Bảng giá đất huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn

0 5.247

Bảng giá đất tỉnh huyện Chợ Đồn – Bắc Kạn mới nhất theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung bởi Quyết định 51/2022/QĐ-UBND)


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Quyết định 51/2022/QĐ-UBND về bổ sung giá đất trong Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 06/2020/QĐ-UBND


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở khung giá đất, nguyên tắc và phương pháp định giá đất

Theo khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi:

+ Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức;

+ Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn

3. Bảng giá đất huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

– Vị trí 1: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến 20m, tính bằng 100% mức giá quy định.

– Vị trí 2: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ từ trên 20m đến 40m tính bằng 70% mức giá của vị trí 1.

– Vị trí 3: Tính từ chỉ giới hè đường, phố hoặc ngõ đến trên 40m trở lên tính bằng 40% mức giá của vị trí 1.

(Riêng đối với đất chuyên dùng đơn giá được tính chung cho toàn bộ phần diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất).

3.2. Bảng giá đất huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Chợ ĐồnĐất ở nông thôn còn lạiĐất ở nông thôn còn lại54.000----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Chợ ĐồnĐất ở nông thôn còn lạiĐất ở nông thôn còn lại72.000----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Chợ ĐồnĐất ở nông thôn còn lạiĐất ở nông thôn còn lại90.000----Đất ở nông thôn
4Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácĐường từ ngã ba Búc Duộng - đi xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa78.000----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácĐường từ ngã ba Búc Duộng - đi xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa104.000----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácĐường từ ngã ba Búc Duộng - đi xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa130.000----Đất ở nông thôn
7Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácTừ ngã ba thôn Tham Thẩu - đến chợ Pác Be180.000----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácTừ ngã ba thôn Tham Thẩu - đến chợ Pác Be240.000----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácTừ ngã ba thôn Tham Thẩu - đến chợ Pác Be300.000----Đất ở nông thôn
10Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácTừ ngã ba QL3C - đến từ ngã ba đường đi Búc Duộng180.000----Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácTừ ngã ba QL3C - đến từ ngã ba đường đi Búc Duộng240.000----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường khácTừ ngã ba QL3C - đến từ ngã ba đường đi Búc Duộng300.000----Đất ở nông thôn
13Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng đi Bản Nhì sang xã Yên Phong72.000----Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng đi Bản Nhì sang xã Yên Phong96.000----Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng đi Bản Nhì sang xã Yên Phong120.000----Đất ở nông thôn
16Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng lên Bản Tàn đoạn qua Bản Lắc180.000----Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng lên Bản Tàn đoạn qua Bản Lắc240.000----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng lên Bản Tàn đoạn qua Bản Lắc300.000----Đất ở nông thôn
19Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng - Khu C78.000----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng - Khu C104.000----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng - Khu C130.000----Đất ở nông thôn
22Huyện Chợ ĐồnQL3C Nghĩa Tá - Bằng Lãng78.000----Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Chợ ĐồnQL3C Nghĩa Tá - Bằng Lãng104.000----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Chợ ĐồnQL3C Nghĩa Tá - Bằng Lãng130.000----Đất ở nông thôn
25Huyện Chợ ĐồnQL3C Bình Trung - Yên Phong72.000----Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Chợ ĐồnQL3C Bình Trung - Yên Phong96.000----Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Chợ ĐồnQL3C Bình Trung - Yên Phong120.000----Đất ở nông thôn
28Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng - Yên Phong78.000----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng - Yên Phong104.000----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Chợ ĐồnQL3C Bằng Lãng - Yên Phong130.000----Đất ở nông thôn
31Huyện Chợ ĐồnCác trục đường liên xã chưa nêu ở trênCác trục đường liên xã chưa nêu ở trên63.000----Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Chợ ĐồnCác trục đường liên xã chưa nêu ở trênCác trục đường liên xã chưa nêu ở trên84.000----Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Chợ ĐồnCác trục đường liên xã chưa nêu ở trênCác trục đường liên xã chưa nêu ở trên105.000----Đất ở nông thôn
34Huyện Chợ ĐồnĐường Bằng Lũng - Đại SảoĐường Bằng Lũng - Đại Sảo78.000----Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Chợ ĐồnĐường Bằng Lũng - Đại SảoĐường Bằng Lũng - Đại Sảo104.000----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Chợ ĐồnĐường Bằng Lũng - Đại SảoĐường Bằng Lũng - Đại Sảo130.000----Đất ở nông thôn
37Huyện Chợ ĐồnĐường Quảng Bạch - Tân LậpĐường Quảng Bạch - Tân Lập78.000----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Chợ ĐồnĐường Quảng Bạch - Tân LậpĐường Quảng Bạch - Tân Lập104.000----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Chợ ĐồnĐường Quảng Bạch - Tân LậpĐường Quảng Bạch - Tân Lập130.000----Đất ở nông thôn
40Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ trụ sở cũ - đến khu hộ Hà Văn Lư78.000----Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ trụ sở cũ - đến khu hộ Hà Văn Lư104.000----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ trụ sở cũ - đến khu hộ Hà Văn Lư130.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ khu hộ Tiểu Văn Tham - đến khu Nà Lộc78.000----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ khu hộ Tiểu Văn Tham - đến khu Nà Lộc104.000----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ khu hộ Tiểu Văn Tham - đến khu Nà Lộc130.000----Đất ở nông thôn
46Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ trụ sở cũ - đến trường cấp 278.000----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ trụ sở cũ - đến trường cấp 2104.000----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Chợ ĐồnĐường Đồng Lạc - Xuân LạcTừ trụ sở cũ - đến trường cấp 2130.000----Đất ở nông thôn
49Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác chưa nêu ở trên - Thị trấn Bằng Lũng78.000----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác chưa nêu ở trên - Thị trấn Bằng Lũng104.000----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác chưa nêu ở trên - Thị trấn Bằng Lũng130.000----Đất ở nông thôn
52Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ cổng Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc - đến đường rẽ vào Trường Tiểu học xã Bằng Phúc180.000----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ cổng Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc - đến đường rẽ vào Trường Tiểu học xã Bằng Phúc240.000----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ cổng Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc - đến đường rẽ vào Trường Tiểu học xã Bằng Phúc300.000----Đất ở nông thôn
55Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ cổng Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc - đến Đập Thủy điện180.000----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ cổng Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc - đến Đập Thủy điện240.000----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ cổng Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc - đến Đập Thủy điện300.000----Đất ở nông thôn
58Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTrung tâm Ủy ban nhân dân xã Phương Viên có khoảng cách 100m về hai phía -189.000----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTrung tâm Ủy ban nhân dân xã Phương Viên có khoảng cách 100m về hai phía -252.000----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTrung tâm Ủy ban nhân dân xã Phương Viên có khoảng cách 100m về hai phía -315.000----Đất ở nông thôn
61Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ dãy nhà ông Phạm Văn Phung - đến hết đất nhà ông Vi Văn Hoàn225.000----Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ dãy nhà ông Phạm Văn Phung - đến hết đất nhà ông Vi Văn Hoàn300.000----Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ dãy nhà ông Phạm Văn Phung - đến hết đất nhà ông Vi Văn Hoàn375.000----Đất ở nông thôn
64Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ dãy nhà ông Phạm Văn Phung - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Ẩn225.000----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ dãy nhà ông Phạm Văn Phung - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Ẩn300.000----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ dãy nhà ông Phạm Văn Phung - đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Ẩn375.000----Đất ở nông thôn
67Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ ngã ba ĐT257 đi Bằng Phúc - đến hết nhà ông Ma Văn Hòa279.000----Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ ngã ba ĐT257 đi Bằng Phúc - đến hết nhà ông Ma Văn Hòa372.000----Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Chợ ĐồnĐường Phương Viên - Bằng Phúc ĐT257BTừ ngã ba ĐT257 đi Bằng Phúc - đến hết nhà ông Ma Văn Hòa465.000----Đất ở nông thôn
70Huyện Chợ ĐồnĐường liên xãtừ Bản Bây xã Yên Thượng - đến hết đất xã Yên Thượng90.000----Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Chợ ĐồnĐường liên xãtừ Bản Bây xã Yên Thượng - đến hết đất xã Yên Thượng120.000----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Chợ ĐồnĐường liên xãtừ Bản Bây xã Yên Thượng - đến hết đất xã Yên Thượng150.000----Đất ở nông thôn
73Huyện Chợ ĐồnThị tứ Bản ThiTừ ngầm tràn đường rẽ Kéo Nàng - đến chân dốc đá Thâm Tàu150.000----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Chợ ĐồnThị tứ Bản ThiTừ ngầm tràn đường rẽ Kéo Nàng - đến chân dốc đá Thâm Tàu200.000----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Chợ ĐồnThị tứ Bản ThiTừ ngầm tràn đường rẽ Kéo Nàng - đến chân dốc đá Thâm Tàu250.000----Đất ở nông thôn
76Huyện Chợ ĐồnThị tứ Bản ThiTừ địa phận giáp đất Yên Thịnh - đến ngầm tràn đường rẽ Kéo Nàng120.000----Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Chợ ĐồnThị tứ Bản ThiTừ địa phận giáp đất Yên Thịnh - đến ngầm tràn đường rẽ Kéo Nàng160.000----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Chợ ĐồnThị tứ Bản ThiTừ địa phận giáp đất Yên Thịnh - đến ngầm tràn đường rẽ Kéo Nàng200.000----Đất ở nông thôn
79Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên (Yên Thượng)120.000----Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên (Yên Thượng)160.000----Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên (Yên Thượng)200.000----Đất ở nông thôn
82Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên150.000----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên200.000----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên250.000----Đất ở nông thôn
85Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ cầu treo Bản Cạu - đến hết đất Yên Thịnh120.000----Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ cầu treo Bản Cạu - đến hết đất Yên Thịnh160.000----Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ cầu treo Bản Cạu - đến hết đất Yên Thịnh200.000----Đất ở nông thôn
88Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba Bản Đồn - đến Trạm Y tế xã Yên Thịnh150.000----Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba Bản Đồn - đến Trạm Y tế xã Yên Thịnh200.000----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba Bản Đồn - đến Trạm Y tế xã Yên Thịnh250.000----Đất ở nông thôn
91Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BĐường ĐT255B qua thôn Nà Mềm, Nà Nham, xã Yên Thượng90.000----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BĐường ĐT255B qua thôn Nà Mềm, Nà Nham, xã Yên Thượng120.000----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BĐường ĐT255B qua thôn Nà Mềm, Nà Nham, xã Yên Thượng150.000----Đất ở nông thôn
94Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba cầu tràn - đến hết đất Yên Thịnh (đường vào Mỏ chì kẽm Chợ Điền)135.000----Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba cầu tràn - đến hết đất Yên Thịnh (đường vào Mỏ chì kẽm Chợ Điền)180.000----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba cầu tràn - đến hết đất Yên Thịnh (đường vào Mỏ chì kẽm Chợ Điền)225.000----Đất ở nông thôn
97Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ Trạm Y tế xã Yên Thịnh - đến đầu cầu treo Bản Cậu210.000----Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ Trạm Y tế xã Yên Thịnh - đến đầu cầu treo Bản Cậu280.000----Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ Trạm Y tế xã Yên Thịnh - đến đầu cầu treo Bản Cậu350.000----Đất ở nông thôn
100Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba Ba Bồ (nhà ông Triệu Văn Trọng) - đến Nhà Văn hóa thôn Bản Bây, xã Yên Thượng138.000----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba Ba Bồ (nhà ông Triệu Văn Trọng) - đến Nhà Văn hóa thôn Bản Bây, xã Yên Thượng184.000----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ ngã ba Ba Bồ (nhà ông Triệu Văn Trọng) - đến Nhà Văn hóa thôn Bản Bây, xã Yên Thượng230.000----Đất ở nông thôn
103Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ đường rẽ Ba Bồ - đến đất vườn rừng nhà ông Nông Văn Trường (xã Ngọc Phái)270.000----Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ đường rẽ Ba Bồ - đến đất vườn rừng nhà ông Nông Văn Trường (xã Ngọc Phái)360.000----Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (đi qua các xã Ngọc Phái, Yên Thượng, Yên Thịnh) và trục đường ĐT255BTừ đường rẽ Ba Bồ - đến đất vườn rừng nhà ông Nông Văn Trường (xã Ngọc Phái)450.000----Đất ở nông thôn
106Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên117.000----Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên156.000----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên195.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Chợ ĐồnĐường Yên Mỹ đi Mai Lạp (259B)Các vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên78.000----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Chợ ĐồnĐường Yên Mỹ đi Mai Lạp (259B)Các vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên104.000----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Chợ ĐồnĐường Yên Mỹ đi Mai Lạp (259B)Các vị trí khác còn lại chưa nêu ở trên130.000----Đất ở nông thôn
112Huyện Chợ ĐồnĐường Yên Mỹ đi Mai Lạp (259B)Từ ngã ba Yên Mỹ - đến đường rẽ sang Trường Phổ thông cơ sở xã Yên Mỹ108.000----Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Chợ ĐồnĐường Yên Mỹ đi Mai Lạp (259B)Từ ngã ba Yên Mỹ - đến đường rẽ sang Trường Phổ thông cơ sở xã Yên Mỹ144.000----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Chợ ĐồnĐường Yên Mỹ đi Mai Lạp (259B)Từ ngã ba Yên Mỹ - đến đường rẽ sang Trường Phổ thông cơ sở xã Yên Mỹ180.000----Đất ở nông thôn
115Huyện Chợ ĐồnTrục đường ĐT254B (đi qua các xã: Đồng Thắng, Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong, Bình Trung)Từ quán nhà ông Ma Văn Tùng - đến nhà ông Nguyễn Văn Hoàng180.000----Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Chợ ĐồnTrục đường ĐT254B (đi qua các xã: Đồng Thắng, Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong, Bình Trung)Từ quán nhà ông Ma Văn Tùng - đến nhà ông Nguyễn Văn Hoàng240.000----Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Chợ ĐồnTrục đường ĐT254B (đi qua các xã: Đồng Thắng, Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong, Bình Trung)Từ quán nhà ông Ma Văn Tùng - đến nhà ông Nguyễn Văn Hoàng300.000----Đất ở nông thôn
118Huyện Chợ ĐồnĐoạn chợ Yên PhongTừ nhà ông Ma Văn Thị - đến hết nhà ông Lý Văn Tân225.000----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Chợ ĐồnĐoạn chợ Yên PhongTừ nhà ông Ma Văn Thị - đến hết nhà ông Lý Văn Tân300.000----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Chợ ĐồnĐoạn chợ Yên PhongTừ nhà ông Ma Văn Thị - đến hết nhà ông Lý Văn Tân375.000----Đất ở nông thôn
121Huyện Chợ ĐồnĐoạn chợ Yên PhongTừ nhà ông Hà Sỹ Quỳnh - đến hết nhà bà Triệu Thị Cách270.000----Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Chợ ĐồnĐoạn chợ Yên PhongTừ nhà ông Hà Sỹ Quỳnh - đến hết nhà bà Triệu Thị Cách360.000----Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Chợ ĐồnĐoạn chợ Yên PhongTừ nhà ông Hà Sỹ Quỳnh - đến hết nhà bà Triệu Thị Cách450.000----Đất ở nông thôn
124Huyện Chợ ĐồnCác vị trí còn lại chưa nêu ở trên180.000----Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Chợ ĐồnCác vị trí còn lại chưa nêu ở trên240.000----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Chợ ĐồnCác vị trí còn lại chưa nêu ở trên300.000----Đất ở nông thôn
127Huyện Chợ ĐồnKhu tái định cư thôn Phiêng Liềng150.000----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Chợ ĐồnKhu tái định cư thôn Phiêng Liềng200.000----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Chợ ĐồnKhu tái định cư thôn Phiêng Liềng250.000----Đất ở nông thôn
130Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, ĐồnTừ ranh giới hết đất nhà ông Trần Văn Sinh Tổ 10 (Bằng Lũng), ranh giới đất Ngọc Phái - đến khe Tát Ma360.000----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, ĐồnTừ ranh giới hết đất nhà ông Trần Văn Sinh Tổ 10 (Bằng Lũng), ranh giới đất Ngọc Phái - đến khe Tát Ma480.000----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, ĐồnTừ ranh giới hết đất nhà ông Trần Văn Sinh Tổ 10 (Bằng Lũng), ranh giới đất Ngọc Phái - đến khe Tát Ma600.000----Đất ở nông thôn
133Huyện Chợ ĐồnTrung tâm Ủy ban nhân dân các xã không có chợ có khoảng cách từ 100m đi về hai phía210.000----Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Chợ ĐồnTrung tâm Ủy ban nhân dân các xã không có chợ có khoảng cách từ 100m đi về hai phía280.000----Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Chợ ĐồnTrung tâm Ủy ban nhân dân các xã không có chợ có khoảng cách từ 100m đi về hai phía350.000----Đất ở nông thôn
136Huyện Chợ ĐồnKhu tái định cư trường Trung học phổ thông Bình Trung288.000----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Chợ ĐồnKhu tái định cư trường Trung học phổ thông Bình Trung384.000----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Chợ ĐồnKhu tái định cư trường Trung học phổ thông Bình Trung480.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, Đồntừ đường rẽ vào trường Trung học phổ thông Bình Trung đi về phía thị trấn Bằng Lũng 100m288.000----Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, Đồntừ đường rẽ vào trường Trung học phổ thông Bình Trung đi về phía thị trấn Bằng Lũng 100m384.000----Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, Đồntừ đường rẽ vào trường Trung học phổ thông Bình Trung đi về phía thị trấn Bằng Lũng 100m480.000----Đất ở nông thôn
142Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, ĐồnTrung tâm các chợ xã, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã có trục đường đi qua khoảng cách 100m đi về hai phía288.000----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, ĐồnTrung tâm các chợ xã, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã có trục đường đi qua khoảng cách 100m đi về hai phía384.000----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Chợ ĐồnTrục đường QL3C (qua các xã: Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng, Ngọc Phái, Quảng Bạch, ĐồnTrung tâm các chợ xã, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã có trục đường đi qua khoảng cách 100m đi về hai phía480.000----Đất ở nông thôn
145Huyện Chợ ĐồnChợ Nam CườngTừ đường lên Trạm Y tế xã Nam Cường - đến hết đất nhà ông Ban Văn Thạch414.000----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Chợ ĐồnChợ Nam CườngTừ đường lên Trạm Y tế xã Nam Cường - đến hết đất nhà ông Ban Văn Thạch552.000----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Chợ ĐồnChợ Nam CườngTừ đường lên Trạm Y tế xã Nam Cường - đến hết đất nhà ông Ban Văn Thạch690.000----Đất ở nông thôn
148Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác của đường QL3B chưa nêu ở trên120.000----Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác của đường QL3B chưa nêu ở trên160.000----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác của đường QL3B chưa nêu ở trên200.000----Đất ở nông thôn
151Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ mẫu giáo thôn Nà Đao - đến cống tràn270.000----Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ mẫu giáo thôn Nà Đao - đến cống tràn360.000----Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ mẫu giáo thôn Nà Đao - đến cống tràn450.000----Đất ở nông thôn
154Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ ngã ba đường rẽ Bằng Phúc - đến nhà ông Phạm Văn Chức270.000----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ ngã ba đường rẽ Bằng Phúc - đến nhà ông Phạm Văn Chức360.000----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ ngã ba đường rẽ Bằng Phúc - đến nhà ông Phạm Văn Chức450.000----Đất ở nông thôn
157Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ nhà ông Nông Văn Khải - đến ngã ba đường rẽ Bằng Phúc330.000----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ nhà ông Nông Văn Khải - đến ngã ba đường rẽ Bằng Phúc440.000----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Chợ ĐồnXung quanh chợ Phương ViênTừ nhà ông Nông Văn Khải - đến ngã ba đường rẽ Bằng Phúc550.000----Đất ở nông thôn
160Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (qua các xã Đồng Thắng, Phương Viên)Ngã ba thôn Nà Tải xã Đồng Thắng có khoảng cách 100m đi về hai phía279.000----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (qua các xã Đồng Thắng, Phương Viên)Ngã ba thôn Nà Tải xã Đồng Thắng có khoảng cách 100m đi về hai phía372.000----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (qua các xã Đồng Thắng, Phương Viên)Ngã ba thôn Nà Tải xã Đồng Thắng có khoảng cách 100m đi về hai phía465.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (qua các xã Đồng Thắng, Phương Viên)Từ cổng chợ và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng có khoảng cách 100m đi về hai phía300.000----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (qua các xã Đồng Thắng, Phương Viên)Từ cổng chợ và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng có khoảng cách 100m đi về hai phía400.000----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Chợ ĐồnTrục đường Quốc lộ 3B (qua các xã Đồng Thắng, Phương Viên)Từ cổng chợ và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng có khoảng cách 100m đi về hai phía500.000----Đất ở nông thôn
166Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác chưa nêu ở trên - Thị trấn Bằng Lũng240.000----Đất SX-KD đô thị
167Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác chưa nêu ở trên - Thị trấn Bằng Lũng320.000----Đất TM-DV đô thị
168Huyện Chợ ĐồnCác vị trí khác chưa nêu ở trên - Thị trấn Bằng Lũng400.000----Đất ở đô thị
169Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất nhà ông Phùng Văn Hướng - đến hết đất thị trấn336.000----Đất SX-KD đô thị
170Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất nhà ông Phùng Văn Hướng - đến hết đất thị trấn448.000----Đất TM-DV đô thị
171Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất nhà ông Phùng Văn Hướng - đến hết đất thị trấn560.000----Đất ở đô thị
172Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kẹm Trình - đến hết đất nhà ông Phùng Văn Hướng, thôn Bản Duồng II672.000----Đất SX-KD đô thị
173Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kẹm Trình - đến hết đất nhà ông Phùng Văn Hướng, thôn Bản Duồng II896.000----Đất TM-DV đô thị
174Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kẹm Trình - đến hết đất nhà ông Phùng Văn Hướng, thôn Bản Duồng II1.120.000----Đất ở đô thị
175Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Vật tư cách lộ giới ĐT254 20m - đến Trường Dạy nghề và các tuyến nhánh trong khu dân cư Nông Cụ1.344.000----Đất SX-KD đô thị
176Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Vật tư cách lộ giới ĐT254 20m - đến Trường Dạy nghề và các tuyến nhánh trong khu dân cư Nông Cụ1.792.000----Đất TM-DV đô thị
177Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Vật tư cách lộ giới ĐT254 20m - đến Trường Dạy nghề và các tuyến nhánh trong khu dân cư Nông Cụ2.240.000----Đất ở đô thị
178Huyện Chợ ĐồnCác đường dân sinh có mặt đường nhỏ hơn 02m - Thị trấn Bằng Lũng336.000----Đất SX-KD đô thị
179Huyện Chợ ĐồnCác đường dân sinh có mặt đường nhỏ hơn 02m - Thị trấn Bằng Lũng448.000----Đất TM-DV đô thị
180Huyện Chợ ĐồnCác đường dân sinh có mặt đường nhỏ hơn 02m - Thị trấn Bằng Lũng560.000----Đất ở đô thị
181Huyện Chợ ĐồnCác đường dân sinh có mặt đường lớn hơn hoặc bằng 02m - Thị trấn Bằng Lũng528.000----Đất SX-KD đô thị
182Huyện Chợ ĐồnCác đường dân sinh có mặt đường lớn hơn hoặc bằng 02m - Thị trấn Bằng Lũng704.000----Đất TM-DV đô thị
183Huyện Chợ ĐồnCác đường dân sinh có mặt đường lớn hơn hoặc bằng 02m - Thị trấn Bằng Lũng880.000----Đất ở đô thị
184Huyện Chợ ĐồnĐường phía Nam chợ Bằng Lũng (Tổ 11B) - Thị trấn Bằng Lũngtừ nhà ông Nguyễn Tiến Vùng - đến hết đất nhà ông Bùi Văn Chúc1.920.000----Đất SX-KD đô thị
185Huyện Chợ ĐồnĐường phía Nam chợ Bằng Lũng (Tổ 11B) - Thị trấn Bằng Lũngtừ nhà ông Nguyễn Tiến Vùng - đến hết đất nhà ông Bùi Văn Chúc2.560.000----Đất TM-DV đô thị
186Huyện Chợ ĐồnĐường phía Nam chợ Bằng Lũng (Tổ 11B) - Thị trấn Bằng Lũngtừ nhà ông Nguyễn Tiến Vùng - đến hết đất nhà ông Bùi Văn Chúc3.200.000----Đất ở đô thị
187Huyện Chợ ĐồnĐường phía sau chợ Bằng Lũng - Thị trấn Bằng Lũngtừ nhà ông Vũ Ngọc Khánh (tổ 2A) - đến hết đất nhà ông Mạch Văn Dũng (Tổ 11A)2.160.000----Đất SX-KD đô thị
188Huyện Chợ ĐồnĐường phía sau chợ Bằng Lũng - Thị trấn Bằng Lũngtừ nhà ông Vũ Ngọc Khánh (tổ 2A) - đến hết đất nhà ông Mạch Văn Dũng (Tổ 11A)2.880.000----Đất TM-DV đô thị
189Huyện Chợ ĐồnĐường phía sau chợ Bằng Lũng - Thị trấn Bằng Lũngtừ nhà ông Vũ Ngọc Khánh (tổ 2A) - đến hết đất nhà ông Mạch Văn Dũng (Tổ 11A)3.600.000----Đất ở đô thị
190Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Tùng Vàng - đến cổng Trường Mầm non thị trấn1.152.000----Đất SX-KD đô thị
191Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Tùng Vàng - đến cổng Trường Mầm non thị trấn1.536.000----Đất TM-DV đô thị
192Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Tùng Vàng - đến cổng Trường Mầm non thị trấn1.920.000----Đất ở đô thị
193Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngĐường từ ngã ba Phòng Giáo dục - đến nhà Tùng Vàng1.152.000----Đất SX-KD đô thị
194Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngĐường từ ngã ba Phòng Giáo dục - đến nhà Tùng Vàng1.536.000----Đất TM-DV đô thị
195Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngĐường từ ngã ba Phòng Giáo dục - đến nhà Tùng Vàng1.920.000----Đất ở đô thị
196Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba tiếp đất nhà ông Nông Quốc Thái - đến Trường Hoàng Văn Thụ672.000----Đất SX-KD đô thị
197Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba tiếp đất nhà ông Nông Quốc Thái - đến Trường Hoàng Văn Thụ896.000----Đất TM-DV đô thị
198Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba tiếp đất nhà ông Nông Quốc Thái - đến Trường Hoàng Văn Thụ1.120.000----Đất ở đô thị
199Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngĐoạn đường rẽ vào Trường Tiểu học thị trấn - đến hết nhà ông Nông Quốc Thái1.008.000----Đất SX-KD đô thị
200Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngĐoạn đường rẽ vào Trường Tiểu học thị trấn - đến hết nhà ông Nông Quốc Thái1.344.000----Đất TM-DV đô thị
201Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngĐoạn đường rẽ vào Trường Tiểu học thị trấn - đến hết nhà ông Nông Quốc Thái1.680.000----Đất ở đô thị
202Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp giáp ngã ba Ban Quản lý dự án huyện - đến hết đất nhà ông Lý Văn Hắt1.152.000----Đất SX-KD đô thị
203Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp giáp ngã ba Ban Quản lý dự án huyện - đến hết đất nhà ông Lý Văn Hắt1.536.000----Đất TM-DV đô thị
204Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp giáp ngã ba Ban Quản lý dự án huyện - đến hết đất nhà ông Lý Văn Hắt1.920.000----Đất ở đô thị
205Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Ban Quản lý dự án huyện - đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Khâm, sau nhà ông Nguyễn Đức Thiêm960.000----Đất SX-KD đô thị
206Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Ban Quản lý dự án huyện - đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Khâm, sau nhà ông Nguyễn Đức Thiêm1.280.000----Đất TM-DV đô thị
207Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Ban Quản lý dự án huyện - đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Khâm, sau nhà ông Nguyễn Đức Thiêm1.600.000----Đất ở đô thị
208Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ hết đất Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn - đến đất Trường Mầm non thị trấn1.152.000----Đất SX-KD đô thị
209Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ hết đất Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn - đến đất Trường Mầm non thị trấn1.536.000----Đất TM-DV đô thị
210Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ hết đất Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn - đến đất Trường Mầm non thị trấn1.920.000----Đất ở đô thị
211Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất bà Đàm Thị Sơn - đến hết đất thị trấn480.000----Đất SX-KD đô thị
212Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất bà Đàm Thị Sơn - đến hết đất thị trấn640.000----Đất TM-DV đô thị
213Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất bà Đàm Thị Sơn - đến hết đất thị trấn800.000----Đất ở đô thị
214Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất nhà ông Bàng Văn So - đến hết đất nhà bà Đàm Thị Sơn960.000----Đất SX-KD đô thị
215Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất nhà ông Bàng Văn So - đến hết đất nhà bà Đàm Thị Sơn1.280.000----Đất TM-DV đô thị
216Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTiếp đất nhà ông Bàng Văn So - đến hết đất nhà bà Đàm Thị Sơn1.600.000----Đất ở đô thị
217Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Hiền Cung - đến hết đất nhà ông Bàng Văn So1.440.000----Đất SX-KD đô thị
218Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Hiền Cung - đến hết đất nhà ông Bàng Văn So1.920.000----Đất TM-DV đô thị
219Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Hiền Cung - đến hết đất nhà ông Bàng Văn So2.400.000----Đất ở đô thị
220Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà bà Lục Thị Toán - đến hết đất nhà ông La Văn Siu2.400.000----Đất SX-KD đô thị
221Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà bà Lục Thị Toán - đến hết đất nhà ông La Văn Siu3.200.000----Đất TM-DV đô thị
222Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà bà Lục Thị Toán - đến hết đất nhà ông La Văn Siu4.000.000----Đất ở đô thị
223Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà Hiền Cung - đến mỏ nước1.056.000----Đất SX-KD đô thị
224Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà Hiền Cung - đến mỏ nước1.408.000----Đất TM-DV đô thị
225Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà Hiền Cung - đến mỏ nước1.760.000----Đất ở đô thị
226Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ nhà bà Thập Đoạt - đến hết nhà ông Đỗ Đức Quảng1.152.000----Đất SX-KD đô thị
227Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ nhà bà Thập Đoạt - đến hết nhà ông Đỗ Đức Quảng1.536.000----Đất TM-DV đô thị
228Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ nhà bà Thập Đoạt - đến hết nhà ông Đỗ Đức Quảng1.920.000----Đất ở đô thị
229Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường trong khu dân cư tự xây (Xưởng nông vụ và Khu lương thực cũ) - Thị trấn Bằng LũngCác tuyến đường trong khu dân cư tự xây (Xưởng nông vụ và Khu lương thực cũ)1.440.000----Đất SX-KD đô thị
230Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường trong khu dân cư tự xây (Xưởng nông vụ và Khu lương thực cũ) - Thị trấn Bằng LũngCác tuyến đường trong khu dân cư tự xây (Xưởng nông vụ và Khu lương thực cũ)1.920.000----Đất TM-DV đô thị
231Huyện Chợ ĐồnCác tuyến đường trong khu dân cư tự xây (Xưởng nông vụ và Khu lương thực cũ) - Thị trấn Bằng LũngCác tuyến đường trong khu dân cư tự xây (Xưởng nông vụ và Khu lương thực cũ)2.400.000----Đất ở đô thị
232Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Dũng Cúc - đến hết đường trục chính vào khu dân cư lương thực cũ1.632.000----Đất SX-KD đô thị
233Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Dũng Cúc - đến hết đường trục chính vào khu dân cư lương thực cũ2.176.000----Đất TM-DV đô thị
234Huyện Chợ ĐồnCác đường phụ (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đất nhà Dũng Cúc - đến hết đường trục chính vào khu dân cư lương thực cũ2.720.000----Đất ở đô thị
235Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Nông Văn Nguyện - đến hết đất thị trấn672.000----Đất SX-KD đô thị
236Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Nông Văn Nguyện - đến hết đất thị trấn896.000----Đất TM-DV đô thị
237Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Nông Văn Nguyện - đến hết đất thị trấn1.120.000----Đất ở đô thị
238Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Hoàng Văn Lương - đến hết đất ở nhà ông Nông Văn Nguyện1.440.000----Đất SX-KD đô thị
239Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Hoàng Văn Lương - đến hết đất ở nhà ông Nông Văn Nguyện1.920.000----Đất TM-DV đô thị
240Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Hoàng Văn Lương - đến hết đất ở nhà ông Nông Văn Nguyện2.400.000----Đất ở đô thị
241Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm, ranh giới nhà ông Phạm Văn Dịu - đến hết nhà ông Hoàng Văn Lương2.016.000----Đất SX-KD đô thị
242Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm, ranh giới nhà ông Phạm Văn Dịu - đến hết nhà ông Hoàng Văn Lương2.688.000----Đất TM-DV đô thị
243Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Định Hóa - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm, ranh giới nhà ông Phạm Văn Dịu - đến hết nhà ông Hoàng Văn Lương3.360.000----Đất ở đô thị
244Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Bưu điện - đến hết đất nhà ông Phan Ngọc Tuân (ngã ba Bệnh viện)2.400.000----Đất SX-KD đô thị
245Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Bưu điện - đến hết đất nhà ông Phan Ngọc Tuân (ngã ba Bệnh viện)3.200.000----Đất TM-DV đô thị
246Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Bưu điện - đến hết đất nhà ông Phan Ngọc Tuân (ngã ba Bệnh viện)4.000.000----Đất ở đô thị
247Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đỉnh đèo Kéo Cảng - đến hết đất thị trấn600.000----Đất SX-KD đô thị
248Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đỉnh đèo Kéo Cảng - đến hết đất thị trấn800.000----Đất TM-DV đô thị
249Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ đỉnh đèo Kéo Cảng - đến hết đất thị trấn1.000.000----Đất ở đô thị
250Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh) - đến hết đỉnh đèo Kéo Cảng (Trạm Cấp nước)1.152.000----Đất SX-KD đô thị
251Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh) - đến hết đỉnh đèo Kéo Cảng (Trạm Cấp nước)1.536.000----Đất TM-DV đô thị
252Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ nhà ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh) - đến hết đỉnh đèo Kéo Cảng (Trạm Cấp nước)1.920.000----Đất ở đô thị
253Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm tiếp nhà ông Lê Quang Thiết - đến hết đất ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh)1.728.000----Đất SX-KD đô thị
254Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm tiếp nhà ông Lê Quang Thiết - đến hết đất ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh)2.304.000----Đất TM-DV đô thị
255Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Bắc Kạn (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm tiếp nhà ông Lê Quang Thiết - đến hết đất ông Nguyễn Quốc Tuấn (karaoke Đức Mạnh)2.880.000----Đất ở đô thị
256Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ sau cống tràn Tổ 10 - đến hết đất thị trấn1.056.000----Đất SX-KD đô thị
257Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ sau cống tràn Tổ 10 - đến hết đất thị trấn1.408.000----Đất TM-DV đô thị
258Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ sau cống tràn Tổ 10 - đến hết đất thị trấn1.760.000----Đất ở đô thị
259Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Cây xăng Tổ 9 - đến cống tràn Tổ 101.152.000----Đất SX-KD đô thị
260Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Cây xăng Tổ 9 - đến cống tràn Tổ 101.536.000----Đất TM-DV đô thị
261Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Cây xăng Tổ 9 - đến cống tràn Tổ 101.920.000----Đất ở đô thị
262Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Luân Sỹ Thi - đến cống tiêu Cây xăng Tổ 91.440.000----Đất SX-KD đô thị
263Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Luân Sỹ Thi - đến cống tiêu Cây xăng Tổ 91.920.000----Đất TM-DV đô thị
264Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ tiếp đất nhà ông Luân Sỹ Thi - đến cống tiêu Cây xăng Tổ 92.400.000----Đất ở đô thị
265Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Khách sạn Đức Mạnh - đến hết nhà ông Luân Sỹ Thi2.016.000----Đất SX-KD đô thị
266Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Khách sạn Đức Mạnh - đến hết nhà ông Luân Sỹ Thi2.688.000----Đất TM-DV đô thị
267Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ Khách sạn Đức Mạnh - đến hết nhà ông Luân Sỹ Thi3.360.000----Đất ở đô thị
268Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm, nhà ông Phạm Văn Dịu, nhà ông Lê Quang Thiết - đến Khách sạn Đức Mạnh2.400.000----Đất SX-KD đô thị
269Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm, nhà ông Phạm Văn Dịu, nhà ông Lê Quang Thiết - đến Khách sạn Đức Mạnh3.200.000----Đất TM-DV đô thị
270Huyện Chợ ĐồnTuyến đi Ba Bể (dọc hai bên đường) - Thị trấn Bằng LũngTừ ngã ba Kiểm lâm, nhà ông Phạm Văn Dịu, nhà ông Lê Quang Thiết - đến Khách sạn Đức Mạnh4.000.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận