Bảng giá đất huyện Cờ Đỏ – TP. Cần Thơ

0 10.837

Bảng giá đất huyện Cờ Đỏ – Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) do thành phố Cần Thơ ban hành (được sửa đổi bởi Quyết định 15/2021/QĐ-UBND).


1. Căn cứ pháp lý

– Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) do thành phố Cần Thơ ban hành;

– Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) do thành phố Cần Thơ ban hành.


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc và phương pháp định giá đất

Theo khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi:

+ Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức;

+ Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Cờ Đỏ – TP. Cần Thơ

3. Bảng giá đất huyện Cờ Đỏ – Thành phố Cần Thơ mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp

– Vị trí 1:Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất;

– Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện ít thuận lợi hơn.

3.1.2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp

a) Đất ở:

– Đất ở tại đô thị:

Mỗi tuyến đường phố đô thị được chia thành nhiều đoạn có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng khác nhau. Tùy theo mức sinh lợi và kết cấu hạ tầng từng đoạn đường của tuyến đường đó để xác định giá đất từ thấp đến cao.

Mỗi tuyến đường chia ra làm 4 vị trí:

+ Vị trí 1:Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường phố (mặt tiền), giá đất bằng 100% giá đất đoạn đường đó.

+ Vị trí 2:Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố được xác định trong bảng giá đất, có điều kiện sinh hoạt thuận lợi, giá đất được quy định cụ thể trong bảng giá đất.

+ Vị trí 3: Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện giao thông kém hơn Vị trí 2 nhưng lưu thông ra được trục đường đã có giá (Vị trí 1). Giá đất bằng 20% giá đất Vị trí 1 của cùng đoạn đường đó.

+ Vị trí 4: Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của hẻm Vị trí 2 và hẻm Vị trí 3. Giá đất bằng 15% giá đất Vị trí 1 của cùng đoạn đường đó.

– Đất ở tại nông thôn: Được xác định là đất tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, trong các khu dân cư, khu tái định cư, khu thương mại trên địa bàn các xã.

– Đất ở tiếp giáp các trục giao thông được xác định cụ thể cho từng tuyến đường, quốc lộ, đường tỉnh, đường đến trung tâm các xã.

– Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không xác định được Vị trí 1, 2, 3, 4, không thuộc các khu dân cư và không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông được quy định trong bảng giá đất, sau thâm hậu 50m từ chân taluy đường (đối với các tuyến đường không có taluy thì tính từ lề đường qua mỗi bên 1,5m) hoặc sau thâm hậu tính từ mốc lộ giới theo quy định xác định thâm hậu.

b) Đất thương mại, dịch vụ và Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:

Được xác định bằng bảng giá đất cụ thể; nguyên tắc xác định vị trí, khu vực theo nguyên tắc xác định như trường hợp đối với đất ở được quy định trong bảng quy định này.

3.2. Bảng giá đất huyện Cờ Đỏ – Thành phố Cần Thơ mới nhất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh Đứng (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.450.000----Đất ở đô thị
2Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh số 1 (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.900.000----Đất ở đô thị
3Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏKinh số 1 - Giáp ranh Thới Xuân900.000----Đất ở đô thị
4Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học thị trấn Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) - Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông2.750.000----Đất ở đô thị
5Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Cầu Cờ Đỏ3.300.000----Đất ở đô thị
6Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Cầu Cờ Đỏ - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)3.850.000----Đất ở đô thị
7Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ- Hà Huy Giáp - Cầu Đường Tắt (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)3.300.000----Đất ở đô thị
8Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác lô nền tiếp giáp trục đường Lê Đức Thọ và Hà Huy Giáp -3.850.000----Đất ở đô thị
9Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục chính (chiều rộng 25m) (Đường số 4) -3.300.000----Đất ở đô thị
10Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục phụ (chiều rộng 15m) (Đường số 12 và 13) -2.750.000----Đất ở đô thị
11Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác trục còn lại -2.200.000----Đất ở đô thị
12Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Khmer, thị trấn Cờ Đỏtoàn khu -550.000----Đất ở đô thị
13Huyện Cờ ĐỏKhu hành chính huyện Cờ Đỏ (trừ phần tiếp giáp đường Hà Huy Giáp)Toàn khu -2.200.000----Đất ở đô thị
14Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 01, Đường số 03, Đường số 04 -1.900.000----Đất ở đô thị
15Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 07, Đường số 02 -1.800.000----Đất ở đô thị
16Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 05, Đường số 06 -1.550.000----Đất ở đô thị
17Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái)1.100.000----Đất ở đô thị
18Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải)1.650.000----Đất ở đô thị
19Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Cầu Kinh Ngang - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp3.850.000----Đất ở đô thị
20Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Năm Châu - Cầu Kinh Bốn Tổng (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)2.200.000----Đất ở đô thị
21Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Kinh Bốn Tổng - Hà Huy Giáp (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)2.750.000----Đất ở đô thị
22Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 1 (Thị trấn Cờ Đỏ) -400.000----Đất ở đô thị
23Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh Đứng (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.960.000----Đất TM-DV đô thị
24Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh số 1 (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.520.000----Đất TM-DV đô thị
25Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏKinh số 1 - Giáp ranh Thới Xuân720.000----Đất TM-DV đô thị
26Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học thị trấn Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) - Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông2.200.000----Đất TM-DV đô thị
27Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Cầu Cờ Đỏ2.640.000----Đất TM-DV đô thị
28Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Cầu Cờ Đỏ - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)3.080.000----Đất TM-DV đô thị
29Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp - Cầu Đường Tắt (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.640.000----Đất TM-DV đô thị
30Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác lô nền tiếp giáp trục đường Lê Đức Thọ và Hà Huy Giáp -3.080.000----Đất TM-DV đô thị
31Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục chính (chiều rộng 25m) (Đường số 4) -2.640.000----Đất TM-DV đô thị
32Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục phụ (chiều rộng 15m) (Đường số 12 và 13) -2.200.000----Đất TM-DV đô thị
33Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác trục còn lại -1.760.000----Đất TM-DV đô thị
34Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Khmer, thị trấn Cờ Đỏtoàn khu -440.000----Đất TM-DV đô thị
35Huyện Cờ ĐỏKhu hành chính huyện Cờ Đỏ (trừ phần tiếp giáp đường Hà Huy Giáp)Toàn khu -1.760.000----Đất TM-DV đô thị
36Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 01, Đường số 03, Đường số 04 -1.520.000----Đất TM-DV đô thị
37Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 07, Đường số 02 -1.440.000----Đất TM-DV đô thị
38Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 05, Đường số 06 -1.240.000----Đất TM-DV đô thị
39Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái)880.000----Đất TM-DV đô thị
40Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải)1.320.000----Đất TM-DV đô thị
41Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Cầu Kinh Ngang - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp3.080.000----Đất TM-DV đô thị
42Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Năm Châu - Cầu Kinh Bốn Tổng (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)1.760.000----Đất TM-DV đô thị
43Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Kinh Bốn Tổng - Hà Huy Giáp (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)2.200.000----Đất TM-DV đô thị
44Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 1 (Thị trấn Cờ Đỏ) -320.000----Đất TM-DV đô thị
45Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh Đứng (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.715.000----Đất SX-KD đô thị
46Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh số 1 (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.330.000----Đất SX-KD đô thị
47Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏKinh số 1 - Giáp ranh Thới Xuân630.000----Đất SX-KD đô thị
48Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học thị trấn Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) - Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông1.925.000----Đất SX-KD đô thị
49Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Cầu Cờ Đỏ2.310.000----Đất SX-KD đô thị
50Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Cầu Cờ Đỏ - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.695.000----Đất SX-KD đô thị
51Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp - Cầu Đường Tắt (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.310.000----Đất SX-KD đô thị
52Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác lô nền tiếp giáp trục đường Lê Đức Thọ và Hà Huy Giáp -2.695.000----Đất SX-KD đô thị
53Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục chính (chiều rộng 25m) (Đường số 4) -2.310.000----Đất SX-KD đô thị
54Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục phụ (chiều rộng 15m) (Đường số 12 và 13) -1.925.000----Đất SX-KD đô thị
55Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác trục còn lại -1.540.000----Đất SX-KD đô thị
56Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Khmer, thị trấn Cờ Đỏtoàn khu -385.000----Đất SX-KD đô thị
57Huyện Cờ ĐỏKhu hành chính huyện Cờ Đỏ (trừ phần tiếp giáp đường Hà Huy Giáp)Toàn khu -1.540.000----Đất SX-KD đô thị
58Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 01, Đường số 03, Đường số 04 -1.330.000----Đất SX-KD đô thị
59Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 07, Đường số 02 -1.260.000----Đất SX-KD đô thị
60Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 05, Đường số 06 -1.085.000----Đất SX-KD đô thị
61Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái)770.000----Đất SX-KD đô thị
62Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải)1.155.000----Đất SX-KD đô thị
63Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Cầu Kinh Ngang - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp2.695.000----Đất SX-KD đô thị
64Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Năm Châu - Cầu Kinh Bốn Tổng (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)1.540.000----Đất SX-KD đô thị
65Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Kinh Bốn Tổng - Hà Huy Giáp (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)1.925.000----Đất SX-KD đô thị
66Huyện Cờ ĐỏĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái địnhKhu vực 1 -280.000----Đất SX-KD đô thị
67Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Đường tỉnh 919 - Kinh Số 1900.000----Đất ở nông thôn
68Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 1 - Kinh Số 4660.000----Đất ở nông thôn
69Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 4 - Kinh ranh450.000----Đất ở nông thôn
70Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngĐường tỉnh 922 - Cầu kinh Ấp 3900.000----Đất ở nông thôn
71Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngCầu kinh Ấp 3 - Kinh 200 (Giáp ranh phường Long Hưng, Quận Ô Môn)1.100.000----Đất ở nông thôn
72Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới XuânĐường tỉnh 919 - cầu Kinh Lồng Ống (Hai bên)1.100.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lồng Ống - cầu Kinh Lò Thiêu (Hai bên)660.000----Đất ở nông thôn
74Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lò Thiêu - cầu Số 4 (Sông Xáng Thốt Nốt) (bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
75Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến Trung tâm xã Trung ThạnhCầu Bắc Đuông (Trừ Khu dân cư Bắc Đuông, xã Trung Thạnh) - Giáp ranh Cụm DCVL xã Trung Thạnh900.000----Đất ở nông thôn
76Huyện Cờ ĐỏĐường Sĩ CuôngĐoạn qua huyện Cờ Đỏ -550.000----Đất ở nông thôn
77Huyện Cờ ĐỏĐường số 12 vào Trường Mầm non Trung Hưng 1Cụm dân cư vượt lũ xã Trung Hưng - rạch Ngã Tư900.000----Đất ở nông thôn
78Huyện Cờ ĐỏĐường số 14 vào Trường Tiểu học Trung An 1Đường tỉnh 921 - Trường Tiểu học Trung An 11.650.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh xã Thới Xuân - xã Thới Đông - Giáp ranh khu DCVL xã Thới Đông660.000----Đất ở nông thôn
80Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh khu DCVL xã Thới Đông (Trừ cụm CDVL) - Kênh Ranh1.000.000----Đất ở nông thôn
81Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thới Xuân) - Giáp ranh xã Thới Đông660.000----Đất ở nông thôn
82Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Ranh huyện Vĩnh Thạnh (Cầu Sáu Bọng)1.650.000----Đất ở nông thôn
83Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Cầu Đường Tắt - Giáp ranh huyện Thới Lai1.650.000----Đất ở nông thôn
84Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Ranh xã Trung Hưng - Cầu Huyện Chơn660.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Huyện Chơn - cầu Hội Đồng Khương (trừ Cụm dân cư vượt lũ)850.000----Đất ở nông thôn
86Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Hội đồng Khương - Cầu Năm Châu (Giáp ranh Thị trấn Cờ Đỏ)660.000----Đất ở nông thôn
87Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cầu Vạn Lịch - Cầu Trà Ếch1.650.000----Đất ở nông thôn
88Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Khu vực chợ Trung An giới hạn từ Cầu Trà Ếch - Cống Chùa thâm hậu đến hết mương cũ (130m)1.900.000----Đất ở nông thôn
89Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cống Chùa - Rạch Xẻo Xây Lớn1.100.000----Đất ở nông thôn
90Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Xẻo Xây lớn - Cầu Cái He1.350.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Cái He - Cầu Ngã Tư (chợ xã) (Trừ cụm CDVL)1.650.000----Đất ở nông thôn
92Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Ngã Tư - Ranh xã Thạnh Phú660.000----Đất ở nông thôn
93Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Xuân Thắng - Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
94Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Xuân Thắng - Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên phải)770.000----Đất ở nông thôn
95Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) - Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên trái)660.000----Đất ở nông thôn
96Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) - Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên phải)1.000.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh trường THCS Đông Hiệp - Ranh xã Đông Thắng (Bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
98Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh trường THCS Đông Hiệp - Ranh xã Đông Thắng (Bên phải)770.000----Đất ở nông thôn
99Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Đông Thắng - Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên trái)660.000----Đất ở nông thôn
100Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Đông Thắng - Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên phải)1.100.000----Đất ở nông thôn
101Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh Đứng (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.450.000----Đất ở đô thị
102Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh số 1 (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.900.000----Đất ở đô thị
103Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏKinh số 1 - Giáp ranh Thới Xuân900.000----Đất ở đô thị
104Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học thị trấn Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) - Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông2.750.000----Đất ở đô thị
105Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Cầu Cờ Đỏ3.300.000----Đất ở đô thị
106Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Cầu Cờ Đỏ - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)3.850.000----Đất ở đô thị
107Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ- Hà Huy Giáp - Cầu Đường Tắt (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)3.300.000----Đất ở đô thị
108Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác lô nền tiếp giáp trục đường Lê Đức Thọ và Hà Huy Giáp -3.850.000----Đất ở đô thị
109Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục chính (chiều rộng 25m) (Đường số 4) -3.300.000----Đất ở đô thị
110Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục phụ (chiều rộng 15m) (Đường số 12 và 13) -2.750.000----Đất ở đô thị
111Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác trục còn lại -2.200.000----Đất ở đô thị
112Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Khmer, thị trấn Cờ Đỏtoàn khu -550.000----Đất ở đô thị
113Huyện Cờ ĐỏKhu hành chính huyện Cờ Đỏ (trừ phần tiếp giáp đường Hà Huy Giáp)Toàn khu -2.200.000----Đất ở đô thị
114Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 01, Đường số 03, Đường số 04 -1.900.000----Đất ở đô thị
115Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 07, Đường số 02 -1.800.000----Đất ở đô thị
116Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 05, Đường số 06 -1.550.000----Đất ở đô thị
117Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái)1.100.000----Đất ở đô thị
118Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải)1.650.000----Đất ở đô thị
119Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Cầu Kinh Ngang - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp3.850.000----Đất ở đô thị
120Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Năm Châu - Cầu Kinh Bốn Tổng (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)2.200.000----Đất ở đô thị
121Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Kinh Bốn Tổng - Hà Huy Giáp (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)2.750.000----Đất ở đô thị
122Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 1 (Thị trấn Cờ Đỏ) -400.000----Đất ở đô thị
123Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh Đứng (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.960.000----Đất TM-DV đô thị
124Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh số 1 (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.520.000----Đất TM-DV đô thị
125Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏKinh số 1 - Giáp ranh Thới Xuân720.000----Đất TM-DV đô thị
126Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học thị trấn Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) - Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông2.200.000----Đất TM-DV đô thị
127Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Cầu Cờ Đỏ2.640.000----Đất TM-DV đô thị
128Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Cầu Cờ Đỏ - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)3.080.000----Đất TM-DV đô thị
129Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp - Cầu Đường Tắt (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.640.000----Đất TM-DV đô thị
130Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác lô nền tiếp giáp trục đường Lê Đức Thọ và Hà Huy Giáp -3.080.000----Đất TM-DV đô thị
131Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục chính (chiều rộng 25m) (Đường số 4) -2.640.000----Đất TM-DV đô thị
132Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục phụ (chiều rộng 15m) (Đường số 12 và 13) -2.200.000----Đất TM-DV đô thị
133Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác trục còn lại -1.760.000----Đất TM-DV đô thị
134Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Khmer, thị trấn Cờ Đỏtoàn khu -440.000----Đất TM-DV đô thị
135Huyện Cờ ĐỏKhu hành chính huyện Cờ Đỏ (trừ phần tiếp giáp đường Hà Huy Giáp)Toàn khu -1.760.000----Đất TM-DV đô thị
136Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 01, Đường số 03, Đường số 04 -1.520.000----Đất TM-DV đô thị
137Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 07, Đường số 02 -1.440.000----Đất TM-DV đô thị
138Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 05, Đường số 06 -1.240.000----Đất TM-DV đô thị
139Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái)880.000----Đất TM-DV đô thị
140Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải)1.320.000----Đất TM-DV đô thị
141Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Cầu Kinh Ngang - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp3.080.000----Đất TM-DV đô thị
142Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Năm Châu - Cầu Kinh Bốn Tổng (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)1.760.000----Đất TM-DV đô thị
143Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Kinh Bốn Tổng - Hà Huy Giáp (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)2.200.000----Đất TM-DV đô thị
144Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 1 (Thị trấn Cờ Đỏ) -320.000----Đất TM-DV đô thị
145Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh Đứng (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.715.000----Đất SX-KD đô thị
146Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏCầu Cờ Đỏ - Kinh số 1 (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)1.330.000----Đất SX-KD đô thị
147Huyện Cờ ĐỏChợ Cờ ĐỏKinh số 1 - Giáp ranh Thới Xuân630.000----Đất SX-KD đô thị
148Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học thị trấn Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919) - Đường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới Đông1.925.000----Đất SX-KD đô thị
149Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Cầu Cờ Đỏ2.310.000----Đất SX-KD đô thị
150Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Cầu Cờ Đỏ - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.695.000----Đất SX-KD đô thị
151Huyện Cờ ĐỏHà Huy Giáp (Đường Tỉnh 919)Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp - Cầu Đường Tắt (Trừ Khu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ)2.310.000----Đất SX-KD đô thị
152Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác lô nền tiếp giáp trục đường Lê Đức Thọ và Hà Huy Giáp -2.695.000----Đất SX-KD đô thị
153Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục chính (chiều rộng 25m) (Đường số 4) -2.310.000----Đất SX-KD đô thị
154Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏTrục phụ (chiều rộng 15m) (Đường số 12 và 13) -1.925.000----Đất SX-KD đô thị
155Huyện Cờ ĐỏKhu Chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ ĐỏCác trục còn lại -1.540.000----Đất SX-KD đô thị
156Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Khmer, thị trấn Cờ Đỏtoàn khu -385.000----Đất SX-KD đô thị
157Huyện Cờ ĐỏKhu hành chính huyện Cờ Đỏ (trừ phần tiếp giáp đường Hà Huy Giáp)Toàn khu -1.540.000----Đất SX-KD đô thị
158Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 01, Đường số 03, Đường số 04 -1.330.000----Đất SX-KD đô thị
159Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 07, Đường số 02 -1.260.000----Đất SX-KD đô thị
160Huyện Cờ ĐỏKhu tái định ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ ĐỏĐường số 05, Đường số 06 -1.085.000----Đất SX-KD đô thị
161Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên trái)770.000----Đất SX-KD đô thị
162Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Giáp Đông Thắng) - Cầu Kinh Ngang (Cờ Đỏ) (Bên phải)1.155.000----Đất SX-KD đô thị
163Huyện Cờ ĐỏLê Đức Thọ (Đường tỉnh 922) (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông; Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Cầu Kinh Ngang - Ngã ba giao lộ Đường Lê Đức Thọ - Hà Huy Giáp2.695.000----Đất SX-KD đô thị
164Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Năm Châu - Cầu Kinh Bốn Tổng (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)1.540.000----Đất SX-KD đô thị
165Huyện Cờ ĐỏNguyễn Văn Nhung (Đường tỉnh 921)Cầu Kinh Bốn Tổng - Hà Huy Giáp (thâm hậu tới sông Xáng Thốt Nốt)1.925.000----Đất SX-KD đô thị
166Huyện Cờ ĐỏĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái địnhKhu vực 1 -280.000----Đất SX-KD đô thị
167Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Đường tỉnh 919 - Kinh Số 1900.000----Đất ở nông thôn
168Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 1 - Kinh Số 4660.000----Đất ở nông thôn
169Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 4 - Kinh ranh450.000----Đất ở nông thôn
170Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngĐường tỉnh 922 - Cầu kinh Ấp 3900.000----Đất ở nông thôn
171Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngCầu kinh Ấp 3 - Kinh 200 (Giáp ranh phường Long Hưng, Quận Ô Môn)1.100.000----Đất ở nông thôn
172Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới XuânĐường tỉnh 919 - cầu Kinh Lồng Ống (Hai bên)1.100.000----Đất ở nông thôn
173Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lồng Ống - cầu Kinh Lò Thiêu (Hai bên)660.000----Đất ở nông thôn
174Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lò Thiêu - cầu Số 4 (Sông Xáng Thốt Nốt) (bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
175Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến Trung tâm xã Trung ThạnhCầu Bắc Đuông (Trừ Khu dân cư Bắc Đuông, xã Trung Thạnh) - Giáp ranh Cụm DCVL xã Trung Thạnh900.000----Đất ở nông thôn
176Huyện Cờ ĐỏĐường Sĩ CuôngĐoạn qua huyện Cờ Đỏ -550.000----Đất ở nông thôn
177Huyện Cờ ĐỏĐường số 12 vào Trường Mầm non Trung Hưng 1Cụm dân cư vượt lũ xã Trung Hưng - rạch Ngã Tư900.000----Đất ở nông thôn
178Huyện Cờ ĐỏĐường số 14 vào Trường Tiểu học Trung An 1Đường tỉnh 921 - Trường Tiểu học Trung An 11.650.000----Đất ở nông thôn
179Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh xã Thới Xuân - xã Thới Đông - Giáp ranh khu DCVL xã Thới Đông660.000----Đất ở nông thôn
180Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh khu DCVL xã Thới Đông (Trừ cụm CDVL) - Kênh Ranh1.000.000----Đất ở nông thôn
181Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thới Xuân) - Giáp ranh xã Thới Đông660.000----Đất ở nông thôn
182Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Ranh huyện Vĩnh Thạnh (Cầu Sáu Bọng)1.650.000----Đất ở nông thôn
183Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Cầu Đường Tắt - Giáp ranh huyện Thới Lai1.650.000----Đất ở nông thôn
184Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Ranh xã Trung Hưng - Cầu Huyện Chơn660.000----Đất ở nông thôn
185Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Huyện Chơn - cầu Hội Đồng Khương (trừ Cụm dân cư vượt lũ)850.000----Đất ở nông thôn
186Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Hội đồng Khương - Cầu Năm Châu (Giáp ranh Thị trấn Cờ Đỏ)660.000----Đất ở nông thôn
187Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cầu Vạn Lịch - Cầu Trà Ếch1.650.000----Đất ở nông thôn
188Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Khu vực chợ Trung An giới hạn từ Cầu Trà Ếch - Cống Chùa thâm hậu đến hết mương cũ (130m)1.900.000----Đất ở nông thôn
189Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cống Chùa - Rạch Xẻo Xây Lớn1.100.000----Đất ở nông thôn
190Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Xẻo Xây lớn - Cầu Cái He1.350.000----Đất ở nông thôn
191Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Cái He - Cầu Ngã Tư (chợ xã) (Trừ cụm CDVL)1.650.000----Đất ở nông thôn
192Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Ngã Tư - Ranh xã Thạnh Phú660.000----Đất ở nông thôn
193Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Xuân Thắng - Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
194Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Xuân Thắng - Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên phải)770.000----Đất ở nông thôn
195Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) - Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên trái)660.000----Đất ở nông thôn
196Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) - Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên phải)1.000.000----Đất ở nông thôn
197Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh trường THCS Đông Hiệp - Ranh xã Đông Thắng (Bên trái)550.000----Đất ở nông thôn
198Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh trường THCS Đông Hiệp - Ranh xã Đông Thắng (Bên phải)770.000----Đất ở nông thôn
199Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Đông Thắng - Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên trái)660.000----Đất ở nông thôn
200Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Đông Thắng - Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên phải)1.100.000----Đất ở nông thôn
201Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Mẫu giáo Đông HiệpĐường tỉnh 922 - Trường Mẫu giáo Đông Hiệp550.000----Đất ở nông thôn
202Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học Đông ThắngĐường tỉnh 922 - Trường Tiểu học Đông Thắng660.000----Đất ở nông thôn
203Huyện Cờ ĐỏKhu chợ Đông Hiệptoàn khu -1.100.000----Đất ở nông thôn
204Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Bắc Đuông (xã Trung Thạnh)Toàn khu -1.600.000----Đất ở nông thôn
205Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpCác lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 922 -1.000.000----Đất ở nông thôn
206Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpTrục chính (xung quanh nhà lồng chợ Đông Hiệp) -770.000----Đất ở nông thôn
207Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpTrục phụ (từ Đường tỉnh 922 - cầu Kinh Đứng) -660.000----Đất ở nông thôn
208Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpCác trục còn lại -550.000----Đất ở nông thôn
209Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Thạnh PhúCác lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 -1.100.000----Đất ở nông thôn
210Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Thạnh PhúCác lô nền còn lại -660.000----Đất ở nông thôn
211Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Thới ĐôngCác lô nền tiếp giáp đường Cờ Đỏ - xã Thới Đông -1.000.000----Đất ở nông thôn
212Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Thới ĐôngTrục chính (hai bên nhà lồng chợ) -770.000----Đất ở nông thôn
213Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Thới ĐôngCác trục còn lại -550.000----Đất ở nông thôn
214Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngCác lô nền xung quanh chợ Trung Hưng -2.200.000----Đất ở nông thôn
215Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngCác lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 -1.650.000----Đất ở nông thôn
216Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngCác lô nền còn lại -900.000----Đất ở nông thôn
217Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngToàn cụm Ba Đá - Trung Hưng (Toàn cụm) -550.000----Đất ở nông thôn
218Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung ThạnhCác lô nền tiếp giáp trục chính cặp sông Thốt Nốt và trục đường từ cầu Lấp Vò đến trục đường số 2 KDCVL -770.000----Đất ở nông thôn
219Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung ThạnhCác lô nền còn lại -550.000----Đất ở nông thôn
220Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 1 (Xã Trung An) -400.000----Đất ở nông thôn
221Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 2 (Xã: Trung Thạnh, Đông Hiệp, Thới Hưng, Thới Đông, Thạnh Phú, Trung Hưng, Thới Xuân và Đông Thắng) -300.000----Đất ở nông thôn
222Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Đường tỉnh 919 - Kinh Số 1720.000----Đất TM-DV nông thôn
223Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 1 - Kinh Số 4528.000----Đất TM-DV nông thôn
224Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 4 - Kinh ranh360.000----Đất TM-DV nông thôn
225Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngĐường tỉnh 922 - Cầu kinh Ấp 3720.000----Đất TM-DV nông thôn
226Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngCầu kinh Ấp 3 - Kinh 200 (Giáp ranh phường Long Hưng, Quận Ô Môn)880.000----Đất TM-DV nông thôn
227Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới XuânĐường tỉnh 919 - Cầu Kinh Lồng Ống (Hai bên)880.000----Đất TM-DV nông thôn
228Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lồng Ống - Cầu Kinh Lò Thiêu (Hai bên)528.000----Đất TM-DV nông thôn
229Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lò Thiêu - Cầu Số 4 (Sông Xáng Thốt Nốt) (bên trái)440.000----Đất TM-DV nông thôn
230Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến Trung tâm xã Trung ThạnhCầu Bắc Đuông (Trừ Khu dân cư Bắc Đuông, xã Trung Thạnh) - Giáp ranh Cụm DCVL xã Trung Thạnh720.000----Đất TM-DV nông thôn
231Huyện Cờ ĐỏĐường Sĩ CuôngĐoạn qua huyện Cờ Đỏ -440.000----Đất TM-DV nông thôn
232Huyện Cờ ĐỏĐường số 12 vào Trường Mầm non Trung Hưng 1Cụm dân cư vượt lũ xã Trung Hưng - Rạch Ngã Tư720.000----Đất TM-DV nông thôn
233Huyện Cờ ĐỏĐường số 14 vào Trường Tiểu học Trung An 1Đường tỉnh 921 - Trường Tiểu học Trung An 11.320.000----Đất TM-DV nông thôn
234Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh xã Thới Xuân - xã Thới Đông - Giáp ranh khu DCVL xã Thới Đông528.000----Đất TM-DV nông thôn
235Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh khu DCVL xã Thới Đông (Trừ cụm CDVL) - Kênh Ranh800.000----Đất TM-DV nông thôn
236Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thới Xuân) - Giáp ranh xã Thới Đông528.000----Đất TM-DV nông thôn
237Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Ranh huyện Vĩnh Thạnh (Cầu Sáu Bọng)1.320.000----Đất TM-DV nông thôn
238Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Cầu Đường Tắt - Giáp ranh huyện Thới Lai1.320.000----Đất TM-DV nông thôn
239Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Ranh xã Trung Hưng - Cầu Huyện Chơn528.000----Đất TM-DV nông thôn
240Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Huyện Chơn - cầu Hội Đồng Khương (trừ Cụm dân cư vượt lũ)680.000----Đất TM-DV nông thôn
241Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Hội đồng Khương - Cầu Năm Châu (Giáp ranh Thị trấn Cờ Đỏ)528.000----Đất TM-DV nông thôn
242Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cầu Vạn Lịch - Cầu Trà Ếch1.320.000----Đất TM-DV nông thôn
243Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Khu vực chợ Trung An giới hạn từ Cầu Trà Ếch - Cống Chùa thâm hậu đến hết mương cũ (130m)1.520.000----Đất TM-DV nông thôn
244Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cống Chùa - Rạch Xẻo Xây Lớn880.000----Đất TM-DV nông thôn
245Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Xẻo Xây lớn - Cầu Cái He1.080.000----Đất TM-DV nông thôn
246Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Cái He - Cầu Ngã Tư (chợ xã) (Trừ cụm CDVL)1.320.000----Đất TM-DV nông thôn
247Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Ngã Tư - Ranh xã Thạnh Phú528.000----Đất TM-DV nông thôn
248Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Xuân Thắng - Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên trái)440.000----Đất TM-DV nông thôn
249Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Xuân Thắng - Ranh Cụm DCVL xã Đông Hiệp (Bên phải)616.000----Đất TM-DV nông thôn
250Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) - Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên trái)528.000----Đất TM-DV nông thôn
251Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh cụm DCVL xã Đông Hiệp (Trừ cụm CDVL) - Hết ranh Trường THCS Đông Hiệp (Bên phải)800.000----Đất TM-DV nông thôn
252Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh trường THCS Đông Hiệp - Ranh xã Đông Thắng (Bên trái)440.000----Đất TM-DV nông thôn
253Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh trường THCS Đông Hiệp - Ranh xã Đông Thắng (Bên phải)616.000----Đất TM-DV nông thôn
254Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Đông Thắng - Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên trái)528.000----Đất TM-DV nông thôn
255Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 922 (Bên phải tiếp giáp trục đường giao thông Bên trái tiếp giáp mương lộ Hướng từ ranh huyện Thới Lai đến thị trấn Cờ Đỏ)Ranh xã Đông Thắng - Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Bên phải)880.000----Đất TM-DV nông thôn
256Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Mẫu giáo Đông HiệpĐường tỉnh 922 - Trường Mẫu giáo Đông Hiệp440.000----Đất TM-DV nông thôn
257Huyện Cờ ĐỏĐường vào Trường Tiểu học Đông ThắngĐường tỉnh 922 - Trường Tiểu học Đông Thắng528.000----Đất TM-DV nông thôn
258Huyện Cờ ĐỏKhu chợ Đông HiệpToàn khu -880.000----Đất TM-DV nông thôn
259Huyện Cờ ĐỏKhu dân cư Bắc Đuông (xã Trung Thạnh)Toàn khu -1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
260Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpCác lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 922 -800.000----Đất TM-DV nông thôn
261Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpTrục chính (xung quanh nhà lồng chợ Đông Hiệp) -616.000----Đất TM-DV nông thôn
262Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpTrục phụ (từ Đường tỉnh 922 - cầu Kinh Đứng) -528.000----Đất TM-DV nông thôn
263Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Đông HiệpCác trục còn lại -440.000----Đất TM-DV nông thôn
264Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Thạnh PhúCác lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 -880.000----Đất TM-DV nông thôn
265Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Thạnh PhúCác lô nền còn lại -528.000----Đất TM-DV nông thôn
266Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Thới ĐôngCác lô nền tiếp giáp đường Cờ Đỏ - xã Thới Đông -800.000----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Thới ĐôngTrục chính (hai bên nhà lồng chợ) -616.000----Đất TM-DV nông thôn
268Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ xã Thới ĐôngCác trục còn lại -440.000----Đất TM-DV nông thôn
269Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngCác lô nền xung quanh chợ Trung Hưng -1.760.000----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngCác lô nền tiếp giáp Đường tỉnh 921 -1.320.000----Đất TM-DV nông thôn
271Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngCác lô nền còn lại -720.000----Đất TM-DV nông thôn
272Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung HưngToàn cụm Ba Đá - Trung Hưng (Toàn cụm) -440.000----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung ThạnhCác lô nền tiếp giáp trục chính cặp sông Thốt Nốt và trục đường từ cầu Lấp Vò đến trục đường số 2 KDCVL -616.000----Đất TM-DV nông thôn
274Huyện Cờ ĐỏCụm dân cư vượt lũ Xã Trung ThạnhCác lô nền còn lại -440.000----Đất TM-DV nông thôn
275Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 1 (Xã Trung An) -320.000----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Cờ ĐỏĐất ở không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cưKhu vực 2 (Xã: Trung Thạnh, Đông Hiệp, Thới Hưng, Thới Đông, Thạnh Phú, Trung Hưng, Thới Xuân và Đông Thắng) -240.000----Đất TM-DV nông thôn
277Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Đường tỉnh 919 - Kinh Số 1630.000----Đất SX-KD nông thôn
278Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 1 - Kinh Số 4462.000----Đất SX-KD nông thôn
279Huyện Cờ ĐỏĐường Nông trường Cờ Đỏ (Trục đường vào Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ) (Hai bên)Kinh Số 4 - Kinh ranh315.000----Đất SX-KD nông thôn
280Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngĐường tỉnh 922 - Cầu kinh Ấp 3630.000----Đất SX-KD nông thôn
281Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới HưngCầu kinh Ấp 3 - Kinh 200 (Giáp ranh phường Long Hưng, Quận Ô Môn)770.000----Đất SX-KD nông thôn
282Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới XuânĐường tỉnh 919 - cầu Kinh Lồng Ống (Hai bên)770.000----Đất SX-KD nông thôn
283Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lồng Ống - cầu Kinh Lò Thiêu (Hai bên)462.000----Đất SX-KD nông thôn
284Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến trung tâm xã Thới Xuâncầu Kinh Lò Thiêu - cầu Số 4 (Sông Xáng Thốt Nốt) (bên trái)385.000----Đất SX-KD nông thôn
285Huyện Cờ ĐỏĐường ô tô đến Trung tâm xã Trung ThạnhCầu Bắc Đuông (Trừ Khu dân cư Bắc Đuông, xã Trung Thạnh) - Giáp ranh Cụm DCVL xã Trung Thạnh630.000----Đất SX-KD nông thôn
286Huyện Cờ ĐỏĐường Sĩ CuôngĐoạn qua huyện Cờ Đỏ -385.000----Đất SX-KD nông thôn
287Huyện Cờ ĐỏĐường số 12 vào Trường Mầm non Trung Hưng 1Cụm dân cư vượt lũ xã Trung Hưng - Rạch Ngã Tư630.000----Đất SX-KD nông thôn
288Huyện Cờ ĐỏĐường số 14 vào Trường Tiểu học Trung An 1Đường tỉnh 921 - Trường Tiểu học Trung An 11.155.000----Đất SX-KD nông thôn
289Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh xã Thới Xuân - xã Thới Đông - Giáp ranh khu DCVL xã Thới Đông462.000----Đất SX-KD nông thôn
290Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh khu DCVL xã Thới Đông (Trừ cụm CDVL) - Kênh Ranh700.000----Đất SX-KD nông thôn
291Huyện Cờ ĐỏĐường Thị trấn Cờ Đỏ - xã Thới ĐôngRanh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thới Xuân) - Giáp ranh xã Thới Đông462.000----Đất SX-KD nông thôn
292Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Ranh thị trấn Cờ Đỏ (Xã Thạnh Phú) - Ranh huyện Vĩnh Thạnh (Cầu Sáu Bọng)1.155.000----Đất SX-KD nông thôn
293Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 919 (Bốn Tổng - Một Ngàn)Cầu Đường Tắt - Giáp ranh huyện Thới Lai1.155.000----Đất SX-KD nông thôn
294Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Ranh xã Trung Hưng - Cầu Huyện Chơn462.000----Đất SX-KD nông thôn
295Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Huyện Chơn - cầu Hội Đồng Khương (trừ Cụm dân cư vượt lũ)595.000----Đất SX-KD nông thôn
296Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Thạnh Phú)Cầu Hội đồng Khương - Cầu Năm Châu (Giáp ranh Thị trấn Cờ Đỏ)462.000----Đất SX-KD nông thôn
297Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cầu Vạn Lịch - Cầu Trà Ếch1.155.000----Đất SX-KD nông thôn
298Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Khu vực chợ Trung An giới hạn từ Cầu Trà Ếch - Cống Chùa thâm hậu đến hết mương cũ (130m)1.330.000----Đất SX-KD nông thôn
299Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung An)Cống Chùa - Rạch Xẻo Xây Lớn770.000----Đất SX-KD nông thôn
300Huyện Cờ ĐỏĐường tỉnh 921 (xã Trung Hưng)Cầu Xẻo Xây lớn - Cầu Cái He945.000----Đất SX-KD nông thôn
5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap