Bảng giá đất huyện Đắk R’lấp – tỉnh Đắk Nông

0 5.136

Bảng giá đất huyện Đắk R’lấp – tỉnh Đắk Nông mới nhất theo Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


1. Căn cứ pháp lý

– Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020–2024)

– Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (được sửa đổi tại Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Đắk R’lấp – tỉnh Đắk Nông

3. Bảng giá đất huyện Đắk R’lấp – tỉnh Đắk Nông mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Được thể hiện chi tiết tại bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

3.2. Bảng giá đất huyện Đắk R’lấp – tỉnh Đắk Nông

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Đắk R'lấpĐắk RuĐất ở các khu dân cư còn lại -48.000----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Đắk R'lấpĐắk RuĐất ở các khu dân cư còn lại -64.000----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Đắk R'lấpĐắk RuĐất ở các khu dân cư còn lại -80.000----Đất ở nông thôn
4Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Phú - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Phan Văn Được180.000----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Phú - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Phan Văn Được240.000----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Phú - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Phan Văn Được300.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Đắk R'lấpĐường vào thao trường huấn luyện của xã - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuGiáp Quốc lộ 14 - Km 1150.000----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Đắk R'lấpĐường vào thao trường huấn luyện của xã - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuGiáp Quốc lộ 14 - Km 1200.000----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Đắk R'lấpĐường vào thao trường huấn luyện của xã - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuGiáp Quốc lộ 14 - Km 1250.000----Đất ở nông thôn
10Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà thờ - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp hồ thôn 6192.000----Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà thờ - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp hồ thôn 6256.000----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà thờ - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp hồ thôn 6320.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm 2 + 500 - Ranh giới xã Đắk Sin150.000----Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm 2 + 500 - Ranh giới xã Đắk Sin200.000----Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm 2 + 500 - Ranh giới xã Đắk Sin250.000----Đất ở nông thôn
16Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm 1 - Km 2 + 500150.000----Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm 1 - Km 2 + 500200.000----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm 1 - Km 2 + 500250.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín) - Km 1150.000----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín) - Km 1200.000----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lập - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín) - Km 1250.000----Đất ở nông thôn
22Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quán chín - Cầu Sập180.000----Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quán chín - Cầu Sập240.000----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quán chín - Cầu Sập300.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quán chín - Giáp Tỉnh lộ 5180.000----Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quán chín - Giáp Tỉnh lộ 5240.000----Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quán chín - Giáp Tỉnh lộ 5300.000----Đất ở nông thôn
28Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 + 500 - Ngã ba Quán chín240.000----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 + 500 - Ngã ba Quán chín320.000----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 + 500 - Ngã ba Quán chín400.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín) - Km0 + 500180.000----Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín) - Km0 + 500240.000----Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 8 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Cầu 2 ranh giới xã Quảng Tín) - Km0 + 500300.000----Đất ở nông thôn
34Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lợi - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 500180.000----Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lợi - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 500240.000----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn Tân Lợi - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuKm0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 500300.000----Đất ở nông thôn
37Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I - Thủy điện Đắk Ru120.000----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I - Thủy điện Đắk Ru160.000----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I - Thủy điện Đắk Ru200.000----Đất ở nông thôn
40Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào cầu treo - Giáp ranh giới xã Đắk Ngo150.000----Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào cầu treo - Giáp ranh giới xã Đắk Ngo200.000----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào cầu treo - Giáp ranh giới xã Đắk Ngo250.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào thôn Tân Lợi - Ngã ba đường vào cầu treo180.000----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào thôn Tân Lợi - Ngã ba đường vào cầu treo240.000----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào thôn Tân Lợi - Ngã ba đường vào cầu treo300.000----Đất ở nông thôn
46Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I - Ngã ba đường vào thôn Tân Lợi210.000----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I - Ngã ba đường vào thôn Tân Lợi280.000----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I - Ngã ba đường vào thôn Tân Lợi350.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I300.000----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I400.000----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Đắk R'lấpĐường vào E720 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba nhà văn hóa Bon Bu Srê I500.000----Đất ở nông thôn
52Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuĐường vào 3,7 ha - Trụ điện 500 KV120.000----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuĐường vào 3,7 ha - Trụ điện 500 KV160.000----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuĐường vào 3,7 ha - Trụ điện 500 KV200.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú - Hết thôn Tân Phú180.000----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú - Hết thôn Tân Phú240.000----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba đường vào thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú - Hết thôn Tân Phú300.000----Đất ở nông thôn
58Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuĐập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến - Ngã ba đường vào thôn Đoàn Kết120.000----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuĐập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến - Ngã ba đường vào thôn Đoàn Kết160.000----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuĐập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến - Ngã ba đường vào thôn Đoàn Kết200.000----Đất ở nông thôn
61Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú - Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến180.000----Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú - Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến240.000----Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba thôn Đoàn Kết, Tân Bình, Tân Tiến, Tân Phú - Đập Đắk Ru 2 thôn Tân Tiến300.000----Đất ở nông thôn
64Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuTà luy âm -300.000----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuTà luy âm -400.000----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuTà luy âm -500.000----Đất ở nông thôn
67Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuTà luy dương -420.000----Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuTà luy dương -560.000----Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trung tâm Kinh tế mới Đắk Ru - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuTà luy dương -700.000----Đất ở nông thôn
70Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuCầu số 1 - Cầu số 3 (giáp xã Hưng Bình)180.000----Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuCầu số 1 - Cầu số 3 (giáp xã Hưng Bình)240.000----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuCầu số 1 - Cầu số 3 (giáp xã Hưng Bình)300.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba cửa rừng + 200m - Cầu số 1270.000----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba cửa rừng + 200m - Cầu số 1360.000----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba cửa rừng + 200m - Cầu số 1450.000----Đất ở nông thôn
76Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba cửa rừng + 200m360.000----Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba cửa rừng + 200m480.000----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Đường nhánh chính tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Đắk RuNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba cửa rừng + 200m600.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m - Ranh giới tỉnh Bình Phước780.000----Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m - Ranh giới tỉnh Bình Phước1.040.000----Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m - Ranh giới tỉnh Bình Phước1.300.000----Đất ở nông thôn
82Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 885 (Quốc lộ 14) - Cột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m900.000----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 885 (Quốc lộ 14) - Cột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 885 (Quốc lộ 14) - Cột mốc 886 (Quốc lộ 14) + 400m1.500.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m - Cột mốc 885 (Quốc lộ 14)780.000----Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m - Cột mốc 885 (Quốc lộ 14)1.040.000----Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m - Cột mốc 885 (Quốc lộ 14)1.300.000----Đất ở nông thôn
88Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m - Cột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m - Cột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuCột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m - Cột mốc 883 (Quốc lộ 14) + 500m2.000.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuRanh giới xã Quảng Tín - Cột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m780.000----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuRanh giới xã Quảng Tín - Cột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m1.040.000----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Đắk RuRanh giới xã Quảng Tín - Cột mốc 882 (Quốc lộ 14) + 50m1.300.000----Đất ở nông thôn
94Huyện Đắk R'lấpQuảng TínĐất ở các khu dân cư còn lại -48.000----Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Đắk R'lấpQuảng TínĐất ở các khu dân cư còn lại -64.000----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Đắk R'lấpQuảng TínĐất ở các khu dân cư còn lại -80.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Đắk R'lấpĐường bên cạnh chợ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường300.000----Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Đắk R'lấpĐường bên cạnh chợ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường400.000----Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Đắk R'lấpĐường bên cạnh chợ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường500.000----Đất ở nông thôn
100Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 1 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường210.000----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 1 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường280.000----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 1 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường350.000----Đất ở nông thôn
103Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Công ty Gia Mỹ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 1000 m210.000----Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Công ty Gia Mỹ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 1000 m280.000----Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Công ty Gia Mỹ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 1000 m350.000----Đất ở nông thôn
106Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà Hùng Hương - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 1500 m210.000----Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà Hùng Hương - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 1500 m280.000----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà Hùng Hương - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km0 + 1500 m350.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 1 thôn 3 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường210.000----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 1 thôn 3 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường280.000----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 1 thôn 3 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường350.000----Đất ở nông thôn
112Huyện Đắk R'lấpĐường nhánh thôn 3 tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường210.000----Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Đắk R'lấpĐường nhánh thôn 3 tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường280.000----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Đắk R'lấpĐường nhánh thôn 3 tiếp giáp Quốc lộ 14 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường350.000----Đất ở nông thôn
115Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 4 thôn 2 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường180.000----Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 4 thôn 2 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường240.000----Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 4 thôn 2 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường300.000----Đất ở nông thôn
118Huyện Đắk R'lấpNgã ba vào đội lâm trường cũ - Xã Quảng TínNgã ba mộ Tám Của - Hết đường180.000----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Đắk R'lấpNgã ba vào đội lâm trường cũ - Xã Quảng TínNgã ba mộ Tám Của - Hết đường240.000----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Đắk R'lấpNgã ba vào đội lâm trường cũ - Xã Quảng TínNgã ba mộ Tám Của - Hết đường300.000----Đất ở nông thôn
121Huyện Đắk R'lấpNgã ba vào đội lâm trường cũ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Đất nhà ông Phạm Trọng Đức300.000----Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Đắk R'lấpNgã ba vào đội lâm trường cũ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Đất nhà ông Phạm Trọng Đức400.000----Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Đắk R'lấpNgã ba vào đội lâm trường cũ - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Đất nhà ông Phạm Trọng Đức500.000----Đất ở nông thôn
124Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínSuối Đắk R'Lấp - Hết nhà bà Nguyễn Thị Vịnh (Sađacô)180.000----Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínSuối Đắk R'Lấp - Hết nhà bà Nguyễn Thị Vịnh (Sađacô)240.000----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínSuối Đắk R'Lấp - Hết nhà bà Nguyễn Thị Vịnh (Sađacô)300.000----Đất ở nông thôn
127Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínSuối Đắk R'Lấp - Suối Đắk Nguyên180.000----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínSuối Đắk R'Lấp - Suối Đắk Nguyên240.000----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínSuối Đắk R'Lấp - Suối Đắk Nguyên300.000----Đất ở nông thôn
130Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínHội trường thôn 5 - Suối Đắk R'Lấp240.000----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínHội trường thôn 5 - Suối Đắk R'Lấp320.000----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínHội trường thôn 5 - Suối Đắk R'Lấp400.000----Đất ở nông thôn
133Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hội trường thôn 5330.000----Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hội trường thôn 5440.000----Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Đắk R'lấpNgã ba thôn 5 đi Đắk Ngo - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hội trường thôn 5550.000----Đất ở nông thôn
136Huyện Đắk R'lấpNgã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường - Xã Quảng TínHết đất nhà ông Vinh - Hết đường180.000----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Đắk R'lấpNgã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường - Xã Quảng TínHết đất nhà ông Vinh - Hết đường240.000----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Đắk R'lấpNgã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường - Xã Quảng TínHết đất nhà ông Vinh - Hết đường300.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Đắk R'lấpNgã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 + đến nhà ông Nguyễn Đình Vinh300.000----Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Đắk R'lấpNgã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 + đến nhà ông Nguyễn Đình Vinh400.000----Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Đắk R'lấpNgã ba Công ty cà phê Đắk Nông đến hết đường - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 + đến nhà ông Nguyễn Đình Vinh500.000----Đất ở nông thôn
142Huyện Đắk R'lấpĐường bon Bù Đách - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường180.000----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Đắk R'lấpĐường bon Bù Đách - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường240.000----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Đắk R'lấpĐường bon Bù Đách - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đường300.000----Đất ở nông thôn
145Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínCầu sắt Sađacô - Ngã ba trường Hà Huy Tập (thôn Sađacô)180.000----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínCầu sắt Sađacô - Ngã ba trường Hà Huy Tập (thôn Sađacô)240.000----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínCầu sắt Sađacô - Ngã ba trường Hà Huy Tập (thôn Sađacô)300.000----Đất ở nông thôn
148Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínNgã ba bon Ol Bu Tung - Cầu sắt Sađacô180.000----Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínNgã ba bon Ol Bu Tung - Cầu sắt Sađacô240.000----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínNgã ba bon Ol Bu Tung - Cầu sắt Sađacô300.000----Đất ở nông thôn
151Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Ngã ba bon Ol Bu Tung240.000----Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Ngã ba bon Ol Bu Tung320.000----Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (bon O1) - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Ngã ba bon Ol Bu Tung400.000----Đất ở nông thôn
154Huyện Đắk R'lấpĐường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka - Xã Quảng TínCầu 1 - Cầu 2 xã Đắk Ru180.000----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Đắk R'lấpĐường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka - Xã Quảng TínCầu 1 - Cầu 2 xã Đắk Ru240.000----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Đắk R'lấpĐường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka - Xã Quảng TínCầu 1 - Cầu 2 xã Đắk Ru300.000----Đất ở nông thôn
157Huyện Đắk R'lấpĐường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka - Xã Quảng TínKm 0 Quốc lộ 14 - Cầu 1240.000----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Đắk R'lấpĐường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka - Xã Quảng TínKm 0 Quốc lộ 14 - Cầu 1320.000----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Đắk R'lấpĐường ngã ba bon Bù Bia đi Đắk Ka - Xã Quảng TínKm 0 Quốc lộ 14 - Cầu 1400.000----Đất ở nông thôn
160Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínHết đất nhà ông Trí - Giáp ranh xã Đắk Sin180.000----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínHết đất nhà ông Trí - Giáp ranh xã Đắk Sin240.000----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínHết đất nhà ông Trí - Giáp ranh xã Đắk Sin300.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínKm 0+200m - Hết đất nhà ông Trí300.000----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínKm 0+200m - Hết đất nhà ông Trí400.000----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínKm 0+200m - Hết đất nhà ông Trí500.000----Đất ở nông thôn
166Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 +200m420.000----Đất SX-KD nông thôn
167Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 +200m560.000----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Đắk R'lấpĐường xã Đắk Sin thôn 10 - Xã Quảng TínKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 +200m700.000----Đất ở nông thôn
169Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba đi đường vào tổ 5 thôn 5 hết nhà ông Hùng Hương - Đến giáp xã Đắk Ru900.000----Đất SX-KD nông thôn
170Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba đi đường vào tổ 5 thôn 5 hết nhà ông Hùng Hương - Đến giáp xã Đắk Ru1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
171Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba đi đường vào tổ 5 thôn 5 hết nhà ông Hùng Hương - Đến giáp xã Đắk Ru1.500.000----Đất ở nông thôn
172Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba đi vào đường Đắk Ngo thôn 5 - Ngã ba đường vào tổ 5 thôn 51.800.000----Đất SX-KD nông thôn
173Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba đi vào đường Đắk Ngo thôn 5 - Ngã ba đường vào tổ 5 thôn 52.400.000----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba đi vào đường Đắk Ngo thôn 5 - Ngã ba đường vào tổ 5 thôn 53.000.000----Đất ở nông thôn
175Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba vào đường bon Bù Đách - Ngã ba đi đường vào Đắk Ngo900.000----Đất SX-KD nông thôn
176Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba vào đường bon Bù Đách - Ngã ba đi đường vào Đắk Ngo1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
177Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba vào đường bon Bù Đách - Ngã ba đi đường vào Đắk Ngo1.500.000----Đất ở nông thôn
178Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 (Tà Iuy âm) - Xã Quảng TínHết ngã ba vào tổ 1 thôn 5 - Hết ngã ba bon Bù Đách300.000----Đất SX-KD nông thôn
179Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 (Tà Iuy âm) - Xã Quảng TínHết ngã ba vào tổ 1 thôn 5 - Hết ngã ba bon Bù Đách400.000----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 (Tà Iuy âm) - Xã Quảng TínHết ngã ba vào tổ 1 thôn 5 - Hết ngã ba bon Bù Đách500.000----Đất ở nông thôn
181Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 (Tà luy dương) - Xã Quảng TínHết ngã ba vào tổ 1 thôn 4 - Hết ngã ba bon Bù Đách600.000----Đất SX-KD nông thôn
182Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 (Tà luy dương) - Xã Quảng TínHết ngã ba vào tổ 1 thôn 4 - Hết ngã ba bon Bù Đách800.000----Đất TM-DV nông thôn
183Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 (Tà luy dương) - Xã Quảng TínHết ngã ba vào tổ 1 thôn 4 - Hết ngã ba bon Bù Đách1.000.000----Đất ở nông thôn
184Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông - Hết ngã ba vào tổ 1 thôn 3720.000----Đất SX-KD nông thôn
185Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông - Hết ngã ba vào tổ 1 thôn 3960.000----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínNgã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông - Hết ngã ba vào tổ 1 thôn 31.200.000----Đất ở nông thôn
187Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínRanh giới xã Kiến Thành - Ngã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
188Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínRanh giới xã Kiến Thành - Ngã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
189Huyện Đắk R'lấpQuốc lộ 14 - Xã Quảng TínRanh giới xã Kiến Thành - Ngã ba hết trụ sở Công ty cà phê Đắk Nông2.000.000----Đất ở nông thôn
190Huyện Đắk R'lấpNghĩa ThắngĐất ở các khu dân cư còn lại -48.000----Đất SX-KD nông thôn
191Huyện Đắk R'lấpNghĩa ThắngĐất ở các khu dân cư còn lại -64.000----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Đắk R'lấpNghĩa ThắngĐất ở các khu dân cư còn lại -80.000----Đất ở nông thôn
193Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Muông - Giáp xã Kiến Thành150.000----Đất SX-KD nông thôn
194Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Muông - Giáp xã Kiến Thành200.000----Đất TM-DV nông thôn
195Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Muông - Giáp xã Kiến Thành250.000----Đất ở nông thôn
196Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba đập tràn Quảng Chánh - Hết nhà ông Nghĩa210.000----Đất SX-KD nông thôn
197Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba đập tràn Quảng Chánh - Hết nhà ông Nghĩa280.000----Đất TM-DV nông thôn
198Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba đập tràn Quảng Chánh - Hết nhà ông Nghĩa350.000----Đất ở nông thôn
199Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà bà Phúc - Hết khu tập thể giáo viên trường cấp 2150.000----Đất SX-KD nông thôn
200Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà bà Phúc - Hết khu tập thể giáo viên trường cấp 2200.000----Đất TM-DV nông thôn
201Huyện Đắk R'lấpĐường nội thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà bà Phúc - Hết khu tập thể giáo viên trường cấp 2250.000----Đất ở nông thôn
202Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Điểu Thơ - Ngã ba nhà ông Cường (thôn Quảng Bình)120.000----Đất SX-KD nông thôn
203Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Điểu Thơ - Ngã ba nhà ông Cường (thôn Quảng Bình)160.000----Đất TM-DV nông thôn
204Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Điểu Thơ - Ngã ba nhà ông Cường (thôn Quảng Bình)200.000----Đất ở nông thôn
205Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Trường Trần Quốc Toản - Nhà ông Tuấn (thôn Quảng Lợi)150.000----Đất SX-KD nông thôn
206Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Trường Trần Quốc Toản - Nhà ông Tuấn (thôn Quảng Lợi)200.000----Đất TM-DV nông thôn
207Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Trường Trần Quốc Toản - Nhà ông Tuấn (thôn Quảng Lợi)250.000----Đất ở nông thôn
208Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Bưu điện - Ngã ba Trường Trần Quốc Toản150.000----Đất SX-KD nông thôn
209Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Bưu điện - Ngã ba Trường Trần Quốc Toản200.000----Đất TM-DV nông thôn
210Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Bưu điện - Ngã ba Trường Trần Quốc Toản250.000----Đất ở nông thôn
211Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà bà Tươi - Ngã ba Trường Trần Quốc Toản120.000----Đất SX-KD nông thôn
212Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà bà Tươi - Ngã ba Trường Trần Quốc Toản160.000----Đất TM-DV nông thôn
213Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà bà Tươi - Ngã ba Trường Trần Quốc Toản200.000----Đất ở nông thôn
214Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế - Nhà ông Hùng (thôn Quảng Trung)150.000----Đất SX-KD nông thôn
215Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế - Nhà ông Hùng (thôn Quảng Trung)200.000----Đất TM-DV nông thôn
216Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế - Nhà ông Hùng (thôn Quảng Trung)250.000----Đất ở nông thôn
217Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nghĩa địa Quảng Chánh - Đập Quảng Thuận (lò mổ)120.000----Đất SX-KD nông thôn
218Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nghĩa địa Quảng Chánh - Đập Quảng Thuận (lò mổ)160.000----Đất TM-DV nông thôn
219Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nghĩa địa Quảng Chánh - Đập Quảng Thuận (lò mổ)200.000----Đất ở nông thôn
220Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngTrường cấp III (đường dưới) - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa120.000----Đất SX-KD nông thôn
221Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngTrường cấp III (đường dưới) - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa160.000----Đất TM-DV nông thôn
222Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngTrường cấp III (đường dưới) - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa200.000----Đất ở nông thôn
223Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Tiến nhà bà Minh - Hết nhà ông Mầu120.000----Đất SX-KD nông thôn
224Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Tiến nhà bà Minh - Hết nhà ông Mầu160.000----Đất TM-DV nông thôn
225Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Tiến nhà bà Minh - Hết nhà ông Mầu200.000----Đất ở nông thôn
226Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Tiến nhà ông Thái - Cống nước nhà ông Hồng120.000----Đất SX-KD nông thôn
227Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Tiến nhà ông Thái - Cống nước nhà ông Hồng160.000----Đất TM-DV nông thôn
228Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Tiến nhà ông Thái - Cống nước nhà ông Hồng200.000----Đất ở nông thôn
229Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Chánh - Hết nhà ông Mao120.000----Đất SX-KD nông thôn
230Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Chánh - Hết nhà ông Mao160.000----Đất TM-DV nông thôn
231Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Quảng Chánh - Hết nhà ông Mao200.000----Đất ở nông thôn
232Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế - Xóm mít giáp ranh Đạo Nghĩa120.000----Đất SX-KD nông thôn
233Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế - Xóm mít giáp ranh Đạo Nghĩa160.000----Đất TM-DV nông thôn
234Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế - Xóm mít giáp ranh Đạo Nghĩa200.000----Đất ở nông thôn
235Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Hai Bé - Ngã ba rẫy vườn ông Bốn Vương150.000----Đất SX-KD nông thôn
236Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Hai Bé - Ngã ba rẫy vườn ông Bốn Vương200.000----Đất TM-DV nông thôn
237Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Hai Bé - Ngã ba rẫy vườn ông Bốn Vương250.000----Đất ở nông thôn
238Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngVườn rẫy ông Tín - Ngã ba Hai Bé210.000----Đất SX-KD nông thôn
239Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngVườn rẫy ông Tín - Ngã ba Hai Bé280.000----Đất TM-DV nông thôn
240Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngVườn rẫy ông Tín - Ngã ba Hai Bé350.000----Đất ở nông thôn
241Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Nhanh - Vườn rẫy ông Tín210.000----Đất SX-KD nông thôn
242Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Nhanh - Vườn rẫy ông Tín280.000----Đất TM-DV nông thôn
243Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Nhanh - Vườn rẫy ông Tín350.000----Đất ở nông thôn
244Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Pi Nao III + 200m - Nhà ông Nhanh210.000----Đất SX-KD nông thôn
245Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Pi Nao III + 200m - Nhà ông Nhanh280.000----Đất TM-DV nông thôn
246Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Pi Nao III + 200m - Nhà ông Nhanh350.000----Đất ở nông thôn
247Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Lâm - Trường cấp III (đường dưới)270.000----Đất SX-KD nông thôn
248Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Lâm - Trường cấp III (đường dưới)360.000----Đất TM-DV nông thôn
249Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Lâm - Trường cấp III (đường dưới)450.000----Đất ở nông thôn
250Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba chợ - Cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa300.000----Đất SX-KD nông thôn
251Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba chợ - Cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa400.000----Đất TM-DV nông thôn
252Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba chợ - Cầu Quảng Phước Đạo Nghĩa500.000----Đất ở nông thôn
253Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh) - Ngã ba Quảng Chánh180.000----Đất SX-KD nông thôn
254Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh) - Ngã ba Quảng Chánh240.000----Đất TM-DV nông thôn
255Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh) - Ngã ba Quảng Chánh300.000----Đất ở nông thôn
256Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba trường cấp III - Cổng trường cấp III (đường trên)180.000----Đất SX-KD nông thôn
257Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba trường cấp III - Cổng trường cấp III (đường trên)240.000----Đất TM-DV nông thôn
258Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba trường cấp III - Cổng trường cấp III (đường trên)300.000----Đất ở nông thôn
259Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngHết nhà ông Lâm - Ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh)210.000----Đất SX-KD nông thôn
260Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngHết nhà ông Lâm - Ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh)280.000----Đất TM-DV nông thôn
261Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngHết nhà ông Lâm - Ngã ba nhà ông Kế (Quảng Chánh)350.000----Đất ở nông thôn
262Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngHết nhà ông Lý - Hết nhà ông Lâm390.000----Đất SX-KD nông thôn
263Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngHết nhà ông Lý - Hết nhà ông Lâm520.000----Đất TM-DV nông thôn
264Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngHết nhà ông Lý - Hết nhà ông Lâm650.000----Đất ở nông thôn
265Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngQua Ngã ba Pi Nao III + 200m - Hết nhà ông Lý300.000----Đất SX-KD nông thôn
266Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngQua Ngã ba Pi Nao III + 200m - Hết nhà ông Lý400.000----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngQua Ngã ba Pi Nao III + 200m - Hết nhà ông Lý500.000----Đất ở nông thôn
268Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Pi Nao - Về 03 phía mỗi phía 200 m390.000----Đất SX-KD nông thôn
269Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Pi Nao - Về 03 phía mỗi phía 200 m520.000----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNgã ba Pi Nao - Về 03 phía mỗi phía 200 m650.000----Đất ở nông thôn
271Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Tân Lợi - Cách ngã ba Pi Nao III - 200m210.000----Đất SX-KD nông thôn
272Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Tân Lợi - Cách ngã ba Pi Nao III - 200m280.000----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngNhà ông Tân Lợi - Cách ngã ba Pi Nao III - 200m350.000----Đất ở nông thôn
274Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngGiáp ranh xã Nhân Đạo - Nhà ông Tân Lợi210.000----Đất SX-KD nông thôn
275Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngGiáp ranh xã Nhân Đạo - Nhà ông Tân Lợi280.000----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nghĩa ThắngGiáp ranh xã Nhân Đạo - Nhà ông Tân Lợi350.000----Đất ở nông thôn
277Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Thái - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa300.000----Đất SX-KD nông thôn
278Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Thái - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa400.000----Đất TM-DV nông thôn
279Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Thái - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa500.000----Đất ở nông thôn
280Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Tưởng - Ngã ba nhà ông Thái480.000----Đất SX-KD nông thôn
281Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Tưởng - Ngã ba nhà ông Thái640.000----Đất TM-DV nông thôn
282Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba nhà ông Tưởng - Ngã ba nhà ông Thái800.000----Đất ở nông thôn
283Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba chợ - Ngã ba nhà ông Tưởng720.000----Đất SX-KD nông thôn
284Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba chợ - Ngã ba nhà ông Tưởng960.000----Đất TM-DV nông thôn
285Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngNgã ba chợ - Ngã ba nhà ông Tưởng1.200.000----Đất ở nông thôn
286Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngTrạm xá xã - Ngã ba chợ960.000----Đất SX-KD nông thôn
287Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngTrạm xá xã - Ngã ba chợ1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
288Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Đạo Nghĩa - Xã Nghĩa ThắngTrạm xá xã - Ngã ba chợ1.600.000----Đất ở nông thôn
289Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngĐầu đập hồ Cầu Tư - Giáp ranh xã Kiến Thành240.000----Đất SX-KD nông thôn
290Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngĐầu đập hồ Cầu Tư - Giáp ranh xã Kiến Thành320.000----Đất TM-DV nông thôn
291Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngĐầu đập hồ Cầu Tư - Giáp ranh xã Kiến Thành400.000----Đất ở nông thôn
292Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngHết thôn Quảng Trung - Đầu đập hồ Cầu Tư240.000----Đất SX-KD nông thôn
293Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngHết thôn Quảng Trung - Đầu đập hồ Cầu Tư320.000----Đất TM-DV nông thôn
294Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngHết thôn Quảng Trung - Đầu đập hồ Cầu Tư400.000----Đất ở nông thôn
295Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngCống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh - Hết thôn Quảng Trung240.000----Đất SX-KD nông thôn
296Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngCống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh - Hết thôn Quảng Trung320.000----Đất TM-DV nông thôn
297Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngCống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh - Hết thôn Quảng Trung400.000----Đất ở nông thôn
298Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngNgã ba đập tràn Quảng Chánh - Cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh570.000----Đất SX-KD nông thôn
299Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngNgã ba đập tràn Quảng Chánh - Cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh760.000----Đất TM-DV nông thôn
300Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngNgã ba đập tràn Quảng Chánh - Cống nước nhà Tư Rịa Quảng Chánh950.000----Đất ở nông thôn
301Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngTrường Mẫu giáo Quảng Thuận - Ngã ba đập tràn Quảng Chánh480.000----Đất SX-KD nông thôn
302Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngTrường Mẫu giáo Quảng Thuận - Ngã ba đập tràn Quảng Chánh640.000----Đất TM-DV nông thôn
303Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngTrường Mẫu giáo Quảng Thuận - Ngã ba đập tràn Quảng Chánh800.000----Đất ở nông thôn
304Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngTrạm xá xã - Trường Mẫu giáo Quảng Thuận600.000----Đất SX-KD nông thôn
305Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngTrạm xá xã - Trường Mẫu giáo Quảng Thuận800.000----Đất TM-DV nông thôn
306Huyện Đắk R'lấpTỉnh Lộ 5 - Hướng Kiến Thành - Xã Nghĩa ThắngTrạm xá xã - Trường Mẫu giáo Quảng Thuận1.000.000----Đất ở nông thôn
307Huyện Đắk R'lấpHưng BìnhĐất ở các khu dân cư còn lại -48.000----Đất SX-KD nông thôn
308Huyện Đắk R'lấpHưng BìnhĐất ở các khu dân cư còn lại -64.000----Đất TM-DV nông thôn
309Huyện Đắk R'lấpHưng BìnhĐất ở các khu dân cư còn lại -80.000----Đất ở nông thôn
310Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 4 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhĐất nhà ông Quang (thôn 5 cũ) - Ngã ba Tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2 cũ)108.000----Đất SX-KD nông thôn
311Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 4 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhĐất nhà ông Quang (thôn 5 cũ) - Ngã ba Tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2 cũ)144.000----Đất TM-DV nông thôn
312Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 4 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhĐất nhà ông Quang (thôn 5 cũ) - Ngã ba Tỉnh lộ 685 (đất nhà ông Tạ Văn Long thôn 2 cũ)180.000----Đất ở nông thôn
313Huyện Đắk R'lấpBon Châu Mạ - Xã Hưng BìnhHết đất nhà bà Điểu Thị Brang - Đến hết đất nhà ông Điểu Am150.000----Đất SX-KD nông thôn
314Huyện Đắk R'lấpBon Châu Mạ - Xã Hưng BìnhHết đất nhà bà Điểu Thị Brang - Đến hết đất nhà ông Điểu Am200.000----Đất TM-DV nông thôn
315Huyện Đắk R'lấpBon Châu Mạ - Xã Hưng BìnhHết đất nhà bà Điểu Thị Brang - Đến hết đất nhà ông Điểu Am250.000----Đất ở nông thôn
316Huyện Đắk R'lấpBon Châu Mạ - Xã Hưng BìnhĐất nhà bà Điểu Thị Đum (giáp ranh thôn 7 cũ) - Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang150.000----Đất SX-KD nông thôn
317Huyện Đắk R'lấpBon Châu Mạ - Xã Hưng BìnhĐất nhà bà Điểu Thị Đum (giáp ranh thôn 7 cũ) - Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang200.000----Đất TM-DV nông thôn
318Huyện Đắk R'lấpBon Châu Mạ - Xã Hưng BìnhĐất nhà bà Điểu Thị Đum (giáp ranh thôn 7 cũ) - Hết đất nhà bà Điểu Thị Brang250.000----Đất ở nông thôn
319Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhCống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6 cũ) - Hết đất nhà ông Hoàn180.000----Đất SX-KD nông thôn
320Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhCống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6 cũ) - Hết đất nhà ông Hoàn240.000----Đất TM-DV nông thôn
321Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhCống ông Vạn (Giáp ranh thôn 6 cũ) - Hết đất nhà ông Hoàn300.000----Đất ở nông thôn
322Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Khường - Hết đất nhà ông Tính210.000----Đất SX-KD nông thôn
323Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Khường - Hết đất nhà ông Tính280.000----Đất TM-DV nông thôn
324Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Khường - Hết đất nhà ông Tính350.000----Đất ở nông thôn
325Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng - Hết đất nhà ông Khường300.000----Đất SX-KD nông thôn
326Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng - Hết đất nhà ông Khường400.000----Đất TM-DV nông thôn
327Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng - Hết đất nhà ông Khường500.000----Đất ở nông thôn
328Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhĐầu đập thôn 6 (đập C15) - Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng210.000----Đất SX-KD nông thôn
329Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhĐầu đập thôn 6 (đập C15) - Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng280.000----Đất TM-DV nông thôn
330Huyện Đắk R'lấpThôn 6 (cũ) - Xã Hưng BìnhĐầu đập thôn 6 (đập C15) - Hết đất nhà ông Nguyễn Quang Dũng350.000----Đất ở nông thôn
331Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Hoàng Văn Tự - Ngã ba nhà ông Vạn210.000----Đất SX-KD nông thôn
332Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Hoàng Văn Tự - Ngã ba nhà ông Vạn280.000----Đất TM-DV nông thôn
333Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn 3, thôn 5 (cũ), thôn 7 (cũ) - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Hoàng Văn Tự - Ngã ba nhà ông Vạn350.000----Đất ở nông thôn
334Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 3 - Xã Hưng BìnhNgã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển - Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng)300.000----Đất SX-KD nông thôn
335Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 3 - Xã Hưng BìnhNgã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển - Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng)400.000----Đất TM-DV nông thôn
336Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 3 - Xã Hưng BìnhNgã ba nhà ông Nguyễn Văn Hiển - Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tự (Trưởng)500.000----Đất ở nông thôn
337Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhChân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) - Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru)210.000----Đất SX-KD nông thôn
338Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhChân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) - Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru)280.000----Đất TM-DV nông thôn
339Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhChân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) - Cầu mới (giáp ranh xã Đắk Ru)350.000----Đất ở nông thôn
340Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhCầu Tư - Cầu ba (giáp xã Đắk Ru)180.000----Đất SX-KD nông thôn
341Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhCầu Tư - Cầu ba (giáp xã Đắk Ru)240.000----Đất TM-DV nông thôn
342Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhCầu Tư - Cầu ba (giáp xã Đắk Ru)300.000----Đất ở nông thôn
343Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhChân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) - Cầu Tư210.000----Đất SX-KD nông thôn
344Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhChân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) - Cầu Tư280.000----Đất TM-DV nông thôn
345Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhChân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ) - Cầu Tư350.000----Đất ở nông thôn
346Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu - Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)300.000----Đất SX-KD nông thôn
347Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu - Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)400.000----Đất TM-DV nông thôn
348Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhHết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu - Chân dốc thác (giáp ranh thôn 2 cũ)500.000----Đất ở nông thôn
349Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhĐất nhà ông Nguyễn Phi Long (giáp ranh xã Đắk Sin) - Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu210.000----Đất SX-KD nông thôn
350Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhĐất nhà ông Nguyễn Phi Long (giáp ranh xã Đắk Sin) - Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu280.000----Đất TM-DV nông thôn
351Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Hưng BìnhĐất nhà ông Nguyễn Phi Long (giáp ranh xã Đắk Sin) - Hết đất nhà ông Liễu Văn Hiếu350.000----Đất ở nông thôn
352Huyện Đắk R'lấpĐắk SinĐất ở các khu dân cư còn lại -48.000----Đất SX-KD nông thôn
353Huyện Đắk R'lấpĐắk SinĐất ở các khu dân cư còn lại -64.000----Đất TM-DV nông thôn
354Huyện Đắk R'lấpĐắk SinĐất ở các khu dân cư còn lại -80.000----Đất ở nông thôn
355Huyện Đắk R'lấpĐường nhánh tiếp giáp với đường 208 - Xã Đắk SinNgã ba nhà ông Hùng - Hết đất nhà ông Tự (thôn 16)150.000----Đất SX-KD nông thôn
356Huyện Đắk R'lấpĐường nhánh tiếp giáp với đường 208 - Xã Đắk SinNgã ba nhà ông Hùng - Hết đất nhà ông Tự (thôn 16)200.000----Đất TM-DV nông thôn
357Huyện Đắk R'lấpĐường nhánh tiếp giáp với đường 208 - Xã Đắk SinNgã ba nhà ông Hùng - Hết đất nhà ông Tự (thôn 16)250.000----Đất ở nông thôn
358Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba Tỉnh lộ 5 - Hết nhà ông Thái thôn 10120.000----Đất SX-KD nông thôn
359Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba Tỉnh lộ 5 - Hết nhà ông Thái thôn 10160.000----Đất TM-DV nông thôn
360Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba Tỉnh lộ 5 - Hết nhà ông Thái thôn 10200.000----Đất ở nông thôn
361Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba ông Tự - Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân)120.000----Đất SX-KD nông thôn
362Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba ông Tự - Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân)160.000----Đất TM-DV nông thôn
363Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba ông Tự - Ngã ba đường đi 208 (nhà ông Vân)200.000----Đất ở nông thôn
364Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba ông Thái - Giáp ranh xã Đắk Ru (đường liên xã)120.000----Đất SX-KD nông thôn
365Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba ông Thái - Giáp ranh xã Đắk Ru (đường liên xã)160.000----Đất TM-DV nông thôn
366Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba ông Thái - Giáp ranh xã Đắk Ru (đường liên xã)200.000----Đất ở nông thôn
367Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba cầu Tam Đa - Giáp ranh xã Hưng Bình240.000----Đất SX-KD nông thôn
368Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba cầu Tam Đa - Giáp ranh xã Hưng Bình320.000----Đất TM-DV nông thôn
369Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba cầu Tam Đa - Giáp ranh xã Hưng Bình400.000----Đất ở nông thôn
370Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba cầu Tam Đa - Hết cầu Tam Đa180.000----Đất SX-KD nông thôn
371Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba cầu Tam Đa - Hết cầu Tam Đa240.000----Đất TM-DV nông thôn
372Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba cầu Tam Đa - Hết cầu Tam Đa300.000----Đất ở nông thôn
373Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinTrường Lê Hữu Trác - Ngã ba cầu Tam Đa360.000----Đất SX-KD nông thôn
374Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinTrường Lê Hữu Trác - Ngã ba cầu Tam Đa480.000----Đất TM-DV nông thôn
375Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinTrường Lê Hữu Trác - Ngã ba cầu Tam Đa600.000----Đất ở nông thôn
376Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba Ngân Hàng - Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã)510.000----Đất SX-KD nông thôn
377Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba Ngân Hàng - Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã)680.000----Đất TM-DV nông thôn
378Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk SinNgã ba Ngân Hàng - Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (đường liên xã)850.000----Đất ở nông thôn
379Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất nhà bà Bé Sáu - Giáp ranh Quảng Tín120.000----Đất SX-KD nông thôn
380Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất nhà bà Bé Sáu - Giáp ranh Quảng Tín160.000----Đất TM-DV nông thôn
381Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất nhà bà Bé Sáu - Giáp ranh Quảng Tín200.000----Đất ở nông thôn
382Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinNgã ba đi thôn 7 và thôn 12 - Hết đất nhà bà Bé Sáu150.000----Đất SX-KD nông thôn
383Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinNgã ba đi thôn 7 và thôn 12 - Hết đất nhà bà Bé Sáu200.000----Đất TM-DV nông thôn
384Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinNgã ba đi thôn 7 và thôn 12 - Hết đất nhà bà Bé Sáu250.000----Đất ở nông thôn
385Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất Trường Lê Hữu Trác - Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12120.000----Đất SX-KD nông thôn
386Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất Trường Lê Hữu Trác - Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12160.000----Đất TM-DV nông thôn
387Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất Trường Lê Hữu Trác - Ngã ba đi thôn 7 và thôn 12200.000----Đất ở nông thôn
388Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất nhà bà Tuyên - Hết đất Trường Lê Hữu Trác192.000----Đất SX-KD nông thôn
389Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất nhà bà Tuyên - Hết đất Trường Lê Hữu Trác256.000----Đất TM-DV nông thôn
390Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất nhà bà Tuyên - Hết đất Trường Lê Hữu Trác320.000----Đất ở nông thôn
391Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất ông Sang - Hết đất nhà bà Tuyên336.000----Đất SX-KD nông thôn
392Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất ông Sang - Hết đất nhà bà Tuyên448.000----Đất TM-DV nông thôn
393Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinHết đất ông Sang - Hết đất nhà bà Tuyên560.000----Đất ở nông thôn
394Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinNgã ba cây xăng ông Hà - Hết đất ông Sang480.000----Đất SX-KD nông thôn
395Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinNgã ba cây xăng ông Hà - Hết đất ông Sang640.000----Đất TM-DV nông thôn
396Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã, đi 208 - Xã Đắk SinNgã ba cây xăng ông Hà - Hết đất ông Sang800.000----Đất ở nông thôn
397Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba nhà ông Tự - Giáp ranh xã Hưng Bình240.000----Đất SX-KD nông thôn
398Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba nhà ông Tự - Giáp ranh xã Hưng Bình320.000----Đất TM-DV nông thôn
399Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba nhà ông Tự - Giáp ranh xã Hưng Bình400.000----Đất ở nông thôn
400Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinHết đất nhà ông Cân - Ngã ba nhà ông Tự390.000----Đất SX-KD nông thôn
401Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinHết đất nhà ông Cân - Ngã ba nhà ông Tự520.000----Đất TM-DV nông thôn
402Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinHết đất nhà ông Cân - Ngã ba nhà ông Tự650.000----Đất ở nông thôn
403Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba ngân hàng - Hết đất nhà ông Cân600.000----Đất SX-KD nông thôn
404Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba ngân hàng - Hết đất nhà ông Cân800.000----Đất TM-DV nông thôn
405Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba ngân hàng - Hết đất nhà ông Cân1.000.000----Đất ở nông thôn
406Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinHết Trường Trần Hưng Đạo - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa300.000----Đất SX-KD nông thôn
407Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinHết Trường Trần Hưng Đạo - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa400.000----Đất TM-DV nông thôn
408Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinHết Trường Trần Hưng Đạo - Giáp ranh xã Đạo Nghĩa500.000----Đất ở nông thôn
409Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinCầu Vũ Phong - Hết Trường Trần Hưng Đạo480.000----Đất SX-KD nông thôn
410Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinCầu Vũ Phong - Hết Trường Trần Hưng Đạo640.000----Đất TM-DV nông thôn
411Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinCầu Vũ Phong - Hết Trường Trần Hưng Đạo800.000----Đất ở nông thôn
412Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba cây xăng ông Hà - Cầu Vũ Phong570.000----Đất SX-KD nông thôn
413Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba cây xăng ông Hà - Cầu Vũ Phong760.000----Đất TM-DV nông thôn
414Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba cây xăng ông Hà - Cầu Vũ Phong950.000----Đất ở nông thôn
415Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba Ngân hàng - Ngã ba cây xăng ông Hà720.000----Đất SX-KD nông thôn
416Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba Ngân hàng - Ngã ba cây xăng ông Hà960.000----Đất TM-DV nông thôn
417Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 685 - Xã Đắk SinNgã ba Ngân hàng - Ngã ba cây xăng ông Hà1.200.000----Đất ở nông thôn
418Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba nhà Lê Lựu - Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng120.000----Đất SX-KD nông thôn
419Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba nhà Lê Lựu - Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng160.000----Đất TM-DV nông thôn
420Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba nhà Lê Lựu - Nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Hoàng200.000----Đất ở nông thôn
421Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaĐoạn từ nhà ông Mười Nổ - Tới Trạm cửa rừng120.000----Đất SX-KD nông thôn
422Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaĐoạn từ nhà ông Mười Nổ - Tới Trạm cửa rừng160.000----Đất TM-DV nông thôn
423Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaĐoạn từ nhà ông Mười Nổ - Tới Trạm cửa rừng200.000----Đất ở nông thôn
424Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaĐoạn từ nhà Lê Thị Ái Nhung - Hết nhà ông Đoàn Canh180.000----Đất SX-KD nông thôn
425Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaĐoạn từ nhà Lê Thị Ái Nhung - Hết nhà ông Đoàn Canh240.000----Đất TM-DV nông thôn
426Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaĐoạn từ nhà Lê Thị Ái Nhung - Hết nhà ông Đoàn Canh300.000----Đất ở nông thôn
427Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm - Đất nhà ông Nguyễn Thái Bình120.000----Đất SX-KD nông thôn
428Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm - Đất nhà ông Nguyễn Thái Bình160.000----Đất TM-DV nông thôn
429Huyện Đắk R'lấpĐường nông thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Thơm - Đất nhà ông Nguyễn Thái Bình200.000----Đất ở nông thôn
430Huyện Đắk R'lấpĐạo NghĩaĐất ở các khu dân cư còn lại -48.000----Đất SX-KD nông thôn
431Huyện Đắk R'lấpĐạo NghĩaĐất ở các khu dân cư còn lại -64.000----Đất TM-DV nông thôn
432Huyện Đắk R'lấpĐạo NghĩaĐất ở các khu dân cư còn lại -80.000----Đất ở nông thôn
433Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã tư Quảng An - Đất nhà ông Võ Văn Thảo180.000----Đất SX-KD nông thôn
434Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã tư Quảng An - Đất nhà ông Võ Văn Thảo240.000----Đất TM-DV nông thôn
435Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã tư Quảng An - Đất nhà ông Võ Văn Thảo300.000----Đất ở nông thôn
436Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba đất nhà ông Phước - Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu)120.000----Đất SX-KD nông thôn
437Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba đất nhà ông Phước - Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu)160.000----Đất TM-DV nông thôn
438Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã ba đất nhà ông Phước - Trường Huỳnh Thúc Kháng (phân hiệu)200.000----Đất ở nông thôn
439Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà bà Huệ - Hết đất nhà ông Trần Dũng120.000----Đất SX-KD nông thôn
440Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà bà Huệ - Hết đất nhà ông Trần Dũng160.000----Đất TM-DV nông thôn
441Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà bà Huệ - Hết đất nhà ông Trần Dũng200.000----Đất ở nông thôn
442Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tuân - Hết đất nhà ông Phú150.000----Đất SX-KD nông thôn
443Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tuân - Hết đất nhà ông Phú200.000----Đất TM-DV nông thôn
444Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tuân - Hết đất nhà ông Phú250.000----Đất ở nông thôn
445Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà bà Huệ - Giáp xã Nghĩa Thắng120.000----Đất SX-KD nông thôn
446Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà bà Huệ - Giáp xã Nghĩa Thắng160.000----Đất TM-DV nông thôn
447Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà bà Huệ - Giáp xã Nghĩa Thắng200.000----Đất ở nông thôn
448Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaHết đất nhà ông Võ Văn Bình - Đất nhà bà Huệ150.000----Đất SX-KD nông thôn
449Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaHết đất nhà ông Võ Văn Bình - Đất nhà bà Huệ200.000----Đất TM-DV nông thôn
450Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaHết đất nhà ông Võ Văn Bình - Đất nhà bà Huệ250.000----Đất ở nông thôn
451Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã tư Quảng An - Hết đất nhà ông Võ Văn Bình270.000----Đất SX-KD nông thôn
452Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã tư Quảng An - Hết đất nhà ông Võ Văn Bình360.000----Đất TM-DV nông thôn
453Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaNgã tư Quảng An - Hết đất nhà ông Võ Văn Bình450.000----Đất ở nông thôn
454Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Khư - Đến cuối xóm Mít150.000----Đất SX-KD nông thôn
455Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Khư - Đến cuối xóm Mít200.000----Đất TM-DV nông thôn
456Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Khư - Đến cuối xóm Mít250.000----Đất ở nông thôn
457Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaHết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn - Cửa rừng180.000----Đất SX-KD nông thôn
458Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaHết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn - Cửa rừng240.000----Đất TM-DV nông thôn
459Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaHết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn - Cửa rừng300.000----Đất ở nông thôn
460Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tân Ngà - Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn270.000----Đất SX-KD nông thôn
461Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tân Ngà - Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn360.000----Đất TM-DV nông thôn
462Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tân Ngà - Hết đất nhà ông Nguyễn Chi Tuấn450.000----Đất ở nông thôn
463Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tư Tù - Hết đường nhựa (Mười nổ)270.000----Đất SX-KD nông thôn
464Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tư Tù - Hết đường nhựa (Mười nổ)360.000----Đất TM-DV nông thôn
465Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Tư Tù - Hết đường nhựa (Mười nổ)450.000----Đất ở nông thôn
466Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Thọ - Đất nhà ông Tư Tù390.000----Đất SX-KD nông thôn
467Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Thọ - Đất nhà ông Tư Tù520.000----Đất TM-DV nông thôn
468Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Thọ - Đất nhà ông Tư Tù650.000----Đất ở nông thôn
469Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐập tràn Quảng đạt - Đất nhà ông Thọ270.000----Đất SX-KD nông thôn
470Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐập tràn Quảng đạt - Đất nhà ông Thọ360.000----Đất TM-DV nông thôn
471Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaĐập tràn Quảng đạt - Đất nhà ông Thọ450.000----Đất ở nông thôn
472Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaCầu Quảng Phước - Đập tràn Quảng Đạt420.000----Đất SX-KD nông thôn
473Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaCầu Quảng Phước - Đập tràn Quảng Đạt560.000----Đất TM-DV nông thôn
474Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đạo NghĩaCầu Quảng Phước - Đập tràn Quảng Đạt700.000----Đất ở nông thôn
475Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaCống nước đất ông Trần Hữu Vây - Giáp Nghĩa Thắng300.000----Đất SX-KD nông thôn
476Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaCống nước đất ông Trần Hữu Vây - Giáp Nghĩa Thắng400.000----Đất TM-DV nông thôn
477Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaCống nước đất ông Trần Hữu Vây - Giáp Nghĩa Thắng500.000----Đất ở nông thôn
478Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaUBND xã (hướng Nghĩa Thắng) - Giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây510.000----Đất SX-KD nông thôn
479Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaUBND xã (hướng Nghĩa Thắng) - Giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây680.000----Đất TM-DV nông thôn
480Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaUBND xã (hướng Nghĩa Thắng) - Giáp cống nước đất ông Trần Hữu Vây850.000----Đất ở nông thôn
481Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Phan Dãn - Giáp Đắk Sin360.000----Đất SX-KD nông thôn
482Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Phan Dãn - Giáp Đắk Sin480.000----Đất TM-DV nông thôn
483Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaĐất nhà ông Phan Dãn - Giáp Đắk Sin600.000----Đất ở nông thôn
484Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaUBND xã (hướng Đắk Sin) - UBND xã giáp đất nhà ông Phan Dãn510.000----Đất SX-KD nông thôn
485Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaUBND xã (hướng Đắk Sin) - UBND xã giáp đất nhà ông Phan Dãn680.000----Đất TM-DV nông thôn
486Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Đạo NghĩaUBND xã (hướng Đắk Sin) - UBND xã giáp đất nhà ông Phan Dãn850.000----Đất ở nông thôn
487Huyện Đắk R'lấpĐất ở các khu dân cư còn lại - Xã Nhân Đạo-48.000----Đất SX-KD nông thôn
488Huyện Đắk R'lấpĐất ở các khu dân cư còn lại - Xã Nhân Đạo-64.000----Đất TM-DV nông thôn
489Huyện Đắk R'lấpĐất ở các khu dân cư còn lại - Xã Nhân Đạo-80.000----Đất ở nông thôn
490Huyện Đắk R'lấpĐường Đạo Nghĩa - Quảng Khê - Xã Nhân ĐạoGiáp xã Nghĩa Thắng - Ngã tư thôn 8150.000----Đất SX-KD nông thôn
491Huyện Đắk R'lấpĐường Đạo Nghĩa - Quảng Khê - Xã Nhân ĐạoGiáp xã Nghĩa Thắng - Ngã tư thôn 8200.000----Đất TM-DV nông thôn
492Huyện Đắk R'lấpĐường Đạo Nghĩa - Quảng Khê - Xã Nhân ĐạoGiáp xã Nghĩa Thắng - Ngã tư thôn 8250.000----Đất ở nông thôn
493Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (cũ) - Xã Nhân ĐạoTrường Kim Đồng - Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu120.000----Đất SX-KD nông thôn
494Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (cũ) - Xã Nhân ĐạoTrường Kim Đồng - Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu160.000----Đất TM-DV nông thôn
495Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (cũ) - Xã Nhân ĐạoTrường Kim Đồng - Hết vườn nhà Võ Hữu Hậu200.000----Đất ở nông thôn
496Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (cũ) - Xã Nhân ĐạoNgã tư Quốc tế - Giáp nhà ông Hoa120.000----Đất SX-KD nông thôn
497Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (cũ) - Xã Nhân ĐạoNgã tư Quốc tế - Giáp nhà ông Hoa160.000----Đất TM-DV nông thôn
498Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 4 (cũ) - Xã Nhân ĐạoNgã tư Quốc tế - Giáp nhà ông Hoa200.000----Đất ở nông thôn
499Huyện Đắk R'lấpNgã ba tư quốc tế - Xã Nhân ĐạoĐi bon Pi Nao -120.000----Đất SX-KD nông thôn
500Huyện Đắk R'lấpNgã ba tư quốc tế - Xã Nhân ĐạoĐi bon Pi Nao -160.000----Đất TM-DV nông thôn
501Huyện Đắk R'lấpNgã ba tư quốc tế - Xã Nhân ĐạoĐi bon Pi Nao -200.000----Đất ở nông thôn
502Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoTrường Mẫu giáo thôn 1 (cũ) - Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán120.000----Đất SX-KD nông thôn
503Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoTrường Mẫu giáo thôn 1 (cũ) - Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán160.000----Đất TM-DV nông thôn
504Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoTrường Mẫu giáo thôn 1 (cũ) - Hết đất nhà ông Lê Xuân Hán200.000----Đất ở nông thôn
505Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoĐường xã Đạo Nghĩa - Đi Quảng Khê150.000----Đất SX-KD nông thôn
506Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoĐường xã Đạo Nghĩa - Đi Quảng Khê200.000----Đất TM-DV nông thôn
507Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoĐường xã Đạo Nghĩa - Đi Quảng Khê250.000----Đất ở nông thôn
508Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoGiáp đất nhà ông Trần Ngọc Trinh - Đập Đắk Mur180.000----Đất SX-KD nông thôn
509Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoGiáp đất nhà ông Trần Ngọc Trinh - Đập Đắk Mur240.000----Đất TM-DV nông thôn
510Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoGiáp đất nhà ông Trần Ngọc Trinh - Đập Đắk Mur300.000----Đất ở nông thôn
511Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba vào suối đá - Ngã ba đập thôn 6180.000----Đất SX-KD nông thôn
512Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba vào suối đá - Ngã ba đập thôn 6240.000----Đất TM-DV nông thôn
513Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba vào suối đá - Ngã ba đập thôn 6300.000----Đất ở nông thôn
514Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Cùi chỏ - Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ)180.000----Đất SX-KD nông thôn
515Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Cùi chỏ - Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ)240.000----Đất TM-DV nông thôn
516Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Cùi chỏ - Trường Mẫu giáo thôn 1 (cũ)300.000----Đất ở nông thôn
517Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoTrường Tiểu học Kim Đồng - Ngã tư Quốc tế180.000----Đất SX-KD nông thôn
518Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoTrường Tiểu học Kim Đồng - Ngã tư Quốc tế240.000----Đất TM-DV nông thôn
519Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoTrường Tiểu học Kim Đồng - Ngã tư Quốc tế300.000----Đất ở nông thôn
520Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Mum - Trường Tiểu học Kim Đồng180.000----Đất SX-KD nông thôn
521Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Mum - Trường Tiểu học Kim Đồng240.000----Đất TM-DV nông thôn
522Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Mum - Trường Tiểu học Kim Đồng300.000----Đất ở nông thôn
523Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Mum đi đập Đắk Mur - Giáp đất ông Trần Ngọc Trinh180.000----Đất SX-KD nông thôn
524Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Mum đi đập Đắk Mur - Giáp đất ông Trần Ngọc Trinh240.000----Đất TM-DV nông thôn
525Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba Mum đi đập Đắk Mur - Giáp đất ông Trần Ngọc Trinh300.000----Đất ở nông thôn
526Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoĐi bon Pi Nao - Ngã ba Mum300.000----Đất SX-KD nông thôn
527Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoĐi bon Pi Nao - Ngã ba Mum400.000----Đất TM-DV nông thôn
528Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoĐi bon Pi Nao - Ngã ba Mum500.000----Đất ở nông thôn
529Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi bon Pi Nao450.000----Đất SX-KD nông thôn
530Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi bon Pi Nao600.000----Đất TM-DV nông thôn
531Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi bon Pi Nao750.000----Đất ở nông thôn
532Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba Cùi chỏ - Giáp ranh xã Nhân Cơ360.000----Đất SX-KD nông thôn
533Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba Cùi chỏ - Giáp ranh xã Nhân Cơ480.000----Đất TM-DV nông thôn
534Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba Cùi chỏ - Giáp ranh xã Nhân Cơ600.000----Đất ở nông thôn
535Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoĐi xã Nghĩa Thắng + 500m - Cột mốc giáp xã Nghĩa Thắng330.000----Đất SX-KD nông thôn
536Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoĐi xã Nghĩa Thắng + 500m - Cột mốc giáp xã Nghĩa Thắng440.000----Đất TM-DV nông thôn
537Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoĐi xã Nghĩa Thắng + 500m - Cột mốc giáp xã Nghĩa Thắng550.000----Đất ở nông thôn
538Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi xã Nghĩa Thắng + 500m510.000----Đất SX-KD nông thôn
539Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi xã Nghĩa Thắng + 500m680.000----Đất TM-DV nông thôn
540Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi xã Nghĩa Thắng + 500m850.000----Đất ở nông thôn
541Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoĐi xã Nhân Cơ + 500m - Ngã ba Cùi chỏ360.000----Đất SX-KD nông thôn
542Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoĐi xã Nhân Cơ + 500m - Ngã ba Cùi chỏ480.000----Đất TM-DV nông thôn
543Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoĐi xã Nhân Cơ + 500m - Ngã ba Cùi chỏ600.000----Đất ở nông thôn
544Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi xã Nhân Cơ + 500m510.000----Đất SX-KD nông thôn
545Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi xã Nhân Cơ + 500m680.000----Đất TM-DV nông thôn
546Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã - Xã Nhân ĐạoNgã ba chợ Pi Nao II - Đi xã Nhân Cơ + 500m850.000----Đất ở nông thôn
547Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐất ở các khu dân cư còn lại -54.000----Đất SX-KD nông thôn
548Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐất ở các khu dân cư còn lại -72.000----Đất TM-DV nông thôn
549Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐất ở các khu dân cư còn lại -90.000----Đất ở nông thôn
550Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng -600.000----Đất SX-KD nông thôn
551Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng -800.000----Đất TM-DV nông thôn
552Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐường nội tuyến khu tái định cư Rừng Muồng -1.000.000----Đất ở nông thôn
553Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 14 - Xã Đắk WerCổng chào thôn 14 - Ngã ba hội trường thôn 14180.000----Đất SX-KD nông thôn
554Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 14 - Xã Đắk WerCổng chào thôn 14 - Ngã ba hội trường thôn 14240.000----Đất TM-DV nông thôn
555Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 14 - Xã Đắk WerCổng chào thôn 14 - Ngã ba hội trường thôn 14300.000----Đất ở nông thôn
556Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerNgã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái - Hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng180.000----Đất SX-KD nông thôn
557Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerNgã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái - Hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng240.000----Đất TM-DV nông thôn
558Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerNgã ba nhà bà Nguyễn Thị Ái - Hết đất nhà ông Nguyễn Trọng Dũng300.000----Đất ở nông thôn
559Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 10 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Phạm Xuân Triều - Giáp ranh xã Kiến Thành210.000----Đất SX-KD nông thôn
560Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 10 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Phạm Xuân Triều - Giáp ranh xã Kiến Thành280.000----Đất TM-DV nông thôn
561Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 10 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Phạm Xuân Triều - Giáp ranh xã Kiến Thành350.000----Đất ở nông thôn
562Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba quán Đại Thế Giới - Ngã ba nhà văn hóa thôn 13150.000----Đất SX-KD nông thôn
563Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba quán Đại Thế Giới - Ngã ba nhà văn hóa thôn 13200.000----Đất TM-DV nông thôn
564Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba quán Đại Thế Giới - Ngã ba nhà văn hóa thôn 13250.000----Đất ở nông thôn
565Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerHết đất nhà ông Nông Văn Chức - Giáp ranh giới xã Quảng Tân150.000----Đất SX-KD nông thôn
566Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerHết đất nhà ông Nông Văn Chức - Giáp ranh giới xã Quảng Tân200.000----Đất TM-DV nông thôn
567Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerHết đất nhà ông Nông Văn Chức - Giáp ranh giới xã Quảng Tân250.000----Đất ở nông thôn
568Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerNhà bà Nguyễn Thị Ái - Hết đất nhà ông Nông Văn Chức150.000----Đất SX-KD nông thôn
569Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerNhà bà Nguyễn Thị Ái - Hết đất nhà ông Nông Văn Chức200.000----Đất TM-DV nông thôn
570Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 16 - Xã Đắk WerNhà bà Nguyễn Thị Ái - Hết đất nhà ông Nông Văn Chức250.000----Đất ở nông thôn
571Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Điểu Ndung - Ngã ba nhà ông Lê Lang180.000----Đất SX-KD nông thôn
572Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Điểu Ndung - Ngã ba nhà ông Lê Lang240.000----Đất TM-DV nông thôn
573Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Điểu Ndung - Ngã ba nhà ông Lê Lang300.000----Đất ở nông thôn
574Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Điểu Ndung - Ngã ba nhà ông Bùi Đình Dương210.000----Đất SX-KD nông thôn
575Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Điểu Ndung - Ngã ba nhà ông Bùi Đình Dương280.000----Đất TM-DV nông thôn
576Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Điểu Ndung - Ngã ba nhà ông Bùi Đình Dương350.000----Đất ở nông thôn
577Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Nắng Ngần - Ngã ba nhà ông Điểu Ndung210.000----Đất SX-KD nông thôn
578Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Nắng Ngần - Ngã ba nhà ông Điểu Ndung280.000----Đất TM-DV nông thôn
579Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Nắng Ngần - Ngã ba nhà ông Điểu Ndung350.000----Đất ở nông thôn
580Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với Quốc lộ vào đến 200m -180.000----Đất SX-KD nông thôn
581Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với Quốc lộ vào đến 200m -240.000----Đất TM-DV nông thôn
582Huyện Đắk R'lấpĐắk WerĐất ở ven các đường nhánh còn lại tiếp giáp với Quốc lộ vào đến 200m -300.000----Đất ở nông thôn
583Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerHết đất nhà ông Đàm Quang Vinh - Mỏ đá Phương Nam180.000----Đất SX-KD nông thôn
584Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerHết đất nhà ông Đàm Quang Vinh - Mỏ đá Phương Nam240.000----Đất TM-DV nông thôn
585Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerHết đất nhà ông Đàm Quang Vinh - Mỏ đá Phương Nam300.000----Đất ở nông thôn
586Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Trần Quang Vinh - Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh180.000----Đất SX-KD nông thôn
587Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Trần Quang Vinh - Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh240.000----Đất TM-DV nông thôn
588Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Trần Quang Vinh - Hết đất nhà ông Đàm Quang Vinh300.000----Đất ở nông thôn
589Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNhà ông Mạc Thanh Hoá - Về hướng Kiến Thành (hết đường)180.000----Đất SX-KD nông thôn
590Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNhà ông Mạc Thanh Hoá - Về hướng Kiến Thành (hết đường)240.000----Đất TM-DV nông thôn
591Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNhà ông Mạc Thanh Hoá - Về hướng Kiến Thành (hết đường)300.000----Đất ở nông thôn
592Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Trung Quýt - Ngã ba Nhân Đạo180.000----Đất SX-KD nông thôn
593Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Trung Quýt - Ngã ba Nhân Đạo240.000----Đất TM-DV nông thôn
594Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Trung Quýt - Ngã ba Nhân Đạo300.000----Đất ở nông thôn
595Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba thôn 6 - Ngã ba nhà ông Vinh180.000----Đất SX-KD nông thôn
596Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba thôn 6 - Ngã ba nhà ông Vinh240.000----Đất TM-DV nông thôn
597Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba thôn 6 - Ngã ba nhà ông Vinh300.000----Đất ở nông thôn
598Huyện Đắk R'lấpThôn 1 đi thôn 16 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba trung tâm xã (hướng cầu ông Trọng) - Ngã ba nhà Nguyễn Thị Ái180.000----Đất SX-KD nông thôn
599Huyện Đắk R'lấpThôn 1 đi thôn 16 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba trung tâm xã (hướng cầu ông Trọng) - Ngã ba nhà Nguyễn Thị Ái240.000----Đất TM-DV nông thôn
600Huyện Đắk R'lấpThôn 1 đi thôn 16 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba trung tâm xã (hướng cầu ông Trọng) - Ngã ba nhà Nguyễn Thị Ái300.000----Đất ở nông thôn
601Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerNgã ba thôn 14 - Ngã ba nhà ông Quang Liên + 300m300.000----Đất SX-KD nông thôn
602Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerNgã ba thôn 14 - Ngã ba nhà ông Quang Liên + 300m400.000----Đất TM-DV nông thôn
603Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerNgã ba thôn 14 - Ngã ba nhà ông Quang Liên + 300m500.000----Đất ở nông thôn
604Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerCầu mới - Ngã ba thôn 14360.000----Đất SX-KD nông thôn
605Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerCầu mới - Ngã ba thôn 14480.000----Đất TM-DV nông thôn
606Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerCầu mới - Ngã ba thôn 14600.000----Đất ở nông thôn
607Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerCầu Tràn nhà ông Thanh - Giáp Châu Giang Kiến Thành150.000----Đất SX-KD nông thôn
608Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerCầu Tràn nhà ông Thanh - Giáp Châu Giang Kiến Thành200.000----Đất TM-DV nông thôn
609Huyện Đắk R'lấpĐường liên thôn - Xã Đắk WerCầu Tràn nhà ông Thanh - Giáp Châu Giang Kiến Thành250.000----Đất ở nông thôn
610Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba đất nhà bà Phạm Thị Cài - Ngã ba trại cút (thôn 13)180.000----Đất SX-KD nông thôn
611Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba đất nhà bà Phạm Thị Cài - Ngã ba trại cút (thôn 13)240.000----Đất TM-DV nông thôn
612Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba đất nhà bà Phạm Thị Cài - Ngã ba trại cút (thôn 13)300.000----Đất ở nông thôn
613Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách - Hết đất nhà ông Nguyễn Đắk Hà (Giáp ranh xã Kiến Thành)240.000----Đất SX-KD nông thôn
614Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách - Hết đất nhà ông Nguyễn Đắk Hà (Giáp ranh xã Kiến Thành)320.000----Đất TM-DV nông thôn
615Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách - Hết đất nhà ông Nguyễn Đắk Hà (Giáp ranh xã Kiến Thành)400.000----Đất ở nông thôn
616Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba Quốc lộ 14 đất nhà Lê Minh Khao - Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách300.000----Đất SX-KD nông thôn
617Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba Quốc lộ 14 đất nhà Lê Minh Khao - Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách400.000----Đất TM-DV nông thôn
618Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 13 - Xã Đắk WerNgã ba Quốc lộ 14 đất nhà Lê Minh Khao - Ngã ba đất nhà ông Trần Ngọc Thách500.000----Đất ở nông thôn
619Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba đại thế giới - Hết đường thôn 6 giáp thôn 13240.000----Đất SX-KD nông thôn
620Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba đại thế giới - Hết đường thôn 6 giáp thôn 13320.000----Đất TM-DV nông thôn
621Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba đại thế giới - Hết đường thôn 6 giáp thôn 13400.000----Đất ở nông thôn
622Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerGiáp ranh thôn 6 và thôn 7 - Ngã ba đại thế giới300.000----Đất SX-KD nông thôn
623Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerGiáp ranh thôn 6 và thôn 7 - Ngã ba đại thế giới400.000----Đất TM-DV nông thôn
624Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerGiáp ranh thôn 6 và thôn 7 - Ngã ba đại thế giới500.000----Đất ở nông thôn
625Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba (Quốc lộ 14) thôn 7 (nhà ông Lê Quang Dũng) - Giáp ranh thôn 6480.000----Đất SX-KD nông thôn
626Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba (Quốc lộ 14) thôn 7 (nhà ông Lê Quang Dũng) - Giáp ranh thôn 6640.000----Đất TM-DV nông thôn
627Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 6 - Xã Đắk WerNgã ba (Quốc lộ 14) thôn 7 (nhà ông Lê Quang Dũng) - Giáp ranh thôn 6800.000----Đất ở nông thôn
628Huyện Đắk R'lấpĐường vào Quảng Tân - Xã Đắk WerĐất nhà ông Nguyễn Chánh Thái - Giáp ranh xã Quảng Tân180.000----Đất SX-KD nông thôn
629Huyện Đắk R'lấpĐường vào Quảng Tân - Xã Đắk WerĐất nhà ông Nguyễn Chánh Thái - Giáp ranh xã Quảng Tân240.000----Đất TM-DV nông thôn
630Huyện Đắk R'lấpĐường vào Quảng Tân - Xã Đắk WerĐất nhà ông Nguyễn Chánh Thái - Giáp ranh xã Quảng Tân300.000----Đất ở nông thôn
631Huyện Đắk R'lấpĐường vào Quảng Tân - Xã Đắk WerHướng về 3 phía 300m - Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái300.000----Đất SX-KD nông thôn
632Huyện Đắk R'lấpĐường vào Quảng Tân - Xã Đắk WerHướng về 3 phía 300m - Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái400.000----Đất TM-DV nông thôn
633Huyện Đắk R'lấpĐường vào Quảng Tân - Xã Đắk WerHướng về 3 phía 300m - Đất nhà ông Nguyễn Chánh Thái500.000----Đất ở nông thôn
634Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Quang Liên - Hướng về 3 phía 300m480.000----Đất SX-KD nông thôn
635Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Quang Liên - Hướng về 3 phía 300m640.000----Đất TM-DV nông thôn
636Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerNgã ba nhà ông Quang Liên - Hướng về 3 phía 300m800.000----Đất ở nông thôn
637Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerCầu qua thôn 1 - Ngã ba đến nhà ông Bùi Đình Dương (đường vào nhà thờ Bon)480.000----Đất SX-KD nông thôn
638Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerCầu qua thôn 1 - Ngã ba đến nhà ông Bùi Đình Dương (đường vào nhà thờ Bon)640.000----Đất TM-DV nông thôn
639Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerCầu qua thôn 1 - Ngã ba đến nhà ông Bùi Đình Dương (đường vào nhà thờ Bon)800.000----Đất ở nông thôn
640Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerNgã ba đồi thông nhà ông Nguyễn Quang Đóa - Cầu qua thôn 1600.000----Đất SX-KD nông thôn
641Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerNgã ba đồi thông nhà ông Nguyễn Quang Đóa - Cầu qua thôn 1800.000----Đất TM-DV nông thôn
642Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 1 - Xã Đắk WerNgã ba đồi thông nhà ông Nguyễn Quang Đóa - Cầu qua thôn 11.000.000----Đất ở nông thôn
643Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerĐất nhà bà Đỗ Thị Xuân - Giáp xã Nghĩa Thắng300.000----Đất SX-KD nông thôn
644Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerĐất nhà bà Đỗ Thị Xuân - Giáp xã Nghĩa Thắng400.000----Đất TM-DV nông thôn
645Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerĐất nhà bà Đỗ Thị Xuân - Giáp xã Nghĩa Thắng500.000----Đất ở nông thôn
646Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) - Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân504.000----Đất SX-KD nông thôn
647Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) - Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân672.000----Đất TM-DV nông thôn
648Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) - Đất nhà bà Đỗ Thị Xuân840.000----Đất ở nông thôn
649Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) - Giáp ranh xã Nhân Cơ480.000----Đất SX-KD nông thôn
650Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) - Giáp ranh xã Nhân Cơ640.000----Đất TM-DV nông thôn
651Huyện Đắk R'lấpĐường liên xã Nhân Cơ - Nhân Đạo - Nghĩa Thắng - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba (Pi Nao II, hướng Nhân Cơ) - Giáp ranh xã Nhân Cơ800.000----Đất ở nông thôn
652Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerĐất nhà bà Nguyễn Thị Sữa - Giáp ranh Nhân Cơ1.020.000----Đất SX-KD nông thôn
653Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerĐất nhà bà Nguyễn Thị Sữa - Giáp ranh Nhân Cơ1.360.000----Đất TM-DV nông thôn
654Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerĐất nhà bà Nguyễn Thị Sữa - Giáp ranh Nhân Cơ1.700.000----Đất ở nông thôn
655Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerĐất nhà ông Đinh Xuân Hiếu - Hướng Nhân Cơ đến đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
656Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerĐất nhà ông Đinh Xuân Hiếu - Hướng Nhân Cơ đến đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
657Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerĐất nhà ông Đinh Xuân Hiếu - Hướng Nhân Cơ đến đất nhà bà Nguyễn Thị Sữa2.000.000----Đất ở nông thôn
658Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerCông ty Hồng Đặng - Giáp ranh xã Kiến Thành1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
659Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerCông ty Hồng Đặng - Giáp ranh xã Kiến Thành1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
660Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerCông ty Hồng Đặng - Giáp ranh xã Kiến Thành2.000.000----Đất ở nông thôn
661Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba đồi thông hướng đi Kiến Thành - Hết đất Công ty Hồng Đặng1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
662Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba đồi thông hướng đi Kiến Thành - Hết đất Công ty Hồng Đặng2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
663Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba đồi thông hướng đi Kiến Thành - Hết đất Công ty Hồng Đặng3.000.000----Đất ở nông thôn
664Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba đồi thông hướng đi Nhân Cơ - Hết đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
665Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba đồi thông hướng đi Nhân Cơ - Hết đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
666Huyện Đắk R'lấpĐường Quốc lộ 14 - Xã Đắk WerKm 0 ngã ba đồi thông hướng đi Nhân Cơ - Hết đất nhà ông Đinh Xuân Hiếu3.000.000----Đất ở nông thôn
667Huyện Đắk R'lấpNhân CơĐất ở các khu dân cư còn lại -90.000----Đất SX-KD nông thôn
668Huyện Đắk R'lấpNhân CơĐất ở các khu dân cư còn lại -120.000----Đất TM-DV nông thôn
669Huyện Đắk R'lấpNhân CơĐất ở các khu dân cư còn lại -150.000----Đất ở nông thôn
670Huyện Đắk R'lấpĐường đấu nối Đạo Nghĩa - Quảng Khê - Xã Nhân CơGiáp xã Nhân Đạo - Giáp xã Đắk Nia180.000----Đất SX-KD nông thôn
671Huyện Đắk R'lấpĐường đấu nối Đạo Nghĩa - Quảng Khê - Xã Nhân CơGiáp xã Nhân Đạo - Giáp xã Đắk Nia240.000----Đất TM-DV nông thôn
672Huyện Đắk R'lấpĐường đấu nối Đạo Nghĩa - Quảng Khê - Xã Nhân CơGiáp xã Nhân Đạo - Giáp xã Đắk Nia300.000----Đất ở nông thôn
673Huyện Đắk R'lấpTừ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp - Xã Nhân CơHết đất nhà ông Hoàng Văn Tình - Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhan (tà luy dương)600.000----Đất SX-KD nông thôn
674Huyện Đắk R'lấpTừ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp - Xã Nhân CơHết đất nhà ông Hoàng Văn Tình - Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhan (tà luy dương)800.000----Đất TM-DV nông thôn
675Huyện Đắk R'lấpTừ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp - Xã Nhân CơHết đất nhà ông Hoàng Văn Tình - Hết đất nhà bà Nguyễn Thị Nhan (tà luy dương)1.000.000----Đất ở nông thôn
676Huyện Đắk R'lấpTừ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình720.000----Đất SX-KD nông thôn
677Huyện Đắk R'lấpTừ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình960.000----Đất TM-DV nông thôn
678Huyện Đắk R'lấpTừ Quốc lộ 14 vào cụm công nghiệp - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Hoàng Văn Tình1.200.000----Đất ở nông thôn
679Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Viên - Xã Nhân CơNgã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân) - Cổng chào bon Bù Dấp300.000----Đất SX-KD nông thôn
680Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Viên - Xã Nhân CơNgã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân) - Cổng chào bon Bù Dấp400.000----Đất TM-DV nông thôn
681Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Viên - Xã Nhân CơNgã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân) - Cổng chào bon Bù Dấp500.000----Đất ở nông thôn
682Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Viên - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân)480.000----Đất SX-KD nông thôn
683Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Viên - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân)640.000----Đất TM-DV nông thôn
684Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Viên - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Ngã ba vườn mía (hết đất nhà ông Trương Ngọc Ân)800.000----Đất ở nông thôn
685Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Thôn 9, thôn 12228.000----Đất SX-KD nông thôn
686Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Thôn 9, thôn 12304.000----Đất TM-DV nông thôn
687Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Thôn 9, thôn 12380.000----Đất ở nông thôn
688Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Trần Vũ Long210.000----Đất SX-KD nông thôn
689Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Trần Vũ Long280.000----Đất TM-DV nông thôn
690Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đất nhà ông Trần Vũ Long350.000----Đất ở nông thôn
691Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 từ nhà bà Vịnh - Nghĩa địa240.000----Đất SX-KD nông thôn
692Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 từ nhà bà Vịnh - Nghĩa địa320.000----Đất TM-DV nông thôn
693Huyện Đắk R'lấpĐường từ Quốc lộ 14 vào nghĩa địa thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 từ nhà bà Vịnh - Nghĩa địa400.000----Đất ở nông thôn
694Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Vinh thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đường240.000----Đất SX-KD nông thôn
695Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Vinh thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đường320.000----Đất TM-DV nông thôn
696Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Vinh thôn 9 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết đường400.000----Đất ở nông thôn
697Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Hội trường thôn 5 - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Định - Hết đường180.000----Đất SX-KD nông thôn
698Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Hội trường thôn 5 - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Định - Hết đường240.000----Đất TM-DV nông thôn
699Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Hội trường thôn 5 - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Định - Hết đường300.000----Đất ở nông thôn
700Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Hội trường thôn 5 - Xã Nhân CơQuốc lộ 14 - Hết đất nhà bà Định240.000----Đất SX-KD nông thôn
701Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Hội trường thôn 5 - Xã Nhân CơQuốc lộ 14 - Hết đất nhà bà Định320.000----Đất TM-DV nông thôn
702Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh Hội trường thôn 5 - Xã Nhân CơQuốc lộ 14 - Hết đất nhà bà Định400.000----Đất ở nông thôn
703Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà nghỉ Hoàng Lan - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Bảy - Giáp đất nhà ông Bùi Văn Ngoạn420.000----Đất SX-KD nông thôn
704Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà nghỉ Hoàng Lan - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Bảy - Giáp đất nhà ông Bùi Văn Ngoạn560.000----Đất TM-DV nông thôn
705Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà nghỉ Hoàng Lan - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Bảy - Giáp đất nhà ông Bùi Văn Ngoạn700.000----Đất ở nông thôn
706Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 4 - Xã Nhân CơTrục chính của thôn 6 + thôn 17 -150.000----Đất SX-KD nông thôn
707Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 4 - Xã Nhân CơTrục chính của thôn 6 + thôn 17 -200.000----Đất TM-DV nông thôn
708Huyện Đắk R'lấpĐường vào thôn 4 - Xã Nhân CơTrục chính của thôn 6 + thôn 17 -250.000----Đất ở nông thôn
709Huyện Đắk R'lấpNgã ba đất nhà ông Vũ Tất Lương - Xã Nhân CơĐất nhà bà Nguyễn Thị Thanh Huyền -150.000----Đất SX-KD nông thôn
710Huyện Đắk R'lấpNgã ba đất nhà ông Vũ Tất Lương - Xã Nhân CơĐất nhà bà Nguyễn Thị Thanh Huyền -200.000----Đất TM-DV nông thôn
711Huyện Đắk R'lấpNgã ba đất nhà ông Vũ Tất Lương - Xã Nhân CơĐất nhà bà Nguyễn Thị Thanh Huyền -250.000----Đất ở nông thôn
712Huyện Đắk R'lấpHết đất nhà ông Vũ Tất Lương - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Lê Thị Kim Yến -150.000----Đất SX-KD nông thôn
713Huyện Đắk R'lấpHết đất nhà ông Vũ Tất Lương - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Lê Thị Kim Yến -200.000----Đất TM-DV nông thôn
714Huyện Đắk R'lấpHết đất nhà ông Vũ Tất Lương - Xã Nhân CơHết đất nhà bà Lê Thị Kim Yến -250.000----Đất ở nông thôn
715Huyện Đắk R'lấpNgã ba nhà ông Toát - Xã Nhân CơHết đất nhà ông Vũ Tất Lương -240.000----Đất SX-KD nông thôn
716Huyện Đắk R'lấpNgã ba nhà ông Toát - Xã Nhân CơHết đất nhà ông Vũ Tất Lương -320.000----Đất TM-DV nông thôn
717Huyện Đắk R'lấpNgã ba nhà ông Toát - Xã Nhân CơHết đất nhà ông Vũ Tất Lương -400.000----Đất ở nông thôn
718Huyện Đắk R'lấpĐường đi xã Nhân Đạo - Xã Nhân CơĐất nhà nghỉ Thùy Vân - Giáp nhà máy Alumin360.000----Đất SX-KD nông thôn
719Huyện Đắk R'lấpĐường đi xã Nhân Đạo - Xã Nhân CơĐất nhà nghỉ Thùy Vân - Giáp nhà máy Alumin480.000----Đất TM-DV nông thôn
720Huyện Đắk R'lấpĐường đi xã Nhân Đạo - Xã Nhân CơĐất nhà nghỉ Thùy Vân - Giáp nhà máy Alumin600.000----Đất ở nông thôn
721Huyện Đắk R'lấpĐường đi xã Nhân Đạo - Xã Nhân CơĐất nhà ông Tiến - Hết đường vào mỏ đá (đất nhà bà Đoàn Thị Tịnh)300.000----Đất SX-KD nông thôn
722Huyện Đắk R'lấpĐường đi xã Nhân Đạo - Xã Nhân CơĐất nhà ông Tiến - Hết đường vào mỏ đá (đất nhà bà Đoàn Thị Tịnh)400.000----Đất TM-DV nông thôn
723Huyện Đắk R'lấpĐường đi xã Nhân Đạo - Xã Nhân CơĐất nhà ông Tiến - Hết đường vào mỏ đá (đất nhà bà Đoàn Thị Tịnh)500.000----Đất ở nông thôn
724Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon Bù Dấp - Xã Nhân CơNhà ông Đỗ Trung Quốc - Suối II210.000----Đất SX-KD nông thôn
725Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon Bù Dấp - Xã Nhân CơNhà ông Đỗ Trung Quốc - Suối II280.000----Đất TM-DV nông thôn
726Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon Bù Dấp - Xã Nhân CơNhà ông Đỗ Trung Quốc - Suối II350.000----Đất ở nông thôn
727Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon Bù Dấp - Xã Nhân CơCổng chào bon Bù Dấp - Giáp nhà máy điện + Hết đất nhà ông Điểu Choan300.000----Đất SX-KD nông thôn
728Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon Bù Dấp - Xã Nhân CơCổng chào bon Bù Dấp - Giáp nhà máy điện + Hết đất nhà ông Điểu Choan400.000----Đất TM-DV nông thôn
729Huyện Đắk R'lấpĐường vào bon Bù Dấp - Xã Nhân CơCổng chào bon Bù Dấp - Giáp nhà máy điện + Hết đất nhà ông Điểu Choan500.000----Đất ở nông thôn
730Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơHội trường thôn 12 - Mặt bằng nhà máy điện Phân Nhôm180.000----Đất SX-KD nông thôn
731Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơHội trường thôn 12 - Mặt bằng nhà máy điện Phân Nhôm240.000----Đất TM-DV nông thôn
732Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơHội trường thôn 12 - Mặt bằng nhà máy điện Phân Nhôm300.000----Đất ở nông thôn
733Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơHết nhà máy mỳ - Ngã ba hội trường thôn 12300.000----Đất SX-KD nông thôn
734Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơHết nhà máy mỳ - Ngã ba hội trường thôn 12400.000----Đất TM-DV nông thôn
735Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơHết nhà máy mỳ - Ngã ba hội trường thôn 12500.000----Đất ở nông thôn
736Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơĐất nhà ông Đỗ Trung Quốc - Hết nhà máy mỳ180.000----Đất SX-KD nông thôn
737Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơĐất nhà ông Đỗ Trung Quốc - Hết nhà máy mỳ240.000----Đất TM-DV nông thôn
738Huyện Đắk R'lấpTừ suối 1 trục đường thôn 12 - Xã Nhân CơĐất nhà ông Đỗ Trung Quốc - Hết nhà máy mỳ300.000----Đất ở nông thôn
739Huyện Đắk R'lấpĐường tổ 1 - Xã Nhân CơCửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường) - Cầu mới480.000----Đất SX-KD nông thôn
740Huyện Đắk R'lấpĐường tổ 1 - Xã Nhân CơCửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường) - Cầu mới640.000----Đất TM-DV nông thôn
741Huyện Đắk R'lấpĐường tổ 1 - Xã Nhân CơCửa sắt Trường Sơn (nhà ông Trường) - Cầu mới800.000----Đất ở nông thôn
742Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy mỳ - Xã Nhân CơQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà máy bê tông Din My Đắk Nông480.000----Đất SX-KD nông thôn
743Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy mỳ - Xã Nhân CơQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà máy bê tông Din My Đắk Nông640.000----Đất TM-DV nông thôn
744Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy mỳ - Xã Nhân CơQuốc lộ 14 - Ngã ba nhà máy bê tông Din My Đắk Nông800.000----Đất ở nông thôn
745Huyện Đắk R'lấpTuyến đường thôn 9 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) hết đất nhà bà Tạ Vũ Vi - Hết đất nhà bà Lê Thị Đào300.000----Đất SX-KD nông thôn
746Huyện Đắk R'lấpTuyến đường thôn 9 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) hết đất nhà bà Tạ Vũ Vi - Hết đất nhà bà Lê Thị Đào400.000----Đất TM-DV nông thôn
747Huyện Đắk R'lấpTuyến đường thôn 9 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) hết đất nhà bà Tạ Vũ Vi - Hết đất nhà bà Lê Thị Đào500.000----Đất ở nông thôn
748Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà ông Duyên - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) cạnh nhà ông Duyên - Nhà Vinh Lệ300.000----Đất SX-KD nông thôn
749Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà ông Duyên - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) cạnh nhà ông Duyên - Nhà Vinh Lệ400.000----Đất TM-DV nông thôn
750Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà ông Duyên - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) cạnh nhà ông Duyên - Nhà Vinh Lệ500.000----Đất ở nông thôn
751Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 1 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết nhà Vinh Lệ300.000----Đất SX-KD nông thôn
752Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 1 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết nhà Vinh Lệ400.000----Đất TM-DV nông thôn
753Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 1 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết nhà Vinh Lệ500.000----Đất ở nông thôn
754Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 8 thôn 7 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Đất nhà bà Hồng + Hết đất nhà ông Tự540.000----Đất SX-KD nông thôn
755Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 8 thôn 7 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Đất nhà bà Hồng + Hết đất nhà ông Tự720.000----Đất TM-DV nông thôn
756Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 8 thôn 7 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Đất nhà bà Hồng + Hết đất nhà ông Tự900.000----Đất ở nông thôn
757Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 9b thôn 3 - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Lập + Hai nhánh đường còn lại480.000----Đất SX-KD nông thôn
758Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 9b thôn 3 - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Lập + Hai nhánh đường còn lại640.000----Đất TM-DV nông thôn
759Huyện Đắk R'lấpĐường vào tổ 9b thôn 3 - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Lập + Hai nhánh đường còn lại800.000----Đất ở nông thôn
760Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Là và bà Điệp - Xã Nhân CơĐất nhà ông Ngạng - Đất nhà ông Tạ Văn Nam546.000----Đất SX-KD nông thôn
761Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Là và bà Điệp - Xã Nhân CơĐất nhà ông Ngạng - Đất nhà ông Tạ Văn Nam728.000----Đất TM-DV nông thôn
762Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh nhà bà Là và bà Điệp - Xã Nhân CơĐất nhà ông Ngạng - Đất nhà ông Tạ Văn Nam910.000----Đất ở nông thôn
763Huyện Đắk R'lấpĐường vào sân bay - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Đất nhà bà Vân + Hết đất nhà ông Toát900.000----Đất SX-KD nông thôn
764Huyện Đắk R'lấpĐường vào sân bay - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Đất nhà bà Vân + Hết đất nhà ông Toát1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
765Huyện Đắk R'lấpĐường vào sân bay - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Đất nhà bà Vân + Hết đất nhà ông Toát1.500.000----Đất ở nông thôn
766Huyện Đắk R'lấpĐường vào bên cạnh chợ - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Giáp đất Nguyễn Văn Bạc900.000----Đất SX-KD nông thôn
767Huyện Đắk R'lấpĐường vào bên cạnh chợ - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Giáp đất Nguyễn Văn Bạc1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
768Huyện Đắk R'lấpĐường vào bên cạnh chợ - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Giáp đất Nguyễn Văn Bạc1.500.000----Đất ở nông thôn
769Huyện Đắk R'lấpĐường vào bên cạnh ngân hàng - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Hùng900.000----Đất SX-KD nông thôn
770Huyện Đắk R'lấpĐường vào bên cạnh ngân hàng - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Hùng1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
771Huyện Đắk R'lấpĐường vào bên cạnh ngân hàng - Xã Nhân CơNgã ba (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Hùng1.500.000----Đất ở nông thôn
772Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh kho Loan Hiệp - Xã Nhân CơKho Loan Hiệp - Nhà bà Hồng420.000----Đất SX-KD nông thôn
773Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh kho Loan Hiệp - Xã Nhân CơKho Loan Hiệp - Nhà bà Hồng560.000----Đất TM-DV nông thôn
774Huyện Đắk R'lấpĐường cạnh kho Loan Hiệp - Xã Nhân CơKho Loan Hiệp - Nhà bà Hồng700.000----Đất ở nông thôn
775Huyện Đắk R'lấpĐường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở UBND xã mới) - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Cổng chào bon Bù Dấp522.000----Đất SX-KD nông thôn
776Huyện Đắk R'lấpĐường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở UBND xã mới) - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Cổng chào bon Bù Dấp696.000----Đất TM-DV nông thôn
777Huyện Đắk R'lấpĐường bên cạnh trụ sở lâm trường (Trụ sở UBND xã mới) - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Cổng chào bon Bù Dấp870.000----Đất ở nông thôn
778Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa địa thôn 8 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Phú - Giáp nghĩa địa thôn 8348.000----Đất SX-KD nông thôn
779Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa địa thôn 8 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Phú - Giáp nghĩa địa thôn 8464.000----Đất TM-DV nông thôn
780Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa địa thôn 8 - Xã Nhân CơKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Phú - Giáp nghĩa địa thôn 8580.000----Đất ở nông thôn
781Huyện Đắk R'lấpĐường vào thác Diệu Thanh - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHội trường thôn 8 - Hết đường324.000----Đất SX-KD nông thôn
782Huyện Đắk R'lấpĐường vào thác Diệu Thanh - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHội trường thôn 8 - Hết đường432.000----Đất TM-DV nông thôn
783Huyện Đắk R'lấpĐường vào thác Diệu Thanh - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHội trường thôn 8 - Hết đường540.000----Đất ở nông thôn
784Huyện Đắk R'lấpĐường vào thác Diệu Thanh - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hội trường thôn 8600.000----Đất SX-KD nông thôn
785Huyện Đắk R'lấpĐường vào thác Diệu Thanh - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hội trường thôn 8800.000----Đất TM-DV nông thôn
786Huyện Đắk R'lấpĐường vào thác Diệu Thanh - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hội trường thôn 81.000.000----Đất ở nông thôn
787Huyện Đắk R'lấpĐường vào ngầm 18 - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngầm 18360.000----Đất SX-KD nông thôn
788Huyện Đắk R'lấpĐường vào ngầm 18 - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngầm 18480.000----Đất TM-DV nông thôn
789Huyện Đắk R'lấpĐường vào ngầm 18 - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngầm 18600.000----Đất ở nông thôn
790Huyện Đắk R'lấpĐường vào ngầm 18 - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm600.000----Đất SX-KD nông thôn
791Huyện Đắk R'lấpĐường vào ngầm 18 - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm800.000----Đất TM-DV nông thôn
792Huyện Đắk R'lấpĐường vào ngầm 18 - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba Quốc lộ 14 - Hết Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm1.000.000----Đất ở nông thôn
793Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNhà ông Họa - Đất nhà bà Đoàn Thị Tỉnh540.000----Đất SX-KD nông thôn
794Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNhà ông Họa - Đất nhà bà Đoàn Thị Tỉnh720.000----Đất TM-DV nông thôn
795Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơNhà ông Họa - Đất nhà bà Đoàn Thị Tỉnh900.000----Đất ở nông thôn
796Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơTrường Mẫu giáo Hoa Mai - Hết đất ông Bùi Văn Ngoan600.000----Đất SX-KD nông thôn
797Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơTrường Mẫu giáo Hoa Mai - Hết đất ông Bùi Văn Ngoan800.000----Đất TM-DV nông thôn
798Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơTrường Mẫu giáo Hoa Mai - Hết đất ông Bùi Văn Ngoan1.000.000----Đất ở nông thôn
799Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHồ Nhân Cơ - Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer600.000----Đất SX-KD nông thôn
800Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHồ Nhân Cơ - Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer800.000----Đất TM-DV nông thôn
801Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơHồ Nhân Cơ - Giáp ranh xã Nhân Đạo và Đắk Wer1.000.000----Đất ở nông thôn
802Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Hồ Nhân Cơ (Hết đất nhà bà Bẩy)1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
803Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Hồ Nhân Cơ (Hết đất nhà bà Bẩy)2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
804Huyện Đắk R'lấpĐường vào xã Nhân Đạo - Đường nhánh tiếp giáp với Quốc lộ 14 - Xã Nhân CơKm 0 Quốc lộ 14 - Hồ Nhân Cơ (Hết đất nhà bà Bẩy)3.000.000----Đất ở nông thôn
805Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơĐất nhà ông Chi - Cầu Đắk R’Tih (tà luy âm)540.000----Đất SX-KD nông thôn
806Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơĐất nhà ông Chi - Cầu Đắk R’Tih (tà luy âm)720.000----Đất TM-DV nông thôn
807Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơĐất nhà ông Chi - Cầu Đắk R’Tih (tà luy âm)900.000----Đất ở nông thôn
808Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơQua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long) - Cầu Đắk R’Tih (tà luy dương)600.000----Đất SX-KD nông thôn
809Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơQua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long) - Cầu Đắk R’Tih (tà luy dương)800.000----Đất TM-DV nông thôn
810Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơQua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long) - Cầu Đắk R’Tih (tà luy dương)1.000.000----Đất ở nông thôn
811Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơCách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận) - Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long)1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
812Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơCách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận) - Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long)2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
813Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơCách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận) - Qua ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến hết cây xăng nhà ông Long)3.000.000----Đất ở nông thôn
814Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơQua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 ) - Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận )1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
815Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơQua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 ) - Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận )2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
816Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơQua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 ) - Cách ngã ba đường vào thác Diệu Thanh (Đến ranh giới đất nhà nghỉ Hồng Nhuận )2.500.000----Đất ở nông thôn
817Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơCách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm) - Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 )1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
818Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơCách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm) - Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 )2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
819Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơCách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm) - Qua ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Phương Thảo thôn 5 )3.000.000----Đất ở nông thôn
820Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơUBND xã - Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm)1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
821Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơUBND xã - Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm)1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
822Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơUBND xã - Cách ngã ba đường vào ngầm 18 (Hết đất nhà bà Đỗ Bé Năm)2.000.000----Đất ở nông thôn
823Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba đường vào xã Nhân Đạo - UBND xã2.400.000----Đất SX-KD nông thôn
824Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba đường vào xã Nhân Đạo - UBND xã3.200.000----Đất TM-DV nông thôn
825Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơNgã ba đường vào xã Nhân Đạo - UBND xã4.000.000----Đất ở nông thôn
826Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơHết Trường Lê Đình Chinh - Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo3.600.000----Đất SX-KD nông thôn
827Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơHết Trường Lê Đình Chinh - Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo4.800.000----Đất TM-DV nông thôn
828Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơHết Trường Lê Đình Chinh - Ngã ba đường vào xã Nhân Đạo6.000.000----Đất ở nông thôn
829Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơĐường vào tổ 9 thôn 7 - Hết Trường Lê Đình Chinh2.400.000----Đất SX-KD nông thôn
830Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơĐường vào tổ 9 thôn 7 - Hết Trường Lê Đình Chinh3.200.000----Đất TM-DV nông thôn
831Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơĐường vào tổ 9 thôn 7 - Hết Trường Lê Đình Chinh4.000.000----Đất ở nông thôn
832Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơRanh giới xã Đắk Wer - Đường vào tổ 9 thôn 71.200.000----Đất SX-KD nông thôn
833Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơRanh giới xã Đắk Wer - Đường vào tổ 9 thôn 71.600.000----Đất TM-DV nông thôn
834Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Xã Nhân CơRanh giới xã Đắk Wer - Đường vào tổ 9 thôn 72.000.000----Đất ở nông thôn
835Huyện Đắk R'lấpKiến ThànhĐất ở các khu dân cư còn lại -54.000----Đất SX-KD nông thôn
836Huyện Đắk R'lấpKiến ThànhĐất ở các khu dân cư còn lại -72.000----Đất TM-DV nông thôn
837Huyện Đắk R'lấpKiến ThànhĐất ở các khu dân cư còn lại -90.000----Đất ở nông thôn
838Huyện Đắk R'lấpĐường bê tông nhà bà Thắm (giáp tỉnh lộ 5) - Xã Kiến ThànhGiáp Tỉnh lộ 5 - Hết đường180.000----Đất SX-KD nông thôn
839Huyện Đắk R'lấpĐường bê tông nhà bà Thắm (giáp tỉnh lộ 5) - Xã Kiến ThànhGiáp Tỉnh lộ 5 - Hết đường240.000----Đất TM-DV nông thôn
840Huyện Đắk R'lấpĐường bê tông nhà bà Thắm (giáp tỉnh lộ 5) - Xã Kiến ThànhGiáp Tỉnh lộ 5 - Hết đường300.000----Đất ở nông thôn
841Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 3 - Xã Kiến ThànhĐường Hùng Vương - Giáp ranh xã Nghĩa Thắng240.000----Đất SX-KD nông thôn
842Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 3 - Xã Kiến ThànhĐường Hùng Vương - Giáp ranh xã Nghĩa Thắng320.000----Đất TM-DV nông thôn
843Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 3 - Xã Kiến ThànhĐường Hùng Vương - Giáp ranh xã Nghĩa Thắng400.000----Đất ở nông thôn
844Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ - Xã Kiến ThànhHội trường thôn 10 - Giáp ranh xã Đắk Sin180.000----Đất SX-KD nông thôn
845Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ - Xã Kiến ThànhHội trường thôn 10 - Giáp ranh xã Đắk Sin240.000----Đất TM-DV nông thôn
846Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ - Xã Kiến ThànhHội trường thôn 10 - Giáp ranh xã Đắk Sin300.000----Đất ở nông thôn
847Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hội trường thôn 10240.000----Đất SX-KD nông thôn
848Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hội trường thôn 10320.000----Đất TM-DV nông thôn
849Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trạm Y tế Kiến Đức cũ - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hội trường thôn 10400.000----Đất ở nông thôn
850Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hết đất nhà ông Bình thôn 7270.000----Đất SX-KD nông thôn
851Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hết đất nhà ông Bình thôn 7360.000----Đất TM-DV nông thôn
852Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hết đất nhà ông Bình thôn 7450.000----Đất ở nông thôn
853Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ) - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hết đường nhựa360.000----Đất SX-KD nông thôn
854Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ) - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hết đường nhựa480.000----Đất TM-DV nông thôn
855Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy nước đá Hương Giang (cũ) - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Hết đường nhựa600.000----Đất ở nông thôn
856Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức - Đất nhà ông Nguyễn Phương240.000----Đất SX-KD nông thôn
857Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức - Đất nhà ông Nguyễn Phương320.000----Đất TM-DV nông thôn
858Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức - Đất nhà ông Nguyễn Phương400.000----Đất ở nông thôn
859Huyện Đắk R'lấpĐường vào cây đa Kiến Đức - Xã Kiến ThànhĐường Hùng Vương -600.000----Đất SX-KD nông thôn
860Huyện Đắk R'lấpĐường vào cây đa Kiến Đức - Xã Kiến ThànhĐường Hùng Vương -800.000----Đất TM-DV nông thôn
861Huyện Đắk R'lấpĐường vào cây đa Kiến Đức - Xã Kiến ThànhĐường Hùng Vương -1.000.000----Đất ở nông thôn
862Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa địa thôn 2 - Xã Kiến ThànhNhà ông Phạm Giai thôn 3 - Nghĩa địa thôn 2180.000----Đất SX-KD nông thôn
863Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa địa thôn 2 - Xã Kiến ThànhNhà ông Phạm Giai thôn 3 - Nghĩa địa thôn 2240.000----Đất TM-DV nông thôn
864Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa địa thôn 2 - Xã Kiến ThànhNhà ông Phạm Giai thôn 3 - Nghĩa địa thôn 2300.000----Đất ở nông thôn
865Huyện Đắk R'lấpĐường vào hội trường thôn 1 - Xã Kiến ThànhGiáp ranh Kiến Đức - Hội trường thôn 1180.000----Đất SX-KD nông thôn
866Huyện Đắk R'lấpĐường vào hội trường thôn 1 - Xã Kiến ThànhGiáp ranh Kiến Đức - Hội trường thôn 1240.000----Đất TM-DV nông thôn
867Huyện Đắk R'lấpĐường vào hội trường thôn 1 - Xã Kiến ThànhGiáp ranh Kiến Đức - Hội trường thôn 1300.000----Đất ở nông thôn
868Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhKhu quy hoạch đất giáo viên thôn 9 -180.000----Đất SX-KD nông thôn
869Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhKhu quy hoạch đất giáo viên thôn 9 -240.000----Đất TM-DV nông thôn
870Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhKhu quy hoạch đất giáo viên thôn 9 -300.000----Đất ở nông thôn
871Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhQuốc lộ 14 đất nhà ông Chữ - Khu quy hoạch xưởng cưa180.000----Đất SX-KD nông thôn
872Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhQuốc lộ 14 đất nhà ông Chữ - Khu quy hoạch xưởng cưa240.000----Đất TM-DV nông thôn
873Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhQuốc lộ 14 đất nhà ông Chữ - Khu quy hoạch xưởng cưa300.000----Đất ở nông thôn
874Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhQuốc lộ 14 ngã ba trường 1 - Nghĩa địa thôn 9180.000----Đất SX-KD nông thôn
875Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhQuốc lộ 14 ngã ba trường 1 - Nghĩa địa thôn 9240.000----Đất TM-DV nông thôn
876Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 9 - Xã Kiến ThànhQuốc lộ 14 ngã ba trường 1 - Nghĩa địa thôn 9300.000----Đất ở nông thôn
877Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhĐất nhà ông Thêu - Ranh thị trấn Kiến Đức300.000----Đất SX-KD nông thôn
878Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhĐất nhà ông Thêu - Ranh thị trấn Kiến Đức400.000----Đất TM-DV nông thôn
879Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhĐất nhà ông Thêu - Ranh thị trấn Kiến Đức500.000----Đất ở nông thôn
880Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhNgã ba Quốc lộ 14 - Đập thủy điện Đắk R'Tang600.000----Đất SX-KD nông thôn
881Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhNgã ba Quốc lộ 14 - Đập thủy điện Đắk R'Tang800.000----Đất TM-DV nông thôn
882Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhNgã ba Quốc lộ 14 - Đập thủy điện Đắk R'Tang1.000.000----Đất ở nông thôn
883Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhThủy điện Đắk R’Tang - Giáp ranh xã Đắk Wer210.000----Đất SX-KD nông thôn
884Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhThủy điện Đắk R’Tang - Giáp ranh xã Đắk Wer280.000----Đất TM-DV nông thôn
885Huyện Đắk R'lấpĐường đi thôn 5, thôn 8 - Xã Kiến ThànhThủy điện Đắk R’Tang - Giáp ranh xã Đắk Wer350.000----Đất ở nông thôn
886Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba vào khu du lịch sinh thái - Giáp Quốc lộ 14240.000----Đất SX-KD nông thôn
887Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba vào khu du lịch sinh thái - Giáp Quốc lộ 14320.000----Đất TM-DV nông thôn
888Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba vào khu du lịch sinh thái - Giáp Quốc lộ 14400.000----Đất ở nông thôn
889Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba Trường Phân hiệu Võ Thị Sáu - Ngã ba vào khu du lịch sinh thái180.000----Đất SX-KD nông thôn
890Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba Trường Phân hiệu Võ Thị Sáu - Ngã ba vào khu du lịch sinh thái240.000----Đất TM-DV nông thôn
891Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba Trường Phân hiệu Võ Thị Sáu - Ngã ba vào khu du lịch sinh thái300.000----Đất ở nông thôn
892Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu - Giáp Đắk Wer240.000----Đất SX-KD nông thôn
893Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu - Giáp Đắk Wer320.000----Đất TM-DV nông thôn
894Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhNgã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu - Giáp Đắk Wer400.000----Đất ở nông thôn
895Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức (đường dây 500KV) - Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu360.000----Đất SX-KD nông thôn
896Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức (đường dây 500KV) - Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu480.000----Đất TM-DV nông thôn
897Huyện Đắk R'lấpĐường thôn 7 - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức (đường dây 500KV) - Ngã ba Trường Trung học Võ Thị Sáu600.000----Đất ở nông thôn
898Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhNghĩa Địa thanh niên xung phong - Ranh giới xã Nghĩa Thắng360.000----Đất SX-KD nông thôn
899Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhNghĩa Địa thanh niên xung phong - Ranh giới xã Nghĩa Thắng480.000----Đất TM-DV nông thôn
900Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhNghĩa Địa thanh niên xung phong - Ranh giới xã Nghĩa Thắng600.000----Đất ở nông thôn
901Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhHết Trường học Lê Quý Đôn - Nghĩa Địa thanh niên xung phong420.000----Đất SX-KD nông thôn
902Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhHết Trường học Lê Quý Đôn - Nghĩa Địa thanh niên xung phong560.000----Đất TM-DV nông thôn
903Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhHết Trường học Lê Quý Đôn - Nghĩa Địa thanh niên xung phong700.000----Đất ở nông thôn
904Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhNghĩa địa thôn 3 - Hết Trường học Lê Quý Đôn480.000----Đất SX-KD nông thôn
905Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhNghĩa địa thôn 3 - Hết Trường học Lê Quý Đôn640.000----Đất TM-DV nông thôn
906Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhNghĩa địa thôn 3 - Hết Trường học Lê Quý Đôn800.000----Đất ở nông thôn
907Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Nghĩa địa thôn 3720.000----Đất SX-KD nông thôn
908Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Nghĩa địa thôn 3960.000----Đất TM-DV nông thôn
909Huyện Đắk R'lấpTỉnh lộ 5 - Xã Kiến ThànhRanh giới thị trấn Kiến Đức - Nghĩa địa thôn 31.200.000----Đất ở nông thôn
910Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ - Xã Kiến ThànhNgã ba vào hầm đá - Ranh giới xã Đắk Wer1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
911Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ - Xã Kiến ThànhNgã ba vào hầm đá - Ranh giới xã Đắk Wer1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
912Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ - Xã Kiến ThànhNgã ba vào hầm đá - Ranh giới xã Đắk Wer2.000.000----Đất ở nông thôn
913Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ (Tà luy âm) - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức + 400 m - Đến ngã ba hầm đá900.000----Đất SX-KD nông thôn
914Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ (Tà luy âm) - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức + 400 m - Đến ngã ba hầm đá1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
915Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ (Tà luy âm) - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức + 400 m - Đến ngã ba hầm đá1.500.000----Đất ở nông thôn
916Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ (Tà luy dương) - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức + 400 m - Đến ngã ba hầm đá1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
917Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ (Tà luy dương) - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức + 400 m - Đến ngã ba hầm đá1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
918Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ (Tà luy dương) - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức + 400 m - Đến ngã ba hầm đá2.000.000----Đất ở nông thôn
919Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức - Ranh giới Kiến Đức + 400 m1.680.000----Đất SX-KD nông thôn
920Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức - Ranh giới Kiến Đức + 400 m2.240.000----Đất TM-DV nông thôn
921Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về Nhân Cơ - Xã Kiến ThànhRanh giới Kiến Đức - Ranh giới Kiến Đức + 400 m2.800.000----Đất ở nông thôn
922Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên trái) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh đất nhà ông Sơn - Giáp ranh xã Quảng Tín1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
923Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên trái) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh đất nhà ông Sơn - Giáp ranh xã Quảng Tín1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
924Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên trái) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh đất nhà ông Sơn - Giáp ranh xã Quảng Tín2.000.000----Đất ở nông thôn
925Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên trái) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh thị trấn Kiến Đức - Giáp ranh đất nhà ông Sơn1.020.000----Đất SX-KD nông thôn
926Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên trái) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh thị trấn Kiến Đức - Giáp ranh đất nhà ông Sơn1.360.000----Đất TM-DV nông thôn
927Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên trái) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh thị trấn Kiến Đức - Giáp ranh đất nhà ông Sơn1.700.000----Đất ở nông thôn
928Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên phải) - Xã Kiến ThànhGiáp đất nhà ông Lập - Ranh xã Quảng Tín1.020.000----Đất SX-KD nông thôn
929Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên phải) - Xã Kiến ThànhGiáp đất nhà ông Lập - Ranh xã Quảng Tín1.360.000----Đất TM-DV nông thôn
930Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên phải) - Xã Kiến ThànhGiáp đất nhà ông Lập - Ranh xã Quảng Tín1.700.000----Đất ở nông thôn
931Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên phải) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh thị trấn Kiến Đức - Giáp đất nhà ông Lập1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
932Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên phải) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh thị trấn Kiến Đức - Giáp đất nhà ông Lập1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
933Huyện Đắk R'lấpQuốc Lộ 14 - Thị trấn Kiến Đức về xã Quảng Tín (bên phải) - Xã Kiến ThànhGiáp ranh thị trấn Kiến Đức - Giáp đất nhà ông Lập2.000.000----Đất ở nông thôn
934Huyện Đắk R'lấpKiến ĐứcĐất ở khu dân cư còn lại -72.000----Đất SX-KD đô thị
935Huyện Đắk R'lấpKiến ĐứcĐất ở khu dân cư còn lại -96.000----Đất TM-DV đô thị
936Huyện Đắk R'lấpKiến ĐứcĐất ở khu dân cư còn lại -120.000----Đất ở đô thị
937Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa trang - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nơ Trang Lơng - Giáp nghĩa trang480.000----Đất SX-KD đô thị
938Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa trang - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nơ Trang Lơng - Giáp nghĩa trang640.000----Đất TM-DV đô thị
939Huyện Đắk R'lấpĐường vào nghĩa trang - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nơ Trang Lơng - Giáp nghĩa trang800.000----Đất ở đô thị
940Huyện Đắk R'lấpTổ dân phố 6 - Thị trấn Kiến ĐứcQuốc lộ 14 (ngã ba giáp đất nhà ông Nguyễn Tôn Cân) - Hết đường210.000----Đất SX-KD đô thị
941Huyện Đắk R'lấpTổ dân phố 6 - Thị trấn Kiến ĐứcQuốc lộ 14 (ngã ba giáp đất nhà ông Nguyễn Tôn Cân) - Hết đường280.000----Đất TM-DV đô thị
942Huyện Đắk R'lấpTổ dân phố 6 - Thị trấn Kiến ĐứcQuốc lộ 14 (ngã ba giáp đất nhà ông Nguyễn Tôn Cân) - Hết đường350.000----Đất ở đô thị
943Huyện Đắk R'lấpTổ dân phố 6 đến hội trường thôn 1 Kiến Thành - Thị trấn Kiến ĐứcQuốc lộ 14 - Giáp ranh Kiến Thành210.000----Đất SX-KD đô thị
944Huyện Đắk R'lấpTổ dân phố 6 đến hội trường thôn 1 Kiến Thành - Thị trấn Kiến ĐứcQuốc lộ 14 - Giáp ranh Kiến Thành280.000----Đất TM-DV đô thị
945Huyện Đắk R'lấpTổ dân phố 6 đến hội trường thôn 1 Kiến Thành - Thị trấn Kiến ĐứcQuốc lộ 14 - Giáp ranh Kiến Thành350.000----Đất ở đô thị
946Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường240.000----Đất SX-KD đô thị
947Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường320.000----Đất TM-DV đô thị
948Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường400.000----Đất ở đô thị
949Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 2 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường240.000----Đất SX-KD đô thị
950Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 2 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường320.000----Đất TM-DV đô thị
951Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 2 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường400.000----Đất ở đô thị
952Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 3 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường240.000----Đất SX-KD đô thị
953Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 3 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường320.000----Đất TM-DV đô thị
954Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 3 tổ 8 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Lê Hữu Trác - Hết đường400.000----Đất ở đô thị
955Huyện Đắk R'lấpĐường Tổ 5 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Võ Thị Sáu đi thôn 7 xã Kiến Thành - Hết đường300.000----Đất SX-KD đô thị
956Huyện Đắk R'lấpĐường Tổ 5 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Võ Thị Sáu đi thôn 7 xã Kiến Thành - Hết đường400.000----Đất TM-DV đô thị
957Huyện Đắk R'lấpĐường Tổ 5 - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Võ Thị Sáu đi thôn 7 xã Kiến Thành - Hết đường500.000----Đất ở đô thị
958Huyện Đắk R'lấpNgã ba nhà ông Thu - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nguyễn Tất Thành ngã ba nhà ông Thu - Giáp đường Nguyễn Du300.000----Đất SX-KD đô thị
959Huyện Đắk R'lấpNgã ba nhà ông Thu - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nguyễn Tất Thành ngã ba nhà ông Thu - Giáp đường Nguyễn Du400.000----Đất TM-DV đô thị
960Huyện Đắk R'lấpNgã ba nhà ông Thu - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nguyễn Tất Thành ngã ba nhà ông Thu - Giáp đường Nguyễn Du500.000----Đất ở đô thị
961Huyện Đắk R'lấpHẻm 6, Tổ 2 - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Chu Văn An - Đất nhà ông Nam360.000----Đất SX-KD đô thị
962Huyện Đắk R'lấpHẻm 6, Tổ 2 - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Chu Văn An - Đất nhà ông Nam480.000----Đất TM-DV đô thị
963Huyện Đắk R'lấpHẻm 6, Tổ 2 - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Chu Văn An - Đất nhà ông Nam600.000----Đất ở đô thị
964Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4, Tổ 2 (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà ông Kỳ - Hết đường xóm 4, Tổ 4240.000----Đất SX-KD đô thị
965Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4, Tổ 2 (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà ông Kỳ - Hết đường xóm 4, Tổ 4320.000----Đất TM-DV đô thị
966Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4, Tổ 2 (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà ông Kỳ - Hết đường xóm 4, Tổ 4400.000----Đất ở đô thị
967Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4, Tổ 2 (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà ông Kỳ - Hết đường xóm 4, Tổ 3480.000----Đất SX-KD đô thị
968Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4, Tổ 2 (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà ông Kỳ - Hết đường xóm 4, Tổ 3640.000----Đất TM-DV đô thị
969Huyện Đắk R'lấpĐường xóm 4, Tổ 2 (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà ông Kỳ - Hết đường xóm 4, Tổ 3800.000----Đất ở đô thị
970Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trường Dân tộc nội trú - Thị trấn Kiến ĐứcHết Trường Dân tộc nội trú - Hết đường180.000----Đất SX-KD đô thị
971Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trường Dân tộc nội trú - Thị trấn Kiến ĐứcHết Trường Dân tộc nội trú - Hết đường240.000----Đất TM-DV đô thị
972Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trường Dân tộc nội trú - Thị trấn Kiến ĐứcHết Trường Dân tộc nội trú - Hết đường300.000----Đất ở đô thị
973Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trường Dân tộc nội trú - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Phan Chu Trinh - Hết Trường Dân tộc nội trú300.000----Đất SX-KD đô thị
974Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trường Dân tộc nội trú - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Phan Chu Trinh - Hết Trường Dân tộc nội trú400.000----Đất TM-DV đô thị
975Huyện Đắk R'lấpĐường vào Trường Dân tộc nội trú - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Phan Chu Trinh - Hết Trường Dân tộc nội trú500.000----Đất ở đô thị
976Huyện Đắk R'lấpĐường vành đai bệnh viện (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcCổng bệnh viện - Giáp đường Lê Hữu Trác180.000----Đất SX-KD đô thị
977Huyện Đắk R'lấpĐường vành đai bệnh viện (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcCổng bệnh viện - Giáp đường Lê Hữu Trác240.000----Đất TM-DV đô thị
978Huyện Đắk R'lấpĐường vành đai bệnh viện (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcCổng bệnh viện - Giáp đường Lê Hữu Trác300.000----Đất ở đô thị
979Huyện Đắk R'lấpĐường vành đai bệnh viện (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcCổng bệnh viện - Giáp đường Lê Hữu Trác360.000----Đất SX-KD đô thị
980Huyện Đắk R'lấpĐường vành đai bệnh viện (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcCổng bệnh viện - Giáp đường Lê Hữu Trác480.000----Đất TM-DV đô thị
981Huyện Đắk R'lấpĐường vành đai bệnh viện (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcCổng bệnh viện - Giáp đường Lê Hữu Trác600.000----Đất ở đô thị
982Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy nước đá - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp ranh giới Kiến Thành480.000----Đất SX-KD đô thị
983Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy nước đá - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp ranh giới Kiến Thành640.000----Đất TM-DV đô thị
984Huyện Đắk R'lấpĐường vào nhà máy nước đá - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Quốc lộ 14 - Giáp ranh giới Kiến Thành800.000----Đất ở đô thị
985Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Võ Thị Ngọc - Hết đường270.000----Đất SX-KD đô thị
986Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Võ Thị Ngọc - Hết đường360.000----Đất TM-DV đô thị
987Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Võ Thị Ngọc - Hết đường450.000----Đất ở đô thị
988Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcKm2 - Đất nhà bà Võ Thị Ngọc360.000----Đất SX-KD đô thị
989Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcKm2 - Đất nhà bà Võ Thị Ngọc480.000----Đất TM-DV đô thị
990Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcKm2 - Đất nhà bà Võ Thị Ngọc600.000----Đất ở đô thị
991Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcKm1 - Đất nhà bà Võ Thị Ngọc600.000----Đất SX-KD đô thị
992Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcKm1 - Đất nhà bà Võ Thị Ngọc800.000----Đất TM-DV đô thị
993Huyện Đắk R'lấpĐường vào đồi thông tổ 6 (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcKm1 - Đất nhà bà Võ Thị Ngọc1.000.000----Đất ở đô thị
994Huyện Đắk R'lấpĐường liên khu phố - Thị trấn Kiến ĐứcHội trường Tổ dân phố 3 - Đường Trần Hưng Đạo480.000----Đất SX-KD đô thị
995Huyện Đắk R'lấpĐường liên khu phố - Thị trấn Kiến ĐứcHội trường Tổ dân phố 3 - Đường Trần Hưng Đạo640.000----Đất TM-DV đô thị
996Huyện Đắk R'lấpĐường liên khu phố - Thị trấn Kiến ĐứcHội trường Tổ dân phố 3 - Đường Trần Hưng Đạo800.000----Đất ở đô thị
997Huyện Đắk R'lấpĐường liên khu phố - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Hội trường Tổ dân phố 3600.000----Đất SX-KD đô thị
998Huyện Đắk R'lấpĐường liên khu phố - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Hội trường Tổ dân phố 3800.000----Đất TM-DV đô thị
999Huyện Đắk R'lấpĐường liên khu phố - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Hội trường Tổ dân phố 31.000.000----Đất ở đô thị
1000Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Lợi (Điểm dân cư số 4) (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến Đức-174.000----Đất SX-KD đô thị
1001Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Lợi (Điểm dân cư số 4) (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến Đức-232.000----Đất TM-DV đô thị
1002Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Lợi (Điểm dân cư số 4) (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến Đức-290.000----Đất ở đô thị
1003Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Lợi (Điểm dân cư số 4) (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến Đức-300.000----Đất SX-KD đô thị
1004Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Lợi (Điểm dân cư số 4) (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến Đức-400.000----Đất TM-DV đô thị
1005Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Lợi (Điểm dân cư số 4) (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến Đức-500.000----Đất ở đô thị
1006Huyện Đắk R'lấpĐường Ngô Quyền - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Chu Văn An - Ngô Quyền - Ngã ba Ngô Quyền - Nguyễn Tất Thành660.000----Đất SX-KD đô thị
1007Huyện Đắk R'lấpĐường Ngô Quyền - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Chu Văn An - Ngô Quyền - Ngã ba Ngô Quyền - Nguyễn Tất Thành880.000----Đất TM-DV đô thị
1008Huyện Đắk R'lấpĐường Ngô Quyền - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Chu Văn An - Ngô Quyền - Ngã ba Ngô Quyền - Nguyễn Tất Thành1.100.000----Đất ở đô thị
1009Huyện Đắk R'lấpĐường Hùng Vương (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Hùng Vương - Trần Phú720.000----Đất SX-KD đô thị
1010Huyện Đắk R'lấpĐường Hùng Vương (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Hùng Vương - Trần Phú960.000----Đất TM-DV đô thị
1011Huyện Đắk R'lấpĐường Hùng Vương (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Hùng Vương - Trần Phú1.200.000----Đất ở đô thị
1012Huyện Đắk R'lấpĐường Hùng Vương (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Hùng Vương - Trần Phú1.020.000----Đất SX-KD đô thị
1013Huyện Đắk R'lấpĐường Hùng Vương (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Hùng Vương - Trần Phú1.360.000----Đất TM-DV đô thị
1014Huyện Đắk R'lấpĐường Hùng Vương (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Hùng Vương - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba Hùng Vương - Trần Phú1.700.000----Đất ở đô thị
1015Huyện Đắk R'lấpĐường Hai Bà Trưng - Thị trấn Kiến ĐứcĐường N’Trang Lơng (Đập nước Đắk BLao) - Trung tâm Y tế huyện (Điểm dân cư số 5 đường Lê Hữu Trác420.000----Đất SX-KD đô thị
1016Huyện Đắk R'lấpĐường Hai Bà Trưng - Thị trấn Kiến ĐứcĐường N’Trang Lơng (Đập nước Đắk BLao) - Trung tâm Y tế huyện (Điểm dân cư số 5 đường Lê Hữu Trác560.000----Đất TM-DV đô thị
1017Huyện Đắk R'lấpĐường Hai Bà Trưng - Thị trấn Kiến ĐứcĐường N’Trang Lơng (Đập nước Đắk BLao) - Trung tâm Y tế huyện (Điểm dân cư số 5 đường Lê Hữu Trác700.000----Đất ở đô thị
1018Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba nhà ông Nguyễn Tôn Tuấn - Giáp ranh xã Kiến Thành300.000----Đất SX-KD đô thị
1019Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba nhà ông Nguyễn Tôn Tuấn - Giáp ranh xã Kiến Thành400.000----Đất TM-DV đô thị
1020Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba nhà ông Nguyễn Tôn Tuấn - Giáp ranh xã Kiến Thành500.000----Đất ở đô thị
1021Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 đường N’Trang Lơng - Ngã ba nhà ông Nguyễn Tôn Tuấn480.000----Đất SX-KD đô thị
1022Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 đường N’Trang Lơng - Ngã ba nhà ông Nguyễn Tôn Tuấn640.000----Đất TM-DV đô thị
1023Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 đường N’Trang Lơng - Ngã ba nhà ông Nguyễn Tôn Tuấn800.000----Đất ở đô thị
1024Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Đoàn Văn Hòa - Hết đường780.000----Đất SX-KD đô thị
1025Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Đoàn Văn Hòa - Hết đường1.040.000----Đất TM-DV đô thị
1026Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Đoàn Văn Hòa - Hết đường1.300.000----Đất ở đô thị
1027Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường N’Trang Lơng - Hết đất nhà ông Đoàn Văn Hòa1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1028Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường N’Trang Lơng - Hết đất nhà ông Đoàn Văn Hòa1.600.000----Đất TM-DV đô thị
1029Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường N’Trang Lơng - Hết đất nhà ông Đoàn Văn Hòa2.000.000----Đất ở đô thị
1030Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Nguyễn Khuyến - Chu Văn An - Hết Tổ dân phố 2 giáp hồ thủy điện780.000----Đất SX-KD đô thị
1031Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Nguyễn Khuyến - Chu Văn An - Hết Tổ dân phố 2 giáp hồ thủy điện1.040.000----Đất TM-DV đô thị
1032Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Nguyễn Khuyến - Chu Văn An - Hết Tổ dân phố 2 giáp hồ thủy điện1.300.000----Đất ở đô thị
1033Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba N’Trang Lơng - Ngã ba Nguyễn Khuyến - Chu Văn An1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1034Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba N’Trang Lơng - Ngã ba Nguyễn Khuyến - Chu Văn An1.600.000----Đất TM-DV đô thị
1035Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba N’Trang Lơng - Ngã ba Nguyễn Khuyến - Chu Văn An2.000.000----Đất ở đô thị
1036Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Huệ - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nguyễn Du - Đường Nguyễn Khuyến900.000----Đất SX-KD đô thị
1037Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Huệ - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nguyễn Du - Đường Nguyễn Khuyến1.200.000----Đất TM-DV đô thị
1038Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Huệ - Thị trấn Kiến ĐứcĐường Nguyễn Du - Đường Nguyễn Khuyến1.500.000----Đất ở đô thị
1039Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Du - Thị trấn Kiến ĐứcĐường N’Trang Lơng - Đường Nguyễn Tất Thành1.200.000----Đất SX-KD đô thị
1040Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Du - Thị trấn Kiến ĐứcĐường N’Trang Lơng - Đường Nguyễn Tất Thành1.600.000----Đất TM-DV đô thị
1041Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Du - Thị trấn Kiến ĐứcĐường N’Trang Lơng - Đường Nguyễn Tất Thành2.000.000----Đất ở đô thị
1042Huyện Đắk R'lấpĐường Chu Văn An (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành -Chu Văn An (Km 0) - Giáp đường Nguyễn Khuyến1.620.000----Đất SX-KD đô thị
1043Huyện Đắk R'lấpĐường Chu Văn An (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành -Chu Văn An (Km 0) - Giáp đường Nguyễn Khuyến2.160.000----Đất TM-DV đô thị
1044Huyện Đắk R'lấpĐường Chu Văn An (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành -Chu Văn An (Km 0) - Giáp đường Nguyễn Khuyến2.700.000----Đất ở đô thị
1045Huyện Đắk R'lấpĐường Chu Văn An (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành -Chu Văn An (Km 0) - Giáp đường Nguyễn Khuyến1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1046Huyện Đắk R'lấpĐường Chu Văn An (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành -Chu Văn An (Km 0) - Giáp đường Nguyễn Khuyến2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1047Huyện Đắk R'lấpĐường Chu Văn An (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành -Chu Văn An (Km 0) - Giáp đường Nguyễn Khuyến3.200.000----Đất ở đô thị
1048Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành - Đập thủy điện Đắk Tăng600.000----Đất SX-KD đô thị
1049Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành - Đập thủy điện Đắk Tăng800.000----Đất TM-DV đô thị
1050Huyện Đắk R'lấpĐường Phan Chu Trinh - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Tất Thành - Đập thủy điện Đắk Tăng1.000.000----Đất ở đô thị
1051Huyện Đắk R'lấpĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành - Giáp ranh giới xã Kiến Thành đường Võ Thị Sáu720.000----Đất SX-KD đô thị
1052Huyện Đắk R'lấpĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành - Giáp ranh giới xã Kiến Thành đường Võ Thị Sáu960.000----Đất TM-DV đô thị
1053Huyện Đắk R'lấpĐường Võ Thị Sáu - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành - Giáp ranh giới xã Kiến Thành đường Võ Thị Sáu1.200.000----Đất ở đô thị
1054Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Phú - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành - Giáp ranh giới xã Kiến Thành1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1055Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Phú - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành - Giáp ranh giới xã Kiến Thành2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1056Huyện Đắk R'lấpĐường Trần Phú - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành - Giáp ranh giới xã Kiến Thành3.200.000----Đất ở đô thị
1057Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcTrường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Giáp đường N’Trang Lơng180.000----Đất SX-KD đô thị
1058Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcTrường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Giáp đường N’Trang Lơng240.000----Đất TM-DV đô thị
1059Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcTrường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Giáp đường N’Trang Lơng300.000----Đất ở đô thị
1060Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcTrường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Giáp đường N’Trang Lơng480.000----Đất SX-KD đô thị
1061Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcTrường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Giáp đường N’Trang Lơng640.000----Đất TM-DV đô thị
1062Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcTrường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng - Giáp đường N’Trang Lơng800.000----Đất ở đô thị
1063Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng180.000----Đất SX-KD đô thị
1064Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng240.000----Đất TM-DV đô thị
1065Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng300.000----Đất ở đô thị
1066Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng300.000----Đất SX-KD đô thị
1067Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng400.000----Đất TM-DV đô thị
1068Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy - Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng500.000----Đất ở đô thị
1069Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 2 tổ 10 - Hết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy420.000----Đất SX-KD đô thị
1070Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 2 tổ 10 - Hết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy560.000----Đất TM-DV đô thị
1071Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 2 tổ 10 - Hết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy700.000----Đất ở đô thị
1072Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 2 tổ 9 - Hết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy720.000----Đất SX-KD đô thị
1073Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 2 tổ 9 - Hết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy960.000----Đất TM-DV đô thị
1074Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 2 tổ 9 - Hết đất nhà ông Hoàng Thọ Huy1.200.000----Đất ở đô thị
1075Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác - Thị trấn Kiến ĐứcCổng Trung tâm y tế huyện - Ngã ba đường vào xóm 2 tổ 81.200.000----Đất SX-KD đô thị
1076Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác - Thị trấn Kiến ĐứcCổng Trung tâm y tế huyện - Ngã ba đường vào xóm 2 tổ 81.600.000----Đất TM-DV đô thị
1077Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác - Thị trấn Kiến ĐứcCổng Trung tâm y tế huyện - Ngã ba đường vào xóm 2 tổ 82.000.000----Đất ở đô thị
1078Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Nguyễn Tất Thành - Cổng Trung tâm y tế huyện1.800.000----Đất SX-KD đô thị
1079Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Nguyễn Tất Thành - Cổng Trung tâm y tế huyện2.400.000----Đất TM-DV đô thị
1080Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Hữu Trác - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba Nguyễn Tất Thành - Cổng Trung tâm y tế huyện3.000.000----Đất ở đô thị
1081Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 1 tổ 6 - Giáp ranh xã Quảng Tân660.000----Đất SX-KD đô thị
1082Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 1 tổ 6 - Giáp ranh xã Quảng Tân880.000----Đất TM-DV đô thị
1083Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 1 tổ 6 - Giáp ranh xã Quảng Tân1.100.000----Đất ở đô thị
1084Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 1 tổ 5 - Giáp ranh xã Quảng Tân960.000----Đất SX-KD đô thị
1085Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 1 tổ 5 - Giáp ranh xã Quảng Tân1.280.000----Đất TM-DV đô thị
1086Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào xóm 1 tổ 5 - Giáp ranh xã Quảng Tân1.600.000----Đất ở đô thị
1087Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Phan Chu Trinh - Ngã ba đường vào xóm 1 tổ 41.200.000----Đất SX-KD đô thị
1088Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Phan Chu Trinh - Ngã ba đường vào xóm 1 tổ 41.600.000----Đất TM-DV đô thị
1089Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Phan Chu Trinh - Ngã ba đường vào xóm 1 tổ 42.000.000----Đất ở đô thị
1090Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcCầu Thủy Tạ - Ngã ba đường Phan Chu Trinh1.500.000----Đất SX-KD đô thị
1091Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcCầu Thủy Tạ - Ngã ba đường Phan Chu Trinh2.000.000----Đất TM-DV đô thị
1092Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcCầu Thủy Tạ - Ngã ba đường Phan Chu Trinh2.500.000----Đất ở đô thị
1093Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Du - Cầu Thủy Tạ1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1094Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Du - Cầu Thủy Tạ2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1095Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Nguyễn Du - Cầu Thủy Tạ3.200.000----Đất ở đô thị
1096Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Vũ Duy Biểu - Ngã ba đường Nguyễn Du2.100.000----Đất SX-KD đô thị
1097Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Vũ Duy Biểu - Ngã ba đường Nguyễn Du2.800.000----Đất TM-DV đô thị
1098Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Vũ Duy Biểu - Ngã ba đường Nguyễn Du3.500.000----Đất ở đô thị
1099Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Vũ Duy Biểu - Ngã ba đường Nguyễn Du2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1100Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Vũ Duy Biểu - Ngã ba đường Nguyễn Du3.200.000----Đất TM-DV đô thị
1101Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcHết đất nhà ông Vũ Duy Biểu - Ngã ba đường Nguyễn Du4.000.000----Đất ở đô thị
1102Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu3.300.000----Đất SX-KD đô thị
1103Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu4.400.000----Đất TM-DV đô thị
1104Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy âm) - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu5.500.000----Đất ở đô thị
1105Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu3.600.000----Đất SX-KD đô thị
1106Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu4.800.000----Đất TM-DV đô thị
1107Huyện Đắk R'lấpĐường N’Trang Lơng (Tà luy dương) - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Quốc lộ 14) - Hết đất nhà ông Vũ Duy Biểu6.000.000----Đất ở đô thị
1108Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Thanh - Giáp đường Nguyễn Tất Thành2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1109Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Thanh - Giáp đường Nguyễn Tất Thành3.200.000----Đất TM-DV đô thị
1110Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Thanh - Giáp đường Nguyễn Tất Thành4.000.000----Đất ở đô thị
1111Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Thanh - Hết điểm quy hoạch1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1112Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Thanh - Hết điểm quy hoạch2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1113Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcĐất nhà bà Thanh - Hết điểm quy hoạch3.200.000----Đất ở đô thị
1114Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (ngã ba đường vào lò mổ - Lê Thánh Tông) - Đất nhà bà Thanh2.100.000----Đất SX-KD đô thị
1115Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (ngã ba đường vào lò mổ - Lê Thánh Tông) - Đất nhà bà Thanh2.800.000----Đất TM-DV đô thị
1116Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (ngã ba đường vào lò mổ - Lê Thánh Tông) - Đất nhà bà Thanh3.500.000----Đất ở đô thị
1117Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông - Đường vào lò mổ (tà luy âm)1.020.000----Đất SX-KD đô thị
1118Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông - Đường vào lò mổ (tà luy âm)1.360.000----Đất TM-DV đô thị
1119Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông - Đường vào lò mổ (tà luy âm)1.700.000----Đất ở đô thị
1120Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông - Đường vào lò mổ (tà luy dương)1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1121Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông - Đường vào lò mổ (tà luy dương)2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1122Huyện Đắk R'lấpĐường Lê Thánh Tông - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác - Lê Thánh Tông - Đường vào lò mổ (tà luy dương)3.200.000----Đất ở đô thị
1123Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào chùa Liên Hoa - Ranh giới xã Kiến Thành (đường Nguyễn Tất Thành1.620.000----Đất SX-KD đô thị
1124Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào chùa Liên Hoa - Ranh giới xã Kiến Thành (đường Nguyễn Tất Thành2.160.000----Đất TM-DV đô thị
1125Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường vào chùa Liên Hoa - Ranh giới xã Kiến Thành (đường Nguyễn Tất Thành2.700.000----Đất ở đô thị
1126Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Ngã ba đường Trần Phú) - Ngã ba đường vào chùa Liên Hoa1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1127Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Ngã ba đường Trần Phú) - Ngã ba đường vào chùa Liên Hoa2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1128Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcKm 0 (Ngã ba đường Trần Phú) - Ngã ba đường vào chùa Liên Hoa3.200.000----Đất ở đô thị
1129Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác -Nguyễn Tất Thành - Ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành3.000.000----Đất SX-KD đô thị
1130Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác -Nguyễn Tất Thành - Ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành4.000.000----Đất TM-DV đô thị
1131Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Lê Hữu Trác -Nguyễn Tất Thành - Ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Tất Thành5.000.000----Đất ở đô thị
1132Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Chu Văn An - Ngã ba đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Tất Thành4.200.000----Đất SX-KD đô thị
1133Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Chu Văn An - Ngã ba đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Tất Thành5.600.000----Đất TM-DV đô thị
1134Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Chu Văn An - Ngã ba đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Tất Thành7.000.000----Đất ở đô thị
1135Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba đường Chu Văn An2.400.000----Đất SX-KD đô thị
1136Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba đường Chu Văn An3.200.000----Đất TM-DV đô thị
1137Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcNgã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành - Ngã ba đường Chu Văn An4.000.000----Đất ở đô thị
1138Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcRanh giới xã Kiến Thành - Ngã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành1.920.000----Đất SX-KD đô thị
1139Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcRanh giới xã Kiến Thành - Ngã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành2.560.000----Đất TM-DV đô thị
1140Huyện Đắk R'lấpĐường Nguyễn Tất Thành - Thị trấn Kiến ĐứcRanh giới xã Kiến Thành - Ngã ba đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Tất Thành3.200.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap