Bán đấu giá tài sản là gì? Chủ thể bán đấu giá tài sản

0 184

1. Khái niệm bán đấu giá tài sản là gì?

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai để cho nhiều người thể được tham gia trả giá mua một tài sản. Những người tham gia mua tài sản bán đấu giá phải nộp một khoản lệ phí theo pháp luật quy định. Khoản tiền này nhằm ràng buộc người đã đăng phải tham gia mua tài sản đấu giá. Nếu người đã đăng không tham gia đấu giá hoặc không mua tài sản thì số tiền này không được lấy lại. Nếu họ tham gia đấu giá nhưng không mua được thì được nhận lại stiền lệ phí mình đã đóng. Khi tham gia đấu giá tài sản, người nào trả giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm thì người đó được mua tài sản. Nếu trong cuộc bán đấu giá không ai trả giá cao hơn giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá xem như không thành sẽ được tổ chức lại.

Thông qua hình thức bán đấu giá tài sản, quyền lợi của người tài sản được thoả mãn một cách tốt nhất, còn người mua sẽ mua được tài sản với giá cả phù hợp, các quyền lợi của người mua liên quan đến i sản đã mua được đáp ứng một cách nhanh chóng.

Để thực hiện việc bán đấu giá tài sản một cách minh bạch, khách quan thì Nhà nước cần phải ban nh Luật bán đấu giá tài sản làm sở pháp để quản thực hiện việc bán đấu giá thống nhất trên cả nước.

Hình minh họa. Bán đấu giá tài sản là gì? Chủ thể bán đấu giá tài sản

2. Chủ thể của bán đấu giá tài sản

Theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày từ 01/7/2017, tổ chức đấu giá là trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản do sở tư pháp trực tiếp quản lí hoặc các tổ chức kinh doanh dịch vụ đấu giá doanh nghiệp tư nhân, công ti hợp danh. Ngoài ra, đối với những tài sản mà pháp luật quy định phải bán qua đấu giá (Điều 4 Luật đấu giá tài sản) thì Hội đồng bán đấu giá thực hiện bán đấu giá. Đối với các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng thì tổ chức đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu thực hiện (Điều 64 Luật đấu giá tài sản).

Tổ chức đấu giá tài sản có nghĩa vụ thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết có liên quan đến tài sản đấu giá.

Đối với tài sản đấu giá là bất động sản thì các thông tin về bán đấu giá như: ngày, tháng bán đấu giá, loại tài sản, chất lượng giá khởi điểm… phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất 15 ngày tính đến ngày bán đấu giá.

Nếu tài sản đấu giá là động sản thì các thông tin phải công khai tại trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản và nơi bán đấu giá ít nhất 07 ngày trước khi bán đấu giá.

Ngoài ra, theo yêu cầu của người có tài sản đấu giá thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Tổ chức đấu giá tài sản phải bảo quản tài sản được giao, không được sử dụng tài sản, nếu làm hư hỏng, mất mát thì phải bồi thường thiệt hại.

Trước khi bán đấu giá phải trưng bày, cho xem hồ sơ tài sản bán đấu giá. Đặc biệt đối với tài sản như nhà ở, quyền sử dụng đất phải có đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Tổ chức đấu giá tài sản phải đảm bảo quyền sở hữu cho người mua về nhà ở, đảm bảo quyền sử dụng đất cho người mua theo các quy đnh về chuyển quyền sử dụng đất trong Bộ luật Dân sự và các quy định của pháp luật đất đai.

Tổ chức đấu giá tài sản có quyền yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá và chịu trách nhiệm về các thông tin đó. Thông thường, nếu người có tài sản đấu giá tự nguyện bán đấu giá thì các thông tin do hcung cấp sẽ đầy đ, chính xác. Tuy nhiên, tổ chức đấu giá tài sản vẫn phải xem xét, điều tra các thông tin đó là chính xác, hợp pháp hay không?

Trường hợp người có tài sản không muốn bán tài sản nhưng bị cưỡng chế bán tài sản để thi hành án thì việc xác định thông tin về tình hình tài sản sẽ gặp nhiều khó khăn như: các loại giấy tờ liên quan đến tài sản, nguồn gốc tài sản hợp pháp hay do hành vi bất hợp pháp mà có, điều này rất khó xác định. Nếu tài sản bán đấu giá do chiếm hữu bất hợp pháp mà có và sau khi bán đấu giá, người mua bị người khác khởi kiện và đòi lại tài sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải bồi thường thiệt hại cho người mua tài sản. Đặc biệt những tài sản cầm đồ là động sản rất khó xác định nguồn gốc tài sản. Vì rủi ro của người bán đấu giá là rất lớn nên tổ chức đấu giá tài sản cần phải điều tra cẩn thận nguồn gốc tài sản đấu giá.

Tổ chức đu giá tài sản quyền yêu cầu người mua phải thực hiện đúng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Thời điểm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá chính thời điểm khi người điều hành bán đấu giá tuyên bố giá cao nhất lần thứ ba mà không ai tham gia trả giá nữa. Người mua phải giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nếu họ không thực hiện việc giao kết hợp đồng thì tổ chức đấu giá tài sản quyền xử tiền đặt trước mà người mua đã đóng (Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

* Người tài sản đấu giá chủ sở hữu tài sản hoặc người được chủ sở hữu ủy quyn bán hoặc người quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Người tài sản đấu giá hợp đồng dịch vụ đấu giá i sản với tổ chức đấu giá tài sản. Các bên bàn bạc định giá khởi điểm bán đấu giá, giá khởi điểm bán đấu giá do người tài sản quyết định nếu chủ sở hữu. Tuy nhiên, cần phải tham khảo ý kiến của tổ chức đấu giá tài sản để định giá tài sản phù hợp với giá thị trường thể tchức bán đấu giá thành công.

Trường hợp bán đấu giá để thi hành án dân sự thì quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế thi hành án sẽ là người i sản đấu giá hợp đồng dịch vụ đấu giá với tổ chức đu giá tài sản. Trong trường hợp này, người phải thi hành án dân sự không tự nguyện thực hiện quyết định, bản án của toà án, cho nên theo yêu cầu của người được thi hành án quan thi hành án cưỡng chế bán đấu giá tài sản để thi hành án và hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp để thực hiện nghĩa vụ dân sự thì người có tài sản đấu giá là:

– Người cầm cố, thế chấp và người nhận cầm cố, thế chấp. Nếu khi ký hợp đồng cầm cố, thế chấp mà các bên có thoả thuận về xử lý cầm cố, thế chấp bằng biện pháp bán đấu gthì cả hai bên cùng ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với tổ chức đấu giá tài sản. Người cầm cố, thế chấp và người nhận cầm cố, thế chấp là một bên của hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, vậy họ đều quyền tham gia định giá khởi điểm bán đấu giá.

Nếu trong hợp đồng cầm cố, thế chấp mà các bên có thỏa thuận xử lý tài sản bằng biện pháp bán đấu giá và người cầm cố, thế chấp không chịu ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tngười nhận cầm cố, thế chấp sẽ là người có tài sản đấu giá. Thông thường, nếu người cầm cố, thế chấp cố ý không thực hiện nghĩa vụ của mình thì sẽ gây khó khăn cho việc xử lí tài sản cầm cố, thế chấp như: vắng mặt ở nơi cư trú, trốn tránh không ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản… Trong trường hợp này, các bên đã thoả thuận sẽ bán đấu giá tài sản cầm cố, thế chấp. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người nhận cầm cố, thế chấp, pháp luật cho phép họ được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thu hồi nợ.

Người có tài sản đấu giá có nga vụ chuyển tài sản cho tổ chức đấu giá tài sản nếu là động sản. Nếu là bất động sản, phải chuyển toàn bộ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu về tài sản, nếu bán đấu giá tài sản để thi hành án thì người có tài sản cần phải chuyển giao văn bản hợp đồng, văn bản thế chấp, cầm cố hoặc quyết định của quan thi hành án. Ngoài ra, người có tài sản đấu giá có nghĩa vụ cung cấp các thông tin cần thiết về tài sản bán đấu giá. Người có tài sản đấu giá phải nộp tiền lệ phí bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Người mua tài sản đấu giá.

Người mua thể cá nhân hoặc pháp nhân nguyện vọng tham gia đấu giá tài sản. Trong số những người đã tham gia đấu giá thì người nào trả gcao nhất, người đó sẽ được mua tài sản đấu giá.

Khi tiến hành bán đấu giá, những người tham gia đấu giá tài sản sẽ trả giá nhưng không được thấp hơn giá khởi điểm. Sau khi những người tham gia đấu giá tài sản trả giá thì người điều hành bán đấu giá nhắc ba lần giá cao nhất, mỗi lần cách nhau ba mươi giây nếu không ai trả giá cao hơn thì người trả giá cao nhất sẽ được mua tài sản đấu giá. Trong trường hợp nhiều người cùng trả một giá thì người tiến hành bán đấu giá sẽ tổ chức bốc thăm giữa những người đó công bố ai người được mua i sản đấu giá.

Tại cuộc bán đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi người điều hành bán đấu giá tuyên bố được mua tài sản thì cuộc bán đấu giá tiếp tục bắt đầu từ giá liền kề. Người rút lại giá không được hoàn trả khoản tiền đặt trước số tiền này thuộc về người tài sản đấu giá.

Trường hợp người trả giá cao nhất đã được mua tài sản đấu g, sau đó tchối mua thì tài sản được bán cho người trả gliền kề, nếu giá liền kề và số tiền đặt trước bằng hoặc lớn hơn giá đã bị từ chối. Trường hợp, người được ưu tiên không mua tài sản thì cuộc bán đấu giá không thành. Người trả giá cao nhất không mua sẽ mất tiền đặt trước số tiền này thuc về người có tài sản đấu giá. Đây được coi là số tiền bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng nhưng không phải là đặt cọc. kể từ thời điểm người tiến hành bán đấu giá công bố người được mua tài sản thì hợp đồng sẽ được ký kết. Nếu người được mua i sản từ chối mua nghĩa là đã vi phạm thỏa thuận. Người tài sản vẫn phải trả chi phí bán đấu giá (số tiền chi phí bán đấu giá không phải là thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ). Người tài sản hưởng stiền đặt trước để thanh toán chi phí thực tế bán đấu g. Tiền đặt trước một biện pháp mang tính chất bảo đảm cho nghĩa vtrong bán đấu giá tài sản.

– Người mua tài sản quyền sở hữu tài sản kể từ khi nhận tài sản động sản. Nếu tài sản bất động sản thì quyền sở hữu phát sinh kể từ sau khi đăng trước bạ tại quan nhà nước thẩm quyền. vậy, nếu gặp rủi ro gây thiệt hại về tài sản trước thời điểm đăng quyền sở hữu tngười tài sản phải chu rủi ro. Nếu người có tài sản là cơ quan thi hành án hoặc người nhận cầm cố, thế chấp thì chủ sở hữu chịu rủi ro.

5/5 - (100 bình chọn)

 
® 2024 LawFirm.Vn - The information provided by LawFirm.Vn is not a substitute for legal. If you request any information you may receive a phone call or email from our one of our Case Managers. For more information please see our privacy policy, terms of use, cookie policy, and disclaimer.
Có thể bạn quan tâm
Để lại câu trả lời

Trường "Địa chỉ email" của bạn sẽ không được công khai.

ZaloFacebookMailMap