường THCS thị trấn - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Suốt tuyến400.000----Đất TM-DV đô thị
960Huyện Long PhúĐường vào Trường THCS thị trấn - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Suốt tuyến500.000----Đất ở đô thị
961Huyện Long PhúĐường đal cặp kênh Xáng Ấp 3 - Thị trấn Long PhúĐường vào Trường THCS thị trấn - Suốt tuyến150.000----Đất SX-KD đô thị
962Huyện Long PhúĐường đal cặp kênh Xáng Ấp 3 - Thị trấn Long PhúĐường vào Trường THCS thị trấn - Suốt tuyến200.000----Đất TM-DV đô thị
963Huyện Long PhúĐường đal cặp kênh Xáng Ấp 3 - Thị trấn Long PhúĐường vào Trường THCS thị trấn - Suốt tuyến250.000----Đất ở đô thị
964Huyện Long PhúĐường đal cặp kênh Xáng Ấp 3 - Thị trấn Long PhúKênh bà Xẩm - Đường vào Trường THCS thị trấn180.000----Đất SX-KD đô thị
965Huyện Long PhúĐường đal cặp kênh Xáng Ấp 3 - Thị trấn Long PhúKênh bà Xẩm - Đường vào Trường THCS thị trấn240.000----Đất TM-DV đô thị
966Huyện Long PhúĐường đal cặp kênh Xáng Ấp 3 - Thị trấn Long PhúKênh bà Xẩm - Đường vào Trường THCS thị trấn300.000----Đất ở đô thị
967Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúHẻm cặp trường tiểu học Long Phú C - Suốt tuyến198.000----Đất SX-KD đô thị
968Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúHẻm cặp trường tiểu học Long Phú C - Suốt tuyến264.000----Đất TM-DV đô thị
969Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúHẻm cặp trường tiểu học Long Phú C - Suốt tuyến330.000----Đất ở đô thị
970Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúKhu chăn nuôi cũ - Suốt tuyến180.000----Đất SX-KD đô thị
971Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúKhu chăn nuôi cũ - Suốt tuyến240.000----Đất TM-DV đô thị
972Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúKhu chăn nuôi cũ - Suốt tuyến300.000----Đất ở đô thị
973Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Hết đất Tư Tâm (Đà Lạt 2 cũ)180.000----Đất SX-KD đô thị
974Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Hết đất Tư Tâm (Đà Lạt 2 cũ)240.000----Đất TM-DV đô thị
975Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Hết đất Tư Tâm (Đà Lạt 2 cũ)300.000----Đất ở đô thị
976Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Hết đất VLXD Trường Đạt552.000----Đất SX-KD đô thị
977Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Hết đất VLXD Trường Đạt736.000----Đất TM-DV đô thị
978Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Hết đất VLXD Trường Đạt920.000----Đất ở đô thị
979Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường nội ô chợ Đập Ấp 2 -780.000----Đất SX-KD đô thị
980Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường nội ô chợ Đập Ấp 2 -1.040.000----Đất TM-DV đô thị
981Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúĐường nội ô chợ Đập Ấp 2 -1.300.000----Đất ở đô thị
982Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang (cặp Kênh bà Xẩm) - Suốt tuyến180.000----Đất SX-KD đô thị
983Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang (cặp Kênh bà Xẩm) - Suốt tuyến240.000----Đất TM-DV đô thị
984Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang (cặp Kênh bà Xẩm) - Suốt tuyến300.000----Đất ở đô thị
985Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúHẻm tiệm vàng Sơn - Suốt tuyến1.500.000----Đất SX-KD đô thị
986Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúHẻm tiệm vàng Sơn - Suốt tuyến2.000.000----Đất TM-DV đô thị
987Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúHẻm tiệm vàng Sơn - Suốt tuyến2.500.000----Đất ở đô thị
988Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúHẻm Trường TH Long Phú A - Suốt tuyến1.500.000----Đất SX-KD đô thị
989Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúHẻm Trường TH Long Phú A - Suốt tuyến2.000.000----Đất TM-DV đô thị
990Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúHẻm Trường TH Long Phú A - Suốt tuyến2.500.000----Đất ở đô thị
991Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúĐường nội ô Chợ Tân Long (Ấp 5) - Suốt tuyến1.020.000----Đất SX-KD đô thị
992Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúĐường nội ô Chợ Tân Long (Ấp 5) - Suốt tuyến1.360.000----Đất TM-DV đô thị
993Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúĐường nội ô Chợ Tân Long (Ấp 5) - Suốt tuyến1.700.000----Đất ở đô thị
994Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúĐầu ranh đất Tư Khương - Suốt tuyến162.000----Đất SX-KD đô thị
995Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúĐầu ranh đất Tư Khương - Suốt tuyến216.000----Đất TM-DV đô thị
996Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúĐầu ranh đất Tư Khương - Suốt tuyến270.000----Đất ở đô thị
997Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúNgã 3 Công an thị trấn - Cầu qua chùa Hải Long Phước204.000----Đất SX-KD đô thị
998Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúNgã 3 Công an thị trấn - Cầu qua chùa Hải Long Phước272.000----Đất TM-DV đô thị
999Huyện Long PhúCác tuyến hẻm thuộc đường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúNgã 3 Công an thị trấn - Cầu qua chùa Hải Long Phước340.000----Đất ở đô thị
1000Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà máy Mậu Xương - Cầu Băng Long204.000----Đất SX-KD đô thị
1001Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà máy Mậu Xương - Cầu Băng Long272.000----Đất TM-DV đô thị
1002Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nhà máy Mậu Xương - Cầu Băng Long340.000----Đất ở đô thị
1003Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Hết đất nhà máy Mậu Xương474.000----Đất SX-KD đô thị
1004Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Hết đất nhà máy Mậu Xương632.000----Đất TM-DV đô thị
1005Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Hết đất nhà máy Mậu Xương790.000----Đất ở đô thị
1006Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúCầu qua Chùa Hải Long Phước - Suốt tuyến162.000----Đất SX-KD đô thị
1007Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúCầu qua Chùa Hải Long Phước - Suốt tuyến216.000----Đất TM-DV đô thị
1008Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 5) - Thị trấn Long PhúCầu qua Chùa Hải Long Phước - Suốt tuyến270.000----Đất ở đô thị
1009Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Cầu qua chùa Hải Long Phước576.000----Đất SX-KD đô thị
1010Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Cầu qua chùa Hải Long Phước768.000----Đất TM-DV đô thị
1011Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Cầu qua chùa Hải Long Phước960.000----Đất ở đô thị
1012Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Tân Lập - Cầu Khoan Tang540.000----Đất SX-KD đô thị
1013Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Tân Lập - Cầu Khoan Tang720.000----Đất TM-DV đô thị
1014Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Tân Lập - Cầu Khoan Tang900.000----Đất ở đô thị
1015Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Cầu Tân Lập1.380.000----Đất SX-KD đô thị
1016Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Cầu Tân Lập1.840.000----Đất TM-DV đô thị
1017Huyện Long PhúĐường đal cặp sông Băng Long (Ấp 4) - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (chợ) - Cầu Tân Lập2.300.000----Đất ở đô thị
1018Huyện Long PhúĐường xuống bến phà Long Phú đi Đại Ân 1 - Thị trấn Long PhúGiao đường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Suốt tuyến210.000----Đất SX-KD đô thị
1019Huyện Long PhúĐường xuống bến phà Long Phú đi Đại Ân 1 - Thị trấn Long PhúGiao đường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Suốt tuyến280.000----Đất TM-DV đô thị
1020Huyện Long PhúĐường xuống bến phà Long Phú đi Đại Ân 1 - Thị trấn Long PhúGiao đường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Suốt tuyến350.000----Đất ở đô thị
1021Huyện Long PhúCác tuyến lộ đal Ấp 1 - Thị trấn Long PhúĐường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Suốt tuyến162.000----Đất SX-KD đô thị
1022Huyện Long PhúCác tuyến lộ đal Ấp 1 - Thị trấn Long PhúĐường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Suốt tuyến216.000----Đất TM-DV đô thị
1023Huyện Long PhúCác tuyến lộ đal Ấp 1 - Thị trấn Long PhúĐường vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Suốt tuyến270.000----Đất ở đô thị
1024Huyện Long PhúCác tuyến lộ đal Ấp 1 - Thị trấn Long PhúĐường vào Đình Nguyễn Trung Trực - Suốt tuyến210.000----Đất SX-KD đô thị
1025Huyện Long PhúCác tuyến lộ đal Ấp 1 - Thị trấn Long PhúĐường vào Đình Nguyễn Trung Trực - Suốt tuyến280.000----Đất TM-DV đô thị
1026Huyện Long PhúCác tuyến lộ đal Ấp 1 - Thị trấn Long PhúĐường vào Đình Nguyễn Trung Trực - Suốt tuyến350.000----Đất ở đô thị
1027Huyện Long PhúHẻm đường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúĐầu đất ông Bảy Nam - Giáp lộ Nam Sông Hậu150.000----Đất SX-KD đô thị
1028Huyện Long PhúHẻm đường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúĐầu đất ông Bảy Nam - Giáp lộ Nam Sông Hậu200.000----Đất TM-DV đô thị
1029Huyện Long PhúHẻm đường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúĐầu đất ông Bảy Nam - Giáp lộ Nam Sông Hậu250.000----Đất ở đô thị
1030Huyện Long PhúHẻm đường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúĐầu đất ông Chín Nghiệp - Suốt tuyến180.000----Đất SX-KD đô thị
1031Huyện Long PhúHẻm đường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúĐầu đất ông Chín Nghiệp - Suốt tuyến240.000----Đất TM-DV đô thị
1032Huyện Long PhúHẻm đường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúĐầu đất ông Chín Nghiệp - Suốt tuyến300.000----Đất ở đô thị
