Bảng giá đất huyện Ea Súp – tỉnh Đắk Lắk

0 5.103

Bảng giá đất huyện Ea Súp – tỉnh Đắk Đắk mới nhất theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (sửa đổi bởi Quyết định 36/2020/QĐ-UBND).


1. Căn cứ pháp lý 

– Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/05/2020 về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024

– Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (được sửa đổi tại Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Ea Súp – tỉnh Đắk Lắk

3. Bảng giá đất huyện Ea Súp – tỉnh Đắk Lắk mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

– Vị trí 1 có giá đất cao nhất: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.

– Vị trí 2 có giá thấp hơn vị trí 1, vị trí 3 có giá đất thấp hơn vị trí 2: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

– Các vị trí 1, 2 và 3 được gắn với địa danh cụ thể bao gồm tên cánh đồng hoặc khu sản xuất, tên thôn buôn, tổ dân phố hoặc địa chỉ của từng thửa đất.

– Trường hợp không có vị trí 2 và 3 thì giá của loại đất tại vị trí 1 được áp dụng cho cả đơn vị hành chính cấp xã đó.

3.2. Bảng giá đất huyện Ea Súp – tỉnh Đắk Lắk

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Cống trước Hạt Kiểm Lâm3.100.000----Đất ở đô thị
2Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpCống trước Hạt Kiểm Lâm - Đập tràn thuỷ lợi 14.550.000----Đất ở đô thị
3Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpĐập tràn thuỷ lợi 1 - Kênh Chính Đông (nhà ông Minh Mầu)6.500.000----Đất ở đô thị
4Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpKênh Chính Đông - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh4.950.000----Đất ở đô thị
5Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpNgã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh - Cầu sắt suối Ea Súp3.700.000----Đất ở đô thị
6Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong6.500.000----Đất ở đô thị
7Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu4.550.000----Đất ở đô thị
8Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi3.850.000----Đất ở đô thị
9Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Du - Lạc Long Quân2.100.000----Đất ở đô thị
10Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Điện Biên Phủ3.000.000----Đất ở đô thị
11Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Tô Hiệu3.700.000----Đất ở đô thị
12Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi2.300.000----Đất ở đô thị
13Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nơ Trang Lơng6.500.000----Đất ở đô thị
14Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpNơ Trang Lơng - Y Ngông3.700.000----Đất ở đô thị
15Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpY Ngông - Y Ni Ksor1.700.000----Đất ở đô thị
16Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Đinh Núp2.550.000----Đất ở đô thị
17Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpĐinh Núp - Điện Biên Phủ2.250.000----Đất ở đô thị
18Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Lạc Long Quân1.900.000----Đất ở đô thị
19Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Hồ Xuân Hương2.700.000----Đất ở đô thị
20Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Hết đường1.900.000----Đất ở đô thị
21Huyện Ea SúpĐường vành đai - Thị trấn Ea SúpCuối đường Nguyễn Trãi - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan (đường vành đai)1.050.000----Đất ở đô thị
22Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Trần Phú2.550.000----Đất ở đô thị
23Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpTrần Phú - Lê Hồng Phong1.050.000----Đất ở đô thị
24Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu1.500.000----Đất ở đô thị
25Huyện Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Điện Biên Phủ1.450.000----Đất ở đô thị
26Huyện Ea SúpLê Hồng Phong (gồm cả hai bên đường) - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Nguyễn Du1.750.000----Đất ở đô thị
27Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong2.650.000----Đất ở đô thị
28Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Nguyễn Trãi2.100.000----Đất ở đô thị
29Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.350.000----Đất ở đô thị
30Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
31Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ2.100.000----Đất ở đô thị
32Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.750.000----Đất ở đô thị
33Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N11.450.000----Đất ở đô thị
34Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ1.750.000----Đất ở đô thị
35Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.450.000----Đất ở đô thị
36Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N11.200.000----Đất ở đô thị
37Huyện Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.450.000----Đất ở đô thị
38Huyện Ea SúpA Ma Jhao - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
39Huyện Ea SúpTrần Bình Trọng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
40Huyện Ea SúpY Ngông - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
41Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ900.000----Đất ở đô thị
42Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
43Huyện Ea SúpPi Năng Tắc - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
44Huyện Ea SúpBà Triệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
45Huyện Ea SúpNơ Trang Gưl - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
46Huyện Ea SúpBùi Thị Xuân - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
47Huyện Ea SúpY Ni K'Sor - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
48Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.700.000----Đất ở đô thị
49Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Y Ni K'Sor1.200.000----Đất ở đô thị
50Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi2.650.000----Đất ở đô thị
51Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Nơ Trang Gưl1.450.000----Đất ở đô thị
52Huyện Ea SúpHồ Xuân Hương - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Nguyễn Đình Chiểu1.600.000----Đất ở đô thị
53Huyện Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Hồ Xuân Hương1.450.000----Đất ở đô thị
54Huyện Ea SúpChu Văn An - Thị trấn Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Trãi1.450.000----Đất ở đô thị
55Huyện Ea SúpTôn Thất Tùng - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi1.050.000----Đất ở đô thị
56Huyện Ea SúpLương Thế Vinh - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi1.050.000----Đất ở đô thị
57Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Lương Thế Vinh1.050.000----Đất ở đô thị
58Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Hết đường700.000----Đất ở đô thị
59Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.750.000----Đất ở đô thị
60Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Giáp xã Ea Bung1.450.000----Đất ở đô thị
61Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpY Ni Ksor - Giáp xã Ea Bung (Suối Tre)700.000----Đất ở đô thị
62Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Phạm Ngọc Thạch1.350.000----Đất ở đô thị
63Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Hết đường900.000----Đất ở đô thị
64Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Ngã ba nhà ông Long1.350.000----Đất ở đô thị
65Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba nhà ông Long - Ngã ba đất nhà ông Thử1.050.000----Đất ở đô thị
66Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử - Đất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ)700.000----Đất ở đô thị
67Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpĐất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ) - Ngã 3 đi huyện Cư M'gar600.000----Đất ở đô thị
68Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử (đường phía trên) - Giáp xã Cư M'lan900.000----Đất ở đô thị
69Huyện Ea SúpĐường giao thông (N13) - Thị trấn Ea SúpTừ ngã ba nhà ông Hướng - Ngã ba nhà ông Thành750.000----Đất ở đô thị
70Huyện Ea SúpĐường giao thông (N 9) - Thị trấn Ea SúpTrạm nước - Hết đất nhà Hoa Thi300.000----Đất ở đô thị
71Huyện Ea SúpĐường giao thông - Thị trấn Ea SúpNgã tư nhà ông Kỷ (Tỉnh lộ 1) - Kênh Chính Tây550.000----Đất ở đô thị
72Huyện Ea SúpĐường đi Trạm nước (đường Điện Biên Phủ nối dài) - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Hết đường (đi qua trạm nước)700.000----Đất ở đô thị
73Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Ngã tư đất nhà ông Kỷ2.300.000----Đất ở đô thị
74Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (nhà ông Đường) - Hết đất nhà ông Hào (CAGT)1.050.000----Đất ở đô thị
75Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (đối diện nhà ông Kỷ) - Đường vành đai (cuối đường Nguyễn Trãi)1.050.000----Đất ở đô thị
76Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHùng Vương (cống Hạt Kiểm Lâm) - Hết ranh giới đất nhà ông Quang720.000----Đất ở đô thị
77Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHết ranh giới đất nhà ông Quang - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan550.000----Đất ở đô thị
78Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đã bê tông hóa, nhựa hóa) - Thị trấn Ea Súp-300.000----Đất ở đô thị
79Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đường cấp phối, đường đất) - Thị trấn Ea Súp-250.000----Đất ở đô thị
80Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Cống trước Hạt Kiểm Lâm2.480.000----Đất TM-DV đô thị
81Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpCống trước Hạt Kiểm Lâm - Đập tràn thuỷ lợi 13.640.000----Đất TM-DV đô thị
82Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpĐập tràn thuỷ lợi 1 - Kênh Chính Đông (nhà ông Minh Mầu)5.200.000----Đất TM-DV đô thị
83Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpKênh Chính Đông - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh3.960.000----Đất TM-DV đô thị
84Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpNgã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh - Cầu sắt suối Ea Súp2.960.000----Đất TM-DV đô thị
85Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong5.200.000----Đất TM-DV đô thị
86Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu3.640.000----Đất TM-DV đô thị
87Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi3.080.000----Đất TM-DV đô thị
88Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Du - Lạc Long Quân1.680.000----Đất TM-DV đô thị
89Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Điện Biên Phủ2.400.000----Đất TM-DV đô thị
90Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Tô Hiệu2.960.000----Đất TM-DV đô thị
91Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi1.840.000----Đất TM-DV đô thị
92Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nơ Trang Lơng5.200.000----Đất TM-DV đô thị
93Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpNơ Trang Lơng - Y Ngông2.960.000----Đất TM-DV đô thị
94Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpY Ngông - Y Ni Ksor1.360.000----Đất TM-DV đô thị
95Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Đinh Núp2.040.000----Đất TM-DV đô thị
96Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpĐinh Núp - Điện Biên Phủ1.800.000----Đất TM-DV đô thị
97Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Lạc Long Quân1.520.000----Đất TM-DV đô thị
98Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Hồ Xuân Hương2.160.000----Đất TM-DV đô thị
99Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Hết đường1.520.000----Đất TM-DV đô thị
100Huyện Ea SúpĐường vành đai - Thị trấn Ea SúpCuối đường Nguyễn Trãi - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan (đường vành đai)840.000----Đất TM-DV đô thị
101Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Cống trước Hạt Kiểm Lâm3.100.000----Đất ở đô thị
102Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpCống trước Hạt Kiểm Lâm - Đập tràn thuỷ lợi 14.550.000----Đất ở đô thị
103Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpĐập tràn thuỷ lợi 1 - Kênh Chính Đông (nhà ông Minh Mầu)6.500.000----Đất ở đô thị
104Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpKênh Chính Đông - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh4.950.000----Đất ở đô thị
105Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpNgã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh - Cầu sắt suối Ea Súp3.700.000----Đất ở đô thị
106Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong6.500.000----Đất ở đô thị
107Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu4.550.000----Đất ở đô thị
108Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi3.850.000----Đất ở đô thị
109Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Du - Lạc Long Quân2.100.000----Đất ở đô thị
110Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Điện Biên Phủ3.000.000----Đất ở đô thị
111Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Tô Hiệu3.700.000----Đất ở đô thị
112Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi2.300.000----Đất ở đô thị
113Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nơ Trang Lơng6.500.000----Đất ở đô thị
114Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpNơ Trang Lơng - Y Ngông3.700.000----Đất ở đô thị
115Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpY Ngông - Y Ni Ksor1.700.000----Đất ở đô thị
116Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Đinh Núp2.550.000----Đất ở đô thị
117Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpĐinh Núp - Điện Biên Phủ2.250.000----Đất ở đô thị
118Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Lạc Long Quân1.900.000----Đất ở đô thị
119Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Hồ Xuân Hương2.700.000----Đất ở đô thị
120Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Hết đường1.900.000----Đất ở đô thị
121Huyện Ea SúpĐường vành đai - Thị trấn Ea SúpCuối đường Nguyễn Trãi - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan (đường vành đai)1.050.000----Đất ở đô thị
122Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Trần Phú2.550.000----Đất ở đô thị
123Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpTrần Phú - Lê Hồng Phong1.050.000----Đất ở đô thị
124Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu1.500.000----Đất ở đô thị
125Huyện Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Điện Biên Phủ1.450.000----Đất ở đô thị
126Huyện Ea SúpLê Hồng Phong (gồm cả hai bên đường) - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Nguyễn Du1.750.000----Đất ở đô thị
127Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong2.650.000----Đất ở đô thị
128Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Nguyễn Trãi2.100.000----Đất ở đô thị
129Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.350.000----Đất ở đô thị
130Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
131Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ2.100.000----Đất ở đô thị
132Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.750.000----Đất ở đô thị
133Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N11.450.000----Đất ở đô thị
134Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ1.750.000----Đất ở đô thị
135Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.450.000----Đất ở đô thị
136Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N11.200.000----Đất ở đô thị
137Huyện Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.450.000----Đất ở đô thị
138Huyện Ea SúpA Ma Jhao - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
139Huyện Ea SúpTrần Bình Trọng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
140Huyện Ea SúpY Ngông - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.050.000----Đất ở đô thị
141Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ900.000----Đất ở đô thị
142Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
143Huyện Ea SúpPi Năng Tắc - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
144Huyện Ea SúpBà Triệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
145Huyện Ea SúpNơ Trang Gưl - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
146Huyện Ea SúpBùi Thị Xuân - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
147Huyện Ea SúpY Ni K'Sor - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1900.000----Đất ở đô thị
148Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.700.000----Đất ở đô thị
149Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Y Ni K'Sor1.200.000----Đất ở đô thị
150Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi2.650.000----Đất ở đô thị
151Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Nơ Trang Gưl1.450.000----Đất ở đô thị
152Huyện Ea SúpHồ Xuân Hương - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Nguyễn Đình Chiểu1.600.000----Đất ở đô thị
153Huyện Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Hồ Xuân Hương1.450.000----Đất ở đô thị
154Huyện Ea SúpChu Văn An - Thị trấn Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Trãi1.450.000----Đất ở đô thị
155Huyện Ea SúpTôn Thất Tùng - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi1.050.000----Đất ở đô thị
156Huyện Ea SúpLương Thế Vinh - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi1.050.000----Đất ở đô thị
157Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Lương Thế Vinh1.050.000----Đất ở đô thị
158Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Hết đường700.000----Đất ở đô thị
159Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.750.000----Đất ở đô thị
160Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Giáp xã Ea Bung1.450.000----Đất ở đô thị
161Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpY Ni Ksor - Giáp xã Ea Bung (Suối Tre)700.000----Đất ở đô thị
162Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Phạm Ngọc Thạch1.350.000----Đất ở đô thị
163Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Hết đường900.000----Đất ở đô thị
164Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Ngã ba nhà ông Long1.350.000----Đất ở đô thị
165Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba nhà ông Long - Ngã ba đất nhà ông Thử1.050.000----Đất ở đô thị
166Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử - Đất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ)700.000----Đất ở đô thị
167Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpĐất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ) - Ngã 3 đi huyện Cư M'gar600.000----Đất ở đô thị
168Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử (đường phía trên) - Giáp xã Cư M'lan900.000----Đất ở đô thị
169Huyện Ea SúpĐường giao thông (N13) - Thị trấn Ea SúpTừ ngã ba nhà ông Hướng - Ngã ba nhà ông Thành750.000----Đất ở đô thị
170Huyện Ea SúpĐường giao thông (N 9) - Thị trấn Ea SúpTrạm nước - Hết đất nhà Hoa Thi300.000----Đất ở đô thị
171Huyện Ea SúpĐường giao thông - Thị trấn Ea SúpNgã tư nhà ông Kỷ (Tỉnh lộ 1) - Kênh Chính Tây550.000----Đất ở đô thị
172Huyện Ea SúpĐường đi Trạm nước (đường Điện Biên Phủ nối dài) - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Hết đường (đi qua trạm nước)700.000----Đất ở đô thị
173Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Ngã tư đất nhà ông Kỷ2.300.000----Đất ở đô thị
174Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (nhà ông Đường) - Hết đất nhà ông Hào (CAGT)1.050.000----Đất ở đô thị
175Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (đối diện nhà ông Kỷ) - Đường vành đai (cuối đường Nguyễn Trãi)1.050.000----Đất ở đô thị
176Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHùng Vương (cống Hạt Kiểm Lâm) - Hết ranh giới đất nhà ông Quang720.000----Đất ở đô thị
177Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHết ranh giới đất nhà ông Quang - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan550.000----Đất ở đô thị
178Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đã bê tông hóa, nhựa hóa) - Thị trấn Ea Súp-300.000----Đất ở đô thị
179Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đường cấp phối, đường đất) - Thị trấn Ea Súp-250.000----Đất ở đô thị
180Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Cống trước Hạt Kiểm Lâm2.480.000----Đất TM-DV đô thị
181Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpCống trước Hạt Kiểm Lâm - Đập tràn thuỷ lợi 13.640.000----Đất TM-DV đô thị
182Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpĐập tràn thuỷ lợi 1 - Kênh Chính Đông (nhà ông Minh Mầu)5.200.000----Đất TM-DV đô thị
183Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpKênh Chính Đông - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh3.960.000----Đất TM-DV đô thị
184Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpNgã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh - Cầu sắt suối Ea Súp2.960.000----Đất TM-DV đô thị
185Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong5.200.000----Đất TM-DV đô thị
186Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu3.640.000----Đất TM-DV đô thị
187Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi3.080.000----Đất TM-DV đô thị
188Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Du - Lạc Long Quân1.680.000----Đất TM-DV đô thị
189Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Điện Biên Phủ2.400.000----Đất TM-DV đô thị
190Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Tô Hiệu2.960.000----Đất TM-DV đô thị
191Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi1.840.000----Đất TM-DV đô thị
192Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nơ Trang Lơng5.200.000----Đất TM-DV đô thị
193Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpNơ Trang Lơng - Y Ngông2.960.000----Đất TM-DV đô thị
194Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpY Ngông - Y Ni Ksor1.360.000----Đất TM-DV đô thị
195Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Đinh Núp2.040.000----Đất TM-DV đô thị
196Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpĐinh Núp - Điện Biên Phủ1.800.000----Đất TM-DV đô thị
197Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Lạc Long Quân1.520.000----Đất TM-DV đô thị
198Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Hồ Xuân Hương2.160.000----Đất TM-DV đô thị
199Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Hết đường1.520.000----Đất TM-DV đô thị
200Huyện Ea SúpĐường vành đai - Thị trấn Ea SúpCuối đường Nguyễn Trãi - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan (đường vành đai)840.000----Đất TM-DV đô thị
201Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Trần Phú2.040.000----Đất TM-DV đô thị
202Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpTrần Phú - Lê Hồng Phong840.000----Đất TM-DV đô thị
203Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu1.200.000----Đất TM-DV đô thị
204Huyện Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Điện Biên Phủ1.160.000----Đất TM-DV đô thị
205Huyện Ea SúpLê Hồng Phong (gồm cả hai bên đường) - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Nguyễn Du1.400.000----Đất TM-DV đô thị
206Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong2.120.000----Đất TM-DV đô thị
207Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Nguyễn Trãi1.680.000----Đất TM-DV đô thị
208Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.080.000----Đất TM-DV đô thị
209Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1840.000----Đất TM-DV đô thị
210Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ1.680.000----Đất TM-DV đô thị
211Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.400.000----Đất TM-DV đô thị
212Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N11.160.000----Đất TM-DV đô thị
213Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ1.400.000----Đất TM-DV đô thị
214Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.160.000----Đất TM-DV đô thị
215Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1960.000----Đất TM-DV đô thị
216Huyện Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N11.160.000----Đất TM-DV đô thị
217Huyện Ea SúpA Ma Jhao - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1840.000----Đất TM-DV đô thị
218Huyện Ea SúpTrần Bình Trọng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1840.000----Đất TM-DV đô thị
219Huyện Ea SúpY Ngông - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1840.000----Đất TM-DV đô thị
220Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ720.000----Đất TM-DV đô thị
221Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1720.000----Đất TM-DV đô thị
222Huyện Ea SúpPi Năng Tắc - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1720.000----Đất TM-DV đô thị
223Huyện Ea SúpBà Triệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1720.000----Đất TM-DV đô thị
224Huyện Ea SúpNơ Trang Gưl - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1720.000----Đất TM-DV đô thị
225Huyện Ea SúpBùi Thị Xuân - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1720.000----Đất TM-DV đô thị
226Huyện Ea SúpY Ni K'Sor - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1720.000----Đất TM-DV đô thị
227Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.360.000----Đất TM-DV đô thị
228Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Y Ni K'Sor960.000----Đất TM-DV đô thị
229Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi2.120.000----Đất TM-DV đô thị
230Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Nơ Trang Gưl1.160.000----Đất TM-DV đô thị
231Huyện Ea SúpHồ Xuân Hương - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Nguyễn Đình Chiểu1.280.000----Đất TM-DV đô thị
232Huyện Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Hồ Xuân Hương1.160.000----Đất TM-DV đô thị
233Huyện Ea SúpChu Văn An - Thị trấn Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Trãi1.160.000----Đất TM-DV đô thị
234Huyện Ea SúpTôn Thất Tùng - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi840.000----Đất TM-DV đô thị
235Huyện Ea SúpLương Thế Vinh - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi840.000----Đất TM-DV đô thị
236Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Lương Thế Vinh840.000----Đất TM-DV đô thị
237Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Hết đường560.000----Đất TM-DV đô thị
238Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.400.000----Đất TM-DV đô thị
239Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Giáp xã Ea Bung1.160.000----Đất TM-DV đô thị
240Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpY Ni Ksor - Giáp xã Ea Bung (Suối Tre)560.000----Đất TM-DV đô thị
241Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Phạm Ngọc Thạch1.080.000----Đất TM-DV đô thị
242Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Hết đường720.000----Đất TM-DV đô thị
243Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Ngã ba nhà ông Long1.080.000----Đất TM-DV đô thị
244Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba nhà ông Long - Ngã ba đất nhà ông Thử840.000----Đất TM-DV đô thị
245Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử - Đất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ)560.000----Đất TM-DV đô thị
246Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpĐất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ) - Ngã 3 đi huyện Cư M'gar480.000----Đất TM-DV đô thị
247Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử (đường phía trên) - Giáp xã Cư M'lan720.000----Đất TM-DV đô thị
248Huyện Ea SúpĐường giao thông (N13) - Thị trấn Ea SúpTừ ngã ba nhà ông Hướng - Ngã ba nhà ông Thành600.000----Đất TM-DV đô thị
249Huyện Ea SúpĐường giao thông (N 9) - Thị trấn Ea SúpTrạm nước - Hết đất nhà Hoa Thi240.000----Đất TM-DV đô thị
250Huyện Ea SúpĐường giao thông - Thị trấn Ea SúpNgã tư nhà ông Kỷ (Tỉnh lộ 1) - Kênh Chính Tây440.000----Đất TM-DV đô thị
251Huyện Ea SúpĐường đi Trạm nước (đường Điện Biên Phủ nối dài) - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Hết đường (đi qua trạm nước)560.000----Đất TM-DV đô thị
252Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Ngã tư đất nhà ông Kỷ1.840.000----Đất TM-DV đô thị
253Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (nhà ông Đường) - Hết đất nhà ông Hào (CAGT)840.000----Đất TM-DV đô thị
254Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (đối diện nhà ông Kỷ) - Đường vành đai (cuối đường Nguyễn Trãi)840.000----Đất TM-DV đô thị
255Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHùng Vương (cống Hạt Kiểm Lâm) - Hết ranh giới đất nhà ông Quang576.000----Đất TM-DV đô thị
256Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHết ranh giới đất nhà ông Quang - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan440.000----Đất TM-DV đô thị
257Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đã bê tông hóa, nhựa hóa) - Thị trấn Ea Súp-240.000----Đất TM-DV đô thị
258Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đường cấp phối, đường đất) - Thị trấn Ea Súp-200.000----Đất TM-DV đô thị
259Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Cống trước Hạt Kiểm Lâm1.860.000----Đất SX-KD đô thị
260Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpCống trước Hạt Kiểm Lâm - Đập tràn thuỷ lợi 12.730.000----Đất SX-KD đô thị
261Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpĐập tràn thuỷ lợi 1 - Kênh Chính Đông (nhà ông Minh Mầu)3.900.000----Đất SX-KD đô thị
262Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpKênh Chính Đông - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh2.970.000----Đất SX-KD đô thị
263Huyện Ea SúpHùng Vương - Thị trấn Ea SúpNgã ba Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh - Cầu sắt suối Ea Súp2.220.000----Đất SX-KD đô thị
264Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong3.900.000----Đất SX-KD đô thị
265Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu2.730.000----Đất SX-KD đô thị
266Huyện Ea SúpLạc Long Quân - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi2.310.000----Đất SX-KD đô thị
267Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Du - Lạc Long Quân1.260.000----Đất SX-KD đô thị
268Huyện Ea SúpTô Hiệu - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Điện Biên Phủ1.800.000----Đất SX-KD đô thị
269Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Tô Hiệu2.220.000----Đất SX-KD đô thị
270Huyện Ea SúpĐiện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpTô Hiệu - Nguyễn Trãi1.380.000----Đất SX-KD đô thị
271Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nơ Trang Lơng3.900.000----Đất SX-KD đô thị
272Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpNơ Trang Lơng - Y Ngông2.220.000----Đất SX-KD đô thị
273Huyện Ea SúpÂu Cơ - Thị trấn Ea SúpY Ngông - Y Ni Ksor1.020.000----Đất SX-KD đô thị
274Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Đinh Núp1.530.000----Đất SX-KD đô thị
275Huyện Ea SúpTrần Phú - Thị trấn Ea SúpĐinh Núp - Điện Biên Phủ1.350.000----Đất SX-KD đô thị
276Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Lạc Long Quân1.140.000----Đất SX-KD đô thị
277Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpLạc Long Quân - Hồ Xuân Hương1.620.000----Đất SX-KD đô thị
278Huyện Ea SúpNguyễn Trãi - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Hết đường1.140.000----Đất SX-KD đô thị
279Huyện Ea SúpĐường vành đai - Thị trấn Ea SúpCuối đường Nguyễn Trãi - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan (đường vành đai)630.000----Đất SX-KD đô thị
280Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Trần Phú1.530.000----Đất SX-KD đô thị
281Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpTrần Phú - Lê Hồng Phong630.000----Đất SX-KD đô thị
282Huyện Ea SúpĐinh Núp - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Tô Hiệu900.000----Đất SX-KD đô thị
283Huyện Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Điện Biên Phủ870.000----Đất SX-KD đô thị
284Huyện Ea SúpLê Hồng Phong (gồm cả hai bên đường) - Thị trấn Ea SúpĐiện Biên Phủ - Nguyễn Du1.050.000----Đất SX-KD đô thị
285Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Lê Hồng Phong1.590.000----Đất SX-KD đô thị
286Huyện Ea SúpNguyễn Du - Thị trấn Ea SúpLê Hồng Phong - Nguyễn Trãi1.260.000----Đất SX-KD đô thị
287Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt810.000----Đất SX-KD đô thị
288Huyện Ea SúpNguyễn Trung Trực - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1630.000----Đất SX-KD đô thị
289Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ1.260.000----Đất SX-KD đô thị
290Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt1.050.000----Đất SX-KD đô thị
291Huyện Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1870.000----Đất SX-KD đô thị
292Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ1.050.000----Đất SX-KD đô thị
293Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpÂu Cơ - Lý Thường Kiệt870.000----Đất SX-KD đô thị
294Huyện Ea SúpNơ Trang Lơng - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1720.000----Đất SX-KD đô thị
295Huyện Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1870.000----Đất SX-KD đô thị
296Huyện Ea SúpA Ma Jhao - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1630.000----Đất SX-KD đô thị
297Huyện Ea SúpTrần Bình Trọng - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1630.000----Đất SX-KD đô thị
298Huyện Ea SúpY Ngông - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1630.000----Đất SX-KD đô thị
299Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Âu Cơ540.000----Đất SX-KD đô thị
300Huyện Ea SúpLê Lai - Thị trấn Ea SúpLý Thường Kiệt - Kênh N1540.000----Đất SX-KD đô thị
301Huyện Ea SúpPi Năng Tắc - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1540.000----Đất SX-KD đô thị
302Huyện Ea SúpBà Triệu - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1540.000----Đất SX-KD đô thị
303Huyện Ea SúpNơ Trang Gưl - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1540.000----Đất SX-KD đô thị
304Huyện Ea SúpBùi Thị Xuân - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1540.000----Đất SX-KD đô thị
305Huyện Ea SúpY Ni K'Sor - Thị trấn Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Kênh N1540.000----Đất SX-KD đô thị
306Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.020.000----Đất SX-KD đô thị
307Huyện Ea SúpNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Y Ni K'Sor720.000----Đất SX-KD đô thị
308Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi1.590.000----Đất SX-KD đô thị
309Huyện Ea SúpLý Thường Kiệt - Thị trấn Ea SúpNguyễn Văn Trỗi - Nơ Trang Gưl870.000----Đất SX-KD đô thị
310Huyện Ea SúpHồ Xuân Hương - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Nguyễn Đình Chiểu960.000----Đất SX-KD đô thị
311Huyện Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Hồ Xuân Hương870.000----Đất SX-KD đô thị
312Huyện Ea SúpChu Văn An - Thị trấn Ea SúpNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Trãi870.000----Đất SX-KD đô thị
313Huyện Ea SúpTôn Thất Tùng - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi630.000----Đất SX-KD đô thị
314Huyện Ea SúpLương Thế Vinh - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Nguyễn Trãi630.000----Đất SX-KD đô thị
315Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpHồ Xuân Hương - Lương Thế Vinh630.000----Đất SX-KD đô thị
316Huyện Ea SúpLê Quý Đôn - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Hết đường420.000----Đất SX-KD đô thị
317Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Đinh Tiên Hoàng1.050.000----Đất SX-KD đô thị
318Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpĐinh Tiên Hoàng - Giáp xã Ea Bung870.000----Đất SX-KD đô thị
319Huyện Ea SúpĐường đi xã Ea Bung - Thị trấn Ea SúpY Ni Ksor - Giáp xã Ea Bung (Suối Tre)420.000----Đất SX-KD đô thị
320Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpHùng Vương - Phạm Ngọc Thạch810.000----Đất SX-KD đô thị
321Huyện Ea SúpĐường song song với đường Điện Biên Phủ - Thị trấn Ea SúpPhạm Ngọc Thạch - Hết đường540.000----Đất SX-KD đô thị
322Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Ngã ba nhà ông Long810.000----Đất SX-KD đô thị
323Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba nhà ông Long - Ngã ba đất nhà ông Thử630.000----Đất SX-KD đô thị
324Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử - Đất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ)420.000----Đất SX-KD đô thị
325Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpĐất nhà ông Quyết (Đ Ven Hồ) - Ngã 3 đi huyện Cư M'gar360.000----Đất SX-KD đô thị
326Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M'gar - Thị trấn Ea SúpNgã ba đất nhà ông Thử (đường phía trên) - Giáp xã Cư M'lan540.000----Đất SX-KD đô thị
327Huyện Ea SúpĐường giao thông (N13) - Thị trấn Ea SúpTừ ngã ba nhà ông Hướng - Ngã ba nhà ông Thành450.000----Đất SX-KD đô thị
328Huyện Ea SúpĐường giao thông (N 9) - Thị trấn Ea SúpTrạm nước - Hết đất nhà Hoa Thi180.000----Đất SX-KD đô thị
329Huyện Ea SúpĐường giao thông - Thị trấn Ea SúpNgã tư nhà ông Kỷ (Tỉnh lộ 1) - Kênh Chính Tây330.000----Đất SX-KD đô thị
330Huyện Ea SúpĐường đi Trạm nước (đường Điện Biên Phủ nối dài) - Thị trấn Ea SúpNguyễn Trãi - Hết đường (đi qua trạm nước)420.000----Đất SX-KD đô thị
331Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpLương Thế Vinh - Ngã tư đất nhà ông Kỷ1.380.000----Đất SX-KD đô thị
332Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (nhà ông Đường) - Hết đất nhà ông Hào (CAGT)630.000----Đất SX-KD đô thị
333Huyện Ea SúpĐường vuông góc với Tỉnh lộ 1 - Thị trấn Ea SúpTỉnh lộ 1 (đối diện nhà ông Kỷ) - Đường vành đai (cuối đường Nguyễn Trãi)630.000----Đất SX-KD đô thị
334Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHùng Vương (cống Hạt Kiểm Lâm) - Hết ranh giới đất nhà ông Quang432.000----Đất SX-KD đô thị
335Huyện Ea SúpĐường kênh Chính Tây - Thị trấn Ea SúpHết ranh giới đất nhà ông Quang - Giáp ranh giới xã Cư M'Lan330.000----Đất SX-KD đô thị
336Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đã bê tông hóa, nhựa hóa) - Thị trấn Ea Súp-180.000----Đất SX-KD đô thị
337Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (đường cấp phối, đường đất) - Thị trấn Ea Súp-150.000----Đất SX-KD đô thị
338Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanĐầu Cây xăng - Ngã tư (UBND xã)1.600.000----Đất ở nông thôn
339Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanNgã tư (UBND xã) - Cầu Đắk Bùng1.100.000----Đất ở nông thôn
340Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanCầu Đắk Bùng - Giáp đất 100 ha (đất đồng bào dân tộc tại chỗ 05 buôn)800.000----Đất ở nông thôn
341Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanGiáp đất 100 ha (đất đồng bào dân tộc tại chỗ 05 buôn) - Giáp huyện Buôn Đôn300.000----Đất ở nông thôn
342Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanNgã tư đầu đất nhà ông Kỷ - Hết Cây xăng ( xã Cư M'Lan)1.600.000----Đất ở nông thôn
343Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanNgã tư Đắk Bùng (UBND xã) - Hết đất nhà ông Trung950.000----Đất ở nông thôn
344Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanHết đất nhà ông Trung - Cống ông Kiểu650.000----Đất ở nông thôn
345Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanCống ông Kiểu - Giáp thị trấn Ea Súp500.000----Đất ở nông thôn
346Huyện Ea SúpĐường đi xã Ya Tờ Mốt - Xã Cư M'lanNgã tư Đắk Bùng (UBND xã) - Cầu Bà Mỹ800.000----Đất ở nông thôn
347Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M’gar - Xã Cư M'lanGiáp thị trấn Ea Súp - Trạm phân trường 3 - Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh300.000----Đất ở nông thôn
348Huyện Ea SúpNgã ba đường vào Xưởng Đức Liên - Xã Cư M'lanTỉnh lộ 1 - Vào tới 300m150.000----Đất ở nông thôn
349Huyện Ea SúpĐường kênh chính tây - Xã Cư M'lanGiáp thị trấn Ea Súp - Cầu Bà Mỹ150.000----Đất ở nông thôn
350Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Cư M'lan-120.000----Đất ở nông thôn
351Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêCầu (giáp thị trấn Ea Súp) - Ngã 3 đường vào lò gạch ông Rinh800.000----Đất ở nông thôn
352Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêNgã 3 đường vào lò gạch ông Rinh - Đường đi xóm đảo600.000----Đất ở nông thôn
353Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêĐường đi xóm đảo - Cống kênh Chính Đông thôn 1500.000----Đất ở nông thôn
354Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêCống kênh Chính Đông thôn 1 - Kênh N11 (thôn 1)700.000----Đất ở nông thôn
355Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêKênh N11 (thôn 1) - Ngã 3 nhà ông Hồ Giác400.000----Đất ở nông thôn
356Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Hồ Giác - Cầu Tịnh thôn 5800.000----Đất ở nông thôn
357Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêCầu Tịnh thôn 5 - Ngã 3 nhà ông Tấn1.200.000----Đất ở nông thôn
358Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Tấn - Cống Kênh N11 (thôn 6)900.000----Đất ở nông thôn
359Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêCống Kênh N11 (thôn 6) - Ngã 3 đường đi thôn 16300.000----Đất ở nông thôn
360Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 đường đi thôn 16 - Giáp xã Ea Rốk400.000----Đất ở nông thôn
361Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêNgã ba (chợ Ea Lê) - Cống kênh N11 (thôn 5)700.000----Đất ở nông thôn
362Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêCống kênh N11 (thôn 5) - Ngã ba nhà ông Thành600.000----Đất ở nông thôn
363Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêNgã ba nhà ông Thành - Cống 18T (kênh Chính Đông)400.000----Đất ở nông thôn
364Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêRanh giới đất ông Mưa - Giáp xã Cư K'Bang300.000----Đất ở nông thôn
365Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêTừ đầu đất nhà ông Lê Sỹ Tấn - Ngã 3 nhà ông Tư Mốc (thôn 8)150.000----Đất ở nông thôn
366Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêTừ Hương Quê (nhà ông Tiến thôn 1) - Ngã 3 đi xưởng cưa (thôn 4)150.000----Đất ở nông thôn
367Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Thi - Đường liên xã thôn 16 đi xã Cư Kbang150.000----Đất ở nông thôn
368Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêRanh giới đất ông Đặng Tranh (thôn 5) - Cống kênh N11 (nhà bà Song thôn 6)200.000----Đất ở nông thôn
369Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêRanh giới đất ông Luân (thôn 14) - Ngã 3 đi ngầm Ea Pốp150.000----Đất ở nông thôn
370Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêKênh chính Đông (thôn 9) - Ngã 4 thôn 12-15 đường liên xã đi xã Cư Kbang150.000----Đất ở nông thôn
371Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ea Lê-100.000----Đất ở nông thôn
372Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkGiáp xã Ea Lê - Ngã ba nhà ông Thanh Lệ500.000----Đất ở nông thôn
373Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkNgã ba nhà ông Thanh Lệ - Hết nhà Ông Dạy700.000----Đất ở nông thôn
374Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkHết nhà ông Dạy - Cầu Cây Sung800.000----Đất ở nông thôn
375Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkCầu Cây Sung - Ngã tư (hết đất trụ sở UBND xã)4.500.000----Đất ở nông thôn
376Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkNgã tư (hết đất trụ sở UBND xã) - Cầu qua sông Ea HLeo3.000.000----Đất ở nông thôn
377Huyện Ea SúpCác đường khác thuộc Trung tâm cụm xã Ea Rôk - Xã Ea Rốk-700.000----Đất ở nông thôn
378Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkĐầu nhà ông Học Lượt - Cầu (nhà ông Nhượng)450.000----Đất ở nông thôn
379Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkCầu ông Nhượng - Đường vào Tháp Chàm350.000----Đất ở nông thôn
380Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkĐường vào Tháp Chàm - Cầu suối cạn thôn 5300.000----Đất ở nông thôn
381Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkĐoạn từ ngã ba Quảng Đại - Cầu (nhà ông Nhật)450.000----Đất ở nông thôn
382Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkCầu (nhà ông Nhật) - Đoạn từ đập tràn thôn 21, 22300.000----Đất ở nông thôn
383Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkĐoạn từ đập tràn thôn 21, 22 - Cầu xi măng qua xã Ya Tờ Mốt280.000----Đất ở nông thôn
384Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ea Rốk-120.000----Đất ở nông thôn
385Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ia JlơiCầu qua sông Ea HLeo - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Ea H'Mơ (hiện nay là công ty cao su Phước Hòa)1.600.000----Đất ở nông thôn
386Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ia JlơiNgã ba Công ty lâm nghiệp Ea H'Mơ (hiện nay là công ty cao su Phước Hòa) - Ngã ba đường đi buôn Ba Na300.000----Đất ở nông thôn
387Huyện Ea SúpĐường đi Trung Đoàn 736 - Xã Ia JlơiNgã ba Công ty lâm nghiệp Ya Lốp - Suối cây số 9 (ranh giới địa giới hành chính xã Ya Lốp)80.000----Đất ở nông thôn
388Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ia JlơiNgã ba đường đi buôn Ba Na - Hết khu dân cư buôn Ba Na80.000----Đất ở nông thôn
389Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ia Jlơi-80.000----Đất ở nông thôn
390Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungGiáp thị trấn Ea Súp - Ngã ba đường vào nhà ông Thuận350.000----Đất ở nông thôn
391Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungNgã ba đường vào nhà ông Thuận - Ngã ba đường đi Ea Ôi500.000----Đất ở nông thôn
392Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungNgã ba đường đi Ea Ôi - Giáp xã Ya Tờ Mốt (cầu sắt)250.000----Đất ở nông thôn
393Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ea BungNgã ba đường đi Ea Ôi - Giáp xã Ya Tờ Mốt (cầu xây)240.000----Đất ở nông thôn
394Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ea BungGiáp thị trấn Ea Súp (cống tràn suối tre) - Giáp trục 2250.000----Đất ở nông thôn
395Huyện Ea SúpĐường trục 4 - Xã Ea BungNhà bà Nguyễn Thị Mười (ngã ba thôn 10) - Giáp ranh giới xã Cư M'lan200.000----Đất ở nông thôn
396Huyện Ea SúpĐường vành đai Trung tâm Xã - Xã Ea BungNhà ông Uynh thôn 3 - Nhà ông Phòng thôn 4150.000----Đất ở nông thôn
397Huyện Ea SúpĐường vành đai Trung tâm Xã - Xã Ea BungNhà bà Nhâm thôn 10 - Nhà ông Đào thôn 10150.000----Đất ở nông thôn
398Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (Đã bê tông hóa, nhựa hóa) - Xã Ea Bung-100.000----Đất ở nông thôn
399Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (Đường cấp phối, đường đất) - Xã Ea Bung-90.000----Đất ở nông thôn
400Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtGiáp xã Ea Bung (cầu xây thôn 10) - Ngã ba thôn 7 (nhà ông Trung)300.000----Đất ở nông thôn
401Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtNgã ba thôn 7 (nhà ông Trung) - Hết Trường THCS Lê Quý Đôn500.000----Đất ở nông thôn
402Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtHết ranh giới đất Trường THCS Lê Quý Đôn - Hết khu dân cư thôn 12200.000----Đất ở nông thôn
403Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtGiáp xã Ea Bung cầu sắt đội 9 - Hết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuẩn220.000----Đất ở nông thôn
404Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtHết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuẩn - Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Tô Vấn240.000----Đất ở nông thôn
405Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtHết ranh giới đất nhà ông Hoàng Tô Vấn - Giáp trục 1300.000----Đất ở nông thôn
406Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ya Tờ Mốt-80.000----Đất ở nông thôn
407Huyện Ea SúpĐường trục chính - Xã Cư K'BangGiáp xã Ea Lê - Cầu xây (Trạm Y tế)200.000----Đất ở nông thôn
408Huyện Ea SúpĐường trục chính - Xã Cư K'BangCầu xây (Trạm y tế) - Ngã ba thôn 4A300.000----Đất ở nông thôn
409Huyện Ea SúpĐường Liên xã - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Cù Văn Toan - Hết ranh giới đất nhà ông Lập140.000----Đất ở nông thôn
410Huyện Ea SúpĐường Liên xã - Xã Cư K'BangĐầu thôn 10 - Cuối thôn 15 (Giáp xã Ea Rốk )140.000----Đất ở nông thôn
411Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Tuynh - Hết ranh giới đất nhà ông Dũng140.000----Đất ở nông thôn
412Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Thao - Hết ranh giới đất nhà bà Bế Thị Thì140.000----Đất ở nông thôn
413Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Bảo - Hết ranh giới đất nhà ông Việt140.000----Đất ở nông thôn
414Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Tuấn - Hết ranh giới đất nhà ông Phiều110.000----Đất ở nông thôn
415Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangĐường từ nhà ông Thuần (thôn 11) - Hết thôn 6 xã Cư Kbang140.000----Đất ở nông thôn
416Huyện Ea SúpĐường trục thôn 15 - Xã Cư K'BangNgã 4 hộ Lý Seo Cớ qua trường Lê Hồng Phong - Hộ ông Giàng Seo Củi150.000----Đất ở nông thôn
417Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Cư K'Bang-100.000----Đất ở nông thôn
418Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpThôn Vùng, thôn Dự, thôn Thanh Phú - Hết ranh giới ông Trần Văn Út thôn chợ Lách100.000----Đất ở nông thôn
419Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã ba thôn chợ lách hết ranh giới ông Châu thửa 15, Tbđ 57 - Ngã ba thôn Quý Mùi100.000----Đất ở nông thôn
420Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Tây thôn Đoàn - Giáp ranh giới ông Tưởng đi về hướng thôn Vùng130.000----Đất ở nông thôn
421Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpRanh giới đất bà Bé thôn Đoàn - Giáp suối cạn về thôn Trung120.000----Đất ở nông thôn
422Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã tư thôn Đoàn ranh giới đất ông Phương và ông Thành (thửa đất số 42-48 tờ bản đồ 91) - Ngã ba Trạm xá kéo dài 600 m về Trung Đoàn 736200.000----Đất ở nông thôn
423Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã ba bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 737 - Kéo dài 500m đi về thôn Dự160.000----Đất ở nông thôn
424Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã tư thôn Đoàn - Ranh giới đất nhà ông Sinh kéo dài 250m180.000----Đất ở nông thôn
425Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNhà ông Tài (thôn Chiềng) - Qua đường 14C kéo dài tới cống khu nhà ngập120.000----Đất ở nông thôn
426Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNgã ba thôn Nhạp - Cống giáp ranh thôn Đừng100.000----Đất ở nông thôn
427Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNhà ông Thanh (thửa 43 TBĐ 82) thôn Chiềng - giáp nhà ông Quy Thôn Chiềng120.000----Đất ở nông thôn
428Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNgã 3 thôn Chiềng về thôn Lầu Nàng - Ranh giới đất nhà ông Liêm và ông Nhất thôn Đai Thôn (thửa 54-60 TBĐ 67)100.000----Đất ở nông thôn
429Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Sơn và ông Ngọ thôn Đai Thôn (thửa 58-50 TBĐ 67) - Ranh giới đất ông Bút và ông Tiến thôn Đai Thôn (thửa 5-10 TBĐ 67)130.000----Đất ở nông thôn
430Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Nhân thôn Đai Thôn (thửa 3 TBĐ 67) - Tới suối cạn đi về hướng cầu Gia Lai100.000----Đất ở nông thôn
431Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ya LốpNgã ba cây nước thôn Đai Thôn - Giáp ngã tư đường 14C (thôn Đóng)110.000----Đất ở nông thôn
432Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ya LốpGiáp ngã tư đường 14C (nhà ông Thắng thôn Đóng) - Ngã ba Trung Đoàn 736100.000----Đất ở nông thôn
433Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpSau trụ sở UBND xã thửa đất số 78 tờ bản đồ ĐC 86-2 - Sau trường học80.000----Đất ở nông thôn
434Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpThửa đất số 6 tờ bản đồ ĐC 86-1 - Ngã 4 đường ra đi thôn Dự90.000----Đất ở nông thôn
435Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpThửa đất số 53 tờ bản đồ ĐC 79-1 đến thửa 67 - Đi về hướng chợ80.000----Đất ở nông thôn
436Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ya Lốp-80.000----Đất ở nông thôn
437Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgầm 59 - Ngã tư Trung Đoàn 73980.000----Đất ở nông thôn
438Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư Trung đoàn 739 - Ngã tư khu QHTT xã170.000----Đất ở nông thôn
439Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư khu QHTT xã - Hết khu QHTT xã220.000----Đất ở nông thôn
440Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêHết khu QHTT xã - Ngã tư thôn 6140.000----Đất ở nông thôn
441Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư thôn 6 - Đến ngã tư thôn 7, 10130.000----Đất ở nông thôn
442Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư thôn 7, 10 - Giáp xã Ya Tờ Mốt120.000----Đất ở nông thôn
443Huyện Ea SúpĐường trục 2 (đường số 2 khu quy hoạch trung tâm xã) - Xã Ia RVê-170.000----Đất ở nông thôn
444Huyện Ea SúpĐường trục 3 (đường số 3 khu quy hoạch trung tâm xã) - Xã Ia RVê-160.000----Đất ở nông thôn
445Huyện Ea SúpĐường trục 4 - Xã Ia RVêNgã tư đường trục 1 - Ngã tư đường trục 2180.000----Đất ở nông thôn
446Huyện Ea SúpĐường trục 5 - Xã Ia RVêNgã tư đường trục 2 - Ngã tư đường trục 3130.000----Đất ở nông thôn
447Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ia RVê-80.000----Đất ở nông thôn
448Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanĐầu Cây xăng - Ngã tư (UBND xã)1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
449Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanNgã tư (UBND xã) - Cầu Đắk Bùng880.000----Đất TM-DV nông thôn
450Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanCầu Đắk Bùng - Giáp đất 100 ha (đất đồng bào dân tộc tại chỗ 05 buôn)640.000----Đất TM-DV nông thôn
451Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanGiáp đất 100 ha (đất đồng bào dân tộc tại chỗ 05 buôn) - Giáp huyện Buôn Đôn240.000----Đất TM-DV nông thôn
452Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanNgã tư đầu đất nhà ông Kỷ - Hết Cây xăng ( xã Cư M'Lan)1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
453Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanNgã tư Đắk Bùng (UBND xã) - Hết đất nhà ông Trung760.000----Đất TM-DV nông thôn
454Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanHết đất nhà ông Trung - Cống ông Kiểu520.000----Đất TM-DV nông thôn
455Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanCống ông Kiểu - Giáp thị trấn Ea Súp400.000----Đất TM-DV nông thôn
456Huyện Ea SúpĐường đi xã Ya Tờ Mốt - Xã Cư M'lanNgã tư Đắk Bùng (UBND xã) - Cầu Bà Mỹ640.000----Đất TM-DV nông thôn
457Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M’gar - Xã Cư M'lanGiáp thị trấn Ea Súp - Trạm phân trường 3 - Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh240.000----Đất TM-DV nông thôn
458Huyện Ea SúpNgã ba đường vào Xưởng Đức Liên - Xã Cư M'lanTỉnh lộ 1 - Vào tới 300m120.000----Đất TM-DV nông thôn
459Huyện Ea SúpĐường kênh chính tây - Xã Cư M'lanGiáp thị trấn Ea Súp - Cầu Bà Mỹ120.000----Đất TM-DV nông thôn
460Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Cư M'lan-96.000----Đất TM-DV nông thôn
461Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêCầu (giáp thị trấn Ea Súp) - Ngã 3 đường vào lò gạch ông Rinh640.000----Đất TM-DV nông thôn
462Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêNgã 3 đường vào lò gạch ông Rinh - Đường đi xóm đảo480.000----Đất TM-DV nông thôn
463Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêĐường đi xóm đảo - Cống kênh Chính Đông thôn 1400.000----Đất TM-DV nông thôn
464Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêCống kênh Chính Đông thôn 1 - Kênh N11 (thôn 1)560.000----Đất TM-DV nông thôn
465Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêKênh N11 (thôn 1) - Ngã 3 nhà ông Hồ Giác320.000----Đất TM-DV nông thôn
466Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Hồ Giác - Cầu Tịnh thôn 5640.000----Đất TM-DV nông thôn
467Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêCầu Tịnh thôn 5 - Ngã 3 nhà ông Tấn960.000----Đất TM-DV nông thôn
468Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Tấn - Cống Kênh N11 (thôn 6)720.000----Đất TM-DV nông thôn
469Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêCống Kênh N11 (thôn 6) - Ngã 3 đường đi thôn 16240.000----Đất TM-DV nông thôn
470Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 đường đi thôn 16 - Giáp xã Ea Rốk320.000----Đất TM-DV nông thôn
471Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêNgã ba (chợ Ea Lê) - Cống kênh N11 (thôn 5)560.000----Đất TM-DV nông thôn
472Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêCống kênh N11 (thôn 5) - Ngã ba nhà ông Thành480.000----Đất TM-DV nông thôn
473Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêNgã ba nhà ông Thành - Cống 18T (kênh Chính Đông)320.000----Đất TM-DV nông thôn
474Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêRanh giới đất ông Mưa - Giáp xã Cư K'Bang240.000----Đất TM-DV nông thôn
475Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêTừ đầu đất nhà ông Lê Sỹ Tấn - Ngã 3 nhà ông Tư Mốc (thôn 8)120.000----Đất TM-DV nông thôn
476Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêTừ Hương Quê (nhà ông Tiến thôn 1) - Ngã 3 đi xưởng cưa (thôn 4)120.000----Đất TM-DV nông thôn
477Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Thi - Đường liên xã thôn 16 đi xã Cư Kbang120.000----Đất TM-DV nông thôn
478Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêRanh giới đất ông Đặng Tranh (thôn 5) - Cống kênh N11 (nhà bà Song thôn 6)160.000----Đất TM-DV nông thôn
479Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêRanh giới đất ông Luân (thôn 14) - Ngã 3 đi ngầm Ea Pốp120.000----Đất TM-DV nông thôn
480Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêKênh chính Đông (thôn 9) - Ngã 4 thôn 12-15 đường liên xã đi xã Cư Kbang120.000----Đất TM-DV nông thôn
481Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ea Lê-80.000----Đất TM-DV nông thôn
482Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkGiáp xã Ea Lê - Ngã ba nhà ông Thanh Lệ400.000----Đất TM-DV nông thôn
483Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkNgã ba nhà ông Thanh Lệ - Hết nhà Ông Dạy560.000----Đất TM-DV nông thôn
484Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkHết nhà ông Dạy - Cầu Cây Sung640.000----Đất TM-DV nông thôn
485Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkCầu Cây Sung - Ngã tư (hết đất trụ sở UBND xã)3.600.000----Đất TM-DV nông thôn
486Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkNgã tư (hết đất trụ sở UBND xã) - Cầu qua sông Ea HLeo2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
487Huyện Ea SúpCác đường khác thuộc Trung tâm cụm xã Ea Rôk - Xã Ea Rốk-560.000----Đất TM-DV nông thôn
488Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkĐầu nhà ông Học Lượt - Cầu (nhà ông Nhượng)360.000----Đất TM-DV nông thôn
489Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkCầu ông Nhượng - Đường vào Tháp Chàm280.000----Đất TM-DV nông thôn
490Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkĐường vào Tháp Chàm - Cầu suối cạn thôn 5240.000----Đất TM-DV nông thôn
491Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkĐoạn từ ngã ba Quảng Đại - Cầu (nhà ông Nhật)360.000----Đất TM-DV nông thôn
492Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkCầu (nhà ông Nhật) - Đoạn từ đập tràn thôn 21, 22240.000----Đất TM-DV nông thôn
493Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkĐoạn từ đập tràn thôn 21, 22 - Cầu xi măng qua xã Ya Tờ Mốt224.000----Đất TM-DV nông thôn
494Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ea Rốk-96.000----Đất TM-DV nông thôn
495Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ia JlơiCầu qua sông Ea HLeo - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Ea H'Mơ (hiện nay là công ty cao su Phước Hòa)1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
496Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ia JlơiNgã ba Công ty lâm nghiệp Ea H'Mơ (hiện nay là công ty cao su Phước Hòa) - Ngã ba đường đi buôn Ba Na240.000----Đất TM-DV nông thôn
497Huyện Ea SúpĐường đi Trung Đoàn 736 - Xã Ia JlơiNgã ba Công ty lâm nghiệp Ya Lốp - Suối cây số 9 (ranh giới địa giới hành chính xã Ya Lốp)64.000----Đất TM-DV nông thôn
498Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ia JlơiNgã ba đường đi buôn Ba Na - Hết khu dân cư buôn Ba Na64.000----Đất TM-DV nông thôn
499Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ia Jlơi-64.000----Đất TM-DV nông thôn
500Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungGiáp thị trấn Ea Súp - Ngã ba đường vào nhà ông Thuận280.000----Đất TM-DV nông thôn
501Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungNgã ba đường vào nhà ông Thuận - Ngã ba đường đi Ea Ôi400.000----Đất TM-DV nông thôn
502Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungNgã ba đường đi Ea Ôi - Giáp xã Ya Tờ Mốt (cầu sắt)200.000----Đất TM-DV nông thôn
503Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ea BungNgã ba đường đi Ea Ôi - Giáp xã Ya Tờ Mốt (cầu xây)192.000----Đất TM-DV nông thôn
504Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ea BungGiáp thị trấn Ea Súp (cống tràn suối tre) - Giáp trục 2200.000----Đất TM-DV nông thôn
505Huyện Ea SúpĐường trục 4 - Xã Ea BungNhà bà Nguyễn Thị Mười (ngã ba thôn 10) - Giáp ranh giới xã Cư M'lan160.000----Đất TM-DV nông thôn
506Huyện Ea SúpĐường vành đai Trung tâm Xã - Xã Ea BungNhà ông Uynh thôn 3 - Nhà ông Phòng thôn 4120.000----Đất TM-DV nông thôn
507Huyện Ea SúpĐường vành đai Trung tâm Xã - Xã Ea BungNhà bà Nhâm thôn 10 - Nhà ông Đào thôn 10120.000----Đất TM-DV nông thôn
508Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (Đã bê tông hóa, nhựa hóa) - Xã Ea Bung-80.000----Đất TM-DV nông thôn
509Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (Đường cấp phối, đường đất) - Xã Ea Bung-72.000----Đất TM-DV nông thôn
510Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtGiáp xã Ea Bung (cầu xây thôn 10) - Ngã ba thôn 7 (nhà ông Trung)240.000----Đất TM-DV nông thôn
511Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtNgã ba thôn 7 (nhà ông Trung) - Hết Trường THCS Lê Quý Đôn400.000----Đất TM-DV nông thôn
512Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtHết ranh giới đất Trường THCS Lê Quý Đôn - Hết khu dân cư thôn 12160.000----Đất TM-DV nông thôn
513Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtGiáp xã Ea Bung cầu sắt đội 9 - Hết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuẩn176.000----Đất TM-DV nông thôn
514Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtHết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuẩn - Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Tô Vấn192.000----Đất TM-DV nông thôn
515Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtHết ranh giới đất nhà ông Hoàng Tô Vấn - Giáp trục 1240.000----Đất TM-DV nông thôn
516Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ya Tờ Mốt-64.000----Đất TM-DV nông thôn
517Huyện Ea SúpĐường trục chính - Xã Cư K'BangGiáp xã Ea Lê - Cầu xây (Trạm Y tế)160.000----Đất TM-DV nông thôn
518Huyện Ea SúpĐường trục chính - Xã Cư K'BangCầu xây (Trạm y tế) - Ngã ba thôn 4A240.000----Đất TM-DV nông thôn
519Huyện Ea SúpĐường Liên xã - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Cù Văn Toan - Hết ranh giới đất nhà ông Lập112.000----Đất TM-DV nông thôn
520Huyện Ea SúpĐường Liên xã - Xã Cư K'BangĐầu thôn 10 - Cuối thôn 15 (Giáp xã Ea Rốk )112.000----Đất TM-DV nông thôn
521Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Tuynh - Hết ranh giới đất nhà ông Dũng112.000----Đất TM-DV nông thôn
522Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Thao - Hết ranh giới đất nhà bà Bế Thị Thì112.000----Đất TM-DV nông thôn
523Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Bảo - Hết ranh giới đất nhà ông Việt112.000----Đất TM-DV nông thôn
524Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Tuấn - Hết ranh giới đất nhà ông Phiều88.000----Đất TM-DV nông thôn
525Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangĐường từ nhà ông Thuần (thôn 11) - Hết thôn 6 xã Cư Kbang112.000----Đất TM-DV nông thôn
526Huyện Ea SúpĐường trục thôn 15 - Xã Cư K'BangNgã 4 hộ Lý Seo Cớ qua trường Lê Hồng Phong - Hộ ông Giàng Seo Củi120.000----Đất TM-DV nông thôn
527Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Cư K'Bang-80.000----Đất TM-DV nông thôn
528Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpThôn Vùng, thôn Dự, thôn Thanh Phú - Hết ranh giới ông Trần Văn Út thôn chợ Lách80.000----Đất TM-DV nông thôn
529Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã ba thôn chợ lách hết ranh giới ông Châu thửa 15, Tbđ 57 - Ngã ba thôn Quý Mùi80.000----Đất TM-DV nông thôn
530Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Tây thôn Đoàn - Giáp ranh giới ông Tưởng đi về hướng thôn Vùng104.000----Đất TM-DV nông thôn
531Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpRanh giới đất bà Bé thôn Đoàn - Giáp suối cạn về thôn Trung96.000----Đất TM-DV nông thôn
532Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã tư thôn Đoàn ranh giới đất ông Phương và ông Thành (thửa đất số 42-48 tờ bản đồ 91) - Ngã ba Trạm xá kéo dài 600 m về Trung Đoàn 736160.000----Đất TM-DV nông thôn
533Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã ba bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 737 - Kéo dài 500m đi về thôn Dự128.000----Đất TM-DV nông thôn
534Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã tư thôn Đoàn - Ranh giới đất nhà ông Sinh kéo dài 250m144.000----Đất TM-DV nông thôn
535Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNhà ông Tài (thôn Chiềng) - Qua đường 14C kéo dài tới cống khu nhà ngập96.000----Đất TM-DV nông thôn
536Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNgã ba thôn Nhạp - Cống giáp ranh thôn Đừng80.000----Đất TM-DV nông thôn
537Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNhà ông Thanh (thửa 43 TBĐ 82) thôn Chiềng - giáp nhà ông Quy Thôn Chiềng96.000----Đất TM-DV nông thôn
538Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNgã 3 thôn Chiềng về thôn Lầu Nàng - Ranh giới đất nhà ông Liêm và ông Nhất thôn Đai Thôn (thửa 54-60 TBĐ 67)80.000----Đất TM-DV nông thôn
539Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Sơn và ông Ngọ thôn Đai Thôn (thửa 58-50 TBĐ 67) - Ranh giới đất ông Bút và ông Tiến thôn Đai Thôn (thửa 5-10 TBĐ 67)104.000----Đất TM-DV nông thôn
540Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Nhân thôn Đai Thôn (thửa 3 TBĐ 67) - Tới suối cạn đi về hướng cầu Gia Lai80.000----Đất TM-DV nông thôn
541Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ya LốpNgã ba cây nước thôn Đai Thôn - Giáp ngã tư đường 14C (thôn Đóng)88.000----Đất TM-DV nông thôn
542Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ya LốpGiáp ngã tư đường 14C (nhà ông Thắng thôn Đóng) - Ngã ba Trung Đoàn 73680.000----Đất TM-DV nông thôn
543Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpSau trụ sở UBND xã thửa đất số 78 tờ bản đồ ĐC 86-2 - Sau trường học64.000----Đất TM-DV nông thôn
544Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpThửa đất số 6 tờ bản đồ ĐC 86-1 - Ngã 4 đường ra đi thôn Dự72.000----Đất TM-DV nông thôn
545Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpThửa đất số 53 tờ bản đồ ĐC 79-1 đến thửa 67 - Đi về hướng chợ64.000----Đất TM-DV nông thôn
546Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ya Lốp-64.000----Đất TM-DV nông thôn
547Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgầm 59 - Ngã tư Trung Đoàn 73964.000----Đất TM-DV nông thôn
548Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư Trung đoàn 739 - Ngã tư khu QHTT xã136.000----Đất TM-DV nông thôn
549Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư khu QHTT xã - Hết khu QHTT xã176.000----Đất TM-DV nông thôn
550Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêHết khu QHTT xã - Ngã tư thôn 6112.000----Đất TM-DV nông thôn
551Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư thôn 6 - Đến ngã tư thôn 7, 10104.000----Đất TM-DV nông thôn
552Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư thôn 7, 10 - Giáp xã Ya Tờ Mốt96.000----Đất TM-DV nông thôn
553Huyện Ea SúpĐường trục 2 (đường số 2 khu quy hoạch trung tâm xã) - Xã Ia RVê-136.000----Đất TM-DV nông thôn
554Huyện Ea SúpĐường trục 3 (đường số 3 khu quy hoạch trung tâm xã) - Xã Ia RVê-128.000----Đất TM-DV nông thôn
555Huyện Ea SúpĐường trục 4 - Xã Ia RVêNgã tư đường trục 1 - Ngã tư đường trục 2144.000----Đất TM-DV nông thôn
556Huyện Ea SúpĐường trục 5 - Xã Ia RVêNgã tư đường trục 2 - Ngã tư đường trục 3104.000----Đất TM-DV nông thôn
557Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ia RVê-64.000----Đất TM-DV nông thôn
558Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanĐầu Cây xăng - Ngã tư (UBND xã)960.000----Đất SX-KD nông thôn
559Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanNgã tư (UBND xã) - Cầu Đắk Bùng660.000----Đất SX-KD nông thôn
560Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanCầu Đắk Bùng - Giáp đất 100 ha (đất đồng bào dân tộc tại chỗ 05 buôn)480.000----Đất SX-KD nông thôn
561Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanGiáp đất 100 ha (đất đồng bào dân tộc tại chỗ 05 buôn) - Giáp huyện Buôn Đôn180.000----Đất SX-KD nông thôn
562Huyện Ea SúpTỉnh lộ 1 - Xã Cư M'lanNgã tư đầu đất nhà ông Kỷ - Hết Cây xăng ( xã Cư M'Lan)960.000----Đất SX-KD nông thôn
563Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanNgã tư Đắk Bùng (UBND xã) - Hết đất nhà ông Trung570.000----Đất SX-KD nông thôn
564Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanHết đất nhà ông Trung - Cống ông Kiểu390.000----Đất SX-KD nông thôn
565Huyện Ea SúpĐường vành đai - Xã Cư M'lanCống ông Kiểu - Giáp thị trấn Ea Súp300.000----Đất SX-KD nông thôn
566Huyện Ea SúpĐường đi xã Ya Tờ Mốt - Xã Cư M'lanNgã tư Đắk Bùng (UBND xã) - Cầu Bà Mỹ480.000----Đất SX-KD nông thôn
567Huyện Ea SúpĐường đi huyện Cư M’gar - Xã Cư M'lanGiáp thị trấn Ea Súp - Trạm phân trường 3 - Công ty lâm nghiệp Chư Ma Lanh180.000----Đất SX-KD nông thôn
568Huyện Ea SúpNgã ba đường vào Xưởng Đức Liên - Xã Cư M'lanTỉnh lộ 1 - Vào tới 300m90.000----Đất SX-KD nông thôn
569Huyện Ea SúpĐường kênh chính tây - Xã Cư M'lanGiáp thị trấn Ea Súp - Cầu Bà Mỹ90.000----Đất SX-KD nông thôn
570Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Cư M'lan-72.000----Đất SX-KD nông thôn
571Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêCầu (giáp thị trấn Ea Súp) - Ngã 3 đường vào lò gạch ông Rinh480.000----Đất SX-KD nông thôn
572Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêNgã 3 đường vào lò gạch ông Rinh - Đường đi xóm đảo360.000----Đất SX-KD nông thôn
573Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêĐường đi xóm đảo - Cống kênh Chính Đông thôn 1300.000----Đất SX-KD nông thôn
574Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêCống kênh Chính Đông thôn 1 - Kênh N11 (thôn 1)420.000----Đất SX-KD nông thôn
575Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea LêKênh N11 (thôn 1) - Ngã 3 nhà ông Hồ Giác240.000----Đất SX-KD nông thôn
576Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Hồ Giác - Cầu Tịnh thôn 5480.000----Đất SX-KD nông thôn
577Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêCầu Tịnh thôn 5 - Ngã 3 nhà ông Tấn720.000----Đất SX-KD nông thôn
578Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Tấn - Cống Kênh N11 (thôn 6)540.000----Đất SX-KD nông thôn
579Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêCống Kênh N11 (thôn 6) - Ngã 3 đường đi thôn 16180.000----Đất SX-KD nông thôn
580Huyện Ea SúpĐường huyện - Xã Ea LêNgã 3 đường đi thôn 16 - Giáp xã Ea Rốk240.000----Đất SX-KD nông thôn
581Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêNgã ba (chợ Ea Lê) - Cống kênh N11 (thôn 5)420.000----Đất SX-KD nông thôn
582Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêCống kênh N11 (thôn 5) - Ngã ba nhà ông Thành360.000----Đất SX-KD nông thôn
583Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêNgã ba nhà ông Thành - Cống 18T (kênh Chính Đông)240.000----Đất SX-KD nông thôn
584Huyện Ea SúpĐường đi xã Cư K'Bang - Xã Ea LêRanh giới đất ông Mưa - Giáp xã Cư K'Bang180.000----Đất SX-KD nông thôn
585Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêTừ đầu đất nhà ông Lê Sỹ Tấn - Ngã 3 nhà ông Tư Mốc (thôn 8)90.000----Đất SX-KD nông thôn
586Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêTừ Hương Quê (nhà ông Tiến thôn 1) - Ngã 3 đi xưởng cưa (thôn 4)90.000----Đất SX-KD nông thôn
587Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêNgã 3 nhà ông Thi - Đường liên xã thôn 16 đi xã Cư Kbang90.000----Đất SX-KD nông thôn
588Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêRanh giới đất ông Đặng Tranh (thôn 5) - Cống kênh N11 (nhà bà Song thôn 6)120.000----Đất SX-KD nông thôn
589Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêRanh giới đất ông Luân (thôn 14) - Ngã 3 đi ngầm Ea Pốp90.000----Đất SX-KD nông thôn
590Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ea LêKênh chính Đông (thôn 9) - Ngã 4 thôn 12-15 đường liên xã đi xã Cư Kbang90.000----Đất SX-KD nông thôn
591Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ea Lê-60.000----Đất SX-KD nông thôn
592Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkGiáp xã Ea Lê - Ngã ba nhà ông Thanh Lệ300.000----Đất SX-KD nông thôn
593Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkNgã ba nhà ông Thanh Lệ - Hết nhà Ông Dạy420.000----Đất SX-KD nông thôn
594Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkHết nhà ông Dạy - Cầu Cây Sung480.000----Đất SX-KD nông thôn
595Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkCầu Cây Sung - Ngã tư (hết đất trụ sở UBND xã)2.700.000----Đất SX-KD nông thôn
596Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ea RốkNgã tư (hết đất trụ sở UBND xã) - Cầu qua sông Ea HLeo1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
597Huyện Ea SúpCác đường khác thuộc Trung tâm cụm xã Ea Rôk - Xã Ea Rốk-420.000----Đất SX-KD nông thôn
598Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkĐầu nhà ông Học Lượt - Cầu (nhà ông Nhượng)270.000----Đất SX-KD nông thôn
599Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkCầu ông Nhượng - Đường vào Tháp Chàm210.000----Đất SX-KD nông thôn
600Huyện Ea SúpĐường đi Tháp Chàm (thôn 5, 6) - Xã Ea RốkĐường vào Tháp Chàm - Cầu suối cạn thôn 5180.000----Đất SX-KD nông thôn
601Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkĐoạn từ ngã ba Quảng Đại - Cầu (nhà ông Nhật)270.000----Đất SX-KD nông thôn
602Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkCầu (nhà ông Nhật) - Đoạn từ đập tràn thôn 21, 22180.000----Đất SX-KD nông thôn
603Huyện Ea SúpĐường đi 737 - Xã Ea RốkĐoạn từ đập tràn thôn 21, 22 - Cầu xi măng qua xã Ya Tờ Mốt168.000----Đất SX-KD nông thôn
604Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ea Rốk-72.000----Đất SX-KD nông thôn
605Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ia JlơiCầu qua sông Ea HLeo - Ngã ba Công ty lâm nghiệp Ea H'Mơ (hiện nay là công ty cao su Phước Hòa)960.000----Đất SX-KD nông thôn
606Huyện Ea SúpĐường liên xã - Xã Ia JlơiNgã ba Công ty lâm nghiệp Ea H'Mơ (hiện nay là công ty cao su Phước Hòa) - Ngã ba đường đi buôn Ba Na180.000----Đất SX-KD nông thôn
607Huyện Ea SúpĐường đi Trung Đoàn 736 - Xã Ia JlơiNgã ba Công ty lâm nghiệp Ya Lốp - Suối cây số 9 (ranh giới địa giới hành chính xã Ya Lốp)48.000----Đất SX-KD nông thôn
608Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Ia JlơiNgã ba đường đi buôn Ba Na - Hết khu dân cư buôn Ba Na48.000----Đất SX-KD nông thôn
609Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ia Jlơi-48.000----Đất SX-KD nông thôn
610Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungGiáp thị trấn Ea Súp - Ngã ba đường vào nhà ông Thuận210.000----Đất SX-KD nông thôn
611Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungNgã ba đường vào nhà ông Thuận - Ngã ba đường đi Ea Ôi300.000----Đất SX-KD nông thôn
612Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ea BungNgã ba đường đi Ea Ôi - Giáp xã Ya Tờ Mốt (cầu sắt)150.000----Đất SX-KD nông thôn
613Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ea BungNgã ba đường đi Ea Ôi - Giáp xã Ya Tờ Mốt (cầu xây)144.000----Đất SX-KD nông thôn
614Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ea BungGiáp thị trấn Ea Súp (cống tràn suối tre) - Giáp trục 2150.000----Đất SX-KD nông thôn
615Huyện Ea SúpĐường trục 4 - Xã Ea BungNhà bà Nguyễn Thị Mười (ngã ba thôn 10) - Giáp ranh giới xã Cư M'lan120.000----Đất SX-KD nông thôn
616Huyện Ea SúpĐường vành đai Trung tâm Xã - Xã Ea BungNhà ông Uynh thôn 3 - Nhà ông Phòng thôn 490.000----Đất SX-KD nông thôn
617Huyện Ea SúpĐường vành đai Trung tâm Xã - Xã Ea BungNhà bà Nhâm thôn 10 - Nhà ông Đào thôn 1090.000----Đất SX-KD nông thôn
618Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (Đã bê tông hóa, nhựa hóa) - Xã Ea Bung-60.000----Đất SX-KD nông thôn
619Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại (Đường cấp phối, đường đất) - Xã Ea Bung-54.000----Đất SX-KD nông thôn
620Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtGiáp xã Ea Bung (cầu xây thôn 10) - Ngã ba thôn 7 (nhà ông Trung)180.000----Đất SX-KD nông thôn
621Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtNgã ba thôn 7 (nhà ông Trung) - Hết Trường THCS Lê Quý Đôn300.000----Đất SX-KD nông thôn
622Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya Tờ MốtHết ranh giới đất Trường THCS Lê Quý Đôn - Hết khu dân cư thôn 12120.000----Đất SX-KD nông thôn
623Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtGiáp xã Ea Bung cầu sắt đội 9 - Hết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuẩn132.000----Đất SX-KD nông thôn
624Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtHết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuẩn - Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Tô Vấn144.000----Đất SX-KD nông thôn
625Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya Tờ MốtHết ranh giới đất nhà ông Hoàng Tô Vấn - Giáp trục 1180.000----Đất SX-KD nông thôn
626Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ya Tờ Mốt-48.000----Đất SX-KD nông thôn
627Huyện Ea SúpĐường trục chính - Xã Cư K'BangGiáp xã Ea Lê - Cầu xây (Trạm Y tế)120.000----Đất SX-KD nông thôn
628Huyện Ea SúpĐường trục chính - Xã Cư K'BangCầu xây (Trạm y tế) - Ngã ba thôn 4A180.000----Đất SX-KD nông thôn
629Huyện Ea SúpĐường Liên xã - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Cù Văn Toan - Hết ranh giới đất nhà ông Lập84.000----Đất SX-KD nông thôn
630Huyện Ea SúpĐường Liên xã - Xã Cư K'BangĐầu thôn 10 - Cuối thôn 15 (Giáp xã Ea Rốk )84.000----Đất SX-KD nông thôn
631Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Tuynh - Hết ranh giới đất nhà ông Dũng84.000----Đất SX-KD nông thôn
632Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Thao - Hết ranh giới đất nhà bà Bế Thị Thì84.000----Đất SX-KD nông thôn
633Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Bảo - Hết ranh giới đất nhà ông Việt84.000----Đất SX-KD nông thôn
634Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangRanh giới đất nhà ông Tuấn - Hết ranh giới đất nhà ông Phiều66.000----Đất SX-KD nông thôn
635Huyện Ea SúpĐường liên thôn - Xã Cư K'BangĐường từ nhà ông Thuần (thôn 11) - Hết thôn 6 xã Cư Kbang84.000----Đất SX-KD nông thôn
636Huyện Ea SúpĐường trục thôn 15 - Xã Cư K'BangNgã 4 hộ Lý Seo Cớ qua trường Lê Hồng Phong - Hộ ông Giàng Seo Củi90.000----Đất SX-KD nông thôn
637Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Cư K'Bang-60.000----Đất SX-KD nông thôn
638Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpThôn Vùng, thôn Dự, thôn Thanh Phú - Hết ranh giới ông Trần Văn Út thôn chợ Lách60.000----Đất SX-KD nông thôn
639Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã ba thôn chợ lách hết ranh giới ông Châu thửa 15, Tbđ 57 - Ngã ba thôn Quý Mùi60.000----Đất SX-KD nông thôn
640Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Tây thôn Đoàn - Giáp ranh giới ông Tưởng đi về hướng thôn Vùng78.000----Đất SX-KD nông thôn
641Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpRanh giới đất bà Bé thôn Đoàn - Giáp suối cạn về thôn Trung72.000----Đất SX-KD nông thôn
642Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã tư thôn Đoàn ranh giới đất ông Phương và ông Thành (thửa đất số 42-48 tờ bản đồ 91) - Ngã ba Trạm xá kéo dài 600 m về Trung Đoàn 736120.000----Đất SX-KD nông thôn
643Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã ba bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 737 - Kéo dài 500m đi về thôn Dự96.000----Đất SX-KD nông thôn
644Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNgã tư thôn Đoàn - Ranh giới đất nhà ông Sinh kéo dài 250m108.000----Đất SX-KD nông thôn
645Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ya LốpNhà ông Tài (thôn Chiềng) - Qua đường 14C kéo dài tới cống khu nhà ngập72.000----Đất SX-KD nông thôn
646Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNgã ba thôn Nhạp - Cống giáp ranh thôn Đừng60.000----Đất SX-KD nông thôn
647Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNhà ông Thanh (thửa 43 TBĐ 82) thôn Chiềng - giáp nhà ông Quy Thôn Chiềng72.000----Đất SX-KD nông thôn
648Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpNgã 3 thôn Chiềng về thôn Lầu Nàng - Ranh giới đất nhà ông Liêm và ông Nhất thôn Đai Thôn (thửa 54-60 TBĐ 67)60.000----Đất SX-KD nông thôn
649Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Sơn và ông Ngọ thôn Đai Thôn (thửa 58-50 TBĐ 67) - Ranh giới đất ông Bút và ông Tiến thôn Đai Thôn (thửa 5-10 TBĐ 67)78.000----Đất SX-KD nông thôn
650Huyện Ea SúpĐường trục 2 - Xã Ya LốpRanh giới đất ông Nhân thôn Đai Thôn (thửa 3 TBĐ 67) - Tới suối cạn đi về hướng cầu Gia Lai60.000----Đất SX-KD nông thôn
651Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ya LốpNgã ba cây nước thôn Đai Thôn - Giáp ngã tư đường 14C (thôn Đóng)66.000----Đất SX-KD nông thôn
652Huyện Ea SúpĐường trục 3 - Xã Ya LốpGiáp ngã tư đường 14C (nhà ông Thắng thôn Đóng) - Ngã ba Trung Đoàn 73660.000----Đất SX-KD nông thôn
653Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpSau trụ sở UBND xã thửa đất số 78 tờ bản đồ ĐC 86-2 - Sau trường học48.000----Đất SX-KD nông thôn
654Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpThửa đất số 6 tờ bản đồ ĐC 86-1 - Ngã 4 đường ra đi thôn Dự54.000----Đất SX-KD nông thôn
655Huyện Ea SúpKhu trung tâm xã - Xã Ya LốpThửa đất số 53 tờ bản đồ ĐC 79-1 đến thửa 67 - Đi về hướng chợ48.000----Đất SX-KD nông thôn
656Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ya Lốp-48.000----Đất SX-KD nông thôn
657Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgầm 59 - Ngã tư Trung Đoàn 73948.000----Đất SX-KD nông thôn
658Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư Trung đoàn 739 - Ngã tư khu QHTT xã102.000----Đất SX-KD nông thôn
659Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư khu QHTT xã - Hết khu QHTT xã132.000----Đất SX-KD nông thôn
660Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêHết khu QHTT xã - Ngã tư thôn 684.000----Đất SX-KD nông thôn
661Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư thôn 6 - Đến ngã tư thôn 7, 1078.000----Đất SX-KD nông thôn
662Huyện Ea SúpĐường trục 1 - Xã Ia RVêNgã tư thôn 7, 10 - Giáp xã Ya Tờ Mốt72.000----Đất SX-KD nông thôn
663Huyện Ea SúpĐường trục 2 (đường số 2 khu quy hoạch trung tâm xã) - Xã Ia RVê-102.000----Đất SX-KD nông thôn
664Huyện Ea SúpĐường trục 3 (đường số 3 khu quy hoạch trung tâm xã) - Xã Ia RVê-96.000----Đất SX-KD nông thôn
665Huyện Ea SúpĐường trục 4 - Xã Ia RVêNgã tư đường trục 1 - Ngã tư đường trục 2108.000----Đất SX-KD nông thôn
666Huyện Ea SúpĐường trục 5 - Xã Ia RVêNgã tư đường trục 2 - Ngã tư đường trục 378.000----Đất SX-KD nông thôn
667Huyện Ea SúpKhu dân cư còn lại - Xã Ia RVê-48.000----Đất SX-KD nông thôn
668Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư M'lanGồm cánh đồng lúa tại thôn 4, 5, 6. -17.500----Đất trồng lúa
669Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư M'lanCác khu vực còn lại -16.100----Đất trồng lúa
670Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea LêThôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19. -18.900----Đất trồng lúa
671Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea LêGồm cánh đồng các thôn 13, 14, 18. -16.800----Đất trồng lúa
672Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea LêCác khu vực còn lại. -15.400----Đất trồng lúa
673Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea RốkGồm cánh đồng lúa các thôn 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 -15.400----Đất trồng lúa
674Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea RốkGồm cánh đồng lúa các thôn 5, 6, 7, 8, 15, 19, 20 -14.000----Đất trồng lúa
675Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea RốkGồm cánh đồng lúa các thôn 16, 21, 22 và các khu vực còn lại -11.200----Đất trồng lúa
676Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ia JlơiCánh đồng lúa buôn Ba Na -14.000----Đất trồng lúa
677Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ia JlơiCác khu vực còn lại. -11.900----Đất trồng lúa
678Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea BungGồm cánh đồng lúa các thôn 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 -17.500----Đất trồng lúa
679Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea BungGồm cánh đồng lúa các thôn 1, 5, 6 -15.400----Đất trồng lúa
680Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea BungCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
681Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ya Tờ MốtGồm cánh đồng lúa tại thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -15.400----Đất trồng lúa
682Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ya Tờ MốtCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
683Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư K’BangGồm cánh đồng ven trục đường liên huyện Ea Súp - Ea H'leo -14.000----Đất trồng lúa
684Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư K’BangGồm cánh đồng lúa các thôn 1, 2, 3, 4A, 4B, 11, 12 -11.900----Đất trồng lúa
685Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư K’BangCác khu vực còn lại -10.500----Đất trồng lúa
686Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Ia LốpThôn Đoàn (khu vực trung tâm xã) -11.900----Đất trồng lúa
687Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Ia LốpCác thôn đội còn lại -10.500----Đất trồng lúa
688Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - la RVêThôn 12, 13, 14. -11.900----Đất trồng lúa
689Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - la RVêCác khu vực còn lại -10.500----Đất trồng lúa
690Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Thị trấn Ea SúpTổ dân phố Thành Công, Thắng Lợi, Đoàn Kết, Thống Nhất, Hòa Bình, Buôn A1, Buôn A1, Buôn B1, Buôn B2 và Buôn C -19.600----Đất trồng lúa
691Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 1 vụ - Thị trấn Ea SúpCác khu vực còn lại -18.200----Đất trồng lúa
692Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư M'lanGồm cánh đồng lúa tại thôn 4, 5, 6. -25.000----Đất trồng lúa
693Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư M'lanCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng lúa
694Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea LêThôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19. -27.000----Đất trồng lúa
695Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea LêGồm cánh đồng các thôn 13, 14, 18. -24.000----Đất trồng lúa
696Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea LêCác khu vực còn lại. -22.000----Đất trồng lúa
697Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea RốkGồm cánh đồng lúa các thôn 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 -22.000----Đất trồng lúa
698Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea RốkGồm cánh đồng lúa các thôn 5, 6, 7, 8, 15, 19, 20 -20.000----Đất trồng lúa
699Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea RốkGồm cánh đồng lúa các thôn 16, 21, 22 và các khu vực còn lại -16.000----Đất trồng lúa
700Huyện Ea SúpGiá đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ia JlơiCánh đồng lúa buôn Ba Na -20.000----Đất trồng lúa

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap