Bảng giá đất huyện Krông Búk – tỉnh Đắk Lắk

0 5.137

Bảng giá đất huyện Krông Búk – tỉnh Đắk Đắk mới nhất theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (sửa đổi bởi Quyết định 36/2020/QĐ-UBND).


1. Căn cứ pháp lý 

– Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/05/2020 về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024

– Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (được sửa đổi tại Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Krông Búk – tỉnh Đắk Lắk

3. Bảng giá đất huyện Krông Búk – tỉnh Đắk Lắk mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

– Vị trí 1 có giá đất cao nhất: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.

– Vị trí 2 có giá thấp hơn vị trí 1, vị trí 3 có giá đất thấp hơn vị trí 2: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

– Các vị trí 1, 2 và 3 được gắn với địa danh cụ thể bao gồm tên cánh đồng hoặc khu sản xuất, tên thôn buôn, tổ dân phố hoặc địa chỉ của từng thửa đất.

– Trường hợp không có vị trí 2 và 3 thì giá của loại đất tại vị trí 1 được áp dụng cho cả đơn vị hành chính cấp xã đó.

3.2. Bảng giá đất huyện Krông Búk – tỉnh Đắk Lắk

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu của thị xã Buôn Hồ - Hết ranh giới đất của trụ sở UBND xã Pơng Drang3.600.000----Đất ở nông thôn
2Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ranh giới đất trụ sở UBND xã Pơng Drang - Hết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 64.500.000----Đất ở nông thôn
3Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Hết ngã ba đường Tỉnh lộ 86.500.000----Đất ở nông thôn
4Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 - Cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63)4.500.000----Đất ở nông thôn
5Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63) - Hết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56)4.500.000----Đất ở nông thôn
6Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56) - Hết ngã ba đường vào Trường dạy nghề4.200.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào Trường dạy nghề - Hết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ)2.500.000----Đất ở nông thôn
8Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ) - Giáp xã Chứ Kbô1.700.000----Đất ở nông thôn
9Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba Quốc lộ 14+150m3.600.000----Đất ở nông thôn
10Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 150m - Ngã ba Quốc lộ 14+300m2.400.000----Đất ở nông thôn
11Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 300m - Ngã ba Quốc lộ 14+500m1.700.000----Đất ở nông thôn
12Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 500m - Ngã ba Quốc lộ 14+1000m1.100.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 1000m - Ngã ba Quốc lộ 14+2000m750.000----Đất ở nông thôn
14Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 2000m - Cầu buôn Tâng Mai500.000----Đất ở nông thôn
15Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp ranh giới xa Ea Ngai900.000----Đất ở nông thôn
16Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m720.000----Đất ở nông thôn
17Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m500.000----Đất ở nông thôn
18Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m360.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m900.000----Đất ở nông thôn
20Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m720.000----Đất ở nông thôn
21Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m480.000----Đất ở nông thôn
22Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m1.200.000----Đất ở nông thôn
23Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m800.000----Đất ở nông thôn
24Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500 m550.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m900.000----Đất ở nông thôn
26Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m720.000----Đất ở nông thôn
27Huyện Krông BúkNguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m480.000----Đất ở nông thôn
28Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m500.000----Đất ở nông thôn
29Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m350.000----Đất ở nông thôn
30Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m300.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m620.000----Đất ở nông thôn
32Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m500.000----Đất ở nông thôn
33Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m370.000----Đất ở nông thôn
34Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -520.000----Đất ở nông thôn
35Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -400.000----Đất ở nông thôn
36Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ nhà ông Lê Văn Sắc (thửa đất 90, TBĐ số 75) - Nhà ông Y Kher Niê (thửa đất 53, TBĐ số 69)400.000----Đất ở nông thôn
37Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -720.000----Đất ở nông thôn
38Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -540.000----Đất ở nông thôn
39Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -1.000.000----Đất ở nông thôn
40Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -800.000----Đất ở nông thôn
41Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa đất 141, TBĐ số 7) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Hữu Phước (thửa đất 169, TBĐ số 74)650.000----Đất ở nông thôn
42Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa 141, tờ bản đồ 74 - Hết thửa đất nhà ông Huỳnh Thanh Anh (thửa đất 383, tờ bản đồ 74)650.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -720.000----Đất ở nông thôn
44Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 (vào sâu <= 250m) -550.000----Đất ở nông thôn
45Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Xuân Tình (thửa đất 86, TBĐ số 67) - Nhà ông Nguyễn Phi Thịnh (thửa đất 81, TBĐ số 62)270.000----Đất ở nông thôn
46Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -350.000----Đất ở nông thôn
47Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -270.000----Đất ở nông thôn
48Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -620.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -450.000----Đất ở nông thôn
50Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 50, TBĐ số 62 (bà Nguyễn Thị Hội) đến hết ranh giới thửa đất 08, TBĐ số 62 (ông Nguyễn Trọng Hữu) -400.000----Đất ở nông thôn
51Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 116, TBĐ số 32 (bà Trần Thị Thanh) đến hết ranh giới thửa đất 36, TBĐ số 32 (ông Lê Xuân Trình) -370.000----Đất ở nông thôn
52Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài - Ngã ba Ba Tài + 100m650.000----Đất ở nông thôn
53Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 100m - Ngã ba Ba Tài + 500m480.000----Đất ở nông thôn
54Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 500m - Cầu Ea Tút360.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Krông BúkĐường đấu nối dãy 1 và dãy 2 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất nhà ông Đào Viết Thắng, dãy 1 (thửa đất 32, TBĐ số 68) - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thị Hạnh thuộc thôn 9a (thửa đất 95, TBĐ số 62)400.000----Đất ở nông thôn
56Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 1 -720.000----Đất ở nông thôn
57Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 2 -550.000----Đất ở nông thôn
58Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 3 -530.000----Đất ở nông thôn
59Huyện Krông BúkCác đường tiếp giáp với quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DrangQuốc lộ 14 - Hết khu đấu giá1.000.000----Đất ở nông thôn
60Huyện Krông BúkĐường nối dãy 1 và dãy 3 - Khu đấu giá - Xã Pơng Drang-620.000----Đất ở nông thôn
61Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Pơng DRang-220.000----Đất ở nông thôn
62Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới xã Pơng Drang - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77850.000----Đất ở nông thôn
63Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ranh giới thửa đất bãi vật liệu - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77950.000----Đất ở nông thôn
64Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào đài tưởng niệm (cổng thôn K'Ty IV) - Hết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57)1.100.000----Đất ở nông thôn
65Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57) - Hết ranh giới thôn Nam Thái1.100.000----Đất ở nông thôn
66Huyện Krông BúkĐường lên trụ sở UBND Các đường tiếp giáp QL14 - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ngã ba nhà ông Hoà (thửa đất 4, TBĐ số 74) và hết ranh giới giới đất trụ sở UBND xã Chứ K’bô240.000----Đất ở nông thôn
67Huyện Krông BúkĐường tiếp giáp Quốc lộ 14 (đường lên Trường Phan Bội Châu - thôn Nam Anh - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu240.000----Đất ở nông thôn
68Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Từ đường N6 - Hết ranh giới thửa đất Trường THCS Hai Bà Trưng240.000----Đất ở nông thôn
69Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn (đoạn từ ngã ba đi Nông trường cao su Chứ K'bô) - thôn Quảng Hà - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Lô cao su Nông trường Chứ K'bô480.000----Đất ở nông thôn
70Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Ea Nho - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết thửa đất của hộ ông Hoàng Đình Đàm (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 29)140.000----Đất ở nông thôn
71Huyện Krông BúkĐường song song Quốc lộ 14 (thôn Nam Anh) - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào trụ sở UBND xã Chứ K’bô - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu240.000----Đất ở nông thôn
72Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Sơn (thửa đất 62, TBĐ số 91) - Hết ranh giới đất Trụ sở NT Cao su Chứ K'bô650.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tân (thửa đất 62, TBĐ số 95) - Hết thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 161, tờ bản đồ 92)650.000----Đất ở nông thôn
74Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thônHòa Lộc (Đường tiếp giáp trụ sở NT cao su Chứ K’bô) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 198, TBĐ số 92) - Giáp lô cao su của thôn Hoà Lộc550.000----Đất ở nông thôn
75Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tiến (thửa đất 17, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Minh (thửa đất 74, TBĐ số 96)450.000----Đất ở nông thôn
76Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hải (thửa đất 75, TBĐ số 96)450.000----Đất ở nông thôn
77Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nghĩa (thửa đất 39, TBĐ số 95)450.000----Đất ở nông thôn
78Huyện Krông BúkĐường giao thông - thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bôĐầu cầu NT Cao Su - Hết lô cao su của thôn Thống Nhất360.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng (thôn Nam Lộc) - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới thôn Nam Tân - Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 82, TBĐ số 40)240.000----Đất ở nông thôn
80Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Bình Minh - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
81Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Liên Hoá - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
82Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Độc Lập - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
83Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Tân Lập - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất ở nông thôn
84Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Kim Phú - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Hơp Thành - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất ở nông thôn
86Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Nam Trung - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
87Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty I - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
88Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty II - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
89Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty III - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
90Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty IV - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty V - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
92Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Anh - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
93Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Thái - Xã Chứ K'bô-160.000----Đất ở nông thôn
94Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Lộc - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
95Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Tân - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
96Huyện Krông BúkKhu vực còn lại thôn An Bình - Xã Chứ K'bô-290.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
98Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Quảng Hà - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
99Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Hoà Lộc - Xã Chứ K'bô-220.000----Đất ở nông thôn
100Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của buôn Ea Nho - Xã Chứ K'bô-80.000----Đất ở nông thôn
101Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu của thị xã Buôn Hồ - Hết ranh giới đất của trụ sở UBND xã Pơng Drang3.600.000----Đất ở nông thôn
102Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ranh giới đất trụ sở UBND xã Pơng Drang - Hết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 64.500.000----Đất ở nông thôn
103Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Hết ngã ba đường Tỉnh lộ 86.500.000----Đất ở nông thôn
104Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 - Cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63)4.500.000----Đất ở nông thôn
105Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63) - Hết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56)4.500.000----Đất ở nông thôn
106Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56) - Hết ngã ba đường vào Trường dạy nghề4.200.000----Đất ở nông thôn
107Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào Trường dạy nghề - Hết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ)2.500.000----Đất ở nông thôn
108Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ) - Giáp xã Chứ Kbô1.700.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba Quốc lộ 14+150m3.600.000----Đất ở nông thôn
110Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 150m - Ngã ba Quốc lộ 14+300m2.400.000----Đất ở nông thôn
111Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 300m - Ngã ba Quốc lộ 14+500m1.700.000----Đất ở nông thôn
112Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 500m - Ngã ba Quốc lộ 14+1000m1.100.000----Đất ở nông thôn
113Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 1000m - Ngã ba Quốc lộ 14+2000m750.000----Đất ở nông thôn
114Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 2000m - Cầu buôn Tâng Mai500.000----Đất ở nông thôn
115Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp ranh giới xa Ea Ngai900.000----Đất ở nông thôn
116Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m720.000----Đất ở nông thôn
117Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m500.000----Đất ở nông thôn
118Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m360.000----Đất ở nông thôn
119Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m900.000----Đất ở nông thôn
120Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m720.000----Đất ở nông thôn
121Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m480.000----Đất ở nông thôn
122Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m1.200.000----Đất ở nông thôn
123Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m800.000----Đất ở nông thôn
124Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500 m550.000----Đất ở nông thôn
125Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m900.000----Đất ở nông thôn
126Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m720.000----Đất ở nông thôn
127Huyện Krông BúkNguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m480.000----Đất ở nông thôn
128Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m500.000----Đất ở nông thôn
129Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m350.000----Đất ở nông thôn
130Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m300.000----Đất ở nông thôn
131Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m620.000----Đất ở nông thôn
132Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m500.000----Đất ở nông thôn
133Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m370.000----Đất ở nông thôn
134Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -520.000----Đất ở nông thôn
135Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -400.000----Đất ở nông thôn
136Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ nhà ông Lê Văn Sắc (thửa đất 90, TBĐ số 75) - Nhà ông Y Kher Niê (thửa đất 53, TBĐ số 69)400.000----Đất ở nông thôn
137Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -720.000----Đất ở nông thôn
138Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -540.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -1.000.000----Đất ở nông thôn
140Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -800.000----Đất ở nông thôn
141Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa đất 141, TBĐ số 7) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Hữu Phước (thửa đất 169, TBĐ số 74)650.000----Đất ở nông thôn
142Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa 141, tờ bản đồ 74 - Hết thửa đất nhà ông Huỳnh Thanh Anh (thửa đất 383, tờ bản đồ 74)650.000----Đất ở nông thôn
143Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -720.000----Đất ở nông thôn
144Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 (vào sâu <= 250m) -550.000----Đất ở nông thôn
145Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Xuân Tình (thửa đất 86, TBĐ số 67) - Nhà ông Nguyễn Phi Thịnh (thửa đất 81, TBĐ số 62)270.000----Đất ở nông thôn
146Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -350.000----Đất ở nông thôn
147Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -270.000----Đất ở nông thôn
148Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -620.000----Đất ở nông thôn
149Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -450.000----Đất ở nông thôn
150Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 50, TBĐ số 62 (bà Nguyễn Thị Hội) đến hết ranh giới thửa đất 08, TBĐ số 62 (ông Nguyễn Trọng Hữu) -400.000----Đất ở nông thôn
151Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 116, TBĐ số 32 (bà Trần Thị Thanh) đến hết ranh giới thửa đất 36, TBĐ số 32 (ông Lê Xuân Trình) -370.000----Đất ở nông thôn
152Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài - Ngã ba Ba Tài + 100m650.000----Đất ở nông thôn
153Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 100m - Ngã ba Ba Tài + 500m480.000----Đất ở nông thôn
154Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 500m - Cầu Ea Tút360.000----Đất ở nông thôn
155Huyện Krông BúkĐường đấu nối dãy 1 và dãy 2 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất nhà ông Đào Viết Thắng, dãy 1 (thửa đất 32, TBĐ số 68) - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thị Hạnh thuộc thôn 9a (thửa đất 95, TBĐ số 62)400.000----Đất ở nông thôn
156Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 1 -720.000----Đất ở nông thôn
157Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 2 -550.000----Đất ở nông thôn
158Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 3 -530.000----Đất ở nông thôn
159Huyện Krông BúkCác đường tiếp giáp với quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DrangQuốc lộ 14 - Hết khu đấu giá1.000.000----Đất ở nông thôn
160Huyện Krông BúkĐường nối dãy 1 và dãy 3 - Khu đấu giá - Xã Pơng Drang-620.000----Đất ở nông thôn
161Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Pơng DRang-220.000----Đất ở nông thôn
162Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới xã Pơng Drang - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77850.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ranh giới thửa đất bãi vật liệu - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77950.000----Đất ở nông thôn
164Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào đài tưởng niệm (cổng thôn K'Ty IV) - Hết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57)1.100.000----Đất ở nông thôn
165Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57) - Hết ranh giới thôn Nam Thái1.100.000----Đất ở nông thôn
166Huyện Krông BúkĐường lên trụ sở UBND Các đường tiếp giáp QL14 - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ngã ba nhà ông Hoà (thửa đất 4, TBĐ số 74) và hết ranh giới giới đất trụ sở UBND xã Chứ K’bô240.000----Đất ở nông thôn
167Huyện Krông BúkĐường tiếp giáp Quốc lộ 14 (đường lên Trường Phan Bội Châu - thôn Nam Anh - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu240.000----Đất ở nông thôn
168Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Từ đường N6 - Hết ranh giới thửa đất Trường THCS Hai Bà Trưng240.000----Đất ở nông thôn
169Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn (đoạn từ ngã ba đi Nông trường cao su Chứ K'bô) - thôn Quảng Hà - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Lô cao su Nông trường Chứ K'bô480.000----Đất ở nông thôn
170Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Ea Nho - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết thửa đất của hộ ông Hoàng Đình Đàm (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 29)140.000----Đất ở nông thôn
171Huyện Krông BúkĐường song song Quốc lộ 14 (thôn Nam Anh) - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào trụ sở UBND xã Chứ K’bô - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu240.000----Đất ở nông thôn
172Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Sơn (thửa đất 62, TBĐ số 91) - Hết ranh giới đất Trụ sở NT Cao su Chứ K'bô650.000----Đất ở nông thôn
173Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tân (thửa đất 62, TBĐ số 95) - Hết thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 161, tờ bản đồ 92)650.000----Đất ở nông thôn
174Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thônHòa Lộc (Đường tiếp giáp trụ sở NT cao su Chứ K’bô) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 198, TBĐ số 92) - Giáp lô cao su của thôn Hoà Lộc550.000----Đất ở nông thôn
175Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tiến (thửa đất 17, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Minh (thửa đất 74, TBĐ số 96)450.000----Đất ở nông thôn
176Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hải (thửa đất 75, TBĐ số 96)450.000----Đất ở nông thôn
177Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nghĩa (thửa đất 39, TBĐ số 95)450.000----Đất ở nông thôn
178Huyện Krông BúkĐường giao thông - thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bôĐầu cầu NT Cao Su - Hết lô cao su của thôn Thống Nhất360.000----Đất ở nông thôn
179Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng (thôn Nam Lộc) - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới thôn Nam Tân - Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 82, TBĐ số 40)240.000----Đất ở nông thôn
180Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Bình Minh - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
181Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Liên Hoá - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
182Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Độc Lập - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
183Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Tân Lập - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất ở nông thôn
184Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Kim Phú - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất ở nông thôn
185Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Hơp Thành - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất ở nông thôn
186Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Nam Trung - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
187Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty I - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
188Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty II - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
189Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty III - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
190Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty IV - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
191Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty V - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
192Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Anh - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
193Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Thái - Xã Chứ K'bô-160.000----Đất ở nông thôn
194Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Lộc - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
195Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Tân - Xã Chứ K'bô-170.000----Đất ở nông thôn
196Huyện Krông BúkKhu vực còn lại thôn An Bình - Xã Chứ K'bô-290.000----Đất ở nông thôn
197Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bô-150.000----Đất ở nông thôn
198Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Quảng Hà - Xã Chứ K'bô-180.000----Đất ở nông thôn
199Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Hoà Lộc - Xã Chứ K'bô-220.000----Đất ở nông thôn
200Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của buôn Ea Nho - Xã Chứ K'bô-80.000----Đất ở nông thôn
201Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpCầu Rôsy - Cầu Rôsy + 200m2.400.000----Đất ở nông thôn
202Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpCầu Rôsy + 200m - Đường vào thôn Tân Hòa1.700.000----Đất ở nông thôn
203Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpĐường vào thôn Tân Hòa - Giáp ranh giới huyện Krông Năng2.000.000----Đất ở nông thôn
204Huyện Krông BúkĐường liên xã - Xã Tân LậpTiếp giáp Quốc lộ 29 - Đến suối Krông Buk giáp ranh giới xã Pơng Drang300.000----Đất ở nông thôn
205Huyện Krông BúkĐường khu vực còn lại trong khu đấu giá (thôn 2) - Xã Tân Lập-360.000----Đất ở nông thôn
206Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Tân Lập-180.000----Đất ở nông thôn
207Huyện Krông BúkĐường giao thông liên xã đi vào xã Ea Sin - Xã Ea SinTừ ngã 3 buôn Ea Káp - Cầu Ea Sin (giáp ranh giới xã Cư Pơng)150.000----Đất ở nông thôn
208Huyện Krông BúkĐường giao thông đi vào xã Ea Sin - Xã Ea SinĐường đi thôn Ea My (Giáp ranh giới xã Cư Pơng) - Hết ngã ba đường vào UBND xã Ea Sin (Trung tâm xã)150.000----Đất ở nông thôn
209Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của xã Ea Sin - Xã Ea Sin-80.000----Đất ở nông thôn
210Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea SinGiáp ranh xã Cư Né thửa đất ông Y Giêt Ksơr (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 27) - Ngã ba Buôn Ea Káp - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Huỳnh Văn Nam (thửa đất 36, tờ bản đồ số 23)200.000----Đất ở nông thôn
211Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéHết ngã ba đi Cư Pơng - Cầu Krông Búk (QL 14 mới)1.100.000----Đất ở nông thôn
212Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéCầu Krông Búk (QL 14 mới) - Hết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh)1.200.000----Đất ở nông thôn
213Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéHết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh) - Hết Km 68 (giáp huyện Ea H'Leo)1.000.000----Đất ở nông thôn
214Huyện Krông BúkĐường đi cầu buôn Drăh - Xã Cư NéGiáp Quốc lộ 14 (đoạn km62) - Hết cầu buôn Drăh240.000----Đất ở nông thôn
215Huyện Krông BúkĐường đi cầu buôn Drăh - Xã Cư NéHết cầu buôn Drăh - Giáp ranh giới xã Ea Toh, huyện Krông Năng200.000----Đất ở nông thôn
216Huyện Krông BúkĐường đi Đập buôn Dhiă - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 625) - Hết đập buôn Dhiă240.000----Đất ở nông thôn
217Huyện Krông BúkĐường vào thôn Ea Nguôi - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 68) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đoái - thôn Ea Nguôi480.000----Đất ở nông thôn
218Huyện Krông BúkĐường vào xã Cư Pơng - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 57) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171)600.000----Đất ở nông thôn
219Huyện Krông BúkĐường vào xã Cư Pơng - Xã Cư NéHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171) - Giáp xã Cư Pơng300.000----Đất ở nông thôn
220Huyện Krông BúkĐường đi vào buôn Ea Kroa - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ngã ba đường vào trường dân tộc nội trú360.000----Đất ở nông thôn
221Huyện Krông BúkĐường đi vào buôn Ea Kroa - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 (đường vào trường Phan Chu Trinh) - Hết ranh giới thửa đất 13, TBĐ số 83180.000----Đất ở nông thôn
222Huyện Krông BúkĐoạn km 65 đi vào xã Ea Sin - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất nhà cô Hoài (thửa đất 35, TBĐ số 103)240.000----Đất ở nông thôn
223Huyện Krông BúkĐường vào Buôn Drao - Xã Cư NéTừ Quốc lộ 14 (từ Km63,5) - Hết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV180.000----Đất ở nông thôn
224Huyện Krông BúkĐường vào Buôn Drao - Xã Cư NéHết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV - Hết ranh giới thửa đất 57, TBĐ số 121180.000----Đất ở nông thôn
225Huyện Krông BúkTừ Km57 đến giáp cơ quan quân sự huyện Krông Búk - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m360.000----Đất ở nông thôn
226Huyện Krông BúkTừ Km57 đến giáp cơ quan quân sự huyện Krông Búk - Xã Cư NéQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 150m300.000----Đất ở nông thôn
227Huyện Krông BúkĐoạn từ tiếp giáp đường vào xã Cư Pơng (Km57) đến giáp cơ quan quân sự huyện - Đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư NéDãy 1 -360.000----Đất ở nông thôn
228Huyện Krông BúkĐoạn từ tiếp giáp đường vào xã Cư Pơng (Km57) đến giáp cơ quan quân sự huyện - Đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư NéDãy 2 -300.000----Đất ở nông thôn
229Huyện Krông BúkKhu Tái định cư thôn 6 - Xã Cư Né-600.000----Đất ở nông thôn
230Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Cư Né-120.000----Đất ở nông thôn
231Huyện Krông BúkĐường Quốc Lộ 14 (cũ) đã bàn giao cho địa phương quản lý - Xã Cư NéĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Y Thiu Niê (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 106) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Ma Zu (thửa đất số 94, tờ bản đồ số 104)600.000----Đất ở nông thôn
232Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Ea NgaiTừ suối đá (giáp huyện Cư M'gar) - Đầu cầu buôn Tâng Mai550.000----Đất ở nông thôn
233Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 (từ cụm công nghiệp Krông Buk đi Công ty cà phê 15) - Xã Ea NgaiTừ cụm công nghiệp Krông Búk (giáp xã Pơng Drang) - Hết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn)650.000----Đất ở nông thôn
234Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 (từ cụm công nghiệp Krông Buk đi Công ty cà phê 15) - Xã Ea NgaiHết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn) - Hết ranh giới xã Ea Ngai (giáp ranh giới huyện Cư M'gar)480.000----Đất ở nông thôn
235Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Sơn (thửa đất 01, TBĐ số 85) – Cổng chào thôn 4 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)180.000----Đất ở nông thôn
236Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiGiáp ranh giới thửa đất cây xăng Hồng Tuệ - Thửa đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)300.000----Đất ở nông thôn
237Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiNgã ba thôn 3 - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, TBĐ số 70) - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Trịnh Hồng Diệu360.000----Đất ở nông thôn
238Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiNgã ba thôn 3 - Thửa ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, TBĐ số 70) - Ngã tư đường nhà ông Nguyễn Thế Ngọc (thửa đất 15, TBĐ số 79)180.000----Đất ở nông thôn
239Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Ea Ngai-150.000----Đất ở nông thôn
240Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiThửa đất ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, tờ bản số đồ 79) - Ngã ba thôn 3 - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, tờ bản đồ số 70)300.000----Đất ở nông thôn
241Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiCầu Ea Tút bắt đầu từ thửa đất nhà ông Hoàng Xuân Tắng (thửa đất số 193, tờ bản đồ số 30 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Minh Quy (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 66)350.000----Đất ở nông thôn
242Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã ba Quốc lộ 14 cũ - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tài (thửa đất 24, TBĐ số 16)540.000----Đất ở nông thôn
243Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Tài (thửa đất 24, TBĐ số 16) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô (thửa đất 09, TBĐ số 14)280.000----Đất ở nông thôn
244Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô (thửa đất 09, TBĐ số 14) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97)420.000----Đất ở nông thôn
245Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất hộ ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97) - Nhà ông Hoài360.000----Đất ở nông thôn
246Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNhà ông Hoài - Ngã tư nhà ông Ma Kim + 300m các nhánh rẽ420.000----Đất ở nông thôn
247Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97) - Hết ranh giới trường La Văn Cầu480.000----Đất ở nông thôn
248Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã tư nhà ông Ma Kim + 300m các nhánh rẽ - Hết cầu suối Ea Súp240.000----Đất ở nông thôn
249Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết cầu suối Ea Súp - Thửa đất 79, TBĐ số 109390.000----Đất ở nông thôn
250Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã ba trường mẫu giáo Hoa Phong Lan (nhà ông Tài) - Đi về ngã ba trung tâm xã480.000----Đất ở nông thôn
251Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngGiáp xã Ea Ngai - Hết ngã ba đi Cư Pơng480.000----Đất ở nông thôn
252Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngHết ngã ba đường vào Cư Pơng - Hết ngã ba buôn Cư Yuôt (đi huyện Cư M'gar)480.000----Đất ở nông thôn
253Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngHết ngã ba đường vào Cư Pơng - Đầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Cư Pơng)240.000----Đất ở nông thôn
254Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngĐầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Cư Pơng) - Đầu ranh giới đất Trụ sở UBND xã Cư Pơng420.000----Đất ở nông thôn
255Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới đất Trụ sở UBND xã Cư Pơng - Hết ranh giới thửa đất Trường Phạm Hồng Thái540.000----Đất ở nông thôn
256Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất Trường Phạm Hồng Thái - Ngã tư đường vào xã Ea Sin (nhà Nay Soát, thửa đất 11, TBĐ số 42)400.000----Đất ở nông thôn
257Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới thửa đất nhà Nay Soát (thửa đất 11, TBĐ số 42) - Giáp xã Ea Sin180.000----Đất ở nông thôn
258Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Cư Pơng-120.000----Đất ở nông thôn
259Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) đi vào xã Ea Sin - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95) - Đến hết thửa đất nhà bà H Luyn Niê (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 12)240.000----Đất ở nông thôn
260Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới thửa đất nhà bà H Jưn Niê (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 110) - Hết thửa đất nhà ông Ngô Văn Nhân (thửa đất số 200, tờ bản đồ số 108)420.000----Đất ở nông thôn
261Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 04 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới hộ Y Huyên Ađrơng (thửa 113, tờ bản đồ số 97 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95)360.000----Đất ở nông thôn
262Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 05 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95)420.000----Đất ở nông thôn
263Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 06 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới hộ Y Huyên Adrơng (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 97) - Hết ranh giới trường La Văn Cầu480.000----Đất ở nông thôn
264Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 07 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới trường La Văn Cầu - Hết cầu suối Ea Súp240.000----Đất ở nông thôn
265Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu của thị xã Buôn Hồ - Hết ranh giới đất của trụ sở UBND xã Pơng Drang2.880.000----Đất TM-DV nông thôn
266Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ranh giới đất trụ sở UBND xã Pơng Drang - Hết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 63.600.000----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Hết ngã ba đường Tỉnh lộ 85.200.000----Đất TM-DV nông thôn
268Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 - Cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63)3.600.000----Đất TM-DV nông thôn
269Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63) - Hết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56)3.600.000----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56) - Hết ngã ba đường vào Trường dạy nghề3.360.000----Đất TM-DV nông thôn
271Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào Trường dạy nghề - Hết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ)2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
272Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ) - Giáp xã Chứ Kbô1.360.000----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba Quốc lộ 14+150m2.880.000----Đất TM-DV nông thôn
274Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 150m - Ngã ba Quốc lộ 14+300m1.920.000----Đất TM-DV nông thôn
275Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 300m - Ngã ba Quốc lộ 14+500m1.360.000----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 500m - Ngã ba Quốc lộ 14+1000m880.000----Đất TM-DV nông thôn
277Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 1000m - Ngã ba Quốc lộ 14+2000m600.000----Đất TM-DV nông thôn
278Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 2000m - Cầu buôn Tâng Mai400.000----Đất TM-DV nông thôn
279Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp ranh giới xa Ea Ngai720.000----Đất TM-DV nông thôn
280Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m576.000----Đất TM-DV nông thôn
281Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m400.000----Đất TM-DV nông thôn
282Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m288.000----Đất TM-DV nông thôn
283Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m720.000----Đất TM-DV nông thôn
284Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m576.000----Đất TM-DV nông thôn
285Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m384.000----Đất TM-DV nông thôn
286Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m960.000----Đất TM-DV nông thôn
287Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m640.000----Đất TM-DV nông thôn
288Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500 m440.000----Đất TM-DV nông thôn
289Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m720.000----Đất TM-DV nông thôn
290Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m576.000----Đất TM-DV nông thôn
291Huyện Krông BúkNguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m384.000----Đất TM-DV nông thôn
292Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m400.000----Đất TM-DV nông thôn
293Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m280.000----Đất TM-DV nông thôn
294Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m240.000----Đất TM-DV nông thôn
295Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m496.000----Đất TM-DV nông thôn
296Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m400.000----Đất TM-DV nông thôn
297Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m296.000----Đất TM-DV nông thôn
298Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -416.000----Đất TM-DV nông thôn
299Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -320.000----Đất TM-DV nông thôn
300Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ nhà ông Lê Văn Sắc (thửa đất 90, TBĐ số 75) - Nhà ông Y Kher Niê (thửa đất 53, TBĐ số 69)320.000----Đất TM-DV nông thôn
301Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -576.000----Đất TM-DV nông thôn
302Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -432.000----Đất TM-DV nông thôn
303Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -800.000----Đất TM-DV nông thôn
304Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -640.000----Đất TM-DV nông thôn
305Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa đất 141, TBĐ số 7) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Hữu Phước (thửa đất 169, TBĐ số 74)520.000----Đất TM-DV nông thôn
306Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa 141, tờ bản đồ 74 - Hết thửa đất nhà ông Huỳnh Thanh Anh (thửa đất 383, tờ bản đồ 74)520.000----Đất TM-DV nông thôn
307Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -576.000----Đất TM-DV nông thôn
308Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 (vào sâu <= 250m) -440.000----Đất TM-DV nông thôn
309Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Xuân Tình (thửa đất 86, TBĐ số 67) - Nhà ông Nguyễn Phi Thịnh (thửa đất 81, TBĐ số 62)216.000----Đất TM-DV nông thôn
310Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -280.000----Đất TM-DV nông thôn
311Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -216.000----Đất TM-DV nông thôn
312Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -496.000----Đất TM-DV nông thôn
313Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -360.000----Đất TM-DV nông thôn
314Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 50, TBĐ số 62 (bà Nguyễn Thị Hội) đến hết ranh giới thửa đất 08, TBĐ số 62 (ông Nguyễn Trọng Hữu) -320.000----Đất TM-DV nông thôn
315Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 116, TBĐ số 32 (bà Trần Thị Thanh) đến hết ranh giới thửa đất 36, TBĐ số 32 (ông Lê Xuân Trình) -296.000----Đất TM-DV nông thôn
316Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài - Ngã ba Ba Tài + 100m520.000----Đất TM-DV nông thôn
317Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 100m - Ngã ba Ba Tài + 500m384.000----Đất TM-DV nông thôn
318Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 500m - Cầu Ea Tút288.000----Đất TM-DV nông thôn
319Huyện Krông BúkĐường đấu nối dãy 1 và dãy 2 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất nhà ông Đào Viết Thắng, dãy 1 (thửa đất 32, TBĐ số 68) - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thị Hạnh thuộc thôn 9a (thửa đất 95, TBĐ số 62)320.000----Đất TM-DV nông thôn
320Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 1 -576.000----Đất TM-DV nông thôn
321Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 2 -440.000----Đất TM-DV nông thôn
322Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 3 -424.000----Đất TM-DV nông thôn
323Huyện Krông BúkCác đường tiếp giáp với quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DrangQuốc lộ 14 - Hết khu đấu giá800.000----Đất TM-DV nông thôn
324Huyện Krông BúkĐường nối dãy 1 và dãy 3 - Khu đấu giá - Xã Pơng Drang-496.000----Đất TM-DV nông thôn
325Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Pơng DRang-176.000----Đất TM-DV nông thôn
326Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới xã Pơng Drang - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77680.000----Đất TM-DV nông thôn
327Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ranh giới thửa đất bãi vật liệu - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77)760.000----Đất TM-DV nông thôn
328Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào đài tưởng niệm (cổng thôn K'Ty IV) - Hết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57)880.000----Đất TM-DV nông thôn
329Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57) - Hết ranh giới thôn Nam Thái880.000----Đất TM-DV nông thôn
330Huyện Krông BúkĐường lên trụ sở UBND Các đường tiếp giáp QL14 - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ngã ba nhà ông Hoà (thửa đất 4, TBĐ số 74) và hết ranh giới giới đất trụ sở UBND xã Chứ K’bô192.000----Đất TM-DV nông thôn
331Huyện Krông BúkĐường tiếp giáp Quốc lộ 14 (đường lên Trường Phan Bội Châu - thôn Nam Anh - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu192.000----Đất TM-DV nông thôn
332Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Từ đường N6 - Hết ranh giới thửa đất Trường THCS Hai Bà Trưng192.000----Đất TM-DV nông thôn
333Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn (đoạn từ ngã ba đi Nông trường cao su Chứ K'bô) - thôn Quảng Hà - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Lô cao su Nông trường Chứ K'bô384.000----Đất TM-DV nông thôn
334Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Ea Nho - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết thửa đất của hộ ông Hoàng Đình Đàm (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 29)112.000----Đất TM-DV nông thôn
335Huyện Krông BúkĐường song song Quốc lộ 14 (thôn Nam Anh) - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào trụ sở UBND xã Chứ K’bô - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu192.000----Đất TM-DV nông thôn
336Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Sơn (thửa đất 62, TBĐ số 91) - Hết ranh giới đất Trụ sở NT Cao su Chứ K'bô520.000----Đất TM-DV nông thôn
337Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tân (thửa đất 62, TBĐ số 95) - Hết thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 161, tờ bản đồ 92)520.000----Đất TM-DV nông thôn
338Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thônHòa Lộc (Đường tiếp giáp trụ sở NT cao su Chứ K’bô) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 198, TBĐ số 92) - Giáp lô cao su của thôn Hoà Lộc440.000----Đất TM-DV nông thôn
339Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tiến (thửa đất 17, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Minh (thửa đất 74, TBĐ số 96)360.000----Đất TM-DV nông thôn
340Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hải (thửa đất 75, TBĐ số 96)360.000----Đất TM-DV nông thôn
341Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nghĩa (thửa đất 39, TBĐ số 95)360.000----Đất TM-DV nông thôn
342Huyện Krông BúkĐường giao thông - thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bôĐầu cầu NT Cao Su - Hết lô cao su của thôn Thống Nhất288.000----Đất TM-DV nông thôn
343Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng (thôn Nam Lộc) - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới thôn Nam Tân - Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 82, TBĐ số 40)192.000----Đất TM-DV nông thôn
344Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Bình Minh - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất TM-DV nông thôn
345Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Liên Hoá - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất TM-DV nông thôn
346Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Độc Lập - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất TM-DV nông thôn
347Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Tân Lập - Xã Chứ K'bô-96.000----Đất TM-DV nông thôn
348Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Kim Phú - Xã Chứ K'bô-96.000----Đất TM-DV nông thôn
349Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Hơp Thành - Xã Chứ K'bô-96.000----Đất TM-DV nông thôn
350Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Nam Trung - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất TM-DV nông thôn
351Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty I - Xã Chứ K'bô-144.000----Đất TM-DV nông thôn
352Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty II - Xã Chứ K'bô-144.000----Đất TM-DV nông thôn
353Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty III - Xã Chứ K'bô-144.000----Đất TM-DV nông thôn
354Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty IV - Xã Chứ K'bô-136.000----Đất TM-DV nông thôn
355Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty V - Xã Chứ K'bô-136.000----Đất TM-DV nông thôn
356Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Anh - Xã Chứ K'bô-136.000----Đất TM-DV nông thôn
357Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Thái - Xã Chứ K'bô-128.000----Đất TM-DV nông thôn
358Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Lộc - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất TM-DV nông thôn
359Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Tân - Xã Chứ K'bô-136.000----Đất TM-DV nông thôn
360Huyện Krông BúkKhu vực còn lại thôn An Bình - Xã Chứ K'bô-232.000----Đất TM-DV nông thôn
361Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bô-120.000----Đất TM-DV nông thôn
362Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Quảng Hà - Xã Chứ K'bô-144.000----Đất TM-DV nông thôn
363Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Hoà Lộc - Xã Chứ K'bô-176.000----Đất TM-DV nông thôn
364Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của buôn Ea Nho - Xã Chứ K'bô-64.000----Đất TM-DV nông thôn
365Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpCầu Rôsy - Cầu Rôsy + 200m1.920.000----Đất TM-DV nông thôn
366Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpCầu Rôsy + 200m - Đường vào thôn Tân Hòa1.360.000----Đất TM-DV nông thôn
367Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpĐường vào thôn Tân Hòa - Giáp ranh giới huyện Krông Năng1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
368Huyện Krông BúkĐường liên xã - Xã Tân LậpTiếp giáp Quốc lộ 29 - Đến suối Krông Buk giáp ranh giới xã Pơng Drang240.000----Đất TM-DV nông thôn
369Huyện Krông BúkĐường khu vực còn lại trong khu đấu giá (thôn 2) - Xã Tân Lập-288.000----Đất TM-DV nông thôn
370Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Tân Lập-144.000----Đất TM-DV nông thôn
371Huyện Krông BúkĐường giao thông liên xã đi vào xã Ea Sin - Xã Ea SinTừ ngã 3 buôn Ea Káp - Cầu Ea Sin (giáp ranh giới xã Cư Pơng)120.000----Đất TM-DV nông thôn
372Huyện Krông BúkĐường giao thông đi vào xã Ea Sin - Xã Ea SinĐường đi thôn Ea My (Giáp ranh giới xã Cư Pơng) - Hết ngã ba đường vào UBND xã Ea Sin (Trung tâm xã)120.000----Đất TM-DV nông thôn
373Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của xã Ea Sin - Xã Ea Sin-64.000----Đất TM-DV nông thôn
374Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea SinGiáp ranh xã Cư Né thửa đất ông Y Giêt Ksơr (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 27) - Ngã ba Buôn Ea Káp - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Huỳnh Văn Nam (thửa đất 36, tờ bản đồ số 23)120.000----Đất TM-DV nông thôn
375Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéHết ngã ba đi Cư Pơng - Cầu Krông Búk (QL 14 mới)880.000----Đất TM-DV nông thôn
376Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéCầu Krông Búk (QL 14 mới) - Hết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh)960.000----Đất TM-DV nông thôn
377Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéHết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh) - Hết Km 68 (giáp huyện Ea H'Leo)800.000----Đất TM-DV nông thôn
378Huyện Krông BúkĐường đi cầu buôn Drăh - Xã Cư NéGiáp Quốc lộ 14 (đoạn km62) - Hết cầu buôn Drăh192.000----Đất TM-DV nông thôn
379Huyện Krông BúkĐường đi cầu buôn Drăh - Xã Cư NéHết cầu buôn Drăh - Giáp ranh giới xã Ea Toh, huyện Krông Năng160.000----Đất TM-DV nông thôn
380Huyện Krông BúkĐường đi Đập buôn Dhiă - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 625) - Hết đập buôn Dhiă192.000----Đất TM-DV nông thôn
381Huyện Krông BúkĐường vào thôn Ea Nguôi - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 68) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đoái - thôn Ea Nguôi384.000----Đất TM-DV nông thôn
382Huyện Krông BúkĐường vào xã Cư Pơng - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 57) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171)480.000----Đất TM-DV nông thôn
383Huyện Krông BúkĐường vào xã Cư Pơng - Xã Cư NéHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171) - Giáp xã Cư Pơng240.000----Đất TM-DV nông thôn
384Huyện Krông BúkĐường đi vào buôn Ea Kroa - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ngã ba đường vào trường dân tộc nội trú288.000----Đất TM-DV nông thôn
385Huyện Krông BúkĐường đi vào buôn Ea Kroa - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 (đường vào trường Phan Chu Trinh) - Hết ranh giới thửa đất 13, TBĐ số 83144.000----Đất TM-DV nông thôn
386Huyện Krông BúkĐoạn km 65 đi vào xã Ea Sin - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất nhà cô Hoài (thửa đất 35, TBĐ số 103)192.000----Đất TM-DV nông thôn
387Huyện Krông BúkĐường vào Buôn Drao - Xã Cư NéTừ Quốc lộ 14 (từ Km63,5) - Hết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV144.000----Đất TM-DV nông thôn
388Huyện Krông BúkĐường vào Buôn Drao - Xã Cư NéHết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV - Hết ranh giới thửa đất 57, TBĐ số 121144.000----Đất TM-DV nông thôn
389Huyện Krông BúkTừ Km57 đến giáp cơ quan quân sự huyện Krông Búk - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m288.000----Đất TM-DV nông thôn
390Huyện Krông BúkTừ Km57 đến giáp cơ quan quân sự huyện Krông Búk - Xã Cư NéQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 150m240.000----Đất TM-DV nông thôn
391Huyện Krông BúkĐoạn từ tiếp giáp đường vào xã Cư Pơng (Km57) đến giáp cơ quan quân sự huyện - Đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư NéDãy 1 -288.000----Đất TM-DV nông thôn
392Huyện Krông BúkĐoạn từ tiếp giáp đường vào xã Cư Pơng (Km57) đến giáp cơ quan quân sự huyện - Đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư NéDãy 2 -240.000----Đất TM-DV nông thôn
393Huyện Krông BúkKhu Tái định cư thôn 6 - Xã Cư Né-480.000----Đất TM-DV nông thôn
394Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Cư Né-96.000----Đất TM-DV nông thôn
395Huyện Krông BúkĐường Quốc Lộ 14 (cũ) đã bàn giao cho địa phương quản lý - Xã Cư NéĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Y Thiu Niê (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 106) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Ma Zu (thửa đất số 94, tờ bản đồ số 104)480.000----Đất TM-DV nông thôn
396Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Ea NgaiTừ suối đá (giáp huyện Cư M'gar) - Đầu cầu buôn Tâng Mai440.000----Đất TM-DV nông thôn
397Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 (từ cụm công nghiệp Krông Buk đi Công ty cà phê 15) - Xã Ea NgaiTừ cụm công nghiệp Krông Búk (giáp xã Pơng Drang) - Hết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn)520.000----Đất TM-DV nông thôn
398Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 (từ cụm công nghiệp Krông Buk đi Công ty cà phê 15) - Xã Ea NgaiHết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn) - Hết ranh giới xã Ea Ngai (giáp ranh giới huyện Cư M'gar)384.000----Đất TM-DV nông thôn
399Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Sơn (thửa đất 01, TBĐ số 85) – Cổng chào thôn 4 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)144.000----Đất TM-DV nông thôn
400Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiGiáp ranh giới thửa đất cây xăng Hồng Tuệ - Thửa đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)240.000----Đất TM-DV nông thôn
401Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiNgã ba thôn 3 - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, TBĐ số 70) - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Trịnh Hồng Diệu288.000----Đất TM-DV nông thôn
402Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiNgã ba thôn 3 - Thửa ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, TBĐ số 70) - Ngã tư đường nhà ông Nguyễn Thế Ngọc (thửa đất 15, TBĐ số 79)144.000----Đất TM-DV nông thôn
403Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Ea Ngai-120.000----Đất TM-DV nông thôn
404Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiThửa đất ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, tờ bản số đồ 79) - Ngã ba thôn 3 - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, tờ bản đồ số 70)240.000----Đất TM-DV nông thôn
405Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiCầu Ea Tút bắt đầu từ thửa đất nhà ông Hoàng Xuân Tắng (thửa đất số 193, tờ bản đồ số 30 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Minh Quy (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 66)280.000----Đất TM-DV nông thôn
406Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã ba Quốc lộ 14 cũ - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tài (thửa đất 24, TBĐ số 16)432.000----Đất TM-DV nông thôn
407Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Tài (thửa đất 24, TBĐ số 16) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô (thửa đất 09, TBĐ số 14)224.000----Đất TM-DV nông thôn
408Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô (thửa đất 09, TBĐ số 14) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97)336.000----Đất TM-DV nông thôn
409Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất hộ ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97) - Nhà ông Hoài288.000----Đất TM-DV nông thôn
410Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNhà ông Hoài - Ngã tư nhà ông Ma Kim + 300m các nhánh rẽ336.000----Đất TM-DV nông thôn
411Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97) - Hết ranh giới trường La Văn Cầu384.000----Đất TM-DV nông thôn
412Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã tư nhà ông Ma Kim + 300m các nhánh rẽ - Hết cầu suối Ea Súp192.000----Đất TM-DV nông thôn
413Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết cầu suối Ea Súp - Thửa đất 79, TBĐ số 109312.000----Đất TM-DV nông thôn
414Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã ba trường mẫu giáo Hoa Phong Lan (nhà ông Tài) - Đi về ngã ba trung tâm xã384.000----Đất TM-DV nông thôn
415Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngGiáp xã Ea Ngai - Hết ngã ba đi Cư Pơng384.000----Đất TM-DV nông thôn
416Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngHết ngã ba đường vào Cư Pơng - Hết ngã ba buôn Cư Yuôt (đi huyện Cư M'gar)384.000----Đất TM-DV nông thôn
417Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngHết ngã ba đường vào Cư Pơng - Đầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Cư Pơng)192.000----Đất TM-DV nông thôn
418Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngĐầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Cư Pơng) - Đầu ranh giới đất Trụ sở UBND xã Cư Pơng336.000----Đất TM-DV nông thôn
419Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới đất Trụ sở UBND xã Cư Pơng - Hết ranh giới thửa đất Trường Phạm Hồng Thái432.000----Đất TM-DV nông thôn
420Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất Trường Phạm Hồng Thái - Ngã tư đường vào xã Ea Sin (nhà Nay Soát, thửa đất 11, TBĐ số 42)320.000----Đất TM-DV nông thôn
421Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới thửa đất nhà Nay Soát (thửa đất 11, TBĐ số 42) - Giáp xã Ea Sin144.000----Đất TM-DV nông thôn
422Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Cư Pơng-96.000----Đất TM-DV nông thôn
423Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) đi vào xã Ea Sin - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95) - Đến hết thửa đất nhà bà H Luyn Niê (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 12)192.000----Đất TM-DV nông thôn
424Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới thửa đất nhà bà H Jưn Niê (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 110) - Hết thửa đất nhà ông Ngô Văn Nhân (thửa đất số 200, tờ bản đồ số 108)336.000----Đất TM-DV nông thôn
425Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 04 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới hộ Y Huyên Ađrơng (thửa 113, tờ bản đồ số 97 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95)288.000----Đất TM-DV nông thôn
426Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 05 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95)336.000----Đất TM-DV nông thôn
427Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 06 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới hộ Y Huyên Adrơng (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 97) - Hết ranh giới trường La Văn Cầu384.000----Đất TM-DV nông thôn
428Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 07 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới trường La Văn Cầu - Hết cầu suối Ea Súp192.000----Đất TM-DV nông thôn
429Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangGiáp ranh giới phường Đạt Hiếu của thị xã Buôn Hồ - Hết ranh giới đất của trụ sở UBND xã Pơng Drang2.160.000----Đất SX-KD nông thôn
430Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ranh giới đất trụ sở UBND xã Pơng Drang - Hết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 62.700.000----Đất SX-KD nông thôn
431Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết Ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Hết ngã ba đường Tỉnh lộ 83.900.000----Đất SX-KD nông thôn
432Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 - Cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63)2.700.000----Đất SX-KD nông thôn
433Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết - thửa đất 235, TBĐ số 63) - Hết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56)2.700.000----Đất SX-KD nông thôn
434Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều - thửa đất 32, TBĐ số 56) - Hết ngã ba đường vào Trường dạy nghề2.520.000----Đất SX-KD nông thôn
435Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường vào Trường dạy nghề - Hết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ)1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
436Huyện Krông BúkDọc hai bên Quốc lộ 14 (từ giáp ranh giới thị xã Buôn Hồ về huyện Ea H'leo) - Xã Pơng DRangHết ngã ba đường Tránh Tây (TX Buôn Hồ) - Giáp xã Chứ Kbô1.020.000----Đất SX-KD nông thôn
437Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba Quốc lộ 14+150m2.160.000----Đất SX-KD nông thôn
438Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 150m - Ngã ba Quốc lộ 14+300m1.440.000----Đất SX-KD nông thôn
439Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 300m - Ngã ba Quốc lộ 14+500m1.020.000----Đất SX-KD nông thôn
440Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 500m - Ngã ba Quốc lộ 14+1000m660.000----Đất SX-KD nông thôn
441Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 1000m - Ngã ba Quốc lộ 14+2000m450.000----Đất SX-KD nông thôn
442Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 + 2000m - Cầu buôn Tâng Mai300.000----Đất SX-KD nông thôn
443Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Pơng DRangNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp ranh giới xa Ea Ngai540.000----Đất SX-KD nông thôn
444Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m432.000----Đất SX-KD nông thôn
445Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m300.000----Đất SX-KD nông thôn
446Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m216.000----Đất SX-KD nông thôn
447Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m540.000----Đất SX-KD nông thôn
448Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m432.000----Đất SX-KD nông thôn
449Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m288.000----Đất SX-KD nông thôn
450Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m720.000----Đất SX-KD nông thôn
451Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m480.000----Đất SX-KD nông thôn
452Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500 m330.000----Đất SX-KD nông thôn
453Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m540.000----Đất SX-KD nông thôn
454Huyện Krông BúkTừ hết ngã ba Tỉnh Lộ 8 đến cổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m432.000----Đất SX-KD nông thôn
455Huyện Krông BúkNguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m288.000----Đất SX-KD nông thôn
456Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m300.000----Đất SX-KD nông thôn
457Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m210.000----Đất SX-KD nông thôn
458Huyện Krông BúkCổng văn hóa thôn 9 cũ (Nhà ông Nguyễn Văn Thuyết thửa đất 235, TBĐ số 63) đến đường vào hội trường thôn 13 (nhà bà Ông Nghiêm Nhiều, thửa đất 32, TBĐ số 56) - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m180.000----Đất SX-KD nông thôn
459Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m372.000----Đất SX-KD nông thôn
460Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 300m300.000----Đất SX-KD nông thôn
461Huyện Krông BúkNgã ba đường vào hội trường thôn 13 (nhà ông Nghiêm Nhiều thửa đất 32, TBĐ số 56) đến đường vào trường dạy nghề - Các đường tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangQuốc lộ 14 + 300m - Quốc lộ 14 + 500m222.000----Đất SX-KD nông thôn
462Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -312.000----Đất SX-KD nông thôn
463Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -240.000----Đất SX-KD nông thôn
464Huyện Krông BúkĐoạn từ giáp ranh phường Đạt Hiếu đến hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ nhà ông Lê Văn Sắc (thửa đất 90, TBĐ số 75) - Nhà ông Y Kher Niê (thửa đất 53, TBĐ số 69)240.000----Đất SX-KD nông thôn
465Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -432.000----Đất SX-KD nông thôn
466Huyện Krông BúkĐoạn từ hết trụ sở UBND Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRang đến ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -324.000----Đất SX-KD nông thôn
467Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -600.000----Đất SX-KD nông thôn
468Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -480.000----Đất SX-KD nông thôn
469Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa đất 141, TBĐ số 7) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trần Hữu Phước (thửa đất 169, TBĐ số 74)390.000----Đất SX-KD nông thôn
470Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa 141, tờ bản đồ 74 - Hết thửa đất nhà ông Huỳnh Thanh Anh (thửa đất 383, tờ bản đồ 74)390.000----Đất SX-KD nông thôn
471Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -432.000----Đất SX-KD nông thôn
472Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 (vào sâu <= 250m) -330.000----Đất SX-KD nông thôn
473Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba Tỉnh lộ 8 đến Cổng văn hóa thôn 9 mới - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangNhà ông Nguyễn Xuân Tình (thửa đất 86, TBĐ số 67) - Nhà ông Nguyễn Phi Thịnh (thửa đất 81, TBĐ số 62)162.000----Đất SX-KD nông thôn
474Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -210.000----Đất SX-KD nông thôn
475Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -162.000----Đất SX-KD nông thôn
476Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 1 -372.000----Đất SX-KD nông thôn
477Huyện Krông BúkTừ hết trụ sở UBND huyện cũ đến hết Trung tâm dạy nghề - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangDãy 2 -270.000----Đất SX-KD nông thôn
478Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 50, TBĐ số 62 (bà Nguyễn Thị Hội) đến hết ranh giới thửa đất 08, TBĐ số 62 (ông Nguyễn Trọng Hữu) -240.000----Đất SX-KD nông thôn
479Huyện Krông BúkĐoạn từ hết cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 116, TBĐ số 32 (bà Trần Thị Thanh) đến hết ranh giới thửa đất 36, TBĐ số 32 (ông Lê Xuân Trình) -222.000----Đất SX-KD nông thôn
480Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài - Ngã ba Ba Tài + 100m390.000----Đất SX-KD nông thôn
481Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 100m - Ngã ba Ba Tài + 500m288.000----Đất SX-KD nông thôn
482Huyện Krông BúkĐường buôn Ea Tút đi xã Ea Ngai - Xã Pơng DRangNgã ba Ba Tài + 500m - Cầu Ea Tút216.000----Đất SX-KD nông thôn
483Huyện Krông BúkĐường đấu nối dãy 1 và dãy 2 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất nhà ông Đào Viết Thắng, dãy 1 (thửa đất 32, TBĐ số 68) - Hết ranh giới thửa đất nhà bà Nguyễn Thị Hạnh thuộc thôn 9a (thửa đất 95, TBĐ số 62)240.000----Đất SX-KD nông thôn
484Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 1 -432.000----Đất SX-KD nông thôn
485Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 2 -330.000----Đất SX-KD nông thôn
486Huyện Krông BúkCác đường song song với Quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DRangDãy 3 -318.000----Đất SX-KD nông thôn
487Huyện Krông BúkCác đường tiếp giáp với quốc lộ 14 - Khu đấu giá - Xã Pơng DrangQuốc lộ 14 - Hết khu đấu giá600.000----Đất SX-KD nông thôn
488Huyện Krông BúkĐường nối dãy 1 và dãy 3 - Khu đấu giá - Xã Pơng Drang-372.000----Đất SX-KD nông thôn
489Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Pơng DRang-132.000----Đất SX-KD nông thôn
490Huyện Krông BúkĐoạn từ hết ngã ba cổng thôn Tân Lập 6 đến ngã ba đường đi Tỉnh lộ 8 - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DrangNhà ông Nguyễn Văn Nguyệt (thửa 141, tờ bản đồ 74 - Hết thửa đất nhà ông Huỳnh Thanh Anh (thửa đất 383, tờ bản đồ 74)390.000----Đất SX-KD nông thôn
491Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 50, tờ bản đồ 62 (bà Nguyễn Thị Hội) - hết ranh giới thửa đất 08, tờ bản đồ 62 (ông Nguyễn Trọng Hữu)240.000----Đất SX-KD nông thôn
492Huyện Krông BúkĐoạn từ hết Cổng văn hóa thôn 9 đến hết trụ sở UBND huyện cũ - Các đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Pơng DRangTừ đầu ranh giới thửa đất 116, tờ bản đồ 32 (bà Trần Thị Thanh) - hết ranh giới thửa đất 36, tờ bản đồ 32 (ông Lê Xuân Trình)222.000----Đất SX-KD nông thôn
493Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới xã Pơng Drang - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77510.000----Đất SX-KD nông thôn
494Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ranh giới thửa đất bãi vật liệu - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Thuận (thửa số 15, tờ bản đồ 77570.000----Đất SX-KD nông thôn
495Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào đài tưởng niệm (cổng thôn K'Ty IV) - Hết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57)660.000----Đất SX-KD nông thôn
496Huyện Krông BúkDọc QL14 - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào xã Cư Pơng (Km57) - Hết ranh giới thôn Nam Thái660.000----Đất SX-KD nông thôn
497Huyện Krông BúkĐường lên trụ sở UBND Các đường tiếp giáp QL14 - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ngã ba nhà ông Hoà (thửa đất 4, TBĐ số 74) và hết ranh giới giới đất trụ sở UBND xã Chứ K’bô144.000----Đất SX-KD nông thôn
498Huyện Krông BúkĐường tiếp giáp Quốc lộ 14 (đường lên Trường Phan Bội Châu - thôn Nam Anh - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu144.000----Đất SX-KD nông thôn
499Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Từ đường N6 - Hết ranh giới thửa đất Trường THCS Hai Bà Trưng144.000----Đất SX-KD nông thôn
500Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn (đoạn từ ngã ba đi Nông trường cao su Chứ K'bô) - thôn Quảng Hà - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Lô cao su Nông trường Chứ K'bô288.000----Đất SX-KD nông thôn
501Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Ea Nho - Các đường tiếp giáp QL14 - Xã Chứ K'bôTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết thửa đất của hộ ông Hoàng Đình Đàm (thửa đất số 37, tờ bản đồ số 29)84.000----Đất SX-KD nông thôn
502Huyện Krông BúkĐường song song Quốc lộ 14 (thôn Nam Anh) - Xã Chứ K'bôHết ngã ba đường vào trụ sở UBND xã Chứ K’bô - Hết ranh giới thửa đất Trường Phan Bội Châu144.000----Đất SX-KD nông thôn
503Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Sơn (thửa đất 62, TBĐ số 91) - Hết ranh giới đất Trụ sở NT Cao su Chứ K'bô390.000----Đất SX-KD nông thôn
504Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn An Bình (Đoạn từ Cầu đến Trụ sở NT Cao Su) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tân (thửa đất 62, TBĐ số 95) - Hết thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 161, tờ bản đồ 92)390.000----Đất SX-KD nông thôn
505Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thônHòa Lộc (Đường tiếp giáp trụ sở NT cao su Chứ K’bô) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Thắng (thửa đất 198, TBĐ số 92) - Giáp lô cao su của thôn Hoà Lộc330.000----Đất SX-KD nông thôn
506Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Tiến (thửa đất 17, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Minh (thửa đất 74, TBĐ số 96)270.000----Đất SX-KD nông thôn
507Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hải (thửa đất 75, TBĐ số 96)270.000----Đất SX-KD nông thôn
508Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn Quảng Hà (từ cổng thôn về phía trạm xá) - Xã Chứ K'bôĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thửa đất 1, TBĐ số 103) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nghĩa (thửa đất 39, TBĐ số 95)270.000----Đất SX-KD nông thôn
509Huyện Krông BúkĐường giao thông - thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bôĐầu cầu NT Cao Su - Hết lô cao su của thôn Thống Nhất216.000----Đất SX-KD nông thôn
510Huyện Krông BúkĐường đi vào Trường THCS Hai Bà Trưng (thôn Nam Lộc) - Xã Chứ K'bôGiáp ranh giới thôn Nam Tân - Hết ranh giới thửa đất ông Nguyễn Văn Trung (thửa đất 82, TBĐ số 40)144.000----Đất SX-KD nông thôn
511Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Bình Minh - Xã Chứ K'bô-90.000----Đất SX-KD nông thôn
512Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Liên Hoá - Xã Chứ K'bô-90.000----Đất SX-KD nông thôn
513Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Độc Lập - Xã Chứ K'bô-90.000----Đất SX-KD nông thôn
514Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Tân Lập - Xã Chứ K'bô-72.000----Đất SX-KD nông thôn
515Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Kim Phú - Xã Chứ K'bô-72.000----Đất SX-KD nông thôn
516Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Hơp Thành - Xã Chứ K'bô-72.000----Đất SX-KD nông thôn
517Huyện Krông BúkKhu dân cư thôn Nam Trung - Xã Chứ K'bô-90.000----Đất SX-KD nông thôn
518Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty I - Xã Chứ K'bô-108.000----Đất SX-KD nông thôn
519Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty II - Xã Chứ K'bô-108.000----Đất SX-KD nông thôn
520Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty III - Xã Chứ K'bô-108.000----Đất SX-KD nông thôn
521Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty IV - Xã Chứ K'bô-102.000----Đất SX-KD nông thôn
522Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn K'Ty V - Xã Chứ K'bô-102.000----Đất SX-KD nông thôn
523Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Anh - Xã Chứ K'bô-102.000----Đất SX-KD nông thôn
524Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Thái - Xã Chứ K'bô-96.000----Đất SX-KD nông thôn
525Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Lộc - Xã Chứ K'bô-90.000----Đất SX-KD nông thôn
526Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Nam Tân - Xã Chứ K'bô-102.000----Đất SX-KD nông thôn
527Huyện Krông BúkKhu vực còn lại thôn An Bình - Xã Chứ K'bô-174.000----Đất SX-KD nông thôn
528Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Thống Nhất - Xã Chứ K'bô-90.000----Đất SX-KD nông thôn
529Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Quảng Hà - Xã Chứ K'bô-108.000----Đất SX-KD nông thôn
530Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của thôn Hoà Lộc - Xã Chứ K'bô-132.000----Đất SX-KD nông thôn
531Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của buôn Ea Nho - Xã Chứ K'bô-48.000----Đất SX-KD nông thôn
532Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpCầu Rôsy - Cầu Rôsy + 200m1.440.000----Đất SX-KD nông thôn
533Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpCầu Rôsy + 200m - Đường vào thôn Tân Hòa1.020.000----Đất SX-KD nông thôn
534Huyện Krông BúkĐường QL 29 - Xã Tân LậpĐường vào thôn Tân Hòa - Giáp ranh giới huyện Krông Năng1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
535Huyện Krông BúkĐường liên xã - Xã Tân LậpTiếp giáp Quốc lộ 29 - Đến suối Krông Buk giáp ranh giới xã Pơng Drang180.000----Đất SX-KD nông thôn
536Huyện Krông BúkĐường khu vực còn lại trong khu đấu giá (thôn 2) - Xã Tân Lập-216.000----Đất SX-KD nông thôn
537Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Tân Lập-108.000----Đất SX-KD nông thôn
538Huyện Krông BúkĐường giao thông liên xã đi vào xã Ea Sin - Xã Ea SinTừ ngã 3 buôn Ea Káp - Cầu Ea Sin (giáp ranh giới xã Cư Pơng)90.000----Đất SX-KD nông thôn
539Huyện Krông BúkĐường giao thông đi vào xã Ea Sin - Xã Ea SinĐường đi thôn Ea My (Giáp ranh giới xã Cư Pơng) - Hết ngã ba đường vào UBND xã Ea Sin (Trung tâm xã)90.000----Đất SX-KD nông thôn
540Huyện Krông BúkKhu vực còn lại của xã Ea Sin - Xã Ea Sin-48.000----Đất SX-KD nông thôn
541Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéHết ngã ba đi Cư Pơng - Cầu Krông Búk (QL 14 mới)660.000----Đất SX-KD nông thôn
542Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéCầu Krông Búk (QL 14 mới) - Hết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh)720.000----Đất SX-KD nông thôn
543Huyện Krông BúkHai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo) - Xã Cư NéHết ranh giới thửa đất trường Phan Chu Trinh (ngã ba buôn Drăh) - Hết Km 68 (giáp huyện Ea H'Leo)600.000----Đất SX-KD nông thôn
544Huyện Krông BúkĐường đi cầu buôn Drăh - Xã Cư NéGiáp Quốc lộ 14 (đoạn km62) - Hết cầu buôn Drăh144.000----Đất SX-KD nông thôn
545Huyện Krông BúkĐường đi cầu buôn Drăh - Xã Cư NéHết cầu buôn Drăh - Giáp ranh giới xã Ea Toh, huyện Krông Năng120.000----Đất SX-KD nông thôn
546Huyện Krông BúkĐường đi Đập buôn Dhiă - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 625) - Hết đập buôn Dhiă144.000----Đất SX-KD nông thôn
547Huyện Krông BúkĐường vào thôn Ea Nguôi - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 68) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Đoái - thôn Ea Nguôi288.000----Đất SX-KD nông thôn
548Huyện Krông BúkĐường vào xã Cư Pơng - Xã Cư NéTừ giáp Quốc lộ 14 (đoạn km 57) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171)360.000----Đất SX-KD nông thôn
549Huyện Krông BúkĐường vào xã Cư Pơng - Xã Cư NéHết ranh giới thửa đất nhà ông Lê Văn Trung (thửa đất 85, TBĐ số 171) - Giáp xã Cư Pơng180.000----Đất SX-KD nông thôn
550Huyện Krông BúkĐường đi vào buôn Ea Kroa - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ngã ba đường vào trường dân tộc nội trú216.000----Đất SX-KD nông thôn
551Huyện Krông BúkĐường đi vào buôn Ea Kroa - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 (đường vào trường Phan Chu Trinh) - Hết ranh giới thửa đất 13, TBĐ số 83108.000----Đất SX-KD nông thôn
552Huyện Krông BúkĐoạn km 65 đi vào xã Ea Sin - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Hết ranh giới thửa đất nhà cô Hoài (thửa đất 35, TBĐ số 103)144.000----Đất SX-KD nông thôn
553Huyện Krông BúkĐường vào Buôn Drao - Xã Cư NéTừ Quốc lộ 14 (từ Km63,5) - Hết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV108.000----Đất SX-KD nông thôn
554Huyện Krông BúkĐường vào Buôn Drao - Xã Cư NéHết ranh giới hành lang lưới điện 500 kV - Hết ranh giới thửa đất 57, TBĐ số 121108.000----Đất SX-KD nông thôn
555Huyện Krông BúkTừ Km57 đến giáp cơ quan quân sự huyện Krông Búk - Xã Cư NéTiếp giáp Quốc lộ 14 - Quốc lộ 14 + 100m216.000----Đất SX-KD nông thôn
556Huyện Krông BúkTừ Km57 đến giáp cơ quan quân sự huyện Krông Búk - Xã Cư NéQuốc lộ 14 + 100m - Quốc lộ 14 + 150m180.000----Đất SX-KD nông thôn
557Huyện Krông BúkĐoạn từ tiếp giáp đường vào xã Cư Pơng (Km57) đến giáp cơ quan quân sự huyện - Đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư NéDãy 1 -216.000----Đất SX-KD nông thôn
558Huyện Krông BúkĐoạn từ tiếp giáp đường vào xã Cư Pơng (Km57) đến giáp cơ quan quân sự huyện - Đường song song với Quốc lộ 14 - Xã Cư NéDãy 2 -180.000----Đất SX-KD nông thôn
559Huyện Krông BúkKhu Tái định cư thôn 6 - Xã Cư Né-360.000----Đất SX-KD nông thôn
560Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Cư Né-72.000----Đất SX-KD nông thôn
561Huyện Krông BúkĐường Quốc Lộ 14 (cũ) đã bàn giao cho địa phương quản lý - Xã Cư NéĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Y Thiu Niê (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 106) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Ma Zu (thửa đất số 94, tờ bản đồ số 104)360.000----Đất SX-KD nông thôn
562Huyện Krông BúkĐường Tỉnh lộ 8 - Xã Ea NgaiTừ suối đá (giáp huyện Cư M'gar) - Đầu cầu buôn Tâng Mai330.000----Đất SX-KD nông thôn
563Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 (từ cụm công nghiệp Krông Buk đi Công ty cà phê 15) - Xã Ea NgaiTừ cụm công nghiệp Krông Búk (giáp xã Pơng Drang) - Hết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn)390.000----Đất SX-KD nông thôn
564Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 (từ cụm công nghiệp Krông Buk đi Công ty cà phê 15) - Xã Ea NgaiHết ranh giới thửa đất ông Sơn (cây xăng Thanh Sơn) - Hết ranh giới xã Ea Ngai (giáp ranh giới huyện Cư M'gar)288.000----Đất SX-KD nông thôn
565Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiĐầu ranh giới thửa đất nhà ông Bùi Sơn (thửa đất 01, TBĐ số 85) – Cổng chào thôn 4 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)108.000----Đất SX-KD nông thôn
566Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiGiáp ranh giới thửa đất cây xăng Hồng Tuệ - Thửa đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, TBĐ số 79)180.000----Đất SX-KD nông thôn
567Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiNgã ba thôn 3 - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, TBĐ số 70) - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Trịnh Hồng Diệu216.000----Đất SX-KD nông thôn
568Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiNgã ba thôn 3 - Thửa ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, TBĐ số 70) - Ngã tư đường nhà ông Nguyễn Thế Ngọc (thửa đất 15, TBĐ số 79)108.000----Đất SX-KD nông thôn
569Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Ea Ngai-90.000----Đất SX-KD nông thôn
570Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiThửa đất ông Nguyễn Hồng Sơn (thửa đất số 12, tờ bản số đồ 79) - Ngã ba thôn 3 - Tiếp giáp thửa đất nhà ông Lê Văn Hải (thửa đất 34, tờ bản đồ số 70)180.000----Đất SX-KD nông thôn
571Huyện Krông BúkĐường giao thông liên thôn - Xã Ea NgaiCầu Ea Tút bắt đầu từ thửa đất nhà ông Hoàng Xuân Tắng (thửa đất số 193, tờ bản đồ số 30 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nguyễn Minh Quy (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 66)210.000----Đất SX-KD nông thôn
572Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã ba Quốc lộ 14 cũ - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Tài (thửa đất 24, TBĐ số 16)324.000----Đất SX-KD nông thôn
573Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Tài (thửa đất 24, TBĐ số 16) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô (thửa đất 09, TBĐ số 14)168.000----Đất SX-KD nông thôn
574Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Chung Mlô (thửa đất 09, TBĐ số 14) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97)252.000----Đất SX-KD nông thôn
575Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất hộ ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97) - Nhà ông Hoài216.000----Đất SX-KD nông thôn
576Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNhà ông Hoài - Ngã tư nhà ông Ma Kim + 300m các nhánh rẽ252.000----Đất SX-KD nông thôn
577Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Huyên Adơng (thửa đất 112, TBĐ số 97) - Hết ranh giới trường La Văn Cầu288.000----Đất SX-KD nông thôn
578Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã tư nhà ông Ma Kim + 300m các nhánh rẽ - Hết cầu suối Ea Súp144.000----Đất SX-KD nông thôn
579Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngHết cầu suối Ea Súp - Thửa đất 79, TBĐ số 109234.000----Đất SX-KD nông thôn
580Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngNgã ba trường mẫu giáo Hoa Phong Lan (nhà ông Tài) - Đi về ngã ba trung tâm xã288.000----Đất SX-KD nông thôn
581Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngGiáp xã Ea Ngai - Hết ngã ba đi Cư Pơng288.000----Đất SX-KD nông thôn
582Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngHết ngã ba đường vào Cư Pơng - Hết ngã ba buôn Cư Yuôt (đi huyện Cư M'gar)288.000----Đất SX-KD nông thôn
583Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngHết ngã ba đường vào Cư Pơng - Đầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Cư Pơng)144.000----Đất SX-KD nông thôn
584Huyện Krông BúkĐường đi Công ty cà phê 15 - Xã Cư PơngĐầu ngã ba đường vào buôn Kbuôr (Trung tâm văn hóa cộng đồng xã Cư Pơng) - Đầu ranh giới đất Trụ sở UBND xã Cư Pơng252.000----Đất SX-KD nông thôn
585Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới đất Trụ sở UBND xã Cư Pơng - Hết ranh giới thửa đất Trường Phạm Hồng Thái324.000----Đất SX-KD nông thôn
586Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất Trường Phạm Hồng Thái - Ngã tư đường vào xã Ea Sin (nhà Nay Soát, thửa đất 11, TBĐ số 42)240.000----Đất SX-KD nông thôn
587Huyện Krông BúkĐường giao thông (từ Trụ sở UBND xã Cư Pơng đi xã Ea Sin) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới thửa đất nhà Nay Soát (thửa đất 11, TBĐ số 42) - Giáp xã Ea Sin108.000----Đất SX-KD nông thôn
588Huyện Krông BúkKhu vực còn lại - Xã Cư Pơng-72.000----Đất SX-KD nông thôn
589Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) đi vào xã Ea Sin - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95) - Đến hết thửa đất nhà bà H Luyn Niê (thửa đất số 19, tờ bản đồ số 12)144.000----Đất SX-KD nông thôn
590Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Pơng (đường QL 14 cũ) - Xã Cư PơngĐầu ranh giới thửa đất nhà bà H Jưn Niê (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 110) - Hết thửa đất nhà ông Ngô Văn Nhân (thửa đất số 200, tờ bản đồ số 108)252.000----Đất SX-KD nông thôn
591Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 04 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới hộ Y Huyên Ađrơng (thửa 113, tờ bản đồ số 97 - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95)216.000----Đất SX-KD nông thôn
592Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 05 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới thửa đất nhà ông Dũng Hoài (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 95) - Hết ranh giới thửa đất nhà ông Y Rung Niê (thửa đất số 03, tờ bản đồ số 95)252.000----Đất SX-KD nông thôn
593Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 06 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới hộ Y Huyên Adrơng (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 97) - Hết ranh giới trường La Văn Cầu288.000----Đất SX-KD nông thôn
594Huyện Krông BúkĐường Km 57 vào UBND xã Cư Né (đường QL14 cũ) (Điều chỉnh vị trí đoạn số 07 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND) - Xã Cư PơngHết ranh giới trường La Văn Cầu - Hết cầu suối Ea Súp144.000----Đất SX-KD nông thôn
595Huyện Krông BúkĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Pơng Drang-15.400----Đất trồng lúa
596Huyện Krông BúkĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Chứ K’bô-15.400----Đất trồng lúa
597Huyện Krông BúkĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Cư Né-15.400----Đất trồng lúa
598Huyện Krông BúkĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Cư Pơng-14.000----Đất trồng lúa
599Huyện Krông BúkĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Tân Lập-14.000----Đất trồng lúa
600Huyện Krông BúkĐất trồng lúa nước 01 vụ - Xã Ea Ngai-14.000----Đất trồng lúa
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x