1033Huyện Long PhúĐường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúCầu Ba Tre - Quốc lộ Nam Sông Hậu (Ấp 2)480.000----Đất SX-KD đô thị
1034Huyện Long PhúĐường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúCầu Ba Tre - Quốc lộ Nam Sông Hậu (Ấp 2)640.000----Đất TM-DV đô thị
1035Huyện Long PhúĐường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúCầu Ba Tre - Quốc lộ Nam Sông Hậu (Ấp 2)800.000----Đất ở đô thị
1036Huyện Long PhúĐường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúNgã 3 giáp đường Đặng Quang Minh - Cầu Ba Tre (hết ranh đất Trạm quản lý thủy nông)720.000----Đất SX-KD đô thị
1037Huyện Long PhúĐường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúNgã 3 giáp đường Đặng Quang Minh - Cầu Ba Tre (hết ranh đất Trạm quản lý thủy nông)960.000----Đất TM-DV đô thị
1038Huyện Long PhúĐường Nguyễn Trung Trực - Thị trấn Long PhúNgã 3 giáp đường Đặng Quang Minh - Cầu Ba Tre (hết ranh đất Trạm quản lý thủy nông)1.200.000----Đất ở đô thị
1039Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúHẻm cặp nhà ông Ba Min - Cầu Tân Lập1.560.000----Đất SX-KD đô thị
1040Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúHẻm cặp nhà ông Ba Min - Cầu Tân Lập2.080.000----Đất TM-DV đô thị
1041Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúHẻm cặp nhà ông Ba Min - Cầu Tân Lập2.600.000----Đất ở đô thị
1042Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 4 chợ - Hẻm cặp nhà ông Ba Min1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1043Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 4 chợ - Hẻm cặp nhà ông Ba Min2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1044Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 4 chợ - Hẻm cặp nhà ông Ba Min3.200.000----Đất ở đô thị
1045Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 3 Đình Năm ông - Ngã 4 chợ1.980.000----Đất SX-KD đô thị
1046Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 3 Đình Năm ông - Ngã 4 chợ2.640.000----Đất TM-DV đô thị
1047Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 3 Đình Năm ông - Ngã 4 chợ3.300.000----Đất ở đô thị
1048Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúCống bà Bảy Vườn - Ngã 3 Đình Năm ông1.320.000----Đất SX-KD đô thị
1049Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúCống bà Bảy Vườn - Ngã 3 Đình Năm ông1.760.000----Đất TM-DV đô thị
1050Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúCống bà Bảy Vườn - Ngã 3 Đình Năm ông2.200.000----Đất ở đô thị
1051Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 3 Chín Đô - Cống bà Bảy Vườn1.050.000----Đất SX-KD đô thị
1052Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 3 Chín Đô - Cống bà Bảy Vườn1.400.000----Đất TM-DV đô thị
1053Huyện Long PhúĐường Lương Định Của - Thị trấn Long PhúNgã 3 Chín Đô - Cống bà Bảy Vườn1.750.000----Đất ở đô thị
1054Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúKênh Năm Nhạo - Quốc lộ Nam Sông Hậu1.080.000----Đất SX-KD đô thị
1055Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúKênh Năm Nhạo - Quốc lộ Nam Sông Hậu1.440.000----Đất TM-DV đô thị
1056Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúKênh Năm Nhạo - Quốc lộ Nam Sông Hậu1.800.000----Đất ở đô thị
1057Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúNgã Ba Chín Đô - Kênh Năm Nhạo1.320.000----Đất SX-KD đô thị
1058Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúNgã Ba Chín Đô - Kênh Năm Nhạo1.760.000----Đất TM-DV đô thị
1059Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúNgã Ba Chín Đô - Kênh Năm Nhạo2.200.000----Đất ở đô thị
1060Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúVòng xoay Ngã 3 Huyện ủy (giao đường Đoàn Thế Trung) - Qua Ngã ba Chín Đô đến cầu Long Phú mới1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1061Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúVòng xoay Ngã 3 Huyện ủy (giao đường Đoàn Thế Trung) - Qua Ngã ba Chín Đô đến cầu Long Phú mới2.400.000----Đất TM-DV đô thị
1062Huyện Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Thị trấn Long PhúVòng xoay Ngã 3 Huyện ủy (giao đường Đoàn Thế Trung) - Qua Ngã ba Chín Đô đến cầu Long Phú mới3.000.000----Đất ở đô thị
1063Huyện Long PhúĐường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu chợ) - Cầu Khoan Tang2.160.000----Đất SX-KD đô thị
1064Huyện Long PhúĐường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu chợ) - Cầu Khoan Tang2.880.000----Đất TM-DV đô thị
1065Huyện Long PhúĐường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu chợ) - Cầu Khoan Tang3.600.000----Đất ở đô thị
