Bảng giá đất huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông

0 5.143

Bảng giá đất huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông mới nhất theo Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


1. Căn cứ pháp lý

– Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 29/04/2020 thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020–2024)

– Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (được sửa đổi tại Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông

3. Bảng giá đất huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Được thể hiện chi tiết tại bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

3.2. Bảng giá đất huyện Cư Jút – tỉnh Đắk Nông

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongĐất ở khu dân cư còn lại56.000----Đất TM-DV nông thôn
2Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongĐất ở khu dân cư còn lại70.000----Đất ở nông thôn
3Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, buôn72.000----Đất TM-DV nông thôn
4Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, buôn90.000----Đất ở nông thôn
5Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 ông 4 - Hết cổng trường cấp 3160.000----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 ông 4 - Hết cổng trường cấp 3200.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 ông Đề - Giáp xã Nam Dong160.000----Đất TM-DV nông thôn
8Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 ông Đề - Giáp xã Nam Dong200.000----Đất ở nông thôn
9Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 thôn Hà Thông, Thái Học - Giáp Đăk Drông160.000----Đất TM-DV nông thôn
10Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 thôn Hà Thông, Thái Học - Giáp Đăk Drông200.000----Đất ở nông thôn
11Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 chợ - Ngã 3 thôn Hà Thông, Thái Học320.000----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 chợ - Ngã 3 thôn Hà Thông, Thái Học400.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 nhà ông Thạch - Hết thôn 9256.000----Đất TM-DV nông thôn
14Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 nhà ông Thạch - Hết thôn 9320.000----Đất ở nông thôn
15Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilBưu điện Văn hóa xã - Ngã 3 nhà ông Thạch280.000----Đất TM-DV nông thôn
16Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilBưu điện Văn hóa xã - Ngã 3 nhà ông Thạch350.000----Đất ở nông thôn
17Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilKm 0 + 150m - Bưu điện Văn hóa xã400.000----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilKm 0 + 150m - Bưu điện Văn hóa xã500.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 nhà ông Dục + 200m - Hết ngã 696.000----Đất TM-DV nông thôn
20Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 nhà ông Dục + 200m - Hết ngã 6120.000----Đất ở nông thôn
21Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 nhà ông Dục - Ngã 3 nhà ông Dục + 200m160.000----Đất TM-DV nông thôn
22Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilNgã 3 nhà ông Dục - Ngã 3 nhà ông Dục + 200m200.000----Đất ở nông thôn
23Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilCách ngã 3 nhà ông Dục + 50m - Giáp ranh xã EaPô280.000----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilCách ngã 3 nhà ông Dục + 50m - Giáp ranh xã EaPô350.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilCách ngã 3 (Nhà ông Dục - 50m) - Cách ngã 3 nhà ông Dục + 50m480.000----Đất TM-DV nông thôn
26Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilCách ngã 3 (Nhà ông Dục - 50m) - Cách ngã 3 nhà ông Dục + 50m600.000----Đất ở nông thôn
27Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilTrường Tiểu học Lê Quý Đôn - Cách ngã 3 (Nhà ông Dục - 50m)416.000----Đất TM-DV nông thôn
28Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilTrường Tiểu học Lê Quý Đôn - Cách ngã 3 (Nhà ông Dục - 50m)520.000----Đất ở nông thôn
29Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilKm 0 + 150m - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn400.000----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilKm 0 + 150m - Trường Tiểu học Lê Quý Đôn500.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilKm 0 (Cổng chợ Đắk Wil) về hai phía, mỗi phía 150m -640.000----Đất TM-DV nông thôn
32Huyện Cư JútTrục đường chính (Đường nhựa) - Xã Đắk WilKm 0 (Cổng chợ Đắk Wil) về hai phía, mỗi phía 150m -800.000----Đất ở nông thôn
33Huyện Cư JútEa PôĐất ở các khu dân cư còn lại48.000----Đất TM-DV nông thôn
34Huyện Cư JútEa PôĐất ở các khu dân cư còn lại60.000----Đất ở nông thôn
35Huyện Cư JútKhu Tái định cư Thủy điện SêRêPôk 3 - Xã Ea Pô120.000----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Cư JútKhu Tái định cư Thủy điện SêRêPôk 3 - Xã Ea Pô150.000----Đất ở nông thôn
37Huyện Cư JútKhu Tái định cư Cồn Dầu - Xã Ea Pô120.000----Đất TM-DV nông thôn
38Huyện Cư JútKhu Tái định cư Cồn Dầu - Xã Ea Pô150.000----Đất ở nông thôn
39Huyện Cư JútEa PôĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, bon120.000----Đất TM-DV nông thôn
40Huyện Cư JútEa PôĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, bon150.000----Đất ở nông thôn
41Huyện Cư JútĐường đi thôn Thanh Xuân - Xã Ea PôNgã 4 Phú Sơn cũ - Ngã 3 nhà ông Đậu208.000----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Cư JútĐường đi thôn Thanh Xuân - Xã Ea PôNgã 4 Phú Sơn cũ - Ngã 3 nhà ông Đậu260.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Cư JútĐường đi thôn Thanh Xuân - Xã Ea PôKm 0 + 150m (Nhà ông Chất) - Hết khu dân cư280.000----Đất TM-DV nông thôn
44Huyện Cư JútĐường đi thôn Thanh Xuân - Xã Ea PôKm 0 + 150m (Nhà ông Chất) - Hết khu dân cư350.000----Đất ở nông thôn
45Huyện Cư JútĐường đi thôn Thanh Xuân - Xã Ea PôKm 0 (Ngã 4 thôn Thanh Tâm (Ngã 4 chợ) - Km 0 + 150m (Nhà ông Chất)400.000----Đất TM-DV nông thôn
46Huyện Cư JútĐường đi thôn Thanh Xuân - Xã Ea PôKm 0 (Ngã 4 thôn Thanh Tâm (Ngã 4 chợ) - Km 0 + 150m (Nhà ông Chất)500.000----Đất ở nông thôn
47Huyện Cư JútĐường đi ngã sáu - Xã Ea PôHết ngã sáu - Đường vào khu 3 tầng112.000----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Cư JútĐường đi ngã sáu - Xã Ea PôHết ngã sáu - Đường vào khu 3 tầng140.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Cư JútĐường đi ngã sáu - Xã Ea PôTừ nhà ông Tài - Hết ngã sáu144.000----Đất TM-DV nông thôn
50Huyện Cư JútĐường đi ngã sáu - Xã Ea PôTừ nhà ông Tài - Hết ngã sáu180.000----Đất ở nông thôn
51Huyện Cư JútĐường đi thôn Hợp Thành - Xã Ea PôNgã 3 thôn Hợp Thành - Hết nhà ông Nghiệp136.000----Đất TM-DV nông thôn
52Huyện Cư JútĐường đi thôn Hợp Thành - Xã Ea PôNgã 3 thôn Hợp Thành - Hết nhà ông Nghiệp170.000----Đất ở nông thôn
53Huyện Cư JútĐường Thanh Xuân đi thôn Tân Tiến - Xã Ea PôNgã 3 Thanh Xuân (Km0 đường đi Đắk Win) - Ngã 4 Tân Tiến (Km0 đường đi Đắk Win)184.000----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Cư JútĐường Thanh Xuân đi thôn Tân Tiến - Xã Ea PôNgã 3 Thanh Xuân (Km0 đường đi Đắk Win) - Ngã 4 Tân Tiến (Km0 đường đi Đắk Win)230.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Cư JútĐường đi thôn Nam Tiến - Xã Ea PôNgã 3 nhà ông Tuất - Ngã 3 thôn Suối Tre200.000----Đất TM-DV nông thôn
56Huyện Cư JútĐường đi thôn Nam Tiến - Xã Ea PôNgã 3 nhà ông Tuất - Ngã 3 thôn Suối Tre250.000----Đất ở nông thôn
57Huyện Cư JútĐường đi thôn Nam Tiến - Xã Ea PôNgã 3 thôn Tân Sơn - Ngã 3 nhà ông Tuất240.000----Đất TM-DV nông thôn
58Huyện Cư JútĐường đi thôn Nam Tiến - Xã Ea PôNgã 3 thôn Tân Sơn - Ngã 3 nhà ông Tuất300.000----Đất ở nông thôn
59Huyện Cư JútĐường đi thác Linda - Xã Ea PôNgã 3 trạm y tế xã (Thôn 4) - Ngã 3 thôn Phú Sơn cũ320.000----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Cư JútĐường đi thác Linda - Xã Ea PôNgã 3 trạm y tế xã (Thôn 4) - Ngã 3 thôn Phú Sơn cũ400.000----Đất ở nông thôn
61Huyện Cư JútĐường đi thôn Trung Sơn - Xã Ea PôNgã 4 thôn Trung Sơn - Ngã 3 nhà ông Tuất240.000----Đất TM-DV nông thôn
62Huyện Cư JútĐường đi thôn Trung Sơn - Xã Ea PôNgã 4 thôn Trung Sơn - Ngã 3 nhà ông Tuất300.000----Đất ở nông thôn
63Huyện Cư JútĐường đi thôn Trung Sơn - Xã Ea PôNgã 3 nhà ông Lộc - Ngã 4 thôn Trung Sơn304.000----Đất TM-DV nông thôn
64Huyện Cư JútĐường đi thôn Trung Sơn - Xã Ea PôNgã 3 nhà ông Lộc - Ngã 4 thôn Trung Sơn380.000----Đất ở nông thôn
65Huyện Cư JútĐường trục chính đi thôn Buôn Nui (Nam Dong đi Buôn Nui) - Xã Ea PôRanh giới xã Nam Dong - Mốc địa giới 3 mặt bờ sông144.000----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Cư JútĐường trục chính đi thôn Buôn Nui (Nam Dong đi Buôn Nui) - Xã Ea PôRanh giới xã Nam Dong - Mốc địa giới 3 mặt bờ sông180.000----Đất ở nông thôn
67Huyện Cư JútTrục đường chính (đường đất, đường đi Buôn Nui) - Xã Ea PôNgã 3 nhà ông Lộc - Đường đi Buôn Nui (Ngã 3 cây mít)200.000----Đất TM-DV nông thôn
68Huyện Cư JútTrục đường chính (đường đất, đường đi Buôn Nui) - Xã Ea PôNgã 3 nhà ông Lộc - Đường đi Buôn Nui (Ngã 3 cây mít)250.000----Đất ở nông thôn
69Huyện Cư JútTrục đường chính (đường đất, đường đi Buôn Nui) - Xã Ea PôNgã 4 thôn Thanh Tâm - Ngã 3 nhà ông Lộc320.000----Đất TM-DV nông thôn
70Huyện Cư JútTrục đường chính (đường đất, đường đi Buôn Nui) - Xã Ea PôNgã 4 thôn Thanh Tâm - Ngã 3 nhà ông Lộc400.000----Đất ở nông thôn
71Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôNgã 3 thôn Tân Sơn - Ranh giới xã ĐăkWil320.000----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôNgã 3 thôn Tân Sơn - Ranh giới xã ĐăkWil400.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôNgã 3 Trạm xá xã - Ngã 3 thôn Tân Sơn480.000----Đất TM-DV nông thôn
74Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôNgã 3 Trạm xá xã - Ngã 3 thôn Tân Sơn600.000----Đất ở nông thôn
75Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôNgã 4 thôn Thanh Tâm (ngã 4 chợ Ea Pô) trừ (-) 150m - Ngã 3 Trạm xá xã800.000----Đất TM-DV nông thôn
76Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôNgã 4 thôn Thanh Tâm (ngã 4 chợ Ea Pô) trừ (-) 150m - Ngã 3 Trạm xá xã1.000.000----Đất ở nông thôn
77Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôRanh giới xã Nam Dong - Ngã 4 thôn Thanh Tâm (ngã 4 chợ Ea Pô) trừ (-) 150m480.000----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Cư JútTrục đường chính (đường nhựa) - Xã Ea PôRanh giới xã Nam Dong - Ngã 4 thôn Thanh Tâm (ngã 4 chợ Ea Pô) trừ (-) 150m600.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngĐất ở các khu dân cư còn lại64.000----Đất TM-DV nông thôn
80Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngĐất ở các khu dân cư còn lại80.000----Đất ở nông thôn
81Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, bon104.000----Đất TM-DV nông thôn
82Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá chính vào thôn, bon130.000----Đất ở nông thôn
83Huyện Cư JútĐường đi thôn 19 - Xã Đắk DrôngNgã 3 C4 (nhà ông Định) - Trường học thôn 19168.000----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Cư JútĐường đi thôn 19 - Xã Đắk DrôngNgã 3 C4 (nhà ông Định) - Trường học thôn 19210.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Cư JútĐường đi thôn 17 - Xã Đắk DrôngNgã 3 nhà ông Đội (thôn 17) - Giáp ranh xã Đắk Wil168.000----Đất TM-DV nông thôn
86Huyện Cư JútĐường đi thôn 17 - Xã Đắk DrôngNgã 3 nhà ông Đội (thôn 17) - Giáp ranh xã Đắk Wil210.000----Đất ở nông thôn
87Huyện Cư JútĐường đi thôn 17 - Xã Đắk DrôngNgã hai thôn 16 (nhà ông Lâm) - Ngã 3 nhà ông Đội (thôn 17)168.000----Đất TM-DV nông thôn
88Huyện Cư JútĐường đi thôn 17 - Xã Đắk DrôngNgã hai thôn 16 (nhà ông Lâm) - Ngã 3 nhà ông Đội (thôn 17)210.000----Đất ở nông thôn
89Huyện Cư JútĐường đi lòng hồ - Xã Đắk DrôngBờ đập lòng hồ - Hết thôn 20120.000----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Cư JútĐường đi lòng hồ - Xã Đắk DrôngBờ đập lòng hồ - Hết thôn 20150.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Cư JútĐường đi lòng hồ - Xã Đắk DrôngCầu thôn 11 - Bờ đập lòng hồ168.000----Đất TM-DV nông thôn
92Huyện Cư JútĐường đi lòng hồ - Xã Đắk DrôngCầu thôn 11 - Bờ đập lòng hồ210.000----Đất ở nông thôn
93Huyện Cư JútĐường đi lòng hồ - Xã Đắk DrôngNgã 3 thôn 10 - Cầu thôn 11168.000----Đất TM-DV nông thôn
94Huyện Cư JútĐường đi lòng hồ - Xã Đắk DrôngNgã 3 thôn 10 - Cầu thôn 11210.000----Đất ở nông thôn
95Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngHết Khu Ki ốt chợ + 500m - Cầu Cư K'Nia168.000----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngHết Khu Ki ốt chợ + 500m - Cầu Cư K'Nia210.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngHết khu Ki ốt chợ - Hết khu Ki ốt chợ + 500 (Về phía cầu Cư K'Nia)192.000----Đất TM-DV nông thôn
98Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngHết khu Ki ốt chợ - Hết khu Ki ốt chợ + 500 (Về phía cầu Cư K'Nia)240.000----Đất ở nông thôn
99Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngNgã 3 chợ (nhà ông Thắng) - Hết khu Ki ốt chợ280.000----Đất TM-DV nông thôn
100Huyện Cư JútĐường đi Cư Knia - Xã Đắk DrôngNgã 3 chợ (nhà ông Thắng) - Hết khu Ki ốt chợ350.000----Đất ở nông thôn
101Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngTừ ngã 3 Quán Lý + 100m - Giáp ranh xã Nam Dong168.000----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngTừ ngã 3 Quán Lý + 100m - Giáp ranh xã Nam Dong210.000----Đất ở nông thôn
103Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngTừ ngã 3 Quán Lý + 100m - Giáp ranh xã Đắk Wil168.000----Đất TM-DV nông thôn
104Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngTừ ngã 3 Quán Lý + 100m - Giáp ranh xã Đắk Wil210.000----Đất ở nông thôn
105Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngTrung tâm ngã 3 Quán Lý về 3 phía, mỗi phía 100m -224.000----Đất TM-DV nông thôn
106Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngTrung tâm ngã 3 Quán Lý về 3 phía, mỗi phía 100m -280.000----Đất ở nông thôn
107Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngKm 0 + 200m - Cách ngã 3 Quán Lý trừ 100m224.000----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngKm 0 + 200m - Cách ngã 3 Quán Lý trừ 100m280.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngKm 0 (UBND xã) - Km 0 + 200m248.000----Đất TM-DV nông thôn
110Huyện Cư JútĐường đi Quán Lý - Xã Đắk DrôngKm 0 (UBND xã) - Km 0 + 200m310.000----Đất ở nông thôn
111Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCầu thôn 15 cũ - Cầu Suối Kiều144.000----Đất TM-DV nông thôn
112Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCầu thôn 15 cũ - Cầu Suối Kiều180.000----Đất ở nông thôn
113Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngNgã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ - Cầu thôn 15 cũ224.000----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngNgã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ - Cầu thôn 15 cũ280.000----Đất ở nông thôn
115Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ cộng 200m - Ngã 3 nhà ông Hoà336.000----Đất TM-DV nông thôn
116Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ cộng 200m - Ngã 3 nhà ông Hoà420.000----Đất ở nông thôn
117Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ cộng 200m - Đường UBND xã đi Quán Lý224.000----Đất TM-DV nông thôn
118Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ cộng 200m - Đường UBND xã đi Quán Lý280.000----Đất ở nông thôn
119Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ về 3 phía mỗi phía 200m504.000----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ về 3 phía mỗi phía 200m630.000----Đất ở nông thôn
121Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách cổng UBND xã 500m - Cách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ trừ 200m336.000----Đất TM-DV nông thôn
122Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách cổng UBND xã 500m - Cách ngã 4 thôn 14 cũ, thôn 15 cũ trừ 200m420.000----Đất ở nông thôn
123Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCổng UBND xã về hai phía mỗi phía 500m480.000----Đất TM-DV nông thôn
124Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCổng UBND xã về hai phía mỗi phía 500m600.000----Đất ở nông thôn
125Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngRanh giới thôn 5, thôn 6 - Cách cổng UBND xã 500m360.000----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngRanh giới thôn 5, thôn 6 - Cách cổng UBND xã 500m450.000----Đất ở nông thôn
127Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách tim cổng chợ 200m - Ranh giới thôn 5, thôn 6400.000----Đất TM-DV nông thôn
128Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCách tim cổng chợ 200m - Ranh giới thôn 5, thôn 6500.000----Đất ở nông thôn
129Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngTim cổng chợ về hai phía, mỗi phía 200m640.000----Đất TM-DV nông thôn
130Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngTim cổng chợ về hai phía, mỗi phía 200m800.000----Đất ở nông thôn
131Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCầu thôn 2 cũ - Cách tim cổng chợ 200m400.000----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngCầu thôn 2 cũ - Cách tim cổng chợ 200m500.000----Đất ở nông thôn
133Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngGiáp ranh Nam Dong - Cầu thôn 2 cũ248.000----Đất TM-DV nông thôn
134Huyện Cư JútTrục đường chính - Xã Đắk DrôngGiáp ranh Nam Dong - Cầu thôn 2 cũ310.000----Đất ở nông thôn
135Huyện Cư JútNam DongĐất ở các khu dân cư còn lại96.000----Đất TM-DV nông thôn
136Huyện Cư JútNam DongĐất ở các khu dân cư còn lại120.000----Đất ở nông thôn
137Huyện Cư JútĐường từ UBND xã mới đi trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Hiến - Ngã 3 đường vào UBND xã504.000----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Cư JútĐường từ UBND xã mới đi trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Hiến - Ngã 3 đường vào UBND xã630.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Cư JútĐường từ UBND xã mới đi trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 cây xăng Anh Tuấn - Ngã 3 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành560.000----Đất TM-DV nông thôn
140Huyện Cư JútĐường từ UBND xã mới đi trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 cây xăng Anh Tuấn - Ngã 3 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành700.000----Đất ở nông thôn
141Huyện Cư JútĐường vào UBND xã mới - Xã Nam DongNgã 4 Đài Tưởng Niệm - UBND xã + 400m560.000----Đất TM-DV nông thôn
142Huyện Cư JútĐường vào UBND xã mới - Xã Nam DongNgã 4 Đài Tưởng Niệm - UBND xã + 400m700.000----Đất ở nông thôn
143Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongNgã 3 Khánh Bạc - Giáp ranh xã Đắk Drông320.000----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongNgã 3 Khánh Bạc - Giáp ranh xã Đắk Drông400.000----Đất ở nông thôn
145Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongNgã 4 Trường Phan Bội Châu - Giáp ranh xã Ea Pô400.000----Đất TM-DV nông thôn
146Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongNgã 4 Trường Phan Bội Châu - Giáp ranh xã Ea Pô500.000----Đất ở nông thôn
147Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongNgã 3 Khánh Bạc - Ngã 4 Trường Phan Bội Châu480.000----Đất TM-DV nông thôn
148Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongNgã 3 Khánh Bạc - Ngã 4 Trường Phan Bội Châu600.000----Đất ở nông thôn
149Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongCầu sắt - Ngã 3 Khánh Bạc480.000----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Cư JútĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá, thôn buôn - Xã Nam DongCầu sắt - Ngã 3 Khánh Bạc600.000----Đất ở nông thôn
151Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến 2 thôn 1, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn Tân Ninh480.000----Đất TM-DV nông thôn
152Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến 2 thôn 1, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn Tân Ninh600.000----Đất ở nông thôn
153Huyện Cư JútĐường đi thôn 12 - Xã Nam DongNgã 3 vườn điều - Giáp ranh xã Ea Pô400.000----Đất TM-DV nông thôn
154Huyện Cư JútĐường đi thôn 12 - Xã Nam DongNgã 3 vườn điều - Giáp ranh xã Ea Pô500.000----Đất ở nông thôn
155Huyện Cư JútĐường đi thôn 12 - Xã Nam DongNgã 3 vườn điều - Giáp ranh xã Tâm Thắng480.000----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Cư JútĐường đi thôn 12 - Xã Nam DongNgã 3 vườn điều - Giáp ranh xã Tâm Thắng600.000----Đất ở nông thôn
157Huyện Cư JútĐường đi thôn 12 - Xã Nam DongNgã 4 Đài Tưởng Niệm - Ngã 3 vườn điều672.000----Đất TM-DV nông thôn
158Huyện Cư JútĐường đi thôn 12 - Xã Nam DongNgã 4 Đài Tưởng Niệm - Ngã 3 vườn điều840.000----Đất ở nông thôn
159Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến 2 thôn Trung tâm (Sau UBND xã)1.120.000----Đất TM-DV nông thôn
160Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến 2 thôn Trung tâm (Sau UBND xã)1.400.000----Đất ở nông thôn
161Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến hai thôn 13880.000----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến hai thôn 131.100.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến hai thôn 10800.000----Đất TM-DV nông thôn
164Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến hai thôn 101.000.000----Đất ở nông thôn
165Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến hai thôn 61.120.000----Đất TM-DV nông thôn
166Huyện Cư JútNam DongToàn bộ tuyến hai thôn 61.400.000----Đất ở nông thôn
167Huyện Cư JútĐường đi thôn 16 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Nhân - Ngã 3 nhà ông Công280.000----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Cư JútĐường đi thôn 16 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Nhân - Ngã 3 nhà ông Công350.000----Đất ở nông thôn
169Huyện Cư JútĐường đi thôn 16 - Xã Nam DongNgã 3 ông Nhạ - Ngã 3 nhà ông Nhân448.000----Đất TM-DV nông thôn
170Huyện Cư JútĐường đi thôn 16 - Xã Nam DongNgã 3 ông Nhạ - Ngã 3 nhà ông Nhân560.000----Đất ở nông thôn
171Huyện Cư JútĐường đi Thác Drayling (thôn 2) - Xã Nam DongCầu ông Thái - Buôn Nui280.000----Đất TM-DV nông thôn
172Huyện Cư JútĐường đi Thác Drayling (thôn 2) - Xã Nam DongCầu ông Thái - Buôn Nui350.000----Đất ở nông thôn
173Huyện Cư JútĐường đi Thác Drayling (thôn 2) - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Nhạ - Cầu ông Thái448.000----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Cư JútĐường đi Thác Drayling (thôn 2) - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Nhạ - Cầu ông Thái560.000----Đất ở nông thôn
175Huyện Cư JútĐường đi Thác Drayling (thôn 2) - Xã Nam DongNgã 4 trường Phan Bội Châu - Ngã 3 nhà ông Nhạ720.000----Đất TM-DV nông thôn
176Huyện Cư JútĐường đi Thác Drayling (thôn 2) - Xã Nam DongNgã 4 trường Phan Bội Châu - Ngã 3 nhà ông Nhạ900.000----Đất ở nông thôn
177Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Sơn - Nhà ông Hoè480.000----Đất TM-DV nông thôn
178Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Sơn - Nhà ông Hoè600.000----Đất ở nông thôn
179Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Sơn - Ngã 3 nhà ông Chiến thôn 2480.000----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Sơn - Ngã 3 nhà ông Chiến thôn 2600.000----Đất ở nông thôn
181Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Lạc - Ngã 3 nhà ông Sơn800.000----Đất TM-DV nông thôn
182Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Lạc - Ngã 3 nhà ông Sơn1.000.000----Đất ở nông thôn
183Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 thôn 3 (Nhà ông Lai) - Ngã 3 nhà ông Lạc1.120.000----Đất TM-DV nông thôn
184Huyện Cư JútĐường vào khu dân cư thôn 3 - Xã Nam DongNgã 3 thôn 3 (Nhà ông Lai) - Ngã 3 nhà ông Lạc1.400.000----Đất ở nông thôn
185Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongHết đất nhà ông Nhạc (thôn 4) - Giáp ranh Đắk Wil720.000----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongHết đất nhà ông Nhạc (thôn 4) - Giáp ranh Đắk Wil900.000----Đất ở nông thôn
187Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Quýnh+50 m - Hết đất nhà ông Nhạc (thôn 4)960.000----Đất TM-DV nông thôn
188Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Quýnh+50 m - Hết đất nhà ông Nhạc (thôn 4)1.200.000----Đất ở nông thôn
189Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongNgã 3 tuyến 2 thôn Trung Tâm - Ngã 3 nhà ông Quýnh+50m1.176.000----Đất TM-DV nông thôn
190Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongNgã 3 tuyến 2 thôn Trung Tâm - Ngã 3 nhà ông Quýnh+50m1.470.000----Đất ở nông thôn
191Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongNgã 4 chợ Nam Dong - Ngã 3 tuyến 2 thôn Trung Tâm1.232.000----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Cư JútĐường đi xã Đắk Wil - Xã Nam DongNgã 4 chợ Nam Dong - Ngã 3 tuyến 2 thôn Trung Tâm1.540.000----Đất ở nông thôn
193Huyện Cư JútĐường đi xã Tâm Thắng - Xã Nam DongNhà ông Chiểu - Ngã 4 Đài Tưởng Niệm1.904.000----Đất TM-DV nông thôn
194Huyện Cư JútĐường đi xã Tâm Thắng - Xã Nam DongNhà ông Chiểu - Ngã 4 Đài Tưởng Niệm2.380.000----Đất ở nông thôn
195Huyện Cư JútĐường đi xã Tâm Thắng - Xã Nam DongNgã 4 chợ Nam Dong - Nhà ông Chiểu2.112.000----Đất TM-DV nông thôn
196Huyện Cư JútĐường đi xã Tâm Thắng - Xã Nam DongNgã 4 chợ Nam Dong - Nhà ông Chiểu2.640.000----Đất ở nông thôn
197Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongHết khu dân cư thôn 5 - Giáp ranh xã Đắk Drông540.000----Đất SX-KD nông thôn
198Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongHết khu dân cư thôn 5 - Giáp ranh xã Đắk Drông720.000----Đất TM-DV nông thôn
199Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongHết khu dân cư thôn 5 - Giáp ranh xã Đắk Drông900.000----Đất ở nông thôn
200Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongNgã 4 tuyến 2 thôn 6 - Hết khu dân cư thôn 5720.000----Đất SX-KD nông thôn
201Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongNgã 4 tuyến 2 thôn 6 - Hết khu dân cư thôn 5960.000----Đất TM-DV nông thôn
202Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongNgã 4 tuyến 2 thôn 6 - Hết khu dân cư thôn 51.200.000----Đất ở nông thôn
203Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongKm 0 (Ngã 3 nhà ông Khoán) - Ngã 4 tuyến 2 thôn 61.260.000----Đất SX-KD nông thôn
204Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongKm 0 (Ngã 3 nhà ông Khoán) - Ngã 4 tuyến 2 thôn 61.680.000----Đất TM-DV nông thôn
205Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (B) - Xã Nam DongKm 0 (Ngã 3 nhà ông Khoán) - Ngã 4 tuyến 2 thôn 62.100.000----Đất ở nông thôn
206Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongHội trường Thôn 7 - Giáp ranh xã Đắk Drông720.000----Đất SX-KD nông thôn
207Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongHội trường Thôn 7 - Giáp ranh xã Đắk Drông960.000----Đất TM-DV nông thôn
208Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongHội trường Thôn 7 - Giáp ranh xã Đắk Drông1.200.000----Đất ở nông thôn
209Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongNgã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 6 - Hội trường Thôn 7900.000----Đất SX-KD nông thôn
210Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongNgã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 6 - Hội trường Thôn 71.200.000----Đất TM-DV nông thôn
211Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongNgã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 6 - Hội trường Thôn 71.500.000----Đất ở nông thôn
212Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongKm 0 (ngã 3 Khánh Bạc) - Ngã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 61.260.000----Đất SX-KD nông thôn
213Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongKm 0 (ngã 3 Khánh Bạc) - Ngã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 61.680.000----Đất TM-DV nông thôn
214Huyện Cư JútĐường đi Đắk Drông (A) - Xã Nam DongKm 0 (ngã 3 Khánh Bạc) - Ngã 4 tuyến 2 thôn 10, thôn 62.100.000----Đất ở nông thôn
215Huyện Cư JútĐường đi buôn Tia - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Thái - Ngã 4 Đức Lợi540.000----Đất SX-KD nông thôn
216Huyện Cư JútĐường đi buôn Tia - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Thái - Ngã 4 Đức Lợi720.000----Đất TM-DV nông thôn
217Huyện Cư JútĐường đi buôn Tia - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Thái - Ngã 4 Đức Lợi900.000----Đất ở nông thôn
218Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 phân trường thôn 1 - Giáp ranh xã EaPô504.000----Đất SX-KD nông thôn
219Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 phân trường thôn 1 - Giáp ranh xã EaPô672.000----Đất TM-DV nông thôn
220Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 phân trường thôn 1 - Giáp ranh xã EaPô840.000----Đất ở nông thôn
221Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 4 Trường Phan Bội Châu - Ngã 3 phân trường thôn 1630.000----Đất SX-KD nông thôn
222Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 4 Trường Phan Bội Châu - Ngã 3 phân trường thôn 1840.000----Đất TM-DV nông thôn
223Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 4 Trường Phan Bội Châu - Ngã 3 phân trường thôn 11.050.000----Đất ở nông thôn
224Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 thôn 3 (nhà ông Lai) - Ngã 4 Trường Phan Bội Châu1.080.000----Đất SX-KD nông thôn
225Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 thôn 3 (nhà ông Lai) - Ngã 4 Trường Phan Bội Châu1.440.000----Đất TM-DV nông thôn
226Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 thôn 3 (nhà ông Lai) - Ngã 4 Trường Phan Bội Châu1.800.000----Đất ở nông thôn
227Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán) - Ngã 3 thôn 3 (nhà ông Lai)1.932.000----Đất SX-KD nông thôn
228Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán) - Ngã 3 thôn 3 (nhà ông Lai)2.576.000----Đất TM-DV nông thôn
229Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán) - Ngã 3 thôn 3 (nhà ông Lai)3.220.000----Đất ở nông thôn
230Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 Khánh Bạc - Ngã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán)1.512.000----Đất SX-KD nông thôn
231Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 Khánh Bạc - Ngã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán)2.016.000----Đất TM-DV nông thôn
232Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 Khánh Bạc - Ngã 3 thôn 5 (nhà ông Khoán)2.520.000----Đất ở nông thôn
233Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Nghiệp - Ngã 3 Khánh Bạc792.000----Đất SX-KD nông thôn
234Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Nghiệp - Ngã 3 Khánh Bạc1.056.000----Đất TM-DV nông thôn
235Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Nghiệp - Ngã 3 Khánh Bạc1.320.000----Đất ở nông thôn
236Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Thái - Ngã 3 nhà ông Nghiệp576.000----Đất SX-KD nông thôn
237Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Thái - Ngã 3 nhà ông Nghiệp768.000----Đất TM-DV nông thôn
238Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongNgã 3 nhà ông Thái - Ngã 3 nhà ông Nghiệp960.000----Đất ở nông thôn
239Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongCầu sắt (giáp ranh Tâm Thắng) - Ngã 3 nhà ông Thái420.000----Đất SX-KD nông thôn
240Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongCầu sắt (giáp ranh Tâm Thắng) - Ngã 3 nhà ông Thái560.000----Đất TM-DV nông thôn
241Huyện Cư JútCác trục đường chính - Xã Nam DongCầu sắt (giáp ranh Tâm Thắng) - Ngã 3 nhà ông Thái700.000----Đất ở nông thôn
242Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá và các thôn, bon (bổ sung)72.000----Đất SX-KD nông thôn
243Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá và các thôn, bon (bổ sung)96.000----Đất TM-DV nông thôn
244Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaĐất ở khu dân cư các trục đường xương cá và các thôn, bon (bổ sung)120.000----Đất ở nông thôn
245Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaKhu dân cư thôn 12 (bổ sung)96.000----Đất SX-KD nông thôn
246Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaKhu dân cư thôn 12 (bổ sung)128.000----Đất TM-DV nông thôn
247Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaKhu dân cư thôn 12 (bổ sung)160.000----Đất ở nông thôn
248Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaĐất ở các khu dân cư còn lại30.000----Đất SX-KD nông thôn
249Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaĐất ở các khu dân cư còn lại40.000----Đất TM-DV nông thôn
250Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaĐất ở các khu dân cư còn lại50.000----Đất ở nông thôn
251Huyện Cư JútĐường vào thôn 5, thôn 6 - Xã Cư K'NiaNgã 3 công trình nước sạch - Hết đường96.000----Đất SX-KD nông thôn
252Huyện Cư JútĐường vào thôn 5, thôn 6 - Xã Cư K'NiaNgã 3 công trình nước sạch - Hết đường128.000----Đất TM-DV nông thôn
253Huyện Cư JútĐường vào thôn 5, thôn 6 - Xã Cư K'NiaNgã 3 công trình nước sạch - Hết đường160.000----Đất ở nông thôn
254Huyện Cư JútĐường vào thôn 5, thôn 6 - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Nhàn + 100m - Ngã 3 công trình nước sạch162.000----Đất SX-KD nông thôn
255Huyện Cư JútĐường vào thôn 5, thôn 6 - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Nhàn + 100m - Ngã 3 công trình nước sạch216.000----Đất TM-DV nông thôn
256Huyện Cư JútĐường vào thôn 5, thôn 6 - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Nhàn + 100m - Ngã 3 công trình nước sạch270.000----Đất ở nông thôn
257Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaCầu Hòa An - Đường vào thôn 9, 10120.000----Đất SX-KD nông thôn
258Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaCầu Hòa An - Đường vào thôn 9, 10160.000----Đất TM-DV nông thôn
259Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaCầu Hòa An - Đường vào thôn 9, 10200.000----Đất ở nông thôn
260Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Nhàn - Cầu Hòa An156.000----Đất SX-KD nông thôn
261Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Nhàn - Cầu Hòa An208.000----Đất TM-DV nông thôn
262Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Nhàn - Cầu Hòa An260.000----Đất ở nông thôn
263Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaCổng Văn hóa thôn 2 - Trụ sở UBND xã168.000----Đất SX-KD nông thôn
264Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaCổng Văn hóa thôn 2 - Trụ sở UBND xã224.000----Đất TM-DV nông thôn
265Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaCổng Văn hóa thôn 2 - Trụ sở UBND xã280.000----Đất ở nông thôn
266Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaTrường Chu Văn An - Ngã 3 nhà ông Nhàn300.000----Đất SX-KD nông thôn
267Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaTrường Chu Văn An - Ngã 3 nhà ông Nhàn400.000----Đất TM-DV nông thôn
268Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaTrường Chu Văn An - Ngã 3 nhà ông Nhàn500.000----Đất ở nông thôn
269Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Thịnh - Trường Chu Văn An186.000----Đất SX-KD nông thôn
270Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Thịnh - Trường Chu Văn An248.000----Đất TM-DV nông thôn
271Huyện Cư JútĐường vào UBND xã - Xã Cư K'NiaNgã 3 nhà ông Thịnh - Trường Chu Văn An310.000----Đất ở nông thôn
272Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaHết đất nhà ông Tại - Cầu Đắk Drông228.000----Đất SX-KD nông thôn
273Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaHết đất nhà ông Tại - Cầu Đắk Drông304.000----Đất TM-DV nông thôn
274Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaHết đất nhà ông Tại - Cầu Đắk Drông380.000----Đất ở nông thôn
275Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaNhà ông Tặng - Hết đất nhà ông Tại252.000----Đất SX-KD nông thôn
276Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaNhà ông Tặng - Hết đất nhà ông Tại336.000----Đất TM-DV nông thôn
277Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaNhà ông Tặng - Hết đất nhà ông Tại420.000----Đất ở nông thôn
278Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaCổng Văn hóa thôn 1 - Nhà ông Tặng180.000----Đất SX-KD nông thôn
279Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaCổng Văn hóa thôn 1 - Nhà ông Tặng240.000----Đất TM-DV nông thôn
280Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaCổng Văn hóa thôn 1 - Nhà ông Tặng300.000----Đất ở nông thôn
281Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaGiáp ranh xã Trúc Sơn - Cổng Văn hóa thôn 1108.000----Đất SX-KD nông thôn
282Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaGiáp ranh xã Trúc Sơn - Cổng Văn hóa thôn 1144.000----Đất TM-DV nông thôn
283Huyện Cư JútĐường trục chính - Xã Cư K'NiaGiáp ranh xã Trúc Sơn - Cổng Văn hóa thôn 1180.000----Đất ở nông thôn
284Huyện Cư JútTrúc SơnĐất ở các khu dân cư còn lại42.000----Đất SX-KD nông thôn
285Huyện Cư JútTrúc SơnĐất ở các khu dân cư còn lại56.000----Đất TM-DV nông thôn
286Huyện Cư JútTrúc SơnĐất ở các khu dân cư còn lại70.000----Đất ở nông thôn
287Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông liên thôn 660.000----Đất SX-KD nông thôn
288Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông liên thôn 680.000----Đất TM-DV nông thôn
289Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông liên thôn 6100.000----Đất ở nông thôn
290Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông thôn 360.000----Đất SX-KD nông thôn
291Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông thôn 380.000----Đất TM-DV nông thôn
292Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông thôn 3100.000----Đất ở nông thôn
293Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông liên thôn 1, 2, 3, 490.000----Đất SX-KD nông thôn
294Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông liên thôn 1, 2, 3, 4120.000----Đất TM-DV nông thôn
295Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông liên thôn 1, 2, 3, 4150.000----Đất ở nông thôn
296Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông thôn 190.000----Đất SX-KD nông thôn
297Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông thôn 1120.000----Đất TM-DV nông thôn
298Huyện Cư JútTrúc SơnĐường bê tông thôn 1150.000----Đất ở nông thôn
299Huyện Cư JútĐường đi Cư K'Nia - Xã Trúc SơnKm 0 + 300m - Chân dốc Cổng trời318.000----Đất SX-KD nông thôn
300Huyện Cư JútĐường đi Cư K'Nia - Xã Trúc SơnKm 0 + 300m - Chân dốc Cổng trời424.000----Đất TM-DV nông thôn
301Huyện Cư JútĐường đi Cư K'Nia - Xã Trúc SơnKm 0 + 300m - Chân dốc Cổng trời530.000----Đất ở nông thôn
302Huyện Cư JútĐường đi Cư K'Nia - Xã Trúc SơnKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 + 300m420.000----Đất SX-KD nông thôn
303Huyện Cư JútĐường đi Cư K'Nia - Xã Trúc SơnKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 + 300m560.000----Đất TM-DV nông thôn
304Huyện Cư JútĐường đi Cư K'Nia - Xã Trúc SơnKm 0 (Quốc lộ 14) - Km 0 + 300m700.000----Đất ở nông thôn
305Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Trúc SơnCổng Công ty Tân Phát - Giáp xã Đắk Gằn444.000----Đất SX-KD nông thôn
306Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Trúc SơnCổng Công ty Tân Phát - Giáp xã Đắk Gằn592.000----Đất TM-DV nông thôn
307Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Trúc SơnCổng Công ty Tân Phát - Giáp xã Đắk Gằn740.000----Đất ở nông thôn
308Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Trúc SơnRanh giới thị trấn - Cổng Công ty Tân Phát756.000----Đất SX-KD nông thôn
309Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Trúc SơnRanh giới thị trấn - Cổng Công ty Tân Phát1.008.000----Đất TM-DV nông thôn
310Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Trúc SơnRanh giới thị trấn - Cổng Công ty Tân Phát1.260.000----Đất ở nông thôn
311Huyện Cư JútTâm ThắngĐất ở các khu dân cư còn lại60.000----Đất SX-KD nông thôn
312Huyện Cư JútTâm ThắngĐất ở các khu dân cư còn lại80.000----Đất TM-DV nông thôn
313Huyện Cư JútTâm ThắngĐất ở các khu dân cư còn lại100.000----Đất ở nông thôn
314Huyện Cư JútTâm ThắngĐất ở còn lại các trục đường nhánh (đường bê tông, nhựa) của trục chính -84.000----Đất SX-KD nông thôn
315Huyện Cư JútTâm ThắngĐất ở còn lại các trục đường nhánh (đường bê tông, nhựa) của trục chính -112.000----Đất TM-DV nông thôn
316Huyện Cư JútTâm ThắngĐất ở còn lại các trục đường nhánh (đường bê tông, nhựa) của trục chính -140.000----Đất ở nông thôn
317Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Hưng - Ngã 3 đường sinh thái180.000----Đất SX-KD nông thôn
318Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Hưng - Ngã 3 đường sinh thái240.000----Đất TM-DV nông thôn
319Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Hưng - Ngã 3 đường sinh thái300.000----Đất ở nông thôn
320Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Ngọ - Ngã 3 nhà ông Hưng216.000----Đất SX-KD nông thôn
321Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Ngọ - Ngã 3 nhà ông Hưng288.000----Đất TM-DV nông thôn
322Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Ngọ - Ngã 3 nhà ông Hưng360.000----Đất ở nông thôn
323Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Ngã 3 nhà ông Ngọ420.000----Đất SX-KD nông thôn
324Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Ngã 3 nhà ông Ngọ560.000----Đất TM-DV nông thôn
325Huyện Cư JútĐường thôn 3 đi UBND xã Tâm Thắng - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Ngã 3 nhà ông Ngọ700.000----Đất ở nông thôn
326Huyện Cư JútĐường Tấn Hải đi Buôn Trum - Xã Tâm Thắng294.000----Đất SX-KD nông thôn
327Huyện Cư JútĐường Tấn Hải đi Buôn Trum - Xã Tâm Thắng392.000----Đất TM-DV nông thôn
328Huyện Cư JútĐường Tấn Hải đi Buôn Trum - Xã Tâm Thắng490.000----Đất ở nông thôn
329Huyện Cư JútĐường thôn 12 - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Nhà ông Soát168.000----Đất SX-KD nông thôn
330Huyện Cư JútĐường thôn 12 - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Nhà ông Soát224.000----Đất TM-DV nông thôn
331Huyện Cư JútĐường thôn 12 - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Nhà ông Soát280.000----Đất ở nông thôn
332Huyện Cư JútĐường thôn 6 - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Cầu nhà ông Thản378.000----Đất SX-KD nông thôn
333Huyện Cư JútĐường thôn 6 - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Cầu nhà ông Thản504.000----Đất TM-DV nông thôn
334Huyện Cư JútĐường thôn 6 - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Cầu nhà ông Thản630.000----Đất ở nông thôn
335Huyện Cư JútĐường Buôn Nui - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Ngã 4 nhà ông Việt360.000----Đất SX-KD nông thôn
336Huyện Cư JútĐường Buôn Nui - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Ngã 4 nhà ông Việt480.000----Đất TM-DV nông thôn
337Huyện Cư JútĐường Buôn Nui - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Ngã 4 nhà ông Việt600.000----Đất ở nông thôn
338Huyện Cư JútĐường sinh thái - Xã Tâm ThắngGiáp suối hương (khu bộ đội) - Giáp ranh thị trấn Ea Tling180.000----Đất SX-KD nông thôn
339Huyện Cư JútĐường sinh thái - Xã Tâm ThắngGiáp suối hương (khu bộ đội) - Giáp ranh thị trấn Ea Tling240.000----Đất TM-DV nông thôn
340Huyện Cư JútĐường sinh thái - Xã Tâm ThắngGiáp suối hương (khu bộ đội) - Giáp ranh thị trấn Ea Tling300.000----Đất ở nông thôn
341Huyện Cư JútĐường sinh thái - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Giáp suối hương (khu bộ đội)378.000----Đất SX-KD nông thôn
342Huyện Cư JútĐường sinh thái - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Giáp suối hương (khu bộ đội)504.000----Đất TM-DV nông thôn
343Huyện Cư JútĐường sinh thái - Xã Tâm ThắngQuốc lộ 14 - Giáp suối hương (khu bộ đội)630.000----Đất ở nông thôn
344Huyện Cư JútĐường thôn 4 - Xã Tâm ThắngCầu nhà ông Chính - Ngã 3 nhà ông Cường252.000----Đất SX-KD nông thôn
345Huyện Cư JútĐường thôn 4 - Xã Tâm ThắngCầu nhà ông Chính - Ngã 3 nhà ông Cường336.000----Đất TM-DV nông thôn
346Huyện Cư JútĐường thôn 4 - Xã Tâm ThắngCầu nhà ông Chính - Ngã 3 nhà ông Cường420.000----Đất ở nông thôn
347Huyện Cư JútĐường thôn 4 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Cầu nhà ông Chính216.000----Đất SX-KD nông thôn
348Huyện Cư JútĐường thôn 4 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Cầu nhà ông Chính288.000----Đất TM-DV nông thôn
349Huyện Cư JútĐường thôn 4 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Cầu nhà ông Chính360.000----Đất ở nông thôn
350Huyện Cư JútĐường thôn 2 đi thôn 4, 5 - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn) - Ngã 3 hồ câu Đồng Xanh234.000----Đất SX-KD nông thôn
351Huyện Cư JútĐường thôn 2 đi thôn 4, 5 - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn) - Ngã 3 hồ câu Đồng Xanh312.000----Đất TM-DV nông thôn
352Huyện Cư JútĐường thôn 2 đi thôn 4, 5 - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn) - Ngã 3 hồ câu Đồng Xanh390.000----Đất ở nông thôn
353Huyện Cư JútĐường thôn 2 đi thôn 4, 5 - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Dũng - Ngã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn)252.000----Đất SX-KD nông thôn
354Huyện Cư JútĐường thôn 2 đi thôn 4, 5 - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Dũng - Ngã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn)336.000----Đất TM-DV nông thôn
355Huyện Cư JútĐường thôn 2 đi thôn 4, 5 - Xã Tâm ThắngNgã 3 nhà ông Dũng - Ngã 3 nhà ông Đại (giáp thị trấn)420.000----Đất ở nông thôn
356Huyện Cư JútLiên thôn - Xã Tâm ThắngNhà ông Hải - Ngã 4 buôn EaPô168.000----Đất SX-KD nông thôn
357Huyện Cư JútLiên thôn - Xã Tâm ThắngNhà ông Hải - Ngã 4 buôn EaPô224.000----Đất TM-DV nông thôn
358Huyện Cư JútLiên thôn - Xã Tâm ThắngNhà ông Hải - Ngã 4 buôn EaPô280.000----Đất ở nông thôn
359Huyện Cư JútĐường bê tông thôn 10 - Xã Tâm ThắngNgã 3 thôn 09 - Ngã 4 nhà ông Hải240.000----Đất SX-KD nông thôn
360Huyện Cư JútĐường bê tông thôn 10 - Xã Tâm ThắngNgã 3 thôn 09 - Ngã 4 nhà ông Hải320.000----Đất TM-DV nông thôn
361Huyện Cư JútĐường bê tông thôn 10 - Xã Tâm ThắngNgã 3 thôn 09 - Ngã 4 nhà ông Hải400.000----Đất ở nông thôn
362Huyện Cư JútĐường vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Xã Tâm ThắngTrường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Ngã 4 buôn Ea Pô288.000----Đất SX-KD nông thôn
363Huyện Cư JútĐường vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Xã Tâm ThắngTrường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Ngã 4 buôn Ea Pô384.000----Đất TM-DV nông thôn
364Huyện Cư JútĐường vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Xã Tâm ThắngTrường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Ngã 4 buôn Ea Pô480.000----Đất ở nông thôn
365Huyện Cư JútĐường vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng360.000----Đất SX-KD nông thôn
366Huyện Cư JútĐường vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng480.000----Đất TM-DV nông thôn
367Huyện Cư JútĐường vào Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng600.000----Đất ở nông thôn
368Huyện Cư JútĐường vào nhà máy đường - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Suối hương252.000----Đất SX-KD nông thôn
369Huyện Cư JútĐường vào nhà máy đường - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Suối hương336.000----Đất TM-DV nông thôn
370Huyện Cư JútĐường vào nhà máy đường - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Suối hương420.000----Đất ở nông thôn
371Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 3 hết thôn 9 - Cầu sắt (Giáp ranh Nam Dong)600.000----Đất SX-KD nông thôn
372Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 3 hết thôn 9 - Cầu sắt (Giáp ranh Nam Dong)800.000----Đất TM-DV nông thôn
373Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 3 hết thôn 9 - Cầu sắt (Giáp ranh Nam Dong)1.000.000----Đất ở nông thôn
374Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 4 Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh - Ngã 3 hết thôn 9720.000----Đất SX-KD nông thôn
375Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 4 Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh - Ngã 3 hết thôn 9960.000----Đất TM-DV nông thôn
376Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 4 Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh - Ngã 3 hết thôn 91.200.000----Đất ở nông thôn
377Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Cổng Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh720.000----Đất SX-KD nông thôn
378Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Cổng Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh960.000----Đất TM-DV nông thôn
379Huyện Cư JútĐường đi Nam Dong - Xã Tâm ThắngNgã 3 Quốc lộ 14 - Cổng Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh1.200.000----Đất ở nông thôn
380Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng - Cầu 141.440.000----Đất SX-KD nông thôn
381Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng - Cầu 141.920.000----Đất TM-DV nông thôn
382Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng - Cầu 142.400.000----Đất ở nông thôn
383Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Tấn Hải (giáp thị trấn) - Ngã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
384Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Tấn Hải (giáp thị trấn) - Ngã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng2.400.000----Đất TM-DV nông thôn
385Huyện Cư JútQuốc lộ 14 - Xã Tâm ThắngNgã 3 Tấn Hải (giáp thị trấn) - Ngã 3 Khu công Nghiệp Tâm Thắng3.000.000----Đất ở nông thôn
386Huyện Cư JútNgoài trung tâm thị trấn - Thị trấn Ea T'ling150.000----Đất SX-KD đô thị
387Huyện Cư JútNgoài trung tâm thị trấn - Thị trấn Ea T'ling200.000----Đất TM-DV đô thị
388Huyện Cư JútNgoài trung tâm thị trấn - Thị trấn Ea T'ling250.000----Đất ở đô thị
389Huyện Cư JútKhu trung tâm thị trấn - Thị trấn Ea T'ling210.000----Đất SX-KD đô thị
390Huyện Cư JútKhu trung tâm thị trấn - Thị trấn Ea T'ling280.000----Đất TM-DV đô thị
391Huyện Cư JútKhu trung tâm thị trấn - Thị trấn Ea T'ling350.000----Đất ở đô thị
392Huyện Cư JútHẻm 10 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'ling480.000----Đất SX-KD đô thị
393Huyện Cư JútHẻm 10 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'ling640.000----Đất TM-DV đô thị
394Huyện Cư JútHẻm 10 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'ling800.000----Đất ở đô thị
395Huyện Cư JútHẻm 35 đường Y Ngông - Thị trấn Ea T'lingĐường Y Ngông - Đường Nguyễn Thị Định420.000----Đất SX-KD đô thị
396Huyện Cư JútHẻm 35 đường Y Ngông - Thị trấn Ea T'lingĐường Y Ngông - Đường Nguyễn Thị Định560.000----Đất TM-DV đô thị
397Huyện Cư JútHẻm 35 đường Y Ngông - Thị trấn Ea T'lingĐường Y Ngông - Đường Nguyễn Thị Định700.000----Đất ở đô thị
398Huyện Cư JútHẻm 100 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Tô Hiến Thành480.000----Đất SX-KD đô thị
399Huyện Cư JútHẻm 100 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Tô Hiến Thành640.000----Đất TM-DV đô thị
400Huyện Cư JútHẻm 100 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Tô Hiến Thành800.000----Đất ở đô thị
401Huyện Cư JútHẻm 84 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Hẻm 29 đường Bà Triệu540.000----Đất SX-KD đô thị
402Huyện Cư JútHẻm 84 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Hẻm 29 đường Bà Triệu720.000----Đất TM-DV đô thị
403Huyện Cư JútHẻm 84 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Hẻm 29 đường Bà Triệu900.000----Đất ở đô thị
404Huyện Cư JútHẻm 28 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'ling600.000----Đất SX-KD đô thị
405Huyện Cư JútHẻm 28 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'ling800.000----Đất TM-DV đô thị
406Huyện Cư JútHẻm 28 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea T'ling1.000.000----Đất ở đô thị
407Huyện Cư JútHẻm 13 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Hẻm 84 đường Hùng Vương480.000----Đất SX-KD đô thị
408Huyện Cư JútHẻm 13 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Hẻm 84 đường Hùng Vương640.000----Đất TM-DV đô thị
409Huyện Cư JútHẻm 13 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Hẻm 84 đường Hùng Vương800.000----Đất ở đô thị
410Huyện Cư JútHẻm 29 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Đường Nguyễn Văn Cừ450.000----Đất SX-KD đô thị
411Huyện Cư JútHẻm 29 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Đường Nguyễn Văn Cừ600.000----Đất TM-DV đô thị
412Huyện Cư JútHẻm 29 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Đường Nguyễn Văn Cừ750.000----Đất ở đô thị
413Huyện Cư JútHẻm 41 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Đường Nguyễn Văn Cừ420.000----Đất SX-KD đô thị
414Huyện Cư JútHẻm 41 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Đường Nguyễn Văn Cừ560.000----Đất TM-DV đô thị
415Huyện Cư JútHẻm 41 đường Bà Triệu - Thị trấn Ea T'lingĐường Bà Triệu - Đường Nguyễn Văn Cừ700.000----Đất ở đô thị
416Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Định - Thị trấn Ea T'lingĐường Nơ Trang Lơng - Hẻm 35 đường Y Ngông420.000----Đất SX-KD đô thị
417Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Định - Thị trấn Ea T'lingĐường Nơ Trang Lơng - Hẻm 35 đường Y Ngông560.000----Đất TM-DV đô thị
418Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Định - Thị trấn Ea T'lingĐường Nơ Trang Lơng - Hẻm 35 đường Y Ngông700.000----Đất ở đô thị
419Huyện Cư JútĐường Cao Thắng - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Hai Bà Trưng540.000----Đất SX-KD đô thị
420Huyện Cư JútĐường Cao Thắng - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Hai Bà Trưng720.000----Đất TM-DV đô thị
421Huyện Cư JútĐường Cao Thắng - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Hai Bà Trưng900.000----Đất ở đô thị
422Huyện Cư JútĐường Nguyễn Hữu Thọ - Thị trấn Ea T'lingĐường Hai Bà Trưng - Đường Nguyễn Du450.000----Đất SX-KD đô thị
423Huyện Cư JútĐường Nguyễn Hữu Thọ - Thị trấn Ea T'lingĐường Hai Bà Trưng - Đường Nguyễn Du600.000----Đất TM-DV đô thị
424Huyện Cư JútĐường Nguyễn Hữu Thọ - Thị trấn Ea T'lingĐường Hai Bà Trưng - Đường Nguyễn Du750.000----Đất ở đô thị
425Huyện Cư JútĐường Đoàn Thị Điểm - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Đường Bà Triệu600.000----Đất SX-KD đô thị
426Huyện Cư JútĐường Đoàn Thị Điểm - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Đường Bà Triệu800.000----Đất TM-DV đô thị
427Huyện Cư JútĐường Đoàn Thị Điểm - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Đường Bà Triệu1.000.000----Đất ở đô thị
428Huyện Cư JútĐường Tuệ Tĩnh - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Đường Bà Triệu600.000----Đất SX-KD đô thị
429Huyện Cư JútĐường Tuệ Tĩnh - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Đường Bà Triệu800.000----Đất TM-DV đô thị
430Huyện Cư JútĐường Tuệ Tĩnh - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Đường Bà Triệu1.000.000----Đất ở đô thị
431Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Cừ - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Võ Thị Sáu450.000----Đất SX-KD đô thị
432Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Cừ - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Võ Thị Sáu600.000----Đất TM-DV đô thị
433Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Cừ - Thị trấn Ea T'lingĐường Hùng Vương - Đường Võ Thị Sáu750.000----Đất ở đô thị
434Huyện Cư JútĐường Tô Hiến Thành - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Văn Cừ390.000----Đất SX-KD đô thị
435Huyện Cư JútĐường Tô Hiến Thành - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Văn Cừ520.000----Đất TM-DV đô thị
436Huyện Cư JútĐường Tô Hiến Thành - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương - Đường Nguyễn Văn Cừ650.000----Đất ở đô thị
437Huyện Cư JútĐường Tô Hiến Thành - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương450.000----Đất SX-KD đô thị
438Huyện Cư JútĐường Tô Hiến Thành - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương600.000----Đất TM-DV đô thị
439Huyện Cư JútĐường Tô Hiến Thành - Thị trấn Ea T'lingĐường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 hẻm 84 đường Hùng Vương750.000----Đất ở đô thị
440Huyện Cư JútĐường Y Nuê - Thị trấn Ea T'lingKm 0 + 360 m - Đường Nguyễn Văn Cừ390.000----Đất SX-KD đô thị
441Huyện Cư JútĐường Y Nuê - Thị trấn Ea T'lingKm 0 + 360 m - Đường Nguyễn Văn Cừ520.000----Đất TM-DV đô thị
442Huyện Cư JútĐường Y Nuê - Thị trấn Ea T'lingKm 0 + 360 m - Đường Nguyễn Văn Cừ650.000----Đất ở đô thị
443Huyện Cư JútĐường Y Nuê - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Trần Hưng Đạo - Km 0 + 360 m420.000----Đất SX-KD đô thị
444Huyện Cư JútĐường Y Nuê - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Trần Hưng Đạo - Km 0 + 360 m560.000----Đất TM-DV đô thị
445Huyện Cư JútĐường Y Nuê - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Trần Hưng Đạo - Km 0 + 360 m700.000----Đất ở đô thị
446Huyện Cư JútĐường Nguyễn Viết Xuân - Thị trấn Ea T'lingKm 0 +360 m - Đường Nguyễn Văn Cừ360.000----Đất SX-KD đô thị
447Huyện Cư JútĐường Nguyễn Viết Xuân - Thị trấn Ea T'lingKm 0 +360 m - Đường Nguyễn Văn Cừ480.000----Đất TM-DV đô thị
448Huyện Cư JútĐường Nguyễn Viết Xuân - Thị trấn Ea T'lingKm 0 +360 m - Đường Nguyễn Văn Cừ600.000----Đất ở đô thị
449Huyện Cư JútĐường Nguyễn Viết Xuân - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Trần Hưng Đạo - Km 0 +360 m420.000----Đất SX-KD đô thị
450Huyện Cư JútĐường Nguyễn Viết Xuân - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Trần Hưng Đạo - Km 0 +360 m560.000----Đất TM-DV đô thị
451Huyện Cư JútĐường Nguyễn Viết Xuân - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Trần Hưng Đạo - Km 0 +360 m700.000----Đất ở đô thị
452Huyện Cư JútĐường Hồ Tùng Mậu - Thị trấn Ea T'ling720.000----Đất SX-KD đô thị
453Huyện Cư JútĐường Hồ Tùng Mậu - Thị trấn Ea T'ling960.000----Đất TM-DV đô thị
454Huyện Cư JútĐường Hồ Tùng Mậu - Thị trấn Ea T'ling1.200.000----Đất ở đô thị
455Huyện Cư JútĐường Phan Đình Giót - Thị trấn Ea T'ling720.000----Đất SX-KD đô thị
456Huyện Cư JútĐường Phan Đình Giót - Thị trấn Ea T'ling960.000----Đất TM-DV đô thị
457Huyện Cư JútĐường Phan Đình Giót - Thị trấn Ea T'ling1.200.000----Đất ở đô thị
458Huyện Cư JútĐường Mai Hắc Đế - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Đường Điện Biên Phủ720.000----Đất SX-KD đô thị
459Huyện Cư JútĐường Mai Hắc Đế - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Đường Điện Biên Phủ960.000----Đất TM-DV đô thị
460Huyện Cư JútĐường Mai Hắc Đế - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Đường Điện Biên Phủ1.200.000----Đất ở đô thị
461Huyện Cư JútĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong - Ngã 3 đường Quang Trung960.000----Đất SX-KD đô thị
462Huyện Cư JútĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong - Ngã 3 đường Quang Trung1.280.000----Đất TM-DV đô thị
463Huyện Cư JútĐường Nguyễn Khuyến - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong - Ngã 3 đường Quang Trung1.600.000----Đất ở đô thị
464Huyện Cư JútĐường Trần Quý Cáp - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Khuyến - Đường Nguyễn Thị Minh khai960.000----Đất SX-KD đô thị
465Huyện Cư JútĐường Trần Quý Cáp - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Khuyến - Đường Nguyễn Thị Minh khai1.280.000----Đất TM-DV đô thị
466Huyện Cư JútĐường Trần Quý Cáp - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Khuyến - Đường Nguyễn Thị Minh khai1.600.000----Đất ở đô thị
467Huyện Cư JútĐường Lý Thường Kiệt - Thị trấn Ea T'lingĐường Lý Thái Tổ - Đường Phan Đăng Lưu480.000----Đất SX-KD đô thị
468Huyện Cư JútĐường Lý Thường Kiệt - Thị trấn Ea T'lingĐường Lý Thái Tổ - Đường Phan Đăng Lưu640.000----Đất TM-DV đô thị
469Huyện Cư JútĐường Lý Thường Kiệt - Thị trấn Ea T'lingĐường Lý Thái Tổ - Đường Phan Đăng Lưu800.000----Đất ở đô thị
470Huyện Cư JútĐường Phan Đăng Lưu - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thường Kiệt - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh480.000----Đất SX-KD đô thị
471Huyện Cư JútĐường Phan Đăng Lưu - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thường Kiệt - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh640.000----Đất TM-DV đô thị
472Huyện Cư JútĐường Phan Đăng Lưu - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thường Kiệt - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh800.000----Đất ở đô thị
473Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tri Phương - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thường Kiệt - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh480.000----Đất SX-KD đô thị
474Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tri Phương - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thường Kiệt - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh640.000----Đất TM-DV đô thị
475Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tri Phương - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thường Kiệt - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh800.000----Đất ở đô thị
476Huyện Cư JútĐường Lý Thái Tổ - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Quang Trung - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh480.000----Đất SX-KD đô thị
477Huyện Cư JútĐường Lý Thái Tổ - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Quang Trung - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh640.000----Đất TM-DV đô thị
478Huyện Cư JútĐường Lý Thái Tổ - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Quang Trung - Ngã 3 đường Phan Chu Trinh800.000----Đất ở đô thị
479Huyện Cư JútĐường Yơn - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Nguyễn Chí Thanh360.000----Đất SX-KD đô thị
480Huyện Cư JútĐường Yơn - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Nguyễn Chí Thanh480.000----Đất TM-DV đô thị
481Huyện Cư JútĐường Yơn - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Nguyễn Chí Thanh600.000----Đất ở đô thị
482Huyện Cư JútĐường Mạc Thị Bưởi (đường liên Tổ dân phố 9) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nơ Trang Lơng (cạnh nhà ông Tuyển) - Giáp đường Phan Chu Trinh540.000----Đất SX-KD đô thị
483Huyện Cư JútĐường Mạc Thị Bưởi (đường liên Tổ dân phố 9) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nơ Trang Lơng (cạnh nhà ông Tuyển) - Giáp đường Phan Chu Trinh720.000----Đất TM-DV đô thị
484Huyện Cư JútĐường Mạc Thị Bưởi (đường liên Tổ dân phố 9) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nơ Trang Lơng (cạnh nhà ông Tuyển) - Giáp đường Phan Chu Trinh900.000----Đất ở đô thị
485Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Lê Hồng Phong - Đường Quang Trung720.000----Đất SX-KD đô thị
486Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Lê Hồng Phong - Đường Quang Trung960.000----Đất TM-DV đô thị
487Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Lê Hồng Phong - Đường Quang Trung1.200.000----Đất ở đô thị
488Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Trần Hưng Đạo - Giáp đường Lê Hồng Phong900.000----Đất SX-KD đô thị
489Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Trần Hưng Đạo - Giáp đường Lê Hồng Phong1.200.000----Đất TM-DV đô thị
490Huyện Cư JútĐường Nguyễn Thị Minh Khai - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Trần Hưng Đạo - Giáp đường Lê Hồng Phong1.500.000----Đất ở đô thị
491Huyện Cư JútĐường Lê Lai (đường vào khu đồng chua) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Quang Trung - Đường đi thôn 4, 5 xã Tâm Thắng420.000----Đất SX-KD đô thị
492Huyện Cư JútĐường Lê Lai (đường vào khu đồng chua) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Quang Trung - Đường đi thôn 4, 5 xã Tâm Thắng560.000----Đất TM-DV đô thị
493Huyện Cư JútĐường Lê Lai (đường vào khu đồng chua) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Quang Trung - Đường đi thôn 4, 5 xã Tâm Thắng700.000----Đất ở đô thị
494Huyện Cư JútĐường Lê Lai (đường vào khu đồng chua) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Quang Trung660.000----Đất SX-KD đô thị
495Huyện Cư JútĐường Lê Lai (đường vào khu đồng chua) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Quang Trung880.000----Đất TM-DV đô thị
496Huyện Cư JútĐường Lê Lai (đường vào khu đồng chua) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Quang Trung1.100.000----Đất ở đô thị
497Huyện Cư JútĐường Y Bí Alêô (Tuyến 2 bon U3) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận) - Đường Nguyễn Văn Linh360.000----Đất SX-KD đô thị
498Huyện Cư JútĐường Y Bí Alêô (Tuyến 2 bon U3) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận) - Đường Nguyễn Văn Linh480.000----Đất TM-DV đô thị
499Huyện Cư JútĐường Y Bí Alêô (Tuyến 2 bon U3) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận) - Đường Nguyễn Văn Linh600.000----Đất ở đô thị
500Huyện Cư JútĐường Y Bí Alêô (Tuyến 2 bon U3) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh (Trường Dân tộc nội trú) - Ngã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận)420.000----Đất SX-KD đô thị
501Huyện Cư JútĐường Y Bí Alêô (Tuyến 2 bon U3) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh (Trường Dân tộc nội trú) - Ngã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận)560.000----Đất TM-DV đô thị
502Huyện Cư JútĐường Y Bí Alêô (Tuyến 2 bon U3) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh (Trường Dân tộc nội trú) - Ngã 4 đường Y Jút (Ngã 3 nhà ông Vận)700.000----Đất ở đô thị
503Huyện Cư JútĐường Y Jút (đường vào Nhà rông Bon U3 Cạnh trụ điện 500Kv) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Nguyễn Văn Linh - Km 0 + 700m (Nhà rông Bon U3)420.000----Đất SX-KD đô thị
504Huyện Cư JútĐường Y Jút (đường vào Nhà rông Bon U3 Cạnh trụ điện 500Kv) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Nguyễn Văn Linh - Km 0 + 700m (Nhà rông Bon U3)560.000----Đất TM-DV đô thị
505Huyện Cư JútĐường Y Jút (đường vào Nhà rông Bon U3 Cạnh trụ điện 500Kv) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 đường Nguyễn Văn Linh - Km 0 + 700m (Nhà rông Bon U3)700.000----Đất ở đô thị
506Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m) - Đường Lê Lai (Giáp ranh xã Tâm Thắng)660.000----Đất SX-KD đô thị
507Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m) - Đường Lê Lai (Giáp ranh xã Tâm Thắng)880.000----Đất TM-DV đô thị
508Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m) - Đường Lê Lai (Giáp ranh xã Tâm Thắng)1.100.000----Đất ở đô thị
509Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành giáp bệnh viện) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m)1.080.000----Đất SX-KD đô thị
510Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành giáp bệnh viện) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m)1.440.000----Đất TM-DV đô thị
511Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành giáp bệnh viện) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Km 0 + 300m)1.800.000----Đất ở đô thị
512Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự) - Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành480.000----Đất SX-KD đô thị
513Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự) - Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành640.000----Đất TM-DV đô thị
514Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự) - Ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành800.000----Đất ở đô thị
515Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu) - Ngã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự)420.000----Đất SX-KD đô thị
516Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu) - Ngã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự)560.000----Đất TM-DV đô thị
517Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu) - Ngã 4 đường Lê Duẩn (nhà ông Sự)700.000----Đất ở đô thị
518Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình) - Ngã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu)480.000----Đất SX-KD đô thị
519Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình) - Ngã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu)640.000----Đất TM-DV đô thị
520Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình) - Ngã 3 đường Lý Thái Tổ (nhà ông Hữu)800.000----Đất ở đô thị
521Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc) - Ngã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình)480.000----Đất SX-KD đô thị
522Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc) - Ngã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình)640.000----Đất TM-DV đô thị
523Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc) - Ngã 4 đường Nguyễn Văn Linh (trước mặt nhà ông Trình)800.000----Đất ở đô thị
524Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc)360.000----Đất SX-KD đô thị
525Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc)480.000----Đất TM-DV đô thị
526Huyện Cư JútĐường Quang Trung - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (đường quanh hồ trúc)600.000----Đất ở đô thị
527Huyện Cư JútĐường Nguyễn Chí Thanh (Cạnh Kiểm lâm) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Lê Duẩn480.000----Đất SX-KD đô thị
528Huyện Cư JútĐường Nguyễn Chí Thanh (Cạnh Kiểm lâm) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Lê Duẩn640.000----Đất TM-DV đô thị
529Huyện Cư JútĐường Nguyễn Chí Thanh (Cạnh Kiểm lâm) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Lê Duẩn800.000----Đất ở đô thị
530Huyện Cư JútĐường Lê Duẩn - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Phan Chu Trinh) - Ngã 4 đường Quang Trung (nhà ông Sự)480.000----Đất SX-KD đô thị
531Huyện Cư JútĐường Lê Duẩn - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Phan Chu Trinh) - Ngã 4 đường Quang Trung (nhà ông Sự)640.000----Đất TM-DV đô thị
532Huyện Cư JútĐường Lê Duẩn - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Phan Chu Trinh) - Ngã 4 đường Quang Trung (nhà ông Sự)800.000----Đất ở đô thị
533Huyện Cư JútĐường Võ Thị Sáu (đường đội 7) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Trần Hưng Đạo) - Km 0 + 500m480.000----Đất SX-KD đô thị
534Huyện Cư JútĐường Võ Thị Sáu (đường đội 7) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Trần Hưng Đạo) - Km 0 + 500m640.000----Đất TM-DV đô thị
535Huyện Cư JútĐường Võ Thị Sáu (đường đội 7) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 3 đường Trần Hưng Đạo) - Km 0 + 500m800.000----Đất ở đô thị
536Huyện Cư JútĐường Nguyễn Đình Chiểu (Cạnh Chùa Huệ Đức) - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong1.320.000----Đất SX-KD đô thị
537Huyện Cư JútĐường Nguyễn Đình Chiểu (Cạnh Chùa Huệ Đức) - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong1.760.000----Đất TM-DV đô thị
538Huyện Cư JútĐường Nguyễn Đình Chiểu (Cạnh Chùa Huệ Đức) - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong2.200.000----Đất ở đô thị
539Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính) - Ngã 3 đường Võ Thị Sáu480.000----Đất SX-KD đô thị
540Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính) - Ngã 3 đường Võ Thị Sáu640.000----Đất TM-DV đô thị
541Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính) - Ngã 3 đường Võ Thị Sáu800.000----Đất ở đô thị
542Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đoàn Thị Điểm - Ngã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính)600.000----Đất SX-KD đô thị
543Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đoàn Thị Điểm - Ngã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính)800.000----Đất TM-DV đô thị
544Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đoàn Thị Điểm - Ngã 4 đường Y Nuê (cạnh nhà ông Chính)1.000.000----Đất ở đô thị
545Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Hùng Vương - Ngã 3 đường Đoàn Thị Điểm1.020.000----Đất SX-KD đô thị
546Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Hùng Vương - Ngã 3 đường Đoàn Thị Điểm1.360.000----Đất TM-DV đô thị
547Huyện Cư JútĐường Bà Triệu (đường vào TDP 4) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Hùng Vương - Ngã 3 đường Đoàn Thị Điểm1.700.000----Đất ở đô thị
548Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingHẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling) - Ngã 3 đường Quang Trung600.000----Đất SX-KD đô thị
549Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingHẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling) - Ngã 3 đường Quang Trung800.000----Đất TM-DV đô thị
550Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingHẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling) - Ngã 3 đường Quang Trung1.000.000----Đất ở đô thị
551Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Thị Định - Hẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling)840.000----Đất SX-KD đô thị
552Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Thị Định - Hẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling)1.120.000----Đất TM-DV đô thị
553Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Thị Định - Hẻm 214 Nguyễn Văn Linh (bên cạnh Trường Mẫu giáo EaT'ling)1.400.000----Đất ở đô thị
554Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Thị Định1.080.000----Đất SX-KD đô thị
555Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Thị Định1.440.000----Đất TM-DV đô thị
556Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Lơng (Tuyến 2 Bon U1) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Thị Định1.800.000----Đất ở đô thị
557Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Gưr (Tuyến 2 bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Y Ngông - Ngã 3 đường Lê Lợi600.000----Đất SX-KD đô thị
558Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Gưr (Tuyến 2 bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Y Ngông - Ngã 3 đường Lê Lợi800.000----Đất TM-DV đô thị
559Huyện Cư JútĐường Nơ Trang Gưr (Tuyến 2 bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Y Ngông - Ngã 3 đường Lê Lợi1.000.000----Đất ở đô thị
560Huyện Cư JútĐường Y Ngông (Tuyến 2 Bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 giáp đường Lê Quý Đôn - Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr840.000----Đất SX-KD đô thị
561Huyện Cư JútĐường Y Ngông (Tuyến 2 Bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 giáp đường Lê Quý Đôn - Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr1.120.000----Đất TM-DV đô thị
562Huyện Cư JútĐường Y Ngông (Tuyến 2 Bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 giáp đường Lê Quý Đôn - Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr1.400.000----Đất ở đô thị
563Huyện Cư JútĐường Lê Quý Đôn (Tuyến 2 Bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Đình Chiểu (Chùa Huệ Đức) - Ngã 4 giáp đường Y Ngông1.320.000----Đất SX-KD đô thị
564Huyện Cư JútĐường Lê Quý Đôn (Tuyến 2 Bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Đình Chiểu (Chùa Huệ Đức) - Ngã 4 giáp đường Y Ngông1.760.000----Đất TM-DV đô thị
565Huyện Cư JútĐường Lê Quý Đôn (Tuyến 2 Bon U2) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Đình Chiểu (Chùa Huệ Đức) - Ngã 4 giáp đường Y Ngông2.200.000----Đất ở đô thị
566Huyện Cư JútĐường Nguyễn Công Trứ (nhà máy điều) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nhà máy điều (Cổng phụ)600.000----Đất SX-KD đô thị
567Huyện Cư JútĐường Nguyễn Công Trứ (nhà máy điều) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nhà máy điều (Cổng phụ)800.000----Đất TM-DV đô thị
568Huyện Cư JútĐường Nguyễn Công Trứ (nhà máy điều) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nhà máy điều (Cổng phụ)1.000.000----Đất ở đô thị
569Huyện Cư JútĐường Kim Đồng (nhà máy điều) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nhà máy điều (Cổng chính)480.000----Đất SX-KD đô thị
570Huyện Cư JútĐường Kim Đồng (nhà máy điều) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nhà máy điều (Cổng chính)640.000----Đất TM-DV đô thị
571Huyện Cư JútĐường Kim Đồng (nhà máy điều) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nhà máy điều (Cổng chính)800.000----Đất ở đô thị
572Huyện Cư JútĐường Điện Biên Phủ (đường vào Sao ngàn phương) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong - Giáp cầu300.000----Đất SX-KD đô thị
573Huyện Cư JútĐường Điện Biên Phủ (đường vào Sao ngàn phương) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong - Giáp cầu400.000----Đất TM-DV đô thị
574Huyện Cư JútĐường Điện Biên Phủ (đường vào Sao ngàn phương) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong - Giáp cầu500.000----Đất ở đô thị
575Huyện Cư JútĐường Lê Hồng Phong (đường vành đai) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 nhà ông Sắc - Ngã 3 đường Trần Hưng Đạo720.000----Đất SX-KD đô thị
576Huyện Cư JútĐường Lê Hồng Phong (đường vành đai) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 nhà ông Sắc - Ngã 3 đường Trần Hưng Đạo960.000----Đất TM-DV đô thị
577Huyện Cư JútĐường Lê Hồng Phong (đường vành đai) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 nhà ông Sắc - Ngã 3 đường Trần Hưng Đạo1.200.000----Đất ở đô thị
578Huyện Cư JútĐường Lê Hồng Phong (đường vành đai) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc) - Ngã 3 nhà ông Sắc1.080.000----Đất SX-KD đô thị
579Huyện Cư JútĐường Lê Hồng Phong (đường vành đai) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc) - Ngã 3 nhà ông Sắc1.440.000----Đất TM-DV đô thị
580Huyện Cư JútĐường Lê Hồng Phong (đường vành đai) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc) - Ngã 3 nhà ông Sắc1.800.000----Đất ở đô thị
581Huyện Cư JútĐường Lê Lợi - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nơ Trang Gưr - Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc)900.000----Đất SX-KD đô thị
582Huyện Cư JútĐường Lê Lợi - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nơ Trang Gưr - Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
583Huyện Cư JútĐường Lê Lợi - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nơ Trang Gưr - Ngã 3 đường Nguyễn Khuyến (Hoa viên Hồ Trúc)1.500.000----Đất ở đô thị
584Huyện Cư JútĐường Lê Lợi - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr900.000----Đất SX-KD đô thị
585Huyện Cư JútĐường Lê Lợi - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr1.200.000----Đất TM-DV đô thị
586Huyện Cư JútĐường Lê Lợi - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 3 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 3 đường Nơ Trang Gưr1.500.000----Đất ở đô thị
587Huyện Cư JútĐường Ngô Quyền (vào Trung tâm Chính trị) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong1.500.000----Đất SX-KD đô thị
588Huyện Cư JútĐường Ngô Quyền (vào Trung tâm Chính trị) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong2.000.000----Đất TM-DV đô thị
589Huyện Cư JútĐường Ngô Quyền (vào Trung tâm Chính trị) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong2.500.000----Đất ở đô thị
590Huyện Cư JútĐường Ngô Quyền (vào Trung tâm Chính trị) - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 5 Nguyễn Tất Thành - Ngã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn1.620.000----Đất SX-KD đô thị
591Huyện Cư JútĐường Ngô Quyền (vào Trung tâm Chính trị) - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 5 Nguyễn Tất Thành - Ngã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn2.160.000----Đất TM-DV đô thị
592Huyện Cư JútĐường Ngô Quyền (vào Trung tâm Chính trị) - Thị trấn Ea T'lingKm0 ngã 5 Nguyễn Tất Thành - Ngã 4 đường Y Ngông - đường Lê Quý Đôn2.700.000----Đất ở đô thị
593Huyện Cư JútĐường Trương Công Định (đường vào khu tập thể huyện) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Hai Bà Trưng - Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7)600.000----Đất SX-KD đô thị
594Huyện Cư JútĐường Trương Công Định (đường vào khu tập thể huyện) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Hai Bà Trưng - Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7)800.000----Đất TM-DV đô thị
595Huyện Cư JútĐường Trương Công Định (đường vào khu tập thể huyện) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Hai Bà Trưng - Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7)1.000.000----Đất ở đô thị
596Huyện Cư JútĐường Trương Công Định (đường nhà ông Khoa) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng - Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7)840.000----Đất SX-KD đô thị
597Huyện Cư JútĐường Trương Công Định (đường nhà ông Khoa) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng - Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7)1.120.000----Đất TM-DV đô thị
598Huyện Cư JútĐường Trương Công Định (đường nhà ông Khoa) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng - Ngã 3 đường Lý Tự Trọng (đường vào TDP 7)1.400.000----Đất ở đô thị
599Huyện Cư JútĐường Nguyễn Trãi (Đường phía sau chợ huyện bệnh viện cũ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) - Ngã 3 đường Quang Trung900.000----Đất SX-KD đô thị
600Huyện Cư JútĐường Nguyễn Trãi (Đường phía sau chợ huyện bệnh viện cũ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) - Ngã 3 đường Quang Trung1.200.000----Đất TM-DV đô thị
601Huyện Cư JútĐường Nguyễn Trãi (Đường phía sau chợ huyện bệnh viện cũ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) - Ngã 3 đường Quang Trung1.500.000----Đất ở đô thị
602Huyện Cư JútĐường Nguyễn Trãi (Đường phía sau chợ huyện bệnh viện cũ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng - Ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng)1.440.000----Đất SX-KD đô thị
603Huyện Cư JútĐường Nguyễn Trãi (Đường phía sau chợ huyện bệnh viện cũ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng - Ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng)1.920.000----Đất TM-DV đô thị
604Huyện Cư JútĐường Nguyễn Trãi (Đường phía sau chợ huyện bệnh viện cũ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng - Ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng)2.400.000----Đất ở đô thị
605Huyện Cư JútĐường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ14 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Hết khu phố chợ)1.680.000----Đất SX-KD đô thị
606Huyện Cư JútĐường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ14 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Hết khu phố chợ)2.240.000----Đất TM-DV đô thị
607Huyện Cư JútĐường Huỳnh Thúc Kháng (đường vào Siêu thị Tất Thắng) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ14 (Ngã 3 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (Hết khu phố chợ)2.800.000----Đất ở đô thị
608Huyện Cư JútĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (nhà ông Chế) - Cống ngã 5 đường Lý Tự Trọng (nhà ông Tòng)420.000----Đất SX-KD đô thị
609Huyện Cư JútĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (nhà ông Chế) - Cống ngã 5 đường Lý Tự Trọng (nhà ông Tòng)560.000----Đất TM-DV đô thị
610Huyện Cư JútĐường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (nhà ông Chế) - Cống ngã 5 đường Lý Tự Trọng (nhà ông Tòng)700.000----Đất ở đô thị
611Huyện Cư JútĐường Đinh Thiên Hoàng - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng (dốc đá) - Ngã 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhà ông Chế)390.000----Đất SX-KD đô thị
612Huyện Cư JútĐường Đinh Thiên Hoàng - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng (dốc đá) - Ngã 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhà ông Chế)520.000----Đất TM-DV đô thị
613Huyện Cư JútĐường Đinh Thiên Hoàng - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Phạm Văn Đồng (dốc đá) - Ngã 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (nhà ông Chế)650.000----Đất ở đô thị
614Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá) - Ngã 5 đường Lý Tự Trọng (Ngã 5 nhà ông Tòng)540.000----Đất SX-KD đô thị
615Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá) - Ngã 5 đường Lý Tự Trọng (Ngã 5 nhà ông Tòng)720.000----Đất TM-DV đô thị
616Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá) - Ngã 5 đường Lý Tự Trọng (Ngã 5 nhà ông Tòng)900.000----Đất ở đô thị
617Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ) - Ngã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá)840.000----Đất SX-KD đô thị
618Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ) - Ngã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá)1.120.000----Đất TM-DV đô thị
619Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ) - Ngã 3 đường Đinh Thiên Hoàng (dốc đá)1.400.000----Đất ở đô thị
620Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (Ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ)1.680.000----Đất SX-KD đô thị
621Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (Ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ)2.240.000----Đất TM-DV đô thị
622Huyện Cư JútĐường Phạm Văn Đồng (Khu phố chợ) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (Ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Nguyễn Trãi (hết khu phố chợ, ngã 3 đường sau chợ)2.800.000----Đất ở đô thị
623Huyện Cư JútĐường Phan Chu Trinh (đường Tấn Hải) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Cổng Trường THPT Phan Chu Trinh900.000----Đất SX-KD đô thị
624Huyện Cư JútĐường Phan Chu Trinh (đường Tấn Hải) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Cổng Trường THPT Phan Chu Trinh1.200.000----Đất TM-DV đô thị
625Huyện Cư JútĐường Phan Chu Trinh (đường Tấn Hải) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Cổng Trường THPT Phan Chu Trinh1.500.000----Đất ở đô thị
626Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingHẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 4 đường Phan Chu Trinh900.000----Đất SX-KD đô thị
627Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingHẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 4 đường Phan Chu Trinh1.200.000----Đất TM-DV đô thị
628Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingHẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh - Ngã 4 đường Phan Chu Trinh1.500.000----Đất ở đô thị
629Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Lợi - Hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh1.260.000----Đất SX-KD đô thị
630Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Lợi - Hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh1.680.000----Đất TM-DV đô thị
631Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Lợi - Hẻm 219 đường Nguyễn Văn Linh2.100.000----Đất ở đô thị
632Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Lê Lợi1.560.000----Đất SX-KD đô thị
633Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Lê Lợi2.080.000----Đất TM-DV đô thị
634Huyện Cư JútĐường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 4 Nguyễn Tất Thành) - Ngã 3 đường Lê Lợi2.600.000----Đất ở đô thị
635Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingHết cống ngã 5 đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Tòng) - Ngã 3 đường Trường Chinh (đường sinh thái)240.000----Đất SX-KD đô thị
636Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingHết cống ngã 5 đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Tòng) - Ngã 3 đường Trường Chinh (đường sinh thái)320.000----Đất TM-DV đô thị
637Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingHết cống ngã 5 đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Tòng) - Ngã 3 đường Trường Chinh (đường sinh thái)400.000----Đất ở đô thị
638Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingHết nhà thờ từ đường họ Phạm - Hết cống ngã 5 đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Tòng)330.000----Đất SX-KD đô thị
639Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingHết nhà thờ từ đường họ Phạm - Hết cống ngã 5 đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Tòng)440.000----Đất TM-DV đô thị
640Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingHết nhà thờ từ đường họ Phạm - Hết cống ngã 5 đường Phạm Văn Đồng (nhà ông Tòng)550.000----Đất ở đô thị
641Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingKm 0 +130m - Hết nhà thờ từ đường họ Phạm600.000----Đất SX-KD đô thị
642Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingKm 0 +130m - Hết nhà thờ từ đường họ Phạm800.000----Đất TM-DV đô thị
643Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingKm 0 +130m - Hết nhà thờ từ đường họ Phạm1.000.000----Đất ở đô thị
644Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) - Km 0 +130m900.000----Đất SX-KD đô thị
645Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) - Km 0 +130m1.200.000----Đất TM-DV đô thị
646Huyện Cư JútĐường Lý Tự Trọng - Thị trấn Ea T'lingKm 0 Quốc lộ 14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) - Km 0 +130m1.500.000----Đất ở đô thị
647Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế) - Ngã 3 đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ)330.000----Đất SX-KD đô thị
648Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế) - Ngã 3 đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ)440.000----Đất TM-DV đô thị
649Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế) - Ngã 3 đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ)550.000----Đất ở đô thị
650Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingĐường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng) - Đường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế)420.000----Đất SX-KD đô thị
651Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingĐường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng) - Đường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế)560.000----Đất TM-DV đô thị
652Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingĐường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng) - Đường Nguyễn Hữu Thọ (Ngã 3 nhà ông Xế)700.000----Đất ở đô thị
653Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đầu đường Hai Bà Trưng - Đường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng)540.000----Đất SX-KD đô thị
654Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đầu đường Hai Bà Trưng - Đường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng)720.000----Đất TM-DV đô thị
655Huyện Cư JútĐường Hai Bà Trưng (vào TDP 6) - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đầu đường Hai Bà Trưng - Đường Trương Công Định (Ngã 3 khu tập thể huyện, cổng nhà ông Hưng)900.000----Đất ở đô thị
656Huyện Cư JútĐường Trường Trinh (đường sinh thái) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Du - Giáp ranh xã Tâm Thắng270.000----Đất SX-KD đô thị
657Huyện Cư JútĐường Trường Trinh (đường sinh thái) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Du - Giáp ranh xã Tâm Thắng360.000----Đất TM-DV đô thị
658Huyện Cư JútĐường Trường Trinh (đường sinh thái) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Nguyễn Du - Giáp ranh xã Tâm Thắng450.000----Đất ở đô thị
659Huyện Cư JútĐường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Trường Chinh - Cổng thác Trinh Nữ300.000----Đất SX-KD đô thị
660Huyện Cư JútĐường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Trường Chinh - Cổng thác Trinh Nữ400.000----Đất TM-DV đô thị
661Huyện Cư JútĐường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Trường Chinh - Cổng thác Trinh Nữ500.000----Đất ở đô thị
662Huyện Cư JútĐường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 4 đường Hùng Vương) - Ngã 3 đường Trường Chinh600.000----Đất SX-KD đô thị
663Huyện Cư JútĐường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 4 đường Hùng Vương) - Ngã 3 đường Trường Chinh800.000----Đất TM-DV đô thị
664Huyện Cư JútĐường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) - Thị trấn Ea T'lingKm 0 (ngã 4 đường Hùng Vương) - Ngã 3 đường Trường Chinh1.000.000----Đất ở đô thị
665Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNhà máy nước sạch - Hết ranh giới Thị trấn giáp huyện Krông Nô360.000----Đất SX-KD đô thị
666Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNhà máy nước sạch - Hết ranh giới Thị trấn giáp huyện Krông Nô480.000----Đất TM-DV đô thị
667Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNhà máy nước sạch - Hết ranh giới Thị trấn giáp huyện Krông Nô600.000----Đất ở đô thị
668Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ) - Nhà máy nước sạch540.000----Đất SX-KD đô thị
669Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ) - Nhà máy nước sạch720.000----Đất TM-DV đô thị
670Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ) - Nhà máy nước sạch900.000----Đất ở đô thị
671Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hóa TDP 4) - Ngã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ)900.000----Đất SX-KD đô thị
672Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hóa TDP 4) - Ngã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ)1.200.000----Đất TM-DV đô thị
673Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hóa TDP 4) - Ngã 4 đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ)1.500.000----Đất ở đô thị
674Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hoá TDP 4)1.620.000----Đất SX-KD đô thị
675Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hoá TDP 4)2.160.000----Đất TM-DV đô thị
676Huyện Cư JútĐường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đường Trần Hưng Đạo - Ngã 3 đường Bà Triệu (Cổng thôn Văn hoá TDP 4)2.700.000----Đất ở đô thị
677Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong (đường vào Sao ngàn phương) - Hết ranh giới Thị trấn Ea Tling giáp xã Trúc Sơn1.200.000----Đất SX-KD đô thị
678Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong (đường vào Sao ngàn phương) - Hết ranh giới Thị trấn Ea Tling giáp xã Trúc Sơn1.600.000----Đất TM-DV đô thị
679Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingNgã 3 đường Lê Hồng Phong (đường vào Sao ngàn phương) - Hết ranh giới Thị trấn Ea Tling giáp xã Trúc Sơn2.000.000----Đất ở đô thị
680Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Công Trứ (Cổng phụ vào Nhà máy điều) - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong (đường vào Sao ngàn phương)1.800.000----Đất SX-KD đô thị
681Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Công Trứ (Cổng phụ vào Nhà máy điều) - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong (đường vào Sao ngàn phương)2.400.000----Đất TM-DV đô thị
682Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingĐường Nguyễn Công Trứ (Cổng phụ vào Nhà máy điều) - Ngã 3 đường Lê Hồng Phong (đường vào Sao ngàn phương)3.000.000----Đất ở đô thị
683Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingCống nhà ông Trị (Km0 + 110m) - Đường Nguyễn Công Trứ (Cổng phụ vào Nhà máy điều)2.400.000----Đất SX-KD đô thị
684Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingCống nhà ông Trị (Km0 + 110m) - Đường Nguyễn Công Trứ (Cổng phụ vào Nhà máy điều)3.200.000----Đất TM-DV đô thị
685Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingCống nhà ông Trị (Km0 + 110m) - Đường Nguyễn Công Trứ (Cổng phụ vào Nhà máy điều)4.000.000----Đất ở đô thị
686Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đường Ngô Quyền - Cống nhà ông Trị (Km0 + 110m)3.300.000----Đất SX-KD đô thị
687Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đường Ngô Quyền - Cống nhà ông Trị (Km0 + 110m)4.400.000----Đất TM-DV đô thị
688Huyện Cư JútĐường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Ea T'lingNgã 5 đường Ngô Quyền - Cống nhà ông Trị (Km0 + 110m)5.500.000----Đất ở đô thị
689Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingHết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi - Giáp ranh xã Tâm Thắng2.700.000----Đất SX-KD đô thị
690Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingHết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi - Giáp ranh xã Tâm Thắng3.600.000----Đất TM-DV đô thị
691Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingHết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi - Giáp ranh xã Tâm Thắng4.500.000----Đất ở đô thị
692Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingHết cửa hàng xe máy Lai Hương - Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi3.600.000----Đất SX-KD đô thị
693Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingHết cửa hàng xe máy Lai Hương - Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi4.800.000----Đất TM-DV đô thị
694Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingHết cửa hàng xe máy Lai Hương - Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi6.000.000----Đất ở đô thị
695Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingCửa hàng xe máy Bảo Long - Hết cửa hàng xe máy Lai Hương4.020.000----Đất SX-KD đô thị
696Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingCửa hàng xe máy Bảo Long - Hết cửa hàng xe máy Lai Hương5.360.000----Đất TM-DV đô thị
697Huyện Cư JútĐường Nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Lắk) - Thị trấn Ea T'lingCửa hàng xe máy Bảo Long - Hết cửa hàng xe máy Lai Hương6.700.000----Đất ở đô thị
698Huyện Cư JútĐường nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Nông) - Thị trấn Ea T'lingCửa hàng xe máy Bảo Long - Ngã 5 đường Ngô Quyền4.080.000----Đất SX-KD đô thị
699Huyện Cư JútĐường nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Nông) - Thị trấn Ea T'lingCửa hàng xe máy Bảo Long - Ngã 5 đường Ngô Quyền5.440.000----Đất TM-DV đô thị
700Huyện Cư JútĐường nguyễn Tất Thành (về phía Đắk Nông) - Thị trấn Ea T'lingCửa hàng xe máy Bảo Long - Ngã 5 đường Ngô Quyền6.800.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap