Bảng giá đất huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang

0 5.014

Bảng giá đất huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang mới nhất theo Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024.


1. Căn cứ pháp lý 

– Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020-2024;
– Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024.


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

-Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

-Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

-Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang

3. Bảng giá đất huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định cụ thể tại các Phụ lục kèm Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về Bảng giá đất chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020-2024.

3.2. Bảng giá đất huyện Hoàng Su Phì – tỉnh Hà Giang

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Hoàng Su PhìCác xã còn lạiKhu vực trung tâm xã59----Đất ở nông thôn
2Huyện Hoàng Su PhìNàng ĐônĐường từ đường rẽ đi cầu treo Km 16 đến giáp đất Trung Thịnh59----Đất ở nông thôn
3Huyện Hoàng Su PhìNàng ĐônKhu vực trung tâm xã78----Đất ở nông thôn
4Huyện Hoàng Su PhìBản PéoTuyến đường (ngã ba cổng trời 2) cách mép đường sang hai bên 100 mét; kéo dài theo các trục đường 100 mét59----Đất ở nông thôn
5Huyện Hoàng Su PhìBản PéoKhu vực trung tâm xã59----Đất ở nông thôn
6Huyện Hoàng Su PhìPố LồTừ nhà ông Lù Sín Kim đến giáp đất xã Thàng Tín cách mép đường sang hai bên 100 mét59----Đất ở nông thôn
7Huyện Hoàng Su PhìPố LồTừ ngã ba Đài Tưởng niệm về UBND xã Pố Lồ và đi UBND xã Thèn Chu Phìn; đi UBND xã Thàng Tín cách mép đường sang hai bên 100 mét; kéo dài theo trục đườ59----Đất ở nông thôn
8Huyện Hoàng Su PhìPố LồKhu vực trung tâm xã59----Đất ở nông thôn
9Huyện Hoàng Su PhìThàng TínKhu vực trung tâm chợ Biên mậu (mốc 227)59----Đất ở nông thôn
10Huyện Hoàng Su PhìThàng TínTừ giáp Chợ giáp Pố Lồ đi UBND xã Thàng Tín và đi Mốc 227 (ngã ba chợ cũ) (cách mép đường sang hai bên 50m trở vào), kéo dài theo trục đường 200 mét59----Đất ở nông thôn
11Huyện Hoàng Su PhìThàng TínKhu vực trung tâm xã59----Đất ở nông thôn
12Huyện Hoàng Su PhìXã Chiến Phố (tính cả hai bên đường)Từ nhà ông Nùng Văn Tức đến hết nhà Tám Nụ (hai bên đường)78----Đất ở nông thôn
13Huyện Hoàng Su PhìXã Chiến Phố (tính cả hai bên đường)Khu vực chợ Mỏ Phìn (tính từ Hạt giao thông đến cầu Suối đỏ)85----Đất ở nông thôn
14Huyện Hoàng Su PhìXã Tụ Nhân (tính cả hai bên đường)Từ giáp đất thị trấn Vinh Quang đến hết đất trường Nắm Ản xã Tụ Nhân (cách mép đường sang hai bên 100m)59----Đất ở nông thôn
15Huyện Hoàng Su PhìXã Tụ Nhân (tính cả hai bên đường)Nhà Giàng Văn Phìn đầu cầu cứng đến hết nhà ông Phù (đường đi Sán Sả Hồ)59----Đất ở nông thôn
16Huyện Hoàng Su PhìXã Tụ Nhân (tính cả hai bên đường)Nhà Chấu Quầy Lìn đầu cầu cứng đến ngã ba đường giãn dân xã Tụ Nhân (đường đi xã Bản Luốc)59----Đất ở nông thôn
17Huyện Hoàng Su PhìXã Tụ Nhân (tính cả hai bên đường)Giáp Trường cấp 3 mới đang san ủi đến đường rẽ xuống bãi rác78----Đất ở nông thôn
18Huyện Hoàng Su PhìXã Tụ Nhân (tính cả hai bên đường)Từ nhà cung giao thông đến Trạm truyền hình xã85----Đất ở nông thôn
19Huyện Hoàng Su PhìXã Tân Tiến (tính cả hai bên đường)Khu vực đằng sau chợ và trường tiểu học78----Đất ở nông thôn
20Huyện Hoàng Su PhìXã Tân Tiến (tính cả hai bên đường)Ngã ba đường đi Túng Sán đến ngã ba rẽ vào Trạm Truyền thanh Truyền hình cũ85----Đất ở nông thôn
21Huyện Hoàng Su PhìXã Tân Tiến (tính cả hai bên đường)Khe suối đến hết UBND xã85----Đất ở nông thôn
22Huyện Hoàng Su PhìXã Tân Tiến (tính cả hai bên đường)Đầu cầu số 3 (Bờ Nam) đến đầu cầu số 5 (Bờ Bắc) đường Bắc Quang Xín Mần85----Đất ở nông thôn
23Huyện Hoàng Su PhìXã Hồ Thầu (tính cả hai bên đường)Khu vực UBND xã mới59----Đất ở nông thôn
24Huyện Hoàng Su PhìXã Hồ Thầu (tính cả hai bên đường)Từ cầu sắt đến hết đường rải nhựa78----Đất ở nông thôn
25Huyện Hoàng Su PhìXã Nam Sơn (tính cả hai bên đường)Khu vực đằng sau chợ Nam Sơn78----Đất ở nông thôn
26Huyện Hoàng Su PhìXã Nam Sơn (tính cả hai bên đường)Từ đập tràn đến đường rẽ cầu treo (thôn Seo Phìn) đến hết khu vực UBND xã85----Đất ở nông thôn
27Huyện Hoàng Su PhìXã Nậm Dịch (tính cả hai bên đường)Từ khu vực đằng sau chợ Nậm Dịch, đường vào trường tiểu hoc và trung học, khu vực đài truyền hình85----Đất ở nông thôn
28Huyện Hoàng Su PhìXã Nậm Ty (tính cả hai bên đường)Đường rẽ đi Thông Nguyên đi hết đất nhà văn hóa cộng đồng thôn Tấn Xà Phìn59----Đất ở nông thôn
29Huyện Hoàng Su PhìXã Nậm Ty (tính cả hai bên đường)Từ Khe suối qua UBND xã đến Trạm truyền hình đến cầu Km 26 (hai bên đường)59----Đất ở nông thôn