1066Huyện Long PhúĐường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu chợ) - Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và hết ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48)1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1067Huyện Long PhúĐường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu chợ) - Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và hết ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48)2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1068Huyện Long PhúĐường Đoàn Thế Trung - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu chợ) - Đường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và hết ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48)3.200.000----Đất ở đô thị
1069Huyện Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu mới) - Đường Tỉnh 933C1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1070Huyện Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu mới) - Đường Tỉnh 933C2.000.000----Đất TM-DV đô thị
1071Huyện Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúCầu Băng Long (Cầu mới) - Đường Tỉnh 933C2.500.000----Đất ở đô thị
1072Huyện Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Cầu Băng Long (Cầu mới)1.560.000----Đất SX-KD đô thị
1073Huyện Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Cầu Băng Long (Cầu mới)2.080.000----Đất TM-DV đô thị
1074Huyện Long PhúĐường nối đường Tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúĐường Đặng Quang Minh - Cầu Băng Long (Cầu mới)2.600.000----Đất ở đô thị
1075Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Thị trấn Long PhúCầu qua sông Bào Biển - Đường Tỉnh 933300.000----Đất SX-KD đô thị
1076Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Thị trấn Long PhúCầu qua sông Bào Biển - Đường Tỉnh 933400.000----Đất TM-DV đô thị
1077Huyện Long PhúĐường Huyện 27 - Thị trấn Long PhúCầu qua sông Bào Biển - Đường Tỉnh 933500.000----Đất ở đô thị
1078Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúKênh Hai Bào - Giáp ranh xã Long Phú900.000----Đất SX-KD đô thị
1079Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúKênh Hai Bào - Giáp ranh xã Long Phú1.200.000----Đất TM-DV đô thị
1080Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúKênh Hai Bào - Giáp ranh xã Long Phú1.500.000----Đất ở đô thị
1081Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúĐường nối đường tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48) - Kênh Hai Bào1.620.000----Đất SX-KD đô thị
1082Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúĐường nối đường tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48) - Kênh Hai Bào2.160.000----Đất TM-DV đô thị
1083Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933C - Thị trấn Long PhúĐường nối đường tỉnh 933 với đường Tỉnh 933C và ranh đất bà Trần Thị Cúc (thửa 89, tờ bản đồ 48) - Kênh Hai Bào2.700.000----Đất ở đô thị
1084Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Giáp ranh xã Tân Hưng900.000----Đất SX-KD đô thị
1085Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Giáp ranh xã Tân Hưng1.200.000----Đất TM-DV đô thị
1086Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúĐường Huyện 27 - Giáp ranh xã Tân Hưng1.500.000----Đất ở đô thị
1087Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện - Đường Huyện 271.260.000----Đất SX-KD đô thị
1088Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện - Đường Huyện 271.680.000----Đất TM-DV đô thị
1089Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúGiáp ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện - Đường Huyện 272.100.000----Đất ở đô thị
1090Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang - Hết ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện1.680.000----Đất SX-KD đô thị
1091Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang - Hết ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện2.240.000----Đất TM-DV đô thị
1092Huyện Long PhúĐường Tỉnh 933 - Thị trấn Long PhúCầu Khoan Tang - Hết ranh đất nghĩa trang liệt sĩ huyện2.800.000----Đất ở đô thị
1093Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Long PhúNgã 3 bến phà - Giáp ranh xã Long Phú390.000----Đất SX-KD đô thị
1094Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Long PhúNgã 3 bến phà - Giáp ranh xã Long Phú520.000----Đất TM-DV đô thị
1095Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Long PhúNgã 3 bến phà - Giáp ranh xã Long Phú650.000----Đất ở đô thị
1096Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Long PhúGiáp ranh xã Long Đức - Ngã 3 bến phà330.000----Đất SX-KD đô thị
1097Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Long PhúGiáp ranh xã Long Đức - Ngã 3 bến phà440.000----Đất TM-DV đô thị
1098Huyện Long PhúQuốc lộ Nam Sông Hậu (tên cũ: đường Nam Sông Hậu) - Thị trấn Long PhúGiáp ranh xã Long Đức - Ngã 3 bến phà550.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap