Bảng giá đất huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa

0 5.010

Bảng giá đất huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Quyết định 45/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022).


1. Căn cứ pháp lý 

– Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Nghị quyết 319/2022/NQ-HĐND ngày 28/7/2022)
– Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Quyết định 45/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022)


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

-Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

-Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

-Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa

3. Bảng giá đất huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

3.1.1. Đối với nhóm đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ

– Vị trí 1: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất;

– Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1;

– Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1;

– Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, có mặt cắt ngõ (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường, phố được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) dưới 2,0 m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1.

* Khu kinh tế Nghi Sơn hệ số vị trí được xác định như sau: Vị trí 2, hệ số bằng 0,90 so với vị trí 1; vị trí 3, hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1; vị trí 4, hệ số bằng 0,70 so với vị trí 1

3.1.2. Đối với nhóm đất khác

Được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 quy định Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sửa đổi tại Quyết định 45/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022).

3.2. Bảng giá đất huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Tâm-60----Đất SX-KD nông thôn
2Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Tâm-60----Đất TM-DV nông thôn
3Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Tâm-150----Đất ở nông thôn
4Huyện Cẩm ThủyCẩm TâmĐường từ ngã ba Yên Cư đi Công ty Nicotex Thanh Thái - đến giáp đất xã Cẩm Vân120----Đất SX-KD nông thôn
5Huyện Cẩm ThủyCẩm TâmĐường từ ngã ba Yên Cư đi Công ty Nicotex Thanh Thái - đến giáp đất xã Cẩm Vân120----Đất TM-DV nông thôn
6Huyện Cẩm ThủyCẩm TâmĐường từ ngã ba Yên Cư đi Công ty Nicotex Thanh Thái - đến giáp đất xã Cẩm Vân300----Đất ở nông thôn
7Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Châu-60----Đất SX-KD nông thôn
8Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Châu-60----Đất TM-DV nông thôn
9Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Châu-150----Đất ở nông thôn
10Huyện Cẩm ThủyĐoạn đường 518 cũ - Xã Cẩm Châu-80----Đất SX-KD nông thôn
11Huyện Cẩm ThủyĐoạn đường 518 cũ - Xã Cẩm Châu-80----Đất TM-DV nông thôn
12Huyện Cẩm ThủyĐoạn đường 518 cũ - Xã Cẩm Châu-200----Đất ở nông thôn
13Huyện Cẩm ThủyCẩm ChâuĐoạn từ đường Hồ Chí Minh - đến ngã ba Giếng Đầm thôn Quần80----Đất SX-KD nông thôn
14Huyện Cẩm ThủyCẩm ChâuĐoạn từ đường Hồ Chí Minh - đến ngã ba Giếng Đầm thôn Quần80----Đất TM-DV nông thôn
15Huyện Cẩm ThủyCẩm ChâuĐoạn từ đường Hồ Chí Minh - đến ngã ba Giếng Đầm thôn Quần200----Đất ở nông thôn
16Huyện Cẩm ThủyCẩm ChâuĐoạn từ đường HCM - đến hết đường bê tông thôn Đồng Thanh80----Đất SX-KD nông thôn
17Huyện Cẩm ThủyCẩm ChâuĐoạn từ đường HCM - đến hết đường bê tông thôn Đồng Thanh80----Đất TM-DV nông thôn
18Huyện Cẩm ThủyCẩm ChâuĐoạn từ đường HCM - đến hết đường bê tông thôn Đồng Thanh200----Đất ở nông thôn
19Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Yên-60----Đất SX-KD nông thôn
20Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Yên-60----Đất TM-DV nông thôn
21Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Yên-150----Đất ở nông thôn
22Huyện Cẩm ThủyCẩm YênĐoạn từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 518B - đến ngã tư UBND xã rẽ phải đến hết Trường THCS280----Đất SX-KD nông thôn
23Huyện Cẩm ThủyCẩm YênĐoạn từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 518B - đến ngã tư UBND xã rẽ phải đến hết Trường THCS280----Đất TM-DV nông thôn
24Huyện Cẩm ThủyCẩm YênĐoạn từ ngã ba giáp Tỉnh lộ 518B - đến ngã tư UBND xã rẽ phải đến hết Trường THCS700----Đất ở nông thôn
25Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Vân-80----Đất SX-KD nông thôn
26Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Vân-80----Đất TM-DV nông thôn
27Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Vân-200----Đất ở nông thôn
28Huyện Cẩm ThủyCẩm VânĐoạn từ Công ty Nicotex Thanh Thái - đến giáp đường TL 518B120----Đất SX-KD nông thôn
29Huyện Cẩm ThủyCẩm VânĐoạn từ Công ty Nicotex Thanh Thái - đến giáp đường TL 518B120----Đất TM-DV nông thôn
30Huyện Cẩm ThủyCẩm VânĐoạn từ Công ty Nicotex Thanh Thái - đến giáp đường TL 518B300----Đất ở nông thôn
31Huyện Cẩm ThủyCẩm VânĐoạn từ ngã ba Sân vận động đi hết đình thôn Vân Trai -180----Đất SX-KD nông thôn
32Huyện Cẩm ThủyCẩm VânĐoạn từ ngã ba Sân vận động đi hết đình thôn Vân Trai -180----Đất TM-DV nông thôn
33Huyện Cẩm ThủyCẩm VânĐoạn từ ngã ba Sân vận động đi hết đình thôn Vân Trai -450----Đất ở nông thôn
34Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm TânĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên -80----Đất SX-KD nông thôn
35Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm TânĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên -80----Đất TM-DV nông thôn
36Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm TânĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên -200----Đất ở nông thôn
37Huyện Cẩm ThủyCẩm TânĐoạn từ giáp đường 217 - đến xã Phúc Do400----Đất SX-KD nông thôn
38Huyện Cẩm ThủyCẩm TânĐoạn từ giáp đường 217 - đến xã Phúc Do400----Đất TM-DV nông thôn
39Huyện Cẩm ThủyCẩm TânĐoạn từ giáp đường 217 - đến xã Phúc Do1.000.000----Đất ở nông thôn
40Huyện Cẩm ThủyCẩm TânĐoạn từ QL 217 - đến hết chợ Cẩm Tân400----Đất SX-KD nông thôn
41Huyện Cẩm ThủyCẩm TânĐoạn từ QL 217 - đến hết chợ Cẩm Tân400----Đất TM-DV nông thôn
42Huyện Cẩm ThủyCẩm TânĐoạn từ QL 217 - đến hết chợ Cẩm Tân1.000.000----Đất ở nông thôn
43Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)-80----Đất SX-KD nông thôn
44Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)-80----Đất TM-DV nông thôn
45Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)-200----Đất ở nông thôn
46Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn tiếp theo tính từ thửa đất số 05 tờ bản đồ số 11 - đến hết khu dân cư thôn Phúc Tân140----Đất SX-KD nông thôn
47Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn tiếp theo tính từ thửa đất số 05 tờ bản đồ số 11 - đến hết khu dân cư thôn Phúc Tân140----Đất TM-DV nông thôn
48Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn tiếp theo tính từ thửa đất số 05 tờ bản đồ số 11 - đến hết khu dân cư thôn Phúc Tân350----Đất ở nông thôn
49Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn đường từ ngã tư sân bóng đi thôn Công trình - đến hết Trường cấp 1,2160----Đất SX-KD nông thôn
50Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn đường từ ngã tư sân bóng đi thôn Công trình - đến hết Trường cấp 1,2160----Đất TM-DV nông thôn
51Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn đường từ ngã tư sân bóng đi thôn Công trình - đến hết Trường cấp 1,2400----Đất ở nông thôn
52Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn đường từ ngã ba Cây Bàng đi qua khu dân cư thôn Phúc Tân, - đến ngã ba nhà ông Thảnh, đi nga ba ông Phan tỉnh cả thửa 39, tờ 12 đi đến ngã ba Trường THPT Cẩm Thủy 2160----Đất SX-KD nông thôn
53Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn đường từ ngã ba Cây Bàng đi qua khu dân cư thôn Phúc Tân, - đến ngã ba nhà ông Thảnh, đi nga ba ông Phan tỉnh cả thửa 39, tờ 12 đi đến ngã ba Trường THPT Cẩm Thủy 2160----Đất TM-DV nông thôn
54Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn đường từ ngã ba Cây Bàng đi qua khu dân cư thôn Phúc Tân, - đến ngã ba nhà ông Thảnh, đi nga ba ông Phan tỉnh cả thửa 39, tờ 12 đi đến ngã ba Trường THPT Cẩm Thủy 2400----Đất ở nông thôn
55Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn từ nhà ông Sơn giáp Cẩm Tân - đến giáp Cẩm Phú320----Đất SX-KD nông thôn
56Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn từ nhà ông Sơn giáp Cẩm Tân - đến giáp Cẩm Phú320----Đất TM-DV nông thôn
57Huyện Cẩm ThủyXã Phúc Do ( nay là xã Cẩm Tân)Đoạn từ nhà ông Sơn giáp Cẩm Tân - đến giáp Cẩm Phú800----Đất ở nông thôn
58Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Phú-60----Đất SX-KD nông thôn
59Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Phú-60----Đất TM-DV nông thôn
60Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Phú-150----Đất ở nông thôn
61Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúTừ ngã ba ông Huấn thôn Thanh Phúc - đến giáp xã Cẩm Vân80----Đất SX-KD nông thôn
62Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúTừ ngã ba ông Huấn thôn Thanh Phúc - đến giáp xã Cẩm Vân80----Đất TM-DV nông thôn
63Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúTừ ngã ba ông Huấn thôn Thanh Phúc - đến giáp xã Cẩm Vân200----Đất ở nông thôn
64Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúTừ ngã ba ông Cầu thôn Hoàng Thịnh - đến ngã tư ông Huấn, thôn Thanh Phúc120----Đất SX-KD nông thôn
65Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúTừ ngã ba ông Cầu thôn Hoàng Thịnh - đến ngã tư ông Huấn, thôn Thanh Phúc120----Đất TM-DV nông thôn
66Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúTừ ngã ba ông Cầu thôn Hoàng Thịnh - đến ngã tư ông Huấn, thôn Thanh Phúc300----Đất ở nông thôn
67Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúĐoạn đường từ chân dốc Con giáp xã Phúc Do - đến giáp đường Phú - Long180----Đất SX-KD nông thôn
68Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúĐoạn đường từ chân dốc Con giáp xã Phúc Do - đến giáp đường Phú - Long180----Đất TM-DV nông thôn
69Huyện Cẩm ThủyCẩm PhúĐoạn đường từ chân dốc Con giáp xã Phúc Do - đến giáp đường Phú - Long450----Đất ở nông thôn
70Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của xã Cẩm Long-60----Đất SX-KD nông thôn
71Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của xã Cẩm Long-60----Đất TM-DV nông thôn
72Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của xã Cẩm Long-150----Đất ở nông thôn
73Huyện Cẩm ThủyĐường Vân - Phú - Long - Xã Cẩm Long-120----Đất SX-KD nông thôn
74Huyện Cẩm ThủyĐường Vân - Phú - Long - Xã Cẩm Long-120----Đất TM-DV nông thôn
75Huyện Cẩm ThủyĐường Vân - Phú - Long - Xã Cẩm Long-300----Đất ở nông thôn
76Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Ngọc-60----Đất SX-KD nông thôn
77Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Ngọc-60----Đất TM-DV nông thôn
78Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Ngọc-150----Đất ở nông thôn
79Huyện Cẩm ThủyTuyến đường liên xã Cẩm Ngọc đi Cẩm Phong (đến giáp đất thôn đồng Chạ) - Xã Cẩm Ngọc-200----Đất SX-KD nông thôn
80Huyện Cẩm ThủyTuyến đường liên xã Cẩm Ngọc đi Cẩm Phong (đến giáp đất thôn đồng Chạ) - Xã Cẩm Ngọc-200----Đất TM-DV nông thôn
81Huyện Cẩm ThủyTuyến đường liên xã Cẩm Ngọc đi Cẩm Phong (đến giáp đất thôn đồng Chạ) - Xã Cẩm Ngọc-500----Đất ở nông thôn
82Huyện Cẩm ThủyCẩm NgọcĐoạn đường từ QL 217 đi Nhà máy chế biến mủ Cao Su -80----Đất SX-KD nông thôn
83Huyện Cẩm ThủyCẩm NgọcĐoạn đường từ QL 217 đi Nhà máy chế biến mủ Cao Su -80----Đất TM-DV nông thôn
84Huyện Cẩm ThủyCẩm NgọcĐoạn đường từ QL 217 đi Nhà máy chế biến mủ Cao Su -200----Đất ở nông thôn
85Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Qúy-60----Đất SX-KD nông thôn
86Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Qúy-60----Đất TM-DV nông thôn
87Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Qúy-150----Đất ở nông thôn
88Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn từ giáp khu dân cư chân dốc Vống - đến giáp đất Bá Thước và từ chân dốc Vống đi xã Cẩm Giang100----Đất SX-KD nông thôn
89Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn từ giáp khu dân cư chân dốc Vống - đến giáp đất Bá Thước và từ chân dốc Vống đi xã Cẩm Giang100----Đất TM-DV nông thôn
90Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn từ giáp khu dân cư chân dốc Vống - đến giáp đất Bá Thước và từ chân dốc Vống đi xã Cẩm Giang250----Đất ở nông thôn
91Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn đường từ rừng Lim giáp đất xã Cẩm Tú, - đến hết khu dân cư chân dốc Vống120----Đất SX-KD nông thôn
92Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn đường từ rừng Lim giáp đất xã Cẩm Tú, - đến hết khu dân cư chân dốc Vống120----Đất TM-DV nông thôn
93Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn đường từ rừng Lim giáp đất xã Cẩm Tú, - đến hết khu dân cư chân dốc Vống300----Đất ở nông thôn
94Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn đường từ Bưu điện văn hoá xã - đến chân dốc Vống240----Đất SX-KD nông thôn
95Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn đường từ Bưu điện văn hoá xã - đến chân dốc Vống240----Đất TM-DV nông thôn
96Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm QúyĐoạn đường từ Bưu điện văn hoá xã - đến chân dốc Vống600----Đất ở nông thôn
97Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Giang-80----Đất SX-KD nông thôn
98Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Giang-80----Đất TM-DV nông thôn
99Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Giang-200----Đất ở nông thôn
100Huyện Cẩm ThủyCẩm GiangTừ đầu cầu dốc đò cáp - đến Làng Bến giáp với TL 523E120----Đất SX-KD nông thôn
101Huyện Cẩm ThủyCẩm GiangTừ đầu cầu dốc đò cáp - đến Làng Bến giáp với TL 523E120----Đất TM-DV nông thôn
102Huyện Cẩm ThủyCẩm GiangTừ đầu cầu dốc đò cáp - đến Làng Bến giáp với TL 523E300----Đất ở nông thôn
103Huyện Cẩm ThủyCẩm GiangĐoạn từ ngã ba Ngãi đi hết đất trụ sở UBND xã -160----Đất SX-KD nông thôn
104Huyện Cẩm ThủyCẩm GiangĐoạn từ ngã ba Ngãi đi hết đất trụ sở UBND xã -160----Đất TM-DV nông thôn
105Huyện Cẩm ThủyCẩm GiangĐoạn từ ngã ba Ngãi đi hết đất trụ sở UBND xã -400----Đất ở nông thôn
106Huyện Cẩm ThủyCẩm TúTừ nhà ông Sơn - đến ngã ba Bàn Sảy thôn Cẩm Hoa400----Đất SX-KD nông thôn
107Huyện Cẩm ThủyCẩm TúTừ nhà ông Sơn - đến ngã ba Bàn Sảy thôn Cẩm Hoa400----Đất TM-DV nông thôn
108Huyện Cẩm ThủyCẩm TúTừ nhà ông Sơn - đến ngã ba Bàn Sảy thôn Cẩm Hoa1.000.000----Đất ở nông thôn
109Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ giáp Nhà máy An Phước đi giáp thông Đồng Chạ, xã Cẩm phong (Tuyến đường Phong - Tú - Ngọc) -400----Đất SX-KD nông thôn
110Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ giáp Nhà máy An Phước đi giáp thông Đồng Chạ, xã Cẩm phong (Tuyến đường Phong - Tú - Ngọc) -400----Đất TM-DV nông thôn
111Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ giáp Nhà máy An Phước đi giáp thông Đồng Chạ, xã Cẩm phong (Tuyến đường Phong - Tú - Ngọc) -1.000.000----Đất ở nông thôn
112Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ bảng tin xã Cẩm Tú đi giáp Đá Rỗ xã Cẩm Phong -200----Đất SX-KD nông thôn
113Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ bảng tin xã Cẩm Tú đi giáp Đá Rỗ xã Cẩm Phong -200----Đất TM-DV nông thôn
114Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ bảng tin xã Cẩm Tú đi giáp Đá Rỗ xã Cẩm Phong -500----Đất ở nông thôn
115Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Thái Bình, Bắc Sơn, Liên Sơn, Thái Học - Xã Cẩm Tú-80----Đất SX-KD nông thôn
116Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Thái Bình, Bắc Sơn, Liên Sơn, Thái Học - Xã Cẩm Tú-80----Đất TM-DV nông thôn
117Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Thái Bình, Bắc Sơn, Liên Sơn, Thái Học - Xã Cẩm Tú-200----Đất ở nông thôn
118Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong khu dân cư Bình Xuyên - Xã Cẩm Tú-100----Đất SX-KD nông thôn
119Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong khu dân cư Bình Xuyên - Xã Cẩm Tú-100----Đất TM-DV nông thôn
120Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong khu dân cư Bình Xuyên - Xã Cẩm Tú-250----Đất ở nông thôn
121Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong khu dân cư thôn Cẩm Hoa, Thuần Lương, Lương Thành - Xã Cẩm Tú-120----Đất SX-KD nông thôn
122Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong khu dân cư thôn Cẩm Hoa, Thuần Lương, Lương Thành - Xã Cẩm Tú-120----Đất TM-DV nông thôn
123Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong khu dân cư thôn Cẩm Hoa, Thuần Lương, Lương Thành - Xã Cẩm Tú-300----Đất ở nông thôn
124Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ đường TL 523E rẽ đi hết rừng Lim xã Cẩm Tú, giáp xã Cẩm Quý -80----Đất SX-KD nông thôn
125Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ đường TL 523E rẽ đi hết rừng Lim xã Cẩm Tú, giáp xã Cẩm Quý -80----Đất TM-DV nông thôn
126Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn từ đường TL 523E rẽ đi hết rừng Lim xã Cẩm Tú, giáp xã Cẩm Quý -200----Đất ở nông thôn
127Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn đường từ ngã ba đường HCM (thôn Thuần Lương) - đến giáp đường Tú-Quý240----Đất SX-KD nông thôn
128Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn đường từ ngã ba đường HCM (thôn Thuần Lương) - đến giáp đường Tú-Quý240----Đất TM-DV nông thôn
129Huyện Cẩm ThủyCẩm TúĐoạn đường từ ngã ba đường HCM (thôn Thuần Lương) - đến giáp đường Tú-Quý600----Đất ở nông thôn
130Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên thôn Lương Ngọc - Xã Cẩm Lương-80----Đất SX-KD nông thôn
131Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên thôn Lương Ngọc - Xã Cẩm Lương-80----Đất TM-DV nông thôn
132Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên thôn Lương Ngọc - Xã Cẩm Lương-200----Đất ở nông thôn
133Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Lương-60----Đất SX-KD nông thôn
134Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Lương-60----Đất TM-DV nông thôn
135Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Lương-150----Đất ở nông thôn
136Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Trường Mầm non - đến giáp Hồ thôn Kim Mẫm tiếp giáp đường đi Xủ Xuyên (đường tránh lũ)800----Đất SX-KD nông thôn
137Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Trường Mầm non - đến giáp Hồ thôn Kim Mẫm tiếp giáp đường đi Xủ Xuyên (đường tránh lũ)800----Đất TM-DV nông thôn
138Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Trường Mầm non - đến giáp Hồ thôn Kim Mẫm tiếp giáp đường đi Xủ Xuyên (đường tránh lũ)2.000.000----Đất ở nông thôn
139Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn đường ngã ba bai đỗ xe thôn Lương Ngọc - đến tiếp giáp đường đi Xủ Xuyên800----Đất SX-KD nông thôn
140Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn đường ngã ba bai đỗ xe thôn Lương Ngọc - đến tiếp giáp đường đi Xủ Xuyên800----Đất TM-DV nông thôn
141Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn đường ngã ba bai đỗ xe thôn Lương Ngọc - đến tiếp giáp đường đi Xủ Xuyên2.000.000----Đất ở nông thôn
142Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ thôn Kim Mẫm - đến đỉnh dốc Đồi Phóng140----Đất SX-KD nông thôn
143Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ thôn Kim Mẫm - đến đỉnh dốc Đồi Phóng140----Đất TM-DV nông thôn
144Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ thôn Kim Mẫm - đến đỉnh dốc Đồi Phóng350----Đất ở nông thôn
145Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngTừ NVH thôn Xủ Xuyên - đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Bình (Hoan) thôn Xủ Xuyên120----Đất SX-KD nông thôn
146Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngTừ NVH thôn Xủ Xuyên - đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Bình (Hoan) thôn Xủ Xuyên120----Đất TM-DV nông thôn
147Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngTừ NVH thôn Xủ Xuyên - đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Bình (Hoan) thôn Xủ Xuyên300----Đất ở nông thôn
148Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ đỉnh đồi phóng - đến nhà ông Doãn Văn Han120----Đất SX-KD nông thôn
149Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ đỉnh đồi phóng - đến nhà ông Doãn Văn Han120----Đất TM-DV nông thôn
150Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ đỉnh đồi phóng - đến nhà ông Doãn Văn Han300----Đất ở nông thôn
151Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Nhà văn hóa thôn Lương Thuận cũ tiếp giáp đường 532E - đến hết đường nhựa thôn Lương Thuận Cũ120----Đất SX-KD nông thôn
152Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Nhà văn hóa thôn Lương Thuận cũ tiếp giáp đường 532E - đến hết đường nhựa thôn Lương Thuận Cũ120----Đất TM-DV nông thôn
153Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Nhà văn hóa thôn Lương Thuận cũ tiếp giáp đường 532E - đến hết đường nhựa thôn Lương Thuận Cũ300----Đất ở nông thôn
154Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn ngã ba giáp nhà ông Bùi Văn Kiện thôn Lương Ngọc - đến tiếp giáp nhà ông Nguyễn Văn Tương thôn Hòa Thuận tiếp giáp đường 523E220----Đất SX-KD nông thôn
155Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn ngã ba giáp nhà ông Bùi Văn Kiện thôn Lương Ngọc - đến tiếp giáp nhà ông Nguyễn Văn Tương thôn Hòa Thuận tiếp giáp đường 523E220----Đất TM-DV nông thôn
156Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn ngã ba giáp nhà ông Bùi Văn Kiện thôn Lương Ngọc - đến tiếp giáp nhà ông Nguyễn Văn Tương thôn Hòa Thuận tiếp giáp đường 523E550----Đất ở nông thôn
157Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ ngã ba Suối cá - đến ngã ba nhà ông Bùi Văn Kiện thôn Lương Ngọc480----Đất SX-KD nông thôn
158Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ ngã ba Suối cá - đến ngã ba nhà ông Bùi Văn Kiện thôn Lương Ngọc480----Đất TM-DV nông thôn
159Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ ngã ba Suối cá - đến ngã ba nhà ông Bùi Văn Kiện thôn Lương Ngọc1.200.000----Đất ở nông thôn
160Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Cầu Cứng (Cầu bê tông cốt thép) - đến cửa hang Suối Cá800----Đất SX-KD nông thôn
161Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Cầu Cứng (Cầu bê tông cốt thép) - đến cửa hang Suối Cá800----Đất TM-DV nông thôn
162Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn từ Cầu Cứng (Cầu bê tông cốt thép) - đến cửa hang Suối Cá2.000.000----Đất ở nông thôn
163Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn đường từ cầu treo đi - đến ngã ba tiếp giáp đường 523E (nhà ông Phạm Trần Kiếm thôn Kim Mẫm 2 cũ)280----Đất SX-KD nông thôn
164Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn đường từ cầu treo đi - đến ngã ba tiếp giáp đường 523E (nhà ông Phạm Trần Kiếm thôn Kim Mẫm 2 cũ)280----Đất TM-DV nông thôn
165Huyện Cẩm ThủyCẩm LươngĐoạn đường từ cầu treo đi - đến ngã ba tiếp giáp đường 523E (nhà ông Phạm Trần Kiếm thôn Kim Mẫm 2 cũ)700----Đất ở nông thôn
166Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm LiênĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên -60----Đất SX-KD nông thôn
167Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm LiênĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên -60----Đất TM-DV nông thôn
168Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm LiênĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên -150----Đất ở nông thôn
169Huyện Cẩm ThủyĐường 4 Cẩm đi qua địa bàn xã - Xã Cẩm LiênĐường 4 Cẩm đi qua địa bàn xã -120----Đất SX-KD nông thôn
170Huyện Cẩm ThủyĐường 4 Cẩm đi qua địa bàn xã - Xã Cẩm LiênĐường 4 Cẩm đi qua địa bàn xã -120----Đất TM-DV nông thôn
171Huyện Cẩm ThủyĐường 4 Cẩm đi qua địa bàn xã - Xã Cẩm LiênĐường 4 Cẩm đi qua địa bàn xã -300----Đất ở nông thôn
172Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn từ cổng chào thôn Thạch Minh - đến thôn Duồng xã Điền Hạ, huyện Bá Thước120----Đất SX-KD nông thôn
173Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn từ cổng chào thôn Thạch Minh - đến thôn Duồng xã Điền Hạ, huyện Bá Thước120----Đất TM-DV nông thôn
174Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn từ cổng chào thôn Thạch Minh - đến thôn Duồng xã Điền Hạ, huyện Bá Thước300----Đất ở nông thôn
175Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn tiếp theo - đến hết Đài truyền hình, từ ngã ba Trường tiểu học đến hết cổng chào thôn Thạch Minh180----Đất SX-KD nông thôn
176Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn tiếp theo - đến hết Đài truyền hình, từ ngã ba Trường tiểu học đến hết cổng chào thôn Thạch Minh180----Đất TM-DV nông thôn
177Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn tiếp theo - đến hết Đài truyền hình, từ ngã ba Trường tiểu học đến hết cổng chào thôn Thạch Minh450----Đất ở nông thôn
178Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn đường từ giáp đất xã Cẩm Thành - đến đập Bai Bụng140----Đất SX-KD nông thôn
179Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn đường từ giáp đất xã Cẩm Thành - đến đập Bai Bụng140----Đất TM-DV nông thôn
180Huyện Cẩm ThủyCẩm LiênĐoạn đường từ giáp đất xã Cẩm Thành - đến đập Bai Bụng350----Đất ở nông thôn
181Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Thành-60----Đất SX-KD nông thôn
182Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Thành-60----Đất TM-DV nông thôn
183Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Thành-150----Đất ở nông thôn
184Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL 217 cũ nối - đến đường QL 217 mới thuộc thôn Thành Long120----Đất SX-KD nông thôn
185Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL 217 cũ nối - đến đường QL 217 mới thuộc thôn Thành Long120----Đất TM-DV nông thôn
186Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL 217 cũ nối - đến đường QL 217 mới thuộc thôn Thành Long300----Đất ở nông thôn
187Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của thôn Thành Long - Xã Cẩm Thành-100----Đất SX-KD nông thôn
188Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của thôn Thành Long - Xã Cẩm Thành-100----Đất TM-DV nông thôn
189Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của thôn Thành Long - Xã Cẩm Thành-250----Đất ở nông thôn
190Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ hết đất thôn Chanh - đến hết thôn Muốt80----Đất SX-KD nông thôn
191Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ hết đất thôn Chanh - đến hết thôn Muốt80----Đất TM-DV nông thôn
192Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ hết đất thôn Chanh - đến hết thôn Muốt200----Đất ở nông thôn
193Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn đường từ giáp QL 217 (thôn Thành Long) đi Cẩm Liên - đến hết đất xã Cẩm Thành160----Đất SX-KD nông thôn
194Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn đường từ giáp QL 217 (thôn Thành Long) đi Cẩm Liên - đến hết đất xã Cẩm Thành160----Đất TM-DV nông thôn
195Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn đường từ giáp QL 217 (thôn Thành Long) đi Cẩm Liên - đến hết đất xã Cẩm Thành400----Đất ở nông thôn
196Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL 217 - đến hết thôn Chanh100----Đất SX-KD nông thôn
197Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL 217 - đến hết thôn Chanh100----Đất TM-DV nông thôn
198Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL 217 - đến hết thôn Chanh250----Đất ở nông thôn
199Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL217 đi Phâng Khánh giáp Bá Thước -120----Đất SX-KD nông thôn
200Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL217 đi Phâng Khánh giáp Bá Thước -120----Đất TM-DV nông thôn
201Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL217 đi Phâng Khánh giáp Bá Thước -300----Đất ở nông thôn
202Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL217 - đến chợ Vạc400----Đất SX-KD nông thôn
203Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL217 - đến chợ Vạc400----Đất TM-DV nông thôn
204Huyện Cẩm ThủyCẩm ThànhĐoạn từ QL217 - đến chợ Vạc1.000.000----Đất ở nông thôn
205Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Thạch-60----Đất SX-KD nông thôn
206Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Thạch-60----Đất TM-DV nông thôn
207Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Thạch-150----Đất ở nông thôn
208Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ cầu bê tông suối Bai Làng - đến cầu Cành Nầu (thôn Bẹt) (tuyến đường 4 Cẩm)160----Đất SX-KD nông thôn
209Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ cầu bê tông suối Bai Làng - đến cầu Cành Nầu (thôn Bẹt) (tuyến đường 4 Cẩm)160----Đất TM-DV nông thôn
210Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ cầu bê tông suối Bai Làng - đến cầu Cành Nầu (thôn Bẹt) (tuyến đường 4 Cẩm)400----Đất ở nông thôn
211Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ QL217 - đến cầu bê tông đi xã Cẩm Lương800----Đất SX-KD nông thôn
212Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ QL217 - đến cầu bê tông đi xã Cẩm Lương800----Đất TM-DV nông thôn
213Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ QL217 - đến cầu bê tông đi xã Cẩm Lương2.000.000----Đất ở nông thôn
214Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến nhà ông Vừng thôn Chiềng 2200----Đất SX-KD nông thôn
215Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến nhà ông Vừng thôn Chiềng 2200----Đất TM-DV nông thôn
216Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến nhà ông Vừng thôn Chiềng 2500----Đất ở nông thôn
217Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ cầu Thăng làng Cốc - đến nhà ông Tế thôn Trảy200----Đất SX-KD nông thôn
218Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ cầu Thăng làng Cốc - đến nhà ông Tế thôn Trảy200----Đất TM-DV nông thôn
219Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ cầu Thăng làng Cốc - đến nhà ông Tế thôn Trảy500----Đất ở nông thôn
220Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến chùa Rồng320----Đất SX-KD nông thôn
221Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến chùa Rồng320----Đất TM-DV nông thôn
222Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến chùa Rồng800----Đất ở nông thôn
223Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Chiềng Đông, thôn Bùi, thôn Chén - Xã Cẩm ThạchCác đoạn đường trong thôn Chiềng Đông, thôn Bùi, thôn Chén -120----Đất SX-KD nông thôn
224Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Chiềng Đông, thôn Bùi, thôn Chén - Xã Cẩm ThạchCác đoạn đường trong thôn Chiềng Đông, thôn Bùi, thôn Chén -120----Đất TM-DV nông thôn
225Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Chiềng Đông, thôn Bùi, thôn Chén - Xã Cẩm ThạchCác đoạn đường trong thôn Chiềng Đông, thôn Bùi, thôn Chén -300----Đất ở nông thôn
226Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ QL 217 - đến cổng UBND xã400----Đất SX-KD nông thôn
227Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ QL 217 - đến cổng UBND xã400----Đất TM-DV nông thôn
228Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchTừ QL 217 - đến cổng UBND xã1.000.000----Đất ở nông thôn
229Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến cầu Thăng làng Cốc280----Đất SX-KD nông thôn
230Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến cầu Thăng làng Cốc280----Đất TM-DV nông thôn
231Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến cầu Thăng làng Cốc700----Đất ở nông thôn
232Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến đầu cầu treo480----Đất SX-KD nông thôn
233Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến đầu cầu treo480----Đất TM-DV nông thôn
234Huyện Cẩm ThủyCẩm ThạchĐoạn từ QL 217 - đến đầu cầu treo1.200.000----Đất ở nông thôn
235Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Bình-80----Đất SX-KD nông thôn
236Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Bình-80----Đất TM-DV nông thôn
237Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Bình-200----Đất ở nông thôn
238Huyện Cẩm ThủyĐường bốn Cẩm đi qua xã Cẩm Bình-240----Đất SX-KD nông thôn
239Huyện Cẩm ThủyĐường bốn Cẩm đi qua xã Cẩm Bình-240----Đất TM-DV nông thôn
240Huyện Cẩm ThủyĐường bốn Cẩm đi qua xã Cẩm Bình-600----Đất ở nông thôn
241Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhĐoạn từ QL 217 vào - đến Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thôn Chợ240----Đất SX-KD nông thôn
242Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhĐoạn từ QL 217 vào - đến Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thôn Chợ240----Đất TM-DV nông thôn
243Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhĐoạn từ QL 217 vào - đến Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thôn Chợ600----Đất ở nông thôn
244Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhCầu Làng Vinh - đến Sân bóng thôn 1 Bình Hòa240----Đất SX-KD nông thôn
245Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhCầu Làng Vinh - đến Sân bóng thôn 1 Bình Hòa240----Đất TM-DV nông thôn
246Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhCầu Làng Vinh - đến Sân bóng thôn 1 Bình Hòa600----Đất ở nông thôn
247Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhĐoạn từ QL 217 vào cầu Làng Vinh -400----Đất SX-KD nông thôn
248Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhĐoạn từ QL 217 vào cầu Làng Vinh -400----Đất TM-DV nông thôn
249Huyện Cẩm ThủyCẩm BìnhĐoạn từ QL 217 vào cầu Làng Vinh -1.000.000----Đất ở nông thôn
250Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ giáp Cẩm Giang - đến ngã ba Trường Mầm non320----Đất SX-KD nông thôn
251Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ giáp Cẩm Giang - đến ngã ba Trường Mầm non320----Đất TM-DV nông thôn
252Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ giáp Cẩm Giang - đến ngã ba Trường Mầm non800----Đất ở nông thôn
253Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ giáp Cẩm Tú - đến xã Cẩm Lương200----Đất SX-KD nông thôn
254Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ giáp Cẩm Tú - đến xã Cẩm Lương200----Đất TM-DV nông thôn
255Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ giáp Cẩm Tú - đến xã Cẩm Lương500----Đất ở nông thôn
256Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ đường rẽ cầu Bến Ao - đến hết đất xã Cẩm Tú giáp xã Cẩm Giang (Cẩm Tú)240----Đất SX-KD nông thôn
257Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ đường rẽ cầu Bến Ao - đến hết đất xã Cẩm Tú giáp xã Cẩm Giang (Cẩm Tú)240----Đất TM-DV nông thôn
258Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ đường rẽ cầu Bến Ao - đến hết đất xã Cẩm Tú giáp xã Cẩm Giang (Cẩm Tú)600----Đất ở nông thôn
259Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư Thái Dung - đến giáp đường rẽ cầu Bến Ao, thôn Bắc Sơn (Cẩm Tú)400----Đất SX-KD nông thôn
260Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư Thái Dung - đến giáp đường rẽ cầu Bến Ao, thôn Bắc Sơn (Cẩm Tú)400----Đất TM-DV nông thôn
261Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư Thái Dung - đến giáp đường rẽ cầu Bến Ao, thôn Bắc Sơn (Cẩm Tú)1.000.000----Đất ở nông thôn
262Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba nhà ông Sơn - đến ngã tư nhà Dung Thái (Cẩm Tú)400----Đất SX-KD nông thôn
263Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba nhà ông Sơn - đến ngã tư nhà Dung Thái (Cẩm Tú)400----Đất TM-DV nông thôn
264Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba nhà ông Sơn - đến ngã tư nhà Dung Thái (Cẩm Tú)1.000.000----Đất ở nông thôn
265Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn giáp xã Cẩm Phong - đến cầu Tràn (Cẩm Tú)400----Đất SX-KD nông thôn
266Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn giáp xã Cẩm Phong - đến cầu Tràn (Cẩm Tú)400----Đất TM-DV nông thôn
267Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn giáp xã Cẩm Phong - đến cầu Tràn (Cẩm Tú)1.000.000----Đất ở nông thôn
268Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến giáp đất Bá Thước120----Đất SX-KD nông thôn
269Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến giáp đất Bá Thước120----Đất TM-DV nông thôn
270Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến giáp đất Bá Thước300----Đất ở nông thôn
271Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến hết đất thôn Chà Đa xã Cẩm Quý200----Đất SX-KD nông thôn
272Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến hết đất thôn Chà Đa xã Cẩm Quý200----Đất TM-DV nông thôn
273Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến hết đất thôn Chà Đa xã Cẩm Quý500----Đất ở nông thôn
274Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý240----Đất SX-KD nông thôn
275Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý240----Đất TM-DV nông thôn
276Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba Bưu điện văn hóa xã Cẩm Quý600----Đất ở nông thôn
277Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ ông Nho thôn Thái Bình - đến hết xã Cẩm Tú240----Đất SX-KD nông thôn
278Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ ông Nho thôn Thái Bình - đến hết xã Cẩm Tú240----Đất TM-DV nông thôn
279Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ ông Nho thôn Thái Bình - đến hết xã Cẩm Tú600----Đất ở nông thôn
280Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba giáp nhà ông Nho thôn Thái Bình;320----Đất SX-KD nông thôn
281Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba giáp nhà ông Nho thôn Thái Bình;320----Đất TM-DV nông thôn
282Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba giáp nhà ông Nho thôn Thái Bình;800----Đất ở nông thôn
283Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ Ngã tư Thái Dung - đến ngã ba thôn Lương Thành qua chợ600----Đất SX-KD nông thôn
284Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ Ngã tư Thái Dung - đến ngã ba thôn Lương Thành qua chợ600----Đất TM-DV nông thôn
285Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ Ngã tư Thái Dung - đến ngã ba thôn Lương Thành qua chợ1.500.000----Đất ở nông thôn
286Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ cây xăng Tuấn An - đến ngã tư nhà Thái Dung (Cẩm Tú)800----Đất SX-KD nông thôn
287Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ cây xăng Tuấn An - đến ngã tư nhà Thái Dung (Cẩm Tú)800----Đất TM-DV nông thôn
288Huyện Cẩm ThủyĐường Liên huyện Cẩm Tú - Cẩm Qúy (Tỉnh Lộ 523B)Đoạn từ cây xăng Tuấn An - đến ngã tư nhà Thái Dung (Cẩm Tú)2.000.000----Đất ở nông thôn
289Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongĐoạn tiếp theo - đến giáp đường TL523C120----Đất SX-KD nông thôn
290Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongĐoạn tiếp theo - đến giáp đường TL523C120----Đất TM-DV nông thôn
291Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongĐoạn tiếp theo - đến giáp đường TL523C300----Đất ở nông thôn
292Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ cầu Bai Phiên - đến hết đất xã Cẩm Phú160----Đất SX-KD nông thôn
293Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ cầu Bai Phiên - đến hết đất xã Cẩm Phú160----Đất TM-DV nông thôn
294Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ cầu Bai Phiên - đến hết đất xã Cẩm Phú400----Đất ở nông thôn
295Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ ngã ba ông Hùng Hải thôn Thái Long, - đến cầu Bai Phiên thôn Hoàng Thịnh (Cẩm Phú)220----Đất SX-KD nông thôn
296Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ ngã ba ông Hùng Hải thôn Thái Long, - đến cầu Bai Phiên thôn Hoàng Thịnh (Cẩm Phú)220----Đất TM-DV nông thôn
297Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ ngã ba ông Hùng Hải thôn Thái Long, - đến cầu Bai Phiên thôn Hoàng Thịnh (Cẩm Phú)550----Đất ở nông thôn
298Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ giáp đường QL 217 - đến ngã ba nhà ông Hùng Hải, xã Cẩm Phú160----Đất SX-KD nông thôn
299Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ giáp đường QL 217 - đến ngã ba nhà ông Hùng Hải, xã Cẩm Phú160----Đất TM-DV nông thôn
300Huyện Cẩm ThủyĐường 217 đi Cẩm Phú - Cẩm LongTừ giáp đường QL 217 - đến ngã ba nhà ông Hùng Hải, xã Cẩm Phú400----Đất ở nông thôn
301Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo đi hết xã Cẩm Long -160----Đất SX-KD nông thôn
302Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo đi hết xã Cẩm Long -160----Đất TM-DV nông thôn
303Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo đi hết xã Cẩm Long -400----Đất ở nông thôn
304Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo - đến đỉnh dốc Đỏ thôn Tân Long (xã Cẩm Long)200----Đất SX-KD nông thôn
305Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo - đến đỉnh dốc Đỏ thôn Tân Long (xã Cẩm Long)200----Đất TM-DV nông thôn
306Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo - đến đỉnh dốc Đỏ thôn Tân Long (xã Cẩm Long)500----Đất ở nông thôn
307Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Ngọc200----Đất SX-KD nông thôn
308Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Ngọc200----Đất TM-DV nông thôn
309Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Ngọc500----Đất ở nông thôn
310Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn từ giáp đường 217 - đến Cống Hồ Phúc Ngọc280----Đất SX-KD nông thôn
311Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn từ giáp đường 217 - đến Cống Hồ Phúc Ngọc280----Đất TM-DV nông thôn
312Huyện Cẩm ThủyĐường Ngọc - Long (đi Thạch Thành) (Tỉnh lộ 523C)Đoạn từ giáp đường 217 - đến Cống Hồ Phúc Ngọc700----Đất ở nông thôn
313Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Vân, giáp xã Quý Lộc - huyện Yên Định280----Đất SX-KD nông thôn
314Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Vân, giáp xã Quý Lộc - huyện Yên Định280----Đất TM-DV nông thôn
315Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Vân, giáp xã Quý Lộc - huyện Yên Định700----Đất ở nông thôn
316Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn Cầu Phao Cẩm Vân - đến Trạm bơm đầu núi Màu, xã Cẩm Vân400----Đất SX-KD nông thôn
317Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn Cầu Phao Cẩm Vân - đến Trạm bơm đầu núi Màu, xã Cẩm Vân400----Đất TM-DV nông thôn
318Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn Cầu Phao Cẩm Vân - đến Trạm bơm đầu núi Màu, xã Cẩm Vân1.000.000----Đất ở nông thôn
319Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến Cầu Phao xã Cẩm Vân (Cẩm Vân)200----Đất SX-KD nông thôn
320Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến Cầu Phao xã Cẩm Vân (Cẩm Vân)200----Đất TM-DV nông thôn
321Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến Cầu Phao xã Cẩm Vân (Cẩm Vân)500----Đất ở nông thôn
322Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba đường rẽ vào Trường Tiểu học xã Cẩm Yên280----Đất SX-KD nông thôn
323Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba đường rẽ vào Trường Tiểu học xã Cẩm Yên280----Đất TM-DV nông thôn
324Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến ngã ba đường rẽ vào Trường Tiểu học xã Cẩm Yên700----Đất ở nông thôn
325Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến đường rẽ đi Cầu phao xã Cẩm Yên200----Đất SX-KD nông thôn
326Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến đường rẽ đi Cầu phao xã Cẩm Yên200----Đất TM-DV nông thôn
327Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn tiếp theo - đến đường rẽ đi Cầu phao xã Cẩm Yên500----Đất ở nông thôn
328Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn từ giáp đường HCM - đến hết xã Cẩm Sơn (cũ)200----Đất SX-KD nông thôn
329Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn từ giáp đường HCM - đến hết xã Cẩm Sơn (cũ)200----Đất TM-DV nông thôn
330Huyện Cẩm ThủyĐường Vân Yên Sơn (518B)Đoạn từ giáp đường HCM - đến hết xã Cẩm Sơn (cũ)500----Đất ở nông thôn
331Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn từ cầu Bai Trắm - đến hết đất xã Cẩm Tâm, giáp xã Yên Lâm - huyện Yên Định160----Đất SX-KD nông thôn
332Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn từ cầu Bai Trắm - đến hết đất xã Cẩm Tâm, giáp xã Yên Lâm - huyện Yên Định160----Đất TM-DV nông thôn
333Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn từ cầu Bai Trắm - đến hết đất xã Cẩm Tâm, giáp xã Yên Lâm - huyện Yên Định400----Đất ở nông thôn
334Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Từ giáp đất Cẩm Châu - đến cầu Bai Trắm120----Đất SX-KD nông thôn
335Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Từ giáp đất Cẩm Châu - đến cầu Bai Trắm120----Đất TM-DV nông thôn
336Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Từ giáp đất Cẩm Châu - đến cầu Bai Trắm300----Đất ở nông thôn
337Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn tiếp theo - đến hết đất Cẩm Châu200----Đất SX-KD nông thôn
338Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn tiếp theo - đến hết đất Cẩm Châu200----Đất TM-DV nông thôn
339Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn tiếp theo - đến hết đất Cẩm Châu500----Đất ở nông thôn
340Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn tiếp theo - đến Cầu Sơn Lập240----Đất SX-KD nông thôn
341Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn tiếp theo - đến Cầu Sơn Lập240----Đất TM-DV nông thôn
342Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn tiếp theo - đến Cầu Sơn Lập600----Đất ở nông thôn
343Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn từ giáp đường HCM - đến hết hồ Án Đỗ, xã Cẩm Châu400----Đất SX-KD nông thôn
344Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn từ giáp đường HCM - đến hết hồ Án Đỗ, xã Cẩm Châu400----Đất TM-DV nông thôn
345Huyện Cẩm ThủyTỉnh lộ 518Đoạn từ giáp đường HCM - đến hết hồ Án Đỗ, xã Cẩm Châu1.000.000----Đất ở nông thôn
346Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Châu đi Ngọc Lặc520----Đất SX-KD nông thôn
347Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Châu đi Ngọc Lặc520----Đất TM-DV nông thôn
348Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Châu đi Ngọc Lặc1.300.000----Đất ở nông thôn
349Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến Trường THCS Cẩm Châu600----Đất SX-KD nông thôn
350Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến Trường THCS Cẩm Châu600----Đất TM-DV nông thôn
351Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến Trường THCS Cẩm Châu1.500.000----Đất ở nông thôn
352Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến hết đất bà Vân thôn Cẩm Hoa giáp đất xã Cẩm Phong (cũ)1.400.000----Đất SX-KD nông thôn
353Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến hết đất bà Vân thôn Cẩm Hoa giáp đất xã Cẩm Phong (cũ)1.400.000----Đất TM-DV nông thôn
354Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn tiếp theo - đến hết đất bà Vân thôn Cẩm Hoa giáp đất xã Cẩm Phong (cũ)3.500.000----Đất ở nông thôn
355Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn từ giáp xã Thạch Quảng - đến ngã ba đường đi xã Thạch Cẩm (xã Cẩm Tú)400----Đất SX-KD nông thôn
356Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn từ giáp xã Thạch Quảng - đến ngã ba đường đi xã Thạch Cẩm (xã Cẩm Tú)400----Đất TM-DV nông thôn
357Huyện Cẩm ThủyHồ Chí MinhĐoạn từ giáp xã Thạch Quảng - đến ngã ba đường đi xã Thạch Cẩm (xã Cẩm Tú)1.000.000----Đất ở nông thôn
358Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh QL217từ cầu ông Hào - đến Cầu Trám560----Đất SX-KD nông thôn
359Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh QL217từ cầu ông Hào - đến Cầu Trám560----Đất TM-DV nông thôn
360Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh QL217từ cầu ông Hào - đến Cầu Trám1.400.000----Đất ở nông thôn
361Huyện Cẩm ThủyĐường trành QL 217từ giáp Cẩm Thạch - đến cầu Ông Hào1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
362Huyện Cẩm ThủyĐường trành QL 217từ giáp Cẩm Thạch - đến cầu Ông Hào1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
363Huyện Cẩm ThủyĐường trành QL 217từ giáp Cẩm Thạch - đến cầu Ông Hào3.000.000----Đất ở nông thôn
364Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Thành400----Đất SX-KD nông thôn
365Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Thành400----Đất TM-DV nông thôn
366Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Thành1.000.000----Đất ở nông thôn
367Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết Cầu Chanh, xã Cẩm Thành480----Đất SX-KD nông thôn
368Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết Cầu Chanh, xã Cẩm Thành480----Đất TM-DV nông thôn
369Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết Cầu Chanh, xã Cẩm Thành1.200.000----Đất ở nông thôn
370Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết Cầu Chiền Trám, xã Cẩm Thành QL 217 cũ720----Đất SX-KD nông thôn
371Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết Cầu Chiền Trám, xã Cẩm Thành QL 217 cũ720----Đất TM-DV nông thôn
372Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết Cầu Chiền Trám, xã Cẩm Thành QL 217 cũ1.800.000----Đất ở nông thôn
373Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết cầu (ông Hào) (xã Cẩm Thành), QL 217 cũ1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
374Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết cầu (ông Hào) (xã Cẩm Thành), QL 217 cũ1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
375Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết cầu (ông Hào) (xã Cẩm Thành), QL 217 cũ3.000.000----Đất ở nông thôn
376Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến giáp đất xã Cẩm Thành1.280.000----Đất SX-KD nông thôn
377Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến giáp đất xã Cẩm Thành1.280.000----Đất TM-DV nông thôn
378Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến giáp đất xã Cẩm Thành3.200.000----Đất ở nông thôn
379Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến cầu Hón Trơn xã Cẩm Thạch800----Đất SX-KD nông thôn
380Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến cầu Hón Trơn xã Cẩm Thạch800----Đất TM-DV nông thôn
381Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến cầu Hón Trơn xã Cẩm Thạch2.000.000----Đất ở nông thôn
382Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp - đến hết đất xã Cẩm Bình800----Đất SX-KD nông thôn
383Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp - đến hết đất xã Cẩm Bình800----Đất TM-DV nông thôn
384Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp - đến hết đất xã Cẩm Bình2.000.000----Đất ở nông thôn
385Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo lên - đến hết Trạm y tế xã Cẩm Bình1.200.000----Đất SX-KD nông thôn
386Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo lên - đến hết Trạm y tế xã Cẩm Bình1.200.000----Đất TM-DV nông thôn
387Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo lên - đến hết Trạm y tế xã Cẩm Bình3.000.000----Đất ở nông thôn
388Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyTừ thị trấn - đến Cầu Đất1.000.000----Đất SX-KD nông thôn
389Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyTừ thị trấn - đến Cầu Đất1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
390Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyTừ thị trấn - đến Cầu Đất2.500.000----Đất ở nông thôn
391Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Ngọc720----Đất SX-KD nông thôn
392Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Ngọc720----Đất TM-DV nông thôn
393Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Ngọc1.800.000----Đất ở nông thôn
394Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất UBND xã Cẩm Ngọc920----Đất SX-KD nông thôn
395Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất UBND xã Cẩm Ngọc920----Đất TM-DV nông thôn
396Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất UBND xã Cẩm Ngọc2.300.000----Đất ở nông thôn
397Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến cổng Trại giống ngô (xã Cẩm Ngọc)600----Đất SX-KD nông thôn
398Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến cổng Trại giống ngô (xã Cẩm Ngọc)600----Đất TM-DV nông thôn
399Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến cổng Trại giống ngô (xã Cẩm Ngọc)1.500.000----Đất ở nông thôn
400Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Tân520----Đất SX-KD nông thôn
401Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Tân520----Đất TM-DV nông thôn
402Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Tân1.300.000----Đất ở nông thôn
403Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết khu dân cư Ngân hàng (xã Cẩm Tân)800----Đất SX-KD nông thôn
404Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết khu dân cư Ngân hàng (xã Cẩm Tân)800----Đất TM-DV nông thôn
405Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp theo - đến hết khu dân cư Ngân hàng (xã Cẩm Tân)2.000.000----Đất ở nông thôn
406Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp giáp - đến Cổng làng thôn Trung Hà (Lữ Trung), xã Cẩm Tân600----Đất SX-KD nông thôn
407Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp giáp - đến Cổng làng thôn Trung Hà (Lữ Trung), xã Cẩm Tân600----Đất TM-DV nông thôn
408Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn tiếp giáp - đến Cổng làng thôn Trung Hà (Lữ Trung), xã Cẩm Tân1.500.000----Đất ở nông thôn
409Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn từ giáp huyện Vĩnh Lộc - đến giáp xã Cẩm Tân (Cẩm Vân)480----Đất SX-KD nông thôn
410Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn từ giáp huyện Vĩnh Lộc - đến giáp xã Cẩm Tân (Cẩm Vân)480----Đất TM-DV nông thôn
411Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm ThủyĐoạn từ giáp huyện Vĩnh Lộc - đến giáp xã Cẩm Tân (Cẩm Vân)1.200.000----Đất ở nông thôn
412Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)-90----Đất SX-KD nông thôn
413Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)-100----Đất TM-DV nông thôn
414Huyện Cẩm ThủyĐường, ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)-200----Đất ở nông thôn
415Huyện Cẩm ThủyĐường thôn Ngọc Sơn - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ Cống bê tông tiếp giáp đất ở ông Phạm Văn Tha - đến hết đất ở ông Triệu Văn Dũng90----Đất SX-KD nông thôn
416Huyện Cẩm ThủyĐường thôn Ngọc Sơn - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ Cống bê tông tiếp giáp đất ở ông Phạm Văn Tha - đến hết đất ở ông Triệu Văn Dũng100----Đất TM-DV nông thôn
417Huyện Cẩm ThủyĐường thôn Ngọc Sơn - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ Cống bê tông tiếp giáp đất ở ông Phạm Văn Tha - đến hết đất ở ông Triệu Văn Dũng200----Đất ở nông thôn
418Huyện Cẩm ThủyĐường Cứu hộ, cứu nạn tránh lũ - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ xã Cẩm Sơn đi xã Cẩm Yên (đoạn tiếp giáp đường 518B - đến đất xã Cẩm Sơn)225----Đất SX-KD nông thôn
419Huyện Cẩm ThủyĐường Cứu hộ, cứu nạn tránh lũ - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ xã Cẩm Sơn đi xã Cẩm Yên (đoạn tiếp giáp đường 518B - đến đất xã Cẩm Sơn)250----Đất TM-DV nông thôn
420Huyện Cẩm ThủyĐường Cứu hộ, cứu nạn tránh lũ - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ xã Cẩm Sơn đi xã Cẩm Yên (đoạn tiếp giáp đường 518B - đến đất xã Cẩm Sơn)500----Đất ở nông thôn
421Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ tiếp giáp với đất làng Lụa đi Tây Sơn và thị trấn - đến khe cạn phía sau nhà ông Trác thôn Hoàng Giang 2248----Đất SX-KD nông thôn
422Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ tiếp giáp với đất làng Lụa đi Tây Sơn và thị trấn - đến khe cạn phía sau nhà ông Trác thôn Hoàng Giang 2275----Đất TM-DV nông thôn
423Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ tiếp giáp với đất làng Lụa đi Tây Sơn và thị trấn - đến khe cạn phía sau nhà ông Trác thôn Hoàng Giang 2550----Đất ở nông thôn
424Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đại Đồng, thôn Hoàng Giang (Đại Đồng 3, Gò Cả, Hoàng Giang 1, Hoàng Giang-450----Đất SX-KD nông thôn
425Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đại Đồng, thôn Hoàng Giang (Đại Đồng 3, Gò Cả, Hoàng Giang 1, Hoàng Giang-500----Đất TM-DV nông thôn
426Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đại Đồng, thôn Hoàng Giang (Đại Đồng 3, Gò Cả, Hoàng Giang 1, Hoàng Giang-1.000.000----Đất ở nông thôn
427Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo giáp đất làng Lụa đi Tây Sơn - đến giáp đất thị trấn383----Đất SX-KD nông thôn
428Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo giáp đất làng Lụa đi Tây Sơn - đến giáp đất thị trấn425----Đất TM-DV nông thôn
429Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo giáp đất làng Lụa đi Tây Sơn - đến giáp đất thị trấn850----Đất ở nông thôn
430Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường Từ đường HCM - đến hết làng Lụa450----Đất SX-KD nông thôn
431Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường Từ đường HCM - đến hết làng Lụa500----Đất TM-DV nông thôn
432Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường Từ đường HCM - đến hết làng Lụa1.000.000----Đất ở nông thôn
433Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường Từ đường HCM - đến hết Chùa Chặng540----Đất SX-KD nông thôn
434Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường Từ đường HCM - đến hết Chùa Chặng600----Đất TM-DV nông thôn
435Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường Từ đường HCM - đến hết Chùa Chặng1.200.000----Đất ở nông thôn
436Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Sân vận động Trường nội trú - đến cầu Cẩm Thủy, khu vực các hộ tiếp giáp Đường vành đai Trung tâm TDTT900----Đất SX-KD nông thôn
437Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Sân vận động Trường nội trú - đến cầu Cẩm Thủy, khu vực các hộ tiếp giáp Đường vành đai Trung tâm TDTT1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
438Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Sân vận động Trường nội trú - đến cầu Cẩm Thủy, khu vực các hộ tiếp giáp Đường vành đai Trung tâm TDTT2.000.000----Đất ở nông thôn
439Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ nhà ở ông Phạm Văn Minh - đến nhà ở ông Trần Văn Minh (Đường ven Trung tâm TDTT thôn Đại Đồng 1-2 cũ)1.350.000----Đất SX-KD nông thôn
440Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ nhà ở ông Phạm Văn Minh - đến nhà ở ông Trần Văn Minh (Đường ven Trung tâm TDTT thôn Đại Đồng 1-2 cũ)1.500.000----Đất TM-DV nông thôn
441Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ nhà ở ông Phạm Văn Minh - đến nhà ở ông Trần Văn Minh (Đường ven Trung tâm TDTT thôn Đại Đồng 1-2 cũ)3.000.000----Đất ở nông thôn
442Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đại đồng (Đại Đồng 1+2 cũ) còn lại - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơ-675----Đất SX-KD nông thôn
443Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đại đồng (Đại Đồng 1+2 cũ) còn lại - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơ-750----Đất TM-DV nông thôn
444Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đại đồng (Đại Đồng 1+2 cũ) còn lại - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơ-1.500.000----Đất ở nông thôn
445Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Chi Nhánh điện - đến hết Trung tâm dạy nghề450----Đất SX-KD nông thôn
446Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Chi Nhánh điện - đến hết Trung tâm dạy nghề500----Đất TM-DV nông thôn
447Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Chi Nhánh điện - đến hết Trung tâm dạy nghề1.000.000----Đất ở nông thôn
448Huyện Cẩm ThủyKhu dân cư bàn trái thôn Đại Đồng - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)-450----Đất SX-KD nông thôn
449Huyện Cẩm ThủyKhu dân cư bàn trái thôn Đại Đồng - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)-500----Đất TM-DV nông thôn
450Huyện Cẩm ThủyKhu dân cư bàn trái thôn Đại Đồng - Xã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)-1.000.000----Đất ở nông thôn
451Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ cầu Cẩm Thủy - đến hết trạm Thủy Văn563----Đất SX-KD nông thôn
452Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ cầu Cẩm Thủy - đến hết trạm Thủy Văn625----Đất TM-DV nông thôn
453Huyện Cẩm ThủyXã Cẩm Sơn ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ cầu Cẩm Thủy - đến hết trạm Thủy Văn1.250.000----Đất ở nông thôn
454Huyện Cẩm ThủyĐường lô khu dân cư mới - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-1.350.000----Đất SX-KD nông thôn
455Huyện Cẩm ThủyĐường lô khu dân cư mới - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-1.500.000----Đất TM-DV nông thôn
456Huyện Cẩm ThủyĐường lô khu dân cư mới - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-3.000.000----Đất ở nông thôn
457Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Tử Niêm - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-135----Đất SX-KD nông thôn
458Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Tử Niêm - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-150----Đất TM-DV nông thôn
459Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Tử Niêm - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-300----Đất ở nông thôn
460Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đồng Chạ, Phong Ý - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-225----Đất SX-KD nông thôn
461Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đồng Chạ, Phong Ý - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-250----Đất TM-DV nông thôn
462Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Đồng Chạ, Phong Ý - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-500----Đất ở nông thôn
463Huyện Cẩm ThủyTrục đường liên xã - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ Cẩm Ngọc đi Cẩm Phong (qua thôn Đồng Chạ) -360----Đất SX-KD nông thôn
464Huyện Cẩm ThủyTrục đường liên xã - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ Cẩm Ngọc đi Cẩm Phong (qua thôn Đồng Chạ) -400----Đất TM-DV nông thôn
465Huyện Cẩm ThủyTrục đường liên xã - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)từ Cẩm Ngọc đi Cẩm Phong (qua thôn Đồng Chạ) -800----Đất ở nông thôn
466Huyện Cẩm ThủyĐoạn đường trong các thôn Nghĩa Dũng, Dương Huệ - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-315----Đất SX-KD nông thôn
467Huyện Cẩm ThủyĐoạn đường trong các thôn Nghĩa Dũng, Dương Huệ - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-350----Đất TM-DV nông thôn
468Huyện Cẩm ThủyĐoạn đường trong các thôn Nghĩa Dũng, Dương Huệ - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-700----Đất ở nông thôn
469Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Cửa Hà - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Đã rỗ đi xã Cẩm Tú -360----Đất SX-KD nông thôn
470Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Cửa Hà - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Đã rỗ đi xã Cẩm Tú -400----Đất TM-DV nông thôn
471Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Cửa Hà - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn đường từ Đã rỗ đi xã Cẩm Tú -800----Đất ở nông thôn
472Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Cửa Hà - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-450----Đất SX-KD nông thôn
473Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Cửa Hà - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-500----Đất TM-DV nông thôn
474Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường trong thôn Cửa Hà - Xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn)-1.000.000----Đất ở nông thôn
475Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn) (QL 217 xây dựng mới)Đoạn đường từ đường HCM - đến bến phà1.125.000----Đất SX-KD nông thôn
476Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn) (QL 217 xây dựng mới)Đoạn đường từ đường HCM - đến bến phà1.250.000----Đất TM-DV nông thôn
477Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn) (QL 217 xây dựng mới)Đoạn đường từ đường HCM - đến bến phà2.500.000----Đất ở nông thôn
478Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba nhà ông Cẩm - đến giáp đất Cẩm Tú (xã Cẩm Phong, cũ)540----Đất SX-KD nông thôn
479Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba nhà ông Cẩm - đến giáp đất Cẩm Tú (xã Cẩm Phong, cũ)600----Đất TM-DV nông thôn
480Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba nhà ông Cẩm - đến giáp đất Cẩm Tú (xã Cẩm Phong, cũ)1.200.000----Đất ở nông thôn
481Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnTừ ngã ba giáp đường Hồ Chí Minh giáp cây xăng nhà Hải Ngoan - đến ngã ba nhà ông Quế (Tân) giáp với đường HCM xã Cẩm Phong (cũ)900----Đất SX-KD nông thôn
482Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnTừ ngã ba giáp đường Hồ Chí Minh giáp cây xăng nhà Hải Ngoan - đến ngã ba nhà ông Quế (Tân) giáp với đường HCM xã Cẩm Phong (cũ)1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
483Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 523E - thị trấn Phong SơnTừ ngã ba giáp đường Hồ Chí Minh giáp cây xăng nhà Hải Ngoan - đến ngã ba nhà ông Quế (Tân) giáp với đường HCM xã Cẩm Phong (cũ)2.000.000----Đất ở nông thôn
484Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnTừ ngã ba nhà ông Cẩm ra - đến đường Hồ Chí Minh xã Cẩm Phong (cũ)900----Đất SX-KD nông thôn
485Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnTừ ngã ba nhà ông Cẩm ra - đến đường Hồ Chí Minh xã Cẩm Phong (cũ)1.000.000----Đất TM-DV nông thôn
486Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnTừ ngã ba nhà ông Cẩm ra - đến đường Hồ Chí Minh xã Cẩm Phong (cũ)2.000.000----Đất ở nông thôn
487Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến giáp đất ông Sen Sự (xã Cẩm Phong, cũ)1.350.000----Đất SX-KD nông thôn
488Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến giáp đất ông Sen Sự (xã Cẩm Phong, cũ)1.500.000----Đất TM-DV nông thôn
489Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến giáp đất ông Sen Sự (xã Cẩm Phong, cũ)3.000.000----Đất ở nông thôn
490Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba giáp đường HCM (giáp cống Cửa Hà), - đến Trạm biến áp thôn Dương Huệ, xã Cẩm Phong (cũ)1.485.000----Đất SX-KD nông thôn
491Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba giáp đường HCM (giáp cống Cửa Hà), - đến Trạm biến áp thôn Dương Huệ, xã Cẩm Phong (cũ)1.650.000----Đất TM-DV nông thôn
492Huyện Cẩm ThủyĐường Tỉnh Lộ 519 (cũ) - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba giáp đường HCM (giáp cống Cửa Hà), - đến Trạm biến áp thôn Dương Huệ, xã Cẩm Phong (cũ)3.300.000----Đất ở nông thôn
493Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Sơn (cũ)810----Đất SX-KD nông thôn
494Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Sơn (cũ)900----Đất TM-DV nông thôn
495Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến hết đất xã Cẩm Sơn (cũ)1.800.000----Đất ở nông thôn
496Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến Cống Ngầm Gò Lý1.350.000----Đất SX-KD nông thôn
497Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến Cống Ngầm Gò Lý1.500.000----Đất TM-DV nông thôn
498Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến Cống Ngầm Gò Lý3.000.000----Đất ở nông thôn
499Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo đầu Cầu Mây (xã Cẩm Sơn) -1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
500Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo đầu Cầu Mây (xã Cẩm Sơn) -2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
501Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo đầu Cầu Mây (xã Cẩm Sơn) -4.000.000----Đất ở nông thôn
502Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến Dốc Đồng Bèo đi Gia Dụ (xã Cẩm Sơn, cũ)2.250.000----Đất SX-KD nông thôn
503Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến Dốc Đồng Bèo đi Gia Dụ (xã Cẩm Sơn, cũ)2.500.000----Đất TM-DV nông thôn
504Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến Dốc Đồng Bèo đi Gia Dụ (xã Cẩm Sơn, cũ)5.000.000----Đất ở nông thôn
505Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo từ cầu Cẩm Thủy - đến hết đất Điện lực Cẩm Thủy3.150.000----Đất SX-KD nông thôn
506Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo từ cầu Cẩm Thủy - đến hết đất Điện lực Cẩm Thủy3.500.000----Đất TM-DV nông thôn
507Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo từ cầu Cẩm Thủy - đến hết đất Điện lực Cẩm Thủy7.000.000----Đất ở nông thôn
508Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến đầu cầu Cẩm Thủy3.150.000----Đất SX-KD nông thôn
509Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến đầu cầu Cẩm Thủy3.500.000----Đất TM-DV nông thôn
510Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnĐoạn tiếp theo - đến đầu cầu Cẩm Thủy7.000.000----Đất ở nông thôn
511Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnHết đất bà Vân thôn Cẩm Hoa xã Cẩm Tú - đến giáp đất hộ ông Xuân Sơn (xã Cẩm Phong, cũ)2.250.000----Đất SX-KD nông thôn
512Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnHết đất bà Vân thôn Cẩm Hoa xã Cẩm Tú - đến giáp đất hộ ông Xuân Sơn (xã Cẩm Phong, cũ)2.500.000----Đất TM-DV nông thôn
513Huyện Cẩm ThủyĐường Hồ Chí Minh - thị trấn Phong SơnHết đất bà Vân thôn Cẩm Hoa xã Cẩm Tú - đến giáp đất hộ ông Xuân Sơn (xã Cẩm Phong, cũ)5.000.000----Đất ở nông thôn
514Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư thị trấn tổ Đại Quang - đến giáp đường Hồ Chí Minh (tránh tây QL217)2.250.000----Đất SX-KD nông thôn
515Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư thị trấn tổ Đại Quang - đến giáp đường Hồ Chí Minh (tránh tây QL217)2.500.000----Đất TM-DV nông thôn
516Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư thị trấn tổ Đại Quang - đến giáp đường Hồ Chí Minh (tránh tây QL217)5.000.000----Đất ở nông thôn
517Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba tổ Đại Quang (nhà ông Hóa Chức) lên hết đất thị trấn giáp xã Cẩm Bình -1.800.000----Đất SX-KD nông thôn
518Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba tổ Đại Quang (nhà ông Hóa Chức) lên hết đất thị trấn giáp xã Cẩm Bình -2.000.000----Đất TM-DV nông thôn
519Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba tổ Đại Quang (nhà ông Hóa Chức) lên hết đất thị trấn giáp xã Cẩm Bình -4.000.000----Đất ở nông thôn
520Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư Đại Quang lên - đến ngã ba Đại Quang (Nhà ông Hóa Chức) QL 217 cũ1.710.000----Đất SX-KD nông thôn
521Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư Đại Quang lên - đến ngã ba Đại Quang (Nhà ông Hóa Chức) QL 217 cũ1.900.000----Đất TM-DV nông thôn
522Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư Đại Quang lên - đến ngã ba Đại Quang (Nhà ông Hóa Chức) QL 217 cũ3.800.000----Đất ở nông thôn
523Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư tổ Đại Quang lên - đến ngã ba Đại Quang (nhà ông Hóa Chức), QL 217 mới2.250.000----Đất SX-KD nông thôn
524Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư tổ Đại Quang lên - đến ngã ba Đại Quang (nhà ông Hóa Chức), QL 217 mới2.500.000----Đất TM-DV nông thôn
525Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã tư tổ Đại Quang lên - đến ngã ba Đại Quang (nhà ông Hóa Chức), QL 217 mới5.000.000----Đất ở nông thôn
526Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ hết đất Công sở thị trấn - đến ngã tư Tổ Đại Quang2.700.000----Đất SX-KD nông thôn
527Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ hết đất Công sở thị trấn - đến ngã tư Tổ Đại Quang3.000.000----Đất TM-DV nông thôn
528Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ hết đất Công sở thị trấn - đến ngã tư Tổ Đại Quang6.000.000----Đất ở nông thôn
529Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba đường HCM (Cẩm Sơn) - đến hết đất công sở UBND thị trấn Cẩm Thủy (cũ)3.375.000----Đất SX-KD nông thôn
530Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba đường HCM (Cẩm Sơn) - đến hết đất công sở UBND thị trấn Cẩm Thủy (cũ)3.750.000----Đất TM-DV nông thôn
531Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 - thị trấn Phong SơnĐoạn từ ngã ba đường HCM (Cẩm Sơn) - đến hết đất công sở UBND thị trấn Cẩm Thủy (cũ)7.500.000----Đất ở nông thôn
532Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn) (QL 217 xây dựng mới)-2.250.000----Đất SX-KD nông thôn
533Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn) (QL 217 xây dựng mới)-2.500.000----Đất TM-DV nông thôn
534Huyện Cẩm ThủyĐoạn tránh xã Cẩm Phong ( nay là thị trấn Phong Sơn) (QL 217 xây dựng mới)-5.000.000----Đất ở nông thôn
535Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến cống qua đường giữa thôn Nghĩa Dũng và Phong Ý, xã Cẩm Phong1.350.000----Đất SX-KD nông thôn
536Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến cống qua đường giữa thôn Nghĩa Dũng và Phong Ý, xã Cẩm Phong1.500.000----Đất TM-DV nông thôn
537Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến cống qua đường giữa thôn Nghĩa Dũng và Phong Ý, xã Cẩm Phong3.000.000----Đất ở nông thôn
538Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến ngã tư đường HCM (xã Cẩm Phong,cũ)3.375.000----Đất SX-KD nông thôn
539Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến ngã tư đường HCM (xã Cẩm Phong,cũ)3.750.000----Đất TM-DV nông thôn
540Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến ngã tư đường HCM (xã Cẩm Phong,cũ)7.500.000----Đất ở nông thôn
541Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến Cống Tây thôn Tử Niêm1.350.000----Đất SX-KD nông thôn
542Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến Cống Tây thôn Tử Niêm1.500.000----Đất TM-DV nông thôn
543Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến Cống Tây thôn Tử Niêm3.000.000----Đất ở nông thôn
544Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến hết đất thôn Nghĩa Dũng2.250.000----Đất SX-KD nông thôn
545Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến hết đất thôn Nghĩa Dũng2.500.000----Đất TM-DV nông thôn
546Huyện Cẩm ThủyQuốc Lộ 217 (xã Cẩm Phong, cũ nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn tiếp theo - đến hết đất thôn Nghĩa Dũng5.000.000----Đất ở nông thôn
547Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm Thủy-1.350.000----Đất SX-KD đô thị
548Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm Thủy-1.500.000----Đất TM-DV đô thị
549Huyện Cẩm ThủyĐoạn Quốc lộ 217 cũ đi khu dân cư, xen cư (Máy kéo cũ) tổ Hòa Bình + khu dân cư - Thị trấn Cẩm Thủy-3.000.000----Đất ở đô thị
550Huyện Cẩm ThủyQuốc lộ 217 đi Trường Trung học phổ thông (Cấp 3) - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)-1.350.000----Đất SX-KD đô thị
551Huyện Cẩm ThủyQuốc lộ 217 đi Trường Trung học phổ thông (Cấp 3) - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)-1.500.000----Đất TM-DV đô thị
552Huyện Cẩm ThủyQuốc lộ 217 đi Trường Trung học phổ thông (Cấp 3) - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)-3.000.000----Đất ở đô thị
553Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi thôn Tây Sơn xã Cẩm Sơn (cũ) (hết đất thị trấn) -900----Đất SX-KD đô thị
554Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi thôn Tây Sơn xã Cẩm Sơn (cũ) (hết đất thị trấn) -1.000.000----Đất TM-DV đô thị
555Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi thôn Tây Sơn xã Cẩm Sơn (cũ) (hết đất thị trấn) -2.000.000----Đất ở đô thị
556Huyện Cẩm ThủyTrục đường lô 2 khu Xí nghiệp tổ Đại Quang - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)-675----Đất SX-KD đô thị
557Huyện Cẩm ThủyTrục đường lô 2 khu Xí nghiệp tổ Đại Quang - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)-750----Đất TM-DV đô thị
558Huyện Cẩm ThủyTrục đường lô 2 khu Xí nghiệp tổ Đại Quang - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)-1.500.000----Đất ở đô thị
559Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 - đến Hạt 8 giao thông vòng ra khu dân cư Máy Kéo900----Đất SX-KD đô thị
560Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 - đến Hạt 8 giao thông vòng ra khu dân cư Máy Kéo1.000.000----Đất TM-DV đô thị
561Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 - đến Hạt 8 giao thông vòng ra khu dân cư Máy Kéo2.000.000----Đất ở đô thị
562Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi Trường dạy nghề xã Cẩm Sơn (cũ) -900----Đất SX-KD đô thị
563Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi Trường dạy nghề xã Cẩm Sơn (cũ) -1.000.000----Đất TM-DV đô thị
564Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi Trường dạy nghề xã Cẩm Sơn (cũ) -2.000.000----Đất ở đô thị
565Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi Gò Khẩng giáp đất xã Cẩm Sơn (cũ) -900----Đất SX-KD đô thị
566Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi Gò Khẩng giáp đất xã Cẩm Sơn (cũ) -1.000.000----Đất TM-DV đô thị
567Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ giáp QL 217 đi Gò Khẩng giáp đất xã Cẩm Sơn (cũ) -2.000.000----Đất ở đô thị
568Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của các Tổ: Tân An 1, Tân An 2, Quang Trung, Hòa Bình, Đại Quang - Thị trấn C-450----Đất SX-KD đô thị
569Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của các Tổ: Tân An 1, Tân An 2, Quang Trung, Hòa Bình, Đại Quang - Thị trấn C-500----Đất TM-DV đô thị
570Huyện Cẩm ThủyCác đoạn đường còn lại của các Tổ: Tân An 1, Tân An 2, Quang Trung, Hòa Bình, Đại Quang - Thị trấn C-1.000.000----Đất ở đô thị
571Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ QL 217 (Chi cục thuế cũ) - đến qua Nhà điều hành Trung tâm TDTT hết đất hộ nhà ông Thường1.350.000----Đất SX-KD đô thị
572Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ QL 217 (Chi cục thuế cũ) - đến qua Nhà điều hành Trung tâm TDTT hết đất hộ nhà ông Thường1.500.000----Đất TM-DV đô thị
573Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ QL 217 (Chi cục thuế cũ) - đến qua Nhà điều hành Trung tâm TDTT hết đất hộ nhà ông Thường3.000.000----Đất ở đô thị
574Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ nhà nghỉ Hoa Thống - đến giáp Trung tâm TDTT vòng ra các khu đất sau Chợ1.350.000----Đất SX-KD đô thị
575Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ nhà nghỉ Hoa Thống - đến giáp Trung tâm TDTT vòng ra các khu đất sau Chợ1.500.000----Đất TM-DV đô thị
576Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ nhà nghỉ Hoa Thống - đến giáp Trung tâm TDTT vòng ra các khu đất sau Chợ3.000.000----Đất ở đô thị
577Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ Viện kiểm sát - đến giáp Trung tâm TDTT huyện1.350.000----Đất SX-KD đô thị
578Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ Viện kiểm sát - đến giáp Trung tâm TDTT huyện1.500.000----Đất TM-DV đô thị
579Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ Viện kiểm sát - đến giáp Trung tâm TDTT huyện3.000.000----Đất ở đô thị
580Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ cầu Cẩm Thủy đi Thủy Văn - đến giáp đất Cẩm Sơn (cũ)563----Đất SX-KD đô thị
581Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ cầu Cẩm Thủy đi Thủy Văn - đến giáp đất Cẩm Sơn (cũ)625----Đất TM-DV đô thị
582Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ cầu Cẩm Thủy đi Thủy Văn - đến giáp đất Cẩm Sơn (cũ)1.250.000----Đất ở đô thị
583Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ sân vận động Trường nội trú - đến Cầu Hồ Chí Minh900----Đất SX-KD đô thị
584Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ sân vận động Trường nội trú - đến Cầu Hồ Chí Minh1.000.000----Đất TM-DV đô thị
585Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ sân vận động Trường nội trú - đến Cầu Hồ Chí Minh2.000.000----Đất ở đô thị
586Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ bến phà cũ - đến ngã ba Công an rẽ trái đến hết Sân vân động Trường nội trú, ngã ba Công an đến ngã tư thị trấn1.350.000----Đất SX-KD đô thị
587Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ bến phà cũ - đến ngã ba Công an rẽ trái đến hết Sân vân động Trường nội trú, ngã ba Công an đến ngã tư thị trấn1.500.000----Đất TM-DV đô thị
588Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ bến phà cũ - đến ngã ba Công an rẽ trái đến hết Sân vân động Trường nội trú, ngã ba Công an đến ngã tư thị trấn3.000.000----Đất ở đô thị
589Huyện Cẩm ThủyĐường nội tổ Tân An 3 - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đường nội tổ Tân An 3 -450----Đất SX-KD đô thị
590Huyện Cẩm ThủyĐường nội tổ Tân An 3 - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đường nội tổ Tân An 3 -500----Đất TM-DV đô thị
591Huyện Cẩm ThủyĐường nội tổ Tân An 3 - Thị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đường nội tổ Tân An 3 -1.000.000----Đất ở đô thị
592Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ nhà ông Liên Thái - đến Nhà hát675----Đất SX-KD đô thị
593Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ nhà ông Liên Thái - đến Nhà hát750----Đất TM-DV đô thị
594Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ nhà ông Liên Thái - đến Nhà hát1.500.000----Đất ở đô thị
595Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ nhà ông Phú - đến nhà ông Thêu765----Đất SX-KD đô thị
596Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ nhà ông Phú - đến nhà ông Thêu850----Đất TM-DV đô thị
597Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ nhà ông Phú - đến nhà ông Thêu1.700.000----Đất ở đô thị
598Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ dốc thi hành án - đến hết đất hạt Kiểm Lâm900----Đất SX-KD đô thị
599Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ dốc thi hành án - đến hết đất hạt Kiểm Lâm1.000.000----Đất TM-DV đô thị
600Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Từ dốc thi hành án - đến hết đất hạt Kiểm Lâm2.000.000----Đất ở đô thị
601Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ ngã tư - đến dốc Thi hành án1.800.000----Đất SX-KD đô thị
602Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ ngã tư - đến dốc Thi hành án2.000.000----Đất TM-DV đô thị
603Huyện Cẩm ThủyThị trấn Cẩm Thủy ( nay là thị trấn Phong Sơn)Đoạn từ ngã tư - đến dốc Thi hành án4.000.000----Đất ở đô thị
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x