30Huyện Hoàng Su PhìXã Nậm Ty (tính cả hai bên đường)Từ tiếp giáp nhà bà Định Thu đến khe suối giáp UBND xã78----Đất ở nông thôn
31Huyện Hoàng Su PhìXã Nậm Ty (tính cả hai bên đường)Nhà ông Tuấn (giáp cầu) đến hết nhà ông Quang Hạnh85----Đất ở nông thôn
32Huyện Hoàng Su PhìXã Nậm Ty (tính cả hai bên đường)Từ nhà ông Siểu đến hết nhà bà Định Thu (hai bên đường)85----Đất ở nông thôn
33Huyện Hoàng Su PhìXã Thông Nguyên (tính cả hai bên đường)Đầu cầu cứng đi qua Bưu điện xã đến hết đất Trường PTCS260----Đất ở nông thôn
34Huyện Hoàng Su PhìXã Thông Nguyên (tính cả hai bên đường)Nhà bà Thuận đến hết đất bà Sinh Duy260----Đất ở nông thôn
35Huyện Hoàng Su PhìXã Thông Nguyên (tính cả hai bên đường)Nhà ông Đượng vòng quanh khu vực chợ đến đầu cầu treo thôn Bản Giàng vòng tới cổng UBND xã260----Đất ở nông thôn
36Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNgã tư đồi truyền hình mới đến hết nhà ông Vần (vành đai khu giãn dân)155----Đất ở đô thị
37Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangSau UBND thị trấn Vinh Quang đến hết điểm nối đường đi xã Pố Lồ155----Đất ở đô thị
38Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangGiáp Hội trường khu phố 4 theo đường bê tông đến bậc lên huyện đội155----Đất ở đô thị
39Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông Dôn kéo dọc suối đến hết nhà ông Thanh (sau nhà Tường Xa)155----Đất ở đô thị
40Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông Sài đến hết nhà Trường Giang (cả trên và dưới)155----Đất ở đô thị
41Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông Seng đến hết nhà trọ ông Thắng (cả trên và dưới)155----Đất ở đô thị
42Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà bà Sầng đến hết Trường TTGD Thường xuyên300----Đất ở đô thị
43Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangKhu vực phía sau phòng Công thương và Nhà chùa300----Đất ở đô thị
44Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangĐội thi hành án vòng qua nhà ông Sự Điền đến hết nhà Hồng Nghiệp300----Đất ở đô thị
45Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangPhòng Giáo dục đến hết Cứ biên phòng và đến hết nhà ông Sinh Nhiên300----Đất ở đô thị
46Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangĐường rẽ vào nhà ông Dôn đến hết nhà ông Thắng (Khu 1: Cả hai bên đường)300----Đất ở đô thị
47Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Loan Hồng đến hết nhà Vân Sướng300----Đất ở đô thị
48Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông Nguyên Cúc đến đường rẽ xuống cầu Bản Luốc (cả hai bên đường)300----Đất ở đô thị
49Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangGiáp nhà ông Cương Dịu đến hết Hội trường Khu phố 4 (cây xăng cũ)300----Đất ở đô thị
50Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangCầu bê tông phía sau nhà Đào Phòng đến đập tràn, vòng ra đến hết nhà Cận Vân300----Đất ở đô thị
51Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Hằng Khuyên đến đường rẽ vào nhà ông Rôn Khu phố 1 (hai bên đường phố)455----Đất ở đô thị
52Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Tuấn Oanh đến hết Sân vận động455----Đất ở đô thị
53Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông Tiệp Vàng đến hết nhà ông Đức (nhà Phương Thưởng cũ)455----Đất ở đô thị
54Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông: Phúc Hoa đến hết nhà Nguyên Cúc (hai bên đường)455----Đất ở đô thị
55Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangKhu đồi vật tư đường trục chính, đường trục phụ455----Đất ở đô thị
56Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông Quý đến hết phòng Nông nghiệp và nhà ông Toản Xuất455----Đất ở đô thị
57Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Đào Phòng và nhà ông Trà Hảo đến hết nhà Hằng Khuyên (hai bên đường)455----Đất ở đô thị
58Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Hoa Kim (đầu cầu TT huyện) đến hết nhà ông Cương Dịu (đường rẽ cây xăng cũ)455----Đất ở đô thị
59Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà ông Mai Thủy đến hết đất nhà Chùa455----Đất ở đô thị
60Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Tân Vân đến hết cổng vào Huyện ủy605----Đất ở đô thị
61Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà bà Đông Quý đến hết nhà bà Sen dược (hai bên đường)605----Đất ở đô thị
62Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Thu Liên đến hết nhà bà Trinh (Ngọc Cúc) (hai bên đường)-----Đất SX-KD đô thị
63Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Thu Liên đến hết nhà bà Trinh (Ngọc Cúc) (hai bên đường)-----Đất TM-DV đô thị
64Huyện Hoàng Su PhìVinh QuangNhà Thu Liên đến hết nhà bà Trinh (Ngọc Cúc) (hai bên đường)605----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x