Bảng giá đất huyện Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận

0 5.031

Bảng giá đất huyện Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận mới nhất theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (sửa đổi bởi Quyết định 94/2023/QĐ-UBND).


1. Căn cứ pháp lý 

– Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

– Quyết định 94/2023/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


2. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hình minh họa. Bảng giá đất huyện Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận

3. Bảng giá đất huyện Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận mới nhất

3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

Nguyên tắc xác định vị trí đất được xác định cụ thể tại Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định 94/2023/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

3.2. Bảng giá đất huyện Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại đất
1Huyện Bác ÁiCác xã trong huyện-36.000----Đất SX-KD
2Huyện Bác ÁiCác xã trong huyện-48.000----Đất TM-DV
3Huyện Bác ÁiCác xã trong huyện-60.000----Đất ở
4Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường Trung tâm xã Phước Thắng -54.000----Đất SX-KD
5Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường Trung tâm xã Phước Thắng -72.000----Đất TM-DV
6Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường Trung tâm xã Phước Thắng -90.000----Đất ở
7Huyện Bác ÁiĐường Mỹ Hiệp đi xã Phước TrungTừ giáp xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn - hết địa phận xã Phước Trung54.000----Đất SX-KD
8Huyện Bác ÁiĐường Mỹ Hiệp đi xã Phước TrungTừ giáp xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn - hết địa phận xã Phước Trung72.000----Đất TM-DV
9Huyện Bác ÁiĐường Mỹ Hiệp đi xã Phước TrungTừ giáp xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn - hết địa phận xã Phước Trung90.000----Đất ở
10Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường trung tâm xã Phước Hòa -54.000----Đất SX-KD
11Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường trung tâm xã Phước Hòa -72.000----Đất TM-DV
12Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường trung tâm xã Phước Hòa -90.000----Đất ở
13Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường trung tâm xã Phước Tân (thôn Ma Ty) -54.000----Đất SX-KD
14Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường trung tâm xã Phước Tân (thôn Ma Ty) -72.000----Đất TM-DV
15Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường trung tâm xã Phước Tân (thôn Ma Ty) -90.000----Đất ở
16Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ xã Phước Hòa - xã Phước Bình: Đoạn qua xã Phước Bình54.000----Đất SX-KD
17Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ xã Phước Hòa - xã Phước Bình: Đoạn qua xã Phước Bình72.000----Đất TM-DV
18Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ xã Phước Hòa - xã Phước Bình: Đoạn qua xã Phước Bình90.000----Đất ở
19Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ xã Phước Hòa - xã Phước Bình: Đoạn qua xã Phước Hòa57.000----Đất SX-KD
20Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ xã Phước Hòa - xã Phước Bình: Đoạn qua xã Phước Hòa76.000----Đất TM-DV
21Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ xã Phước Hòa - xã Phước Bình: Đoạn qua xã Phước Hòa95.000----Đất ở
22Huyện Bác ÁiĐường trung tâm xã Phước ChínhTừ Đài liệt sỹ - kênh Chính Nam sông Sắt60.000----Đất SX-KD
23Huyện Bác ÁiĐường trung tâm xã Phước ChínhTừ Đài liệt sỹ - kênh Chính Nam sông Sắt80.000----Đất TM-DV
24Huyện Bác ÁiĐường trung tâm xã Phước ChínhTừ Đài liệt sỹ - kênh Chính Nam sông Sắt100.000----Đất ở
25Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ giáp cầu Sông Sắt (đi Phước Chính) - Đài liệt sĩ66.000----Đất SX-KD
26Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ giáp cầu Sông Sắt (đi Phước Chính) - Đài liệt sĩ88.000----Đất TM-DV
27Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ giáp cầu Sông Sắt (đi Phước Chính) - Đài liệt sĩ110.000----Đất ở
28Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ Km 20 - Quốc lộ 27B đến đầu cầu Sông Sắt (đi Phước Chính)69.000----Đất SX-KD
29Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ Km 20 - Quốc lộ 27B đến đầu cầu Sông Sắt (đi Phước Chính)92.000----Đất TM-DV
30Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ Km 20 - Quốc lộ 27B đến đầu cầu Sông Sắt (đi Phước Chính)115.000----Đất ở
31Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ Quốc lộ 27B - đến hết thôn Suối Rua, xã Phước Tiến54.000----Đất SX-KD
32Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ Quốc lộ 27B - đến hết thôn Suối Rua, xã Phước Tiến72.000----Đất TM-DV
33Huyện Bác ÁiCác trục đường khácĐường từ Quốc lộ 27B - đến hết thôn Suối Rua, xã Phước Tiến90.000----Đất ở
34Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐoạn giáp Trường TH Phước Đại B - đến hết thôn Ma Hoa - Châu Đắc54.000----Đất SX-KD
35Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐoạn giáp Trường TH Phước Đại B - đến hết thôn Ma Hoa - Châu Đắc72.000----Đất TM-DV
36Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐoạn giáp Trường TH Phước Đại B - đến hết thôn Ma Hoa - Châu Đắc90.000----Đất ở
37Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐoạn giáp đài phát thanh Bác Ái đi thôn Ma Hoa - Châu Đắc - đến hết Trường trung học Phước Đại B57.000----Đất SX-KD
38Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐoạn giáp đài phát thanh Bác Ái đi thôn Ma Hoa - Châu Đắc - đến hết Trường trung học Phước Đại B76.000----Đất TM-DV
39Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐoạn giáp đài phát thanh Bác Ái đi thôn Ma Hoa - Châu Đắc - đến hết Trường trung học Phước Đại B95.000----Đất ở
40Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 7m thuộc trung tâm huyện -60.000----Đất SX-KD
41Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 7m thuộc trung tâm huyện -80.000----Đất TM-DV
42Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 7m thuộc trung tâm huyện -100.000----Đất ở
43Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 11 m thuộc trung tâm huyện -66.000----Đất SX-KD
44Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 11 m thuộc trung tâm huyện -88.000----Đất TM-DV
45Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 11 m thuộc trung tâm huyện -110.000----Đất ở
46Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 13m thuộc trung tâm huyện -81.000----Đất SX-KD
47Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 13m thuộc trung tâm huyện -108.000----Đất TM-DV
48Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 13m thuộc trung tâm huyện -135.000----Đất ở
49Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 14m thuộc trung tâm huyện -84.000----Đất SX-KD
50Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 14m thuộc trung tâm huyện -112.000----Đất TM-DV
51Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 14m thuộc trung tâm huyện -140.000----Đất ở
52Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 18m thuộc trung tâm huyện -96.000----Đất SX-KD
53Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 18m thuộc trung tâm huyện -128.000----Đất TM-DV
54Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnĐường 18m thuộc trung tâm huyện -160.000----Đất ở
55Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnđoạn giáp ngã ba cầu Sông Sắt - hết nhà máy nước Phước Đại135.000----Đất SX-KD
56Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnđoạn giáp ngã ba cầu Sông Sắt - hết nhà máy nước Phước Đại180.000----Đất TM-DV
57Huyện Bác ÁiĐường trung tâm huyệnđoạn giáp ngã ba cầu Sông Sắt - hết nhà máy nước Phước Đại225.000----Đất ở
58Huyện Bác ÁiTỉnh lộ 706Đoạn từ xã Phước Chiến - đến hết thôn Đá Ba Cái xã Phước Thành54.000----Đất SX-KD
59Huyện Bác ÁiTỉnh lộ 706Đoạn từ xã Phước Chiến - đến hết thôn Đá Ba Cái xã Phước Thành72.000----Đất TM-DV
60Huyện Bác ÁiTỉnh lộ 706Đoạn từ xã Phước Chiến - đến hết thôn Đá Ba Cái xã Phước Thành90.000----Đất ở
61Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp thôn Đá Ba Cái - hết địa phận xã Phước Thành54.000----Đất SX-KD
62Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp thôn Đá Ba Cái - hết địa phận xã Phước Thành72.000----Đất TM-DV
63Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp thôn Đá Ba Cái - hết địa phận xã Phước Thành90.000----Đất ở
64Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp thôn Suối Lỡ - thôn Đá Ba Cái, xã Phước Thành57.000----Đất SX-KD
65Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp thôn Suối Lỡ - thôn Đá Ba Cái, xã Phước Thành76.000----Đất TM-DV
66Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp thôn Suối Lỡ - thôn Đá Ba Cái, xã Phước Thành95.000----Đất ở
67Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp cầu Sông Sắt (Km 21+530) - thôn Suối Lỡ, xã Phước Thành54.000----Đất SX-KD
68Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp cầu Sông Sắt (Km 21+530) - thôn Suối Lỡ, xã Phước Thành72.000----Đất TM-DV
69Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp cầu Sông Sắt (Km 21+530) - thôn Suối Lỡ, xã Phước Thành90.000----Đất ở
70Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp ngã ba Phước Đại - cầu Sông Sắt (Km 21+530)90.000----Đất SX-KD
71Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp ngã ba Phước Đại - cầu Sông Sắt (Km 21+530)120.000----Đất TM-DV
72Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp ngã ba Phước Đại - cầu Sông Sắt (Km 21+530)150.000----Đất ở
73Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp ngã ba đi Phước Chính - ngã ba Phước Đại72.000----Đất SX-KD
74Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp ngã ba đi Phước Chính - ngã ba Phước Đại96.000----Đất TM-DV
75Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp ngã ba đi Phước Chính - ngã ba Phước Đại120.000----Đất ở
76Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp cầu Suối Đá - ngã ba đi Phước Chính66.000----Đất SX-KD
77Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp cầu Suối Đá - ngã ba đi Phước Chính88.000----Đất TM-DV
78Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp cầu Suối Đá - ngã ba đi Phước Chính110.000----Đất ở
79Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp đường đi Phước Tân - địa phận xã Phước Thắng (Cầu Suối Đá)60.000----Đất SX-KD
80Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp đường đi Phước Tân - địa phận xã Phước Thắng (Cầu Suối Đá)80.000----Đất TM-DV
81Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp đường đi Phước Tân - địa phận xã Phước Thắng (Cầu Suối Đá)100.000----Đất ở
82Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp suối Lưỡi Mẫu - hết trung tâm xã Phước Tiến (đường đi Phước Tân)78.000----Đất SX-KD
83Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp suối Lưỡi Mẫu - hết trung tâm xã Phước Tiến (đường đi Phước Tân)104.000----Đất TM-DV
84Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp suối Lưỡi Mẫu - hết trung tâm xã Phước Tiến (đường đi Phước Tân)130.000----Đất ở
85Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp dốc Mã Tiền - Giáp trung tâm xã Phước Tiến (Suối Lưỡi Mau)66.000----Đất SX-KD
86Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp dốc Mã Tiền - Giáp trung tâm xã Phước Tiến (Suối Lưỡi Mau)88.000----Đất TM-DV
87Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BGiáp dốc Mã Tiền - Giáp trung tâm xã Phước Tiến (Suối Lưỡi Mau)110.000----Đất ở
88Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BTừ giáp cầu Sông Cái - dốc Mã Tiền (Km4)126.000----Đất SX-KD
89Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BTừ giáp cầu Sông Cái - dốc Mã Tiền (Km4)168.000----Đất TM-DV
90Huyện Bác ÁiQuốc lộ 27BTừ giáp cầu Sông Cái - dốc Mã Tiền (Km4)210.000----Đất ở
5/5 - (1 bình chọn)


LƯU Ý: Nội dung bài viết trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung bài viết trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng phản hồi tại trang Liên hệ của Website hoặc qua email: support@lawfirm.vn
Có thể bạn quan tâm
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x