Bảng giá đất huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Lắk

0 5.118

Bảng giá đất huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Đắk mới nhất theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về bảng giá và quy định bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (sửa đổi bởi Quyết định 36/2020/QĐ-UBND).


1. Căn cứ pháp lý 

– Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/05/2020 về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024

– Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 ban hành bảng giá đất và quy định bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020-2024 (được sửa đổi tại Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Lắk

3. Bảng giá đất huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Lắk mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

– Vị trí 1 có giá đất cao nhất: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.

– Vị trí 2 có giá thấp hơn vị trí 1, vị trí 3 có giá đất thấp hơn vị trí 2: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.

– Các vị trí 1, 2 và 3 được gắn với địa danh cụ thể bao gồm tên cánh đồng hoặc khu sản xuất, tên thôn buôn, tổ dân phố hoặc địa chỉ của từng thửa đất.

– Trường hợp không có vị trí 2 và 3 thì giá của loại đất tại vị trí 1 được áp dụng cho cả đơn vị hành chính cấp xã đó.

3.2. Bảng giá đất huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Lắk

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Lý Thường Kiệt12.000.000----Đất ở đô thị
2Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên18.000.000----Đất ở đô thị
3Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lê Quý Đôn10.000.000----Đất ở đô thị
4Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLê Quý Đôn - Giáp tổ dân phố 86.000.000----Đất ở đô thị
5Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúGiáp tổ dân phố 8 - Giáp ranh giới xã Ea K’pam3.500.000----Đất ở đô thị
6Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.500.000----Đất ở đô thị
7Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.000.000----Đất ở đô thị
8Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường870.000----Đất ở đô thị
9Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi2.100.000----Đất ở đô thị
10Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.200.000----Đất ở đô thị
11Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
12Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.500.000----Đất ở đô thị
13Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.000.000----Đất ở đô thị
14Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
15Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng5.000.000----Đất ở đô thị
16Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.400.000----Đất ở đô thị
17Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
18Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
19Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
20Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
21Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng5.000.000----Đất ở đô thị
22Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.750.000----Đất ở đô thị
23Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.700.000----Đất ở đô thị
24Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông1.000.000----Đất ở đô thị
25Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường800.000----Đất ở đô thị
26Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.000.000----Đất ở đô thị
27Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
28Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
29Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.500.000----Đất ở đô thị
30Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.500.000----Đất ở đô thị
31Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
32Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
33Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.100.000----Đất ở đô thị
34Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
35Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
36Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.500.000----Đất ở đô thị
37Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.700.000----Đất ở đô thị
38Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.700.000----Đất ở đô thị
39Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông800.000----Đất ở đô thị
40Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.200.000----Đất ở đô thị
41Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
42Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
43Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.000.000----Đất ở đô thị
44Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
45Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.000.000----Đất ở đô thị
46Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
47Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
48Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.500.000----Đất ở đô thị
49Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.500.000----Đất ở đô thị
50Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Nguyễn Thị Định1.500.000----Đất ở đô thị
51Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Thị Định - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
52Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông800.000----Đất ở đô thị
53Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường700.000----Đất ở đô thị
54Huyện Cư M'GarNguyễn Hữu Thọ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
55Huyện Cư M'GarTrường Chinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
56Huyện Cư M'GarLê Duẩn - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
57Huyện Cư M'GarĐinh Núp - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
58Huyện Cư M'GarHoàng Diệu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
59Huyện Cư M'GarLạc Long Quân - Thị trấn Quảng PhúHoàng Diệu - Đinh Núp2.000.000----Đất ở đô thị
60Huyện Cư M'GarAn Dương Vương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Hữu Thọ - Trường Chinh2.500.000----Đất ở đô thị
61Huyện Cư M'GarLê Lai - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Trần Kiên1.200.000----Đất ở đô thị
62Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Định - Thị trấn Quảng PhúBà Triệu - Trần Kiên1.200.000----Đất ở đô thị
63Huyện Cư M'GarHàm Nghi - Thị trấn Quảng PhúLý Nam Đế - Trần Kiên1.500.000----Đất ở đô thị
64Huyện Cư M'GarLý Nhân Tông - Thị trấn Quảng PhúQuang Trung - Trần Kiên1.000.000----Đất ở đô thị
65Huyện Cư M'GarĐường nằm giữa song song với đường Hàm Nghi và đường Phù Đổng - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lý Thường Kiệt2.100.000----Đất ở đô thị
66Huyện Cư M'GarNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Hết đường1.200.000----Đất ở đô thị
67Huyện Cư M'GarPhù Đổng - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên7.500.000----Đất ở đô thị
68Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Phan Đình Phùng3.000.000----Đất ở đô thị
69Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh2.100.000----Đất ở đô thị
70Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
71Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
72Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
73Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất ở đô thị
74Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
75Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất ở đô thị
76Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
77Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh6.200.000----Đất ở đô thị
78Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Giáp nghĩa địa3.900.000----Đất ở đô thị
79Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúGiáp nghĩa địa - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến2.500.000----Đất ở đô thị
80Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh6.250.000----Đất ở đô thị
81Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu1.400.000----Đất ở đô thị
82Huyện Cư M'GarPhạm Hồng Thái - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du7.500.000----Đất ở đô thị
83Huyện Cư M'GarHồ Xuân Hương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh6.000.000----Đất ở đô thị
84Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh16.000.000----Đất ở đô thị
85Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu5.700.000----Đất ở đô thị
86Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân2.500.000----Đất ở đô thị
87Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du7.500.000----Đất ở đô thị
88Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác16.000.000----Đất ở đô thị
89Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúLê Hữu Trác - Nguyễn Chí Thanh18.000.000----Đất ở đô thị
90Huyện Cư M'GarHoàng Văn Thụ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác7.500.000----Đất ở đô thị
91Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh18.000.000----Đất ở đô thị
92Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ6.200.000----Đất ở đô thị
93Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.000.000----Đất ở đô thị
94Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ2.100.000----Đất ở đô thị
95Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.200.000----Đất ở đô thị
96Huyện Cư M'GarLý Tự Trọng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh6.000.000----Đất ở đô thị
97Huyện Cư M'GarLê Thánh Tông - Thị trấn Quảng PhúLê Văn Tám - Y Ngông Niê Kđăm2.000.000----Đất ở đô thị
98Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ2.100.000----Đất ở đô thị
99Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.300.000----Đất ở đô thị
100Huyện Cư M'GarLê Văn Tám - Thị trấn Quảng PhúY Bih Alêô - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất ở đô thị
101Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Lý Thường Kiệt12.000.000----Đất ở đô thị
102Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên18.000.000----Đất ở đô thị
103Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lê Quý Đôn10.000.000----Đất ở đô thị
104Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLê Quý Đôn - Giáp tổ dân phố 86.000.000----Đất ở đô thị
105Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúGiáp tổ dân phố 8 - Giáp ranh giới xã Ea K’pam3.500.000----Đất ở đô thị
106Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.500.000----Đất ở đô thị
107Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.000.000----Đất ở đô thị
108Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường870.000----Đất ở đô thị
109Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi2.100.000----Đất ở đô thị
110Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.200.000----Đất ở đô thị
111Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
112Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.500.000----Đất ở đô thị
113Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.000.000----Đất ở đô thị
114Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
115Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng5.000.000----Đất ở đô thị
116Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.400.000----Đất ở đô thị
117Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
118Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
119Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
120Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường750.000----Đất ở đô thị
121Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng5.000.000----Đất ở đô thị
122Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.750.000----Đất ở đô thị
123Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.700.000----Đất ở đô thị
124Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông1.000.000----Đất ở đô thị
125Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường800.000----Đất ở đô thị
126Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.000.000----Đất ở đô thị
127Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
128Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
129Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.500.000----Đất ở đô thị
130Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.500.000----Đất ở đô thị
131Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
132Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
133Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.100.000----Đất ở đô thị
134Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
135Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
136Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.500.000----Đất ở đô thị
137Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.700.000----Đất ở đô thị
138Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.700.000----Đất ở đô thị
139Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông800.000----Đất ở đô thị
140Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.200.000----Đất ở đô thị
141Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
142Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
143Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.000.000----Đất ở đô thị
144Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
145Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.000.000----Đất ở đô thị
146Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất ở đô thị
147Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
148Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.500.000----Đất ở đô thị
149Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.500.000----Đất ở đô thị
150Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Nguyễn Thị Định1.500.000----Đất ở đô thị
151Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Thị Định - Lê Lai1.400.000----Đất ở đô thị
152Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông800.000----Đất ở đô thị
153Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường700.000----Đất ở đô thị
154Huyện Cư M'GarNguyễn Hữu Thọ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
155Huyện Cư M'GarTrường Chinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
156Huyện Cư M'GarLê Duẩn - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
157Huyện Cư M'GarĐinh Núp - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
158Huyện Cư M'GarHoàng Diệu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai4.500.000----Đất ở đô thị
159Huyện Cư M'GarLạc Long Quân - Thị trấn Quảng PhúHoàng Diệu - Đinh Núp2.000.000----Đất ở đô thị
160Huyện Cư M'GarAn Dương Vương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Hữu Thọ - Trường Chinh2.500.000----Đất ở đô thị
161Huyện Cư M'GarLê Lai - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Trần Kiên1.200.000----Đất ở đô thị
162Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Định - Thị trấn Quảng PhúBà Triệu - Trần Kiên1.200.000----Đất ở đô thị
163Huyện Cư M'GarHàm Nghi - Thị trấn Quảng PhúLý Nam Đế - Trần Kiên1.500.000----Đất ở đô thị
164Huyện Cư M'GarLý Nhân Tông - Thị trấn Quảng PhúQuang Trung - Trần Kiên1.000.000----Đất ở đô thị
165Huyện Cư M'GarĐường nằm giữa song song với đường Hàm Nghi và đường Phù Đổng - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lý Thường Kiệt2.100.000----Đất ở đô thị
166Huyện Cư M'GarNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Hết đường1.200.000----Đất ở đô thị
167Huyện Cư M'GarPhù Đổng - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên7.500.000----Đất ở đô thị
168Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Phan Đình Phùng3.000.000----Đất ở đô thị
169Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh2.100.000----Đất ở đô thị
170Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
171Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du1.500.000----Đất ở đô thị
172Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
173Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất ở đô thị
174Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
175Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất ở đô thị
176Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
177Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh6.200.000----Đất ở đô thị
178Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Giáp nghĩa địa3.900.000----Đất ở đô thị
179Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúGiáp nghĩa địa - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến2.500.000----Đất ở đô thị
180Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh6.250.000----Đất ở đô thị
181Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu1.400.000----Đất ở đô thị
182Huyện Cư M'GarPhạm Hồng Thái - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du7.500.000----Đất ở đô thị
183Huyện Cư M'GarHồ Xuân Hương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh6.000.000----Đất ở đô thị
184Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh16.000.000----Đất ở đô thị
185Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu5.700.000----Đất ở đô thị
186Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân2.500.000----Đất ở đô thị
187Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du7.500.000----Đất ở đô thị
188Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác16.000.000----Đất ở đô thị
189Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúLê Hữu Trác - Nguyễn Chí Thanh18.000.000----Đất ở đô thị
190Huyện Cư M'GarHoàng Văn Thụ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác7.500.000----Đất ở đô thị
191Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh18.000.000----Đất ở đô thị
192Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ6.200.000----Đất ở đô thị
193Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.000.000----Đất ở đô thị
194Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ2.100.000----Đất ở đô thị
195Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.200.000----Đất ở đô thị
196Huyện Cư M'GarLý Tự Trọng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh6.000.000----Đất ở đô thị
197Huyện Cư M'GarLê Thánh Tông - Thị trấn Quảng PhúLê Văn Tám - Y Ngông Niê Kđăm2.000.000----Đất ở đô thị
198Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ2.100.000----Đất ở đô thị
199Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.300.000----Đất ở đô thị
200Huyện Cư M'GarLê Văn Tám - Thị trấn Quảng PhúY Bih Alêô - Nguyễn Chí Thanh1.500.000----Đất ở đô thị
201Huyện Cư M'GarVõ Thị Sáu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ1.800.000----Đất ở đô thị
202Huyện Cư M'GarVõ Thị Sáu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.000.000----Đất ở đô thị
203Huyện Cư M'GarY Ngông Niê Kđăm - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng12.000.000----Đất ở đô thị
204Huyện Cư M'GarY Ngông Niê Kđăm - Thị trấn Quảng PhúNơ Trang Lơng - Hết ranh giới thị trấn Quảng Phú5.100.000----Đất ở đô thị
205Huyện Cư M'GarTrần Phú - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng3.000.000----Đất ở đô thị
206Huyện Cư M'GarLê Hồng Phong - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - A Ma Jhao3.000.000----Đất ở đô thị
207Huyện Cư M'GarHà Huy Tập - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng2.500.000----Đất ở đô thị
208Huyện Cư M'GarPhạm Văn Đồng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.500.000----Đất ở đô thị
209Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Cừ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường2.500.000----Đất ở đô thị
210Huyện Cư M'GarTôn Đức Thắng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh3.600.000----Đất ở đô thị
211Huyện Cư M'GarTôn Đức Thắng - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - Hết đường2.500.000----Đất ở đô thị
212Huyện Cư M'GarKim Đồng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường3.000.000----Đất ở đô thị
213Huyện Cư M'GarLê Quý Đôn - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh3.600.000----Đất ở đô thị
214Huyện Cư M'GarY Jút - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh3.600.000----Đất ở đô thị
215Huyện Cư M'GarY Jút - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - Hết đường2.500.000----Đất ở đô thị
216Huyện Cư M'GarNơ Trang Gưh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường2.500.000----Đất ở đô thị
217Huyện Cư M'GarNguyễn Thái Học - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường2.500.000----Đất ở đô thị
218Huyện Cư M'GarHuyền Trân Công Chúa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao1.000.000----Đất ở đô thị
219Huyện Cư M'GarTrần Quốc Toản - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao1.000.000----Đất ở đô thị
220Huyện Cư M'GarTrần Nhật Duật - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao1.000.000----Đất ở đô thị
221Huyện Cư M'GarLê Hữu Trác - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Y Ngông Niê Kđăm7.500.000----Đất ở đô thị
222Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúTrần Quang Khải - Phan Bội Châu1.700.000----Đất ở đô thị
223Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh10.000.000----Đất ở đô thị
224Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 817.000.000----Đất ở đô thị
225Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm13.700.000----Đất ở đô thị
226Huyện Cư M'GarY Bih Alêô - Thị trấn Quảng PhúLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kđăm1.200.000----Đất ở đô thị
227Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúTrần Quang Khải - Phan Bội Châu1.250.000----Đất ở đô thị
228Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh3.700.000----Đất ở đô thị
229Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 815.000.000----Đất ở đô thị
230Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm13.500.000----Đất ở đô thị
231Huyện Cư M'GarTô Hiệu - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh900.000----Đất ở đô thị
232Huyện Cư M'GarTô Hiệu - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 81.200.000----Đất ở đô thị
233Huyện Cư M'GarNguyễn Công Trứ - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 81.000.000----Đất ở đô thị
234Huyện Cư M'GarNguyễn Công Trứ - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm900.000----Đất ở đô thị
235Huyện Cư M'GarMạc Đĩnh Chi - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm (Giáp ranh giới xã Cư M'gar) - Võ Thị Sáu1.300.000----Đất ở đô thị
236Huyện Cư M'GarMạc Đĩnh Chi - Thị trấn Quảng PhúVõ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 81.500.000----Đất ở đô thị
237Huyện Cư M'GarChu Văn An - Thị trấn Quảng PhúĐoàn Thị Điểm - Cách Mạng Tháng 81.500.000----Đất ở đô thị
238Huyện Cư M'GarNguyễn Trung Trực - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân1.000.000----Đất ở đô thị
239Huyện Cư M'GarNguyễn Khuyến - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân1.000.000----Đất ở đô thị
240Huyện Cư M'GarTrần Cao Vân - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân1.000.000----Đất ở đô thị
241Huyện Cư M'GarDuy Tân - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Trung Trực - Võ Thị Sáu800.000----Đất ở đô thị
242Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Nguyễn Thị Định1.500.000----Đất ở đô thị
243Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Thị Định - Lê Lai1.000.000----Đất ở đô thị
244Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông700.000----Đất ở đô thị
245Huyện Cư M'GarY Ơn - Thị trấn Quảng PhúHà Huy Tập - Kim Đồng1.300.000----Đất ở đô thị
246Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Linh - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm - Y Jút1.700.000----Đất ở đô thị
247Huyện Cư M'GarAma Jhao - Thị trấn Quảng PhúLê Hồng Phong - Hết đường1.200.000----Đất ở đô thị
248Huyện Cư M'GarNơ Trang Lơng - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm - Hà Huy Tập1.500.000----Đất ở đô thị
249Huyện Cư M'GarĐường giữa Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Hữu Thọ - Hoàng Diệu4.500.000----Đất ở đô thị
250Huyện Cư M'GarHẻm Trường 10-3 - Thị trấn Quảng PhúQuang Trung - Hết đường1.200.000----Đất ở đô thị
251Huyện Cư M'GarĐường ranh giới TT Quảng Phú - xã Quảng Tiến - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du1.800.000----Đất ở đô thị
252Huyện Cư M'GarLê Anh Xuân - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.500.000----Đất ở đô thị
253Huyện Cư M'GarPhan Đình Giót - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.200.000----Đất ở đô thị
254Huyện Cư M'GarA Ma Khê - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.000.000----Đất ở đô thị
255Huyện Cư M'GarCác lô đất trong khu vực chợ - Thị trấn Quảng Phú-10.800.000----Đất ở đô thị
256Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D2 -4.000.000----Đất ở đô thị
257Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D3 -3.000.000----Đất ở đô thị
258Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D1 -2.400.000----Đất ở đô thị
259Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường N1, N5, N7, N8, N11, N13 -2.000.000----Đất ở đô thị
260Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường N2, N3, N4, N6, N9, N10, N12 -1.600.000----Đất ở đô thị
261Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 1, 5, 6 - Thị trấn Quảng Phú-610.000----Đất ở đô thị
262Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 3, 3A, 4, 7 - Thị trấn Quảng Phú-500.000----Đất ở đô thị
263Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 8 - Thị trấn Quảng Phú-400.000----Đất ở đô thị
264Huyện Cư M'GarĐường Phan Đình Phùng - Thị trấn Quảng PhúĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Thị Minh Khai4.000.000----Đất ở đô thị
265Huyện Cư M'GarĐường Phan Đình Phùng - Thị trấn Quảng PhúĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Hết đường2.500.000----Đất ở đô thị
266Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkRanh giới xã Cư Suê - Ngã ba đi buôn Pốk4.000.000----Đất ở đô thị
267Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkNgã ba đi buôn Pốk - Cầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố Quyết Tiến)6.000.000----Đất ở đô thị
268Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkCầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố Quyết Tiến) - Ngã ba đi buôn Mấp9.000.000----Đất ở đô thị
269Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkNgã ba đi buôn Mấp - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến5.000.000----Đất ở đô thị
270Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 - Vào sâu 300m1.600.000----Đất ở đô thị
271Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkTừ 300m - Giáp Buôn Pốk B700.000----Đất ở đô thị
272Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkBuôn Pôk B (Từ Cổng chào Buôn Pốk B (Hai bên đường nhựa) - Giáp xã Ea M'nang300.000----Đất ở đô thị
273Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 - Vào sâu 300m1.800.000----Đất ở đô thị
274Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkVào sâu 300m - Hết buôn Mấp900.000----Đất ở đô thị
275Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkHết buôn Mấp - Đường vào buôn Sút500.000----Đất ở đô thị
276Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 Thuộc Tổ dân phố Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi, Thành Công) - Vào sâu 100m3.600.000----Đất ở đô thị
277Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 vào sâu 100m - Vào sâu 300m thuộc Tổ dân phố Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi1.700.000----Đất ở đô thị
278Huyện Cư M'GarĐường ngang ranh giới xã Quảng Tiến - Ea Pôk - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8+ 100m thuộc TDP Thống Nhất; Thôn 8) - Vào sâu 300m800.000----Đất ở đô thị
279Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Thị trấn Ea PốkCác lô đất quay mặt vào chợ -1.500.000----Đất ở đô thị
280Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Thị trấn Ea PốkKhu vực còn lại của chợ -1.200.000----Đất ở đô thị
281Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkCác thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 -3.000.000----Đất ở đô thị
282Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkTrục đường D4 -2.500.000----Đất ở đô thị
283Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkTrục đường D2 -2.300.000----Đất ở đô thị
284Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkĐường N4 -2.200.000----Đất ở đô thị
285Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkĐường N3 -2.000.000----Đất ở đô thị
286Huyện Cư M'GarKhu dân cư TDP Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi, Thành Công - Thị trấn Ea Pốk-500.000----Đất ở đô thị
287Huyện Cư M'GarKhu dân cư TDP Tân Tiến, TDP Thống Nhất, Thôn 4, Thôn 8, Thôn Cư H'lâm - Thị trấn Ea Pốk-300.000----Đất ở đô thị
288Huyện Cư M'GarKhu dân cư An Bình, Buôn Ea Sút, Buôn Lang, Buôn Pốk A, Buôn Pốk B - Thị trấn Ea Pốk-200.000----Đất ở đô thị
289Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Lý Thường Kiệt9.600.000----Đất TM-DV đô thị
290Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên14.400.000----Đất TM-DV đô thị
291Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lê Quý Đôn8.000.000----Đất TM-DV đô thị
292Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLê Quý Đôn - Giáp tổ dân phố 84.800.000----Đất TM-DV đô thị
293Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúGiáp tổ dân phố 8 - Giáp ranh giới xã Ea K’pam2.800.000----Đất TM-DV đô thị
294Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.200.000----Đất TM-DV đô thị
295Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất TM-DV đô thị
296Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường696.000----Đất TM-DV đô thị
297Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.680.000----Đất TM-DV đô thị
298Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai960.000----Đất TM-DV đô thị
299Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường600.000----Đất TM-DV đô thị
300Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.200.000----Đất TM-DV đô thị
301Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai800.000----Đất TM-DV đô thị
302Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường600.000----Đất TM-DV đô thị
303Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.000.000----Đất TM-DV đô thị
304Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.920.000----Đất TM-DV đô thị
305Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.120.000----Đất TM-DV đô thị
306Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường600.000----Đất TM-DV đô thị
307Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Lê Lai1.120.000----Đất TM-DV đô thị
308Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường600.000----Đất TM-DV đô thị
309Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng4.000.000----Đất TM-DV đô thị
310Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.200.000----Đất TM-DV đô thị
311Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.360.000----Đất TM-DV đô thị
312Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông800.000----Đất TM-DV đô thị
313Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường640.000----Đất TM-DV đô thị
314Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi800.000----Đất TM-DV đô thị
315Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai640.000----Đất TM-DV đô thị
316Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông560.000----Đất TM-DV đô thị
317Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng3.600.000----Đất TM-DV đô thị
318Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.000.000----Đất TM-DV đô thị
319Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.120.000----Đất TM-DV đô thị
320Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông560.000----Đất TM-DV đô thị
321Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi880.000----Đất TM-DV đô thị
322Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai640.000----Đất TM-DV đô thị
323Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông560.000----Đất TM-DV đô thị
324Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng3.600.000----Đất TM-DV đô thị
325Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.160.000----Đất TM-DV đô thị
326Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.360.000----Đất TM-DV đô thị
327Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông640.000----Đất TM-DV đô thị
328Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi960.000----Đất TM-DV đô thị
329Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai640.000----Đất TM-DV đô thị
330Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông560.000----Đất TM-DV đô thị
331Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi800.000----Đất TM-DV đô thị
332Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai640.000----Đất TM-DV đô thị
333Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi800.000----Đất TM-DV đô thị
334Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai640.000----Đất TM-DV đô thị
335Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông560.000----Đất TM-DV đô thị
336Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng3.600.000----Đất TM-DV đô thị
337Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi2.000.000----Đất TM-DV đô thị
338Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Nguyễn Thị Định1.200.000----Đất TM-DV đô thị
339Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Thị Định - Lê Lai1.120.000----Đất TM-DV đô thị
340Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông640.000----Đất TM-DV đô thị
341Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường560.000----Đất TM-DV đô thị
342Huyện Cư M'GarNguyễn Hữu Thọ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai3.600.000----Đất TM-DV đô thị
343Huyện Cư M'GarTrường Chinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai3.600.000----Đất TM-DV đô thị
344Huyện Cư M'GarLê Duẩn - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai3.600.000----Đất TM-DV đô thị
345Huyện Cư M'GarĐinh Núp - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai3.600.000----Đất TM-DV đô thị
346Huyện Cư M'GarHoàng Diệu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai3.600.000----Đất TM-DV đô thị
347Huyện Cư M'GarLạc Long Quân - Thị trấn Quảng PhúHoàng Diệu - Đinh Núp1.600.000----Đất TM-DV đô thị
348Huyện Cư M'GarAn Dương Vương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Hữu Thọ - Trường Chinh2.000.000----Đất TM-DV đô thị
349Huyện Cư M'GarLê Lai - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Trần Kiên960.000----Đất TM-DV đô thị
350Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Định - Thị trấn Quảng PhúBà Triệu - Trần Kiên960.000----Đất TM-DV đô thị
351Huyện Cư M'GarHàm Nghi - Thị trấn Quảng PhúLý Nam Đế - Trần Kiên1.200.000----Đất TM-DV đô thị
352Huyện Cư M'GarLý Nhân Tông - Thị trấn Quảng PhúQuang Trung - Trần Kiên800.000----Đất TM-DV đô thị
353Huyện Cư M'GarĐường nằm giữa song song với đường Hàm Nghi và đường Phù Đổng - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lý Thường Kiệt1.680.000----Đất TM-DV đô thị
354Huyện Cư M'GarNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Hết đường960.000----Đất TM-DV đô thị
355Huyện Cư M'GarPhù Đổng - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên6.000.000----Đất TM-DV đô thị
356Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Phan Đình Phùng2.400.000----Đất TM-DV đô thị
357Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.680.000----Đất TM-DV đô thị
358Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường800.000----Đất TM-DV đô thị
359Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du1.200.000----Đất TM-DV đô thị
360Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường800.000----Đất TM-DV đô thị
361Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.200.000----Đất TM-DV đô thị
362Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường800.000----Đất TM-DV đô thị
363Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.200.000----Đất TM-DV đô thị
364Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường800.000----Đất TM-DV đô thị
365Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh4.960.000----Đất TM-DV đô thị
366Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Giáp nghĩa địa3.120.000----Đất TM-DV đô thị
367Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúGiáp nghĩa địa - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến2.000.000----Đất TM-DV đô thị
368Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh5.000.000----Đất TM-DV đô thị
369Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu1.120.000----Đất TM-DV đô thị
370Huyện Cư M'GarPhạm Hồng Thái - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du6.000.000----Đất TM-DV đô thị
371Huyện Cư M'GarHồ Xuân Hương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh4.800.000----Đất TM-DV đô thị
372Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh12.800.000----Đất TM-DV đô thị
373Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu4.560.000----Đất TM-DV đô thị
374Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân2.000.000----Đất TM-DV đô thị
375Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du6.000.000----Đất TM-DV đô thị
376Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác12.800.000----Đất TM-DV đô thị
377Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúLê Hữu Trác - Nguyễn Chí Thanh14.400.000----Đất TM-DV đô thị
378Huyện Cư M'GarHoàng Văn Thụ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác6.000.000----Đất TM-DV đô thị
379Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh14.400.000----Đất TM-DV đô thị
380Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ4.960.000----Đất TM-DV đô thị
381Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân800.000----Đất TM-DV đô thị
382Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ1.680.000----Đất TM-DV đô thị
383Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân960.000----Đất TM-DV đô thị
384Huyện Cư M'GarLý Tự Trọng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh4.800.000----Đất TM-DV đô thị
385Huyện Cư M'GarLê Thánh Tông - Thị trấn Quảng PhúLê Văn Tám - Y Ngông Niê Kđăm1.600.000----Đất TM-DV đô thị
386Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ1.680.000----Đất TM-DV đô thị
387Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân1.040.000----Đất TM-DV đô thị
388Huyện Cư M'GarLê Văn Tám - Thị trấn Quảng PhúY Bih Alêô - Nguyễn Chí Thanh1.200.000----Đất TM-DV đô thị
389Huyện Cư M'GarVõ Thị Sáu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ1.440.000----Đất TM-DV đô thị
390Huyện Cư M'GarVõ Thị Sáu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân800.000----Đất TM-DV đô thị
391Huyện Cư M'GarY Ngông Niê Kđăm - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng9.600.000----Đất TM-DV đô thị
392Huyện Cư M'GarY Ngông Niê Kđăm - Thị trấn Quảng PhúNơ Trang Lơng - Hết ranh giới thị trấn Quảng Phú4.080.000----Đất TM-DV đô thị
393Huyện Cư M'GarTrần Phú - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng2.400.000----Đất TM-DV đô thị
394Huyện Cư M'GarLê Hồng Phong - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - A Ma Jhao2.400.000----Đất TM-DV đô thị
395Huyện Cư M'GarHà Huy Tập - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng2.000.000----Đất TM-DV đô thị
396Huyện Cư M'GarPhạm Văn Đồng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.000.000----Đất TM-DV đô thị
397Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Cừ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường2.000.000----Đất TM-DV đô thị
398Huyện Cư M'GarTôn Đức Thắng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.880.000----Đất TM-DV đô thị
399Huyện Cư M'GarTôn Đức Thắng - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - Hết đường2.000.000----Đất TM-DV đô thị
400Huyện Cư M'GarKim Đồng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường2.400.000----Đất TM-DV đô thị
401Huyện Cư M'GarLê Quý Đôn - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.880.000----Đất TM-DV đô thị
402Huyện Cư M'GarY Jút - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.880.000----Đất TM-DV đô thị
403Huyện Cư M'GarY Jút - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - Hết đường2.000.000----Đất TM-DV đô thị
404Huyện Cư M'GarNơ Trang Gưh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường2.000.000----Đất TM-DV đô thị
405Huyện Cư M'GarNguyễn Thái Học - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường2.000.000----Đất TM-DV đô thị
406Huyện Cư M'GarHuyền Trân Công Chúa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao800.000----Đất TM-DV đô thị
407Huyện Cư M'GarTrần Quốc Toản - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao800.000----Đất TM-DV đô thị
408Huyện Cư M'GarTrần Nhật Duật - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao800.000----Đất TM-DV đô thị
409Huyện Cư M'GarLê Hữu Trác - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Y Ngông Niê Kđăm6.000.000----Đất TM-DV đô thị
410Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúTrần Quang Khải - Phan Bội Châu1.360.000----Đất TM-DV đô thị
411Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh8.000.000----Đất TM-DV đô thị
412Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 813.600.000----Đất TM-DV đô thị
413Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm10.960.000----Đất TM-DV đô thị
414Huyện Cư M'GarY Bih Alêô - Thị trấn Quảng PhúLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kđăm960.000----Đất TM-DV đô thị
415Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúTrần Quang Khải - Phan Bội Châu1.000.000----Đất TM-DV đô thị
416Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh2.960.000----Đất TM-DV đô thị
417Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 812.000.000----Đất TM-DV đô thị
418Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm10.800.000----Đất TM-DV đô thị
419Huyện Cư M'GarTô Hiệu - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh720.000----Đất TM-DV đô thị
420Huyện Cư M'GarTô Hiệu - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8960.000----Đất TM-DV đô thị
421Huyện Cư M'GarNguyễn Công Trứ - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8800.000----Đất TM-DV đô thị
422Huyện Cư M'GarNguyễn Công Trứ - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm720.000----Đất TM-DV đô thị
423Huyện Cư M'GarMạc Đĩnh Chi - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm (Giáp ranh giới xã Cư M'gar) - Võ Thị Sáu1.040.000----Đất TM-DV đô thị
424Huyện Cư M'GarMạc Đĩnh Chi - Thị trấn Quảng PhúVõ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 81.200.000----Đất TM-DV đô thị
425Huyện Cư M'GarChu Văn An - Thị trấn Quảng PhúĐoàn Thị Điểm - Cách Mạng Tháng 81.200.000----Đất TM-DV đô thị
426Huyện Cư M'GarNguyễn Trung Trực - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân800.000----Đất TM-DV đô thị
427Huyện Cư M'GarNguyễn Khuyến - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân800.000----Đất TM-DV đô thị
428Huyện Cư M'GarTrần Cao Vân - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân800.000----Đất TM-DV đô thị
429Huyện Cư M'GarDuy Tân - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Trung Trực - Võ Thị Sáu640.000----Đất TM-DV đô thị
430Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Nguyễn Thị Định1.200.000----Đất TM-DV đô thị
431Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Thị Định - Lê Lai800.000----Đất TM-DV đô thị
432Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông560.000----Đất TM-DV đô thị
433Huyện Cư M'GarY Ơn - Thị trấn Quảng PhúHà Huy Tập - Kim Đồng1.040.000----Đất TM-DV đô thị
434Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Linh - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm - Y Jút1.360.000----Đất TM-DV đô thị
435Huyện Cư M'GarAma Jhao - Thị trấn Quảng PhúLê Hồng Phong - Hết đường960.000----Đất TM-DV đô thị
436Huyện Cư M'GarNơ Trang Lơng - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm - Hà Huy Tập1.200.000----Đất TM-DV đô thị
437Huyện Cư M'GarĐường giữa Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Hữu Thọ - Hoàng Diệu3.600.000----Đất TM-DV đô thị
438Huyện Cư M'GarHẻm Trường 10-3 - Thị trấn Quảng PhúQuang Trung - Hết đường960.000----Đất TM-DV đô thị
439Huyện Cư M'GarĐường ranh giới TT Quảng Phú - xã Quảng Tiến - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du1.440.000----Đất TM-DV đô thị
440Huyện Cư M'GarLê Anh Xuân - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.200.000----Đất TM-DV đô thị
441Huyện Cư M'GarPhan Đình Giót - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường960.000----Đất TM-DV đô thị
442Huyện Cư M'GarA Ma Khê - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường800.000----Đất TM-DV đô thị
443Huyện Cư M'GarCác lô đất trong khu vực chợ - Thị trấn Quảng Phú-8.640.000----Đất TM-DV đô thị
444Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D2 -3.200.000----Đất TM-DV đô thị
445Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D3 -2.400.000----Đất TM-DV đô thị
446Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D1 -1.920.000----Đất TM-DV đô thị
447Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường N1, N5, N7, N8, N11, N13 -1.600.000----Đất TM-DV đô thị
448Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường N2, N3, N4, N6, N9, N10, N12 -1.280.000----Đất TM-DV đô thị
449Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 1, 5, 6 - Thị trấn Quảng Phú-488.000----Đất TM-DV đô thị
450Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 3, 3A, 4, 7 - Thị trấn Quảng Phú-400.000----Đất TM-DV đô thị
451Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 8 - Thị trấn Quảng Phú-320.000----Đất TM-DV đô thị
452Huyện Cư M'GarĐường Phan Đình Phùng - Thị trấn Quảng PhúĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Thị Minh Khai3.200.000----Đất TM-DV đô thị
453Huyện Cư M'GarĐường Phan Đình Phùng - Thị trấn Quảng PhúĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Hết đường2.000.000----Đất TM-DV đô thị
454Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkRanh giới xã Cư Suê - Ngã ba đi buôn Pốk3.200.000----Đất TM-DV đô thị
455Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkNgã ba đi buôn Pốk - Cầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố Quyết Tiến)4.800.000----Đất TM-DV đô thị
456Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkCầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố Quyết Tiến) - Ngã ba đi buôn Mấp7.200.000----Đất TM-DV đô thị
457Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkNgã ba đi buôn Mấp - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến4.000.000----Đất TM-DV đô thị
458Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 - Vào sâu 300m1.280.000----Đất TM-DV đô thị
459Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkTừ 300m - Giáp Buôn Pốk B560.000----Đất TM-DV đô thị
460Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkBuôn Pôk B (Từ Cổng chào Buôn Pốk B (Hai bên đường nhựa) - Giáp xã Ea M'nang240.000----Đất TM-DV đô thị
461Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 - Vào sâu 300m1.440.000----Đất TM-DV đô thị
462Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkVào sâu 300m - Hết buôn Mấp720.000----Đất TM-DV đô thị
463Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkHết buôn Mấp - Đường vào buôn Sút400.000----Đất TM-DV đô thị
464Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 Thuộc Tổ dân phố Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi, Thành Công) - Vào sâu 100m2.880.000----Đất TM-DV đô thị
465Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 vào sâu 100m - Vào sâu 300m thuộc Tổ dân phố Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi1.360.000----Đất TM-DV đô thị
466Huyện Cư M'GarĐường ngang ranh giới xã Quảng Tiến - Ea Pôk - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8+ 100m thuộc TDP Thống Nhất; Thôn 8) - Vào sâu 300m640.000----Đất TM-DV đô thị
467Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Thị trấn Ea PốkCác lô đất quay mặt vào chợ -1.200.000----Đất TM-DV đô thị
468Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Thị trấn Ea PốkKhu vực còn lại của chợ -960.000----Đất TM-DV đô thị
469Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkCác thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 -2.400.000----Đất TM-DV đô thị
470Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkTrục đường D4 -2.000.000----Đất TM-DV đô thị
471Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkTrục đường D2 -1.840.000----Đất TM-DV đô thị
472Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkĐường N4 -1.760.000----Đất TM-DV đô thị
473Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkĐường N3 -1.600.000----Đất TM-DV đô thị
474Huyện Cư M'GarKhu dân cư TDP Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi, Thành Công - Thị trấn Ea Pốk-400.000----Đất TM-DV đô thị
475Huyện Cư M'GarKhu dân cư TDP Tân Tiến, TDP Thống Nhất, Thôn 4, Thôn 8, Thôn Cư H'lâm - Thị trấn Ea Pốk-240.000----Đất TM-DV đô thị
476Huyện Cư M'GarKhu dân cư An Bình, Buôn Ea Sút, Buôn Lang, Buôn Pốk A, Buôn Pốk B - Thị trấn Ea Pốk-160.000----Đất TM-DV đô thị
477Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Lý Thường Kiệt7.200.000----Đất SX-KD đô thị
478Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên10.800.000----Đất SX-KD đô thị
479Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lê Quý Đôn6.000.000----Đất SX-KD đô thị
480Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúLê Quý Đôn - Giáp tổ dân phố 83.600.000----Đất SX-KD đô thị
481Huyện Cư M'GarHùng Vương - Thị trấn Quảng PhúGiáp tổ dân phố 8 - Giáp ranh giới xã Ea K’pam2.100.000----Đất SX-KD đô thị
482Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi900.000----Đất SX-KD đô thị
483Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai600.000----Đất SX-KD đô thị
484Huyện Cư M'GarLý Nam Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường522.000----Đất SX-KD đô thị
485Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi1.260.000----Đất SX-KD đô thị
486Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai720.000----Đất SX-KD đô thị
487Huyện Cư M'GarNgô Quyền - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường450.000----Đất SX-KD đô thị
488Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hàm Nghi900.000----Đất SX-KD đô thị
489Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai600.000----Đất SX-KD đô thị
490Huyện Cư M'GarNguyễn Trãi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường450.000----Đất SX-KD đô thị
491Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng3.000.000----Đất SX-KD đô thị
492Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.440.000----Đất SX-KD đô thị
493Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai840.000----Đất SX-KD đô thị
494Huyện Cư M'GarLý Thường Kiệt - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường450.000----Đất SX-KD đô thị
495Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Lê Lai840.000----Đất SX-KD đô thị
496Huyện Cư M'GarMai Hắc Đế - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Hết đường450.000----Đất SX-KD đô thị
497Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng3.000.000----Đất SX-KD đô thị
498Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.650.000----Đất SX-KD đô thị
499Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.020.000----Đất SX-KD đô thị
500Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông600.000----Đất SX-KD đô thị
501Huyện Cư M'GarQuang Trung - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường480.000----Đất SX-KD đô thị
502Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi600.000----Đất SX-KD đô thị
503Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai480.000----Đất SX-KD đô thị
504Huyện Cư M'GarLê Đại Hành - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông420.000----Đất SX-KD đô thị
505Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng2.700.000----Đất SX-KD đô thị
506Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.500.000----Đất SX-KD đô thị
507Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai840.000----Đất SX-KD đô thị
508Huyện Cư M'GarLê Lợi - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông420.000----Đất SX-KD đô thị
509Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi660.000----Đất SX-KD đô thị
510Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai480.000----Đất SX-KD đô thị
511Huyện Cư M'GarLý Thái Tổ - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông420.000----Đất SX-KD đô thị
512Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng2.700.000----Đất SX-KD đô thị
513Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.620.000----Đất SX-KD đô thị
514Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai1.020.000----Đất SX-KD đô thị
515Huyện Cư M'GarTrần Hưng Đạo - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông480.000----Đất SX-KD đô thị
516Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi720.000----Đất SX-KD đô thị
517Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai480.000----Đất SX-KD đô thị
518Huyện Cư M'GarBà Triệu - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông420.000----Đất SX-KD đô thị
519Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi600.000----Đất SX-KD đô thị
520Huyện Cư M'GarHai Bà Trưng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai480.000----Đất SX-KD đô thị
521Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi600.000----Đất SX-KD đô thị
522Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Lê Lai480.000----Đất SX-KD đô thị
523Huyện Cư M'GarĐinh Tiên Hoàng - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông420.000----Đất SX-KD đô thị
524Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Phù Đổng2.700.000----Đất SX-KD đô thị
525Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúPhù Đổng - Hàm Nghi1.500.000----Đất SX-KD đô thị
526Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Nguyễn Thị Định900.000----Đất SX-KD đô thị
527Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Thị Định - Lê Lai840.000----Đất SX-KD đô thị
528Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông480.000----Đất SX-KD đô thị
529Huyện Cư M'GarTrần Kiên - Thị trấn Quảng PhúLý Nhân Tông - Hết đường420.000----Đất SX-KD đô thị
530Huyện Cư M'GarNguyễn Hữu Thọ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai2.700.000----Đất SX-KD đô thị
531Huyện Cư M'GarTrường Chinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai2.700.000----Đất SX-KD đô thị
532Huyện Cư M'GarLê Duẩn - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai2.700.000----Đất SX-KD đô thị
533Huyện Cư M'GarĐinh Núp - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai2.700.000----Đất SX-KD đô thị
534Huyện Cư M'GarHoàng Diệu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai2.700.000----Đất SX-KD đô thị
535Huyện Cư M'GarLạc Long Quân - Thị trấn Quảng PhúHoàng Diệu - Đinh Núp1.200.000----Đất SX-KD đô thị
536Huyện Cư M'GarAn Dương Vương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Hữu Thọ - Trường Chinh1.500.000----Đất SX-KD đô thị
537Huyện Cư M'GarLê Lai - Thị trấn Quảng PhúRanh giới xã Quảng Tiến - Trần Kiên720.000----Đất SX-KD đô thị
538Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Định - Thị trấn Quảng PhúBà Triệu - Trần Kiên720.000----Đất SX-KD đô thị
539Huyện Cư M'GarHàm Nghi - Thị trấn Quảng PhúLý Nam Đế - Trần Kiên900.000----Đất SX-KD đô thị
540Huyện Cư M'GarLý Nhân Tông - Thị trấn Quảng PhúQuang Trung - Trần Kiên600.000----Đất SX-KD đô thị
541Huyện Cư M'GarĐường nằm giữa song song với đường Hàm Nghi và đường Phù Đổng - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Lý Thường Kiệt1.260.000----Đất SX-KD đô thị
542Huyện Cư M'GarNguyễn Đình Chiểu - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Hết đường720.000----Đất SX-KD đô thị
543Huyện Cư M'GarPhù Đổng - Thị trấn Quảng PhúLý Thường Kiệt - Trần Kiên4.500.000----Đất SX-KD đô thị
544Huyện Cư M'GarNguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Quảng PhúTrần Kiên - Phan Đình Phùng1.800.000----Đất SX-KD đô thị
545Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh1.260.000----Đất SX-KD đô thị
546Huyện Cư M'GarTrần Quang Khải - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường600.000----Đất SX-KD đô thị
547Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du900.000----Đất SX-KD đô thị
548Huyện Cư M'GarBùi Thị Xuân - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường600.000----Đất SX-KD đô thị
549Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh900.000----Đất SX-KD đô thị
550Huyện Cư M'GarHuỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường600.000----Đất SX-KD đô thị
551Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh900.000----Đất SX-KD đô thị
552Huyện Cư M'GarPhan Chu Trinh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Hết đường600.000----Đất SX-KD đô thị
553Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh3.720.000----Đất SX-KD đô thị
554Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Giáp nghĩa địa2.340.000----Đất SX-KD đô thị
555Huyện Cư M'GarPhan Bội Châu - Thị trấn Quảng PhúGiáp nghĩa địa - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến1.500.000----Đất SX-KD đô thị
556Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh3.750.000----Đất SX-KD đô thị
557Huyện Cư M'GarĐoàn Thị Điểm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu840.000----Đất SX-KD đô thị
558Huyện Cư M'GarPhạm Hồng Thái - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du4.500.000----Đất SX-KD đô thị
559Huyện Cư M'GarHồ Xuân Hương - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh3.600.000----Đất SX-KD đô thị
560Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh9.600.000----Đất SX-KD đô thị
561Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Tô Hiệu3.420.000----Đất SX-KD đô thị
562Huyện Cư M'GarXô Viết Nghệ Tĩnh - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân1.500.000----Đất SX-KD đô thị
563Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Trỗi - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du4.500.000----Đất SX-KD đô thị
564Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác9.600.000----Đất SX-KD đô thị
565Huyện Cư M'GarĐiện Biên Phủ - Thị trấn Quảng PhúLê Hữu Trác - Nguyễn Chí Thanh10.800.000----Đất SX-KD đô thị
566Huyện Cư M'GarHoàng Văn Thụ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Lê Hữu Trác4.500.000----Đất SX-KD đô thị
567Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh10.800.000----Đất SX-KD đô thị
568Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ3.720.000----Đất SX-KD đô thị
569Huyện Cư M'GarCách Mạng Tháng 8 - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân600.000----Đất SX-KD đô thị
570Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ1.260.000----Đất SX-KD đô thị
571Huyện Cư M'GarTrần Đại Nghĩa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân720.000----Đất SX-KD đô thị
572Huyện Cư M'GarLý Tự Trọng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Chí Thanh3.600.000----Đất SX-KD đô thị
573Huyện Cư M'GarLê Thánh Tông - Thị trấn Quảng PhúLê Văn Tám - Y Ngông Niê Kđăm1.200.000----Đất SX-KD đô thị
574Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ1.260.000----Đất SX-KD đô thị
575Huyện Cư M'GarLê Thị Hồng Gấm - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân780.000----Đất SX-KD đô thị
576Huyện Cư M'GarLê Văn Tám - Thị trấn Quảng PhúY Bih Alêô - Nguyễn Chí Thanh900.000----Đất SX-KD đô thị
577Huyện Cư M'GarVõ Thị Sáu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Chí Thanh - Nguyễn Công Trứ1.080.000----Đất SX-KD đô thị
578Huyện Cư M'GarVõ Thị Sáu - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Công Trứ - Duy Tân600.000----Đất SX-KD đô thị
579Huyện Cư M'GarY Ngông Niê Kđăm - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng7.200.000----Đất SX-KD đô thị
580Huyện Cư M'GarY Ngông Niê Kđăm - Thị trấn Quảng PhúNơ Trang Lơng - Hết ranh giới thị trấn Quảng Phú3.060.000----Đất SX-KD đô thị
581Huyện Cư M'GarTrần Phú - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng1.800.000----Đất SX-KD đô thị
582Huyện Cư M'GarLê Hồng Phong - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - A Ma Jhao1.800.000----Đất SX-KD đô thị
583Huyện Cư M'GarHà Huy Tập - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nơ Trang Lơng1.500.000----Đất SX-KD đô thị
584Huyện Cư M'GarPhạm Văn Đồng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh1.500.000----Đất SX-KD đô thị
585Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Cừ - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.500.000----Đất SX-KD đô thị
586Huyện Cư M'GarTôn Đức Thắng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.160.000----Đất SX-KD đô thị
587Huyện Cư M'GarTôn Đức Thắng - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - Hết đường1.500.000----Đất SX-KD đô thị
588Huyện Cư M'GarKim Đồng - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.800.000----Đất SX-KD đô thị
589Huyện Cư M'GarLê Quý Đôn - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.160.000----Đất SX-KD đô thị
590Huyện Cư M'GarY Jút - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Văn Linh2.160.000----Đất SX-KD đô thị
591Huyện Cư M'GarY Jút - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - Hết đường1.500.000----Đất SX-KD đô thị
592Huyện Cư M'GarNơ Trang Gưh - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.500.000----Đất SX-KD đô thị
593Huyện Cư M'GarNguyễn Thái Học - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường1.500.000----Đất SX-KD đô thị
594Huyện Cư M'GarHuyền Trân Công Chúa - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao600.000----Đất SX-KD đô thị
595Huyện Cư M'GarTrần Quốc Toản - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao600.000----Đất SX-KD đô thị
596Huyện Cư M'GarTrần Nhật Duật - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Văn Linh - A Ma Jhao600.000----Đất SX-KD đô thị
597Huyện Cư M'GarLê Hữu Trác - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Y Ngông Niê Kđăm4.500.000----Đất SX-KD đô thị
598Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúTrần Quang Khải - Phan Bội Châu1.020.000----Đất SX-KD đô thị
599Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh6.000.000----Đất SX-KD đô thị
600Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 810.200.000----Đất SX-KD đô thị
601Huyện Cư M'GarNguyễn Du - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm8.220.000----Đất SX-KD đô thị
602Huyện Cư M'GarY Bih Alêô - Thị trấn Quảng PhúLý Tự Trọng - Y Ngông Niê Kđăm720.000----Đất SX-KD đô thị
603Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúTrần Quang Khải - Phan Bội Châu750.000----Đất SX-KD đô thị
604Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh2.220.000----Đất SX-KD đô thị
605Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 89.000.000----Đất SX-KD đô thị
606Huyện Cư M'GarNguyễn Chí Thanh - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm8.100.000----Đất SX-KD đô thị
607Huyện Cư M'GarTô Hiệu - Thị trấn Quảng PhúPhan Bội Châu - Xô Viết Nghệ Tĩnh540.000----Đất SX-KD đô thị
608Huyện Cư M'GarTô Hiệu - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8720.000----Đất SX-KD đô thị
609Huyện Cư M'GarNguyễn Công Trứ - Thị trấn Quảng PhúXô Viết Nghệ Tĩnh - Cách Mạng Tháng 8600.000----Đất SX-KD đô thị
610Huyện Cư M'GarNguyễn Công Trứ - Thị trấn Quảng PhúCách Mạng Tháng 8 - Y Ngông Niê Kđăm540.000----Đất SX-KD đô thị
611Huyện Cư M'GarMạc Đĩnh Chi - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm (Giáp ranh giới xã Cư M'gar) - Võ Thị Sáu780.000----Đất SX-KD đô thị
612Huyện Cư M'GarMạc Đĩnh Chi - Thị trấn Quảng PhúVõ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng 8900.000----Đất SX-KD đô thị
613Huyện Cư M'GarChu Văn An - Thị trấn Quảng PhúĐoàn Thị Điểm - Cách Mạng Tháng 8900.000----Đất SX-KD đô thị
614Huyện Cư M'GarNguyễn Trung Trực - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân600.000----Đất SX-KD đô thị
615Huyện Cư M'GarNguyễn Khuyến - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân600.000----Đất SX-KD đô thị
616Huyện Cư M'GarTrần Cao Vân - Thị trấn Quảng PhúTô Hiệu - Duy Tân600.000----Đất SX-KD đô thị
617Huyện Cư M'GarDuy Tân - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Trung Trực - Võ Thị Sáu480.000----Đất SX-KD đô thị
618Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúHàm Nghi - Nguyễn Thị Định900.000----Đất SX-KD đô thị
619Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Thị Định - Lê Lai600.000----Đất SX-KD đô thị
620Huyện Cư M'GarNgô Gia Tự - Thị trấn Quảng PhúLê Lai - Lý Nhân Tông420.000----Đất SX-KD đô thị
621Huyện Cư M'GarY Ơn - Thị trấn Quảng PhúHà Huy Tập - Kim Đồng780.000----Đất SX-KD đô thị
622Huyện Cư M'GarNguyễn Văn Linh - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm - Y Jút1.020.000----Đất SX-KD đô thị
623Huyện Cư M'GarAma Jhao - Thị trấn Quảng PhúLê Hồng Phong - Hết đường720.000----Đất SX-KD đô thị
624Huyện Cư M'GarNơ Trang Lơng - Thị trấn Quảng PhúY Ngông Niê Kđăm - Hà Huy Tập900.000----Đất SX-KD đô thị
625Huyện Cư M'GarĐường giữa Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Quảng PhúNguyễn Hữu Thọ - Hoàng Diệu2.700.000----Đất SX-KD đô thị
626Huyện Cư M'GarHẻm Trường 10-3 - Thị trấn Quảng PhúQuang Trung - Hết đường720.000----Đất SX-KD đô thị
627Huyện Cư M'GarĐường ranh giới TT Quảng Phú - xã Quảng Tiến - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Nguyễn Du1.080.000----Đất SX-KD đô thị
628Huyện Cư M'GarLê Anh Xuân - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường900.000----Đất SX-KD đô thị
629Huyện Cư M'GarPhan Đình Giót - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường720.000----Đất SX-KD đô thị
630Huyện Cư M'GarA Ma Khê - Thị trấn Quảng PhúHùng Vương - Hết đường600.000----Đất SX-KD đô thị
631Huyện Cư M'GarCác lô đất trong khu vực chợ - Thị trấn Quảng Phú-6.480.000----Đất SX-KD đô thị
632Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D2 -2.400.000----Đất SX-KD đô thị
633Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D3 -1.800.000----Đất SX-KD đô thị
634Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường D1 -1.440.000----Đất SX-KD đô thị
635Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường N1, N5, N7, N8, N11, N13 -1.200.000----Đất SX-KD đô thị
636Huyện Cư M'GarKhu dân cư bán đấu giá (Tổ dân phố 8) - Thị trấn Quảng PhúTrục đường N2, N3, N4, N6, N9, N10, N12 -960.000----Đất SX-KD đô thị
637Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 1, 5, 6 - Thị trấn Quảng Phú-366.000----Đất SX-KD đô thị
638Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 3, 3A, 4, 7 - Thị trấn Quảng Phú-300.000----Đất SX-KD đô thị
639Huyện Cư M'GarKhu dân cư tổ dân phố 8 - Thị trấn Quảng Phú-240.000----Đất SX-KD đô thị
640Huyện Cư M'GarĐường Phan Đình Phùng - Thị trấn Quảng PhúĐường Hùng Vương - Đường Nguyễn Thị Minh Khai2.400.000----Đất SX-KD đô thị
641Huyện Cư M'GarĐường Phan Đình Phùng - Thị trấn Quảng PhúĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Hết đường1.500.000----Đất SX-KD đô thị
642Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkRanh giới xã Cư Suê - Ngã ba đi buôn Pốk2.400.000----Đất SX-KD đô thị
643Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkNgã ba đi buôn Pốk - Cầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố Quyết Tiến)3.600.000----Đất SX-KD đô thị
644Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkCầu thôn 1 (cầu Tổ dân phố Quyết Tiến) - Ngã ba đi buôn Mấp5.400.000----Đất SX-KD đô thị
645Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea PốkNgã ba đi buôn Mấp - Giáp ranh giới xã Quảng Tiến3.000.000----Đất SX-KD đô thị
646Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 - Vào sâu 300m960.000----Đất SX-KD đô thị
647Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkTừ 300m - Giáp Buôn Pốk B420.000----Đất SX-KD đô thị
648Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Pốk A, B - Thị trấn Ea PốkBuôn Pôk B (Từ Cổng chào Buôn Pốk B (Hai bên đường nhựa) - Giáp xã Ea M'nang180.000----Đất SX-KD đô thị
649Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 - Vào sâu 300m1.080.000----Đất SX-KD đô thị
650Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkVào sâu 300m - Hết buôn Mấp540.000----Đất SX-KD đô thị
651Huyện Cư M'GarĐường vào buôn Mấp - Thị trấn Ea PốkHết buôn Mấp - Đường vào buôn Sút300.000----Đất SX-KD đô thị
652Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 Thuộc Tổ dân phố Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi, Thành Công) - Vào sâu 100m2.160.000----Đất SX-KD đô thị
653Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8 vào sâu 100m - Vào sâu 300m thuộc Tổ dân phố Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi1.020.000----Đất SX-KD đô thị
654Huyện Cư M'GarĐường ngang ranh giới xã Quảng Tiến - Ea Pôk - Thị trấn Ea PốkTỉnh lộ 8+ 100m thuộc TDP Thống Nhất; Thôn 8) - Vào sâu 300m480.000----Đất SX-KD đô thị
655Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Thị trấn Ea PốkCác lô đất quay mặt vào chợ -900.000----Đất SX-KD đô thị
656Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Thị trấn Ea PốkKhu vực còn lại của chợ -720.000----Đất SX-KD đô thị
657Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkCác thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 -1.800.000----Đất SX-KD đô thị
658Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkTrục đường D4 -1.500.000----Đất SX-KD đô thị
659Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkTrục đường D2 -1.380.000----Đất SX-KD đô thị
660Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkĐường N4 -1.320.000----Đất SX-KD đô thị
661Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thị trấn Ea Pốk (Khu đấu giá đất ở mới) - Thị trấn Ea PốkĐường N3 -1.200.000----Đất SX-KD đô thị
662Huyện Cư M'GarKhu dân cư TDP Quyết Tiến, Quyết Thắng, Toàn Thắng, Thắng Lợi, Thành Công - Thị trấn Ea Pốk-300.000----Đất SX-KD đô thị
663Huyện Cư M'GarKhu dân cư TDP Tân Tiến, TDP Thống Nhất, Thôn 4, Thôn 8, Thôn Cư H'lâm - Thị trấn Ea Pốk-180.000----Đất SX-KD đô thị
664Huyện Cư M'GarKhu dân cư An Bình, Buôn Ea Sút, Buôn Lang, Buôn Pốk A, Buôn Pốk B - Thị trấn Ea Pốk-120.000----Đất SX-KD đô thị
665Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnRanh giới thị trấn Ea Pốk - Cầu Ea Tul2.500.000----Đất ở nông thôn
666Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnCầu Ea Tul - Ngã tư đi xã Ea Drơng4.500.000----Đất ở nông thôn
667Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnNgã tư đi xã Ea Drơng - Giáp ranh giới thị trấn Quảng Phú7.000.000----Đất ở nông thôn
668Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (Từ Tỉnh lộ 8 trừ khu vực đã có) - Hết cây xăng Ngọc Hải1.100.000----Đất ở nông thôn
669Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnHết cây xăng Ngọc Hải - Cầu 80 mẫu800.000----Đất ở nông thôn
670Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnCầu 80 mẫu - Giáp ranh giới xã Ea Drơng500.000----Đất ở nông thôn
671Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 350m900.000----Đất ở nông thôn
672Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnVào sâu 350m - Hết đường ngang thứ 2 (thôn Tiến Phú, thôn Tiến Phát)700.000----Đất ở nông thôn
673Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnHết đường ngang thứ 2 (thôn Tiến Phú, thôn Tiến Phát) - + 450m300.000----Đất ở nông thôn
674Huyện Cư M'GarCác đường phía Đông tiếp giáp với Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 500m800.000----Đất ở nông thôn
675Huyện Cư M'GarCác đoạn đường phía Đông cách Tỉnh lộ 8 (Trừ khu vực đã có) - Xã Quảng TiếnTừ Tỉnh lộ 8 + 500m - Giáp suối Ea Tul450.000----Đất ở nông thôn
676Huyện Cư M'GarĐường ngang thôn Tiến Thành - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Hướng Tây + 200m540.000----Đất ở nông thôn
677Huyện Cư M'GarĐường ngang thôn Tiến Thành - Xã Quảng TiếnHướng Tây + 200m - Hướng Tây + 500m300.000----Đất ở nông thôn
678Huyện Cư M'GarĐường ranh giới Tổ dân phố 1 thị trấn Quảng Phú - xã Quảng Tiến - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 - Hết đường1.500.000----Đất ở nông thôn
679Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến - Ea M'nang - Xã Quảng Tiến-700.000----Đất ở nông thôn
680Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Quảng Tiến-200.000----Đất ở nông thôn
681Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêGiáp ranh phường Tân Lợi - 1,3 km4.500.000----Đất ở nông thôn
682Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Suê1,3 km - Giáp ranh giới thị trấn Ea Pốk2.700.000----Đất ở nông thôn
683Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêĐại lý Bích Giám (Buôn Sút Mgrư) - Vào sâu 200m2.400.000----Đất ở nông thôn
684Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 200m - Vào sâu 500m1.500.000----Đất ở nông thôn
685Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 500m - Hết đường1.000.000----Đất ở nông thôn
686Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 200m1.800.000----Đất ở nông thôn
687Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 200m - Vào sâu 500m1.200.000----Đất ở nông thôn
688Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) - Trục đường các phía + 300m1.800.000----Đất ở nông thôn
689Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (Ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía + 300m (về Tỉnh lộ 8) - + 600m về phía Tỉnh lộ 81.600.000----Đất ở nông thôn
690Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư Suê#ERROR!1.000.000----Đất ở nông thôn
691Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTỉnh Lộ 8 - 200m - Đến khu vực còn lại1.200.000----Đất ở nông thôn
692Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía +300m (về xã Ea M'nang) - + 600m về phía xã Ea M'nang600.000----Đất ở nông thôn
693Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư Suê#ERROR!500.000----Đất ở nông thôn
694Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêNgã ba (giao nhau giữa đường xã Ea M'nang và đi thôn 2) - + 300m về phía Trường THCS Lê Hồng Phong700.000----Đất ở nông thôn
695Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!500.000----Đất ở nông thôn
696Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) trừ khu vực đã có - + 200m về phía thôn 3700.000----Đất ở nông thôn
697Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!450.000----Đất ở nông thôn
698Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêCây xăng Hoàng Quý - + 200m về phía thôn 2700.000----Đất ở nông thôn
699Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!450.000----Đất ở nông thôn
700Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêCác thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 -3.000.000----Đất ở nông thôn
701Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường D5 -2.500.000----Đất ở nông thôn
702Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường D2 -2.300.000----Đất ở nông thôn
703Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường N5 -2.200.000----Đất ở nông thôn
704Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 6, buôn Sút Mgrư - Xã Cư Suê-600.000----Đất ở nông thôn
705Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 2, thôn 3 - Xã Cư Suê-450.000----Đất ở nông thôn
706Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Cư Suê-200.000----Đất ở nông thôn
707Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Đại lý Bích Giám (Buôn Sút Mgrư) - Đến Tỉnh lộ 8 vào sâu 500m2.400.000----Đất ở nông thôn
708Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến 1.000m1.500.000----Đất ở nông thôn
709Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 1.000m - Đến Hết đường1.000.000----Đất ở nông thôn
710Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Kho Thái Phúc - Đến vào sâu 500m2.000.000----Đất ở nông thôn
711Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến hết đường1.800.000----Đất ở nông thôn
712Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Đến vào sâu 500m1.800.000----Đất ở nông thôn
713Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến 1.000m1.200.000----Đất ở nông thôn
714Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Sút Mgrư phía Tây tỉnh lộ 8 (Thuộc ranh giới: Phía Nam và phía Tây giáp phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, phía Đông giáp đường tỉnh lộ 8, phía Bắc giáp đường từ ngã ba cây phượng đến nhà ông Bắc) - Xã Cư Suê-1.500.000----Đất ở nông thôn
715Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 6, khu vực còn lại của buôn Sút Mgrư (trừ khu vực đã có) - Xã Cư Suê-600.000----Đất ở nông thôn
716Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCầu đi thị trấn Quảng Phú (Ranh giới xã Quảng Tiến) - Ngã tư đi thị trấn Ea Pốk500.000----Đất ở nông thôn
717Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangNgã tư đi thị trấn Ea Pốk - Cây xăng Phương Sơn (Nhà ông Trần Văn Thái)600.000----Đất ở nông thôn
718Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCây xăng Phương Sơn (Nhà ông Trần Văn Thái) - Ngã tư nhà ông Nguyễn Thành Khiêm700.000----Đất ở nông thôn
719Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangNgã tư nhà ông Nguyễn Thành Khiêm - Ranh giới xã Ea Bar huyện Buôn Đôn560.000----Đất ở nông thôn
720Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCầu Cư Suê - Trục đường chính xã Ea M'nang đi xã Ea Bar huyện Buôn Đôn500.000----Đất ở nông thôn
721Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangThôn 1A (Ngã ba đi thị trấn Quảng Phú, đi UBND xã Ea M’nang, đi Quảng Hiệp) - Cua 90 (Ranh giới xã Quảng Hiệp)375.000----Đất ở nông thôn
722Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangĐường ranh giới xã Cư M'gar - Cua 90 (Ranh giới xã Quảng Hiệp)600.000----Đất ở nông thôn
723Huyện Cư M'GarĐường đi buôn Pốk A, B thị trấn Ea Pốk - Xã Ea M'nangTừ Thôn 1B xã Ea M'nang - Giáp ranh thị trấn Ea Pốk600.000----Đất ở nông thôn
724Huyện Cư M'GarTrục đường Thôn 2A - Xã Ea M'nangTừ UBND xã - Giáp ranh giới xã Cuôr Knia huyện Buôn Đôn450.000----Đất ở nông thôn
725Huyện Cư M'GarĐường đi thôn 8 - Xã Ea M'nangTrường TH-THCS Hùng Vương - Đường Ea M'nang đi Ea M'dróh350.000----Đất ở nông thôn
726Huyện Cư M'GarĐường Ea M'nang đi Ea M'dróh - Xã Ea M'nangGiáp ranh giới xã Cuôr Knia huyện Buôn Đôn - Giáp ranh giới xã Quảng Hiệp350.000----Đất ở nông thôn
727Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thôn 1A, 1B, 2A, 2B, Thôn 3 - Xã Ea M'nang-300.000----Đất ở nông thôn
728Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea M'nang-200.000----Đất ở nông thôn
729Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Ea DrơngRanh giới xã Cuôr Đăng - Hết Chi nhánh NTCS Phú Xuân3.000.000----Đất ở nông thôn
730Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Ea DrơngHết Chi nhánh NTCS Phú Xuân - Giáp ranh giới xã Cư Bao thị xã Buôn Hồ1.500.000----Đất ở nông thôn
731Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngRanh giới xã Cuôr Đăng - Vào sâu Cống chào Thôn Đoàn Kết3.600.000----Đất ở nông thôn
732Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngCổng chào Thôn Đoàn Kết - Hết Nhà máy chế biến mủ cao su3.000.000----Đất ở nông thôn
733Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngHết máy chế biến mủ cao su - Ngã ba đường đi buôn Kroa A750.000----Đất ở nông thôn
734Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngNgã 3 đường đi buôn Kroa A - Ngã ba đường vào Công ty cà phê 15 (buôn Yông B)600.000----Đất ở nông thôn
735Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngNgã ba đường vào Công ty cà phê 15 (buôn Yông B) - Ranh giới xã Quảng Tiến670.000----Đất ở nông thôn
736Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) thôn An Phú, thôn Tân Phú - Xã Ea DrơngTừ Quốc lộ 14 - Đường ngang liên thôn thôn An Phú, thôn Tân Phú1.000.000----Đất ở nông thôn
737Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) thôn An Phú, thôn Tân Phú - Xã Ea DrơngĐường ngang liên thôn thôn An Phú, thôn Tân Phú - Vào sâu 200m (trừ khu vực đã có)870.000----Đất ở nông thôn
738Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) - Xã Ea DrơngQuốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) thôn Phú thành - Vào sâu 200m (trừ khu vực đã có)1.250.000----Đất ở nông thôn
739Huyện Cư M'GarĐường trung tâm xã - Xã Ea DrơngNgã ba nhà ông Tâm (buôn Yông) - Hết ngã tư nhà ông Y Yăk Niê (buôn Tah)1.000.000----Đất ở nông thôn
740Huyện Cư M'GarĐường trung tâm xã - Xã Ea DrơngCổng chào buôn Tah B - Ngã tư nhà ông Y Jeny Ayǔn1.000.000----Đất ở nông thôn
741Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Tar A, B (Khu trung tâm xã) - Xã Ea Drơng-450.000----Đất ở nông thôn
742Huyện Cư M'GarĐiểm khu dân cư thôn Nam Kỳ - Xã Ea Drơng-400.000----Đất ở nông thôn
743Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Tân Phú, thôn An Phú - Xã Ea Drơng-450.000----Đất ở nông thôn
744Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Phú Thành, thôn Đoàn Kết, thôn Phú Phong - Xã Ea Drơng-350.000----Đất ở nông thôn
745Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Yông - Xã Ea Drơng-300.000----Đất ở nông thôn
746Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Drơng-200.000----Đất ở nông thôn
747Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Yông B - Xã Ea Drơng-300.000----Đất ở nông thôn
748Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Tân Sơn - Xã Ea Drơng-300.000----Đất ở nông thôn
749Huyện Cư M'GarĐường trung tâm đi xã Hòa Thuận - Xã Ea DrơngNgã 3 đường nhà ông Y Yung Bya (bắt đầu khu dân cư buôn Kroa A - Cầu buôn Kroa A600.000----Đất ở nông thôn
750Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Kroa A - Xã Ea Drơng-450.000----Đất ở nông thôn
751Huyện Cư M'GarĐiểm dân cư mới buôn Gram B - Xã Ea Drơng-250.000----Đất ở nông thôn
752Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngRanh giới thành phố Buôn Ma Thuột - Đầu suối Ea Mkang4.000.000----Đất ở nông thôn
753Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngSuối Ea Mkang - Ranh giới xã Ea Drơng (-600m)3.500.000----Đất ở nông thôn
754Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngRanh giới xã Ea Drơng (-600m) - Ranh giới xã Ea Drơng7.500.000----Đất ở nông thôn
755Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cuôr ĐăngNgã ba Cuôr Đăng (đi Ea Drơng) - Hết ranh giới trường THPT Nguyễn Trãi5.000.000----Đất ở nông thôn
756Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cuôr ĐăngHết ranh giới trường THPT Nguyễn Trãi - Ranh giới xã Ea Drơng4.000.000----Đất ở nông thôn
757Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại vào xã Ea Drơng (trừ trục đường liên xã) - Xã Cuôr Đăng-1.000.000----Đất ở nông thôn
758Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngQuốc lộ 14 - Ngã ba buôn Aring4.000.000----Đất ở nông thôn
759Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring - Ngã ba buôn Aring +500m900.000----Đất ở nông thôn
760Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring +500m - Hết đường buôn Aring600.000----Đất ở nông thôn
761Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring +500m - Giáp ranh huyện Krông Pắk900.000----Đất ở nông thôn
762Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ nhất - Buôn Cuôr Đăng A, Cuôr Đăng B, buôn Kroa B, buôn Kroa C900.000----Đất ở nông thôn
763Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ nhất - buôn Ko Hneh2.000.000----Đất ở nông thôn
764Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ hai - buôn Ko Hneh600.000----Đất ở nông thôn
765Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngQuốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 200m1.200.000----Đất ở nông thôn
766Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngVào sâu 200m - Vào sâu 400m750.000----Đất ở nông thôn
767Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Cuôr ĐăngCác lô đất trong khu vực chợ -3.000.000----Đất ở nông thôn
768Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Cuôr Đăng A, Cuôr Đăng B, buôn Kroa B, buôn Kroa C, buôn Ko Hneh - Xã Cuôr Đăng-300.000----Đất ở nông thôn
769Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Aring - Xã Cuôr Đăng-200.000----Đất ở nông thôn
770Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garRanh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú - Ranh giới TDP 5 thị trấn Quảng Phú4.000.000----Đất ở nông thôn
771Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garRanh giới TDP 5 thị trấn Quảng Phú - Hết ranh giới đất nhà Làng nghề truyền thống2.500.000----Đất ở nông thôn
772Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất nhà Làng nghề truyền thống - Hết ranh giới đất Trường Ama Trang Lơng1.500.000----Đất ở nông thôn
773Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Ama Trang Lơng - Cầu số 11.200.000----Đất ở nông thôn
774Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garCầu số 1 - Hết ranh giới đất Trường Cao Bá Quát1.000.000----Đất ở nông thôn
775Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Cao Bá Quát - Cầu số 2870.000----Đất ở nông thôn
776Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garCầu số 2 - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Thị Minh Khai1.000.000----Đất ở nông thôn
777Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Nguyễn Thị Minh Khai - Cầu 3 (ranh giới xã Ea Mnang, Quảng Hiệp)1.200.000----Đất ở nông thôn
778Huyện Cư M'GarĐường ranh giới xã Cư M'gar, thị trấn Quảng Phú - Xã Cư M'garNgã ba Y Ngông - Nơ Trang Lơng - Hết đường1.250.000----Đất ở nông thôn
779Huyện Cư M'GarĐường ranh giới xã Cư M'gar, thị trấn Quảng Phú - Xã Cư M'garNgã ba Y Ngông - Mạc Đĩnh Chi - Võ Thị Sáu (TDP 5 thị trấn Quảng Phú)1.250.000----Đất ở nông thôn
780Huyện Cư M'GarCác đường ngang tiếp giáp với đường ranh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú (đường Nơ Trang Long) - Xã Cư M'garRanh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú (đường Nơ Trang Long) - Vào sâu 250m750.000----Đất ở nông thôn
781Huyện Cư M'GarĐường ngã ba Trạm biến áp 35 - Xã Cư M'garNgã ba Trạm biến áp 35 - Ngã tư đường thứ 2 buôn KaNa500.000----Đất ở nông thôn
782Huyện Cư M'GarĐường nhựa song song với đường liên xã của buôn KaNa - Xã Cư M'garNgã ba đường vào nghĩa địa - Hết đường500.000----Đất ở nông thôn
783Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garCác ngã ba đường liên xã của buôn KaNa B, buôn Huk A, buôn Huk B - Vào sâu 100m400.000----Đất ở nông thôn
784Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã vào buôn Bling, buôn Trắp, buôn Dhung - Vào sâu 200m300.000----Đất ở nông thôn
785Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã (đường đối diện UBND xã) - Vào sâu 1000m360.000----Đất ở nông thôn
786Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã đi các Thôn 4, thôn 5, thôn 6 và thôn 7 - Vào sâu 500m360.000----Đất ở nông thôn
787Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thuộc buôn KaNa A, buôn KaNa B, buôn Huk A, buôn Huk B - Xã Cư M'gar-240.000----Đất ở nông thôn
788Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Cư M'gar-200.000----Đất ở nông thôn
789Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi thị trấn Quảng Phú + 200m1.400.000----Đất ở nông thôn
790Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpĐường đi thị trấn Quảng Phú + 200m - Đường đi thị trấn Quảng Phú + 1000m900.000----Đất ở nông thôn
791Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpĐường đi thị trấn Quảng Phú + 1000m - Giáp ranh giới xã Cư M'gar600.000----Đất ở nông thôn
792Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi Ea M'dróh + 300m900.000----Đất ở nông thôn
793Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea M'dróh + 300m - Đường đi Ea M'dróh + 1500m600.000----Đất ở nông thôn
794Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea M'dróh + 1500m - Giáp xã Ea M'dróh300.000----Đất ở nông thôn
795Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi Ea Kiết + 300m1.000.000----Đất ở nông thôn
796Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea Kiết + 300m - Đường đi Ea Kiết + 1300m600.000----Đất ở nông thôn
797Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea Kiết + 1300m - Giáp xã Ea M'dróh300.000----Đất ở nông thôn
798Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'nang - Xã Quảng HiệpCua 90 - Ngã ba đi Ea M'nang450.000----Đất ở nông thôn
799Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Quảng HiệpCác lô đất trong khu vực chợ -1.000.000----Đất ở nông thôn
800Huyện Cư M'GarĐường đi Bưu Điện - Xã Quảng HiệpĐường liên xã đi Ea Kiết - Đường liên xã đi Ea M'dróh600.000----Đất ở nông thôn
801Huyện Cư M'GarĐường đi Trạm Y tế - Xã Quảng HiệpĐường liên xã đi Ea Kiết - Hết Trạm Y tế450.000----Đất ở nông thôn
802Huyện Cư M'GarĐường vào khu dân cư Hiệp Đoàn - Xã Quảng HiệpĐường đi xã Cư M'gar (Ngã ba vườn tếch) - Đường đi xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) +1000m400.000----Đất ở nông thôn
803Huyện Cư M'GarĐường vào khu dân cư Hiệp Đoàn - Xã Quảng HiệpĐường đi xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) +1000m - Giáp ranh giới xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn)300.000----Đất ở nông thôn
804Huyện Cư M'GarĐường vào Trường Ngô Gia Tự - Xã Quảng HiệpNgã ba đường liên xã (Ngã ba cây Phượng) - Trường Ngô Gia Tự300.000----Đất ở nông thôn
805Huyện Cư M'GarĐường vào thác Drai Dlong - Xã Quảng HiệpTừ đường đi xã Ea M'Dróh - Đường vành đai250.000----Đất ở nông thôn
806Huyện Cư M'GarTuyến đường Vành Đai - Xã Quảng HiệpĐoạn nối ranh giới Quảng Hiệp - Ea M'nang - Đường vào thác Drai Dlong250.000----Đất ở nông thôn
807Huyện Cư M'GarKhu Dân Cư Khu Trung Tâm xã (Thôn Hiệp Thịnh, Hiệp Tiến, Hiệp Hưng) - Xã Quảng HiệpUBND xã +800m đến các phía -200.000----Đất ở nông thôn
808Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Quảng Hiệp-150.000----Đất ở nông thôn
809Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Quảng Hiệp - Ea Kiết - Buôn Đôn và Mỏ đá An Nguyên - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m về các phía -600.000----Đất ở nông thôn
810Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Kiết250.000----Đất ở nông thôn
811Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Huar huyện Buôn Đôn - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn)200.000----Đất ở nông thôn
812Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Quảng Hiệp250.000----Đất ở nông thôn
813Huyện Cư M'GarĐường vào mỏ đá An Nguyên - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Hết đường200.000----Đất ở nông thôn
814Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhTừ Giáp ranh giới Quảng Hiệp - Đầu đường vào Hội trường thôn Đoàn Kết500.000----Đất ở nông thôn
815Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhĐầu đường vào Hội trường thôn Đoàn Kết - Giáp ranh giới xã Ea Kiết250.000----Đất ở nông thôn
816Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea M'Dróh-120.000----Đất ở nông thôn
817Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Ngã tư UBND xã) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã - + 500m đi xã Ea H'đing, huyện Krông Búk, huyện Ea Súp1.200.000----Đất ở nông thôn
818Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Ngã tư UBND xã) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã - Ngã Tư (Trường Hoàng Văn Thụ)700.000----Đất ở nông thôn
819Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Krông Búk) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Đến Hết ranh giới trường Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk)400.000----Đất ở nông thôn
820Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Krông Búk) - Xã Ea KiếtĐến Hết ranh giới trường Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk) - Giáp ranh xã Ea Kuếh300.000----Đất ở nông thôn
821Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Ngã Tư thôn 10 (đi huyện Ea Súp)700.000----Đất ở nông thôn
822Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã Tư thôn 10 (đi huyện Ea Súp) - Giáp ranh giới đất trụ sở lâm trường buôn Ja Wầm500.000----Đất ở nông thôn
823Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtGiáp ranh giới đất trụ sở lâm trường buôn Ja Wầm - Ngã ba (Tiểu đoàn 303)300.000----Đất ở nông thôn
824Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã ba (Tiểu đoàn 303) - Giáp ranh giới huyện Ea Súp240.000----Đất ở nông thôn
825Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường Quốc lộ 29 (Ea Kiết đi Krông Búk - Ea Súp) - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m350.000----Đất ở nông thôn
826Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea H'đing - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Ea H'đing400.000----Đất ở nông thôn
827Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea H'đing - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m300.000----Đất ở nông thôn
828Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Kiết - Ea M'Dróh - Xã Ea KiếtNgã tư đường đi Ea Súp; Krông Búk; Ea M'Dróh (trừ khu vực đã có) - +300m400.000----Đất ở nông thôn
829Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea M'Dróh - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m250.000----Đất ở nông thôn
830Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư (Trường Hoàng Văn Thụ) - Hội trường thôn 1 (Ngã ba thôn)280.000----Đất ở nông thôn
831Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtHội trường thôn 1 (Ngã ba thôn) - Giáp ranh xã Ea Kuếh250.000----Đất ở nông thôn
832Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea Kuếh - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 200m200.000----Đất ở nông thôn
833Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea KiếtMặt tiền đường khu vực chợ -1.500.000----Đất ở nông thôn
834Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea KiếtCác lô đất trong khu vực chợ -1.000.000----Đất ở nông thôn
835Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư đường đi Ea Súp; Krông Búk; Ea M'dróh (trừ khu vực đã có) - Ngã ba thứ nhất300.000----Đất ở nông thôn
836Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Kiết-180.000----Đất ở nông thôn
837Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Ja Wầm A, Ja Wầm B, buôn H'mông - Xã Ea Kiết-120.000----Đất ở nông thôn
838Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư trường Hoàng Văn Thụ - Hội trường thôn 2280.000----Đất ở nông thôn
839Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư Trường Hoàng Văn Thụ - Ngã tư thôn 10 giáp Quốc lộ 29250.000----Đất ở nông thôn
840Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 7 vào sâu 300m - Giáp thôn 2200.000----Đất ở nông thôn
841Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã 3 nhà ông Thảo vào sâu 300m - Ngã 4 Hội trường thôn 6250.000----Đất ở nông thôn
842Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư nhà ông Đoàn vào sâu 300m - Ngã tư nhà ông Duyến250.000----Đất ở nông thôn
843Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 6 vào sâu 300 m - Giáp đường 600200.000----Đất ở nông thôn
844Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 11 vào sâu 300m - Giáp đường thôn 9 đi Quốc lộ 29250.000----Đất ở nông thôn
845Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Hđing - Xã Ea KiếtNgã 3 nhà ông Mân vào sâu 300m - Đi giáp Quốc lộ 29250.000----Đất ở nông thôn
846Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Mdroh - Xã Ea KiếtNgã tư thôn 10 vào sâu 300m - Giáp buôn Ja Wâm B250.000----Đất ở nông thôn
847Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea H'Đing - Xã Ea TarGiáp ranh Ea H'Đing (đường nhựa thôn 1, 2, 3, 4) - + 1300m700.000----Đất ở nông thôn
848Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!1.000.000----Đất ở nông thôn
849Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea TarCổng văn hóa thôn 4 - Hết ranh giới đất Trường Trần Cao Vân700.000----Đất ở nông thôn
850Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea TarHết ranh giới đất Trường Trần Cao Vân - + 750m300.000----Đất ở nông thôn
851Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!400.000----Đất ở nông thôn
852Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!250.000----Đất ở nông thôn
853Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Cư Dliê M'nông - Xã Ea TarCầu Ea Tar - Giáp ranh giới xã Cư Dliê M'nông250.000----Đất ở nông thôn
854Huyện Cư M'GarĐường ranh giới thôn 1 (Ea Tar - Ea H'đing) - Xã Ea TarNgã ba Trung tâm cao su Ea H'đing - Ngã tư đập Tràng hồ Ea Kắp220.000----Đất ở nông thôn
855Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 2 - Xã Ea TarCây xăng Luyến Điểm - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Bé250.000----Đất ở nông thôn
856Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 2 - Xã Ea TarHết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Bé - Hết đập Tràng hồ Ea Kắp220.000----Đất ở nông thôn
857Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 3 - Xã Ea TarCây xăng Luyến Điểm - Hết ngã ba thứ 3250.000----Đất ở nông thôn
858Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 3 (đường nhựa phía sau UBND xã) - Xã Ea TarNgã tư (nhà bà Hoa) - Hết ngã tư thứ nhất - ranh giới thôn 3, thôn 4 (nhà ông Ngẫu)250.000----Đất ở nông thôn
859Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 4 (Đường nhựa phía sau UBND xã) - Xã Ea TarHết ngã tư thứ nhất - Ranh giới thôn 3, 4 (nhà ông Ngẫu) - Hết đường250.000----Đất ở nông thôn
860Huyện Cư M'GarĐường nhựa ranh giới thôn 3, thôn 4 - Xã Ea TarNgã tư ranh giới thôn 3, 4 (nhà ông Ngẫu) - Giáp cao su300.000----Đất ở nông thôn
861Huyện Cư M'GarĐường vào Trạm Y tế (mới) - Xã Ea TarTừ cổng UBND xã - Trạm Y tế (mới)250.000----Đất ở nông thôn
862Huyện Cư M'GarĐường từ buôn Tơng Liă đi buôn Ea Kiêng - Xã Ea TarNhà bà Biên (buôn Tơng Liă) - Nhà Liên Tấn250.000----Đất ở nông thôn
863Huyện Cư M'GarĐường từ buôn Tơng Liă đi buôn Ea Kiêng - Xã Ea TarCổng chào buôn Ea Kiêng - Giáp ranh giới xã Cư Dliê M'nông220.000----Đất ở nông thôn
864Huyện Cư M'GarĐường trục thôn 2 - Xã Ea TarNhà ông Nam Quế (thôn 2) - Cổng chào thôn 2200.000----Đất ở nông thôn
865Huyện Cư M'GarĐường trục thôn 2 - Xã Ea TarNhà ông Dương (thôn 2) - Đường nhựa thôn 3200.000----Đất ở nông thôn
866Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Tar-180.000----Đất ở nông thôn
867Huyện Cư M'GarĐường Bê tông từ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 - Xã Ea TarTừ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 - Ngã tư đường đi thôn 5250.000----Đất ở nông thôn
868Huyện Cư M'GarĐường cổng chào thôn 2 (cấp phối) - Xã Ea TarTừ cổng chào thôn 2 - Ngã 3 đường nhựa thôn 2250.000----Đất ở nông thôn
869Huyện Cư M'GarĐường bê tông thôn 2 - Xã Ea TarTừ ngã 3 đường nhựa thôn 2 - Hết đường bê tông đoạn Hội trường thôn 2250.000----Đất ở nông thôn
870Huyện Cư M'GarĐường cổng chào thôn 1 (cấp phối) - Xã Ea TarTừ cổng chào thôn 1 - Đến ngã 3 giáp ranh đường bê tông Ea Tar - Ea Hđing250.000----Đất ở nông thôn
871Huyện Cư M'GarĐường nội thôn, thôn 4 - Xã Ea TarTừ trường mẫu giáo Ea Tar mới - Đường nhựa liên xã Ea Tar - Ea Hđing250.000----Đất ở nông thôn
872Huyện Cư M'GarTrung tâm cụm xã Ea H'đing - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang - Các phía theo trục đường 500m1.000.000----Đất ở nông thôn
873Huyện Cư M'GarKhu Đấu giá (buôn Jốk) - Xã Ea H'đingCác lô tiếp giáp với đường liên xã -700.000----Đất ở nông thôn
874Huyện Cư M'GarKhu Đấu giá (buôn Jốk) - Xã Ea H'đingCác lô còn lại của khu đấu giá -400.000----Đất ở nông thôn
875Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingCác phía theo trục đường + 500m - Ngã ba buôn Jốk700.000----Đất ở nông thôn
876Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Jốk - Cầu Ea H'đing500.000----Đất ở nông thôn
877Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingCầu Ea H'đing - Giáp ranh giới xã Ea K'pam400.000----Đất ở nông thôn
878Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea H’đing - Ea Kiết) - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang + 500m - Đến 2 km (đi Ea Kiết)500.000----Đất ở nông thôn
879Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea H’đing - Ea Kiết) - Xã Ea H'đingĐến 2 km (đi Ea Kiết) - Giáp ranh giới xã Ea Kiết400.000----Đất ở nông thôn
880Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea H’đing - Ea Tar) - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Tar700.000----Đất ở nông thôn
881Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea H'đingTừ ngã ba buôn Jốk - Ngã ba thứ I (đường đi buôn H’ring, Quảng Hiệp)300.000----Đất ở nông thôn
882Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea H'đingNgã ba thứ I (đường đi buôn H’ring, Quảng Hiệp) - Trung tâm buôn H’ring250.000----Đất ở nông thôn
883Huyện Cư M'GarĐường song song đường liên xã - Xã Ea H'đingĐường thứ nhất giáp đường liên xã - Thuộc buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 vào sau 200m220.000----Đất ở nông thôn
884Huyện Cư M'GarĐường nối liền đường liên xã với đường song song thứ nhất của buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 - Xã Ea H'đing-250.000----Đất ở nông thôn
885Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea H'đingCác lô đất trong khu vực chợ -550.000----Đất ở nông thôn
886Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea H'đingKhu vực còn lại -350.000----Đất ở nông thôn
887Huyện Cư M'GarĐường ranh giới thôn 1 (Ea Tar - Ea H'đing) - Xã Ea H'đingNgã ba Trung tâm cao su Ea H'đing - Ngã tư đập Tràng hồ Ea Kắp220.000----Đất ở nông thôn
888Huyện Cư M'GarKhu vực Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba đường liên xã Ea H'đing - Ea Tar (nhà ông Côi) - Hết trường học550.000----Đất ở nông thôn
889Huyện Cư M'GarKhu vực Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba Trường Trần Quang Khải (hướng Đông) - Vào sâu 400m550.000----Đất ở nông thôn
890Huyện Cư M'GarĐường nhựa từ ngã ba Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba Trường Trần Quang Khải - Đường liên xã Ea H'đing - Ea Kiết550.000----Đất ở nông thôn
891Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 (trừ khu vực đã có) - Xã Ea H'đing-200.000----Đất ở nông thôn
892Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea H'đing-150.000----Đất ở nông thôn
893Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamRanh giới thị trấn Quảng Phú - Ngã tư vào đường Thôn 2, Thôn 83.000.000----Đất ở nông thôn
894Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamNgã tư vào đường Thôn 2, Thôn 8 - Hết trụ sở Chi nhánh nông trường cao su Cư M'gar4.800.000----Đất ở nông thôn
895Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamHết ranh giới đất Trụ sở Chi nhánh nông trường cao su Cư - Giáp ranh xã Ea Tul900.000----Đất ở nông thôn
896Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Ea H'đing - Xã Ea K'pamNgã ba Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 8 + 1500m500.000----Đất ở nông thôn
897Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Ea H'đing - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 1500m - Giáp ranh xã Ea H'đing440.000----Đất ở nông thôn
898Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Cư Dliê M'nông - Xã Ea K'pamNgã ba Ea Tul - Hội trường buôn Bling400.000----Đất ở nông thôn
899Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Cư Dliê M'nông - Xã Ea K'pamHội trường buôn Bling - Giáp buôn Đing xã Cư Dliê M'nông300.000----Đất ở nông thôn
900Huyện Cư M'GarĐường vào hồ Buôn Jong - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 8 + 1500m500.000----Đất ở nông thôn
901Huyện Cư M'GarĐường vào hồ Buôn Jong - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 1500m - Hết đường nhựa buôn Jong400.000----Đất ở nông thôn
902Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường liên xã Ea K'pam - Ea H’đing (thuộc thôn 6) - Xã Ea K'pamĐường liên xã - Vào sâu 200m300.000----Đất ở nông thôn
903Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường liên xã Ea K'pam - Ea H’đing (thuộc thôn 6) - Xã Ea K'pamĐường liên xã vào sâu 200m - mét thứ 500250.000----Đất ở nông thôn
904Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường vào hồ buôn Jong - Xã Ea K'pamĐường vào hồ buôn Jong - vào sâu 250m300.000----Đất ở nông thôn
905Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường vào hồ buôn Jong - Xã Ea K'pamĐường vào hồ buôn Jong + 250m - mét thứ 500250.000----Đất ở nông thôn
906Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Vào sâu 200m760.000----Đất ở nông thôn
907Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 200m - Tỉnh lộ 8 + 500m550.000----Đất ở nông thôn
908Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 500m - Tỉnh lộ 8 + 1000m400.000----Đất ở nông thôn
909Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Vào sâu 200m500.000----Đất ở nông thôn
910Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 200m - Tỉnh lộ 8 + 500m400.000----Đất ở nông thôn
911Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 500m - Hết đường300.000----Đất ở nông thôn
912Huyện Cư M'GarKhu chợ - Xã Ea K'pamCác lô đất trong khu vực chợ -1.000.000----Đất ở nông thôn
913Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea K'pam-180.000----Đất ở nông thôn
914Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Ea TulGiáp ranh xã Ea K’pam - Giáp xã Cư Dliê M'nông (-1000)700.000----Đất ở nông thôn
915Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Ea TulGiáp xã Cư Dliê M'nông (-1000) - Giáp xã Cư Dliê M'nông500.000----Đất ở nông thôn
916Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea TulNgã ba Nông trường Ea Tul gần trường cấp 2 Ea Tul - Giáp phường Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ300.000----Đất ở nông thôn
917Huyện Cư M'GarĐường vào UBND xã - Xã Ea TulNgã ba cổng chào buôn Sah A - Ngã tư chợ300.000----Đất ở nông thôn
918Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea TulTừ Nhà ông Hoàng Văn Lịnh (thửa 118, TBĐ 16) - Ngã tư chợ200.000----Đất ở nông thôn
919Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea TulCác lô đất mặt tiền -900.000----Đất ở nông thôn
920Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea TulCác lô đất trong chợ -400.000----Đất ở nông thôn
921Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Tul-140.000----Đất ở nông thôn
922Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở Công ty cà phê 15 - Giáp xã Cư Pơng400.000----Đất ở nông thôn
923Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở Công ty cà phê 15 - Giáp xã Ea Ngai400.000----Đất ở nông thôn
924Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Dliê M'nôngGiáp xã Ea Tul - Doanh nghiệp tư nhân thương mại Chính Nguyệt500.000----Đất ở nông thôn
925Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Dliê M'nôngDoanh nghiệp tư nhân thương mại Chính Nguyệt - Giáp ranh xã Ea Ngai (huyện Krông Búk)600.000----Đất ở nông thôn
926Huyện Cư M'GarKhu vực Trung tâm xã - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã - Trụ sở UBND xã các phía + 300m900.000----Đất ở nông thôn
927Huyện Cư M'GarKhu vực Trung tâm xã - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã các phía + 300m - Trụ sở UBND xã các phía + 500m700.000----Đất ở nông thôn
928Huyện Cư M'GarĐường liên xã Cư Dliê M'nông - Ea Tar - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Ea Tar300.000----Đất ở nông thôn
929Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn Tân Thành và Thôn 8 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã + 500m - Hết khu dân cư thôn 8300.000----Đất ở nông thôn
930Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn 1 - Xã Cư Dliê M'nôngNgã ba thôn 2 - Hết khu dân cư thôn 1300.000----Đất ở nông thôn
931Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn 2 - Xã Cư Dliê M'nôngTrường mầm non Cư Dliê M'nông - Hết khu dân cư thôn 2300.000----Đất ở nông thôn
932Huyện Cư M'GarĐường trục chính buôn Phơng - Xã Cư Dliê M'nôngNgã ba thôn 6 - Hết khu dân cư buôn Phơng250.000----Đất ở nông thôn
933Huyện Cư M'GarTrục đường thôn Tân Thành - Xã Cư Dliê M'nôngTrục đường chính thôn Tân Thành - Ngã ba thôn Tân Thành đi thôn Tân Lập250.000----Đất ở nông thôn
934Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn Tân Thành, thôn Tân Lập, thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn 6 - Xã Cư Dliê M'nông-200.000----Đất ở nông thôn
935Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 3, thôn 8, thôn Đắk Hà Đông, thôn Đắk Hà Tây - Xã Cư Dliê M'nông-180.000----Đất ở nông thôn
936Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại (5 buôn) - Xã Cư Dliê M'nông-150.000----Đất ở nông thôn
937Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea KuếhTiếp giáp xã Ea Kiết - Cách 500m đến Ngã 3 Thác Đá400.000----Đất ở nông thôn
938Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá - + 500m các phía600.000----Đất ở nông thôn
939Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea Kuếh#ERROR!400.000----Đất ở nông thôn
940Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea Kuếh - Ea Tar) - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá +500m - Giáp ranh giới xã Ea Tar300.000----Đất ở nông thôn
941Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá +500m - Cầu suối đá300.000----Đất ở nông thôn
942Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhGiáp ranh xã Ea Kiết - Cầu suối đá250.000----Đất ở nông thôn
943Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCầu suối đá - Cửa xả nước hồ buôn Wing480.000----Đất ở nông thôn
944Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCửa xả nước hồ buôn Wing - Hết trụ sở UBND xã500.000----Đất ở nông thôn
945Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhHết trụ sở UBND xã - Hết thôn Đoàn Kết160.000----Đất ở nông thôn
946Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhNgã ba trường THPT Trần Quang Diệu - Ngã ba cổng chào buôn Ja Jai240.000----Đất ở nông thôn
947Huyện Cư M'GarCác đường ngang tiếp giáp với đường liên xã trừ những khu vực đã có vào sâu 100m - Xã Ea Kuếh-180.000----Đất ở nông thôn
948Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Kuếh-140.000----Đất ở nông thôn
949Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnRanh giới thị trấn Ea Pốk - Cầu Ea Tul2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
950Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnCầu Ea Tul - Ngã tư đi xã Ea Drơng3.600.000----Đất TM-DV nông thôn
951Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnNgã tư đi xã Ea Drơng - Giáp ranh giới thị trấn Quảng Phú5.600.000----Đất TM-DV nông thôn
952Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (Từ Tỉnh lộ 8 trừ khu vực đã có) - Hết cây xăng Ngọc Hải880.000----Đất TM-DV nông thôn
953Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnHết cây xăng Ngọc Hải - Cầu 80 mẫu640.000----Đất TM-DV nông thôn
954Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnCầu 80 mẫu - Giáp ranh giới xã Ea Drơng400.000----Đất TM-DV nông thôn
955Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 350m720.000----Đất TM-DV nông thôn
956Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnVào sâu 350m - Hết đường ngang thứ 2 (thôn Tiến Phú, thôn Tiến Phát)560.000----Đất TM-DV nông thôn
957Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnHết đường ngang thứ 2 (thôn Tiến Phú, thôn Tiến Phát) - + 450m240.000----Đất TM-DV nông thôn
958Huyện Cư M'GarCác đường phía Đông tiếp giáp với Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 500m640.000----Đất TM-DV nông thôn
959Huyện Cư M'GarCác đoạn đường phía Đông cách Tỉnh lộ 8 (Trừ khu vực đã có) - Xã Quảng TiếnTừ Tỉnh lộ 8 + 500m - Giáp suối Ea Tul360.000----Đất TM-DV nông thôn
960Huyện Cư M'GarĐường ngang thôn Tiến Thành - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Hướng Tây + 200m432.000----Đất TM-DV nông thôn
961Huyện Cư M'GarĐường ngang thôn Tiến Thành - Xã Quảng TiếnHướng Tây + 200m - Hướng Tây + 500m240.000----Đất TM-DV nông thôn
962Huyện Cư M'GarĐường ranh giới Tổ dân phố 1 thị trấn Quảng Phú - xã Quảng Tiến - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 - Hết đường1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
963Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến - Ea M'nang - Xã Quảng Tiến-560.000----Đất TM-DV nông thôn
964Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Quảng Tiến-160.000----Đất TM-DV nông thôn
965Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêGiáp ranh phường Tân Lợi - 1,3 km3.600.000----Đất TM-DV nông thôn
966Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Suê1,3 km - Giáp ranh giới thị trấn Ea Pốk2.160.000----Đất TM-DV nông thôn
967Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêĐại lý Bích Giám (Buôn Sút Mgrư) - Vào sâu 200m1.920.000----Đất TM-DV nông thôn
968Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 200m - Vào sâu 500m1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
969Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 500m - Hết đường800.000----Đất TM-DV nông thôn
970Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 200m1.440.000----Đất TM-DV nông thôn
971Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 200m - Vào sâu 500m960.000----Đất TM-DV nông thôn
972Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) - Trục đường các phía + 300m1.440.000----Đất TM-DV nông thôn
973Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (Ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía + 300m (về Tỉnh lộ 8) - + 600m về phía Tỉnh lộ 81.280.000----Đất TM-DV nông thôn
974Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư Suê#ERROR!800.000----Đất TM-DV nông thôn
975Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTỉnh Lộ 8 - 200m - Đến khu vực còn lại960.000----Đất TM-DV nông thôn
976Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía +300m (về xã Ea M'nang) - + 600m về phía xã Ea M'nang480.000----Đất TM-DV nông thôn
977Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư Suê#ERROR!400.000----Đất TM-DV nông thôn
978Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêNgã ba (giao nhau giữa đường xã Ea M'nang và đi thôn 2) - + 300m về phía Trường THCS Lê Hồng Phong560.000----Đất TM-DV nông thôn
979Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!400.000----Đất TM-DV nông thôn
980Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) trừ khu vực đã có - + 200m về phía thôn 3560.000----Đất TM-DV nông thôn
981Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!360.000----Đất TM-DV nông thôn
982Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêCây xăng Hoàng Quý - + 200m về phía thôn 2560.000----Đất TM-DV nông thôn
983Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!360.000----Đất TM-DV nông thôn
984Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêCác thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 -2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
985Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường D5 -2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
986Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường D2 -1.840.000----Đất TM-DV nông thôn
987Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường N5 -1.760.000----Đất TM-DV nông thôn
988Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 6, buôn Sút Mgrư - Xã Cư Suê-480.000----Đất TM-DV nông thôn
989Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 2, thôn 3 - Xã Cư Suê-360.000----Đất TM-DV nông thôn
990Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Cư Suê-160.000----Đất TM-DV nông thôn
991Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Đại lý Bích Giám (Buôn Sút Mgrư) - Đến Tỉnh lộ 8 vào sâu 500m1.920.000----Đất TM-DV nông thôn
992Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến 1.000m1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
993Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 1.000m - Đến Hết đường800.000----Đất TM-DV nông thôn
994Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Kho Thái Phúc - Đến vào sâu 500m1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
995Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến hết đường1.440.000----Đất TM-DV nông thôn
996Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Đến vào sâu 500m1.440.000----Đất TM-DV nông thôn
997Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến 1.000m960.000----Đất TM-DV nông thôn
998Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Sút Mgrư phía Tây tỉnh lộ 8 (Thuộc ranh giới: Phía Nam và phía Tây giáp phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, phía Đông giáp đường tỉnh lộ 8, phía Bắc giáp đường từ ngã ba cây phượng đến nhà ông Bắc) - Xã Cư Suê-1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
999Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 6, khu vực còn lại của buôn Sút Mgrư (trừ khu vực đã có) - Xã Cư Suê-480.000----Đất TM-DV nông thôn
1000Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCầu đi thị trấn Quảng Phú (Ranh giới xã Quảng Tiến) - Ngã tư đi thị trấn Ea Pốk400.000----Đất TM-DV nông thôn
1001Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangNgã tư đi thị trấn Ea Pốk - Cây xăng Phương Sơn (Nhà ông Trần Văn Thái)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1002Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCây xăng Phương Sơn (Nhà ông Trần Văn Thái) - Ngã tư nhà ông Nguyễn Thành Khiêm560.000----Đất TM-DV nông thôn
1003Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangNgã tư nhà ông Nguyễn Thành Khiêm - Ranh giới xã Ea Bar huyện Buôn Đôn448.000----Đất TM-DV nông thôn
1004Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCầu Cư Suê - Trục đường chính xã Ea M'nang đi xã Ea Bar huyện Buôn Đôn400.000----Đất TM-DV nông thôn
1005Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangThôn 1A (Ngã ba đi thị trấn Quảng Phú, đi UBND xã Ea M’nang, đi Quảng Hiệp) - Cua 90 (Ranh giới xã Quảng Hiệp)300.000----Đất TM-DV nông thôn
1006Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangĐường ranh giới xã Cư M'gar - Cua 90 (Ranh giới xã Quảng Hiệp)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1007Huyện Cư M'GarĐường đi buôn Pốk A, B thị trấn Ea Pốk - Xã Ea M'nangTừ Thôn 1B xã Ea M'nang - Giáp ranh thị trấn Ea Pốk480.000----Đất TM-DV nông thôn
1008Huyện Cư M'GarTrục đường Thôn 2A - Xã Ea M'nangTừ UBND xã - Giáp ranh giới xã Cuôr Knia huyện Buôn Đôn360.000----Đất TM-DV nông thôn
1009Huyện Cư M'GarĐường đi thôn 8 - Xã Ea M'nangTrường TH-THCS Hùng Vương - Đường Ea M'nang đi Ea M'dróh280.000----Đất TM-DV nông thôn
1010Huyện Cư M'GarĐường Ea M'nang đi Ea M'dróh - Xã Ea M'nangGiáp ranh giới xã Cuôr Knia huyện Buôn Đôn - Giáp ranh giới xã Quảng Hiệp280.000----Đất TM-DV nông thôn
1011Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thôn 1A, 1B, 2A, 2B, Thôn 3 - Xã Ea M'nang-240.000----Đất TM-DV nông thôn
1012Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea M'nang-160.000----Đất TM-DV nông thôn
1013Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Ea DrơngRanh giới xã Cuôr Đăng - Hết Chi nhánh NTCS Phú Xuân2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
1014Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Ea DrơngHết Chi nhánh NTCS Phú Xuân - Giáp ranh giới xã Cư Bao thị xã Buôn Hồ1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1015Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngRanh giới xã Cuôr Đăng - Vào sâu Cống chào Thôn Đoàn Kết2.880.000----Đất TM-DV nông thôn
1016Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngCổng chào Thôn Đoàn Kết - Hết Nhà máy chế biến mủ cao su2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
1017Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngHết máy chế biến mủ cao su - Ngã ba đường đi buôn Kroa A600.000----Đất TM-DV nông thôn
1018Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngNgã 3 đường đi buôn Kroa A - Ngã ba đường vào Công ty cà phê 15 (buôn Yông B)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1019Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngNgã ba đường vào Công ty cà phê 15 (buôn Yông B) - Ranh giới xã Quảng Tiến536.000----Đất TM-DV nông thôn
1020Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) thôn An Phú, thôn Tân Phú - Xã Ea DrơngTừ Quốc lộ 14 - Đường ngang liên thôn thôn An Phú, thôn Tân Phú800.000----Đất TM-DV nông thôn
1021Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) thôn An Phú, thôn Tân Phú - Xã Ea DrơngĐường ngang liên thôn thôn An Phú, thôn Tân Phú - Vào sâu 200m (trừ khu vực đã có)696.000----Đất TM-DV nông thôn
1022Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) - Xã Ea DrơngQuốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) thôn Phú thành - Vào sâu 200m (trừ khu vực đã có)1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1023Huyện Cư M'GarĐường trung tâm xã - Xã Ea DrơngNgã ba nhà ông Tâm (buôn Yông) - Hết ngã tư nhà ông Y Yăk Niê (buôn Tah)800.000----Đất TM-DV nông thôn
1024Huyện Cư M'GarĐường trung tâm xã - Xã Ea DrơngCổng chào buôn Tah B - Ngã tư nhà ông Y Jeny Ayǔn800.000----Đất TM-DV nông thôn
1025Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Tar A, B (Khu trung tâm xã) - Xã Ea Drơng-360.000----Đất TM-DV nông thôn
1026Huyện Cư M'GarĐiểm khu dân cư thôn Nam Kỳ - Xã Ea Drơng-320.000----Đất TM-DV nông thôn
1027Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Tân Phú, thôn An Phú - Xã Ea Drơng-360.000----Đất TM-DV nông thôn
1028Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Phú Thành, thôn Đoàn Kết, thôn Phú Phong - Xã Ea Drơng-280.000----Đất TM-DV nông thôn
1029Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Yông - Xã Ea Drơng-240.000----Đất TM-DV nông thôn
1030Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Drơng-160.000----Đất TM-DV nông thôn
1031Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Yông B - Xã Ea Drơng-240.000----Đất TM-DV nông thôn
1032Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Tân Sơn - Xã Ea Drơng-240.000----Đất TM-DV nông thôn
1033Huyện Cư M'GarĐường trung tâm đi xã Hòa Thuận - Xã Ea DrơngNgã 3 đường nhà ông Y Yung Bya (bắt đầu khu dân cư buôn Kroa A - Cầu buôn Kroa A480.000----Đất TM-DV nông thôn
1034Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Kroa A - Xã Ea Drơng-360.000----Đất TM-DV nông thôn
1035Huyện Cư M'GarĐiểm dân cư mới buôn Gram B - Xã Ea Drơng-200.000----Đất TM-DV nông thôn
1036Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngRanh giới thành phố Buôn Ma Thuột - Đầu suối Ea Mkang3.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1037Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngSuối Ea Mkang - Ranh giới xã Ea Drơng (-600m)2.800.000----Đất TM-DV nông thôn
1038Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngRanh giới xã Ea Drơng (-600m) - Ranh giới xã Ea Drơng6.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1039Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cuôr ĐăngNgã ba Cuôr Đăng (đi Ea Drơng) - Hết ranh giới trường THPT Nguyễn Trãi4.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1040Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cuôr ĐăngHết ranh giới trường THPT Nguyễn Trãi - Ranh giới xã Ea Drơng3.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1041Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại vào xã Ea Drơng (trừ trục đường liên xã) - Xã Cuôr Đăng-800.000----Đất TM-DV nông thôn
1042Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngQuốc lộ 14 - Ngã ba buôn Aring3.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1043Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring - Ngã ba buôn Aring +500m720.000----Đất TM-DV nông thôn
1044Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring +500m - Hết đường buôn Aring480.000----Đất TM-DV nông thôn
1045Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring +500m - Giáp ranh huyện Krông Pắk720.000----Đất TM-DV nông thôn
1046Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ nhất - Buôn Cuôr Đăng A, Cuôr Đăng B, buôn Kroa B, buôn Kroa C720.000----Đất TM-DV nông thôn
1047Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ nhất - buôn Ko Hneh1.600.000----Đất TM-DV nông thôn
1048Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ hai - buôn Ko Hneh480.000----Đất TM-DV nông thôn
1049Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngQuốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 200m960.000----Đất TM-DV nông thôn
1050Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngVào sâu 200m - Vào sâu 400m600.000----Đất TM-DV nông thôn
1051Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Cuôr ĐăngCác lô đất trong khu vực chợ -2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
1052Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Cuôr Đăng A, Cuôr Đăng B, buôn Kroa B, buôn Kroa C, buôn Ko Hneh - Xã Cuôr Đăng-240.000----Đất TM-DV nông thôn
1053Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Aring - Xã Cuôr Đăng-160.000----Đất TM-DV nông thôn
1054Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garRanh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú - Ranh giới TDP 5 thị trấn Quảng Phú3.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1055Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garRanh giới TDP 5 thị trấn Quảng Phú - Hết ranh giới đất nhà Làng nghề truyền thống2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1056Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất nhà Làng nghề truyền thống - Hết ranh giới đất Trường Ama Trang Lơng1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1057Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Ama Trang Lơng - Cầu số 1960.000----Đất TM-DV nông thôn
1058Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garCầu số 1 - Hết ranh giới đất Trường Cao Bá Quát800.000----Đất TM-DV nông thôn
1059Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Cao Bá Quát - Cầu số 2696.000----Đất TM-DV nông thôn
1060Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garCầu số 2 - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Thị Minh Khai800.000----Đất TM-DV nông thôn
1061Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Nguyễn Thị Minh Khai - Cầu 3 (ranh giới xã Ea Mnang, Quảng Hiệp)960.000----Đất TM-DV nông thôn
1062Huyện Cư M'GarĐường ranh giới xã Cư M'gar, thị trấn Quảng Phú - Xã Cư M'garNgã ba Y Ngông - Nơ Trang Lơng - Hết đường1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1063Huyện Cư M'GarĐường ranh giới xã Cư M'gar, thị trấn Quảng Phú - Xã Cư M'garNgã ba Y Ngông - Mạc Đĩnh Chi - Võ Thị Sáu (TDP 5 thị trấn Quảng Phú)1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
1064Huyện Cư M'GarCác đường ngang tiếp giáp với đường ranh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú (đường Nơ Trang Long) - Xã Cư M'garRanh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú (đường Nơ Trang Long) - Vào sâu 250m600.000----Đất TM-DV nông thôn
1065Huyện Cư M'GarĐường ngã ba Trạm biến áp 35 - Xã Cư M'garNgã ba Trạm biến áp 35 - Ngã tư đường thứ 2 buôn KaNa400.000----Đất TM-DV nông thôn
1066Huyện Cư M'GarĐường nhựa song song với đường liên xã của buôn KaNa - Xã Cư M'garNgã ba đường vào nghĩa địa - Hết đường400.000----Đất TM-DV nông thôn
1067Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garCác ngã ba đường liên xã của buôn KaNa B, buôn Huk A, buôn Huk B - Vào sâu 100m320.000----Đất TM-DV nông thôn
1068Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã vào buôn Bling, buôn Trắp, buôn Dhung - Vào sâu 200m240.000----Đất TM-DV nông thôn
1069Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã (đường đối diện UBND xã) - Vào sâu 1000m288.000----Đất TM-DV nông thôn
1070Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã đi các Thôn 4, thôn 5, thôn 6 và thôn 7 - Vào sâu 500m288.000----Đất TM-DV nông thôn
1071Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thuộc buôn KaNa A, buôn KaNa B, buôn Huk A, buôn Huk B - Xã Cư M'gar-192.000----Đất TM-DV nông thôn
1072Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Cư M'gar-160.000----Đất TM-DV nông thôn
1073Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi thị trấn Quảng Phú + 200m1.120.000----Đất TM-DV nông thôn
1074Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpĐường đi thị trấn Quảng Phú + 200m - Đường đi thị trấn Quảng Phú + 1000m720.000----Đất TM-DV nông thôn
1075Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpĐường đi thị trấn Quảng Phú + 1000m - Giáp ranh giới xã Cư M'gar480.000----Đất TM-DV nông thôn
1076Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi Ea M'dróh + 300m720.000----Đất TM-DV nông thôn
1077Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea M'dróh + 300m - Đường đi Ea M'dróh + 1500m480.000----Đất TM-DV nông thôn
1078Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea M'dróh + 1500m - Giáp xã Ea M'dróh240.000----Đất TM-DV nông thôn
1079Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi Ea Kiết + 300m800.000----Đất TM-DV nông thôn
1080Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea Kiết + 300m - Đường đi Ea Kiết + 1300m480.000----Đất TM-DV nông thôn
1081Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea Kiết + 1300m - Giáp xã Ea M'dróh240.000----Đất TM-DV nông thôn
1082Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'nang - Xã Quảng HiệpCua 90 - Ngã ba đi Ea M'nang360.000----Đất TM-DV nông thôn
1083Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Quảng HiệpCác lô đất trong khu vực chợ -800.000----Đất TM-DV nông thôn
1084Huyện Cư M'GarĐường đi Bưu Điện - Xã Quảng HiệpĐường liên xã đi Ea Kiết - Đường liên xã đi Ea M'dróh480.000----Đất TM-DV nông thôn
1085Huyện Cư M'GarĐường đi Trạm Y tế - Xã Quảng HiệpĐường liên xã đi Ea Kiết - Hết Trạm Y tế360.000----Đất TM-DV nông thôn
1086Huyện Cư M'GarĐường vào khu dân cư Hiệp Đoàn - Xã Quảng HiệpĐường đi xã Cư M'gar (Ngã ba vườn tếch) - Đường đi xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) +1000m320.000----Đất TM-DV nông thôn
1087Huyện Cư M'GarĐường vào khu dân cư Hiệp Đoàn - Xã Quảng HiệpĐường đi xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) +1000m - Giáp ranh giới xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1088Huyện Cư M'GarĐường vào Trường Ngô Gia Tự - Xã Quảng HiệpNgã ba đường liên xã (Ngã ba cây Phượng) - Trường Ngô Gia Tự240.000----Đất TM-DV nông thôn
1089Huyện Cư M'GarĐường vào thác Drai Dlong - Xã Quảng HiệpTừ đường đi xã Ea M'Dróh - Đường vành đai200.000----Đất TM-DV nông thôn
1090Huyện Cư M'GarTuyến đường Vành Đai - Xã Quảng HiệpĐoạn nối ranh giới Quảng Hiệp - Ea M'nang - Đường vào thác Drai Dlong200.000----Đất TM-DV nông thôn
1091Huyện Cư M'GarKhu Dân Cư Khu Trung Tâm xã (Thôn Hiệp Thịnh, Hiệp Tiến, Hiệp Hưng) - Xã Quảng HiệpUBND xã +800m đến các phía -160.000----Đất TM-DV nông thôn
1092Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Quảng Hiệp-120.000----Đất TM-DV nông thôn
1093Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Quảng Hiệp - Ea Kiết - Buôn Đôn và Mỏ đá An Nguyên - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m về các phía -480.000----Đất TM-DV nông thôn
1094Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Kiết200.000----Đất TM-DV nông thôn
1095Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Huar huyện Buôn Đôn - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn)160.000----Đất TM-DV nông thôn
1096Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Quảng Hiệp200.000----Đất TM-DV nông thôn
1097Huyện Cư M'GarĐường vào mỏ đá An Nguyên - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Hết đường160.000----Đất TM-DV nông thôn
1098Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhTừ Giáp ranh giới Quảng Hiệp - Đầu đường vào Hội trường thôn Đoàn Kết400.000----Đất TM-DV nông thôn
1099Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhĐầu đường vào Hội trường thôn Đoàn Kết - Giáp ranh giới xã Ea Kiết200.000----Đất TM-DV nông thôn
1100Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea M'Dróh-96.000----Đất TM-DV nông thôn
1101Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Ngã tư UBND xã) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã - + 500m đi xã Ea H'đing, huyện Krông Búk, huyện Ea Súp960.000----Đất TM-DV nông thôn
1102Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Ngã tư UBND xã) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã - Ngã Tư (Trường Hoàng Văn Thụ)560.000----Đất TM-DV nông thôn
1103Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Krông Búk) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Đến Hết ranh giới trường Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk)320.000----Đất TM-DV nông thôn
1104Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Krông Búk) - Xã Ea KiếtĐến Hết ranh giới trường Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk) - Giáp ranh xã Ea Kuếh240.000----Đất TM-DV nông thôn
1105Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Ngã Tư thôn 10 (đi huyện Ea Súp)560.000----Đất TM-DV nông thôn
1106Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã Tư thôn 10 (đi huyện Ea Súp) - Giáp ranh giới đất trụ sở lâm trường buôn Ja Wầm400.000----Đất TM-DV nông thôn
1107Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtGiáp ranh giới đất trụ sở lâm trường buôn Ja Wầm - Ngã ba (Tiểu đoàn 303)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1108Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã ba (Tiểu đoàn 303) - Giáp ranh giới huyện Ea Súp192.000----Đất TM-DV nông thôn
1109Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường Quốc lộ 29 (Ea Kiết đi Krông Búk - Ea Súp) - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m280.000----Đất TM-DV nông thôn
1110Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea H'đing - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Ea H'đing320.000----Đất TM-DV nông thôn
1111Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea H'đing - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m240.000----Đất TM-DV nông thôn
1112Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Kiết - Ea M'Dróh - Xã Ea KiếtNgã tư đường đi Ea Súp; Krông Búk; Ea M'Dróh (trừ khu vực đã có) - +300m320.000----Đất TM-DV nông thôn
1113Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea M'Dróh - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m200.000----Đất TM-DV nông thôn
1114Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư (Trường Hoàng Văn Thụ) - Hội trường thôn 1 (Ngã ba thôn)224.000----Đất TM-DV nông thôn
1115Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtHội trường thôn 1 (Ngã ba thôn) - Giáp ranh xã Ea Kuếh200.000----Đất TM-DV nông thôn
1116Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea Kuếh - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 200m160.000----Đất TM-DV nông thôn
1117Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea KiếtMặt tiền đường khu vực chợ -1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
1118Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea KiếtCác lô đất trong khu vực chợ -800.000----Đất TM-DV nông thôn
1119Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư đường đi Ea Súp; Krông Búk; Ea M'dróh (trừ khu vực đã có) - Ngã ba thứ nhất240.000----Đất TM-DV nông thôn
1120Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Kiết-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1121Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Ja Wầm A, Ja Wầm B, buôn H'mông - Xã Ea Kiết-96.000----Đất TM-DV nông thôn
1122Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư trường Hoàng Văn Thụ - Hội trường thôn 2224.000----Đất TM-DV nông thôn
1123Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư Trường Hoàng Văn Thụ - Ngã tư thôn 10 giáp Quốc lộ 29200.000----Đất TM-DV nông thôn
1124Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 7 vào sâu 300m - Giáp thôn 2160.000----Đất TM-DV nông thôn
1125Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã 3 nhà ông Thảo vào sâu 300m - Ngã 4 Hội trường thôn 6200.000----Đất TM-DV nông thôn
1126Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư nhà ông Đoàn vào sâu 300m - Ngã tư nhà ông Duyến200.000----Đất TM-DV nông thôn
1127Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 6 vào sâu 300 m - Giáp đường 600160.000----Đất TM-DV nông thôn
1128Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 11 vào sâu 300m - Giáp đường thôn 9 đi Quốc lộ 29200.000----Đất TM-DV nông thôn
1129Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Hđing - Xã Ea KiếtNgã 3 nhà ông Mân vào sâu 300m - Đi giáp Quốc lộ 29200.000----Đất TM-DV nông thôn
1130Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Mdroh - Xã Ea KiếtNgã tư thôn 10 vào sâu 300m - Giáp buôn Ja Wâm B200.000----Đất TM-DV nông thôn
1131Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea H'Đing - Xã Ea TarGiáp ranh Ea H'Đing (đường nhựa thôn 1, 2, 3, 4) - + 1300m560.000----Đất TM-DV nông thôn
1132Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!800.000----Đất TM-DV nông thôn
1133Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea TarCổng văn hóa thôn 4 - Hết ranh giới đất Trường Trần Cao Vân560.000----Đất TM-DV nông thôn
1134Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea TarHết ranh giới đất Trường Trần Cao Vân - + 750m240.000----Đất TM-DV nông thôn
1135Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!320.000----Đất TM-DV nông thôn
1136Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!200.000----Đất TM-DV nông thôn
1137Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Cư Dliê M'nông - Xã Ea TarCầu Ea Tar - Giáp ranh giới xã Cư Dliê M'nông200.000----Đất TM-DV nông thôn
1138Huyện Cư M'GarĐường ranh giới thôn 1 (Ea Tar - Ea H'đing) - Xã Ea TarNgã ba Trung tâm cao su Ea H'đing - Ngã tư đập Tràng hồ Ea Kắp176.000----Đất TM-DV nông thôn
1139Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 2 - Xã Ea TarCây xăng Luyến Điểm - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Bé200.000----Đất TM-DV nông thôn
1140Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 2 - Xã Ea TarHết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Bé - Hết đập Tràng hồ Ea Kắp176.000----Đất TM-DV nông thôn
1141Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 3 - Xã Ea TarCây xăng Luyến Điểm - Hết ngã ba thứ 3200.000----Đất TM-DV nông thôn
1142Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 3 (đường nhựa phía sau UBND xã) - Xã Ea TarNgã tư (nhà bà Hoa) - Hết ngã tư thứ nhất - ranh giới thôn 3, thôn 4 (nhà ông Ngẫu)200.000----Đất TM-DV nông thôn
1143Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 4 (Đường nhựa phía sau UBND xã) - Xã Ea TarHết ngã tư thứ nhất - Ranh giới thôn 3, 4 (nhà ông Ngẫu) - Hết đường200.000----Đất TM-DV nông thôn
1144Huyện Cư M'GarĐường nhựa ranh giới thôn 3, thôn 4 - Xã Ea TarNgã tư ranh giới thôn 3, 4 (nhà ông Ngẫu) - Giáp cao su240.000----Đất TM-DV nông thôn
1145Huyện Cư M'GarĐường vào Trạm Y tế (mới) - Xã Ea TarTừ cổng UBND xã - Trạm Y tế (mới)200.000----Đất TM-DV nông thôn
1146Huyện Cư M'GarĐường từ buôn Tơng Liă đi buôn Ea Kiêng - Xã Ea TarNhà bà Biên (buôn Tơng Liă) - Nhà Liên Tấn200.000----Đất TM-DV nông thôn
1147Huyện Cư M'GarĐường từ buôn Tơng Liă đi buôn Ea Kiêng - Xã Ea TarCổng chào buôn Ea Kiêng - Giáp ranh giới xã Cư Dliê M'nông176.000----Đất TM-DV nông thôn
1148Huyện Cư M'GarĐường trục thôn 2 - Xã Ea TarNhà ông Nam Quế (thôn 2) - Cổng chào thôn 2160.000----Đất TM-DV nông thôn
1149Huyện Cư M'GarĐường trục thôn 2 - Xã Ea TarNhà ông Dương (thôn 2) - Đường nhựa thôn 3160.000----Đất TM-DV nông thôn
1150Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Tar-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1151Huyện Cư M'GarĐường Bê tông từ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 - Xã Ea TarTừ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 - Ngã tư đường đi thôn 5200.000----Đất TM-DV nông thôn
1152Huyện Cư M'GarĐường cổng chào thôn 2 (cấp phối) - Xã Ea TarTừ cổng chào thôn 2 - Ngã 3 đường nhựa thôn 2200.000----Đất TM-DV nông thôn
1153Huyện Cư M'GarĐường bê tông thôn 2 - Xã Ea TarTừ ngã 3 đường nhựa thôn 2 - Hết đường bê tông đoạn Hội trường thôn 2200.000----Đất TM-DV nông thôn
1154Huyện Cư M'GarĐường cổng chào thôn 1 (cấp phối) - Xã Ea TarTừ cổng chào thôn 1 - Đến ngã 3 giáp ranh đường bê tông Ea Tar - Ea Hđing200.000----Đất TM-DV nông thôn
1155Huyện Cư M'GarĐường nội thôn, thôn 4 - Xã Ea TarTừ trường mẫu giáo Ea Tar mới - Đường nhựa liên xã Ea Tar - Ea Hđing200.000----Đất TM-DV nông thôn
1156Huyện Cư M'GarTrung tâm cụm xã Ea H'đing - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang - Các phía theo trục đường 500m800.000----Đất TM-DV nông thôn
1157Huyện Cư M'GarKhu Đấu giá (buôn Jốk) - Xã Ea H'đingCác lô tiếp giáp với đường liên xã -560.000----Đất TM-DV nông thôn
1158Huyện Cư M'GarKhu Đấu giá (buôn Jốk) - Xã Ea H'đingCác lô còn lại của khu đấu giá -320.000----Đất TM-DV nông thôn
1159Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingCác phía theo trục đường + 500m - Ngã ba buôn Jốk560.000----Đất TM-DV nông thôn
1160Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Jốk - Cầu Ea H'đing400.000----Đất TM-DV nông thôn
1161Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingCầu Ea H'đing - Giáp ranh giới xã Ea K'pam320.000----Đất TM-DV nông thôn
1162Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea H’đing - Ea Kiết) - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang + 500m - Đến 2 km (đi Ea Kiết)400.000----Đất TM-DV nông thôn
1163Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea H’đing - Ea Kiết) - Xã Ea H'đingĐến 2 km (đi Ea Kiết) - Giáp ranh giới xã Ea Kiết320.000----Đất TM-DV nông thôn
1164Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea H’đing - Ea Tar) - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Tar560.000----Đất TM-DV nông thôn
1165Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea H'đingTừ ngã ba buôn Jốk - Ngã ba thứ I (đường đi buôn H’ring, Quảng Hiệp)240.000----Đất TM-DV nông thôn
1166Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea H'đingNgã ba thứ I (đường đi buôn H’ring, Quảng Hiệp) - Trung tâm buôn H’ring200.000----Đất TM-DV nông thôn
1167Huyện Cư M'GarĐường song song đường liên xã - Xã Ea H'đingĐường thứ nhất giáp đường liên xã - Thuộc buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 vào sau 200m176.000----Đất TM-DV nông thôn
1168Huyện Cư M'GarĐường nối liền đường liên xã với đường song song thứ nhất của buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 - Xã Ea H'đing-200.000----Đất TM-DV nông thôn
1169Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea H'đingCác lô đất trong khu vực chợ -440.000----Đất TM-DV nông thôn
1170Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea H'đingKhu vực còn lại -280.000----Đất TM-DV nông thôn
1171Huyện Cư M'GarĐường ranh giới thôn 1 (Ea Tar - Ea H'đing) - Xã Ea H'đingNgã ba Trung tâm cao su Ea H'đing - Ngã tư đập Tràng hồ Ea Kắp176.000----Đất TM-DV nông thôn
1172Huyện Cư M'GarKhu vực Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba đường liên xã Ea H'đing - Ea Tar (nhà ông Côi) - Hết trường học440.000----Đất TM-DV nông thôn
1173Huyện Cư M'GarKhu vực Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba Trường Trần Quang Khải (hướng Đông) - Vào sâu 400m440.000----Đất TM-DV nông thôn
1174Huyện Cư M'GarĐường nhựa từ ngã ba Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba Trường Trần Quang Khải - Đường liên xã Ea H'đing - Ea Kiết440.000----Đất TM-DV nông thôn
1175Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 (trừ khu vực đã có) - Xã Ea H'đing-160.000----Đất TM-DV nông thôn
1176Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea H'đing-120.000----Đất TM-DV nông thôn
1177Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamRanh giới thị trấn Quảng Phú - Ngã tư vào đường Thôn 2, Thôn 82.400.000----Đất TM-DV nông thôn
1178Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamNgã tư vào đường Thôn 2, Thôn 8 - Hết trụ sở Chi nhánh nông trường cao su Cư M'gar3.840.000----Đất TM-DV nông thôn
1179Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamHết ranh giới đất Trụ sở Chi nhánh nông trường cao su Cư - Giáp ranh xã Ea Tul720.000----Đất TM-DV nông thôn
1180Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Ea H'đing - Xã Ea K'pamNgã ba Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 8 + 1500m400.000----Đất TM-DV nông thôn
1181Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Ea H'đing - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 1500m - Giáp ranh xã Ea H'đing352.000----Đất TM-DV nông thôn
1182Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Cư Dliê M'nông - Xã Ea K'pamNgã ba Ea Tul - Hội trường buôn Bling320.000----Đất TM-DV nông thôn
1183Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Cư Dliê M'nông - Xã Ea K'pamHội trường buôn Bling - Giáp buôn Đing xã Cư Dliê M'nông240.000----Đất TM-DV nông thôn
1184Huyện Cư M'GarĐường vào hồ Buôn Jong - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 8 + 1500m400.000----Đất TM-DV nông thôn
1185Huyện Cư M'GarĐường vào hồ Buôn Jong - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 1500m - Hết đường nhựa buôn Jong320.000----Đất TM-DV nông thôn
1186Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường liên xã Ea K'pam - Ea H’đing (thuộc thôn 6) - Xã Ea K'pamĐường liên xã - Vào sâu 200m240.000----Đất TM-DV nông thôn
1187Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường liên xã Ea K'pam - Ea H’đing (thuộc thôn 6) - Xã Ea K'pamĐường liên xã vào sâu 200m - mét thứ 500200.000----Đất TM-DV nông thôn
1188Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường vào hồ buôn Jong - Xã Ea K'pamĐường vào hồ buôn Jong - vào sâu 250m240.000----Đất TM-DV nông thôn
1189Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường vào hồ buôn Jong - Xã Ea K'pamĐường vào hồ buôn Jong + 250m - mét thứ 500200.000----Đất TM-DV nông thôn
1190Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Vào sâu 200m608.000----Đất TM-DV nông thôn
1191Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 200m - Tỉnh lộ 8 + 500m440.000----Đất TM-DV nông thôn
1192Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 500m - Tỉnh lộ 8 + 1000m320.000----Đất TM-DV nông thôn
1193Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Vào sâu 200m400.000----Đất TM-DV nông thôn
1194Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 200m - Tỉnh lộ 8 + 500m320.000----Đất TM-DV nông thôn
1195Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 500m - Hết đường240.000----Đất TM-DV nông thôn
1196Huyện Cư M'GarKhu chợ - Xã Ea K'pamCác lô đất trong khu vực chợ -800.000----Đất TM-DV nông thôn
1197Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea K'pam-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1198Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Ea TulGiáp ranh xã Ea K’pam - Giáp xã Cư Dliê M'nông (-1000)560.000----Đất TM-DV nông thôn
1199Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Ea TulGiáp xã Cư Dliê M'nông (-1000) - Giáp xã Cư Dliê M'nông400.000----Đất TM-DV nông thôn
1200Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea TulNgã ba Nông trường Ea Tul gần trường cấp 2 Ea Tul - Giáp phường Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ240.000----Đất TM-DV nông thôn
1201Huyện Cư M'GarĐường vào UBND xã - Xã Ea TulNgã ba cổng chào buôn Sah A - Ngã tư chợ240.000----Đất TM-DV nông thôn
1202Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea TulTừ Nhà ông Hoàng Văn Lịnh (thửa 118, TBĐ 16) - Ngã tư chợ160.000----Đất TM-DV nông thôn
1203Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea TulCác lô đất mặt tiền -720.000----Đất TM-DV nông thôn
1204Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea TulCác lô đất trong chợ -320.000----Đất TM-DV nông thôn
1205Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Tul-112.000----Đất TM-DV nông thôn
1206Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở Công ty cà phê 15 - Giáp xã Cư Pơng320.000----Đất TM-DV nông thôn
1207Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở Công ty cà phê 15 - Giáp xã Ea Ngai320.000----Đất TM-DV nông thôn
1208Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Dliê M'nôngGiáp xã Ea Tul - Doanh nghiệp tư nhân thương mại Chính Nguyệt400.000----Đất TM-DV nông thôn
1209Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Dliê M'nôngDoanh nghiệp tư nhân thương mại Chính Nguyệt - Giáp ranh xã Ea Ngai (huyện Krông Búk)480.000----Đất TM-DV nông thôn
1210Huyện Cư M'GarKhu vực Trung tâm xã - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã - Trụ sở UBND xã các phía + 300m720.000----Đất TM-DV nông thôn
1211Huyện Cư M'GarKhu vực Trung tâm xã - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã các phía + 300m - Trụ sở UBND xã các phía + 500m560.000----Đất TM-DV nông thôn
1212Huyện Cư M'GarĐường liên xã Cư Dliê M'nông - Ea Tar - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Ea Tar240.000----Đất TM-DV nông thôn
1213Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn Tân Thành và Thôn 8 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã + 500m - Hết khu dân cư thôn 8240.000----Đất TM-DV nông thôn
1214Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn 1 - Xã Cư Dliê M'nôngNgã ba thôn 2 - Hết khu dân cư thôn 1240.000----Đất TM-DV nông thôn
1215Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn 2 - Xã Cư Dliê M'nôngTrường mầm non Cư Dliê M'nông - Hết khu dân cư thôn 2240.000----Đất TM-DV nông thôn
1216Huyện Cư M'GarĐường trục chính buôn Phơng - Xã Cư Dliê M'nôngNgã ba thôn 6 - Hết khu dân cư buôn Phơng200.000----Đất TM-DV nông thôn
1217Huyện Cư M'GarTrục đường thôn Tân Thành - Xã Cư Dliê M'nôngTrục đường chính thôn Tân Thành - Ngã ba thôn Tân Thành đi thôn Tân Lập200.000----Đất TM-DV nông thôn
1218Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn Tân Thành, thôn Tân Lập, thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn 6 - Xã Cư Dliê M'nông-160.000----Đất TM-DV nông thôn
1219Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 3, thôn 8, thôn Đắk Hà Đông, thôn Đắk Hà Tây - Xã Cư Dliê M'nông-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1220Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại (5 buôn) - Xã Cư Dliê M'nông-120.000----Đất TM-DV nông thôn
1221Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea KuếhTiếp giáp xã Ea Kiết - Cách 500m đến Ngã 3 Thác Đá320.000----Đất TM-DV nông thôn
1222Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá - + 500m các phía480.000----Đất TM-DV nông thôn
1223Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea Kuếh#ERROR!320.000----Đất TM-DV nông thôn
1224Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea Kuếh - Ea Tar) - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá +500m - Giáp ranh giới xã Ea Tar240.000----Đất TM-DV nông thôn
1225Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá +500m - Cầu suối đá240.000----Đất TM-DV nông thôn
1226Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhGiáp ranh xã Ea Kiết - Cầu suối đá200.000----Đất TM-DV nông thôn
1227Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCầu suối đá - Cửa xả nước hồ buôn Wing384.000----Đất TM-DV nông thôn
1228Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCửa xả nước hồ buôn Wing - Hết trụ sở UBND xã400.000----Đất TM-DV nông thôn
1229Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhHết trụ sở UBND xã - Hết thôn Đoàn Kết128.000----Đất TM-DV nông thôn
1230Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhNgã ba trường THPT Trần Quang Diệu - Ngã ba cổng chào buôn Ja Jai192.000----Đất TM-DV nông thôn
1231Huyện Cư M'GarCác đường ngang tiếp giáp với đường liên xã trừ những khu vực đã có vào sâu 100m - Xã Ea Kuếh-144.000----Đất TM-DV nông thôn
1232Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Kuếh-112.000----Đất TM-DV nông thôn
1233Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnRanh giới thị trấn Ea Pốk - Cầu Ea Tul1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
1234Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnCầu Ea Tul - Ngã tư đi xã Ea Drơng2.700.000----Đất SX-KD nông thôn
1235Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Quảng TiếnNgã tư đi xã Ea Drơng - Giáp ranh giới thị trấn Quảng Phú4.200.000----Đất SX-KD nông thôn
1236Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (Từ Tỉnh lộ 8 trừ khu vực đã có) - Hết cây xăng Ngọc Hải660.000----Đất SX-KD nông thôn
1237Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnHết cây xăng Ngọc Hải - Cầu 80 mẫu480.000----Đất SX-KD nông thôn
1238Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến đi xã Ea Drơng - Xã Quảng TiếnCầu 80 mẫu - Giáp ranh giới xã Ea Drơng300.000----Đất SX-KD nông thôn
1239Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 350m540.000----Đất SX-KD nông thôn
1240Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnVào sâu 350m - Hết đường ngang thứ 2 (thôn Tiến Phú, thôn Tiến Phát)420.000----Đất SX-KD nông thôn
1241Huyện Cư M'GarCác đường phía Tây của Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnHết đường ngang thứ 2 (thôn Tiến Phú, thôn Tiến Phát) - + 450m180.000----Đất SX-KD nông thôn
1242Huyện Cư M'GarCác đường phía Đông tiếp giáp với Tỉnh Lộ 8 - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 500m480.000----Đất SX-KD nông thôn
1243Huyện Cư M'GarCác đoạn đường phía Đông cách Tỉnh lộ 8 (Trừ khu vực đã có) - Xã Quảng TiếnTừ Tỉnh lộ 8 + 500m - Giáp suối Ea Tul270.000----Đất SX-KD nông thôn
1244Huyện Cư M'GarĐường ngang thôn Tiến Thành - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Hướng Tây + 200m324.000----Đất SX-KD nông thôn
1245Huyện Cư M'GarĐường ngang thôn Tiến Thành - Xã Quảng TiếnHướng Tây + 200m - Hướng Tây + 500m180.000----Đất SX-KD nông thôn
1246Huyện Cư M'GarĐường ranh giới Tổ dân phố 1 thị trấn Quảng Phú - xã Quảng Tiến - Xã Quảng TiếnTỉnh lộ 8 - Hết đường900.000----Đất SX-KD nông thôn
1247Huyện Cư M'GarĐường liên xã Quảng Tiến - Ea M'nang - Xã Quảng Tiến-420.000----Đất SX-KD nông thôn
1248Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Quảng Tiến-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1249Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêGiáp ranh phường Tân Lợi - 1,3 km2.700.000----Đất SX-KD nông thôn
1250Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Suê1,3 km - Giáp ranh giới thị trấn Ea Pốk1.620.000----Đất SX-KD nông thôn
1251Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêĐại lý Bích Giám (Buôn Sút Mgrư) - Vào sâu 200m1.440.000----Đất SX-KD nông thôn
1252Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 200m - Vào sâu 500m900.000----Đất SX-KD nông thôn
1253Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 500m - Hết đường600.000----Đất SX-KD nông thôn
1254Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 200m1.080.000----Đất SX-KD nông thôn
1255Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêVào sâu 200m - Vào sâu 500m720.000----Đất SX-KD nông thôn
1256Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) - Trục đường các phía + 300m1.080.000----Đất SX-KD nông thôn
1257Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (Ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía + 300m (về Tỉnh lộ 8) - + 600m về phía Tỉnh lộ 8960.000----Đất SX-KD nông thôn
1258Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư Suê#ERROR!600.000----Đất SX-KD nông thôn
1259Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTỉnh Lộ 8 - 200m - Đến khu vực còn lại720.000----Đất SX-KD nông thôn
1260Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) theo trục đường các phía +300m (về xã Ea M'nang) - + 600m về phía xã Ea M'nang360.000----Đất SX-KD nông thôn
1261Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư Suê#ERROR!300.000----Đất SX-KD nông thôn
1262Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêNgã ba (giao nhau giữa đường xã Ea M'nang và đi thôn 2) - + 300m về phía Trường THCS Lê Hồng Phong420.000----Đất SX-KD nông thôn
1263Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!300.000----Đất SX-KD nông thôn
1264Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêTrung tâm xã (ngã tư cây xăng Hoàng Quý) trừ khu vực đã có - + 200m về phía thôn 3420.000----Đất SX-KD nông thôn
1265Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!270.000----Đất SX-KD nông thôn
1266Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư SuêCây xăng Hoàng Quý - + 200m về phía thôn 2420.000----Đất SX-KD nông thôn
1267Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Cư Suê#ERROR!270.000----Đất SX-KD nông thôn
1268Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêCác thửa đất giáp đường Tỉnh lộ 8 -1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
1269Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường D5 -1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
1270Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường D2 -1.380.000----Đất SX-KD nông thôn
1271Huyện Cư M'GarKhu bán đấu giá đất ở mới (khu vực xã Cư Suê) - Xã Cư SuêTrục đường N5 -1.320.000----Đất SX-KD nông thôn
1272Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 6, buôn Sút Mgrư - Xã Cư Suê-360.000----Đất SX-KD nông thôn
1273Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 2, thôn 3 - Xã Cư Suê-270.000----Đất SX-KD nông thôn
1274Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Cư Suê-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1275Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Đại lý Bích Giám (Buôn Sút Mgrư) - Đến Tỉnh lộ 8 vào sâu 500m1.440.000----Đất SX-KD nông thôn
1276Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến 1.000m900.000----Đất SX-KD nông thôn
1277Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 1.000m - Đến Hết đường600.000----Đất SX-KD nông thôn
1278Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Kho Thái Phúc - Đến vào sâu 500m1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
1279Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến hết đường1.080.000----Đất SX-KD nông thôn
1280Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có) - Đến vào sâu 500m1.080.000----Đất SX-KD nông thôn
1281Huyện Cư M'GarCác đường tiếp giáp với tỉnh lộ 8 - Xã Cư SuêTừ vào sâu 500m - Đến 1.000m720.000----Đất SX-KD nông thôn
1282Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Sút Mgrư phía Tây tỉnh lộ 8 (Thuộc ranh giới: Phía Nam và phía Tây giáp phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, phía Đông giáp đường tỉnh lộ 8, phía Bắc giáp đường từ ngã ba cây phượng đến nhà ông Bắc) - Xã Cư Suê-900.000----Đất SX-KD nông thôn
1283Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 6, khu vực còn lại của buôn Sút Mgrư (trừ khu vực đã có) - Xã Cư Suê-360.000----Đất SX-KD nông thôn
1284Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCầu đi thị trấn Quảng Phú (Ranh giới xã Quảng Tiến) - Ngã tư đi thị trấn Ea Pốk300.000----Đất SX-KD nông thôn
1285Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangNgã tư đi thị trấn Ea Pốk - Cây xăng Phương Sơn (Nhà ông Trần Văn Thái)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1286Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCây xăng Phương Sơn (Nhà ông Trần Văn Thái) - Ngã tư nhà ông Nguyễn Thành Khiêm420.000----Đất SX-KD nông thôn
1287Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangNgã tư nhà ông Nguyễn Thành Khiêm - Ranh giới xã Ea Bar huyện Buôn Đôn336.000----Đất SX-KD nông thôn
1288Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangCầu Cư Suê - Trục đường chính xã Ea M'nang đi xã Ea Bar huyện Buôn Đôn300.000----Đất SX-KD nông thôn
1289Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangThôn 1A (Ngã ba đi thị trấn Quảng Phú, đi UBND xã Ea M’nang, đi Quảng Hiệp) - Cua 90 (Ranh giới xã Quảng Hiệp)225.000----Đất SX-KD nông thôn
1290Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea M'nangĐường ranh giới xã Cư M'gar - Cua 90 (Ranh giới xã Quảng Hiệp)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1291Huyện Cư M'GarĐường đi buôn Pốk A, B thị trấn Ea Pốk - Xã Ea M'nangTừ Thôn 1B xã Ea M'nang - Giáp ranh thị trấn Ea Pốk360.000----Đất SX-KD nông thôn
1292Huyện Cư M'GarTrục đường Thôn 2A - Xã Ea M'nangTừ UBND xã - Giáp ranh giới xã Cuôr Knia huyện Buôn Đôn270.000----Đất SX-KD nông thôn
1293Huyện Cư M'GarĐường đi thôn 8 - Xã Ea M'nangTrường TH-THCS Hùng Vương - Đường Ea M'nang đi Ea M'dróh210.000----Đất SX-KD nông thôn
1294Huyện Cư M'GarĐường Ea M'nang đi Ea M'dróh - Xã Ea M'nangGiáp ranh giới xã Cuôr Knia huyện Buôn Đôn - Giáp ranh giới xã Quảng Hiệp210.000----Đất SX-KD nông thôn
1295Huyện Cư M'GarKhu dân cư Thôn 1A, 1B, 2A, 2B, Thôn 3 - Xã Ea M'nang-180.000----Đất SX-KD nông thôn
1296Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea M'nang-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1297Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Ea DrơngRanh giới xã Cuôr Đăng - Hết Chi nhánh NTCS Phú Xuân1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
1298Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Ea DrơngHết Chi nhánh NTCS Phú Xuân - Giáp ranh giới xã Cư Bao thị xã Buôn Hồ900.000----Đất SX-KD nông thôn
1299Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngRanh giới xã Cuôr Đăng - Vào sâu Cống chào Thôn Đoàn Kết2.160.000----Đất SX-KD nông thôn
1300Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngCổng chào Thôn Đoàn Kết - Hết Nhà máy chế biến mủ cao su1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
1301Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngHết máy chế biến mủ cao su - Ngã ba đường đi buôn Kroa A450.000----Đất SX-KD nông thôn
1302Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngNgã 3 đường đi buôn Kroa A - Ngã ba đường vào Công ty cà phê 15 (buôn Yông B)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1303Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea DrơngNgã ba đường vào Công ty cà phê 15 (buôn Yông B) - Ranh giới xã Quảng Tiến402.000----Đất SX-KD nông thôn
1304Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) thôn An Phú, thôn Tân Phú - Xã Ea DrơngTừ Quốc lộ 14 - Đường ngang liên thôn thôn An Phú, thôn Tân Phú600.000----Đất SX-KD nông thôn
1305Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) thôn An Phú, thôn Tân Phú - Xã Ea DrơngĐường ngang liên thôn thôn An Phú, thôn Tân Phú - Vào sâu 200m (trừ khu vực đã có)522.000----Đất SX-KD nông thôn
1306Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 (đường rẽ vào khu dân cư) - Xã Ea DrơngQuốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) thôn Phú thành - Vào sâu 200m (trừ khu vực đã có)750.000----Đất SX-KD nông thôn
1307Huyện Cư M'GarĐường trung tâm xã - Xã Ea DrơngNgã ba nhà ông Tâm (buôn Yông) - Hết ngã tư nhà ông Y Yăk Niê (buôn Tah)600.000----Đất SX-KD nông thôn
1308Huyện Cư M'GarĐường trung tâm xã - Xã Ea DrơngCổng chào buôn Tah B - Ngã tư nhà ông Y Jeny Ayǔn600.000----Đất SX-KD nông thôn
1309Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Tar A, B (Khu trung tâm xã) - Xã Ea Drơng-270.000----Đất SX-KD nông thôn
1310Huyện Cư M'GarĐiểm khu dân cư thôn Nam Kỳ - Xã Ea Drơng-240.000----Đất SX-KD nông thôn
1311Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Tân Phú, thôn An Phú - Xã Ea Drơng-270.000----Đất SX-KD nông thôn
1312Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Phú Thành, thôn Đoàn Kết, thôn Phú Phong - Xã Ea Drơng-210.000----Đất SX-KD nông thôn
1313Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Yông - Xã Ea Drơng-180.000----Đất SX-KD nông thôn
1314Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Drơng-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1315Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Yông B - Xã Ea Drơng-180.000----Đất SX-KD nông thôn
1316Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thôn Tân Sơn - Xã Ea Drơng-180.000----Đất SX-KD nông thôn
1317Huyện Cư M'GarĐường trung tâm đi xã Hòa Thuận - Xã Ea DrơngNgã 3 đường nhà ông Y Yung Bya (bắt đầu khu dân cư buôn Kroa A - Cầu buôn Kroa A360.000----Đất SX-KD nông thôn
1318Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại buôn Kroa A - Xã Ea Drơng-270.000----Đất SX-KD nông thôn
1319Huyện Cư M'GarĐiểm dân cư mới buôn Gram B - Xã Ea Drơng-150.000----Đất SX-KD nông thôn
1320Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngRanh giới thành phố Buôn Ma Thuột - Đầu suối Ea Mkang2.400.000----Đất SX-KD nông thôn
1321Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngSuối Ea Mkang - Ranh giới xã Ea Drơng (-600m)2.100.000----Đất SX-KD nông thôn
1322Huyện Cư M'GarQuốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngRanh giới xã Ea Drơng (-600m) - Ranh giới xã Ea Drơng4.500.000----Đất SX-KD nông thôn
1323Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cuôr ĐăngNgã ba Cuôr Đăng (đi Ea Drơng) - Hết ranh giới trường THPT Nguyễn Trãi3.000.000----Đất SX-KD nông thôn
1324Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cuôr ĐăngHết ranh giới trường THPT Nguyễn Trãi - Ranh giới xã Ea Drơng2.400.000----Đất SX-KD nông thôn
1325Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại vào xã Ea Drơng (trừ trục đường liên xã) - Xã Cuôr Đăng-600.000----Đất SX-KD nông thôn
1326Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngQuốc lộ 14 - Ngã ba buôn Aring2.400.000----Đất SX-KD nông thôn
1327Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring - Ngã ba buôn Aring +500m540.000----Đất SX-KD nông thôn
1328Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring +500m - Hết đường buôn Aring360.000----Đất SX-KD nông thôn
1329Huyện Cư M'GarĐường vào Công ty cà phê Thắng Lợi - Xã Cuôr ĐăngNgã ba buôn Aring +500m - Giáp ranh huyện Krông Pắk540.000----Đất SX-KD nông thôn
1330Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ nhất - Buôn Cuôr Đăng A, Cuôr Đăng B, buôn Kroa B, buôn Kroa C540.000----Đất SX-KD nông thôn
1331Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ nhất - buôn Ko Hneh1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
1332Huyện Cư M'GarĐường song song Quốc Lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngĐường thứ hai - buôn Ko Hneh360.000----Đất SX-KD nông thôn
1333Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngQuốc lộ 14 (trừ khu vực đã có) - Vào sâu 200m720.000----Đất SX-KD nông thôn
1334Huyện Cư M'GarĐường ngang Quốc lộ 14 - Xã Cuôr ĐăngVào sâu 200m - Vào sâu 400m450.000----Đất SX-KD nông thôn
1335Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Cuôr ĐăngCác lô đất trong khu vực chợ -1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
1336Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Cuôr Đăng A, Cuôr Đăng B, buôn Kroa B, buôn Kroa C, buôn Ko Hneh - Xã Cuôr Đăng-180.000----Đất SX-KD nông thôn
1337Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Aring - Xã Cuôr Đăng-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1338Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garRanh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú - Ranh giới TDP 5 thị trấn Quảng Phú2.400.000----Đất SX-KD nông thôn
1339Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garRanh giới TDP 5 thị trấn Quảng Phú - Hết ranh giới đất nhà Làng nghề truyền thống1.500.000----Đất SX-KD nông thôn
1340Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất nhà Làng nghề truyền thống - Hết ranh giới đất Trường Ama Trang Lơng900.000----Đất SX-KD nông thôn
1341Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Ama Trang Lơng - Cầu số 1720.000----Đất SX-KD nông thôn
1342Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garCầu số 1 - Hết ranh giới đất Trường Cao Bá Quát600.000----Đất SX-KD nông thôn
1343Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Cao Bá Quát - Cầu số 2522.000----Đất SX-KD nông thôn
1344Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garCầu số 2 - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Thị Minh Khai600.000----Đất SX-KD nông thôn
1345Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Cư M'garHết ranh giới đất Trường Nguyễn Thị Minh Khai - Cầu 3 (ranh giới xã Ea Mnang, Quảng Hiệp)720.000----Đất SX-KD nông thôn
1346Huyện Cư M'GarĐường ranh giới xã Cư M'gar, thị trấn Quảng Phú - Xã Cư M'garNgã ba Y Ngông - Nơ Trang Lơng - Hết đường750.000----Đất SX-KD nông thôn
1347Huyện Cư M'GarĐường ranh giới xã Cư M'gar, thị trấn Quảng Phú - Xã Cư M'garNgã ba Y Ngông - Mạc Đĩnh Chi - Võ Thị Sáu (TDP 5 thị trấn Quảng Phú)750.000----Đất SX-KD nông thôn
1348Huyện Cư M'GarCác đường ngang tiếp giáp với đường ranh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú (đường Nơ Trang Long) - Xã Cư M'garRanh giới TDP 6 thị trấn Quảng Phú (đường Nơ Trang Long) - Vào sâu 250m450.000----Đất SX-KD nông thôn
1349Huyện Cư M'GarĐường ngã ba Trạm biến áp 35 - Xã Cư M'garNgã ba Trạm biến áp 35 - Ngã tư đường thứ 2 buôn KaNa300.000----Đất SX-KD nông thôn
1350Huyện Cư M'GarĐường nhựa song song với đường liên xã của buôn KaNa - Xã Cư M'garNgã ba đường vào nghĩa địa - Hết đường300.000----Đất SX-KD nông thôn
1351Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garCác ngã ba đường liên xã của buôn KaNa B, buôn Huk A, buôn Huk B - Vào sâu 100m240.000----Đất SX-KD nông thôn
1352Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã vào buôn Bling, buôn Trắp, buôn Dhung - Vào sâu 200m180.000----Đất SX-KD nông thôn
1353Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã (đường đối diện UBND xã) - Vào sâu 1000m216.000----Đất SX-KD nông thôn
1354Huyện Cư M'GarCác đường ngang với đường liên xã - Xã Cư M'garNgã ba đường liên xã đi các Thôn 4, thôn 5, thôn 6 và thôn 7 - Vào sâu 500m216.000----Đất SX-KD nông thôn
1355Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại thuộc buôn KaNa A, buôn KaNa B, buôn Huk A, buôn Huk B - Xã Cư M'gar-144.000----Đất SX-KD nông thôn
1356Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Cư M'gar-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1357Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi thị trấn Quảng Phú + 200m840.000----Đất SX-KD nông thôn
1358Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpĐường đi thị trấn Quảng Phú + 200m - Đường đi thị trấn Quảng Phú + 1000m540.000----Đất SX-KD nông thôn
1359Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi thị trấn Quảng Phú - Xã Quảng HiệpĐường đi thị trấn Quảng Phú + 1000m - Giáp ranh giới xã Cư M'gar360.000----Đất SX-KD nông thôn
1360Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi Ea M'dróh + 300m540.000----Đất SX-KD nông thôn
1361Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea M'dróh + 300m - Đường đi Ea M'dróh + 1500m360.000----Đất SX-KD nông thôn
1362Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea M'dróh + 1500m - Giáp xã Ea M'dróh180.000----Đất SX-KD nông thôn
1363Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpNgã 3 trung tâm xã - Đường đi Ea Kiết + 300m600.000----Đất SX-KD nông thôn
1364Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea Kiết + 300m - Đường đi Ea Kiết + 1300m360.000----Đất SX-KD nông thôn
1365Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'Dróh - xã Ea Kiết - Xã Quảng HiệpĐường đi Ea Kiết + 1300m - Giáp xã Ea M'dróh180.000----Đất SX-KD nông thôn
1366Huyện Cư M'GarĐường liên xã đi xã Ea M'nang - Xã Quảng HiệpCua 90 - Ngã ba đi Ea M'nang270.000----Đất SX-KD nông thôn
1367Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Quảng HiệpCác lô đất trong khu vực chợ -600.000----Đất SX-KD nông thôn
1368Huyện Cư M'GarĐường đi Bưu Điện - Xã Quảng HiệpĐường liên xã đi Ea Kiết - Đường liên xã đi Ea M'dróh360.000----Đất SX-KD nông thôn
1369Huyện Cư M'GarĐường đi Trạm Y tế - Xã Quảng HiệpĐường liên xã đi Ea Kiết - Hết Trạm Y tế270.000----Đất SX-KD nông thôn
1370Huyện Cư M'GarĐường vào khu dân cư Hiệp Đoàn - Xã Quảng HiệpĐường đi xã Cư M'gar (Ngã ba vườn tếch) - Đường đi xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) +1000m240.000----Đất SX-KD nông thôn
1371Huyện Cư M'GarĐường vào khu dân cư Hiệp Đoàn - Xã Quảng HiệpĐường đi xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) +1000m - Giáp ranh giới xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1372Huyện Cư M'GarĐường vào Trường Ngô Gia Tự - Xã Quảng HiệpNgã ba đường liên xã (Ngã ba cây Phượng) - Trường Ngô Gia Tự180.000----Đất SX-KD nông thôn
1373Huyện Cư M'GarĐường vào thác Drai Dlong - Xã Quảng HiệpTừ đường đi xã Ea M'Dróh - Đường vành đai150.000----Đất SX-KD nông thôn
1374Huyện Cư M'GarTuyến đường Vành Đai - Xã Quảng HiệpĐoạn nối ranh giới Quảng Hiệp - Ea M'nang - Đường vào thác Drai Dlong150.000----Đất SX-KD nông thôn
1375Huyện Cư M'GarKhu Dân Cư Khu Trung Tâm xã (Thôn Hiệp Thịnh, Hiệp Tiến, Hiệp Hưng) - Xã Quảng HiệpUBND xã +800m đến các phía -120.000----Đất SX-KD nông thôn
1376Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Quảng Hiệp-90.000----Đất SX-KD nông thôn
1377Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Quảng Hiệp - Ea Kiết - Buôn Đôn và Mỏ đá An Nguyên - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m về các phía -360.000----Đất SX-KD nông thôn
1378Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Kiết150.000----Đất SX-KD nông thôn
1379Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Huar huyện Buôn Đôn - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn)120.000----Đất SX-KD nông thôn
1380Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Quảng Hiệp150.000----Đất SX-KD nông thôn
1381Huyện Cư M'GarĐường vào mỏ đá An Nguyên - Xã Ea M'DróhNgã tư UBND xã + 500m - Hết đường120.000----Đất SX-KD nông thôn
1382Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhTừ Giáp ranh giới Quảng Hiệp - Đầu đường vào Hội trường thôn Đoàn Kết300.000----Đất SX-KD nông thôn
1383Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea M'Dróh - Ea Kiết - Quảng Hiệp - Xã Ea M'DróhĐầu đường vào Hội trường thôn Đoàn Kết - Giáp ranh giới xã Ea Kiết150.000----Đất SX-KD nông thôn
1384Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea M'Dróh-72.000----Đất SX-KD nông thôn
1385Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Ngã tư UBND xã) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã - + 500m đi xã Ea H'đing, huyện Krông Búk, huyện Ea Súp720.000----Đất SX-KD nông thôn
1386Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Ngã tư UBND xã) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã - Ngã Tư (Trường Hoàng Văn Thụ)420.000----Đất SX-KD nông thôn
1387Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Krông Búk) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Đến Hết ranh giới trường Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk)240.000----Đất SX-KD nông thôn
1388Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Krông Búk) - Xã Ea KiếtĐến Hết ranh giới trường Phan Đăng Lưu (huyện Krông Búk) - Giáp ranh xã Ea Kuếh180.000----Đất SX-KD nông thôn
1389Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Ngã Tư thôn 10 (đi huyện Ea Súp)420.000----Đất SX-KD nông thôn
1390Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã Tư thôn 10 (đi huyện Ea Súp) - Giáp ranh giới đất trụ sở lâm trường buôn Ja Wầm300.000----Đất SX-KD nông thôn
1391Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtGiáp ranh giới đất trụ sở lâm trường buôn Ja Wầm - Ngã ba (Tiểu đoàn 303)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1392Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 (Đi huyện Ea Súp) - Xã Ea KiếtNgã ba (Tiểu đoàn 303) - Giáp ranh giới huyện Ea Súp144.000----Đất SX-KD nông thôn
1393Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường Quốc lộ 29 (Ea Kiết đi Krông Búk - Ea Súp) - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m210.000----Đất SX-KD nông thôn
1394Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea H'đing - Xã Ea KiếtNgã tư UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Ea H'đing240.000----Đất SX-KD nông thôn
1395Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea H'đing - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m180.000----Đất SX-KD nông thôn
1396Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Kiết - Ea M'Dróh - Xã Ea KiếtNgã tư đường đi Ea Súp; Krông Búk; Ea M'Dróh (trừ khu vực đã có) - +300m240.000----Đất SX-KD nông thôn
1397Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea M'Dróh - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 300m150.000----Đất SX-KD nông thôn
1398Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư (Trường Hoàng Văn Thụ) - Hội trường thôn 1 (Ngã ba thôn)168.000----Đất SX-KD nông thôn
1399Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtHội trường thôn 1 (Ngã ba thôn) - Giáp ranh xã Ea Kuếh150.000----Đất SX-KD nông thôn
1400Huyện Cư M'GarCác tuyến đường ngang tiếp giáp đường liên xã Ea Kiết - Ea Kuếh - Xã Ea KiếtTrừ khu vưc đã có - Vào sâu 200m120.000----Đất SX-KD nông thôn
1401Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea KiếtMặt tiền đường khu vực chợ -900.000----Đất SX-KD nông thôn
1402Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea KiếtCác lô đất trong khu vực chợ -600.000----Đất SX-KD nông thôn
1403Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư đường đi Ea Súp; Krông Búk; Ea M'dróh (trừ khu vực đã có) - Ngã ba thứ nhất180.000----Đất SX-KD nông thôn
1404Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Kiết-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1405Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Ja Wầm A, Ja Wầm B, buôn H'mông - Xã Ea Kiết-72.000----Đất SX-KD nông thôn
1406Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư trường Hoàng Văn Thụ - Hội trường thôn 2168.000----Đất SX-KD nông thôn
1407Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư Trường Hoàng Văn Thụ - Ngã tư thôn 10 giáp Quốc lộ 29150.000----Đất SX-KD nông thôn
1408Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 7 vào sâu 300m - Giáp thôn 2120.000----Đất SX-KD nông thôn
1409Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã 3 nhà ông Thảo vào sâu 300m - Ngã 4 Hội trường thôn 6150.000----Đất SX-KD nông thôn
1410Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtNgã tư nhà ông Đoàn vào sâu 300m - Ngã tư nhà ông Duyến150.000----Đất SX-KD nông thôn
1411Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 6 vào sâu 300 m - Giáp đường 600120.000----Đất SX-KD nông thôn
1412Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea KiếtCổng chào thôn 11 vào sâu 300m - Giáp đường thôn 9 đi Quốc lộ 29150.000----Đất SX-KD nông thôn
1413Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Hđing - Xã Ea KiếtNgã 3 nhà ông Mân vào sâu 300m - Đi giáp Quốc lộ 29150.000----Đất SX-KD nông thôn
1414Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Mdroh - Xã Ea KiếtNgã tư thôn 10 vào sâu 300m - Giáp buôn Ja Wâm B150.000----Đất SX-KD nông thôn
1415Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea H'Đing - Xã Ea TarGiáp ranh Ea H'Đing (đường nhựa thôn 1, 2, 3, 4) - + 1300m420.000----Đất SX-KD nông thôn
1416Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!600.000----Đất SX-KD nông thôn
1417Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea TarCổng văn hóa thôn 4 - Hết ranh giới đất Trường Trần Cao Vân420.000----Đất SX-KD nông thôn
1418Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea TarHết ranh giới đất Trường Trần Cao Vân - + 750m180.000----Đất SX-KD nông thôn
1419Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!240.000----Đất SX-KD nông thôn
1420Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Ea Kuếh - Xã Ea Tar#ERROR!150.000----Đất SX-KD nông thôn
1421Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea Tar - Cư Dliê M'nông - Xã Ea TarCầu Ea Tar - Giáp ranh giới xã Cư Dliê M'nông150.000----Đất SX-KD nông thôn
1422Huyện Cư M'GarĐường ranh giới thôn 1 (Ea Tar - Ea H'đing) - Xã Ea TarNgã ba Trung tâm cao su Ea H'đing - Ngã tư đập Tràng hồ Ea Kắp132.000----Đất SX-KD nông thôn
1423Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 2 - Xã Ea TarCây xăng Luyến Điểm - Hết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Bé150.000----Đất SX-KD nông thôn
1424Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 2 - Xã Ea TarHết ranh giới đất Trường Nguyễn Văn Bé - Hết đập Tràng hồ Ea Kắp132.000----Đất SX-KD nông thôn
1425Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 3 - Xã Ea TarCây xăng Luyến Điểm - Hết ngã ba thứ 3150.000----Đất SX-KD nông thôn
1426Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 3 (đường nhựa phía sau UBND xã) - Xã Ea TarNgã tư (nhà bà Hoa) - Hết ngã tư thứ nhất - ranh giới thôn 3, thôn 4 (nhà ông Ngẫu)150.000----Đất SX-KD nông thôn
1427Huyện Cư M'GarĐường nhựa thôn 4 (Đường nhựa phía sau UBND xã) - Xã Ea TarHết ngã tư thứ nhất - Ranh giới thôn 3, 4 (nhà ông Ngẫu) - Hết đường150.000----Đất SX-KD nông thôn
1428Huyện Cư M'GarĐường nhựa ranh giới thôn 3, thôn 4 - Xã Ea TarNgã tư ranh giới thôn 3, 4 (nhà ông Ngẫu) - Giáp cao su180.000----Đất SX-KD nông thôn
1429Huyện Cư M'GarĐường vào Trạm Y tế (mới) - Xã Ea TarTừ cổng UBND xã - Trạm Y tế (mới)150.000----Đất SX-KD nông thôn
1430Huyện Cư M'GarĐường từ buôn Tơng Liă đi buôn Ea Kiêng - Xã Ea TarNhà bà Biên (buôn Tơng Liă) - Nhà Liên Tấn150.000----Đất SX-KD nông thôn
1431Huyện Cư M'GarĐường từ buôn Tơng Liă đi buôn Ea Kiêng - Xã Ea TarCổng chào buôn Ea Kiêng - Giáp ranh giới xã Cư Dliê M'nông132.000----Đất SX-KD nông thôn
1432Huyện Cư M'GarĐường trục thôn 2 - Xã Ea TarNhà ông Nam Quế (thôn 2) - Cổng chào thôn 2120.000----Đất SX-KD nông thôn
1433Huyện Cư M'GarĐường trục thôn 2 - Xã Ea TarNhà ông Dương (thôn 2) - Đường nhựa thôn 3120.000----Đất SX-KD nông thôn
1434Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Tar-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1435Huyện Cư M'GarĐường Bê tông từ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 - Xã Ea TarTừ ngã tư chợ thôn 3, thôn 4 - Ngã tư đường đi thôn 5150.000----Đất SX-KD nông thôn
1436Huyện Cư M'GarĐường cổng chào thôn 2 (cấp phối) - Xã Ea TarTừ cổng chào thôn 2 - Ngã 3 đường nhựa thôn 2150.000----Đất SX-KD nông thôn
1437Huyện Cư M'GarĐường bê tông thôn 2 - Xã Ea TarTừ ngã 3 đường nhựa thôn 2 - Hết đường bê tông đoạn Hội trường thôn 2150.000----Đất SX-KD nông thôn
1438Huyện Cư M'GarĐường cổng chào thôn 1 (cấp phối) - Xã Ea TarTừ cổng chào thôn 1 - Đến ngã 3 giáp ranh đường bê tông Ea Tar - Ea Hđing150.000----Đất SX-KD nông thôn
1439Huyện Cư M'GarĐường nội thôn, thôn 4 - Xã Ea TarTừ trường mẫu giáo Ea Tar mới - Đường nhựa liên xã Ea Tar - Ea Hđing150.000----Đất SX-KD nông thôn
1440Huyện Cư M'GarTrung tâm cụm xã Ea H'đing - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang - Các phía theo trục đường 500m600.000----Đất SX-KD nông thôn
1441Huyện Cư M'GarKhu Đấu giá (buôn Jốk) - Xã Ea H'đingCác lô tiếp giáp với đường liên xã -420.000----Đất SX-KD nông thôn
1442Huyện Cư M'GarKhu Đấu giá (buôn Jốk) - Xã Ea H'đingCác lô còn lại của khu đấu giá -240.000----Đất SX-KD nông thôn
1443Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingCác phía theo trục đường + 500m - Ngã ba buôn Jốk420.000----Đất SX-KD nông thôn
1444Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Jốk - Cầu Ea H'đing300.000----Đất SX-KD nông thôn
1445Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K’pam - Xã Ea H'đingCầu Ea H'đing - Giáp ranh giới xã Ea K'pam240.000----Đất SX-KD nông thôn
1446Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea H’đing - Ea Kiết) - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang + 500m - Đến 2 km (đi Ea Kiết)300.000----Đất SX-KD nông thôn
1447Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea H’đing - Ea Kiết) - Xã Ea H'đingĐến 2 km (đi Ea Kiết) - Giáp ranh giới xã Ea Kiết240.000----Đất SX-KD nông thôn
1448Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea H’đing - Ea Tar) - Xã Ea H'đingNgã ba buôn Ea Sang + 500m - Giáp ranh giới xã Ea Tar420.000----Đất SX-KD nông thôn
1449Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea H'đingTừ ngã ba buôn Jốk - Ngã ba thứ I (đường đi buôn H’ring, Quảng Hiệp)180.000----Đất SX-KD nông thôn
1450Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea H'đingNgã ba thứ I (đường đi buôn H’ring, Quảng Hiệp) - Trung tâm buôn H’ring150.000----Đất SX-KD nông thôn
1451Huyện Cư M'GarĐường song song đường liên xã - Xã Ea H'đingĐường thứ nhất giáp đường liên xã - Thuộc buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 vào sau 200m132.000----Đất SX-KD nông thôn
1452Huyện Cư M'GarĐường nối liền đường liên xã với đường song song thứ nhất của buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 - Xã Ea H'đing-150.000----Đất SX-KD nông thôn
1453Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea H'đingCác lô đất trong khu vực chợ -330.000----Đất SX-KD nông thôn
1454Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea H'đingKhu vực còn lại -210.000----Đất SX-KD nông thôn
1455Huyện Cư M'GarĐường ranh giới thôn 1 (Ea Tar - Ea H'đing) - Xã Ea H'đingNgã ba Trung tâm cao su Ea H'đing - Ngã tư đập Tràng hồ Ea Kắp132.000----Đất SX-KD nông thôn
1456Huyện Cư M'GarKhu vực Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba đường liên xã Ea H'đing - Ea Tar (nhà ông Côi) - Hết trường học330.000----Đất SX-KD nông thôn
1457Huyện Cư M'GarKhu vực Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba Trường Trần Quang Khải (hướng Đông) - Vào sâu 400m330.000----Đất SX-KD nông thôn
1458Huyện Cư M'GarĐường nhựa từ ngã ba Trường Trần Quang Khải - Xã Ea H'đingNgã ba Trường Trần Quang Khải - Đường liên xã Ea H'đing - Ea Kiết330.000----Đất SX-KD nông thôn
1459Huyện Cư M'GarKhu dân cư buôn Jốk, buôn Ea Sang B, buôn Ea Sang, buôn Ea Tar và thôn 1 (trừ khu vực đã có) - Xã Ea H'đing-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1460Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea H'đing-90.000----Đất SX-KD nông thôn
1461Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamRanh giới thị trấn Quảng Phú - Ngã tư vào đường Thôn 2, Thôn 81.800.000----Đất SX-KD nông thôn
1462Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamNgã tư vào đường Thôn 2, Thôn 8 - Hết trụ sở Chi nhánh nông trường cao su Cư M'gar2.880.000----Đất SX-KD nông thôn
1463Huyện Cư M'GarTỉnh Lộ 8 - Xã Ea K'pamHết ranh giới đất Trụ sở Chi nhánh nông trường cao su Cư - Giáp ranh xã Ea Tul540.000----Đất SX-KD nông thôn
1464Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Ea H'đing - Xã Ea K'pamNgã ba Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 8 + 1500m300.000----Đất SX-KD nông thôn
1465Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Ea H'đing - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 1500m - Giáp ranh xã Ea H'đing264.000----Đất SX-KD nông thôn
1466Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Cư Dliê M'nông - Xã Ea K'pamNgã ba Ea Tul - Hội trường buôn Bling240.000----Đất SX-KD nông thôn
1467Huyện Cư M'GarĐường liên xã Ea K'pam - Cư Dliê M'nông - Xã Ea K'pamHội trường buôn Bling - Giáp buôn Đing xã Cư Dliê M'nông180.000----Đất SX-KD nông thôn
1468Huyện Cư M'GarĐường vào hồ Buôn Jong - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 8 + 1500m300.000----Đất SX-KD nông thôn
1469Huyện Cư M'GarĐường vào hồ Buôn Jong - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 1500m - Hết đường nhựa buôn Jong240.000----Đất SX-KD nông thôn
1470Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường liên xã Ea K'pam - Ea H’đing (thuộc thôn 6) - Xã Ea K'pamĐường liên xã - Vào sâu 200m180.000----Đất SX-KD nông thôn
1471Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường liên xã Ea K'pam - Ea H’đing (thuộc thôn 6) - Xã Ea K'pamĐường liên xã vào sâu 200m - mét thứ 500150.000----Đất SX-KD nông thôn
1472Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường vào hồ buôn Jong - Xã Ea K'pamĐường vào hồ buôn Jong - vào sâu 250m180.000----Đất SX-KD nông thôn
1473Huyện Cư M'GarĐường nối liền với đường vào hồ buôn Jong - Xã Ea K'pamĐường vào hồ buôn Jong + 250m - mét thứ 500150.000----Đất SX-KD nông thôn
1474Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Vào sâu 200m456.000----Đất SX-KD nông thôn
1475Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 200m - Tỉnh lộ 8 + 500m330.000----Đất SX-KD nông thôn
1476Huyện Cư M'GarĐường ngang Tỉnh Lộ 8 thôn 1, 2, 8, Tân Lập (trừ khu vực đã có) - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 500m - Tỉnh lộ 8 + 1000m240.000----Đất SX-KD nông thôn
1477Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 - Vào sâu 200m300.000----Đất SX-KD nông thôn
1478Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 200m - Tỉnh lộ 8 + 500m240.000----Đất SX-KD nông thôn
1479Huyện Cư M'GarĐường song song Tỉnh lộ 8 thuộc thôn 1, thôn 2, thôn 8, thôn Tân Lập - Xã Ea K'pamTỉnh lộ 8 + 500m - Hết đường180.000----Đất SX-KD nông thôn
1480Huyện Cư M'GarKhu chợ - Xã Ea K'pamCác lô đất trong khu vực chợ -600.000----Đất SX-KD nông thôn
1481Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea K'pam-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1482Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Ea TulGiáp ranh xã Ea K’pam - Giáp xã Cư Dliê M'nông (-1000)420.000----Đất SX-KD nông thôn
1483Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Ea TulGiáp xã Cư Dliê M'nông (-1000) - Giáp xã Cư Dliê M'nông300.000----Đất SX-KD nông thôn
1484Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea TulNgã ba Nông trường Ea Tul gần trường cấp 2 Ea Tul - Giáp phường Thống Nhất - thị xã Buôn Hồ180.000----Đất SX-KD nông thôn
1485Huyện Cư M'GarĐường vào UBND xã - Xã Ea TulNgã ba cổng chào buôn Sah A - Ngã tư chợ180.000----Đất SX-KD nông thôn
1486Huyện Cư M'GarĐường liên thôn - Xã Ea TulTừ Nhà ông Hoàng Văn Lịnh (thửa 118, TBĐ 16) - Ngã tư chợ120.000----Đất SX-KD nông thôn
1487Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea TulCác lô đất mặt tiền -540.000----Đất SX-KD nông thôn
1488Huyện Cư M'GarKhu vực chợ - Xã Ea TulCác lô đất trong chợ -240.000----Đất SX-KD nông thôn
1489Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Tul-84.000----Đất SX-KD nông thôn
1490Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở Công ty cà phê 15 - Giáp xã Cư Pơng240.000----Đất SX-KD nông thôn
1491Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở Công ty cà phê 15 - Giáp xã Ea Ngai240.000----Đất SX-KD nông thôn
1492Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Dliê M'nôngGiáp xã Ea Tul - Doanh nghiệp tư nhân thương mại Chính Nguyệt300.000----Đất SX-KD nông thôn
1493Huyện Cư M'GarTỉnh lộ 8 - Xã Cư Dliê M'nôngDoanh nghiệp tư nhân thương mại Chính Nguyệt - Giáp ranh xã Ea Ngai (huyện Krông Búk)360.000----Đất SX-KD nông thôn
1494Huyện Cư M'GarKhu vực Trung tâm xã - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã - Trụ sở UBND xã các phía + 300m540.000----Đất SX-KD nông thôn
1495Huyện Cư M'GarKhu vực Trung tâm xã - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã các phía + 300m - Trụ sở UBND xã các phía + 500m420.000----Đất SX-KD nông thôn
1496Huyện Cư M'GarĐường liên xã Cư Dliê M'nông - Ea Tar - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã + 500m - Giáp ranh xã Ea Tar180.000----Đất SX-KD nông thôn
1497Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn Tân Thành và Thôn 8 - Xã Cư Dliê M'nôngTrụ sở UBND xã + 500m - Hết khu dân cư thôn 8180.000----Đất SX-KD nông thôn
1498Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn 1 - Xã Cư Dliê M'nôngNgã ba thôn 2 - Hết khu dân cư thôn 1180.000----Đất SX-KD nông thôn
1499Huyện Cư M'GarĐường trục chính thôn 2 - Xã Cư Dliê M'nôngTrường mầm non Cư Dliê M'nông - Hết khu dân cư thôn 2180.000----Đất SX-KD nông thôn
1500Huyện Cư M'GarĐường trục chính buôn Phơng - Xã Cư Dliê M'nôngNgã ba thôn 6 - Hết khu dân cư buôn Phơng150.000----Đất SX-KD nông thôn
1501Huyện Cư M'GarTrục đường thôn Tân Thành - Xã Cư Dliê M'nôngTrục đường chính thôn Tân Thành - Ngã ba thôn Tân Thành đi thôn Tân Lập150.000----Đất SX-KD nông thôn
1502Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn Tân Thành, thôn Tân Lập, thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn 6 - Xã Cư Dliê M'nông-120.000----Đất SX-KD nông thôn
1503Huyện Cư M'GarKhu dân cư thôn 1, thôn 3, thôn 8, thôn Đắk Hà Đông, thôn Đắk Hà Tây - Xã Cư Dliê M'nông-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1504Huyện Cư M'GarKhu dân cư còn lại (5 buôn) - Xã Cư Dliê M'nông-90.000----Đất SX-KD nông thôn
1505Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea KuếhTiếp giáp xã Ea Kiết - Cách 500m đến Ngã 3 Thác Đá240.000----Đất SX-KD nông thôn
1506Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá - + 500m các phía360.000----Đất SX-KD nông thôn
1507Huyện Cư M'GarQuốc lộ 29 - Xã Ea Kuếh#ERROR!240.000----Đất SX-KD nông thôn
1508Huyện Cư M'GarĐường liên xã (Ea Kuếh - Ea Tar) - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá +500m - Giáp ranh giới xã Ea Tar180.000----Đất SX-KD nông thôn
1509Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCổng chào thôn Thác Đá +500m - Cầu suối đá180.000----Đất SX-KD nông thôn
1510Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhGiáp ranh xã Ea Kiết - Cầu suối đá150.000----Đất SX-KD nông thôn
1511Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCầu suối đá - Cửa xả nước hồ buôn Wing288.000----Đất SX-KD nông thôn
1512Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhCửa xả nước hồ buôn Wing - Hết trụ sở UBND xã300.000----Đất SX-KD nông thôn
1513Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhHết trụ sở UBND xã - Hết thôn Đoàn Kết96.000----Đất SX-KD nông thôn
1514Huyện Cư M'GarĐường liên xã - Xã Ea KuếhNgã ba trường THPT Trần Quang Diệu - Ngã ba cổng chào buôn Ja Jai144.000----Đất SX-KD nông thôn
1515Huyện Cư M'GarCác đường ngang tiếp giáp với đường liên xã trừ những khu vực đã có vào sâu 100m - Xã Ea Kuếh-108.000----Đất SX-KD nông thôn
1516Huyện Cư M'GarKhu vực còn lại - Xã Ea Kuếh-84.000----Đất SX-KD nông thôn
1517Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Thị trấn Ea PốkTổ dân phố Quyết Thắng, Tổ dân phố Thành Công, Tổ dân phố Tân Tiến, Tổ dân phố Toàn Thắng, thôn 8, buôn Mắp. -24.500----Đất trồng lúa
1518Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Thị trấn Ea PốkCác khu vực còn lại -21.000----Đất trồng lúa
1519Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Quảng TiếnThôn Tiến Thành, thôn Tiến Phú, thôn Tiến Đạt. -14.000----Đất trồng lúa
1520Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Quảng TiếnCác khu vực còn lại -17.500----Đất trồng lúa
1521Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư SuêThôn 1, thôn 3, buôn Sút M’grư -17.500----Đất trồng lúa
1522Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư SuêCác khu vực còn lại -16.100----Đất trồng lúa
1523Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea M’nangThôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8 -17.500----Đất trồng lúa
1524Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea M’nangCác khu vực còn lại -16.100----Đất trồng lúa
1525Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea DrơngBuôn Gram B, buôn Tah, buôn Tah B, buôn Yông B, thôn Tân Sơn -17.500----Đất trồng lúa
1526Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea DrơngCác khu vực còn lại -16.100----Đất trồng lúa
1527Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cuôr ĐăngBuôn Aring -17.500----Đất trồng lúa
1528Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cuôr ĐăngCác khu vực còn lại -16.100----Đất trồng lúa
1529Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư M’garCánh đồng đập Phú Sơn, cánh đồng đập Cuôr Kbông, cánh đồng buôn -17.500----Đất trồng lúa
1530Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư M’garThôn 5, thôn 7 -16.100----Đất trồng lúa
1531Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Quảng HiệpThôn Hiệp Lợi -17.500----Đất trồng lúa
1532Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Quảng HiệpThôn Hiệp Thành, thôn Hiệp Đạt -16.100----Đất trồng lúa
1533Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Quảng HiệpCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
1534Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea M’DróhThôn Đại Thành, buôn Ea M’dróh -17.500----Đất trồng lúa
1535Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea M’DróhThôn Đồng Giao, thôn Hợp Hòa, buôn Cuôr -16.100----Đất trồng lúa
1536Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea M’DróhCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
1537Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea Kiếtbuôn Ja Wầm A, B, thôn 9 -17.500----Đất trồng lúa
1538Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea KiếtCác khu vực còn lại -16.100----Đất trồng lúa
1539Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea TarThôn 2, buôn Đrai Sí, buôn Tơng Liă -17.500----Đất trồng lúa
1540Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea TarBuôn K’đoh, buôn Kiêng -16.100----Đất trồng lúa
1541Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea TarCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
1542Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea H’đingBuôn Drang -17.500----Đất trồng lúa
1543Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea H’đingBuôn Tar -16.100----Đất trồng lúa
1544Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea H’đingCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
1545Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea K’pamThôn 2, thôn 3, thôn 4 -17.500----Đất trồng lúa
1546Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea K’pamBuôn Bling -16.100----Đất trồng lúa
1547Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea K’pamCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
1548Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea TulBuôn Tría, buôn Pơr -17.500----Đất trồng lúa
1549Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea TulBuôn Yao, buôn Hra B, buôn Sah B -16.100----Đất trồng lúa
1550Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea TulCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
1551Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư Dliê M’nôngBuôn Brăh -17.500----Đất trồng lúa
1552Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư Dliê M’nôngBuôn Đrao -16.100----Đất trồng lúa
1553Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Cư Dliê M’nôngCác khu vực còn lại -14.000----Đất trồng lúa
1554Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea KuếhBuôn Ja Rai, buôn Thái, buôn Triết -17.500----Đất trồng lúa
1555Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 1 vụ - Xã Ea KuếhCác khu vực còn lại -16.100----Đất trồng lúa
1556Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Thị trấn Ea PốkTổ dân phố Quyết Thắng, Tổ dân phố Thành Công, Tổ dân phố Tân Tiến, Tổ dân phố Toàn Thắng, thôn 8, buôn Mắp. -35.000----Đất trồng lúa
1557Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Thị trấn Ea PốkCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng lúa
1558Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Quảng TiếnThôn Tiến Thành, thôn Tiến Phú, thôn Tiến Đạt. -20.000----Đất trồng lúa
1559Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Quảng TiếnCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng lúa
1560Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư SuêThôn 1, thôn 3, buôn Sút M’grư -25.000----Đất trồng lúa
1561Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư SuêCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng lúa
1562Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea M’nangThôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8 -25.000----Đất trồng lúa
1563Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea M’nangCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng lúa
1564Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea DrơngBuôn Gram B, buôn Tah, buôn Tah B, buôn Yông B, thôn Tân Sơn -25.000----Đất trồng lúa
1565Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea DrơngCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng lúa
1566Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cuôr ĐăngBuôn Aring -25.000----Đất trồng lúa
1567Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cuôr ĐăngCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng lúa
1568Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư M’garCánh đồng đập Phú Sơn, cánh đồng đập Cuôr Kbông, cánh đồng buôn -25.000----Đất trồng lúa
1569Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư M’garThôn 5, thôn 7 -23.000----Đất trồng lúa
1570Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư M’gar-20.000----Đất trồng lúa
1571Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Quảng HiệpThôn Hiệp Lợi -25.000----Đất trồng lúa
1572Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Quảng HiệpThôn Hiệp Thành, thôn Hiệp Đạt -23.000----Đất trồng lúa
1573Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Quảng HiệpCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng lúa
1574Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea M’DróhThôn Đại Thành, buôn Ea M’dróh -25.000----Đất trồng lúa
1575Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea M’DróhThôn Đồng Giao, thôn Hợp Hòa, buôn Cuôr -23.000----Đất trồng lúa
1576Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea M’DróhCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng lúa
1577Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea Kiếtbuôn Ja Wầm A, B, thôn 9 -25.000----Đất trồng lúa
1578Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea KiếtCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng lúa
1579Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea TarThôn 2, buôn Đrai Sí, buôn Tơng Liă -25.000----Đất trồng lúa
1580Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea TarBuôn K’đoh, buôn Kiêng -23.000----Đất trồng lúa
1581Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea TarCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng lúa
1582Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea H’đingBuôn Drang -25.000----Đất trồng lúa
1583Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea H’đingBuôn Tar -23.000----Đất trồng lúa
1584Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea H’đingCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng lúa
1585Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea K’pamThôn 2, thôn 3, thôn 4 -25.000----Đất trồng lúa
1586Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea K’pamBuôn Bling -23.000----Đất trồng lúa
1587Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea K’pamCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng lúa
1588Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea TulBuôn Tría, buôn Pơr -25.000----Đất trồng lúa
1589Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea TulBuôn Yao, buôn Hra B, buôn Sah B -23.000----Đất trồng lúa
1590Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea TulCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng lúa
1591Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư Dliê M’nôngBuôn Brăh -25.000----Đất trồng lúa
1592Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư Dliê M’nôngBuôn Đrao -23.000----Đất trồng lúa
1593Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Cư Dliê M’nôngCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng lúa
1594Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea KuếhBuôn Ja Rai, buôn Thái, buôn Triết -25.000----Đất trồng lúa
1595Huyện Cư M'GarĐất trồng lúa nước 2 vụ trở lên - Xã Ea KuếhCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng lúa
1596Huyện Cư M'GarThị trấn Quảng PhúTổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 3A, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6 -38.000----Đất trồng cây hàng năm
1597Huyện Cư M'GarThị trấn Quảng PhúCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1598Huyện Cư M'GarThị trấn Ea PốkTổ dân phố Quyết Thắng, Tổ dân phố Quyết Tiến, Tổ dân phố Toàn Thắng, Tổ dân phố Thắng Lợi, Tổ dân phố Tân Tiến, Tổ dân phố Thống Nhất, thôn 8, thôn C -38.000----Đất trồng cây hàng năm
1599Huyện Cư M'GarThị trấn Ea PốkCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1600Huyện Cư M'GarXã Quảng TiếnThôn Tiến Đạt, thôn Tiến Phát, thôn Tiến Thành, thôn Tiến Cường -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1601Huyện Cư M'GarXã Quảng TiếnCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1602Huyện Cư M'GarXã Cư SuêThôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 6, buôn Sút Mgrư -35.000----Đất trồng cây hàng năm
1603Huyện Cư M'GarXã Cư SuêCác khu vực còn lại -28.000----Đất trồng cây hàng năm
1604Huyện Cư M'GarXã Ea M’nangThôn 1A, thôn 1B, thôn 2A, thôn 2B, thôn 3 -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1605Huyện Cư M'GarXã Ea M’nangCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1606Huyện Cư M'GarXã Ea DrơngThôn An Phú, thôn Tân Phú, thôn Phú Thành, thôn Đoàn Kết, buôn Gram B, buôn Tah, buôn Tah B, buôn Yông -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1607Huyện Cư M'GarXã Ea DrơngCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1608Huyện Cư M'GarXã Cuôr ĐăngBuôn Kroa C, buôn Kroa B, buôn Cuôr Đăng A, buôn Cuôr Đăng B, buôn Koneh -35.000----Đất trồng cây hàng năm
1609Huyện Cư M'GarXã Cuôr ĐăngCác khu vực còn lại -28.000----Đất trồng cây hàng năm
1610Huyện Cư M'GarXã Cư M’garThôn 1, buôn KaNa A, buôn KaNa B, buôn Bling, buôn Trắp, buôn Huk A, buôn Huk B -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1611Huyện Cư M'GarXã Cư M’garThôn 2, thôn 3, thôn 4, buôn Dhung -28.000----Đất trồng cây hàng năm
1612Huyện Cư M'GarXã Cư M’garCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1613Huyện Cư M'GarXã Quảng HiệpThôn Hiệp Thịnh, thôn Hiệp Hưng, thôn Hiệp Tiến -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1614Huyện Cư M'GarXã Quảng HiệpThôn Hiệp Hòa, thôn Hiệp Thắng -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1615Huyện Cư M'GarXã Quảng HiệpCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng cây hàng năm
1616Huyện Cư M'GarXã Ea M’đróhThôn Thạch Sơn, thôn Đoàn Kết, buôn Dhung -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1617Huyện Cư M'GarXã Ea M’đróhThôn Đồng Cao, thôn Đồng Tâm, thôn Hợp Thành, buôn Ea M’đróh, buôn Cuôr -23.000----Đất trồng cây hàng năm
1618Huyện Cư M'GarXã Ea M’đróhCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng cây hàng năm
1619Huyện Cư M'GarXã Ea KiếtThôn 1, thôn 2, thôn 5, thôn 10, thôn 11 -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1620Huyện Cư M'GarXã Ea KiếtThôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 14 -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1621Huyện Cư M'GarXã Ea KiếtCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng cây hàng năm
1622Huyện Cư M'GarXã Ea TarThôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5 -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1623Huyện Cư M'GarXã Ea TarCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1624Huyện Cư M'GarXã Ea H’đingThôn 1, buôn Sang, buôn Sang B, buôn Tar, buôn Trap, buôn Jốk -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1625Huyện Cư M'GarXã Ea H’đingCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1626Huyện Cư M'GarXã Ea K’pamThôn 1, thôn 8, thôn Tân Lập -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1627Huyện Cư M'GarXã Ea K’pamThôn 1, thôn 8, thôn Tân Lập -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1628Huyện Cư M'GarXã Ea K’pamCác khu vực còn lại -23.000----Đất trồng cây hàng năm
1629Huyện Cư M'GarXã Ea TulBuôn Tu, buôn Sah A, buôn Sah B, buôn Knia, buôn Phong, buôn Đinh, buôn H’ra A, buôn H’ra B, buôn Brăh, buôn Pơr - Vị trí 2: Buôn Yao, buôn Hra B, buô -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1630Huyện Cư M'GarXã Ea TulBuôn Yao, buôn Triă -23.000----Đất trồng cây hàng năm
1631Huyện Cư M'GarXã Ea TulCác khu vực còn lại -20.000----Đất trồng cây hàng năm
1632Huyện Cư M'GarXã Cư Dliê M’nôngBuôn Đrao, buôn Phong -30.000----Đất trồng cây hàng năm
1633Huyện Cư M'GarXã Cư Dliê M’nôngCác khu vực còn lại -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1634Huyện Cư M'GarXã Ea KuếhThôn Thác Đá, thôn Đoàn Kết, Thôn 15 -25.000----Đất trồng cây hàng năm
1635Huyện Cư M'GarXã Ea KuếhCác khu vực còn lại. -23.000----Đất trồng cây hàng năm
1636Huyện Cư M'GarThị trấn Quảng PhúTổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 3A, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5 -65.000----Đất trồng cây lâu năm
1637Huyện Cư M'GarThị trấn Quảng PhúTổ dân phố 6, Tổ dân phố 7 -60.000----Đất trồng cây lâu năm
1638Huyện Cư M'GarThị trấn Quảng PhúCác khu vực còn lại -55.000----Đất trồng cây lâu năm
1639Huyện Cư M'GarThị trấn Ea PốkTổ dân phố Quyết Thắng, Tổ dân phố Quyết Tiến, Tổ dân phố Toàn Thắng, Tổ dân phố Thắng Lợi, Tổ dân phố Tân Tiến, Tổ dân phố Thống Nhất, thôn 8, thôn C -60.000----Đất trồng cây lâu năm
1640Huyện Cư M'GarThị trấn Ea PốkThôn 4, thôn An Bình, buôn Pốk A -55.000----Đất trồng cây lâu năm
1641Huyện Cư M'GarThị trấn Ea PốkCác khu vực còn lại -50.000----Đất trồng cây lâu năm
1642Huyện Cư M'GarXã Quảng TiếnThôn Tiến Đạt, thôn Tiến Phú, thôn Tiến Phát, thôn Tiến Cường, thôn Tiến Thịnh, thôn Tiến Thành -45.000----Đất trồng cây lâu năm
1643Huyện Cư M'GarXã Quảng TiếnCác khu vực còn lại -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1644Huyện Cư M'GarXã Cư SuêThôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 6, buôn Sút M’grư -60.000----Đất trồng cây lâu năm
1645Huyện Cư M'GarXã Cư SuêBuôn Sút M’đưng, buôn Sút M’drang -55.000----Đất trồng cây lâu năm
1646Huyện Cư M'GarXã Cư SuêCác khu vực còn lại -50.000----Đất trồng cây lâu năm
1647Huyện Cư M'GarXã Ea M’nangThôn 1A, thôn 1B, thôn 2A, thôn 2B, thôn 3 -45.000----Đất trồng cây lâu năm
1648Huyện Cư M'GarXã Ea M’nangCác khu vực còn lại -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1649Huyện Cư M'GarXã Ea DrơngThôn An Phú, thôn Tân Phú, thôn Phú Thành, thôn Đoàn Kết, buôn Gram B, buôn Tah, buôn Tah B, buôn Yông -45.000----Đất trồng cây lâu năm
1650Huyện Cư M'GarXã Ea DrơngThôn Tân Sơn, thôn Nam Kỳ, buôn Yông B -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1651Huyện Cư M'GarXã Ea DrơngCác khu vực còn lại -34.000----Đất trồng cây lâu năm
1652Huyện Cư M'GarXã Cuôr ĐăngBuôn Kroa C, buôn Kroa B, buôn Cuôr Đăng A, buôn Cuôr Đăng B, buôn Koneh -60.000----Đất trồng cây lâu năm
1653Huyện Cư M'GarXã Cuôr ĐăngCác khu vực còn lại -55.000----Đất trồng cây lâu năm
1654Huyện Cư M'GarXã Cư M’garThôn 1, buôn KaNa A, buôn KaNa B, buôn Bling, buôn Trap, buôn Huk A, buôn Huk B -45.000----Đất trồng cây lâu năm
1655Huyện Cư M'GarXã Cư M’garThôn 2, thôn 3, thôn 4, buôn Dhung -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1656Huyện Cư M'GarXã Cư M’garCác khu vực còn lại -34.000----Đất trồng cây lâu năm
1657Huyện Cư M'GarXã Quảng HiệpThôn Hiệp Thịnh, thôn Hiệp Hưng, thôn Hiệp Tiến -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1658Huyện Cư M'GarXã Quảng HiệpThôn Hiệp Hòa, thôn Hiệp Thắng -35.000----Đất trồng cây lâu năm
1659Huyện Cư M'GarXã Quảng HiệpCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng cây lâu năm
1660Huyện Cư M'GarXã Ea M’DróhThôn Thạch Sơn, thôn Đoàn Kết, buôn Dhung -36.000----Đất trồng cây lâu năm
1661Huyện Cư M'GarXã Ea M’DróhThôn Đồng Cao, thôn Đồng Tâm, thôn Hợp Thành, buôn Ea M’đróh, buôn Cuôr -32.000----Đất trồng cây lâu năm
1662Huyện Cư M'GarXã Ea M’DróhCác khu vực còn lại -29.000----Đất trồng cây lâu năm
1663Huyện Cư M'GarXã Ea KiếtThôn 1, thôn 2, thôn 5, thôn 10, thôn 11 -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1664Huyện Cư M'GarXã Ea KiếtThôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 14, buôn Ja Wầm A, buôn Ja Wầm B -35.000----Đất trồng cây lâu năm
1665Huyện Cư M'GarXã Ea KiếtCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng cây lâu năm
1666Huyện Cư M'GarXã Ea TarThôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5 -49.000----Đất trồng cây lâu năm
1667Huyện Cư M'GarXã Ea TarBuôn Đrai Sí, buôn Tong Liă, buôn M’lăng -35.000----Đất trồng cây lâu năm
1668Huyện Cư M'GarXã Ea TarCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng cây lâu năm
1669Huyện Cư M'GarXã Ea H’đingThôn 1, buôn Sang, buôn Sang B -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1670Huyện Cư M'GarXã Ea H’đingBuôn Trắp, buôn Jốk -35.000----Đất trồng cây lâu năm
1671Huyện Cư M'GarXã Ea H’đingCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng cây lâu năm
1672Huyện Cư M'GarXã Ea K’pamThôn 1, thôn 8, thôn Tân Lập -45.000----Đất trồng cây lâu năm
1673Huyện Cư M'GarXã Ea K’pamThôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 6 -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1674Huyện Cư M'GarXã Ea K’pamCác khu vực còn lại -34.000----Đất trồng cây lâu năm
1675Huyện Cư M'GarXã Ea TulBuôn Tu, buôn Sah A, buôn Sah B, buôn Knia, buôn Phơng, buôn Đinh, buôn H’ra A, buôn H’ra B, buôn Brăh, buôn Pơr -36.000----Đất trồng cây lâu năm
1676Huyện Cư M'GarXã Ea TulBuôn Yao, buôn Triă -32.000----Đất trồng cây lâu năm
1677Huyện Cư M'GarXã Ea TulCác khu vực còn lại -29.000----Đất trồng cây lâu năm
1678Huyện Cư M'GarXã Cư Dliê M’nôngThôn Tân Thành, thôn Tân Lập, thôn 2, thôn 4, thôn 5, thôn 6 -40.000----Đất trồng cây lâu năm
1679Huyện Cư M'GarXã Cư Dliê M’nôngThôn 1, thôn 3, thôn 8, thôn Đắk Hà Đông, thôn Đắk Hà Tây -35.000----Đất trồng cây lâu năm
1680Huyện Cư M'GarXã Cư Dliê M’nôngCác khu vực còn lại -30.000----Đất trồng cây lâu năm
1681Huyện Cư M'GarXã Ea KuếhThôn 15, buôn Wing, buôn Ayun, buôn Triết -36.000----Đất trồng cây lâu năm
1682Huyện Cư M'GarXã Ea KuếhThôn Thác Đá, thôn Đoàn Kết, buôn Thái -32.000----Đất trồng cây lâu năm
1683Huyện Cư M'GarXã Ea KuếhCác khu vực còn lại -29.000----Đất trồng cây lâu năm
1684Huyện Cư M'GarXã Cư Suê-15.000----Đất rừng sản xuất
1685Huyện Cư M'GarXã Ea Drơng-15.000----Đất rừng sản xuất
1686Huyện Cư M'GarXã Ea M’dróh-15.000----Đất rừng sản xuất
1687Huyện Cư M'GarXã Ea Kiết-15.000----Đất rừng sản xuất
1688Huyện Cư M'GarXã Ea Kuếh-15.000----Đất rừng sản xuất
1689Huyện Cư M'GarThị trấn Quảng Phú-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1690Huyện Cư M'GarThị trấn Ea Pốk-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1691Huyện Cư M'GarXã Quảng Tiến-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1692Huyện Cư M'GarXã Cư Suê-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1693Huyện Cư M'GarXã Ea M’nang-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1694Huyện Cư M'GarXã Ea Drơng-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1695Huyện Cư M'GarXã Cuôr Đăng-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1696Huyện Cư M'GarXã Cư M’gar-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1697Huyện Cư M'GarXã Quảng Hiệp-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1698Huyện Cư M'GarXã Ea M’Dróh-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1699Huyện Cư M'GarXã Ea Kiết-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản
1700Huyện Cư M'GarXã Ea Tar-20.000----Đất nuôi trồng thủy sản

5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap